Sunteți pe pagina 1din 1

Suspendarea autovehicululu

Pentru multe operatiuni de Intretinere ~i reparatie vehiculul trebuie suspend at, respectiv ridicat. Tnateliere, vehiculul este suspendat In general cu un elevator, dar se peate ridica ~i cu cricul vehiculului sau cu un cric de atelier. Tn general nu este permis sa se ridice vehiculul din aile puncte dedit cere indicate, deoarece se pot produce deformari. Daca se lucreaza sub vehicul, acesta trebuie ridicat pe patru suporti (capre) stabili, daca nu este suspendat pe un elevator. In nici un caz nu se lucreaza sub vehicul daca acesta nu este asigurat corespunzator. . Suspendati vehiculul doar cand nu este gal. Partea din spate de la prag din zona marcajului pentru cricul vehiculului. . Prin montarea unor elemente intermediare corespunzatoare din cauciuc sau lemn sunt evitate avariile la caroserie In timpul suspendarii. .

Puncte de ridicare ~i de suspendare

Punctele de fixare a cricului vehiculului sunt marcate sageata. Montati cricul vehiculului sub orificii, astfel Incat marginea sa se Incadreze In canelura cricului. . Asigurati cu Gale rotile care trebuie sa ramana pe soria ridicare ca sa nu se mi~te In fata sau I'nspate. In acest gens nu trageti dear frana de mana pentru ca aceasta trebuie eliberata I'n cazul unor lucrari de reparatie. . Suspendati vehiculul pe 0 suprafata dreapta, rigida. . Partea din fata Intarita din prag. Atentie: Dacavehiculultrebuiesuspendatpe a suprafata maBIe, atunci trebuie a$elate sc{mduri late sub cricul vehiculului $; suporfi, pentru ca greutatea vehicululuisa fie distribuitape 0 suprafatamai mare.

Sprijiniti vehiculul pe suportl astfelincat

fiecare picior sa

fie indreptat spre exterior. Atentie: in nici un cal nu trebuieridicat sau sprijinitvehiculul pe partilede la motorsaucutiade vitale $i nici pe punteadinratasau pe ceadin spate.Nu lasa!i niciodatamotorulpornitcandvehiculul estesuspender sauvreotreaptade vitale cuplata, atatalimpcatpe sol nu sta decafa roata.

-----