Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de invatamant: _____________

PROGRAMAREA EDINELOR CU PRINII AN COLAR ____-____ Aprobat n edina Consiliului Profesoral din data de __/__ /____

Nr sedin Sedina 1:

Perioada / Data

Tematica edinelor cu prinii

Sem I

data: _______ ora: ____ edina Adunrii Generale a Prinilor edina 2:

data: _______ ora: ____ edina Adunrii Generale a Prinilor

Sem II

edina 3:

edina 4: