Sunteți pe pagina 1din 1

Plan de citire a Bibliei ntr-un an www.resursecrestine.

ro

IANUARIE FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

Geneza 1-2

Levitic 14-16

Iosua 10-12

1 mprati 11-13 1

2 Cronici 30-32 1

Psalmii 22-24

Psalmii 112-114

Isaia 16-18

Ieremia 47-49

Obadia - Iona

Luca 22-24

Galateni 1-3

Geneza 3-5

Levitic 17-19

Iosua 13-15

1 mprati 14-16 2

2 Cronici 33-36 2

Psalmii 25-27

Psalmii 115-118

Isaia 19-21

Ieremia 50-52

Mica 1-4

Ioan 1-3

Galateni 4-6

Geneza 6-9

Levitic 20-23

Iosua 16-18

1 mprati 17-19 3

Ezra 1-4

Psalmii 28-30

Psalmii 119

Isaia 22-24

Plngeri 1-5

Mica 5-7

Ioan 4-6

Efeseni 1-3

Geneza 10-11 4

Levitic 24-27

Iosua 19-21

1 mprati 20-22 4

Ezra 5-7

Psalmii 31-33

Psalmii 120-123

Isaia 25-27

Ezechiel 1-3

Naum 1-3

Ioan 7-10

Efeseni 4-6

Geneza 12-15 5

Numeri 1-3

Iosua 22-24

2 mprati 1-3

Ezra 8-10

Psalmii 34-36

Psalmii 124-128

Isaia 28-30

Ezechiel 4-7

Habacuc 1-3

Ioan 11-13

Filipeni 1-4

Geneza 16-19 6

Numeri 4-6

Judectori 1-4

2 mprati 4-6

Neemia 1-3

Psalmii 37-39

Psalmii 129-132

Isaia 31-33

Ezechiel 8-11

Tefania 1-3

Ioan 14-17

Coloseni 1-4

Geneza 20-22 7

Numeri 7-10

Judectori 5-8

2 mprati 7-10

Neemia 4-6

Psalmii 40-42

Psalmii 133-136

Isaia 34-36

Ezechiel 12-14

Hagai 1-2

Ioan 18-21

1 Tesaloniceni 1-5

Geneza 23-26 8

Numeri 11-14

Judectori 9-12

2 mprati 11-14 8

Neemia 7-9

Psalmii 43-45

Psalmii 137-139

Isaia 37-39

Ezechiel 15-18

Zaharia 1-2

Fapte 1-2

2 Tesaloniceni 1-3

Geneza 27-29 9

Numeri 15-17

Judectori 13-15 9

2 mprati 15-17 9

Neemia 10-13

Psalmii 46-48

Psalmii 140-144

Isaia 40-42

Ezechiel 19-21

Zaharia 3-6

Fapte 3-5

1 Timotei 1-3

10 Geneza 30-32 10 Numeri 18-20

10 Judectori 16-18 10 2 mprati 18-20 10 Estera 1-3

10 Psalmii 49-51

10 Psalmii 145-147

10 Isaia 43-45

10

Ezechiel 22-24

10

Zaharia 7-10

10 Fapte 6-9

10 1 Timotei 4-6

11 Geneza 33-36 11 Numeri 21-24

11 Judectori 19-21 11 2 mprati 21-22 11 Estera 4-7

11 Psalmii 52-54

11 Psalmii 148-150

11 Isaia 46-48

11

Ezechiel 25-27

11

Zaharia 11-14

11 Fapte 10-12

11 2 Timotei 1-4

12 Geneza 37-39 12 Numeri 25-27

12 Rut 1-4

12 2 mprati 23-25 12 Estera 8-10

12 Psalmii 55-57

12 Proverbe 1-3

12 Isaia 49-51

12

Ezechiel 28-30

12

Maleahi 1-4

12 Fapte 13-14

12 Tit 1-3

13 Geneza 40-42 13 Numeri 28-30

13 1 Samuel 1-3

13 1 Cronici 1-3

13 Iov 1-4

13 Psalmii 58-60

13 Proverbe 4-7

13 Isaia 52-54

13

Ezechiel 31-33

13

Matei 1-4

13 Fapte 15-16

13 Filimon

14 Geneza 43-46 14 Numeri 31-33

14 1 Samuel 4-7

14 1 Cronici 4-6

14 Iov 5-7

14 Psalmii 61-63

14 Proverbe 8-11

14 Isaia 55-57

14

Ezechiel 34-36

14

Matei 5-7

14 Fapte 17-18

14 Evrei 1-4

15 Geneza 47-50 15 Numeri 34-36

15 1 Samuel 8-10

15 1 Cronici 7-9

15 Iov 8-10

15 Psalmii 64-66

15 Proverbe 12-14

15 Isaia 58-60

15

Ezechiel 37-39

15

Matei 8-11

15 Fapte 19-21

15 Evrei 5-7

16 Exodul 1-4

16 Deuteronom 1-3

16 1 Samuel 11-13 16 1 Cronici 10-13 16 Iov 11-13

16 Psalmii 67-69

16 Proverbe 15-18

16 Isaia 61-63

16

Ezechiel 40-42

16

Matei 12-15

16 Fapte 22-24

16 Evrei 8-10

17 Exodul 5-7

17 Deuteronom 4-6

17 1 Samuel 14-16 17 1 Cronici 14-16 17 Iov 14-17

17 Psalmii 70-72

17 Proverbe 19-21

17 Isaia 64-66

17

Ezechiel 43-45

17

Matei 16-19

17 Fapte 25-26

17 Evrei 11-13

18 Exodul 8-10

18 Deuteronom 7-9

18 1 Samuel 17-20 18 1 Cronici 17-19 18 Iov 18-20

18 Psalmii 73-75

18 Proverbe 22-24

18 Ieremia 1-2

18

Ezechiel 46-48

18

Matei 20-22

18 Fapte 27-28

18 Iacov 1-2

19 Exodul 11-13 19 Deuteronom 10-12 19 1 Samuel 21-24 19 1 Cronici 20-23 19 Iov 21-24

19 Psalmii 76-78

19 Proverbe 25-28

19 Ieremia 3-5

19

Daniel 1-3

19

Matei 23-25

19 Romani 1-4

19 Iacov 3-5

20 Exodul 14-17 20 Deuteronom 13-16 20 1 Samuel 25-28 20 1 Cronici 24-26 20 Iov 25-27

20 Psalmii 79-81

20 Proverbe 29-31

20 Ieremia 6-8

20

Daniel 4-6

20

Matei 26-28

20 Romani 5-8

20 1 Petru 1-2

21 Exodul 18-20 21 Deuteronom 17-19 21 1 Samuel 29-31 21 1 Cronici 27-29 21 Iov 28-31

21 Psalmii 82-84

21 Eclesiastul 1-3

21 Ieremia 9-12

21

Daniel 7-9

21

Marcu 1-3

21 Romani 9-11

21 1 Petru 3-5

22 Exodul 21-24 22 Deuteronom 20-22 22 2 Samuel 1-4

22 2 Cronici 1-3

22 Iov 32-34

22 Psalmii 85-87

22 Eclesiastul 4-6

22 Ieremia 13-16 22

Daniel 10-12

22

Marcu 4-6

22 Romani 12-16

22 2 Petru 1-3

23 Exodul 25-27 23 Deuteronom 23-25 23 2 Samuel 5-8

23 2 Cronici 4-6

23 Iov 35-37

23 Psalmii 88-90

23 Eclesiastul 7-9

23 Ieremia 17-20 23

Osea 1-4

23

Marcu 7-10

23 1 Corinteni 1-4

23 1 Ioan 1-2

24 Exodul 28-31 24 Deuteronom 26-28 24 2 Samuel 9-12

24 2 Cronici 7-9

24 Iov 38-42

24 Psalmii 91-93

24 Eclesiastul 10-12

24 Ieremia 21-23 24

Osea 5-7

24

Marcu 11-13

24 1 Corinteni 5-8

24 1 Ioan 3-5

25 Exodul 32-34 25 Deuteronom 29-31 25 2 Samuel 13-15 25 2 Cronici 10-13 25 Psalmii 1-3

25 Psalmii 94-96

25 Cntarea Cntrilor 1-4 25 Ieremia 24-26 25

Osea 8-10

25

Marcu 14-16

25 1 Corinteni 9-12

25 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda

26 Exodul 35-37 26 Deuteronom 32-34 26 2 Samuel 16-18 26 2 Cronici 14-16 26 Psalmii 4-6

26 Psalmii 97-99

26 Cntarea Cntrilor 5-8 26 Ieremia 27-29 26

Osea 11-14

26

Luca 1-3

26 1 Corinteni 13-16 26 Apocalipsa 1-3

27 Exodul 38-40 27 Iosua 1-3

27 2 Samuel 19-21 27 2 Cronici 17-19 27 Psalmii 7-9

27 Psalmii 100-102 27 Isaia 1-3

27 Ieremia 30-32 27

Ioel 1-3

27

Luca 4-6

27 2 Corinteni 1-3

27 Apocalipsa 4-8

28 Levitic 1-4

28 Iosua 4-6

28 2 Samuel 22-24 28 2 Cronici 20-22 28 Psalmii 10-12

28 Psalmii 103-105 28 Isaia 4-6

28 Ieremia 33-36 28

Amos 1-3

28

Luca 7-9

28 2 Corinteni 4-6

28 Apocalipsa 9-12

29 Levitic 5-7

29 Iosua 7-9

29 1 mprati 1-4

29 2 Cronici 23-25 29 Psalmii 13-15

29 Psalmii 106-108 29 Isaia 7-9

29 Ieremia 37-39 29

Amos 4-6

29

Luca 10-13

29 2 Corinteni 7-9

29 Apocalipsa 13-15

30 Levitic 8-10

30

30 1 mprati 5-7

30 2 Cronici 26-29 30 Psalmii 16-18

30 Psalmii 109-111 30 Isaia 10-12

30 Ieremia 40-42 30

Amos 7-9

30

Luca 14-17

30 2 Corinteni 10-13 30 Apocalipsa 16-18

31 Psalmii 19-21

31 Isaia 13-15

31

Luca 18-21

31 Apocalipsa 19-22

Levitic 11-13 31

1 mprati 8-10

31 Ieremia 43-46

Pentru citirea pasajului zilnic online accesai www.resursecrestine.ro/pasajul-zilei