Sunteți pe pagina 1din 1

Izvoare:reprezinta formele adecvate de prezentare a normelor juridice de drept adm Ele sunt de 2 feluri:-materiale(sunt acele conditii exterioare care

determina actiunea legiutorului sau dau nastere unor reguli izvorate din necesitati practice.Ele dau un continut concret si repr adevarate cerinte sociale) formale(este cea analizata de doctrina juridical si repr varietatea de forme prin care se exprima normele de drept edm) Izvoarele formale sunt scrise si nescrise.Cele scrise: A-Constitutia Ro este actul fundamental al unui democrat si repr o culegere sintetica de principii si norme juridice care sintetizeaza principalele reguli de drept al unui stat.Constitutia consacra un regim semiparlamentar (semiprezidential) cu un executive bicefal compus din presedinte alaturi de govern B-Actele si tratatele internationale au generat multiplicarea tratatelor incheiate intre state si administrarea situatiilor directe atat intre tari cat si intre state si cetateni in mod direct.La nivel mondial cea mai mare org internationala este ONU si institutiile sale care incearca sa rapunda unor nevoi generale si tot odata sa asigure o protectie sporita a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor CLegile, actele guvernului si celelalte acte cu character normative.In sistemul nostrum de drept cu tot afluxul adus de celelalte tipuri de acte normative, legea isi pastreaza rolul de act normative suprem.Initiativa legislative poate apartine guvernului Ro,deputatilor,senatorilor sau unui numar de 100.000 de cetateni cu drept de vot care sa provina cel putin dintr-un sfert din judetele tarii.Alt tip de act norativ il repr ordonantele guvernului care sunt emise in temeiul unei legi speciale de abilitare a acestuia, poate emite si ordonante de urgenta in afara de cele simple, prin care sunt reglementate problemele urgente ale statului.Un alt act este hotararea ce repr defapt actul prin care guvernul isi exercita dreptul sau de conducator al adm publice.Hotararile sunt date pt axecutarea legilor putand fi atacate la acordul lor in contenciosuladm. Izvoarele nescrise:cutuma si juristprudenta, ele au o pondere nesimnificativa in material dreptului adm.Cutuma su obiceiul juridic repr o practica indelungata formata de-a lungul timpului pe care oamenii o respecta intocmai.Jurisprudenta repr practica judiciara formata la instantele de judecata.Cutuma este specifica dreptului civil si referitor la juristprudenta, dreptul Ro nu o recunoaste in general ca izvor de drept.Pot fi considerate izvoare de drept nescris principiile de drept international si cu atat mai mult principiile dreptului comunitar.Principii:independentei suveranitatii statului egalitatii cetatenilor in fata legii transparentei in adm publica rapiditatii cetatenilor in rezolvarea problemei -subsiliaritatii