Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

legitimaie:_________ Taxa de nscriere:_______ Taxa de procesare:______

Facultatea de Studii Europene


Fia de nscriere /prenscriere pentru concursul de ADMITERE 2013
Universitatea Babe-Bolyai Cluj Napoca Facultatea de Studii Europene Emmanuel de Martonne 1 RO-400090, Cluj Napoca Tel: 0264/593770; 0264/590251 E-mail: admitere@euro.ubbcluj.ro Web: www.euro.ubbcluj.ro Cont:RO76TREZ216504601X007224 Trezoreria Cluj

MASTER

nscrierea la concursul de admitere presupune completarea tuturor informailor solicitate n formular, plata taxei de procesare 50 RON i plata taxei de inscriere150 RON (sau ataarea unui document care s ateste c un candidat beneficiaz de scutire de tax de nscriere, conform regulamentului). Pentru nscrierea la mai multe specializri din cadrul facultii se completeaz cte o fi de nscriere pentru fiecare specializare i se pltete cte o tax de procesare (50 RON) pentru fiecare din ele. Taxa de nscriere (150 RON) se pltete o singur dat. Taxa de admitere (taxa de nscriere + taxa de procesare) nu este returnabila

I. Datele personale ale candidatului: (se completeaz cu majuscule)


Numele, iniiala tatlui i prenumele: (asa cum apare in certificatul de nastere)

Numele, iniiala tatlui i prenumele: (daca a intervenit vreo modificare fata de rubrica de mai sus)

Tipul actului de identitate*: Carte de identitate Buletin de identitate Paaport Sexul(M/F): Cod numeric personal: Serie i numr C.I./B.I./Paaport: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Data eliberarii___________________ Data expirarii______________________ Eliberat de_____________________________ Cetenia Romana Alte cetatenii Cetatenia anterioara (daca este cazul) Etnia ____________________ Starea civil*: Cstorit Necstorit Vduv Divorat; Stare sociala speciala*: Orfan (de un parinte sau ambii) Provenit din case de copii Familie monoparentala Data i locul naterii: ziua:____, luna______, anul_____ara___________ _____Localitatea:______________ Jude:________ Prenumele tatlui____________________________ Pren umele mamei____________________________ Domiciliul stabil: Tara ___________________Str. ______________________________________Nr._____________ BL._________ Sc._________ Et._________Ap.________ Sector_______Localitatea______________________________________ Aflat n mediul*: Urban Rural Cod potal:____________, Judeul _______________Telefon __________________________ Email:_______________________________________________________ Candidat care se incadreaza in categoria persoanelor cu dizabilitati Da Nu * se bifeaz

II. Date referitoare la studiile anterioare:

a). Nivel preuniversitar Liceul absolvit: _______________________________________, Tara_________________ Localitatea______________ Judetul______________ Durata studiilor______________ Profilul________________, Forma de invatamant (zi/seral/FR/ID)____________________ Date de identificare ale diplomei: Tip: Diploma de bacalaureat Alte observatii: Vizare/Recunoasterea diplomei prezentate_______________________________________ Nr./Serie act de recunoastere/echivalare________________________ Seria________________Nr._______________Emisa de ______________ Anul emiterii____________ Nr. foii matricole care insoteste actul de studii
Data absolvirii (data la care e preconizat absolvirea): luna ______, anul _______.

Diploma echivalenta cu aceasta (pentru cei care au absolvit studii in strainatate)

b) Nivel universitar Studii universitare absolvite: Tara__________________Localitatea__________________Judetul__________________Denumirea institutiei_________________________________Facultatea____________________ Domeniul/Profilul_________________ Specializarea____________________Titlul obtinut________________________Forma de invatamant (zi/FR/ID/seral)__________Forma de finantare (buget/taxa)______________Durata studiilor_________ Anul absolvirii___________ Date de identificare ale actului de studii: Tipul/denumirea________________Seria__________Nr.___________ Emitent____________Anul emiterii_______________Supliment de diploma/Foaia matricola care insoteste actul de studii_________________ Alte observatii: Vizare/Recunoasterea diplomei prezentate_______________________________________ Nr./Serie act de recunoastere/echivalare________________________ Seria________________Nr._______________Emisa de ______________
Media examenului de licenta_____________________________ Media anilor de facultate_____________________ Anul absolvirii _______________

Sunt /am fost nscris() la masterat la Universitatea __________________________________, Facultatea de __________________________________________________________________________


Specializarea ___________________________________, n anul /absolvent _____________, regim bugetar /tax _________

III. Certificatul de Competen lingvistic:


Posed certificat de competen lingvistic n limba:
Centrul LINGUA Certificat Cambridge de limb general: First Certificate in English (FCE)

englez

francez

german

italian

spaniol, de tipul:

Certificate in Advanced English (CAE) Certificate of Proficiency in English (CPE) Certificat Cambridge de limb de afaceri:

Business English Certificate 2 (BEC2) Business English Certificate 3 (BEC3) IELTS punctaj minim admis :6 TOEFL punctaj minim admis: 550 (paper-based test)/213 (computer-based) Certificat acordate de London Chamber of Commerce and Industry Certificat DALF Certificat acordate de Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris Certificat acordate de Goethe Institut: ZDF (Zertifikat Deutch als Fremdsprache)

ZDB (Zertifikat Deutsch fr den Beruf) Sprachdipplom Certificat CELI 1,2,3,4,5; Certificat IT; Certificat CILS 1,2,3,4; Certificat DELE (DSE, DBE, CIE) Certificat DEN (DBEN, CBEN, CSEN) Universitatea de Vest din Timioara Universitatea Bucureti Universitatea A.I. Cuza Iai

obinut la data de ________________________, cu un punctaj de ________________, din maximum de _______________. Echivalat la Centrul LINGUA (doar pentru certificate de alt tip dect LINGUA) da /nu: _ _______ Sunt absolvent al Facultii de Studii Europene sau a unei Faculti de Litere (da/nu) ______________

IV. Opiunea candidatului:


Studii politice europene comparate, zi, 4 semestre, lb. franceza Studii politice europene comparate: Germania si Europa de Est, zi,4 semestre, lb. germana Studii Transatlantice, zi, 4 semestre, lb. engleza Management performant, zi, 4 semestre Guvernanta europeana, zi, 4 semestre Afaceri europene si management de programe, zi, 4 semestre; Societate mediatica, zi, 4 semestre, Management Educational, zi, 4 semestre Strategia europeana a dezvoltarii durabile, zi, 4 semestre Evaluarea dezvoltarii regionale, zi, 4 semestre Forma de nvmnt (se numeroteaza cu 1, respectiv 2, in ordinea preferintelor):

Zi*-buget; * Zi = cu frecven

Zi-tax;

1. Plata taxei de admitere(taxa de procesare 50 Ron si taxa de nscriere 150 Ron) se poate face si prin mandat potal, n contul Universitii Babe-Bolyai RO76TREZ216504601X007224, Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, cu meniunea pentru Universitatea Babe-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene MASTERAT, sau la casieria facultatii. Taxa de admitere nu este returnabil.
2. Pentru informaii suplimentare n legtur cu admiterea la Facultatea de Studii Europene v rugm s v adresai prin telefon sau email la: Oficiul Permanent al Admiterii -MASTER Facultatea de Studii Europene Tel. 0264/593770; 0264/590251; Fax: 0264/590251; E-mail : admitere@euro.ubbcluj.ro Subsemnatul ______________________________________________ __________, declar pe proprie rspundere, cunoscnd consecinele juridice ale declaraiilor nesincere, prevzute de art. 292 Cod Penal, c informaiile oferite sunt corecte i r eale. Am luat la cunotin c, n eventualitatea c voi fi declarat admis, nmatricularea (dobndirea calitii efective de student) se face doar dup prezentarea actelor n original sau copie legalizata (dupa caz) la sediul facultii, n termenele stabilite.

Data,

Semntura,

______________________