Sunteți pe pagina 1din 87

Strasbourg, 27 noiembrie 2007

DGIV/ EDU/ CIT (2006) 17

O examinare a drepturilor copilului


Planuri de lec ie pentru colile elementare

Rolf Gollob i Peter Krapf


n colaborare cu Emir Adzovic Ilustra ie de Emir Haracic

Cuprins
INTRODUCERE ............................................................................................................................................................... 3 PARTEA I SCURTE PROIECTE PENTRU DREPTURILE COPILULUI, PENTRU CLASELE 1 9.............. 7 CELE PATRU PRINCIPII DE BAZ ALE CONVEN IEI DREPTURILOR COPILULUI.................................................................... 8 CLASA I: EU AM UN NUME NOI AVEM O COAL .............................................................................................. 9 CLASA A 2-A: NUMELE SUNT CEVA MAI MULT DECT SIMPLE LITERE! ....................................................... 13 CLASA A III-A: NOI SUNTEM VR JITORI! ............................................................................................................... 18 CLASA A IV-A: DREPTURILE NOASTRE COMOARA NOASTR ....................................................................... 23 CLASA A V-A: NOI NE FACEM REGULILE PENTRU SALA NOASTR DE CLAS ............................................ 27 CLASA A VI-A: DREPTURILE COPILULUI O LUCRARE DE ART !................................................................... 33 CLASA A VII-A: CEEA CE VREAU ESTE I CEEA CE AM NEVOIE? ..................................................................... 37 CLASA A VIII-A: MI FAC PROPRIUL AFI ! ............................................................................................................. 42 CLASA A IX-A: DE CE TREBUIE S RESPECT M ANUMITE REGULI?............................................................... 46 PARTEA A II-A: ANEX INFORMA II DE BAZ , DOCUMENTE I MATERIALE DIDACTICE ............ 54 DAR ASTA NSEAMN C AM DREPTUL LA PAUZ , NU-I A A?.................................................................................... 55 DREPTURILE COPILULUI N SALA DE CLAS ................................................................................................................... 55 PREDAREA DREPTURILOR COPILULUI: NTREB RI ESEN IALE CARE S GHIDEZE ALEGEREA METODELOR DIDACTICE ... 57 CTEVA NTREB RI FRECVENTE REFERITOARE LA CONVEN IA NA IUNILOR UNITE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI 59 DREPTURILE COPILULUI PARTE A PROCESULUI DREPTURILOR OMULUI ....................................................................... 59 DREPTURILE COPILULUI DREPTURI NATURALE ........................................................................................................... 61 CUM AU FOST CREATE DREPTURILE COPILULUI ............................................................................................................. 62 DECLARA IA DREPTURILOR COPILULUI (20 NOIEMBRIE 1959) ..................................................................................... 63 DREPTURILE SPECIALE ALE COPILULUI AU FOST ENUN ATE PENTRU PRIMA DAT N DECLARA IA UNIVERSAL A DREPTURILOR OMULUI (1948) CONFORM C REIA ARTICOLUL 25 ALIN. 2, MATERNITATEA I COPIL RIA TREBUIE S SE BUCURE DE NGRIJIRI I ASISTEN SPECIAL .............................................................................................................. 63 ACEST DOCUMENT ESTE O REZOLU IE CARE NU ARE CARACTER OBLIGATORIU A ADUN RII GENERALE A NA IUNILOR UNITE. NU AR TREBUI S FIE CONFUNDAT CU CONVEN IA INTERNA IONAL PRIVIND DREPTURILE COPILULUI CARE-A FOST ADOPTAT DE C TRE ADUNAREA GENERAL A ONU LA ANIVERSAREA A TREIZECI DE ANI AI ACESTUI DOCUMENT, 20 NOIEMBRIE 1989. ACEST DOCUMENT ESTE UN TRATAT CU CARACTER OBLIGATORIU PENTRU 176 DE POPOARE, CARE-AU DEVENIT STATE P R I. ............................................................................................................... 63 CONVEN IA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI .............................................................................................................. 65 S SPUNEM CORECT! ..................................................................................................................................................... 80 VERSIUNEA PENTRU TINERET CANADIAN , NECONVEN IONAL A CONVEN IEI NA IUNILOR UNITE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI ................................................................................................................................................ 80 MODURI DE PARTICIPARE .............................................................................................................................................. 85 LINK DE INTERNET N LEG TUR CU DREPTURILE COPILULUI........................................................................................ 86 CARTONA E CU DREPTURILE COPILULUI ....................................................................................................................... 87

Introducere
Prezentul manual a fost redactat pentru profesorii care caut instrumente pentru a preda drepturile copilului elevilor din colile elementare i primare. Principalele tr s turi ale manualului sunt, dup cum urmeaz : - Nou proiecte mici de cte patru lec ii fiecare, pentru elevii din primele nou clase. - Instruc iuni detaliate privind lec iile, care pot fi urmate att de ncep tori, ct i de cei care au experien didactic . - Un plan de lec ie, care include ntreb rile i sarcinile de baz , de consultat la nceputul fiec rei descrieri de proiect. - O abordare legat de nv area bazat pe activit i obligatorii, care se concentreaz pe solu ionarea de probleme i pe nv area prin exemple, care-i sprijin pe elevi n ceea ce prive te asimilarea conceptelor, a perfec ion rii aptitudinilor, dar i dezvoltarea de valori i atitudini. - Conform principiilor de baz ale Educa iei pentru o Cet enie Democratic (EDC), metodele i stabilirea de sprijin deschis i participativ n nv are sus in mesajul, con inutul i principiile legate de predarea drepturilor copilului (se nva prin intermediul, despre i n scopul drepturilor copilului). - Un instrument care sus ine reflec ia i discu ia la clas (vezi mai jos). - O anex care include materiale pentru predare i mai multe studii privind drepturile copilului. Cadrul conceptual Copiii trebuie s tie care le sunt drepturile, dar ar trebui, de asemenea, s nve e i cum s le aprecieze i s se foloseasc de acestea. Tocmai n acest scop, coala trebuie s le permit s treac printr-o serie ntreag de experien e de nv are n cadrul educa iei privind drepturile copilului, care se pot subsuma prin intermediul celor trei categorii esen iale ale EDC: S nve i despre drepturile copilului: elevii tiu i n eleg care le sunt drepturile (cuno tin e i n elegere). S nve i despre drepturile copilului nseamn s le predai ntr-o anumit clas , s fii un profesor individual, cu o misiune concret de predare. S nve i prin intermediul drepturilor copilului: elevii experimenteaz drepturile copilului ca pe ni te principii care reglementeaz sala de clas i comunitatea colar (atitudini, valori i aptitudini). S nve i pentru drepturile copilului: copiii sunt ncuraja i s - i foloseasc drepturile n sala de clas i n cadrul colii. Astfel, sunt preg ti i i pentru viitorul lor rol, deoarece devin cet eni informa i i activi ntr-o comunitate democratic (participare i n sala de clas i n via a adult ). S nve i n spiritul drepturilor copilului i al drepturilor omului (prin intermediul) i s nve i cum s participi n cadrul unei comunit i democratice (pentru) reprezint un angajament pentru ntreaga comunitate colar . To i profesorii i dirigin ii trebuie s - i joace rolul care le revine, la fel cum trebuie s procedeze i elevii i p rin ii lor. Aceste trei dimensiuni ale nv rii conform EDC se sus in i se completeaz una pe cealalt . Prezentul manual demonstreaz cum se poate proceda astfel. S nve i prin intermediul drepturilor copilului implic o alegere atent a metodelor de predare care s le permit elevilor s resimt coala ca pe o micro-comunitate care se reglementeaz prin intermediul principiilor drepturilor omului i ale copilului. De exemplu, copiii trebuie s aib sentimentul c sunt respecta i ca persoane i c li se face auzit opinia n cadrul discu iilor sau al procesului de luare de decizii. Trebuie s fie reflectat experien a, iar aici experien a real de via se leag de informa ii i de conceptualizarea drepturilor omului i ale copilului. Asta nseamn s nve i despre drepturile copilului. nv area prin exemple (abordarea inductiv ) Prezentul manual adopt abordarea inductiv clasic de a preda prin exemple. Prin intermediul studierii sau al experiment rii unuia sau al mai multor exemple, elevii pot asimila un principiu sau o abordare general ,

abstract . Prezentul manual prezint care sunt cei trei pa i pe care trebuie s -i fac profesorii atunci cnd doresc s predea prin intermediul exemplelor: 1. Profesorul trebuie s aleag cu aten ie un exemplu i s decid asupra mijloacelor i a metodelor prin care-l va prezenta elevilor. 2. n cadrul etapelor de discu ie i reflec ie, elevii i vor dezvolta n elegerea lor general i vor ajunge s asimileze conceptele de baz pe care le-a pus n eviden exemplul. 3. Elevii vor pune n practic din nou abord rile i categoriile recent deprinse. n scopul de a sprijini profesorul s parcurg etapa a doua se folose te matricea urm toare pentru toate unit ile, dezvoltndu-se cele trei dimensiuni ale EDC i ale educa iei pe drepturile copilului. Sunt sugerate ntreb ri de baz pentru a i se ghida procesul de reflec ie al elevului la sala de clas . Acest efort de reflec ie parcurs de elevi este important, deoarece obiectivele de nv are n-ar trebui s r mn undeva, n adncul min ilor profesorilor sau elevilor, pentru c trebuie exprimate de elevi cu propriile lor cuvinte, deoarece e un aspect pe care l-au n eles, experimentat, pe care s-au preg tit sau pe care vor s -l pun n practic pe viitor. Atunci cnd i partajeaz opiniile n sala de clas , elevii vor beneficia unii de la ceilal i, dup cum se va ntmpla cu ntreaga comunitate a clasei. Procesele de nv are vor deveni mult mai puternice i eficace dac elevii vor ti de ce i din ce motiv nva anumite informa ii, concepte i categorii, aptitudini sau moduri i principii de comportament n cadrul comunit ilor democratice. Etapele de reflec ie i de discu ie, prin urmare, nu ar trebui s ajung doar la tragerea de concluzii generale pe baza exemplelor concrete, ci ar trebui s se refere i la ntregul proces de nv are. n termenii nv rii constructive, elevii vor deveni con tien i de propria lor abordare personal fa de nv are, n general, ns vor mai afla i ce tip de persoan sunt, din punctul de vedere al asimil rii de cuno tin e, i vor mai afla care sunt punctele lor forte, n concret, i care le sunt nevoile de nv are. Predarea n spiritul drepturilor omului (prin intermediul acestora) i ncurajeaz pe profesori s le pun la dispozi ie nv ceilor spa iul i timpul necesar pentru a asimila cuno tin e n conformitate cu nevoile lor proprii. E posibil ca atunci s ne con tientiz m propriile profiluri de asimilare de cuno tin e, din care este compus identitatea noastr . Din perspectiva conducerii democratice, profesorul nu ar trebui s re in undeva, n adncul min ii sale, obiectivele de nv are, ci ar trebui s le partajeze cu elevii s i, ceea ce nseamn c astfel, planificarea lec iilor ar deveni un exerci iu de luare de decizii democratice. n sfr it, aceast form de meta-nv are aplicabil orelor de drepturile copilului ne ofer un model despre cum s le pred m elevilor s - i organizeze propriile lor procese de nv are. n societ ile moderne, procesele de schimbare, de exemplu, din cadrul societ ii, al tehnologiei, al economiei, al globaliz rii sau al mediului devin din ce n ce mai dinamice i complexe. Acest lucru le impune noi provoc ri genera iilor viitoare pentru a reu i n cadrul vie ii lor profesionale i pentru a participa n cadrul procesului de luare de decizii, se vor angaja ntr-un proces de nv are pe ntreaga durat a vie ii i vor trebui s solu ioneze probleme pe care nu le poate anticipa nimeni n prezent din cadrul colii. Prin urmare, elevii no tri trebuie s devin exper i pe nv area participativ , pe activitatea concentrat pe proiecte, pe evaluarea proceselor i pe solu ionarea de probleme. n prezentul manual am sugerat c iva pa i mici pentru copiii care se afl la nceputul vie ii lor de asimilare de cuno tin e. Pentru a sus ine profesorul, descrierea fiec rei unit i include i o c su cu sugestii de ntreb ri de baz pe care le poate folosi acesta n cadrul acestor etape de reflec ie. Utilizatorul va putea consulta acest instrument la nceputul fiec rui capitol. Cadrul acestui instrument care reflect dimensiunile proceselor de nv are din cadrul orelor de drepturile copilului este, dup cum urmeaz : i profesorul i elevii ar trebui s se gndeasc la ce-au nv at elevii. Primul set de ntreb ri se adreseaz profesorului. Cel de-al doilea set de ntreb ri a fost elaborat pentru elevi, ns se raporteaz la acelea i

dimensiuni ale procesului de nv are. i este util profesorului dac ncearc s anticipeze ce-ar putea spune elevii s i atunci cnd vor r spunde la aceste ntreb ri. ntreb ri esen iale pentru reflec ia din cadrul orelor de drepturile copilului Despre Prin intermediul n scopul Profesor Ce tiu acum copiii despre n ce mod au fost respectate S nv m cum s lu m m suri n drepturile copilului? principiile drepturilor copilului la afara colii: ce-au nv at elevii sala de clas i n cadrul pentru via a lor ulterioar ? comunit ii colare? Elevii Ce-am nv at eu despre drepturile Cum am pus n practic drepturile Ce fel de m suri sunt n stare s copilului? copilului la sala de clas ? iau n prezent?

Utilizatorul va putea constata c instrumentele din cadrul descrierilor de unit i includ r spunsurile pe care le pot da profesorul sau elevii. S-a procedat astfel pentru a se demonstra cum se poate utiliza instrumentul i care sunt rezultatele pe care le poate avea n sala de clas . Desigur, profesorul este liber s r spund diferit la ntreb ri, iar elevii nu pot da r spunsuri gre ite atunci cnd se gndesc la experien a lor (prin intermediul) sau cnd spun cum pot aplica ceea ce-au nv at (pentru). Oricum, feedback-ul lor va contribui la evaluarea lec iilor i-l va sprijini pe profesor s - i perfec ioneze calitatea activit ii. Materialul furnizat prin intermediul acestui instrument de reflec ie poate fi, prin urmare, utilizat n cadrul unui portofoliu fie al profesorului, fie al elevului. nv area pe baz de activit i obligatorii i noile roluri ale profesorilor Unit ile sunt concepute ca fiind mici proiecte; elevii se confrunt cu problemele care sunt obi nuite n activitatea din cadrul proiectelor referitoare la obiectul acestora, la organizarea activit ii, comunicare, respectarea programului etc. Dac vor g si modurile prin care s identifice i s solu ioneze aceste probleme, elevii i vor dezvolta o gam larg de competen e (nv area pe baz de sarcini). n cadrul Unit ii I, copiilor li se d sarcina de a crea o floare n care s - i introduc numele i fotografia. Ei trebuie s decid , de exemplu, cum vor desena floarea, de unde vor ob ine materialele, cum vor g si o fotografie i cum i vor planifica timpul. Astfel, copiii vor nv a o mul ime la locul de munc , ns profesorul trebuie s se gndeasc cu aten ie la maniera n care s introduc sarcina, s hot rasc asupra ntreb rilor, dup cum urmeaz : de ct timp vor dispune copiii? Ce materiale trebuie s le pun eu la dispozi ie? Ar trebui s le dau eu cteva p r i ale florii care sunt gata f cute? (Consulta i varia iile proiectului prev zut la Unitatea I). Prezentul exemplu arat c , de la o vrst foarte fraged , copiii sunt ncuraja i s - i asume r spunderea pentru activitatea efectuat la clas , i practic, i mpart r spunderea cu profesorul. Acest tip de experien de nv are este important dac elevii trebuie s - i planifice activitatea mai independent ntr-un stadiu mai avansat. n ceea ce prive te educa ia pe drepturile copilului, ca ramur a EDC, profesorul va ac iona n cadrul unei game mai largi de roluri i activit i. S predai despre drepturile copilului este o activitate care corespunde func iei clasice de instruire i de informare prin intermediul unei prelegeri, al unei sarcini de lectur , al unui videoclip etc. Pe de alt parte, ca profesor, s predai prin intermediul i n scopul drepturilor copilului, trebuie s - i reflectezi comportamentul i personalitatea pentru a servi de model. Copiii vor percepe mesajul unui adult ca fiind

credibil dac , de exemplu, comportamentul s u l sus ine, prin tonul vocii, prin n elegere, prin toleran , cinste sau ncurajare. Dup cum o demonstreaz toate unit ile din prezentul manual, metodele de predare i de nv are corespund ndeaproape materiei de predat. Abordarea de nv are pe baz de sarcini necesit o planificare i o preg tire atent din partea profesorului, care-ar putea p rea c este mai pu in activ n sala de clas . Cu toate acestea, n timp ce lucreaz elevii, profesorul ar trebui s -i supravegheze cu aten ie, deoarece astfel le va identifica nevoile de nv are i competen ele n ceea ce prive te cuno tin ele i n elegerea, perfec ionarea deprinderilor i valorile. Autorii ar dori s mul umeasc Prima edi ie a prezentului manual a fost elaborat la ini iativa institutului pedagogic din Banja Luka, Bosnia i Her egovina. Proiectul de manual a fost testat de o echip de profesori la orele lor desf urate pe teritoriul Republicii Sprska n Bosnia i Her egovina. Proiectul a fost discutat i mbun t it n cadrul unei serii de seminarii de preg tire. Prin urmare, am dori s le mul umim, mai nti dlui. Sdravko Sunkic, la vremea respectiv directorul adjunct al institutului pedagogic din Banja Luka. Proiectul care-a avut drept rezultat prezentul manual nu ar fi fost deloc pus n practic dac nu ar fi fost ini iativa i perseveren a dumnealui. Dorim s mul umim, de asemenea, echipei de profesori din Republica Sprska, al c ror angajament i entuziasm au stat la baza asigur rii c prezentul manual ndepline te nevoile practicianului din sala de clas : Dnei. Ilijana Vidakovic, dnei. Danica Krunic, dnei. Ljiljana Majstorovic, dnei. Mira Kuruzovic, dlui. Zoran Blagojevic, dlui. Ljubomir Umicevic, dnei. Sandra Novakovic, dnei. Zora Dogan, dlui. Bratislav Dangubic, dlui. Dragan Popovic, dnei. Dubravka Banjac, dlui. Milan Mikelic, dnei. Jasna Zaric, dnei. Marica Micic, dlui. Dragoslav Mihajlovic, dnei. Miladinka Music, dlui. Milorad Stevovic, dnei. Vukola Sekulovic, dnei. Jelena Cicovic, dnei. Zara Lunjic, dnei. Maja Mitrasevic, dnei. Vesna Rokvic. Aceast serie de manuale EDC reprezint rezultatul a zece ani de preg tire profesoral din Sud-estul i Estul Europei, acumulate n cadrul proiectelor organizate de Consiliul Europei. Prin urmare le mul umim partenerilor no tri din cadrul Consiliului Europei care au sus inut i ncurajat producerea acestor manuale, dnii. lf Olafsdottir, Christopher Reynolds i Emir Adzovic. Zurich i Weingarten, februarie 2006 Rolf Gollob i Peter Krapf

Partea I Scurte proiecte pentru drepturile copilului, pentru clasele 1 9


Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Proiect Eu am un nume noi avem o coal Numele sunt ceva mai mult dect simple litere! Noi suntem vr jitori! Concept de baz Individual i comunitate Dreptul la educa ie Personalitate Problema Drepturile copilului: de a cre te s n tos, la libertate i demnitate Drepturile copilului Societate Drepturi, ndatoriri i reguli Disciplin , libert i i ordine Principiile fundamentale ale drepturilor copilului Dorin e i nevoi, ambele materiale i imateriale nc lcarea i protejarea drepturilor copilului Consolidarea de competen e

Luarea de m suri

Clasa a IV-a Clasa a V-a

Drepturile noastre comoara noastr Noi ne facem regulile pentru sala noastr de clas

Cooperarea S faci alegeri Negociere Cooperare S - i argumentezi valorile alese Planificarea unui proiect G sirea acordului Organizarea activit ii n echip Reflectarea i feedback asupra activit ii proprii Planificarea unui proiect Gndirea critic

Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a

Drepturile copilului: o lucrare de art ! Ceea ce vreau este i ceea ce am nevoie? mi fac propriul afi !

Clasa a IX-a

De ce trebuie s respect m anumite reguli?

Scopul regulilor i al legilor coala ca micro-comunitate

Cele patru principii de baz ale conven iei drepturilor copilului1: I. S JOCI UN ROL: DREPTUL NOSTRU DE A PARTICIPA Articolul 3: Articolul 12: Articolul 13: Articolul 14: Articolul 15: Articolul 16: Articolul 17: Prioritatea nevoilor copiilor n cadrul procesului de luare de decizii politice, legislativ i jurisdic ional Libertatea opiniilor i dreptul de a fi audiat n toate chestiunile personale Libertatea de exprimare Libertatea de gndire, a con tiin ei i a religiei Dreptul de asociere i de demonstra ie public pa nic Protejarea vie ii particulare Accesul la mass-media i la sursele de informare

II: S NE ATINGEM POTEN IALUL: DREPTUL NOSTRU DE A NE DEZVOLTA PE NOI N INE Articolul 5: Articolul 7: Articolul 8: Articolul 10: Articolul 21: Articolul 23: Articolul 28: Protejarea drepturilor p rin ilor Protejarea numelui i a na ionalit ii unui copil Protejarea identit ii unui copil Facilitarea reunific rii familiale Monitorizarea adop iei copiilor ngrijirile speciale acordate tinerilor cu handicap Dreptul la educa ie

III. S TR IE TI BINE: DREPTUL NOSTRU LA SUPRAVIE UIRE Articolul 6: Articolul 9: Articolul 18: Articolul 24: Articolul 26: Articolul 27: Articolul 31: Protec ia supravie uirii i a dezvolt rii Principiul de a nu fi separat de p rin i Responsabilitatea p rin ilor i a tutorilor Protec ia s n t ii i a accesului la asisten medical Asisten a social Standarde de via corespunz toare Dreptul la odihn i la timp liber

IV. S NU I SE FAC R U: DREPTUL NOSTRU LA PROTEC IE Articolul 2: Articolul 11: Articolul 19: Articolul 20: Articolul 22: Articolul 32: Articolul 33: Articolul 34: Articolul 35: Articolul 36: Articolul 37: Articolul 38: Articolul 39: Articolul 40: Principiul nediscrimin rii Protec ia fa de r pire i ndep rtare Protec ia fa de abuz i neglijare Asisten a acordat tinerilor f r familie Protec ia refugia ilor minori Protec ia fa de exploatarea economic Protec ia de droguri Protec ia de exploatarea sexual Protec ia de vnzare i trafic Protec ia fa de toate formele de exploatare Protec ia de tortur i crude tratamente R zboaie i conflicte armate Reintegrarea social a victimelor copii Tratamentul minorilor n cadrul legisla iei penale

Acesta este un extras din: Say it Right! The Unconventional Canadian Youth Edition of the United Nations Convention on the Rights of the Child. (S spunem corect! Versiunea canadian neconven ional pentru tineret a Conven iei Na iunilor Unite privind Drepturile Copilului). Consulta i anexa pentru textul complet.

Clasa I: EU AM UN NUME NOI AVEM O COAL Planul lec iei Lec ia 1 Lec iile 2 i 3 ntreb ri de baz / temele lec iei Copii nva care sunt numele tuturor celorlal i. Ct de diferi i sunt copiii din clasa noastr ? Sarcini de baz Copiii se prezint ntre ei cu numele lor. Copiii i fac flori pentru ei n i i cu fotografia lor n mijloc. Se alc tuie te apoi un buchet cu toate aceste flori. Reflec ie n runda plenar Resurse Foi de hrtie colorat Foi de hrtie colorat , o fotografie portret a fiec rui copil, precum i o foaie de flip chart Afi ul terminat

Lec ia 4

Ce tim unii despre ceilal i?

Obiective educa ionale Copiii sunt con tien i de marea varietate de nume din clasa lor. Apreciaz c fiecare dintre ei a primit un nume care-l distinge de ceilal i; i dau seama c numele lor nu li se poate lua i c le e propriu ca o culoare. Copiii n eleg c mai multe nume diferite nseamn mai multe personalit i diferite i c , mpreun , la fel ca un buchet bogat i colorat de flori, formeaz o clas . Dac dori i mai mult varia ie, pute i lucra cu pic turile de ploaie sau cu vagoanele trenului, cu notele muzicale, cu pietricelele de puzzle etc. Ceea ce trebuie s transpar clar ntotdeauna: mpreun suntem mai mult dect mai multe elemente dintr-o specie. Devenim un buchet, un nor sau un lac, un tren, o melodie, un puzzle i a a mai departe. Copiii n eleg c o clas formeaz o comunitate de nv are. Copiii n eleg i apreciaz c coala trebuie s -i sus in acum i pe viitor, pe fiecare individual i pe to i mpreun cu ceilal i s nve e mai mult i s - i dezvolte cuno tin ele i capacit ile. Constat c coala nu este doar o ndatorire, ea a fost creat deoarece copiii au dreptul s mearg la coal s fie educa i, precum i c p rin ii, profesorii i statul trebuie s garanteze acest drept. i

ntreb ri esen iale pentru reflec ia din cadrul orelor de drepturi ale copiilor Despre Prin intermediul n scopul Profesorul Ce tiu copiii acum despre n ce mod au fost respectate S nv m cum s lu m m suri n drepturile copilului? principiile care stau la baza afara colii: ce-au nv at elevii drepturilor copilului la sala de pentru via a lor viitoare? clas i n comunitatea colar ? Articolele 7, 28 coala este parte a vie ii noastre; Copiii particip la luarea deciziei clasa este o micro-comunitate cu cu privire la unde trebuie postat drepturi depline. Un simbol afi ul care prezint buchetul de puternic al acesteia este buchetul flori. de flori. Articolele men ionate n stnga sunt puse n practic la sala de clas n cadrul acestei unit i. Elevii Ce-am nv at despre drepturile Cum am resim it drepturile Ce fel de m suri sunt capabil s copilului? copilului n sala de clas ? iau acum? n calitate de copii avem ni te Fiecare dintre noi este ceva unic. tiu c acum m simt mai bine c Fiecare copil este binevenit n sala sunt membrul unei clase care drepturi speciale: Avem un nume pe care nu ni-l de clas . constituie un grup bun. poate lua nimeni (Articolul 7). Ar fi p cat dac unul dintre noi ar Voi ncerca s -i sprijin pe ceilal i Avem dreptul s mergem la coal lipsi de la or . copii la sala de clas pentru ca ei i s nv m cum s scriem i s Avem cu to ii acelea i drepturi. s se simt la fel de bine precum citim. F r coal nimeni nu ar fi m simt eu. capabil s - i g seasc de lucru cnd va fi mare.

Resurse Inimi decupate din hrtie A Foarfeci Lipici Hrtie colorat Fotografiile copiilor O foaie de hrtie de dimensiunea unui afi Procedur

10

Lec ia 1 1. Copiii stau ntr-un cerc. n mijlocul cercului, pe podea, au fost amplasate inimi de hrtie de diferite culori. Pe fiecare inim st scris numele unui copil i fiecare inimioar este legat cu un fir de a . Mai este i-o inim pentru profesor, cu numele lui/al ei, n mijlocul cercului (diagram ). 2. Profesorul i va ncuraja pe copii s ia parte la conversa ie. tim toate numele? Cine este cine? Fiecare copil va lua inima cu numele altui copil scris pe ea. Ce-mi place la acest copil? Ce-am f cut deja cu ea/ el? De ce mi-ar lipsi dac n-ar fi cu noi aici? Alte ntreb ri care mai pot fi incluse: ce-ar putea spune o alt persoan despre acest copil, de exemplu, un profesor, un b rbat sau o femeie membri de familie, copilul el nsu i/ ea ns i, un prieten, altcineva din clas , coal sau comunitate?

3. Fiecare copil vorbe te despre un altul i-i aduce inima cu numele acestuia/ al acesteia. 4. Fiecare copil i p streaz inimioara primit , pe care o va purta pe durata lec iei. Activitatea dureaz i lec iile urm toare pn ce to i copiii se vor cunoa te bine unii cu ceilal i. 5. Profesorul ntreab : De ce-au culori diferite i nu doar una singur ? 6. Profesorul i roag pe copii s aduc o fotografie portret de-a lor pentru lec ia urm toare. (Alternativ, profesorul ar putea face fotografii ale copiilor). Lec iile 2 i 3 Profesorul explic : Fiecare copil din aceast lume este diferit. Fiecare copil este unic prin culoare, caracter, specialitate i nume! Acestea sunt drepturile copilului. Copiii au diferite drepturi, de exemplu: dreptul de a avea un nume (Articolul 7); dreptul la educa ie ntr-o institu ie de nv mnt (Articolul 28).

Doar cineva care are un nume poate fi chemat de ceilal i. De aceea este important s cunoa tem aceste nume! Cu to ii, cu toate calit ile noastre diferite i cu tipurile de caracter, de toate culorile, alc tuim aceast clas . Alc tuim o imagine a acestei clase nu este alc tuit din inimi, ci din flori. Vaza semnific cl direa colii sau sala noastr de clas . i cu to ii suntem florile. F r noi n-ar exista nici o coal , iar coala nu ar fi altceva dect o vaz goal . Profesorul explic stadiile activit ii: Copiii i alc tuiesc propriile flori. Picteaz petalele i i lipesc fotografiile n mijloc. Florile sunt puse laolalt pentru a alc tui un buchet. Buchetul este lipit pe un afi . coala,

11

Astfel, alc tuim o imagine a clasei noastre colorate.

(Diagram ) Copiii se gndesc mai mult i ncearc s interpreteze imaginea. Profesorul adun diferitele vederi i idei. Copiii i pot dezvolta liber ideile, referindu-se, poate, la ntreb ri, dup cum ar fi urm toarele: Ce nseamn florile? Ce nseamn vaza? De ce este important s avem un nume?

n func ie de timpul avut la dispozi ie i de materialele care sunt disponibile, aceast activitate poate fi adaptat n mai multe moduri, de exemplu: Elevii pot desena, pot t ia i decora ei n i i florile, sau li se dau flori deja decupate pe care s le decoreze. Profesorul a preg tit centrul florii, elevii creeaz petalele. Fotografiile sunt decupate astfel nct s intre n centrul florii. Copiii care i-au terminat repede treaba vor desena mai multe flori mici f r fotografii. Vaza prezint o versiune prescurtat a drepturilor copilului, prezentate prin imagine (Articolele 7, 28). Profesorul creeaz o imagine din toate desenele pe care le-au f cut copiii.

Lec ia 4 Cadru: Afi ul a fost fixat pe tabl sau pe perete. Elevii stau ntr-un mare semi-cerc; ntr-o clas mare e posibil s fie necesare dou semi-cercuri. To i elevii ar trebui s aib o perspectiv bun asupra imaginii.

Elevii se vor gndi la urm toarele ntreb ri: Ce mi-a pl cut n cadrul acestei activit i? Ce-am nv at? Ce tiu despre ceilal i copii? Ce tiu despre profesor? Profesorul i ndrum pe elevi s - i partajeze comentariile i s - i dea feedback unii celorlal i.

n sfr it, profesorul le d elevilor ni te informa ii despre drepturile copilului. Se refer , n special, la cele dou drepturi prezentate prin vaz . i va informa pe copii cu privire la Ziua drepturilor copilului (20 noiembrie). Discut cu clasa dac afi ul ar trebui s fie postat pe holul colii sau n holul de la intrare. Clasa discut argumentele n favoare i contra. Unde-ar trebui postat afi ul, pentru ca s -l poat vedea to i vizitatorii? Ce facem cnd ne vin noi colegi n sala de clas ?

12

Clasa a 2-a: NUMELE SUNT CEVA MAI MULT DECT SIMPLE LITERE! Planul lec iei Lec ia 1 Lec ia 2 ntreb ri de baz / temele lec iei Toate numele noastre! Cum mi-am primit eu numele Sarcini de baz To i copiii nva mai multe despre numele fiec rora (abordarea interactiv ) Clasa se gnde te la motivele pentru care i se d un nume unui copil Resurse Foi de hrtie A4

Lec iile 3 i 4

To i copiii au o poveste de spus!

F ii de hrtie cu propozi ii de baz ; un set de materiale de mp r it Elevii i ofer unii celorlal i Informa ii despre cteva informa ii despre familiile copiilor (tem ); via a lor. cte o foaie de flip chart Fac ni te fotografii la scal pentru fiecare copil; carioci i culori real cu ei n i i.

Obiective educa ionale Articolul 7 al conven iei privind drepturile copilului protejeaz dreptul copilului de a avea un nume. Numele ei, numele lui. Cel de-al doilea, numele de familie, marcheaz leg turile copilului cu grupul din jurul lui sau al ei. Cu toate acestea, primul nume l face pe copil s devin un individ, o creatur unic a acestei lumi. Copiii ar trebui s fie mndri de numele lor i ar trebui s tie ce nseamn numele lor, care sunt speran ele pe care le exprim i de ce le-au ales p rin ii aceste nume ca ei s le poarte. Profesorul trebuie s fie atent atunci cnd dezvolt aceast tem . Dintr-o serie de motive, e posibil s fie n sala de clas copii care nu locuiesc cu p rin ii lor naturali sau care i-au pierdut numele, deoarece au fost for a i s emigreze sau au fost exila i. Profesorul are nevoie de empatie i de sensibilitate atunci cnd are de-a face cu astfel de copii. n aceast parte a lec iei, copiii se uit la ei n i i, mpreun cu colegii lor. Prin urmare, aceast unitate continu pe urmele celei anterioare, dar e posibil s poat fi interpretat i ca o unitate de sine st t toare.

13

ntreb ri esen iale pentru reflec ia din cadrul orelor de drepturi ale copiilor Despre Prin intermediul n scopul Profesorul Ce tiu copiii acum despre n ce mod au fost respectate S nv m cum s lu m m suri n drepturile copilului? principiile care stau la baza afara colii: ce-au nv at elevii drepturilor copilului la sala de pentru via a lor viitoare? clas i n comunitatea colar ? Articolele 7, 8, 12, 13 coala este parte a vie ii noastre; Copiii particip la luarea deciziei clasa este o micro-comunitate cu cu privire la unde trebuie postat drepturi depline. mi am propria afi ul lor. Poate trebuie pus la dispozi ie identitate, cunoscndu-i pe to i ceilal i copii pe nume i pentru c spa iu, prin urmare, e posibil ca sunt strigat pe nume de toat aceast ntrebare s trebuiasc s lumea din clas . fie discutat cu ceilal i profesori, Articolele men ionate n stnga cu asisten ii de la coal , sau cu sunt puse n practic la sala de eful catedrei. clas n cadrul acestei unit i. Elevii Ce-am nv at despre drepturile Cum am resim it drepturile Ce fel de m suri sunt capabil s copilului? copilului n sala de clas ? iau acum? Cnd o s ntlnesc pe cineva n n calitate de copii avem ni te Am constatat c to i ceilal i copii i profesorul m-au observat. M-au spa iul de joac sau n alt parte, drepturi speciale: ascultat cu to ii i acum toat l/ o voi ntreba care-i este numele Avem un nume pe care nu ni-l i-i voi spune care este numele poate lua nimeni (Articolul 7). lumea m tie pe nume. Prin numele meu sunt cineva special, meu. n calitate de copil, mi am deja cineva care e diferit de altcineva. propria poveste de via , o via care este diferit de cea a altor tiu numele tuturor celorlal i copii copii. din clas . tiu ceva despre via a lor. i care va fi ntotdeauna o parte din mine nsumi/ ns mi (Articolul 8). E posibil s am propria mea opinie i pot spune ce gndesc, i to i ceilal i copii pot face la fel (Articolele 12, 13). Resurse F ii de hrtie Foi mari de hrtie, de dimensiuni de afi Reviste vechi ilustrate Acuarele, culori asortate Mai multe perechi de foarfeci Lipici Un set de materiale de mp r it (vezi mai jos) Procedur

14

Lec ia 1: toate numele noastre! Profesorul st ntr-un cerc cu elevii. Copiii stau pe scaune. Copiii au fiecare cte o f ie de hrtie pe care scrie prenumele lor cu caractere ngro ate. i profesorul are o f ie de hrtie cu prenumele i numele s u. Toat lumea i spune pe rnd numele. n acest moment, copiii ar trebui s perceap i s -i cunoasc pe to i ceilal i pe nume. Acest rezultat se poate ob ine pe baza unor tipuri diferite de jocuri: Copiii i spun numele lor i ale copiilor care stau n stnga i n dreapta lor, numele meu este , n stnga mea st , iar st n dreapta mea. Identifica i anumite tr s turi pe care le au elevii dvs. n comun, cum ar fi culoarea pantalonilor sau a fustelor lor, ini ialele, ochelarii, culoarea p rului etc. i face i o ghicitoare: , , i au cu to ii ceva n comun. Cine poate s -mi spun cine este? Repeta i exerci iul de cteva ori. Strnge i toate cartona ele cu numele lor. Fiecare copil trebuie s trag cte unul, f r s citeasc numele. Dup care- i arat tuturor cartona ele. Cine poate s ordoneze toat aceast confuzie, de exemplu, prin a aloca numele corect fiec rui copil? S ne urc m n autobuz: la ntmplare, un copil ncepe cu urm toarea afirma ie, Eu sunt Anna i m urc n autobuz. Copilul de lng ea continu , Sunt Sandra i m urc cu Anna n autobuz. Copilul de lng Sandra continu n acela i mod, incluzndu-i pe copiii dinainte, Sunt Tom i m urc n autobuz cu Anna i cu Sandra. Respecta i ordinea n care stau copiii n cerc, deoarece a a le va veni mai u or s - i reaminteasc numele. Continua i n acest mod pn ce s-au urcat to i copiii n autobuz. Ave i grij s nu-l face i s se simt prost pe un copil care a uitat un nume i l sa i-i pe copii s se ajute unii pe ceilal i.

Profesorul conchide lec ia prin desf urarea unui dialog n care va oferi instruc iuni. Urm toarele ntreb ri vor servi la stimularea elevilor: mi place numele meu, dac da, de ce? Uneori, numele sunt reduse la porecle sau sunt schimbate. mi place sau nu-mi place noul meu nume, i de ce? ns uneori este, de asemenea, important s ai un nume. Ce-ar fi totul la coal dac am avea cu to ii acela i nume sau dac nu am avea nici un nume deloc?

Lec ia 2: Cum mi-am primit eu numele! Profesorul a preg tit f ii de hrtie pe care-a scris urm toarele propozi ii (desigur, este posibil orice fel de varia ie modificare, omisiune, ad ugarea mai multor propozi ii, etc.): E important s ai un nume. Numele sunt eu. Prin intermediul numelor noastre ne recunoa tem pe noi n ine i pe ceilal i. Numele noastre ne ofer reputa ia. Deoarece are un nume, un copil devine membrul unui stat. Prin alegerea unui anumit nume, p rin ii i exprim adesea anumite dorin e, speran e i sentimente. Profesorul cite te o afirma ie de pe o f ie de hrtie clasei, o las jos i le cere copiilor s spun ce nseamn cu cuvintele lor.

15

Dup care le d copiilor materialele preg tite, ei trebuie, ca tem , s le completeze. (Consulta i anexa de mai jos). Profesorul trece prin toate ntreb rile la clas , pentru a se asigura c to i copiii n eleg care sunt ntreb rile. Cnd m-am n scut? La ce or ? n ce zi a s pt mnii a fost asta? Cum era vremea? Unde m-am n scut? Cine-a fost prezent cnd m-am n scut eu? Ct de mare i ct de greu/grea eram? De ce mi s-a dat tocmai acest nume?

Lec iile 3 i 4: To i copiii au o poveste de spus! Copiii stau ntr-un cerc i- i spun unii celorlal i despre ce-au vorbit cu p rin ii. Profesorul i ncurajeaz s analizeze anumite ntreb ri mai n detaliu. De exemplu, va preg ti o list pe tabl , n care va ar ta la ce or din zi s-au n scut to i copiii din clas . Poate va fi pus n eviden un tipar interesant. Desigur, ar fi foarte interesant dac anumi i copii ar putea r spunde i la ultima ntrebare, i anume, s ofere ra iunile p rin ilor lor pentru care le-au fost date numele pe care le poart . Acum copiii vor primi sarcina de a crea individual un afi despre ei n i i, n care s includ toate informa iile scrise pe care le de in despre ei n i i. n func ie de nivelul lor, e posibil ca profesorul s trebuiasc s -i ajute pe anumi i copii din coal s scrie. Dac este posibil, copiii ar trebui s deseneze o imagine la scal real cu ei n i i. Acest lucru s-ar putea face astfel: un copil se a eaz pe foaia de hrtie care-a fost pus pe podea, i alege o postur , de exemplu, alergnd sau stnd cu bra ele deschise. Copiii i petrec cea de-a patra lec ie finaliznd aceste afi e. n sfr it, discut cum vor afi a posterele n cl direa colii. Profesorul i va sprijini pentru luarea unei decizii.

16

Foaie de lucru pentru elevi Numele meu i are propria poveste ceea ce voi ncerca s aflu Cnd m-am n scut? La ce or ? n ce zi a s pt mnii? Cum era vremea? Unde m-am n scut? Cine-a fost prezent la na terea mea? Ct de mare i ct de greu/ grea am fost? De ce mi s-a dat tocmai acest nume?

17

Clasa a III-a: NOI SUNTEM VR JITORI! Planul lec iei Lec ia 1 ntreb ri de baz / temele lec iei Ce poate s fac o persoan obi nuit cu o problem ? Ce poate s fac un vr jitor? Sarcini de baz Elevii nva s fac distinc ia ntre solu iile realiste i solu iile magice pentru diferitele tipuri de probleme. Deseneaz imaginea unei persoane obi nuite sau a unui vr jitor. n cadrul unei discu ii plenare, elevii nva s fac distinc ia ntre solu ii posibile i imposibile pentru problemele de zi cu zi. Elevii ncearc s g seasc solu ii pentru solu iile dificile din cadrul vie ii cotidiene. i vor prezenta solu iile ntr-o scenet . Elevii i repet scenetele i le pun n scen n sala de clas . Resurse Tabl preg tit dinainte pentru a strnge ideile copiilor; desene; band adeziv ; foaie de hrtie A4, creioane Figuri din hrtie deja decupate; creioane

Lec ia 2

Suntem n stare s g sim solu ii prin intermediul discu iei noastre?

Lec ia 3

Ce solu ii pot g si? Cum pot fi de ajutor?

Lec ia 4

Cum putem prezenta solu iile la probleme n cadrul unei scenete? Ce-am nv at astfel?

Recuzit pentru scenete dac este necesar.

Obiective educa ionale Copiii devin curnd con tien i c nu pot de ine controlul asupra multor lucruri. Copiii reprezint subiectul unor decizii care au impact direct asupra vie ilor lor, cu toate acestea adesea nu sunt capabili s le influen eze. ns totodat copiii sunt capabili s c l toreasc ntr-o lume a imagina iei lor, ceea ce nu trebuie s fie o ncercare de a sc pa de lumea real . Lumea imagina iei mai este i sfera n care se creeaz noi planuri, pot fi reflectate experien e i n care o persoan poate c tiga putere nainte de a se rentoarce n lumea real . Pentru proiectul didactic de la clasa a 3 a, suger m s facem apel la capacitatea imaginativ a copiilor i s le d m ocazia de a- i transforma ideile n solu ii pentru via a real . Copiii i imagineaz c sunt vr jitori. C i copii ( i adul i) nu i-au dorit, cel pu in ocazional, s aib puterile unui vr jitor! Pentru acest proiect, copiii trebuie s identifice situa iile din mediul lor care necesit o solu ie mai bun i s caute mpreun astfel de solu ii. Este important s nu se cantoneze n cadrul domeniului imagina iei tot timpul. Ar trebui, de asemenea, s ncerce s ajung la o solu ie pentru o problem actual din mediul lor local i s o aplice n practic . V suger m s se concentreze pe chestiuni legate de un mediu curat n sala de clas i n curtea colii. Aceast unitate didactic se bazeaz pe comunicarea din sala de clas . Prin urmare, pentru copii este extrem de important s se a eze n locurile corespunz toare. Atunci cnd comunic pe grupe, to i participan ii ar trebui s stea fa n fa . n concluzie, ar trebui evitate dispunerea frontal a copiilor. Dac stau ntr-o linie, copiii de la capetele acesteia sunt dezavantaja i. Mai curnd, copiii ar trebui s stea n cerc sau n jurul unei mese rotunde.

18

A r t i c o l e l e 1 3 ,1 4 ,2 8 ,3 1 m c o a l a e s t e c a o s o c i e t a t e n E l e v i s e g n d e s c l a s i t u a il e d i n i n i t u r . E l v i d i s c u t m p r u v i a a r a l i n e p l c r z p e l u c r u r i l e i g s s o l u i l a s o l u i u p r o b l m e a e s u n t p r o b l e m l e l o r d e l a s a l a d e c l s r e a e p e n t r e i n i ie i p n t r u i d i n v i a a l o r . I n t e r c i o n e a z c i l l i . u n i c u c e i a i , u d a r c u p r o f e s o r l . D e s p r e P r i n i n t e r m e d i u l n s c o p u l C e a m n v a t d e s p r e d r e p t u r i l e C u m a m r e s i m i t d r e p t u r i l e C e f e l d e m s u r i s u n t c a p a b i l s c o p l u l u i ? c o p i l u l u i n s a l a d e c l a s ? i a u a c u m ? t i u c n o i , c o p i , a v e m d r e p t u r i N e a m a s c u l t t u n i p e c e i l a l i i t i a l i i c u m i n e a v e m s p e c i a l e , d r e p t u r l e c o p i l u l u i . u m c o n s t t a c a u m i t d o r n e d r p r i , d r t r e b u e s f a c v a c x s t i o z i i n t e r n a i o n a l2 a a n u m i t e p r o b l e m e p o f i f o a r t e e n t r u a m a s i g u r a c a c e s t e d r e p t u r i l o r c o p l u l u i p e 0 d i f e . A v z u t c u m p u t e m g s ip s u n t p r o t j a t e i n o i m b e . m p r e n s o l u i p e n t r u a s t f e l d e d r e p t u r i l e m e l e i c e l e a l e a l t o r v p n t u a v e d e a d i f e r e n p r o b lu m e .m o a m e n . d i n t r e m i r a c o l e i s o l u i l a S g s e t i o s o l u i e l a o p r o b l e m p r o b lm e l e d i n v i a a r e a l . n c v a u r d f c u t i n u p u t e m s o l u i o n a t o a t e p r o b l e m e l e o d . U n e l e d i n r d r i n n a s t r e n u v o r f n d e p l i n t e o p e r i o a d ln g d e t i m p . ntreb ri esen iale pentru reflec ia din cadrul orelor de drepturi ale copiilor R e s u r s e F o i a l b e d e h r t i e C r e i o a n e c o l o r a t e s a u c a r i o c i p e n t r u t a b l i e iif e t e ,s a u f i g u r id e c u p a t e d e p r o f e s o r Ce tiu copiii acum despre n ce mod au fost respectate S nv m cum s lu m m suri n T i p a r e p e t r u a d e c u p a f i g u r i n e d e b F o a r f e c i ,n d a c e s t e c e s a r i r e c u z i tn ,e d a c e s t e n e c e s a r ,p e n t r u s c e n e t e C o s t u m e drepturile copilului? principiile care stau la baza afara colii: ce-au nv at elevii P r o c e d u r L e c i a 1 P o f e s o r l s e n a z d o u p e r s o a p t a b : f e m e i e s a u n b r b a t o b in u i t i v r j i t o .P e p e r e c h i , c o p i a r t r b u i , d e a s e m e n e a , s d e e n e z e c e l e d o u f i g u r i iu s n c e r c e s r s p u n d l a u r m t o a r l n t r e b r drepturilor copilului la sala de pentru via a lor viitoare? m p e n : n u i t n a n m t e s i t u a i? p e s o a n a o b i -c C e f a c e v r j i t r u l n a c e l e a i s i t u a i ? t e v a m i n u t e , p r o f e s o r u l i a d u n p e e l e v i n t r u n s e m i c e r c n f a a t a b l e i , a s t f e l n c t f i e c a r e c o p i l s D u p v a d b i n ( n s l m a i d e c a s , e p o s i b i l s f e e e a r u n s m i c e r c d u u ) . P r o s o r u v s t n g e t o a t e clas i n comunitatea colar ? r s p u n s u r i l e c o p i o r n t r o l i s t p e t a b l f r a c c o m e n t a r i a u s e m i t j d e c i d e v a l o a r e .

19

V suger m urm torul tabel pentru a integra ideile elevilor. Persoan (Desen) Vr jitor (Desen)

Foame S r cie Plictiseal Zi de na tere

Ne uit m la solu ii i-i l s m pe copii s - i fac propriile comentarii. Binen eles, acum vor ap rea ntreb rile! Profesorul vrea s tie: Pute i vedea vreo solu ie sau vreo idee care-ar apar ine unui vr jitor bun sau unu vr jitor r u? Cnd v-a i dorit ultima dat s fi i vr jitor i ce-a i dorit s schimba i atunci? Care este cea mai mare dorin n acest moment?

Profesorul i ncurajeaz pe copii s - i prezinte ideile i le ofer tuturor sprijin pozitiv. Le va spune c vor vorbi la clas de mai multe ori despre vr jitori n cursul lec iilor urm toare i le ofer elevilor sarcina de a c uta imagini cu vr jitori n reviste sau n c r i i de a le aduce la clas , dac este posibil. Imaginile i c r ile ar trebui s alc tuiasc o mic expozi ie. Pentru restul lec iei, copiii ar trebui s - i termine desenele de vr jitori i persoane obi nuite i s le coloreze. Lec ia 2 Pe tot parcursul s pt mnii, profesorul i-a ncurajat repetat pe elevi s aduc imagini i c r i cu vr jitori i s i termine desenele. La nceputul celei de-a doua lec ii, profesorul se refer la con inutul lec iei anterioare i explic procedura pentru lec ia din ziua respectiv : acum ne vom uita la imaginile, c r ile i obiectele pe care le-a i adus voi sau pe care le-a i f cut chiar voi. Pute i distinge ceva care este la fel sau care este diferit? Copiii stau acum ntr-un cerc. Profesorul le spune c acum mai mul i ani au fost redactate ni te drepturi speciale care se refer la via a i situa ia copiilor. n acest moment recomand m lectura Declara iei asupra Drepturilor Copilului (1959), pe care o poate adapta i prescurta profesorul, dup cum consider necesar. Clasa ar trebui, n special, s se concentreze pe cel de-al doilea principiu. Versiunea prescurtat ar putea fi, dup cum urmeaz : Copiilor ar trebui s li se acorde ansa de a cre te s n to i i n condi ii normale. Aici se include dezvoltarea lor: - fizic - moral - psihologic - mental i - social . Copiii ar trebui s se bucure i de libertate i de respectarea propriei lor demnit i personale. ntr-o prim etap , copiii ar trebui s n eleag acest principiu. Profesorul va explica prin integrarea asocia iilor i a contribu iilor copiilor, conceptele i modul n care se rela ioneaz acestea. n acest moment, profesorul aranjeaz circa 40 de figuri de b ie i i fete pe care el/ ea sau elevii le-au decupat dinainte (vezi la anex tiparele). mparte figurile n patru grupe pe podea.

20

Grupa 1 s-a dezvoltat beneficiind de s n tate fizic . Grupa 2 s-a dezvoltat beneficiind de s n tate moral . Grupa 3 s-a dezvoltat beneficiind de s n tate mental . Grupa 4 s-a dezvoltat beneficiind de un mediu s n tos din punct de vedere social.

Acum i va ruga pe elevi s g seasc ce copil e posibil s lipseasc , i d cteva exemple, dac este necesar. - Dezvoltarea s - Dezvoltarea s - Dezvoltarea s - Dezvoltarea s n n n n toas toas toas toas din punct de vedere fizic din punct de vedere moral din punct de vedere mental din punct de vedere al mediului s n tos social f r haine c lduroase prieteni r i f r c r i bune f r prieteni

Profesorul scrie care este elementul lips pe corpul unei figuri de copil din hrtie i-l pune la loc din nou. Acum i roag pe copii s - i adauge propriile lor idei. E posibil ca ace tia s nu fie n stare s se ocupe de toate cele patru categorii; n aceast situa ie, profesorul ar trebui s -i sprijine (nu s le dea r spunsurile). Dup ce-au fost identificate nevoile copiilor care-au fost notate pe figurile de hrtie, vr jitorii au ni te lucruri de f cut. Pe grupe de cte trei, copiii vor primi un num r de figuri de hrtie cel pu in suficient pentru a corespunde num rului de membri ai grupului. Sarcina lor este urm toarea: Uita i-v la situa ia fiec ruia dintre copii i ncerca i s afla i ce-i face ferici i i ce-i face neferici i. Cum ar putea s fie de ajutor vr jitorul? Cum ar putea s -i ajute pentru a se asigura c ace tia se simt mai bine i mine i poimine? Cum ar putea s ajute un copil astfel nct acesta, b iat sau feti , s poat face ceva singur, el/ ea ns i? Cum ar putea oamenii obi nui i s -i nlocuiasc pe vr jitori?

Elevii se reunesc din nou n cerc i- i partajeaz solu iile lor magice. Lec ia 3 Haide i s analiz m acum situa ii concrete din via a real . nc o dat , profesorul repet cele 10 principii ale drepturilor copilului i-i stimuleaz pe elevi s se gndeasc la situa iile din mediul lor cotidian n care colegii lor de clas , prietenii, elevii mai mici sau mai mari, sau chiar ei n i i e posibil s nu se simt n largul lor. Lista de locuri i situa ii pe care-o men ioneaz elevii ar putea s includ , dup cum urmeaz : Locuri: - sala de clas - curtea colii - drumul c tre coal . Situa ii: - ceart i dezacord - nu exist prnz - am uitat s -mi fac tema - am fost b tut/ b tut - nu am nici un prieten - f r o hain c lduroas de iarn - f r mbr c mintea de sport adecvat . Acum ne vom asuma rolurile de mici vr jitori. Vom exersa cum s g sim solu ii pentru aceste situa ii.

21

n reuniunea plenar analiz m dou sau trei situa ii. Dup care elevii formeaz grupe mici i aleg o situa ie, de care vor s se ocupe (se poate ntmpla ca o situa ie cum ar fi cei care terorizeaz i bat pe ceilal i copii s fie aleas de mai multe ori). Elevii ar trebui s joace pe roluri o scen care s prezinte situa ia respectiv n cadrul scenetei lor. i ar trebui s ajung la o solu ie

Profesorul sus ine grupurile, face sugestii, dac e necesar i ascult . Pentru cea de-a patra lec ie, elevii i pot perfec iona scenele cu ajutorul costumelor i a recuzitei. Lec ia 4 Elevii i vor juca scenetele n sala de clas . Dup care, elevii vor discuta maniera n care se pot pune n practic aceste scene n via a lor cotidian . Ce situa ii am descoperit? Cum am reac ionat dup ce-am vorbit despre ele la sala de clas ? Cum ne putem sus ine unii pe ceilal i? Ar trebui s nfiin m un club al Vr jitorilor Buni? Ar trebui s ncerc m s -i inform m pe elevii din clasa nti, a treia i a patra cu privire la Ziua Universal a Copiilor (20 noiembrie)?

22

Clasa a IV-a: DREPTURILE NOASTRE COMOARA NOASTR Planul lec iei Lec ia 1 ntreb ri de baz / temele lec iei Sarcini de baz De ce avem nevoie de drepturi Elevilor le este prezentat speciale ale copiilor? proiectul cutia comorilor, dup care vor discuta cum s l planifice i s -l desf oare Cutia mea personal cu comori Elevii i decoreaz propriile ceva special cutii cu comori i le preg tesc pentru comorile drepturilor copilului Cutia mea de comori, cutia ta de Elevii i prezint cutiile de comori! comori, aranjndu-le ntr-o expozi ie pe pupitrele lor Cum am expozi ie? putea aranja Resurse Obiectele care-ar putea fi utilizate la reprezentarea anumitor drepturi ale copiilor (demonstra ie i inspira ie); carduri cu drepturile copilului Fiecare copil aduce cte o cutie de metal, de lemn sau de carton la coal ; nasturi colora i, crpe etc.; lipici i foarfeci Cutiile cu comorile copiilor ( i ceea ce con in acestea)

Lec ia 2

Lec ia 3 (dup un interval de mai multe s pt mni) Lec ia 4 (cu pu in timp nainte de 20 noiembrie)

o Copiii i aranjeaz comorile Elevii g sesc spa iu sau i cutiile lor cu comori pentru loc pentru expozi ia lor ca to i copiii din coal s le vad

Obiective educa ionale Elevii dobndesc cuno tin e mai detaliate despre drepturile copilului. Timp de mai mult vreme studiaz con inutul i inten ia acestor drepturi ncercnd s realizeze o coresponden ntre fiecare drept i un obiect care poate ilustra sau simboliza acest drept. Fiecare copil i va g si propriile sale solu ii. Pentru a proceda astfel, copiii trebuie s fi n eles i interpretat articolele respective. n termenii teoriei nv rii, aceast sarcin le permite elevilor s - i organizeze activ propriile procese de nv are, ceea ce le spore te considerabil ansele de a resim i o cre tere durabil a cuno tin elor. Fiecare elev i produce propria cutie a comorilor. Elevii se vor identifica mult mai puternic cu drepturile copilului, i din punct de vedere intelectual, i din punct de vedere afectiv. Acesta este un proiect de clas care acoper o perioad mai lung de timp i care poate stimula n mod repetat elevii s - i partajeze i s - i discute ideile. Cu ocazia Zilei Drepturilor copilului (20 noiembrie), se poate organiza o expozi ie a cutiilor cu comori ale elevilor n cl direa colii. Acest lucru ofer o stimulare suplimentar i-i va motiva pe elevii mai mici s fac ceva asem n tor unul sau doi ani mai trziu.

23

ntreb ri esen iale pentru reflec ia din cadrul orelor de drepturi ale copiilor Despre Prin intermediul n scopul Profesorul Ce tiu copiii acum despre n ce mod au fost respectate S nv m cum s lu m m suri n drepturile copilului? principiile care stau la baza afara colii: ce-au nv at elevii drepturilor copilului la sala de pentru via a lor viitoare? clas i n comunitatea colar ? Sunt prezentate i discutate toate To i elevii se bucur de dreptul de Elevii nva s ia decizii i s - i drepturile copilului. a- i dezvolta propriul mod de argumenteze solu iile pe care le-au Astfel, g sit. exprimare artistic . elevilor le cre te ncrederea n sine i nva mai multe despre ei n i i i despre ceilal i. Elevii Ce-am nv at despre drepturile Cum am resim it drepturile Ce fel de m suri sunt capabil s copilului? copilului n sala de clas ? iau acum? Studiez de ceva vreme drepturile E minunat dac coala devine un Nu toate articolele din conven ia copilului. A trebuit s iau o loc unde putem vedea att de privind drepturile omului sunt la decizie cu privire la fiecare articol multe opere de art . Acum mi fel de importante pentru mine. Mi a fi putut proceda astfel doar place c sunt la coal . am gndit la care ar fi articolele dac a fi n eles articolul. Am pentru care a putea s pledez. Maflat c nu e ntotdeauna u or s am gndit la care sunt drepturile n elegi conven ia privind care sunt importante n mod drepturile copilului. special pentru al i copii din alte familii, regiuni sau alte ri i cea putea face pentru a-i sprijini. Resurse Cartona ele cu drepturile copilului Cutiile de comori O colec ie de materiale r mase din cadrul activit ilor anterioare Lipici Foarfeci Procedur Lec ia 1 (n septembrie) Profesorul pune pe mas o cutie goal , cartona ele cu drepturile copilului i unul sau dou obiecte care s se potriveasc , de exemplu: Articolul 7, dreptul la un nume de la na tere o mic lumnare care s aduc aminte de botez i de ziua de na tere; Articolul 28, dreptul de a beneficia de educa ie un mic creion.

Acum explic planul: Ziua Drepturilor copilului pe 20 noiembrie.

24

Pn ce to i copiii i vor fi umplut cutia cu comori cu obiectele care corespund drepturilor copilului. Fiecare elev se decide care sunt obiectele care-ar putea corespunde, respectiv, unui drept al copiilor. Mai nti, fiecare copil i ia cte o cutie cu capac (o cutie de carton, lemn sau metal va fi de ajuns). Cutia ar trebui s fie pictat i decorat i ar trebui s fie i cumva semnat cu numele proprietarului. To i elevii taie cartona ele cu drepturile copilului. Le fixeaz cu o agraf de hrtie i le pun n cutiile lor cu comori. Acum ncepe vn toarea de comori!

Copiii i partajeaz ideile i sugestiile despre cum s pun mna pe cutiile cu comori i cum ar putea fi acestea decorate. Dac este necesar, profesorul ar trebui s pun la dispozi ie lipici, culori i pensule. Lec ia 2 Copiii i arat unul altuia materialele i ncep s - i decoreze propriile cutii cu comori. i partajeaz materialele i se ajut unii pe ceilal i. n cadrul celei de-a doua lec ii, copiii discut despre cum s colecteze obiectele. Este important ca aceast sarcin de vn toare de comori s -i ajute pe elevi s se familiarizeze cu i s n eleag drepturile copilului. Pot s aleag un obiect doar dac au n eles ce nseamn un anumit drept al copiilor. n aceast etap de strngere de comori, elevii ar trebui s fac schimb de idei i s arate ce-au g sit: cine a g sit i ce a g sit care corespunde c rui drept? Elevilor ar trebui s li se permit s - i copieze ideile unii de la ceilal i. Copiii se vor angaja ntr-un fel de competi ie de tipul cine are cea mai frumoas cutie cu comori cu ideile cele mai creative i mai originale. Profesorul nu mai trebuie s stimuleze activitatea n acest moment. Lec ia 3 Cu o s pt mn nainte de Ziua Drepturilor copilului (20 noiembrie): to i copiii arat care sunt obiectele pe care le-au adunat ntr-o expozi ie de pe pupitrele lor. Nu e necesar s ilustreze fiecare drept al copilului cu un obiect. Copiii i explic unul celuilalt de ce au ales un anumit obiect. Profesorul nu trebuie s emit nici o judecat personal privind valoarea fiec rui produs, este mul umit de toate obiectele pe care le-au adus copiii. La ndrumarea profesorului, clasa discut cum ar putea fi organizat expozi ia pentru ceilal i elevi din coal . Exist vitrine pe care le putem utiliza? Ar trebui s organiz m ni te mese mici n cl direa colar ? Ar trebui s ne transform m sala de clas ntr-un muzeu al drepturilor copilului n ziua de 20 noiembrie? Poate o alt clasa a treia a realizat acela i plan. Cum ne-am putea partaja proiectele? Ar trebui s invit m pe dl./ dna. director, pe pedagogul colii, pe ceilal i profesori, pe p rin i sau pe membrii personalului administrativ? Ar trebui s se organizeze i un fel de inaugurare a expozi iei noastre? Trebuie s repet m sau s scriem i s compunem un cntec pentru aceast ocazie? i a a mai departe. Lec ia 4 Ziua Drepturilor copilului, 20 noiembrie (sau poate cu o zi nainte) Elevii organizeaz expozi ia i se ofer s -i informeze pe ceilal i elevi.

25

Profesorul decide dac ar trebui s in un scurs discurs de Ziua Drepturilor copilului i dac ar putea avea i un discurs de inaugurare a unei expozi ii de art .

26

Clasa a V-a: NOI NE FACEM REGULILE PENTRU SALA NOASTR DE CLAS Planul lec iei Lec ia 1 Lec ia 2 ntreb ri de baz / temele lec iei Care sunt drepturile pe care le are toat lumea din aceast sal de clas ? Ce transform o regul ntr-o regul bun ? De ce pot s fie o b taie de cap regulile? De ce pot fi utile regulile? Sarcini de baz Lucrnd pe grupe, elevii preg tesc o list de sugestii cu regulile aplicabile n clasa lor. Elevii se gndesc la principiul ordinii i la reguli. Resurse Foi de hrtie A4 (cte una pentru fiecare grup)

Lec ia 3

Lec ia 4

Materiale privind principiile de baz ale regulilor dintr-o democra ie. Foi de hrtie A4 Cum pot s fie aduse la via n Lucrnd pe grupe, elevii Materiale, fie copiate, fie sala de clas drepturile copilului? ajung s vad care sunt scrise de c tre elevi regulile care se armonizeaz cu drepturile copilului. S ajung la ni te reguli pe grupe Elevii i compar ideile i i s convin asupra acestora la ncearc s ajung la o decizie sala de clas unanim privind regulile aplicabile n sala lor de clas .

Obiective educa ionale Atunci cnd facem leg tura dintre reguli pentru sala de clas i perspectiva drepturilor omului sau ale copiilor, aceste reguli dezvolt implica ii care merg mult mai departe de simpla asigurare a p cii i a lini tii din sala de clas . Drepturile omului i ale copiilor nu sunt doar un corp de standarde juridice reci. Dac se dore te s func ioneze i s aib un n eles, atunci ar trebui s serveasc drept instrumente i linii directoare pentru eforturile noastre de a aduce egalitatea i justi ia n cadrul vie ii noastre cotidiene. Pentru elevi, coala este un element important, n anumite moduri, chiar piesa central a vie ii lor de zi cu zi. ns coala reprezint chiar mai mult dect att: coala este singurul loc n care elevii pot s nve e cum s se comporte n societate. coala, n alte cuvinte, sala de clas , cl direa colii i anexele ei ca ntreg, dar i structura colii i a conducerii acestea alc tuiesc un model n miniatur al societ ii o micro-societate. Ceea ce-au nv at elevii, ce-au dezvoltat i testat aici, fie c este util sau nu, va fi, cu foarte mare probabilitate, transferat n lumea din afara s lii de clas i a comunit ii colare. Drepturile i ndatoririle formeaz o pereche complementar de concepte. in unele de celelalte ca ziua de noapte sau ca iarna i vara. Drepturile i ndatoririle depind unele de celelalte. Drepturile omului i ale copiilor nu pot fi n elese f r a se aprecia interdependen a dintre drepturi i ndatoriri. Proiectul de fa se va concentra pe urm toarele articole din Conven ia privind Drepturile Copilului: Articolul 12, S ni se asculte opinia; Articolul 13, Libertatea de a ne exprima, Articolul 28, Dreptul la educa ie, i Articolul 31, Dreptul la timp liber i recreere.

27

ntreb ri esen iale pentru reflec ia din cadrul orelor de drepturi ale copiilor Despre Prin intermediul n scopul Profesorul Ce tiu copiii acum despre n ce mod au fost respectate S nv m cum s lu m m suri n drepturile copilului? principiile care stau la baza afara colii: ce-au nv at elevii drepturilor copilului la sala de pentru via a lor viitoare? clas i n comunitatea colar ? n cadrul acestei unit i, elevii Elevii n eleg cum sunt f cute resimt n mod concret c avem regulile ntr-o democra ie. Sunt n nevoie de reguli pentru a tr i stare s ia parte la procesele mpreun i n eleg c drepturile democratice de luare de decizii. copilului definesc un astfel de sistem de reguli. Elevii Ce-am nv at despre drepturile Cum am resim it drepturile Ce fel de m suri sunt capabil s copilului? copilului n sala de clas ? iau acum? tiu acum c am dreptul s iau Elevii n eleg c drepturile i Acum pot s ncerc s g sesc parte la elaborarea regulilor ndatoririle apar in una celeilalte. reguli similare despre cum s aplicabile s lii noastre de clas . i dau seama c regulile au fost tr im mpreun n familia mea, elaborarea create de oameni pentru oameni, aplicabile clubului nostru de sport Sunt con tient c conven iei privind copiilor a c pot fi schimbate i c nu este sau mie i prietenilor mei. Ar constituit un tip asem n tor de u or s convii asupra unor reguli trebui s ne asigur m c iau parte proces. obligatorii pentru toat lumea din ct mai mul i oameni cu putin la cadrul unui grup. definirea acestor reguli i c au fost n stare s convin asupra unui compromis. Resurse Imagini decupate din reviste i ziare Foarfeci Lipici Reviste Foi de hrtie Procedur Lec ia 1 Profesorul face o prezentare a proiectului. El/ ea discut cu elevii chestiunea drepturilor i a ndatoririlor.

28

Dup care lec ia urmeaz etapele subliniate n manualul Consiliului Europei. 1. Pe baza unui joc de formare a grupului (de exemplu, se ofer cartona e asortate pentru a se forma un grup de jongleri, violoni ti etc.), clasa se mparte n trei, ase sau nou grupe, n func ie de dimensiunea clasei. ncerca i s nu ave i mai mult de cinci elevi n fiecare grup. Fiecare grup e fie A, B, sau C. 2. Fiecare grup i nume te un purt tor de cuvnt. Da i feedback cum v-a i ales purt torul de cuvnt? 3. Fiecare grup are cte o foaie de hrtie mp r it n treimi. n treimea superioar a foii de hrtie trebuie s eviden ieze ceea ce cred ei c sunt drepturile fiec rei persoane (inclusiv ale profesorului) din sala lor de clas . Ar trebui s scrie fiecare sugestie care-ar trebui s fie num rat . 4. Da i feedback ct de bine crede i c-a i finalizat sarcina? Ce-a i f cut cu to ii pentru a oferi ajutor? Ce piedici a i avut? 5. Pasa i hrtia la grupul urm tor (de la A la B, de la B la C, de la C la A). 6. Analiza i lista de drepturi generat de grupul anterior. Care sunt responsabilit ile pe care le avem pentru a respecta aceste drepturi? Ce trebuie s facem, cum trebuie s ne comport m? De exemplu, Toat lumea are dreptul de a fi auzit, i Avem sarcina de a asculta. Utiliznd acelea i numere ca i n sec iunea de drepturi, scrie i sarcinile corespunz toare (dac se pot gndi la vreuna) n treimea din mijlocul foii de hrtie. La sfr itul lec iei, profesorul strnge toate contribu iile elevilor pentru a le trece n revist nainte de lec ia urm toare. Lec ia 2 Profesorul i ncurajeaz pe elevi s discute ntreb ri de baz privind regulile: Ce m deranjeaz la reguli? Cnd sunt bucuros/ bucuroas c exist reguli? Cine stabile te regulile? Cine pune n practic regulile?

Urm torul text, sau o versiune prescurtat sau o contribu ie a profesorului poate s -i ajute pe elevi s g seasc r spunsuri la primele dou ntreb ri.

29

Disciplina i ordinea dintr-un punct de vedere democratic 1. Ordinea este necesar n toate circumstan ele. Un grup f r ordine i reguli de baz nu poate fi democratic. 2. Limitele sunt necesare. E posibil ca regulile s fie gre ite sau neadecvate. ns , atta vreme ct nu au fost nlocuite, trebuie s fie respectate. Cu toate acestea, trebuie s fie posibil s fie schimbate. 3. nc de la nceput, copiii ar trebui s participe la stabilirea i la punerea n practic a regulilor. Doar n acest fel e posibil ca ace tia s se identifice cu regulile. 4. O comunitate de tipul unei s li de clas nu poate func iona dac nu exist ncredere i respect reciproc. 5. Spiritul de echip trebuie s nlocuiasc concuren a din sala de clas . 6. O atmosfer de prietenie la sala de clas are o importan vital . 7. Aptitudinile sociale ale profesorului au de adus o contribu ie Un grup f r ordine i reguli de esen ial (conducerea democratic , dezvoltarea unui baz nu poate fi democratic. sentiment de apartenen la grup, consolidarea de leg turi, etc.). 8. Comunicarea de grup este o realitate permanent ntr-o clas condus n mod democratic. 9. Elevii, i fete i b ie i, trebuie s fie ncuraja i s exploreze noi aspecte i s nve e din gre eli. 10. n cadrul setului prestabilit de limite, trebuie s fie posibil s - i exerci i libert ile. Doar n acest mod este posibil dezvoltarea responsabilit ii individuale. 11. Disciplina i ordinea vor fi acceptate i respectate cu cea mai mare bun voin dac vor sprijini pe fiecare s se exprime i dac sus in grupul n scopul dezvolt rii de leg turi i de condi ii de lucru satisf c toare. Elevii formeaz acelea i grupe ca i n lec ia anterioar . Profesorul le distribuie f iile de hrtie i le face urm toarea prezentare. 7. Contribu ia profesorului. Reguli pentru reguli. Alege i cteva reguli care s fie afi ate n sala de clas ntr-un loc important pentru ca to i s le vad . Ar trebui s fie formulate ntr-o manier pozitiv s faci ceva n loc de s nu faci ceva. Trebuie s fie concrete i s descrie comportamentul necesar, de exemplu, dreptul de a fi auzit; avem sarcina de a asculta; regul s t cem cnd vorbesc ceilal i.

8. Mai face i s circule hrtia din nou. Ave i n vedere toate informa iile din partea celor dou grupe anterioare. Conveni i asupra a cel mult cinci reguli, pe care le scrie i cu litere mari n treimea de jos a foii de hrtie. T ia i aceast parte i afi a i-o pe perete. Fiecare purt tor de cuvnt al grupelor trebuie s explice regulile ntregii clase. Profesorul i orienteaz pe elevi pentru a lua ni te decizii ulterioare privind regulile care sunt identice i care se repet , prin urmare pot fi omise. (E posibil ca unele grupe s nu fie de acord c s-a renun at la contribu ia lor; ntr-o astfel de situa ie este necesar o compara ie atent a versiunilor pentru regula respectiv , precum i aptitudini de negociere i de convingere prin puterea argumenta iei. Dac un grup refuz s accepte o decizie se pot accepta repeti iile pentru moment). 9. Votarea pentru anumite reguli. Fiecare elev are patru jetoane pe care le poate cheltui pe regulile despre care crede c ar trebui incluse n regulile pentru sala de clas . Elevii pot s aleag pn la patru reguli, alocnd cte un jeton fiec reia, sau pot s acumuleze pn la patru jetoane pentru a sus ine o anumit regul . Cele patru reguli care ob in cel mai mare num r de voturi se includ n setul de reguli pentru clas . Pot fi redactate ntr-un document special, pot fi semnate de fiecare elev i afi ate la vedere n sala de clas . Clasa poate da sarcina redact rii regulilor unei echipe de elevi i poate decide cum trebuie ace tia recompensa i de c tre clas .

30

10. nv area prin cooperare. Ce-a fost de ajutor, ce-a constituit o piedic ? Cum a i contribuit la activit i? A i observat i pe altcineva din clas ale c rui contribu ii au fost de ajutor? Ce-au f cut? Aceasta este prima ocazie n care clasa poate s - i aplice regulile i le poate pune n practic . Profesorul ar putea s -i laude pe elevi pentru faptul c respect regulile. Pe de alt parte, profesorul ar trebui s evite s -i fac pe copii s le fie ru ine c nu au respectat regulile, deoarece ar putea s r mn cu o reputa ie proast . Lec ia 3 Profesorul prezint pe scurt drepturile copilului. Pentru majoritatea elevilor, acest lucru reprezint o repeti ie. Cum au fost acestea create? Cum se leag acestea de drepturile omului? De ce avem nevoie i de drepturile copilului, din moment ce-avem drepturile omului?

n acest moment, profesorul prezint urm toarea selec ie de drepturi ale copiilor. Articolul 12, exprimarea propriilor noastre p reri i interese; Articolul 13, libertatea de a ne exprima; Articolul 28, dreptul la educa ie; Articolul 31, dreptul la odihn i la timp liber.

Elevii preg tesc o foaie de lucru cu dou coloane. ntr-o coloan mai mic n stnga introduc cele patru drepturi, spa iindu-le egal pe toat pagina. n coloana mai mare din dreapta i adun gndurile referitoare la drepturile i ndatoririle pe care le implic aceste drepturi, i pentru ei i pentru ceilal i: dac vecinul meu, un prieten sau colegul meu de clas pretinde c exist acest drept, atunci care sunt obliga iile i ndatoririle rezultante pentru ceilal i? Cum trebuie coala s asigure predarea (Articolul 28)? Cum pot eu, ca membru al acestei clase s contribui la succesul acestui drept?

31

Membrii grupului (nume) Drepturi Articolul 12 Exprimarea propriilor opinii i interese Despre ce este vorba: Reguli i ndatoriri

Articolul 13 Libertatea de a ne exprima Despre ce este vorba:

Articolul 28 Dreptul la educa ie Despre ce este vorba:

Articolul 31 Dreptul La odihn i timp liber Despre ce este vorba:

Lec ia 4 Elevii i prezint rezultatele unii celorlal i n sala de clas . Exist un singur purt tor de cuvnt pe grup. Ar putea s se refere la anumite aspecte, cum ar fi urm toarele: Cum ne-am abordat sarcina? (Proces de lucru pe grup i de luare de decizii) Ce-a fost important pentru noi? (Criterii i valori) Cum ne putem asigura c sunt respectate regulile? (Atitudini fa de reguli, punerea acestora n practic ).

Elevii sunt de acord asupra regulilor aplicabile clasei lor. Un grup prime te sarcina de a crea un document cu regulile, care s aib forma unei opere de art . To i elevii i profesorii semneaz acest document. Regulile r mn n vigoare pn ce sunt nlocuite de un document nou. Documentul urmeaz s fie afi at de Ziua Drepturilor copilului ca un exemplu de cum s se practice democra ia la sala de clas .

32

Clasa a VI-a: DREPTURILE COPILULUI O LUCRARE DE ART ! Planul lec iei Lec ia 1 ntreb ri de baz / temele lec iei Ce nseamn proiect de art ? Cum pot prezenta drepturile copilului prin intermediul mijloacelor artistice? Sarcini de baz Elevii iau decizia care este singurul articol din conven ia privind drepturile copilului pe care-l vor prezenta ca pe o oper de art i- i dezvolt primele idei. Cum pot s se sprijine unii pe Elevii efectueaz unul sau ceilal i, elevii i profesorul? mai multe proiecte de art . Cum d m socoteal pentru nva s dea i s accepte lucr torii nce i i rapizi? ajutor n clas . Resurse Cteva reviste; drepturile copilului pe cartona e sau pe f ii de hrtie Hrtie, culori, reviste etc. lipici,

Lec iile 2-4

Obiective educa ionale Drepturile copilului i ale omului sunt adesea legate de probleme politice, sociale i personale complexe. Acest proiect rezum o tradi ie la care s-a f cut referire n mod repetat n contextul drepturilor copilului i ale omului. Arti ti au primit aceast sarcin de a exprima prin imagini con inutul unui anumit articol, sau a unei p r i din acesta. Astfel au fost create multe felicit ri, calendare, c r i i chiar filme minunate. Acelor elevi care au lucrat deja pe proiectul cu cutia cu comori n clasa a treia, acest proiect artistic le va mai oferi o ocazie de a studia n profunzime drepturile copilului. Noi credem c e important ca elevii s reexamineze o tem despre care deja tiu ceva n moduri diferite, cu alte cuvinte, prin intermediul unei abord ri creative i integrale. O afirma ie oral sau scris poate fi exprimat ntr-o imagine doar dac a fost n eleas pe deplin. Recomand m planificarea secven elor didactice cu suficient de mult timp nainte pentru a putea prezenta lucr rile de Ziua Universal a Copiilor de pe 20 noiembrie, n coal , la prim rie sau ntr-o alt cl dire public . Obiectivul proiectului este punct culminant i motor ntr-unul singur, de a stimula elevii s pun n practic sarcina cu suficient aten ie i creativitate.

33

ntreb ri esen iale pentru reflec ia din cadrul orelor de drepturi ale copiilor Despre Prin intermediul n scopul Profesorul Ce tiu copiii acum despre n ce mod au fost respectate S nv m cum s lu m m suri n drepturile copilului? principiile care stau la baza afara colii: ce-au nv at elevii drepturilor copilului la sala de pentru via a lor viitoare? clas i n comunitatea colar ? Elevii pot n elege n special prin Elevii sunt capabili afectiv s intermediul orelor de art c este con tientizeze care sunt nc lc rile i posibil i important s - i drepturilor copilului i s le dezvolte mijloacele proprii i judece. i-au dezvoltat aceast individuale de exprimare. G sesc capacitate prin intermediul acestei moduri proprii de reprezentare a abord ri extrem de personale diferitelor articole privind privind studierea i prezentarea drepturile copilului prin nc lc rilor drepturilor copilului. intermediul mijloacelor artistice. Elevii Ce-am nv at despre drepturile Cum am resim it drepturile Ce fel de m suri sunt capabil s copilului? copilului n sala de clas ? iau acum? mpreun cu colegii mei am Acest proiect a transformat sala de Am devenit mai con tient de studiat n profunzime drepturile clas i ntreaga cl dire a colii talentele mele artistice i acum am copilului. Am pus foarte multe ntr-un loc la decorarea c ruia am mai mult curaj s le folosesc i s ntreb ri noi i mi-am dat seama participat i n care m simt ca le perfec ionez. Fac parte din c nu mai trebuie s -mi fac griji acas . mi pot exprima propria personalitatea mea i uneori mi dac nu am n eles nc toate personalitate individual i sunt permit s m exprim mai mult articolele referitoare la drepturile perceput ca o persoan . dect a putea cu multe cuvinte copilului. mi voi continua sau texte. M-a putea gndi la un studiile. proiect artistic asem n tor despre drepturile copilului, pe care l-a desf ura cu prietenii mei, am vinde cteva lucr ri i am dona banii ob inu i pentru sprijinirea proiectelor pentru copii. Resurse Textele privind drepturile copilului (Say it Right! The Unconventional Canadian Youth Edition of the United Nations Convention on the Rights of the Child S spunem corect! Versiunea canadian neconven ional pentru tineret a Conven iei Na iunilor Unite privind Drepturile Copilului i Conven ia din 1989). Procedur Lec ia 1 Profesorul prezint clasei noul proiect n detaliu. Este important ca ace tia s n eleag principiile care stau la baza proiectului, s con tientizeze ce le solicit calendarul i s fi v zut exemple de ilustr ri ale drepturilor copilului prin intermediul mijloacelor artistice. Prin urmare, profesorul trebuie nu numai s arate exemple de ilustr ri ale diferitelor drepturi ale omului i ale copiilor. Trebuie, de asemenea, s demonstreze diferitele stiluri i abord ri pentru a-i sus ine pe copii s - i g seasc propriile mijloace de exprimare.

34

Profesorul poate s aib n vedere cooperarea cu profesorul de art sau cu un artist local. Desigur, ini iativa i activitatea poate s fie l sat n ntregime la ndemna elevilor. Dup prezentare, elevii formeaz grupe mici pentru a planifica realizare proiectului. Grupele ar trebui s aib n vedere ntreb ri cum ar fi urm toarele: materiale culori calendar dimensiunea lucr rii, conceptul artistic planificarea unei expozi ii

Grupele i partajeaz ideile n cadrul clasei. La sfr itul lec iei, elevii primesc un drept al copiilor pe care s lucreze. Acestea pot fi chiar trase la sor i. Deoarece sunt mai multe drepturi ale copiilor dect sunt elevi n clas , profesorul va decide, de exemplu, dac : - elevii trebuie s primeasc o selec ie a drepturilor copilului; - elevii care lucreaz mai repede ilustreaz mai mult de un drept; - elevii mai silitori pot alege mai multe drepturi; - clasa sa colaboreaz cu o alt clas . Fiecare elev prime te cte o copie din toate drepturile copilului. Elevilor li se d urm toarea tem , care-ar trebui s fie gata pentru lec ia din s pt mna urm toare: Citi i i analiza i dreptul copiilor pe care l-a i tras la sor i/ care v-a fost alocat. Elabora i o idee de baz despre modul n care acest drept ar putea fi reprezentat prin mijloace artistice. Strnge i exemple din reviste, ziare i c r i pentru a ar ta diferite moduri de ilustrare. G si i-v materialele de care ve i avea nevoie i aduce i-le la coal .

Lec ia 2 Elevii i partajeaz i comenteaz pe ideile lor. E important ca ei s fi n eles drepturile copilului i ar trebui s fie n stare s dea exemple la clas despre cum au fost ndeplinite aceste drepturi. Profesorul ar trebui s insiste ca elevii s explice drepturile i modurile de ilustrare a acestora. Profesorul nu ar trebui s fac dect cteva remarci, dac are, referitoare la ideile elevilor. Elevii ar trebui s - i prezinte ideile nu doar n cuvinte. E motivant pentru elevi, de exemplu, dac pot realiza afi e care s fie ulterior afi ate la sala de clas i ca schi ele lor s fie comparate i discutate. Aceste prezent ri nu ar trebui s fie plictisitoare. Lec iile 2-4 Elevii pot utiliza ntregul interval cuprins ntre ultima jum tate a lec iei a doua i urm toarele dou lec ii pentru a- i finaliza proiectul. Din experien s-a observat c elevii vor fi mult mai motiva i dac nu lucreaz n izolare unii de ceilal i. Profesorul ar trebui s -i ncurajeze s nu se mul umeasc doar cu prima lor idee. Profesorul poate sus ine clasa s aib la ndemn o colec ie de afi e de art , ilustra ii din reclame, diagrame etc. pe care s le fi decupat din ziare i reviste. Studen ii pot s aduc de-acas albume i reviste de art . Aceast colec ie de ilustra ii nu trebuie n mod necesar s fie legat de tema drepturile copilului.

35

E esen ial s aib loc o discu ie nainte ca elevii s se apuce de activit ile lor: Cum n eleg eu acest drept? Care sunt culorile cu care se asorteaz ? Ce asociez eu acestui drept?

Cteva sfaturi: Dac pl nui i o expozi ie n cl direa colii, n sala de clas sau ntr-o cl dire public , asigura i-v c elevii dvs. sunt de acord asupra unui format al hrtiei i asupra stilului de litere. Permite i-le elevilor dvs. s se ajute unii pe ceilal i la lucru. n aceast situa ie, permite i-le mai mult timp s lucreze, fie ntr-o lec ie suplimentar , fie acas . Nu ezita i s aloca i pozi ii sau sarcini speciale elevilor talenta i n mod special. A i putea invita un artist local, poate chiar pe cineva pe care-l cunosc elevii, pentru a le oferi clasei inspira ie i sprijin. Ave i n vedere cu foarte mare aten ie dac vre i s organiza i un concurs i s acorda i premii pentru lucr ri extraordinare. Am sugera mai degrab s invita i un reporter de la un ziar local s publice un articol nso it de o fotografie.

36

Clasa a VII-a: CEEA CE VREAU ESTE I CEEA CE AM NEVOIE? Planul lec iei Lec ia 1 Lec ia 2 ntreb ri de baz / temele lec iei Care sunt dorin ele mele? De ce au nevoie oamenii? Ce-ar fi dr gu s aib ? Sarcini de baz Elevii con tientizeaz care le sunt dorin ele prin faptul c i le explic unul altuia. Elevii nva s fac distinc ia dintre dorin e i nevoi, dintre nevoi de baz i nevoi de auto-mplinire Resurse Imagini pentru a forma perechi de elevi

Lec ia 3 Lec ia 4

Ca tem , elevii trebuie s aduc de-acas : - reviste vechi - foarfeci pentru fiecare membru al grupului - lipici - cteva foi albe de hrtie - un plic mare folosit - o bucat de a , de aproximativ 4 m lungime - 10 crlige de rufe Ce sunt dorin ele? Ce sunt Ghida i de criterii, elevii Materialele furnizate de nevoile? convin asupra a 10 dorin e i elevi nevoi importante Drepturile copilului se Elevii i compar ideile cu Copii ale conven iei conformeaz cu ideile pe care le drepturile copilului i creeaz privind drepturile avem noi despre dorin e i nevoi? afi e de prezentare pentru copilului pentru fiecare grup; foi de flip chart Ziua Drepturilor copilului

Obiective educa ionale Pentru a n elege la ce se refer drepturile copilului i ale omului, elevii trebuie s - i reflecteze nevoile i dorin ele personale. Trebuie s devin con tien i de ceea ce se a teapt de la via n situa ia actual . ntr-o prim etap ar trebui s se gndeasc liber la dorin ele i nevoile lor, indiferent ct de nebune ti pot p rea acestea i ar trebui, de asemenea, s i le exprime. ntr-o a doua etap ar trebui s clarifice care este, n n elegerea lor, diferen a dintre dorin e i nevoi reale n via . Acest tip de alegere i va ghida cu siguran c tre multe dintre acele drepturi pe care Conven ia privind Drepturile Copilului le-a i garantat pentru ei. n orice stadiu este important ca profesorul s stimuleze i s prezideze discu iile. Ar trebui s aib grij s in intervin i s -i cople easc pe elevi cu propriile sale valori i norme, ntr-o ncercare mnat de inten ii bune de a-i convinge pe elevi care sunt ideile corecte. Mai curnd, n cadrul unei discu ii bine ghidate, elevii vor descoperi adesea i vor solu iona conceptele i valorile n conflict.

37

ntreb ri esen iale pentru reflec ia din cadrul orelor de drepturi ale copiilor Despre Prin intermediul n scopul Profesorul Ce tiu copiii acum despre n ce mod au fost respectate S nv m cum s lu m m suri n drepturile copilului? principiile care stau la baza afara colii: ce-au nv at elevii drepturilor copilului la sala de pentru via a lor viitoare? clas i n comunitatea colar ? Aceast unitate le ofer elevilor Elevii ar trebui s con tientizeze ocazia de a- i exprima dorin ele i c se confrunt zilnic cu aspecte i c societatea nevoile personale. Vor afla c sunt esen iale de via asculta i i c sunt lua i n serios. creeaz condi ii inegale pentru ca nva care este diferen a dintre membrii ei s fac fa unor astfel nevoile de baz de supravie uire i de probleme. lucrurile pe care le dorim. Ar trebui s nve e s - i apere dorin ele i s p streze, n acela i timp, o distan critic fa de acestea. Elevii Ce-am nv at despre drepturile Cum am resim it drepturile Ce fel de m suri sunt capabil s copilului? copilului n sala de clas ? iau acum? Am nv at c drepturile copilului Nu pot s -mi exprim dorin ele Voi ncerca s fiu mai atent la se concentreaz pe nevoile noastre dect dac am ncredere n colegii diferen a dintre dorin e i nevoi. cele mai importante participarea, mei i n profesor. Am nv at c Nu o s -mi ascund i nici nu o s i merit s depui efortul de a te mi neg dorin ele i visele, ns voi dezvoltarea, supravie uirea protec ia, i c au foarte multe de- deschide i de a-i vedea pe ceilal i ncerca s le fac s devin realitate a face cu via a mea cotidian . c procedeaz la fel. f r s d unez nevoilor celorlal i. Resurse Cartona e cu drepturile copilului; Articole puse la dispozi ie de c tre elevi: cteva reviste vechi cu multe imagini, de exemplu, reviste pentru tineri sau de mod cte un foarfece pentru fiecare membru al grupului lipici cteva foi albe de hrtie un plic mare folosit o bucat de a de circa 4 m lungime 10 crlige de rufe

Procedur Lec ia 1 Profesorul decupeaz cteva imagini cu ma ini frumoase, mbr c minte la mod sau cu sta iuni de vacan atractive n cte patru buc i fiecare pe care le distribuie la ntmplare elevilor. Elevii trebuie s - i g seasc partenerii care au i ei cte o bucat din imaginea respectiv ; mpreun vor forma un grup de lucru. Dac trebuie s existe grupe de cte trei, pn la cinci pentru a se conforma num rului total de elevi, atunci profesorul modific n consecin num rul de buc i n care decupeaz o imagine, de exemplu. Cteva idei pentru stimularea grupelor:

38

Grupele trebuie s - i aleag un purt tor de cuvnt i un ef. Purt torul de cuvnt va vorbi n numele grupului n fa a celorlalte grupuri, n plenar , n fa a profesorului. Acesta are sarcina de a transmite opinia grupului, i nu pe a lui/ ei proprie. eful grupului organizeaz procesul de activitate, integreaz to i membrii i verific ncadrarea n orar. Care sunt dorin ele pe care i le pot reaminti elevii? Care-au fost cele mai ciudate dorin e pe care le-au avut cnd erau mai mici? Ce-i f cea ferici i n mod special cnd aveau circa 7 pn la 10 ani i ce i-ar face cu adev rat ferici i n ziua de ast zi? Ce dorin e aveau adul ii pe care-i cunosc? Grupul i va lipi imaginea pe o foaie de hrtie i- i va scrie lista de dorin e, specificate dup vrst . Cad de acord asupra unui titlu. Grupele i prezint rezultatele n clas . Mini-afi ele vor fi postate n sala de clas . n ceea ce prive te s pt mna urm toare, elevii primesc urm toarea sarcin : Fiecare grup ar trebui s - i aduc urm toarele articole (cad de acord cine poart sarcina unui anumit articol sau a altuia): cteva reviste vechi cu multe imagini, de exemplu, reviste pentru tineri sau de mod cte un foarfece pentru fiecare membru al grupului lipici cteva foi albe de hrtie un plic mare folosit o bucat de a de circa 4 m lungime 10 crlige de rufe

Lec ia 2 Elevii continu s lucreze pe grupe. Discut urm toarele aspecte: Ce ne-ar pl cea s avem? Ce-ar fi dr gu dac am avea? De ce avem nevoie urgent ? Pe perechi, elevii se uit pe reviste i pe celelalte materiale. Cnd g sesc imagini care ilustreaz sau simbolizeaz dorin e i nevoi materiale i imateriale, le vor decupa i le vor strnge laolalt . Fiecare pereche strnge circa 10 imagini, ceea ce nseamn c la nivelul grupului se strng circa 20 de imagini. Elevii numeroteaz imaginile pe fa de la 1 la 20. Grupul face o list a tuturor imaginilor pe care le au i face distinc ia dintre dou niveluri de dorin e i nevoi: un nivel de baz i un nivel mai nalt de auto-realizare. Lista ar putea ar ta, dup cum urmeaz : De baz Fotbal Ma in C min Mncare bun Lec ia 3 Auto-realizare Prieteni Fericire P rin i

39

Grupele primesc sarcina urm toare: conveni i asupra a 10 imagini care reprezint dorin ele care sunt cele mai importante pentru voi. Procedura este, dup cum urmeaz : imaginile numerotate sunt amplasate pe pupitrul grupei. Fiecare membru al grupei poate acorda 10 puncte. Aceste 10 puncte sunt fie distribuite egal celor 10 imagini, fie este selectat un num r mai mic de imagini, i se permite alocarea a cte dou puncte anumitor imagini. Fiecare elev face o list cu imaginile ( pe numere) i cu punctele pe care i le acord fiec rei imagine. Cele 10 imagini cu punctajul cel mai mare reprezint favoritele grupului. Dac exist baraj, atunci se selecteaz ambele imagini. Grupele i fixeaz imaginile pe a cu ajutorul crligelor, i le aranjeaz n urm toarea ordine: n stnga, imaginile care reprezint articolele de care avem nevoie pentru a tr i demn (nevoile de baz ); n dreapta, imaginile care reprezint articolele de care avem nevoie pentru a tr i pl cut.

Lec ia 4 Grupele i continu activitatea cu urm toarele materiale: 10 imagini selectate; 10 foi de hrtie, de dimensiuni A3, aproximativ; conven iile privind drepturile copilului (ambele versiuni).

Sarcin : Citi i cu voce tare toate drepturile copilului n cadrul grupului (pe rnd). Care drepturi se refer la care nevoi? Preg ti i 10 afi e. Lipi i cte o imagine pe fiecare foaie de hrtie, folosind jum tatea din partea stng ; n dreapta ad uga i drepturile copilului la care se refer dorin a sau nevoia respectiv . Ad uga i-v explica ia pentru a ar ta care este leg tura dintre imagine, dorin i nevoi, i care sunt drepturile copilului. Consulta i exemplul de mai jos. Imaginea de ad ugat Articolul 7 Numele i cet enia noastr La na tere avem dreptul de a ni se da un nume, de a dobndi o cet enie, i, ori de cte ori e posibil, de a ne cunoa te i de a fi ngriji i de p rin ii no tri. Articolul 8 S ne p str m identitatea Avem dreptul de a ne p stra i de a ne restabili numele, cet enia i leg turile de familie. Articolul 10 Reunificarea familiei Dac trebuie s intr m sau s p r sim teritoriul unei ri pentru a fi reunifica i cu familiile noastre, guvernele au sarcina de a se ocupa de cazul nostru repede i dnd dovad de umanitate. De asemenea, dac p rin ii no tri tr iesc ntr-o alt ar avem dreptul de a avea contact personal i direct cu ace tia.

40

Dac este de acord toat lumea, atunci afi ele vor fi postate n cl direa colii cu ocazia Zilei Drepturilor copilului.

41

Clasa a VIII-a: MI FAC PROPRIUL AFI ! Planul lec iei Lec ia 1 Sarcini de baz ntreb ri de baz / temele lec iei n elegem articolele referitoare Elevii i aleg articolele din la drepturile copilului? conven ie pentru un studiu ulterior, ghidat de ni te criterii, pe care-l vor realiza n cadrul urm toarelor dou lec ii. n elege toat lumea criteriile? Elevii lucreaz n ritmul lor Cum poate profesorul s ofere pe grupe mici. Analizeaz sprijin f r a interveni prea articolele din conven ia puternic? drepturilor omului i deseneaz diagrame adresate privitorului. Ce-am nv at? Ct de solicitant Elevii reflect procesul lor a fost sarcina noastr ? Cum ne- de activitate i de nv are i am utilizat libertatea? discut despre cum s - i afi eze produsele. Resurse Copii ale privind copilului conven iei drepturile

Lec iile 2 i 3

Reviste, hrtie, lipici, foarfeci

Lec ia 4

Afi ele finalizate

Obiective educa ionale Drepturile omului i drepturile copilului vor r mne doar o viziune pe hrtie dac nu cap t nsemn tate pentru via a real a unei persoane. Prin urmare, trebuie s fie n elese i legate de experien ele concrete, adic trebuie s fie aplicate n via a cotidian , iar nc lc rile acestora trebuie s fie identificate. ns deja prima etap dureaz ceva timp. Dac elevii trebuie s n eleag drepturile copilului, care reprezint elementul pe care ne concentr m, atunci trebuie s lucreze cu acestea. Nu va fi suficient doar s le asculte sau s le citeasc . Tot aici ar trebui s remarc m c e posibil ca sintagma drepturile copilului s irite uneori considerabil pe adolescen i. Foarte corect, nu doresc s fie numi i copii. Cu toate acestea, drepturile copilului le sunt i lor aplicabile, cel pu in pn la vrsta de 18 ani. Adolescen ii ar trebui s - i dea seama c drepturile copilului le ofer un instrument care e posibil s -i ajute s identifice situa iile de injusti ii i s solicite dreptate. Prin ratificarea Conven iei privind Drepturile Copilului, fiecare stat accept obliga ia de a pune n practic aceste mijloace prin toate mijloacele posibile; la fel, acest lucru implic o mare prioritate a acestora n cadrul procesului de punere n practic i include sprijinul acordat copiilor i tinerilor s utilizeze i s se bucure de aceste drepturi. n cadrul proiectului didactic pentru clasa a aptea, suger m ca elevii s se ocupe de conven ie n detaliu, prin identificarea unor situa ii de punere n practic , respectiv, de nc lcare a drepturilor copilului n sferele vie ii lor cotidiene. Obiectivul acestui proiect este o expozi ie dac e posibil pe 20 noiembrie, Ziua Interna ional a Drepturilor Copilului cu afi e privind toate drepturile copilului. Fiecare afi include elemente de descriere a con inutului, analiz i ilustra ie i pune n practic o serie de abord ri de la mai analitice la mai creative. Dintr-o perspectiv didactic , aceast expozi ie ofer o ocazie i un stimulent de a te ocupa de un anumit articol din conven ie. Poate c profesorii din celelalte clase ar putea juca rolul unui juriu care s aleag cel

42

mai frumos afi pentru care s-ar acorda un premiu mic (de exemplu, bilete la cinema, un cupon pentru o carte). Exemplele din via a local sau din contextul interna ional ar trebui s fie preluate din diferite mass-media scrise pe care le aduc elevii la clas . Prin urmare, citirea de ziare i de reviste va reprezenta un element esen ial al preg tirii. Dac nu exist cooperare n nv are (lucrul pe mici grupe de proiect), elevii nu- i vor ndeplini obiectivele. Aceasta este o alt inten ie didactic a proiectului. Proiectul ar trebui s acopere aproximativ patru lec ii. Cititorul va vedea c nu sunt complete toate lec iile, ci c , mai curnd, acestea se completeaz unele pe celelalte. n cadrul grupelor, elevilor ar trebui s li se ofere ocazia de a- i crea ni te programe rezonabile pentru ei n i i. ntreb ri esen iale pentru reflec ia din cadrul orelor de drepturi ale copiilor Despre Prin intermediul n scopul Profesorul Ce tiu copiii acum despre n ce mod au fost respectate S nv m cum s lu m m suri drepturile copilului? principiile care stau la baza n afara colii: ce-au nv at drepturilor copilului la sala de elevii pentru via a lor viitoare? clas i n comunitatea colar ? Elevii nva cum s analizeze Elevii percep clasa i coala ca Dac nva cum s prezinte un drepturile copilului prin pe un mediu de nv are produs (n aceast situa ie, un unei stimulant. Cotidienele devin afi ), elevii devin capabili s intermediul utiliz rii abord ri sistematice. materiale de lucru. Astfel, coala observe i s prezinte chestiuni devine un loc n care elevii pot importante i n afara colii. s - i analizeze via a lor cotidian . Elevii Ce-am nv at despre drepturile Cum am resim it drepturile Ce fel de m suri sunt capabil s copilului? copilului n sala de clas ? iau acum? Am con tientizat ct de corect au Am constatat cum colegii mei i Sunt preg tit s iau parte la fost formulate articolele din cu profesorul meu m-au ncurajat dezbaterea public pe aspectele conven ia privind drepturile i m-au provocat. Ambele moduri pe care le n eleg. Doresc s -mi copilului i de ct de multe de interac iune sunt maniere de sus in opinia privitoare la aspecte sunt ascunse n acestea. sprijin pentru mine. drepturile copilului i ale omului Am nv at s le analizez i s m i sunt gata, totodat , s ascult gndesc la ele. care sunt opiniile celorlal i. Resurse Foi mari de hrtie Hrtie n culori asortat Carioci Foarfeci Lipici Reviste i ziare vechi Imagini i fotografii Textul Conven iei privind Drepturile Copilului Cartona e cu drepturile copilului

43

Procedur Lec iile 1-3 Mai nti profesorul prezint elevilor planul complet al urm toarelor patru lec ii. Clasa ar fi trebuit s n eleag c trebuie s creeze afi e care s prezinte care sunt drepturile copilului, inclusiv, poate, o competi ie. Elevii ar trebui s lucreze n grupe de cte trei. n continuare le sunt date sfaturi despre organizarea i alc tuirea acestora. Conven ia privind Drepturile Copilului include 54 de articole, dintre care primele 41, poate 42, cel mult, au direct nsemn tate pentru elevi. Indiferent de care este selec ia pe care o face profesorul, e clar c fiecare grup va lucra pe mai mult de un articol. La nceput to i elevii ar trebui s citeasc ntreaga conven ie i s - i fac propria alegere n ceea ce prive te cele trei articole pe care le consider a fi de importan special pentru ei. n ordine numeric au fost lipite de tabl cu band adeziv cartona e sau buc i de hrtie cu numerele articolelor. Elevii i le aleg pe cele favorite i adaug cte o liniu n acest sens pe cartona ele corespondente. Dup care se num r liniu ele i se noteaz rezultatul pe cartona e. Profesorul rearanjeaz apoi cartona ele n ordinea pe care i-au dat-o elevii. Dup care prezideaz un scurt schimb de opinii ntre elevi, asigurndu-se c to i elevii au ocazia de a participa i de a fi ascultat. Cum reflect aceast alegere a priorit ilor situa ia real a copiilor i a adolescen ilor? Pute i identifica un model sau un principiu de baz ? Care sunt elementele care-au fost l sate pe dinafar ?

n acest moment ar trebui s fie formate grupele i acest lucru se poate face n cel pu in trei moduri distincte; profesorul trebuie s fac o alegere. Mai nti, grupele ar putea fi alc tuite prin intermediul unei proceduri la ntmplare. n al doilea rnd, elevii sunt liberi s - i aleag colegii. Aceast op iune implic i decizia de a lucra pe chestiuni de dinamic a grupului i pe leg turile formate la nivelul s lii de clas , indiferent de modul n care se stabilesc acestea, de exemplu, ntre fete i b ie i, pe aspecte cum ar fi elevii care sunt ostraciza i, sau pe posibilele nelini ti sau tensiuni. Dac se ia o decizie deliberat s se solu ioneze astfel de probleme, aceast abordare poate ndeplini nevoile clasei, ns e necesar un interval mai mare de timp i energie suplimentar . n al treilea rnd, profesorul decide cum se organizeaz grupurile. Ar trebui s se asigure c toate criteriile sale sunt clare i c elevii le n eleg. nainte s nceap activitatea, grupele trebuie s se organizeze. Elevii i dau fiec rei grupe cte un nume i distribuie trei sarcini. Fiecare grup are nevoie de un ef pe timp, de un ef peste materiale i de un coordonator. Grupa va scrie care sunt membrii responsabili peste toate aceste chestiuni. Foile de planificare se afi eaz n sala de clas . Ulterior, grupele vor citi articolele pe care vor lucra. Definirea rolurilor n acest mod nu are nimic de-a face cu modul n care vor lucra elevii n realitate, ci-i va sus ine pe ace tia s - i dezvolte competen ele sociale i s - i ndeplineasc scopurile. n acela i timp, profesorul a luat cele 10 articole cel mai frecvent alese de pe tabl i le-a pus pe-o mas , cu fa a n jos. Coordonatorii grupelor trebuie s aleag acum un articol la ntmplare i li se ofer descrierea sarcinii.

44

Fiecare grup preg te te un afi pe un drept al copiilor. Afi ul const n urm toarele p r i: - titlul dat dreptului copiilor - textul articolului din Conven ia privind Drepturile Copilului - o imagine ad ugat care simbolizeaz dreptul - un articol g sit i luat dintr-un ziar sau dintr-o revist , care se refer la acel drept i o explica ie cu privire la leg tura dintre cele dou . (Este acesta un exemplu de mod n care acest drept este nc lcat sau protejat?) Dup ce-a terminat afi ul, grupa va alege un alt articol dintre cele r mase i va produce un al doilea afi n acela i mod. Grupele observ care este articolul de pe afi ul grupului. Grupele de lucru i studiaz sarcina; i ntocmesc lista de materiale necesare i noteaz toate ntreb rile care e posibil s fi ap rut. Dup care grupele convin asupra planurilor lor. Ce trebuie s fie f cut? Ce trebuie s fie strns? Ce poate s aduc un membru al grupei de-acas ? Cu stabile te programul responsabilul cu timpul? Unde vor fi stocate materialele? Dac profesorul i-a planificat lec iile pe o perioad mai lung de timp, le va da elevilor sarcina de a strnge ziarele i revistele cu cteva s pt mni nainte de nceperea proiectului. Elevii ar trebui s aduc la coal materialele care se ocup de teme de zi cu zi, dar i de aspecte politice i sociale i care includ imagini i benzi desenate referitoare la acestea. Elevii ar putea, de asemenea, s aduc foarfeci, lipici i culori dac acestea nu se g sesc n num r suficient la coal . n mod ideal, elevii ar trebui s decid care sunt materialele de care vor avea nevoie i s le aduc la coal cu o s pt mn nainte. La nceputul activit ii pe grupe, profesorul ar trebui s adune elevii laolalt pentru o sesiune de feedback i reflec ie. Sunt utile ntreb rile dup cum urmeaz : Ce-a mers bine? La ce avem nevoie de ajutor? Ne-am n eles func iile n cadrul grupelor (coordonator, responsabilii cu materialele i cu timpul)?

Profesorul ar trebui, de asemenea, s discute expozi ia cu studen ii. Unde-ar trebui s aib loc i cnd? Cine o va inaugura? Cine va fi invitat la ceremonie? Cine vor fi membrii juriului? Lec ia 4 Pe durata edin elor de lucru, care se vor derula n cursul lec iilor nti, a doua i a treia, elevii ar trebui s lucreze ei n i i. Profesorul i ncurajeaz s produc ni te afi e care s fie pline de frumuse e i de n eles. Le poate ar ta unul de model care poate fi adaptat i chiar dep it de elevi n cursul activit ii lor. Cu toate acestea, afi ul model ar trebui s fac dovada tuturor elementelor pe care trebuie s le includ elevii n afi ele lor. Cine-a finalizat un afi poate alege un articol nou i poate crea un afi pe baza acestuia. La sfr itul proiectului, clasa i va analiza activitatea laolalt , mpreun cu profesorul. Fiecare grup i prezint unul dintre afi e n clas . Acum a venit momentul s se ofere clarific ri i s se explice care este situa ia actual n ceea ce prive te drepturile copilului. Ce trebuie f cut pentru mbun t irea situa iei? Care sunt posibilit ile pe care le avem? Pe cine trebuie s inform m, pe cine trebuie s implic m?

45

Elevii ar trebui s decid mpreun , de asemenea, unde-ar trebui s fie p strate afi ele. Poate e posibil organizarea unei expozi ii speciale de Ziua Drepturilor copilului (pe 20 noiembrie) de c tre prim rie sau de c tre o organiza ie non-guvernamental . Clasa a IX-a: DE CE TREBUIE S RESPECT M ANUMITE REGULI? Planul lec iei Preg tire ntreb ri de baz / temele lec iei Elevii strng informa ii referitoare la o situa ie n care o regul a colii a fost nc lcat i pus n aplicare. Un elev la nevoie (studiu de caz) Sarcini de baz Resurse Lucru individual: strngerea Fi standardizat de informa ii informa ii de

Lec ia 1 Lec ia 2

Lec ia 3 Lec ia 4 Prelungire

Lucru pe grup: analizarea unei situa ii. De ce are o coal reguli? Lucru pe grup: re-examinarea colii prin regulilor intermediul unei perspective a drepturilor copilului. Tem pentru acas : care sunt regulile care ne via a reglementeaz cotidian ? Unde avem nevoie de reguli n Lucru pe grup: Cine via ? inventeaz i cine pune n practic regulile neoficiale? Cine ar trebui s stabileasc Lucru pe grup: Ce reguli ne legile? asigur c legile sunt corecte? (Regulile pentru stabilirea de legi) Discu ie ulterioar cu directorul colii sau cu consilierul pedagog.

Foaie de lucru pentru un studiu de caz Flip chart i foaie de lucru: De ce are o coal reguli? Copii ale regulilor colii Foaie de lucru: care sunt regulile pe care-ar trebui s le respect m n cursul zilei?

Obiective educa ionale coala reprezint via regulile colii servesc unui scop asem n tor celui pe care-l ndeplinesc legile n cadrul comunit ii politice, adic , de protec ie a drepturilor omului. S nv m din experien s nv m din exemple. i legile de la nivelul comunit ii politice:

Paralelele dintre regulile de la coal -

Nici o comunitate nu poate supravie ui n absen a unui acord ntre membrii ei s respecte legile. Legile i protejeaz pe cei mai slabi. Legile sunt instrumentele care pun n practic drepturile omului i ale copiilor. Legile trebuie s fie puse n practic , dar acest lucru ar trebui s reprezinte excep ia. Acestea vor func iona doar dac sunt n elese i apreciate n general. Prin urmare, legile trebuie s fie corecte. i comunitatea politic :

Diferen ele dintre coal -

S redactezi i s pui n practic legile reprezint un exerci iu de putere. Puterea trebuie s fie controlat . Prin urmare, legile trebuie s adere la principiile drepturilor omului, iar puterea de a face legi i de a le pune n practic trebuie s fie mp r it i controlat ntr-o comunitate democratic .

46

n cadrul comunit ii colare, responsabilitatea pentru definirea regulilor colii i pentru punerea acestora n practic ine de directorul colii i de ntregul personal. Cu toate acestea (la fel cum se ntmpl i cu legile din comunitate), regulile colii ar trebui s fie deschise discu iei n lumina drepturilor copilului, iar elevii trebuie s n eleag i s aprecieze nevoia de reguli la nivelul colii.ntreb ri esen iale pentru reflec ia din cadrul orelor de drepturi ale copiilor Despre Prin intermediul n scopul Profesorul Ce tiu copiii acum despre n ce mod au fost respectate S nv m cum s lu m m suri drepturile copilului? principiile care stau la baza n afara colii: ce-au nv at drepturilor copilului la sala de elevii pentru via a lor viitoare? clas i n comunitatea colar ? Drepturile copilului sunt o parte Elevii nva cum s fac fa Pentru elevi, aceast experien a legii statului i, ca atare, sunt experien ei de distribuire inegal este important , deoarece i va obligatorii pentru toat lumea. a puterii. i utilizeaz drepturile, ajuta ca cet eni adul i ntr-o Cu toate acestea, nu au fost puse dar constat c exist limite cu societate civil s fac fa n practic deplin nic ieri n privire la ceea ce pot ei ndeplini. dificult ilor de negociere sau lume. nfrngerilor politice. Elevii Ce-am nv at despre drepturile Cum am resim it drepturile Ce fel de m suri sunt capabil s copilului? copilului n sala de clas ? iau acum? discut drepturile tiu c drepturile i ndatoririle Am nv at s trec prin dificilul mi i sunt ambele esen iale pentru a proces de a negocia drepturile i ndatoririle, mi utilizez tr i laolalt . Mai tiu, de ndatoririle. Am nv at cum s cuno tin ele. Pot negocia i asemenea, c drepturile copilului fac fa frustr rii i nfrngerii. discuta cu reprezentan ii sunt parte a acestui cadru. autorit ilor i pot s -mi prezint argumentele n fa a lor, dup cum pot s -i ascult. Abordarea didactic Lec iile urmeaz un tipar de centre concentrice n expansiune. Lec ia 1 analizeaz exemplul concret al unei reguli colare care-a fost pus n aplicare dup ce-a fost nc lcat . Lec ia a doua se ocup de problema scopului pe care-l au regulile colare, i ofer r spunsul c coala serve te anumitor drepturi ale copilului, iar regulile colare sunt ni te instrumente importante, care fac ca coala s func ioneze bine. Lec ia a treia trece de orizontul experien ei colare i analizeaz regulile din alte sfere ale vie ii. Lec ia a patra n sfr it trage o linie care une te regulile cu legile i pune ntrebarea cine ar trebui s aib puterea de a impune legile de la care se a teapt de la noi to i s le respect m Preg tire Cu circa o s pt mn nainte de prima lec ie, profesorul le d elevilor urm toarea sarcin : elevii strng informa ii despre un caz recent n care-au fost nc lcate regulile colare, iar un elev a fost mustrat sau pedepsit. Trebuie s ia noti e i sunt ghida i n acest sens de un set scurt de ntreb ri standardizate. Din fericire, cazurile de elevi care s fie pedepsi i n coal sunt, de obicei, destul de rare, a adar elevii ar trebui s fie n stare s cad de acord asupra c rui caz se vor concentra. Resurse: Fi standardizat de informa ii

ntreb ri de baz : 1. Ce s-a ntmplat? 2. Cine este implicat?

47

3. Care este pedeapsa care-a fost primit , dac a existat? Lec ia 1: un elev la nevoie (studiu de caz) C iva elevi i raporteaz informa iile referitoare la situa ia dat n runda plenar . n acest moment, clasa ar trebui s identifice problema care st la baza situa iei respective, ceea ce face s fie necesar s se recurg la o regul colar i la punerea acesteia n practic . Profesorul i invit pe elevi s - i emit comentariile. Cel pu in cinci pn la 10 elevi ar trebui s aib ocazia de a participa. n func ie de caz, perspectivele lor pot fi contradictorii sau pot s cad de acord (de exemplu, A fost foarte bine c s-a f cut ceva, sau, Cred c aceast pedeaps este cam incorect / mult prea dur ). Profesorul i solicit unui elev s rezume aceste comentarii sau procedeaz chiar el astfel. S presupunem, de dragul demonstra iei, c situa ia se refer la un elev care ntrzia adesea la coal diminea a i, dup ce profesorii au vorbit cu el de mai multe ori, i s-a pus n vedere c este re inut peste ore. Comentariile elevilor se pot referi la diferite aspecte: coala poate func iona corespunz tor doar dac to i profesorii i elevii respect orarul; comportamentul elevului nu numai c le aduce atingere intereselor celorlal i elevi, ci i propriilor sale interese; pot exista motive personale pentru comportamentul elevului, iar acesta are nevoie de ajutor i nu de pedeaps . Profesorul prezint sarcina urm toare pentru activitatea de grup n acest context: dac se merge mai n profunzime de la suprafa a cazului, atunci apar probleme destul de complexe, care necesit o examinare mai detaliat , pentru a n elege corect cazul. Profesorul i ofer fiec rui elev cte o foaie de lucru care include ntreb rile la care-au r spuns deja elevii i mai include i anumite ntreb ri noi care se concentreaz pe problema fundamental i pe func ionarea regulii colare. Membrii grupului trebuie s partajeze informa iile cu privire la caz, s le nregistreze pe foi de lucru i s discute ntreb rile 4 i 7 n special, deoarece acestea conduc la nucleul cazului. Purt torii de cuvnt ai grupului ar trebui s raporteze care le sunt r spunsurile la aceste dou ntreb ri. Restul lec iei va fi alocat acestei sarcini. Prezent rile vor fi f cute la nceputul celei de-a doua lec ii. Studiu de caz: Un student la nevoie n coala noastr 1. Ce s-a ntmplat? 2. Cine a descoperit sau raportat cazul? 3. Cine este implicat? 4. Care este problema? (De ce a fost necesar s se protejeze activitatea i via a colar ?) 5. Care regul (reguli) colare se aplic n aceast situa ie? 6. Ce pedeaps i-a fost dat , dac a existat vreo pedeaps ? 7. Ce efect are pedeapsa asupra f ptuitorului i asupra celorlal i elevi? 8. Desigur, foaia de lucru poate fi modificat sau prelungit n plen, dac este necesar. Lec ia 2: De ce are o coal reguli? 1. Generalizarea studiului de caz: care-a fost problema respectiv ? (Dialog n plen i lectur ) Grupele ncep lec ia prin a- i face prezent rile n dou runde, prima pe ntrebarea 4 (Care este problema care st la baza acestei situa ii?) i pe urm pe ntrebarea 7 (Ce efect are pedeapsa asupra f ptuitorului i asupra celorlal i elevi?).

48

Elevii ar trebui s asculte cu aten ie. Sarcina lor este s decid care sunt aspectele asupra c rora convin sau nu sunt de acord grupele. n urm toarea rund plenar , anumi i ascult tori i prezint propria interpretare a prezent rilor. Profesorul i corecteaz pe elevi sau ofer anumite informa ii cu privire la aspectele suplimentare, dac este necesar. Nu doar n situa ia unui elev care ntrzie, ci i n general, elevii vor constata c : ne bucur m cu to ii de ni te drepturi de baz ale omului i civile carte trebuie s fie respectate, de asemenea, i n coal . Pentru a-i permite colii s serveasc acestor drepturi trebuie respectate anumite condi ii. Profesorul sau elevul ar putea s rezume aceast idee dup cum urmeaz : coala este locul n care se ntlnesc mai mul i oameni, tineri i mai n vrst , pentru a lucra laolalt . E necesar organizarea, care necesit reguli, inclusiv cea conform c reia lec iile ar trebui s nceap i s se termine la timp n ceea ce prive te pe toat lumea, inclusiv pe profesorul care este prezent la clas . Ba chiar mai mult, coala serve te drepturilor importante ale copiilor i adolescen ilor; mai nti i n principal, dreptul la educa ie. Profesorul nu ar trebui s fac din asta o prelegere pe care s-o in n fa a elevilor. Fiecare elev tie c a a func ioneaz coala. Elevii poate nu sunt con tien i de faptul c se bucur de dreptul de a beneficia de educa ie, ns au o idee clar de ce se afl la coal i cum ar trebui s func ioneze o coal bun . Unde a fost prev zut n form scris acest drept? Elevi se vor referi la conven ia privind drepturile copilului; dac nu tiu acest lucru, profesorul le spune asta n sala de clas . Profesorul le ine apoi o scurt prelegere privind drepturile copilului care sunt importante n via a colar . Prelegerea sa este sus inut de un flip chart; acesta reprezint copia m rit a foii de lucru pe care-o vor folosi elevii pentru sarcina care urmeaz . Flip chart-ul i foaia de lucru, inclusiv lista drepturilor copilului la care se refer profesorul sunt create, dup cum urmeaz : De ce are o coal reguli? Drepturile copilului i ale adolescen ilor (Conven ia din 1989) Articolul 13: Libertatea de exprimare Articolul 14: Libertatea gndirii, a con tiin ei i a religiei Articolul 24: Protec ia s n t ii Articolul 28: Dreptul la educa ie, inclusiv accesul la educa ia superioar i m surile prin care se asigur prezen a regulat la coal Articolul 31: Dreptul copilului la odihn i la timp liber Articolul 33: Protec ia mpotriva drogurilor narcotice Articolul 37: Protec ia mpotriva relelor tratamente Care sunt regulile din coala noastr care servesc acestor drepturi?

2. Citirea regulilor colii noastre din perspectiva drepturilor copilului: de ce au fost instituite aceste reguli? n acest moment, clasa nu mai analizeaz studiul de caz, ci regulile colare dintr-un punct de vedere mai cuprinz tor. Profesorul scrie tema lec iei pe tabl : De ce are o coal reguli? Explic aceast sarcin clasei: Elevii formeaz grupe de cte patru. Aceast sarcin va fi efectuat n circa 10-15 minute.

49

Profesorul i ofer fiec rui elev o copie a regulilor colare. Fiecare grup prime te un flip chart i un marker. Sarcina pentru grupe este, dup cum urmeaz : 1. Mai nti se lucreaz individual. Citi i regulile colii. ncerca i s face i leg tura, ori de cte ori este posibil, cu un drept al copiilor. 2. Dup aceea lucra i n echip . Partaja i-v ideile i ncerca i s c de i de acord care sunt regulile colii care servesc un anumit drept al copiilor. Scrie i rezultatele pe foile voastre de lucru. 3. Dac nici un drept nu pare a fi acoperit printr-o regul colar , citi i regulile colii cu aten ie nc o dat . 4. Numi i doi prezentatori. Pe m sur ce lucreaz grupele, profesorul le urm re te, dar nu ar trebui s fac nici o remarc cu privire la activitatea lor sau s corecteze vreo gre eal . Elevii i prezint rezultatele n clas . Profesorul insist asupra unui ra ionament s n tos, i n prezentare, dar i n orice discu ie care-ar putea avea loc. n ultimele cinci minute ale lec iei, profesorul atrage aten ia clasei c tre tema lec iei, ntrebarea de pe tabl : de ce are o coal reguli? E posibil ca elevii s rezume rezultatul lec iei r spunznd la ntrebare: colile servesc dreptului fiec rui copil i adolescent s fie educa i. Regulile colii exist pentru a asigura c coala func ioneaz eficient i eficace pentru a- i ndeplini scopul. E foarte probabil ca anumi i elevi s fi anticipat acest rezultat pu in mai devreme n cursul lec iei, iar profesorul ar trebui s puncteze acest lucru pe tabl . Dac o permite timpul, profesorul i poate nota acest rezumat pe tabl . Cu toate acestea, profesorul insist ca elevii s scrie care este ntrebarea esen ial , a temei, i s r spund la aceasta n caietele lor de exerci ii. Tabla ar putea ar ta dup cum urmeaz . Cteva dintre primele idei Nimic n-ar func iona n absen a regulilor. Am veni cu to ii i am pleca atunci cnd am avea chef. Trebuie s ni se spun ce s facem. De ce are o coal reguli? To i copiii i tinerii au dreptul la educa ie. Regulile colare sunt necesare pentru a ne asigura c coala noastr poate func iona corespunz tor pentru a le oferi elevilor cea mai bun educa ie posibil.

50

Profesorul le d elevilor urm toarea sarcin ca tem ; ce-au folosit ei la lec ie a fost copiat pe spatele foii de lucru : Care sunt regulile pe care-ar trebui s le respect m pe durata zilei? Alege i-v o zi a s pt mnii. Scrie i un jurnal cu ziua respectiv , p strnd un ir al regulilor pe care trebuie s le urma i. Analiza i, de exemplu, regulile care v spun cum s v comporta i i ce s face i: - cnd sunte i acas , cu familia; - cnd v ntlni i cu prietenii; - cnd cump ra i ceva de la un magazin; - cnd v plimba i prin ora ; - n alte situa ii vor fi importante ni te reguli diferite. Decide i care sunt regulile care-au fost redactate pentru a fi reguli oficiale i care sunt regulile care exist n form nescris , neoficial . De exemplu, regulile colare sunt oficiale. Regulile care ne spun cum s ne comport m la mas sau cnd suntem mpreun cu familia sau cu prietenii sunt neoficiale. Timp Regul Oficial / neoficial 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 Lec ia 3: n via cine face regulile? Obiectiv Aceast lec ie reprezint un poten ial puternic de a te adresa elevilor n calitate de exper i, deoarece se face apel la experien a lor personal , care este analizat dintr-o perspectiv nou . Nu este posibil s se anticipeze ntr-un plan de lec ie cum se poate folosi acest poten ial, prin urmare, noi descriem un curs posibil, chiar probabil, pe care l-ar putea lua lec ia. Profesorul le solicit elevilor s citeasc exemple din temele lor de-acas , cte unul sau dou exemple fiecare. El ar trebui s se asigure c studen ii includ exemple i de reguli oficiale, dar i de reguli neoficiale. Dup ce-au avut to i elevii ocazia de a da un exemplu din noti ele lor, profesorul selecteaz dou exemple, pe care le integreaz pe tabl ntr-o matrice simpl , i explic pasul urm tor n dezvoltarea matricei; pentru a face o demonstra ie, se utilizeaz dou exemple posibile, ns profesorul poate folosi i altele dac acestea le permit elevilor s - i asume mai bine rolul de exper i.

51

Tipul de regul Regul oficial (de exemplu, o lege) Regul neoficial

Con inut Nu trebuie s traversa i strada atunci cnd semaforul pentru pietoni este pe ro u. Nu trebuie s rgi cnd stai la mas .

Instituit de

Pus n aplicare de

Profesorul i invit pe elevi s - i adauge cuno tin ele. Codul rutier de fapt o lege se va dovedi a fi un exemplu u or de n eles (instituit de Ministerul Rutier (proiect) i de Parlament (legisla ie)); pus n aplicare de poli ie, i, dac este necesar, de c tre instan e (de exemplu, prin amenzi). Profesorul ar trebui s le ofere ocazia de a se comporta ca ni te exper i, cu alte cuvinte, le solicit multor elevi s ia parte la dialogul plenar. Informa iile se scriu pe tabl . Cu toate acestea, elevilor li se va p rea surprinz tor de dificil s spun cine-a instituit o regul nescris . n exemplul dat aici (manierele aplicabile statului la mas ) ar putea spune c este o tradi ie, ceva pe care insist p rin ii lor la fel ca i adul ii. Poate c unor elevi chiar le va pl cea s respecte aceast regul ! Probabil c elevii vor sesiza chiar c exist sanc iuni clare dac este nc lcat , n special dac sunt prezen i p rin ii sau un profesor. Pot fi mustra i sau chiar li se poate solicita s plece de la mas . i exist i o sanc iune mai subtil , s lase o impresie nepl cut . Din aceast perspectiv avem cu to ii un rol de jucat n ceea ce prive te punerea n practic a regulilor nescrise. Cu toate acestea, e posibil ca dialogul din sala de clas s nu ating acest punct. E posibil ca elevii s nceap s - i pun ntreb ri cu privire la cine a inventat i cine pune n practic regulile neoficiale. n fiecare situa ie, elevii sunt exper i pentru ei n i i i s-au preg tit deoarece au strns exemple de reguli care ne reglementeaz via a cotidian . La solicitarea profesorului, elevii formeaz grupe de patru sau cinci. Au sarcina de a- i partaja exemplele de reguli neoficiale de pe foile lor de lucru i s vad ce fel de influen pot exercita n scopul de a pune n practic astfel de reguli neoficiale. Dup 10 minute, elevii se revin la discu ia plenar . E posibil ca rezultatul lor s fie ceva de genul urm tor: au o influen mai mare asupra regulilor care se aplic grupelor de egali i cu mult mai sc zut atunci cnd interac ioneaz cu cei mai n vrst , cum ar fi p rin ii sau profesorii. Vor mai constata c regulile neoficiale pot fi negociate, ceea ce nseamn c , dac pun sub semnul ntreb rii sau dac nu urmeaz o regul pot ajunge la o nou regul care le place mai mult. ntr-o discu ie final , elevii pot descoperi c negocierea regulilor neoficiale este o form de participare n cadrul societ ii, i c impunerea sau punerea n aplicare a unei reguli ne ofer o pozi ie de putere. Lec ia 4: Cui ar trebui s i se permit s instituie legi? (Reguli privind instituirea legilor) Profesorul ncepe lec ia reamintindu-le elevilor de ce-au concluzionat n cadrul ultimei lec ii. Elevii au analizat regulile neoficiale i e posibil s fi descoperit anumite probleme n ceea ce prive te instituirea i punerea acestora n aplicare. De asemenea, au dat exemple de reguli oficiale. n cadrul acestei lec ii vor analiza mai ndeaproape cum ar trebui s fie f cute legile. Profesorul le d un exemplu, scris pe o mare bucat de hrtie sau pe un carton cu o carioc , astfel nct s poat fi prezentat la sala de clas . Art. 1: B rba ii n scu i n Aprilie nu sunt obliga i s pl teasc impozite.

52

Elevii pot comenta liber, pot fi stimula i, dac este necesar, prin intermediul a ctorva ntreb ri deschise. Ideile lor s-ar putea concentra pe aspecte cum ar fi urm toarele: Aceast lege nu este just , deoarece reprezint o nc lcare a principiului non-discrimin rii. Discrimineaz mpotriva femeilor care sunt n scute n aprilie. n mod clar, serve te intereselor unui grup mic de oameni b rba ii n scu i n aprilie. Dac ar putea, ar putea impune o astfel de lege. Legile trebuie s serveasc binelui comun. Prin urmare, astfel de legi trebuie s fie evitate. Legile injuste vor sem na conflictul n cadrul unei comunit i i e posibil chiar s-o i distrug .

Profesorul le solicit elevilor s formeze grupe de patru sau de cte cinci i le d urm toarea sarcin : elevii ar trebui s discute care sunt regulile i principiile necesare care le ofer protec ie mpotriva legisla iei incorecte. Ar trebui s convin asupra unui num r de cel mult trei elemente de baz pentru prezentarea lor ulterioar . Dup 10 minute, elevi i prezint ideile n plen. Ideile lor pot s difere de la un grup la altul, sau pot s fie unii de acord cu ceilal i. Elevii tiu c ideile lor nu sunt parte a vie ii politice reale i vor fi interesa i s tie cum sunt f cute legile n ara lor. Profesorul le r spunde la ntrebare oferindu-le o scurt prelegere. Informa iile vor varia, n func ie de ara respectiv . De dragul unei demonstra ii, informa iile de baz ar putea fi n felul urm tor: Constitu ia include drepturile omului, precum i principiile egalit ii i ale libert ii personale. Mai con ine, de asemenea, i o sec iune care define te cine poate institui legile: un corp de reprezentan i care adopt o lege prin intermediul unui vot majoritar. Ace ti reprezentan i sunt ale i i, prin urmare, se supun controlului cet enilor. (Dac cet enii au dreptul s decid asupra legilor prin intermediul votului direct, atunci i acest lucru ar trebui s fie ad ugat, desigur.) Prelungire Dac exist suficient timp la dispozi ie i dac elevii sunt interesa i, ar putea s prezinte n continuare cazul unei reguli colare, de exemplu, cum a fost aceasta pus n aplicare, sau dac i cum serve te drepturilor copilului i adolescen ilor. Clasa poate preg ti o prezentare pentru o discu ie cu directorul colii sau cu consilierul pedagog. Aceast prelungire le ofer elevilor ocazia de a participa la via a colar i de a vedea cum se utilizeaz cuno tin ele ntr-o situa ie de via real .

53

Partea a II-a: Anex Informa ii de baz , documente i materiale didactice

54

Dar asta nseamn c am dreptul la pauz , nu-i a a? Drepturile copilului n sala de clas
Exemplu: copiii se a eaz pe grupe. Pupitrele lor ndeplinesc rolul de table ale grupelor, i pe acestea au fost a ezate ni te mici cartona e. La o mas sunt iepurii, la o alta, ur ii, iar tigrii sunt a eza i n jurul celei de-a treia mese. Plin de emo ie, un iepure deschide plicul de pe masa sa. Profesorul i cere elevului de opt ani s citeasc cu voce tare ce e scris pe cartona . Iepurele cite te: Copiii au dreptul s beneficieze de asisten i tratament medical de cel mai nalt nivel. i se a eaz din nou jos la masa sa. Exist i un num r, spune profesorul. Acum nu facem ora de aritmetic , dar i num rul este important! Ascult tor, iepurele st pe picioarele din spate din nou i cite te. Articolul 24. Profesorul este mul umit. Iepurele poate veni la tabl n fa a clasei. Articolul 24 pe care-l are le este ar tat tuturor pe o bucat de hrtie colorat , de forma unui balon. l poate pune pe tabl . Pe tabl este loc pentru mai multe baloane. mpreun , copiii vor lua un balon cu cuvintele Drepturile copilului. Profesorul l ia pe iepure de umeri i este la fel de bucuros ca i elevul. Acesta este dreptul pe care-l ave i. le spune copiilor. i merge mai departe, n toate plicurile se afl mai multe drepturi. Fiecare drept este un balon. Copiii au n eles. Acum sunt mai multe mini n aer. Sunt cu to ii ner bd tor s deschid un plic, s citeasc i s vin n fa , s lipeasc balonul de tabl i s fie mbr i a i i l uda i. Aceast activitate dureaz 45 de minute. Acum a venit rndul ursului. Rndul unei mici ursoaice, pentru a fi mai corect. Ea trage Articolul 30. Cite te Copiii care provin din rndul unei minorit i au dreptul s se bucure de propria lor cultur , s - i practice propria lor religie i s - i foloseasc propria lor limb . i de la masa urm toare, un tigru adaug , Copiii au dreptul la timp liber i s se odihneasc , s se joace i s ia parte la via a cultural i artistic . Articolul 31. Copiii de la clasa a treia sunt veseli, entuzia ti i activi. n sala de clas e mult mi care i sunt multe oapte, i toat lumea vrea s fie ascultat . Este aceasta o bun metod didactic ? Este aceasta o lec ie bun de drepturile copilului? Cum se predau bine drepturile copilului? R spunsurile la aceste ntreb ri trebuie s fie date cu toate precau iunile necesare. Abord rile i criteriile pentru o bun metod didactic difer foarte mult una de cealalt pentru a permite un r spuns final. Cu toate acestea, haide i s punem aceast ntrebare: Cum ar trebui s fie predate aceste articole din Conven ia privind Drepturile copilului? Trebuie subliniat c nu se poate face o distinc ie ntre buna predare, n general, i predarea drepturilor copilului n special. Diferen a const , foarte simplu, din urm toarele: n anumite situa ii poate fi posibil s fie n regul doar aplicarea principiilor pred rii concentrate pe profesor, pur i simplu pentru c elevii au fost socializa i n acest mod. Cu toate acestea, dac avem de-a face cu o tem cum este drepturile copilului, consecin a inevitabil este c predarea trebuie s aib ceva de-a face cu nevoile i experien e reale i ntreb rile elevilor. Gndi i-v doar la Articolul 12 din conven ia privind drepturile copilului. Cum i pot l sa pe copii s nve e c au dreptul s - i exprime liber p rerile i c n toate chestiunile care-i privesc, opiniile copiilor ar trebui s fie cnt rite cum se cuvine.? i ce-i afecteaz pe copii i pe adolescen i mai mult dect propria lor educa ie i coal ?

55

Predarea interactiv Drepturile copilului trebuie s fie predate astfel nct s nu r mn doar o bucat de hrtie tip rit , ni te propozi ii care s fie nv ate pe de rost ca o formul matematic sau ca ni te reguli gramaticale privind folosirea timpurilor. Nu exist nici un motiv pentru care aceste teme ar necesita o abordare sever , de prelegere, ns , atunci cnd se pune problema drepturilor copilului, aceasta este situa ia n care folosim predarea interactiv n cel mai r u caz. Metoda de predare aduce cu sine cel pu in jum tate din mesaj. Trebuie recunoscut c aceast propunere nu e deloc nou . Pentru tema noastr trebuie s facem trei pa i nainte pentru o predare bun (sau mai bun ). Le mai putem denumi cele trei categorii ale proceselor de nv are. Elevii ar trebui s nve e: - s n eleag drepturile copilului (cuno tin e); - s pun n practic n mod activ drepturile copilului (aptitudini), i - s - i dezvolte valorile i atitudinile personale (atitudini). n lumea pred rii i a nv rii, cele trei stele ale cuno tin elor, aptitudinilor i atitudinilor le-au oferit ndrumare multor genera ii de profesori. Acestea sunt bine cunoscute, dar au fost ignorate n mod repetat. Predarea adesea se mai limiteaz uneori doar la una dintre aceste categorii, ceea ce-i priveaz pe copii de ntregi domenii de nv are i educa ie importante. Cuno tin e Desigur, logic, copiii ar trebui s cunoasc drepturile copilului. ns trebuie ca aceste drepturi s fie predate prin intermediul unui exerci iu de dictare, astfel nct ele s fie urte ca orice alt exerci iu din manual? Drepturile copilului ar trebui s fie mai curnd descoperite i analizate. Copiii ar trebui s identifice chestiunile esen iale, s strng informa ii privind acestea i s le analizeze. Prin urmare, aceste informa ii trebuie s fie dezvoltate, prelucrate i puse sub semnul ntreb rii; pentru a face acest lucru, elevii trebuie s - i discute experien ele i s fac leg tura dintre acestea i informa iile i categoriile de baz , dup cum trebuie s ajung s n eleag regulile, conceptele i principiile. Pe scurt, nu exist cuno tin e f r n elegere, dup cum nu exist n elegere f r construirea activ a structurilor cognitive. Acest lucru se aplic nu numai la drepturile copilului, ci i la orice tem de nv are. Aptitudini Elevilor trebuie s li se ofere ocazia de a pune activ n practic ceea ce cunosc ei i au n eles, cu alte cuvinte, predarea ar trebui s includ i elemente de proiect. Altfel, ntregul exerci iu va r mne foarte artificial i extrem de ndep rtat de via a real . Drepturile copilului se refer la chestiuni reale i adesea grave, ncurajndu-i pe elevi s participe n cadrul eforturilor mondiale de justi ie i schimbare social . Primii pa i n aceast direc ie ar fi n cadrul locurilor lor de domiciliu i al mediului lor de nv are. Cum s proiectezi i s decorezi curtea colii, cum s monitorizezi drumul copiilor c tre coal , prevenirea consumului de droguri, comportamentul pe durata discu iilor din sala de clas , regulile aplicabile la sala de clas , ocaziile de petrecere a timpului liber, i a a mai departe. Exist o varietate nesfr it de teme pentru toate clasele i n cadrul tuturor materiilor. Este esen ial ca orice activitate pe aceste teme s fie legat n mod deliberat i explicit de principiile din cadrul conven iei privind drepturile copilului. Mul i profesori lucreaz conform acestor ndrum ri, dar procedeaz astfel f r s tie adesea ce fac. Atitudini S nve i i s aplici nseamn c i-ai f cut doar pe jum tatea treaba. Un elev care nu i-a clarificat propriile sale opinii personale sau c ruia/ c reia nu i s-a acordat ocazia de a- i exprima atitudinile personale i, poate, de a i le modifica activ, va bifa drepturile copilului ca fiind nc una dintre acele teme ndep rtate de la coal , care urmeaz s fie uitat de ndat ce se nchid caietele cu exerci ii i se transmit lucr rile profesorilor.

56

n cadrul scenetelor cu jocuri de rol ar trebui s fie testate diferitele opinii, iar elevii se pot preg ti cum s - i argumenteze cel mai bine opiniile. Ar trebui s mai existe loc i pentru ur i dezacord. Profesorul nu trebuie s defineasc opiniile i atitudinile corecte. Face i pa i m run i, dar face i-i Haide i s ne rentoarcem la final la exemplul nostru cu baloanele de la clasa a treia. Putem s judec m acest exemplu prin intermediul conceptului unei abord ri didactice multidimensionale, complexe, subliniate mai sus. Conceptul face distinc ia dintre cuno tin e, aptitudini de punere n practic , dezvoltarea de atitudini i exprimarea de opinii. Putem sublinia c , n conformitate cu aceste standarde, au existat foarte care-au lipsit din aceast lec ie. Cu toate acestea, nu ar trebui s aplic m aceste criterii mecanic. De exemplu, nu tim ce s-a ntmplat nainte i ce se va ntmpla n cadrul lec iilor urm toare. i cel mai important aspect este c copiii au fost cu to ii implica i activ i s-au bucurat de o lec ie vesel cu un profesor implicat pe deplin. De-acum nainte, vor asocia drepturile copilului cu baloanele colorate, cu laude i cu rsete, chiar dac e posibil ca ei s nu fi n eles nimic (nc ). nc un aspect. Lec ia a avut loc n Gorazde n toamna anului 1998. Gorazde este un ora din Bosnia i Her egovina care-a fost t iat de lumea nconjur toare, izolat i aproape uitat n timpul r zboiului. S vezi c teme ca libertatea credin ei religioase i protec ia minorit ilor sunt dezvoltate n coli reprezint o experien incitant i nu este o sarcin u oar pentru elevi i profesori. Haide i s ne mai uit m la un alt detaliu din cadrul acestei lec ii. Cu pu in nainte de a suna clopo elul, profesorul i-a ntrebat elevii de clasa a treia ce nv aser . Un pui de iepuroaic istea i-a ridicat mnu a i a remarcat, cu toat clasa izbucnind n rsete c , Acum c tiu c exist acest Articol 31 care spune c am dreptul la timp liber i odihn . Asta nseamn c acum am dreptul la o pauz , nu-i a a?

Predarea drepturilor copilului: ntreb ri esen iale care s ghideze alegerea metodelor didactice
Prin prezentul manual am ncercat s descriem mici proiecte pentru predarea drepturilor copilului ntr-o manier astfel nct abordarea de baz nv area pe baz de sarcini, concentrarea pe solu ionarea de probleme, nv area interactiv i concentrat pe student, coala ca o comunitate model, ghidat de principiile drepturilor omului i ale copilului s poat fi transferat de c tre profesor celorlalte sarcini i teme. Metodele didactice din prezenta abordare poart o parte important a mesajului, iar competen a alegerii metodelor care sus in con inutul i nv area demonstreaz cum s-a putut r spunde la anumite ntreb ri de baz referitoare la alegerea metodelor didactice prin intermediul dezvolt rii de module de proiecte n cadrul acestui manual. Aceste ntreb ri de baz pot servi drept linii directoare atunci cnd se planific i alte proiecte de acest tip.

57

ntreb ri esen iale Temele i metodele care se conformeaz cuno tin elor, atitudinilor i a tept rilor elevilor? Structura elevilor (de exemplu, distribu ia pe sexe, etnii i nevoile de nv are) definesc condi iile de nv are de la sala de clas . Profesorul a avut n vedere aceste condi ii specifice atunci cnd a ales metodele? Metodele au stimulat i p strat dorin a elevilor de a nv a? Metodele sus in ini iativa personal a elevilor i le permit s - i organizeze procesele de nv are?

Metodele le permit elevilor s reflecte experien a i ac iunile lor personale? Metodele i ncurajeaz analizeze problemele perspective diferite? i pe elevi s - i temele din

Metodele sus in gndirea critic i discu ia de la sala de clas ? Metodele permit elevilor s - i pun n practic competen ele?

Metodele le permit diferitelor tipuri de persoane s nve e conform stilurilor lor de nv are (nv area constructivist ) Metodele i preg tesc pe elevi s - i dezvolte aptitudinile de baz (de exemplu, strngerea de informa ii, efectuarea unei prezent ri, planificarea unui proiect, lucrul pe echipe)?

Referiri la modulele din acest manual Profesorul trebuie s ia aceast decizie i s hot rasc de ce fel de ndrum ri au nevoie elevii. Doar profesorul poate r spunde la aceast ntrebare. Condi iile specifice de nv are de la clas e posibil s necesite ca o unitate didactic s fie modificat , tocmai pentru a avea n vedere anumite aspecte sau nevoi. Abordarea general a nv rii bazate pe sarcini din cadrul acestor module asigur implicarea activ a elevilor. Toate modulele didactice au fost elaborate ca ni te proiecte. Acest lucru le ofer elevilor responsabilitatea pentru activitatea lor, inclusiv responsabilitatea pentru gestionarea timpului. Riscul de e ec corespunde situa iilor din via a real i, dac sunt reflectate cu empatie, ofer importante ocazii de nv are. Toate modulele includ o etap de informare, iar n unele dintre acestea, elevilor li se cere s - i reflecte experien ele lor de nv are. Clasa nti am un nume. Copiii con tientizeaz modul n care se percep unii pe ceilal i i c fiecare individ are o personalitate unic . Clasa a opta un afi . Un drept al copiilor este analizat din diferite puncte de vedere. Toate modulele includ discu ii i gndire critic . nv area n diferite medii (lucru individual, nv are prin cooperare, sesiuni plenare). Proiectele conduc la rezultate vizibile. Reflectarea nv rii i ajut pe elevi s - i con tientizeze progresele i realiz rile. Mediile de nv are individual i o gam larg de activit i le permit elevilor s lucreze i s se dezvolte conform nevoilor lor i stilurilor lor diferite de nv are. Aptitudinile de baz sunt predate, ideal, n cadrul lucrului pe proiecte, care include strngerea de informa ii, efectuarea unei prezent ri, planificarea unui proiect, lucrul pe echipe.

58

Cteva ntreb ri frecvente referitoare la Conven ia Na iunilor Unite privind Drepturile Copilului
Ce este? Conven ia Na iunilor Unite privind Drepturile Copilului este un tratat de drepturile omului interna ional i se refer la tineri. A fost acceptat de Adunarea General a Na iunilor Unite n anul 1989 i a fost ratificat de Canada n 1991. Conven ia este alc tuit din 41 de articole referitoare la drepturile tinerilor, un articol despre con tientizarea i educarea publicului, precum i 12 articole despre monitorizarea, ratificarea i punerea n practic a conven iei. Conven ia privind Drepturile Copilului a fost adoptat de mai multe ri dect orice alt tratat interna ional de drepturile omului. n ianuarie 1996 existau 187 de ri care o semnaser sau o ratificaser . Prin urmare, ce nseamn copil conform conven iei? Cnd Na iunile Unite folosesc cuvntul copil se refer la to i tinerii sub 18 ani, cu excep ia situa iei n care vrsta majoratului (cnd se consider c persoana este adult ) este considerat a fi mai mic . Aceast idee apare n Articolul 1 al Conven iei. Cum func ioneaz conven ia? De i conven ia nu este o lege canadian , principiile conven iei trebuie s fie reflectate n legisla ia, politicile i programele canadiene. Guvernele trebuie, de asemenea, s nainteze rapoarte periodice la Na iunile Unite referitoare la progresul atins n scopul punerii n practic a conven iei. Sistemul de raportare creeaz o presiune asupra guvernelor pentru ca acestea s respecte drepturile tinerilor. Aduce cu sine Conven ia ONU vreo schimbare n via a noastr ? Prin ratificarea conven iei, guvernele se angajeaz s respecte drepturile celor sub 18 ani s participe la luarea deciziilor care-i afecteaz , s supravie uiasc i s fie proteja i de r u. Articolul 4 spune c atunci cnd guvernele adopt conven ia, vor lua m surile ce se impun pentru a o pune n practic . Mai spune, de asemenea, c atunci cnd iau m suri pentru aplicarea drepturilor noastre economice, sociale i culturale, guvernele convin s fac tot ceea ce pot cu toate instrumentele care le stau la dispozi ie. Odat ce tim ce spune conven ia i ce vrea s spun , putem lucra pentru a garanta c aceste drepturi vor fi regulile care vor stabili modul n care sunt trata i tinerii.

Drepturile copilului parte a procesului drepturilor omului


Drepturile omului aplicabile copiilor i standardele c tre care trebuie s aspire toate guvernele n scopul realiz rii acestor drepturi pentru to i copiii sunt cel mai concis i articulat formulate ntr-un singur tratat interna ional de drepturile omului: Conven ia privind Drepturile Copilului. Conven ia este singurul instrument de drepturile omului acceptat universal la nivel interna ional din istorie a fost ratificat de toate rile din lume cu excep ia a dou i, prin urmare, plaseaz copiii n mod unic n centrul c ut rii pentru aplicarea universal a drepturilor omului. Prin ratificarea acestui instrument, guvernele na ionale s-au angajat s protejeze i s asigure drepturile copilului i au convenit s - i asume r spunderea pentru acest angajament n fa a comunit ii interna ionale. Consolidat pe ni te sisteme juridice i pe ni te tradi ii culturale diferite, Conven ia privind Drepturile Copilului este un set de standarde i obliga ii ne-negociabile, asupra c ruia exist un acord universal. Instituie drepturile omului de baz pe care le au copiii de peste tot din lume n absen a oric rui tip de discriminare: dreptul la supravie uire;

59

dreptul la dezvoltare deplin ; dreptul la protec ie fa de influen ele d un toare, abuz i exploatare; dreptul la participarea deplin n cadrul vie ii familiale, culturale i sociale.

Fiecare drept instituit prin conven ie este inerent demnit ii umane i dezvolt rii armonioase a fiec rui copil. Conven ia protejeaz drepturile copilului prin faptul c stabile te standardele aplicabile asisten ei medicale, educa iei i serviciilor juridice, civile i sociale. Aceste standarde reprezint jaloane pe baza c rora se poate evalua progresul. Statele care sunt parte la conven ie sunt obligate s dezvolte i s ia toate m surile i s elaboreze toate politicile n lumina intereselor supreme ale copilului. Conven ia privind Drepturile Copilului este primul instrument juridic interna ional obligatoriu care incorporeaz ntregul registru al drepturilor omului drepturi civile i politice, precum i drepturi economice, sociale i culturale. Au fost adoptate dou protocoale op ionale privind implicarea copiilor n conflictele armate i privind vnzarea copiilor, prostitu ia i pornografia infantil n scopul consolid rii prevederilor conven iei n aceste domenii. Au intrat n vigoare la, respectiv, 12 februarie i 18 ianuarie 2002. Dezvoltarea societ ilor moderne subliniaz o alt ntrebare: drepturile la libertate sus in dezvoltarea societ ilor pluraliste prin ncurajarea unui grad mare de secularizare i a unui stil de via individualizat. Cum pot aceste societ i s p streze un consens minim privind valorile de baz care oblig to i cet enii? Drepturile omului i drepturile copilului au contribuit imens la transformarea lumii ntr-un loc de trai mai sigur i mai uman, dar i la modernizarea sistemelor politice, economice i culturale de peste tot din lume. Cu toate acestea, niciodat nu trebuie considerate drept dat, i fiecare genera ie trebuie s contribuie la dezvoltarea acestora, s le nnoiasc i s se lupte pentru ele, tocmai pentru a ndeplini angajamentul privind drepturile omului i ale copiilor pe viitor. Drepturile omului pe care se bazeaz drepturile copilului se bucur de o tradi ie ndelungat , de mul i militan i i paralele la nivelul religiilor i al filosofiilor mari mondiale. Drepturile omului modern au fost instituite n epoca iluminismului i au inspirat revolu iile american i francez . n prezent sunt incorporate sub forma cartelor de drepturi n cadrul constitu iilor scrise i nescrise ale democra iilor moderne. n tot decursul istoriei lor, drepturile omului au avut o importan special , deoarece s-a dorit protejarea celor slabi de cei puternici. Tocmai din acest punct de vedere devin drepturile copilului importante: dintre toate categoriile, minorii reprezint grupul cu statutul juridic cel mai slab fa de puterile executive. Din punct de vedere revolu ionar, dar i evolutiv procesul privind drepturile omului a produs genera ii succesive de drepturile omului: drepturile clasice privind libertatea, drepturile sociale care se concentreaz pe valoarea egalit ii i, nc mult discutatele drepturi ecologice i din societate care se refer la dezvoltare i dependen reciproc ntr-o lume unic din ce n ce mai globalizat , precum i, ca o specifica ie ulterioar , drepturile copilului. nc mai e n curs de desf urare procesul de elaborare i de prelungire a drepturilor omului i ale copilului i poate c a a va fi ntotdeauna: a fost pus sub semnul ntreb rii preten ia universal la drepturile omului i ale copiilor, drepturile omului i ale copiilor sunt interzise de c tre dictaturile i regimurile autocratice de peste tot din lume, iar dezvoltarea dinamic a societ ii moderne i a tehnologiei vine cu noi ntreb ri i provoc ri. De exemplu, cum poate fi protejat confiden ialitatea comunica iilor n epoca internetului? Drepturile omului au acumulat din ce n ce mai mult importan n calitate de cadru al eticii seculare, dup cum au fost codificate prin intermediul Cartei ONU i al Conven iei Consiliului Europei privind Drepturile Omului. Ele reprezint singurul set de valor care are ocazia s fie acceptat n mod universal de c tre comunitatea mondial . Cu toate acestea, un stat poate s - i foloseasc gre it drepturile de suveranitate ca pe o protec ie, timp n care ncalc drepturile de baz ale omului i drepturile copilului care-i sunt cet eni. ntrebarea urm toare r mne nc f r r spuns, i anume, cum trebuie s fie puse n aplicare i protejate drepturile omului i ale copiilor ntr-o lume de state suverane, care include democra iile i dictaturile. Din cte se pare, Carta ONU trebuie s

60

continue s fie elaborat , astfel nct s protejeze nu numai pacea dintre state, ci i pacea din interiorul acestora.

Drepturile copilului drepturi naturale


Drepturile omului sunt universale. Acesta este angajamentul care le face s r mn n picioare sau s nu fie respectate. Sunt indivizibile, nu pot fi preschimbate, i nici limitate doar la stadiul de folclor politic al lumii occidentale. Drepturile omului sunt drepturi naturale sunt nealienabile. Prin urmare, nici o autoritate statal nu are puterea de acorda sau de a interzice drepturile omului, ci trebuie, mai curnd, s le recunoasc i s le protejeze. Implica ia drepturilor omului este c statul serve te individul i nu invers. Se aplic fiec rui om, indiferent de vrst , sex, minoritate de provenien , na ionalitate i a a mai departe. Cu toate acestea, drepturile omului nseamn i ni te r spunderi. De exemplu, drepturile la libertate ale unei persoane trebuie s fie puse n balan cu cele ale celorlal i semeni ai s i: sfera mea de libert i nu poate fi prelungit pe cheltuiala celorlal i. De exemplu, libertatea de exprimare nu include dreptul de a-i insulta pe ceilal i. n anumite ri, libertatea de a avea propriet i, cu referire la proprietatea asupra fabricilor i a mijloacelor de produc ie, este limitat prin lege la controlul deciziilor conducerii referitoare la siguran a slujbelor angaja ilor. ntreb rile legate de echilibrarea i restric ionarea drepturilor omului reprezint o permanent surs de probleme i procese care trebuie s fie solu ionate n cadrul deciziilor luate i/sau al competen elor constitu ionale. Acest lucru explic , de asemenea, de ce diferitele ramuri ale drepturilor omului, ca atare, au ap rut n cadrul democra iilor mondiale.

61

Cum au fost create drepturile copilului


1945 Dup cel de-al Doilea R zboi Mondial, multe popoare ale lumii au format o uniune au fondat Organiza ia Na iunilor Unite, pe scurt, ONU. Au dorit ca, mpreun , s sus in pacea i libertatea la nivel mondial. n aceast zi a fost adoptat n cadrul Na iunilor Unite Declara ia Universal a Drepturilor Omului. Aceste drepturi de baz ale tuturor fiin elor umane din lume au fost, de asemenea, n elese ca fiind aplicabile copiilor. S-a sugerat curnd, ns , c , totu i, copiii sunt ceva special i, prin urmare, au nevoie de o protec ie special . A fost creat un prim proiect al drepturilor copilului. Timp de mai mul i ani, reprezentan ii statelor membre l-au discutat n cadrul Organiza iei Na iunilor Unite. n aceast zi, Na iunile Unite au adoptat Declara ia Drepturilor Copilului. O astfel de declara ie nu este obligatorie pentru toate statele, ns are avantajul de a se adresa tuturor statelor ca fiind o recomandare pentru politicile lor viitoare. Acest an a fost s rb torit n ntreaga lume ca Anul Copilului. S-a reflectat asupra drepturilor copilului, care s-au discutat peste tot. Spre avantajul copiilor, din ce n ce mai mul i oameni au dorit ca aceste drepturi s fie elaborate mai n detaliu i, ceea ce este i mai important, s fie f cute s devin obligatorii din punct de vedere juridic. n aceast zi Adunarea General a Organiza iei Na iunilor Unite a adoptat n unanimitate Conven ia privind Drepturile Copilului, sau, a a cum am formula-o noi, Acordul privind Drepturile copilului. De-atunci, aproape toate guvernele na ionale mondiale au semnat conven ia privind drepturile copilului. Atunci cnd au procedat astfel, au promis s r spndeasc n rile lor aceste informa ii privind drepturile copilului pe care s le aplice i s acorde o aten ie special protec iei copiilor. Cu toate acestea, n multe locuri din lume copiii sunt subiectul unor grave injusti ii. Fiecare dintre noi este responsabil i trebuie s ia m suri dac to i copiii din lume trebuie s se bucure de drepturile lor.

10 decembrie 1948

1950 20 noiembrie 1959

1979

20 noiembrie 1989

62

Declara ia Drepturilor Copilului (20 noiembrie 1959)


Drepturile speciale ale copilului au fost enun ate pentru prima dat n Declara ia Universal a Drepturilor Omului (1948) conform c reia Articolul 25 alin. 2, Maternitatea i copil ria trebuie s se bucure de ngrijire i asisten special . Acest document este o rezolu ie care nu are caracter obligatoriu a Adun rii Generale a Na iunilor Unite. Nu ar trebui s fie confundat cu Conven ia Interna ional privind Drepturile Copilului care-a fost adoptat de c tre Adunarea General a ONU la aniversarea a treizeci de ani ai acestui document, 20 noiembrie 19892. Acest document este un tratat cu caracter obligatoriu pentru 176 de popoare, care-au devenit State p r i. Principiul 1: Copilul se va bucura de toate drepturile stabilite de aceast Declara ie. Orice copil, f r absolut nici o excep ie, se va bucura de aceste drepturi, f r nici o distinc ie sau discriminare rasial , sexual , de limb , religioas , politic sau din alte motive, origine na ional sau social , proprietate, na tere sau alt statut, al lui sau al familiei. Principiul 2: Copilul se va bucura de protec ie special , i va beneficia de oportunit i i facilit i prin lege sau prin alte metode, care s -i permit s se dezvolte fizic, mental, moral, spiritual i social intr-o manier s n toas i normal i n condi ii de libertate i demnitate. La promulgarea legilor ce vin s ndeplineasc acest scop, vor avea prioritate n analiz interesele supreme ale copilului. Principiul 3: Copilul va avea dreptul prin na tere la un nume i o na ionalitate. Principiul 4: Copilul se va bucura de avantajele asisten ei sociale. Va avea dreptul s creasc i s se dezvolte s n tos; n acest sens, o aten ie i protec ie special vor fi acordate mamei i copilului, incluznd ngrijiri adecvate pre-natale i post-natale. Copilul va avea dreptul la alimentare, cazare, recreere i servicii medicale adecvate. Principiul 5: Copilul cu handicapuri fizice, mintale sau sociale va avea parte de tratamentul, educa ia i ngrijirile speciale cerute de condi ia lui special . Principiul 6: Pentru dezvoltarea deplin i armonioas a personalit ii sale, copilul are nevoie de dragoste i n elegere. Atunci cnd este posibil, va cre te n grija i responsabilitatea p rin ilor s i, i, n orice caz, intr-o atmosfer de afec iune i de securitate moral i material ; cu excep ia circumstan elor excep ionale, un copil de vrst firav nu trebuie separat de mama sa. Societatea i autorit ile publice vor avea datoria s extind ngrijirea particular asupra copiilor f r familie i asupra celor f r mijloace adecvate de ntre inere. Este de dorit ca statul s aloce sume de bani i alte forme de asisten pentru ntre inerea copiilor din familiile mari. Principiul 7: Copilul are dreptul la educa ie, care trebuie s fie gratuit i obligatorie, cel pu in cea de nivel elementar. Trebuie s beneficieze de educa ie care s -i dezvolte cultura general i s -i permit , n baza anselor egale, s - i dezvolte aptitudinile, judecata individual i sim ul de responsabilitate moral i social , pentru a deveni un membru util al societ ii. Interesele supreme ale copilului vor fi principiul c l uzitor pentru cei responsabili de educarea i formarea sa; aceast responsabilitate apar ine n primul rnd p rin ilor lui. Copilul va avea drepturi depline la joac i recrea ie, care vor trebui orientate c tre acelea i scopuri ca i educa ia; societatea i autorit ile publice vor depune toate eforturile n vederea promov rii acestui drept. Principiul 8: n toate situa iile, copilul se va num ra printre primii care vor primi protec ie i ajutor.
2

Consulta i documentul care urmeaz .

63

Principiul 9: Copilul va fi protejat mpotriva tuturor formelor de neglijen , cruzime i exploatare. n nici o circumstan nu trebuie s devin un obiect al traficului. Copilul nu va fi angajat n munc nainte de mplinirea unei vrste minime adecvate; n nici un caz el nu va fi obligat sau nu va putea dobndi permisiunea s se implice n activit i care i-ar putea pune n pericol s n tatea sau educa ia sau care ar putea interfera cu dezvoltarea sa fizic , mental sau moral . Principiul 10: Copilul va fi protejat de practicile care ar putea implica discrimin ri rasiale, religioase sau de orice alt fel. El va fi crescut n spiritul n elegerii, toleran ei, al prieteniei dintre oameni, al p cii i nfr irii universale, i avnd con tiin a deplin c energia i talentele sale trebuie puse n slujba semenilor s i.

64

Conven ia privind Drepturile Copilului

Adoptat

i deschis spre semnare, ratificare i aderare prin intermediul Rezolu iei Adun rii Generale nr. 44/25 din 20 noiembrie 1989 Intrarea n vigoare la data de 2 septembrie 1990 n conformitate cu Articolul 49 Preambul

Statele-parte la prezenta conven ie, avnd n vedere c , n conformitate cu principiile proclamate de Carta Na iunilor Unite, recunoa terea demnit ii i a drepturilor egale i inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane constituie fundamentul libert ii, drept ii i p cii n lume, avnd n vedere c n Cart , popoarele Na iunilor Unite au proclamat din nou ncrederea lor n drepturile fundamentale ale omului, n demnitatea i valoarea persoanei umane i au hot rt s promoveze progresul social i condi ii mai bune de trai n contextul unei libert i sporite, recunoscnd faptul c Na iunile Unite, n Declara ia Universal a Drepturilor Omului i n pactele interna ionale privind drepturile omului, au proclamat i au convenit c fiecare poate s se prevaleze de drepturile i de libert ile enun ate de acestea, f r nici o deosebire de rasa, culoare, sex, limb , religie, opinie politic sau orice alt opinie, na ionalitate i origine social , situa ie material , statut la na tere sau alt statut, amintind faptul c n Declara ia Universal a Drepturilor Omului, Na iunile Unite au proclamat dreptul copiilor la ngrijire i asisten speciale, avnd convingerea c familia, ca unitate de baz a societ ii i ca mediu natural destinat cre terii i bun st rii tuturor membrilor s i i, n special, a copiilor, trebuie s beneficieze de protec ia i de asisten a de care are nevoie pentru a- i putea asuma pe deplin responsabilit ile n cadrul societ ii, recunoscnd c pentru dezvoltarea plenar i armonioas a personalit ii sale, copilul trebuie s creasc ntrun mediu familial, ntr-o atmosfer de fericire, dragoste i n elegere, innd seama de faptul c un copil trebuie s fie pe deplin preg tit s tr iasc independent n societate i s fie educat n spiritul idealurilor proclamate n Carta Na iunilor Unite i, n special, n spiritul p cii, demnit ii, libert ii, toleran ei, egalit ii i solidarit ii,

65

avnd n vedere c necesitatea de a extinde protec ia special acordat copilului a fost enun at n Declara ia de la Geneva din 1924 privind drepturile copilului i n Declara ia drepturilor copilului, adoptat de Adunarea General la 20 noiembrie 1959, i a fost recunoscut n Declara ia Universal a Drepturilor Omului, n Pactul interna ional privind drepturile civile i politice (n special art. 23 i 24), n Pactul interna ional privind drepturile economice, sociale i culturale (n special art. 10) i n statutele i instrumentele aplicabile ale institu iilor specializate i ale organiza iilor interna ionale preocupate de bun starea copilului, avnd n vedere c , a a cum s-a ar tat n Declara ia drepturilor copilului, dat fiind lipsa sa de maturitate fizic i intelectual , copilul are nevoie de protec ie i ngrijire speciale, inclusiv de o protec ie juridic adecvat , att nainte, ct i dup na terea sa, reamintind dispozi iile Declara iei cu privire la principiile sociale i juridice aplicabile protec iei i bun st rii copiilor, cu referire special la practicile n materie de plasament familial i de adop ie pe plan na ional i interna ional, precum i Regulile standard minimale ale Na iunilor Unite privind administrarea justi iei n cazul minorilor (Regulile de la Beijing), Declara ia privind protec ia femeilor i copiilor n caz de stare de urgen i de conflict armat, recunoscnd c n toate rile lumii exist copii care tr iesc n condi ii extrem de dificile i care au nevoie de o aten ie deosebit , innd seama de importan a tradi iilor i a valorilor culturale ale fiec rui popor n protejarea i dezvoltarea armonioas a copilului, recunoscnd importan a cooper rii interna ionale destinate mbun t irii condi iilor de trai ale copiilor din toate rile i, n special, din rile n curs de dezvoltare, convin, dup cum urmeaz : Partea I Articolul 1 n sensul prezentei conven ii, prin copil se n elege orice fiin uman sub vrsta de 18 ani, exceptnd cazurile n care legea aplicabil copilului stabile te limita majoratului sub aceast vrst . Articolul 2 1. Statele-parte se angajeaz s respecte i s garanteze drepturile stabilite n prezenta conven ie tuturor copiilor din jurisdic ia lor, indiferent de ras , culoare, sex, limb , religie, opinie politic sau alt opinie, de na ionalitate, apartenen etnic sau origine social , de situa ia material , incapacitatea fizic , de statutul la na tere sau de statutul dobndit al copilului ori al p rin ilor sau al reprezentan ilor legali ai acestuia. 2. Statele-parte vor lua toate m surile de protejare a copilului mpotriva oric rei forme de discriminare sau de sanc ionare pe considerente innd de situa ia juridic , activit ile, opiniile declarate sau convingerile p rin ilor, ale reprezentan ilor s i legali sau ale membrilor familiei sale. Articolul 3 1. n toate ac iunile care privesc copiii, ntreprinse de institu iile de asisten social publice sau private, de

66

instan ele judec tore ti, autorit ile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala. 2. Statele-parte se oblig s asigure copilului protec ia i ngrijirea necesare n vederea asigur rii bun st rii sale, innd seama de drepturile i obliga iile p rin ilor s i, ale reprezentan ilor s i legali sau ale altor persoane c rora acesta le-a fost ncredin at n mod legal, i, n acest scop, vor lua toate m surile legislative i administrative corespunz toare. 3. Statele-parte vor veghea ca institu iile, serviciile i a ez mintele care r spund de protec ia i ngrijirea copiilor s respecte standardele stabilite de autorit ile competente, n special cele referitoare la securitate i s n tate, la num rul i calificarea personalului din aceste institu ii, precum i la asigurarea unei supravegheri competente. Articolul 4 Statele-parte se angajeaz sa ia toate m surile legislative, administrative i de orice alt natur necesare n vederea punerii n aplicare a drepturilor recunoscute n prezenta conven ie. n cazul drepturilor economice, sociale i culturale, Statele-parte se oblig s adopte aceste m suri, f r a precupe i resursele de care dispun i, dac este cazul, n cadrul cooper rii interna ionale. Articolul 5 Statele-parte vor respecta responsabilit ile, drepturile i ndatoririle ce revin p rin ilor naturali ai copilului sau, dup caz i conform tradi iei locale, membrilor familiei l rgite sau comunit ii, tutorilor sau altor persoane care au, prin lege, copii n ngrijire, de a asigura, de o manier corespunz toare capacit ilor n continu dezvoltare ale copilului, ndrumarea i orientarea necesare n exercitarea de c tre copil a drepturilor recunoscute n prezenta conven ie. Articolul 6 1. Statele-parte recunosc dreptul la via al fiec rui copil. 2. Statele-parte vor face tot ce le st n putin pentru a asigura supravie uirea i dezvoltarea copilului. Articolul 7 1. Copilul se nregistreaz imediat dup na terea sa i are, prin na tere, dreptul la un nume, dreptul de a dobndi o cet enie i, n m sura posibilului, dreptul de a- i cunoa te p rin ii i de a fi ngrijit de ace tia. 2. Statele-parte vor veghea ca aplicarea acestor drepturi s respecte legisla ia lor na ional i obliga iile pe care acestea i le-au asumat n temeiul instrumentelor interna ionale aplicabile n materie, n special n cazul n care nerespectarea acestora ar avea ca efect declararea copilului ca apatrid. Articolul 8 1. Statele-parte se oblig s respecte dreptul copilului de a- i p stra identitatea, inclusiv cet enia, numele i rela iile familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege, f r nici o imixtiune ilegal . 2. n cazul n care un copil este lipsit n mod ilegal de toate sau de o parte din elementele constitutive ale identit ii sale, Statele-parte vor asigura asisten a i protec ia corespunz toare pentru ca identitatea acestuia s fie restabilit ct mai repede posibil. Articolul 9 1. Statele-parte vor veghea ca nici un copil s nu fie separat de p rin ii s i mpotriva voin ei acestora, exceptnd situa ia n care autorit ile competente decid, sub rezerva reexamin rii judiciare i cu respectarea legilor i a procedurilor aplicabile, c aceast separare este n interesul suprem al copilului. O astfel de decizie poate deveni necesar n cazuri particulare cum ar fi, de exemplu, n cazul copiilor maltrata i sau

67

neglija i de p rin i sau n cazul n care p rin ii tr iesc separat i se impune luarea unei hot rri cu privire la locul de re edin al copilului. 2. n toate cazurile prev zute la alineatul 1 din prezentul articol, toate p r ile interesate trebuie s aib posibilitatea de a participa la dezbateri i de a- i face cunoscute punctele de vedere. 3. Statele-parte vor respecta dreptul copilului care a fost separat de ambii p rin i sau de unul dintre ei de a ntre ine rela ii personale i contacte directe cu cei doi p rin i ai s i, n mod regulat, exceptnd cazul n care acest lucru contravine interesului suprem al copilului. 4. Cnd separarea rezult din m suri luate de c tre un stat-parte, precum deten ia, nchisoarea, exilul, expulzarea sau moartea (inclusiv moartea, indiferent de cauz , survenit n timpul deten iei) ambilor p rin i sau a unuia dintre ei ori a copilului, statul-parte va furniza, la cerere, p rin ilor, copilului sau, dup caz, unui alt membru al familiei informa iile esen iale despre locul unde se g sesc membrul sau membrii familiei, exceptnd cazul n care divulgarea acestor informa ii ar aduce prejudicii bun st rii copilului. Statele-parte vor veghea, de asemenea, ca prezentarea unei astfel de cereri s nu antreneze prin ea ns i consecin e d un toare pentru persoana sau persoanele interesate. Articolul 10 1. n conformitate cu obliga ia ce revine statelor-parte potrivit art. 9 alin. 1, orice cerere depus de un copil sau de p rin ii acestuia, n vederea intr rii ntr-un stat-parte sau a p r sirii acestuia n scopul rentregirii familiei, va fi examinat de statele-parte cu bun voin , umanism i cu operativitate. Statele-parte vor veghea, de asemenea, ca depunerea unei astfel de cereri s nu antreneze consecin e nefaste asupra solicitan ilor i membrilor familiei acestora. 2. Copilul ai c rui p rin i i au re edin a n state diferite va avea dreptul de a ntre ine, n afara unor situa ii excep ionale, rela ii personale i contacte directe, n mod regulat, cu ambii s i p rin i. n acest scop i n conformitate cu obliga ia care revine statelor-parte n temeiul art. 9 alin. 1, statele-parte vor respecta dreptul copilului i al p rin ilor s i de a p r si orice ar , inclusiv propria lor ar , i de a reveni n propria lor ar . Dreptul de a p r si orice ar nu poate fi ngr dit dect de restric iile prev zute n mod expres de lege i care sunt necesare pentru protejarea siguran ei na ionale, a ordinii publice, a s n t ii publice sau a bunelor moravuri ori a drepturilor i libert ilor altora i care sunt compatibile cu celelalte drepturi recunoscute n prezenta conven ie. Articolul 11 1. Statele-parte vor lua m suri pentru a combate ac iunile ilegale de transferare i de mpiedicare a rentoarcerii copiilor n, respectiv din, str in tate. 2. n acest scop, Statele-parte vor promova ncheierea de acorduri bilaterale i multilaterale sau aderarea la acordurile existente. Articolul 12 1. Statele-parte vor garanta copilului capabil de discern mnt dreptul de a- i exprima liber opinia asupra oric rei probleme care l prive te, opiniile copilului urmnd s fie luate n considerare inndu-se seama de vrsta sa i de gradul s u de maturitate. 2. n acest scop, copilului i se va da, n special, posibilitatea de a fi ascultat n orice procedur judiciar sau administrativ care l prive te, fie direct, fie printr-un reprezentant sau un organism competent, n conformitate cu regulile de procedur din legisla ia na ional . Articolul 13 1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a c uta, de a primi i de a

68

difuza informa ii i idei de orice natur , indiferent de frontiere, sub form oral , scris , tip rit sau artistic ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului. 2. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restric iilor, dar numai al acelor restric ii expres prev zute de lege i absolut necesare pentru: a) respectarea drepturilor sau a reputa iei altora; sau b) protejarea securit ii na ionale, a ordinii publice, a s n t ii publice i a bunelor moravuri. Articolul 14 1. Statele-parte vor respecta dreptul copilului la libertatea de gndire, de con tiin i religie. 2. Statele-parte vor respecta drepturile i obliga iile p rin ilor sau, dup caz, ale reprezentan ilor legali ai copilului de a-l ndruma n exercitarea dreptului sus-men ionat, de o manier care s corespund capacit ilor n formare ale acestuia. 3. Libertatea de a- i manifesta propriile convingeri religioase sau alte convingeri nu poate fi ngr dit dect de restric iile prev zute n mod expres de lege i care sunt necesare pentru protec ia securit ii, a ordinii, a s n t ii publice i a bunelor moravuri sau a libert ilor i drepturilor fundamentale ale celorlal i. Articolul 15 1. Statele-parte recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere i la libertatea de ntrunire pa nic . 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi ngr dit dect de restric iile prev zute n mod expres de lege i care sunt necesare ntr-o societate democratic , n interesul securit ii na ionale, al siguran ei sau al ordinii publice ori pentru a proteja s n tatea public sau bunele moravuri ori pentru a proteja drepturile i libert ile celorlal i. Articolul 16 1. Nici un copil nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale n via a sa privat , n familia sa, n domiciliul s u ori n coresponden a sa, precum i nici unui fel de atac ilegal la onoarea i reputa ia sa. 2. Copilul are dreptul la protec ia garantat de lege mpotriva unor astfel de imixtiuni sau atacuri. Articolul 17 Statele-parte vor recunoa te importan a func iei ndeplinite de mijloacele de informare n mas i vor asigura accesul copilului la informa ie i materiale provenind din surse na ionale i interna ionale, n special cele care urm resc promovarea bun st rii sale sociale, spirituale i morale i a s n t ii sale fizice i morale. n acest scop, Statele-parte: a) vor ncuraja difuzarea, prin mijloacele de informare n mas , de informa ii i materiale de interes social i educativ pentru copil i care sunt n conformitate cu art. 29; b) vor ncuraja cooperarea interna ional n producerea, schimbul i difuzarea de astfel de informa ii i materiale provenind din surse culturale, na ionale i interna ionale; c) vor ncuraja producerea i difuzarea de c r i pentru copii; d) vor ncuraja mijloacele de informare n mas s in seama, n mod deosebit, de nevoile lingvistice ale copiilor autohtoni sau ale celor care apar in unui grup minoritar; e) vor favoriza elaborarea unor principii c l uzitoare adecvate, destinate protej rii copilului mpotriva informa iilor i a materialelor care d uneaz bun st rii sale, avnd n vedere prevederile art. 13 i 18. Articolul 18 1. Statele-parte vor depune eforturi pentru asigurarea recunoa terii principiului potrivit c ruia ambii p rin i au responsabilit i comune pentru cre terea i dezvoltarea copilului. P rin ii sau, dup caz, reprezentan ii s i legali sunt principalii responsabili de cre terea i dezvoltarea copilului. Ace tia trebuie s ac ioneze, n primul

69

rnd, n interesul suprem al copilului. 2. Pentru garantarea i promovarea drepturilor enun ate n prezenta conven ie, Statele-parte vor acorda ajutor corespunz tor p rin ilor i reprezentan ilor legali ai copilului n exercitarea responsabilit ii care le revine n leg tur cu cre terea copilului i vor asigura crearea institu iilor, a ez mintelor i serviciilor de ngrijire a copiilor. 3. Statele-parte vor lua toate m surile corespunz toare pentru a asigura copiilor ai c ror p rin i muncesc, dreptul de a beneficia de serviciile i a ez mintele de ngrijire a copiilor, pentru care ei ndeplinesc condi iile cerute. Articolul 19 1. Statele-parte vor lua toate m surile legislative, administrative, sociale i educative corespunz toare, n vederea protej rii copilului mpotriva oric ror forme de violen , v t mare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijen , de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, n timpul ct se afl n ngrijirea p rin ilor sau a unuia dintre ei, a reprezentantului ori reprezentan ilor legali sau a oric rei persoane c reia i-a fost ncredin at. 2. Aceste m suri de protec ie vor cuprinde, dup caz, proceduri eficiente pentru stabilirea de programe sociale care s asigure sprijinul necesar copilului i celor c rora le-a fost ncredin at, precum i pentru instituirea altor forme de prevenire i pentru identificarea, denun area, ac ionarea n instan , anchetarea, tratarea i urm rirea cazurilor de rele tratamente aplicate copilului, descrise mai sus, i, dac este necesar, a procedurilor de implicare judiciar . Articolul 20 1. Copilul care este lipsit de mediul s u familial, temporar ori permanent, sau care, pentru protejarea intereselor sale, nu poate fi l sat n acest mediu, are dreptul la protec ie i asisten speciale din partea statului. 2. Statele-parte, n conformitate cu legisla ia lor na ional , vor asigura protec ie alternativ pentru un astfel de copil. 3. Aceast protec ie poate include, mai ales, plasamentul familial, kafalah din dreptul islamic, adop ia sau, n caz de necesitate, plasarea n institu ii corespunz toare de ngrijire a copiilor. n alegerea uneia dintre aceste solu ii este necesar s se in seama n mod corespunz tor de necesitatea unei anumite continuit i n educarea copilului, precum i de originea sa etnic , religioas , cultural i lingvistic . Articolul 21 Statele-parte care recunosc i/sau autorizeaz adop ia vor veghea ca interesele supreme ale copilului s primeze i: a) vor veghea ca adop ia unui copil s fie autorizat numai de autorit ile competente care verific , n conformitate cu legea i cu procedurile aplicabile, precum i pe baza tuturor informa iilor pertinente i credibile, ca adop ia s se poat realiza lund n considerare statutul copilului n raport cu p rin ii, cu rudele i cu reprezentan ii s i legali i, dac este cazul, ca persoanele interesate s - i fi acordat consim mntul cu privire la adop ie n cuno tin de cauz n urma unei consilieri corespunz toare; b) recunosc c adop ia n str in tate poate fi considerat un mijloc alternativ de asigurare a ngrijirii necesare copilului, dac acesta, n ara de origine, nu poate fi ncredin at spre plasament familial sau spre adop ie ori nu poate fi ngrijit n mod corespunz tor; c) vor asigura c , n cazul adop iei n str in tate, copilul beneficiaz de garan iile i standardele echivalente celor existente n cazul adop iei na ionale; d) vor lua toate m surile corespunz toare pentru a se asigura c , n cazul adop iei n str in tate, plasamentul

70

copilului nu conduce la ob inerea de c tiguri materiale necuvenite pentru persoanele implicate; e) promoveaz obiectivele prezentului articol, ncheind aranjamente sau acorduri bilaterale ori multilaterale, dup caz, i se str duiesc, n acest cadru, s asigure c plasarea copiilor n str in tate este efectuat de autorit ile sau organele competente. Articolul 22 1. Statele-parte vor lua m surile necesare pentru ca un copil care caut s ob in statutul de refugiat sau care este considerat refugiat n conformitate cu reglement rile i procedurile interna ionale i na ionale aplicabile, fie c este singur sau nso it de mama ori de tat l s u ori de orice alt persoan , s beneficieze de protec ia i asisten a umanitar corespunz toare, pentru a se putea bucura de drepturile recunoscute de prezenta conven ie i de celelalte instrumente interna ionale privind drepturile omului sau ajutorul umanitar la care respectivele state sunt p r i. 2. n acest scop, Statele-parte vor contribui, dup cum consider necesar, la toate eforturile ntreprinse de O.N.U. i de alte organiza ii guvernamentale sau neguvernamentale competente coopernd cu O.N.U., pentru a proteja i ajuta copiii care se g sesc ntr-o astfel de situa ie i pentru a g si p rin ii sau al i membri ai familiei oric rui copil refugiat, n vederea ob inerii informa iilor necesare pentru rentregirea familiei sale. n cazul n care p rin ii sau al i membri ai familiei nu pot fi g si i, copilului i se va acorda aceea i protec ie ca oric rui alt copil care este temporar sau total lipsit de mediul s u familial, indiferent de motiv, n conformitate cu principiile enun ate n prezenta conven ie. Articolul 23 1. Statele-parte recunosc c pentru copiii handicapa i fizic i mental trebuie s se asigure o via a mplinit i decent , n condi ii care s le garanteze demnitatea, s le favorizeze autonomia i s le faciliteze participarea activ la via a comunit ii. 2. Statele-parte recunosc dreptul copiilor handicapa i de a beneficia de ngrijiri speciale i ncurajeaz i asigur , n m sura resurselor disponibile, la cerere, copiilor handicapa i care ndeplinesc condi iile prev zute i celor care i au n ngrijire, un ajutor adaptat situa iei copilului i situa iei p rin ilor sau a celor c rora le este ncredin at. 3. Recunoscnd nevoile speciale ale copiilor handicapa i, ajutorul acordat conform alin. 2 al prezentului articol va fi gratuit ori de cte ori acest lucru este posibil, innd seama de resursele financiare ale p rin ilor sau ale celor care i au n ngrijire, i va fi destinat asigur rii accesului efectiv al copiilor handicapa i la educa ie, formare profesional , servicii medicale, recuperare, preg tire n vederea ocup rii unui loc de munc , activit i recreative, de o manier care s asigure deplina integrare social i dezvoltare individual a copiilor, inclusiv dezvoltarea lor cultural i spiritual . 4. n spiritul cooper rii interna ionale, Statele-parte vor favoriza schimbul de informa ii relevante n domeniul medicinii preventive i al tratamentului medical, psihologic i func ional al copiilor handicapa i, inclusiv prin difuzarea i accesul la informa ii referitoare la metodele de recuperare, educare i formare profesional , n scopul de a permite Statelor-parte s i perfec ioneze capacit ile i competen ele i s i extind experien a n aceste domenii. n aceast privin se va ine seama, n mod deosebit, de nevoile rilor n curs de dezvoltare. Articolul 24 1. Statele-parte recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bun stare de s n tate posibil i de a beneficia de serviciile medicale i de recuperare. Ele vor depune eforturi pentru a garanta c nici un copil nu este lipsit de dreptul de a avea acces la aceste servicii. 2. Statele-parte vor depune eforturi pentru a asigura aplicarea efectiv a acestui drept i, n mod deosebit, vor lua m surile corespunz toare pentru:

71

a) reducerea mortalit ii infantile i a celei n rndul copiilor; b) asigurarea asisten ei medicale i a m surilor de ocrotire a s n t ii pentru to i copiii, cu accent pe dezvoltarea m surilor primare de ocrotire a s n t ii; c) combaterea maladiilor i a malnutri iei, inclusiv n cadrul m surilor primare de ocrotire a s n t ii, recurgnd, printre altele, la tehnologii accesibile i la aprovizionarea cu alimente nutritive i cu ap potabil , lund n considerare pericolele i riscurile de poluare a mediului natural; d) asigurarea ocrotirii s n t ii mamelor n perioada pre- i postnatal ; e) asigurarea c toate segmentele societ ii, n mod deosebit p rin ii i copiii, sunt informate, au acces la educa ie i sunt sprijinite n folosirea cuno tin elor de baz despre s n tatea i alimenta ia copilului, despre avantajele al pt rii, ale igienei i salubrit ii mediului nconjur tor i ale prevenirii accidentelor; f) crearea serviciilor de medicin preventiv , de ndrumare a p rin ilor i de planificare familial , i asigurarea educa iei n aceste domenii. 3. Statele-parte vor lua toate m surile eficiente corespunz toare, n vederea abolirii practicilor tradi ionale d un toare s n t ii copiilor. 4. Statele-parte se angajeaz s favorizeze i s ncurajeze cooperarea interna ional n vederea asigur rii, n mod progresiv, a deplinei nf ptuiri a dreptului recunoscut n prezentul articol. n aceast privin se va ine seama, n mod deosebit, de nevoile rilor n curs de dezvoltare. Articolul 25 Statele-parte recunosc dreptul copilului care a fost plasat de c tre autoritatea competent pentru a primi ngrijiri, la protejarea sau la tratarea afec iunilor sale fizice ori mentale, dreptul la verificarea periodic a tratamentului respectiv i a oric ror alte aspecte legate de plasarea sa. Articolul 26 1. Statele-parte recunosc dreptul oric rui copil de a beneficia de asisten social , inclusiv de asigur ri sociale, i vor lua m suri pentru asigurarea exercit rii depline a acestui drept n conformitate cu legisla ia lor na ional . 2. La acordarea indemniza iilor prev zute de lege se va ine seama, cnd este cazul, de resursele i situa ia copilului i ale persoanelor responsabile de ntre inerea sa, precum i de orice alte mprejur ri care au leg tur cu cererea de acordare a indemniza iilor, naintat de copil sau n numele s u. Articolul 27 1. Statele-parte recunosc dreptul oric rui copil de a beneficia de un nivel de trai care s permit dezvoltarea sa fizic , mental , spiritual , moral i social . 2. P rin ilor i oric rei alte persoane care au n grij un copil le revine n primul rnd responsabilitatea de a asigura, n limita posibilit ilor i a mijloacelor lor financiare, condi iile de via necesare n vederea dezvolt rii copilului. 3. Statele-parte vor adopta m surile corespunz toare, innd seama de condi iile na ionale i n limita mijloacelor lor, pentru a ajuta p rin ii i alte persoane care au n grij un copil s valorifice acest drept i vor oferi, n caz de nevoie, asisten material i programe de sprijin destinate, n principal, satisfacerii nevoilor de hran , mbr c minte i locuin . 4. Statele-parte vor lua toate m surile adecvate pentru recuperarea pensiei alimentare pentru copil de la p rin ii s i sau de la alte persoane care r spund din punct de vedere financiar pentru acesta, att pe teritoriul statului parte, ct i n str in tate. Astfel, n situa ia n care persoana care r spunde din punct de vedere financiar pentru copil nu locuie te n statul n care locuie te copilul, statele-parte vor ncuraja aderarea la acorduri interna ionale sau ncheierea de

72

asemenea acorduri, precum i adoptarea oric ror alte n elegeri corespunz toare. Articolul 28 1. Statele-parte recunosc dreptul copilului la educa ie i, n vederea asigur rii exercit rii acestui drept n mod progresiv i pe baza egalit ii de anse, n special, statele membre vor avea obliga ia: a) de a asigura nv mntul primar obligatoriu i gratuit pentru to i; b) de a ncuraja crearea diferitelor forme de nv mnt secundar, att general, ct i profesional i de a le pune la dispozi ia tuturor copiilor i de a permite accesul tuturor copiilor la acestea, de a lua m surile corespunz toare, cum ar fi instituirea gratuit ii nv mntului i acordarea unui ajutor financiar n caz de nevoie; c) de a asigura tuturor accesul la nv mntul superior, n func ie de capacitatea fiec ruia, prin toate mijloacele adecvate; d) de a pune la dispozi ie copiilor i de a permite accesul acestora la informarea i orientarea colar i profesional ; e) de a lua m suri pentru ncurajarea frecvent rii cu regularitate a colii i pentru reducerea ratei abandonului colar. 2. Statele-parte vor lua toate m surile corespunz toare pentru a asigura aplicarea m surilor de disciplin colar ntr-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiin a uman i n conformitate cu prezenta conven ie. 3. Statele-parte vor promova i vor ncuraja cooperarea interna ional n domeniul educa iei, mai ales n scopul de a contribui la eliminarea ignoran ei i a analfabetismului n lume i de a facilita accesul la cuno tin e tiin ifice i tehnice i la metode de nv mnt moderne. n aceast privin se va ine seama, n special, de nevoile rilor n curs de dezvoltare. Articolul 29 1. Statele-parte sunt de acord c educa ia copilului trebuie s urm reasc : a) dezvoltarea plenar a personalit ii, a voca iilor i a aptitudinilor mentale i fizice ale copilului; b) cultivarea respectului pentru drepturile omului i libert ile fundamentale, precum i pentru principiile consacrate n Carta Na iunilor Unite; c) educarea copilului n spiritul respectului fa de p rin ii s i, fa de limba sa, de identitatea i valorile sale culturale, fa de valorile na ionale ale rii n care acesta locuie te, ale rii de origine, precum i fa de civiliza ii diferite de a sa; d) preg tirea copilului s i asume responsabilit ile vie ii ntr-o societate liber , ntr-un spirit de n elegere, de pace, de toleran a, de egalitate ntre sexe i prietenie ntre toate popoarele i grupurile etnice, na ionale i religioase i cu persoanele de origine autohton ; e) educarea copilului n spiritul respectului fa de mediul natural. 2. Nici o dispozi ie din prezentul articol sau din art. 28 nu va fi interpretat de o manier care s aduc atingere libert ii persoanelor fizice sau juridice de a crea i conduce institu ii de nv mnt, cu condi ia ca principiile enun ate n alin. 1 al prezentului articol s fie respectate i ca educa ia dat n aceste institu ii s respecte normele minimale prescrise de stat. Articolul 30 n statele n care exist minorit i etnice, religioase sau lingvistice ori persoane de origine autohton , copilul apar innd unei astfel de minorit i sau avnd origine autohton nu va fi privat de dreptul la via cultural proprie, de dreptul de a- i declara apartenen a religioas i de a- i practica propria religie, precum i de dreptul de a- i folosi limba matern n comun cu al i membri ai grupului s u.

73

Articolul 31 1. Statele-parte recunosc copilului dreptul la odihn i la vacan , dreptul de a practica activit i recreative proprii vrstei sale, de a participa liber la via a cultural i artistic . 2. Statele-parte respect i promoveaz dreptul copilului de a participa pe deplin la via a cultural i artistic i ncurajeaz punerea la dispozi ia acestuia a mijloacelor adecvate de petrecere a timpului liber i de desf urare a activit ilor recreative, artistice i culturale, n condi ii de egalitate. Articolul 32 1. Statele-parte recunosc dreptul copilului de a fi protejat mpotriva exploat rii economice i de a nu fi constrns la vreo munc ce comport vreun risc poten ial sau care poate s i compromit educa ia ori s i d uneze s n t ii sau dezvolt rii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. 2. Statele-parte vor lua m surile legislative, administrative, sociale i educative pentru a asigura aplicarea prezentului articol. n acest scop i innd seama de dispozi iile aplicabile ale celorlalte instrumente interna ionale, statele-parte se oblig , n special: a) s fixeze o vrst minim sau vrste minime privind angajarea n munc ; b) s adopte o reglementare cu privire la orele i la condi iile de munc ; c) s prevad pedepse sau alte sanc iuni corespunz toare, pentru a asigura aplicarea ntocmai a prezentului articol. Articolul 33 Statele-parte vor lua m surile corespunz toare, inclusiv m suri legislative, administrative, sociale i educa ionale, pentru a proteja copiii contra consumului ilegal de stupefiante i substan e psihotrope, a a cum sunt acestea definite de conven iile interna ionale n materie i pentru a preveni folosirea copiilor n scopul producerii i al traficului ilicit de astfel de substan e. Articolul 34 Statele-parte se angajeaz s protejeze copilul contra oric rei forme de exploatare i de violen a sexual . n acest scop, statele vor lua, n special, toate m surile corespunz toare pe plan na ional, bilateral i multilateral, pentru a mpiedica: a) incitarea sau constrngerea copiilor s se dedea la activit i sexuale ilegale; b) exploatarea copiilor n scopul prostitu iei sau al altor practici sexuale ilegale; c) exploatarea copiilor n scopul produc iei de spectacole sau de materiale cu caracter pornografic. Articolul 35 Statele-parte vor lua toate m surile necesare, pe plan na ional, bilateral i multilateral, pentru a preveni r pirea, vnzarea i traficul de copii n orice scop i sub orice form . Articolul 36 Statele-parte vor proteja copilul contra oric rei forme de exploatare d un toare oric rui aspect al bun st rii sale. Articolul 37 Statele-parte vor veghea ca: a) nici un copil s nu fie supus la tortur , pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Pedeapsa capital sau nchisoarea pe via a f r posibilitatea de a fi eliberat nu vor fi pronun ate pentru infrac iunile

74

comise de persoane sub vrsta de 18 ani; b) nici un copil s nu fie privat de libertate n mod ilegal sau arbitrar. Arestarea, re inerea sau ncarcerarea unui copil trebuie s fie conform cu legea i nu va fi dect o m sur extrem i ct mai scurt posibil; c) orice copil privat de libertate s fie tratat cu omenie i cu respectul cuvenit demnit ii umane i de o manier care s in seama de nevoile persoanelor de vrsta sa. Astfel, orice copil privat de libertate va fi separat de adul i, cu excep ia cazurilor n care se apreciaz ca fiind n interesul suprem al copilului s nu se procedeze astfel, i va avea dreptul de a p stra contactul cu familia sa prin coresponden a i vizite, n afara unor cazuri excep ionale; d) copiii priva i de libertate s aib dreptul de a avea acces rapid la asisten juridic sau la orice alt asisten corespunz toare, precum i dreptul de a contesta legalitatea priv rii lor de libertate, n fa a unui tribunal sau a unei alte autorit i competente, independente i impar iale, i dreptul la judecarea n procedur de urgen a cazului respectiv. Articolul 38 1. Statele-parte se angajeaz s respecte i s asigure respectarea regulilor dreptului umanitar interna ional aplicabile n caz de conflict armat i menite s garanteze protec ia copilului. 2. Statele-parte vor lua toate m surile posibile pentru a garanta c persoanele care nu au mplinit vrsta de 15 ani nu particip direct la ostilit i. 3. Statele-parte se vor ab ine de la a nrola n for ele lor armate persoane care nu au mplinit vrsta de 15 ani. Atunci cnd incorporeaz persoane mai mari de 15 ani, dar mai mici de 18 ani, Statele-parte se vor str dui sa nroleze, cu prioritate, pe cei mai n vrsta. 4. Conform obliga iei care le revine n virtutea dreptului umanitar interna ional de a proteja popula ia civil n caz de conflict armat, statele-parte vor lua toate m surile fezabile, astfel nct copiii afecta i de conflictul armat s beneficieze de protec ie i de ngrijire. Articolul 39 Statele-parte vor lua toate m surile corespunz toare pentru a facilita recuperarea fizic i psihologic i reintegrarea social a copiilor, victime ale unei forme de neglijen , exploatare sau abuz, de tortur sau pedeaps ori ale tratamentelor crude, inumane sau degradante ori victime ale unui conflict armat. Aceast readaptare i aceast reintegrare se vor desf ura n condi ii care favorizeaz s n tatea, respectul de sine i demnitatea copilului. Articolul 40 1. Statele-parte recunosc oric rui copil b nuit, acuzat sau cu privire la care s-a dovedit c a comis o nc lcare a legii penale, dreptul la un tratament conform cu sim ul demnit ii i al valorii personale, care s nt reasc respectul sau pentru drepturile omului i libert ile fundamentale ale celorlal i i care s in seama de vrsta sa, precum i de necesitatea de a facilita reintegrarea sa n societate i asumarea de c tre acesta a unui rol constructiv n societate. 2. n acest scop i innd seama de dispozi iile n materie ale instrumentelor interna ionale, statele-parte vor veghea, n special: a) ca nici un copil s nu fie b nuit, acuzat sau declarat vinovat de o nc lcare a legii penale din cauza unor ac iuni sau omisiuni care nu erau interzise de dreptul na ional sau interna ional n momentul comiterii lor; b) ca orice copil b nuit sau acuzat de o nc lcare a legii penale s aib garantate cel pu in urm toarele drepturi: (i) de a fi prezumat nevinovat pn la stabilirea vinov iei sale conform legii; (ii) de a fi informat n cel mai scurt termen i direct despre acuza iile care i se aduc sau, dac este cazul, prin

75

intermediul p rin ilor s i sau al reprezentan ilor legali i de a beneficia de asisten juridic sau de orice alt fel de asisten corespunz toare, n vederea formul rii i sus inerii ap r rilor sale; (iii) dreptul la examinarea, f r ntrziere, a cauzei sale de c tre o autoritate sau o instan judiciar competent , independent i impar ial , printr-o procedur de audiere echitabil i conform cu prevederile legii, n prezen a celor care i asigur asisten a juridic sau de alt natur , iar dac acest lucru nu este considerat contrar interesului suprem al copilului, innd seama mai ales de vrsta ori de situa ia acestuia, n prezen a p rin ilor s i sau a reprezentan ilor s i legali; (iv) de a nu fi constrns s depun m rturie sau s m rturiseasc c este vinovat; dreptul de a interoga sau de a cere interogarea martorilor acuz rii, de a ob ine aducerea i interogarea martorilor ap r rii, n condi ii de egalitate; (v) dac se dovede te c nc lcat legea penal , dreptul de a recurge la o cale de atac cu privire la hot rre i la orice m sur luat n consecin , n fa a unei autorit i sau a unei instan e judiciare superioare competente, independente i impar iale, conform legii; (vi) dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret, dac nu n elege sau nu vorbe te limba utilizat ; (vii) dreptul la respectarea deplin a vie ii sale private, n toate fazele procedurii. 3. Statele-parte se vor str dui s promoveze adoptarea de legi i proceduri, nfiin area de autorit i i institu ii, special concepute pentru copiii b nui i, acuza i sau g si i vinova i de nc lcarea legii penale i, n special: a) s stabileasc o vrst minim sub care copiii s fie prezuma i ca neavnd capacitatea de a nc lca legea penal ; b) s ia, ori de cate ori este posibil i recomandabil, m suri n scopul solu ion rii cazurilor acestor copii, f r a recurge la procedura judiciar , cu condi ia ca drepturile i garan iile legale s fie pe deplin respectate. 4. Va fi prev zut o ntreag gam de dispozi ii, precum cele referitoare la ngrijire, orientare i supraveghere, la ndrumare, la perioadele de prob , la plasamentul familial, la programele de educa ie general i profesional i la solu iile alternative celor privind ngrijirea ntr-un cadru institu ional, pentru a asigura copiilor un tratament n interesul bun st rii lor i propor ional cu situa ia lor i cu infrac iunea s vr it . Articolul 41 Nici o dispozi ie din prezenta conven ie nu aduce atingere prevederilor mai favorabile pentru realizarea acestor drepturi ale copilului care pot figura: a) n legisla ia unui Stat-parte; sau b) n dreptul interna ional n vigoare pentru statul respectiv.

Partea a II-a Articolul 42 Statele-parte se angajeaz s fac larg cunoscute att adul ilor, ct i copiilor, principiile i dispozi iile prezentei conven ii, prin mijloace active i adecvate. Articolul 43 1. n vederea examin rii progreselor nregistrate de Statele-parte n executarea obliga iilor pe care i le-au asumat n virtutea prezentei conven ii, se instituie un comitet al drepturilor copilului, ale c rui atribu ii sunt descrise mai jos. 2. Comitetul se compune din 10 exper i de o nalt inut moral i care posed o competen recunoscut n domeniul reglementat de prezenta conven ie. Membrii Comitetului sunt ale i de Statele-parte din rndul cet enilor lor i ac ioneaz n nume propriu, inndu-se seama de necesitatea asigur rii unei reparti ii

76

geografice echitabile i a reprezent rii principalelor sisteme juridice. 3. Membrii Comitetului sunt ale i prin vot secret de pe o list de persoane desemnate de Statele-parte. Fiecare Stat-parte poate desemna un candidat dintre cet enii s i. 4. Primele alegeri vor avea loc n termen de 6 luni de la data intr rii n vigoare a prezentei conven ii, iar ulterior, la fiecare 2 ani. Cu minimum 4 luni naintea datei fiec rei alegeri, Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite va invita n scris Statele-parte s propun candida ii lor ntr-un termen de dou luni. Secretarul General va ntocmi apoi o list alfabetic a candida ilor astfel desemna i, indicnd Statele-parte care i-au desemnat, i o va comunica Statelor-parte la conven ie. 5. Alegerile vor avea loc la reuniunile Statelor-parte, convocate de Secretarul General, la sediul Organiza iei Na iunilor Unite. La aceste reuniuni, la care cvorumul se ntrune te cu dou treimi din num rul Statelor-parte, candida ii ale i n Comitet sunt cei care ob in cel mai mare num r de voturi i majoritatea absolut a voturilor reprezentan ilor Statelor-parte prezente i cu drept de vot. 6. Membrii Comitetului se aleg pentru un mandat de 4 ani. Ei pot fi reale i la o nou prezentare a candidaturii lor. Mandatul a 5 membri desemna i la primele alegeri va nceta dup 2 ani. Numele celor 5 membri vor fi trase la sor i de c tre pre edintele reuniunii, imediat dup prima alegere. 7. n caz de deces sau de demisie a unui membru al Comitetului sau dac , pentru orice alt motiv, un membru declar c nu i mai poate exercita func iile sale n cadrul Comitetului, Statul parte care a prezentat candidatura membrului respectiv nume te un alt expert dintre cet enii s i pentru a ocupa postul vacant pn la expirarea mandatului respectiv, sub rezerva aprob rii de c tre Comitet. 8. Comitetul i aprob regulamentul s u de ordine interioar . 9. Comitetul i alege biroul s u pentru o perioad de 2 ani. 10. Adun rile Comitetului se in, n mod normal, la sediul Organiza iei Na iunilor Unite sau n orice alt loc corespunz tor stabilit de Comitet. Comitetul se reune te, de regul , n fiecare an. Durata sesiunilor sale se stabile te i, dac este cazul, se modific de c tre reuniunea Statelor-parte la prezenta conven ie, sub rezerva aprob rii de c tre Adunarea General . 11. Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite pune la dispozi ia Comitetului personalul i dot rile necesare acestuia pentru a- i ndeplini eficient func iile ncredin ate conform prezentei conven ii. 12. Membrii Comitetului creat n virtutea prezentei conven ii primesc, cu aprobarea Adun rii Generale, indemniza ii din resursele Organiza iei Na iunilor Unite, n condi iile i modalit ile fixate de Adunarea General . Articolul 44 1. Statele-parte se angajeaz s supun Comitetului, prin intermediul Secretarului General al Organiza iei Na iunilor Unite, rapoarte privitoare la m surile pe care le adopt pentru punerea n vigoare a drepturilor recunoscute n prezenta conven ie i la progresele realizate n exercitarea acestor drepturi: a) n termen de 2 ani ncepnd de la data intr rii n vigoare a prezentei conven ii pentru Statele-parte interesate; b) n continuare, la fiecare 5 ani. 2. Rapoartele ntocmite conform prezentului articol trebuie, dac este cazul, s arate cauzele sau dificult ile care mpiedic Statele-parte s se achite pe deplin de obliga iile prev zute n prezenta conven ie. Ele trebuie, de asemenea, s cuprind informa ii suficiente pentru a da Comitetului o idee exact asupra aplic rii conven iei n ara respectiv . 3. Statele-parte care au prezentat Comitetului un raport ini ial nu vor repeta n rapoartele pe care le prezint ulterior conform prezentului articol, alin. 1 lit. (b), informa iile de baz pe care le-au comunicat anterior. 4. Comitetul poate cere Statelor-parte toate informa iile complementare referitoare la aplicarea conven iei. 5. Comitetul nainteaz la fiecare 2 ani Adun rii Generale, prin intermediul Consiliului Economic i Social,

77

un raport de activitate. 6. Statele-parte asigur difuzarea pe scar larg a propriilor rapoarte pe teritoriul lor. Articolul 45 Pentru a promova aplicarea efectiv a conven iei i a ncuraja cooperarea interna ional n domeniul vizat de conven ie: a) Institu iile specializate, Fondul Na iunilor Unite pentru Copii i alte organe ale Na iunilor Unite au dreptul de a fi reprezentate la analizarea modului de aplicare a acelor dispozi ii din prezenta conven ie, care in de mandatul lor. Comitetul poate invita institu iile specializate, Fondul Na iunilor Unite pentru Copii i orice alte organisme competente pe care le va considera corespunz toare s dea avize specializate asupra aplic rii conven iei n domeniile care in de mandatele lor respective. Comitetul poate invita institu iile specializate, Fondul Na iunilor Unite pentru Copii i alte organe ale Na iunilor Unite s i prezinte rapoarte asupra aplic rii conven iei n sectoarele care in de domeniul lor de activitate. b) Comitetul transmite, dac consider necesar, institu iilor specializate, Fondului Na iunilor Unite pentru Copii i altor organisme competente, orice raport al Statelor-parte, care con ine o cerere sau care specific necesitatea asigur rii de consultan a ori asisten tehnic , nso it, dac este cazul, de observa iile i sugestiile Comitetului referitoare la cererea sau specifica ia respectiv . c) Comitetul poate recomanda Adun rii Generale s ceara Secretarului General s dispun efectuarea, n numele Comitetului, a unor studii asupra problemelor specifice care afecteaz drepturile copilului. d) Comitetul poate face sugestii i recomand ri de ordin general, pe baza informa iilor primite n conformitate cu art. 44 i 45. Aceste sugestii i recomand ri de ordin general se vor transmite tuturor Statelor-parte interesate i se vor supune aten iei Adun rii Generale, nso ite, dac este cazul, de observa iile Statelor-parte.

Partea a III-a Articolul 46 Prezenta conven ie este deschis spre semnare tuturor statelor. Articolul 47 Prezenta conven ie face obiectul ratific rii. Instrumentele de ratificare vor fi naintate Secretarului General al Organiza iei Na iunilor Unite. Articolul 48 Prezenta conven ie va r mne deschis ader rii oric rui stat. Instrumentele de aderare vor fi naintate Secretarului General al Organiza iei Na iunilor Unite. Articolul 49 1. Prezenta conven ie va intra n vigoare n a treizecea zi de la depunerea la Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite a celui de-al dou zecilea instrument de ratificare sau de aderare. 2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezenta conven ie sau care va adera la aceasta dup depunerea celui deal dou zecilea instrument de ratificare sau de aderare, conven ia va intra n vigoare n a treizecea zi de la depunerea de c tre statul respectiv a instrumentului s u de ratificare sau de aderare.

78

Articolul 50 1. Orice Stat-parte poate s propun un amendament i s depun textul acestuia la Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite. Secretarul General va comunica propunerea de amendament Statelor-parte, cerndu-le s i fac cunoscut dac sunt n favoarea convoc rii unei conferin e a Statelor-parte, n vederea examin rii propunerii i a supunerii ei la vot. Dac n termen de 4 luni de la aceast comunicare cel pu in o treime din num rul Statelor-parte se pronun n favoarea convoc rii unei asemenea conferin e, Secretarul General convoac conferin a sub auspiciile Organiza iei Na iunilor Unite. Orice amendament adoptat de majoritatea Statelor-parte prezente i cu drept de vot de la conferin este supus spre aprobare Adun rii Generale. 2. Orice amendament adoptat conform dispozi iilor alin. 1 al prezentului articol va intra n vigoare dup aprobarea sa de c tre Adunarea General a Organiza iei Na iunilor Unite i dup acceptarea sa cu o majoritate de dou treimi din num rul Statelor-parte. 3. La intrarea sa n vigoare, amendamentul are for obligatorie pentru Statele-parte care l-au acceptat, celelalte state r mnnd legate de dispozi iile din prezenta conven ie i de toate amendamentele anterioare acceptate de ele. Articolul 51 1. Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite va primi i va comunica tuturor statelor textul rezervelor formulate de state la data ratific rii sau ader rii. 2. Rezervele incompatibile cu obiectul i cu scopul prezentei conven ii nu sunt admise. 3. Rezervele pot fi retrase n orice moment printr-o notificare n acest sens adresat Secretarului General al Organiza iei Na iunilor Unite, care va informa, n consecin , toate Statele-parte la conven ie. Notificarea va produce efecte de la data la care este primit de Secretarul General. Articolul 52 Orice stat poate denun a prezenta conven ie printr-o notificare scris adresat Secretarului General al Organiza iei Na iunilor Unite. Denun area produce efecte la un an de la data la care notificarea a fost primit de Secretarul General. Articolul 53 Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite este desemnat ca depozitar al prezentei conven ii. Articolul 54 Originalul prezentei conven ii, ale c rei texte n limbile arab , chinez , englez , francez , rus i spaniol sunt autentice n egal m sur , va fi depus la Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite. Drept care plenipoten iarii subsemna i, mputernici i n mod corespunz tor de guvernele lor respective, au semnat prezenta conven ie.

79

S spunem corect! Versiunea pentru tineret canadian , neconven ional Drepturile Copilului
De ce exist o versiune pentru tineret a Conven iei? Versiunea conven iei adoptat de Adunarea General i ratificat de majoritatea statelor din lume este un document juridic redactat ntr-un limbaj tehnic. Dac tinerii i vor n elege drepturile i responsabilit ile, trebuie s ncepem prin a formula aspecte cum ar fi conven ia n propriile noastre cuvinte. n plus, Articolul 42 al conven iei spune c guvernele au sarcina s -i fac pe tineri s - i con tientizeze drepturile n ni te moduri diferite i active. F r ndoial c versiunea conven iei ONU formulat pentru tineret este diferit i activ i-i va face pe mai mul i dintre noi con tien i de drepturile pe care le avem. Dup tot acest discurs despre drepturile noastre, care e stadiul responsabilit ilor pe care le avem? Nu se pot separa drepturile de responsabilit i. Conven ia ONU vorbe te despre drepturile care le-au fost garantate tinerilor de c tre guverne. Pentru ca orice rela ie s func ioneze ntre prieteni, n cadrul familiilor, al colilor, al echipelor de sport sau al rilor trebuie s re inem c dator m anumite lucruri altora, iar ace tia ne datoreaz nou anumite lucruri. Printre aceste lucruri de baz pe care le dator m celorlal i se includ respectul i toleran a. Conven ia ONU descrie lucrurile de baz pe care le datoreaz guvernele oamenilor care nu au nc 18 ani. Care sunt drepturile acoperite prin conven ie? Conven ia poate fi mp r it n patru grupe de drepturi: I. II. III. IV. S joci un rol nseamn s fii inclus n procesul de decizii, s ai libertatea de asociere, de a ne exprima i de a primi informa ii din mai multe surse. S ne realiz m poten ialul include lucrurile pe care trebuie s le dezvolt m ct mai bine cu putin . n acest grup se enumer importan a educa iei, a familiei, a culturii i a identit ii din via a noastr . S tr im bine: dreptul nostru la supravie uire include nevoile noastre cele mai de baz . Se includ aici mncarea i ad postul, standardul nostru de via i s n tatea noastr . S nu ni se fac r u le permite tinerilor s fie proteja i de multe lucruri, inclusiv abuzul, neglijarea, exploatarea economic , tortura, r pirea i prostitu ia.

a Conven iei Na iunilor Unite privind

S JOCI UN ROL: DREPTUL NOSTRU DE A PARTICIPA Articolul 3: Interesele noastre supreme ca tineri n cadrul tuturor deciziilor care ne privesc trebuie avute n vedere n primul rnd i n principal interesele noastre supreme. De asemenea, guvernele au sarcina s se asigure c sunt respectate standardele institu ionale, astfel nct noi s fim ntotdeauna ngriji i i proteja i corespunz tor. Articolul 12: S ni se asculte opiniile Avem dreptul de a ne face opiniile cunoscute n ceea ce prive te deciziile care ne afecteaz , i, n special, n cadrul tuturor proceduri judiciare sau administrative care sunt importante pentru noi. Pe m sur ce cre tem n vrst , ar trebui avute din ce n ce mai mult n vedere opiniile noastre. S ne implic m! S nv m despre participarea tinerilor.

Articolul 13: Libertatea de a ne exprima

80

Avem dreptul de a ne exprima i de a primi sau transmite informa ii prin intermediul oric rui tip de massmedia, inclusiv scris , prin art sau verbal. Avem responsabilitatea de a ne exprima astfel nct s respect m drepturile i reputa ia celorlal i. Articolul 14: Libertatea con tiin ei i a religiei noastre Avem dreptul la libertatea de gndire, a con tiin ei i a religiei. Guvernele trebuie s respecte drepturile i ndatoririle p rin ilor sau ale tutorilor no tri care ne ofer ndrumare atunci cnd trebuie s ne exercit m aceste drepturi. Articolul 15: Libertatea noastr de asociere Avem dreptul de a ne ntlni cu ceilal i i de a lua parte sau de a ne nfiin a propriile noastre asocia ii. Avem responsabilitatea de a exercita acest drept astfel nct s respect m drepturile, s n tatea i siguran a celorlal i. Articolul 16: Libertatea noastr fa de intruziunile la adresa vie ii noastre private

Avem dreptul de a fi liberi fa de intruziunile la adresa vie ii noastre private, a familiei, a c minului sau a coresponden ei noastre cu ceilal i. Mai avem, de asemenea, i dreptul de a fi liberi n fa a atacurilor aduse reputa iei i onoarei noastre. Articolul 17: Mass-media Guvernele au responsabilitatea de a se asigura c ne sunt disponibile informa ii i materiale din mai multe surse na ionale i interna ionale, n special cnd acestea au scopul de a ne promova bun starea i s n tatea. II. S NE REALIZ M POTEN IALUL: DREPTUL NOSTRU DE A NE DEZVOLTA PE NOI N INE Articolul 5: Respectul pentru p rin i Guvernele trebuie s respecte drepturile i responsabilit ile p rin ilor, ale familiei l rgite i ale tutorilor de a ne acorda ndrumare i indica ii n sensul exercit rii drepturilor noastre. Articolul 7: Numele i cet enia noastr La na tere avem dreptul de primi un nume, de a dobndi o cet enie i, ori de cte ori este posibil, de a ne cunoa te i de a fi ngriji i de p rin ii no tri. Articolul 8: S ne p str m identitatea Avem dreptul de a ne p stra i de a ne restabili numele, cet enia i leg turile de familie. Articolul 10: Reunificarea familiei Dac trebuie s intr m sau s p r sim teritoriul unui stat pentru a fi reuni i cu familiile noastre, guvernele au responsabilitatea de a se ocupa de cazul nostru repede i dnd dovad de umanitate. De asemenea, dac p rin ii no tri locuiesc ntr-un alt stat, avem dreptul de a avea contact personal i direct cu ace tia. Articolul 21: S fim adopta i n rile n care este permis adop ia, procesul trebuie s reflecte interesele noastre supreme ca tineri i s fie supravegheat de autorit ile competente. Dac adop ia are loc ntre ri, guvernele au sarcina de a se asigura c standardele sunt echivalente adop iilor na ionale.

81

Articolul 23: Tinerii cu handicap Dac avem un handicap, avem dreptul la ngrijiri i educa ie speciale care ne vor ajuta s atingem stadiul de auto-suficien i de a ne bucura pe deplin de via n cadrul societ ii. Articolul 28: Educa ia Avem dreptul la educa ie. Guvernele au responsabilitatea de a garanta c educa ia elementar este obligatorie i gratuit , c avem cu to ii acces nengr dit la educa ie liceal i universitar i c disciplina utilizat n colile noastre nu ne aduce atingere demnit ii umane. De asemenea, guvernele vor ncuraja cooperarea interna ional pentru a contribui la eliminarea ignoran ei i a analfabetismului de peste tot din lume i ne vor ajuta s avem acces la tiin , tehnologie i metode moderne de predare. III. S TR IM BINE: DREPTUL NOSTRU LA SUPRAVIE UIRE Articolul 6: Supravie uirea i dezvoltarea noastr Ca tineri avem dreptul de a tr i. De asemenea, guvernele au sarcina de a ne asigura supravie uirea i dezvoltarea n cea mai mare m sur cu putin . Articolul 9: Separarea de p rin ii no tri Avem dreptul s tr im al turi de p rin ii no tri i s nu fim separa i de ei, dac acest lucru este n interesul nostru suprem. Avem dreptul de a ne face cunoscute opiniile n cadrul oric ror audieri sau proceduri referitoare la o eventual separare. De asemenea avem dreptul de a p stra contactul cu ambii no tri p rin i. Dac separarea este rezultatul unei decizii guvernamentale, trebuie s ne ofere informa ii cu privire la domiciliul p rin ilor no tri. Articolul 18: Responsabilitatea p rin ilor i a tutorilor Ambii no tri p rin i sau tutori sunt responsabili pentru cre terea noastr , iar aceast responsabilitate este mai nti a lor, naintea oric rui altcineva. Guvernul ne va sus ine p rin ii s ne creasc i se va asigura c este disponibil asisten a copiilor pentru p rin ii care lucreaz . Articolul 24: S n tatea i asisten a medical Avem dreptul la cel mai nalt nivel de s n tate i de asisten medical posibile. Guvernele au sarcina de a combate nivelurile de mortalitate infantil , de a asigura asisten medical tinerilor, de a combate malnutri ia i mboln virile, de a garanta asisten a medical pentru gravide i tinerele mame, de a face disponibil educa ia de s n tate, de a dezvolta asisten a medical preventiv i de a aboli practicile tradi ionale d un toare. Articolul 25: Plasamentele institu ionale, re-examinarea plasamentelor Dac autorit ile ne pun sub protec ie, n ngrijire sau n tratament, avem dreptul la o re-examinare periodic a respectivului plasament. Articolul 26: Securitatea noastr social Avem dreptul s beneficiem de securitate social , inclusiv de asigurare social . Aceste presta ii vor fi distribuite n leg tur cu resursele i circumstan ele noastre, ale p rin ilor sau ale tutorilor no tri. Articolul 27: Standardul nostru de via

82

Avem dreptul la un standard adecvat de via pentru bun starea noastr fizic , mental , spiritual , moral i social . P rin ii i tutorii no tri au sarcina primar de a se asigura c este acceptabil standardul nostru de via . Guvernul are sarcina de a-i sprijini pe p rin ii sau tutorii care nu sunt capabili s le ofere copiilor lor acest standard. Articolul 31: Timp liber i recreere Avem dreptul la timp liber i la recreere, precum i de a participa nengr dit la activit ile culturale i artistice. Articolul 41: Standardele mai nalte sunt superioare Dac standardele legilor na ionale sau interna ionale sunt superioare prezentei Conven ii, atunci se vor aplica ntotdeauna standardele mai nalte. IV. S NU NI SE FAC R U: DREPTUL NOSTRU LA PROTEC IE Articolul 2: Non-discriminarea Toate drepturile din Conven ie se aplic tuturor tinerilor, f r excep ie. De asemenea, guvernele au sarcina de a se asigura c suntem proteja i mpotriva discrimin rii i a pedepselor bazate pe statutul, originea, credin ele familiilor noastre etc. Articolul 11: R pirea i re inerea tinerilor Guvernele au sarcina de a combate r pirea sau re inerea tinerilor n rile str ine fie de c tre un p rinte, fie de c tre o alt persoan . Articolul 19: Abuzul i neglijarea Avem dreptul de a fi proteja i de orice abuz, violen mental i fizic , neglijare i exploatare atunci cnd suntem n ngrijirea oricui care este responsabil pentru noi. Avem, de asemenea, dreptul de a nv a cum s prevenim i s trat m acest abuz. Articolul 20: Tinerii f r familie Dac suntem priva i de mediul familial, avem dreptul la protec ie i asisten special din partea guvernului nostru i avem dreptul la ngrijire familial sau institu ional alternativ , care s ne respecte mediul etnic, religios, cultural i lingvistic de origine. Articolul 22: Tinerii refugia i Dac suntem refugia i, for a i s ne p r sim ara de origine pentru a evita persecu iile, sau dac solicit m statutul de refugia i, avem dreptul la protec ie i asisten special din partea guvernelor. Articolul 32: Copiii angaja i n munc Avem dreptul de a fi proteja i de exploatarea economic i de orice alt activitate de munc care reprezint o amenin are la adresa s n t ii, educa iei i dezvolt rii noastre. Guvernul nostru are sarcina de a stabili o vrst minim pentru angajarea n munc , de a prevedea regulamente aplicabile orelor i condi iilor de munc , precum i de a dispune pedepse pentru punerea n aplicare a acestor reguli. Articolul 33: Protec ia mpotriva drogurilor

83

Avem dreptul de a fi proteja i mpotriva consumului de droguri ilegale i a implic rii n produc ia i distribu ia acestora. Articolul 34: Protec ia mpotriva exploat rii sexuale Avem dreptul de a fi proteja i mpotriva exploat rii i abuzului sexual, inclusiv a prostitu iei i a pornografiei. Articolul 35: Protec ia mpotriva vnz rii i a traficului Guvernele au sarcina de a face tot posibilul pentru a mpiedica vnzarea, traficul i r pirea tinerilor. Articolul 36: Alte tipuri de exploatare Avem dreptul de fi proteja i mpotriva oric rui tip de exploatare. Articolul 37: Pedeaps i deten ie

Avem dreptul de a fi proteja i mpotriva torturii, a tratamentului sau a pedepsei crude, a arest rii ilegale sau a altor intruziuni la adresa libert ii. Guvernul nostru are sarcina de a se asigura c tinerilor le sunt interzise pedeapsa capital i nchisoarea pe via . Dac ni se ia libertatea, avem dreptul de a fi trata i uman i cu respect, de a fi separa i de adul i, de a p stra contactul cu familiile noastre i de a primi asisten juridic . Articolul 38: R zboaiele i conflictele armate Dac suntem sub cincisprezece ani, avem dreptul s fim exclu i de la participarea direct n cadrul r zboaielor i al conflictelor armate. Dac suntem afecta i de conflicte armate, atunci guvernul nostru are responsabilitatea de a ne oferi protec ie i tratament speciale. Articolul 39: ngrijirea n scopul reabilit rii Dac am trecut prin experien a conflictului armat, a torturii, a neglij rii sau a exploat rii, avem dreptul de a beneficia de asisten a adecvat n scopul de a ne recupera. Articolul 40: Tinerii i justi ia Dac suntem acuza i c am nc lcat legea, avem dreptul s fim trata i cu demnitate, de a fi considera i nevinova i pn ce ni se dovede te vinov ia, de a fi n tiin a i cu privire la acuza iile aduse, de a beneficia de interpret, dac este necesar, de a beneficia de un proces echitabil, de a ni se respecta via a privat i de a nainta apel la hot rrea instan ei. Guvernele au sarcina de a stabili vrsta minim de la tinerii pot fi tra i la r spundere pentru comiterea de fapte penale. De asemenea, guvernele trebuie s aib n vedere m surile corespunz toare alternative la asisten a institu ionalizat , cum ar fi ndrumarea, supravegherea, proba iunea, asisten a maternal , programele de educa ie sau de preg tire.

84

Moduri de participare
Participarea poate ap rea sub mai multe forme, inclusiv: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Lectura textelor privind problemele i liderii. Redactarea de texte privind problemele i liderii. Dezbaterea problemelor. Lucrul n cadrul comunit ii pentru a sus ine o anumit cauz sau pentru a protesta mpotriva ac iunilor guvernamentale. nfiin area sau nscrierea n cadrul partidelor politice sau a altor organiza ii comunitare. Participarea n cadrul reuniunilor politice sau comunitare. Devenirea de lideri ai partidelor politice, organiza iilor de munc sau de la nivelul comunit ii. Votarea n cadrul alegerilor. Organizarea de campanii pentru candida ii la func iile publice. Depunerea candidaturii pentru a ob ine o func ie public i asumarea mandatului oferit prin alegeri. Pl tirea impozitelor Activismul ndeplinirea serviciului militar. Utilizarea canalelor juridice existente cum ar fi contactarea func ionarilor guvernamentali, sus inerea ac iunilor n instan etc. Protestele prin intermediul demonstra iilor, al boicoturilor sau al grevelor etc.

85

Link de internet n leg tur cu drepturile copilului


Urm toarea pagin de internet enumer ni te link-uri utille din perspectiva drepturilor copilului: www.coe.int/t/dg4/education/edc/links/children_EN.asp

86

Cartona e cu drepturile copilului

87

S-ar putea să vă placă și