Sunteți pe pagina 1din 10

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINTEI DE ASIGURAT

VA RUGAM NU VENITI CU DOSARELE INCOMPLETE PENTRU A NU NE PUNE IN SITUATIA NEPLACUTA DE A VA REFUZA DOSARELE

PROGRAM ADEVERINTE

LUNI JOI 10-15

VINEREA NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL


ADEVERINTELE SE ELIBEREAZA IN 7 ZILE LUCRATOARE

Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse vor face dovada incadrarii in una dintre aceste categorii printr-un document justificativ - adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii, pe baza urmatoarelor documente:

PENTRU SALARIATI - adeverinta de salariat eliberata de angajator conform monitorului oficial ( conform anexei 1^1 din Ordinul 903/2007, publicat in M.O. nr.827 / 04.12.2007 ); - act de identitate VALABIL (copie si original)

PENTRU COASIGURATI LA SALARIATI sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate: - cu act de identitate(copie si original pentru amandoi), -documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata,(certificat nastere ,certificat casatorie) -documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu au realizat venituri impozabile in ultimii 5 ani,(Administratiile financiare pe judetul Ilfov se afla in 3 locatii impartite pe comune : 1)Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr 10, 2)Administratia Financiara Buftea, 3) Administratia Financiara Bragadiru -certificat constatator de la Registrul Comertului pe numele coasiguratului(Bld Unirii, nr 74, Bucuresti,) -adeverinta de salariat completata conform monitorului oficial -precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara pe proprie raspundere ca are in intretinere persoana respectiva;

PENSIONARI

- actul de identitate, - ULTIMUL cupon, mandat postal de achitare a drepturilor sau a talonului de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei; - copie decizie pensionare (pe ultimii 5 ani), pentru cei pe limita de varsta iar pentru cei iesiti pe caz de boala copie dupa decizia asupra capacitatii de munca pe anul in curs - copie certificat de handicap valabil iar cei care sunt fara venit de la administratia financiara adeverinta venit pe ultimii 5 ani - documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu au realizat venituri impozabile in ultimii 5 ani,(Administratiile financiare pe judetul Ilfov se afla in 3 locatii impartite pe comune : 1)Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr 10, 2)Administratia Financiara Buftea,3) Administratia Financiara Bragadiru) - documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu au realizat venituri impozabile in ultimii 5 ani,(Administratiile financiare pe judetul Ilfov se afla in 3 locatii impartite pe comune : 1)Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr 10, 2)Administratia Financiara Buftea,3) Administratia Financiara Bragadiru)

PENTRU COASIGURATI LA PENSIONARI

Sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate: - cu act de identitate(copie si original pentru amandoi), -documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, -documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu au realizat venituri impozabile in ultimii 5 ani,(Administratiile financiare pe judetul Ilfov se afla in 3 locatii impartite pe comune : 1)Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr 10, 2)Administratia Financiara Buftea,3) Administratia Financiara Bragadiru) -certificat constatator de la Registrul Comertului (Bld Unirii, nr 74, Bucuresti, -ultimul talon de pensie al asiguratului - declaratie pe proprie raspundere a asiguratului in care declara ca il are in intretinere pe coasigurat

COPII PANA LA VARSTA DE 18 ANI

- pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz;

ELEVI,STUDENTI

- pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, cu act de identitate si cu un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca; TINERII PANA IN 26 ANI CARE SUNT INSTITUTIONALIZATI IN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI - pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului, cu act de identitate, document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului, un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca;

PERSOANELE PERSECUTATE POLITIC

- beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate, a documentelor doveditoare ca se incadreaza in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile,

altele decat cele din pensii, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele prevazute de legile speciale sau pensii;

PERSOANELE INCADRATE INTR-UN GRAD DE HANDICAP

- pentru persoanele cu handicap, pe baza actului de identitate, a certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, precum si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;

PENTRU BOLNAVII INCLUSI IN PNS

- pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, pe baza actului de identitate, a adeverintei medicale eliberate de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, precum si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse;

PENTRU FEMEILE INSARCINATE SAU LAUZE

- pentru femeile insarcinate sau lauze, pe baza actului de identitate, a adeverintei medicale ca este insarcinata, a certificatului de nastere a copilului - pentru lauze, precum si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;

PENTRU PERSOANELE CARE SE AFLA IN CRESTERE COPIL

- pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, pe baza actului de identitate si a deciziei emise de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse ;

-act identitate(original si copie)

PENTRU PERSOANELE BENEFICIARE DE AJUTORUL DE SOMAJ

- pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe baza actului de identitate si a carnetului si/sau adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;

PERSOANELE CARE SUNT EXPULZATE

- pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, pe baza adeverintei eliberate de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie;

PENTRU PERSOANELE CU AJUTOR SOCIAL

- pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate si a adeverintei eliberate de catre primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;

PENTRU PERSOANELE AFLATE IN PERIOADA DE INTRERUPERE A EXECUTARII PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE

- pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, pe baza adeverintei emise de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana. Pentru cetatenii straini cu rezidenta in Romania

Copie a Documentului identitate ce confera dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei Certificat constatator de la ONRC (Bdul.Unirii, Nr.74) ; pentru perioadele de rezidenta in care a avut calitatea de asociat/administrator se depun documentele contabile pentru fiecare exercitiu financiar din ultimii 5 ani :

Bilanturi contabile

PV repartizare profit Balante de sfarsit de an Ultima balanta intocmita la data platii contributiei Act constitutive CUI Certificate constatator daca aportul de capital social a suferit modificariin ultimii 5 ani Raport de gestiune in cazul actionarilor/asociatiilor Adeverinta de la Autoritatea pentru straini sau Declaratie notariala din care rezulta perioadele din ultimii 5 ani in care a obtinut document de identitate (legitimatie de sedere/ permis de sedere), daca dreptul de rezidenta a fost acordat intr-o perioada mai scurta de 5 ani Declaratie notariala din care sa rezulte perioada din ultimii 5 ani in care a obtinut venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si natura acestora; alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile : Declaratii privind veniturile din salarii, obtinute din strainatate, a caror impunere se realizeaza in Romania, pentru persoanele detasate Declaratii de impunere in cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente Certificate fiscale pentru beneficiarii de venituri din cedarea folosintei bunurilor Alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile pe teritoriul Romaniei

Pentru cetatenii straini platitori de contributie la FNUASS -copie Document de identitate ce confera dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei -Certificat constatator de la ONRC (Bdul.Unirii, Nr.74) -Dovada platii contributiei -Declaratie notariala daca este cazul -Contract individual de munca, acte aditionale de prelungire, permis de munca (copie si original) -Adeverinta de salariat completata conform monitorului oficial

Asiguratii care realizeaza venituri impozabile din activitati independente: -Autorizatie de functionare; -Declaratii/decizii pentru plati anticipate pentru ultimii 5 ani sau din momentul autorizarii, dupa caz(copie);

-Decizii de impunere finala pentru ultimii 5 ani sau din momentul autorizarii, dupa caz(copie); -Declaratie/decizie pentru plati anticipate anul in curs -Carte de identitate/Buletin de identitate(copie). Asiguratii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor: -Adeverinta de venit pe ultimii 5 ani; -Carte de identitate/Buletin de identitate(copie). -Declaratie pe proprie raspundere Asiguratii care obtin venituri din dividende: -Certificat constator eliberat de ONRC(B-dul Unirii nr 74); -Bilanturi contabile la 31.decembrie - copie; -Anexe la bilant (pe ultimii 5 ani) - proces verbal de repartizare a profitului, balante contabile - copie; -CUI, act constitutiv, certificat de mentiuni privind eventualele modificari de capital social sau parti sociale-copie; -Carte de identitate/Buletin de identitate(copie). -Declaratie pe proprie raspundere. Asiguratii care obtin venituri din proprietate intelectuala: -Contracte de cesiune drepturi de autor - copie; -Declaratii privind venitul global pentru ultimii 5 ani sau din momentul obtinerii acestui venit, dupa caz (copie); -Carte de identitate/Buletin de identitate(copie). -Declaratie pe proprie raspundere. Asiguratii care nu obtin venituri impozabile: -Carte de identitate/Buletin de identitate (copie). -Adeverinta de venit de la administratia financiara pt ultimii 5 ani (pt. cei care platesc prima data) -Certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului (din care sa reiasa ca nu are calitatea de asociat / actionar la nicio firma) a) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere; In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz.

Asiguratii care realizeaza venituri impozabile din strainatate : -Declaratia 224-pentru fiecare luna in care s-a obtinut acest venit-copie; -Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).

LEGEA 95/2006 Toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania care nu fac parte din categoriile de asigurati fara plata contributiei, sau cu plata contributiei din alte surse au obligatia platii contributiei la Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate (FNUASS) Pentru a obtine calitatea de asigurat, persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate: a) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere; In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz. b) sa achite, pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate, precum si obligatiile fiscale accesorii de plata prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada; Termenele de prescriptie privind obligatiile fiscale se calculeaza incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurari de sanatate sau la solicitarea persoanelor in vederea dobandirii calitatii de asigurat, dupa caz. Declaratiile privind obligatiile de plata la FNUASS se depun la casele de asigurari de sanatate cu care persoana fizica asigurata a incheiat contractul de asigurare.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA CONTRIBUTIEI DE SANATATE PENTRU CETATENII STRAINI CU REZIDENTA IN ROMANIA

-Copie dupa Documentul de identitate ce confera dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei; -Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului (Bdul.Unirii, Nr.74) ; pentru perioadele de rezidenta in care a avut calitatea de asociat/administrator se depun documentele contabile pentru fiecare exercitiu financiar din ultimii 5 ani:

o o o o

Bilanturi contabile Anexe la bilantul contabil - proces verbal de repartizare profit, balante contabile Act constitutiv Certificatul Unic de Inregistrare, certificate de mentiune pentru eventualele modificari ale capitalului social sau parti sociale

-Adeverinta de la Autoritatea pentru straini sau Declaratie notariala din care rezulta perioadele din ultimii 5 ani in care a obtinut document de identitate (legitimatie de sedere/ permis de sedere), daca dreptul de rezidenta a fost acordat intr-o perioada mai scurta de 5 ani -Declaratie notariala din care sa rezulte perioada din ultimii 5 ani in care a obtinut venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si natura acestora ; -Alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile: -Declaratii privind veniturile din salarii, obtinute din strainatate, a caror impunere se realizeaza in Romania, pentru persoanele detasate -Declaratii de impunere in cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente -Decizii de impunere pentru beneficiarii de venituri din cedarea folosintei bunurilor -Alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile pe teritoriul Romaniei PENTRU CETATENII STRAINI CARE NU AU OBTINUT NICIODATA REZIDENTA IN ROMANIA -Copie dupa prima si pagina cu ultima viza de intrare in Romania a Pasaportului; -Declaratie notariala din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a avut nici un document de identitate eliberat de Autoritatile romane pentru conferirea dreptului de rezidenta in Romania ; PENTRU CETATENII STRAINI CARE AU STATUT DE TOLERAT -Copie dupa certificatul de tolerat; -Declaratie notariala din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a avut nici un document de identitate eliberat de Autoritatile romane pentru conferirea dreptului de rezidenta in Romania PENTRU MEMBRII MISIUNILOR DIPLOMATICE ACREDITATE IN ROMANIA: -Copie dupa Cartea de Identitate care confera statut de diplomat.