Fişă de lucru Înmulţirea şi împărţirea

1.Alege răspunsul corect: ♦ Numerele care se înmulţesc se numesc: ● termeni ● factori ● descăzut ● scăzător ♦ Rezultatul înmulţirii se numeşte: ● sumă ● cât ● produs ● rest ● total ♦ Numerele care se împart se numesc: ● factori ● termeni ● deîmpărţit ● împărţitor ♦ Rezultatul împărţirii se numeşte: ● produs ● cât ● sumă ● diferenţă 2.Calculează şi completează:

36

30

56

32

7

8

6

9

a b axb a b a:b

7 4 72 8

9 5 36 4

3 8 45 5

5 5 12 6

1 2 90 10

4 6 42 6

6 8 56 8

8 7

2 5 81 9

10 1 36 4

0 9 28 7

9 3 18 3

3. Completează casetele:

4.Trimite fiecare căţel la cuşca sa! 7x8 56 : 8 4x9 6x5 45 : 5

8x4

64 : 8

30 : 5