Sunteți pe pagina 1din 28

2013

PROIECT

MBUNTIRI FUNCIARE
CALCULUL PANTEI. LUCRRI TRANSVERSALE PE FIRUL RAVENEI.
DIMENSIONAREA TERASELOR. CANALE DE COAST. BAZINE DE
ACUMULARE N AGRICULTUR. DIMENSIONAREA CANALELOR. PROFILUL
LONGITUDINAL LA REEAUA DE CANALE DE DESECARE. ELEMENTELE
REGIMULUI DE IRIGAIE. DRENAJUL. NDIGUIREA.

Drgan Elena Gabriela

Facultatea de Agricultur i Horticultur

7/10/2013

CUPRINS
CALCULUL PANTEI ...........................................................................................................................................................................................3
LUCRRI TRANSVERSALE PE FIRUL RAVENEI ..................................................................................................................................4
DIMENSIONAREA TERASELOR...................................................................................................................................................................6
CANALE DE COAST ........................................................................................................................................................................................8
BAZINE DE ACUMULARE N AGRICULTUR........................................................................................................................................9
DIMENSIONAREA CANALELOR ............................................................................................................................................................... 15
PROFILUL LONGITUDINAL LA REEAUA DE CANALE DE DESECARE ................................................................................ 18
ELEMENTELE REGIMULUI DE IRIGAIE ......................................................................................................................................... 21
DRENAJUL .......................................................................................................................................................................................................... 27
NDIGUIREA ...................................................................................................................................................................................................... 28

CALCULUL PANTEI

LUCRRI TRANSVERSALE PE FIRUL RAVENEI

Panta ra enei

nl i ea de co

en at

Nu rul de lucrri

Di tan a e ori ontal ntre lucrri con ecuti e

DIMENSIONAREA TERASELOR

Pentru calculul CT
..

..
..

..

Panta er antului

Pentru calculul l i ii utile i a nl i ii tera ei au lat or ei e dau rin tatonare alori lui n a t el nc t H
Pentru n

Pentru n

Proiec ia e ori ontal a talu ului

L i ea total a tera ei

Volu ul de

nt

obili at entru

l de tera

Nu rul de tera e

Lungi ea total a tera elor

Volu ul total de

nt

obili at entru con truc ia tera elor

CANALE DE COAST

Pentru calculul CT
..

..
..

..

nl i ea digule ului n artea din a onte

Ad nci ea a ei n a a digule ului

Sec iunea de re inere

Volu ul de a re inut de

liniar de canal

Volu ul de a ce e curge de e u ra a a de

dintre canale con ecuti e

Di tan a e ori ontal dintre canale de ni el con ecuti e

Di eren a de ni el dintre canale ori ontale con ecuti e

Nu rul de canale de ni el dintr

o arcel

BAZINE DE ACUMULARE N AGRICULTUR


Calculul volumului de ap provenit din bazinul de recepie:

S suprafaa bazinului de recepie n m2(600ha)


H nlimea precipitaiilor(550mm)
K coeficient de scurgere(0,4)

Calculul volumului de ap ce poate fi reinut de bazinul de acumulare:

Calculul suprafeelor pariale:


Metoda grafic:

Metoda planimetric:

0251.62500m2
0965x
1387y
1641z

NR.
CRT

COTA
CURBEI

1.

118,00

2.
3.
4.
5.
6.

119,00
120,00
121,00
122,00
123,00

SUPRAFEE
PARIALE
MEDII

ECHIDISTA
NA

VOLUME AP
PARIALE
CUMULATE

57975
89875

89875

89875

160412

160412

250287

219669

219669

469956

292828

292828

762784

376991

376991

1139775

121775
199050
240289
345368
408615

Calculul olu ului de a util

Calculul cotei la coronament a bazinului

Alegerea i eri icarea ele entelor ec iunii tran er ale la baraj

Profilul longitudinal la baraj

.
.

DIMENSIONAREA CANALELOR

PROFILUL LONGITUDINAL LA REEAUA DE


CANALE DE DESECARE

ELEMENTELE REGIMULUI DE IRIGAIE


Calculul nor ei de irigaie entru di en ionarea i te ului
Tabel

ri ind onderea iecrei culturi n u ra aa a enajat


Cultura
Su ra aa
ocu at

Porumb

Gr u de
toa n

Soia

Lucern

50

20

20

10

edia lunar a con u ului total de a


coe icientul de corec ie al e a otran ira iei oten iale

Astfel avem:

Pentru cultura de oru b n ona Malu Mare-Craiova:

Pentru ad nci ea de

re er a inal e calculea a t el

Pentru ad nci ea de

re er a ini ial e calculea a t el

Preci ita iile din erioada de egeta ie

Norma de udare:

Nu rul de udri
Modulul de udare:

Pentru cultura de gr u de toa n n ona Malu Mare-Craiova:

Pentru ad nci ea de

re er a inal e calculea a t el

Pentru ad nci ea de

re er a ini ial e calculea a t el

Preci ita iile din erioada de egeta ie

Norma de udare:

Nu rul de udri
Modulul de udare:

Pentru cultura de oia n ona Malu Mare-Craiova:

Pentru ad nci ea de

re er a inal e calculea a t el

Pentru ad nci ea de

re er a ini ial e calculea a t el

Preci ita iile din erioada de egeta ie

Norma de udare:

Nu rul de udri
Modulul de udare:

Pentru cultura de lucern n ona Malu Mare-Craiova:

Pentru ad nci ea de

re er a inal e calculea a t el

Pentru ad nci ea de

re er a ini ial e calculea a t el

Preci ita iile din erioada de egeta ie

Norma de udare:

Nu rul de udri
Modulul de udare:

Hidromodulul ponderat au rac ionat

VALORI PE LUNA

ELEMENTE DE
BILAN

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

Ep

22

164

525

966

1247

1427

1271

840

431

139

20

365

381

403

516

655

745

557

447

355

350

551

476

kp

0.89

0.74

0.90

1.06

0.89

0.65

kp Ep

467.25

714.84

1122.3

1512.62

1131.19

546

48.75

59.84

377.3

955.62

684.19

191

kp

2.67

1.47

1.23

0.85

kp Ep

437.88

771.75

1188.18

1059.95

34.88

255.75

533.18

314.95

kp

1.06

0.69

0.98

0.98

0.79

0.77

kp Ep

556.5

666.54

1222.06

1398.46

1004.09

646.8

40.5

11.54

477.06

841.46

557.09

291.8

kp

1.33

0.89

1.03

0.98

0.82

0.78

kp Ep

698.25

859.74

1284.41

1398.46

1042.22

655.2

182.25

204.74

539.41

841.46

595.22

300.2

PORUMB

GR U

SOIA

LUCERN

TABEL CENTRALIZATOR PRIVIND CALCULUL ELEMENTELOR BILANULUI APELOR

TOTAL

2267.95

1138.76

2219.45

2663.58

DRENAJUL

Calculul debitului de evacuat:

Dimensionarea drenurilor:

Calcularea adncimii de ngropare a irului de dren

NDIGUIREA

.
.
.