Sunteți pe pagina 1din 4

DECLARAIE PRIVIND NCADRAREA N CATEGORIILE DE SOLICITANI I

PARTENERI ELIGIBILI
Anexa 7 a cererii de finanare
Not: Aceast anex reprezint un format standard. Declaraia va fi generat automat de sistem, dup completarea online a cererii de finanare, n funcie de categoriile de beneficiari eligibili definii prin Ghidul Solicitantului Condiii
Specifice pentru fiecare apel de propuneri de proiecte..

Nr. nregistrare/data: .. (la solicitant)


n calitate de <functie/reprezentant legal/mputernicit> al <denumirea solicitant>, subsemnatul <nume, prenume>
posesor al CI/BI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat() de <organismul emitent>, cunoscnd c falsul n declaraii este
pedepsit n conformitate cu Art. 292 din Codul Penal, declar pe propria rspundere urmtoarele:
- <denumire solicitant> depune Cererea de finanare, din care aceast declaraie face parte integrant, n cadrul POS
DRU 2007-2013;
- <denumire solicitant> se ncadreaz n urmtoarele categorii de solicitani eligibili, aa cum este prevzut n
Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013 i n Ghidul Solicitantului Condiii Specifice pentru
cererea de propuneri de proiecte .........:
<Categorie eligibila cf Condiii Specifice>
-

partenerii implicai n proiect desfsoar activiti relevante n cadrul proiectului, aa cum este descris n Acordul
de Parteneriat i n cererea de finanare la seciunea PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA
PROIECTULUI, rubrica Activitatea/activitile din cadrul proiectului n care este implicat i la seciunea
GRAFICUL ACTIVITILOR PROIECTULUI.
partenerii implicai n proiect au n obiectul de activitate al instituiei pe care o reprezint i activitatea/activitile
din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri, aa cum este descris n cererea de finanare, la seciunea
PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI, rubricile Descrierea activitii partenerului i
Activitatea/activitile din cadrul proiectului n care este implicat

Data
Funcia ocupat n organizaie
Prenume i Nume
Semntura
tampila

Not: Aceast declaraie va fi tiprit, datat, semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal al solicitantului n numele organizaiei
sistemul informatic va introduce automat datele privind organizaia i proiectul propus, precum i categoriile de beneficiari eligibili definite prin
Ghidul Solicitantului Condiii Specifice pentru fiecare apel de propuneri de proiecte n parte.

76

DECLARAIE PRIVIND UTILIZAREA EFICIENT A FONDURILOR EUROPENE


I/SAU A FONDURILOR PUBLICE AFERENTE ACESTORA
Anexa 8 a cererii de finanare
Not: Aceast anex reprezint un format standard. Declaraia va fi generat automat de sistem, dup completarea online a cererii de finanare.
Nr. nregistrare/data: .. (la solicitant)
ID proiect
Titlul proiectului:
Denumire organizaie
Cod de nregistrare fiscal
Numr de nregistrare n Registrul
Comerului
Nr. de la Registrul Asociaiilor i
Fundaiilor
Anul nfiinrii
Adresa potal:
Cod:
Localitate:
Jude/Sector:
Adres pot electronic

Solicitantul, n calitate de viitor beneficiar, se oblig s respecte prevederile legislaiei n vigoare cu privire la
Ordonana de Urgen nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulior aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora i la Hotrrea nr. 875/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.66/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare.
Solicitantul declar c:
 bugetul cererii de finanare se bazeaz pe principiul utilizrii eficiente a fondurilor europene i am urmrit
asigurarea unui raport corect ntre rezultatul obinut i resursele financiare alocate;
 bugetul cererii de finantare are la baz o analiz a corectitudinii utilizrii resurselor financiare necesare
pentru realizarea proiectului propus a fi finanat din fonduri europene;
 accept coreciile financiare propuse de evaluatori i se angajeaz s implementeze proiectul n
conformitate cu bugetul aprobat n urma procesului de selecie.
Data
Funcia ocupat n organizaie
Prenume i Nume

Semntura

tampila
Not: Aceast declaraie va fi tiprit, datat, semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal al solicitantului n numele organizaiei
sistemul informatic va introduce automat datele privind organizaia i proiectul propus.

77

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA TVA AFERENT CHELTUIELILOR CE


VOR FI EFECTUATE N CADRUL PROIECTULUI PROPUS SPRE FINANARE DIN
INSTRUMENTE STRUCTURALE
Anexa 9 a cererii de finanare
(Anexa 1 la Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204 din 27 decembrie 2011,
publicat n Monitorul Oficial nr. 940 din 30 decembrie 2011)
A. Datele de identificare a persoanei juridice
______________________________________________________________________________
|
_________________________
|
| Codul de identificare
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
__________________________________________________________
|
| Denumirea
|__________________________________________________________| |
|
|
| Domiciliul fiscal
|
|
______________
__________________
__________ |
| Judeul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________||
|
__
________
__
_________________
|
| Ap. |__| Codul potal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________|
|
|
___________________
_______________________
|
| Fax |___________________|
E-mail |_______________________|
|
|______________________________________________________________________________|
B. Datele de identificare a proiectului
______________________________________________________________________________
|
_______________________________________________________ |
| Titlul proiectului |_______________________________________________________| |
|
___________________________________________ |
| Numele programului operaional |___________________________________________| |
|
_______________________________________________ |
| Axa prioritar
|_______________________________________________| |
|
____________________________________________ |
| Domeniul major de intervenie |____________________________________________| |
|
_______________________________________________ |
| Data depunerii proiectului |_______________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|
C. ......................................................................,
(numele i statutul juridic ale beneficiarului)
solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
.............................................................................,
(numele autoritii de management/organismului intermediar)
n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare (Codul fiscal), declar c m ncadrez n urmtoarea categorie de persoane
din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
a) [ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
b) [ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
D. ......................................................................,
(numele i statutul juridic ale beneficiarului)
solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
.............................................................................,
(numele autoritii de management/organismului intermediar)
n conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c pentru achiziiile din cadrul proiectului
cuprinse n tabelul de mai jos TVA este nedeductibil.
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Achiziia
|
Scopul achiziiei/Activitatea prevzut n
|
|crt.|
|
cadrul proiectului*1)
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
*1) Atenie! Se va completa cu aceleai informaii corespunztoare din cererea de finanare.
___________________
Numele i prenumele*): |___________________|
_______
___________________ Semntura i tampila |_______|
Funcia:
|___________________|
*) Se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoan abilitat s
reprezinte solicitantul.

Atenie! Anexa 9 se va completa MANUAL cu informaiile corespunztoare din cererea de finanare.

78

9. ANEXA 2 la Instruciunea din 27.12.2011 de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotrrea Guvernului nr.
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin
programele operaionale

A)Datele de identificare a persoanei juridice


Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Denumirea |__________________________|
Domiciliul fiscal
Judeul |____________| Localitatea |___________| Strada
|_____________________|
Ap. |___| Codul potal |___________| Sectorul |_________| Telefon
|_______________|
Fax |________________| E-mail |______________________________|

B)Datele de identificare a proiectului


Titlul proiectului |_____________________________|
Numele programului operaional |_____________________________|
Axa prioritar |_____________________________|
Domeniul major de intervenie |_____________________________|
Data depunerii proiectului |____________________________________|
Cod SMIS proiect |______________________________|

C)..................................
(numele
i
statutul
juridic
ale
beneficiarului)
..............................., solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
....................................
(numele
autoritii
de
management/organismului
intermediar) ........................................................, n conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
(Codul fiscal), declar c m ncadrez n urmtoarea categorie de persoane din punctul
de vedere al regimului de TVA aplicabil:
a)[ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
b)[ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
D)..................................... (numele i statutul juridic ale beneficiarului)
............................, solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
......................... (numele autoritii de management/organismului intermediar)
................................................................, n conformitate cu prevederile Codului
fiscal, dedarea pentru achiziiile din cadrul proiectului cuprinse n tabelul de mai jos
TVA este nedeductibil
Codul de
Nr. Nr. i data
Denumirea
nregistrare n
crt. facturii furnizorului/prestatorului scopuri de TVA
al furnizorului

Valoarea
facturii

Din care
valoare TVA

79