Sunteți pe pagina 1din 15

CONTABILITATE FINANCIARA-APLICATII REZOLVATE

Problemele cuprinse in biletele de examen vor avea urmatoarea structura: Sinteza 6x0.5=3 puncte 2 probleme -3 subpuncte 2x3x0.5 =3 puncte 6 grilex0.5=3 puncte 1 punct din oficiu In continuare vom prezenta cateva exemple de teste cu aplicatiile practice rezolvate. TEST I: I. Contabilitatea imobilizarilor corporale -continutul, evaluarea si amortizarea imobilizarilor corporale, prezentarea conturilor utilizate, operatii si tipuri de inregistrari contabile. II. Rezolvati problemele: 1) O societate comerciala achizitioneaza un utilaj de la un furnizor, pe baza de factura. Valoarea la pret de cumparare este de 10.000.000 lei la care se adauga cheltuielile de transport in valoare de 200.000 lei si TVA (19%). Intreprinderea acorda un avans furnizorului in valoare de 5000.000 lei. Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) acordarea avansului ; b) receptia utilajului; c) achitarea furnizorului,cu retinerea avansului acordat. Rezolvare: a) 409 = 5121 5000.000 lei Furnizori-debitori Conturi curente la banci b) % = 404 Furnizori de imobilizari

2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibila c) 404 = % Furnizori de imobilizari 409 Furnizori-debitori 5121 Conturi la banci in lei

12.138.000 lei 10.200.000 lei (10.000.000 + 200.000) 1.938.000 lei (19%)

12.138.000 lei 5.000.000 lei

7.138.000 lei

2) Pentru formarea capitalului unei societati comerciale noi in suma de 1000.000.000 lei, un numar de 10 persoane subscriu sa cumpere 1000 de actiuni, emise cu valoarea nominala de 1000.000 lei. Capitalul subscris este format din valoarea a 400 de actiuni pentru aport in natura si valoarea a 600 de actiuni pentru aport in bani. Aportul in natura consta in urmatoarele bunuri economice: o cladire apreciata la valoarea de 800.000.000 lei, teren evaluat la valoarea de 120.000.000 lei si un autocamion evaluat la valoarea de 200.000.000 lei.

Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) subscrierea de capital; b) aducerea aporturilor in natura la societate reprezentand contravaloarea a celor 400 de actiuni pentru aport in natura; c) varsarea de capital reprezentand contravaloarea a celor 600 de actiuni pentru aport in bani.

Rezolvare: a) 456 Decontari cu asociatii privind capitalul b) % = 1011 Capital subscris nevarsat 1000.000.000 lei

= 456 400.000.000 lei (400 actiuni x 1000.000 lei) Decontari cu asociatii privind capitalul 200.000.000 lei

2133 Mijloace de transport 2111 Terenuri 212 Constructii

120.000.000 lei

800.000.000 lei

c) 5311 Casa in lei

= 456 600.000.000 lei (600 actiuni x 1000.000 lei) Decontari cu asociatii privind capitalul

1011 = 1012 Capital subscris Capital subscris nevarsat varsat

1000.000.000 lei

III. Alegeti raspunsul corect (numai o singura varianta se puncteaza): 1) Care este relatia de calcul a valorii nominale (VN) a unei actiuni: a) VN=Capital social : Nr.de actiuni; b) VN=Capital propriu: Nr.de actiuni; c) VN=Capital permanent : Nr.de actiuni; d) Capital social + Rezerve : Nr.de actiuni. 2) In cazul intrarii prin achizitie a unui mijloc fix, pe baza facturii si in raport cu natura si destinatia obiectului NU se intocmeste unul din urmatoarele documente: a) Proces-verbal de receptie; b) Proces-verbal de receptie provizorie; c) Proces-verbal de punere in functiune;

d) Proces-verbal de transfer. 3) O intreprindere a cumparat de la furnizor si a lasat in custodia acestuia marfuri la cost de achizitie de 1.800.000 lei. Aceste marfuri sunt aduse in depozitul societatii pe baza NIR, constatandu-se un minus de 20.000 lei, neimputabil. Care este inregistrarea contabila? a) 607 = 357 1.800.000 lei 371 = 607 20.000 lei b) % = 3 57 371 473 c) 473 = 357 d) % = 357 371 607 1.800.000 lei 1.780.000 lei 20.000 lei 1.800.000 lei 1.800.000 lei 1.780.000 lei 20.000 lei

4) La sfarsitul lunii dispuneti de urmatoarele date: TVA colectata 590.000 lei; TVA deductibila 250.000 lei; TVA neexigibila 100.000 lei; prorata 100%. Care este TVA de plata? a) 490.000 lei; b) 240.000 lei; c) 340.000 lei; d) 350.000 lei. 5) Valoarea recuperabila a unui activ, potrivit IAS 36, reprezinta: a) valoarea care se poate obtine prin utilizarea continua a activului, inclusiv valoarea reziduala; b) maximul dintre pretul net de vanzare al activului si valoarea lui de utilizare; c) pretul net de vanzare al activului. 6) Din casierie a fost depusa la banca, in contul curent, suma de 1.200.000 lei. In extrasul de cont al contului curent de la finele lunii, suma nu apare ca depusa. Care sunt inregistrarile contabile de facut? a) 5121 = 5311 b) 581 = 5311 5121 = 581 1.200.000 lei; 1.200.000 lei 1.200.000 lei

c) 581 = 5311 1.200.000 lei

Rezolvare: 1-a 2-d 3-d 4-c 5-b 6-c

TEST II: I. Contabilitatea capitalurilor-continut, prezentarea conturilor utilizate, operatii si tipuri de inregistrari contabile. II. Rezolvati problemele: 1) Dupa trei ani de la infiintare o societate comerciala cu un capital initial de 500.000.000 lei, format din 10.000 de actiuni cu o valoare nominala de 50.000 lei/actiune, AGA decide majorarea capitalului cu 100.000.000 lei prin emisiunea de actiuni. Valoarea actuala a unei actiuni este de 62.000 lei/actiune. Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) inregistrarea majorarii de capital si a primelor de emisiune; b) incasarea in contul bancar a contravalorii actiunilor vandute; c) trecerea capitalului subscris nevarsat la cel varsat. Rezolvare: a) 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = % 1011 Capital subscris nevarsat 1041 Prime de emisiune 124.000.000 le 100.000.000 lei 24.000.000 lei

Explicatie: Capital subscris nevarsat = 100.000.000 lei = 2.000 actiuni noi Val.nominala a unei actiuni 50.000 lei

Nr.actiuni noi x Val. actuala a unei actiuni = 2.000 actiuni noi x 62.000 lei = 124.000.000 lei Diferenta (prime de emisiune) = 124.000.000 lei 100.000.000 lei. b) 5121 Conturi la banci in lei = 456 124.000.000 lei Decontari cu asociatii privind capitalul 100.000.000 lei

c) 1011 = 1012 Capital subscris Capital subscris nevarsat varsat

2) Cu ocazia achizitionarii unui spatiu comercial se dobandeste un fond comercial de la o societate comerciala, platindu-se prin virament suma de 2.100.000 lei. Ulterior se cedeaza fondul comercial altei societati comerciale pentru aceeasi suma. Cota de TVA este de 19%. Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) operatiunea de dobandire a fondului comercial; b) achitarea din contul bancar a fondului comercial; c) cedarea fondului comercial, simultan cu scoaterea din activ a fondului comercial. Rezolvare: a) % = 404 Furnizori de imobilizari 2.100.000 lei

2071 Fond comercial 4426 TVA deductibila b) 404 = Furnizori de imobilizari c) 5121 = Conturi la banci in lei 5121 Conturi la banci in lei % 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata

1.764.706 lei (2.100.000 x 100/119) 335.294 lei (1.764.706 lei x 19%)

2.100.000 lei

2.100.000 lei 1.764.706 lei

335.294 lei

Simultan, 6583 = Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 2071 Fond comercial 2.100.000 lei

III. Alegeti raspunsul corect (numai o singura varianta se puncteaza): 1) Privitor la aprecierea principiului permanentei metodelor de evaluare, care afirmatie este corecta? a) orice schimbare a metodelor de evaluare contravine normelor contebile; b) orice schimbare a metodelor de evaluare este consecinta inflatiei; c) orice schimbare a metodelor de evaluare contravine normelor fiscale; d) metodele de evaluare nu se pot schimba, deoarece se incalca principiul continuitatii activitatii; e) metodele de evaluare se pot schimba in limita prevederilor si normelor nationale si internationale, atunci cand schimbarea este justificata, iar in anexa la bilant se specifica implicatiile schimbarii metodei asupra patrimoniului si rezultatelor intreprinderii. 2) Provizioanele pentru deprecieri si cele pentru riscuri si cheltuieli sunt consecinta aplicarii principiului prudentei. In aceasta situatie, comportamentul contabil este: a) de a supradimensiona provizioanele, in speranta deductibilitatii lor si reducerii, in acest fel, a rezultatului impozabil; b) de a contabiliza numai provizioanele deductibile din punct de vedere fiscal, in scopul eliminarii neconcordantei intre rezultatul contabil si cel fiscal; c) de a contabiliza numai deprecierile certe de valoare; d) de a contabiliza toate provizioanele care exprima un risc sau o depreciere, inclusiv cele nedeductibile fiscal, chiar in absenta profitului, pentru furnizarea unei imagini fidele prin conturile anuale. 3) La o societate comerciala , capitalul social este de 8.000.000 lei, rezervele 2.000.000 lei, numarul de actiuni 1000. Se procedeaza la majorarea capitalului social prin emiterea a 500 bucati actiuni noi, valoarea de emisiune fiind egala cu valoarea matematica contabila a vechilor actiuni. Care este valoarea de majorare a capitalului social, a primelor de emisiune si cum se inregistreaza operatiunea? a) 456 = 1012 5.000.000 lei b) 456 = 1011 5.000.000 lei. c) 456 = % 5.000.000 lei 1011 4.000.000 lei 1041 1.000.000 lei d) 456 = 1011 4.000.000 lei 4) Care din urmatoarele operatiuni economico-financiare determina o modificare la nivelul patrimoniului de tipul Activ+X-X=Pasiv: a) cumparare de materii prime de la furnizori pe credit comercia l; b) consum de materii prime;

c) plata impozitului pe profit prin contul din banca; d) vanzarea de produse finite catre clienti pe credit comercial; e) incorporarea rezervelor legale in capitalul social. 5) Stocurile nu cuprind: a) materiile prime si materialele; b) obiecte de inventar; c) produse finite si semifabricate; d) mijloace fixe. 6) Completati urmatoarea afirmatie alegand una din variantele propuse: Dezavantajul..este ca duce la marirea artificiala a rulajului conturilor folosite. a) formulei contabile compuse; b) dublei inregistrari; c) stornarii in rosu; d) stornarii in negru. Rezolvare: 1-e 2-d 3-c 4-b 5-d 6-d TEST III: I. Contabilitatea operatiilor de incasari si plati efectuate prin conturile de la banci-continut, prezentarea conturilor utilizate, operatii si tipuri de inregistrari contabile. II. Rezolvati problemele: 1) O societate comerciala primeste in locatie de gestiune o cladire in valoare de 800.000.000 lei, redeventa fiind de 50.000.000 lei. Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) primirea in locatie de gestiune a cladirii; b) inregistrarea redeventei; c) achitarea prin cont bancar a redeventei cuvenite proprietarului. Rezolvare: a) 212 Constructii = 167 800.000.000 lei Alte imprumuturi si datorii asimilate 462 Creditori diversi 800.000.000 lei

b)

612 = Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile =

c) 462 Creditori diversi

5121 Conturi la banci in lei

50.00.000 lei

2) Se primeste factura de la antreprenor pentru un depozit construit in suma de 900.000.000 lei. Pentru constructie antreprenorul a primit un avans de 100.000.000 lei. Cota de TVA este 19%. Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) avansul acordat antreprenorului;

b) primirea facturii; c) receptionarea si punerea in functiune a depozitului. Se plateste din contul bancar datoria fata de furnizor, mai putin avansul acordat.

Rezolvare: a) 409 Furnizori-debitori % = 5121 Conturi curente la banci 404 Furnizori de imobilizari 100.000.000 lei

b)

1.071.000.000 lei 900.000.000 lei 171.000.000 lei (19%)

231 Imobilizari corporale in curs 4426 TVA deductibila c) 212 = Constructii 404 Furnizori de imobilizari =

231 Imobilizari corporale in curs % 409 Furnizori-debitori 5121 Conturi curente la banci

900.000.000 lei

1.071.000.000 lei 100.000.000 lei 971.000.000 lei

III. Alegeti raspunsul corect (numai o singura varianta se puncteaza): 1) Conform bilantului, dispuneti de urmatoarele date: capital social 3000.000 lei, imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 1.200.000 lei, furnizori-debitori 500.000 lei, efecte comerciale de platit 100.000 lei, provizioane pentru deprecieri 80.000 lei, impozit pe salarii 120.000 lei, clienti 600.000 lei. Care este suma datoriilor: a) 2.000.000 lei; b) 2.200.000 lei; c) 1.420.000 lei; d) 1.700.000 lei; e) 1.500.000 lei. 2) Cum se inregistreaza contributia salariatilor la asigurarile sociale de sanatate: a) 641 = 431 b) 425 = 431 c) 421 = 431 d) 444 = 431 e) 444 = 431 421 = 431 3) O ntreprindere detine o cambie in valoare de 4.000.000 lei pe care o incaseaza prin banca, banca retinand un comision de 1.5%. Ce inregistrare are loc? a) 413 = 5121 4.000.000 lei b) 5121 = 413 4.000.000 lei c) % = 413 4.000.000 lei 5121 3.940.000 lei 627 60.000 lei d) % = 413 4.000.000 lei 5121 3.940.000 lei 668 60.000 lei

e) % = 5121 666

413

4.000.000 lei 3.940.000 lei 60.000 lei

4) Plata avansului chenzinal determina la nivelul patrimo niului o modificare de tipul: a) Activ+X=Pasiv+X b) Activ-X=Pasiv-X c) Activ=Pasiv+X-X d) Activ+X-X=Pasiv e) Activ=Pasiv-X 5) La inceputul exercitiului N, valoarea stocurilor de materii prime este de 850.000 lei si de produse finite 2.200.000 lei. La finele exercitiului, valoarea stocurilor este de 1.000.000 lei la materii prime si 2.500.000 lei la produse finite. Care este influenta globala a acestor modificari asupra rezultatului intreprinderii: a) cresterea profitului cu 150.000 lei; b) cresterea profitului cu 300.000 lei; c) cresterea profitului cu 450.000 lei; d) cresterea profitului cu 100.000 lei; e) nici un efect global. 6) Care sunt elementele componente ale costului de achizitie in vama al marfurilor importate: a) valoarea externa FOB si taxele vamale; b) valoarea externa FOB si comisionul vamal; c) valoarea externa FOB si cheltuielile de transport extern; d) valoarea externa FOB si accizele; e) valoarea externa FOB, cheltuielile de transport extern, taxele vamale, comisionul vamal. Rezolvare: 1-c 2-c 3-c 4-d 425 (A)= 5121, 5311 (A) 5-b 6-e

TEST IV: I. Bilantul contabil-importanta, rol, functii, structura. II. Rezolvati problemele: 1) O ntreprindere vinde un autoturism al carui pret de vanzare obtinut (fara TVA) este egal cu costul istoric, de 20.000.000 lei. Amortizarea calculata este de 6000.000 lei. Cota de TVA este 19%. Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) vanzarea mijlocului fix; b) incasarea contravalorii mijlocului fix; c) iesirea din patrimoniu a mijlocului fix vandut.

Rezolvare: a) 461 Debitori diversi = 7583 % 23.800.000 lei 20.000.000 lei

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata b) 5121 Conturi curente la banci c) % = 461 Debitori diversi 2133 Mijloace de transport

3.800.000 lei

23.800.000 lei

20.000.000 lei 14.000.000 lei

6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 2813 Amortizarea mijloacelor de transport

6.000.000 lei

2)

O societate comerciala cumpara pe credit comercial materii prime conform facturii fiscale in valoare de 3.000.000 lei cost de achizitie, TVA deductibila 19%. Ulterior se dau in consum materii prime, conform bonului de consum, in valoare de 2.500.000 lei La sfarsitul exercitiului, cu ocazia inventarierii fizice, prin compararea soldului scriptic al contului materii prime cu situatia faptica, rezulta un plus de materii prime in valoare de 100.000 lei. Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) achizitia materiilor prime; b) darea in consum a materiilor prime; c) plusul de materii prime .

Rezolvare: a) % 301 Materii prime 4426 TVA deductibila b) 601 = Cheltuieli cu materiile prime c) 301 Materii prime = 301 Materii prime = 401 Furnizori 3.770.000 lei 3.000.000 lei 570.000 lei (19%)

2.500.000 lei

601 100.000 lei Cheltuieli cu materiile prime

III. Alegeti raspunsul corect (numai o singura varianta se puncteaza): 1) Factura de platit unui furnizor extern este de 1.000 EURO, valoarea nominala la un curs de 40.000 lei/EURO. Plata facturii are loc prin banca la un curs de 39.000 lei/EURO. Care sunt inregistrarile contabile: a) 401 b) 401 c) 401 = = = 5124 5124 % 39.000.000 lei 40.000.000 lei 40.000.000 lei

5124 765 d) % = 401 665 = 5124

39.000.000 lei 1.000.000 lei 40.000.000 lei 39.000.000 lei 1.000.000 lei 40.000.000 lei 39.000.000 lei 1.000.000 lei

e) 401

% 5121 765

2) O societate comerciala achizitioneaza prin banca, de pe piata financiara: 4.000 actiuni avand valoarea nominala 5.000 lei/buc. si pretul de cumparare 5.200 lei/buc. Din actiunile cumparate vinde 3.000 buc. la pretul de 6.000 lei/buc. Cum se inregistreaza aceste operatiuni: a) 503 = 5121 20.000.000 lei; 5121 = 503 18.000.000 lei; b) 503 = 5121 = 5121 % 503 764 5121 20.800.000 lei; 18.000.000 lei 15.600.000 lei 2.400.000 lei; 20.800.000 lei 20.000.000 lei 800.000 lei; 18.000.000 lei; 20.800.000 lei 20.000.000 lei 800.000 lei

c) % 503 664 5121

503 % 5121 764

d) 503 =

3) Se inregistreaza subscrierea asociatilor la constituirea unei societati: a) 456=1012 b) 1011=1012 c) 1011=456 d) 1012=456 e) 456=1011 4) Cheltuielile constatate in avans sunt: a) imobilizari necorporale; b) imobilizari corporale; c) active de regularizare si asimilate; d) pasive de regularizare si asimilate; e) active circulante. 5) Care din principiile contabile enumerate determina o supraevaluare a rezultatului: a) prudenta; b) costul istoric; c) sinceritatea; d) noncompensarea; e) continuitatea activitatii; 6) In conformitate cu IAS 29, in conditiile utilizarii costului istoric sunt retratate: a) toate activele si datoriile nemonetare din bilant;

b) toate activele si datoriile din bilant, precum si capitalurile proprii; c) toate posturile bilantiere. Rezolvare: 1-c 2-b 20.800.000 lei = 4000 actiuni X 5200 lei/actiune; 18.000.000 = 3000 actiuni X 6000 lei/actiune si 15.600.000 lei = 3000 actiuni X 5200 lei/actiuni 3-e 4-c 5-b (costuri subevaluate, rezultate supraevaluate) 6-a TEST V: I. Tipuri de registre contabile, importanta, mod de intocmire. II. Rezolvati problemele: 1) Se primesc piese de schimb sosite fara factura, pe baza avizului de expeditie, valoare estimata 2.000.000 lei, TVA 19%. Ulterior se primeste factura si se constata ca valoarea pieselor de schimb este de 2.350.000 lei, TVA 19%. Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) receptia pieselor de schimb sosite fara factura; b) sosirea facturii; c) diferenta pana la valoarea noii facturi. Rezolvare: a) % 3024 Piese de schimb 4428 TVA neexigibila = 408 Furnizori-facturi nesosite 380.000 lei 2.380.000 lei 2.000.000 lei

b) 408 = Furnizori-facturi nesosite 4426 TVA deductibila c) % 3024 Piese de schimb 4426 TVA deductibila =

401 Furnizori 4428 TVA neexigibila 401 Furnizori-facturi nesosite

2.380.000 lei

380.000 lei

416.500 lei 350.000 lei 66.500 lei

2) O societate comerciala obtine produse finite din productie proprie la cost efectiv de 8.000.000 lei conform bonurilor de predare-transfer-restituire. Produsele finite se vand ulterior la pret de vanzare de 13.000.000 lei, conform facturii fiscale. Cota de TVA este 19%. Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) obtinerea produselor finite; b) vanzarea produselor finite; c) scoaterea din activ a produselor finite vandute. Rezolvare:

a) 345 Produse finite b) % 4111 Clienti 4427 TVA colectata c) 711 Variatia stocurilor =

711 Variatia stocurilor 701

8.000.000 lei

15.470.000 lei 13.000.000 lei Venituri din vanzarea pr.finite 2.470.000 lei 345 Produse finite 8.000.000 lei

III. Alegeti raspunsul corect (numai o singura varianta se puncteaza): 1) Creanta de incasat de la un client extern la valoarea nominala este de 1.000 EURO, valoarea nominala la un curs de 39.000 lei/EURO. Se incaseaza aceasta creanta prin banca cursul zilei fiind de 40.000 lei/EURO. Care sunt inregistrarile contabile: a) 5121 = b) 5124 = c) 5121 = 411 411 % 411 765 % 411 765 411 39.000.000 lei 39.000.000 lei 40.000.000 lei 39.000.000 lei 1.000.000 lei 40.000.000 lei 39.000.000 lei 1.000.000 lei 40.000.000 lei 39.000.000 lei 1.000.000 lei

d) 5124 =

e) % = 5124 665

2) Care din urmatoarele structuri nu fac parte din activ? a) mijloace fixe; b) licente; c) creante; d) rezerve. 3) Datoriile fata de furnizori sunt: a) datorii financiare; b) datorii comerciale; c) datorii fiscale; d) datorii salariale; e) datorii sociale. 4) Care este relatia de calcul corecta pentru activul net contabil (ANC): a) ANC = Capitaluri proprii Datorii; b) ANC = Activ bilantier Capitaluri proprii; c) ANC = Activ bilantier Datorii; d) ANC = Activ bilantier Cheltuieli de constituire; e) ANC = Activ bilantier Active de regularizare. 5) Are loc incasarea in banca a facturii in valoare de 700.000 lei pentru produse finite vandute unei societati

comerciale din cadrul grupului. Cum se inregstreaza aceasta operatiune: a) 5121 = 411 700.000 lei b) 5121 = 461 700.000 lei c) 5121 = 4282 700.000 lei d) 5121 = 481 700.000 lei e) 5121 = 4511 700.000 lei 6) Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporala sunt, potrivit IAS 16: a) trecute pe cheltuieli; b) inregistrate pe activul respectiv marindu-i valoarea; c) adaugate valorii contabile a activului, numai daca se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii suplimentare fata de performantele initiale; in celelalte cazuri se inregistreaza in cheltuieli. Rezolvare: 1-d 2-d 3-b 4-c 5-e 6-c

TEST VI: I. Inventarierea patrimoniului, ca procedeu al contabilitatii. Etapele desfasurarii inventarierii. Stabilirea, regularizarea si inregistrarea in contabilitate a diferentelor constatate la inventariere. II. Rezolvati problemele: 1) O societate comerciala vinde marfa la pret de vanzare de 50.000.000 lei, TVA 19% (9.500.000 lei). Incasarea se face pe baza de cec. Se cere sa se inregistreze in contabilitate: a) factura fiscala de vanzare a marfii; b) primirea cecului de la client; c) incasarea cecului prin aparitia sumei in extrasul de cont bancar. Rezolvare: a) % 4111 Clienti 4427 TVA neexigibila b) 5112 Cecuri de incasat c) 5121 Conturi la banci in lei = 59.500.000 lei 50.000.000 lei Venituri din vanzarea marfurilor 9.500.000 lei 707

4111 Clienti 5112 Cecuri de incasat

59.500.000 lei

59.500.000 lei

2) Se acorda unui salariat un avans din casierie pentru procurarea de timbre si TESTe de calatorie in suma de 2.000.000 lei. Din avans se consuma 1.900.000 lei, astfel: 200.000 lei pentru timbre postale si 1.700.000 lei tichete de calatorie. Se cere sa se inregistreze in contabilitate:

a) acordarea avansului de trezorerie; b) justificarea avansului; c) restituirea la casierie a avansului neconsumat.

Rezolvare: a) 542 Avansuri de trezorerie b) % = 5311 2.000.000 lei Casa in lei 542 Avansuri de trezorerie 1.900.000 lei 200.000 lei 1.700.000 lei

5321 Timbre fiscale si postale 5323 Tichete si TESTe de calatorie c) 5311 Casa in lei =

542 100.000 lei Avansuri de trezorerie

III. Alegeti raspunsul corect (numai o singura varianta se puncteaza): 1) O societate comerciala achizitioneaza prin banca, de pe piata financiara, 4.000 actiuni, avand valoarea nominala 5.000 lei/buc. si pretul de cumparare 5.500 lei/buc. Din actiunile cumparate vinde 3.000 buc. La pretul de 5.300 lei/buc. Cum se inregistreaza aceste operatiuni: a) 503 = 5121 = b) 503 % 5121 664 = = 5121 503 5121 503 20.000.000 lei 15.900.000 lei 22.000.000 lei 16.500.000 lei 15.900.000 lei 600.000 lei 22.000.000 lei 15.900.000 lei 15.000.000 lei 900.000 lei 15.900.000 lei 16.500.000 lei 15.000.000 lei 1.500.000 lei

c) 503 = 5121 =

5121 % 503 764 5121 503

d) 503 % 5121 664

= =

2) Capitalul subscris nevarsat: a) reprezinta angajamentul pe care si-l asuma asociatii la infiintarea societatii comerciale; b) reprezinta contravaloarea bunurilor sau sumelor de bani depuse la capitalul societatii; c) reprezinta capitalul comun care ofera actionarilor dreptul la vot; d) reprezinta capitalul preferential care confera in locul dividendelor dobanzi.

3) Cheltuielile cu salariile personalului sunt: a) cheltuieli financiare;

b) cheltuieli din exploatare; c) cheltuieli exceptionale; d) cheltuieli reprezentative; e) venituri. 4) Indicati inregistrarea corecta privind obtinerea de produse finite, in urmatoarele conditii: cost prestabilit, 80.000 lei; cost efectiv la sfarsitul lunii, 85.000 lei; metoda de contabilizare-inventar permanent. a) 345 = 711 80.000 lei; b) 345 = 711 85.000 lei; c) 345 = 711 75.000 lei; d) 345 = 711 80.000 lei 348 = 711 5.000 lei; e) 345 = 711 80.000 lei 711 = 348 5.000 lei. 5) La care din posturile de mai jos sunt evidentiate titlurile de valori achizitionate pe termen scurt, in scopul realizarii de profituri financiare: a) valori de incasat; b) titluri imobilizate din activitatea de portofoliu; c) titluri de participatie; d) titluri de plasament; e) alte titluri imobilizate. 6) Care din pozitiile enumerate in continuare se refera exclusiv la registre contabile auxiliare: a) registrul inventar, registrul cartea-mare, registrul jurnal; b) registrul pentru vanzari, jurnalul pentru cumparari, registrul jurnal; c) registrul de casa, registrul jurnal, registrul inventar; d) registrul de casa, jurnalul pentru vanzari, jurnalul pentru cumparari; e) registrul jurnal, registrul de casa, registrul cartea-mare. Rezolvare: 1-b 22.000.000 lei = 4000 actiuni X 5500 lei/buc iar 16.500.000 lei = 3000 actiuni X 5500 lei/actiune si 15.900.000 lei = 3000 actiuni X 5300 lei/actiune 2-a 3-b 4-d 5-d 6-d

S-ar putea să vă placă și