Sunteți pe pagina 1din 194

I.

I : _w'--T:-ty~'~~~ I \' ,,-.~


"'-,.

"''''J ~J -l. ') \1) '~t~6'~ 0{ , J1' o .


J

~~ .~. ~

II
",

l'"

'.

MINISTERUL

EDUCAIEI

I INVMINTULur

II
J

!
!

I
,
I

Prof. dr. ing. CONSTANTIN IAMANDI

ef fucr. ing.
VIRGIL PETRESCU

fVJECANICA FLlJIDELOR
CURS PENTRU SUB,INGINERI

1',

!
!

I I,
I
1

I
i

EDITURA DIDACTIC Bucureti

I PEDAGOGIC

Referent tiinific; prof. dr, ing. DUMITRU CIOC

Prefat

Redactor: ing. VIRGINIA RUSU Tehnoredactor: ELENA PETRIC Grafician: CRISTINA IAI-1ANDI

Dezvoltarea actual a tehnicii impune n multe cazuri cunoaterea elementelor privind ,repausul i micarea [luidelor. A cestea snt necesare realizrii i exploatrii: ct mai eficiente a sistemelor pentru stocarea i transportul fluidelor. Dicersitaiea foarte mare a problemelor a condus n prezent la o larg diversificare a preocuprilor de mecanica fluidelor i a nioelurilor de abordare, ceea ce face dificil elaborarea unei singure lucrri care s cuprind n intregimeocest "domeniu. 1nomintul superior tehnic din ara noastr, integrat organic cu practica (cercetare=proiectare=exeauie}, necesit elaborarea unor materiale' care s dea celor ce se calific, posibilitatea nelegerii corecte a fenomenelor i' metodele prin care acestea pot fi stpnite i folosite. In aceast idee, a fost elaborat prezenta lucrare, n scopul ele a folosi celor ce studiaz tehnica instalaii lor pentru construcii=inclzire, oentilare, condiionare; sa'Iritare, hidrotranspor t etc. Prin modul de organizare a materialnlui; continutul capitolelor ,i anexele pe care le cuprinde, lucrarea este util i altor specialitsi.

Nivelul
respuriztor

de tratare a problemelor este coprimei trepte uniocrsitare (sec-

:: --

,'i ,-~rVf-;:. ~~ ~"~:\13~

",

:~,~;.~;, ', . il'"


~.~ ,
1".

-,:"X~ I

iile de subingineri), insistnd asupra lalllrii' fenomenologice i limitnd folosirea aparatului matematic la strictul necesar. In acest sens snt prezentate metode simple de calcul, snt expuse unele aplicaii semnificatiile i snt'l l date oalori practice cu recomandri tehnice de l . folosire.

';;;'1 .)'..[ .. :

it

:~l
I

Cuprins

of.

"I
i

PREFA ............................................

: .'.:

. . . . ;'.

1.

NOIUNI

INTRODUCTIVE

.......................

9
9' 9'

1.1. Generaliti ........................................................ 1.1.1. Obiect. 1.1.2. Scurt istoric. . : 1.2. Mecanica fluidelor i instnlaiile penlru conslrucii. ........................ 1.3. Metode de. sludiu [olosilc in mecanica [luidelor 1.3.1. Metoda teoretic. . .............................................. 1.3.2. Metoda experiment .Iii. . ....................................... 1.4. Elemenle de analiz dimensional i similitudine hiraulic. . .1.4.1. Elemente de analiz dimensional : 1.4.2. Elemente de similltudine hldraulic " 1.5 .. Caracteristicile [Lzice ale corpurilor [luide. . .............................. 1.5.1. Fluidltatea. . " 1.5.2. Densitatea i greutatea specific , 1.5.3. Compresibilitatea. . ..................................... 1.5.4. Adeziunea. . 1.5.5. Viscozilatea. . ................................................. 1.5.6. Absorbia, degajarea, cavitaia. . ; 1.5.7. Tenslunea superficial. CapiJaritatea

: ..

.
.

9 12 12 12 1J 13 14 19' 23'
23

"

. . . . . . .

23 25 28 28 31 32:

2.

REPAUSUL

FLUIDELOR

2.1. Sia rea de tensiune. . : ........................... : . 2.1.1. Efortul unitar. . '.' '.' . 2.1.2. Presiunea static . 2.2. Repausul lnielor n cmp paralel de [ore masice. . .2.2.1. Legea hidrostaticii. ; " ........................ 2.2.2. Consecine i aplicaii ale legii hidrostaticii. . 2.2.3. Reprezentarea grafic i interpretarea energetic a legii hidrostaticii. 2.2.4. Diagrame de presiuni. .

341 34.\

36 37 37 38 11 14

1
i

2.3. Forle de presiune. . 2.3.1. Fm'e deprestuue pc. suprafee plane 2.3.2. Fore de presiune pe suprafee curbe
2.4. Plutirea corpurilor, .

','

, ..........

'
''C' .

. .

46 46 52
56

4.7.1. Amestecuri gaz-lichid 4.7.2. Arnestecuri fluid-particule

' solide. . "

. .

163 166 l4

5.

ORIFICII
5.1. Orificii.

I AJUTAJE.
.

2.4.1. Fora arhirnedic. . .. , '. " ................................ 2.4.2. Condiia de plutire. Stabilitatea plutitorilor 2.5. Repausul relatio. . ................................................. 2.5.1. Rezervor in rotaie uniform ..................................... 2.5.2. Rezervor n translaie uniform-accelerat

56 57 60 60
62

5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. Ajuia


5.3. Golirea

Clasificarea orificiiJor. Calculul debitului la orificiul mic Calculul debltului la orificiul mare je. .
rezervoarclor prin oriicii i a juia je. .
0"0

'

-, . . .
,.

. .

3.

MICAREA

FLUIDELOA..

FUt\DAMENTE

65 65 66 66 66 68 H 76
8

3.1. Micarea unei particule' fluide ........................................... 3.2. Starea de tensiune. . '................. 3.3. Elementele i clasificarea micrii fluidelor ................................ 3.3.1. Elementele micrii. 3.3.2. Clasificarea micrilor. . 3.4. Stratul limit. . 3.4.1. Stratul limit la placa plan 3.4.2. Stratul limit la conducta circular 3.4.3. Desprinderea st ra tului limit. . 3.5. Legile genera le ale micrii fluidelor ................ .: .......... : 3.5.1. Legea continuitii. . 3.5.2. Legea energiilor. . 3.5.3. Legea impulsului. ',' 3.6. Calculul pierderilor de sarcin ',' ............................... 3.6.1. Pierderile liniare de sarcin : 3.6.2. Pierderile locale de sarcin.

. . . . . . . . . . .

5.4. Micarea fluidelor nainte de oriicii i ajutaje 5.5. Micarea [luidelor dup oriicii i ajuia je. Jeiuri 5.5.1. Clasificarea jeturilor fluide. . 5.5.2. Jetul nelnecat. , 5.5.3. Jetul Inecat. . 5.5.4. Jetul de gaz in lichid

fluide ,

" ................. ,'.. .

. . . . . '. . . . . . . . .

17-1 175 176 178 180 183 186 190 190 ]91 192 197 19& 198 199 201 207
20S

i
I

6.

i\HCAREA

cu

SUPRAFAA LIBERA

79 79 81

87
90 91 105 113 113 115 115 116 118 132 132 132 139 139 140 141 142 145 145 146 156 156 156 163

I
I ,

6.1. Deversoare 6.1.1. Clasificarea deversoarclo r 6.1.2. Calculul dellitului la deversnarele cu perete subire ,6.1.3. Deversoare speciale. . 6.2. J1icarea cu supraa liber n canale i conducte. . : 6.2.1. Generaliti. Studiu energetic 6.2.2. Micarea uniform. . 6.2.3. Micarea neuniform. . ..................... ', ..................

201l 213 219 222 222 222 22.5 227

7.

MICAREA

PRIN

MEDII

PERMEABILE ,

. . . .

4.

MICAREA SUB PRESIUt\E

4.1. Elemenie generale. . ................................................. '4.2. Sisteme scurie. . ................................................ 4.2.1. Conducta simpl. . 4.2.2. Conducta compus. . 4.2.3. Reele de conducte. . 4.3. Sisteme liinqi: . ...................................................... 4.3.1. Elemente generale. . 4.3.2. Conducta cu debit uniform distribuit. 4.4. Metode grafice d'i, calcul. .' 4.4.1. Instalaie cu conducte montate in serie .. t : ' .... 4.4.2. Instalaie cu conducte montate In paralel. 4.4.3. Instalaie eu conducte mon tate In serie i In paralel. 4.4.4. Instalaie cu trei rezervoare . 4.5. Micarea nepermanent a lichidelor ........................................ 4.5.1. Elemente genera le. . 4.5.2'. Lovitura de berbec , 4.6. Micarea gazelor. . ................................................... 4.6.1. Ipoteze de calcul. 4:6.2. Relaii de calcul i domenii de utilizare. . 4.7. Mlcatea amesiecufi/or biazice ............................................

. . . . . . . . . . . . .

j'
!

i
I

7.1. Elemente generale. Legea lui Darcy .. : 7.1.1. Elemente generale. . 7.1.2. Legea lui Darcy ' 7.2. Calculul fillrelor. ..................................................... 7.3. Calcului puuri/of i drenurtlor ......................................... 7.3.]. Debitul unui pu. . 7.3.2. Debitul unui dren. . ............................................

22R
. 221;1 232

I
!

8.

NOIUNI

DE MAINI HIDRAULICE.

P0:tIIPE

VENTILA,TOARE ........ . . . . . . . . . .

8.1. Elemente generale ..... : .............................................. 8.1.1. Definiii. Clasificri. 8.1.2. Legea energiilor la pompe i ventllatoare, . 8.1.3. Schema Instalaitlor de pompa re i verrtilare 8.2. Pompe centrifuge i axialc. . 8.2.1. Elemente componente. Tipuri constructive 8.2.2. Ecuaia fundamental a turbornainilor 8.2.3. Puteri i randamente. . 8.2.4. Curbe caracteristice la turaie constant 8.2.5. Similitudinea pompelor. Tura ia specific 8.2.6. Funcionarea pompelor In reea .................................... 8.2.7. Cavitaia pompelor. .

'

", -.'

.'

II' ,M, 11I1I1I1'II\n caracteristicilor lichiduJui asupra funcionrii II' .\1. Ah /lel'ro, ,.'glarca i Incercarea pompeJor II.' .11), I'"plonl.nrea instalaiilor de pompare 11.:1.
')(Jtll/M

pompeJor

" '.'
'Ii.

. . .

uolumice,

II

11.:1.1.Pompe volumice alternative 11.:1.'. Pompe voluruice osciJante 1\,:1.:1.Pompe volurnice rotative. . 1 1'/lIIIJII' CII. fluid motor ................................................. 11.'1.1. Ejcclorul. 11,1.' .Iolllpa cu gaz comprimat. ..................
\'./III/a(Ollre. . .....................................................

'.' '"

". . . .

II 1

/1 11.1. 1':1III.nte componente. Tipuri conslructive /1 ,'. 1';clln\n fundamental a venlilatoarelor II 1:1. 1:111111'1.aracteristtce ale ventilatoarelor : II II 1 lillllr\lollnrea ventilatoarelor In reea II t IlirllIMlu dcnsitti gazului asupra funcionrii ventilatoarelor II II, i':tjlllllOllll produs de ventilatoare r ... 1\ li '1, A 1I'1lI'Ca ventllatoarelor. . /1.0.. 1\1\lllnr Il ventilatoarelor. . ,} ~I : IlIlAI\EA M..t\RIMILOR HIDRAULICE : ...... :

. . . . . . . . . . . . . . . .

269 270 273 280 280 283 281 286 286' 287 288 289 292 293 295 298
299

1
NOIUNI INRODUCTIVE

1.1. GENERALITI 1.1.1. OBIECT. Corpurile care alctuiesc lumea material snt ntr-o continu stare de micare, mecanica fiind tiina care studiaz legile obiective ale acestor micri. Dup natura micrilor studiate i metodele de tratare folosite, se deosebesc: mecanica clasic, mecanica relativist, mecanica cuantic etc. Elementele de repaus i micare ale corpurilor fluide (lichi de i gaze) de care se ocup lucrarea de fa snt cuprinse n mecanica clasic - disciplin care studiaz micarea corpurilor cu viteze obinuite, cu mult mai mici dect viteza luminii. 111 ecanica fluidelor este ramura mecanicii mediilor continue * ce studiaz repausul i micarea corpurilor fluide, precum i interaciunea acestora cu alte corpuri cu care vin n contact. Cu preocupri asemntoare se definete i Hidraulica, disciplin care folosete rezultatele mecanicii fluidelor in scopul rezolvrii problemelor practice curente. Ca disciplin tehnic, hidraulica, pe lng metodele de studiu ale mecanicii fluidelor, folosete i metode proprii, cu preponderen experimentale. Denumirea de hidraulic provine din cuvintele greceti hiidor - apll i aulos - tub. Noiunea a fost iniial pus n legtur cu orga de ap (inatrurn Il L muzical in Grecia antic) la care caracteristicile sunetelor erau r alizuL li. inltimea coloanelor de ap. in prezent, hidraulica studiaz nu numai lichidele, dar i gazele la variai] de temperatur i presiune nu prea mari. 1.1.2. SCURT ISTORIC Se poate vorbi de un nceput al cunotinelor despre micarea i repausul fluidelor odat cu preocuprile de navigaie i de amenajri hidrotehnice ale antichitii,
Mecanica mediilor continue stderate ca medii continue. este o form a mecanicii ' c1asice In care obiectele stnt con-

300 301 303 301 3(14 305 306 307 312 313 315 317 317 318

1 1. Mthlll""'ca nive/uri/or. . ............................................ 1.1.1. Llnmlmetre. . 1.1.' . 'I'rnductori de ntvet. . .......................................... II.', Mllsllmrca presiunitor II.' :1. Aparate Cll lichid. . , 11.2.2. Aparate cu element elastic 0.2.3. Aparate cu lraductori. 9.:.!.1. Folosirea In instalaii a aparatelor de msurare a presiunilor 0.:1. MtI.<urarea viteze/or. . ................................................ n.3.1. Meloda plu titorilor. . 9.3.2. Sonde de presiune. . 9.3.3. Anernometre mecanice. 9.3.4. Termoanemometre. 9.3.5. Anemomelre cu laser. 9.3.6. Metode radiometrice. ..................................... : 9.4. Msurarea debitelor, .................................................... Metoda volumetric. . Deversoare. . ' Canale cu st rangulare lateral Metoda strngulrii curgerilor sub presiune .......................... Debitmetre cu schimbare de direcie 9.4.6. Rotamelre. . 9.4.7. Debitmetre speciale, . , ....... " BIBLIOGRAFIE
ANEXE

320
322 323 J2i

.
. . . . . .
.

324
321 321 325 325 329 329 329 331

9.4.1. 9.4.2. 9.4.3. 9.4.4. 9.4.5.

331

1.2. MECANICA FLUIDELOR I INSTALAIILE

PENTRU CONSTRUCII

Disciplina mecanica fluidelor prezint legile generale ale micrii i repausului fluidelor, precum i metodele de calcul hidraulic ale instalaiilor de stocare i transport ale diferitelor fluide (agent termic, aer condiionat, ap potahil i industrial, ape uzate, gaze i Iichide combustibile, fluide speciale etc.). Astfel, probleme de repaus sau de micare se intlnesc la diferite categorii de instalaii pentru construcii - nclzire, frigorifice, ventilare, climatizare, desprfuire, sanitare etc., ca i in unele instalaii de automatizare. Fundamentarea mecanicii fluidelor cu ajutorul altor discipline ca fizica, matematica etc. i mpletirea armonioas cu cunotinele de specialitate tehnic asigur buna pregtire a specialistului de instalaii. Volumulmare de constructii si ritmul deosebit de realizare a investitiilor n tara noastr ridic probleme pentru rezolvarea crora este necesar o' in alt calificare. Mecanica fluidelor este una din disciplinele care ajut la nelegerea corect a fenomenelor i ofer metodele corespunztoare de soluionare.' .

tode numerica de calcul. Pentru simplificarea calculului matematic, se renunt. !a unele dintre caracteristicile fizice ale. f1uidului real (considerate mai putin Importante n producerea fenorneu ul ui] i se adopt diferite modele de calcul ca: modelul Iluidului perfect (Ir Irecri) numit modelul Euler; (densitate constant etc. indiferent de pre-

modelul fluidului incornpresibil siune) int.rod us de Pascal; '. modelul fluid ului fr greutate
EXPER.IMENTAL

1.3.2-. METODA

Primele observaii asupra repausului i micrii fluidelor pot fi considerate ca inceputurile experimentului in acest domeniu. Organizarea studiilor experimentale a avut loc ns mult. rnai-tcziu, Leonardo Da Vinei fiind cel de la care au rmas schie i observaii asupra primelor lucrri de laborator. In cadrul metodei experimentala pot fi distinse:
Cercetarea

1.3. METODE

DE STUDIU

FOLOSITE N

MECANICA

FLUIDELOR

Se disting dou metode de studiu: metoda teoretic i metoda experimental folosite atit n direcie fundamental de cercetare, cit i aplicativ. Datorit complexitii fenomenelor din mecanica fluidelor, soluia este obinut, in majoritatea cazurilor, prin imbinarea eficient a acestora, .

fenomene observaii verificata niilor de

experimental, cu ajutorul careia snt explica te o serie de i se stabilesc relaii i metode de calcul bazate n ntregime pe i msurtori (n natur sau n laborator). Pe aceast cale pot fi sau corectate i unele concluzii teoretice in scopul precizrii domeaplicare.

1.3.1. METODA

TEORETiC

Metoda teoretic de studiu const in folosirea legilor fizicii i a aparatului matematic in scopul cercetrii repausului i micrii fluidelor. Metoda teoretic a introdus noiunea de model de fluid prin care se face abstracie de structura discontinu a materiei, asimilind f1uidul cu un mediu continuu format din particule fluide ce ocup intregul domeniu. O particul este o" poriune de fluid de orice form care cuprinde un numr mare de molecule a cror micare de agitaie este inclus n aceasta. Dimensiunile unei particule fluide trebuie considerate n anumite limite, astfel nct s se asigure valabilitatea ipotezei mediului continuu (dimensiunea minim) i s se poat folosi calculul diferenial (dimensiunea maxim). Corespunztor acestui model, proprietile fluid ului se presupun a f distribuite continuu n tot domeniul, funcie de poziia particulelor intr-un anumit sistem de coordonate. Rezolvarea teoretic a unei probleme de mecanica fluidelor presupune stabilirea ecuaiilor corespunztoare tipului de problem i soluionarea 10I'" .innd seama de condiiile irnpuse. Cum n cele mai multe cazuri aceste condiii snt deosebit de complexe, rezolvarea matematic exact este dificil, dac nu chiar imposibil n etapa actual. Un ajutor preios in ultimii ani l-a reprezentat posibilitatea prelucrrii automate a datelor i elaborarea unor me12

Modelarea hulraulic, devenit azi o form curent de studiu a fenomenelor hidraulice datorit puternicii dezvoltri a tehnicii de msurare: Astfel, a devenit posibil rezolvarea unor cazuri concrete, dificile, ridicate de practic. Aceast form de cercetare const in reproducerea in laborator, la o scar redus, a fenomenelor din natur, cu respectarea criteriilor de simi-' Iitudine hidraulic. Se studiaz fenomenul pe modelul fizic construit, apoi rezultatele sint interpretate i raportate la fenomenul concret din natur. Modelarea hidraulic are o fundamentare teoretic bazat pe analiza dimensional, similitudinea hidraulic i pe unele metode specifice. Presupune o tehnologie special de construire i exploatare a modelelor fizice i a echipamentului de msur.

1
1.4. ELEMENTE DE ANALIZ DIMENSIONAL I SIMILITUDINE HIDRAULlC I

Principalele instrumente de lucru ale mecanicii fluidelor snt experimentele de laborator, msurtorile n natur i metoda teoretic de studiu. Legtura ntre acestea se face cu ajutorul analizei dimensionale i a unui proces de raion'are care permite interpretarea fenomenelor n lumina principiilor mecanicii.Astfel, in timp ce cu ajutorul analizei dimensionale se pot stabili expresii fr dimensiuni ale variabilelor considerate determin an te, prin folosirea similitudinii i a raionamentului se pot obine soluii gen era le bazate pe "rezultatele aplicrii celor dou metode de studiu.
13

,I
1.

1.4.1, ELEMENTE DE ANALIZ

DIMENSIONAL

Analiza dimensional studiaz structura rela.iilor matemat.ice dintre mrill1iJefizice i regulile prin care se poate asigura o form stabil acestor relaii.
t

me de uniti de msur

Mrimile i unitile de msur derivate se definesc cu ajutorul mrimilor si unittilor de msur fundamel;tale. D~ exem-. plu, greutatea specific a unui cor-p fluid omogen se definete prin relaia:
Y =

Tabelul

1.1

Sistemul Internaional de unltl


Simbolul mrimii fundamentale .

de msur
Simbolul
unitii

Mrimea fundamental

Unttatea de msur

de msur

este o noiune introdus n scopul comparrii i m sur rii, repre~I'fl ttnd proprietatea calitativ i cantitativ a unei mulimi de obiecte sau 11\110111 ne creia i se poate ataa un criteriu de comparaie. Mrimile astfel dtlfillile pot fi scalare sau vectoriale.. . M surarea es te operaia prin care se determin valoarea unei mrimi ,,!'in \'0111 pllf'fll' a ei cu o mrime de aceeai natur, considerat drept unitate dl 11\ III'. llnzull.atul m surrii unei mrimi se exprim prin valoarea acest,lli, (1111111 " nbatract) Inmulit cu unitatea de msur (care indic natura Illhl'llilii III surate), conform relaiei simbolice: z
1"
(:1(1";

Ar rimea

v'
G

(1-5)

in care: y este greutatea specific; G - greutatea corpului fluid; V - volumul ocupat de fluid. seama c greutatea unui corp este dat de expresia:
inind

Lungime Mas Timp Intensitate electric Temperatur termodinamic Intensitate Junlinoas~

metru

!VI T
.1

kilogram
secund amper grad

kg
s A

._--

T" II

Kelvin
candel

'IZ
. cd

= Xu,

(1-1) unde m este masa corpului, devine:

G=mg,' iar g: acceleraie gravitaiei, relaia


(1-5)

x este mrimea fizic; X - valoarea mrimii; 1,~ unitatea de msur. ,1iiunarea sau scderea a dou mrimi de aceeasi natur se poate efectua IIll1t,('II,aticdoar dac unitile de msur sint ide~tice: (1-2)
runuliirea sau mprirea a dou mrimi se efectueaz nmulind sau Imprind separat valorile lor i unitile de msur corespunztoare, rezulLind. noi mrimi: .. .. .(1-3) .
X _ Xl X2

==v

mg

sau, n form dimensional, [vJ


I

=[m ]=
g

[m][gJ
[\']

=M.LT-2
L3

= L-2MT-;.
specifice in SI

. (1-6)

l'

Corespunztor,
m-2kg's-2

unitate a de msur
.

a greutii
.

este

N/m3

--

X'''2

X,U, _ (Xl) (-'2..) . _ "~u.


. v

(1-4)

X.

U.

Mrimile, fiind caracteristicile unor multimi de obiecte sau fenomene fizice, se mai numesc i mrimi fizice. Ele se pot mpri n mrimi fundamentale i mrimi derivate. Corespunztor, dinpunctul de vedere al msurtorii.exist unitti de msur fundamentale si derivate. .' . . .,... .. : P;'in mrimi fundamentale se' neleg m rimile fizice, n numar ct mai mic, convenional alese, care servesc la alctuirea unui anumit sistem de uniti de msur i cu ajutorul crora se definesc m rimile.i unitile de msur derivate. . In ara noastr este adoptat Sistemul internaional de uniti de msur (SI), recomandat de Biroul Internaional de Msuri i definit de STAS 737/1.;72, care cuprinde ase mrimi i unit.i de msur fundamentale (tab. 1.1). Dintre acestea, mecanica opereaz cu primele trei mrimi fundamentale: lungimea (L), masa (M) i timpul (T). 14

In anexa 1.1 se dau unittile de msur ale mrimilor folosite n mod curent n mecanica fluidelor. ' . Pe lng Sistemul internaional, n Romnia, mai snt tolerate Sistemul tehnic MKfS (cu uniti de msur fundamentale; metrul, kilogramul-for i secunda) i sistemul CGS (centimetrul, gramul i secunda). In anexa 1.2 snt prezentate citeva relaii de transformare ale unitilor de msur intre diferite sisteme, Teoremele analizei dimensionale de

Dintre principiile i metodele analizei dimensionala, n problemele mecanica fluidelor se folosesc curent trei teoreme de baz.

Teorema 1 *; o relaie fizic (intre mrimi fizice) poate fi redus la o relaie ntre numere (adic i se pot aplica operaii matematice), dac ea este omogen din punct de v edere dimensional n raport cu un sistem de mrimi fundamentale. . .
,; Numit

teorema omogenit

ii.

15

Teorema 2: o relaie fizic omogena ITI raport ClI un anumit sistem de . mrimi fundamentale nu i modific forma In cazul schimbrii sistemului de uniti de msur, dac dimensiunile mrimilor derivate se exprim in ambele sisteme sub forma unor ecuaii dimensionale monome. Astfel, relaia fizic (1-5) i pstreaz forma indiferent de sistem, deoarece ecuatiile dimensionale snt monoame. In SI,' ecuaia dimensional este dat de (1-6): [y]

Cu ajutorul mai simpl:

relaiei (1-9) se poate da mrimii


(1-11}

= L-2~H-2,
L, F, T) de (.1-7)

iar in Sistemul tehnic (cu simbolurile mrimi lor fundamentale relaia: '

[ ] =.EL = 2:. = L-3F.


y
[V]
L3

Teorema 3 *: o relaie fizic intre ti mrimi care reflect un fenomen dat i care respect primele dou teoreme ale analizei dimensionale poate fi transcris ca o relaie intre (n - k) mrimi adimensionale **. Aceasta este posibil dac se renun la sistemul standard de uniti de msur (L, M, T) i se folosete un sistem propriu fenomenului studiat, sistem format cu ajutorul a k mrimi (numite principale) din cele n considerare initial. ! Cu ajutorul acestei teoreme se reduce numrul variabilelor si se obtine o relaie intre complexe adimensionale (rapoarte de mrimi cu aceleai di~ensiuni), importante in generalizarea soluiilor stabilite. Complexele adimensionale snt numite uneori criterii, atunci cnd definesc o anumit form de similitudine la o clas de fenomene. Relaia fizic de la care se pornete i n care mrimile, n numr de n, snt exprimate n sistemul standard poate fi de forma:
(1-8)

Relaia (1-11) exprim mrimea y ca funcie monom de cele k mrimi princi.pale, n timp ce dependena ei de celelalte marimi este precizata prin funcia global <p de complexele adimensionale ale m rimilor care nu snt considerate principale. . In general, variabilele de care depinde micarea unui fluid, numite mrimi determinanta, pot fi mprite n trei categorii: mrimi liniare care precizeaz condiiile de contur ale micrii: a, b, c, d etc.; mrimi cinematice si dinamice ale miscrii : viteza v, acceleraie a, presiunea p etc.;' , , caracteristici fizice ale fluidului: densitatea p, viscozitatea f-l, tensiunea superficial 0', modulul de elasticitate e etc. Pentru o mai bun inelegere a celor prezentate se l'a aplica teorema 7t pentru obinerea expresiei rezistenei "lanaintare a unei sfere ce se deplaseaz cu o vitez constant ntr-un mediu fluid aflat n repaus. Din urmarirea fenomenului, se constat c rezistena la naintare R depinde de diametrul sferei D, de natura suprafeei exterioare a sferei exprimat prin lnltimea asperitilor 1\, de viteza de deplasare v, de densitatea fluidului p i de ~'iscozrtatea fluidului precizat prin coeficientul dinamic de visco zitate fL. Relaia funcional de tipul (1-8) va fi:
R

r
f

f(D, k, v, p, f-l).

(1-12)

Din cele n mrimi, se aleg k mrimi principale cu ajutorul crora se definete noul sistem, iar relaia (1-8) se reduce la o expresie mai simpl ntre (n - k) complexe adimensionale, notate cu simbolul ".
(1-9)

In continuare, se aleg rnrimile principale D, v, p care s formeze noul sistem propr!u fenomenului. Alegerea acestor mrimi, dei teoretic este arbitrar, trebuie fcut cu mult discernmnt, altfel se pot obine rezultate inutilizabile. In principiu, se recomand a se lua mrimi din fiecare cat.egorie menionat, . Corespunztor mrimilor principale alese din relaia (1-12), complexele " snt: 7!D :::= D . iru = v rr == ?
DalV~lp'Yl ' D~u~lpYs
P

Complexele rr se obin din condiia de adimensionalitate. pentru o mrime oarecare xi> aceast condiie se scrie:

De exemplu,

Da'vPJpY.

(1-10)

Din condiia de adimensionalitate a mrimilor rr (relaia 1-10) i folosind anexa 1.1 pentru ecuaiile dirnension ale n SI ale mrimilor ce apar, se obine pentru "D:
L

unde Xl' x2, , xk snt mrimile principale, iar 0(1) !?oj' . , 'fi snt exponenii din ecuaia dimensional a mrimii Xi scris n noul sistem. Dac mrimea Xi este chiar una dintre mrimile principale, complexul adimensional corespunztor 1t$j are att dimensiunea ct i valoarea numeric egale cu unitatea. * Teorema produselor sau teorema" a fost enunat pentru prima dat In 1915 de Buckingham. ** O mrime adimensional are dimensiunea egal cu unitatea, adic In exprimarea monom a ecuaiel dimensionale, exponenii simbolurilor mrimilor fundamentale sint toi zero. J6

= L \1co = 1,
C

respectiv:
(,(1

~l

3Y1

YI
~l

= =

1 O

1 1
=>

(1.1 ~l

=O

=O

1'1 = O

de unde
2 -

"D

= - = 1D

Mecanica

fluidelor - c.

2087

17

In mod analoz. 7: = 1 i rrp = 1. Se verific deci observaia c toate complexele adimen;;j~~are ale mrimilor principale au valoarea numeric ~egal cu unitatea. Pentru celelalte mrimi din relaia (1-12), complexele adimensionale se scriu:

1.4.2. ELEMENTE DE SJMILITUDINE HIDRAULlC

de unde rezult:

Similitudinea hidraulic mpreun cu analiza dimensional const.ituis baza teoretic a metodei experimentala de studiu. . Dou fenomene hidraulice snt similare dac fac parte din aceeasi clas i dac ntre mrimile omoloage ale celor dou fenomene exist factori co~stani de proporionalitate. Astfel, dac se noteaz cu indicele N o mrime Xi a unui fenomen din natur i cu indicele M mrimea ollloloag a fenomenului similar realizat pe model, se definete coeficientul ele scar k~, al mrimii Xi sub forma: . k".=
, (Xi)N" (Xi)M

(1-14)

Coeficieniide
1~1
1

scar pentru lungimi, viteze, fore, debite etc. snt:


LN
LM

,"

kv

"N "M

j"

7,

=.!.!:!..-.
FM '

k
q

= Ss..
Chl '

etc
.. ,,,

iiI

Coeficienii de scar snt in general diferii de la o mrime la alta, dar snt constani pentru o aceeai categorie de mrimi.

Condiiile

similitudin:Ji hidraulice

J
0: 6

~6

3Y6

=
Y6

-1

=1

il
=> rrR

Exist diferite metode pentru stabilirea condiiilor de similitudine dintre care se amintesc teoremele similitudinii hiilraulice i metoda forelor. O metod riguroas este cea bazat pe teoremele similitudinii care se prezint n continuare. Teorema 1: la dou fenomene similare, toate complexele adimensionale omoloage snt identice. Pentru. demonstrare, se consider dou mrimi X' l i X2 cu aceleai dimensiuni, [Xl] = [x2], care apar la fenomenele similare JV i M i definesc complexele adimensionale:
il'N

-~6

= -1

=1 ~6 = 1 => Y6 = 1
0.:6

il'p.

=~
Dup

=.:!-.. =
Du

_1_

Ren

(..:i) x.

i respectiv
N

Relaia fizic de tip (1-9) n comp lexs adimensionale '1'( rr~, rriJ.) sau, innd seam de expresiile complexelor il',

este

innd seam c mrimile Xl i Xz sint de aceeasi categorie, cu aceleasi dimensiuni, coeficienii lor de scar snt egali: k; = t.. .' Dac se efectueaz raportul complexelor adimenaional omoJoage rezult:
TrN _

'R (le --='1' -, 2 2


Dvp D

Ren

1)

(.5.) . (..:i) _
X2 N X2 111 TL'

(X1)N
(X1)M

. (x.)N
. (X )M 2

k: . k
xJ

l'a -

1
,

,.
adic
"II'

TIM -

"M

sau, ntr-o alt notaie,

de unde expresia cutat

a rezistenei

la naintare: (1-13)

= idem,

. Dup cu:n se vede, teorema il' nu precizeaz valori numerica pentru IuncIa adlmens!OnaI~ '1', . dar s~abi~e~e parametrii de care depinde, precum i ~tructura expresror rezistenei Ia lI~al!ltare. Se pot apoi determina experimental, In laborator sau prin msurtori n natur, valorile '1' funcie de "k i T.

\J

Teorema 2 se refer la conditiile necesare si suficiente ca dou fenomene s fie similare i se enun astfel: dou fenomene hidraulice snt similare, dac i numai dac fac parte din aceeai clas de fenomene i au identice complexele adimensionale formate cu ajutorul rn rimilor determinante ale fenomenelor. Aceste complexe sau criterii determinante se pot. obine, aa Cum s-a artat, prin aplicarea teoremei rr asupra relaiei funcionale de tip (1-8) care guverneaz fenomenul hidraulio considerat. 19

18

"'.

o alt metod, mai puin riguroas, cunoscut sub numele de metoda forelor consider c se realizeaz similitudinea dac exist rapoarte constante de proporionalitate att pentru lungimi i timp (sau viteze) ct i pentru fore, adic: .
LN LM

Ca urmare

a condiiei kpk'f,kr

(1-15)
=

kpk,kvkl

sau

kvkl kv

= 1.

= k.:
l'

TN TM

lc.:
t'

FN FM

",

Acelai rezultat

se poate pune sub forma: (1-16)

Se poate demonstra c satisfacerea acestor trei condiii este suficient pentru a avea coeficienii de scar constani pentru toate celelalte mrimi mecanice. La fenomenele de care se ocup mecanica fluidelor, n afara fortelor de inerie, intervin forele de frecare, de greutate, de elasticitate, de tensiune superficial etc. Similitudinea hidraulic complet cere ca rapoartele tuturor acestor fore, indiferent de natura lor, s fie egale, altfel spus, poligoanele forelor la cele dou fenomene similare s fie asemenea. O astfel de conditie este foarte dificil de realizat i, practic, chiar imposibil. De aceea, se apreciaz care sint forele dominante }i se .im~un ?ondiFi de ~imilitudine numai asupra a~estor fo.re: Astfel .rezl!.lta o ~slmlhtud~ne hidraulic incomplet, corespunzatoare diferitelor eritem dupa categoria de fore luate n considerare.
Criterii de similitudine

Dac se noteaz intern sau

Re

= ~, condiia de similitudine
v

a forelor

de frecare

(1-16) se poate exprima prin: ReN Re

= ReM = idem.
(1-17)

~. Criteriul Reyno~ds. Dac n afara forelor de inerie Fi se consider d.o~l~an!e forele de freca~e mtern. F, (cele datorate viscozitii fluidului), similitudinea forelor se asigur prin raportul constant dintre cele dou categorii de fore: .
(FilN (FilM

(P,lN

(F,lAf I

(1.15) a relaiilor de

Mrimea Re este un complex adimensional i poart numele de criteriul (numrul) Reynolds. Deci, dac sint dominanta forele de frecare, pentru a asigura similitudinea forelor este necesar s fie ndeplinite condiiile (1-16) sau (1-17), adic "numrul Reynolds la cele dou fenomene s fie acelai. n practic, acest model de similitudine incomplet se aplic la micarea fluidelor sub presiune . n conducte i canale, la sedimentarea particulelor fine etc. Dac fluidul din natur i cel de pe modelul construit n laborator este acelai, adic 'IN = VAf i PN = PM, se obin coeficienii de scar ai tuturor mrimilor mecanice numai in funcie de coeficientul de sear al lungimilor kl: - vitez - timp - debit -for ku k, kq

Conform definirii coeficienilor de scar k (relaia 1.14) definiie ale unor mrimi (anexa 1.1), se poate scrie:
(Fi)N (Fi}M

= k,1

- presiune - lucru mecanic - putere

kp kL

= k(l,;

= (malN
(ma}M

= (pVa)N
(p Va}M

k k3k lc-2
p 1 lip

= k k2k2
vi'

= kT ;
=
kl;

lc.;

(1.18)

{Fflr.!
(F ,hr

=( . A)N
(-:AhI

= --,,-_d--,n_~N_ = k~kVklk!2 = kpk,kvkl,

1-' du

A)

k,= 1 ;

J
(1.19)
J
1

(dU)

1-'- A dn M

Criteriul Froude. Cnd pe lng forele de inerie Fi se consider importante n producerea fenomenului forele de greutate Fg, condiia de sirnilitudine pentru fore este: .
(Fi}N (Pi)M

unde: m a P V

este -

A EL v
p

masa fluidului; acceleraia; densitatea; volumul; efortul unitar .tangenial (de frecare intern); - suprafaa pe care acioneaz fora de frecare F,; - coeficientul dinamic de viscozitate;

= (Pg)N
(FqlM

Raportul anterior:

for.elor de inerie n funcie de coeficienii de scar a fost evaluat


(FilN (FilM .

k k2k2
'p

vi'

-,.

= ~ - coeficientul cinematic de viscozitate,

in timp eeraportul

forelor de greutate
(Fg}N (Pg)M

se poate scrie:

(mg}N (mg)M

(pVg}N (pVg)M

= kpkrk ,
q

* Dac se realizeaz numai' prima condiie similitudinea este denumit geometric. Dac este tndeplinit i a doua condiie, similitudinea se numete cinemalic. In sflrit, cu toate trei coudJiiJe satisfcute, similitudinea este dinamic. .

unde g este acceleraia mai inainte.

gravitaional,

iar celelalte mrimi au fost introduse

20

21

Conform relaiei (1-19),

rezultat

care poate fi pus sub forma:

"2) ( gL
Dac se noteaz forele de greutate FI'

= gL

V.' )

M'

(1-20)

= v'

r.'

condiia

de similitudine

cnd predomin

rezult:

J
, I

sau Fr= idem.


(1-21)

IJ

vMrimea FI' este tot un complex adimensional i se numeste criteriul (riu-' li! aru l J. Froz~~e..El se folosete la studiul micrii cu suprafa' liber, la miscl'lle pnn orifioii, la deversoare etc. ' Dac . cel~r d9u~ !en~~nene si~il~re ~u'p. criteriul Fr?u~e le corespunde un acel~~1 Iluid , coehcl;nll de ~ca.ra ai mal'lIllIlor caraoteristics depind numai de coeficientul de scara al Iungirnilor kl: - vitez - timp - debit - for k,o = kll2; kt
kq

Deci cele dou criterii snt ncompatibile fapt pentru care se afirm uneori c o similitudine hidraulic complet este imposibil. Practic, n experimentarea hidraulic de laborator, se stabilete criteriul cel mai important pentru fenomenul respectiv, care dicteaz condiiile de similitudine. In aceste cazuri, fat de criteriile de care nu s-a inut seama exist distorsiuni hidraulice. Urieori este posibil s se lucreze ntr-o zon de automodelare dup criteriile secundare, adic ntr-o zon n care aceste criterii nu influeneaz fenomenul hidrauIic studiat. De exemplu, dac la viteza de pe model redus la scara indicat de criteriul Fr = idem se obin numere Reynolds mai mari dect valorile limit proprii fiecrui caz, se poate afirma c micarea se situeaz n domeniul de automodelare dup criteriul Re = idem, n sensul c pe model este asigurat un grad suficient de turbulen i curgerea nu mai depinde de acest criteriu (desigur numai pentru domeniul ptratic, v. 3.6.1). n mecanica fluidelor exist si alte criterii si anume: Mach (Ma = idem) folosit n aerodinamic, Weber (We = idem) pentru tensiunea superficial (cu aplicaii la unele deversoare), Euler (Eu = idem) cind snt dominante forele de presiune (la modelarea fenomenelor de cavitaie) etc.

1.5. CARACTERISTICilE 1.5.1. FLUIDITATEA

FIZICE

ALE CORPURILOR

FI...UmE

:J J

presiune

kp
kL

= lell2 ;

- lucru mecanic - putere

= kl; = let;

k~/2;

k;

= kl/2

(1-22)

kf = kr; criteriilor Rejnolds i Fraude. Se presupune n laborator este respectat criteriul Froude: FI' = idem sau
k~ kgkl

Iricomptuibilitaten un model fiZIC consta-nit

c la

Mecanica fluidelor studiaz corpurile fluide (lichide i gaze), adic acele corpuri care nu prezint form proprie, ci iau forma conturului care le mrginete. Acest fapt subliniaz proprietatea lor de a nu opune rezistene apreciabile la deformaie, proprietate numit fluiditate. Unele corpuri posed proprieti intermediare intre solide i fluide (solide plastice, lichide foarte vscoase etc.) fiind studiate n cadrul altor discipline (exemplu: reologia). 1.5.2. DENSITATE,A. I GREUTATEA SPECIFiC
Densitatea

= 1.

Intruct
0=

Reynolds:

kv = 1 (a:nbel~ fenovm;ne se produc n cmp gravitaional), rezult kll2. Se anahzeaza daca, m acelai tnnp, poate fi respectat i criteriul Re

idem

sau

kvkl kv

= 1.

Densitatea sau masa Specific se definete pentru ca fiind masa unitii de volum, conform relaiei:
p= -,
V
m

un

COI'P

fluid omogen (1-23)

. Din J?-e= idem., se obine k; = k.kp n timp ce, din Fr = idem, le. = kl/2 I mlo cuind se scne: k;
r

kil2kl

kf/2.

i .-1

.Ac~asta nseamn c trebuie s se foloseasc pe model un asemenea fluid, Incit raI,Jo:tul coeficienilor ciI!e~atici .d~ viscozitate lev s depind de scara fSeOI~etrJCa,.ceea ce este practic ImpOSIbIl. Dac pe model se foloseste acela~ fluid ca I ~ natur (lev = 1) i se insist n respectarea conditiei Re = idem , ar trebui ca modelul s fie construit la scara 1:1 (le = 1). '
l

n care: p este densitatea; In masa Iluidului ; V ~. volumul ocupat de fluid . Ecuaia dimensional a densitii n Sistemul
[pl
J

internaional

este:

= [mI = ~ = L-3M.
[V] L"

22

23

Densitatea fluidelor variaz cu temperatura i presiunea, dar n timp ce la lichide variaia este relativ redus, la gaze este uneori important i se precizeaz cu ajutorul relaiilor de stare fizic. . In tabelul 1.2 snt date densitile unor lichide i gaze uzuale la presiunea normal (760 rom col. Hg). .
Tabelul Densitatea unor fluide la presiunea normal
Densitatea
p

unde:
y este greutatea specific; G greutatea fluid ului ; V volumul ocupat de fluid.

innd seama c greutatea G este:


G = mg,

1.2

Lichide

(kg/m')

'I'empera-

t(;~) t
4

Gaze

Ap Bitum Aceton (100%) Alcool etilic (100%) Glicer in (100 %) Mercur Tetraclorur de carbon Ulei mineral Ulei vegetal Lapte

Densitatea

(~g/m'). 1,223 1,110 0,736 1,352 1,183 0,085 0,170 1,870 2,769 0,735

Tempera-

t(~~) t
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

n care m. este masa fluidului, iar g - acceleraia (1-23) i (1-24) rezult legtura dintre greutatea unui corp fluid:
y = pg.

gravitaiei, din relaiile specific i densitatea (1-25)

1000 1 100... 1500 792 790 1260 13596 1594 880... 935 860... 950 1020 ... 1050

15 15 15 20
O

Aer uscat Acetilen Amoniac Oxigen Azot Hidrogen


Heliu

Cele menionate n legtur Cu dependena densitii de temperatur i presiune snt valabila i n cazul greutii specifice care ns depinde i de valoarea acceleraiei gravitaiei *.

20 15 15 15

Bioxid de carbon Bioxid de suli Metan

1.5.3. COMPRESIBILITATEA

In tabelul 1.3 snt prezentate densitile apei pure i ale aerului la presiune normal i la diferite temperaturi.

uscat

Compresibilitatea, definit ca variaia volumului unui corp fluid datorit variaiei presiunii, se manifest n mod diferit la lichide i gaze, lichid ele fiind mult mai puin compresibile decit gazele. .

Tabelul Densitatea apei i aerului la diferite temperaturl

1.3

Compresibilitatea

lichidelor

~~\
Ap pur Densita-

-20\

-101

10 120

130

\40

150

160

Iso

1100

Compresibilitatea lichidelor se precizeaz cu iajutorul coeficientului de compresibilitate ~ caracteristic fiecrui lichid. La variaii mici ale presiunii, valoarea aces tui coeficient este:
dV 1 ~=--.. V dp

Aer uscat

tea p (kglm')

999,9 1000,0 999,7 998,2 995,7 992,2 988,1 983,2 971,8 958,4 1,395 1,342 1,293 1,274 1,247 1,205 1,165 1,128 1,093 1,060 1,000 0,946
-

(1-26)

n care: . Se remarc scderea relativ mic a densitii apei (ntre oac i iOOaC cu circa 4 %) n comparaie cu cea a aerului (ntre aceleai limite de temperaturi cu circa 27%). Practic, densitatea apei se poate considera constant. ~ este V dp dV coeficientul de compnesibilitate ; volumul iniial allichidului; variaia elementar de presiune; variaia elementar de volum.

Greutatea specific La un fluid omogen, greutatea Specific este greutatea conform relaiei:
Y

Semnul minus din relaia (1-26) indic faptul c la o cretere a presiunii corespunde o scdere de volum. Dac se transcrie relaia (1-26) n forma adimensiohal unitii de volum, (1-27) (1-24)
* .Pentru comoditatea exprimrii 10 uniti SI, se prefer folosirea produsului pglnloc de y.

=-. V

24

25

,I

i se efectueaz integrarea de la starea iniial (caracterizat de volumul V i presiunea p) la starea final (de volum li' i presiune p'), se obine:
v' ~v

Tabelul Coeficientul de compresibilitate (3 i modulnl de elastieitate


Temperatura
(C)
E

1.5

ev r: -= -\ pelp,
v
]p

pentru ap la diferite temperaturl

"coefiCientul

i
J
I

v' In v sau

de compresibilitate Il (m'/N) 5,12 X 10-10 4,88 X 10-10 4,68x 10-:10

Modulul
E

de elastlcitale (N/m')

= V

~(p' - p)

o
10

0,195 X 1010 0,205 0,214 0,216 0,217 0,218 X 1010


X X X

V'=

e-~(p'-P).

(1-28)

20 30 40 50

1010 1010 1010

Din dezvoltarea n serie a expresiei e-!lW'-P)se termeni, astfel nct relaia (1-28) devine: V' Intrucit masa lichidului de comprimare,
dm

rein numai

primii doi
(1.29)

4,63 X 10-10 4,61 X 10-10 4,59 X 10-10 4,57 X 10-10

V[1 - ~(P' -:- p)).

x'101O

60

0,219 X 1010

= p V rmne constant in decursul procesului


.' el(pV)

pdV
dp
p

+ Velp = O,

,j

rezult

c
dV -=-V .

la lichide se manifest relativ redus, iar variaia ei cu. temperatura, pentru ap, se menine in limita de 10% pentru temperaturi de O .. 60C. Astfel, creterea de presiune necesar producerii unei scderi relative a unui volum de ap cu 5% se obinedinrelaiajl-Z):

p,- p

1 l" - r = - -.--= f3.I'

1 ---.-

-5
100

5 X 10-10

OSNj m";:d '. . O 00 at. = 1.


. .

i, innd seama de relaia (1-27), se poate scrie:


dp P

= ~dp,
devine:

(1~30)

care, conform aceluiai raionament, p' =p [1

+ p(p'

.In baza acestor observaii, multe fenomene hidraulice pot fi studiate cu ajutorul modelului de fluid incornpresibil (modelul Pascal), la care p = const. sau p = O, dei in realitate lichide incompresibile nu exist. Se cunoate din fizic relaia lui Newton pentru calculul vitezei de propagare c a sunetului intr-un mediu continuu i elastic, cu densitatea p i modulul de elasticitate E:

- p)).

(1-31) In cazul oonsiderrii ..

Relaiile (1-29). i (1-31) exprim aproximativ modificrile de volum i respectiv de densitate la variaii finite de presiune. Inversul coeficientului de compresibilitate ~ reprezint modulul de elasti- . citate cubic notat cu E:
Tabelul 1.4 Coeficientul de eompresibilitate (3i modulul de elastlettnte E pentrn 'cteva Iiehlde
Coeficientul"de compresibllitate Il
(m'/N) E

~=
lichidului

V ;.
p~
O sau
E

(1.-33)

incompresibil,.

=.!. = {3

00,

=.!..
{3

(1-32)

deci i c = 00, ceea ce ar nsemna c propagarea are loc instantaneu, fapt ce nu poate fi acceptat la unele fenomene, ca de exemplu lovitura de berbec, care const in variaia considerabil i rapid, n timp i spaiu, a presiunii in conducte sub presiune. .
Compresibilitatea gazelor

Lichidul

Modulul elasticitate
(N/rn')

de
E

Ap

(OC)

5,12

10-10

r
)

Petrol
Glicerin

8,66 X 10-10
2,55 X 10-10 0,296 X 10-10

Mercur

0,195 0,115 0,392 3,37

1010 10)0 X 1010 X 1010


X X

. Cei doi coeficieni p i E variaz relativ puin cu presiunea i temperatura. In tabelul 1.4 se dau valorile coeficientului ele compresibilitate p i ale modulului de elasticitate E pentru citeva lichide, iar in tabelul 1.5, variaia acestor coeficienti functie de temperatur pentru apa' pur. ' Analiznd tabelele 1.4 si 1.5 se constat c proprietatea de compresihilitats

Compresibilitatea la gaze este o proprietate funcie au't de presiune cit i de temperatur. La gazele perfecte, acest proces este precizat de relaia de stare fizic * a lui Clapeyron : I: =RT,
P!l O relaie de stare fizic exprim legtura Intre parametrii de stare ai unui fluid,

(1-34)

26 27

Tabelul 1.6 Constanta Gazul gauJor perfecte R


R
(mj"K)

n care: peste
p

g T

Aer uscat Amoniac Oxigen Azot Hidrogen Bioxid de carbon Bioxid de suit Metan

29,21 49,79 26,50 30,26 420,59 19,27 13,24 52,90

presiunea ; densitatea; acceleraia gravitajei ; t C 273,16 - temperatura absolut; constanta gazului (tabelul 1.6).

;
Fig. 1.1.

~r
M.

Lrzzzz2zZz2zZ?2Zl-~Uo
a

In cazu) gazelor reale, relaia (1-34) d rezultate corecte la presiuni obinuite, n timp ce la presiuni mari i temperaturi joase abaterile de Ia aceast lege nu mai pot fi acceptate. De aceea, se corecteaz n forma: E. =ZRT,
pg

(1-35)

unde Z este coeficientul de abatere de la legea gazelor perfecte. Aeest coeficient de corecie depinde de natura gazului, de temperatur i de presiune.' Dei gazele snt mult mai compresibile dect lichidele, dac variaiile de presiune i temperatur snt reduse, se poate de asemenea aplica modelul de fluid incompresibil (modelul Pascal). Acesta este cazul instalaiilor interioare de gaze, instalaiilor de ventilare, aer condiionat etc. 1.5.4. ADEZIUNEA Datorit forelor intermoleculare ia natere o atracie ntre corpurile care se gsesc n contact. Acest fenomen de atracie este cunoscut sub numele de adeziune i este cu atit mai intens cu ct contactul dintre corpuri este mai intim realizat. Ca urmare, pe conturul unui corp solid cu care o mas fluid vine n contact se formeaz un strat foarte subire de fluid care va avea aceeai micare cu conturul solid considerat. Astfel, viteza relativ ntre peretele solid i pelicula fluid de contact este nul (pelicula se afl in repaus fa de conturul solid). Proprietatea de adeziune a fluidelor la contururile solide are importan practic n explicarea distribuiei de viteze ntr-un curent ce se deplaseaz n limite rigide (curgerea prin conducte, micarea cu suprafa liber n canale etc.). 1.5.5. VISCOZITATEA V iscoziuuea este proprietatea corpurilor fluide de a se opune deformaiei (micrii). Aceast proprietate se manifest numai la fluidele n micare i datorit ei iau natere n interiorul fluidelor eforturi tangeniala (de frecare) pe orice element de suprafa care separ dou poriuni cu micare de alunecare una fat de alta. Frecarea intern dintre straturi cu viteze diferite are drept rezuitat un consum ele energie pe seama energiei hidraulice a masei fluide, care, n consecin, scade in sensul micrii.

. Pentru punerea In eviden a proprietii de viscozitate si precizarea relaiilor de calcul, se consider un fluid ntre dou plci plane paralele ce se deplasea~ ?u vitezele ll~ i respectiv Uo -t:- duo (fig. 1.1, a). Vitezele plcilor, precum I distana dn dintre ele snt relativ mici. Datorit adeziunii fluid ului la contururile rigide, la nivelul plcii superioare viteza fluid ului este u duo, iar la placa inferioar, llo' o Intre plci, n condiiile prezentate, viteza fluidului variaz liniar (fig.1.1,a). In figura 1.1, b a fost reprezentat la o scar mai mare o particul fluid af~at ?tre plci: nota~ cll: M. Dimensiunea particulei msurat pe direcia n (dIrecie normala la direcia de deplasare a plcilor) este dn. Dac fala inferioar a particulei are viteza u, faa sa superioar va avea o viez c~ ~'o~rte puin mai .mare ti + du, astfel nct n micare, particula considerata iniial elreptunghmlar ABCD se deformeaz devenind un paralelogram A'B'CD. Se definete gradientul de vitez prin expresia:

du

dn

=tgO

'

(1-36)

mrime care precizeaz deformaia n unitatea de timp a unghiului ADC considerat iniial drept. Newton a demonstrat c eforturile tangeniale de frecare", ce se dezvolt pe feele particulelor fluide i provoac deformaia unghiular au forma:
du

'=[1-' dn

(1-37)

n care fl este un coeficient de viscozitate caracteristic fiecrui fluid. Cunoasterea valorii efortului tangenial d posibilitatea determinrii forelor de frecare ce iau natere pe suprafee le pe care acioneaz aceste eforturi. Egalitatea (137) este cunoscut ca legea lui Newton i exprim proprietatea de viscozitate Ia marea majoritate a lichidelor i gazelor ntilnite n instalaiile pentru construcii. Corespunztor, intre eforturile tangeniale i deformaii exist o dependen liniar. Fluidele care respect relaia (1-37) se numesc fluide necotoniene, iar fluidele care nu se con formeaz acestei legi snt denumite fluide nenewtoniene {lapte de ciment, produse asfaltice topite, melasa) i formeaz obiectul reologiei.

29 28

Coeficientul de viscozitate sional:

fl

are n Sistemul internaional =


LMT-2JL" L T-l/L

ecuaia dimenTabelul 1.8 'Coeficientul cinematie de viseozitatc 'J la dierite temperaturi pentru ap i aer tura
("C) t

[ ]= ~
fl [ :~ ]

L-II\,IT-1

J
i

i unitatea de msur kgjm : s = Ns/m 2. Deoarece in exprimarea acestei mrimi snt folosite dimensiunile dinamicii (L, M, T), fL se numete coeficient dinamic de viscozitate. In practic, se mai utilizeaz unitate a de msur din sistemul CGS - poise-ul (cu subrnultiplul su centipoise): I 1 poise = 1 g/cm-s = 10-1 kg/m s. Proprietatea de viscozitate se mai precizeaz prin raportul dintre coeficientul dinamic de viscozitate fl i densitatea f'luidului p, mrime care se numete coeficient cinemaiic de viscozitate i se noteaz cu v:
v

.~
]'luidul
-

-20
"'"

-10

10

..;~ ..

II

20

40
..

,60

80

100

Ap pur

Coeficientul cinematlc de viscozitate


v

1,79 X 1,31 X 1,01 X 0,66 X 0,48X 0,37x 0,30x X 10- X 10-6 X10-6 x10-6 X 10-6 X 10-" x10-6 21,7x 2,4,5x X 10- X 10-6

Aer uscat

(m'/s)

11,3 x 112'1 X ,13,0 x 13;9 X 14,9 X 17,Ox 19,2x x 10-6 X 10-61 X 10-6 X 10-6 X 10-6 X 10-6 x10-G

= .!::.. '
p

(1-38) sale c'u'

1.5.6. ABSORBIA, DEGAJAREA. CAVIT AIA

'J
, t

Denumirea acestui coeficient previne de la exprimarea dimensiunii ajutorul mrimilor fundamentale ale cinematicii (L, T):

Ivl=
'[pl

[fLI = L-'MT-'

UT:'l.

J
..J

L-3l\I

Pentru coeficientul cinematic de viscozitate, unitatea de msur in SI este m 2/S, folosindu-se ns curent i unitatea din CGS stokes-ul (cu submultiplul centistokes): " 2 2 1 St = 1 cm /s = 10-~ m /s. In tabelul 1.7 snt date valorile coeficientului cinematic de viscozitate v pentru cteva fluide uzuale, la presiune normal. , Coeficientul cinematic de viscozitate variaz cu temperatura n mod diferit la lichide i gaze. n timp ce la lichide scade odat cu creterea Tabelul 1.7 temperaturii (scderea pe un grad este mai accentuat la temperaturi Coeficientul einematle de vlseozltate v la presczute), la gaze crete cu temperasiunea normal tura (creterea pe un grad este aproFluidul v (m2/s) t ("C) ximativ constant). In figura 1.2 i tabelul 1.8 se prezint dependenta 6 Ap 1,57 X 104 visco zitii de temperatur pentru Bitum (550...2700) X 10-" 120 apa pur i aerul uscat. Bitum (130...790) X 10-6 300
Aceton
(100%) (100%)

:J

0,41 X 10-6 1,54 x 10-6


648 X 10-6

Alcool etilic

20 20 20 21 20 38...99 20...60 20 15

200

40
Vi'

;:;-

Prin absorbtie se nelege procesul de ncorporare a unei substane ntr-o alt substant si nu trebuie confundat cu adsorbia care este un fenomen fizico-chimic' de' fixare si acumulare a moleculelor unui gaz sau lichid pe suprafaa unui corp solid. .. Datorit absorbtiei, lichidele incorporeaz o foarte mic parte din gazele cu care vin n contact, conform urmtoarei legi: masa de gaz absorbit (dizolva't n lichid) variaz direct proporional cu presiunea, astfel nct raportul dintre volumul de gaz dizolvat i volumul de lichid * se pstreaz constant la temperatur constant. De exemplu, n condiii normale de presiune i temperatur apa conine un volum de aer dizolvat de aproxi~ativ. 2% . Procesul invers absorbtiei este cunoscut sub numele de degajare I se produce la scderea presiunii unei mase lichide sau la creterea temperaturii sale. Absorbtia i degajarea explic modificarea ?aracteri~ticilor lichidelo~, apariia curgerilor bifazice (amestecuri de lichi de I gaze) I, In unele cazuri, fenomenul de cavitaie. ' Prin cacitatie se inteleze apariia, urmat de dispariia unor bule de gaz si vapori de li~hid. Ac~st fenomen presupune mai nti o coborre a presiunii iichidului din instalatie sub valoarea presiunii de vaporizare ** n condiiile n care In masa lichid se formeaz hule sau caviti cu vapori de lichid i gaze degajate. Ulterior, cnd presiunea n instalaie crete, hulele dispar si lichidul i reface omogenitatea. Cavitaia este extrem de periculoas pentru instalaiile hidraulice (la pompe, turbine, coturi etc.) avnd in principal urmtoarele efecte negative: produce o uzur rapid prin eroziunea mecanic i coroziunea chimic a materialului din care este executat instalai a (conturul rigid al curentului); produce zgomote i vihraii datorit reintrrii (spargerii) bulelor de gaz n masa lichid odat cu creterea presiunii de-a lungul micrii; reduce randamentul instalaiei..
., Acest raport poart numele de coeicient de solubiliiate, .. , Presiunea de vaporizare este presiunea la care, la o temperatur dat, se produce trecerea unui lichid in stare de vapori. Dependenta presiunii de vaporizare de temperatur este prezen tat In tabelul L9.

Glicerin (100%) Mercur TetracJorur de carbon Ulei mineral Ulei vegetal Lapte Aer 'uscat

30..
c,

0,118 X10-6 0,612 X 10-6 (16...600) X10-6 (20... 300) X 10-6 1,13 X 10-6 14,7 X10"-6

20~

;>.

ce

10~
Q O

20

lJ()

60 t(OC)

80

100

Fig. 1.2.

30 31

Tabelul 1.9
Presiunea Tempera-! tura t (OC) de vaporizare Presiun~a de vaporizare
(N/m')

a apei la diferite temperaturi

I tura Tempera- I t (OC)


50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1.5.7. TENSIUNEA SUPERFICIAL. CAPILARITATEA

Aer

Aer

Presiunea de vaporizare
(Njm')

o molecul de lichid situat


Ap (.4 >C)

A Ap R C (A<C)
Mercur

n ~pr~pierea suprafeei de separaIe dmtre dou lichide nemiscibile sau dintre un lichid i un gaz este supus unei actiuni nesimetrice de atracie di;} partea moleculelor nvecinate. Astfel, rezultanta forelor de atractie mo~ecul~I' nu mai este nul' (ca in interiorul unui fluid), ceea ce conduce la modifiearea strii de tensiune (solicitare interioar). Noua stare poart numele de tenTabelul 1.10' sinn~ superficial i se preeizeaz Coeficientul de tensiune superficial CI pentru eiteva cu ajutorul coeficientului de tenIichide in contact cu aerul la 20C siune superficial C1 definit ca raportul dintre forta care se dezCoeficientul de tensiune Lichidul superficial a (Njrn) yolt~ la suprafaa de separaie i .. lungimea elementului pe care Ap 0,0729 acioneaz. n tabelul 1.10 snt Alcool etilic 0,0224 indieate valorile lui C1 pentru Benzin 0,0289 citeva lichide in contact cu aerul Mercur 0,514 la 20DC,iar in tabelul 1.11 se Ulei 0,035 0,039 Petrol lampant 0,023 0,039 prezint variatia coeficientului C1 .pentru ap-aer, functie de tem..' peratur. Istorie, tenslUl!ea.~uperficial, 8:.10st pus n eviden n spaii foarte mici sub. forma ascensiunu sau cobortrii capilare, fenomenul fiind denumit capilantate. .
1 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 656 757 872 1227 1705 2338 3168 4493 5624 7377 9585 12340 15750 19920 25020 31180 38560 47370 57820 70130 84550 101360 Tabelul
Coeiicienlul de tensiune

a
Fig. 1.3.

a
Fig. 1.4. Denivelarea produs de capilaritale: a - ascenstunea capilar ; b - cobortrea capilar.

mic decit coeziunea C, meniscul este convex (fig. 1.3, b). Rezultanta R a forelor A i C este normal pe suprafaa de separaie i indic forma acestei suprafee. Pentru tehnica instalaiilor, cunoaterea acestor fenomene permite analizarea picturilor i bulelor de gaz, a micrilor bifazice lichid-gaz, d posiblhtateacorectrii erorilor ce se produc la citirea niveluri lor in tuburile cu seciune transversal foart.e mic etc. Astfel, n tuburile de diametre reduse se pot produce denivelri intr-un sens sau altul (fig. 1.4), funcie de natura lichidului, iar expresia acestora este: h = ~ cos 6. (1-39)
pgd

Relaia (1-39) a fost stabilit din condiia ca tensiunea superficial caracterizat prin C1 i care se manifest pe cont.urul tubului de diametru d s echilibreze greut.atea coloanei de lichid denivelat, adic:
ndo cos 6 ~
n:d2

pgh,

1.11

superltclal

CI

pentru

ap-aer

la diferite

temperatur l .

In care: 6 este unghiul de racordare a lichidului p densitatea lichid ului; h - ascensiunea (coborirea) capilar.

cu peretele;

Temp(;C~ura

\10

\ 20

I
II

30

Coeficientul de tensl~ une superficial O'


(N/m)

I I I I

0,0756 0,0749 0,0743 0,0729 0,0712: 0,0697 0,0677 0,0663 0,0626 0,0589

I I

40

50

60

80

\100

I I I I

Suprafaa de .separai.e ~intre .un lichid i ':In gaz n imediata apropiere a un~l perete solid, numit menisc, nu se mal pstreaz orizontal ci ia O for.m~aconcav sau c.onvex. pac !ic~idu.l ud peretele (apa, alcoolul etc.), adic fo.rele de 8:dezIUne A dintre lichid I perete snt mai mari dect fortele d~ coeziune C, dm~re .moleculele ,de lichid, se formeaz un menisc con~av (Iig. 1.3, a). CInd lichidul nu uda peretele (mercur), adeziunea A fiind mai 32

Unghiul de racordare e este nul pentru cazul apel pure n t.uburi de sticl perfect curate. G.A. Borelli a prezentat relatia (1-39) sub forma simplificat pentru tuburi de sticl de diametru d: ' hd = Ko. (1-40) Dac h i d se msoar n mm, K o are valoarea 30 mm 2 la ODCi 31 mm'' la 20DC n cazul apei i -14 mm? pentru mercur, ambele lichi de fiind in contact cu aerul. O relaie asemntoare cu (1-40) poate fi obinut pentru denivelarea produs de capilaritate asupra unui lichid situat. nt.re dou plci plane i paralele,. dispuse vertical la o distan foarte mic o una Ia. de cealalt:
ha

.r

J
I .J

K,

(1-41)

unde K este o constant


3 Mecanica

ce depinde de natura
2087

lichidului i de temperatur-

fluidelor - c.

33

2
REPAUSUL FLUIDELOR

mn

in echilibru, se introduc n seciune forele de legtur prin rezultanta

lor F (fig. 2.1, b)~ In continuare, se consider in jurul punctului J}J i cuprins in planul secant, o suprafa elementar ilA creia i corespunde fora de legtur AF. Aceast for nu poate preciza starea de tensiune n punctul M deoarece este funcie de mrimea i forma suprafeei ~A, arbitrar aleas. Pentru a nltura influena celor dou elemente (mrime i form), se propune pentru definirea strii de tensiune efortul unitar p: p
->

Iim -=-.
L'>A-+O

dE-

(2-1)

L'>A

dA

Un corp fluid se afl n repaus fat de un sistem de referint dac orice particul are Yi~eza nul. n raport cu sistemul de referin donsiderat. . In a.cest c~pltol y?r Ii prezentate legile repausului fluidelor i modul de lll~eIaclUne.dmtre fl~ldele n repaus i corpurile solide cu care vin in contact. Prin a~alogIe. cu capItol~le mecanicii, aceast parte mai poart denumirile de stauca [luidelor sau hidrostatic (cnd este parte a hidrauIicii).

In acest mod, influena mrimii suprafeei ilA se elimin prin operaia de mprire, iar influena formei se exclude prin trecerea la limit. Efortul unitar p este o mrime vectorial caracterizat de urmtoarele proprieti: Este perpendicular pe suprafaa pe care acioneaz. Demonstraia se obine prin folosirea metodei reducerii la absurd, considerind c efortul nu este perpendicular pe suprafaa elementar dA. In acest fel, vectorul pare o component perpendicular p' i o component ": cuprins n planul suprafeei (fig. 2.2). Existena unei componente tangeniale ar pune n micare Iluidul, fapt care cont.razice ipoteza repausului, deci efortul unitar p poate fi numai perpendicular pe suprafaa P" care acioneaz.

2.1. STAREA

p
DE TENSIUNE

Este un efort de compresiune. Pentru demonstraie se presupune c este un efort de ntindere. In acest caz, particula fluid pe faa creia acioneaz acest efort ar fi dislocat, ceea ce se opune ipotezei repausului. Intr-un punct oarecare M,

are aceeai

paloare dup

orice direcie.

2.1.1. EFORTUL UNITAR \ , J

Se ataeaz punctului M o particul fluid de forma unei prisme triunghi ulare drepte cu laturile dx, dy, ds i ele lungime unitar (fig. 2.3, a i b).

'iI

Un fluid in repaus poate fi caracterizat, din punctul de vedere al mecanicii prin star.ea sa d~ tensiune, .care reprezin t ~tarea de solicitare in terioar pro~ dusa ~e m~e:aclUnea p~rt!Culelor. Se cons~~er un domeniu (D) ce cuprinde o masa fluid in repaus I se urmrete stabilirea strii de solicitare interioar ntr-un punct oarecare M (fig. 2.1, a). Se secioneaz masa fluid cuprins n domeniul (D) cu un plan secant (P) nclinat cu un unghi arbitrar f) fa de orizental i care trece prin punctul M. Se presupune nlturat o parte a domeniului (de exemplu, partea b din dreapta planului secan t) a i, pentru ca fluidul s rFig. 2.1.
o

~dx

a
Fig. 2.2. Efortul unitar

b
unitar are aceeai direcie: valoare dup orice

Fig.
a-

2.3. Efortul

este

perpendicular

pe

suprafaa

pe care acioneaz.

alegerea parttculei fluide atasate punctului M; b -sistemul de fore ce acioneaz asupra particule;'

,!
J

34

35

Particula separat din masa fluid (v. fig. 2.3, b) se afl n continuare n echilibru cnd sistemul de fore ce acioneaz asupra acesteia are rezultanta nul, adic:
(2-2)

In tehnic se mai folosesc curent i alte uniti pentru exprimarea presiunii statice ca atmosfera tehnic (at) sau nlimea unei coloane de lichid care prin greutatea sa produce la baz o stare de tensiune echivalent. In anexa 1.2 sint date relaiile de transformare ale acestor uniti in diferite sisteme de uniti de msur.

n relaia (2-2) pr~mii termeni. reprezint forele de legtur, iar G este greutatea particulei (fora masic). Proieciile forelor pe directiile x i y conduc la: '

2.2. REPAlJSUL

FLUIDELOR

ciMP

PARALEL DE FORE MASICE f

pz dy - P. ds sin e = O, { P d z + P. ds cos () - G =
II

0,

i dac cos 8

se ine

seama
(180 -

c sin 8 8)

= sin

(180 -

8)

= ~i-'.
ds'

Dac se consider cu aproximaie globul pmntesc de form sferic, liniile de for ale atraciei gravitaionale au direcie radial. Pentru suprafee mici comparativ cu suprafaa globului, cmpul gravitaional terestru este asimilat cu un cmp paralel de fore masice *.
2.2.1. LEGEA HIDROSTATtClI

= - cos

= -

dx si G
ds'

= 2. dx dyt1CJ se obtine' 2 '0' ,..

. .

, Pu

PZ = P.,

= P.

+ 2" dypg.

L~ definirea ef?r.tului unit.ar s-~ op~r~t tre?erea la limit, operaie care Imp1!ne condiia ca particula pnsmatic considerat s aib un volum care s tind ctre zero (originea sistemului de coordonate O tinde ctre punctul M), deci dy -+ O i, n final, rezult: Px

Dintr-un fluid omogen, cu densitatea constant p n tot domeniul, aflat n repaus n cimp gravitaional paralel, se separ un cilindru de lungime finit l si cu sectiunea transversal elementar dA (fig. 2.4). Pentru a rmne n, repaus, foree de legtur i forele masice trebuie s respecte condiia d~ echilibru pe direcia axei cilindrului :
PI dA - pz dA

+ G cos 8 = O,
(1)
I

(2-4) (2), iar G

= Pu = Ps'

(2-3)

n care FI i Pz snt presiunile stati ce in dreptul seciunilor este greutatea cilindru lui separat din masa fluid:
G

ntruct u~gh~ul 8 a fos ales arbitrar, relaia (2-3) demonstreaz proprietatea efortului unitar de a fi constant ca valoare dup orice directie n punctul M considerat. " ,
2.1.2. PRESIUNEA STATIC

pgldA.

Relaia (2-4) devine:


Pi dA -

pz dA

+ pgl

dA cos 8

=O
(2-5)

i.1
:1
1:

:.1

i '1
'i

. Oda~ ..cunoscut.e proprietile efortului unitar, se introduce pentru defimre~ staru. de en~l~ne la un fluid n repaus noiunea de presiune static sau presuine hidrostatic p. ' Aceasta este mrimea scalar care exprim starea de tensiune deci gradul de comprirnare al fluid ului n punctul considerat. ' Din punct de vedere dimension al, presiunea static are ecuaia:

sau
PI - pz

+ pgl cos 6 =0.


zz, rezult:

ntruct

l cos 8

~-= ZI = PI

+ pg(ZI -

zz)

(2-6)

[ ]= [dFJ
P iar unitatea de msur SI este

= LMT-2 [dAJ L2

= L-IMT-2
'

Nfm2,

cu multiplul su barul:
5 2 ~

Relaia (2-6) d ?osibilitatea calcul.rii presiunii:' n orice punct 2 daca se cunoate presmnea ntr-un alt punct 1 i nlimile de poziie ~le punctelor respec: tive precizate fa de un plan orizontal de referma P R prin valorile ZI i Zz (v, fig. 2.4).
* Prin fore masice se tneleg forele proporionale

1
-c:!
,,; "1 :

r---.' -'-'I-'~_'_/+/~(
i,Ii

t/..3;dA

/./! \.Qd
f

/ 'li J

Z-L~V(r
j"2d11
l
Fig. 2.4.

%~V
P.r

sz.: __

1 bar

= 10 Nfm

cu masa corpului fluid.

36

37

=---(Il;) 1

- ---==
....
2
;:;

r=:-=--=- -===
~
.::;

~~--=
KJ5;)
3

---J
h
Fig. 2.6. Fig. 2.7

__ -

_1

-=]
{;

1 2

Pon zobar

:~ ~

fJ?
Fig. 2.5.

r:J
Fig. 2.8

Dac se separ termenii ce conin indicii 1 i 2 i se mparte cu pg, se obine:


ZI

relaia

(2-6)
(2-7) (2-8)
ZI

+ l2. = Z2 +
pg Z

12
pg

[lui,

Se numete suprafa izoba:' supratua alctuit din puncte ale unui n care presiunea este aceeai. In cazul repausului n cimp gravitaional

sau, n form generalizat,

+ _f!....
pg

= ct.

paralel, suprafaa izobar este un plan orizontal. Pentru precizare, fie dou puncte 1 i 2 cu aceeai presiune, PI = P2 (fig. 2.8). Conform relaiei (2-7),

J
!:j

J
!

:1:

care e:-:prim legea hi~Tostaticii. Valoarea constantei din membrul drept este aceeai in tot domeniul ocupat de fluidul n repaus i se poate determina dac se cunoate cuplul de valori p i Z pentru un punct oarecare al domeniului. In .c~zul unui s.istem h!d.:aulic form~t din mai multe fluide' omogene i nemiscibile, legea hidrostaticii se aplic din aproape n aproape, pentru fiecare fluid n parte. Astfel, la sistemul din figura 2.5, se aplic mai nti ntre punctele 1 i 2, ntre care exist fluidul de densitate PI' i apoi ntre 2 si 3, unde se afl un fluid cu densit.atea P2: ' P2 = Pl +Plg(ZI - Z2), P3 = P2 Pzg(Z2 - .Z3), I prin lnsumare se obine: .

-=Z2

Pl pg

+ -.P2

pg

'.i, i:

Pa = PI + PIg(ZI - Z2) + pzg(zz - Z3)' . O co.ndiie ~e. aplicare a legii hidrostaticii este ca punctele s poat fi unite prmtr-o linie continu care s rmn cuprins n interiorul fluid ului. Astf~l, n fjgu~a 2.6, aceast lege poate fi aplicat ntre punctele 1 i 2, dar nu I ntre 1 I 3, ntruct punctul 3 se afl ntr-un alt compart.iment al rezervorului, separat de compartimentul cu punctele 1 i 2. , .
2.2.2. CONSECINE I APLICAII ALE LEGII HIDROSTATICII \,~ Diferena,d.e presiune dintre dou puncte 1 i 2 este egal Cll greutatea zmeL co.l~ane de [luid ca seciune unitar i nalime h dat de diferena inliimilor de pozuie ale celor dou puncte (v. fig. 2.4). Conform relaiei (2-6), se scrie: pz - P1 Presiunile pariaz liniar

de unde rezult ZI = Z2' adic punctele 1 i 2 se afl ntr-un plan orizontal, paralel cu planul de referin PR i situat fa de acesta la cota ZI = Z2' Este adevrat i propoziia reciproc: un plan orizontal este n acelai timp nn plan izobar. n relaia (2-7), dac se pune condiia ZI = Z2, rezult PI = pZ' In cmp gravitaional paralel, fora masic unitar (fora ce acioneaz asupra particulei fluide de mas unitar, mrime de natura un ei acceleraii) este g - acceleraia gravitaional dirijat vertical n jos. Se remarc faptul c fora masic unitar este perpendicular pe suprafaa izohar. Prin extensie, se poate demonstra c n toate cazurile, indiferent de natura lor, forele masice unitare snt perpendiculare pe suprafeele izobare care, n cazul general, pot fi suprafee de form oarecare .
Principiul oaselor comunicante (fig. 2.9): n toate oasele comunicante lichidul se ridic la acelai nicei (cnd se poate neglija [enomenul de capilariuue}, deoarece la suprafa acioneaz aceeai presiune, presiunea aimoseric. Prin-

.~i ~

cipiul are aplicaii multiple n tehnic, printre care nivelmentul n lucrrile de execuie a construciilor sau a instalaiilor, msurarea nivelurilor cu ajutorul tuburilor transparente special realizate (fig. 2.10, a i b) etc.

1:

pg(ZI -

zz)

pgh.

(2-9)

czz adncime~. Astfel, dac punctul 1 se ia la suprafaa lichidului dintr-un recipient (fig. 2.7), iar coordonata h (adncimea) pozitiv n jos, rezult ntr-un punct oarecare presiunea p: .
p

I I
a
Fig. 2.9. Fig. 2.10.

= PI

+ pgh,
proprietatea

(2-10)

cu variaie

liniar funcie

de h, care demonstreaz

enunat.

38

39

10

0,
2,11,

Partieularizarea legii hidrostaticii in cazul gazelor. Deoarece densitatea gazelor este redus (densita~e~ aerului este de ci~:ca 800 ori m!ii mic decit a apei), n cazul volumelor mICI de gaz, se pot neglija forele masice (greutatea gazului). Astfel, dac pg(zl - Z2)~Pl sau Pz, relaia (2-6) se poate aproxima cu;

P
P

Pl-;;;'P2 sau, n general,


P = clj

Fig,

Fig,

2,12,

(2-11)

Principiul lui Pascal: o modificare de presiune ntr-un punct al unei mase fluirl.e omog~ne se transmite c~ intensitate egal n tot domeniul ocupat de acel fluid: aflat m repaus. FIe doua puncte oarecare 1 si 2 n interiorul unui rezervor (fig. 2,11) ntre care se aplic legea hidrostarcii:

Pa = Pi

+ pg(Zi

Relaia (2-11) arat c presiunea ntr-un volum de gaz este aceeai n orice punct, cu condiia ca diferena (ZI - Z2) s nu fie prea mare i temperatura s se pstreze constant (ipoteze admise curent n cazul instalaiilor pentru construcii). Dac aceste condiii nu snt ndeplinite (de exemplu n cazul atmosferei terestre), presiunile variaz cu altitudinea conform unor relaii care se obin din ecuaia de stare fizic a gazului respectiv.
2.2.3. REPREZENTAREA GRAFiC I INTERPRETAREA ENERGETiC A LEGII HIDROSTATICII

Z2)'

Se presupune ea III punctul 1 se modific presiunea cu 6.p; = Pi p I se urmrete precizarea noii presiuni p~ .care se stabilete n punctul 2. Legea hidrostaticii va opera cu noile valori ale presiunilor: P~ = P~

p;

+ pg(Zl

Z2) = Pi

+ 6.p + pg(Zl

Z2) = P2

+ 6.p,

Din punct de vedere dimensional, termenii care alctuiesc ce exprim legea hidrostaticii snt lungimi, adic: [z] [ unde: z este nlimea !!..] =
pg

relaia

(2-8)

de unde rezult c, modificarea presiunii n punctul 2 se realizeaz tot cu valoarea t,.p. Trebuie observat c acest principiu este valabil doar dac densitatea p s~ menine constant n fiecare punct Ia modificarea presiunii (cazul modelului de fluid incompresibil). vO ~P!ic~ie p~ac~i.c a.principiului, lui Pascal este presa hidraulic (fig. 2.12) alctuit din dOI cilindri, unul de diametru mic d si altul de diametru mare D care comunic ntre ei. Dac asupra pistonului din cilindrul mic acioneaz fora se produce n lichid o cretere a presiunii cu '

L, =
L-IMT-2 =' L-2MT-2

L-IMT-2 L-3MLT-2

L,

1
considerat;

t.

de poziie sau cota geodezic a punctului piezometric.

!!.. pg

inlimea

p=_f_.
rrd2 4

valoare care se transmite integral pe faa interioar liznd asupra acestuia o for F cu modulul:
F

a pistonului mare, rea-

Inltimea piezometric este echivalent cu inltimea unei coloane de acelai fIuid,care prin greutatea sa produce n punctul considerat o aceeai presiune p. Suma celor doi termeni, conform legii hidrostaticii (2-8), este constant in orice punct al fluidului i se numete cot piezometric sau sarcin
hidrostatie:

=p

rrD! = _,_. rrD2


4rrd24

=f

(!?)2.
d

H.

z +!!...
pg

Cu fora pistonul de diametru mare poate aciona asupra unui material aezat dea~upra sa i sub o plac fix, Fora F este cu atit mai mare cu cit' raportul diametrslor este mai mare. ' 1~calcul nu s-a inut seama de frecri i a fost neglijat greutatea lichidului folosit, 40

F,

inind seama c termenii din relaia (2-8) reprezint lungimi (nlimi). legii hidrostaticii i se poate face o reprezentare comod i util. Se consider un rezervor cu lichid la suprafaa cruia se afl o pern de aer sub presiune mai mare dect presiunea atmosferic (fig. 2.13, a) sau mai mic decit presiunea atmosferic (fig. 2.13, b). Exprimarea presiunilor se poate face cu ajutorul a dou scri de msur, dup modul n care este aleas originea. vCind originea ~c~ri~ este conside!,at vidul absolut, scara se numete absoluta sau barometric I, corespunzator, 41

./

PIon boromelric'
PB'

, I

Cazul Po > Pat. Se alege in masa lichid un punct oarecare M i se ataseaz rezervorului un tub barometric * si un tub manometric **. . In tubul barometric, lichidul se ridic pn la planul barometric P B (locul geometric al punctelor n care presiunea absolut este nul), iar n tubul manometric, pn la planul m anometric P M (locul geometric al punctelor n care presiunea manometric este nul sau unde presiunea absolut este egal cu presiunea atmosferic), Corespunztor punctului M, n figura 2.13, a, s-au introdus notaiile: zha cota geodezic fa de planul de referin absolut sau metric: PR; baro-

= Pa/pg - nlimea piezometric = Pm/pg - nlimea


tric;

nlimea

1
f PR
a
b
Fig. 2.13. Reprezentarea grafic a legii hidrostatlcii; a - cazul Po > Pllt; b - cazul Po ~< Pa,.

h",' H,

piezometric relativ sau nlimea manomeabsolut sau sarcina harometric ;

, r

presiunile snt absolute sau harometrice, cu notaia Pa sau PIJ.' In tehnic, se alege adeseori ca origine presiunea atmosferic Pat i, in acest caz, scara de msur poart numele de relativ sau manometric i definete presiunile corespunztoare numite relativa sau manometrice, prin relaia:
P

,J
in care:

= Pa - Pat>

(2-12)

P este presiunea

Pa Pat

manometric; presiunea absolut; presiunea atmoseric.

,j
J
i

Conform relaiei (2-12), presiunea manometric poate avea valuri pozitive sau negative, dup cum Pa este mai mare sau mai mic dect Pat. Pentru el DU lucra n tehnic cu valori negative, cnd Pa < Pat' diferena din relaia (2-12) se realizeaz prin inversarea termenilor i se introduce astfel tot o presiune relativ, ns pozitiv, numit presiune vacuurnmetric, P , definit de relaia: v P; Din compararea relaiilor

Hm = Z - sarcina hidrostatic relativ sau sarcina manometric. Indiferent de poziia punctului M, sumele Z + Pa/pg = Hs i z + Pm/pg = = Hnt rmn constante conform condiiei de repaus i constituie susinerea grafic a afirmaiei c valoarea constantei din legea hidrostaticii . (2- 8) este aceeai n tot domeniul ocupat de fluid. 1n partea dreapt a figurii 2.13, a a fost trasat variaia presiunilor pe vertical, corespunztor scrilor de msur introduse. n dreptul punctului M se constat o presiune manometric pozitiv P i se verific grafic relaia (2-12). Totodat, la nivelul planului manometric P M, presiunea manometric este nul, conform definiiei acestui plan. Cazul Po < Pat Similar cu cazul anterior, au fost stabilite poziiile planelor PB i PM (v. fig. 2.13, b) i se constat c planul manometric PM este situat sub poziia punctului M, care va fi, n consecin, caracterizat de valori negative ale presiunii manometrice. In scopul de a nu opera cu valori negative, se lucreaz cu presiunea vacuumrnetric introdus prin relaiile (2-13) sau (2-14) i creia i corespunde nlimea vacuummetric
hv

+ Pa/pg + Pm/pg

sarcina hidrostatic

= rJ.

= Pat - Pa'
c:

(2-13:)

(2-12) i (2-13) rezult

s;

='-Pv'

(2-14)

I ,

adic cele dou presiuni sint egale ca modul, dar au semne opuse. La rezervoarele din figurile 2.13, il i 2.13, b, se noteaz cu Po presiunea absolut a aerului din perna de aer sub presiune de la suprafaa Iiehidului i se consider cele dou cazuri posibile.
42

msurat de la ni velul punctului M pn la nivelul planului manometric PirI. Ca i n cazul precedent, sumele Z + Pa/pg = H. i Z + Pm/pg = Hm rmn constante pentru orice punct din interiorul.Iichidului i verific grafic legea hidrostaticii (2-8). Trebuie observat c n situaia n care ntr-un punct presiunea este mai mic dect presiunea atmosferic, nu se poate aplica legea hidrostatieii cu valori ale presiunii vacuumrnetrice, ci doar cu .lresiuni absolute sau presiuni manometrice negative. In dreapta figurii 2.13, b s-a trasat variaia pe vertical a presiunilor i. se remarc faptul c in dreptul punctului M presiunsa manometric este negati v i deci ii corespunde o presiune vacuummetric Pv' verificndu-se grafic relaia (2-13).
Tubul barometric este un tub piezornclric inchis la partea superioar unde se realizeaz vid absolut. ** Tubul manometric este un tub piezometric deschis In atmosfer la partea superioar.

4'3

Din punct de vedere energetic, legea hidrostaticii (2-8) reprezint insumarea unor energii raportate la greutatea particulei fluide, ntrucit pe parcursul derr:onstr,aiei, terme~ii din membrul sting ~u fost impri i la dV (volumul unei particule cu seciunea transversal dA I lungimea unitar) si la pa (greutatea specific~. a flu~d.ului~. ~ceste. energii rapotate la greu\at~ poa~t numele de energii specifice I, dimensional, reprezmt lungimi: re} in care
E G
=;;

a presiunii cu adincimea. Se constat c inclinarea dreptei reprezentative p fa de ordonata h este dat de unghiul ~, astfeli nct tg~ = = = pg.

f. Ef

[E] L'MT-2 [G] = LMT-2

= L,

e este energia specific; energia particulei fluide; greutatea particulei fluide.

~I?in acest punct de :vedere,. ~!rimea z. este energia specific de poziie, rr:~I'l~mea p!p~ e~te energia specific de presiune, iar Suma lor - energia speClflC~ .p~tenIal~. ~stfel, l~gea. repausnlni se mal poate 'formula: dac energia specific potenial a unui fluid este constant n orice punct al domeniului fluidul se afl n repaus i reciproc. '
2.2.4. DIAGRAME DE PRESIUNI

Prin diagrame de presiuni se nteleg reprezentrile grafice ale variatiei presiunilor de-a lungul unui contur: ' In figura 2.14 s-au trasat ,diagramele de presiuni * pentru citeva cazuri reprezentative de rezervoare. Astfel, n figura 2.14, a s-a considerat un rezervor cu ~iv.el lib.er c~re. inmagazineaz un lichid cu densitatea p. Suprafaa liber a lichidulni coincide cu planul manometric P M (p = O). In 'dreapta figurii a fost construit o diagram auxiliar (p, h) care precizeaz 'variaia liniar
p

Valoarea presiunii n fiecare punct al peretelui rezervorului se poate stabili grafic prin trasarea planului izobar prin punctul respectiv pn la intersecia cu diagrama auxiliar (p, h); segmentul astfel determinat n diagrama (p, h), care reprezint la scara aleas valoarea presiunii, se orienteaz in punctul considerat perpendicular pe suprafa. Exist puncte care aparin de dou suprafee; n aceste cazuri, se construiesc perpendiculare pe ambele suprafee (exemple: punctele C, D, E etc.). Rezultatul acestor operaii este diagrama de presiuni pe pereii rezervorului, diagram ce exprim modul n care fluidul acioneaz asupra conturului solid. Asemenea reprezentri grafice n spaiu ale presiunilor conduc la volume sau corpuri de presiune ce se folosesc in unele calcule practice. In figura 2.14, b s-a luat cazul unui rezervor sub presiune. La suprafaa AD a lichidului se afl aer la o presiune ahsolut p, > Pat. Un tub piezometric deschis, plasat n stnga rezervorului precizeaz poziia planului manometric PM aflat cu (Po - Pat)!pg mai sus dect nivelullichidului. In partea dreapt a figurii, s-a trasat de asemenea diagrama, auxiliar (p, h) pentru masa Iichid, dreapt care pornete de la planul manometric (unde presiune a are valoarea zero) avnd inclinarea ~ = arc tg(pg). Se amintete c in perna de aer presiunea se consider constant n orice punct, cu valoarea, exprimat n scara m anometric (Po - Pat). Astfel, pe toat poriunea pe care acioneaz aerul, se vor desena segmente egale perpendiculare pe suprafaa rezervorului. Figura 2.14, c prezint cazul unui vas care conine dou lichide nemiscibile cu densiti diferite Pt i P2' Pentru poriunile AB i EF diagrama de presiune nu prezint noi particulariti. In schimb, sub planul orizontal BE, n domeniullichidului mai greu (P2 > PI), presiunile cresc mai repede cu adncimea. Aceasta se observ clar n partea dreapt a figurii 2.14, c, unde diagrarna (p, h) se frnge la nivelul BE, deoarece ~z > ~I. Observaie. Planul manometric P MI' c.orespunztor primului strat de lichid, coincide cu suprafaa liber a acestuia. Pentru cel de-al doilea strat, planul manometric P.Mz este mai jos i se poate determina grafic prin prelun~rea dreptei auxiliare de nclinare ~z pn la intersecia cu axa h. La acest nivel, dac n locul stratului de densitate Pl s-ar afla un strat de densitate Pz, presiunea ar fi nul. Prin introducerea planului PMz se nlocuiete lichidul cu densitatea Pl i adncimea hi cu un lichid. de calcul cu densitatea pz i adncimea itI .e.. Acesta produce la nivelul planului orizontal BE. aceeai presiune ca si n cazul real si nu modific diagrama de presiuni sub acest nivel. Aceast observaie este util la calcularea fortelor :hidrostatice cu care fluide de densiti dif~rite 'acioneaz pe suprafeele cu care se gsesc n contact. In figura 2.15 se prezint diagrarna de presiuni pentru un ventil sferic montat peo conduct de aspiraie, n situaia repausului.
P2

J
1

PM

h h

c
Fig. 2.14.

,
Fig. 2.15.
J

Cnd nu se specific altfel, presiunile din diagrame snt exprimate in scara manometric.

44

45

..
2.3. FORE DE PRESIUNE In vederea dimensionrii sau verificrii diferitelor instalaii din. punctu J de vedere al rezistenei materialelor, este necesar adeseori s se calculeze i forele cu care, fluidele acioneaz pe suprafeele aflate n contact cu ele. Aceste fore poart denumirea de fore de presiune sau fore hidrostatice i reprezin t nsumarea forelor elemen tare de presiune. ' ',., Asupra unei suprafee elementare dA n contact cu un fluid acioneaz o for elementar de presiune dF, conform relaiei:
(2-~'5) PM

a b
Fig. 2,16. Fora
de presiune pe o suprafa plan.

und,e p este efortul unitar considerat uniform distribuit tara dA. , Rezultanta

pe suprafaa

elemen-

Fa

tuturor

forelor elementare
-+

este: (2-16)

F = ).4.P dA

(-+

i reprezint aciunea fluid ului pe suprafaa A. Din mecanic se tie c un sistem de fore poate fi redus, n cazulcel mai gen~ral, ~a o rezultant i un moment determinat de poziia punctului (polului] faa de care s-a fcut reducerea. In sit.uatia n care sistemul de forte elementare se poate reduce numai la o rezultant 'unic, problema se consideI: rezolvat cnd este precizat valoarea (modulul) fortei orientarea acesteia (direcie i sens), precum i punctul de aplicaienumit 'centru de presiune. n aceast lucrare vor fi analizate n mod diferit cazurile fortelor hidrostatica pe suprafee plane i pe suprafee curbe. '

Nu ntotdeauna este comod a determina fora d~.presi~e F folosind voIumele de presiune, fapt pen~r~ care ~e~st~bilesc relaii analitice, .foarte s~mple, care permit rezolvarea rapid a oncarei probleme de fore hidrostatice pe suprafee plane de form oarecare. Se alege un SIstem de axe de coordonate in modul urmtor: axa O, intersecia planului care conine suprafaa dat A cu planul manometric P 111; axa Oh, perpendicular pe planul manometric, eu sensul pozitiv n jos (coordonata h reprezint adincimea sub lllvelu~ P M~ ; . axa Oy, n planul suprafeei date i perpendlCulara pe Ox (Iig. 2.16, a sau b). Intrucit directia si sensul fortei hidrostatice F snt cunoscute, se vor stabili numai moduiul i' i poziia' punctului de aplicajie C. . Conform relatiilor (2-15) i (2-16), modulul forei de presiune se ca~culeaz prin Insumarea modulelor Iorclor elementare din interiorul suprafeei A: F Dar dF i, introducnd

2.3.1. FORE DE PRESIUNE PE SUPRAFEE PLANE

=(

)A

dF

=( P JA.

dA.

(2-17)

, , I J

n c~zul suprafeelor plane, toate forele elementare de presiune, fiind perpendiculare pe suprafa, snt paralele ntre ele. Rezultanta lor, forta' de p::esiune, va a~'ea n consecin aceeai direcie ~i acelai sens (de la 'fluid catre suprafaa). Problema se pune in a, determina modulul rezultantei si punctul ei de aplicaie. ' In figura 2.16, a .e consider un rezervor cu lichid de densitate p a crui suprafa aflat in contact direct cu atmosfera coincide cu planul manometric P M., Se. c~re s, se det~rmine fora de presiune pe o poriune de suprafa. plan~ (limitat in seciune de punctele 1 i 2) nclinat fa de PM cu un U!lghi e. n p~rtea dreapt a figurii s-a trasat diagrama auxiliar (p, h) cu ajutorul creia s~ poate construi diagrama de presiuni aferent suprafeei 1-2. Forele pe fiecare suprafa elementar snt proporionale cu presiunile,

= p dA = pgh dA = pgy sin 6 dA,


pgy sin

n relaia (2-17), se scrie: F

~A

e dA =

pg sin

e ~A

y dA,

(2-18)

in care notaiile au semnificaiile precizate anterior. Integrala.~ y dA se noteaz cu S" i este momentul
I
I

static

al supra-

l'

fetei A fat Ade axa O *. Djn mecanic se cunoate c momentul static al unei suprafee plane fa de o ax coplanar este egal cu produsul.
Pentru o mai bun nelegere a elementelor de .mai sus, pl:,n~l ~Oy (care inclu~~ suprafaa A) a fost rotit (rabtut) cu 90 n jurul axei Oy, astfel Jncit, 10 dreapta figurit 2.11;, b, se aterne pe planul desenului.

iar rezl!ltant~ .lor F tre~e prin centrul de greutate al volumului (corpului) de presiune I mtersecteaz suprafaa 1-2 n punctul C (centrul de presiune). Modulul forei ff este egal eu valoarea volumului de presiune,

I
I

47

46

"

dintre mrimea suprafeei la ax. Astfel,

i distan~a de la centrul de greutate al suprafeei

Aplicind relaia de descompunere Yc '_ y~A

a momentului
J'~A

de inerie axial, se scrie:

s",=Ly
precizare cu care relaia F sau
=7

dA

= YGA,

+ IG'"
s'"

(2-19)

'

yaA

+ IG'" _ - YG

+ IG'"
,--,'

(2-25)

yQA

(2-18) devine:
pg

sin BYGA

pghGA,

unde lG'" este momentul de inerie al suprafeei A fa de o ax paralel cu Ox i care trece prin centrul de greutate G (moment de inerie propriu], Al doilea termen din relaia (2-25),
_

(2-20)

e -

--= -.YGA
S'"

IGZ

IGx._.

Yc - YG,

(2-26)

Conform r~zultatulu!, fora. de presiun~ pe o suprafa plan este egal cu produsul drntre presiunea din centrul el de greutate si aria acesteia. Punctul de aplicaio C al forei de presiune nu coincide, in general, cu centrul degreutate G ~l supraf~ei plane, fiind situat mai jos [v, fig. 2.16, b)_ . Poziia centrului de presiune C va fi determinat prin coordonatele x I Yc fa de axele Oyi respectiv Ox, cu ajutorul regulilor mecanicii. Astfel~ sumele momentelor fo.relo: elementar~ fa de cele dou axe sint egale cu momentele rezultantei fa.a de aceleai axe:
Fxc

se numete excentricitate, reprezint proiecia distanei CG pe axa Oy i pre~ cizeaz abaterea centrului de presiune C fa de centrul de greutate G. Pentru rezolvarea unor probleme de fore de presiune, in anexa 2.1 se dau momentele de inerie, coordonatele centrului de greutate i ariile unor suprafee plane uzuale. Observaii: Relaiile (2-20), (2-23) i (2-24)' au fost stabilite pentru o suprafat plan A aflat ntr-un lichid de densitate constant p, la suprafaa cruia acioneaz presiunea atrnosferic. n cazul mai multor lichide de de~sit~i diferite aflate in repaus sau cnd la suprafa acioneaz o presiune dl~e~lt de cea atmosferic, se face mai intii reducerea la cazul tratat, prin stabilirea sistemului de coordonate astfel incit intotdeauna axa Ox s se afle in planul manometric corespunztor lichid ului n contact cu suprafaa plan considerat (fig. 2.17, a i b). In cazul unei suprafee date A ce se poate roti in jurul axei G: considerat fix n spaiu, conform relaiei (2-20) modulul forei de presiune nu este influenat de nclinarea suprafeei plane precizat de unghiul B. In schimb, conform relaiei (2-26), variaia unghiului 6 modific poziia centrului de presiune. Astfel, cind suprafaa plan A este vertical (6 = 90), excentricitatea are valoare maxim deoarece momentul static este minim

l
.J

=
=

~A

dFx,

(2-21 ) (2-22)

Fyc Intrucit
dF

~A

dFY.

P dA

= pgh

dA

= pgy sin B dA,


punctului (A j
xy dA
Sx

F
din relaiile

= PGA

= pghGA = pg sin BYGA = pg sin BS""

J I
1

(2-21) i (2-22) se obin coordonatele


X c

C:

=_..1___
F' -

dF x

PCsin e ( xy d4

JA

pg sin as",

sau x
c

IZlJ
S'"

(2-23)

i
Yc sau Yc=-' s'"
Iz

~
_A__

dF y F

pg sin e ~A y' dA PCsin

=-__ =

~A

y'

dA

as",

s
(2-241
o
Fig. 2.17. Fore de presiune pe suprafee plane reductibile
a -Iichipe cu 'densiti diferite; b -- lichid cu pern

.
G al supra-

in care:

la cazul general:

de aer la suprafa.

1"
48

1xII este momentul centrifugal a.l suprafeei A .fa de axele Ox i Oy; - momentul de inerie axial al suprafeei A fa de axa O,
4 -

Axa G",'este dreapta paralel cu axa Qz ce trece prin centrul de greutate feei A. Mecanica fluidelor c. 2087

1
(
J

49

p f,(

(YG=~

;= sma

hG' adncimea

centrului de greutate).
Forma suprafeei

Tabelul 2.1. (continuare}

Dac unghiul e scade, excentricitatea se micoreaz prin creterea momentului statie (crete yG), pn cnd, la suprafee orizontale (6 = 0), excentricitatea se anuleaz (YG ... co}, In aceast ultim situaie, C G, adic fora de presiune acioneaz chiar n centrul de greutate al supraFig. 2.18. Fora de presiune feei A (fig. 2.18). pe o suprafa plan orizontal. Dei alegerea axei Oy este arbitrar (cu respectarea condiiilor de a fi perpendicular pe Ox i cuprins n planul suprafeei A), la suprafee cu ax de simetrie se recomand s se aleag Oy chiar axa de simetrie, pentru a avea xG = xc= O. Cnd suprafaa plan A se afl in contact direct cu un gaz avnd presiunea p, valoarea forei de presiune se consider

Fora

de presiune, F

1Excentricttatea, ".1 + b)2 ---'----1 6 3h a + 2b ...Y+_ h a + b


h (a

Ad tnctmea centrului de presiune, hc

- P!I ho+ - X 2 3 a+2b) X-_ xh(a+b) a + b

(il

1+ ---

2ab

h + - X o 2 a+2b 2ho--+h- X a+b a2+4ab-L3b2 ' (a + b)2


h--

li

:3"0+
-X
6 h

+ 2b +b
2

"0=0

~ pu(a
6

2b)

"2
D2

X a2
a2

F=pA,

+ 4ab + b + 3ab +2b


1

h 2

..a + 4ab + 3b
2

a2

3ab

2b2

(2-27)

'iar centrul de presiune C coincide cu centrul de greutate G al suprafeei. Aceasta se datorete faptului c presiunea gazului se manifest cu aceeai intensitate n orice punct al suprafeei A, conform relaiei (2-11), fiind neglijat influena greutii gazului. In tabelele 2.1 i 2.2 snt prezentate rezultatele unor probleme de fore de presiune pe suprafee plane verticale i nclinate.
Tabelul 2.1

2: ~g (ho

E)
2

_I~
1

"8. --2-h8

"o + "8 . -2-h~0-+-D1 _

8ho

+ 5D

D'

2:
8

pyD"

~ D
8 ho 1

, i
)

Probleme

de fore

de presiune

pe suprafee

plane

~ pg(ilo 8

+
D) D2

0,0822 D

+ 0,2122
Schema ansamblului 0,0265

ho

+ 0,2944D
h

4,713~ D

+ 4,713~
D

re pg D"

0,0822 D

0,2944 D

Forma

suprafeei

Fora

de presiune,

Excentricitatea,

Adincimea centrului de presiune, Itc

Tabelul
Probleme de Iore de presiune pc supraee plaue

2.2

PAI

{~I
l-JL..l
FI.{

pg ("0 + ~)

bh

-.--6

"

1 2"0

1+-

"

ho +-.

3"0+ 2" 2"0 +"


Forma suprafeei:

Dreptunghi

..

"o=fJ

1 pgb,,2

h 6

::'h 3 h h2"0 + Il 0+-'--2 :31z + 0 Iz


il

Schema

ansamblului

Fora de presiune,

Excentricitatea.

-;. pg r J

(ho +

~)

bh

1 h -.--6

1+-

3ho It

P!l ho

(It) + -

bh -.sm

6 sin

, I

""

~.

c-

G.

'

~ 50

2ho h

ho=O ~ pgbil2
6

_1_ pgbJl' 2 sin 6

6 sin 6

"

51

Tabelul 2.2. (continuare)

ligurii 2.19. In acest sistem, modulele celor trei' fore de presiune i' "', i' v' Fh dup direciile Ox, Oy i respectiv Oh snt:

..:;;Y.._---------';.,D

...

Schema ansamblului

Fora

de presiune,

Excentrtcttatea,

x:

h [Po+P9(ho+
fII

;)]S:6 .
-h) --bh

6 sin 6

= pg ( hm+ho+

1 + 2(hm+ ho) h

1
(2-28)
Il
Fig.

sin

6
Il 1

ho=O

( Po+ pg- h)

sin

bh --=

6 sin 6

= pg

hm+-

h) 2

1 + 2 hm
h

2,19. Fora de presiune pe o suprafa curb.

1 1

--bll
sin

e
sm6

i, intnd seama c P
=

pgh,
pg ~ Ax

[P1Uh1+ P.g ( ho +

~)] ~
2
sin

--o
6 sin6
1

s, =
h
t

h dAx

pghGxAX
.

= PG",A"" =
PGyAU'

+ 2(h~ + hol

h) = p.u ('h1 + ho + 2

bh --

F II = pg ~A. h dA v F"t= pg~


A.

= pghG

II

AII

(2-29)

ho=O

(P'9h,

+ p.u

~) ~
2 sin

e e

--.--6 sin

h dAIa = pgV,

2h' 1+-1
h

. h) bh =P2g (h',+--2 sin

in care: proieciile . axele Ox, plane) ; dA"" dAy, dAIa - proieciile h - adincimea
A"" AII' . dA; Ali snt

suprafeei curbe A pe planele ce au ca norrnale Oy i respectiv Oh (aceste suprafee sint deci suprafeei elementare dA pe aceleai plane; centrului de greutate al suprafeei elementare

Po--

bll

sin

PG"" FGI/ 2.3.2. FORE DE PRESIUNE PE SUPRAFEE CURBE V

Fora de presiune de baz (2-16). Intrucit


---?'

- densitatea fluidului; - adncimile centrelor de greutate' ale suprafeelor A"" respectiv AII; - presiunile n centrele de greutate ale suprafeelor Ax, respectiv Ay; - volumul de presiune limitat n acest caz de suprafaa curb A, proiecia sa Ah pe planul manometric PM i suprafaa lateral generat de o vertical .care se sprijin pe conturul suprafeei A.

ce acioneaz pe suprafaa curb A este dat de relaia cunoscut de la inceput (ca

nu are o orientare actiunea

cazul supra,

feelor plane),

fluid ului se materializeaz

prin trei forte

Fx' Fv'

i FII intr-un sistem ortogonal de referin. Sistemul de referint este format din planul orizontal xOy la nivelul planului manometric PM si' axa Oli vertiG~I in jos (coordonata h este adncimea sub planul manometric), conform . 52 ;

Se pune condiia ca orice vertical dus n interiorul lui V s intersecteze suprafaa curb A ntr-un singur punct. In caz contrar, va trebui s se efectueze calculul pe poriuni ale suprafeei date care s respecte condiia de mai sus. . Dup cum se poate observa din relaiile (2-29), forele dup direciile Ox i Oy se calculeaz ca fore de presiune pe suprafeele plane Ax i Au' in timp ce fora vertical este egal cu greutatea volu~ului de presiune v. In consecin, punctele de aplicaie ale acestor fore vor Ii centrele de presiune aferente suprafeelor Ax i Ay, respectiv centrul de greutate al volumului V .

53

I
r

1
I

n cazul general, actiunea unui fluid asupra unei suprafee curbe de form !J oarecare se reduce la trei fore neconcurente, deci la o rezultant si un moment. n ::r:: In multe din situaiile concrete problema se simplific. Astfel, n cazul unor suprafee ce prezint elemente de simetrie, e F exist numai rezultant unic i, adesea, h o unele din cele trei fore de presiune snt nule. ~ De exemplu, n figura 2.20, a se preb zint un rezervor al crui perete lateFig. 2.20. ral este un sfert de cilindru de raz R i lungime b. Se presupune c adncimea apei n rezervor este H = R i se cere s se calculeze fora de presiune pe peretele lateral A. Sistemul de axe de coordonate este xOy n planul manometric

PM

Tabelul
Probleme de forje ele presiune pe suprafee curbe

2.3

0::0

Schema

ansamblului

Relaii

de calcul

fU

F,,= ~
F =

pgD'

12

,./F; +F~
F"
Fy

(suprafaa lichidului) i Oh vertical n jos. Fora Fa; = ntruct suprafaa curb A se proiecteaz pe planul yOh printr-o linie (un sfert de cerc) ~i Ax = O. In continuare, conform relaiilor (2-29):

6 = arctg-

Fy =

..!.
2
4

pg (h

!!..) bD
4
2ho D

J
I

P"= v

p
Gy

A
Y

pg

!!. Hb =..!. puR2b 2 2


b

F"
J

.!.. pg

(3" +
4

+ 1) D2

F =

-lr; + F~

J unde Ay este un dreptunghi de nlime' H = R i lungime b, iar V, volumul de presiune haurat pe figura 2.20, reprezint un paralelipiped dreptunghic din care se scade un sfert de cilindru. Modulul rezultantei unice F este:
j-""'=='VJPO-~~tti hm.~

6 = arc tg F" Fy

Rezultanta F trece prin axa cilindrului (deoarece toate forele elementare de presiune snt perpendiculare pe elementele de suprafa pe care acioneaz) 'i are o nclinare fa de orizoatal, dat de unghiul El (v. fig. 2.20, b):
(1 -

Fy =

1 R2 '2 pg

FI> = .!.. pg [~ 8 1800


RID

(2

!!. D

1)

COS([30-900)]D2 = kpgD2

6 = arc

2'.) pg
1 1 2
pgR2b

R'b

1 1,000 \ 0,750 \ 0,500 I 0,393 0,311 0,196

t{f

F" " F

= arc tg,
-

= arc tg 0,43 = 2314'.

0,250 0,077

0'1251~ 0,026

F = .JF~ + F~
Fh 9 = arc tgFu
Calculul se face pentru 1 m de stavil

In tabelul 2.3 sint prezentata alte exemple de calcul ale forelor de presiune
pe suprafee curbe uzuale.

54

55

Tabelul 2.3 (continuare)

fi

sus fora F~ (fig. 2.21, b). Prin nsumarea modulelor, sensurile forelor, rezult fora arhimedic FA: F.4 = F~ - F~ = pg(V" V')

inind seama de

Schema ansamblului

Relaii de calcul

Fv=

1 - pgW 2 1

sau

F n =-

[W pg re R2 -180"

(H

. h .J RZ J

FA
h2-

pgW,

(2-30)

in care:
g

- (H -

h) .JR2-

+h)21

F = .; F; + F:
{I
= arc tg-

fIuidului; accelera i a gravitaional; W - volumul corpului.

P este densitatea

Fn
fi

Fu Calculul se face pe 1 de stavil

Fora arhimedic se definete ca fora vertical dirijat n sus, ce acioneaz asupra unui corp cufundat ntr-un fluid i care este egal cu greutatea fIuidului dislocuit. Punctul de aplicaie al forei arhimedice este centrul de greutate al volumului W, considerat omogen.
2.4.2. CONDIIAIDEiPLUTIRE. STABILITATEA PLUTITORILOR

2.4. PLUTIREA

CORPURILGR

J
1

Condiia de plutire
2.4.1. FORA ARHIMEDIC

Fora arhimedic este o consecin direct a forelor de presiune pe suprafee curbe i are importante aplicaii n practic. Fr a pierde din generalitatea demonstraiei, se consider un corp cufundat ntr-un lichid i limitat de o suprafa sferic A, n sistemul de coordonate xOyh (fig. 2.21, a). Dup direciile Ox i Oy forele de presiune se anuleaz deoarece suprafeele Ax i AII snt nule, fiind proieciile unei suprafee lnchise pe planele yOh, respectiv xOh. . -Modulul forei verticale se determin cu relaia (2-29) i, n acest scop, se separ din suprafaa A calota sferic superioar pe care acioneaz vertical n jos fora F~ i calota sferic inferioar pe care acioneaz vertical

In cazul n care numai o parte din volumul corpului se afl n lichid, W din relaia (2-30) nu mai reprezint ntregul volum al corpului, ci numai volumul prii cufundate. In aceast situaie, corpul aflat n echilibru la suprafaa unul lichid poart numele de plutitor. Se consider un corp de greutate G i volum W cufundat intr-un lichid cu densitatea p. Conform relaiei (2-30), fora arhirnedic este: FA
=

pgW.

Intre greutatea G a corpului i fora arhimedic FA pot exista urmatoarele relaii:

o
:r

corpul nu este in repaus, ci are o micare de coborre in masa de lichid; G = FA - corpul se afl n echilibru indiferent la orice adincime ; G < FA - corpul se ridic la suprafa i devine un plutitor.

> FA

Prin ridicarea la suprafaa lichid ului, se micoreaz volumul cufundat, deci i fora arhimedic, repausul stabilindu-se cind cele dou fore se echilibreaz. Condiia de plutire const in egalitatea greutii plutitorului cu fora arhirnedic, dou fore de semn opus cu rezultant nul, care n notaie vectorial se scrie (fig. 2.22): b (2-31) Planul definit de suprafaa Acesta intersectat cu suprafaa Iichidului poart numele de plan de plutire. lateral a plutitorului formeaz linia de plu-

a
2.21. FOra arhimedicr a - forele orizontale se anuleaz ; b - forele vertlcale se tnsumeaz algebrlc.
Fig.

57

J
I

Ax longiludina/

. tire, un contur plan care inchide aria

de platire. Prin centrul de greutate al ariei de plutire trec dou axe ortogonale importante: axa longitudinal i axa transversal. Volumul plutitorului aflat sub planul de plutire se numete caren (sau volum de caren) i are ca centru de greutate punctul C, centrul de caren. Pescajul h este adncimea maxim a plutitorului sub planul de plutire. 111Fig. 2.22. Elementele unui plutitor. tregul plutitor are centrul de greutate G situat fie deasupra, fie sub C. Axa ce trece prin G i C cind plutitorul este n echilibru se numete axa plutitorului. Este evident c G este punctul de aplicaie al greutii p lutitorusui , iar C al forei arhimedice. Dac este ndeplinit condiia (2-31), corpul plutete. Cnd din diferite cauze plutitorul sufer mici oscilaii (de exemplu, n jurul axei longitudinale) el poate reveni saunu la poziia de echilibru.

mit curba centrelor de caren. La oscilaii mici, aceast curb poate fi asimilat cu un arc de cerc de raz r, astfel ncit: MC = MC' = r, unde: r este raza metacentric (raza de curbur n C a curbei centrelor de caren) ; M - metacentrul (centrul de curbur al curbei centrelor de caren). In pozitia modificat a plutitorului (v. fig. 2.23,

acioneaz 'n C', pe un alt suport dect greuta~ea ~astfel J?-ct.c~le d?~ fore egale ca valoare formeaz un cuplu care tl~de sa res!abdeasca pozria de echilibru (cuplu de ndreptare sau de restabilire). Daca metacentrul M s-ar fi aflat sub centrul de zreutate G, cuplul format ar fi rsturnat plutit.orul (cuplu de rsturnare). In bconsecin, stabilitatea unui plutitor la osciJaii mici este asigurat dac metacentrul M se situeaz deasupra centrului de greutate G: d

e,

b),

fora arhimedic

FA

= r CG > O,

(2-32)

1
,

Stabilitatea

plutitorilor

n care d este distanta metacentric MG, iar semnul se alege astfel: plus cnd C este deasupra l~i G i minus cnd C este sub G (n cazul din figura 2.23, semnul este minus). Dac nu este ndeplinit condiia de stabilit.ate (2-32), deci cnd d < 0, plut.itorul se rstoarn. .. . . La lin plutitor, raza metacentric r se poate clet.ermma cu ajutorul relaiei:
r=
1 -,

In exploatarea unui plutitor este posibil s apar oscilaii care n unele situaii conduc la dezechilibrarea acestuia. Oscilaiile snt de trei categorii:

(2-33)

i
\
J

oscilaii n jurul axei plutitorului i ale la plutitor; oscilaii n lungul axei plutitorului rapid; . oscilaii in jurul axei longitudinala ncrcri sau descrcri excentrice.

datorit

unor componente

tangen-

produse la ncrcare si descrcare ' sau al celei transversale date de

in care 1 este momentul de inertie axial al ariei de plutire fa de axa longitudinal a plutitorului (fa de' care plutitorul oscileaz), iar W - volumul de caren.
Api i c ai e. S se analizeze stabilitatea la oscila.ii mici a unei. grinzi paralelipipedice conectionat dintr-un material omogen de densitate Pl' care are dimensiun ile a, b, c (ltg. 2.21) 'i car~ plutete la suprafaa unui lichid cu densitatea P (Pl/P = 0,8). Din condiia de plutire

!~

, J

f.

,I
!

Ct timp se pstreaz ntre anumite limite i este nlturat cauza perturbato are, oscilaiile se amortizeaz datorit frecrii plutitorului cu masa lichid. Dintre tipurile de oscilatii se analizeaz acelea produse n juru! axelor cuprinse in aria de plutire. Se consider un plutitor de form paralelipipedic (fig. 2.23, a) la care greutatea G i fora arhirnedic FA se echilibreaz. Plutitorului i se imprim O nclinare mic 15 n jurul axei longitudinale, fiind adus n poziia din figura 2.23, b. Poziia centrului de greutate G al plutitorului nu se modific, O b dar centrul de caren se deplaseaz din Fig. 2.23. Stabilitatea unui plutitor. C n C', de-a lungul unei curbe. denuQ )

(2-31), rezult adincimea


plgabc = pgahc,

il de cufundare

a grinzii in lichid (pescajul)

de unde li

=~
P

b.

Condiia

de stabilitate

se scrie conform

relaiilor

(2-32) i (2-33):

ca~
d

r -

ce = .

12 b -Il CG = -- -ahc 2
b - h -->0 2

12h sa.u

6h' - 6bh

a" > O.

Fig. 2,24.

58

59

Dar h

= ..h
p

b i condiia

de stabilitate devine:

M [46]. Dac se noteaz cu (1 unghiul pe care il face cu orizontala nM la suprafaa izohar, se poate scrie: > O;

tangenta

6 ( P:

r
>

b2

6 ~ b'

+ a'

tg (1 i prin integrare

dz =-=dr

w'r
g

sau

dz

w'r g

dr

a'

6b'

p;

(1 -

p; ) ;

se obine ecuaia
Z

suprafeei
1 w2r2
g

izobare: (2-34)

= -2

+ Cl"

Cum ..h = 0,8, plutitorul va fi stabil la oscila.ii mici dac exist intre dimensiunile sale
p

a i b relaia:

Mrimea CI are o valoare constant de-a lungul suprafeei, dar se modific de la o suprafa izohar la alta. Cu condiia la limit z = ZN pentru r = 0, se elimin constanta CI i rezult ecuaia unui paraboloid de rotaie cu virful in N: (2-35)

a>
i instabil dac a

0,98 b
b.

< 0,98

2.5. REPAUSUL

RELATIV

Dac se alege particula M chiar la suprafaa liber a lichid ului, care este la rndul ei o suprafa izobar (presiunea egal cu presiunea atmosferic), se poate arta c aceasta reprezint tot un paraboloid de rotaie, dar cu virful in Q i cu ecuaia:

Legile repausului precum i relaiile de calcul au avut la baz ipoteza unui fluid omogen aflat in repaus in cmp gravitaional paralel. In continuare, ~e con~ide~ repausul relati~ cind, pe ling cmpul gravitaional paralel, mai intervin I alte fore masice. . . Dintre situaiile posibile de repaus relativ, se analizeaz dou cazuri ce pot aprea in instalaiile pentru construcii.

z-z
In punctul P, unde z

=---. 2 g

1 w'r'

(2-36)

= zp i r =
Z
p

R, ecuaia (2-36) :devine:


Q

-2

1 '",'R' =---,
2 g

(2-37)

2.5.1. REZERVOR iN ROTAIE UNIFORM

relaie n care denivelarea lichidului din vas este funcie de viteza unghiular cu, care va avea astfel expresia: . (2-38) Pe aceast baz, un rezervor in rotaie, corespunztor dimensionat, poate fi folosit pentru msurarea turaiei unui arbore vertical. Se amintete c intre turaia n (rotjrnin) i viteza unghiular cu (rad/s) exi~t relaia:
n=-I 30",
11:

1
J

Se consider un rezervor cilindric de raz R n care se afl un lichid ce umple parial vasul pin la cota Zo (fig. 2.25). Dac i se imprim acestuia o micare de rotaie in jurul axei Oz cu viteza unghiular constant cu, se .constat c suprafaa lichidului, iniial z p P~---r orizontal, se deformeaz lund forma de revoluie PQP'. O particul fluid 111 (r, z] va fi sup~s .f?r~i mas~ce un.itare datorit gravitatiei SI fortei m asrce de inertie determin~t de micarea de rotaie; cu expresia cu 2-; . In sistemul de axe zOr care se roteste

expresia (2-38) devine:


(2-39)

r Fig: 2,25,

odat cu vasul, rezultanta a celor do~ forte masice unitare are directia normai pe suprafaa izobar ce tr~ce prin

In scopul stabilirii unei legi similare cu legea hidrostaticii pentru cazul de repaus relativ studiat, se revine asupra ecuaiei (2-34). In valoarea constantei trebuie s fie cuprins i valoarea inlimii piezometrice (ahsolute) 61

60

1
I

\J

..L

constant

pe suprafa.a

izobar respectiv
2

i se scrie:

pg

trebuie s fie perpendicular pe supraleele izobare, acestea vor fi plane nclinate fa de orizontal cu unghiul f:ldat de: tgf:l

P 1 ",'r +=- +C = pg 2 g
2

C(r) ..

= _

(2-40)

dz = ~. dx g

l
I J

n care C2 este o constant n tot domeniul, iar C(r) este o functie de r. Relaia (~-40), asem.I;t?~re cu legea hidrostaticii (2-8), arat c pentru ,.= ct, presiunea variaza liniar cu adincimea, Valoarea constantei C se obine scriind c la ,. = O i Z = zQ corespunde p = Pat: 2 C2 = ZQ + Pa', care introdus n (2-40) conduce la: os

din care rezult

ecuaia

diferenial dz

a suprafeelor
g

izobare:

= - ~ dx.

Prin integrare

se obine
Z

= - ~x
g

+ CI'

(2-42) .

sau, prin introducerea buiei presiunilor:

presiunii manometrice

Pm

P - Pat> la legea distri-

n care CI are valoare constant de-a lungul suprafeei izobare, dar se modific de la o suprafa la alta. Cu condiia la limit x = O, Z = ZN se elimin CI din (2-42) i rezult ecuaia unui plan nclinat:
Z ZN

a = - x. s

(2-43)

)J
f J

I
2.5.2. REZERVOR iN TRANSLAIE UNIFORM-ACCELERAT

(2-41 )

Dac se alege particula M chiar la suprafaa izohare corespunztoare este:


Z Zp

lichid ului, ecuaia suprafeei


(2-44)

a = - x.
g

.' Un rezervor umplut parial cu lichid se deplaseaz pe orizontal ntr-o de trans!a,le umfoJ']ll-accelerat (fig. 2.26, a). Dac nainte de n" ceperea deplasru supr'af'at.a liber a Iichidului era orizontal la cota zo, n cazu.l . ~ care, va~ul ar~. accelerai~ constant , suprafaa liohidului se modl~lca ajunglnd .m pozira PQ. In sistemul de coordonate xOi, o particul f~Ulda ~l(x: z) va Ii supus aciunii forei masice unitara g datorit gravitatiei I foreI unit.are de inerie egal i de semn opus acceleraiei recipientuui. Intru ct cele dou fore snt constante, rezultanta lor se va menine pamicare

In punctul Q, unde

zQ i z
ZQ -

l, ecuaia

(2-44) devine: (2-45)

zp = - ~ l,

-:-a

o relatie n care denivelarea lichidului din vas este funcie de acceleraia recipientului, Ca urmare, prin msurarea denivelrii, se poate calcula acceleraia: a
=
Zp ZQ

ralel cu o direcie anumit


z

pentru

orice punct din masa fluidului. Cum

g.

(2-46)

Jj
e
a
Fig. 2.26.

In practic, se poate ataa unui mobil a crui acceleraie trebuie determinat un instrument numit accelerometru, alctuit dintr-un tub n form de U umplut parial cu un lichid (fig. 2.26, b). Acceleraia mobilului se calculeaz cu ajutorul relaiei: a=
tu g, i

(2-47)

n care 6.z este denivelarea lichidului, iar l - distana dintre ramurile tubului U. Pentru stabilirea legii de distribuie a presiunilor n masa lic~lid~, asup~a ecuaiei (2-42) se repet raionamentul de la razervorul n rotaie I rezulta:
z

..L

= - ~

os

+C

C(x),

(2-48)

62

63

unde Cz este o Constant n tot d . 1 . ~2-;8),v t~ilar cu legea hidrostaSr:tt(~~8) Jar ~~X) ~ funcie de x. Relatia a~aza. ~Iar cu adncimea. Valoarea co '. ara. a ca la x. = ct. presiun'ea ,7: O I .(,= zp eorespunde P = Pat: nstantel C2 se ob.me scriind c la
C2

3
MICAREA FLUIDELOR. FUNDAMENTE

z'p

+ Pat,
pg

de unde

~+.-P ~
,.

+-

Zp

+ Pat
pg

si in final 'd' t ib 18TI u ia de

9 '.pg preslUflI manometrice pg( zp z) -

p .
m'

P = P - P -

1
(2-49) 3.1. MICAREA UNEI
PARTICULE FLUIDE

pa x.

Dup cum s-a artat, in mecanica fluidelor un corp fluid este presupus un mediu continuu alctuit dintr-un numr foarte mare de particule. Se consider una dintre acestea, de form paralelipipedic (fig. 3.1), ce se deplaseaz dup o curb (T). Micarea general a particulei ntre poziiile MI i Ma poate fi descompus ntr-o micare asemntoare cu a corpurilor solide n care particula se consider nedeformabil i o micare de deformaie, proprie corpurilor fluide. In figura 3.1 se prezint separat cele dou categorii de micri: de la poziia MI la pozi.ia M2 micarea fr deformaie - translaie i rotaie - i ntre poziiile M2 i M3 micarea de deformaie - deformaie liniar i unghiular. Rota.ia se poate preciza prin unghiul {}descris de diagonala particulei cnd aceasta se deplaseaz din MI n 1112' n timp ce deformaiile - prin modificarea raportului laturilor i a unghiurilor dintre ele la trecerea particulei din poziia M2 n poziia M3' Descompunerea micrii generale a unei particule fluide n micri de translaie, rotaie, deformaie liniar i def'ormaie unghiular aparine lui Helmholtz * care a analizat aceste fenomene. Desigur, nu ntotdeauna snt prezente toat.e tipurile de micri elemcn tare , dup cum acestea nu se produc in mod separat, aa cum s-a artat, ci n acelai timp, n cadrul deplasrii genera le a particulei. Fig. 3.]. Micarea unei particule fluide.

J
)

1
J

1
1

* Helmholtz, He.rmann Ludwig Ferdinand (1821-1894), fizician i fiziolog german, profesor de fiziologie, anatomie i fizic la mai multe universiti germane. A scris lucrri de fiziologie, electricitate i electromagnetism. In hidrodinamic se remarc prin teoria sa asupra vtr tejurilor.
5 Mecanica fluidelor c. 2087

65

3.2. STAREA DE TENSIUNE

I
I
I

,J

. La fluidele in ~epaus s-a demonatrat c starea de tensiune efl,te precizat p.rmt,r-un efort ymtar de cOI!lpreslUne, normal pe suprafaa pe care actioneaz I avind aceeai valoare in Jurul unui punct. . ' In ~azul micrii, n ~nasa fluid ului se dezvolt, n afar de eforturi normal~, ~I .~fortufI tangeniale datorate viscozitii i, deseori, structurii fizice a Illlcarnv Ast~el, star.ea ~e tensiune intr-un punct la un fluid n micare are Q structura mal complicat decit n cazul repausului. _ . In .scop~lv sta~i~irii acestei stri, a fost introdus noiunea de presiune ludr~dmannc~, m~fIme. s~alar ce exprim gradul.de comprimare i care este egalav cu med!a a~?metlca a eforturilor normale din punctul respectiv. A fost ~le~sa aceasta J?arune deoarece s-a constatat c valoarea sa este un invariant, indiferent ,de slste~ul de coordo~are folosit, dei eforturile normale ntr-un pync~ ~u. smt eg~le ~tre ele. ~reslUne~ hidrodinamic are aceleai dimensiuni I UnItaI. d~ !ll~sura cu preslUnea hIdrostatic. De asemenea, se exprim in acelea~1 scarr I se I?~oar c~ ~celeai aparavte. Di.n a?este motive, in practic, nu se ~al fac~ une?r~ diferen mtre cele doua presrurn, folosindu-se denumirea de presrune dinamic in alt sens. Trebuie subliniat c presiunea hidrodinamic exprim numai parial starea de tensiune n cazul micrii.

-i o

-p -~-=
b
Fig. 3.3.

r:z;;=:;;
C

locale uo, Ul' sln t tangente la momentul t, este tocmai linia de curent ce trece prin punctul fix M o la momentul t. Din cele expuse rezult c, in general, linia de curent nu coincide cu traiectoria. Dac micarea nu depinde de timp (micare permanent), vectorii-vitez au poziii fixe n fiecare punct din spaiu i, n acest caz, traiectoria se identific cu linia de curent. n figura 3.3 snt prezentate cteva exemple de micri permanente cu spectrele corespunztoare ale liniilor de curent: a - micarea printr-un orificiu; b - micarea n dreptul unei bare cu seciune circular; c - micarea la o lrgire brusc de seciune. Tubul de curent este suprafaa format de liniile de curent ce se sprijin pe o curb nchis (fig. 3.4). Exemplul tipic de tub de curent este suprafaa interioar a unei conducte prin care circul un fluid. Dac seciunea transversal a tubului de curent este foarte mic, acesta devine un tub elementar de curent care practic conine un ir de particule fluide adiacente numit fir de curent. Curentul de [luid este masa fluid transport.at n interiorul unui tub de curent. Se poate considera c un curent de fluid este format dintr-un numr mare de fire de curent. Seciiunea oie este suprafaa transversal A ortogonal pe liniile de curent, plan n cazul liniilor de curent paralele (fig. 3.5, a) i curb n celelalte cazuri (fig. 3.5, b). Seciunea vie ajut la defi.nirea debitului de fluid.

uz ..

'-,

I I I

3.3. ELEMENTELE

I CLASIFICAREA

MICRII

FLUIDELOR

3.3.1. ELEMENTELE MICRI!

Pentru studiul miscrii de elemente ale acesteia.

fluidelor

este necesar

introducerea

un ei

.. sem

. T~aiectoria. este. drumul parcurs de centrul unei particule fluide. VectorulVIteza al p art.iculei este n permanen tangent la traiectorie. Linia de cw:~nt. est: curba .care urmrete direcia de curgere si este tangenta l~ vectorii-vitez a~partIc~le.lor fluide situate la un moment' dat pe ea. Modu~ :n ?are se .constrUlete o linie de, cur:mt ce trece printr-un punct oarecare fix din spatiu M o este prezentat I1l fIgura 3.2. Se presupune c la un moment t, in Mo~se afl particula mo care, sub aciunea vitezei Iocale uo, se d~plas~az ntr-un interval de timp foarte ma nuc dt In punctul Ml' unde ajunge la momentul t cit: Intrucit mediul fluid este Ma mz presupus continuu, la momentul t in il! 1 exist particula ml care avnd viteza ~2 m3 i ajung.e la momentul t dt n punctul M3 U3 M2 RaIOnamentul se repet i pentru alte puncte de-a lungul direciei generale de .curgere, astfel .nct locul geometric Fig. 3.2. Linia de curent. obinut Mo Ml 1J12"" la care vitezele

I
1l
A

Fig.

Tubul de curent.
3.4.

a
a -linii

Fig. 3.5. Seciunea vie este ortogonal pe liniile de. curent:


de curent paralele; b -linii de curent neparalele ,

66
67

Criteriul

desfurrii

n timp

Din punctul de vedere al desfurrii

in timp, micrile fluidelor pot fi: snt independente ,

micri permanente, la care elementelecaracteristica de timp;

Fig.

3.6.

Fig. 3.7.

Debitul de fluid: fie o seciune transversal dA, a unui tub elementar de curent (fig. 3.6) i ti intensitateavitezei Iocale (vectorul-vitez l este nOI'mal pe suprafaa dA). Prin debit elementar de fluid sau debitul firului de curent dQ se inelege produsul dintre viteza u i suprafata dA: ' dQ = udA (3-1) ~i reprezint vol.umul de fluid ce strbate seciunea transversal elementar lI} umtatea de timp. " Pentru un curent de fluid, debitul volumic Q rezult din insumarea tuturor dehitslor elementare ale firelor de curent ce alctuiesc curentul respectiv: Q unde A este seciunea vie. .. ~ac se n~ule~te debitul :;olumic cu ~en8jtatea p sau cu greutatea CIfICay, rezulta debitul de masa Qm' respectiv debirul de greutate QG: Qm spe(3-3)

micri nepermanente la care toate caracteristicile sau numai o parte dintre acestea variaz cu timpul ntr-o msur mai mare (micri rapidoariabile sau mai mic (micri lent-variabile. Ca exemplu, se poate da fenomenul de lovitur de berbec, prin care se nelege o micare rapid-variabil n instalaii cu lichide sub presiune caracterizat de o variaie intens i rapid a presiunilor i debitelor.
Criteriul desfurrii n spaiu

Dup desfurarea

in spaiu se disting:

= S dQ

=~A

udA,

(3-2)

,. micri uniforme, caracterizate de linii de curent rectilinii i paralele, cu viteze locale constante de-a lungul lor. Condiia de uniformitate a micrii nu impune ca vitezele s fie aceleai de la o linie de curent la alta. Dac ns vitezele snt egale in tot domeniul ocupat de fluid, micarea se numete omo. 'gen-uniform. Practic, pentru a fi uniform, o micare trebuie s fie i permanent. Ca exemple de micri uniforme pot fi date micarea unui fluid ntr-o conduct rectilinie sub presiune, de form i seciune constante, micarea apei ntr-un canal rectiliniu la care adincimea i seciunea se menin constante (panta fundului canalului este egal cu panta suprafeei apei) etc.; micri neuniforme, la care liniile de curent nu snt rectilinii i paralele sau la care vitezele nu se pstreaz constante de-a lungul lor. In cazul n care gradul de neuniformitate a micrii este redus, micarea poart numele de gradual variat (exemplul tipic este micarea prin ruri Sau canale), care de multe ori n calcule se consider alctuit din tronsoane cu miscare uniform. Cnd gradul ele neuniformitate este pronunat, micarea se st~diaz ca atare (micarea unui lichid peste Ull deversor, curgerea prin orificii, saltul hidraulio etc.).
1 1 Criteriul tratrii matematice

pgQ. (3-4) Perimetrul udat este ~U?gimea. P a prii perimetrului seciunii vii aflat In ?o~~act cu un c?ntur rigid. In fIgura 3.7 sint prezentate trei cazuri de sectiuni VII la care se indic perimetrul udat prin linii ntrerupte. ' Raza hidraulic udat P: este raportul dintre R=~. aria sectiunii vii A i perimetrul

= pQ, QG = yQ =

'

(3-5)

. Vil~za me~ie e~te viteza caracteristic modelului curentului de fluid unidimension al I egal cu raportul dintre debitul curentului Q si aria sectiunii Vll A: ' ,
v
1= -l

udA

Q = _. A

A)A

(3-6)

I
\

Micri tridimensionale la care, ntr-un sistem ortogonal de referin, nu este posibil s se renune la nici o component a vitezei locale, componentele fiind aproximativ de acelai ordin de mrime. , Este cazul jeturilor fluide folosite curent n instalaiile de' ventilare.
Gl Micri bidimensionale, cind depind practic numai de dou variabile spatiale. Micarea bidimensional poate fi plan (dac este identic in plane par~lele cu un plan dat) sau axial-simetric (identic n plane care trec printr-o ax de simetrie). Poate fi considerat plan micarea apei ntr-un canal dreptunghiular de lime foarte mare (cu excepia zonelor din imediata

3,3.2. CLASIFICAREA

fvllCRILOR

In scopul studierii mi scrii fluidelor pot fi prezentate funcie de anumite criterii.

diferite clasificri

68

59

J
a
a - micarea
plan;
b -

b
micarea axiaI.simetric.

Fig. 3.8. Micarea bidimensional:

a pereilor). Astfel, la seciunea transversal prezentat n figura este identic n oricare din plan ele (1), (2), .... Un exemplu de micare axial-simetric este curgerea sub presiune printr-o conduct rectilinie circular, unde vitezele snt egale la distane r egale de axa conductei (fig. 3.8, b).
3.8, a, micarea

vecintate

J J

Micri unidimensionale, cnd pot fi considerate dependente numai de o singur variabil spaial. Acest model matematic este cel mai utilizat in hidraulica instalaiilor i poart numele de modelul curentului de fluid unidimensionai. Explicaia adoptrii acestui model de calcul este dat de existena conductelor i canalelor Ia instalaiile hidraulice, micarea avlnd in general un caracter de curgere paralel sau uniform, ntrerupt de zone relativ scurte cu neuniformitti. Folosirea modelului de curent unidimensional conduce la stabilirea unor relaii de calcul de form foai'te simpl.
Criteriul contactului cu pereii rigizi

laminar, aspectul curgerii este telescopic ~fig: y 3~9) cu vitez maxim in axa. ~on~~~tei ?I vitez nul la perete. In ca~ul mieam lamI: nare vitezele locale Uz n seclUn~a t:an.sversal~ a unei conducte circulare snt distribuita dupa x o parabol de gradul doi *.. " Micri turbulente, care au o str:uctura dezordonat, iar partic~lele f.l.uide nu-i mentin individualitatea. Traiectoriile lor se lmple- Fig. 3.9. Distrtbuta vitezelor la t'esc, producndu-se .un intens trans~erde micarea laminar printr-o conduct circular. mas i cantitate de mI.care.ntre stra~un, f ~no~ men caracteristic numit dLfu..~w tu~oulenta I . care este consecina pulsaiilor vitezelor locale. .. . Dac se msoar cu un instrument de nalt precizie v:teza ntr-un" pun.c~ dintr-o conduct in care se realizeaz o mi~are t~rbuler;tta, se constata ex;s_ tenta ulsaiilor spaiale n jurul. une.i va1.on me~lI .. In f?gura 3.1~ snt rep e zentat~ in functie de timp pulsaiile VIteZeI u dupa direcia genb'aia d~ cu~rre x (n lungul conductei) i dup normala y. La ~l1l~carea tur ~ euta,. VI ez~ instantanee, ca dealtfel toate mrimile car~ctel'lstI.~e, po~te Acor~Idrat: ca suma unei viteze medii temporale i a un el pulsaii de vitez. st e, up direcia x (v. fig. 3.10, a):

!I

(3-7)

iar dup direcia y (v. fig. 3.10, b):


u II

il II

+ u:,.
r

(3-8)

Prin definiie, mediile temporale


il

(notate cu bar) au expresiile:


II
Z

Micri sub presiune, la care ntreg conturul micrii este constituit din perei rigizi. Este cazul conductelor de alimentare cu ap cald sau rece, al conductelor de gaze sau al canalelor de ventilaie (fig. 3.8, b).

1 ~T = -T o
1 =T

dt,

(3-9) (3-10)

e Micri cu suprafa liber, care se refer numai la Jichide, n cazul in care pereii rigizi formeaz doar o parte din contur, existind poriuni de contact cu atmosfera (suprafaa liber a lichidului). In aceast clas snt cuprinse micrile n ruri i canale, n jgheaburi, rigole, conducte de canalizare etc. (fig. 3.8, a).
o J eturi fluide, care sn t micri individualizate ale unor mase de lichide sau gaze n domenii ocupate de alte fluide aflate in repaus sau n miscare. In aceste situaii, 'nu exist contur rigid. '
Criteriul structurii fizice a micrii

il

~T

II

uII dz,

unde T este intervalul

de timp pe care se face medierea.

~~./M:~
V~

Micri laminare, care au o structur ordonat, in cadrul creia parti- . cuIele fluide i pstreaz individualitatea (se face abstractie de fenomenul difuziei moleculare). . Micarea se realizeaz n straturi suprapusa care nu se amestec ntre ele. Astfel, ntr-o conduct circular i rectilinie prin care circul un fluid n micare

a
Fig. 3.10. Aceast lege aparine lui Hagen (1794-1884,
1869, fizician i fiz.iolog francez).

hidraulician german) i Poiseuille (1799-

70

Se constat c ntr-o micare uniform (cazul conductei circulare analizate) 0, fiind viteza de transport din punctul respectiv, n timp ce U = 0, deoarece nu exist o micare continu ctre pereii conductei (aceti~ slut impermeabili). Ca valoare absolut, pulsaia vitezei dup direcia curgerii este cupr-ins intre 2 i 30% din valoarea vitezei medii temporale respective. Pulsaiile transversale snt aproximativ de acelai ordin de mrime cu cele longitudinale pentru puncte nu prea ndeprtate de axa conductei scznd ctre perei, unde snt anulate de prezena acestora. ' Exist.e~ao p~lsaiilor transversale face ca particulele fluide de dimensiuni foart~ mICI ~a Iie deplasateperpendicular pe direcia de curgere, ceea ce produce fi seciunea conductei o oarecare uniformizare a vitezelor locale (medii temporale). .I~ scop~1 d.Ba pstra ~i n micarea turbulent modelul de fluid anterior d~ffilt. (al.catUl.t dID. particule), ~ste necesar s se considere particulele de dlmensI.u~I m~l.lrhan. (macrop~rtlCule) care s circumscrie agitaia particulelor mICI (mlCropa~~lCul~) animate d~ componentele pulsatorii ale vitezei. In acest ~el, pulsaiile smt formal eliminate, macroparticulele din diferite ~uncte .avmd VItezele locale ~g~le cu vitezele medii temporala din punctele Iesp~.ctlve. Acest model folosit in calcule poartnumele de modelul miscrii medii turbulente i aparine lui Boussinesq. . _ In figura 3~110este reprezent~t distribuia vitezelor locale medii temporale u'!'. Se obse~va ~a, in afa.ra unui strat Ioarte subire de grosimea l)o din apropler:.ea pereilor ~ care vlteze~e a~ o variaie important de la zero (la perete) pina la o anuml~a va~oar.e, dlst:l~u'la in sectiune a transversal a conductei este aproape umfor~~. Se subliniaz ln c odat c uniformizarea vitezelor este rezultatul pul~allior cC!-re da~ natere fenomenului de difuzie turbulent. Se .ammtete ca efo:~urile unitara tangeniale datorate viscozittii aveau expresia, conform relaiilor (1-37) i (1-38): .
Uz i= 7= f.ldu

asemntoare efortului de viscozibate regim Iamin ar efortul tangenial este

'v'

Deci, n

Rezervor cu . __ /Ca!aran!
lh- ,...,;J

in timp ce, la regimul

oare se consider

turbulent, frecrile interireprezentate de suma


T

l='~='~=~

Rezervor

Tv

T,.

='vp-.

du

dn

dn

Dup caracterizarea celor dou regimuri de curgere, Iamin ar i turbulent, se pune probleI:?-a stabilirii unei mrimi care s indice tipul de micare. Rspunsul l-a dat, in bun parte, Reynolds nc din 1863, printr-o serie de experiene efectuate pe un aparat care i poart numele. Dispoz~c b tivul se compune dintr-un tub transparent alimentat la un capt de un rezervor cu nivel constant i prevzut la cellalt capt cu un ,robinet Fig. 3,12. de reglaj (fig. 3.12, a). Un rezervor supIrmen,tar, , . " .. cu lichid colorat asigur prin intermediul unui mIC IDJecto~ un fir de hC~l~ ce poate fi urmrit n lungul micrii din tub., P~n~ru viteze ~oarte mrci n tub, firul colorat injectat are' aspectul unei 11I~1ldrepte (Iig. ?12, b), caz n care se recunoaste miscarea laminar. Mrind VItezele prin tub, la un moment dat firul' ncepe' s oscileze n jurul poziiei iniiale, apoi s se destrame, iar particulele de lichid colorat s se ~prtie, no masC!in micare din tub. Este momentul n care au ap~ut pul.sall~e de :VIteza, deci caracterul turbulent al micrii (fig. 3.12, e). La viteze Imai mari, colorantul este total difuzat n tub. Dac se repet experiena pentru diametre i lichi de d,iferite, se cons.tat c apariia aspectelor oaractenstice de trecere de la un regim la altul depinde de criteriul de simi li'tudine Reynolds: Re n care: veste L -

.Dac se noteaz acest efort ~angenial cu TV pentru a se sublinia natura sa, m SIstem ul de coordonate considerat n figurile 3.9 i 3.11, capt forma:
T.

vL.
v

(3-13)

vp-.

dIIZ

dy

.(3-11)

Efortul Suplimentar y .

T-.

se ~na.nifest~ att Ia micarea Iarninar ct i la cea turbulent. fisa, m regim turb~lent se.. mn~fest un efort tangenial " datora" pulsaiilor vitezelor locale numit efort de frecare aparent care, dup Prandtl are expresia:

viteza medie; o lungime caracte~istic a micrii ; v coeficientul cinematic de visoozatate. Micarea este laminar dac cnd Re

;.;~~ ..
t

Q.. o:

(3-14) I turbulent

_ 't = pl2/

dux -dy

dux -dg

dux pE __ , dy

(3-12)

> Recr'

(3-15)
J

Fig. 3.11. Distribuia vitezelor (medii temporale) la micarea turbulent printr-o conduct circular,

n care l poart numele de lungime de amestec si reprezint~ fi~i~, dime~~siunea macroparticulei di~ cadrul mieam medn turbulente. Mrimea e: se n,umete coeicient cinematic de viscoziiate aparent I nu .are nICI o semnificaie fizic, fiind introdus numai pentru a se putea da efortului TI o expresie

unde Re este valoarea critic a numrului Reynolds i depinde de modul n care se ~ege lungimea L. ~st!e~, .dac ~e consider diametrul,interior D al tubului ca .lungime caracterIstica m sectiunea de curgere, numarul Reynolds are expresia vD (3-16) ReD = -.'
v

72

n
J

iar valoarea sa critic este (3-17) valabil pentru cazul conductelor circulare. Aceast valoare trebuie interpretat ca valoarea minim la care poate avea loc micarea n regim turbulent. Experiene foarte ingrijite au permis realizarea unor micri laminare chiar i la numere Rev mult mai mari, dar orice perturbaie transform in mod ireversibil regimul laminar n regim turbulent.
I

JGE:Tranzifie

Slral/ifnil

x:
Mi core
lurbufenlrJ

3.4. STRATUL LIMIT

b
Fig. 3.13. Stratul limit la placa plan.

Existena contururilor rigide in apropierea unui fluid influeneaz micarea acestuia. Astfel, datorit proprietii de adeziune la perete, particulele fluide au viteza egal cu viteza solidului, respectiv viteza relativ dintre fluid i perete este nul. In vecintatea conturului rigid, vitezele Variaz dup direcia normal la contur, fapt corelat cu prezena eforturilor tangeniale datorate viscozitii i turbulenei. Zona din apropierea unui contur rigid n care se resim te influena acestuia asupra micrii fluid ului poart numele. de strat limit *. La studierea stratului limit se disting dou tipuri de probleme de. micare dup cum fluidul curge in jurul unui corp solid sau este limitat de un contur rigid. In primul caz, problema este numit extern i se pot da ca exemple micarea n jurul unor elemente de jaluzele la un turn de rcire, curgerea apei de-a lungul unei paIe la o pomp centrifug sau a aerului fa de pala unui ventilator. In cel de-al doilea caz, problema se numete intern i se poate exemplifica cu micarea apei prin conducte la instalaii de alimentare cu ap cald sau rece, micarea gazelor natura le prin conducte, micarea aerului prin canale de ventiJare etc.
3.4.1. STRATUL LIMIT LA PLACA PLAN

in la vitez foarte apropiat de u'" (la fronti~ra stratul~i limiti), ca n ~ontinuare, dup axa Oy, viteza s rmn pr~ctlc .co~stanta, U",' n acest mod miscarea fluid ului se poate separa in doua regiuni: ~ m;carea n stratul Ii~it n .care s~ manifest" vari~ia de vite~ ~ deci eforturile tangeniale de viscozitate I turbulena [Iluidul se consider real) ; micarea n afara stratului limit, cu viteze p;actic constante, fr prezenta eforturilor tangeniale (fluidul se poate consl~era yerfect). b l " La 'rndul ei, in stratul limit, micarea poate Ii Iaminar sau tur. u ~nt~ (v. fig. 3.13, b). Stabilirea tipului de micare se fa~e cu ajutorul ~n~er~uIUl (numrului) Reynolds scris cu grosimea a ca lungime caractenstJCa I cu viteza u",: (3-18) u"'s R el) = --,
v

in care veste coeficientul cinernatic de viscazitate


\ ReI)

a fluidului. Dac (3-19)

)
J

Unul din cele mai simple cazuri de problem extern, Iacare se poate adnci noiunea de strat limit, este micarea unui fluid fa de o plac plan semiinfinit dispus dup direcia de curgere a fluidului. Se consider un fluid in micare omogen-uniform, cu viteza u'" egal in tot domeniul, care este interceptat de o plac plan fix in spaiu. Datorit poziiei plcii fa de curent i n ipoteza grosimii nule a acesteia, stratul limit se formeaz In rnod simetrie pe ambele fee (fig. 3.13, a). In studiu se consider numai o singur parte a plcii, pentru care se alege sistemul de coordonate xOy (fig. 3.13, b). Stratul limit se dezvolt Incepind din punctul O i crete continuu n grosime de-a lungul axei Ox. Convenional, grosimea Il a stratului limit se msoar perpendicular pe contur, de la acesta pn la punctul in care viteza unei particule fluide este mai mic cu numai 1 % fa de vit~a curentului omogen u"" Astfel, pe distana a, viteza fluid ului variaz de la zer~Jla contur)
* Ulterior, se va arta c poa t e existn strat limit i in lipsa unui contur rigid, dar In prezena unor suprafee de discontinuitate a vitezelor (de exemplu, la jeturile flnide).

< (Reo)eT' > (Reo)eT'


printr-o

micarea

este laminar,

iar dac
ReI)

(3-20) zon de tranziie (3-21)

ea devine turbulent, dup ce trece luai nti (v. fig. 3.13, b). La placa plan (Res)eT ~ 2800.

Tinind seama de faptul c grosimea a crete cu .l~gimea 'x porni.nd ~e la ~aloarea zero in origine, la placa plan str~tullimlta. inc~pe pnn.a f!; Iamin ar. Se oate demonstra c pe poriunea. c.u micare l~lDa:a a varraz a pr~p~rtiOIal cu X1/2 Dac placa este suficien t de lunga, mlcare~ ~oate ca.I?~t~ ~aract'eristici turbulente ncepind cu ~e?~unea ~ care, datonta ~cr~tel:J! Ul Il, condiia (3-19) nu mai este indeplimta: Dupa cum se r.emarca dm ,h~ur~ :3 13 b n acest caz grosimea a crete mal repede cu lungimea x (Il_' anaz~ p~oporional cu X4/5). Lng plac se formeaz un substrat care pastreaza

75
74

unele caracteristici ale micrii laminare. Acest substrat a crui grosime s-a notat cu Ilo se numete [ilm. lam mar sau substrat limit laminar. In privina vitezelor locale, se constat distribuii net diferite la cele dou tipuri de micri, Iamin ar i turbulent. In cazul stratului limit lamina!' msurtori foarte precise de viteze i studii teoretica au condus la o curb parabo lic de gradul trei. La stratul limit turbulent distrihutia este mai uniform datorit difuziei turbulente, cu excepia filmului lami~ar unde vitezele cresc foarte repede, aproximativ liniar. ~ In studiul stratului li~it la o >1?cplan semiinfinit se poate constata c~ raportul Il/x are valorifoarte mICI, de numai 0,005 ... O,O. Acest fapt ntaete modul de schematizare propus, prm care efectul de fr~are al peretelUI este presupus concentrat numai pe o zon foarte restrns.
3.4.2. STRATUL LIMIT LA CONDUCTA CIRCULAR

de captul conductei, distan numit lungime de stabilizare. unea (S), distribuia vitezelor se menine aceeai, de forma: u=u n care: u
uma>: max

Dup

seci-

4f2) D2 ( 1--.
j

(3-23)

este viteza local la distana r de axa conductei viteza maxim realizat in axa conductei.

n relaia (3-22), numrul

Reynolds corespunde formei (3-16):

J
i. respect condiia (3-14). Teoretic, se poate demonstra c viteza medie veste jumtate vitezei maxime uma>:: v
=

din valoarea (3-24)

Problema int~:n a stratului limit :.a conductele circulare este important ~ cazul .~nstalaI~lor peJ?-tru .construcII,. pe ~ce.ast cale putnd fi explicate distribuiile de VIteze din micarea lammara SI turbulent precum si alte aspecte ale .curgerii (desprinderi ale stratului limit, pierderi' de sarcini etc.). . Se consider o conduct de diametru interior D montat astfel incit v~tez~le locale n seciunea de intrare s fie egale ntre ele, avind valoarea u"" (~Ig: ~.14). In ,contact cu pereii conduc~ei, ~a .i la placa plan, apare stratul limit care la inceput are o miscare lammara indiferent de valoarea vitezei u"". D~c~vite~a : este redus (n' cazul apei, de'civa cm/s), incepind dintr-o a-,?-umIta secIUne. (S), stratul .limit~ lami~ar ocup ntreaga conduct (fig. 3.14, a). Sectiunea (S) este SItuata la o distan. 1. = 0,03 D Ren
Slra//imi! Iaminor u

0,5 umax

Dac viteza u." cu care ptrunde fluidul in conduct are o valoare mai mare (este ndeplinit condiia 3-15), stratul limit Iamin ar devine turbulent i, ncepnd din seciunea (S), ajunge s umple intreaga conduct (fig. 3.14, b, In acest caz, lungimea de stabilizare l. depinde relativ puin de valoarea numrului Reynolds i este dat de relaia aproximativ: l.

(40 ... 60) D.

(3-25)

(3-22)

Dup seciunea (S), distribuia de viteze * este aproape uniform, cu excepia variaiei rapide pe grosimea filmului laminar ~o Aceast grosime scade odat cu creterea numrului Reynolds, avnd expresia aproximativ: (3-26)

J-

Slral uiniI /aminar

a
.Sira/limf lurbu/en/ u Film laminar

n care A este o mrime adimensional numit coeficientullui Darcy (v. 3.6.1). Pn n prezent au fost propuse numeroase legi de distribuie a vitezelor n stratul limit turbulent, numit in cazul conductelor smbure turbulent. Fie c se lucreaz cu legi empirice, fie cu legi seini-empirice deduse pe baza unor considerente teoretice asupra turbulenei (de exemplu, legea logaritmic a lui von Krrnn), este important de reinut c pulsaiile turbulente au tendina s conduc la o distribuie uniform. In acelai timp se constat c la numere Reynolds egale, adic la acelai grad de turbulen, cu ct rugozitatea pereilor conductei este mai mare, cu att distribuia vitezelor este mai neuniforrn. In orice situaie ns, la micarea turbulent se poate afirma c vitezele in sectiune tind ctre o distributie uniform, fapt confirmat de nenumrate msurtori de laborator, precum i de valoarea vitezei medii n funcie de viteza maxim realizat n ax v ;:; 0,84 umax'
(3-27)

Reo= v: >(ReO}Cf
Fig. 3.14. Stratul limit la conducta circular: a - micarea Jaminar; b - micarea turbulent .

* La micarea turbulent prin distribuie sau profil de viteze se Inelege distribuia vitezelor locale medii temporale In sensul relaiilor (39) i (3-10). 77

76

Folosirea modelului unidimensional si a valorilor medii conduce n cazul miscrii turbulente n conducte la ;ezultate foarte bune tocmai datorit distribuiei de viteze existente.
3.4.3. DESPRINDEREA STRATULUI LIMIT

Dac presiun ea n curentul exterior stratului limit crete n sensul micrii, este posibil ca ntr-o anumit seciune (D) s se produc desprinderea stratului limit de pe conturul rigid. In figura 3.15,a este schematizat acest fenomen folosind n reprezentare un sistem de axe mobil xOy, unde Ox este tangenta i Oy normala la conturul rigid. In figur SU1ttrasate distribuiile de viteze n cteva seciuni ale stratului limit i se constat urmtoarele: n seciunea (1) stratul este POZItIV -- > ;

.. (au

0)

limit este nc stabil i gradientul

de vitez

n seciunea (D) unde gradientul

de vitez are valoarea nul pe contur D se numete punct. de des-

(:: =

O), stratul

limit se desprinde. Punctul

J
I J

prindere; in seciunea (2), ncepnd de la contur, gradientul de vitez are mai intii valori negative, ca apoi s revin la valori pozitive. Aceasta nseamn c sub linia ntrerupt care pornete din D vitezele s-au inversat (f'luidul i-a schimbat sensul de curgere). Linia intrerupt poate fi privit ca o extindere a conturului rigid ntru cit unete puncte de vitez nul.
Zon de virlejuri

Desprinderea stratului limit se explic prin creterea presiunii n lungul micrii datorit creia vitezele ncep s scad pn cind se anuleaz i apoi se inverseaz. In condiiile aceleiai creteri de presiune, poziia punctului de desprindere D depinde de regimul micrii n stratul limit: stratul limit turbulent este mai stabil dect cel laminar i se desprinde mai trziu. In figura3.15, b i c au fost prezentate dou cazuri de desprindere: la un element cu seciune circular dintr-o baterie de nclzire i la un cot de pe un canal de ventilare. In primul caz, problema este extern i pe elementul circular se formeaz stratul limit care crete n grosime de-a lungul conturului. In punctele D i D' a cror poziie depinde de regimul de micare, stratul limit se desprinde i apare o zon de vrtej uri care, pentru a fi ntreinute, consum din energia curentului. Pe de alt parte, presiunea frontal a curentului este mai mare dect presiunea pe faa din spate, avnd drept rezultat o ncrcare pe cilindru. Cele dou aspecte expuse pot fi privite ca rezistena hidraulic opus de elementul circular micrii fluidului. In al doilea caz, problema este intern i se presupune c stratul limit s-a extins pe ntreaga seciune a canalului de ventilare. Ctre exteriorul cotului, datorit forelor centrifuge, presiunile cresc de-a lungul peretelui, stratul limit desprinzndu-se n punctulD. Dup ce las n exteriorul su o zon de vrtej uri, stratul limit revine la peretele canalului odat cu scderea presiunilor. Dup cum se remarc din figura 3.15, c, se produce o dezlipire a stratului limit i ctre interiorul cotului , cauza fiind discontinuitatea conturului. Limitarea desprinderilor i deci a zonelor de vrtej uri se face de obicei prin introducerea unor aripioare de dirijare n cot (fig. 3.15, d) sau prin realizarea unui cot cu form hidrodinamic. 3.5. LEGILE GENERALE ALE MICRII
FLUIDELOR

Oj
'nJ
l'

\~

r---....I.-

C}/

c
I
.J

Zande virlejuri

Sfral/imilrJ

j
b
Fig. 3.15.

~/I
. ..1

In mecanica fluidelor legile generale de micare reflect ntr-o form proprie legile de baz ale mecanicii: principiul conservrii masei i al energiei, principiul variaiei cantitii de micare etc. Aceste legi trebuie prezentate in aa fel nct s ofere n mod direct metode practice pentru calculul hidraulic al instalaiilor. Micarea fluidelor prin instalaii se face de obicei n regim turbulent i, numai rareori (de exemplu n sistemele de transport pen tru produse petroliere et.c.), n regim Iamin ar. In acelai timp, pentru dimensionarea hidraulie a instalaiilor se consider cazul micrii permanente, indiferent c se refer la o micare sub presiune, sau la o micare cu suprafa liber. Desigur, se recomand i metode de verificare pentru condiii de nepermanen care pot aprea n explo atare (avarierea alimentrii cu for a instalaiei, distrugerea echipamentului, a aparaturii de reglaj etc.). ntrucit Tn cadrul instalaiilor hidraulice predomin conductele sau canalele, se folosete in general modelul curentului de fluid unidimensional n scopul stabilirii unor relaii de calcul n form ct mai simpl. Legile generale ale micrii fluidelor vor fi studiate deci n conformitate cu acest model simplificat de calcul.
3.5.1. LEGEA CONTINUITII

<J.J

!~ __

Legea continuitii din hidraulic exprim principiul conservrii masei i arat c de-a lungul unui! curent de fluid, gepitulmasic.8ste constant ~.:~c.~ ._~~ciune transversal, dac nu apar schimburi cu exteriorul i dac

78

79

3.5.2. LEGEA ENERGIILOR

Fig. 3.16.

Fig. 3.17.

In cele ce urmeaz se stabilete expresia legii energiilor pentru un curent de fluid incompresibil aflat n regim de micare permanent. In hidraulic legea energiilor reflect principiul general al conservrii energiei i afirm c fluxul * de energie El care intr prin seciunea (1) a unui tub de curent este egal cu suma dintre fluxul de energie E2 care prsete o seciune consecutiv (2) a aceluiai tub i energia disi. pat IlEI_2 ntre cele dou sec.iuni (fig. 3.18): El

Fig. 3.18.

--.!D~carea este permanent. Pentru demonstrare, se consider un tub de . curent prin care se deplaseaz un fluid compresibil si dou sectiuni transversale (1) .~i (2). cu. ~d~?itele masi~e (Qmh,. respectiv (Qm)z (fig. 3.16). Conform .legll contmuitii, ~eeste debits trebuie sa fie egale. Demonstraia se face prm metoda reducem la absurd, presupunnd c dehitele nu snt egale, d~ ex~mplu (Qn,).l ~ (Qm)2' ~ceasta nseamn c dup un timp oarecare ar trebui ca mtre seciunile (1) I (2) s se produc O aglomerare a masei cu consecina creterii densitii n timp, ceea ce nu este posibil in ipoteza unei micri permanente. Deci: (3-28) Bau, n general, (3-29) Relaia (3-29) reflect legea continuitii aplicat unui curent de fluid compresibil aflat n micare permanent, preciznd c debitul masic este constant in orice sectiune transversal. \ In cazul particular al unui fluid incompresibil, la care densitatea se mentine aceeai n tot domeniul micrii, relaia (3-29) devine: .

= E2

+ IlE

I_2

(3-33)

Termenul IlEl_2 trebuie introdus in relatia energiilor datorit existenei Irecrilor interne la fluidele reale in miscare prin conducte sau canale. Prin frecare, o parte din energia mecanic a ~urentului se transform in mod ireversibil n cldur. Pornind de la relaia (3-33) se d legii energiilor o form diect utilizabil In calcule hidraulice considertnd n f1uidul de densitate constant p o particul cu masa' dm i volumul d V, animat de Yitez~ local ~: i aflat sub o presiune hidrodinamic p. La interpretarea energe~IC a l~gIl . hidrostaticii s-a artat c energia specific potenial a un ei particule fluide se compune din energiapgq\fic de poziie z i energia specific depresiune plpg. Fluidul n-micare posed i elo eilergie-potenial, cu deosebirea c, -nC1Oeul presiunii hidrostatice se folosete presiunea hidrodin amic, notat asemntor p. Astfel, energia specific potenial ep a particulei n micare, definit ca raportul dintre energia poten.ial i greutatea sa, are expresia

I J

e
p

dm 9 z + p dJl dm 9

pgdVz

p dJl

=e z

+ .!.-..
1'9

(3-34)

pg dV

Q = ct.

(3-30)

adic debitul volumic rmlne constant de-a lungul curentului de fluid. Uneori debitul se exprim in greutate, eonform relaiei (3-4) i atunci legea continuitii ia forma:
(3-31 )

Intrucit particula fluid se afl n micare, dispune i de o energie cinetic creia ii corespunde energia specific cinetic e,:
I

2- dm u'
e, Energia specific total este:
=
2 dmg

J
u2
2g

(3-35)

La instalaiile hidraulice care prezint ramificaii, legea continuitii se exprim astfel: suma debilelor ce intr ntr-un nod este egal cu suma debitelor care prsesc nodul sau, dac se face o convenie de semn (de exemplu debitele spre nod considerate pozitive, celelalte negative), suma algebric a debitelor n jurul unui nod este egal cu zero (fig. 3.17):

1
e
P

+ e, = + -P
Z

pg

+- .
2g

112

(3-36)

i in general (3-32)

Prin [Iu xul unei mrimi printr-o suprafa se nelege cantitatea din mrimea respectiv care traverseaz suprafaa considerat In unitalea de timp. n cazul modelului unidimensional, dac suprafaa este transversal curentului de fluid, noiunea de flux coincide cu cea de debit (de energie, de mas, de volum et c.), 6 Mecanica fluidelor c. 2087

80

.'

Fluxul elementar de energie, prin care se nelege energia transportat de o particul sau fluxul de energie printr-o seciune dA a unui tub elementar' de curent, este dat de expresia: e dQG = epg dQ = eogu. dA, unde: dQo ,este debitul elementar de greutate; dQ - debitul elementar volumic, In consecin, fluxul de energie prin seciunea transversal rent de fluid se obine prin nsumare: E sau, ntruct A a unui cu-

o poriune a unui tub de cur~nt. ?u~ perei rigi:i prin care se deplaseaz~ o ma~a fluid. ntr-o se~lune transversal de arie A, vitezele locale u smt distribuite dup o lege oarecar-, u ....
~.,,~

= kv, ..
conform

(3-40)

unde: v este viteza medie definit


(3-6) ;

relaiei
. .

~
Fig. 3.20.

=(
p

)A

e dQG = --)A

( epgu dA = (

)A

(z + -,P +~) pg 2g

pgu dA,

un coeficient adimensional de distributie care variaz in sectiunea A de la punct pe;ete, datorit adeziunii, 'k = O. al doilea din expresia
2 J.3 1.

la punct;

la

= ct,
E = pg (

Cu aceste noi elemente, termenul


(3-37)

(3-37) la forma:
2

(z + 1'-) udA + pg ~ ( )A pg 2g )A
Hp

u3 dA.

pg _1 v3
2g

~
A

le3 dA

= pgQ -v . - 1 ~
2g
A
A

a:v dA _ - pg Q -,

(3-41)

2g

Se demonstreaz c la o micare uniform se poate aplica legea hidrostaticii ntr-o seciune transversal, adic

unde s-a notat


C1.

= -.!.. ( k3 dA
- '. A

(3-42)

+ 1'= ct, pg

(3-38)

)A

unde Hp este cota sau sarcina piezometric a oricrui punct din seciune. In. figura 3.19 este reprezentat micarea uniform a unui lichid sub presiune prm~r-o conduct. Intr-o seciune transversal, se consider dou puncte li! ~I N pentru car~ co.tele ~iezometrice s~t eg~le, fapt verificat ~ ridicarea lichidului l.a acelai nivel in toate tuburile piezornetrice ataate seciunii. La o micare gradual-variat, care difer relativ putin de miscarea uniform, relaia (3-38) nu este riguros exact, dar se poate accepta n cadrul schemei de calcul introdus prin modelul curentului de fluid unidimensional. innd seama de acestea, primul termen al relaiei (3-37) devine:
I
i

coeficientul de neuniformitate a vitezelor in seciunea transversal, numit coeficientul lui Coriolis. Acesta ar~ intotdeauna. va~ori. supra~initare, deveI!ind la limit egal cu unitate a cnd VItezele sint .dlstI'lbul~e umform pe. se~nll~e (cazul modelului de fluid perfect, fr efortun tangeniale). Cu c~t dIs~I'lbuIa vitezelor difer mai mult de distribuia uniform, cu atit valonl: lUI cx sint mai mari. Astfel in cazul miscrii laminare (1. = 2, pe cind la micarea turbulent la care 'datorit pulsaiilor transversale vit~zele se uniform.izeaz, Gt = 1,03 ... 1,1. Sint situaii cnd, corespunztor unor VIteze foarte neuniforme, a este mai mare dect 2. Dup transformrile operate asupra termenilor din relaia (3-37), aceasta devine: E

(3-39) unde Q este debitul volumic definit prin relaia (3-2). In ce priveste al doilea termen al relaiei (3-37), se apeleaz Ia figura 3.20 n care a fost ~eprezentat

= pgQ (Z

+ 1'-) + ~g

pgQ

a:v 2g

(3-43)

~~ ~
-1--

.
I I

i dac se mparte cu debitul de greutate H a seciunii:

pgQ, se obine sarcina hidrodinamic


(3-44)

ar rN '" ,1
'" I

1 l

Sarcina hidrodinamic reprezint energia specific medie n seciune a considerat, raportat la unitatea de greutate a fluidului. . Dac se efectueaz aceeai operaie asupra energiei disipatel:..El~z, rezult pierderea -de sarcin h,,_, ntre seciunile (1) i (2):
(3-45)

E"R
Fig. 3.19_

82

83

Pierderea de sarcin este de asemenea o energie specific medie i reprezint o mrime ce caracterizeaz in mod global energia disipat intre dou seciuni consecutive ale unui curent de fluid unidimensional. Relaia (3-33) se poate pune in forma: sau H,

,
'j

In legtur cu aceast repre- __ __ zentare, se dau urmtoarele definiii: --.....-c

_~-

= Ha
=

+ h'H
1X2U~

(3-46)
2g

(z +~) pg

+ IXlvi
1

2g

(z +~) + pg a

+ h, _
1

(3-47)

i. reprezint legea venergiilor. aplicat l.a un curent de fluid incompresibil in micare permanenta (legea lui Bernoulli generalizat) . .Termenii relaiei (3-47) reprezint, din punct de vedere energetic, diferite forme de energie hidraulic specific medie n sectiune si caracterizeaz micarea unui curent de fluid real: ' , z este energia specific de poziie;
p

4 plan de referin P R - un plan orizontal arbitrar ales fa de ,~' care se precizeaz cotele specificate anterior; plan de sarcin PS - planul "a orizontal care corespunde cotei enerFig. 3.22. getice a seciunii de intrare (1) ; linia energetic Le reprezint variaia cotei energetice fa de planul de referint sau a pierderilor de sarcin fa de planul de sarcin j " It linia iiezometric Lp reprezint variaia cotei piezometrice fa de planul de referin.

~~~"b-"J~~~f-

pg
H1)

energia specific de presiune;

Obseroaii : Dup cum s-a menionat, z Ia o micare uniform suma

=z

E:
pg

energia specific potenial sau sarcina piezornetric ; energia specific cinetic;

+ P: pg

=ct.

2g

P ",u =z+-+-pg

29

energia -

specific

total

a seciunii

sau sarcina

hidrodinamic ; energia specific disipat sau pierderea de sarcin " ntre seciunile (1) i (2). Din punct de vedere dimension al, termenii relatiei (3-47) snt lungimi, dup cum se poate uor demonstra, ca de exemplu': h'H

pentru orice punct din seciunea transversal a curentului. Corespunztor, pentru definirea cotei piezometrice Hp se poate alege orice punct din seciune, dar de obicei acest punct se consider centrul de greutate al seciunii. Relaia energiilor (3-47) este riguros exact n~mai Ia micarea form, caz des intilnit in instalaii hidraulice. La o mrcara neuniform z
UnI-

[=2]
2g

= (LT-lj2

= L.
inind seama c

+ E. =F ct. pg

LT-2

Aceasta permite o reprezentare grafic a legii energiilor termenii ei pot fi considerai (fig. 3.21):

z - nlimea de poziie sau cota geodezic ; .


P -

astfel, spre concaviti presiunea crete mai repede decit dup legea hidrostaticii (fig. 3.22, a), iar spre convexiti mai lent (fig. 3.22, b). Cauza est.e apariia accelera.iei centrifuge normal pe liniile de curent i care se adaug sau se scade din acceleraia gravitaional, Totui, la micarea gradual-variat (foarte apropiat de micarea uniform), relaia (3-47) poate fi aplicat.

nlimeapiezometric sau de presiune, nlimea pn la care s-ar ridica lichidul ntr-un tub piezometric ataat curentului;

pg

In sensul curgerii ntotdeauna pierderea de sarcin crete i linia energetic se ndeprteaz (coboar) fa de planul de sarcin*, ceea ce nu este valabil i pentru linia piezometric.. Snt cazuri ca cel al diafragmelo.r (fig. "3.23, a) sau allrgirilor de seciune (fig. 3.23, b), cnd n sensul curentului, se produce o recuperare de energie potenial i, n consecin, linia piezometric urc.
In figura 3.24, a i b este reprezentat grafic legea energiilor pentru o conduct circular rectilinie si pentru o miscare gradual-variat cu suprafat liber. In cel de-al doilea caz, ' '
H1)

Hp= z
2g

+ E: pg
lXy2

- cota piezometric; - nlimea cinetic sau

PR
Fig. 3.21. Reprezentarea legii energiilor. grafic a

H=z"

+ !!...+
pg

termenul -cota
2g

cinetic;

+ E: pg

= Zo

+ h,
85

energetic.

Cu condiia ca fluidul s nu primeasc energie din exterior (de exemplu prin pompare).

84

l
j

1
Le Le

unde:
ZI = .2Z' dac se consider firul de curent orizontal; PI' P2 sint presiunile din punctele 1 i 2; .. UI, Uz vitezele locale in punctele 1 i 2, cu observaia c

Lp Schemolic

I
1
-1
b

Uz

= O.

Relaia (3-48) devine: .!2.


pg

+ ui
2g

= Es.
pg

I I

Fig. 3.23.

I I I I
i
I

sau P2 - Pr

= P

2, 2

(3-49) curentului cu

adic presiunea in punctul de stagnare depete presiunea cantitatea p(/.= P


2 2

(3-50)

j
I I I I

I
I

numit presiune de stagnare sau de impact, care poate fi privit ca echivalentul potential al termenului cinetic. In unele publicaii, Pel a primit numele de presiu~e dinamic, n timp ce denumirea de presiune static a fost atribuit nedifereniat presiunii hidrostatice i hidrodinamice.
3.5.3. LEGEA IMPULSULUI

J
Fig. 3.21.

n c~re. Zo este cota fundului canalului fa de P R, iar htului din canal.

adncimea curen-

Legea variaiei cantitsii de micare sau legea impulsului din mecanica ger:eral i gsete de asemenea aplicaii importante in hidraulic i mecanica fluidelor. Pus intr-o form proprie ca o relaie de echilibru a unui sistem de forte se foloseste indeosebi la calculul reactiunilor pereilor rigizi asupra cur'e~tului de fl~id. ' Variaia cantitii de micare a unei mase fluide intr-un interval de. timp este egal cu impulsul forelor exterioare care acioneaz asupra masei respective:
(3-51)

Astfel, linia piezometric coincide cu suprafaa liber a curentului. . Se recomand ca .oi:ic~ ~alcul ~idraulic al unei instalaii s nceap prm re~rez~n.tarea aproximativ a liniilor caracteristice din punct de vedere energetic [linia energetic i linia piezometric) pentru a se intui natura general a micrii. ". . D.ac ntr-un curent paralel se interpune un obstacol, viteza local in punctul 2 se anuleaz (fig. 3.25), acest punct fiind numit punct de impact sau de stagnare. Aplicnd legea energiilor pentru un curent redus la o.seci~e foarte mic (fir de curent), cu neglijarea pierderilor de sarcin, se poate scrie
ZI

in care de reprezint variaia cantitii de micare in intervalul de timp dt,

Fig.

3.2.;'

pg

P!

+ -

Ula

Z2

P + -2.
pg

-2. ,

Il'

2g

2g

(3-48)

F - fortele exterioare. Se consider un curent de fluid incompresibil n micare permanent care este limitat de un tub de curent cu perei rigizi (fig. 3.26). Cu ajutorul a dou sectiuni transversale (1) i (2) se formeaz o suprafa nchis, fix n spaiu, numit suprafa de control, care contine la un moment dat 0 anumit mas fluid. n figur, suprafaa de control (sau suprafaa Euler) este reprezentat prin linii intrerupte.
iar

Fig. 3.26.

Dup un interval de timp dt, masa fluid din interiorul suprafetei de control se deplaseaz i ocup volumul 1-M -2-N. Dac se noteaz cu C' cantitatea de micare la momentul t a masei fluide din interiorul supraf~ei. de contr?l i cu C" cantitatea de micare la momentul t dt a aceleiai mase fluide (acum deplasat) variaia cantitii de micare este:

n care s-a inut seama c vIAI i unde s-a notat cu


(3-59)

vzAz

= Q (legea continuitii)

-+

->

->

dC t

C" -

C'.
VI

(3-52)

Volumul ocupat de masa fluid la momentul t este

+ dt,

VIII

+ VIn: iar
C'
r),

la momentul i

VII

(v. fig. 3.26). Corespunztor,

mrimile

(7-

devin:
(3-53) (3-54)

un alt coeficient de neuniformitate a ~itezelor n seciune a transversal. Se poate demonstra c ntre coeficientul lui Coriolis a i coeficientul ~ exist legtura:

C' = (
JVI

il dm (la momentul
+
Vu[

13=

+--. 3
a; -

(3-60)

i!' = (
JVm

+ VII

il dm

(la momentul t

+ dz),

din care se vede c pentru aceeai distribuie unitate dect oc, In cazul micrii Iamin are
IX.

de viteze

13 este

mai apropiat de
f

n care i este vectorul-vitez local cu Care este antrenat elementul de mas dm. J~truc~t. ~ic~rea este permanent, masa fluid ce ocup volumul VIII nu ll J?odlfIca p~ intervalul dt cantitatea de micare, astfel inct relaia (3-52) se mal poate sene:
-+ dC= ~~
VII

13

= =

1,33,

iar la micarea turbulent


IX.

1,03 ... 1,1

13

1,01 ... 1,03.

udm-

~-> VI

udm.

(3-55)

Deoarece dm

.De obicei, la micrile turbulente, cu foarte bun aproximaie se poate considera 13 ~ 1. -+ Dac se noteaz cu 1 fora datorat impulsului, n cele dou seciuni exist: 11
=
2

pu dtdA,

integrala de volum se poate transforma dC=( )As


ilpudtdA ( upudtdA JAl

ntr-o integral de suprafa:

!3IFQVI' !3pQV2'

(3-61)

= pdt[(

JA, nudA

-(

)A

~.... uUdA].
1 '..

<,

(3-56) .

1=
iar variaia cantitii

Se presupune c in seciunile (1) i (2) micarea este paralel viteza medie are aceeai direcie cu vitezele loca le il, respectiv snt identici: .

de micare va fi:
(3-62)

i deci versorii Forele exterioare


(3-57)

-+

-+

care trebuie

considerate

snt: este

~=~.
lJ

fora masic (proporional

cu masa) care n cmp gravitaional

Pe de alt parte, dac se exprim vitezele locale dup legea de distribuie (3-40), integralele de suprafa din relaia (3-56) se calculeaz astfel (pentru o arie A):

greutatea G a masei fluide; forele de legtur FI' Fz (fore de presiune) - Ia contactul dintre masa din interiorul suprafeei de control i cea din-exterior. la nivelul suprafeei transversale (1), respectiv (2) - i reaciunea pereilor rigizi. Conform relaiilor (3-51) i (3-62), legea impulsului capt forma unei ecuaii de echilibru a unui sistem de fore:

1<

= vvA -.!...( k2 dA = vQ~. A JA.


Relaia
(3-56)

Iz-il=G+FI+Fz+Rc
(3-58)

(3-63)

devine: de

p dtQ(!3z Vz

- !31Vtl,

i face posibil determinarea re aciunii unui contur rigid asupra masei fluide, fr a fi necesar cunoasterea in detaliu a caracteristici lor rniscrii In interiorul suprafeei de cont;ol. Se re amintete c folosirea relaiilor (3-61) este

S8

89

legat de existena unei micri paralele in dreptul seciunilor transversale care limiteaz suprafaa de control. . Prin aceast metod se pot rez~lva 0 serie de probleme practice: determinarea reaciunilor in coturile conductelor, in curbele canalelor, in cazul actiunii unor jeturi fluide; stabilirea forelor' exercitate pe paletele unei reele de deviere a unui curent fluid etc. Fig. 3.27. Pentru exemplificare, se consider problema determin rii reaciunii suprafeelor de revoluie convexe sau concave supuse aciunii axial-simetrice a unui jet fluid. n cazul unei astfel de suprafee (fig. 3.27), forele exterioare sint reaciunea .Re i greutatea G a masei fluide din interiorul suprafeei de control. Forele de presiune FI i 12 snt nule intru ct presiunea n seciunile (1) i (2) este egal Cu presiunea atmosferic. 1n aceast situaie, proiectnd sistemul de fore dup axa jetului, se scrie: Re Dac se neglijeaz (3 ~ 1, se obine:

n care: .~ este un coeficient de pierdere de sarcin funcie de natura pierderii si de caracteristicile micrii; v vitez~ medie n sectiunea de calcul, mrime caracteristic a modelului de curent unidimension al ; M - modulul de rezisten; Q - debitul volumic.
3.6.1. PIERDERILE LlNIARE DE SARCIN

Intrucit pierderile liniare de sarcin i gsesc explicaia fi~i? prin pro~esul disiprii energiei hidraulice prin frecar~.intern ~proce~ ?O~dII~:mat.de VISC?zitatea fluidului i de caracterul curgerii}, trebuie stabilit mal intti expresIa efortului tangenial mediu la perete.
Efortul tangenial mediu la perete

j
Cnd unghiul e maxim, observaie reacie.

(3pQ(VI r: V2 cos

el.

frecrile (VI ~;'~ Re

= vz) i greutatea fIuidului I se consider


"P QVI(1

cos

B).

Acesta reprezint media eforturilor. tangen!ale p"e pe!ime.trul udat ~l sectiunii. Se consider un tronson de miscare uniform cu iungunea L, delimitat de dou sectiuni transversale (1) i' (2). Pentru evaluarea efortului tangenial mediu la pe;eteTo, respectiva re aciunii pereilor as.upra curgerii, se aplic legea impulsului fluid ului cuprins n interiorul suprafeei de control reprezentat prin linii tntrerupte n figura 3.28: (3-66) sau scalar, prin proiectare pe direcia de curgere: 11 = ~G sin

=O

reaciunea este nul, iar pentru e = 7t, ea devine care st Ia baza alegerii formei palelor tu~elor cu

3.6. CALCULUL

PIERDERILOR

DE SARCIN

12

e + FI

- F'l. - Re. transversale

(3-67) i viteiele

In analiza energetic a micrii unui curent de fluid real i incompresibil a fost introdus noiunea de pierdere de sarcin. Aceasta reprezint partea din energia hidraulic transformat in mod ireversibil n alte forme de energie care nu mai intereseaz micarea, de exemplu n cldur. Pierderea de sarcin h,.-, intre dou seciuni consecutiva (1) i (2) este dat, conform relaiei energiilor, de difereI]a sarcinilor hidrodinamice corespunztoare acestor seciuni: (3-64) Dup natura lor, pierderile de sarcin pot fi liniare hd i locale ht Micrii uniforme i snt proprii pierderile liniara de sarcin, n timp ce pierderile locale, care se adaug celor liniare, apar in zonele cu micare neuniform. In .general, pierderile de sarcin hr pot fi exprimate pentru un curent de fluid n formele: (3-65)

Intruct micarea este uniform, ariile seciunilor medii corespunztoare snt egale, deci: Il

= Iz =

~pQv.

PS

Celelalte forte considerate n calcul au expresiile: ' FI = PlAI = FI A ;


F2 G

= P2A2 =

p2A;

Re n care:
.

= =

pgAL;

ToPL,

PI i P2 snt presiunile n centrele seciunilor (1) i (2); A - sectiunea vie a curentului; P - perimetrul udat.

~ PR
Fig. 3.28.

90

91

Introducnd

expresiile forelor in egalitate a (3-67), se obine:


-pgAL

sin

e + PIA
PL

- hA

TiJPL

O,
a
Fig. 3.29. Tipuri de rugoziti a - rugozttate aspr; b - rugozltate

sau
TO

(Pi - P2) ~

pg ~
PL

L sin

e=
(3-68)

b
tehnice:
ondulat. Fig. 3.30. Rugozitatea

artificial.

unde:

R = ~ este raza hidraulic;


P ZI' Z2

nlimile

de poziie ale centrelor seciunilor (1), respectiv (2).:\i In

In continuare fu~a~~:

se aplic legea energiilor ntre sectiunile considerate, .

(z +..E..) pg

+
1

c<lvf =
2g

(z +..E..)
ZI)

C<2V~

+ h,._.

pg 2

2g

i, innd seama de egalitatea Ipi - P2

vitezelor-, se ob.ine:

pg(Z2 -

+ pg htt._.,

In care pierderea de sarcin este numai liniar, hd._., micarea fiind uniform. Dac se introduce diferena de presiuni obinut pe cale energetic n expresia efortului mediu la perete (3-68), se poate scrie:
TO

Pg

hd

t'

In acelai timp, la o arie dat a seciunii vii, marirea razei ~idraulic~ conduce la micsorarea pierderilor de sarcin prin reducerea perimetrului udat deci a lungimii contactului cu pereii. De asemenea, creterea vitezei medii determin o cretere corespunztoare a pierderilor de sarcin. Rugozitatea pereilor, un alt element .care ~f~ueneaz pierderile liniare de sarcin este functie de natura materialului I de modul de prelucrare. Astfel, exi~t rugozitate aspr (fig. 3.29, a) - la beton, .font, o~l turnat, zidrie - i rugozitate ondulat (fig. 3.29, b) - la matenale plastice, azhociment, conducte bitumate etc. Rugozitatea tehnic, aspr sau ondulat, co.r~spu~zto~re condu~telo~ i canalelor folosite n practic este greu de stabilit prm masurarea direct a In limii asperitilor. De aceea, studiile snt uneor! efect~~.te pen~ru rugozitti artificiala echivalente care conduc, n aceleai condiii de micare, la pierderi de sarcin identica. Rugozitatea artificial se r~ali~~az c.uajut?rul unor granule al cror diametru constituie valoarea rugozitii tehnice echivalente (fig. 3.30). Rugozitatea ~xprimat prin ..inlimea asperitilor k (respectiv diametrele granulelor f'ixate de pereii c?nductelor ~au canalelor ncercrile de laborator) poart numele de rugoziuue absoluta, care raporta va la o lungime caracteristic a seciunii (raza hidr~u~c R, raza conduct:i. ro! diametrul conductei D) definete rugoziuuea relatio. Inversul acestei marirm se numete netezime relativ.
Relaii generale de sarcin de calcul pentru pierderile liniare

!~
J

pgRI,

(3-69)

.unde s-a notat cu 1 panta hidraulic sau panta energetic i care reprezint pierderea liniar de sarcin pe unitatea de lungime a curentului. Relaia (3-69) este valabil atit pentru micri sub presiune cit i pentru micri cu suprafa liber i demonstreaz importana razei hidraulice, ca element caracteristic al seciunii de curgere, la stabilirea pierderilor de sarcin.
Elementele de care depind pierderile liniare de sarcin

Determinarea structurii relaiei generale a pierderilor liniare de sarcin se face cu ajutorul teoremei TI: aplicat relaiei funcionale
TO

fiR,

p,

fL,

v, k)

(3-71)

Pierderile liniare de sarcin nu snt influenate de valoarea presiunii ci de lungimea curentului L, raza hidraulic R, natura fluid ului precizat prin densitatea p i coeficientul de viscozitate fL, viteza medie v i rugozitatea pereilor care mrginesc curentul de fluid, caracterizat prin nlimea asperitilor k. Este demonstrat c pierderea liniar de sarcin variaz direct proporional cu lungimea curentului: (3-70)

care leag mrimile fizice de care depinde fenon:enul, m~rimi precizate a.n~e~ rior. Se aleg drept mrimi fundamentale ale sistemului propriu de uniti de msur R, p i v, obinndu-se in final o expresie de form mai .simpl:
1L"

=
71:

<p(1L1"

1Lk),

(3-72)

in care complexele adimensionale

snt:

1L
To

=~ po?
v
k 1 Re Ro

~=--=-=1-'

IL

Rpv

71:~=R'

92
; .i

93

Relaia (3-72) devine:

Calculul pierderilor liniare de sarcin se reduce deci la precizarea valorilor corespunztoare ale coeficieni lor A i C, Intre care exist relaia:
A=~,

sau
'0

<p

~:e';)
(1
Re

C"

(3-79)

pv

2 ,

(3-73) innd

unde

Re

= ()~ este

numrul

Reynolds

scris cu raza hidraulic.

s~ama de expresiile stabilite pentru efortul tangential I (3-73), se poate scrie: . -'o -I dac se noteaz cg Rl _ ~~ '1' -,

mediu la perete (3-69)

k)

reprezentat grafic n anexa 3.i. La seciuni diferite de forma circular se poate folosi relaia lui Darcy (3-75), dar se obinuiete s se lucreze tot cu expresia particular (3-76), cu condiia ca In locul diametrului interior D s se foloseasc diametrul echivalent D. al seciunii considerate. Echivalen a se face din pun ctul de vedere al pierderilor de sarcin In condiii hidraulice asemntoare. Astfel, o seciune des Intilnita la canalele de ventilare este cea dreptunghiular de dimensiuni a X b, Dac se noteaz cu indicele 1 mrirnile corespunztoare seciunii circulare echivalent i cu indicele 2 cele ale seciunii dreptunghiulare, conform relaiei lui Darcy (3-75), se poate scrie hd, hd,
)"'L v' = -'-'- . ..!. ; R, 29

J J.
I

A' = 2<p(:e' ;).


panta hidraulic 1 va fi dat de relatia' ,
R

.
29

)"~L2

u~. 2g

1=:::' ~.
In timp ce pierderea

R2

(3-74)

liniar de sarcin are forma: hd=~'~


R 29

Din condiiile hd, = htl., A~ = A~, LI = Lz, VI = vz, rezult R; = Rz. Dar RI = De i Rz = __ab_, deci diametrul echivalent are expresia:
. 4 2(a

+ b)

(3-75)

D=~.
e a

numit formula Darcy valabil pentru micrile uniforme indiferent de structura acestora. n cazul seciunilor transversale circulare, la micarea sub presiune, ea devine: het ~

+b

(3-80)

AL.:::'
D

29

(3-76)

Corespunztor acestui diametru echivalent, pierderile de sarcin vor fi egale n condiiile unor viteze medii egale. Debitele n seciunea dreptunghiul ar si n sectiunea circular echivalent difer. Dac se urmreste ca debitele s fie aceleai, adic: ' hd, rezult

ll'n.care A = 4,,' este coeficientul de rezisten hidraulic liniar sau coeficientul Ul Darcy. 1?1'a.,celaitimp, pentru micrile uniforme se foloseste si relatia echivalent sta b Ilta de Chezy : ., " sau

hd"

A~ = ~,

LI

= L2'

QI

Q2'

C ,jR1

(3-77)
(3-78)

unde Al

= __e I Az = ab. Se obine diametrul echivalent:


4

rrD2

= 1 27 6V
,

(ab)3 b

unde C este coeficientul

lui Chazy. expresia (3-77) arat c C are

. Dac. A este o mrime adimensional, dimensiunea:


.

[C]

=[

,jRI

II

= LT-l
L1/2

= U/2T-l

care conduce la pierderi de sarcin egale pentru debite egale, ns vitezele medii snt diferite. Dei prin legtura (3-79) reiese c relaia lui Darcy i cea a lui Chezy snt echivalenta, se folosete de obicei prima relaie la micri sub presiune, iar cea de-a doua la curgeri cu suprafa liber. Expresiile pierderilor de sarcin conform acestor relaii pot fi puse in funcie de dehitul Q: het
= MQ2

(3-81)

i un itatea 94

de msur m 1/2/S.

(3-82)

95

i respectiv (3-83) in care: j.ItJ.= este modulul de rezisten


K
AL

.--

2gA2

0,0826i

AL
DO Lominor 2300 35f1J
Fig. ReD'~

liniar, n

S2/m5

CA

IIi -

modulul de debit, n m3/s.

3.31. Diagrama

Nikuradse .

Fig.

3.32. Diagrama Moody,

Din compararea relat.iilor (3-65), (3-76) i (3-78) rezult c se poate introduce un coeficient de pierdere liniar de sarcin (ct definit ca raportul dintre pierderea liniar de sarcin i nlimea cinetic exprimat cu viteza medie a curentului: (3-84)

Zona nti, corespunztoare micrii l~minaI'e (ReD < 2.300), este reprezentat in diagramele schematizate n figurile 3.31 I 3.32 prm dreapta (1) a crei ecuaie este de forma: (3-86) cu A. o constant, adic o relaie func.ioual
A =

1
(3-87)

2g

i care va avea expresia l


-a

fI (_1 ).
HeD

I
J

==

AL = 2gL.

C2R

(3-85)

la miscarea laminar pierderile di de sint , .' . "sarcin ., .. t.i . d ' Re deci viscozitatea flmdulUl este cauza rsiparu energiei. r unc .ie numai e D' . . D (3 76) , lt: Dac se introduce expresia lui A n relaia lui arcy ,Iezu a.
t-

. (3-86) Co n forlll re 1a t.iIeI .,

Precizri

asupra

coeficientului

de rezisten

hidraulic

liniar

"1
Prin aplicarea analizei dimensionale relaiei funcionale (3-71) a fost introdus coeficientul adimensional A funcie de regimullde micare precizat prin numrul Reynolds i de rugozitatea relativ. Un important volum de studii teoretice i cercetri experimentale a avut drept scop stabilirea acestor dependene. Dac n regim laminar a putut fi dat o expresie analitic dedus teoretic de Hagen i Poiseuille, in bun concordan cu rezultatele experimentale, pentru micarea turbulent valorile lui A au fost stabilite n marea lor majoritate prin cercetare experimental. Astfel, experienele lui Nikuradse, d evenite elasice, snt sintetizate cu ajutorul unei diagranle reprezentat schematic, n coordonate logaritmice, n figura 3.31. Msurtorile au fost efectuate pentru micri sub presiune n conducte cilindrice circulare, numrul Reynolds a fost calculat cu diametrul seciunii, iar rugozitatea conductelor realizat artificial (cu diferite sorturi de nisip monogranular) a fost precizat prin netezimea relativ. Cercetri mai recente s-au fcut pentru rugoziti tehnice, rezultatele fiind prezentate n diagrama cunoscut sub numele de diagrama Moody, la care variabilele snt A, ReD i k/D (fig. 3.32 i anexa 3.2). Cercetrile amintite mai sus au stabilit existena n general a patru zone de micare, crora le corespund diferite tipuri de relaii pentru calculul lui A.

h a

)L A L v A "L =_._= __._.-=-D2 2

v,

(3-88)

2g

RCD

2g

2gD2

i)

deci pierderea liniar de sarcin este prop?r\.ional cu viteza medie a curentului: . Dup aceast zon ncepe s se mamfeste caracterul turbul~nt al curg~rn . d " se rt zon de tranzitie (2300 < ReD < 3 500), micarea devme SI, upa ou. '. ". d d 1 id li Begimul turbulent se prezmta din punct e ve ere 11 rau ic t'ur bulent u en a. . El d . 1 d t 1 . b f t rbulen tei netede si a turbulentei rugoase. < e epmc e rapor u su orm a u '. ' f'l J' I . ~ n eate se afl rugozitatea absolut k raj de grosimea 1 mu Ul ammar o existent la micarea turbulent n apropIerea perei lor. Zona a doua corespunde micrii turbulente netede, pentru ca~e 1>0 ']: (fi. 3.33, a), iar conductele snt numite r~ete~e din punct de v"ed~re h.~~rauhc.. Ing acest caz, rugozitatea nu influen.eaza rmcarea turbulenta I deci: . .'

A = f (_1_.).
2

(3-89)
.

ReD

expresie reprezentat

grafic prin curba (2) din figurile ;3.31 i 3.32.

". Zona a treia este o zona de trecere de la.turbule.n}a neted~ la t~r~ulena rugoas i se limiteaz, pentru conducte, prm condiia aproxirn atrv > '.
. -D 23 k

< ReD<

D 56 -. k

(3-90) 97

96

j
t
Simbure furbulenf Film faminar I .
. I

I
I
I

~ ----=~. ~ ~ =-=r. +UH~~F~'~1


I ~ ~

. =-=14

r- -

I ..==1'.

I I

t-=,..--:::-'-_-=--==r

'----"--

~
c

=-=l

,,-

3.33. Diferenierea regimuluI turbulent in funcie de raportul dintre grosimea filmului Iaminar 30 i nlimea asperitiiiJor k: turbuten neted; b - turbulen rugoas (preptrattcj , c - turbulen rugoas (ptratic),
Fig.

In aceast zon snt cuprinse micrile pentru care grosimea filmului laminar este ~e or~inul d~ mri~e al asperitii: 30 ~ k (fig. 3.33, b). In acest fel, valorile lUI A depind atlt de numrul Reynolds cit i .de rugozitate:
A

f3

-_,1

k)
D

~.
;

In afara experimentrilor cu conducte circulare se cunosc cercetri asupra pierderilor de sarcin, respectiv asupra coeficientului A, i pentru alte forme de conducte ), sub presiune sau pentru micri cu suprafat liber. Astfel, se remarc lucrrile lui Lam!'2 ~ir.oohnl r Zegjda care prezint rezultatele experienRe'X:elor sale asupra curgerii cu suprafa liber n canale dreptunghiulare sub forma unui Fig. 3.34. Diagrarna Zegjda. grafic (fig. 3.34) de aceeai structur cu . , cel al lui Nikuradse, pentru care variabilele snt A, Re I kl R (rugozitatea a fost realizat artificial). De asemenea, au existat preocupri n veder~a stabilirii i~fluenei temp~raturii asupra coeficientului A, fie prin intermediul numrului Re~Tn.o~ds (prm modificarea viscozitii cu temperatura), fie sub form explicit *.

_J

ReD

. (3-91)

u,

relaie reprezentat prin curbele (3), in figurile 3.31 i 3.32. Se remarc faptul c n timp ce la graficul lui Nikuraclse },creste cu numrul Reynolds pentru o aceea~. ru.goz.itate relativ, n diagrama l\1oody, A scade. Ac~~s~a se datore~e natur~l ~I!.erlte ~ suprafeelor corespunztoare rugozitii artificiala, respectiv rugozitii tehnica. Aspectul subliniat arat limita utilizrii diagramei lui Nikura?se, obinut pe baza unor rugoziti produse n labor~tor ,care. se ?omport dl!ent fa d~ situaiile ntilnite n practic. Totui, contribuia lUI Nlkuradse, primul care a introdus o zonare a variatiei coeficientului }, i o explicare a fenomenului complex de pierd~liniar'de sarcin rrnlne foarte yaloroas, ' Zona a patra, zona turbulenei rugoase propriu-zise, se caracterizeaz prin valori mari ale numrului Reynolds (ReD > 560.!!...) i prin inegalitatea '" <,,,' (f'Ig. 3 .0, "3 ci. . le. 00 . -. .. In acest caz, asperitile pereilor depesc grosimea filmului Iamin ar mfl~en~eaz~ ntr-o. l!lsur. mai mar:e mi.carea, mri~d gradul ei de turhulena. \ alorile coeficientului },IlUIll<!Idepind de R~n CIdoar de rugozitate:
I

Relaii practice de sarcin

privind

calculul

pierderilor

liniare

(3-92) naceast situ.~ie, p~erderile liniare de sarcin snt proporionale cu ptratul vrtezei ~n.edn, motiv pe~tru care zona se mai numete ptrauc. Reprezentarea relaiei (3-92) n dlagr~mele ~in ,figurile 3.31 i 3.32 se face prin dreptele (4), paralele cu axa ahsciselor I difereniate dup k I). Dac la micarea Iamin ar pierderile de sarcin erau proportionale cu viteza l~ puterea !~ti~!~r n zona turbulenei ptratice cu vitezaIa puterea a doua, in cazul rrucaru turbulente corespunztoare celei de-a doua si a treia zone, ele snt proportionale cu viteza medie la o putere cuprins ~tre 1 75 i 2. '.. .. . ." ~ona a..treia,. situindu-se zona prepturauc. inaintea zonei ptratice mai poart numele de

II
~
t
I

Preocupri pentru stabilirea unor relaii practice de calcul al.e pierderilor liniare de sarcin au existat de mult timp. Chezy a PTopuS relaia sa (3-73) nc din 1775, iar Darcy, de peste un secol. De atunci i ~n n 'pr~ze?t au fost formulate peste 100 de relaii, unele conforme cu reguhl~ anahze~ dimension ale, altele nu, majoritatea ns bazate pe un vast m~terlal experm:.'ent~1. Dificulttile de recomandare a unora sau altora dintre ele provm din faptul c do~eniul uneori limit.at de aplicabilitate, nu a fost intotdeauna n mod explicit precizat. . . Relaiile de calcul mai noi, bazate pe o serie de .con~iderente teoretice si verificri experimentale, tmbrac adesea forme greoaIe din punct de vedere ~ atem atic, i de aceea au necesitat transpuneri graf!c~ UOl'de folosi t. in . practic. De asemenea, dei principial nu exist deos.ebm ~ltre cal.cu~u~ pIerderilor liniare de sarcin la micrile sub presiune I la micrile cu suprafa liber, in practic se prefer relaii diferite pentru c~le d?u tipuri de micri ; totodat, din dorina unor calcule simple I rapide, se folosesc nc relatiile mai vechi, cu rezultate numai aproximative. Toate aceste consideraii precum i cele expuse n paragrafele anterioare, su-blini.az complexitatea fenomenului de disipare a energiei hidraulice, fenomen explicat, ntr-o oarecare msur abia n ultima vreme. In cele ce urmeaz se dau citeva indicatii de folosire a unor relaii sau diagrame de calcul pentru pierderile liniare' de sarcin, specificind domeniul pentru care sint recomandate. ". AI iscarea sub presiune. In cazul micrii laminare prin conducte circu-: Iare (Ren'=
':

<2300)

se aplic relaia
A

Hagen-Poiseuille': (3-93}

~!

=~.
ReD

Dependenta explicit a coeficientului lui Darcy de temperatur a constituit obiectul unor studii experimentale efectuate in laboratorul de hidraulic al Le.B. In legtur cu determinarea pierderilor de sarcin la ape geot ermale.

98

99

La micarea turbulent (:4000

prin conducte nelede din punct d~ vedere hidraulic se recomand urmtoarele formule: .

< ReD < 23 ~)


\

Pentru

turbulenia

rugoas ptratic
1
-;=:

se d formula Prandtl-Nikuradse:
k

- Blasius
1,

-VA

1,14 - 2lg -. D

(3-98)

0,3164 _ ReJi25 -

vrl00 ReD

(3-94)

pentru numere Reynolds reduse (Re - Kon akov


A

< 100000);
(3-95)

1 (1,8 Ig ReD -

I 1

1,50)'

pentru toat zona turbulentei - Prandtl-Nikuradse

netede;

(3-96) de asemenea pentru ntreaga zon a turbulentei netede. .. In tabelu~.3.1 se ~rezint cteva valori ale' coeficientului /.. calculate cu aJutorul}elaJllor (3-9'1), (3-95) i (3-96) din care se remarc buna lor concordana pe domeniile de aplicabilitate*.
Tabelul Valorile lui A pentru zona-tiifIJUleniei
Btaslus reI. (3-94) Konakov rel. (3-95) netede

3.1

ReD

Prandtl- Nikuradse .rel. (3-96) . 0,0399 0,0309 0;0180 0,0116 0,0081

Practic, pentru toate regimurile de micare se recomand diagrama Moody (anexa 3.2) in care snt reprezentate valorile coeficientului lui Darcy An funcie de ReD avnd ca parametru rugozitatea relativ k D, Prin intermediul coeficientului cinematic de viscozitate v din ReD, diagrama poate fi aplicat oricrui fluid, la orice temperatur. In vederea alctuirii acestei diagrame au fost folosite relaiile (3-93) - pentru micarea laminar -, (3-96), (3-97) si (3-98) - pentru micarea turbulent.. Utili iare a diagramei Moody elimin' dificultile calculelor matematice, dar rmne tributar aprecierii valorii rugozitii absolute k (anexa 3.3.) Totui cu erori de 50% asupra lui k I) se obin valori A cu erori sub 10%. . Cercetrile mai noi au fost orientate spre stabilirea unor formule specializate, valabila pentru anumite tipuri de materiale, la care rugozitatea a fost introdus n mod implicit. Dintre acestea se remarc relaiile propuse de evelev pentru conducte din oel i font care transport fluide in regim turbulent. evele:, difereniaz relaiile sale nu numai dup material, dar i dup modul de mbinare a tronsoanelor (mufe, sudur), dup conditiile de executie (laborator, antier) i dup durata de exploatare (conducte noi, condl1~te dup 6 ... 10 ani de exploatare). Prin structura lor, aceste relaii pot fi folosite pentru orice fel de fluid, ns valorile numerice recomandate se refer in special la ap, pentru Care au fost efectuata numeroase determinri. Spre exemplificare, se prezint' formulele pentru conducte din ot.el, montate n condiii de antier, avind mbinarea prin mufe: ' - conducte noi (k = 0,011 mm , v = 1,3 X 10-6 m2/s pentru ap la ternperatura de 10 C):
0

A--4 X 10" 10~ 0,0398 0,0316 0,0178 0,0403 0,0308 0,0178 0,0116 0,0081

10,0135 Do ,226

(1 +--)0,.2. .
0,684 v
'

(3-99)
,v

105
10 107

- conducte dup 6 ... 10 ani de exploatare pentru ap la temperatura de 10cC):

(k

= 1mm

1,3 X 10-6 m2fs

A=
cnd v';;; 1,2 m/s i

0,0179
DO,~

('1 +

0,867.)0.3,
V

(3-100)

Pentru turbulenia rugoas n zona preptratic brook-White: . .jT.


1

se recomand relaia Cele(3-97)


:

-2 19(2,51
ReD

_k_)
3,71D

, 0,021 A=--,
DO.3

(3-101)

~-alab.il.n ~a.zul conductelor tehJ?-ice. Structura acestei relaii este complicat, iar ?Ihcult~~l~. ce apar la Iolosirea el provin n special din necesitatea apreciem rugozrtii absolute k. In anexa 3.3 snt indicate cteva elemente n vederea stabilirii valorii de calcul a rugozitii k.
* Studii experimentale
au artat recente pe conducte hidraulic netede la numere Revnolds mari c valorile lui A se grupeaz mai ales pe dreapta lui Blasius (3-94), .._ '

j II

cnd v > 1,2 m/s. Pentru folosirea raJid a acestor relaii, ele au fost transpuse grafic in anexa 3.4 (conducte nOI) I anexa 3.5 (conducte dup 6 ... ,10 ani de explo atare}. La ambele diagrame s-au folosit scri logaritmice de reprezentare pentru coeficientul f. i debitul Q (n l/s i m3/h). Diametrul interior D s-a considerat drept parametru. Intrucit relaiile lui evelev se refer la micareaturbulent, pe diagrame a fost trasat curba corespunztoare numrului Reynolds ReD = 3500, limita inferioar de aplicabilitate a acestor formule. De asemenea, pentru 101

100

I
J

. I

.\
;

orientare, s-a precizat i curba cu vitez constant v = 6 m/s. Aceleai formule au fost prelucrate pentru a da mai comod direct panta hidraulic 1 ~n funcie de debitul Q, avind diametrul D ca parametru (anexele 3.6 i 3.7). Pe diagrame s-au reprezentat liniile de egal vitez, dup cum i limita in erioar ReD = 3 500. Se remarc o oarecare curbur la viteze mici a liniilor D = ct, intrucit in regim preptratic valorile lui A snt mai mari decit n regim ptratic. Cu aceste reprezentri grafice este posibil dimensionare a sau verificarea rapid a oricrei instalaii cu conducte din oel prin care circul ap. . In anexa 3.8 se prezint o diagram asemntoare pentru conducte PVC tip G, foarte utilizate in prezent n execuia instalaii lor interioare. Pentru alctuirea ei s-a utilizat formula Colebrook-White, considernd rugozitatea absolut k = 0,007 mm. Intrucit adeseori se folosete modulul de debit K, mai ales in cazul conductelor hidraulic lungi (v. cap. 4), n anexa 3.9 se prezint valorile sale calculate cu formulele evelev pentru regimul de micare turbulent ptratic n conducte' din oel. Regimului ptratic i-au fost oonsacrate cele mai multe relaii de calcul, majoritatea pornind de la formula lui Chezy (3-77). Dei coeficientul C poate fi obinut cu ajutorul coeficientului A conform relaiei (3-79) sau a graficului din anexa 3.1 pentru orice regim de micare, In decursul timpului au fost fcute numeroase propuneri de calcul direct al valorilor lui C. Dintre acestea,' pentru regim ptratic se recomand formula Manning-Strickler:

.!

Formula Manning-Strickler (3-102) a fost transpus sub form ~rafic n coordonate logaritmice (1, Q) pentru diferite tipuri de ?o.n?ucte: _ conducte de seciune circular din metal sau beton sclivisit (n = 0,012), in anexa 3.12; 313 -conducte de sectiune circular din beton (n=0,D135), in anexa . 1 _ conducte de seciune circular din azbociment (n = 0,0075) *, in anexa 3.14' ...:.conducte de sectiune ovoidal din beton (n = 0,0135), n anexa 3.15; _ 'conducte de seciune tip clopot din beton (n = ~0,.0135),n .an~?Ca. 3.16. In toate aceste diagrame s-a ales ca parametru manme~ ~eclUnll I.s-au trasat liniile de egal vitez. Se subliniaz inc? da~ v~lablht~~ea g.rahce~ol> numai pentru zona ptratic, n? intotdeuna re~li~ata l~ mst?-l~llle hldrau~lc~ pentru construcii. O sistematlZa.re ~ c~lcul?lu.I pierderilor liniare de sarcm a in conductele sub presiune se prezmta sintetic in tabelul 3.2. . .' Micarea cu suprafa liber. Pentru micarea cu suprafa lib~r. reeiin turbulent (neted, preptratic, ptratic) se recomand formula logantmlca d: calcul a valorilor coeficientului lui Chzy (mI/ZIs) ": .
C

u:

18lg ---,
k

12R

(3-104}
00

+~
7

'J
I
I

Q = .!..
n

R2/3All/2,

(3-102)

in care: R este raza hidraulic ; rugozitatea absolut (anexa 3.3); k grosimea filmului Iamin ar care se poate determina 00 echivalent formulei (3-26):
/)0

cu o relaie (3-105)

unde:

11,6 v ,

.jgRI m3fs;

Q este debitul volumic, n


n

R
A

r I

~ un coeficient de rugozitate ale crui valori sint date 3.10 (pentru conducte i canale); - raza hidraulic, in m ; - aria seciunii vii, in m2; - panta hidraulic.

ia anexa

unde veste coeficimtul cinematic de viscozitate, iar 1- panta hidraulic. . Expresia (3-104) a fost transpus grafic n anexa 3.17 n. Iuncie vR S ~ de RJ /)0 i Rk, n care s-au trasat cur-bele R ,e = --:;= ct. e remarca la numitorul (termenul
k)

fractiei din (3-104) o sum care semnific influena rugozitii i a' numrului
Reynolds

(termmui

~ 00)'

In regim turbulent

Relaia (3-102) este neomogen din punct de vedere dimensional i trebuie folosit numai cu unitile de msur specificate. Ea previne din relaia lui Che7;y (3-77) n care se admite pentru C expresia propus de Manning: (3-103)

IJ
J
l'

cu valori calculate pentru o gam larg de n i R in anexa 3.11. Nici relaia, (3-103) nu este omogen: R se exprim n m, iar C in ml/2/s. Exist i formule mai riguroase decit (3-103), de exemplu cea propus de Pavlovski, la care, exponentul 1/6 se nlocuiete cu o variabil y ce depinde de rugozitate i raza hidraulic. Totui, insui Pavlovski recomand y = 1/6 pentru raze hidraulice mici (situaia insta laiilor hidraulice pentru construcii), deci conform expresiei (3-103).
lOZ

neted, primul termen este neglijabil, iar n .regim ptratic este ~omimmt Dei formula logaritmic (3-104) a fost stabilit pentru I!J.lcarea :n can~le d rezultate satisfctoare i n cazul conductclor sub presiune, daca valorile lui C se mresc cu 1 ... 2 m1f2ls. Majoritatea relaiilor de calcul ale canalelor se refer. la regi~ul turbul(,l~t ptratic. Dintre acestea, se recomand formula Manning-Strickler (3-10...,) prezent.at la cond ucte.
Unele studii experirnentale mai recente efecluate pe conducte de.azbociment, In I~bora.to.r (VaII e n tin e, H. R., Charl (or Flotn Resslallce o{ Asbeslos Cemenl Pi peli nes, Australian .Clvil Engineering nd Construclion, February 1960)i pe teren (F o s t e r, D. H., Eield Sludy o Friciion Loss in Asbes.los Cemenl Pi pelines, The University of New South WaJe., :,,'~ter Research L_aboratory, Rep, nr. 106, June 1968), au artat variaia lui 11 cu diametru! I v.lteza (~ = ~,OO/8 . ... 0,010) i c formula (3-102) aplicat acestor conducte d rezultate numar aproxima tive. *" P rin s, J. E., Sedimenl Trausportclicn ; Dellt, Olanda, 1967-68.

103

r
3.6.2. PIERDERILE LOCALE DE SARCIN

.;;;.

Pierderilelocale de sarcin apar n zonele n care micarea are un grad pronunat de neuniformitate i se adaug pierderilor liniare pentru a se obine pierderile de sarcin pe intreaga instalaie hidraulic. . Zonele cu micare neuniformn conducte sub presiune snt produse de prezena curhelor, robinetelor, vanelor, aparatelor de msurat debitele, schimbrilor de seciune, ramificaii lor etc. Influena asupra micrii a elementului care introduce pierderi locale de sarcin se resimte pe o lungime relativ redus a curentului, cel mult cteva zeci de diametre, lungime dezvoltat n special n aval de obstacol i mai puin spre amonte. In cazul micrii cu suprafa liber, un obstacol modific adncimea curentului, respectiv seciunea de curgere, pe lungimi mult mai mari, fenomenul fiind mai complicat decit la instalaiile sub presiune. In acest capitol se vor studia numai pierderile locale de sarcin la sisteme hidraulice sub presiune care, conform, relaiei generale (3-68), au expresia: -h!
,.-..,

= ~ ...:..
!

(3-106)

2g

~I;
+

... t-:
>nC<>

n care: h! este pierderea local de sarcin; un coeficient adimensional de pierdere local de sarcma; ~I viteza medie considerat de obicei n aval de obstacol. v Coeficientul ~I depinde in primul rnd de caracteristicile geometrice ale elementului care introduce pierderea local de sarcin i de seciunea la care se refer viteza medie. De asemenea, mai este influenat de o serie de factori caracteristici micrii: distribuia de viteze n faa obstacolului, care la rndul ei depinde de regimul de curgere, de forma intrrii, de lungimea i dispoziia diferitelor piese montate naintea obstacolului, de lungimea poriunii rectilinii din amonte etc.; numrul Reynolds. Dependena de numrul Reynolds se face simit pn la valori ntre 60 000 i 200000, funcie de forma obstacolului, dup care ~I i pstreaz o valoare constant. Din cele expuse, rezult c evaluarea pierderilor locale de sarcin se poate reduce la precizarea coeficientului ~!' Datorit complexitii fenomenului de pierdere local de sarcin, metoda teoretic este nc relativ puin aplicat, doar la cazuri simple (de exemplu, lrgire brusc de seciune). Practic, Valorile ~! se determin experimental pentru fiecare situaie n parte i, de obicei, n zona ptratic (zon in, care numrul Reynolds nu influeneaz coeficientul ~JExist numeroase lucrri in care se ncearc sistematizarea cunotinelor actuale asupra pierderilor locale de sarcin. In scopul de a lega pierderile locale de sarcin de cele liniare, calculul celor dinti se poate face i folosind lungimea echivalent. Prin lungime echi105

cr)'c;;,. 't;;..c.o

:;:!It:. ci {}
p:; '--'

",ro ro "'~ ~'" ~~ ~~

j.

"'1 :I:
ce
1\

'"

'"I
1\

EfEf

gg

,<

MIt:.

i
I

J J J

-~~~~~~~~~i~g~
valent L, se nelege o lungime fictiv de "conduct de-a lungul creia s-ar realiza o de sarcin 1 h
Ild

c:::.

V.

local," adic: liniar A pierdere sau

' egal

cu

cea

=
_"

),L,.

--'='1-'

v2

v2 29

2g

de unde
Fig. 3..15.Intrarea dreapt In conduct.

= 5.! D Il .

(3-107)

I:u~~imile echivalente ~orespunztoare diferitelor pierderi loca le se adaug lun~ln:ll reale a conductei n calculele pentru obinerea pierderii totale de sarcma. In cele ce urmeaz snt prezentate cteva tipuri de elemente mai des ntlnite n instalaiile pentru construcii care introduc pierderi locale de sarcin.
Intrarea in conduct

Fig. 3.37. Ieirea dreapt din conduct.

Fig.

3.38. Ieirea divergent din conduct.

~nd un curent de fluid l?trunde ntr-o ,co~duct ncastrat n peretele unui rezervor, se produce o pierdere local de sarcin datorit formrii zonelor de virtej uri care consum din energia hidraulic a curentului. In cazul intr:i~ drepte (fig. ~.35), Ienornenul ~ste. controlat de doi parametri: grosimea relativ a peretelui .conduc~eI e D I distana relativ de la intrare pn la peretele rezervorului ZID. valoarea maxim a coeficientului ~ este 1 si se realizeaz cnd elD = i ZID = 00. In anexa 3.18 se prezint ~raficul variaiei lui.~, n funcie de parametrii considerai. Se observ c atunci cnd IID~ ~ 0,5 mfluena peretelui rezervorului nu se mai face simtit. n mod obisnuit ZID = (conducta este ncastrat chiar la nivelul peretelui, ca n f{gura 3.36, a) i l:, = 0,5. Dac axa conductei {ace cu peretele un unshi B diferit de 90 (fig. 3.36, b), coeficientul ~, se calculeaz cu formula lui W"eissbach:

-,

Ielrea

din conduct

La ieirea unui curent de fluid dintr-o conduct, energia sa cinetic scade treptat pin la zero (fig. 3.37), astfel incit pierderea local de sarcin este egal cu termenul cinetic: (3-109) sau
~I

0:,

(3-110)

l:, = 0,5 + 0,3 cos B + 0,2 cos" B; . (3-108) Pentru a micora pierderile locale de sarcin la intrare, se ataseaz conductelor tronsoane scurte de racord , fie dup un" arc de cerc (anexa 3.19), fie sub forma unui trunchi de con (anexa 3.20). "

unde CI. este coeficientul lui Coriolis care depinde de distribuia de viteze n sectiunea de iesire. 'In scopul r~cuperrii u~ei p.ri d!n energia ?inetic, n. sens~.l transformrii ei in energie de presIUne I deci pentru micorarea pierderii locale de sarcin, inainte de ieire se poate intercala o pies de racord, de exemplu tronconic (fig. 3.38). Valorile coeficientului :~, n .ac~st c~z se pot ?bine din diagramele prezentate in anexa 3.21 pentru seciunile circulare I dreptunghiulare. .. .. . ~ . In anexele 3.22 si 3.23 se dau coeficienii ~, pentru o prrza de aer, respectiv, o gur de evacuare', ambele de tip protejat.
Lrgirea brusc de seciune

Le
~=
22

v.A

J
a Fig. 3.36. b 1n Ira rea n conduc f.

" Dac de-a lungul unui curent de fluid seciunea de curgere se modific brusc de la o arie A la o arie mai mare Ao, liniile de curent care iniial erau paralele devin divergente pe o anumit lungime (fig. 3.39). Pe aceast poriune a curentului miscarea este neuniform i, datorit formrii zonelor de vrtej, se produce o pierdere suplimentar de ener- ~~ 1. (8 .. 10}Ou! gie, deci o pierdere local de sarcin. Pe baza aplicrii legii impulsului i a Fig." 3.39. Lrgirea brusc de seciune. 107

106

iegii energiilor, se poate demonstra c pierderea local de sarcin punztoare lrgirii hrute de seciune are expresia:
h
I

cores-

brusc de seciune pierderea de sarcina este aproximativ jumtate din aceea produs dac micarea s-ar fi realizat cu acelai debit n sens invers: ~ O5 hl= , respectiv (3-116) Relaia (3-116) a fost reprezentat grafic 3.25 alturi de Cteva curbe experimentale. n anexa
Fig. 3.41. Schimbarea direciei de curgere. (v vo)2
J

--2-g-'

_(v-vo)",

(3-111)

(3-115) .

2g

cunoscut sub numele de formula Borda-Carnot, Conform legii continuitii,

Q=
care, n relaia (3-111), conduce la Ili

vA

= voAo,

(1 _ -A)2 ~ ,
Ao 2g

(3-112) sectiunii A are ' (3-113)


Difuzorul

deci coeficientul de pierdere local de sarcin corespunztor forma:,

Coeficientul de pierdere local de sarcin la lrgirea continu ele seciune (difuzor) este indicat n anexa 3.26.
Diafragrne

.In anexa 3.24 se prezint grafic relaia (3-113) mpreun cu cteva curbe obinute 'pe baza unor msurtori la diferite viteze i rapoarte de sectiuni. Trebuie observat c se poate calcula i un coeficient ~; raportat la sectiunea Ao: '

Pentru diafragme, valorile coeficientului


Coturi si , curbe ,

~I

se prezint n anexa 3.27.

adic (3-114) Dac ~! est~eI.ntotdeaun~ subunitar i la limit egal cu unitatea cind Ao = 00 (cazul lI:trarn conductei ntr-un rezervor), coeficientul ~; poate avea valori supraumtare cind Ao > 2 A.

ngustarea

brusc de sectiune

In cazul n care seciunea de curgere scade brusc de la aria A la aria A curentul sufer o contrac.ie precizat de coeficientul de contracie: '
E=Ac<1

Prin schimbarea direciei ele curgere datorit introducerii unui cot sau unei curbe ca pies de racord ntre dou tronsoane rectilinii (fig. 3.41), apare n mod suplimentar o pierdere local de sarcin. In cot, datorit forei centrifuge, presiunile snt mai mari pe faa exterioar dect pe cea interioar. Dup cum s-a artat (v. fig. 3.15, c), n cot apar zone de virtejuri turbulente care consum din energia hidraulic a curentului. Se cunosc multe date experimentale n vederea stabilirii pierderilor de sarcin la un cot, care, n general, cuprind i pierderile liniare pe lungimea cotului. Pentru cotul indicat n figura 3.41, pierderile de sarcin depind de unghiul de racordare a. de raportul dintre raza de curbur Ro i diametrul conductei D, de rugozitatea pereilor k i de numrul Reynolds Ren (anexele 3.28 i 3.29) .. Pentru coturile formate din segmente, se dau cteva valori ale eoeficienilor de pierdere local de sarcin n anexa 3.30. . In vederea limitrii pierderilor de sarcin la un canal de ventilare se introduc aripioare de dirijare (fig. 3.15, d), al cror numr optim i form se prezint n anexa 3.31, mpreun cu coeficientul de pierdere local.
Ramificaii

,I
, I

J
jJ

11,:4

'

Fig. 3.40. ngustarea brusc de seciune.

dup care revine la ntreaga seciune A (fig. 3.40). In regiunea seciunii contractate Ac. se. formeaz vrtej uri care constiture principala cauz a pierderii locale de sarcin. S-a constatat c la ngustarea "

In figura 3.42 snt reprezentate principalele tipuri de ramificaii: (a) cu mpreunarea curenilor i (b) cu separarea lor. Coeficienii de pierdere local 109

J08

de sarcin ~" precum i lungimile echivalente L. corespunztoare diferiilor coeficienti de rugozitate n. Principalii coeficieni de pierdere local de sarcin snt prezentai tabelul 3.3.
Tabelul

J.S

Calculul pierderilor Ioeale de sarcin in conducte sub presiune


Fig. 3./2. Schema curgerti Relaii, Valori, Anexe

de sarcin la ramificatii se refer att la trecerea direct ct si la ramura lateral i depind de ur~torii parametri: ' - unghiul de deviere 6; - raporturile seciunilor transversale
A, Ao

~' i ~.
Ao '
.~.~

INTRARE

IN CONDUCTA

~ sensul curenilor; - raportul debitelor

a. l:, anexa 3.18;

b.
C' .

l:, = 0,5;
= 0,5

.....:::::::::..

C, ~I

+ 0,3 cos e + 0,2 cos2 6 ;


3.20;

- numrul Reynolds. Pierderile locale de sarcin la mpreunarea curenilor se datoreaz ocului curenilor (amestecul a doi cureni cu viteze diferite, cu consecina unui transfer de mas i cantitate de micare ntre cureni], devierii curentului din ramura lateral, contraciei dup mpreunare i lrgirii ulterioare a seciunii efective de curgere (v. fig. 3.42, a). S-a constatat c n cazul n care Vl ~ Vz, curentul din ramura lateral i mrete energia specific la impreunare i deci coeficientul ~lZ va avea valori negative exprimind atit pierderea de sarcin ct i transferul de cantitate de micare. La separarea curenilor pierderile de sarcin apar n special datorit eurentului care intr pe ramura lateral, cu consecina apariiei n diferite zone a virtejuri'lor turbulente (v. fig. 3.42, b). In anexa 3.32 i 3.33 se dau coeficienii de pierdere local de sarcin la ramificaii n unghi drept (6 = 90), iar n anexele 3.34 i 3.35, aceiai coeficieni pentru t.euri filetate. Se remarc valorile mai ridicate pentru ultimul caz datorit mbinrii cu diseontinuitate a seciunilor.

~.~

11
f

d.
e.l:l

~l

anexa 3.19; anexa

(. l:l anexa 3.22.

IEIRE

DIN

CONDUCT

a.

1;,

= <1;

b. ~l anexa 3.21;

c. ~ 1 anexa 3.23.

: '>1 ~ ..:
a

:,~.~~~
LRGIRE

DE SEn'JUNE

a. l:l = (1 - AIAo)' anexa 3.24; b.


~I

anexa 3.26,

Vane, robinete,

alte armturi

:~'<-I ".:
a

"
~ b

INGUSTARE

DE SECIUNE

a.

1;,

z: 0,5 (1 - AIA.)'

anexa 3.25:

b, ~, = 0,005 ... 0,Q6.

Vanele, robinetele, ventilele snt organe de nchidere sau niglare a debitului ntr-o instalaie hidraulic i, n funcie de tipul lor i de gradul de deschidere, pot introduce importante pierderi locale de sarcin (anexele 3.36 ... 3.38). In' anexa 3.39 sint reluate o serie de armturi uzuale pentru care se prezint valorile minime,' medii i maxime ale coeficienilor de pierdere local IlO

{~

Iv.A -"---I

. IvoAo ~

--

DIAFRAGME

~, anexa 3.27.

Ul

Tabelul

3.3 (continuare)

Schema curgeri!

I
a.
~I

Relaii, Valori, Anexe

4
MIOAREA SUB PRESIUNE

COTURI I CURBE.

anexa '3.28' conducte (30a .;; e .;; 180"); anexa 3.29 conducte
(6 = 90);

netede rugoase

<:1
a

b. ~I anexa c.

3.30;

1;1 anexa 3.31.

~AO:fJ M!I I b ';ft

tG
'

4.1. ELEMENTE
RAMIFICAII

GENERAlE

a. ~/" 1;/, anexele

3.32 i 3.34;

b. !;/.' !;/. anexele 3.33 i 3.35.

VANE, ROBINETE
~

v.~v.:4 .c:;,
I

a. ');;1 anexa 3.36;


9-

b 1:/ anexa 3.37; c.


~I

o
Observaii.

anexa 3.38.

urmtoarele

In leg tur cu calculul pierderilor locale de sarcin precizri:

se

fac

atunci cnd nu snt recomandri speciale, pierderea de sarcin se calculeaz cu 'Viteza medie din seciunea de dup neuniformitate; cnd n instalaii apar succesiuni de neuniformiti, acestea se interinflueneaz i, n majoritatea cazurilor, se produce o reducere a pierderii generale de sarcin, comparativ cu suma pierderilor individuale; dac [pentru neuniformiti speciale literatura de. specialitate nu indic valori ale coeficienilor ~1,serecomand efectuarea de experimentri i construirea curbei ~I = f (Re).

Instalaiile de nclzire, de ven tilare i elimatizare, sanitare i de gaze etc. folosesc diferite tipuri de conducte i canale, micarea fluidelor prin acestea fiind, n general, sub presiune. In cazul lichidelor, micarea poate fi i cu suprafa liber, ca la unele instalaii pentru colectarea i evacuarea apelor uzate. Conductele i canalele, mpreun cu ansamblul de elemente ce alctuiesc o instalaie destinat inrn agazinrii i transportului diferitelor fluide (ap potabil sau industrial, agent termic, aer conditionat, fluide tehnologice etc.), constituie un sistem hulraulic. , , In cazurile curente, micarea n sistemele hidraulice Iolosite la instalaiile pentru construcii se consider permanent. Din aceast cauz, n cele ce urmeaz se trateaz cazul micrii permanente. Exist ns situaii cnd trebuie avut n vedere cazul neperrnanenei, ce poate conduce la fenomene suplimentare nedorite, i care face obiectul unui paragraf separat. La micarea permanent sub presiune a fluidelor incompresibile se folosesc relaiile de calcul stabilite anterior i anume:
legea continuitii

pentru

curen tur unidimensional

sub forma:
(4-1}

Q = vA = ct,

n care veste viteza medie corespunztoare seciunii A. Se aminteste c ntr-un nod al inst.alatiei in care se int.llnesc mai' multe, conducte sau 'canale trebuie satisfcut condiia .(4-2) unde

J
I

Q, snt debitele transportate


legea energiilor

prin nod;

aplicat

de-a lungul micrii ntre dou seciuni (1)


=

i (2), de forma: (
8 Mecanica

+ L)
pg

+
1

C(lV~

(2:

(4-3) 113

2g

fluidelor

-'- c. 2087

in care, aa cum s-a definit,

L)
pg

= Hp

este energia
a

specific. medie potenial

sau cota .piezca vitezei; nlimea


(1)

metric; coeficientul lui Coriolis de neuniformitate energia specific medie cinetic sau

In funcie de elementele hidraulice cerute se disting dou tipuri de probleme: probleme de dimensionare, la care fiind cel'u~ a se tra~sp?rta un anumit debit cu un anumit recim al presiunilor .., se stabilesc seciunile transversale b ~ ale conductelor sau canalelor, precum I sarcina necesara; probleme de oeriicare, ~a.carefiind cunoscute caracterist~cile geo!D,etrice si de transport a instalaiei. , sarcina disponibil , se vsrific capacitatea

2g

h,._.

cinetic; pierderea . i (2);

de sarcin

produs

ntre seciunile

4.2. SISTEME SCURTE

J
I
I

relaii pentru calculul pierderilor de sarcin liniare i locale. Funcie de natura pierderilor de sarcin, se face o difereniere a sisteme lor hidraulice n: - Sisteme scurte sau conducte scurte, la care pierderile de sarcin liniare i locale snt de acelai ordin de mrime i la care nu se pot neglija termeni din relaia energiilor. In aceast clas este cuprins majoritatea instalaiilor pentru construcii, - Sisteme lungi sau conducte lungi, la care este predominan t micarea .uniform, iar pierderile Iiniare de sarcin snt relativ mari fa de cele locale i de termenii cinetici care, n aceste condiii, se neglijeaz. n aceast clas snt cuprinse conductele de transport la distan a apei potabile i industriale, a gazelor cornbustihile (magistrale de gaze), a produselor petroliere etc. - Sisteme locale, la care micarea cuinare neuni lorrnit.ate este predorninant, iar pierderile liniare de sarcin pot fi neglijate n calcule. Ca exemplu, pot fiamintite orificiile i ajutajele(la care conductele lipsesc practic) ce vor fi tratate separat. . .. Prin datele de haz i princalculul hidraulic al sistemelor scurte i lungi trebuie s se precizeze urmtoarele elemente: caracteristicile geometrice ti, cote geodezice, configuraie elementele serviciu etc.); hidraulice ale inst.alaiei etc.); (diarnetre, Iungimi, rugozi-

Acestea snt instalaii sub presiune alctuite din conducte sau canale scurte cu diametre constante sau formate prin compunerea mai multor tronsoane cu caracteristici geometrice diferite.

4.2.1. CONDUCTA

SIMPL

Prin conduct simpl se nelege un trons?n di~tl'-o instalaie hidraulic sub presiune, de-a lungul cruia diametrul I debltu! se mentin .const~nte. In figura 4.1 s-a repreze~tat o a:~tf~1d~ cond.uct, cu d.la~.etrul D I lunglI?e~ L cuprins ntre seciunile (1) I (6). Pierderile de sarcina mtre aceste secl~l slnt, formate din pierderi liniare i din pierderile locale corespunztoare seciunilor 2 (diafragm) S, 4 (20turi de 90) i 5 ~rob.inet)~ P~ figur ~-au ,trasat, n mod conventional liniile caraoteriatice, linia piezornetric Lp I linia energeti c Le fiind paralele ntre ele pe toat lungimea conductei ntruct energia cinetic se pstreaz constant. Pierderea de sarcin h,.,_, este dat de expresia: h,.-o

= h.t._.

+ h + h + h + 11.
l t, l

1,

,.

(debite,

viteze, sarcini. disponibile,

presiurii de :

liniile caracteristice din punct de vedere energetic (linia sau planul de referin, linia piezometric, linia energetic, linia sau planul de sarcin) .. Reprezentarea grafic a legii energiilor d o imagine foarte clar a funcionrii sistemului hidraulic*; coeficienii caracteristici pierderilor de sarcin.

* Aceast reprezentare se poate compara cu rcprezentrile grafice folosite In rezistena materialelor, care ofer ima glnea modului In care lucreaz sub sarcin elementele considera te.
, j'

I
!

115

114

sau, in general,
h,

ha

+ 2:.hz
-

(~-4)

PS

Conform relaiilor
hr

(3-76) i (3-106), expresia (~-4) devine:


2

AL v = .:+2:. ~l

v'

J)

2g

'2g

( ),L = D

+~

~I

-.

v2 2g

(4-5)

"

Dac n locul vi tezei medii v se introduce debitul Q, relaia h unde M


a
r

(4-5) se scrie:
=

(,.L

+ ~~) ~ 2gA2
L

_1_

. Q2 =

(M

+~ M) ~
L

'" ~ el"
(4-6) 1

Le

.::-C:;-

~
-c
c

Q2

lifQ2

l!!..MI 2

LP
'~

ib
'\." M. O. '----. 6 7

cit -<::

AL ._1_"

= 0;0826

AL

2gA2

D5

(4-7)
j; ..

M.

este modulul de rezisten


~ 111
~

liniar, n s2fm5;

~
q
FR
'S7

"'~ tol

= ~ ~ _1_ =
z 2g.1.2

0,0826 I:~L

'" '?;:
~

n'

(4-8)

suma' modulelor

de rezisten

locale;

I
Fig. 4.2.

),L M = 0,0826 ( D ,

+ ~~ .' D'
' ) 1
1

(4-9)

modulul de rezisten al ntregii conducte simple, In cazul n care n locul coeficienilor de pierdere local de sarcin se folosesc lungimile echivalente conform relaiei (3-107), modulul de rezisten M se exprim prin forma: M

Conform relaiei (4-12), modulul, de rezisten al legrii n serie (modulul echivalent) este egal cu suma modulelor de rezisten ale conductelor simple ce alctuiesc montajul: M

= Mr +
111 =

MII

111m

(4.13)

= 0,0826

sau, n general, pentru n conducte

simple:

),(L

+ I:L.)
D5

(4-10)

E 11(.
i=l

,.

(4-14)

4.2.2. CONDUCTA Montarea in serie

COMPUS

Montarea,

n paralel

Figura 4.2 red cazul a trei conducte simple montate in serie, pentru care pierderile de sarcin, conform relaiei energiilor, se nsumeaz:
(4-11)

. In figura 4.3 este ale cror module de continuitate (3-2) tr-unul din nodurile

reprezentat montarea n paralel a dou conducte simple rezisten snt M1> respectiv MI!' Conform relaiei de aplicat incuplrii,

Dac ntre seciunile (1) i (7) nu exist schimbri de debit, adic Qr

= QJl = Qm = Q, =
(1I1r+
MII

expresia pierderilor totale de sarcin (4-11) devine: hr 116

MrQi

MrrQir

MmQfrr

Mrrr) Q2

MQ2

(4-12)

Q - QJ - Qn = 0, (4-15) unde Q, QI i Qn reprezint n ordine debitul total, debitul pe conducta 1 i debitul pe conducta II. Aplicnd legea energiilor ntre nodurile 1 i 2, pe cele dou trasee, rezult c pierderile de sarcin trebuie s fie egale (a se vedea liniile energetice LI1. i Le.rr): h; = h; = hr (4-16) 1 II

Fig. 4.3,

117

sau

M1Qi = MIlQiI

= MQ2,

(4-17)

n cara M este modulul de rezisten al legrii in paralel (modulul echivalent). Din relaiile (4-17) rezult expresiile:
I

soane i deci mai multe posibiliti de alimentare; n schimb, calculele hidraulice n vederea stabilirii debitelor i a sensului micrii snt mai laborioase. Mrimi le aferente tronsoanelor ce alctuiesc reteaua se noteaz cu indicii nodurilor adiacenta: lungimea Li;, diametrul Dij" debitul QiJ' pierderea de sarcin h,w Datele de baz ale unei reele se pot grupa, dup cum s-a artat, n: caracteristici geometrice - forma reelei, lungimile tronsoanelor tele geodezice ale nodurilor ZI; Llj' code
f

care introduse

in relaia

(4-15) dau

I
sau

Q =Q
111

V '~I + Q V ;~II
(4-18)

elemente liidraulice - debitele ooncentrate n noduri Qt (debite consum i de alimentare), cotele piezometrice cerute n noduri +

(z

Ps) pg

-=--+--. {M .fMJ. ../ MI!

I ~

cu ajutorul creia se poate calcula modulul de rezisten echivalent. In cazul general, pentru n conducte montate in paralel, modulul echivalent este preczat de relaia:
1 "1 -=-. ../M f;;;i../ M;

(4-19)

4.2.3. REELE DE CONDUCTE

J
I

Reelele de conducte snt alctuite dintr-un numr oarecare de conducte simpla (tronsoane). Dup forma lor, reelele pot fi ramificate (fig. 4.4) sau inelare (fig. 4.5). Din punctul de vedere al curgerii fluidelor, la o reea ramificat o seciune este ntotdeauna alimentat dintr-un singur sens. Astfel, prin seciunea (N) curgerea se realizeaz de la nodul i ctre nodul j (v. fig. 4.4) i, n general, . pe orice tronson se poate preciza de la inceput sensul micrii. La o reea inelar, o seciune (N) este alimentat dintr-un sens uneori necunoscut la nceput (v. fig. 4.5). Reeaua inelar este mai avantajoas n exploatare intrucit printr-o manevr corespunztoare de vane sau din condiii speciale de exploatare este posibil inversarea sensului de curgere pe anumite tron-

unde (p.)! este presiunea minim ce trebuie asigurat n nodul i (presiune de serviciu sau de utilizare). i n cazul re.elelor de conducte se disting probleme de verificare i de dimensionare. In legtur cu dimensionarea hidraulic, se subliniaz c problemele snt n general nedeterminata, coninnd un numr mai mare de necunoscute dect. numrul relaiilor hidraulice de calcul. In aceste cazuri, pentru obinerea soluiei optime se apeleaz la calcule tehnice-economice. Dac micarea se realizeaz gravi taional (n seciunea de intrare este amplasat un rezervor de nlime), se pune condiia ca investiie s fie minim. Simplificnd problema, se consider c investiia este format din costul CI al rezervorului i costul Cz al reelei. Dac se alege o soluie cu un rezervor la cot mai nalt, costul C; crete, n schimb, scade costul C2, ntruct diametrele conductelor pot fi luate mai reduse. Soluia cu un rezervor plasat la o nlime mai mic micoreaz CJ dar mrete C2, deoarece este necesar, n acest caz, s se mreasc diametrele in scopul micorrii pierderilor de sarcin i asigurrii debitelor i presiunilor necesare la consumatori. Soluia optim rezult din condiia de minim pentru suma CI C2:

(4-20)

Cind curgerea se realizeaz prin pompare, soluia optim rezult din condiia unor cheltuieli anuale minime. In principiu, cheltuielile anuale se compun din cota de amortisment CI a inveatitiei (raportul dintre valoarea investiiei i timpul de recuperare a investiiei) i din cheltuielile de exploatare Cz (n care ponderea cea mai mare o are costul energiei necesare pomprii). Dac se alege o soluie cu conducte de diametre mai mari, investiia i respectiv CI snt mai mari, n schimb energia consumat pentru pompare este mai redus, deci Cz mai mic. Invers, pentru conducte cu diametre mici, CI este mic, dar C2 crete mult n vederea acoperirii pierderilor de sarcin mai mari. Soluia optim corespunde cheltuielilor anuale minime:
(4-21)

I
j

Pentru reele mari i complicate, alctuite din multe tronsoane, proiectarea complet a diferitelor variante i apoi selectarea soluiei optime pe baza costului minim, conduce la un volum de calcul deosebit. Chiar in condiiile aplicrii calculului automat este necesar o limitare a numrului de variante ; de aceea, n practica curent, n vederea alegerii iniiale a diametrelor unei
Fiq. 4.4. Fig. 4.5.

I
118

119

reele se recomand folosirea viteze lor economice medii stabilita pe baza comparrii rezultatelor obtinuta la un . (dup STAS 1478-67) num~r mare de instalaii. Un exemplu Viteza economic DiametruJ 'conducte! de viteze economice medii este premedie (mrn) (rnjs) zentat n tabelul 4.1 pentru instalatii de alimentare Cu ap.' 10 20 0,60 1,00 In aceleai instalaii, vitezele snt 25 32 0,65 1,20 limitate superior de anumite valori care 40 50 0,90 1,50 depind de destinaia instalaiei, de 65 80 1,10 1,60 100 150 1,20 1,80 frecventa inchiderii si deschiderii robipeste 150 1,40 2,00 netelor 'etc., n asa f~1 nct s nu se pro.duc vibraii, zgomote neplcute, lovituri de berbec cu suprapresiuni si dep re siuni duntoare bunei funcionri a instalatiei. Practica a condus l'a stabilirea unor viteze maxime n funcie de tipul consumatorilor, dup cum urmeaz: .
Tabelul Yitezcle economice medii
4.1

Probleme

de. verificare
Zi

Prin datele de baz ale reelei se cunosc cotele geodezice piezometrice minime n noduri
.

(z + ~)'.
'. pg
t

i cetele cotelor

n. scopulideterminrii

piezometrice n fiecare nod

(z +..E..) .
pg
i

inclusiv n nodulde alimentare 1, se

determin mai nti debitele care circul pe fiecare tronson. La o reea ramificat se aplic direct legea continuitii n nodurile reelei, pornind de la consumatori ctre alimentare: Q79 Q7S Q47
=

Q9 (legea continuitii

n nodul 9};

= Qs (idem, nodul 8);

= Q78 + Qi9

;==

Qs

+ Q9

(idem, nodul 7); (4-22)

- pentru conducte de ap menajer la spitale, sli de spectacole i cldiri de locuit 1'u <:; mfs . , ~ pentru alte cldiri .. , ........... , " 2,0 mfs ; - pentru - pentru alimentarea instalaii hidranilor ~ tehnologice , .. , " 3,0 mfs; 3,0 m/s; Cotele piezometrice efective pornind de la nodurile de capt in sens invers curgerii: - pe traseul 9-7 (seciunea ficaia din nodul 7 pentru a lua nod):
pg
7

Os=

QI2 (idem , nodul 1) .. se calculeaz prin aplicarea legii energiilor (n care se consider presiunile de serviciu), 7 se consider imediat in amonte de ramin calcul pierderea local de sarcin din acest

de ap n scopuri

ntruct rezolvarea principalelor probleme ale reelelor de conducte se face diferit pentru reelele ramificate i pentru cele inelare, n continuare se vor trata separat cele dou cazuri, precum i cazul reelei binare.

Reele ramificate

Pentru stabilirea relaiilor de calcul, se consider reeaua ramificat din figura 4.6, alctuit din opt tronsoane, cu alimentare a n nodul 1 i consumurile concentrata n nodurile 3, 5, 6, 8 i 9,

(z + .E..)' = (z +
- pe traseul 8-7:

(z + .E..)" = (z + -,
pg
7'

pg

"'SUg "',o, +.il!7SQ278' + -- -8

2g

2g

D\

Nodului 7 i se atribuie
I .'
. (.
Z

cota piezometric cea mai mare dintre


.

(z + .E..)'
pg. 7

+ -p
pg

)"
7

,adlca:

'''--

(z +..E..)
pg

= max{(z +
7

..E..)', (z + .E..)"1.
pg
7

pg

71

Fig.

4.6.

In acest fel, presiunea ct i n 9.

din 7 poate asigura att presiunea necesar in 8, 121

120

i
In continuare, calculul este asemntor, n nodurile 4 i 2 lund valorile maxirne ale cetelor piezometrice provenite din traseele cele mai dezavantajoase: ( (
(

1-2-4-7-9. 1-2-4-6:

Pentru exemplificare,

se' serie legea energiilor pentru traseul

+ ..!:-)'= lz +
pg 4 pg .4
'"

E!.) s + "'5V~ _""vf


pg 2g pg 6
)

2g

+ M4sQis; +
2

z Z

+ ..!:-)"= (z + l:!) .+ + ..!:=


=;; ( pg ) 4 pg
7

"',vi _ "',vi
2g
2

Jlf46Q~6; M47Qi7;

Q12 Q24 Q46

= =

Q3 +Qs Q5

2g

Q6

+ +

+ Qs +
Q6

Qs Qg;

Q9;

+..!:- + ",?v, _ ""v. +


2g 2g

= Q6

(z +

L)

pg 4

max{(z
.

L)',
pg ~ 2

(~+

L)",
pg ~

(z +
12

L)"'};
pg
4 12

n situaia n care debitele rezultate prin calcul difer de debitele cerute prin datele de baz, se echilibreaz reeaua prin modificarea unor diametre sau prin introducerea unor pierderi locale de sarcin (em ajutorul unor robinete sau diafragme de reglaj).
Probleme de dimensionare

j
1. j

"' + -P) (" . ~

= 1

(.7 + -",.v~ -. -""vf +"'111Q2 ~ + -P)


~ -

Stabili n acest mod, cota piezometric din nodul de alimentare 1 este capabil s asigure n toate nodurile reelei presiuni mai mari sau cel puin egale cu presiunile de serviciu necesare. Deoarece este posibil ea traseul cel mai dezavantajos s fie, de exemplu 2-3, eu eotapiezometrie determinat in nodulI se vor preciza i celelalte cote prin aplicarea legii energiilor n sensul curgerii (debitele sint cele stabili te anterior):

Stabilirea diametrelor conductelor ee alctuiesc o retea ramifieat se faee prin calcule tehnico-economice. ' n principiu, problema de dimensionare se rezolv in paralel cu cea de verificare. Astfel, pentru reeaua din figura 4.6, dac se adopt pe traseele '1 -8 i '1-9viteze economice, rezult diametrele corespunztoare dup formulele:
A'; =
1.

P) (~+ pg'
'" -1

=
2

(z +
.

pg

P) + -----"',vi
1

<X2V~

jl1 1212, Q2 .

fI
v

= -rrD! ,

2g

2g

(4-23)

P) (z + -pg

""v~ - -"'3vi = (., ~ + -P) + -pg 2g 2g


2

"123Q23' . l'
.

4Q
1<V

La aceast~ problem de verificare, debitele consumate au fost presupuse cunoscute prm datele de baz, calculul fiind efectuat pentru stabilirea cotelor piezometrice.

~ ~ al~ proble?; de verificare es~e aceea la care se cunoate cota piezometn ca la m trarea In reea (nodulI) I se cere precizarea debitelor asigurate n f!eeare nod de con sun:, la valoarea presiunii de serviciu, Se compar apoi debitele calculate cu d.ebltele necesare ceru te prin datele de baz. Din punctul de vedere a~ calculului, aceast problem este mai dificil ntruct presupune rezolvarea Simultan a unui numr de ecuaii de gradul doi egal cu numrul nodurilor de consum. Pen~ru re.ea~a din fi~ura 4.6, numrul necunoscutelor este 5: Q3' Qs, Q6' Qs I Q9 Dehitele pe fiecare tronson sint funcie de necunoscutele de mai sus. Cele cinci ecuaii de gradul doi rezult prin aplicarea legii energiilor pe urmtoarele trasee: 1-2-3, 1-2-4-5, 1-2-4-6, 1-2-4-7-8' i
122

Se stabilete apoi cota piezometric n nodul '1 (problem de verificare) pe cele dou trasee. Dac diferena de cot piezometrie este mare, ea poate fi redus (de exemplu, sub 0,50 m), prin modificarea unui diametru sau prin :introdueerea unor rezistene Iocale. In acest mod, din aproape n aproape va fi dimensionat i verificat ntreaga reea. Se precizeaz c relaia (4-23) poate conduce la valori ale diametrului care s nu fie cuprinse n seria diametrelor standardizate, caz n care se alege diametrul cel mai apropiat aflat n producie.
Reele inelare

Prezentarea modului de calcul se va face pe reeaua inelar din figura 4.7, alctuit din dou inele (I i II), 7 tronsoane, cu alimentare n nodulI i I consumurile concentrate in nodurile 2 i 6.

3
Fig. 4.7.

123

Probleme

de verificare

Dac la reelele ramificate debitele Q;J pe tronsoane pot fi determinate prin aplicarea direct a legii de continuitate, n cazul unei reele inelare, precizarea debitelor QiJ presupune .calcula mai laborioase. Notnd cu 711:., - numrul de inele, n - numrul de noduri, fi - numrul de tronsoane, geometric exist relaia: p=m+n-1.

(4-24)

In cazul reelei din figura 4,7, m = 2, n = 6, P = 7, ceea ce verific relaia (4..24). Numrul de necunoscute (debitele Qij) este p. Numarul de ecuaii ce pot fi scrise este format din (n-i) relaii de continuitate in noduri i 112 relaii ale energiilor pe inele. Astfel, problema stabilirii debitelor este determinat, numarul de ecuaii fiind egal cu numarul necunoscutelor. In continuare, se va indica forma legii energiilor scris pe un inel (de exemplu, inelul I), pe traseul N-2-3-\4-1-N:

p) ( + pg
Z

+~

Ct:NV~

= Z

+ pg

P )
N

+~

aNv~

h'N_lIT'

(4-25)

de unde rezult:

In situaia reelelor inelare foarte simple, calculul debitelor QiJ se poate face prin rezolvarea sistemului de ecuaii precizat anterior. In practic nsa, mai ales la reele complexe, calculele devin greoaie i, de aceea, se recurge la rezolvarea prin metoda aproximatiilor succesive". n literatura de specialitate exist mai multe variante ale acestei metode: Loliacev, Cross, Andrianov etc. In cele ce urmeaz Va fi prezentat metoda Lobacev, a crei schem logic este urmtoarea (v. fig. 4.7): J .. - se propun debitele Qij pe tronso ane, cu respectarea relaiilor de con ti" nuitate n noduri; - se calculeaz suma pierderilor de sarcin pe fiecare inel; - se compar aceste rezultate cu o valoare admisibil, suficient de mic (eroare admisibiI); - pentru inelul sau inelele la care nu este satisfcut condiia ca suma pierderilor de sarcin s fie mai mic dect eroarea admisibil, se calculeaz modificrile de debit 4Qinel corespunztoare; - se recalculeaz debitele pe tronsoane i procedeul se reia cu calculul pierderilor de sarcin pe toate inelele; - compensarea. reelei s~ co~sid~r n.~heiat~ .ci.nd suma pierderilor de sarcin pe fiecare in el este inferioar erorn admisibile, Odat propuse debitele pe tronsoane, cu respectarea continuitii n noduri, se calculeaz suma pierderilor de sarcin pe cele dou inele:

L; h
sau n general, ""h L.J
inel
T

M1ZQi2

+ M23Q~;

-'-" M34Q~4 M36Qi6 -

M14Qi4.' 1I12"JQ~3'

=0 '!

E h, =
II

M25Q~5 +M56Q~6

Relaia (4-26) stabilete legea: suma algebric a pierderilor de sarcin pe un inel este nul. Sumarea se face alegnd un sens de parcurs al inelului (de exemplu, sensul orar) i considernd pierderea de sarcin pozitiv sau negativ, dup cuI? debitul. cor~spunde sau nu sensului de parcurs. Astfel, pentru inelul I din fIgura 4.7, se poate scrie: Eh=h 1 r sau
f'N_z

care, de regul, snt mai mari dect o valoare minim admisihil, funcie de tipul reelei i de precizia cerut. V.a trebui ~ se calculeze yal~l'Jle cu care trebuie modificate debitele, respectiv b.QI I b.Qn (corespunzatoare celor dou inele). Spre exemplificare, se consider inelul 1 pent:u careb.QI rezult din condiia ca suma pierderilor de sarcin s fie nul, adic: M12(Q12

+h 'a-a -h

'a-'

-h

1'1-'

+h 'i- =0

+ b.QI)2 + M23(Qz3 + b.QI)2


M14(Q14 b.QI)2

M34(Q34 -

b.QI)2 -

= O!

:B hr = M12Q2 + M23Qi3
1

M34Q~4 -

M14Qi4 == O.

r------....
(" .

f!

Observaie. Relaia (4-26) este valabil att timp ct din exterior nu se introduce enerzie n sistemul hidraulic. Dac ns, n instalaie ap"are o sUl'~ de energie. H (se monteaza o pomp pentru recircu laran f'luidului, fig. 4.8), relatia energiilor devine: ' ~ hr

Dupa cum se remarc, b.QI se adaug cu semnul ~Ius deh.itelor pozitive (conform sensului de parcurs adoptat) i cu semnul mmus deb~telor negatlv~. Prin desfacerea parantezelor i neglijarea termenilor cecuprmd pe (b.Ql)-' se obine:

M1iz
de unde b.QI

+ M23Q~3 M'2Qr2
2(1\1'2Q12

M34Q~4 -

M14Qi4

+ 2(M12Q12 + M23Q23 +
. b.Q,

+ M34Q34

+ M14Q14)

= 0.

= H,

(4-27)

= _

+ J1J23Q~3-

M34Q~4 - MHQi.

4
Fig. 4.8. Inel de reea pomp.

inel

+ 1\123Q23 + A13.Q34 + M14Q14)

3
cu

n care H este nlimea de pompare, respectiv energia specific transmis de ctre pomp Iluidului vehiculat (v. cap. 8).

* Stabilirea debitelor reelei.

Qij

prin aproximaii succesive poart numele de problema compensr ii

124

125

, I
, 1

sau, n general,

t:..Q
t"el

= _ }.; 1I1t1Q,j'
2}.;1 Mi1Qi1 I

(4-2B)

unde numrtorul ~eprezint Suma algebric a pie~derilor de sarcin, n timp ce suma de ~a numIt~r se. efectueaz cu valorile absolute (fr semn) ale produselor dmtre debita I modulele de rezistent.. Dup obinerea valorilor t:..Qr i t:,.QIP se r~calculeaz debit.ele pe toate tronsoanele reelei. De exemplu:

modific si se va proceda la o nou compensare a ntregii reele. Dac debitele i diamet~ele s-au pstrat n intervalul economic, se vor calcula n continuare cotele piezometrice n noduri, ca la problema de verificare. Uneori, pentru simplificarea calculelor l reele inelare, acestea se transform n reele ramificate prin efectuarea unor secionri corespunztoare de tronsoane. Dup secionare, reeaua se calculeaz ca reea ramificat la care se pune problema echilibrrii. Practic, un asemenea procedeu reduce efortul de calcul, dar conduce la soluii de obicei supradimensionate.

= QIZ + t:..QI; Q;6 = Q56 + t:,.Qu; Q~4 = Q34 - t:,.Qr; Q~ = QZ3 + so, - t:,.Qn;
Qiz
tronsonu! 2~3este COmun ambelor inele i debitul su va fi modificat att ?e t:,.QI CIt I de t:,.QI!' cu semnul. plus pentru inelul 1 i semnul minus pentru inelul II, corespunzator sensu lui de parcurs. . . Cu aceste d~.bite. se recalculea1; surna ipierderiku- d'e sarcin pe fiecare meI .c~r~ poate fi mal mare sau mal mic (n valoare absolut) dect valoarea ~dmlslbd. ,D~c 8un!ele. s!n t mai mari, c~lcul~le s~ repet dup acelai procedeu. Daca smt mai nUCI, calculul este ncheiat I ultimele debite snt cele reale. De regul, se mai face o verificare pe traseul nfsurtor al retelei (n exemplul dat, traseul 1-2-5 -6-3-4-1). ' . Cotele piezometrice n noduri se precizeaz ca n cazul retelei ramificate. TeOl'et~c, dac ~l:m~ pierderilor de sarcin pe fiecare inel ar 'fi riguros nul, cota plezometnca mtr-un nod ar rezulta exact aceeai, indiferent de traseul de calcul. " Condiia de continuitate de compensare t:,.Q'nel' se asigur de la sine prin operarea cu debitele

Reele

binare

J
,J
I

Retelele binare, numite uneori reele tur-retur, constituie un caz particular de retele inelare i se folosesc la instalaii de nclzire. Particularitate a retelelor bi~are const n faptul c n in teriorul lor se vehiculeaz debite fluide f{' schimb cu exteriorul (alimentare.sau consum). La calculul acestor sisteme hidraulice se neglijeaz n. majoritatea cazurilor efectul variaiilor de densi- . tate ale fluielului datorata variaiilor ele temperatur. In asemenea situaii, retelele hin are se numesc izoterme i micarea este asigurat prin intermediul mainilor hidrau1ice (pompe) care transmit fluid ului energia suplimentar necesar nvingerii rezistentelor hidrauIice. Exist cazuri n care ef~ctul variaiei de temperatur nu se neglijeaz, si miscarea este consecinta acestei variatii .(retea binar neizoterm sau lermo;zfon). "

J
.J

Probleme de dimensionare

n ac.~st caz, necunoscu'tele Qij i Di! snt In numr de 2p. Cum numrul de ec~all esteI:' nseamn .c dimensionarea unei re,ele inelare este o pro~Iema matematic nedetennmat. Procedeul de dimensionare a unei relele inel are este urmtorul: ' - .~e pr?pune un si.rcuit raional al fluid ului prin reea, alimentnd oonsumaterii mal importani pe drumul cel mai scurt;. .
!

. - se propun debite pe tr0!lsoane fcn? d~ferite ipoteze asupra proporie] In care .un consumator este alimentat pe diferita trasee care converg n nodul respectiv, cu respectarea legii de continuitate; - e?nform debi.tel.or propuse, ~e aleg diametrele pe baza calculelor tehnicoeconormce sau, mal Simplu, cu ajutorul vitezelor economice medii; - se compenseaz reeaua, stabilindu-se cu precizie debitele pe tronsoane : :- se verific d~c ~l urma cornpensrii, debitele mai corespund din punct de vedere econonuc diamet.relor alese. Dac nu corespund, diametrele se

O reea binar izoterm, foarte simpl (fig. 4.9, a), este alctuit dintr-un singur panou vertical, cu dou coloane (coloana de ducere i ~oloan~ de ntoarcere), corpurile de nclzire R" RIt, RuI' un vas de expansiune I un cazan. Vehicularea agentului terrnic se realizeaz prin pompare, ntre nodurile 1 si 8 existind o diferen de sarcin egal cu nlimea de porripare H. Cunos~nd elementele geometrice ale instalai ei (lungimi, diametre, rugoziti), se cere s se stabileasc dehitele QI' QJl i QI/I corespunztoare celor trei corpuri de nclzire. Intr-o prim aproximaie se consider nlimea de pornpare independent de debit. . Se scrie legea energiilor nS;UI?e (4-3) n mod S \1 ccesiv n tre seciunile (1) i ('8) pe traseele ~ 4.----==--"""i5 celor trei inele 1-.'2-7-8 (circuitul 1), 1-2-3-6-7-8 (circuitul II), 1-2-3-4J ~f-"':;:;=---'rl6 -5-6-7-8 (circuitul III), conform schemei din figura ~ 4.9, b (legea energiilor se poate aplica i pe fiecare inel n 2~--->"'1.rll;L.::-_l-----.7 parte). Pentru circuitul 1:

<Jl

36---!3:;'::1I::::,--,6

e!

(z + E.) pg

+ "l"i
1
C( 2

2g 2g

(z + E.) pg

+
8

8
a Fig. 4.9. b

v + ...u..

+ It,r .

(4-29)

126 127

i cu notaiile

QI

= QZ7' Qn
(MIa

== Q36

i Qm
==

= Q45;

pierderea

de sarcin

este:

h'I
Relaia

h,,_.

+ h,,_, + h'H

=
(4-29)

+ Mzs) (QI + o; +Qm)2


(QI
pentru circuitele

M1zQ;z

+ lI1Z7Q~7 + M78Q~8 =
+
M27Qi. (4-30)

Odat calculat Ql' din (4-37) i (4.-38) rezult QII i QIlI' Se observ c debitele vehiculate prin instalaie depind numai de modulele de rezisten i de nlimea de pompare. Aceasta nseamn c energia transmis de pomp Ilnidului este consumat integral pentru acoperirea pierderilor de aarcin .
ApI i c ai e. Instalatia rugozitatea din figura absolut 4.9, a este alctuit l: din conducte Lungimile din oel cu diametrul sint: LI2 =

devine: (M1Z

+ M?8)

+ Qn + Qm)2 + .lI1z7Qi = H.
II i III:

30 mm,

avInd

0,15 mm.

tronsoanelor

Similar

se ob.in relaiile

15 m; L'3 = L3' = L,. = L.7 = 10 m ; L2, = L3' = L = 5 m. Coeficierrii globali de pierdere local de sarcin pentru un corp de nclzire i pentru cazan sint ~R = ~c = 2,5. Cir=L'8 culaia apei calde se realizeaz . . prin pornpare, I-I = 4 m. Se cer debitclc vehicula te prin corpurile

I
\

(M12 + M78) (QI


(11112

+ QlI + Qm)2 + (MZ3 + M67)


23

(Qn

+ Qm)2 + M~6Qir = + Qm)2 + (M


34

Ii,

de tnclztre.
. D 111 anexa Coef'icien -

(4-31)

3.2, pentru
ii de pierdere

+ M?s) (QI + QII + Qm)2 + (111 + M67)

(Qu

+
(4-32)

k 0,15 - = -= 0,005 D 30 local de sarcin curenilor de col)


~3

.,
I

regnn

patratIc,

A = 0,03.

1.

se extrag

din anexa

3.39:

+ M45 + Ma6)
Daca se noteaz:

Qirr ~ H.

cot CI. = 0,5 ; ramificaie de 90 cu separarea robinet .de radiator succesiv (robinet modulele

C2 = 1,3;
=

5;

<.,

M12
11123
M27
M34

+ 11178 = + =n;
M67

ramificat ia de 90 cu mpreunarea

curenilor

t:t =
conform 1

2,15. relaiei

In;

Se calculeaz

de rezisten,

(4-12):

M3G M45

= r;

),L'2 MI2 = 0,0826 -D

'>c

-) + 2<"

= 0,0826

( 0,03 x 15

D<

0,03

l
=

+ M66
= H;

= s,
Ql' Q Il, Q rrr-.
(4-33)

2,5

2 x 0,5 ) ~1_ = 188,7 x 10' s2/m5; 0,03' .


-

se obine

urmtorul

sistem
;.

de gradul

doi cu necunoscutele

Rezolvarea acestui sistem se face - din relatiile (4-34) i (4-35)

m(QI +Qn m(QI

+ Qm)Z + rQi

M.,. .= 0,0826 (,,{,,.) -+ 1;1


D

0,0826
52

( 0,03>; 15 0,03

-1- 0,5 ) ~- 1
0,03'

D'

+ Qrr + Qm)2 + n(Qu + Qm)2 + rQiI


prin metoda

Ii; Ii.

= 158,1 x 10'

/m5;

(4-34)
jIJ23

m(QI

+ Qu +Qm)2 + n(Qu + Qm)2 + sQ2m=

Al" = 0,08_6 --

,')

(4-35 )

J,L23 D'

0,0826

0,03 x 10 > = 102 x 10' s'/m 0,035


-3

suhstituiei :

J.J2, = AI., = 0,0826 -- 2,

. .

(AL + 1;2 -1- r


D

-1-

'>11

+ 1;. )

-1 = D'

Qm = Qn
,din (4-33), (4-34)
,

V~;
-s

(4-36)

_
-

')8') ( 0,03 x 5 ,( _6 0,3

i 1,:'1+;)_ + 2,5 + 2,15)' ~- 1 = 162,7X10' S2/1115; 0,03'

(4-36)

QII = Qr

r:

din

(4-36)

(..)..

+ .,f.)2 s + rs = NQr;
r

rs

(4-37)
= 0,0826'

0,03(10+5+10) [ 0,03
Mu + M,.

(4-37)

] 1 + 2)( 0,5 + 5 -1- 2,5 ~= 341',6 x 10' s2/m5; 0,03' 188,7x101 + 158,1>;10'';'
=

Qm = Qr .
din (4-33), (4-36) i (4-38)

..) n(.Jr

+ ..);)2 + rs

= RQ .
l'

(4-38)

In

346,8x10'

s2/m5;

n = 2!1123 = 2 x 102 X 10'


r = ,1[" =.162,7

204 X 10' s'/m';


52/111';

I J

x 10'

Q 1=
128

V m(l + N:

R)2

+ .:

(4-39)
\1 Mecanica fluidelor c. 2087

129

Din relaiile

(4-37)

i (4-38)

se calculeaz

coeficienii

N i R:

-v
=

2-1 (densitatea
162,7x10'x341,6x10' 204 x 10'( v'162, 7 x 10' +

Se scrie legea energiilor P2):

(4-3) pe traseul

1-2

(densitatea

PI) i pe traseul

(4-40)
162,7 x 10' x 341,6 x 10' = 0,467 ;

v' 341,6

x 10')2+

(4-41)
R = -;===T===

v'n(..jr+v's)2+rs
x 10'

162,7 I ,,204

Se
162,7 x 10'

noteaz

Z2-Z1
relaia

=h

(nlimea

instalaiei),

li;

1-'

= h,

1-\

= '1 _ MQ2 2

104(

~ I 162, IX 104+ ,,341,6

x 104)'+

x 3-ll,6

x 10'

= O 322 '

i se multiplic
-

(4-40) cu PIg i (q-41) cu P~:


I pz ...,

Rezult

debitele :

PIg Il -\- PI -

Plg

'l

QI

j
J
I
Debitul

m(l + N:

R)2 +

"-l/~ --2y 2g

",.Vi)

=. -1 2

1:1

VQ2 'p,g,

(4-42) (4-q3) .

346,8 x 104(1

+ 0,467
=

~ 0,322)2

+ 162,7

x 10'

= 0,00056

m3/s = 0,56 Ils;


0,26 Ils;

Qn = NQI = 0,467 x 0,56


QUI = RQI

Se adun

rela.iile

(4-42)

(4-43),

neglijnd

diferena

termenilor

cinetici: (4-44)

= 0,322 x 0,56 = 0,18 Ils

total recirculat Q = QI

de pomp este:

+-

Qn

+-

Qm = 0,56

+-

0,26

+ 0,18 =

n care:
1,00 Ils.

.J

L.a O reea binar neizoterm (fig. 4.10) vehicularea azentului termic este realizat de diferena de densitate a fluid ului din conductaOde ducere 1-2 i de ntoarcere 2--:-1.Fie PI' T1- densitatea i temperatura fluid ului n conducta de ducere I P2, T2 - aceleai elemente pentru conducta de in to arcer-e. Intrucit agel~tul termic iese din cazan cu o temperatur mai ridicat dect ce.a eu care a intrat (TI> T2), rezult PI < P2 i.. corespunztor se produce o micare n sensul 1-2-1, conform fiaurii 4,10. . In vederea stabilirii debitului Q, s: adopt urmtoarele ipoteze simplificato are : ducta densi Latea de ducere
Pl rmne

<'!Il

Pl ---2-

+ p,

este

densitatea diferena

medie

a agentului ~

terrnic ;

I
'1

~? = Pz -

Pl -

de densitate. debitul vehiculat n instalaie : (4-45)

Din

expresia

(q-44) rezult

constan t pe toat

con-

1~2;

(J

2'

~ niodificarea densitii la valoarea P2 se face n seciun~~ (2), n dreptul corpului de nclzire, odat cu modificaren temperaturii de la TI la T2; - densitatea P2 se men ine constant de-a lungul conductei de ntoarcere 2-1;

92.72

!CC1

revenirea agentului termic la densitatea PI i temperatura TI se realizeaz n seciunea (1), n dreptul caz anulni ;

pierderile

de sarcin
2

pe ee le dou

conducte

j
Fig. 4.10.
I

parte

sn t egale cu ~ MQ2( ilf - modulul reele), considernd un regim

de rezist.enturbulent

al ntregii de micare.

Din analiza formulei (4-45), reiese c debirul crete odat cu creterea diferen ei de densi tate .1 P (d eci i a difercn ei de tem peratur) i a inlim ii reelei h, Prin tr-o re.ea dezvoltat ]}'" orizontal (h = O), debitul este nul indiferent de valoarea .1p. Ar prea c la nlimi h foarte mari debitul Q crete mult. Nu se poate afirma acest lucru Intrucit odat cu creterea nlimii instalaiei crete i modulul de rezisten M, fiind posibil ca raportul !tIM s scad. Prin urmare, exist o anume valoare a Inlimii h de la care circulaia agentului termic nu mai satisface necesarul, din cauza mririi pierderilor de sarcin. Calculul unei reele binare neizoterme este practic o problem de dimensionare In care se stabilesc seciunile transversale de curgere funcie de energia disponibil n sistem (presiunca termic .1pgh) i debitul de fluid necesar. Pentru aceasta, se calculeaz modulul de rezisten 111 din relaia (4-44), in caroslnt incluse att pierderile Iiniare ct i cel" locale. Acestea din urm se apreciaz procentual fa ele cele liniare (circa 30%), rezultind seciunile de curgere i respectiv diametrele. In final, pierderile de sarcin se calculeaz exact p" instalaia dimensionat i se verific debitul vehiculat Q cu ajutorul relaiei (4-45).

130

131

4.3. SISTEME LUNGI 4.3.1. ELEMENTE GENERALE

la Qz in sec.iunea (2) i, ntr-o sectiune nodulI, debitul Q" este: Pierderea de sarcin elementar presia:

curent

aflat la o distan.

x de

n cazul sistemelor lungi sau al conductelor lungi, n calcule se folosesc ~cel~ai metode .ca l.a. si~temele hidraulice scurte,. cu observatis c se neglijeaza termenn cinetici I pierderile locale de sarcin n comparaie cu pierderile liniare de sarcin. ' Se consider, deci, c ntreaga energie hidraulic disponibil n sistem este folosit pentru invingerea pierderilor liniare de sarcin. . P:ntru O conduct lung modulul de rezisten prezint expresia simplihcata: .
il! = Ma = O 0826
. '
t,L ,

dh,. pe o lungime foarte mic dx are exAi = Q:;dx,


o

dh,. = IL dx

(4-49)

D5

(4-46)

unde Ix este panta hidraulic n dreptul seciunii curente, iar M - modulul de rezistent. al cond uctei, Pierdere'a de sarcin Intre sec.iunile (1) i (2) rezult din nsumarea pierderilor element.are : h, _.
1 ~.

in care: A este coeficientul lui Darcy ; L lungimea conductei ; - D - diametrul interior al conductei. In calcule, se folosete curent expresia modulului de rezistent de modulul de debit K (anexa 3.9) i lungimea conductei L '
M

=
~

2 1

dh

= ToL

~L

A1 -

(Q1 - qx) 2 dx

=
=

=_ L

1vl [~L Q~dx-2Qlq ,


o
1

~L

XdX+:q2

)L] ~zdx
o

funcie
(4.-47)

= 1\1 L

(QiL _ Q qV

+~ q2V) 3.

= M (Qi - QlqL

+~ q2U) 3

jJ1a = _.,
J{2

~ 111 (Qi - QlqL sau

+ ~ q2U)

= 111 (Q1 - q

~r

sau se calculeaz pierderea de sarcin prin preci zarea pantei hidraulice 1 (anexele 3.6, 3.7 I 3.12 ... 3.16.) . S~ subliniaz c in reprezentrile grafice ale curgerii, linia piezometric coincide cu linia energetic datorit neglijrii termenilor cinetici. .
4.3.2. CONDUCTA CU DEBIT UNIFORM DISTRIBUIT

h,,_, = MQ~, n care

(4-50)

(4-51) Se consider o conduct cu lungimea L si diametrul D care distribuie n mod uniform pe lungimea sa un debit specific q (fig. 4.11, a) i deei lin debit total: QD = qL. a Conform relaiei de continuitate, clebitul Q2 rmas n conduct n sectiunea (2) va fi egal cu: ' Q2 =QI-QD' b unde Ql este debit.ul din sectiune a (1). Se cere s se stabileasc o relaie de calcul a pierderii liniare de sarcin produs de-a lungul coriductei ntre seciunile (1) i (.2). Debitul prin conduct este variabil: scade de la Q1 in seciunea (1) Rezultatul indicat de relaia (4-50) arat c se poate calcula pierderea de sarcin tc.; prin introducerea unui debit fictiv QF care produce aproxim ativ aceeai pierdere de sarcin ca n cazul real. Valoarea acestui debit se obine din relaiile (4-51), prin considerarea repartizrii concentrate a debitului QD = qL, n mod egal, n seciunile de capt (fig. 4.1'1, b). Eroarea care se produce la calculul pierderii de sarcin prin aplicarea relatiei (l!-50) este sub 1 % pentru rapoarte QD/Ql < 0,3. , Linia piezometric trasat in figura 4.11, a arat c panta hidraulic scade de la seciunea (1) ctre seeiunea (2), Intrucit debitul scade liniar. In regim p t.ratic de curgere, linia piezometric este un arc de parabol de gradul doi, iar in cazul particular cnd Q2 = O (se consum ntreg debitul Ql = QD = qL), tangenta n ssciunea (2) la linia piezomet.ric este orizontal, .. Conducta lung cu debit uniform distribuit i gsete aplicaii la reelele de distribuie exterioar a apei potabile, la re.elele de ventilare etc.
ApI i c ai e. Se cere dimensionarea reelei de distribuie a apei potabile intr-un cartier (fig. 4.12, a), la care consumul uniform distribuit pe tronsoane este q = 0,01 Ijs-rn. Alimcntarea se face gra~'itaional din dou rezervoare printr-o aductiune in lungime de 1 500 m. Lungimile

Fig.

4.11.

13.2

133

[
, \ L=f5XJm
I
tronsoanclor sint indica t e pe figura final. de conducte consumului tori industriali nod al reelei inelar te, cu debite reparlizind de distribuie distribuit indicat, precum i aduc iunea sint executa trebuie te din asigurate de 25 Intr-o oel

L=300m 1:: 1::

1.12, a, iar cotele

geodezice

ale nodurilor

sInt

trecute

direct

In tabelul = 1 mm).

Reeaua n afara consuma n fiecare Ree~ua concentra

(le =

~
L=300m
-..J

"

~
L=3(}()m
-..J

"

in dou noduri presiunea minim

ale reelei a).

debitele

L=3fXJm 1::

unor debite

de 10 Ils i 12 Ils (v. fig, se impune distribuite in mod diamelrele, egal i concentrate consumuriJe se face

4,12,

1::

1::

(de serviciu)

m col. H.O. numai cu (fig. 4.12, b). In funcie 4.12, b . un regim

, 1

L=300m

---.J "

~
L =3(}()m " 10f/s/1::
---.J

~
L -sco-,
---.J "

se transform distribui economice, astfel lui Darcy s-au introdus predimensionarea alese

reea reelei

te pe noduri cu respectarea apar de rezisten

L-3DJm

Deoarece

nu se cunosc iniial

mai Intii medii

1::

de o distribuie

a debitelor iniial calcularea reelei,

i de vitezele i diametrele trebuie valorilor dia grama

continuilii M ale tronsoa-

,I
70f/5
R

~
---.J

"

~
L =31.)]m
---.J

~
'1 -..J

In fiecare
nelor

nod. Distribuia compensrii aceasta,

conductelor determina

In figura

"

n scopul i, penlru -- Calculele Prin inelului ptratic de curgere

te modulele

L =3(}()m
f2l/s

coeficienilor Moody (anexa Lobacev

),. Se presupune In tabelul 4.2.

i se folosete

3.2), cu klJJ drept

parametru. (4-28) aplicat inepe fieinele). calculal maxim

de compensare

dup

metoda

ElQj din coloana respectiv,

10 se Ineleg

modificrile 11, reprezint teoretic de dehite,

de debit

calcula te cu formula de debit cazul a dou

~--:~:-=3700+-~-=~""",,"-<i~

iar ElQI; din coloana c dup a doua corecie absolut, pierderilor absolut sint iniiale deci dac II i este suma de 0,33 m.

modificrile fcu l pentru

corespunztoare

Iulu adiacent
Se observ

(11QI i t:..Qn din expunerea

su rna pierderilor (0,50 m): exterior rn).

de sarcin valoarea al reelei

( J
(

care inel este, in valoare aparine inferioar, inelului De asemenea, In figura toate compararea

sub eroarea de sarcin erorii reeaua

admisibil pe conturul (1,50 economice diamctrelor. cu debitele

In modul
rn, pe Din tronpentru

este de -1,17 dac alese debite!e iniial.

In valoare mai este verificat

admisibile In limitele

4.12, c este redesenat cuprinse debitelor

corecta te. Se verific pentru dlarnetrcle o bun concordan

J
b
10.5[/s

tronsoanele Nu

cu cele finale, regimul

se observ

pe majoritatea lui )" alese mai puin

soanelor,
acest

necesar

modificarea

Trebuie regim, teza i anume


Vi

este intr-adevr

ptra tic i dac valorile


se alege un tronson Ils.

nu se modific es Le :

substanial.

Pentru

aceasta,

lncrca t

12-13,

cu dlarue l r ul de 125 m m i debitul4,68

= ~.- = -----7tD'

4Q

4 x4,68x

10-3

3,14 X 0,1252

o 0,..,8 va],

de unde

numrul

Rcynolds:

Cu aceast
I

valoare folosit

ReD i cu kfD in calcule. cetelor ntruclt

1/125

= 0,008,
tronson

din anexa cu viteze nod, cota

3.2 se obine relativ

),

0,036

fa

I
c

;:'SI~
?J1 ~

de '.,

0,0353

pc acest

mici, eroarea

asupra rase In a

25e/s

lui ). este neglijabil, n vederea rnificat, asigur pornind la limit noduri

nu mai este necesar piezomctrice

refacerea t i

intre-gului

calcul

d~ compensare. proceda cetele de ca la o reea unde piezometrice presiune cea mai ridicat, pe diferite

~ICS

stabilirii presiuuea in sens intre cota

In fiecare
CU

se poate de teren

8,8IIf/5 9 \ D=125 25(1.;


4.12.

de. Ia punctul invers respectiv. sint

cel mai tndeprta curgerii, relnlnd i cota

de serviciu piezomctric

de 25 m col. H20. valoarea terenului

Se calculeaz cea (cola mai mare geodezic)

12 fis

celelalte disponibil

trasee.

Fig,

Diferena Rezullatele

precizeaz

In punctul

calculelor

stst euia t.iza te In tabelul

4.3.

,1

134

135

Tabelul 4.2
Valori Inel Tronson cI,
(rn)

Cl'l

iniiale
1

Corectla
6Qj (Ils) tJ.Qk (Ils)

Corectia
tJ.Qj

2
MQ IQ (In)

p
(mm)

x
1

M (s'/m')

Q (115)

M' IQI (s/m')

MQIQI (In)

(1/5) 10

QI

MIQI') (srm
13

I MQIQI (rn)
14

(e/s)

tJ.Qk (ers)

(lIs)

M IQII (5/11I') 18

,
1

11

12

._-

15

16

17

19

1 2 2-3

1 11~=;4

300 200 10,0305 2360 200 200 0,0305 1570 :100 150 10'033010770 200 250 <0,0285 480

I + 27,50

6j,9 +25,00 39,2 -16,00 172,3 -40,00 19,2

+1,78 +0,98 -2,76 -0,77

+1,30 +1,30 +1,:10 -0,75 +1,30

+28,80 +26,30 -15,45 -38,70

68,0 41,:3 16G,4 18,6

+1,96 +1,09
-2,57

-0,72

+0,41 +0,41 +0,41 +0,41

+29,21 .+26,71 -O, 781-15,82 -38,29

68,9 +2,01 41,9 + 1,12 170,4 -2,70 18,4 -0,70 -0,27

295,6 -0,77 t.':.Qj = -0,77 2 x 295,6 1.1-14 300 200 14-11 11-12 300 12-13 200 125 125 100 125 0,0353 0,0353 0,0380 0,0353 28660 -9,00 19110 +10,00 94160 -4,00 19110 -6,50 257,9 191,1 376,6 124,2
o'. = 0,00130 III [s = 1,30 Ils,

2~l'I,3 -0,24 6.QI = -0.24 . 2 x 294,3 =0,0004.1 mO/s = 0,41 Ils

II

-7'561216'7 -2'321 +1,'14 +1,91 +1,44 -0,751 +10,69 204,3 - 2,56 241,0 -1,51 + 1,44 - 5,06 96,7 -0,81 +1,44 1 -0,57
X

-1,64 +0,38 +2,18 +0,:18 1-0,78 -0,62 +0,38 -0,49 '+0,38

-7,18 +10,29 - 2,18 - 4,G8

205,8 -1,.18 196,6 +2,02 205,:3 -0,45 89,'1 -0,'12


!

949,8 -2,/3 6.Qj = -2,73 2 x 949,8 = 0;00114 m'/s


= 1,44 Ils;

758,7 -0,57 ,-"Qj = A

-0,:13

----o
2 758,7 +15,45 +25,42
9,25

= 0,00038

m"/s

= 0,38

Ils

-,
!

1II

14- 3 3-10 10-11


ll-U

300 200 :JOO 200

150 200 J25 125

0,0330 10770 +16,00 0,0305 1570 +25,00 0,0353 28{i60 -10,00 0,0353 19110 -10,00

172,:1 39,2 286,6 191,1

+ 2,7G + 0,98 - 2,8; - 1,91

+0,75 -1,30 +0,75 -0,:33 +0,75 +0,75 -1,4<1

-10,69

166,4 39,9 265,1 201,3


I

+2,57 +0,7. +1,01 +0,7 8 -2,'15 +0,7; B -2,18 +0,7;

8U-

0,41
O

--

------------------689,2 -1,0'1 -1,04 ~Qj=---._-= 2 X 689,2

-lTl'S=-

1_-_0_,_~8_!
O,/ -8 li S

+ 15,82 +26,20 - 8,47 -10,29

..!__

170,4 41,1 242,8 196,(;

+2,70 +1,08 -2,06 -2,02


-O,~O

---!. __

675,7 -1,05
U

n,. OOO~" ,. .1

'1

O~" ,I,LS, 11 ..

AQ 1=-

-1,05 --::-::, O (lOO 7~. 8 m's= '1 2 X 675,7

_._._--

--._'."

-~.-_.~.---

IV

3-4 1-5 5-10 10-3

300 200 :JOO 200

1~~ O,O?3~~! 10710 +11,?0

-.. -"_ .... ~f~--' " .~~ ._-~ ... __ .. --_. -f"
1~~,5 +1,:~ +o,~~' . +l1,3~11~2,n 0,0305 1 563,7 -0.37 561,8 -0,05 8",0 '"',1 +1."' 8,50 2>\3,6 -2,07 15701-25,001 39,2 -0,98

rll/le/nl
.!

4.2 (conlinuare)
122,0 168,7\ 238,7 41,1

ias O,""" inuo + 125 O,O:I:;:! 28660 200

+O,,'" +0,:33

+0,3:3 -0,75

+ ""[ 8,17
-25,42

23-1,2 39,9 -1,01

' ','1
I

+1,;18

+ ',," -1.91


O O

-0,16 -0,78

+11,3:3 + 8,83 - 8,:,:3 -26,20

+1,38 +1,49 -1,99 -1,08 -0,20

6.QI = -

-o '37
2 X 563,7

0,00033 m'/s

0,83 115; t.':.Qj ~ O

10-5 5-8 8-9 9-10

300 200 300 200

125 100 125 150

0,0::\53 0,0:380 0,0353 0,0330

28660 62780 28660 7180


1

+ 8,50 248,6 + 4,50 282,5 - 9,00 257,9 82,6 -11,50

+2,07 +1,27 -2,32 -0,95

O
O

-0,3:.1 + 8,17 234,1 +1, 91 -1-0,16 -0,31 + 4,19 263,0 1 +1, 10 +0,16 - 9,00 257,9 -2, 32 +0,16 82,6 -O, 95 +0,16 -11,50 _._8:l7,G -0,26

+ 8,33 2:38,7 +1,99 4,35 273,1 +1,19 - 8,84 235,3 -2,24 81,4 -0,92 -11,34

866,6 +0,07 t.':.Qj ~ O 6.Qj = -0,26 2 X 837,7 300 200 300 200 125 100 J25 100 0,0353 0,0:380 0,035:1 0,0380 28660 62780 28660 62780 + + 7,50 214,9 5,00 313,9 9,"50 272,:1 4,50 282,5 +1,61 +1,57 -2,59 -1,27 +0,31 +0,31 +0,31 +0,:11 + + 7,81 5,:n 9,19 4,19

+0,02

0,00016 mO/s = 0,10 1/5

VI

5-6 6-7 7-8 8-5

223,8
:J3~,4

+1,75 -1-1,77 26:1,4 -2,42 26:1,0 -1,10

O O O O

I I

-0,16

+7,81 +5,31 -9,19 -4,aS

223,8 3:n,4 20:),4 27.3,1

+1,75 +1,7i -2,'~2 ~1,lS

1083,6 -0,68 6.Q}

0,00 MJj ~ O

- 0,09

= -

-O 68

'

= O,OOO~l mOls

0,31 Ils

2 X 1083,6 l'<elnchidcrea pe contl1l'ul'exterior


1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_1

este -0,42 -1,48 -0,70 = -1,17 m < 1",0 m.

-1-2,01 +1,12 +1,38 +1,49 +1,75 +1,77 -2,42

-2,24

-0,92

-2,06

-0,45

\.--

,---

\. ...

---

L--

.....---.-

Tabelul

TronBon

L
(rn)

(mm)

I
I

Cote Debit de calcul


(lIs) (m/s)

"

h, (rn)

piezometnce (m)

de teren
(rn )

disponthit (m col. n,O)

Presiune

4.3 Debil de calcul (lIs) I v


(rn/s) IL, (m)

Tabelul 4.3 (continuare)


Cole piezomelrice
(m)

Tronson

L
(rn)

D (rnrn)

/1 500 ~170'00 200


__ o

0,99

6,75

92,46 85,71 85,71 82,80

95 58 58 56,7 27,71 26,10


27,71

1;
13

I
56
57

Presiune

de teren
(tu)

disponibil. (01 col. H,O)

200/125
13

4,68

0.,:38

0,42

83,11

27,11 57 26,53 56,5 28,51 28,51 58 27,71 26,53

1 -2

-~I~
2
1

-----29,21 0,93
---

--_._----300
14

83,53 83,53 85,01 85,01 85,71 56,5

2,01

125
__

7,18
o

0,59

1,48

-3

-200

-26,71

200

0,85

1,12

I 82,80
81,68

81,68

I 56,7
55

-26,10 55 26,55 53,5 26,60


--14

26,55

-3

-4

--

-150

-11,33

-0,64 1,38 80,10 80,10 78,61 78,61 76,77 76,77 75 75 77,42 77,42 78,61 78,61 80,60 77,42 79,66 79,66 80,60 80,60 81,68 81,68 85,01 80,60 82,66 82,66 85,01 82,66 83,11 54,5 56 54,5 56,5 28,16 27,11 53 54,5 28,16 28,51 55 56,5 27,60 2&,16 53 55 52 53 27,60 51 52 27,66 27,60 52 53 26,42 27,66 51 52 26,61 27,60 50 51 26,42 26,61 51 50 25 26,42 52 51
25,11

~1250

38,29 . 0,78/

0,70

~oo
--

-4

-5

-125 8,831 0,72

-1,49 53,5 52 26,61 26,60

200

4.4. METODE GRAFICE DE CALCUL


26,61

5 6 6 7

300

125

7'811~ 5,31
--

1,75

2~),77

200

100 -125
--

0,68
--

1,77

:j

-7

-8

-JOO

-2,42 -1,19

~~
')-

Metodele grafice snt folosite curent n calculul instalaiilor hidraulice caracterizate prin dependena dintre debitul vehiculat i energiile hidraulice corespunztoare. Astfel, pentru o conduct scurt, legea energiilor intre dou seciuni (1) i (2) are forma:
-...L (
.&

9,19

0,75 -0,55
---

-8

-5

-200

-1,35

P)
po
1

c<,vr + -2g

(_~ +

pg

P)
2

c<,!J~, 1 + -T lr 2g

_,

100

sau
(4-52)

-5

--

-300

-125

r---8,33

-8

-.9

10

0,68
--

1,99

-300
--

-125

-8,84

unde: H; 111*
= Z

0,72

2,24

-9

-10

-150

-11,34

-0,64 0,92

200

= M

+ Ma,

+L pg
-

este energia specific potenial


cinetici.

(cota piezornetric};

Ma, - modulul ele rezisten

care include i termenii

-10

--

-3

--

-26,20 0,83 1,08

200

zoo
150 -125 -125

-3
,

-14

--~ ~
300 -300.

--

-0,90
. -2,70

I
26,66

26,66

I
1

. -'

-10

-11

-_
8,47
---

15,82

28,f>1

In cazul conductelor lungi, ntruct termenii cinetici se neglijeaz, 1lI* = M. Pentru simplificarea notaiei, indiferent de tipul de sistem hidraulic, Se renun la not.aia eu asterisc. In veder aa folosirii metodelor grafice, care n esen constau in rezo lvare a grafic a ecuatii lor cunoscute, se prezint citeva cazuri concrete.
4.4.1. INSTALAIE CU CONDUCTE MONTATE N SERIE

0,69

2,06

-II

-14

-200

-0,84 -0.,28

10,29

2,02

-11

--- -12 300

-100

:J
138

2,13

0,45

Dou rezervoare cu nivel liber R i N snt legate ntre ele prin dou conducte simple montate n serie R-S i S -N, ale cror mrimi caracteristice (geometrice i hidrnulice] se noteaz cu indicii I i II. In nodul S se presupune un 139

-. '13 Instalaie cu conducte montate In serie . F .g.'. .

Fig. 4.14. Instalaie

cu conducte

montate

in paralel.

. . . l ~ . nivel de lichid materializeaz cota piezometric tub pH>zometnc de~cbls a ~aru~talatie este reprezentat de sistemul de ecuaii: R (fig. ! . 13). ?lllscfirea III in ,

Ps

'1

~P~ ~I~ps Hps

+ MIQ~, = HpN + MnQiI1

~~::~
(4-55)

, l f d continuitate i relaiile energiilor n forma (4-52) in care se recunosc lea ;Ia e S _ N scrise ntre ~odur!l~ R fl~ ~~emel1t~lor geometrice se cunosc cotele suprafeei Presupunnd c~ III a a. , se cere s se precizeze debitele Qll Qu i cota libere n cele doua rezenoal e, piezometric Hps' -d t (H Q) din dreapta figurii, se reprezint grafic Ir~ sistemul d~ COOl ol1(J)esi (4~55) prin curba (II). Concret, se expliciteaz relaiile (4-54) prm cur b a, . din (4-54): MQ2

In sistemul de coordonate (Rp, Q) din dreapta figurii 4.14 se reprezint grafic relaiile (4-57) i (4-58) prin curbele (1) i respectiv (II). Aceste grafice snt parabole de gradul eloi cu concavit.atea n sus i trec prin HpN' Intrucit montarea conductelor este n paralel, debitul total vehiculat ntre cele dou rezerva are se obine prin nsumarea dehitelor Qr i QII' conform legii de con" t.inuit.ate (4-56). In consecin, n reprezentarea grafic se nsumeaz curbele (l) . i (J 1) pe orizontal (prin nsumarea dehitelor la cot piezometric dat), rezultnd curba (1 .lI). Aceasta intersecteaz orizontala dus la cota HPR (presupus cunoscut) n punctul P a crui abscis d debitu! total Q. Debitele pe fiecare tronson pot fi citite pe' acelai gcaf'ic, la intersecia orizont.alei cu curbele (1) i (II). . '. In cazul acestei rezolvri, s-au considerat drept necunoscute debitele Q, i Qu'

o,

4.4.3. INSTALAIE CU CONDUCTE

MONTATE iN SERIE I iN PARALEL

n.;

H Ps

H PR

1 l'

~ It va valori date lui QI i se traseaz curha (1). se ealculeaza pentru ~c~ e radul doi cu concavitat.ea n jos, simetric Ia. e Aceasta este. o parabola H g In mod ~semntor se reprezint grafic relaia de axa Hp I trec:, prll1 Pn'vitatea n sus (curba (II), v. fig. 4.13). Intrucit (4-55) o parabola cu lcotnca. cota H snt coordonatele punctului de interI Ps Q 1 = Q II' debltull' insta ~aner curbe secie P al ce or .oou~ nt sistemul de ecuatii poate fi rezolvat consiUrmnd acelaI ralO~anJ:ct cele alese aici, de' exemplu, HPR i In dernd I alte n~cunoscu 8 debitul instalaiei. acest caz, trebuie cunoscu .

In figura 4.15 se prezint cazul unei instalaii eu dou rezervoare R i 11' legate prin concluctele I, II si III (conductele II si III snt montate n paralel). ~a i la r~zolvrile precedente, se consider necunoscute debit.ele Qr' Qn' QllI I cot.a prezometric, Hps (aceast cot este materializat. simbolic. printr-un tub piezometric deschis). Sistemul ele ecuaii este: . (4-59) = QlI QIfI'

J
j

o,

n.;

HPR

= lIps

= Hps n.; = RpN


Hps

+ MPi, + MuQh + MnPiJI"


Hp

(4-60) ( 4-61) (4-62)

NDUCTE MONTATE iN PARALEL 4.4.2. INSTALAIE C U CO

~~~----~~---------------r

ro

1 i Il
este:

Intre .reZel\Oal eledcbu 1 Q si respectiv Qn (fig. 4.14). SIstemul


prm care trec ele t el'

, .,

nivel liber Ri N se monteaz

n }?aralel conductel~ de ecuaii (4-56) (4-57}


J

(4-58)

Fig.

4.15. Instalaie

cu conducte

montate

In scrie i in paralel.

141
140

-,
Hps (a) (c)----F~===l

-'b)

(1101

:?:;

1iJb)

Fig.

4.16. Instala tie

eli

trei rczcrvoarc.

Ecuaia (4-60) rescris prin explicitarea lui lips are drept grafic curba (1), iar ecuaiile (4-61) i. (4-62), curbele (II), respectiv (III). Conform legii de continuitate (4-59), se nsumeaz pe orizontal curbele (II) i (III), rezultind graficul (lI III), care intersecteaz pe (1) n punctul P. Coordonatele lui P indic debitul QI i cota piezometric Hps' Debitele QII i Qm pot fi citite la intersectia orizon talei prin lips cu curba (II), respectiv (III).

~~~

~~

' (V

Q a

4.4.4. INSTALAIE CU TREI REZERVOARE

Trei rezervoare R, N, T, cu nivel liber, snt legate ntre ele prin conductele i S-T (fig. 4.16). Cunoscnd cotele piczometrice lip., HpN i HpT corespunztoare celor trei rezervo are i elementele geometrice ale conductelor (nota te cu indicii 1, II i III), se cere s se precizeze debiteleQIl QII i Qur Se disting trei cazuri de funcionare a instalaiei, n funcie de valoarea cotei piezometrice n nodul S;

R-S, S-N

. b

J.

a. lips > HpN, are sensul de la S h. < lipN, are sensul de la IV c. Hps = HpN' QlI este nul).

n.,

rezervorul R alimenteaz rezervoarele N i T (debitul Qn ctre N) ; rezervoarele R i IV alimenteaz rezervorul T (debitul Qu spre S) ; rezervorul R alimenteaz numai rezervorul T (debitul

Hps ---------------

(Jll)

i,
,,
,

Pentru fiecare situaie n parte, sistemul de ecuaii format prin aplicarea continuitii i a legii energiilor se scrie n mod diferit, i de aceea, n continuare analiza se va face separat. Pentru cazul ai sistemul de ecuaii este; ~'

(z-.

.
Fig. a-Hps> lipN;

c
4.17. Cazurile de funcionare ale unei Instalaii cu t.rei rezcrvoare :
b-Hps

<

<

fIpN; c-IIps

lfpN.

prin

Dt-bitele Qn i Qm pot fi citite pe acelai grafic Hps cu curba (II), respectiv (III). Pentru cazul b, sistemul de ecuaii are forma: Qm

la intersecia

orizon talei

o, + o;
Hpn -

(4-67) (4-68) (4-69) (4-70)

care s-a rezolvat grafic n figura 4.17, a. Ecuaiile (4-65) i (11-66) au fost reprezentate prin curbele (II) i (III). Din conditia de continuitate (4-63) se nsumeaz aceste curbe pe orizontal i rezult (Il III). Graficul ecuaiei (4-64)" curba (1), taie curba (II III) n P ale crui coordonate n sistemul Q) precizeaz clebitul QI = Qn Qm i cota piezometric a nodului S.

Hps
Hps

=
=

jJ.1IQi, lIfl/n,

ur;
142

= liPN
HpT

Hps

+ MmQiw

143

I
)

Ei este rezolvat zrafic n figura 4.17, b. Curbele corespunztoare cond uctelor i i II se nsum:az pe orizontal, iar curba aferent conductei III y~ intersecta curba rezultant (1 Il) n punctul P. Coordonatele acestui punct precizeaz debitul Qm i cota pi~zometric n.; Debitele QI .i QII snt abscisele in terseciilor orizontalei prm J1ps cu curba (I), respectiv cu curba (II). Pentru cazul c, sistemul de ecuatii , se reduce la forma: ~

Tabelul R-S
(l)

4:J

Tabellli

4.5

Tronson

S-N
(II)

S-T (III)

Tronson

II

III

l
I

D (mm)
I. (m) k.'(mm)

J QI = QIII>
. Hps

(4-71)

200 400 0,04

150 350 0,04

100 300 0,04

klD'
A .11(s'lm')

0,0002 0,0137 1415

0,00027 0,0145 5520

0,0004 0,016 39650

Hps

Hpn -

M1Qj,

(4-72)
(4-73)
1.

= HpT

+ MmQin>

care reprezint o legare n serie: conducta II i rezervorul N nu intervin n schema hidraulic. In figura 4.17, c, ecuaia (4-72) are gr,aficul sub forma pal'abo!ei (1), i~1' ecuatia (4-73) - parabola (II). Intersecia lor, punctul P, stabilete prin coordonatele sale debitele QI = Qm i cota piezometric n.; Dac n sistemul de ecuaii corespunztor cazului c se elimin QI i QlIl' se obine: HPR - HpT (4-74) H H
Ps

Folosind anexa 3.2 (diagrama Moody), cu valorile k I) cunoscute i presupunind un regim ptratic de curgere, se obin coeficien.li lui Darcy ). cu ajutorul crora se calculeaz modulele de rezisten ale conductelor (relaia 4-46, cazul conductclor lungi). Rezultatele sint sistematizate in tabelul ,1.5. n continuare cu ajutorul formulei (4-74) se calculeaz parametrul de identificare H Ps:

H Ps=

30 -

3_0___10 __ 1+---1415 39650

= 28,62

i Intrucit construciei
!.

H Ps > IIpN
grafice sint

15

111,

se folosete In tabelul

sistemul 4.6,

de ecuaii

pentru

cazul

a. Datele

necesare

trecute

pR-

+ ~~III

Tabelul

1,G

MI

Membrul drept al relaiei (4-74) se noteaz cu Rps i poate fi calculat. nc de la nceput cu ajutorul datelor problemei. El constituie un parametru de identificare al celor trei cazuri posibile (a, b, c). . Se precizeaz c valoareaH Ps reprezint efectiv cota piezometric a nodului S numai n cazul e, pentru alte situaii fiind, aa cum s-a artat, doar un parametru de identificare a modului de alctuire a sistemului de ecuaii.
A pl i c ai e. cotele piezometrice Pentru instalaia hidraulic cu trei rczervoare din figura H PR = 30 m, II 1'", = 15 m, H pT = 10 m ; diametrele.Tungimile de legtur, conform tabelului 4.4. 4.18, se cunosc: i rugozitile

m3/s

0,010

0,020

0,030

0,010

0,050.1

0,060

0,070

0,080

.iI

M&2 MrrQ' JImQ2 HpR1I11Q' HpN + MuQ' HpT + MmQ2

111

0,14 0,55 3,97 29,86 15,55 13,97

0,57 2,21 15,86 29,4:1 17,21 25,86

In rn
111 l1l

p71 4:~7
35,69 28,73 19,97 45,69

2,26 8,83 27,74 23,83

3,54 13,80 26,16 28,80

S,09 19,87 24.91 34,87

6,93 27,05

9,06

20,94

2:1,07 42,05 I lis: Qn= 41,75

ahsolu te ale conductelor

I I

lis;

Din rezolvarea Qm = 19,25 lis; R

grafic

Ilps=

reprezentat 24,70 111,

In figura

4.18,

rezult:

Ql = 61,00

4.5. MICAREA

NEPERMANENT

A LICHIDELOR

11

~R~~~~.~+~-~~-~~~~'7~-+~t-~~ ~~4--+--W-.+-~~L-+--H~~t-~-t~r-i--i 18~4--+~~~~-~~-~~~--i-~~'


~

4.5.1.

ELEMEI\jTE

GENERALE

~~rd-+----------10

11' 1.5 20 25 30 35 110 45


Q (fIs)

Fig.

4.18.

In tim pul exploatrii unei instala.ii hidraulice sub presiune apar, de regul, regimuri de micare n eperm anen t cnd car-acteristicile hidraulice (presiune, vitez, debit etc.) v ariaz n timp ntr-un grad mai mare (micare rapid-variabil) sau in ai redus (micare lent-variabil). Aceste variaii se produc n instalaie datorit acionrii organelor de nchidere sau reglare a debite lor, eliminrii aerului, opririi sau pornirii pompelor sau datorit unor avarii (Intreruperea alimentrii cu energie lao staie de pornpare , pierderea etaneitii instalaiei etc.).

i-

144

10 -

Mecanica

fluidelor -

c. 2087

145

Regimul nepermanent de micare se prezint deseori ca un regim tranzitoriu ntre dou regimuri de micare permanent la parametri diferii i care se atenueaz dup un anumit interval de timp. Regimul nepermanent poate fi foarte periculos pentru instalaii, producnd uneori suprapresiuni .rn la de zeci de ori valoarea presiunii corespunztoare micrii permanente. Fenomenul de micare rapid-variabil, cu caracter de oc, care se poate produce n Instalaii cu lichide sub presiune poart denumirea de lovitur de berbec.

Ihd

[j
1 Und

J7vers

v,a
2

4.j
mi.
d.r.
Fig

direct6
Fig.
4.19

J
.(
4.20.

4.5.2. LOVITURA

DE BERBEC a masei lichi de (de ordinul a 0,50 .., 2,00 m/s) se neglijeaz
n fenomenele

de

Loviturs de berbec este un fenomen ondulatoriu la Care variaiile de presiune i debit se transmit prin lichid sub forma unor unde ce se propag cu () vitez relativ mare (mult mai mare dect viteza de transport a lichidului prin instala ie). . Pentru calcul se au n vedere urmtoarele ipoteze simplificatoare:

micarea

este unidimensional; se consider cornpresibil, ca la orice fenomen de oc cu caracter

lichidul de propagare;

81 dac se urmrete numai obinerea valorilor maxima ale variaiilor de presiune i debit, ntr-o prim aproximaie se pot neglija pierderile de sarcin. Acestea nu modific esen.ial valorile maxima ci numai atenueaz in timp fenomenul.

propagare". . . .. . . Dac se precizeaz un sens POZItIV c-omun pentru viteze, de~lte I, a?sClse~ se numeste und direct unda care se propag n acest sens I unda Inversa unda cu 'propagarea n sens invers (fig. 4.19). . . Pentru a stabili mrimea variaiei de presiune provoca de o ya~lale a vitezei (sau a dehit.ului), de exemplu prin nchiderea p~rlal a U,rrCl vane: se aplic teorema vari aiei cantitii de micare a u~el Ilase fIuld.~ a~!ata . ntr-o poriune de conduct cu lungimea dx = c dt ~ aria seel~nll. VlI .<l (fig. 4.20). Volumul de fluid . de mas pA.dx, eS,le Inmtat. de s~clUmle (m), n care viteza este Vo i presiunea Po (c.orespu:nzato~l:e regimulUI pennanenl.! i (n), unde viteza este v i pres~un~~, p (valo~1 .mod.lflcate de fro~)tul de und care a ajuns n seciunea n). Neglijlnd Irocrile I forele m asrce, se poate scrie: (pA dx) (v sau P - Po Se noteaz

vo)

= (PoA -

pA) dt

In seciunsn n care apare o perturba.ie a regimului permanent de micare, deci o modificare local a presiunii sau a debitului, este generat o und de presiune asociat cu o und de debit (sau de vitez). Viteza de propagare a celor dou unde asociate, numit celaitate, depinde de caiacteristicile lichidului i de elasticitatea conductei. Intr~~I;s~,iu infinit sau ntr-o conduct perfect rigid expresia celeritt,ii este:
Co

dx -p ....:...(v-vo) dl

p - Po
v I rezult
tlO'

I1p;

1!~'
" p

(4-76) expresia:

= 1111,

'n care:
co este celeritatea;

!J.p al liclliclului;

=-

pcl1v, creterea

(4-77) (sau

J
f
I

c
p

modulul de elasticitatc densitateaJichid ului. apei,


Co

care exprim faptul c scderea (sau creterea) vitezei implic micorarea) presiunii. Aceeai relaie poate fi pus n forma: !J.lJ = In care: .f:. A . I1v = - ::.I1Q,
A.

In cazul

1 425 m/s.

(4-78)

I
J

!
I

Celel'itateac ntr-o conduct real, elastic, are valori mai nuci dect Co, existlnd d.iferite propuneri de calcul care fin seama de comportarea elastic a conductei. Orientativ, la conducte de oel viteza de propagare a undelor este de 800 ... 1 200 m/8, n timp ce la conducte de cauciuc, poate cobori pn spre 30.:. 50 m/s. Trebuie subliniat c aceast yitez nu se refer la transportul masei ele lichid ci la transmisia prin lichid a variaiilor de presiune i debit, In special la conducte metalice, la care c se apropie de co, viteza de transport

este

rezistenta
variaia'

!1.Q -

de und debiLului.

a conductei;

Foarte exact, propagarea perturbatlci in sensul de curgere. se. face cu viteza. c + lJ, i~r .In sens invers cu c - v, unde c este viteza de propagare pentru lichidul In repaus I v este viteza de deplasare a lichidului prin conduct. Se admite totui c

H6

IJ~C

/i~c.

147

expresia

n cazul n care viteza final v (4-77) devine:

0, creterea de presiune este maxim

(.tlp)",.x = pCVo, (4-79) cunoscut sub numele de relatia lui J ukovski, Rezult c variaia de presiune nu depinde practic de valores presiunii de regim permanent ci de variaia de vitez (sau debit) i de caracteristicile elastice ale lichidului i conductei.

Mrimea (.6.P)max obinut la inchiderea total a unei vane ntr-un timp foarte scurt este deosebit de mare chiar n conditiile unei instalatii obisnuite. Astfel, la o instalaie hidraulic cu ap (p = l' 000 kg/m3, c ~' 1 000' m(8), avnd o vitez de regim permanent Vo = 2 m/s, se realizeaz, prin nchidere brusc, O suprapresiune: (.6.p)",ax
= PCVo

05
+

.,

15

25

35

LI

45
+

I
----

= 1 000x1 000x2

20Xl05 N/m2 ~ 20 at.


ci:
IlJ

~ ~

+ -

-------

Exist instalaii speciala la care suprapresiunile depesc zeci i chiar sute de atmosfere i pentru care trebuie luate msuri deosebite de protecie mpotriva efectelor negative ale Ioviturii de berbec. Descrierea fenomenului la nchiderea unei vane Se consider un sistem hidraulic (fig. 4.21, a) format dintr-un rezervor sub presiune (de dimensiuni mari), o conduct 1-2 de lungime L i cu aria seciunii transversals A, echipat n seciunea (2) cu o van care are posibiIitatea unei nchideri instantanee (timpul de nchidere T = O). n regim permanent de mic-are, viteza medie a lichidului ntr-o seciune transversal este vo, debitul Qo = voA i presiunea Po- Dac se neglijeaz pierderile de sarcin i se presupune conducta orizontal, se realizeaz n orice sectiune a coriductei presiunea Po (v, fig. 4.21, a) . . La nchiderea instantanee a van ei din seciunea (2), regimul permanent este perturbat i n conduct se produce un regim nepermanent. Se l'a urmri n continuare deplasarea undelor asociate (presiune, debit) i modificrile produse de ele, considernd ca unitate de timp = 2L(c, timpul n care undele parcurg dus i ntors conducta 1-2, numit timp total de reflexie. In figura 4.21, b, c, el i e snt prezentata n ordine variaia n timp a presiunii P2 la van, a debit.ului Qi din seciunea (1), precum i a presiunii PM i a debitului QM ntr-o seciune oarecare 111 situat la distana x de rezervor. Condiiile la limit sint: - presiunea n sec.iunea (1) Pi = Po; - debitul n seciunea (2) Q2 = 0, pentru orice timp t~O (dup nchiderea vanei). Corespunztor acestor condiii la limit, undele de presiune i de debit se reflect astfel: - n seciunea (1) Cu schimbare de semn pentru unda de presiune i fr schimbare de semn pentru unda de debit (prin trecerea de la rezistena ele und finit a conductei la rezistena de und nul a rezervorului);
148

~ ~

11$1 11 1

II II I l<;::jIIII )
c

1
d
..J

e i-x
2L 3- L-y 2L

1
graviLa.ionaI.

o
Fig. 4.21. Lovitura de berbec la o conduct

1
)

- n seciunea (2) fr schimbare de semn pentru unda de))resiun~ i cu schimbare ele semn pentru unda ele debit (rezistena ele unda la varia este in finit) *. . . .. In momentul nchiderii t = 0, n faa vanei se produce o cretere a presl~ml cu tlp, corespunztor scderii debitului cu -tlQ = -Qo. Undele asociate
* O ampl analiz a reflexiei undelor i, in general, a intregului
se gsete in lucrarea [8J. fenomen de lovitur de berbec

149'

'f
\

1
se pr~pag spre. rezervor i tra.nsmit. prin lichid, d.in aproape n aproape, varrara de presiune +.6p (presiunea In Iiecare seciune a conductei devine succesiv p = Po .6p) i de debit -~Q (dehitul devine succesiv Q Qo _ - .6Q = Qo - Qo = O). Aceste unde aJlmg la rezervor la momentul t = O 5 i se reflect dup cum s-a artat: unda de presiune cu schimbare de semn -.6p, iar cea de debit fr schimhar-e de semn -.6Q. Corespunztor undelor -:.6p i -;.Q care se. propag spl'e seciunea (2), de-a lungul conduct.ei pre~lUnea .devllle succesiv, n sensul .de propagare, p = Po l.p - t.p = P. la" debitul Q = O - .6Q = -Qu. Ajungind la van la momentul t = 1', unda de debit -.6Q i schimb semnul +.6Q, n timp ce unda de presiun a se reflect fr schimbare de semn -!J..p. Drept urmare, de-a lungul conductei presiunea devine p = P>: t.p, iar debitul Q = -Qo !J..Q= O. Undele ajung din nou la rezervor la t = 1,57 i dup reflexie revin la van la t = 2':. In continuare feno~enul se repet periodic la infinit n ipoteza in existenei pierderilor de sarcin,

-=

Inchiderea instantanee a vanei din seciunea (2) produce o cretere a presiunii cu valoarea dat de relaia lui J ukovski (4-79}; sistemul hidraulic; fiind puternic solicitat. In momentul revenirii Ia van a undelor ref'lectate (t = 1'), presiunea devine P - !J..p, care poate fi negativ (depresiuneJ,. fiil!d posibil ruperea coloanei de lichid prin apariia fenomenului de cavitaie, Lovitnra rit, berbec analizat a fost prezentat in special datorit sirnplitii fenomenului i mai puin cu scop practic, intruct n explo atare se evit asemenea manevre la instalaiile hidraulice. Chiar dac nchiderea total a vanei din seciunea (2) nu se face instantaneu, dar ntr-un timp foarte scurt (timpul de nchidere T < 1'), apare (.6.P)max conform relaiei (4-79). In aceast situaie ins valoarea artat. dureaz mai puin n sistem.

Figura

J
I (
J

detlT.

4.21 prezint

variaia

caracteristicilor

micrii

(p, Q) in funcie

txp

< ('6P)max'
(f:lPhnax 10

La nchiderea lent Fenomenul

a "anei (T se consider

> T),

corespunde o variaie a presiunii nepericulos cnd T~ lOT, respectiv

e Presiunea ji, la van {v. fig, 4.21, b) se menine cu valoarea Po l.p pin la tIT = t, moment. n care ajung n sec,iunea (.'2) undele ref'lectate (le rezervor, caracterisate de -!J..p .i -!J..Q. In acest moment, datorit reIlexiei undelor presi unea scade cu IIp, cptnd valoarea pz = Po - !J..p, ce se pstreaz n seciune pin la tIT = 2 i aa mai departe. Debitul Qt din seciunea (1) (v. fig. 4.21, e) i menine valoarea Qo corespunztoare regimului permanen t pn cnd undele trimisa din sectiune a (2) ajung la rezervor, adic pn la tIT = 0,5. n acest moment, datorit reflexiei undelor dehitul devine -Qo, valoare care se menine pn la revenirea undelor n seciunea (1), respectiv la 1/7 = 1,5, cnd debitul revine la valoarea +Qo i aa mai departe .

Sp ~

La o aceeai manevr de van, lovitura de berbec este mai intens, eu ct conducta este mai lung, intrucit, n acest fel, crete timpul total de reflexie . Un fenomen specific foarte periculos in funcionarea instalaiilor este eliminarea necontrolat a aerului antrenat sau degajat eventual n sistem. Intr-o astfel de situatie, cnd volumele de aer snt mari, rezistena hidraulic a traseului de evacuare creste brusc la epuizarea acestora i apare un Ienomen ce poate fi asimilat cu o iovitur de berbec produs de inchiderea unei vane.

,J
,
(

J
J

In teresante snt i variaiile n timp ale presiunii PM i debitului QM ntr-un punct arbitrar M, situat la distana x de rezervor (v, fig. 4.21, d i el. Presiunea PM = Po i dshitul QM = Qo Se pstreaz pin cnd undele asociate
ajung n seciune, devine PM = Po undelor rel'lectate pin n momentul adic un interval de timp

Descrierea

fenomenului

la oprirea

unei pompe

L - x = c

.!:....::.!:..
2L.

T.

Atunci

presiunea
.

!J..p i debitul tIT~= 1 1

de rezervor

valori meninute pn cind presiunea devine Po i debitul


L - x.

QN = O,

In principiu, o instalaie de pompare (fig. 4.22) este alctuit din pompa P' (in instalatiile pentru construcii, de obicei o pomp centrifug acionat. de un electromotor), conducta de aspiraie i conducta de refulare, sistem prin ..

la revenirea -Qo, adic fenomenul perturbator,

2L

Aceste

valori

vor caracteriza organului valorile

n seeiunea la momentul

M pn la sosirea noilor

unele din sectiunea parametrii iau

tIT

i QM

+ L 2L - x,

cnd

PM

= Po

.6p ,

O etc,
'
//

I i

ansamblu, se remarc periodicitatea Ienomcnului studiat, cu perioada 21'. Dac s-ar fi tinut seama de pierderile de sarcin, acestea ar fi condus la amortizarea n timp a oscilaiilor. In calcule, pierderile de sarcin pot fi introduse prin dou diafragrne fictive plasate n seciunile (1) i (2), fiecare prelund cte o jumtate din pierderea de sarcin pe conduct.

In

-----~ Pompa
Fig. 4.22, Lovitura de berbec la o
inst ala ie de pompare.

150 151\

care se asigur transportul debitului ntre bazinul de aspiraie i cel de refulare. In mod obligatoriu, pe conducta de refulare este montat o van V pentru inchiderea sau reglarea debitului. Pompa transmite lichidului o energie Capabil s transporta de-a lungul instalatiei debitul Q constant n regim perm anent. Pe figura 4.22 s-au indicat: linia energetic Leo i inlJimea piezometric Polpg (n seciunea imediat dup pomp) corespunztoare acestui regim. ' S-a presupus c refularea este o conduct lung. Oprirea normal a unei instalaii de pompare presupune mai nti inchiderea vanei V i apoi deconectarea pompei de la reeaua de for. n acest fel, datorit timpului relativ lung de nchidere a vanei, lovitura de berbec este nepericuloas. Totui, n proiectare, trebuie s se in seama de o eventual avarie la sistemul de alimentare cu energie, caz n care vana rmne deschis tot timpul n epermanenei produse. n momentul ntreruperii alimentrii cu nergie n virtutea ineriei, rotorul pompei nu se oprete brusc, ci continu s vehiculeze un debit din ce n ce mai mic, cuo presiune, de asemenea, In scdere. Orientativ, pe aceeai figur 4.22 se indic evoluia liniei energetice : LeO,~5 corespunde momentului tIT = 0,25, cnd unda de presiune a ajuns la mijlocul concluctei de refulare (se reamintete c T = 2Llc); Leo 5 - la tr: = 0,5 cnd unda a ajuns IUllirmLde_reXl!lS\@~J;&l_la tIT = 1, moment n care unda reflectat a revenit, la pomp. Variaia n timp a presiunii i a dehitului ntr-o seciune de calcul situat lng pomp, imediat n aval de varia V, este indicat n figura 4.23, a*. n regim permanent, nlimea piezometric din seciunea ele calcul Po/pg = 10,62 m asigur un debit Qo = 2 m3/s. La momentul t = O, se ntrerllpe antrenarea pompei - presiunea i dehitul incep s scad -, n timp ce vana se menine deschis. Instalaia nu este. prevzut cu nici un mijloc de protecie contra loviturii de berbec. Timpul total de reflexie este
T

I
E 'O ;:;:

"~
,o, le.!.

-o ~
V)~

~t

'"

~~ ~~ "" " ~~ 1-""~ g~ el: ~~

e::. ,

:;Jt
.\,!J2

~I 1t
':5
u

8~ ",

o -~ ~(l 0.- t---Ul .,.,

- -~
~.8

'v
Qj

"'<-o

J5-~

u: 1--'re::.

~ '"
/

'"

// ' is
-i':

o,

~~~

~t
-

~Ii
Ji
?: ""~
el:
/

"" ~I

-J~f
~-8 8 ~~
-S
,S;
.Q

'il el:/
/ I

""

1\

8 ,,,, ~ ~ I
c::. 1

~ ~ ~ '"

"

I I

~ ~~

,~/
I

~Q

/
/

2-;;;-

""~f
/ /

v"
.,., "" ~ ---c::.

:2 ~

I cl

.. '" E ", l
::;

" cf'1~
c::.

C:I

II

/ I

~
f2:
E

""

"

e::. e::. ""> {w}6d!d

'"

.
c::.

""" cf'~

,::::;

rn'"
-Q-i: ~Q

'6 ......

8.\:1",
~I

~
c::.

l'

"">

c::.

c::.

'" (w;6d/d

c::.

~
,

"

,
~ ,

I \~
I
~ ~" c-ts
~.lJ

2L = 2x300 c 1020

0,59 s,
c::. 'v

~'""VY

/--'

2:;

Sl

calculat cu lungimea conductei de refulare L = 300 m i cu celeritatea c = = 1020 m/s. La momentul t = . presiunea este negativ (ln lime vacuummetric de circa 4 m) i scade foarte puin n continuare (pn la circa 5 mi, dup care ncepe s creasc lent, n edep ind valorile presiunii de regim permanent. Din acest punct de vedere, fenomenul nu pare periculos. Dac se urmrete tns variaia debitului, se constat c la un anumit moment (l~ T), debitul se anuleaz i, n lipsa unei elapete de reinere, se inverseaz. Dehitul cu sensul inversat crete tot mai mult, pune pom pa n regim ele turbin i poate produce distrugerea electrornotorului de an tren are. Pentru protecia echipamentului trebuie oprit sau cel puin limitat debitul negativ. Schema din figura 4.23, a nu realizeaz acest lucru. care In figura 4.23, b, pe aceeai instalaie s-a introdus o clapet de reinere C, ar trebui s se nchid la sfritul fazei de debit pozitiv (Q > O), deci
Iovitur

15~ I '->c::51 I '" , il.~1


~III

~1

~~

138

'"

's ~ <;>.'0
~

~ r- ~@Q

1
1

c::. 'v
f---Cj

-tJj

""~
el:
c::. ~/

~
!/adOP /nJO~

15

er-"

'il J:

1~
3
/
'

-- I
/
1\ COl

I
t-.::::

8
CI.J

-o S ~~o

'0
or,

'1

'il el:

/ / I

L=

c---

c::.

~ / ~
'" ~
cs

r-------i-""-. R
/

1\

/;

J: '1/
'" ~ i.
E

""l"

/
/ '~ / /

~ " cf'1~

C:I

~(I
Y

d~ J~
I ~~
,S;

--I-g-B

J
'> "
'i<

+.._.B

~ ~ ~
* Calculul fenomenului de
de berbec la aceast staie de pompare a fost efeCtuat automat cu programul LOVBE (limbaj FORTRAN) de un colectiv In cadrul Laboratorului de hidraulic din Institutul de Construcii Bucureti. S-a inut seama de atenuarea fenomenului prin introducerea pierderilor de sarcin. I

--~
c::.

;r--

~ ~

{w}6dld

0/
c::.

-'

Sl

c .~
'C

cf'1~

~ ~
c::.

'"

<>

~ ,

c::. ~ c::. '" {w}6dld

"",

-.

]52

.,
in momentul inversrii curgerii. Pentru a considera o situaie mai def'avorabil de calcul, s-a presupus o intirziere a inchiderii clapetei (decalaj de 1,5 s datorit blocrii), astfel Incit se permite trecerea n intervalul respectiv a unui debit negativ. La sfritul acestui interval, clapeta se nchide brusc i face ca debituJ n seciunea ele calcul s se anuleze. Pn n acest moment, fenomenul este identic cu cel studiat anterior, dar odat cu nchiderea clapetei se produce o cretere puternic a presiunii (asemntor cu inchiderea instanLanee a unei vaue pe o conduct gravitaional), faz numit ocul clapetei. Inlimea piezometricpjpg ajunge la 71, Gm deci de circa 7 ori mai mare decit n regim permanent. Urmeaz o variaie periodic, cu perioada :h- i cu atenuare datorit frecrilor. De remarcat c ocul clapetei este urmat de presiuni negative care pot duce la fenomenul de cavitaie. Iat deci c, n ncercarea de a interzice un debit negativ la. aceast staie de pom pare, relativ important, se obin valori mari ale suprapresiunilor i depresiunilor, aspect care face aceast schem nereoomandabil.
It In figura 4.23, c s-a reprezentat calculul pe o schem intermediar: se folosete clapet, dar ea este scurtcircuit.at de o conduct de ocolire (by-pass), cu diarnetrul de 150 mm avnd vana deschis. In aceast situaie se produce o limitare a creterii presiunii, ocul clapetei fiind inferior presiunii de regim permanent datorit debitului invers, relativmic, vehiculat prin hy-pass ctre pomp. .

- presiunile minime scad sub o anumit limit adrnisibil i se poate produce ruperea coloanei de lichid prin apariia cavitaiei ; . - presiunile maxirue depesc valorile admisibile, funcie de dirnensionarea la rezisten a instalaiei. Limitarea turaiei inverse se controleaz prin limitarea curgerii inverse. La instalaii de pompare cu sarcini mici i conducte foarte scurte, nu se pune, n general, problema controlului curgerii inverse. La instalaiile mici i medii se introduce c1apeta de reinere, eventual cu hy-p ass, n timp ce la staii de pornpare importante se folosesc vane cu nchiderea programat dup o anumit lege (n acest mod se controleaz ipresiunile maxirue). Presiunile minime se pot limita prin racordarea la instalaiea unui hidrofor sau castel de echilibru. Acesta din urm functioneaz asemntor cu hidro orul, cu excepia faptului c efectul pernei de aer sub presiune este realizat prin oscilaii ale nivelului, ceea ce conduce la o construcie mai nalt, dar eu siguran mai mare in exploat.are. De regul, castelul de echilibru se monteaz pe traseul conductei de refulare n punctele mai nalte din profilul long-itudinal. . <'fat pentru presiuni sczute se folosesc ventile de aer, piese ce asigur contactul lichidului din conduct cu atmosfera, Indat ce presiunea n conduct scade sub valoarea presiunii atmosferice. Ele protejeaz instalaia la presiuni minime prin introducerea aerului atmosferic n conduct. Aerul ptruns la deschiderea ventilului va fi evacuat tot prin ventil, n ipoteza in care acesta nu se inchide ndat ce presiunile cresc. Se reamintete c, in momentul epuiz-ii aerului din conduct, rezistena hidraulic la trecerea prin ventil a fazei lichide crete foarte mult, de circa 700 ori Ia de aer, rezultnd o lovitur de berbec secundar, asemntoare cu cea produs la nchiderea instantanee a unei van e pe o conduct gravitaionaI., Ventilele au dezavantajul c intr n funciune cu intrziere, respectiv - cnd presiunile scad sub valoarea presiunii atrnosferice i se pot bloca. Presiunile maxime pot fi limitate prin folosirea hidroforului, a castelului de echilibru sau a conducte; de ocolire pe cJapeta de reinere. De asemenea, la staiile de pom pare mari s-au adoptat, cu bune rezultate, "anele programate care, in principiu, se nchid relativ repede la nceputul fenomenului i lent n continuare, pin la obturarea complet a seciunii. In figura 4.24 se indic legea de inchidere a unei vnnc-Iluture : ntr-un timp tl (aproximativ egal cu timpul pn la inversarea c1ebitului), unghiul e dintre planul cJapetei i axa conductei crete cu 85% (din unghiul 100 drept), iar timpul total de nchidere T=3t1. ~ 85% Din cele expuse, reiese clar importana 80 cercetrii cu atentie a fenomenului de lovitu r de berbec Ia o in'staJatie hidraulic. Aceasta 60 8(%) nu nseamn c n toate instalaiile, la nchi40 derea unor vane sau oprirea unor pompe, n mod obligatoriu apar efecte care pun n peri20 col echipamentul. Important este s se analizeze dac fenornenulestesaunuintenssidac o T este cazul, se iau msurile de protecie net cesare. Fig. {.U.

; I

Dac se consider inacceptabil un debit invers prin pomp, se poate nlocui conducta de ocolire cu un rezervor sub presiune (hidrofor), plasat aa cum se poate observa in schema din figura 4.23, d. Instalaia funcioneaz astfel: debitul i presiunea n seciun ea de calcul scad odat cu oprirea pornpei , ns mult mai lent fa de variantele precedente, deoarece hidroforul protejeaz instalaia. O parte din vo lum ul de lichid din hidrofor trece n cunducta de refulare limitind scderea de presiune i prelungind faza de debit pozitiv. Inchiderea clapetei nu afecteaz sensibil presiunea din seciunea de calcul considerat, inst.alaia cu hidrofor asigurind o bun protecie i la presiuni rn ari". Faza de debit negativ se interpreteaz nu ca un debit. invers prin pomp (acest lucru este mpiedicat de prezena clapetei nchise), ci ca un debit invers ctre hidrofor. Urmeaz oscilatii ntr-un sens i in cellalt (Q > O i Q < O prin conducta de refulare), pn la amortizarea lor datorit Irecrilor.

Msuri de protectie
I

impotriva
.

loviturii

de berbec

Cu ajutorul exemplelor prezentate anterior se pot face precrz an asupra msurilor de protecie ee se impun pentru limitarea efectelor nefavorabile ale loviturii de berbec. Astfel, sint necesare msuri de protecie atunci cnd: - turatia invers a grupului pomp-motor poate' depi cu peste 20% turaia nominal la funcionarea n regim perrn anent.;
}

Cu de Se de

condiia unei dimcnsionri corecte a conductelor de branarnent dintre hidrofor refulare, In corelaie cu volumul hidroforului. atrage atenia c inchiderea clapetei produce ocul cunoscut pe por iunea hidrofor, dealtfel destul de scurt, dintre clapet i hidrotor.

i conducta neprotejat

--I

154

155

4.6. "'lICAREA

GAZELOR

'Dac seciunile dz, se poate scrie:

(1) i (2) snt

foarte

apropiate,

la o distan

elemen t ar

4.6.1. IPOTEZE DE CALCUL


sau Se tie c in comparaie cu lichidele, gazele snt mult mai compresihile. De aceea, numai n anumite situaii micarea sub presiune a gazelor prin conducte i canale poate fi calculat n ipoteza fluidului incornpresihil. Foarte exact ns, pe lng viteza medie v i presiunea p ce caracterizeaz micarea ntr-o seciune oarecare, mai intervine densitatea P ca a treia variabil a miscrii. . 'Calculul unui sistem destinat transportului gazelor considerate compresibile se poate face tot. cu ajutorul modelului de curent unidimension al, cu deohirea c densitatea peste variabil i, n general, se neglijeaz forele masice (greutatea gazului). In vederea cunoaterii micrii gazelor, n principiu trebuie precizate cele trei variabile v, p, p n orice seciune, deci s se dispun , n afara condiiilor la limit, de trei ecuaii. Acestea snt: el (L.) i considernd lucrul i (2) sub forma:

P!l

+ d (""") + dh 2g ,
pe unitatea

dl

O ntre

(4-83) dou sect.iuni ' (1)

mecanic

de greutate

i., = ~:pd (-;;) ,


deci lucrul mecanic elementar,

relaia de continuitate

relaia n forma (4-80)

(4-83) devine: el

(L.)
pg

+d

(""2) + dh
2g

1
T -

pd (~)
pg

= O,

unde

Qm este dehitul

masic ;

sau
dp pg

relaia energlorscris ntre dou seciuni consecutive (1) i (2), cu introducerea n expresia (3-49) corespunztoare unui fluid incompresibil a lucrului mecanic specific (pe unitatea de greutate) ll_2 efectuat de gaz cnd trece din starea din seciunea (1) n starea din seciunea (2):
(

+ pel (~) + el ("'2g ' 2)' + elh pg


dp pg

pd (~)

pg

= O,
J

adic

P ) + -pg

"', vi (z +--=
1

2g

P ) + -pg

"'2vi +-2

2g

+ h,.,_,-ll_2'
ulic 1:

+d

(~:)

2g

+ dh,

= O.
pentru

(4-84) un fluid hidra-

sau, neglijnd

forele

m asice (cotele

geodezice): (4-81)

Ecuaia (4-84) este legea energiilor n form diferenial com presib il. ' Pierderea elementar ele sarcin elh se exprim funcie
T

1.
J

de panta

dh relaia de stare fizic,


exprimat~ de de exemplu corespunztoare unei transformri izot.erme i, la rndul Darcy ei, panta hiclraulic

= Idx,
fi calculat
cu ajutorul relaiei lui

1 poate l=~.~,
D

Ep

ct.

(4-82)

2g

4.6.2. RELAII DE CALCUL I DOMENII DE UTILIZARE Pentru a obine o relaie care s lege variabilele micrii conduct rectilinie cu sectiunea constant se opereaz asupra in scopul transformrii ~i ntr-o form uor de integrat. gazelor prinLr-o

n care A este coeficientul lui Darcy, iar D - diarnetrul conductsi sau diametrul. echivalent la o conduct de alt form dect cea circular. Prin introducerea expresiei pantei J si prin mprtirea cu v2 ecuatia (4-84) devine: '" "

ecuaiei (4-81)

~+
P!lV2

~~
g
II

+_A_dx
2gD

= O.

(4-85)

156

157

sau

Dac se noteaz cu indicele 1 elementele cunoscute (condiiile la Iimit) din sectiunea de intrare (1) si cu A aria sectiunii t.ransversale a conductei, ecuatia'de continuitate (4.80)' capt forma: ' Qm sau v
= VI = PlvlA = FvA =

J.n -1'2
1'1

P"'lA2[1 - (P~)2] + --2",Q~,


p,

Zona 3
AL =--. 2"D

ct

o relaie
In ::

(4-87)

de forma:

+ Y[1-

(::Y]=x

(~-88)

f!.
p

Pe de alt parte, din relaia de stare (482) rezult:


.!!l.. =

!!.
p

p,

sau 2'....=!!'!'
p p

d posibilitatea precizarii presiunii n orice seciune, cunoscnd elementele X geometrice ale conductei i condiiile Fig. 4.25. la limit (PI' PI i VI sau Qm)' Relaia (4-88) a fost transpus grafic n figura 4.25 i anexa 4.1, n coordonate semilogaritmice P2/Pl i X, cu Y ca parametru. Analiznd reprezentarea schematic elin figura 4.25, SE' constat existena a trei zone:
tit Zona 1, sub curba BI' corespunde conductelor foarte scurte cu modificri mari de presiune (P2/PI i X relativ mici), la care trebuie aplicat relaia (4-88) n form complet. Gazul se consider compresibiJ. Limita BI corespunde unei erori de 2% prin emiterea termenului logaritmic din relaia

i deci
V

vI!!.l.

(4-8G)

Introducind

debitul masic Qm'

"

(4-88). Zona 2, intre curbele BI i B2' se refer la conductele lungi cu variaii de presiune moderate, la care, n relaia (4-88), se renun la termenul logaritmic. Se amintete c acest termen a provenit din nlimile cinetice, deci Se neglijeaz variaia energiei cinetice (asemntor cu cazul conductelor lungi la fluide incorn presihile). Limita B2 corespunde unui raport P2/Pl = 0,98. Calculul n zona 2 se refer la conductele de transport la distan (conducte magistrale de gaze).

i difereniind
I

expresia (4-86)

.j

rezult
p dv

Oi}

cip
dp

sau
dv
Il

Cu aceste elemente, ecuaia (4-85) se scrie:

J
sau

____

d-'-p

'!:.. dp g p

(;i/ )9 ( ~;:i,:2 )
p,A2 --p

+ _"_ dx
2gD

e Zona ,3 este Iiia de deasupra limitei B2 unde varia.iile de presiune de-a lungul instalaiei sint foarte mici, sub 2%. Corespunde retelelor de distribut ie interioar a gazelor naturala, instalatiilor de ventilare si climatizare etc. 'n aceast zon densitatea gazului rmlne practic constant, deci se pot folosi relaiile de calcul pentru modelul de fluid incompresihil. Se precizeaz c dei zona 3 este foarte ngust, ea are cele mai largi aplicaii n domeniul instalaiilor pen iru construcii. In cazul unei probleme de verificare, de exemplu de calcul al debitului vehiculat printr-o inst.alaie, din relaia (4-88) trebuie explicitat debitul. De obicei, acesta se exprim vo lumic la o anumit stare de referin. Starea de referin. poate fi starea normal fizic, starea normal tehnic i starea de referin standard. .

1
(
J r

dp---+--c.x= '" dp ), I
9 Jl 2gU

, curent (2) situat la

P,9QT"

relaie care integrat ntre seciunea distana L conduce la:

(1) i o seciune
a:

(& Starea normal fizic, notat cu indicele IV, are urm oarele caracteristici: . - temperatura normal fizic iN = OC (sau TN = 273, 15K); - presiune a normal fizic PN = 101325 Nfm2 = 1,01325 har = 760 mm col. Hg = 1,033 ata.

P~ - pi --.---p,.-t2 p,yQ;"
2

P2 't.L - O n- +--P,

Starea

normal

- temperatura

tehnic, notat cu indicele n, este caracterizat normal tehnic tn = 20C (sau Tn = 293,15K);

prin:

2gD

159 158

Tabelul Treptele de presiune la inst.nlaliile

4.7

presiunea

normal

tehnic

ele fI"zC

= 98 066 N/m2=0,98066 bar=735,5~lIn


col. Hg

In aceste

condiii,

relaia

(4-89) devine:

Preslunea Denumirea treptel de presiune absolut (ata)

= 1. ata.

Pentru instalatiile de zaze natu~ale Se consider c tempe;atura de 15 ~ este aproape egal cu media temJle~'aturdor anuale la care gazele trec nalt > 60 > 7 Medie 3 7 20 60 prm contoare i de aceea se foloseste Redus 1,2 3 2 20 sla~ea de reerini standard, notat 'cu Intermediar 1,05 1,2 0,5 2 indicele s, definit prin: Joas < 1,05 < 0,5 - temperatura standard I = 15C (T = ')88 "5K)' s - presiunea standard egal cu presiunea -no;~1aI fizic p = t.n ta~elul 4.7 snt. precizate, dup norrnativul de gaze 1.'6-69, tf:pt.ele de presiune III s~ara abso.lut (ata) i manometric (m col. H20), Cu excepia treptei de nalt presiune la care trebuie introdus coeficientul de, abatere de la le~ea gaz~lo.r perfecte, pentru celelalte trept.e se pot stabili Io rrnule ~le debitului yol~1!11lcm condiii standard, pornind de la relaia (4-88), cu .neglijarea termenului cmetic (sisteme de conducte lungi).
m~nome t nc (m col. H,O)

Q s'
cu aplicaii n calculul enunate. Pentru. treapta sub forma:

4 224V(Pi-P~)D6
ALTI)

(4-90) treptelor la rela.ia de presiune (4-89) scris (4-91) ata

cond uctelor lungi, corespunztoare

de joas preSl:nne se pleac

de
D

Q
lt.,

= nD2
4

V PnPll Tn V 2!lp' P1l1


ALT

I n care

se consi

.d

..' era ca presiunea rezult:

di e me I P

P + P. ~ 1 = --2=

In condiii

standard

1
1 884 V1tlP
' D5 , ALT/;

.Q =
s

(4-92)

unde:

Q,
D L

este

~ c~z~Z treptelor de p.rc~iunc medic, redus i intermediar se ine seama de cornpresibilit atea gazului I de ~ransformarea izoterm considerat. Capacrtatea de transport QR la o anumit stare de referin R rezult:

debitul .volumic la starea de referin standard, n m3s/h;' diametrul conductei, n cm ; lungimea conduct.ei (inclusiv lungimile echivalente), n m; coeficientul lui Dare)'; diferenta (cderea) de presiune, n mm eol. H20; temperatura absolut la care are loc curgerea, in "K; densitatea relativ a gazului fa de aer.

Q R-n care:

"D2 4

V--:r;; V(P~ - p.') D -", PRPR j,LT

.(4-89) 6.p

= Pl

P2 T _ S

QR este debitul volumic la starea de referint R n m3fs; D - diametrul eonductei, n m; " L - lungimea conductei, n m ;
/:.. coeficientul lui Darcy; Pu P2' PR presiunile iniial, final i respectiv de referin, exprimate n scar absolut, n ahs. N/m2; temperatura absolut la care are loc curgerea, respectiv temperatura de referin, n K; densitatea gazului la starea de referin, n kg/m3.

Relaia (4-92) se aplic la calculul condu?telor scurte, pentru t.rea})t~ de joas presiune (gazul se conSIder incompresibillPierderile lo cale de sarcina se iau n considerare prin lungimile schivalente corespunztoare.

Obserraii
Analiznd relatia (Lf-90) valabil la treptele de presiune la care nu se poat.e neglija compr~sibilitatea gazului, se constat c debitul variaz proporional cu diametrul la puterea

T, TR
PR

5/~
DSj2,

Q. = KD'
in timp ce,
l1

\
cu presiunea iniial:

. In ?ontinuare, se va da formulei (4-89), omogen din punct de vedere dlmensl~n~l, o. f?~m core~pu~zto~re strii de referin standard, modificnd totodata ! unIta~,Jle de ma~~ra, in ind seama de valori le obinuite ale mrimilor de ma: ~us I de. c~modltatea calculelor. Astfel, conform norrnativelor i altor lucr-ri de specialitate, se adopt urmtoarele uniti de msur: Q - ~1~/~1, D - crn , L ~ km , PI' fJ2'.Ps - ata,. T, T. -:- OI\. i n loc d: p, se introduce densitatea relativa a gazului respectiv fat de aer pentru starea de referin normal fizic: '

cazul

Pi ~ P2' debitul

crete proporional

Q,

1(1"

Pl'

a-

S=~-=~.
PNoer

. De aici se poate trage concluzia c este m~i ay?ntajo~ din p.UI.let d.e yeder~ energetic s se mreasc diametrul ~?nductel decit pI'eslun~a IIlllala, atync~ cnd se urmrete mrirea capaclt,1I de transport. In pro.lectal'e, trebuie s.a se tin seama si de aspectul economic, ntruct la mrirea dlametrulUl investiia' crete foar:te mult. O soluie eficient se obtine pe baza unui calcul de optimizare.
11 :.....Mecanica fluidelor c. 2087

1,29:l

161

160

Odat cu scderea presiunii de-a lungul conductei (gazul se destinde), densitatea scade i crete debitul volumic, ntruct debitul masic trebuie s rmn' constant (micare permanent). Drept urmare cresc vitezele medii i pierderile de sarcin pe unitatea de lungime (panta hidraulic), fiind indicat. s se mreasc n mod corespunztor diametrul. 11=: ~:r~._I Transportul economie (din punct de veFig. 4.26. Variaia presiunilor 13 dere hidraulio) al gazelor pe trasee lungi se curgerea izoterm a gazelor. realizeaz, n principiu, prin creterea n limite acceptabila a presiunii iniiale Pl' construirea conductei cu o gam de diametre din ce n ce mai mari i, eventual, prevederea pe parcurs a unor staii de ridicarea presiunii.
=---L

4.7. MICAREA AMESTECURILOR

BIFAZICE

----1.1

Prin natura lor, instalaiile pentru construcii transport uneori amestecuri poIifazice, ca urmare a condiiilor de exploatare (amestecuri gaz-lichid) sau a scopului tehnologic pentru care au fost executate (amestecuri de gaze sau lichide cu particule solide). .., .. . .' Apariia neomogenitii comphc fenomenul, .ralat.iile generale de calcul stabilite anterior trebuind 's fie folosite cu precauie i deseori cu modificri corespunztoare fiecrei situaii. n cele ce urmeaz se vor lua n considerare citeva cazuri, frecvent ntlnite n practic, de micare a unor ames tecuri formate din cte dou faze (gazoas, lichid sau solid), numite amestecuri bifazice. .
4.7.1. AMESTECURI GAZ-LICHID

J
I

S-a artat mai sus c panta hidraulic se mrete ele-a lungul micrii i, ca urmare, este interesant de precizat forma curbei ele variaie a presiunilor (linia piezometric), cunoscind valorile acestora la capete PI i P2 i lungimea L a conductei (fig. 4.26). . Fie o seciune oarecare situat la distana x < L de la seciunea de intrare (1). Conform continuitii, se egaleaz debitul n funcie de presiunile PI i Px cu cel rezultat din presiunile Px i P2:
J(

-2

2 Pl - p",

J(

V-2

Amestecurile aaz-lichid apar n instalatii sub cele mai diverse forme, de la' bule foarte mici de gaz n curentul de lichid, pn la picturi fine n curentul de gaz. Literatura de specialitate a fost mbogit, indeosebi ~n ultimii ani, cu materiale foarte interesante elaborate in marea lor majoritate pe haza cercetrilor experimentale. Din totalitatea formelor n care pot aprea cele dou faze, se va analiza micarea arnestecului gaz-lichid n conducte sub presiune.
Structura micrii amestecului gaz-lichid

2 p", - P a L-x

unde 1( este o constant

caracteristic

sistemului.
~ .

In continuare,

se obine: (4-93) Snt stabilite dou clase importante de micri ale amestecului gaz-lichid: - micri n care distribuia de viteze i raportul dintre faze rmne constant; . - micri n care variaz distribuia de viteze i raportul dintre faze datorit unor cauze exterioare micrii (transfer de mas i cldur), care fac obiectul altor discipline. Din 'cadrul primei clase de ' ....... Curgere dtspersO micri, se: precizeaz formele de .............. curgere pentru conducte orizon---Curgere cu bule tale si verticale. C';;rgere

,J
I J
I

r; = V p-(pi-p~)

adic (1 variaie parabolic a presiunii cu distana x (v. fig. 4.26). Acest rezultat demonstreaz c micarea permanent a gazelor n ipoteza fluid ului compresibil difer de curgerea permanent a lichidelor (la care se aplic modelul Pascal), caz n care linia piezornetric, la diametru constant, este o dreapt. Adesea este necesar s se cunoasc presiunea medie P care nu corespunde, n general, mediei aritmetice a valorilor PI i P2' Analitic, se obine din integrarea expresiei (4-93):
_ 1 ~L _ 1 ~L [ 2 2 P",-pzdx-Pl-(PI-P~)L o L o
2

__

X]
L

1/2

_ 2 ( dx-Pl+---'

P~)

1'1

I J

+ P2

(1t-94)

j n cazul conducielor circulare ~ -cc. orizoniale, se prezin t. n figu-

'"

ondula/O

_' -..;~ __

,.,

CI La treapta de joas presiune, dup cum s-a artat, se poate adopta modelul de fluid incompresibil, gazele p strindu-i densitatea constant. H.ezult o variaie liniar a presiunilor, vitezele nu cresc n lungul curgerii, iar presiunea medie Se poate considera:
.

ra 4..27 diagrama Baker ", din care se disting o serie de regimuri de micare n funcie de urmtoarele coordonate: . a bsci - m SClsa, k 1 -QI
v

k!k
'Og

Qg

Fig. 4.27. Diagrama

Baker. 5:3, 1954 .

= P1
In

+.2.
2

Ba k e r ,

O. Sinlllllaneolls

Flo/U

o[ Oii ((1/(l Cas, OiI nud Gas .Iournal,

I I I
J

162

163

i
unde: volumic de tichid; debitul volumic de gaz; un coeficient functie de densitatea lichidului, densitatea gazului, viscozitatea i tensiunea superficial a lichid ului ; - n ordonat, k2Q, unde k2 este un coeficient funci: de raportul dintre densitatea lichid ului si a gazului. ' 9 Corespunztor acestei diagrame Fig. 4.28. Formele curgerii bifazicc gaz - lichid in conducte orizonlale. rezult urmtoarele forme de micare (fig. 4.28): curgere cu bule (fig. 4.28, al, n care bulele se deplaseaz la partea superioar a conductei cu vitez aproximativ egal cu cea a lichid ului ; curgere cu bule de dimensiuni mari (fig. 4.28, b) sau dopuri de gaz dispuse tot in zona superioar a conductei, avnd viteza mai mare dect a lichidului ; curgere stratificat (fig. 4.28, ci, n care gazul i lichidul formeaz volume continue, cu suprafaa de separaie aproximativ plan. Este o eurgere asemntoare cu micarea cu suprafa liber, cu deosehirea c faza gazoas se afl sub presiune; eurgere ondulat (fig. 4.28, d), similar cu cea stratificat, la care datorit vitezelor mai mari ale gazului apar ondulaii (valuri) ale Iichidului ce se propag n sensul micrii; curgere cu dopuri de lichid (fig. 4.28, e) care se formeaz din curgerea ondulat cnd valurile de lichid ating partea superioar a conductei; curgere inelar (fig. 4.28, f), n care lichidul se mic sub forma unui film de grosime redus pe peretele conductei, iar gazul curge cu vitez mare n zona central; curgere dispers sau pulverizat (fig. 4.28, g), cu lichidul pulverizat sub form de picturi fine in curentul de gaz. Diagrama Baker d o delimitare destul de aproximativ a formelor de curgere, dar are meritul de a face o organizare mai clar a cunotinelor din acest domeniu. In cazul conducielor circulare oerticale snt alte ncercri de clasificare a regimurilor de micare, funcie de valoarea raportului dintre cele dou faze. Se prezint diagrama Griffith * (fig. 4.29), cu abscisa un numr Froude mediu (4-95)
G r i f f i t Il, P., Wa II i s, G. il., Tuio-shuse SI1I9 Floui, Tra ns, ASl\1E
(el 83,
IlO.

j 1

Qe este debitul

,
!
Bule individuale de dimensiuni mori urmale de rafale de lichid{curgere pislon)

II
I
.,

Bule dislribU/1e{efIu!sie}
fPm
L.

=(Q,,-+ ..ae)2 L A il
,"-

..

Fig. 4.29. Dia gram

Griffith.

Fig. 4.30. Formele 'curgerii bila zice gaz-lichid In conducte verticalc .

(n care D este diametrul conductei, conductei) i ordonata - concentraia c=~.


Qg

iar A - aria secJiunii transversale n volum a Iazei gazoase

(4-96)
QI

Diagrama Griffith d o reprezentare simplificat, numai trei forme de micare (fig. 4.30):

considernd

existena

curgere inelar (fig. 4.30, a), in care ~ea. mai mare parte a lichid ului se deplaseaz pelicular pe peretele cond uctei, Iar n centru curge gazul cu picturi foarte fine de lichid; . curgere piston (fig. 4.30, b), cu volume de lichid alternind cu volume de gaz; curgere cu hule distrihuite (emulsie) (fig. 4.30, c). O tratare complet i exact a micrii amestecuriloI' .gaz-li?hid es~e foart~ greu de realizat i presup~ne mai nti cunoaterea regm::ulUl de micare I apoi folosirea metodelor I relaiilor de calcul corespunzatoare. Calculul micrii amestecului gaz-lichid

Intr-o prim aproxim.aie se .conside~. ~meste,cul ?a un fluid m0!l0fazi.~ si se aplic ntreaga teorie anterror stabilit, cu folosirea unor valon medii ~aracteristice rezimului studiat. Astfel se aplic, n aceste cazuri, legea continuitii i lege~ energiilor, innd seama de .e~rac.teristicil~ fizice ale ame~t~eului i de valorile corespunztoare ale coeficienilor de .ple:de~e .de sarcina. Coeficientul lui Darcy A se calculeaz pentru micarea medie blfazlCa. cu valonl.e stabilite pentru curgeri monof~zice, ns eu nUI;nrul Reynolds scris cu coeficientul de viscozitate oinem atic a amestecului v: v=!:,
p

(4-97)
165

3, 1961

164

r
1
n care coeficientul dinamic de viscozitate sint date de expresiile i.
-=-+---.
[L :[Lo

1
p. I

densitatea

a amestecului (4-98)

Structura

mictii

amestecului

fluid-particule

,solide.

,
C~n

I
1

<"fU

1 [LI

-=-+--,-'
p pg

cm

1 - c~n

PI

unde indicii g i 1 se refer la gaz, respectiv lichid, iar c'" este concentraia masic a fazei gazoase:

c,.=

PgQ~ PuQ. + PIQI

(4-100)

J
j
!

Aceast metod de calcul este cunoscut sub numele de metoda \Vood i se poat.e aplica la concentraii mici de gaz. Ca o indicaie a modificrii pierderilor de sarcin la micarea bifazic aer-ap se d relaia Boeriu obinut prin msurtori efectuate pe conducte metalice cu diametre de 80 ... 400 mm :
(4-101)

n care: ], este coeficientul lui Darcy corespunztor amestecului ; coeficientul lui Darcy pentru ap; c concentraia in volum a aerului, conform relaiei. (4-96).

"0-

Dac n cazul amestecului gaz-lichid hulele de gaz au micri proprii de ridicare la aruestecuri fluid-solid problema este invers, particulele solide avnd. t~ndina de depunere, deoarece au densitatea mai mare decit densitatea fluid ului suport. ' AmestecuriJe fluid-particule soJide au fost, de asemenea, in~ens studiate, n prezent existnd ncercri ?e clasificare i de I'~zolvare. Dmtr~ acestea, se amintete clasificarea funcie de decalaju l de micare ce apare intre cele dou faze, si anume: _ ames.t~cu,.i omogene, la care se consider c part.iculele solide foarte fine au aproximativ aceleai viteze locale cu IIuidul ; , _ amestccuri clerogenc, eu decalaj de vitez, particulele solide avnd viteze . inferioare Iluidului. La transportul amestccurilor eterogena de. ap-part.icule soli~e, din cauz~ variatiei concentratiei n sectiune (conoentraia ele particule sohde este ma~ mare ctre partea iI{ferioar a'conductei o.rizontale!, distribu~a vitezelor nu ~llal . rmne simetric fa\. ele axa conduc-tel ca la micarea f~U1d~lor. mOllofazlce. Astfel, axa eurgerii este uor deplasat spre partea superioara (fig. 4.31). De asemenea, este posibil depunerea particulelor soli~e n. conduete.-:: cnd viteza medie a amestecului este inferioar uUC! anumite VIteze, numit
oiiez critic.

Rezultatele snt satisfctoare pentru numere Froude FI' < 4 i pentru concentraii c < 0,5. Literatura de specialitate= o ler i metode mai exacte care in seama att de regimul curgerii hif'azice ct i de posibilitatea aparit.iei tcauslerului de mas i cldur.
4.7.2. AMESTECURI FLUID-PARTICULE SOLIDE

I
\

I
.

n funeie de viteza medie D in conduct i .<le concentraia c, se. disti~g diferite forme de hidrotransport ale amestecurilor eterogene, sintetizate fi diagrama din figura !1.32. In exploatarea instalaiilor de hidrotransport pot aprea probleme tehnologice speciale legate de fenomenele ?e erodar~ a co~duetelor (l~ tr~nspor;ul unor particule dure), de reducere a diametrului particulelor solide III lungul micrii, unele fenomene chimice secundare etc.
Calculul micrii amestecului llchld-parficule soljde

J
I

Se intlnesc frecvent instalaii prin care se transport sub presiune, cu ajutorul unui fluid SUPOI't(ap sau aer), materiale so1ide sub form de particule. O instalaie de transport hidraulic (hidrotransport) sau pneumatic presupune un ansamblu de elemente ee se grupeaz, n general, n trei pri: dispozitive pentru realizarea amestecului bifazic, elemente de transport i dispozitive de separare a celor dou faze prin ndeprtarea fazei fluide .. Transportul particulelor solide cu ajutorul curenilor de fluid prezint aplicaii n industria construciilor (hidrotransportul agregatelor de balastier, transportul pneumatic al cimentului, transportul sub presiune al mortarului i betoanelor etc.), n industria materialelor de construcii (hidrotransportul materialelor necesare la Iahricarea sti clei, transportul pneumatic al c1eeurilor n industria lemnului, bumhacului etc.), n evacuarea reziduurilor (hidrotransportul materialului rezidual Ia exploatrile miniere, hidrotransportuI cenuelor de t.ermooen tral), n instalaii de desprfuire i altele.
* O cuprinzloare bibliografic cuprinde Jucrarea [151.

Pen tru transportulparticulelor solirle, este necesar s f~e asigu~'at~ condiia de suspensie sau salta.ie, prin micarea hidroamestecului cu O vitez medie

v
Fig. 4.31. Fig. 4.32.

167 166

egal sau superioar vitezei critice. Viteza critic la care ncepe s se produc depunerea poate fi exprimat prin rela.ia funcional: . ver = f(ps' PP c, f-LI' H', D, d, A) (4-102) n care: ver este viteza critic; p. densitatea particulelor solide; 1', densitatea lichid ului suport; c concentraia medie a amestecului; IL, eoeficientul dinamic de viscozitate a lichidului (funcie de temperatur) ; w mrimea hidraulic - viteza de cdere a particulei solide n lichidul aflat n repaus; . D diametrul conductei; d diametrul caracteristic al particulelor solide; A coeficientul lui Darcy, Orientativ, se prezint n tabelul 4.8 valorile vitezei critice, n m/s, functie de diametru! conductei i natura materialului solid transportat ntr-un curent
Tabelul Viteza critic (valori la hidrctranspm-t orientative) materialului transportat 4'-8

1
o'
8

l'

j 3:2
O

1-

Aer

--Apa

~
Re=1OOO Re=KXJ()

1;

O
-l-

~ ~~
~
Re=lO

Re-100

3~ 2 t5

Iempercira ii! C

20 I~

6'
8 3 2
..

II!!!....."
BRe=1

30"

vI?'
lfi' IRe=10 Re=1

~
t_2~/;<'?Re=

~ a:

Re=o.t

iTI

}ti II III L~ 1 I 11111 I . Iiiii .tO 10_. 152 3 " 56 811 V.,1.5 2 3" 5 6 8 t(j21.52 3" 5 6 8 f(j' t5 2 3" 5 6 8 d1.52
w (m/s)

;n0 ~

I"n

TefTl{)ef:olura in c .

a 568

tO

Fig. 4.33.

Natura Diametru' conductei, D (mm) Argil dezagregat

Nisip Cu amestec de largil

lichidului. La proiectarea unor instalatii importante de hidrotransport se recomand determinarea experimental a mrimii w. ' Pentru exemplificarea variaiei mrimii hidraulice w cu numrul Reynolds

Nisip 50% Cu pietri .i argil

Pietri

(Re

:d).

dimensiunea

particulei

i temperatura,

se prezint

diagrama

200 300 400 500 600

1;60 1,80 2,20 2,50 2,70

1,90
2.10

2,40 3,00 3,20

2,40 2,90 3,40 3,80 4,10

3,00 3,60

4,30 4,80 5,30

de ap [25], iar n anexa 4.2, o nomogram de calcul construit pe baza relatiei experimentale a lui lufin [39]: '
Ver

din figura 4.33 recomandat de H. Rouse. Valorile snt obinute pentru particule sferice de cuar (P. = 2 650 kgjm"), n cazul apei ?i. al ae.r~llli. Di~~ grama poate fi deci utilizat i la transportul pneum atrc al nisipului (instalaii de sablare etc.). . In cazul materialelor solide cu alt densitate se poate folosi aceeai diagram, dar valorile se inmulesc cu un coeficient de corecie In cnd fluidul suport este apa: - pentru Re < 30 (d < 0,6 mm),
In= P. - 1000 1650

9,80

rn: y D t'~ (p ~

- 0,40 ,

(4-103) - pentru Re

in care: D este diametru] cond uctei, n m; w mrimea hidraulic medie, n ra]; l' densitatea hidroamestecului, n leg/m3; 1', densitatea Iichidului suport (ap), n leg/ma. Se remarc faptul c relaia (4-103) este neomogen din punct de vedere dim~?-sio.nal i fa de rel~i~ funcional (4-102), pentru simplificare, s-a neglijat influena unor mrimi. Pentru precizarea mrimii hidraulice w exist diferite metode care tin seama de natura, forma i dimensiunea particulei, precum i de temperatura 168

> 30

(d

> 0,6
In

mm)

Ps - 1 000 ,1650'

in care p. este densitatea materialului considerat. Odat stabilit viteza critic sub care nu trebuie cobort la transportul unui anumit amestec este necesar s se calculeze pierderile de sarcin. Acestea difer de pierderile' de sarcin corespunztoare ?urge:ii monofazice, ~ii~d n zeneral mai mari. In figura 4.34 se arat calitativ, prin curba (1), variaia pie~derii de sarcin pe unitatea de lungime - panta hidraul.ic 1 - ~ funci~ de viteza medie v a amestecului, n cazul unei conducte orizontale I al unei concentraii date. Pe aceeai diagramii s-a trasat curb a (2) reprezentnd va169

Fig.

4.34.

riaia pantei hidraulice 10 pentru concentraia nul (c;urgere ruonof'azic afluiduluisuport). Se remarc faptul c Ia viteze mari 1 tinde catre 10, n schimb, la viteze m ai miei diferen ele cresc. CUI'ba (1) prezint un minim n dreptul vitezei critice, dup care, odat eu scderea vitezei, se proclue depuneri i pierderile de sarcin devin mai mari. Analitic, n cazul amest.ecuri.lor oJllogene se admite ca panta hidraulic 1 este dat de expresia: 1 = .J'_ 10, (4-104)
Pl

Calculul

micrii

amestecului

l~az-particule

solide

n care peste densitatea hidroumestecului, ial' Pl - densitatea suport. Pentru am estecuri eterogenc se folosete o relaie de tipul:

lichidului

J
(

'J

1 = 10 + M, (4-105) n care creterea /";,1 depinde de o serie de factori ca: densitatea medie a hidroamestecului, densitatea fazei lichide, densitatea i diametrul particulelor solide, viteza medie a amestecului, diametru) conductei etc. Snt. recolllanda~e nst.zi peste 20 de re lat.ii pentru ca lcu lu l Iui /";,1, separat pentru conducte onzont.ale, vert.icale, ln clin ate , avnd ns aplicabili tate limit.at. Dintre formulele utilizate, se prezint una dintre cele mai simple, propus de Knrjaev [25] pentru transportul halast.ului n conducte orizontala: M unde: peste
Pl -

Calitativ, micarea particulelor solidepe un suport constituit de un gaz (n general aer) nu difer de curgerea hidroamestecurilor. Exist deosebiri cantitative i deci recomandri diferite cu privire la alegerea vitezei de transport si a calculului pierderilor de sarcin. Dup cum se vede din figura 4.33, viteza ~Ie cdere (sau de plutire) a particulelor sf'erice de cuar este mai mare n aer decit n ap, ntruct rezistena la naintare n aer este inferioar celei n ap (rezistena la naintare, dup cum se tie, depinde direct proporional de densitatea fluidului). Fenomenul se petrece asemntor i n cazul altor materiale. Similar cu hidrotransport.ul, curgerea amcst.ecur-ilor' gaz-particule solide trebuie s aib loc cu viteze egale sau mai mari dect viteza critic la care se produce depunerea n conducte orizontale. In ce privete cazul conductelor ver-ticala, viteza gazului trebuie s fie superioar vitezei de plutire sau mrimii Iiidrnulice, diferena de vitez asigurnd deplasarea n sus a fazei solide. In practica proiectrii instalaiilor prin care se transport arnestecuri .aer-particule solide, se folosesc adesea tabele ele viteze recomandate, elaborate pe baz experimental. Astfel, pentru arnestecuri omogene, corespunztoare concentraiilor reduse de particule fine (instalaii de desprfuire), se indic utilizarea t.abelului 4.11, iar n cazul aruestecuri lor eterogene, cu coucentraii mari (insLalaii de transport pneumatic) - tabelul 4.12 [6], [22].
Tabelul Viteza aerului Denumirea n eondur-tele instalaliilor .Ie desl"'iUllire Viteza aerului (m/s) 8 ... 10 15 4.11

\ densitatea

J(

(:1 - 1) .
calculat cu relaia:
e) Pl;

(4-106)

materialului

medie a hidroamestecului
P = cPs

+ (1

J
I ;

densitatea fazei lichid e (ap); densitatea fazei .solide ; c - concentra i a n volum a fazei solide ;' K - coeficient funcie de diamctrul conducte; (tabelul 4.8). Relaia (4-106) este recomand at Tabelul 4.9 pentru pietri cu diametrul de 1,0 .. Valorile coeficientului J{ ,lin relatia (4-106) ... 20 nun i conducte sub 200 mm diametru sau pentru particule solid e ~oifa'dm'lecttreU,I, D 150 175 200 700 t ')0 . 40 1Il re ~ i . mm, n con d ucte de (mrn) 100 ... 700 mm diametru. Se impun tot. 0,50 ~,541 0,571 0,81 odat condiii de vitez medie ale arnestecului conform tahelului 4.10.
P8
-

de lemn fn (fin) produs la lcf uirc Humcgu i tata de lemn uor i uscat Humcgu i tala de lemn greu, mare sau umed (fr buci l{ulllegtl i tala de lemn umed sau verde: pan gros Buci i capete de lemn greu, umed sau verde Plul Prafuri fine uscate Praf de In polizonrc Praf 'de nisip de la sahla] Praf de la discuri de lefuil Scame uscate de la discurile de lustruit Scame impregnate cu adeziv de la discurile de. lustruit Praf fin de metal Praf mure de metal (fr pan)

Pral'

de Icmn)

18... 20
25 20 ... :n 15 12,5 15 20 18 20 18 1:3...15 15 20 12 14 18 20 20 25 20 25 1:1...15 8 10 15 20 14 15 10 12 13 15 13 18 15 20 15 20 10 12 10 15 17 20 1:1 16 14 17 15 19

Praf de plu mh
pa n de metal Bumbac Scame de bumbac Lin Scame de iul Praf de iut .Praf de cauciuc Praf de baclteJit Praf de piele de la fabricarea nclminlei Praf i buci mici de la prelucrarea granitului Deeuri mici de hirtie Praf de cereale Pmnt uscat Praf de argil Praf de amot Praf de mirghel

I I I I
I
Viteza

Tabelul medie

4.11i

a hldroumesteeulul
200

f I

Diametrul conductei, D
(rnm)

-.i

i
v

150

I
1

I
1

250

300

400

500

1
3,50
1

1 1
4,10

601 I

700

(rn/s)

3,10

3,30

3 70 ,

4,50 1. 4,90

5,40

]70'
171

Tabelul Viteza aerului n eonduetele inslaJat.iilor de transport pneunmt ie

4.12

i
Viteaa aerului (rnjs)

Denumirea

materialului

blocarea sistemului. In acest sens se recomand evitarea coturilor cu raze de curbur mai mici de 3D (D - diarnet.rul conductei), iar n cazul transportului unor particule ce pot adera la perei (ciment n aer umed), se indic montajul nclinat al conductelor cu un unghi care s asigure rostogolirea particulelor la oprirea instalaiei. -. Pierderile de sarcin pot fi evaluate prin cunoaterea pantei hidraulice I, conform unei relatii , de forma:

Praf

de lemn

Rurnegu

fin (fin) de lemn

20

30

Plut HIrtie Bavuri de la piesele turnate din Ionl pan de metal Oxid de fier Bumbac LIn, iut, cinep Bumbac, lin, cincp i alle materiale Semine de bumbac Fin Cereale (griu, secar) Ovz Boabe de cafca Zahr Sare Praf de crbune Antracit, granulc 3 -12 nun Cenu, zgur, steril Nisip

:W 30 18 28

= 10 +

~I

10(1

Ke),

(4-108

similare

afinate

i uscate

25 35 25 ... 35 32 20 30 23 30 1:; 18 20 30 18 30 25 35 2:3.0.30 15 25 28 20 25 20 30 38 25 33 :10.. .45 30 .. .45 30 .. .45 25 35 23 35 28 38

n care: i, este panta corespunztoare curgerii monofazice; !l.I creterea pantei la curgerea bifa zic ; concentraia fazei solide n faza gazoas; c coeficient ce depinde de natura materialului transportat, diametru! K conductei (crete cu diametrul), viteza de transport (scade cu viteza, devenind constant la viteze foarte mari). Valorile coeficientului K constituie obiectul unor experimentri care nu sint n ntregime efectuate. In cazul unor instalaii importante, se impune precizarea lui prin msurtori pe tronsoane model la seara 1:1, folosind exact materialul ce trebuie transportat.

Ciment
Calcar Scoar uscat de stcjar Scoar urned de stejar Buci de lemn i deeuri de la maini de prelucrarea ccntraie mare i transportale la distane mari

lemnului,

cu con20 ... 25

In paralel, cu bune rezultate transportul pneumatic: - conducte orizontala v - conducte verticale


v

s-au folosit formulele lui Dallavalle pentru

= =

9 _'_ps_ dO,4
ps

16

'

(4-107)

20 __

Ps_ Ps + 16

dO4

in care: veste P. d -

viteza medie a aerului, in mfs; densitatea fazei solide, n kgfm3;' diametrul maxim al particulei solide, n mm.

n JI!ivina.p~er~erilor de sa:l'~in (ca ~i.la hidrotransport) panta hidraulic I prezint un mmnn m dreptul vitezei critice, viteza optim de transport fiind ~ apropie:ea~ acestei val?ri. In practic, vitezele recomandate depesc VIteza optim pentru evitarea depunerilor n zona neuniformitilor i
172

5
ORIFICII I AJUT AJE

.)

'db

Fig. 5.2.

Contracii perfecte imperfecte.

Fig. 5.3.

Orificiu

fr

contracie.

n 5.1. ORIFICII

j
} J

J
J

Orificiile snt deschideri. practicata Jl elementele de construcii sau instalaii prin care poate s curg un fluid. Orificiile i gsesc aplicaii n tehnic la msurarea debitelor, distribuirea aerului n instalaii de ventilare, golirea rezervo arelor, injectarea combustibilului lichid, puJverizfl.rea apei n camerele de eondiionare etc. La ol'ificii se produce un fenomen caracteristic de deformaie a curgerii numi t contracie i care const n T'edu cerea seciunii tran svcrsale a vinei fluide (jetului) imediat dup fa.a amonte a elementului n care este practicat orificiu] (fig. 5.1). Fenomenul este foarte important pentru orificiile cu perei subiri, i se caracterizeaz cu ajutorul coeicientului de contracie e :
s==

care: A este aria orificiului ; . . .10 - aria con tractat (redus) care, de obicei, este seciunea minim a jetului (fig. 5.1, a). . in ca~ul particular.al cUJ'gerii ~ atmosfer a unui !ichid 'prin orificiy~ practicat intr-un perete orizon tal, seciunea se mtcoreaza continuu datorit efectului gravitaional (fig. 5.1, b). . .. Coeficientul de contracie sare v810!,1 subunitare care depind de .natura contraciei i de v iteza n seciunea orificiului (mai corect, de numrul Heynolds

.Re

= vi!. ,
v

unde

Ii este nlimea

orificiului).

(51)

Con Lracia este perfect dac este aceeai pe ntreg perimetrul orificiului (o/'irici~l 1, fi~ ... 5.2)" sau imperfect. cnd es~e infl~enat de, prezena unor pere] care dirijeaz particulele fluide [oriiciile 2,0 I 4, fig. ::J.2).. La orificiile cu contracie perfect, E scade cu numrul Heynolds, Iar de la valori Re > 100000, rmne practic constant. '. . . Nu toate orificiile prezint fenomenul de contracie: prin orificiile profiJiltB hidrodinamic (fig. 5.3), fluidul nu i reduce seciunea(e: = :1). Dinyullc~ de veilere hidraulic, a~t;este or-if'icii, precum i orificii le practicate n perei grO~l se comport ca aj utaje.
5.1.1. CLASIFICAREA ORIFICIILOR

I
J

i\(j
a
a crtrtclu
n

Orificiile pot fi clasificate dup diferite criterii ca: distributia de viteze n sectiunea con tract.at., gradul de inecare, destinaia n instal~iile pentru constructii etc. Dupd' distribuia de viteze se deosebesc orif'icii mici i orificii mari . La ol'ifieiile mici, distr-ibuia de viteze in seciunea contractat considera uniform. Practic, acest lucru se rea lizcaz. cind' se poate

Ii>

571,
sistem sub de orificiu

b
Fig. [j.I. Cont racl la orifidi: perete vertical; b - IJrificiu In perete ortzontaj,

n care: H este sarcina urificiului definit asemntor eu sarcina unui presiune (diferena ntre cota piezornetric n amonte i cuta piezometric imediat dup orificiu); h - nJ\il1tea orif'iciului.

174

175

I se realizeaz

La orificiile mari, cnd:

distributia .

de viteze

nu este uniform

pe

vertical

de unde
Vz

< 5h.

1 = Vo = T-==-

"t

+ t;

2g(z

+!!...
pg

) = -.
l

PM
(5-2)
c:r, .

'P ,12gH,

Reiese c un orificiu este mic sau mare nu att n functie de nltimea sa ct dup raportul dintre sarcin i nlime. Astfel, un acelai oriJiciu 'se poate comporta, din punct de vedere hidraulic, ca un orificiu mic sau mare. Desigur c, indiferent de sarcin, orificiile orizontale admit ipoteza distribuiei uniforme a vitezelor. Dup gradul de inecare, care ine seama de raportul dintre densitatea Iluidului care curge prin orificiu PI i aceea a mediului n care se dezvolt vna fluid sau jetul pz, se deosebesc: orificii nenecate, la care Pi ~ Pz (jetul de lichid in gaz); orificii necate, cind Pi ~ P2 (jetui de lichid n lichid sau de gaz in gaz). Clasificarea dup gradul de inecare coincide eu unul din criteriile de clasi ficare ale jeturilor, Dup destinaia n instalaiile pentru construcii exist: orificii pentru msurarea debitului (diafragme), care se plaseaz, de regu.l, n conducte sau canale prin care micarea fluidului (ap, aer) este sub presiune ; orificii (guri) de introducere, de diferite forme, care asi 'Tur accesul -aerului in interiorul unui domeniu. Dac oriiciul este de J~rm dreptunghiular, cu un raport mare ntre lungime si nltime poart numele de fant; . ' " . orificii (guri) de ~vacua\'e, funcie de scopul urmrit. 5.1.2. CALCULUL Orificiul neinecat care prezint forme constructiva diferite,

n care:
Vo

este viteza uniform distribuit seciunea con tractat ;


1

din ine
=t:

~ . el:

.. :..... P,.::
1 ..

cp=

coeficientul

de vitez

care

j!l+l;

seama de pierderea de sarcin. La orificiul mic cu muchie vie, 'P = 0,97 ... 0,98; H

ZI

+~ -

sarcina

orificiului. obine debitul vo lumic

Cu vit,e~~ Vo se poate al orificiului Q:

Q = voAo = voEA = 'Pd)2gH


in care:
E

fl.A)2gH,

(5-3)

Ao

este coeficientul de contracie; - aria total a orificiului ; - ari a contractat, conform

relaiei

(5-1);

IL = 'PE La orificiul = 0,60 .,. 0,64 seama c' 'P ~

coeficientul de debit al orificiului. circular cu contracie perfect, coeficientul de contracie E = (valorile mai mici se refer la sarcini mai mari) i, dac se ine 0,98, rezult, n medie, un coeficient de debit fi. ~ 0,60.

J
Orificiul inecat Un exemplu de orificiu mic necat este prezentat l1 figura 5.5. Orificiul este dispus n peretele vertical ce separ dou compartiment.e ale unui rezervor. Nivelurile lichidului din cele dou compartimente snt diferite, i se presupune c se mentin constante n timp (micarea prin orificiu este permanent). Se apltc legea emrgiilor (3-47) intre seciunile (1) i (2):

DEBITULUI LA ORIFICIUL MIC

In figura 5.4 este reprezentat un rezervor sub presiune prevzut cu un orificiu de seciune A p~'in c~re se consider c se realizeaz o curgere permanent. Pentru calculul dehitului, se folosete legea energiilor (3-47) scris ntre seciunea (1) - nivelul lichidului din rezervor - i seciunea (2) - sectiunea contractat format dup orificiu: '

+ !!...)+
Pfl
l

"'Ivi
2g

= (z

+ !!...)+
pg
2

'I2V~

+ .::!.:'t = (z .+!!...) + (z + ..E_) pg 29


1

a.2D~

+h

r,_.,

"g

2g

h,,_.

2g

n care PI
VI

Dac se alege planul de referin P R prin axa oriliciului, z. = O. Pe de alt parte, considerind VI = O (rezervor de dimensiuni mari), = 1 (viteze uniform distribuite n seciunea contractat a orif'iciului), pz= O (presiunea

= P2 =

V2 =

O (nivelurile

O (presiunea atmoslericlv, se menin constan-

1==~~=r===:,,4-'--, -::r::

0'.;

te), pierderea

de sarcin,

hr,_.

(1

+ () ~
PR

atmosferic) energiilor

i h,,_. devine:

= ~~
2g

(pierderea

local

de

sarcin

la

orificiu),

legea

(vo - viteza uniform din seciunea contractat). Cu planul de referin PR considerat n axa orificiului, rezult:

(z

+~)
pg

=
1

(1

+ ().~, 2.9
12 Mecanica fluidelor c. 2087

Y
Fig. 55.

Ao
J

176

177

sau
~'o

=-

1"1

+~

)20(;;1
b

zo)
"

= epJ2g H,

(5-4) -

n care H este sarcina orificiu lui precizat compartimente. Dehitul este dat de rela.ia:

de dicren.a

de nivel ntre cele dou

3N
'"

rZ1 b

-b

dA

J
J

(5-5)
cu m rimils introdusa anterior. Coefieien tul de c1ebi L f1. se poate (fL ~ 0,60).
Fig. 5,6. Fig.5.7.

lua

cel

de

Ia orificiul

nuc

neinecat Debitultotal se obtine prin nsumarea b(z) dz

debitelor

dQ:

Obsc/,po/ic.
este:

Dac printr-un

orificiu li

curge un gaz, sarcina


p, pg

Ii (exprimat

n rn) (5-6)

Q = ~dQ = ~:: [L)2gz


Prin integrala limea

= fL/fi ~:: ,{ib(z)

uz.

(5-9)

P2 ,

unde:

PI i P2 snt, presiunile

n amonte gazului

i aval

de orificiu; medie

precizarea lui b(z) n functie de forma din relaia (5-9). De exemplu, pentru b = ct i rezult:

orif'iciului, se poate calcula un orificiu dreptunghiular,

J
,
I

p -

densitatea

la o presiune

= ; (Pt + P2)'
Q=
fLbJ2g (~.

Relaia (5-6) se poate aplica doar n cazul Il' care difere~a de presiune e.ste redus i nu se iau n considerare aspectele termodin amice ale curgerii (instalaii de ventilarc i climatizare).

t.

'Iri dz = .~.fLbJ2g

(Z;/2 - zi/Zi

(5-10)

J
5.1.3. CALCULUL DEBITULUI LA ORIFICIUL MARE

Dac la un orificiu mare nivelullichidului a orif'iciului (ZI = O), acesta se transform la orificiu! dreptunghiular devenit deversor

coboar- sub muchia superioar !l deversor (v. cap .. 6). Astfel: (flg. 5.7), formula de])ltuIUl este. (5-11)

J
I
J
r

La un orificiu marl~ n perete neorizontal distrihut.ia de viteze nu este uniform. Calculul debitului se Iace considerind orificiul format dintr-un n um r mare de orif'icii miei, pentru care se cunoaste formula dehit.nlui , si nsumnd debitele element.are respective. n cazul ~ care orif'iciul mare este par-pal sau tot.al necat, debitul rezultat se corecteaz eu un coeficient ele Inecare obinut n general experimental.

sau (5-'12 ) n care:

Orificiul J

neinecat

In = ~ fL este

eoefieientul

de dehit

al deversorului

(m ~ 0,40);

:~

n figura 5.6 este .rcprezen tat un rezervor eu nivel liber prevzut eu un orificiu mare ele Iorrn oarecare. Viteza local li n orificiu la adncimea z fat,ii de nivelul apei n rezervor este, conform relaiei (5-2): Orificiul

Ii

- sarcina

deversorului.

inecat

a
de unde rezult dA = b(z) dz : clehitul dQ element.ar

ep12gz,
suprafeei

(5-7) element.are n eazul n care inecarea este total, orifiei~ll mr:r~ .ine;;at se .~ompor.t ea un orificiu mie inecat, lltruet vitezele locale 111 orificiu sint YllIform distribuite datorit aceleiai sarcini li pentru toate punctele din sup~'afa~ orificiului. Drept urmare, se ap~ie forJ1l~lao (5-5) pentr~. cal?ulul dehitului, cu valorile eoeficienilor ep, E: I ~ asemanatoare eurgerJl netnecate. 179

dQ corespunztor dz

lIE

dA. = rpEJ2gzb(z) orif'iciului

fL,,/2gzb(:'.) dz,

(5-8)

in Care b(,3) este limea 178

la cota z.

La un orificiu mare parial necat (fig. 5.8), debitul dat de re laI '" 1"1 !.Ia (5-9) se. corecteaz cu ajutorul ,;:; 1-~--.,.,.-----t-.----, unui coe lioien t de necare pentru I c~r~ se dau n literatura de speI ~" -e cialitata diferite metode de calcul. I I Astfel, pentru orificiu] cil'eptunghiuL_ _ L__ tlar s~ propun~ ca debitul s se deerrnme cu ajutorul expresiei:

1---,
b-_X __~.

hidroamelioraii

funciare

(aspersoare etc.);

.-l

." introducerea aerului condiionat n ncperile ventilate (duze sau ajutaje de diferite forme, anemostate etc.); estetic urban (fntni arteziene);

Fig

5.S.

n care: fun.cle de gradul I ZdZ2 [19]; nlimea orificiului ;


h /z2
ll

Q = crmbh/2g11,
de necare precizat

(5-13)

a este ~oeficien~ul de inecare ale crui valori snt date n tabelul 5.1
III

prin rapoartele

It H

=
=

Z2

.L-

ZI -

...2 ;

-.

sarcina centrului
Valurile

de greutate al orif iciului.


Tabelul 5.1 de ineeare

eoetlcieutulul

prelucrarea suprafeelor prin sablare. Cel mai simplu tip de ajutaj este cel cilindric exterior drept (fig. 5.9), respectiv o conduct Fig. 5.9. circular, foarte scurt (L = 3 ... 4 D), ataat axial la un orificiu cu acelai diametru. Aspectul curgerii este redat n figura 5.9. Dup contactul f1uidului cu muchia amonte "a ajutajului, se formeaz o seciune contractat care ulterior se destinde si curentul ia contact cu ajutajul pe ntreaga seciune. Zona inelar din sectiunea contractat este o zon de virtejuri n care presiunea este inferioar presiunii atmosferice, fapt care explic sporirea coeficientului de debit. Apa" riia vacuum ului limiteaz ns folosirea acestui ajutaj. Astfel, s-a dovedit c: hv

(J

h"IZ1
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

0,00

0,10

="~ = Pa.
pg

= (0,7 ... 0,8) H,

0,20

0,30

0,40

050

I
t
I

O 60

O 70

080

O 90

pg

(5-14)

1, OO

1,000 1,000 1,000 0,991 0,989 0,987 0,981 0,977 0,973 0,970 0,963 0,956 0,956 0,947 0,932 0,937 0,923 0,901 0,907 0,885 0,845 0,856 0,817 0,762 0,776 0,712 0,577 0,621 0,4261 -

1,000 0,985 0,968 0,945 0.917 0,847 0,762 0,679


-

0,983 0,963
0,934

i,OOO

0,898 0,840 0,756 -

1,000 1,000 0,981 0,979 0,958 I 0,953 0,922 0,914 0,879 0.866 0,816 -

1,000 0,977 0,H48 0,907 -

1,000
0,975

0,943 -

1,00 1,000 0,975 I -

in carel

-'

5.2. AJUTAJE

Ajutajele snt dispozitive de diferite tipuri care se ataeaz orificiilor pentl:u .a mri .coeficientul de debit i a preciza forma jetului de fluid. Ele pot fi dispuse I la captul unui sistem hidraulic. Ajutajele se folosesc pentru:
v . cap. 9);

este nlimea vacuummetric n zona de vrtej uri ; presiunea vacuummet.ric ; Pat presiunea atmosferic; P presiune a absolut din aceeai zon; p densitatea lichidului; g acceleraia gravitaional ; H sarcina ajutajului. Intrucit Ilv ~ 10 m, rezult c sarcina maxim a acestui tip de ajutaj este de 13 _.. 14 m. La realizarea unei sarcini mai mari, se pierde continuitatea curgerii in seciunea contractat (se rupe coloana de lichid) i ajutajul se transform ntr-un orificiu, cu coeficient de debit mai sczut (fig. 5.10). Pentru nlturarea acestui neajuns, se folosesc ajutaje de forme speciala care prin construcia lor urmresc forma vinei lichide (ajutaje conoidale, conice etc.). Formula de calcul a debit.ului prin ajutaj se obine asemntor cu aceea a oriiiciilor mici:

It, Pv

J
1

msurarea

debitelor

de fluid '(ajutaje

scurte,

ajutaje montate drencers,

tip

Venturi unde: A 11

= [LA)

2gH,

(5-15)

pulverizarea de climatizare ;

apei n camerele de urnidificare

n instalaiile princlere};

protecia contra incendiilor (lnci de incendiu, lucrri de hidromecanizare (bidromonitoars};

180

este seciunea de ieire din ajutaj ; - sarcina ajutajului; coeficientul de debit ale crui valori snt indicate n tabelul 5.2 pentru diferite ajutaje.

Fig

5.10.

l
181

Tabelul Valorile cneficien!ttlni


J

5.2

de' deb it fL pentru

dllerile

ujntaje

J
1-

-J==:33
,. L

I.L

a'

Ajuta] Muchia

cilindric exterior L ~ 3D <le intrare ascu il fL ~ 0,82.

Trebuie subliniat c la ajutajul exterior studiat anterior, coeficientul maxim de debit este fi. = 0,82 i corespunde unei lungimi de ajutaj de (3 ... 4) D. Dac lungimea este mai micii, vna lichid nu are spaiu suficient pentru a se dezvolta i a umple ntreaga seciune, pstrlndu-i astfel o legtur direct cu atmosfera (IJ. = 0,60, ea la orificii). De asemenea, dac lungimea depete (3 ... 4) D, coeficientul de debit fi. scade datorit Irecrilor cu pereii ajutajului (la o lungime de circa 55 D, IJ. = 0,60). . In cazul ajutaje lor folosite pentru gaze, sarcina 11 (exprimat n m) se definete conform relaiei (5-6), atit timp ct procesele termodinarn ice se pot neglija.

2.

'---+3
~]O

AjUL.1j cilindric exterior L ~ 3D Muchia de intrare rotunjit fL ~ 0,90

5.3~ GOLIREA

REZERVOAR.ElOR

PRIN ORIFICII

I AJUTAJE

3.

Ajnt.aj cilindric exterior L ::: 3D Muchia <le intrare ascuit Axa ajutajului Inclina t cu unghiul

e
;-

0 0,~2

10 0,80

ID:i8 I
20 fL ~

30 0,76

ID;i5 I
400

O
50 0,73

60 0,72

4.

-33
. I~
L

Ajuta]

conoidal 0,97

La problemele studiate pn n prezent de micare a fluidelor prin orificii i ajutaje s-a presupus c regimul este permanent. Uneori ns aceast ipotez nu este real, de exemplu .ln cazul golirii rezervoarelor, cnd debitul de fluid scade pn la anulure;, Pentru precizarea acestor probleme, se consider oportun s se studieze n mai multe ipoteze golirea unui rezervor tampon de form paralelipipedic sau cilindric dintr-o instalaie de alimentare cu ap. Hezervorul este prevzut cu un ajutaj de golire pe care este montat un robinet. n toate cazurile ce vor fi analizate, planul de referin P R trece prin axa robinetului, nivelul z allichidului fiind msurat fa de acest plan, pozitiv n sus (fig. 5.11). Micarea nepermanent, variabil n timp, se consider rezultatul succesiunii unor micri permanente n intervale de timp dt foarte miei. Astfel legea continuitii are forma: . .

-1

Aju ta] c.iliudric

interlor

(Borda)

Q cit

=-

S dz,

(5-16)

5.

~3
,
6.

L ~ 3D'

:9 -~

Jl 0,90

0.85 O 10 20 30 40 50
8

:m
.

fL ~

0,71

in care Q este debitul const.ant pe in tervalul de timp dt, iar S - aria seciunii orizontala a rezervorului (constant cu zi.
p= Cons/ant
...:: ....
....

Ajuta] conie couvergent

flmaz =

0,94.6

pentru

1324.'

7.

Ajuta] conic diver sent /1. 0,97 ... 0,99 pentru

e = 5 ... 15

a
a
Fig. 5.11. a - cu

b ti ivei
liber; bsub Golirea rezervoarelor presiune constant; c: sub presiune

c
variabil.

182

183

. ~pare semn~l minus ntrueit elementul dierenial m timpul golim). Din relaia (5-16) se exprim: dt = - ~ dz,

dz este negativ (z scade

(5-17)
Z2

este presiunea absolut; - presiunea atmosferic; p -- densitatea aerului la presiunea p', Relaia (5-22) poate fi exprimat prin volumul de a~r l', deoarece aerului rmne constant:
P'

unele:

P~t

masa
(5-23)

i prin integl'are ntre limitele rezult timpul de golire T:


T Pentru exprimarea
)"

ZI

(nivelul superior) i

(ni\relul inferior), Dac se noteaz de aer este: (5-18)

(p

+ Pat)

= et.
a rezervorului, volumul

cu Z nlimea

total

iniial

= (" _ ~ d z = S [Zl ~ .
)z. Q Q se folosete relaia (5-15):
Q

VI = S(Z+-zz - ZI), n timp ee volumul la un moment oarecare este:


l

debitului

Q= f1.A,f2gH,
cu o~s~ryaia c sarcina ~~, d~ei i Q. se micoreaz n timp. innd seama de rela.iile (~-15) I (5-18), timpul de golire devine: T = ~
!LA

= S(Z+-Z-.l- z).
ZI)

Conform relaiei (5-23), se poate scrie: S(Pl +Pat) (5-19) de unde, presiunea (Z +Z2 -

= S(p
Z1) -

+ Pat)
Pal(', -

(Z

+ Z-.l -

Z),

j
(5-24)

[Z, ~

.j2g )"

f{[Z, ~ )z, lIi'

manometric

variabil

are forma:

Valoarea timpului face: . Rezeroor

T este diferit, funcie de ipotezele de golire ce se pot Cu notaia


h1 =
fJ.! pg

P = P1(Z + .0., _.

z +z.. -

.. z)

nivel liber (~ig. 5'.11, a). Presiunea la suprafaa lichidului atmosferic (p = O, n scara manometric), de unde H = z. Din relaia (5-19) se obine:
din r~z:rvor este in perm anen. presiunea

CI:

in limea

piezornetric c
Pat ~ pg

corespunztoare 10 m, sarcina
z, _ z

pernei de aer la moajutajului de golire

mentul iniial i ohservaia devine: H =Z Timpul

LI.

Ter.~Z'

dz V

r;;
M

= K> 2

. ,hZl -

.jzz)'

z.

(5-20)

.~. Re;;c:fJor sub p!esiune2 cu P = ct (!ig. 5_~1, b). Se presupune c n timpul gollI'l~ presmnea l!, (m s?ara manometrio) din perna de aer sub presiune se menme constanta. Sarcina ajutajului de golire este:

P + pg - Z + 1.

/'1 ----

Z Z

+ z. + z. dz

10
Z

ZI

+ z. -

(5-24)
z

J
1
I

de golire va avea expresia: T

= K [Z,
)z,

H=z
Iar timpul de golire devine: T

+!!..,
P9

1f z +
i

h1

~+

=I(J.
_

z, -

ZI

10

Z+Z2-Z

z+z,,-z

z, - z

(5-25) aceasta devine:

Prin efectuarea

operaiilor

elementara
Z

de sub integral, dz=


Z2

J( (E,

)"1 r z dz+ .E..


I

= s 2 (11 ZI

+ -pPg - VZ2 + pPg)

J= (Z,
(5-21)

V Jz,

+ (Z + Z2 + 10) z -

2.

e' J.,

f(z) dz

J
J.

'"'

pg

(lezerr.or sub presiune, cu P = var (fig. 5.11, c). In decursul golirii rezervorului presm~ea ~lll perna de aer scade corespunztor unei t.l'ansformri lzoterme. Sarcina ajutajului rmne:

H=z+J!.,
pg

n care a = (Z +- .22) h1 - ZI (h1 10) este o mrime independent de z. Calculul integralei definite J se poate face printr-o metod de aproximare numeric, de exemplu metoda trapezelor (funcia f{z) de sub integral este continu i de dou ori derivahil ntre limitele de integrare). Dac se mparte intervalul [Z2' ZI] n n subintervale egale (n depinde de precizia dorit), se obine: (5-26)

dar presiunea P (in scara manometric)

este variabil: ~
p~'

L = ct
p~

sau

= et

(5-22)

in care

~i

snt limitele subintervalelor

eonsiderate. 185

184

J
:1
'f

:\ In practic se ntlnesc situatii in care golirea nu se face total, sau n timpul golirii rezervor-ul continu s fie alirnen tut, Toate aceste cazuri pot fi rezolvata prin scrierea corespunztoare a relaiei de continuitate i prin integrarea relaiei de tip (5-19) intre limitele inipuse. '
~A P 1 i c a

ii

'1

1i e.
m2

Fie

un

rezervor

tampon

cu urmtoarele
Z,

elemente:

S = 3 1112;

1'. = 0,8;

:3,32 x tO-'

(aju taj

de 2'/,);

1,5.'11; (5-19):

1,0

rn ;

=2

0,2 m; II, =

f2
pg

= .25

111.

Se calculeaz

constanta

1{ din

formula

K = __ S_
fLA

1"2;7

3 0,8:< 3,32 X 10-31'2 X 9,81

= 255 s/mI/a.

ti Rezervor T

eu nivel

liber: = 255 x 2

J{

.2(

VZ;- - l/~)
sub

O/l,O - J'Q,2) =

255 x 1,11

283 s

4 min 43 s.

Rezervor

presiune

(p = ct.):

T = ]{. 2( ,)'" Rezervor

+ ", sub

,)z.

+ il,)

= 255 X 2(111,0

+ 25

1'0,2

25)

255 x 0,16

41 s.

presiune il, -

(p = var.): :, (Il, prin

a = (Z
Integrala .J se

+ :2)
=2 [

+
_

10) = (1,5

+ 0,2)

X 25 Iulnd

1,0 (25 -1- 10) = 7,5.

calculeaz [.(=,) -1- 2

metoda

trnpezelor

n = 8.

Problema const n a gsi aeeast func~ie cp.' ~~~ mi t potenial de viteze, corespunztoare ml~rll date. Locul ceometric al punctelo~'yentru care p - ~L este o suprafa echil~otenial. VI~,ezele corespunzatoare punctelor acesteI suprafee smt perpendiculare pe supralaa respectiv. Pentr~ once. v~loare cp ~ ~t se po ate obine o supr~fa echlpot~n:ala, as~f~1 mCl~ ntregul domeniu de micare potenial a are o str uctura stratificat. In cazul unei deschideri cu 1u~gime foart~ ~lare si nJ\ime mic (Iant. infinit), ml~care~ ~p~IU1a se poate reduce la o micare plan~, identic In pl.ane perpendiculare >e"lung~mea j a.ntei .S;tprafee~e echlp~~ ten tiale devin linii eehlpotenlale I Impreuna eu lini ile ~le curent, alctuiesc o reea plan orto~on~l. ~.u- Fig. 5.12. Speclrul himit. spectru hidrodinamic. Se demons_tl'eaza _c~ lmyl.e drodinamic la micarea de curent se dirijeaz radial ctre ~ursa (Iant), Iar h.ru.clre fanla infinit. ile er.hipot.eniale snt semicereun, concentrrce, aVl.nd. sursa drept centru (fig. 5.12). Daca Q este d~hltul !antel pe unitate a sa de unde Iungime , lezea continuitii scris ntre senueercuflle de razerAirB, b o . Iorm a: vitezele snt /lA' respectiv ", are orm a:
(5-27)

.J = --

z, 2n

~ Z::

.=1 .

f (i) -1- C(=2)

1 - O2 = -'---' - [0,2 + 2(0,22 + 0,24 +

2x8

+ 0,26 + 0,28
Se observ c timpul goJirii sub presiune

-1- 0,:10

+ 0,33

-1- 0.36) -1- 0,39J = 0,23;


=

i rez.ult
-=-,
HA

T =!U cel mai lung constant.

= 255xO,23

59 s. golirii cu nivel liber, iar l'el mai

rn rA

(5-28)

de golire corespunde

Un

scurt,

respecti\' vitezele
NAINTE DE ORIFICII I AJUTtloJE

variaz invers

propor.ional cu razele.

5.4. MICAREA FLUIDELOR

Uneori nu este suficient s se cunoasc numai debitul vehiculat printr-un orificiu sau aj utai, ci i micarea fluidului nainte i dup acestea. Problem a stabilirii cmpului de viteze nainte de un orificiu are mai puine aplicaii la rezervoarele cu lichid, unde de multe ori nu intereseaz vitezele din rezervor, cu exceptia problemelor legate de extragerea selectiv a unor lichide cu densiti diferite. In schimb, precizarea cmpului de viteze se cere adesea la unele instalaii de ventilare (micarea aerului ctre gurile de evacuare). O astfel de micare are un grad mare de neuniformitate i problema se rezolv, in general, n ipoteza Iluidului perfect (fr viscozitate) i fr greu" tate, caz in care se aplic teoria micrilor poteniale. Fr a intra n studiul micrilor potentiale care nu constituie un obiect al acestui curs, se precizeaz c fiind dat o funcie cp (x, y, z), dependent de punct (Oxyz este un sistem de coordonate ortogonal), componentele vitezei locale ii snt:
U

relativ miei problema este spaial. Liniile 1 .,a OrIif'i IGlU1 cu dimensiuni ~.." .,. . .' 1 de eurent snt tot raze dirijate ctre SUI's,n tiI~P ce suprafeele eCl~IP?ten~la e snt emisfere concentrice cu centrul n surs. In planul des:-nu~Ul,')lmagmea miscrii este identic cu aceea de la cazul preceden t. (v. Iig. ~. L). Legea '. . -" ap Iirea t. .] x erni r A, SI r B' cu VItezele 1'!A i c.ontllllllta.1I .a m tTe uoua .' sfere de raze <., respectiv uB> este:
(5-29)

de unde
(5-30)

adic vitezele variaz invers propori.onal cu ptratul

distantelor

fa de ori-

= o'!'
x iJx'

u.
Y

= .o,!"
ily

li
Z

= o'!' .
ilz

ficiu. . ti d '"1e;)(r -28) SI' t.eore . el a"1I , (5-30) ,., desi obtinute pentru cazun . d' ice, f au t R indicaii' utile pentru situaiile practice: vitezele scad rapid cu istant a a a
v

186

l87

n care J( este un coeficient experimental orificiului i este dat de expresia: "K unde: b It este latura mare a orificiului, latura mic, in m .
r-

ce ine seama de raportul

laturilor

= 7,1 h
~

(b )0.34 '
n m;

(5-32)

r
Fig. 5.13. Spectrul micarea ctre fanta "hidrodinamic la Cu IniiJime finit. Fig. 5.14. Liniile de curent la micarea ctre fanta infinit amplasat intr-un unghi diedru,

de orificiu, cu att mai repede cu ct gura de evacuare are dimensiuni de acelasi ordin de mrime. In cazul real al unei fante cu nlime finit It i lungime b foarte mare, problema este din nou plan, numai c liniile de curent sint hiperbole, iar echipotenialele - elipse (fig. 5.13). Ambele familii de curbe ortogonale sint homofocale, avnd muchiile fantei drept focare. Pentru un orificiu de form dreptunghiular micarea fiind spaial, suprafeele echipoteniale curent formeaz suprafee hiperbolice, cu nltimea It si limea b snt elipsoizi, i~r liniile d~

In situaia n care orificiile sint amplasate n apropierea interseciei unor perei, problema se complic, dei teoretic este rezclvahil prin folosirea unor surse fictive (reflectate) dispuse dup anumite reguli . Micarea se ana~izeaz numai n do~~-?iul n care intereseaz. Ca exemplu, se prezint in figura 5.14 aspectul liniilor de curent la o fant infinit amplasat Iinz limita unei ncperi. o Practic, se presei-in vitezele Uo n planul gurii de evacuare functie de gradul de confort impus (UD = 1 ... 3 uie, pentru conditii de confort' cnd orificiul este plasat n apropier~a ~onei de lucru sau de edere, i U ~ 2 .._ o ... 6 m/s, pentru celelalte cazuri) I se cere s se verifice dac viteza u n axa gurii, la o distan x de planul ei, este inferioar unei viteze admisibile (circa 0,25 :.. 0,50 rr:/s) .. In cazul unui orificiu dreptunghiular b X h, se poate aplica relaia aproximativ:

-=-----X )1,4
l+K

"

( --/bir

(5-31)

Deseori, in situaiile practice se nt.lnesc micri mai comJlexe dect cele prezentate anterior, i pentru e~emphfl?are, se ammtete rm~carea spre o hot amplasat ntr-o zon cu degajri nocrve '. In astfel de cazul'l,~se recomand a se folosi unele metode simple care permit trasarea cu destula ex~ctI: tate a spectrului de micare ntr-o seciune J?lan: Din~re acestea, se prezmta metoda grafic i metoda analogiei electroludrodmarmce. .... .AIetoda grafic are la baz caracterul orto~onal .al fa~niliilor de Imn. echipoteniale i de curent. c~re co~pun spectrulllldrodlI1~mllc:. Con~trucl~ incepe cu trasarea aproximativ a liniilor de curent, .co~sl~~rmd ca d.~bltul se Imp~rte n mod ezal ntre acestea. Se traseaz apoi Iamilia de linii echlpotenIal~, astfel nct s se asizure condiia ol'togonalit,ii. Dup prima trasare aproximativ, se procedeaz prin corecii succesive, ca n final, s rezulte o reea a crei exactitate s poat. fi verificat astfel: - diagonalele ptratelor curbilinii ce al.ctuiesc spectrul micrii s formeze i ele o reea ortogonal de curbe continue ; - n toate ptratele curbilinii s se poat inscrie cercuri tangente la y'ate cele patru laturi. Diametrele cercurilor nscrise snt mvers proporionale cu vitezele corespunztoare centrelor (v. fig. 5.13). Metoda. analogiei electrohidrodinamice se bazeaz pe analogia formal dintre cmpul potenial al vitezelor i cmpul potenialului elect~ic. In acest caz, se traseaz nti liniile echipo teniale care corespund liniilor de potenial electric constant, iar apoi, din condi.ia de ortogonalitate, se com~leteaz spectrul cu familia liniilor de curen t. Metoda se aplic cu ~jutorul u.nul aparat. (fig. 5.15) compus dintr-o cuv care modele~z ~eometl'l~ domeniul plan ~l miscrii si conine un electrolit (apa, cu srurile dizo lvate 1Il ea, P?ate .eonstltui' elect;olituJ) i electrozi care asig~r condi iile la limit ale micrii I se leag la o surs de curent contmuu. Intre electrozi, datorit diferenei de E/eclrod potenial creat de surs, se nate un .-----"0----, curent electric prin "masa electrolitului, 'f=cI analog micrii fluid ului. Pentru co~struirea liniilor de egal potenial electric, se SOnda-monteaz n paralel un poteniometl.'u Cuv ..,--legat de o sond. m~t.alic de lucru prm Eleclrozi intermediul unui miliampermetru de .nul. La o anumit poziie a contactului la poten.iometru, se .plimb so~da p~ modelul domeniului SI se precizeaza toate Fig. 5.15. Aparat analogic clectrohidropunctele care corespund indicaiilor de dinamic.

--,..c-

188

189

(punt-ea n aceste cazuri a fost echilibrat i 1'aportull'ezistenelor la poten.iometru corespunde raportului rezistenelor din electrolit ntre electrozi i sond). Se traseaz n acest mod curba echipotenial. Corespunztor' diferitelor poziii la poteniometru, se obine in intregime familia de echipoteniale. Liniile de curent se traseaz prin aproximaii succesive pn la exactitate a urmrit. Verificarea se face asemntor metodei grafice.

nul ale miliampermetrului

jetul introducere,

de gaz n lichi~l

- ---.:z: -" ', ,;--... ~,

Dup forma
circular lar') ;

oriiciului jetul poate f'i :


(sau asirnilabil cu forma

circu-

/,:-"~;,'
Illf-~\\1

r -~'. i : ... ,\;,

. Ii;i
ele o fant infinit).

plan (generat
5.5. MICAREA

'1111'i 111\11

\11'

1!
~ ~
-

a.

Q'
~

. ~

III!II
1:1:11
::t::

~~

FLUIDELOR DUP I AJUTAJE. JETURI FLUIDE

ORIFIC"

l{l

5.5.2. JETUL

NEiNECAT

lill
::t:

iVlicar'ea dup un orificiu sau ajutaj este diferit de micarea dinaintea desehiderii, i poart denumirea de jet {hd. Prin jet se n,elege un curent de fluid indiYiduaJizat Care se dezvolt intr-un mediu fluid aflat n repaus sau n micare.

~ consir. 1or a ,,' je tul de Se . de~ ap" provenit 1'.- la lin 1 . " 1 -o lt.at nenecat 11l atmos el a. fi ajuta] SI n ezv fII . t 1 s t JW Iisrura 5.16 se prezint. un ast ~ ne Je . an, a /: v~rlical, la care se disting trei zone :

-::t: -.

'-i

zona I, compact,
sal aproximativ
8

eu sectiunca

transver-

c c:

Principalele probleme care se pun la un jet sint stabilirea dimensiunilor jetului, precizarea cmpului de viteze, eventual de temperaturi sau de COneentra.ie a unei substane i gradul de amestec cu mediul n care se dezvolt.

constant;

cant.i tate

, Ibto~~lImit ?- mg o a . n ele aer din mediul exterior datorit irecrii jet ului cu acesla; "

zona Il, destrmat,

~
Fig. 5.16. -

5.5.1. CLASIFICAREA

JETURILOR

FLUIDE

zona 111, pu Iveriz at


1 C,

apare

ca o disparsie

Exist numeroase elasificri ale jeturilor ns, la nivelul acestei Jucrri, se elimin de Ia nceput categoria jeturilor care se dezvolt n medii n rnicare " sau cu dimensiuni de acelai ordin de mrime cu cel al jeturi101'**. se dezvolt,

de particule lichid.e n aer: .'.'.' c' re s indice lungimea fiecrei zone. te~:lI'etlce rlllatllZat~ a baza unor cercetri experiment.ale, J) Nu exist. I studii numai cteva mc rea n pe '. . . e J) aceea,se ( au" , '. tului (de obicei n ajuta] vrtezu te viteza la gura de lansare a je li ti! , '. 1 t a ca, Ilo esl .t.] .. ,") , nlti~nea teoretic la care s-ar ridica jetu es e: este uniform ( IS li ruu.a ,

Dup natura [luidaiu: care constituie Se deose])esc:

jetul

i cel al mediului

n eare acesta

= ~~ . '2g

(5-33)

je turi nenecate (Pl.t ~ PW1li,J, de tipul jetului de de incendiu, fntni ornamentale, jetui hidl'omonitoarelor, pulverizatoarelOl' etc.);

apa IJl aer (jet al aspel'soaJ'elor,

jeturi necate (Piet ~ Pmr.diu), de tipul jetului de ap in ap sau de aer n aer (intrarea ntr-un rezervor, jetul produs de gmile de introducere n ncpel'ile vent.ilate ete.). Este posibil ca densitatea jetului s nu fie riguros gal cu cea a mediului. Diferen,a de densitate poate fi provocats de concentru.ia unor substane dizolvate sau transportate de jet sau de diferena de temperatm. In acest ultim caz, jetul se numete neizoterm (spre deosebire de jetul izoterm la care cmpul de temperaturi este uniform) i are multiple aplicaii n tehnic;

rierrleri a tntrerrii energii cinet.ice din secil'e~,uJlat~ din traJlsrol'ma~ ea: a~;l. I t. ntial (de pozitie). n realitate, lnl.iunea tde ieire din aJuta.lllljUltCJ ~lte l~oel: t;'ei zone este 'm ai mieii deet li.. 1, ,a t l H care cuprrnue oa e f.:. , L Le mea a nlimea t, act ,e li'1 se" poate ('xpl'.ma ea o coa-pal' rindul, o ei, zonei '. eOLl1lMC c (70 ... 85%) din Ht ',' . 1 sst Este interesant cazul 1Il cale Jet~ es ~ 1mq, sat cu un unchi (3 fa . de orizontal x b . (fiu. 5,17). Se constat c lunglln~a ZOI~el corn- Ht pa~te i. este independent?e (3 I e9al~ Cl~~l~ n timp ce, lungimea total L, (btaia .le. li H 1 lui) crete odat cu mi corarea unghi ului fat de 90. . ' n tehnic se caut s se uez~'olte una sau alta din cele trei ZOIle a!e jetulm funcio de destinaia acestui~, ast1e~: .' " ._ lncile pompierilor sln t n aa Iol f.:.onstt.:'l i te inct sa-poat dezvolta in specIa. 1ZOl. 1,a.c,le. st: a-o mat cu care se intervine n acoperrrea f o cai U lli. 1 , Fig. v

.,

v,y

*
**

Problema mediului

jeturiJor din medii Inconjurlor.

in micare

constituie

o preocupare

deosebit

legat

de polual'ca

Jeturilc dezvoltate III spatii reduse, nurnlte uneori for(ate, se studiaz experimentahl In inslala\ii la camerele de comhuslie eli fluid motor. i se intilnesc

In general prin metoda sau In corpul pompe

'y 1 5.17. Btaia jct ului nclncca t ,

190

C<

191

n lucrrile de hidromecanizare se execut mouito are care pun n eviden ndeosebi zona compact, cu for de impact maxim; pentru pulverizarea special construite i care, apei In camerele de umidiicare se folosesc duze practic, produc jetul numai n faza sa final.

5.5.3. JETUL NECATI Acest tip de jet, n special, cel de gaz n gaz, are numeroase aplicaii n instalaiile pentru construcii i cunoate o serie de tratri teoretice, precum i studii experimentale (U.R.S.S., S.U.A. R.F.G. etc.) . Micarea ntr-un jet este complex i de aceea, n general, s-au propus schematizri ale formei acestuia i respectiv, a cmpului de viteze, n scopul stabilirii unor relaii tie calcul relativ comode n practic. In figura 5.18 se prezint cazul unui jet inecat eu Pjel = P'llIedi" (pentru aer, jet izoterm), lansat pe orizontal de un ajutaj cilindric, la care, dup cum se tie, lipsete contracia. Jetul se dezvolt avnd ca limit o suprafa conic, axial simetric, cu unghiul Ia vrf 6. Din msurtorile expcrimen tale, s-a constatat c () = 20 ... 30. Vrful conului, numit pol, este dispus, dup diferii cercettori, fie n seciunea de ieire din ajutaj (ca n figura 5.18), fie n interior sau exterior, la distane relativ mici n comparaie eu diametrul ajutajului Do. In evoluia sa, jetul din aceast categorie prezint dou zone: zona de stabilizare (de incepiu ]; n lungime de circa (4 ... 8) Do, care prezint un smbure central de form conic, cu unghiul la vrf 61 = 10 ... 14, n interiorul cruia vitezele snt egale cu cele din gura ajutajului. Lungimea acestei zone depinde de gradul deturbulen a Iluidului la ieirea din ajutaj i este n direct legtur cu unghiul de deschidere 6. O msur a gradului de turbulen este amplitudinea pulsaiilor de vitez. Gradul de turbulen este mrit de elementele de protecie sau de diferite dispozitive speciale; zona stahilizat (de baz sau principal), care se continu pn la stingerea jetului. Dup unii autori, ntre cele dou zone exist o zon de tranzitie, mai dezvoltat la jetul plan, pin la 40 Izo sau 4 bo (ho - nlimea i bo - lungimea seciunii contractate.

x rin fenomenul intens de amestec prin Miscarea Jet se eal ac\.eJlzef.z~ ~xteJ'ior Capacitatea de amestec este care s~ antreneaz ~eb~L dm. mec.JU l~i Q la ~ seciune oarecare. -. i d:bl~u,l definit ca raportul lI1tl e debl tul jetu, are insemntate practIca, Il) afli ea .' d' . t" Acest termen ale 111 'onQu la Ieirea ID alu il]., r' ci -se prin intensificarea ~utb~lenel_, cale c capacitn de .a~nestec ~ea 1~1~ U de mas. Trebuie deci re.mut ca la un J~t, duce la intensIfIcarea tlailsfe~u~u~ul nu este eonstant, ci c.rete cu lungnnea. spre deosebire ~e con~~cte, ~ 1 nsery si anume, cantitate a de I?lc~r: Exist totui O marime cal e se .co se;'i~ de teorii cu pnvlre la ]etulllt. (i J' J) pr. baza creIa s-au obtinut o unpu SU, . . . . -ivint Iluide '.' . dif .x aspect de cel circular, CI numaJlil pll I ,a Principial, jetul plan nut' 1, ~ ~:paacittii de amestec. evoluiei vit.ezelvr I l'espec !,\ ,
-

um

.'

"

[etul

. ~ . " orifieiu sau ajutaj axial.simetflc preva= Acest tip tit, let este genelat d~ un d ecelerare a oradului de turbulen~a e Iwotec.t.le sau ea",. . lui . , Iar au zu t sau nu eu e 1eme. nte d ..') T t in categona jetu UI CII cu . (plase, suprafee Gonlce coaxlale etde.,. h'~eri dreptunghiulare (sau chiar de . . l . turrle IIltroduse prm esc I .' Iust iuc Ilse je .' ntre dimenslUJ1l. . alte forme) cu raport nu p~ea m,~;.e. 1' aria efectiv A o este dat de relaIa: Dac A este arta tot.ala a 011 ICIU ui , (5-34)

circular

Ao

;;;l'A,

. , . (c = 1 n lipsa acestui fenomen); in care: c este coefiCientul de ~ontlac\~e. .: t t l a orificiu lui (se scade r _ raportul intre an a liber I alia. o a suprafa.a elemrmtelor d.~ protec~le). DebiLUl volumic Qo introdus prin orificiu este. (5-35 ) Qo = uoAo, . ..', di tribuit din sec,iunea contrac~,at~. . . un d e Uo I.!st(~ :It.eza UJllfOI_lTI I ~ibutia de viteze n cteva secpuTll ale)etulUl d n figura ::d9 se mdlca. ist '17 ( " l) U se ment.me egala cu Uo . S .t V c viteza centra a axia a c~ -',. 1 . Circular. e eOJlS a li ", d )" care neepe sa scada dupa egea. . de-a lungul ZOiiel de stablhzale, up a

J
J

uc

o = ---X

!(lI

"A;, ,
S/rollimi/(j

(~,-36)

Zona de slobilizare
(de incepul)
Fig. 5.18.

Fig.

5.19.

193
13 _ Mecanica fluidelor c. 2087

192

[n care: x
J(

este distanta orizontal msurat din seciunea de ieire a jetu lui ;' un coeficient de form a orificiului ale crui valori sint date n tabelul 5.3.
Tabelul
\'alorile coeficientului de forme, J{

;;.3

Dup cum se vede din figura 5.20, distribuia vitezelor n zo~a .s~abilizat se apropie de o curb Gauss i teoretic tinde la zero ct~'e infinit, Se atrage atenia c viteza local la limita jetului nu este zero, existind co~po~ nenta dup direcia Y care produce transferul de mas. Prezena unor variaii de vitez semnaleaz existena unui strat limit, deci ntregul Jet, cu excepia simburelui central, este un strat limit (v. fig. 5.19). . Btaia jetului este o noiune pur convenional i corespun~e. lungimii acestuia la care viteza central se reduce la o anumit valoare. Daca fi relaia (5-36) se consider Uc = 0,50 tti, rezult btaia x = L:

Nr. crt.

Tipul

orrrtciutut

1(

L =2
expresia

J{ uo~

A o'
are Ia jetul

(5-38) circular (5-39)

__

Orificii circulare

'~I

1 Orificii libere dreptunghiulure

---1I
I

6,5 6
5;5

Capacitatea sau' raportul de amestec definit anterior dernonsu at teoretic i "\erificat practic:

i Fante cu raportul

JaturiJor, blh = 20 ... 25


r = 0,6 ...0,9

__

_1 Orificii cu jaluzele,
radiale cu guri:

.__ 5_1 Fantc


6

Grtare

r = 0,5 1; r = 0,25 0,5; r = 0,1. .. 0,23. - drepte; - divergente - idem, -, idern,

I I
I

5 6,5 5 1,5 5,5 3,5 2,5 2,0

J.etul

plan

Grtare <ou jaluzele:

la 40';

I
I

la 60;

la 90'.

I
I

Fenomenul este principial acelai, cu deosebirea. c .desfacerea jetului. este mai mic cu circa 20 ..,30% din cauza suprafeeI mal reduse de frecare . eu mediul nconjurtor. Valorile coefioien ti lor de form snt recomandate? In acest caz, funcie de raportul dintre lungimea b i nlimea h a fan tel de lansare a jetului. In cazul existenei contraciei, inliimea eectic (contractat) este:
(5-40)

j
J

. D~p cum s-a amintit, n o:'i?e seciune a simburclui central viteza dup directia x este uniform distribuit I egal cu Ilo (fluidui se poato considera perfect), n rest, variaz dup o anumit lege pn la anulare, la frontiera jet-ului, In zona stabilizat, distribuia vit.ezelor dup direcia x se bucur de o proprietate de similitudine : indiferent de seciune, distributia de viteze in coordonate adimensionale este identic (fig. 5.20). Pentru vitez, mrimea adimensional este evident ll/Ue, iar pentru distane (raze la jot.ul 'circular) Y/Yo,s' Mrimea YO'5 se definete ca distana fa de ax la care viteza este jumtate din viteza central. te Nu s-a luat raza jet.ului, ntruct aceasta. este relativ incert I 0.5 la msurtori (viteza tinde ctre zero). Potrivit unor )TI u 0.6 "k surtori, toate punctele cu ?JO,5 se situeaz pe un con al crui ~ D2 unghi la vrf este egal cu juI ~ mtatea unghiului de deschia~ ~ M ~ W W il N ~ ~ ~ dere a jetului. Se obine aproY/YQ5 ximativ:

coeficientul de contracie. In zona principal, dar pn la x = 40 ho sau 4 bo, viteza central scade mai leu t dect n cazul jeturilor circulare:
E

eu

I./=U

VK

__ 0,

i1

(5-41)

t----

I
i

"- r-,
I

I
I

I
I

n care J{ se ia din tabelul 5.3. Dup lungimea considerat anterior, jetul plan, datorit antrenrii aerului, se transform treptat n jet circular i n calcule, se folosesc formulele co respunz to fire. n ceea ee piivet.e btaia jetului plan, n limita de dezvoltare amintit,

eu condiia

a,

0,50 us], se ohine:


(5-42)

1I

In acelea~i conditii,

raportul

de amestec este dat de relaia:

Fig.

-5.Z0.

Distribuia

adimensional jetul circular.

de

viteze

la

YO'5 ~

:r

tg 5,5' ~ 0,1 x.

(5-37)

Q _=

Qo

1!'2X

-= J{I,o)

-::o 2 .
Ue

(5-43) 195

194

5.5.4. JETUL DE GAZ N LICHID Se aminteste o proprietate important a jet.ului de lipne la conturul solid, cu consecinta' modificrii formei i caracteristicilor sale. La apari ia acestui fenomen, sevor calcula n mod corespunztor debitele i btaia jetului.
o.o:~cooo
c> 00" o o'" o o 0<:; (1 f 8o:.,;---j=-_

,e

In sistemele

de tratare

sau epurare

----"=c-o''',

-l'::t::\

Jetul neizoterm Att jetul circular ct i jetui plan se deformeaz clnd apare (J diferen ntre densitatea sa i a mediului nconjurtor. In inst.a la tii le de ven tilare exist deseori diferene de temperatur ce conduc n mod firesc la diferen.e de densitate i deci la deformarea jetului. Pentru un jet circular, cu diametrul ajutajului Do, lansat sub un unghi

apei, n instalaiile de splare a gazelor sau la unele tipuri de amestectoare,~ ntlnesc jet.uri formate din bule. de gaz ce difuzeaz vertical n masele lichide. Fenornenul este deosebit de complex, prob lem ele snt mai puin cunoscute dect Ia celelalte tipuri de jeturi prezentate, i metoda principal de cercetare este ex-

;B~
.

/"

o' o: ','..
o

'00, ':

o.',~,
, '.:.-----~-,0

!
\

_L

Fig.

5,22.

iflo fat de orizontal

(fig. 5.21),

coordonatele

adimensionalc

..!!- si X
Do

= -=Do

ale axei sale snt legate prin relaia:


Y

= 0,9/a
T,

Ar

(~)2.5 cos 60

tg 6

0,

(5~4)

in care:
.' ,"11' Ta = riD. - .---

u3

. Ar A I este num ru l lUI rime ci e, un comp lex a di Imensional care reprezint o generalizare a numrului Froude ; temperatura absolut a aerului la ieirea din ajutaj, n 0E.; temperatura mediului ambiant, n 0I\.; un coeficient prin care se precizeaz gradul de turbulen la ajutaj ; v ariaz ntre limitele a = 0,08 pentru ajutajul cilindr! i a = 0,20 n cazul turbulenci intense generate de un ventilator axial,

perirnen tul. .' ~. dif . La un astfel de jet (fig. 5.22), micarea aeru lui est.e datorata numai I erer:tei de densitate deoarece energia cinetic n secmnea de introducere se dISIpeaz pe o distan relativ scurt.. . ~. . . . 'Una din problemele care se pun la astfel.de mican biazice este deter~1J= n are a dehitului de lichid Q antrenat de debitul de gaz Qo lansat sub fOIIl~a de bule mici. In urma unor experiment.ri, Marks i Shreeve au propus urmatoarea ralaie pen tru jetul circular: (545) Q = 0,42go.26}j1.3Qg.48, n care: Q este dehitul de ap .antrenat de jet~l. v.erti,cal, ~ :n3/S; Qo - dehit.ul ele gaz introdus prm orificiu, m ro s ; g _ acceleraie gl'avitaional~ ~ m/s2; H - nitimeu coloanei de apa, m m. In cazul d~bitului de gaz lansat printr-un rnd de orificii, plan i relaia (5-45) nu mai este valabil.

Ti

To Ti a -

fenomenul

este

La jeturile neizoterme trebuie remarcat c variaia ternperaturii axiale este mai rapid dect cea a vitezei, iar btaia jeturilor reci mai scurt dect. a celor calde. In cadrul jeturilor neizotenne, se includ i jeturile de convecie generata de sursele de cldur.

/
/

Fig.

5.21.

196

6
MICAREA

OU SUPRAF ATA
1 1

; .i ~~C=J I .1
Q..J.

LIBER
,.(3 .. 4)H

~
b

b/2

.1

LI
a
Fig. 6.1.

J
In general, la sistemele hidraulice folosite n instalaiile pentru construcii, micarea este sub presiune; se ntlnesc totui cazuri de micare eu suprafa liber, la care perimetrul udat este mai mic dect perimetrul seciunii transversale a curgerii. Astfel de micri se pot realiza, de exemplu, in instalaiile sanitare.

I
!

6.1.1. CLASIFICAREA

DEYERSOARELOR

Dup forma seciunii de curgere

~.1. DEVERSOARE

In figura 6.2 snt prezentate cte:va tipuri de dev erso are montate transversal ntr-un canal de form dreptunghIUlara: deversorul dreptunghiular fr contracie lateral, avnd limea b ezal cu ltimea B a canalului (fig. 6.2, a); b daversoi-ul dreptunghiular cu contracie lateral, avnd b : B (fig. 6.2,b); deversorul triunghiular (fig. 6.2, e); deversorul trapezoidal (fig. 6.2, d);

J
J

'"~ O form particular a micrii eu suprafa liber o constituie curgerea peste un deversor. Acesta este un element de construcie sau de .instalaie peste care trece un lichid i are urmtoarele mrimi caracteristice (fig. 6.1): H - sarcina deversorului este nlimea lichid ului n amon te de deversor, msurat de la creasta deversorului pn la suprafaa liber, la o distan la care practic nu se simte influena curgerii peste deversor (circa 3 ... 4 H); z - cderea deversorului este diferena ntre nivelul lichidului n amonte i cel aval de devers6r; P - nlimea pragului d eversorului se msoar de la fundul canalului. sau al rezervorului (n amonte de deversor) pn la nivelul crestei ; c - grosimea b crestei deversorului ; (fig. 6.1, b). limea deversorului

~.----~---

Ej
\

l.

B
b

.1

Tit.

6.2.

Debitul peste un deversor este funcie de caracteristicile geometrice ale cestuia i de sarcina H. Relaia ntre debitul deversat Q i sarcina H poart numele de cheia deoersorului,
198

e 199

In figura 6.4, b se indic orientativ reducerea debitului msurat de dever-; sorul cu muchie vie odat cu creterea Inlimii de Inecare h.. La deversorul cu perete gros, inecarea se produce n mod asemntor, pe cnd la deversorul cu prag lat, aceasta ncepe n momentul n care nivelul din aval depete creasta cu cel puin hcr (hn ~ hor)' J
:,1
:1

c {2 ...3}H< C8 ...12}H Dup destinaia In instalaii ca: stabilit astfel dispozitive de preaplin pentru limitarea intr-o poriune din debitul nivelului intr-un rezervor; n instalaii pentru pentru construcii sint folosite in diferite situaii

li
II

;,1

c
Fig. 6.3.

construcii

deversoarele

1:1

l.il N! I"U

tncit

deversorul proporional, cu forma seciunii transversalo debityl s. fie proporional cu sarcina (fig. 6.2, el. Pot exista I alte forme de deversoare, mai puin uzuala.

aparate de msur a debitului, rea este cu suprafa liber;

a instalaiei

n care mica(deversor

~j!

Dupa grosimea In funcie .se disting:

crestei de raportul dintre grosimea crestei c i sarcina devcrsoru lui Il '

li
m:
1iU
il!"

~r

[ii

dey~rs~rul ~u perete subire (sau cu muchie vie), cind G ,,;; 2(3H i .c~ntactul hchldulm cu deversor ul se face numai la muchia arnon te a acestuia (fig. 6.3, a); deversorul cu perete gros, cnd 2(3H< c < (2 ... 3) Ii i lichidul afl n contact cu toat creasta deversant (fig. 6.3, b) ;
t

dispozitive de prelevare a unei pri lateral pe un colector); dispozitive de amestec a dou sau Deversoarele mai pot fi clasificate dup calculele ce se prezint n continuare deversoarelor frontale, perpendiculare pe

unei canalizri

mai multe lichide etc. forma i poziia n plan, dar pentru se va considera numai cazul direcia curentului.

j!!
li)
1,'

se

6.1.2. CALCULUL

DEBITULUI LA DEVERSOARELE CU PERETE SUBIRE

1.

'ii
iH

lli
:i:
11

~evel~soru"l c~ prag ~a~, ,la care (2 ... 3) Ii < e < (8 ... 12) H; pe deversor se r~a.hzeaz.a .admcImea crrtic hor (fig. 6.3, e), corespunztoare unei energii specifice rmmme. Dac grosimea mai fi deversor. crestei depete (8 ... 12) Ii, construcia ncnieaz de a

ijl :ii

'ii
Dup gradul de inecare . n si~u~ia n care nivelul ~monte este influen at de nivelul din aval al lIchl.duIm (in sensul cretem lUI), deversorul se numete necat. La o aceeasi sarcin Ii, deversorul necat transport un debit mai redus. Se defineste tnuimea de inecare hn ca diferen.a intre nivelul lichid ului din aval si cota crestei, sau hn=H -z (fig. 6.4, a). La deversorul cu muchie vie inecarea incepe practic s se produc ,<, atunci cind nivelul din aval depete creasta (hn ~ O), respectndu-se totodat condiia

n instalaii le pentru construcii se folosesc mai puin deverso arelo cu perete gros sau prag lat, utilizate ndeosebi la construcii hidrotehnice. De aceea se consider numai deversoarele cu perete subire (muchie vie) de diferite forme, precum i unele deverso are speciala (deversorullateral i deversorul plnie). In general, la un deversor se calculeaz debitul i coordonatele lam ei deversante.

Deversorul Debitul de orificiu

dreptunghiular unui deversor dreptunghiular mare, avnd expresia: a fost calculat


H3/2,

ca un caz particular (6-1)

Q =
n care:

mb ..j 2g

este debitul

deversat

--.:... ,,;;(-=-) .
P P cr

Aceast

din

urm

b - ltirnea deversorului ; H - sarcina deversorului; m - coeficientul de debit al deversorului.


Deoersorul dreptunghiular fr contracie lateral (v. fig. 6.2, a) a fost studiat experimental de un mare numr de cercettori i, din aceast cauz, 201

b
Fig. 6.4.

mrime este funcie de H (P i are o valoare medie de 0,75.

200

~
1

,1
prezint cele mai precise valori pentru msurarea debitelor. La construcia sa trebuie s fie indeplinita anumite condiii, intre care se citeaz: canalul de acces la deversor, a crui ltime este ezal cu limea deversorului, trebuie s aib o lungime ele minimum 20 H sau s se asigure condiiile pentru o miscare uniform nainte. c!e dev.ersor. Acestea se obin de obie~i cu ajutorul unor linititori (plase, grtare sau material granular) asezati transversal micrii. ~velltualele. valuri de la suprafaa iber' pot fi aten uate cu p lut.itori de lime egal cu ltimea canalului legai de linititor; "
t
t

1
In relatiile de mai sus se remarc termenii care in seama de influena ten." . 1e, respec ti 0,0027 SlU11l1 super fiICIa IV ----;-;-'
I
1000

~I
'I
t

aM P 0.70 O,m a5(} ,;0.40

fLo

0,001 -U

II y ,.
I
"

I!
i ! li

-'-

Bazin RehbocJ:

----SIA.S

0,41
H

+ 1,6
de

precum [i acces
2 ,

corecia deversi 1

II

!
i
'\ I

pentru SOl', 1

viteza

ctre
, P-a'

:r:0.30
(120 0.10 0.0

Fig.

6.5.

! nlimea p~agului nu trebuie s fie prea mic (HI P < 5 ... 10), Jar profilul crestet s fie executat conform figurii 6.5; .8 msurarea nivelului apei n scopul stabilirii sarcinii H s se fac cu cel puin 3 H inainte de devcrsor ;
" pentru msurtori de precizie se recomand ca 0,02 ~ H ~ 0,80 rn ;

I
1

+ 0,55 (__ H_) H+P

054'!!

i ~
'-. .~ ~~ t--

I I,
+r-

I
I

I
I

,,

,,

+0,5(~)2. H+P
Fig.

o'fj[)

D.5IJ m

r-r-.

" I

I I

6.7. Variaia

coeficientului

de debit

I
I

. ! lama devers.m~t. s fie aerat pentru a avea n permanen' sub ea

j
J

~l'eSlUnea atmosfen.ca (fIg. 6.6, a). In caz contrar, aerul de sub lam este parial antrenat, presnmea sa scade ridicnd nivelul lichid ului de sub lam (f'ig. 6.6, cu co~secin,a ~no.difjcrii coeficientului de debit (la nevoie se monteaz.a, in peretii lateral! al canalului conducte prin care se asigur aer arca spaiului inchis de sub lama deversant (v. fig. 9.36); deversornl s nu fie necat. n aceste condiii, coeficientul de debit m este precizat de urmtoarele relatii de referin:

?)~

- Bazin (1898):

m =

(0,405 +

O,~~27

U+

0,55

(II:
p ,

Jl

(6-2)

-...:Rehhock (1929):
In

= 0,404

+ 0,001 + 0,054~.
li

(6-3)

- S.I.A.S. (Societatea
m =

inginerilor

i arhitecilor

din Elve,ia, 1947):

0,41 (1

1000

1 H

+ 1,6

[1

+ 05
'

(_H_)2J +
H

(6~4)

In figura 6.7 snt reprez.en tate gracu sarcina deversorului. fic valorile coeficientului de debit In in funcie de sarcina H, cu HfP drept parametru, pentru cele trei formule. prezentate. Se remarc o concordan relativ bun a acestor formule (n limita de 1 .. , 1;5%) i snt de fcut dou precizri: la sarcini mici valorile lui m cresc pentru a compensa influena tensiunii superficiale care, la sarcini mai mari, devine neglijabil; odat cu creterea parametrului HIP, cresc i valorile lui 111 ntruct, pe de o parte, sporete influena vitezei de acces ctre deversori, pe de alt parte, contracia de fund (pe muchia deversorului) se reduce. . Cheia unui deversor dreptunghiular cu limea b = 1,00 m i nlimea pragului P = 1,00 m este prez.entat grafic in anexa 6.1, n timp ce, n tabelul 6.1 snt date valorile lui In (dup Rehbock) funcie de H i P, n cazullamei aerate. S-a artat c n situaia unei lame neaerate sau aerate insuficient, presiunea sub ea scade sub valoarea presiunii atmosferice. n tabelul 6.2 se prezint valorile depresiunii la care, pentru anumite sarcini H, se comit erorile ele 1 i de 2% asupra coeficientului de debit In. Aceste indicaii pot fi folosite in vederea corectrii lui In, cu condiia cunoaterii depresiunii i a sarcinii. Cnd practic nivelul din aval depete creasta, debitul pentru aceeai sarcin H scade, deversorul fiind considerat necat (v, fig. 6.4). Bazin a propus o formul pentru un coeficient de inecarec care corecteaz (prin nmulire) valoarea coeficientului de debit In:
"=

1,05

(1 + 0,2 ~ ) V-~ .
< -=- < (-=-) .
P P cr

(6-5) Se remarc introduce-

-"""':::.---.:::..-------.:

P=Paf

J
a
Fig. 6.6. Aerarea a - lam aerat; Ia mei deversante: b -lam neaerat.

P<Pal

Relaia (6-5) este valabil cnd 0,3

rea unui spor de 5% a debitului .innd seama de vacuumul creat sub muchia deversorului (aerarea nceteaz). In mod foarte exact ineearea incepe cu puin mai sus dect creasta deversorului, la cota maxim a feei inferioare a lamei eleversante (intradosullamei) . . Deversorul dreptunghiular cu contracie lateral (v. fig. 6.2, b) se folosete atunci cnd limea B a canalului de acces este relativ mare i nu este posibil execuia unui deversor de aceeai lime.
20.3

202

"

.
t

Tabelul Valorile eocnetcntulul de debit. m la deversorul (dup Rehbock) dreptunghiular fr coutraerie . lateral

6.1

<. ,
,

p
(rn )

<,

H
(rn)

<.

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,8

1,0

~I
I

Datorit contraciei laterale, ltirnea efectiv b' a deversorului este mai mic dect b (fig. 6.8). Francis a considerat c reducerea depinde numai de sarcina H, respectiv: (6-6) b' = b -.O,2H, valoare care se introduce n formula general a Fig. 6.8. debitului unui dsversor dreptunghiular (6-1). Msurtori mai precise au condus Ia un coeficient de debit (S.I.A.S.,

2,0

3,0

0,02 04 06 08 0,10 12 14 16 18 0,20 22 24 26 28 0,30 32 34 36 38 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80

0,465 451 453 460 0,468 477 487 497 507 0,517

0,459 440 437 438 0,411 445 449 453 458 0,463 468 473 478 483 0,488 494 499 504 509

'

515
1

I
I

0,458 436 431 431 0,432 434 436 439 442 0,445 448 451 455 458 0,461 465 468 472 475 0,479 0,487 0,496 0,505 0,514

0,457 434 429 427 0,428 429 430 432 434 0,436 438 441 443 445 0,448 450 453 455 458 0,461 0,467 0,474 0,480 0,487 0,493 0,500 0,507
0,513

0,456 433 426 424 0,423 423 424 425 426 0,427 428 430 431 433 0,434 436 438 439 441 0,.j43

0,455 432 425 422 0,421 420 421 421 422 0,423 423 424 425 426 0,428 429 430 431 432 0,434 0,447 0,437 0,451 0,440 I 0,455 0,443 0,460 0,446 0,464 0,449 0,468 0,453 0,473 0,456 0,477 , 0,459

I I

0,455 431 424 421 0,419 419 419 419 419 0,420 420 421 422 423 0,424 424 425 426 427 0,428 0,431 0,433 0,436 0,438 0,441 0,443 0,446 0,448

0,455 430 422 419 0,417 416 415 415 414 0,414 414 415 415 415 0,415 416 416 416 417 0,417 0,418 0,420 0,421 0,422 0,423 0,424 0,426 0,427

0,454 430 422 418 0,416 414 414 413 413 0,413 413 412 413 413 0,413 413 413 413 413 0,414 0,414 0,41;; 0,416 0,416 0,417 0,418
0,419

1924): (6-7)
f

In

= [0,385

+ 0,025 (~)2 +
B

2,410 - 2 1 000 H

(~r]
+ 1,6

[1

+ 0,5

(~)4
B

(~)2],
H

+P

care se int.roduce tot n relaia (61), fr ns a modifica limea b. Expresia (6-7) este valabil n limitele:
i 1.

p;;. 0,3 m;

0,025,-;; IJ ~ 0,80 m;

IJ/P<1

... 2;

> 0,3

B.

Deversorul

triunghiular

1.

Acest tip de deversor [v, fig. 6.2, e) este folosit adeseori pentru msurarea debitelor. Calculul se face prin nsumarea debitelor elementare dQ deversate prin fiile de lime b i nlime dz (fig. 6.9): dQ = fLbdz.j Q=)dQ=Jo
( (H
f.L2tg

2gz;

2.(IJ.2 .

z)"2gzdz;
(6-8)

Q =~
15

f.Ltg! ,J2gIJ5/2, iar IL coeficientul de debit.

in care

este unghiul deyersorului, cazul 6

0,420

Pentru

= -;-i f.L ~ 0,60, se obine formula Thompson :


Q
=

Depresiunea asupra

Tabelul corespunztoare de debit unor m, erori Iuneie de 1 i 2 % de sarcina H

6.2

1,42 IJ5/2.

(6-9)

coelicientului

Sarcina H (rn)

0,061

0,091 10,122\ 0,1831 0,2451 0,3051

0,61

0,91 11,22

Una din formulele des utilizate pentru deverso arele triunghiulare este cea dat. de Gourley: Q=1,32

Eroare

siunea: (m)

de

1 % la depre-

0,003 0,006

0,004 0,009

0,006 0,011

0,009

0,010

0,013 0,023 I

0,02 0,04

0,03.1 0,04 o,051 0,07

tgf

,
j

IJ2,47 , (6-10) in In i
Fig.
6.9 ..

Eroare de 2.% la depresiunea : (m)

0,015, 0,020

unde H se msoar rezult Q n m3 /s.

205

Hegly a pus n eviden, ciale


S,l

pentru

= ~, influenta 2 ' tensiunii superfi,

Pentru

> a, formula

debirului

este:

a vitezei de acc es 1a d eversor, prin . relatia:

Q
n care:

(0,310

+ 0,:02)[1

t (~r]

Q = flb,j
(6-il)

2ga(H -~),
fi

(6-16)

"2gH5/2,

in care se poate

lua coeficientul

0,614,

iar 3.:;:;!:...~25.
a
UJl

A
A'

H2 este aria deversorului limitat la nivelul crnn H; . - aria vie n canalul de acces.

corespunztor

sar-.

Cind H .:;:; a, deversorul proporional ghiular cu contracie lateral.


6.1.3. DEVERSOARE lateral SPECIALE

se reduce la

deversor

dreptun-

Formula (6-11) este valabil pentru 0,10~H.:;:;0,50


Deversorul trapezoidal
d)

m i HJP':;:;0,5.
Deversorul
.' .

. Debi tul devel'sOl'ulu; trapezoidal (v fi 6 ') unui devel'sor dreptunghiular de 1~t:~' ghiular cu unghiul 8: aume
debitslor

poate fi .calculat ca s~ma I a unui deversor triun.


(6 1?)
~

Q=

-3

2
iLl

b,j 2gH3/2

+~ 15

fi. tg ~
"" '-' 2

,j 2uH5/2
b

Dac se accept ipoteza lui Francis c " ,., 1 . (efectul contraciei laterale corespunde 1 . U 'p1J~ II e da contracia lateral de 0,2 H), se pot stabili nc1inrile 1: u ~el ple~ err e lungll11e de creast zoidal astfel ca debitul dev ]atY11l?1 nepal alele ale dever'sorului trape.' . . e, ersoru UJ tnunghlUlar ' . '1 ~ pierderea de debit datorat contract' . C, ~ malll!l sa compenseze ,IeI. U ceasta condiie,

In figura 6.10 este indicat amplasarea de principiu a unui deversor lateral de-a lungul laturii unui canal dreptunghiular. Se remarc faptul c deversorul nu mai intercepteaz normal curentul de fluid i din aceast' cauz micarea peste deversor este mult mai complicat (o micare cu debit variabil de-a lungul crestei deversorului). Peste deversor trece un debit Q numai dac nivelul apei n canal depete cota crestei i, in acest caz, pe baza legii continuitii se poate scrie: (6-17)

J
pen trn
iL, =
f1-2

[J-l(0,2H).J
=
0,63,
2

2gHJ/2 = ~

Uz

15'

ti! ~ " 2uH5/2


'-' 2 o

'

(6-13)

rezult: _ 1 tg~ --,


4

J
I
J
Deversorul

in care: Q! este clebitul din canal n amonte de deversor ; Q2 - debituI din canal n aval de deversor (fig. 6.10, a). Exist mai multe categorii de micare n dreptul deversorului, dintre care cea mai obinuit este prezent.at n figura 6.10, b. Se remarc nlimea variabil a lichidului peste deversor. S-a notat cu H nlimea maxim realizat la captul aval al deversorului. Relatia pentru precizarea debitului este, dup Engels, asemntoare cu cea a vdeversorului dreptunghiular:

Q = [{mb'; 2gIi3/2,
(deversor
2

(618)

Astfel,

formula

dehitului
= ~. 3

tip Cipolletti)
=

este:
(6-14)

unde K este un coeficient ele corecie ele forma:

0,63 b ,1 2uH3/ .,

1 , 86 bHJ/2

K=(:r

(6-19)

proporional

,J

.La acest deversor cu muchie vie (v. fi 62 )' hi ." porlonal cu sarcina H. Creast d "gl." e , de. Itul Q este direct prosint tiate dup curbe de ecuaie: evei SOI u UJ este orizontal, iar flancurile
x = 1- ..::.. ') arctg .z:
b
it

Va

.!!...

(6~15)
Fig. 6.10.

206

20i

une, de n um ru

Reynolds. ',..

[= ~tlq;?(L~---" ::t:J~\
I
D b

~
pilnie

'1'

--D

I
c

III,
d

IL
~
dispara /

Se amintete acesta. este ""-~ un complex. c adimenslOnal legat de aciune~ f?relor de frec.are vtsco as I, pen: tru' mJcarea cu ~uprafaa liber, are expresIa: Re=~, n care: veste.
R v -

8 7/
-'--=--=-==.
b
Fig. 6.12. D

(6-20)

v iteza

Fig. 6.11.

medie a curentului; raza hidraulic; .' coeficientul cinematic de viscozit.ate.

Analo
Deversorul
. r'

Este folosit ndeosebi ca dispozitiv de preaplin n vederea limitrii nivelului intr-un rezervor cu nivel liber. Forma sa n plan este circular (fig.6.11,a) i poate f~ ~e ti~ cu muchie .vie (fig. 6.11, b) sau cu pereii profilai dup con. turul feei inferioare a lamei deversante. Se obine astfel aspectul unei plnii, de unde i numele deversorului. Dup raportul dintre sarcina R i diametru] D al deversorului, se disting urmtoarele situaii: HID

mlnara em CT , fi obinut cunoscnd (Rent r :;=: 2300, la conducte.

cu micarea sub presiune, curgerea cu supra~a ~ber este lagd Re < Re si turbulent pentru Re > ReCT''\ alo ar ea ReCT poate innd seama c R

= 4' '

< 0,2 - deversorul este nenecat (fig. 6.11, b);


i la limit

0,2 < RID < 0,5 - deversorul se auto neac forma de plnie a suprafeei libere (fig. 6.11, e);
HID

"R - (Ren)cr '" 575 Experimental Zegjda a confirmat aceast varezu 1ta eeT - --= . -', . loare, artnd c trecerea de la micarea Iamin ar la cea turbulent se realizeaz ntr-o anumit zon de tranzrue. ., ru] . Pentru canale foarte largi R :;=: h(h - adncimea curentului), I numaru Reynolds devine (6-21} Re=~'

> 0,5 .,. 0,8 - deversorul devine, din punct de vedere hidraulic,

un ajutaj interior Borda (fig. 6.11, d). Se remarc faptul c la un deversor dat, proiectat s lucreze nenecat, este posibil necarea cnd sarcina H devine. superioar celei luat n calcul. Se atrage atenia c la aceste tipuri de deversoare poate aprea fenomenul de vrtej (plnia Rankine), care introduce aer n sistemul de evacuare i micoreaz capacitatea de debit. Se recomand din aceast cauz montarea unor perei radiali sau a unor grtare deasupra muchiei deversante.

"1' Iami n canale eu 1\ Iscarea amll1ara" se poate produce numai . 1 adncimi .. " i. viteze foarte mici, i are aplicaii tehnice reduse. In t.oate celela te cazurr, mIcarea este turbulen t. . . Miscarea eu suprafat-liher mai este caracterizat I de un alt param:t,n1 ' ional care exprim influenta - numai u a diIn1enSI,' .' fortelor de greutate Froude -, cu expresia: Fr
== ~, gh

1
J

(6-22)

6.2. MICAREA CU I CONDUCTj:

SUPRAFA

LIBER

iN

CANALE

adic dublul raportului ntre energia. cinetic i en~rgi~ ?o.teniaI a curgerii_ Uneori, n literatur, se folosete i-adicalul expresieI (0-22). FI'

=_v_.
VYh

(6-23).

6.2.1.. GENERALITI. Generaliti

STUDIU ENERGETIC

La micarea cu suprafa liber- seciunea vie a curentului este In contact direct cu atmosfera. O asemenea micare se poate realiza n canale (fig. 6.12,a) sau n conducte (fig. 6.12, b) fiind caract.erizat, ca i micarea sub presi-

Cu ajutorul numrului FI' se pot face anumite pre~iztri i 1? miicar~a su rafaL liber. Astfel, ntr-un canal dreptunglnu ar ue al~e oar,e cu p .d t t ca" viteza de propagare a unor pert.urban (valuri) mare, este emons l'a . de mic amplitudine este dat de relaia: c
14 Mecanica fluidelor c. 2087

r \t

= ~gh.

(6-24}

209

208

i
J

r ,

"

Dac viteza medie a curentului depete aceast valoare (v > e), numrul Froude este superior unitii (FI' > 1), undele de mic amplitudine J1U se pot propaga n sens invers curgerii i micarea se nume2te rapid sau
.torenial. micarea

.. . ~ t~ v rtical). iar unde li. este adnc~mea curentului (masura a pe e , fundului c~na.luhu. ,'1 ,8 n maJontatea caZull OI rezultnd sar-cina hidrodinamic H In cal e "-O
--+

e-

Inolinerea

si deci se poate lua


,

p~ pgh,
il
',1
i

(6-26}

In caz contrar (v < c sau FI' < 1), undele se pot propaga spre amonte, fiind lent sau [lusnal. Asupra acestor aspecte se va reveni odat cu studiul energetic al unei micri cu suprafa liber. Din punctul de vedere al desfurrii n spaiu, curgerea cu nivel liber poate fi uniform sau neuniorm.
-Micarea

II a unei seciuni
)

de forma:
av 2

(~
~

;{
:1 '1

+L pg"

. -~zo
2g

auZ

+ h + -, 2g

{6-27}

"

'~e<te
-o

cota fundului canalului n sec.iunea respectiY fa de un plan

uniform este forma cea mai simpl de micare cu suprafa .liher a lichidelor prin canale sau conducte i are loc atunci cnd se ndeplinesc urmtoarele condiii: debit constant, seciune vie constant, pant hidraulic constant (egal cu panta suprafeei libere i cu panta fundului canalului),rugozitatea pereilor constant, lipsa rezistenelor locale. In COIl.secin, liniile de curent snt rectilinii i paralele. o La micrile neuniforme, o parte din condiiile de mai sus nu sint n-deplinite. La rind ul lor micrile neuniforme pot fi cu grad mic de neuniformit ate - micri gradual variate -, foarte apropiate de micrile uniforme, .i cu grad mare de neuniformitate - micri rapid variate. Din punctul de vedere al desfurrii n timp, micrile cu suprafa liber pot fi permanente sau nepermanente, dar n cadrul acestui curs 1'01' fi :studiate numai micrile care nu depind de timp.
.Studiu energetic

! i
i

arbitrar de referin PR. . f " t~ chiar la partea de jos a secliunii. (acest Dac se alege pl~nul d~ le elJn/ e la alta) se poate defini energia speplan are p(lzi\i ~.ifente de a o sacuun , cific a secnll1Jl: Ho sau
. lui

I
\

=h

+-, 2g
!Xv' "Q2. 2gA2

(6-28}

H =h+
o
Ul

(6-29

prin introducerea debitu In figura 6.~4 este dou ramuri: una are Iim H o = Il. (mai corect,
11-+'"

t Q si a sectiunii vii A. - .. \ dep~ndenta H 0= f(h). Graftcul1 re.prez~n~ata g~~'i~a Jbisecto~re (H o = !l), ntruct asimptol. la 1 . ~. tx . Ho I si r (lI _ h)=O) si cealalt.a asimpto a. Iim -h = I II~~ o '
cons an ~

la axaHo,

Iim
11->0.

H
0=00.
.

11-+00

..

..

I J

Studiul energetic prezentat n continuare se refer la micarea uniform. Totui, se aplic cu un oarecare grad de aproximaie i micrilor neuniforme gradual variate. In figura 6.13 este reprezentat un sector de canal cu micare uniform. Intrucit liniile de curent snt paralele, transversal lor se poate .aplica legea hidrostaticii, astfel nct la fundul canalului presiunea este: p
= pgh cos? 8,

Cur-ba admite dHo

un mllllm ce se
_

poate obtine prin anularea pnmel dern ate . ,


~':l

d"h in care B
.

1+ ",Q2 _ (-2
l2g

1-3~) = 1 _
dh

"Q2. g

!!... A'

= 0,

(6-30"

=~
dll

(6-25)

Adincimea numeste ndincime crt/Lca, /zeT' l111. dectt 'c.u conditia ca energia sa speC-llea ~a . . IV enersna fie mai mare sau cel puin ega a cu '" minim: H o ~ (H o),,,,,,,

este It,imea alhiei la suprafaa liber. ~. enerziei minime a curent.ulUl I(H O)m'" se corespu~zatoag. . c ~'e cu suprafa liber nu poate exista,

t ~~

~
s: )lgh

__
PR a

-L.-l6
~

/~~)lghco5'e

/
PR b
Intr-un
definirea canal: elementelor lu sectiune

a -

distrlbu ln

Fig. 6.13. Micarea uniform hidrostatic de presiune ; b tr ansversal,

Pe de alt parte, pentru ~ an~mit . H -orespuncI. cele doua stn de energIe o L 14) miscare amintIte ant~nor (v. fIg.~. ,cu adlncimi diferite h1 lhz (hI < lZ-z). . _ o miscare rapid cu h < her; _ o miscare lent cu h > her In cazul n care It = heT' micarea se numete critic.

heT

(lfoJmm Fig. 6.14. '\'ariaia

Ho energiei

Ho

specifice'

cu adincimea.

, I

211

:210

Analizind condiia de energie minim (6-30~, se poate regsi numrul Frouds. n traclev~r, eu IX~. 1, Q/A = v i .1/ B = h relaia (6-30) devine: m' 1-~=O n care Al sau '1 - FI'

Pentru aceeai albie de form d reptunghiulai: FI' = ~


.
2

= '1

ghm

giiu

(~,-)3.
II

(6-32)

{lilm

0, 6.2.2. !'1ICAR~A UNIFORM

B
Fig. 6.15. Stabilirea adncimii -crit ice a unui curent cu suprafa liber ..

FI'

=Rezult 1,

c micrii

critice ii

d corespun e

Miscarea uniform se realizeaz numai n canale artiliciale sau n conducte ~nd pierderea de sarcin este compensat n mod exact de energia creat de panta fundului. Astfel, linia fundului canalului sau a conductei, "linia piezometric (linia suprafe.ei libere unde acioneaz presiunea atmosferic) i linia energetic snt paralele [v , fig. 6.13), respectiv pan t.ele egale:
. i = J = 1. (G-33}

ramur-ii

dHo
dh

< >

(micare rapid),

FI'

>1

ramurii

dHo

d"

(micare

lent), Fr <1.

Iib !n vedere a r:cun?a.t.erii strii de micare a unui curent cu suprafat -) era,. se compara admclmea sa cu adncimea critic sau numrul Froud'e cu umtatea*. ' Stabilirea adncimii critice heT se poate face pentru un canal I f 'oarecare prrnf.r-o metod grafoanalitio ; astfel se const . t .( e arma A3 ' , . rtlJe e prm puncte -curba li = f(h) dnd cltev a valori h i calculnd mrimea AS Conform di .. (6 ") . B con riei -c,{.) adincimea critic corespunde egalitii
A3 B

Adncimea curentului n miscare uniform se numeste adincime normal se noteaz eu ho.' , In general, precizia ob.inut la calculul micrii cu suprafa liber este mai mic decit la micarea sub presiune, unde seciunea vie este determinat de conturul rigid. Pierderile liniare de sarcin la curgerea cu nivel liber pot. fi calculate, n principiu, cu ajutorul unor expresii similare cu cele folosite la sistemele hidraulice sub presiune. . Formulele de baz au fost prezentate n capitolul 3. Dintre ele se reamintesc urmtoarele relaii:
I

formula lui Chezy: v


=

C JRi,

(6-34}

= a:Q2 g

1;8 .obine heT (fig. 6.15). In cazul unei alb ii clreptwlghiulare, se poate stabili h formul dedus astfel: cr direct

cu e~re, din grafi~.

n care: veste C R printr-o

~ = Iz
B

viteza medie a curentului, n m/s; coeficientul lui Chzy, in ml/2/s; raza hidraulic, n m ; panta fundului (care, dup cum s-a artat, este egal cu panta hidraulic 1, i poat.e deci s o nlocuiasc, fiind mai uor de determinat la trasarea canalelor artificiale sau la montarea conductelor),

'

~ =

q (debit specific, pe unitatea de lime), de unde expresia


A' -=B CXQ2 {I

Coeficientul lui Chezy poate fi calculat eu formula 10garitmic (3-104) sau cu cea a lui Manning (3-103), caz n care se obine rela.ia: Manning-Strickler: v
=

~l3 = cxQ2 Ba
gB2

sau sau

2Il

R2/3

il/2

(6-35)

Q
(6-31 )
'* Un

2Il

R2/3

Ail/2

= so,

(6-36)

criteriu der iva t din acesta dup cum s-a amintit.

es e compararea

vitezei cu celeritatea

micilor perturba ii,

unde: A este aria seciunii vii, n m2; nun. coeficient convenional de rugozitate K ~- modulul de debit, n m3/s.

(anexa 3.10);

2i2
213

J
1

Probleme de verificare i dimensionare

RQ

= Q/Qp i Rv=v/vp
ho

n funcie

de gradul

de umplere

= ho/H(anexa

6.2)"

(
I

Calculul . f orm ' a ti .. \' . 'debitlllui Q. Se . CU"'"se ",F . sec uunu, ac mcrrnea normal ho, coeficientul de rugozltate n, panta fundului i. Se aplic direct formula (6-36).
Calculul paniei i. Se cunosc celelalte elemente' t'''!' . , " for ma eeciunu, La, n SI Q. Panta i rezulta din formula (6-36): '
K'
Fig. 6.16. Stabilirea normals adiucimii

n care: este adncimea curentului Ia umplerea parial a conductei ; adncimea curentului la seciune plin (nlimea constructiv interioar); Q, Qp debitul transportat la adncimea ho (grad de umplere a), respectiv la seciunea plin; v, vp viteza medie corespunztoare debitului Q, respec1.ivQp.

.
L=-.

Q2
[{2

(6-37)

Pentru determinarea expeditiv a debitului Qp sau pentru dimensionare.a canalelor nchise de diferite forme i materiale, se pot folosi anexele 3.12 ... 3.16 ..

C 1 . .. a cuiul adincimii ho. Se dau: f r secti uni] n Q i P t " f .0 ma {dl'eptunghiular, triunahiul, re tc.) , , . en ru seciuni oarte simp le relaia (6-36) prin d~zvol~a~e e~' S~~i/o~e e:-en:ual explicita ho ~in .metoda graloanali tic se co t . t . OtUI, m general se aplic . 1 . '. . ns rUles e curba K f(l) dl d ' . 1li! 11I calculnd modulul de debit K cores ,-.L, ID citeva valon ,cunoscute, se calculeaz valoarea efectivl~n~~io~/flg. 6.16), Cu elementele

Obserooie. n timp ce la canalele deschise debitul crete odat cu adncimea curentului, la canalele nchise, deoarece la partea lor superioar perimetrul udat n general crete mai repede decit aria, rezult c raza hidraulic. i n consecin debitul scad. De obicei, regimul corespunztor debitului maxim este instabil i de aceea n practic nu se ine seama de valorile superioare debitului la seciunea plin Q p'
ApI i c ai a 1. Un canal de beton de furm t.rapez oidal (fig. 6.18) are dimensiunile' b = 1,00 rn , ho = 0,75 m i inclinarea t alu zur ilor m = ttg 8 = 1. S se calculeze debitul transportat dac panta. fundului este i = 0,003 i coeficientul de rugozitate n = 0,014. ' Se aplic formula (6-36) dup ce se calculeaz aria seciunii vii A. i raza hidraullc B:: A.

Ko

= Qi--:1(2J,

(6-38)

( J

cu ajutorul creia, din grafic, se obine adneimea normal h . o Conduetele sau canalele nchise se foloses t " d .nologice sau constructive o cer F 1 ca. un?1 cin ralOnamente tehdl'eptunghiular, mixt etc. (fig. or poate fi : CIrcular, ovoidal, clopot,

~T~).

(b

+ mho) ho =
A

(1

1 x 0,75) x 0,75 ____ 1

1,31

m2;
= 0,42 m;

J
r

. . Problemele de verificare si dimensionare 1 d l' . ' llCh~d.e n micare uniform c~ suprafat libe:' e con uft~ 01' prin car.e CIrcul ,ca 71 ITI cazu l canalelor deschise cu ob;ervat' it ~e rezo va cu aceleai metode mal des folosite s-au ntocmit diagra ,Ia c~apentru formele de conducte me care permrt determll1area rapoartelor'
."
.",

A,
P

1..:.,.:...,31 ,-/1

+ 2 x 0,75

+ 1"
=
2,88

~
.'

= ~
Il

R'J3Ai

'l' =

_1_ 0,014

X 0,4221' X 1,31 X 0,0031/2 -

m'js.

~ ~ J

ApI i c a . i a 2. Debitul transportat de un canal de beton de form trapezoidal (fig. 6.18} este Q = 2 m3/s. Limea la fund a canalului este b = 0,50 m, inclinarea taluzurilor m = ctg = 1, panta fundului i = 0,001, iar coeficientul de ru gozlta te n = 0,014_ n cazul In care se realizeaz o micare uniform, s se calculeze adincimea apei in canal i s se stabileasc regimul de curgere. Adincimea Ilo se determin prin metoda grafoanaJiti.c. Curba J{ = f(ll) este dat in figura> 6.19 pe baza rezultatelor din tabelul 6.3. Valoarea efectiv a modulului de debit J{ este:

[J{o
de u~de, din graficul 6.19 ln vederea precizrii Fr=--. unde:

Qi-1i2

2 X (0,001)-1/2

63,25 m'/s,
numrul Froude:

rezult ho ~ 1,00 m. regimului de curgere,

se calculeaz

v'
gh",

= - = -A

1,50
b

1,33

ras ;

hm= Fig. 6.17.

- =---B

A
2mho 0,60 m. Fig. 6.18.

1,50 0,5 + 2x1 xl

214 215 ,

1.60 1.40 120 100


./

----

--1--I

Rezult: 1.332

i?robieme

de stabilitate

_~.=ypm

./

~D.80
-c;

Vi

FI' = --'--:, 0,30 9,81 X 0,60

<

1. regim .

lent.

7tuo
0.60 0.40
{)[J)o

lL I-~' s:
V} ~

f--

~~:
'<l' "o'

1--- 1-- ~

"\:

,
6.19.

. Un rezultatasemntor c~lculul adlncimii crttice crrnea efectiv Ilo.

IIcr

se putea obine prin i compararea cu a dln-

20 40 m

80 120 140 1m 1802aJ K(m'/S)

Fig.

h (rn)
0,50
0,75 1,00 1,25 1,50

IA

(b+,mit,) trn-)

h'l

P=b+2h. (rn)

V"I+m'

Tabelul
R=p
(m) A

6.3

te

=.!..

R2!3

n (m"s)

0,50 0,94 1,50 2.19 3,00

1,91 2,62 3,33 4,04 4,74

0,26 0,36 0,45 0,54 0,63

14,59 33,74 62,98 103,88 157,90

n scopul pstrrii capacitii de transport a unui canal sau pentru a prentimpina deteriorarea lui, se impune ca viteza medie .s fie cuprins ntre o limit inferioar i o limit superioar. Limita inferioar, numit vitez minim admisibil, depinde de natura ~i folosina canalului, de exemplu este de 0,25 m/s pentru canale aluvioriare (spate n materiale nisipoase) i de 0,70 mfs pentru reele de canalizare a apelor uzate menajere executate n sistem divizor. Sub aceste valori se produc depuneri importante ce reduc seciunea canalului sau este posibil s se dezvolte vegetaia care mrete rugozitatea. De asemenea, este posibil ngheul n perioade reci. Limita superioar, viteza maxim adnusibil, depinde n special de natura pereilor canalului i de adncimea curentului. La canalele executate din materiale dure (metal, beton etc.) sau Ia cele protejate, rareori se ajunge la vitezele limit de erodare, ntruct vitezele optime dictate de considerentele economice snt, n general, mai mici. In aceste cazuri canalele se consider practic neerodabile, spre deosebire de canalele neprotej ate executate in terenuri mai slabe. n anexa 6.3 snt indicate vitezele m axime admisibile pentru materiale nacoezive (nisip, pietri, piatr) i coezive (argile cu diferite grade de comp actitate)la adincimea apei n canal de 1 m, precum i factorii de corecie in cazul n care adncimea normal difer de 1 m (dup Ghidroenergoproiect,

U.R.S.S.).
A? I i C ai a :3., O coriduct circular de racord la ca nnl izaren oreneasc .' 1 D = 1,,0 rnrn I coefi cien tul de rugozitate n = Ol? (fI'" 6 ')0) Sa- se st b"1 ~a ale diametru duct ei ... , .... O' ... a 1 easca panta de tare a con uctei pentru ca aceasta s transporte un debit Q _ 10 1/ mou

Dei este relativ comod s se analizeze stabilitatea unui canal cu ajutorul vitezei medii, tendina actual este s se foloseasc noiunea de for de antrenare. Fr a intra in detalii, principial, trebuie s se respecte condiia: (6-39) n care: -r este efortul tangential de antrenare (pentru un canal = p ghi); 'cr efortul tangenial critic care depinde de natura materialului de pe fundul canalului. anexa 6.4 se dau unele indicaii materiale necoezive i coezive [37]. foarte lat,

holH

0,6.

,-

s, cu un grad de umplere

la

s:C~~~~~ad

~~i:;'it

6.2, la un grad de umplere Q 0,010 0,68

a = 0,6 corespunde

RQ = 0,68. Hezult debitul

1
J I

Q" = Panta
couduct et se ca lculea z

RQ

= --

=
(6-31)

0.0147 .

m3/s.

cu relaia
l=-,

i dimensiunile lui
Ter

Q~
1 c'2 p

In

cu privire

la valorile

pentru

(
J

unde

te P = 2. R2i3 el p'Pn
_ -- 1 0,012 (0,15)"3

_~,
11

(D)2:3 4 4

-;-;D" --=
4

Probleme m3/s.

de optim

hidrauiic

3,14xO,152 X ---'----.:--

0,165

Se obtine:
.
I

= -' --

0.01472 0,1652
=

0,00795

""
-

80;' ,00

Fig,

6.20.

Mai expeditiv, odat calculat debitul Qp = 14,7 I/s cl1nOscln~ .D =.150 nun, se folosete anexa 3.12, de unde reznlta unedia t 1 = i ;;;; 0,008.
I

La c1imensionarea canalelor se recomand din punct de vedere hidr aulio s se determine, pentru o anumit form geometric, seciunea care la o arie data transport un debit maxim. Din relaia (6-36), este ,evident c la o arie dat A, cunoscind panta i rugozitatea, debitul Q este maxim cnd raza hidraulic R este maxim. Intrucit A este constant, rezult c perimetrul udat P trebuie s fie minim. Dac nu se indic forma geometric, desigur c se obine o seciune circular care inchide o suprafa dat cu un perimetru minim. Aceast form 217

216

r J

se adopt adesea n cazul jgheaburilor, rigolelor, canalelor nchise pref ahrica te etc. ~dar rareori pentru canale de pmfnt, Pentru acestea din urm, din motive thnologice se adopt profile trapezoidale (uneori triunghiuFig. 6.21. Forma trapezoldal optim hidraulic. Iare), la care nclinarea taluzului se stabileste functie de caracteristicile geotehnice ale terenului. Problema de optim hidraulic se rezolv punnd condiia ca perimetrul udat P s fie minim:

6.2.3. MICAREA NEUNIFORM

Micarea cu grad mic de neuniformitate

(gradual

variat)

-.

P
--=
dho dP

= b + 2ho ,il
-dho db

+m ,---, + 2,,1 + = O,
2 , In.:

(6-40)

n care In = ctg f:l (fig. 6.21). Pe de alt parte, seciunea

vie A are expresia:

A
care fiind cu ho: constant n cazul
dA.

= (b

+ mho)
db

ho,
are clerivata = O. termenului ~
dh
o

micrii

uniforme

nul

n raport (6-41)

=b

dho

+ ho

dho

+ 2mho

La curgerea cu suprafa liber, un obstacol, in calea curentului (de exemplu un deversor, o stavil etc.) influeneaz micarea (deci i adln cimile) pe o lungime mult. ~nai mare d~c~t .Ia conduetele. sub rre~!lln.~ (fig. 6.22): De asemenea, modificarea rugozitn sau a formei seciunii VII antreneaza variaii ale adincimii. Dac modificrile de adncime snt relativ lente, micarea poart numele de gradual variat, caz n care se poate pstra ipoteza curentului de fluid unidimensional, precum i repartiia hidrostatic a presiunilor pe ver-tical. In ceea ce privete pierderile de sarcin, pentru aceast categorie de miscri se precizeaz c pot fi exprimata, ca i Ia micarea uniform, cu ajutorul formulelor Chezy sau Manning-St.rickler. Astfel, pentru un canal cu o sectiune vie oarecare, se admite, in general, a se considera coeficientul lui Ch~zy funeie numai de adncimea apei Ii. ' Principala problem care se pune n cazul micrii gradual variate este determinarea poziiei i formei suprafeei libere. Dac forma seciunii vii nu se modific de la o seciune la alta (canal prismat.ic), se poate stabili cu uurin ecuaia suprafeei libere. Astfel, conform relaiilor (6-27) i (6-28), sarcina hidrodinamic a unei seciuni este:

Din relaiile cliia de optim

(6-40) i (6-41), hidraulic:

prin eliminarea

rezult

con-

H
care derivat elevine: n raport
dH = dz.

= Zo + h

+ -2g
Y.

au2-

30

+ Ho,
i innd seama

(6-44) de (6-30),

"o
respectiv pentru

2(,)1

+m +

2 -

mi,

(6-42)

cu x (spaiul,

fig. 6.22)
dh = d:o dx dr

P expresiile: A
P

+ dHo
dx

= doo
dx

+ dH .
dh

+ (1 __ Fr)
cnd

dh ,
dx

=
=

(2,)1
2(2.}1

1122 2 -

m) hg; dar,
m) ho,
dH d .

dz

dx'

adic

+m

= _ 1 = _ i

(panta micrii)

hidraulic ; fundului

este

pozitiv
cnd

H scade
fundului

lungul

A =P~.
2

d,o

Forma trapezoidal optim (cu ni dat) eorespunde unui trapez isoscel circumscris unui semicerc de raz ho (fig; 6.21). Dei aceast form rezult dintr-o condiie de optim, nu se aplic ntotdeauna n practic, ntruct rezult adncimi ho prea mari i limi la fund b relativ mici, care aduc difieulti Ia execuie, n special, n cazul canalelor mari. Din condiia de optim (6-42) se poate obine seeiunea dreptunghiular optim (pentru canale de beton sau beton armat). Astfel, cu In = O, rezult:

(panta cu x)

este

pozitiv

cota

':0

dx

scade

i rezult:
dh
dx -I 1Fr

(6-45)

.!!..
ho

2
'

(6-43) adincimii sale.

respectiv
I [
I

limea

canalului

este

egal

eu dublul

Expresia (6-45) reprezint ecuaia dierenial a curbei suprafeei libere pentru canale prismatice. In cazul unei micri lente, se integreaz din aval ctre amonte por-

r-r----.~~L-------L---------~
Fig.
6.2~. Micare gradual variat.

PR

218

219

nind de la o seciune de comand la care se cunoate adncimea h. Dimpotriv, la o micare rapid, integrarea se face din amonte ctre aval. Integrarea exact a relaiei (6-45) este dificil chiar i pentru forme simple de seciune vie (de exemplu, dreptunghiular), ntruct rnrimile din membrul drept. variaz cu adincimea h. Exist diferite metode aproximative de integrare (Bresse, Bachmetev etc.) sau metode de integrre numeric, deoseb!t de utile n ultimul timp datorit posibilitii folosirii calculatoarelor num errce. Analiznd forma ecuaiei (6-45), se constat c n situaia i = 1, rezult h = ct, adic se regsete micarea uniform. S-a subliniat c ecuaia (6-45) corespunde unui canal prismatic. Exist totui cazuri cnd forma seciunii se modific de-a lungul curgerii, deci albia nu este prismatic. In aceast situaie, fie se aproximeaz canalul ntreg cu un canal prismatic fictiv, fie se lucreaz pe tronsoane de canal i se aplic metode numerice *.

1
Miscare

rapid

Zona de saH hidroobc

---'\

Vl==:=o-=""",rl=:~

:.::

\.
o
Fig. 6.23. Saltul hidraulic.

Micarea cu grad mare de neuniformitate Problemele ridicate micrilor cu suprafa In de practic liber este

(rapid

variat) n care neuniformitatea

cimile h' i It" se numesc adncimi conjugale, i ntre ele, pentru pat orizontal ntr-un canal dreptunghiular, exist relaia:
~
}zI!

un salt

pe

ofer situaii pronunat:

=~
2

(,11 +8Fr' - 1),


corespunztor seciunii de

(6-46) intrare

trecerea micrii din regim rapid n regim lent; ngustarea sau lrgirea brusc de seciune; prezena unor curburi accentuate ale traseului; existena unor obstacole (grtare, pile, deversoare

I
etc.). I

n care Fr' n

= -

V'2

este

numrul

Fraude

qh'

asemenea cazuri, producerea. unor pierderi locale de sarcin este nsoit de variaii locale ale nivelului suprafeei libere. De asemenea, se manifest fenomene secundare ca modificarea distribuiei vitezelor, formarea de vrtejuri etc. . tipice de micare cu mare neuniformitate, tete saltul hidraulic pentru care se precizeaz cteva elemente. Saltul hidraulic este forma stabil de trecere de la o micare o micare lent. Prin salt, se transform o parte din energia cinetic tului n energie potenial (cresc adncimile), iar o alt parte este (transformat ireversibil n cldur) i se prezint ca o pierdere Dintre fenomenele se aminrapid la a curendisipat local de mic este

salt. 'Exist mai multe forme de salt, functie de valoarea Ft', care disipeaz o cantitate mai mare sau mai mic de energie cinetic. Astfel, saltul corespunztor Fr' = 20 ... 100 consum pn la 80% din energia seciunii de intrare, n timp ce, cnd Fr' tinde ctre 1, energia disipat scade ctre zero. n figura 6.23, b, a fost reprezentat grafic sarcina hidrodinamic funcie ele adincime Ii = f(h), la care se recunoate pierderea de sarcin prin salt h,:

J
1

h
fi

Ii' - Ii"

(zo

+ h' + ",D 2)
0

2g

(;:;0 +

h" +

"'2g U"').

(6-47)

n ceea ce privete lungimea saltului, exist unele dificulti n definirea seciunii de ieire din salt datorit meninerii pe o anumit distan a caracterului neuniform al micrii (apar o serie de oscilaii ale suprafeei libere). Acoperitor, se poate folosi formula Bradley i Peterka:

sarcin.
Aspectul unui salt hidraulic pe un pat orizontal sau cu pant indicat in figura 6.23, a, unde se recunosc urmtoarele elemente:

l,

6,15 h".

(6-48) experimentale i prin este cea propus de (6-49)

h' h"

este adncimea la intrarea n salt; adincimea la ieir-ea din salt; l. lungimea saltului; h"-h' - nlimea saltului. Saltul se 'caracterizeaz printr-o zon inferioar divergent peste care o zon superioar puternic aerat (un vrtej cu axa orizontal). Adinstudiile ing. R. Amaftiesei, cuprinse in teza de doctorat Contribuii la studiul

O formul mai exact, stabilit pe baza unor date analiza comparativ a celor mai bune relaii existente, C Iarn andi [31]:

l,
valabil pentru Fr'

= 6,52(h" - Iz') (Jg

FI")-0,43,

> 4.

exist

Se amintesc

micrilor

nepermanente,

LC.B.,

1971.

220

7
MICAREA PRIN MEDII PERMEABILE

ahsc.is se trec. diametrele, de regul n seac logaritmic, iar n ordonat proc.entele din greutatea prohei. Astfel, pentru un procent de 60% corespunde un diametru d60, ceea ce nseamn c 60% din greutatea probei are diametrele particulelor inferioare lui d60 Unui procent de 10% i corespunde un diametru mai mic, dlO = dc (diametru efectiv). . Se definete drept coeficient de neuniformitate raportul d6oid., a crui valoare este superioar unitii. La un material omogen, coeficientul de ne uniformitate este 1. O alt caracteristic important a mediului permeabil este poroziiatea n care se exprim prin raportul dintre volumul porilor Vp i volumul total al unei c.antiti de pmnt (volumul aparent) Va: (7-1) Aceeai proprietate poate fi definit prin indicele porilor
e= 2,
'ils

e:

7.1. ELEMENTE

GENERAlE.

lEGEA

lUI

DARCY

(7-2) solid.
(7-3)

7.1.1. ELEMENTE

GENERALE

in care 17 este volumul ocupat de materialul Intre n i e exist relaia:


8

(
J

'. , yn medi~ permeabil est~ alctuit. dintr-un material, de regul granul r "ale ormeaza o reea de pon ee comunic ntre ei M dii '. ~. trele d~ ?ifer~te forme i structuri, pmnturile co~s"ti:ut~eP~:meab~le ~I.~ t fIlt.are (~ISlp, pietri, argile, mame, zresii etc.) si lIP' in roci se I.~:en110t ml.ca diferite fluide (liclJide s~u "aze). Diut~:~l~' aprm acetS~te .mrejdl.ldse ("el mal des ntlnit s', b . . '. a cons 1 ure Ul us 1 el" orI ,10 Cale .se pooate prezenta sub diferita forme: ap Iezat. UJ~I~~: a~a C~;i~~~a~ ~r;~~~\;~o~~~~ui~r~~o;~ttIa~~~~)I'i~t~ ?e ~~eziceea oceprivete nJl?carea apei prin medii permeabileP numitfSt~at ~lb~I~. In seaza .numal apa Iiher care se deplaseaz rin retea . a, Le, III .er-e., Matena~~l permeabil are Caracteristici rOaI'le dife;it~u~ dte~t~ale ,foart.e fl!l~. cornpozi.iai granulometrice. strii de ndesare etc 1 a ta pro;e:l1en~l, nat~ral~ au propriet.i de permeabilitate diferite 'c117~~es . sen,?' pammtu!'ll~ mediu, In cazul n care propriet.tile sint identice' t a t m mtellrul ac~lU1al numete omogen, iar n caz contr~I' neomoeen. 1\1' diil oa e puncte e, :nedIul se , ",. 1 e Il e omogene, la rmdul lor pot fi izotrope !~u anizotrope, dupi Argil I Pro! NislJ) Aeln I 1(]{J em:n propI'letaIle lor de perrnea90 / '- --blhtate snt independente sau nu. BD de direcia de micare a apei. 7___ 1 J J c-Deci, propriettile fizice ale 1 med~ul~li permeabil' au o imporil -1/: tanta ll1fluen asupra mi scrii 30 - apei n interiorul su i, de aceea, ~ - --20 este necesar cercetarea lor. -c-I 1~ .Compoziia granulometric a . -J I _: A,- '.,,,D -2 10 2 'o" 5 10' unur material este indicat' de 5 10 2 5 10 Z d{mm) curba de granulozitate reprezenFig. 7.1. tat schematic n figura 7.1. In

e=--

Il

1-11

,j
,J
I

Porozitatea unui mediugranular format din sfere de acelai diametru variaz ntre 0,259 i 0,476 in funcie de dispunerea particulelor, respectiv centrele sferelor formeaz o retea de tetraedre sau de cuburi. Porozitate a poate scdea foarte mult printr-o gran ulozitate care realizeaz umplerea pori lor dintre particulele mari cu particule mici. Trebuie totui remarcat c porozitatea depinde nu numai de granulozitate, dar i de gradul de lndesare al materialului, astfel nct materiale cu aceleai curbe de granuJozitate pot prezenta poroziti diferite. In tabelul 7.1 sint indicate valorile coeficientului n pen tru cteva materiale perrneabile.
Tabelul 7.1

Valorile porozitii

Il

pentru cteva materiale

permeablle

-t1 l---t-i---/~----------1: --n_-+_-~-~-r_nl--. dwiF --L

-1-1-/+

~{aterialul

Porozitatea

li

Materialul

Porozitatea

Sol Argil Argil prfoas Nisip mijlociu-mare, neunilorru

0,50 0,60 0,45 0,55 0,40 ...0,50 0,35...0,40

li~
!
'II

Nisip ! Nislp Pietri Pictr.i

uniform Iin-rnijlociu

0,30 ...0,40
,

neuuirorm
cu nisip

li

Gresie

0,30 0,30 0,20 0,10

0,35 0,40 0,35 0,20

'. Cu excepia filtrelor executate pentru diferite instalaii, micarea prin medii permeabile se refer la filtraia apei subterana: micarea apei ctre puuri, clrenuri (cu scop de captare a apei subterana sau de coborre a nivelulni

222

223

SuprafOlo liber o ooei

7.1.2. LEGEA LUI DARCY

Sira! impermeabil
I(fU
.

~.: ...:i;a;:~;V'Fe7 :.~~~i


-:--.'

.' ~.'

<(t( (t( (((((({~ '. -.. . . '. . .


.::

....

". , S/ro! ocvifer :'".' . .... ,~.


"." 1

1)/;;;).;;~));;;.);;u) )1
Strai imoermeobi' a
Fig. 7.2.

,',

,,'

V;7j;;~7/;7;:n7)j'j;;;A .
Sira! rnpermeobd

apei la spturi de fundaii), prin digurile de pmnt etc. De aceea se va analiza n special aceast categorie de micri prin medii permeabile. Prin strat acoier sau acvier se nelege un depozit de ap subteran, care poate fi cu nivel liber sau sub presiune. Un acvifer cu nivel liber are ntotdeauna un strat impermeabil la partea inferioar (fig. 7.2, a), limita superioar fiind dat de suprafaa liber a apei care constituie linia piezometric. Acviferul sub presiune este cuprins ntre dou strate impermeabile (fig. 7.2, b). ntr-un mediu permeabil, apa circul prin golurile dintre granulele de forme i diametre diferite care alctuiesc scheletul solid. O particul de lichid are o micare foarte complicat prin porii materialului i, in vederea descrieri] globale a micrii, s-a imaginat o schem simplificat a curgerii, nlocuind micarea real cu o micare fictiv, mai simpl. Prin aceast schem, se renun }a studi~re~ vitez~lor i ~. presiunilo.r n ori~e punct din interiorul golun~or I,se s~udlaza v~lol'lle.medll pe o pornme mal mare din mediul respectiv. Filtratia prm aceasta poriune se presupune c are loc sub forma unui curent continuu care umple Intreg volumul (golurile ca i particulele solide). Studierea " micrii apei prin pori se nlocuiete cu studiul micrii unui mediu continuu : la care debitul i pierderile de sarcin corespund micrii reale. ' Intr-o se~iun~ transversal .dA a Ul~ui tub elementar de curent prin care se tra~sporta dehitul dQ, se definete VIteza aparent sau de filtraie 11, prin

Relatia de baz a teoriei miscrii prin medii permeabile ' a fost stabilit de Darcy n urma numeroaselor experiene efectuate ntre anii 1852}i 01856. Cercetnle au fost fcute pe un aparat asemanator cu cel ~m figura 7.3, alctuit dintr-un ci.lindl',? n care se afla ~ prob de pmnt prin care Circula un cur~llt de ap~ n regim permanent. Observind curg.erea prin acea~t~ instala,ie, se msoar dshitul Q I ~Ierderea de sarcm a h ntre dou sectiuni dispuse la distana L una de c~alalt. Pierderea de sarcin este diferena de nivel n tre indicaiile citite pe tuburile piezometrice ataate celor dou seciuni. Pentru a avea un regl~n permanent, instalati a este prevzut cu un preaphn. car.e asiaur un nivel constant al apel deasupra probei. Legea lui Darcy se exprim prin: r .

Fig.

7.3.

(7-7)

Q =kAl!!..,
L

1 J
I

unde

A. este

suprafaa

sec--iunii transversale

a filtrului,

iar k -

coeficientul

de permeabilitate. . ~ . ~ In relatia (7 -7), factorul h,IL reprezint pi~r~lerea ~e ~a~'.cJJ1~U1l1ta~~ sa~ panta hidraulic. innd seama de caracterul fIzIC al ml~~rn prm medii pe:meabile n care vitezele snt foarte mici, se poate ne~h}a termenul ~cm~tl~ fa de sarcina piezometric, astfel n,ct pierderea de sarcma a l~utut Ii m sut ata prin. diferena sarcinilor piezometnce. Cu not ara oblnUlta

1 =!3.!..,
L

1
I

din relaia

(7-7) rezult

o alt form

a legii h~Dar~. , (7-8)


A

= 9.. = kl

expresia:
il

= --'-.
dA

dQ

(7-4) si sectiunea total

Pentru line viteza

debitul medie

efectiv Q al ntregului de Iiltraie :

curent

"
A

A. se ob, .
(7-5)

= 9...

ceea ce exprim c viteza aparent este dil'~ct propor}ional cu panta hidrau1ic sau c pierderea de sarci.n~ v!riaz~ liniar cu~ viteza.. ,,'" x Tinnd seama de expresia liniar a VItezei dupa legea lUI Dai:), I e~ulta c miscarea prin medii permeabile este laminar, fenomen valabil m realitate numai ntre anumite limite. Experien.ele au artat abateri Importan~e de la legea liniar a filtra.iei n cazul materialelor macrogra.n,ulare sau,a ':Itezelor mari. Pentru a stabili regimul de micare i ~ona,de ;'a,lablhtate a legii lui Darcy, a fost introdus un numr Reynolds specific mieam Re

( ..

Vite~a medie eal. v' ntr-o {'f~ctI:,r nu~al pnn reeaua

sectiune ~ste mai mare dect v, ntruct apa circul de canali cule. In mod aproximativ, ntre v i v'
tl~nt")

= ~,
v

(7-9)

exist relaia:
(7-6)

in care

n este porozitatea

materialului.

n care 'J este coeficientul cinematic de vi,scozitate al apei, iar d - d,iametrul , lei Dup cercetrile lui Schneebeli, regimul turbulent de micare se gJ adu e'la numere Re> 60 n timp ce domeniul de liniaritate (legea Darcy) pro uce d 1'1 Re < 2' 5 Intre Re = EI si Re = 60. cu toate c mrscarea corespun e va OrI or. .... ';, '
15 Mecanica fluidelor c. 2087

224

225

:<1 .~

~' - .\
pstreaz cal'acterullaminar, relaia intre vitez i pant nu mai este liniar-, aceast perturb ars datornd li-se efectului forelor de inerie. Pentru micarea prin medii permeabile la care se depete limita de aplicabilitate a, legii Darey , se poate folosi o expresie de forma:
I

I
!
J

~ tuean:rt

Experimentrile

de laborator] se t.~fec~ e a arate similare cu ce li l Iza lezultatele snt mai riguroase

v
unde CI: este un coeficient ptratic. subunitar

kl=,
care devine

1/2 la micarea

(7-10) turbulent foarte

In practic, curgerile prin medii permeabilo se realizeaz mici, astfel c legea lui Darcy are o utili'tate larg.

cu viteze

~:ct cel? ~binute pri~ apli?a~eea dar se pot produce a ~ten ~_ l d torit modificrilor de structura po rea ea. , rob ei in laborator sibile la manipulat ea P T re ce apar auxi la sau pn in diverse fenomene n experimentare. . Msurtorile n teren con d ~c. la rezull de tatele

~~~r~~~!~r~
/./ ///

'.

Coeficient.ul de permeabilitate le este un factor foarte important n stabilirea elemen telor curgerii i, de aceea, determinarea sa trebuie s se efectueze cit mai exact. Coeficientul de permeabilitate depinde de mai muli parametri, printre care mrimea particulelor solide, natura i forma lor, gradul de ndesare, viscozitatea fluidului (variabil cu temperatura) etc. Din cauza acestui numr mare de factori, precizarea valorii numerice a lui li; pentru un anumit mediu permeabil est.e foarte dificil i reprezint sursa principal de erori la calculele asupra filtra.iei. Metodele folosite pentru determinarea coeficientului de permeahilitate sint: folosirea formulelor empirice, experimentl'i ele laborator i msurtori de teren pentru apa subteran. ele forma:

~I I' rz cele mai sigure pentru c,oehClentu omFi . 7.4. Determinarea coefi::ien~ului hilit t Se prelucreaz datele P permea I 1 a ,e. . t I mplasat <1/ permeabilitate prin msurtori ~ .. dintr-un pu expenmen a a . k de teren. parn tru care se cere valoarea IUl . 1Il zona pen . lui ermanent se . PO . PO DUIJ stabilirea r~gl:nu Ul p ., i puturi de observ at.ie 1 I S2 d hit I Q I nivelul apel In (OU, l P'E (fi 7 4) . e msoar e 1u '. d xa putului experimenta o' . situate la distanele 7\ I r2 e a, , aplic formula

1. rl

ii

(T

Q In -"

T.

k
G

T,
1<

(7-14)
"

(h2

2
-

]2)

Formulele empirice dau, n general,

valori

orien tativs

i au o structur

n care de este diametrul efectiv, iar IV - o expresie factori mai .importani de care depinde le.

(7-11) care ine seama de ceilali dimenmrn i

Formulele empirice sint de obicei neomogene din punct de vedera sion al i trebuie folosite cu unitile iudicatr, de autorii lor. O relaie relativ simpl, valabil dGo/d. < 5, este formula Hazen : pentru nisipuri cu 0,1

7. se st"hileste pentru cteva C oe J" icien t u I IL ! face media rezultatelol: O~I!lUte... t tiv n tabelul 7.2, se mdlca, Olle~ ~ ld' ordinul de mrime al coeficientu.lll e li; pentru cteva medii perpermea bTtate uit meabile.

valori

ale debit-ului

i apoi se

Tabelul
Yalorlle coeficientului tate de I: It

7.2

permMbili-

< , < 3

7.2. CALCULUL

FILTRELOR

MatHialul

(mjs)

(7-12) unde:

B este
C

un coeficient care depinde de. unitile de msur folosite pentru = 1 pentru le in m(zi i B = 0,00116 pentru le n cm/s); un coeficient care ine seama de coninutul de argil al nisipului, pentru' nisipul curat C = 1 000 ... 700, pentru nisipul cu argil C = 700 ... 500;

k: (B

de
In cazul

coeficient de corecie pentru (t - temperatura, in 0C); diametrul e lectiv, n mrn. particular t

temperatm-

egal cu 0,70

+ 0,03

I
\
t

'lOC

i C
le

860, rezult: (7-13)

= d;,.

in care le se exprim

n csn], iar d. - n mm.

i
I

226

I
I

Filtrele se folosesc c~ eleme~l~e pentru ;;)_10-3... 10-' ?'isip mare 10-' ...3 X 10-' retinerea corpurilor stralr:e ~Ihl enalte .d~ Nisip fm 10-4.. 2 x 10... ~i,ip Ioai te fin ! unui fluid Se mt!lnesc a in miscarea '.. t l iile 5 X 10-4 . 10-5 Lcess sta'latiile de tratare a apel, la ins a a {l . 2 x 10-11 .. 2 X 10-8 Argil ~l~ ventilare si condiionare a ae~u .UI, tr filtrare'a unor fluide comhystlbJle, pen u ~ .. t osfence etc . t 1 la reducerea poluarn am. : 1 filtre dintre care, dm pune u Constructiv, exist num~roase tlPI~rll ~ e ' se;z acelea alctuite dintr-un . ,.. .n medii perruea .n e, 111 t.ei e: fI id de vedere al mieam p1'l ., st.e vehicul t un UI. . de r l granular prm Cal e e. material Iiltrant, e le",u '. ilt u de la o statie de tratare l 1 -. L (Ln figura 7.5 este reprez.zontat schero Iilatic un t de nisip de grosIme _ a apei, la carp micarea prm ~tr~tu\ 1 tra~ea superioar a ~tratului filtrant = 1 O ... 1 5 m) se face de sus m ]os. ~a pal t I ea apei Iiltrate se face la par, , "el ap li n timp ce co ee CI .' dea se asigur o perna e ',' ru a se mri viteza de circulaie a apel,. ,tea inlsrio ar. La unele filtre, pent b mresi le In acest caz, filtrul su ra stratului de ap se introduce aer su P' eS1Ul . ~ hi 1 'In tr-un rezervor metal! c et.an. semCl1e8 .
(T

227

l1
'"------_...d
Fig. 7.5.

il

Din punct de vedere hidraulic 'p pune pro~lema determinrii debit l' ce poate fi vehiculat prin instalati~ c~~d se cunosc elementele sale c '.. coeficientul d .a.ractenstlCe: . , e permeablbtate k ar simea fIltrului L n 'It" ' '" 0: de 'h' ' .a ,Imea stratului appa I suprafata filtru lui A resupunnd c ' . . zeaz" Iimi a IIlIcarea se realilui ;a~~v lmdeltb'~tdle aphcabilitate a legii J' I U este:

'Q

z.tor presiunii din depozitul de ap, n grosimea a, Iimitatde strateIe impermeabile (fig. 7.7).

Q = !cAI
" l~ .

kA 12"
L '

(7,1.5)

care,pI~rderea de sarcin h, este dat' . I dupa filtru (v. fia 75) Pe ,de ~lJferena dintre niyelul apei . t lid fi " O'" masura ce Iiltr I mam e so :. e da, adte m sl!spensie n ap, viteza de /lt s~.col~ate~z cu particulele pellta .a e Iolosire, filtrul se scoate din f 1 ~a,le ~I debitul scad. Dup o n !nstalaiile industriale se Inttlnesc unc!IU?e I se cur. ~u mai poate. fi admis. n astfel de ca un.eolI fl!tre la care legea lui Darcv lll~alculele hidraulics prin pierderea dez~n, m~dIUI permeabil este introdu's sarcina pe care o realizeaz . in sistem. , a e f ectrv

Odat cu captarea unui anuillit debit (Q = ct), adncimea apei in puuri scade i : 5;'ai;~v;fe; linia piezometric (mai corect, suprafaa piezometric) forSirai impermeabil R meaz o plnie care, dup un interval de timp, se stabiliFig. 7.7. Pu perfect In acvifer sub presiune. zeaz, regimul de micare al apei subterane ctre pu.uri devenind permanent, Trebuie subliniat c micarea este permanent in msura n care depozitul de ap este suficient de mare, iar timpul de pompare limitat. In aceste condiii, se determin debitul in cele dou situaii prezentate.

'0"'" ~

Acvifer

CU

nivel liber

7.3. CALCULUL

PUURllOR

I DRENURILOR

7.3.1. DEBITUL UNUI PU

Puurile snt construcii verticale realizate .. te ! captarea ap~lor subterane. n dreptul stratelo: :n medii permeabila pentru cu coloane filtrante (Ia puurile forate) sau cu d aC'~fre, puurils snt prevzute r e~c I err (barbacane) practicate

I~:~l<!:rni. ,~,~!:l1J.'~'o,:::O:;Nrv.,""~!:l;lh'"i{j'l'l~~""""VA"".'O""":,,,":"''''''o f.:&bJS'.i;Mli'9~-,m:&o:%+w*mMwwl o ---:-.3!:_~CC~.'7--C":"'~ ". --,-..::'_L'--~o..::.o':':':'::' o: ... __.. 'o,

'.

'.:-':":""c>, ,'':'>.:.:: -q ~' -r; .: ...: ': '.: 0';! i"''';' .


S' ,:.~
,ro
,,'

__ , ....,', '.' .:: .. :--.~


DCYIJt::r . '. ' ..
:.' ''''',,::'
o.

'-:T

.. .:':

t t

:"i:'

'.!:.:

"1'"

<.

:,'

- .

' '. '


R

Slral impermeabil

Fig. 7.6. 'Pu perfect n acvifer

Cll

nivel Hhar,

(1 luyurile ,Spate). ze 1'1 e . I 7.7 sin t prentate schemati~ dou t . ntr-un acvifer c~ nivelPul.'burl 1 er {;,re,spectIv sub presiune. Inuct acests puturiaJ'unap,' , 1 'b In a a stratul. impermeabil aflat la b aza acvl~erelor i colecteaz apa numai pe supr'afata 1 t _ raI' . a e J a, ele se numesc perfecte n cazul n care nu se extr . d bi . - age e l~, nivelul apei n acviferul cu .11lvel liber este orizontal avind o. adncime H pn l~ ~~atul I~permeabil (fig. 7.6). , ~cvlferul sub presiune adincimea H indic pOZI,.la iti l' P anului manometric corespun'.

I~ ~7:~t~1 7

Adincimea apei in pu este ho, in timp ce la (1 distan (raz) suficient de mare R, suprafaa liber se racordeaz la nivelul hidrostatic, astfel nct adncimea apei este H. La distana variabil r de axa puului, adncimea este h. Calculul hidraulic se faee pe baza ipotezeJor lui Dupuit prin care liniile .de curent se consider practic orrzontale (Ia d enivelri mici) i vitezele uniform distribuite pe vertical. Conform relaiei de continuitate, debitul care strbate suprafaa lateral a unui cilindru de raz r i adncime h trebuie s fie egal cu debitul captat: (7-16) Q = vA. = v' 2 .rh

1
.J

i considernd relaia lui Darcy (7-8),


v=kI=k.~,
dr

rezult

Q
Se separ variabilele

=
r

li. -

dh

' 27trh.
27tkhdh

dr

Q~
i se integreaz sub forma

Q\lnr\R
'.

itkh2\H
7,.

sau

Q In

~:= .-:11.H2 ro

hjll.

1
(7-17)

Debitul

captat

are expresia:

Q=

-r;k(Il2:In

h5)_

J3..
r.

228
229

-,
1 n care: Raza de influen R poat~ Ii calculat cu formula lui Sichard : R = 3000 unde:
So
So

ro este

raza

puului;

raza de influen (raza cercului la care h = Ii) cu valori de 200 ... o.. 300 m pentru nisipuri mijlocii i 700 o.. 1 000 m pentru nisipuri mari. Raza de influen poate fi calculat pentru un pu n acvifer cu nivel liber cu formula lui Kusakin:

II,

(7-23)

=H -h.o se m:~oar n m, 1.;-n mfs, Iar R-m 11:.


In cazul n c~re a~incI~ mea apei n pu est.e lI~oferJ~ara zrosimii acviferului (/Jg. 1.8), e b apar dou zone

..
.Slralacvifer:.

R
unde So Ii - ho este deninlarea meabilitate, n tns.

= 575so lkH,
din pu, in m, iar le coeficientul

(7 -18) de per-

R Fig. 7.8. Pu perfect in aCVIrer nivel liber. sub presiune

< a,
Cu

Relaia (7-17) a fost dedus pe baza ipotezelor lui Dupuit, dup care suprafaa liber se racordeaz la nivelul apei din pu (linia ntrerupt din fig. 7.6). n realitate, dei aceast formul este corect, la puurile amplasate n acvifere cu nivel liber, deasupra nivelului din pu se formeaz o zon de izvorre cu nlimea Elh;, de ordinul decimetrilor. Astfel, suprafata liber efectiv se situeaz ceva mai sus dect suprafaa Dupuit, pe o distan de circa 100 (linia continu din fig. 7.6).

i cu

micare

di-

ferit: . rs: R (respectiv - o micare sub ;presIUne pentru TI'" "'o r (li : h - o micare cu nivel liber pent~u. T,2 ~o; < 1 . o", In primul domeniu, conform relaiei (/-2~),

a ~ It ~ Ii) < a).


.

"0

Q=

2rrka(H ln-

a) ,

ceea ce privete debitul captat Q, se impune restricia ca acesta s nu produc antrenarea materialului fin din acvifer n pu, cu consecina lnnisiprii acestuia, respectiv viteza la nivelul filtrului puului s fie inferioar unei viteze admisibile Va (de ordinul a 1 ... 2 mm/s), adic: Dup Sichard, (7-19)

In

'1
rar pentru cel de-al doilea, dup expresia
2 -

(7-17),
hg)

Q = . 1;-(a

ln~
T

(7 -20) unde
Va

i k se exprim

n mis.

. o ele con tinuit.ate, .. Conform relaiei razei "1' rezult: .

. d oua.0 d e bite snt eaale i, prin eliminarea cele b .

Q
Acvifer sub presiune apei n pu este mai mare

2r.ka(H

a)

In.!i

+ 7I:1>(a2 + In ~.
ro

h6) = nJ:(2Ha -

a2 -

,,~)

(7-24)

r1

JnTo

1
!

dect

Se trateaz mai in tii cazul n care nltimea grosimea acviterulu, (v. fig. 7.7): '

o, in dreptul puului . micat ea este cu Sh. cu care se corecteaz suprafaa


,

iv e 1 liber 1lI. _ _ liber

si formeaz j.. se ~ R) [v , Jg. I.~ .

zona ele izvorire

ho

> a,

'J

astfel nct ntreaga micare subteran se realizeaz sub presiune. Dup un anumit interval de la nceputul pornprii (ore, zile), linia piezometric se stabilizeaz aa cum apare n figur prin linia ntrerupt racordat la h i Ii. In regim permanen t, debitul este: o

. ApI i~ ai e. ,Se cere execu~a~ea t~U~ Intr-tin acviter cu nivel Iiber de adtncirne . . 'r se realizeaz meabilitatc k, la dlstal.l a Tl = -~ rn , . . fI t de zona de suprafaa liber s nu Iie 1I1 uena a nenl de 5 1/5, In putul de observaie se msoar o de
o captare So = H - h = 1,50 m. S se precizeze valoarea optim

~~:.
o , o

erfect de diametru D = :lro = 300 nun n vederea stabilirii coeficientului de per_ . d b erva ie (l" > 100 ro pentru ca un pU e o s 1 . I di . ) La un debit In regim perrnaIzvor re m pu, . s: _ H _" = 0,50 m, iar In pu ul deniv elare '1 1 ce poa t e. fi extras din put si denivelarea , , co-

Q
Asemntor rezul tind:

vA.

2nra

. a dehitului de
X

le

dh dr

27t1"a.

(7-21) i se integreaz,

rcspunz toare. Conform formulei

(7-14),

coeficientul

permea In --

billta te 1 ~ re
I . ,a

expresia:
.

cu cellall

caz studiat,

se separ
ho) = 2rrkaso In

Yariahilele
.

Q In ..l
___ 1...,0,--

0,005

25

_ = 4,5>< 1 O-~ mjs.


_

0,1~

Q=

2rrka(H

rr (112 _ ~

hij)

rr(9,52

8,52)

il l

In.!i

.!i
ro

(7-22;

ro

.. ci In u h exist relaia (7-17) care arat ca debi u ntre debitul captat Q I adncirnea ap . p o _ r li nital de stabilirea unor viteze crete cind adincimea scade. Mrirea dehitulul trebuie sa re I

230

231

.1 :\
I

la

""'i--J
1).= lIl,P;-'_

~q;~! =J
I
_~..:){
/

egale bitul dou

cu cele admisibile optim condiii. Problema se rezolv rezult

la periferia din indeplinirea

filtrului

puului.

De-

I
!

Acvifer

cu nivel liber

simultau

a celor

O"=f{ho),

il il
I ~I ~I o; '"

---<

!
i form

i'-,!

1 ii
4

I
\

printr-o puncte raza

metod curba

grafoanalilic: Q' = f(hol conse cal-

se construiete relaiei dup (7-17), formula in

prin care (7-18);

de= influen

3 2

:\
o',
((ho)/\

culeaz scris

/ /,
68

se traseaz la limit ca

curba o

Q" = f(ho), dup relaia (/-19) egalitate, unde viteza admisibil

c:,1

se ia dup punde

formula

(i-20); al celor dou curbe cores-

f012141618aJ Q (IlS)

punctul debitului

de intersecie optim. calculelor grafic la debitul sint

Fig.

7.9.

Rezultatele reprezentarea Q'(hol apei i Q "(bo) ho conduce 7,40

dale 7.9.

in

tabelul

7.3, m'/s

iar =

n figura

Intersectia = 9,8 l/s,

curbelor adincimea

optim
50

Q = 9,8 X 10-' 2,60 m.

in pu

m i denivelarea

Tabelul 7.3
h.
(rn)

s,
(m)

R
(m)

Q'
(m'/s)

Q"
(m'/s)

Drenul de tip perfect, execut.at pn la stratul de baz impermeabil, c?lecteaz apa subteran, n regIm perm anent-, de pe ambele sale IJry (fIg. 7.10). Adincimea apei i? stra: tul permeabil la o distana oarecare x este h, avnd conditiile la limit: ho pentru z ~ b/2 (b -l,imea drenului) i H pentru x = L (L - !Ul~aimea de influen, asemanatoare razei de influen R de la puuri). . . . Debitul specifiC q, pe un~tatea de lungime a drenului, este: q = 2vA. = 2vh 1

Sira! impermeabil L
Fig. 7.10. Dren perfect In acviler
CU

nivel

liber.

'V:=::'Ji'F!?~~/;&'VM:::~;~~::='kd
Sira/impermeabil ----~
."

~..

? /';

L Fig. 7.11. Dren perfect In acvifer sub presiune.

2k:!!:. h.
dx

(7-2;'

10 9 8 7 6 5 2

O
1 2

O
4,8 X 10-3 8,2 X 10-' 10,8 x 10-3 13,0 X 10-' 14,8 x 10-' 17,8 x 10-3 18,0 x 10-'

3
4 5

II

8
10

O
n exploatare, Orice asigura ficientul punct situat vitezelor admisibile, captarea.

II
curbei curba fost ce un punct k au

38,6 77,1 115,7 154,3 192,9 308,6 385,7

13,3 12,0 10,7 9,3 8,0 6,7 2,7

X 10-3 X 10-3 X 10-3 x 10-.3 X 10-3 X 10-3 X 10-3

Se separ yariahilele

I se integreaz: q dx = 2 kh. dh, qx \ L


bl2

= kh2 \Il .
h,

1
(7-26)

O
pereche puului acvifer de valori prin

de unde debitul specific corespunztor


s se fac poate arat produce indic cu o alt

lungimii unit.are de dren va fi:


k(H2-115l

este. posibil

ca funcionarea Q"(ho) Q'(ho) la stinga

(Q, hol.
depirea coeo

la dreapta
in timp Zona de sub

tnnisiparea
un debit inferior stratului zona

celui pe care \1 poate H i/sau precizeaz

q=

k(H2 -1I5}

I
!

b
L-2

c adncimea pe cind

de permeabilitate

supraevaluate,

de deasupra

suhevaluare.

7.3.2. DEBITUL UNUI DREN

Drenurile snt construcii orizontale sau cu pant foarte mic, executate sub forma unor anuri sau galerii, care capteaz apa subteran pe una sau pe ambele pri. Drenurile snt folosi te n alimentri cu ap (reele de drenuri paralele sau radiale, cu un pu central colector etc.), pentru coborrea nivelului freatic, pentru evacuarea excesului de ap etc. Ca i puurile, drenurile pot fiexecutate n strate acvifere cu nivel liber sau sub presiune. Avnd de regul o lungime mare, micarea apei subterane ctre un dren se poate considera plan (identic n plane verticale perpendiculare pe dren), astfel nct calculul debitului se face pe unitatea delungiillB.

n tor Ci un put amplasat ntr-un acyifer cu nivelliher, syprafa)a A semana Oi l. . . " d rhel DupUit liber . in strat n apropierea drenului se situeaza easupra cu . .' I e.ra ~ a~eeiracordeaz la adncimea din dren ho. Apare o z~)ll.de IZVOI'lI'~ deCi, .,. Al (v fia 7 10) care ns nu afecteaz corectitudmea relaiei cu iua l ~Imea '-" Li o" , (7-26).

r:

Acvifer

sub presiune

In aceast situaie (fig. 7. 11), adinei 1ll~llnea apel subterane constant i debitul specific are expresia:
q

din strat a este

= 2vA. = ? _tia

= ').7. dh dx

a.

(7-27) 233
1 J

Fig. ,.1::. [Dren perfect in acvif er sub presiune i cu nivel liber.

8
NOTIUNI DE MASINI HIDRAULICE . . POMPE I VENTILA TOARE

: Siralacvlier ""
. -, .~
v/////

:" :

~ ..'.

i I

Sirai impermeabil L

II
I
1

In continuare,

prin separarea

variabilelor
"o) ~

integrare

rezult

debitul

specific: (7-28) 8.1. ELEMENTE GENERAllE

2ka(H L-~ 2

2ka(H - "or '2kaso =--Z--=L'

Da;: niv?J.ul a~ei d,in d~e~ cobo.~r n stratu~ permeabil (fig. 7.12), drenuJ devinernixt, rmcarea ctre el fund sub presiune, pentru :rl~x~L si cu nivel h!)e~ pentru b/2~:r < XI' Aplicnd in moci corespunztor form~leJe (7-26) I (1-28), se poate ajunge la expresia debitului specific:

:J
,
J

q
In dren se formeaz curha suprafeei libere

= k(2H a -

(1.' -

hg) .

(7-29) lihp cu care se corecteaz

zona de izvorh-s de inltime n apropierea constructiei.

Elementele prezentate n acest capitol au scopul de a da posibilitatea specialitilor din instalaii s cunoasc tipurile uzuale de maini hidraulice i principiile lor generale de funcionare. Se fac, de asemenea, precizri cu privire la ncadrarea mainilor n sistemele hidraulice.

8.1.1. DEFINIII.

CLASIFICR.I

"Mainile hidraulice transform energia mecanic (E.M.) n energie hidraulic (E.H.), sau invers, energia hidraulic n energie mecanic. Prima categorie, la care transformarea energetic este E.M. __ E.H., i ventilatoare).

poart numele de generatoare hidraulice (pompe A doua categorie, cu transformarea

E.H. __

E.M.,
energetice de tipul

aparine moioarelor hidraulice (turbine). Intermediar, exist maini hidraulice cu transformri E..M. __ E.H. --;. E.M. sau

E.H. __

E.M. __

E.H.,

numite transformatoare hidraulice (transmisii hidraulice etc.), care ca i motoarele hidraulice, nu fac obiectul acestui curs. Generatoarele hidraulice se clasific funcie de diferite criterii, dintre care se prezint cteva mai importante.

235

'Si la iesirea Dup natura fluid ului oehiculai, se disting generatoare


hidraulics pentru:

;e 2):

din

pomp

(racordul
n

ele refula-

- lichide (pompe) ; - gaze (ventilatoare). Lichidele de lucru pot fi: apa la diferi te ternperaturi, lichidele neagrssive, agrcsive, foarte vlscoase, amestecurile bifazice (amestecuri de liehids cu suspensii de particule solide) etc. Gazele vehiculate snt: aerul, gazele no cive , amestecurile bifazice (particule solide aflate In suspensie Intr-un curent. de aer) etc. In clasa mainilor hidraulice intr toate generatoarele care vehiouleazf }ichid~. In ceea ce privete gazele, n mod obinuit, ele clasa amintit aparin numai generatoarele la care n procesul transformrii energetice se poate considera densitatea gazelor practic constant. Este cazul ventilatoarelor, a cror presiune total nu depete 1 000 mm col. H20. Suflantele i cornpresoarele, care realizeaz sarcini superioare, snt incluse n clasa masinilor termice ntruct densitatea gazelor variaz puternic n decursul transfo~mrii energetice i procesele termodinamice nu se mai pot neglija. Dup principiul de funcionare, n principal se recunosc urmtoarele tipuri de generatoare hidraulice: - generatoare hidrodinamice (turbogeneratoare), la care energia se transmite fluidului prin intermediul unui rotor aflat n micare de rotatie (pompe centrifuge, pompe axiale, ventilatoare); . - generatoare volumice, cu deplasarea periodic a unor volume de fluid de la aspiraie ctre refulare (pompe alternative, oscilante, rotative ctc.) ; -. generatoare cu !Iuid r.noto~, la care fluidul motor este purttorul de . energie care se transmite Iluidului de lucru (ejectoare, pompe cu gaz comprimat). Dup numrul de etaje (prin etaj se nelege o etap de transformare E.M. -+ E.H.), exist generatoare hidraulice: - monoetajate; - multietajate. Dup poziia axului de rotaie la turbogeneratoare, se ntlnesc: - generatoare hidraulice eu ax orizontal; - generatoare hidraulice cu ax vertical.

. p ,,2 ~ ..L 2 , V2 2 H2 -":'2 1-'-- pg

(8-2)

2g

Diferen,a

I
\

H2

Hl

Fig. 8.1.

se numete nlime de pompare (inlime .de lucru sau sarcin efectiv) i, dac se me seama de expresiile (8-1) i (8-2), se ohine:

(':2

-ZI

- Pl + P2 pg
_. __

t _(}-=-'2V-=-'~_-_"",-",,-i (8-3)
2g

De regul, presiunile PI i pz se msoar prin intermediul un?r m anometre (presiuni relative sau manometrice) care indic respectiv PiM I P2.u Conform legii hidrostaticii, presiunile n centrele de greutate ale seciunilor (1) I (2) snt:

PI P2

= =

PLlt

P2~I

+ pga + pgaz,
l,

(8-4) (8-5)

n care al i [l2 (Y. fig. 8.'1) sint distanele, msurate pe vertical, c~re stabilesc pozi.ia aparatelor de msur fa de centrele de greu~ate ale seciunilor. ntotdeauna presiunea P2 este pozitiv (suprapreSlUne), pe cind presiune a PI poate fi pozitiv (supl'apresiune) sau negativ (dep~'esiune). .' ~ In relatia (8-3), cea mai mare pondere o are al doilea termen care indic cresterea presiunii prin pompare Diferenta Z2 ZI = a este de multe 01'1 nes~mnificativ, iar variaia energiei cinetice, dat de ultimul termen, prezint importan numai la diferene mari de viteze.

1
(
.J

Ventilatoare i de ~ i, In cazul ventilatoarelor la scrierea legii energiilor ntre seciunile (1) (2) se neglijeaz forele 'masice (greuta~ea gazelor), respectiv nljirnile poziie ZIi Z2' Intrucit gradul de c.omprlmare e~ste redus, se accepta P.I~ P2 = p (densitatea gazelor se menine ,constanta la trecerea prin mama) asemntor cu cazul pompelor, se oht.ine :
P FI = ~
(>g

8.1.2. LEGEA ENERGIILOR LA POMPE I VENTILATOARE Prin aplicarea legii energiilor ntre sectiunile de intrare se obine sarcina ef'eciv a acesteia. In unitile uzuale n legea energiilor (lungimi), sarcina efectiv reprezint sau, energetic, energia specific (medie) primit de fluid generatorul hidraulic. si iesire ale masinii ~u care se oper~az nlimea de lucru la trecerea sa prin

+ --"-=--~
CX'2v~

(XllJi

(8-6) de obicei cu (8-7) (8-8)

2g

Valorile manometre

presiunilor eu lichid

relative PI i P2 snt mici i se msoar (fig. 8.2),

Pompe Energia specific este (fig. 8.1): (medie) la intrarea n pomp (racordul de aspiraie

PI 1)
unde:

==

p",ghl, PMgh2'

P2 PM este densitatea h1,h2 - diferenele

(8-1)

lichidului manom:tric; de nivel corespunzatoare.

1
1

236

Uneori, dac seciunea de refulare este mai mare dect seciune-a de aspiraie (la ventilato arele sistemelor de aspiraie local a aerului ncrcat cu particule solide n suspensie), termenul !J.piJ. poate avea valori negative.

(
I

:
a
Fig. 8.2. Fig. 8.3.

8.1.3. SCHEMA INSTALAIILOP.. DE POMPARE I VENTILARE Redus la elementele eseniale, o instalaie de pornpare sau ventilare ncepe printr-o seciune de intrare in instala.ie (i) i se sfrete printr-o seciune de ieire din instalaie (e). Intre acestea exist instalaia de aspiraie i refulare, precum i generatorul (pompa sau ventilatorul respectiv).

1 Schema instalaiei de pompare

In figura 8.4 este reprezentat schematic o instalaie ele pompare la care se disting seciunile de intrare i ieire ale sistemului hid raulic (i), respectiv (e), cu energiile specifice corespunztoare:

!a ventilatoare relaia (8~G) este scrisa, prin nmulirea cu pg, .intre presiurn. In acest caz, pgH = !J.p, se numeste presiunea totala a centilatorului (STAS 7465-76). ' Adeseori ca o vrelaia
t

Hi -

4'-1 T

""

--

Pi pg

cqvr +--.
2g

_ - ,p, He-":"e i-+--'


pg

a./);
2g

. Se .r~amintete .c presiunea de im.pact (nulll~t. n unele lucrri dinamic) este echivalentul termenului cinetrc I are expresia:

presiune

(8-9) unde ~-a consi?el'at o. distribuie (coeficientul lUI Corio lis CI. = 1). Relaia (8-6) devine: !J.p, In de ca se aproximativ uniform a vitezei n seciune

n scopul vehiculrii unui debit ntre seciunile s primeasc o energie specific Hin,,, numit inst.alaiei, care rezult din legea energiilor:

(2

(i)

i (e), nlimea

lichidul trebuie de pompare a

Hi -1- Hin.,

= H.
pe

+ ha + It"
cond uctele de 'jaspiraie,

(8-13)
respectiv

(P2 -

PI)

+ (Pd,

Pri,)

!J.p

+ !J.p,p

(8:10)

unde h si It snt pierderile de sarcin {'efular:.' r H.eorganiznd expresia(S-13), se obtine:

care .termenul t:pv = P2.- PI reprezint diferen.a de presiune realizat ven.tdator (l~u.nllta presrune a static a venti latorului ) i care nu difer ?rdlll de marime de termenul !J.piJ. = Pa - Pa astfel nct n calcule ine seama de amndoi termenii. ," , aspir devine

Hin"

= H. -- u, + ha
Ze Zi

+
p,

+ li, =
+ "'v~ 2g

+ p, pg

. In cazul n care va.spira.ia ven ti latoruhji este liber (ventilatorul dl:-ect din atmosfera), expresra presiunn tot ale a ventilatorului (fIg. 8.3, a):

D:i/'r

+ ha + h,.

(8-14)

Cu notaiile: Ro

Zc -

deoarece Dac prcsrunca

Suma PI

+ Ps, =0.
ref'uleaz. direct n atmosfer), (8-12) !J.p, =

zi' nlimea zic;


,

geode-

refularea este liber (ventilatorul total este (fig. 8.3, b):

FI s =}] g MQ2

+Pe-l~
P!J

l n lt, ime a
de
PR
Fig. 8.4. Schema unei instalaii de pompare ,

st.atic ;

PI

+ !J.Pa

= ha

+ u..
2g

pierderile sarcin;

(se consider

P ~ O).

lI1*Q2

= "'e");-= a(Ur

+ MQ\

238 239

ii [lJp}

{
Fig.

Fig. 8.7. Schema unei instalaii

de ventilare,

L-

., <,

La o serie de instalatii . se realizeaz la presiunea

p.

=P =

O (intrarea
i rezult:'

si

leIT'ea' din

instalaie

atmosf~ric)

a
Fig. S.6.

8.5.

Curba caracterlstie instalaii (H.'fO).

a unei

Curba caracteristic instalaii (Es = O).

(8.18)
a unei

sau, (i) .
I

prin

nmulire

cu pg, (8.19)

prin inc~uderea ~ pierderile de sarcin a termenilor (e) funcie de debit, relaia (8-14) se poate scrie:

cinetici

din

Hin,1
In regim permanent

= H.

+ :11*Q2.

(8-15)

cu o reprezentare (v. fig. 8.6).

grafic

asemntoare

cu aceea a instaJaiei

n circuit

nchis

"

de micare 8.2. POMPE CENTRIFUGE (8-16) I AXIALE

respectiv energia specific transmis Iluidului d~ ctre pomp trebuie s Iie egal Cu energia specific necesar vehiculrii n instalat,ie a debitului considerat. La o instalaie dat, conform relatiei (S-l5) H. = f(Q) Repre: Z en t area ~, t .f .. ' 'tnt gra frea a aces el unctn poarta numele de caracteristica instalatiei s teri t iea t . - I! l d " ." au carac eris. ex erwar~. n sistemu e coordonate (H, Q), ea reprezint o arabol degradul dOI cu ordonata ~a orj~ine egal cu H, (fig. 8.5). Dac/ . = (uneori PI = P. = O, respectiv seciunile (i) i (e) snt cu nivel liber) HP,= La o instalaie n circuit nchis (de exemplu o instalat.ie de '1' '. lzi g). H - O nt lnlti d .. . , nca ZIre , .s -d" reaga lI~a rme e pompare fund fedosit numai pentru invinzerea pIer. erilor de sarcm (fig. 8.6). b c

Pompele centrifuge i axiale au ca element principal n t.ranslormarea energetic E.M. ~ E.H. interaciunea dintre paIele unui rotor i f1uidul vehiculat. . . Astfel, aceste maini hidraulice fac parte din categoria generatoarelor hidrodinarnice, dar principiul de funcionare difer Intructtva ntre cele dou tipuri de pompe: - la pompele centrifuge creterea energiei liehiclului i deci pomparea se datoreste ndeosebi fenomenului de centrifugare realizat de micarea palelor rotol'ului' ce proiecteaz radial lichidul de lucru (fig. 8.8, a) ; - la pompele axiale fenomenul de centrifugare este redus, particulele de lichid fiind mpinse ele ctre rotor pe traiectorii elicoidale. PaIele rotorice se "nurubeaz" n lichid i, prin circulaia pe care o produc, dirijeaz axial lichidul (fig. 8.8, b). O categorie intermediar de generatoare hidrodinamice o formeaz pompele diagonale care formal aparin pompelor centrifuge. La acestea, lichidul este dirijat semiradial sau semiaxial (fig. 8.8, e).

1
J

Je

Este de ineles c .la instalaiile de pompare mai complicate, ~ulte clonduc~e!elSae in sel:Ie I paralel, caracteristica exterioar e duct msta aiei I se obine prin compunerea caracteristicilor con ucte.

cu mai depinde fiecrei

Schema

instalaiei

de ventilare 8.2.1. ELEMENTE COMPONENTE. TIPURI CONSTRUCTIVE Snt prezentate citeva tipuri de t.urbopompe, cu.elementele lor constructiva, care grupeaz diferite caracteristici indicate n clasificarea pompelor.
16 "- Mecanica fluidelor c. 2087

. . La o instalaie d~ ventilare, prin neglijarea forelor masice, deci a inlm~Il.?r de pozl~e z, dispare nol.unea de nlime geodezic. Legea ener iilorscrrsa intre seciunile (~) I (e) ti pstreaz forma (8-13) in schi b gl' (8-14) devine (fig. 8.7): ' m , re aia

+(",
,
. \ ..

'

a
Fig.
a pompa c-

b
particulelor

c
fluide la:
axial;

8.8. Micarea

cent rifug : b - pompa pompa cu rotor diagonal.

240

. 241

-r----r

Ro/ar _ r+:

Labirinl

Fig. 8.11. Fig. 8.9.

Pompa

centrifug

monoetajat

.J

I i

Astfel de pompe snt utilizate curent n instalaiile pentru construcii i se caracterizeaz prin debite ntre 0,8 i 125 Ils i nlimi de pompare pn la 55111. Din aceast grup fac parte pompele fabricate n ara noastr la Intreprinderea de pompe Bucureti, seria Lotru-Cerna-Cri. In figura 8.9 este reprezentat schematic, prin elementele componente principale, o pomp centrifug monoetajat la care se disting: - rotorul calat pe arborele de acionare i fixat cu ajutorul unei pene. Acesta este format dintr-un numr de pale (palete) fixate ntre dou discuri. Discul exterior, dispus ctre racordul de aspiraie, are o deschidere central prin care ptrunde lichidul pompat; - staiorul (carcasa sau camera spiral) colecteaz lichidul vehiculat prin canalele dintre paIele rotorului i il dirijeaz ctre seciunea de refulare a pompei. Seciunea trans\'ersal a statorului crete n sensul circulaiei lichidului ntruct i debitul preluat crete;

hid sau de in ltimea de 1IC de t si temperatura I U1 ur. de lucru , , r e na ura ,i ., . t d et.ansare : t folosi SI alte SIS eme e '. ' . d . d pompare, se po '. t sare ntre discuri SI stator, eci e - labiriniii snt elementele de e. an, D . plu n' eompartimentul . . 'd'l ,1 rrnce interroare. e esem '.. _ . _ limit.are a pier er~ OI' : ou, .: t _ r hi d cu presiune ridicat care al e ten_ dintre discul exterior I st.atoI. ex~s.a ~c. Il de etansare al labirinilor consta dinta s revin ctr~ aspIraIe. rt:nCjlplUI'scar'eali~hidului prin spaii fo. arte ' hid 1 are crea a a m t l n rezisten.a 1 r~\1 rea m. d' hror ' font Iace corp comun cu sta oru . 1 l Llahirin t realizat 111 ronz sau , inguste' ndeu. ele labirint snt date n figura 8.11.. l Exemp e e m .. Uneori, Ia pompe man, pen~ tru o bun dirijare a curentului ctre camera spiral, se p~'evede dup ro tor un aparat ['dIrector cu palete de dirijare ixe sau reulabile (fig. 8.12). La p~mpele mici i mijlocii aparatul director
. Functie

'

, .J
(

- difu iorul, care uneori poate lipsi, este o pies divergenta la captul statorului. Se termin cu Ilana de racordare la circuitul de refulare. Aceste trei piese realizeaz transformarea energetic E.l\f. -> E.H. In canalele dintre paiele rotorului, Iichidu] este accelerat datorit n special forelor cent.rifuge, energia 11ldraulIc predominant fiind de tip einetic. Ctre seciunile de ieire din canalele rotorice, crete i energia de presiune corespunztoI' lrgirii acestora, ns camera spiral i difuzorul sint elementele constructive care realizeaz n 5lafar Presgomdur principal transformarea unei irnportante pri din energia cinetic in energie potenial de presiune; - presgarnitum sau presetupn (fig. 8.10) asigur etanarea statorului la arbore i limiteaz astfel pierderile vo lumice exterioare (scurgeri de lichid n exterior pe lng arbore). Elementul de baz l constituie garnitura de etanare realizat curent din azbest Fig. s. ]0. gralitat, hum bac sau il] impregnat.

lipsete. .. l' Organul pnnapal. ~ar~ :ea~zeaz transferul energiei ctt e hchid este rotorul. De ~ce~a, form.a rotorului poate constrtui un eriteriu de clasificare al turbop?m: pelor (tabelul 8.1). Se apreciaza c pompa axial est~ u~ c,az limit de pomp centnfuga (1 adial).
Pompa centrifug multietajat

Fig. 8.12. Pompa

cenlrifug

cu aparat

director.

Constructiv, pompa centrifug multietajat are mai multe rot.oare calate pe acelai arbore (fig. 8.13). Dup fiecare roto~ urmeaz un aparat diectol' I canale de ntoarcere pnn care se ratrimite lichidul ctre rotoru! imediat urmtor. Prin aceast~ dispoziie, pompa este capabil

Sediuae 1-1 Fig. 8.13.

242

243

~I
\

<a
m

I
'" "f
M
o ro
-e-

~~

<5

11
~
I

o -e-

10=0

.'"

<5

de nltimi de pompare mult mai mari, f~ncie de numrul de etaje. Etajul este deci o unitate de transformare E.M. -+ E. H. Dac la un debit dat Q, inlimea de pompare a unui etaj este H1, ntreaga pomp va avea o nlime de pornpare H: H

<aro rl o
U)

mHl>

~
:z:

"
.3

...

ro
~"'

la
00

'" ci

ci
ro

..;

.o

-e

1"
..~

1:0
"? '""! o

I
~ ... ~ o
....
U)

';:;'

'" ~
ia
00

'"

'" ~ 00 .o

unde m. reprezint numrul de . Fig. 8.14. etaje . Dintre pompele utile instalatiilor si care se fabric n t ara noastr, se amintesc pompele centrifuge multietajate' de tip Sadu i Olt: Pompele Sadu acoper un cmp de Iuncionare cu debite de 0,6 ...28 Ils si nlimi de 8... 180m, funcie de mrime, turaie i numr de etaje. Se folose~c la alimentri cu ap, la vehicularea apei de rcire etc. Varianta Sadu-S1 dispune de o construcie special, cu posibilitatea rcirii presetupei, i este destinat pentru pomparea lichidelor .neagresive avnd temperaturi pn la 130C. Seria Olt este utilizat p~r:tru ahmentarea cazanelor cu ap fierbinte pn la 130C sau n alte conditii similare (Q = 12 ... 20 Ils, H = 50 m/etaj) .

Pompa

axial

1"
r. o ee ro

=o
la
00

...
rl

"

"i

,....

o o
""

''" "

~ .n
rl

Pompele axiale se folosesc de obicei n scopul deplasrii unor debite mari cu nlimi mici de pompare (irigaii, desecri, folosin.e energetice), rareori, pompe cu gabarit redus, pentru ajutarea micrii unui agent termic n instalaii de nclzire. Pompele axiale pot fi cu ax vertical sau orizontal (fig. 8.14) i prezint de regul un aparat de dirijare a curentului amplasat in aval de rotor. Uneori, se prevede un aparat director i n amonte. Pentru a putea funciona, rotorul pompei trebuie s fie situat sub nivelul apei din bazinul de aspiratie. Se construiesc n ar pompe axiale verticale DY (cu paIe fixe) i DVR (cu paIe reglabile) cu caracteristicile Q = 500 ... 3330 ljs i H = 2 ... 11 111.

\ ..

~D'
,....
>

'"
ia
00

'" '""! o o '"

'"

<Li

Alte tipuri de pompe .~.~;.= g,~


j:j

'RI
E
o o.

=> =>

I~
244

"
C.

S ..

:;
.::: I

* iE

. ~
e.

<O-

::;."'"

=>~" I I

~E E

f:;

~!::::;

.;-

!.

Pompele submersibile se folosesc n cazul in care axul pompei centrifuge se afl cu mai mult de 7... 8 rn deasupra nivelului apei din bazinul sau puul de aspiraie i celelalte tipuri de pompe nu pot funciona. Aceste pompe snt cufundate n lichid i principial snt de dou tipuri: cu motorul de antrenare la suprafa (fig. 8.15) sau submers (fig. 8.16) . La tpurile cu motorul de antrenare la suprafa .. este necesar o construcie aerian pe care s se monteze motorul de ant.renare. Arborele care transmite micarea la pomp este trecut prin conducta de refulare.

I
i

1
1 J

245

I I
I

J
Pomp

v ',' 0" 'ecific transmis fluid ului poart numele In aceasta slt.u~l.e, .e~e~oH sp iar debitul vehiculat pnll toate canalele de sarcin teoret~ca mfm.l.ta . T';'t' de fluid este: este QT<o' Expresia putem primr e . (8-20) PT<o = pgQTroHr<o' . al l'otol'ic In ipoteza un ui ro tor .cu n Iizura 8.17 este reprezer;tat un c~nntrare n canal S-CI notat cu (1), Iar d ? . f' . d le Secuunee el.. . un numar in unt e pa? .' nd razelor 1'1' respectr' '2' .: d 1 sectiunea ele ieire cu (;,,) I c~respu ~ de a lungul acestui can al, care la nn u 'O particul fluid ce se dep aS,eazav t are vit.ez.a al)sOlut V. . v hmlara constan a co , 1) su se rotete cu o YItez~ ung vitezei relative (fa de cana ,. bsolut rezult din compunerea , '\ Iteza.a. . 1 -+ (datorat rotaiei canalulUI): si a VItezeI tangenla e (8-21)

v = w + i.

! Fig. 8.15. Fig. 8.16.

v -e z ca viteza pal'ticulei fal de un ~istel~l Viteza alJsoluta v se mterplve~ea sa pompei. ntr-o ml~care de rotaIe fix de referin , de exempluifjat),a ,et carc:angential are modulul: 1al' 'a co (rac S , '\ 1 eza , cu yitez ung 1lIU (8-22}
V

La lungimi mari ale arborilor, n funcie de destinaie, se pot folosi pompe submersate mpreun cu motorul lor de acionare asigurat s poat lucra sub nivelul lichidului. Constructiv, este posibil ca acesta s funcioneze ntr-o capsul etan cu aer sau ulei sub presiune in interior, sau s fie de tip umed. Au fost executate pompe submersibile multietajate (cu rotor diagonal) cu nlimi de pompare de pn la 2000 ... 3000 m (in industria petrolier pentru extraetia titeiului). La 'noi,' pentru alimentri cu ap din puuri se construiesc pompe de tip Rebe (centrifug multietajat) cu debit pn la 8 ... 10 I/s i nlimi de pornpare de 100 ... 150 m. . Pompele monoetajate cu rotor diagonal snt pompe de tip Brate cu arbore orizon taI, folosite n industrii, antiere, lucrri edilitare, avind domeniul de funcionare Q = 80 .., 1 200 lIs i H = 5 ... 17 m.

= wr, 1 de calcul la axul de rot aie. , .' unele r este distanta de l~ punctu t re (1\ si (2), n figura 8.17 s~ dl~tll1g
u .'

Coresptmztor se.c.lUr;:lor ,eleme\!olute', { a vitezei tangeniale l ~ dmtre el unghiurile CI. dintre dlr~clll~ '\ It:.z ai tanO'e~tiale (luat n sens ll1versl . diree.iile vitezei relatI"e ?va '\:~.~~~aimpul~ului pentru micarea fl:ndulu~ Iri eontinuare se aplIca te? d t 01 format de limitele unui cana , . . 1 suprafetei e con r cuprins n in terlOru 1 '.'. (3-63) se scrie: tori Astel conform re alel , ro ()I'lC. -, -s-+ F-+ (8-23) 12 - 11 = , in care: . d intrare 11 este fora ele impuls n secmnea. e. . ..,. de i ls 'In sectiunea de ieire (2), 10 - fora e Impu, suma forelor ex~er.ioare ce ctioneaz asupra l'luidulUl dm canal a , l . tes t e din caJculu Se reamlll . "eetorial c mo~nentul UJlel fore
(1) ;

fi -

Vz __

Uz

Pompele monoetajate cu dublu {lux se construiesc pentru debite mari, avnd o dubl aspiraie. In ara noastr sint fabricate tipuri ca Siret (Q = = 100 ... 2200 l/s, H = 6 .., 40 m) i NDS (Q = 170 ... 1600 l/s, H = 15 ... ... 90 m), care se folosesc n alimentri cu ap industrial sau potabil, n irigaii etc. Se mai folosesc pompe pentru epuismenie (EPET), de nmoluri (ACV) sau pompe de proces (TERMA) n industria petrochimic, pentru condiii grele de funcionare i cu temperaturi ridicate (400C).
8.2.2. ECUAIA FUNDAMENTAL A TURBOMA1NILOR

.f

punct O este un d' I planul vector M perpen !lCU ar pe -+ de suportul forei F i"'2 Hl I . d e f"t punctul O, i are expreSia: fa de un
'-+

u :-.
-+ ->

(8-24)

S-a definit nlimea de pompare sau sarcina efectiv ca fiind energia specific (energia corespunztoare unitiide greutate) transmis de ctre pomp fluid ului transportat. Se presupune cazul unui fluid perfect (fr viscozitate) aflat n micare permanent printr-un rotor cu un numr infinit de paIe, astfel in ct fiecare canal rotoricreprezint un tub de curent elementar.
246

vecie are -, ~ n care -+ r este raza punctului de aplicaie al forei F iar semnul X indic plcdt:sul, "ectorial dintre -; i

o
Fig. 8.17.

F.

247

"

Modulul

momentului

111 este:

111 = rF sin O
unghiul dintre vectori; -; si (fia 818) mtnd seama de relatia (8-?3) si de' p ,o' , , oar t I f tI' ,-, reclZarea anteri, mornen u ,or,e OI' exterIOare aplic t ~ fl id: lui , canal are expresia: a e UI LI Ul din un~,
O. este

- componentele r ad iale ale vitezelor absolute, egale cu cele radiale ala vitezelor relative

WI

sin

~l

o
Fig. 8.18.

cu modulul
;l[

M=-;2Xj2--;IX~,
(900
-

(8-25) sin (900


_

(8-31)

. (826) Cu dehitu] elementar pe un canal rotoric dQ' . . r.entru coeficientul de neuniformitate di _ I, adm i.ind valoarea unitar rilor n cele dou seciuni (1) i (2) slnt ; expresia (3-61), valorile impulsu-

= r212sin =

0(2)

r 11, ,

0:

)_

r212 COS0:2

r111 COS0:1,

= W2 sin ~2;
iale componentele ale vitezelor tangenrelativa
W1u

b
a -la Fig. 8,19, Triunghiurt de. viteze: intrarea in canalele rotorice , b -la ieirea din canalele rotorice.

care

se introduc

Il = P dQvl, in expresia (8-26):

12= P dQv2'

w1 cos
W2

~1

WZu

cos

~2

= u1 = Uz -

VIu' V2u'

(8-32) teorema cosjn~surilor: \0-33)

111 = P dQ(t2V2 cos


aplica

RalOnamen tul se poate mentul rezultant 81[:

0:2 r1V1 COS0:1}' t t '1,', u uror Cana eloi rotonce

(8-27)
I se ob,inemo-

In continuare,

in cele dou

triunghiuri ui
ll~

se aplic
2U1VI 211zV2

wi =
w~ = care transform relaia

+ vi

cos cx't, cos


cx'2'

.
Puterea

. , ~,=
transmisa

pQT",(t2V2

cos

0:2 -

tIVI cos

0(1),

(8-28) este dat


0( ), 1

+ v~ -

Iluidu lui prin modificarea

imp
0:2 -

PToo
innd seama

= 8I[w
H
Too

u su

1 1 '
llJ

(8-29) n: (8-34)

pQ TooW (r 2V2
(.) (
-

cos

r1V1

cos

de relatia: .,

,
i

ui - lli wi - w~ v~ - vi H r ----+---+---,
2g 2g 2g

de relaiile -

(8-20) i (8-22), se obine


g r2V2 GOS0:2

final:

r1 v 1 COSo:-1 )

sau

H,,,,

= .!.. g

(U2V2

cos

CZ

1 1

v cos cz )

1 .

(8-29)

Relaia (8-29) reprezint ecuatia fundamental ' . cunoscut sub numele de ecuatia Buler S hlini ,a turbomamtlor si este a~it n cazul ventill!toarelor ~t si n' e ISU 1::,laza c ~Guai~ este valabil dm urm trebuie schimbati ntr~ ei ,cda~~. t ur, 11 1elor hidrauiics (la acestea S . t ',..' m ICll 1 SI 2 ) arCl?a eoretrc mfmit nu depinde d ' '. '. zele ~e m.tl'are i ieire din ro tor. e natura flUldulUl, CI doar de vite. Dm trlUnghiurile de viteze refel'itoar (fIg. 8.19): e la seciunile (1) i (2) se obin componentele tangenials ale vitezelor absolute

numit ecuaia fundamental n citeze, spre deosebire de forma (8-29) care mai poart numele de ecuaia fundamental n unghiuri. Analiznd membrul drept al ecuaiei (8-34), se observ c primul termen cuprinde vitezele tangeniale (U2>U11 intruct r2> r1), al doilea, vitezele relative (w1 > wz, canalul avnd o form divergent), iar al treilea, vitezele absoIute, Primii doi termeni reprezint creterea energiei poteniale a curentului datorit centrifugrii i lrgirii de seciune, n timp ce ultimul, creterea energiei cinetice. . Unghiurile ~1 i ~z definesc direcia i sensul vitezelor relative i snt elemente caracteristice ale rotorului. indiferent de conditiile de functionare ale acestuia. Din aceast cauz se numesc unghiuri constructive. In schimb, unghiurile cx'l i cx'2 se numesc unghiuri [uncionale deoarece depind de mrimea vitezelor ~angeni~le (deci de turaia rotorului) i de debitul de fluid transportat. Din ecuaia (8-29) se observ c n cazul n care cx'l = 90, HToo are valoare maxim:
(HToo)ma,

1 1 = - UZV2 cos ; = - UZV2u' 9 g

(8-35)

(8-30)

Unghiul tangenial

"1 = Uu

goa

semnific o vitez absolut VI perpendicular respectiv o intrare normal (radiaI), fr schimbri

pe viteza de direc-

248

249

..

__

._.-

_._---_._--------------------------------------------,

ie i .deci fr ocuri la treceI'ea fluidului ctre canalele retorice. Cu (1.1 = 90 unghiul constructiv q rez It ~ (fig. 8.20): ~ 1-'1 li a
0 ,

-,
(8-36)

-,

-, -,

u,
Fig. 8.20. Triunghiul
vi teze la intrare 90.

de
cu

La pompe, unghiul [31 ~ 10 ... 20 Valorile optime din punct de vedere cavrtaional snt ~I = 14 ... 17 Pentru a. s~.abili Care este influena unghiurilor (32 asupra ~arclJ1l1 pornpei, se pornete de la expresia dsbi tului QT<o:
0 0

"'1 =
n care:
V2r

(8-37)
(! -

a
Fig. 8.22. Formele
paie orientate Inainte;
b -

b
paleJor retorice:
radiale; cpaie orientate Inapoi. paie

J
l
.J

este c?mponenta radial a vitezei absoJute V2; Dz - dlan:etrul corespunzlo: i.eirii .din canale egal Cu 2/"2; bz' - grosimea canalelor la Ieire (dist.ant.a dintre discurile rotorice v. tabelul 8.1). ' , Din triunghiul de viteze la ies.,ire (v. fi!!. it . b J - 8.19), componenta a vitezei a so ute poate fi exprllnat sub forma:
V2"

I
I I

totodat transformarea
tul mainii. Unghiuri

t.angential '

=
U. .

Uz

V2r

ctg [32

sau, innd seama de (8-37),


t'2
0

I
=
~D,i:'!.v
OToo

ct" . B 2

(8-38)

J
I

Cu c(08nd3~ia ()(l = 90 (oc minim la intrare), sarcina pompei este dat de re 1aia - J), care devine:

I
i

.1

ETaJ

= ~
9

llZV2u

= ~ U.Z (U2
9
.

QTen RLJob.,

ctg

~z)'

(8-39)

Dac tura.ia rotorului se ment.ine constant' u -~ ct H liniar de debit cu (32 drept p~rametru La eiebi~ -;ul 'Q T~
.

HT~

sarcina

HTa>

u~.
9

t -. f . Oese O uncdle J'eo , corespun e In figura 8.21 S-a

uJ

J
o:
Fig. 8.2]. Caracteristicile de teoretic Intinit. sarcin

reprezentat grafio relaia (8-39) pentru :azul'lJe ~2 > DO, ~z = 90, ~2 < 90, iar I~ fIgura 8.22 s-au indicat canalele rotorl~e i Ylezele la ieire n cele trei situaii. Apare mai avantajos din punct de vedere energetic ~2 > 90, ntruct sarcina crete cu debitul, S-a constatat totusi c viteze absolute Vz mari la iesire nu snt Iavorahilc dect n anumite' limite deoarece camera spiral care transform parial energia cinet.ic n energie de presiune al' deveni prea voluminoas i

al' fi nsoit de pierderi de sarcin'care scadrandarnen90, rotor cu paIe dirijate nainte, In sensul rotaiei (fig. 8.22, a), nu se folosesc uzual la pompe, dar ele pot aprea n cazul vent.ilatoarelor la care nu se impun creteri nsemnate ale presiunii, ci doar vehicularea gazelor. Aproape totdeauna pompele centrifuge snt echipate cu ratoare cu paIele dirijate napoi ((32< 90', fig. 8.22, el, unghiul (32 optim fiind n jurul valorii de 30 cnd energia potenial Ia ieirea din rotor este superioar energiei cinetice, iar randamentul mainii este mare. Situaia intermediar, ~2 = 90 corespunde unei ieiri radiale (fig. 8.22, b), pentru] care energia potenial este egal cu energia cinetic. In cazul pompelor axiale , ecuaia fundamental capt o form mai simpl. In figura 8.23 s-a reprezentat desfurarea n plan a seciunii prin rotor i aparat director, cu un cilindru coaxial axului de rotaie. Fenomenul de centrifugare lipsete (nI = U2 = [l), particulele fluide avansnd pe traiectorii axial-elicoid ale. Triunghiurile vitezelor la in trarea (1) i ieirea (.2) din rotor snt prezentate pe aceeai figur. La intrarea n rotor, viteza relativ I orientat dup unghiul constructiv (31 se nsumeaz vectori al cu viteza tangenial il, rezultnd viteza absolut VI' Alegerea acestor elemente trebuie astfel fcut incit unghiul ()(I = 90 (condiia de oc minim la intrare, asemntor cazului pompelor centrifuge). De asemenea, la ieirea din rotor unghiul constructiv (32 se alege n aa fel Incit la debitul i turaia pentru care. se proiecteaz rotorul s existe oc minim la intrarea n aparatul director. Pentru aceasta I ~ este necesar egalitatea Un-Apara! ghiului ()(2 cu t~n~.hiul de aezare ctrecio: ~ '
(32)
0 , 0 ,

J :
:
"-

250

:;r:~e:~g~~u~;:lJ~:eiL~ P;~?f~ 'i ~~\ mOdi~ica~e ..uneori chiar n timpul ...iL-" funcionrii. Asemenea rotoare Rolor __ cu paIe reglabile au randamente i optime la diferite condiii ele exploatare.

al~

~u
1

a, _
'"

___. fJ,
Fig. 8.23.

251

Tinind

seama

III = Uz

=
VI

tz,

ecuaia
(Xl)

fundamental U(V2u -

in unghiuri
1

H T<o
iar

1 ( =n V2

cos

,,1
(X2 -

cos

=9

VIu) = - uj.v"
9

(8-40)

tualele modificri ale pierderilor de sar-ema !-n instalaie. Valorile lui l: snt cuprinse ntre 1,05 i 1,50 (valorile mal ma~'1 corespund pu t.eri lor ~1l~1). Conform relaiei (8-20), puterea transmis unui fluid perfect m Ipoteza rotorului cu un numr infinit de paIe este:
PT<o = pgQTccHT"'" In realit.ate. nici fluidul nu este lipsit de viscnzit.ate, nici numrul de paIe nu este infinit. Dac rotorul are un numr finit de paIe (uzual 4 ... 12 pale}, sarcina teoretic HT, pstrnd n .continuare .fluidul perfect, este mai mic, deoarece canalele rotorice nu mal snt tuhuri elementare de curent I particulele fluide se influeneaz reciproc:

cea n viteze:

- wi H Tco --29

w~

+ --_o
2g

lJ~ -

vi

(8-41)
are drept rezultat

Dup cum se observ, absen.s centrifugrii o relativ reducere a nlimii de pompare.

lichidului

H
8.2.3. PUTERI I RANDAMENTE
T

= J!1':n. 1+ p

(8-46) care depinde de numrul . . ~ . ' ~ mal mica decit HT, dupa cum . s se in seama de pierdetrei tipuri: .di?tre piesele n m!c~re i I lichid, Ele se exprima pnn (8-47)

Dac printr-o instalaie de pompars este whiculat un debit Q, puterea P tran~mis de pomp lichidului se numete putere util i este expruuat pril~ relaia:

Pu = pgQH, (8-42) n care p este densitatea Iichidului, iar 11 - nlimea de pompare. ntruct exist o serie de pierderi n interiorul pompei, pnterea P absorbit de ctre pomp i care se msoar la arborele su este mai mare dect Pu:
P = unde care
"l

unde p este un coeficient (p = 0,20 ... 0,45) i forma palelor*. La fluidul real, nlimea de pompare H este se va vedea n continuare. La stabilirea randamentului pom pei trebuie I'ilo aferente mainii hidraulice, care snt de pierderi mecanice Pm elatorate frecrilor piesele fixe, precum i ntre piesele n micare randamentul mecanic 1')"" definit de expresia:
P - Pm 'I)m=--p--;

Pu
1)

(8-43)
de exploatare puterea considerat. de grupul

este randamentul

pompei

n punct.ul

Puterea agrega/ului de antrenare Pa. este antreneaz pompa (motor i transmisie):

absorbit

Pag
n cara: randamentul motorului;

P = ---, ''lmot."'Itr

(8-44)

, e pierderi columice, n sensul c o parte din debitul vehicu lat prin pomp nu se transport efectiv n instalaie. Aceast parte, fie c revine ctre aspiraie prin neetaneitile dintre rot~r i stator, fie c se pierde n exterior datorit etanseittilor nec.orespunzatoare; . pierderi hid;'Gt~lice (n in terio~'l!l mainii) care. s~ d ator~sc, att .frecI'Jlor i desprinderilor particulelor flul?e de con turul rigid al micaru Cit I ocurilor la intrarea n eanalele ro torrce. Pierderile vo lumice I hidraulice se exprim prin randamentul interior "li' conform relaiei: 'YJi =---.
P Pu Pm

}
.i

I
I

(8-48) se reflect prin randamenuil pom(8-49)

randamentul transmisiei micrii aeionare la arborele pornpei.

de la arborele

motorului

de

In
pei

totalitate,
'r;:

ee le trei categorii

de pierderi

1
J

Transmisia micrii poate avea loc prin cuplare direct - rotorul pompei calat pe ar!:>oreJe motorului - ("lt, = 1), cuplaj elastic ('1)/,::;;; 1), reductor cu angrenaje (r,tr 0,90 ... 0,94 pentru o pereche de roti dintate) si transmisie prin curele trapezoid ale ("l/T::;;; 0:90). '"

In sfrit, puterea instalat acionare este: ' ,

PI n cazul

folosirii

unor

electromotoare

de

La o pomp dat acesta depinde i, la o anumit turaie, este funcie

de pU!letul de de dehitul Q.

exploatare

considerat

(8-45)
n care k este un coeficient de suprasaroin care 'ine seama de rezerva de putere necesar nvingerii cuplului de pornire al pornpei, de variatia puterii agregatului de pompare la variaia parametrilor de funcionare i' de even252

Palele retorice, rnai ales la mainile axiale, sint destul de distana te Intre ele i cOl~sLitllie din punct de vedere hidrodinamic o reea de profile. Micarea Ilu idului prm ac~asla retea - departe de a fi o reea alctuit, din tuburi elementare de cur~,,~t - se reahz~aza c~,dls~r1but ii de viteze ncuniforrne in sectiunile canalelor rotonce, apanl~ de vlrtejuri etc: 1 cor."le
mo'derne cu privire

la

curgerea

prin ro tor

in s~al11. de Ior.ele

hl.drodlna~lc.e

(rezlste~la la

naintare i portan) care acioneaz influenat de prezena celorlalte.

asupra Iluidului intr-un

spaiu In cal e fiecare pal este

253

8.2.4. CURBE CARACTERISTICE LA TURAIE CONSTANT Prin curbele caracteristice fice ale funciilor: ale unei pompe H . I se In e eg reprezentrile

gra-

axa ordonatelor la Ho' definit ca nlimea de pompare la debit nul. La unele tipuri de pompe centrifuge, punctul AI este situat ehi ar pe axa ordonatelor ceea ce conduce la extinderea domeniului de folosire a pompei.

f1(Q), f2((I), f3(Q), f4(Q),

P
'1)

=
=

(850)

1,

Caracteristica

de putere

Puterea teoretic Prc<! are expresia


ma de relaia (8-51), rezult:

dat de (8-20), din care, innd sea(8-53)

N PSH
la turaie constanta,

\
, 1

rHeguI, cnd nu s. e face specifieare, se subjjlt.elege f (Q) earacteristiea energe t rea ~ 1 ,numIt simplu caracteristica po'mpei In contmuare se vor analiza p " eJ t . . b .. despre N PSH of, o . lolJ!l e r~1 cur e earacteristice. urmnd ca sa se aca precizan ulterinr, .

P:

Caracteristica Se apeleaz se poate scrie:

de sarcin (energetic) la relatia '

(8-39) care pentru HToo

reprezentat grafic de o parabol ce treee prin origine (fig. 8.25), Puterea teoretic PT are aceeai form, dar cu valori mai reduse, la care, dac se adaug pierderile de putere corespunztoare pierderilor mecanice, vo lumice i hidraulice, se obine caracteristica de putere a pompei P = f2(Q) Se precizeaz c ea este puterea absorbit. de pomp la arborele su i nu puterea util Pu transmis fluidului. Din graficul P = f2(Q) se observ c la pompa eentrifug puterea crete odat cu dehitul, avind valoarea minim Po la debit nul.

o turais

II -_

ct

(deci u2 = ct), (8-51)


I

= a - bQ Tx.,

Caracteristica

de randament (8-49), ca raportul dintre

cu a i b constante. Se consider cazul obisnuit 1, ' constructiv (3 < 90 ( 1 ,'. ,'. a pompele centl'lfuO'e cu unzhiul . 2 pa e onentate in apor v fif! 822 ) ."'. '" graficul relaiei (8-51) reprezint o dre ~' . :-' . ,C ,SItuaIe in care p8.24). Conform relatiilor (8-46) si (~_~~~ cu alm a descr~scatoare (fIg. 8.21 , , L ., sarCllla teoretic HT devine:

Randamentul unei pompe este dat de relaia puterea util P" i puterea absorhit P:

I
1"

0I',
I

Pu)
P

HT
avnd panta

= _1_ 1 + p

(a -

bQToo)

a' -

b'Q

Too:

(8~52) I

reprezentarea grafic tot o dreapt mal llllC (a' < a, b' < b)_

I ' o". ' u ai CU o ordonata la orrgme

Pentru a trece de la sarcina teoretic H I ., . de pomp are) H trebuie s set' _ . T . a sar.ema efectiv (nllimea , , ,ma seama de pierderile hidraulico din .' t " , l' Hl el!H I noell OIU po~npeJ.. Acestea ,snt de dou tipuri: o pierderi de sarcm proportionale cu Q- - curba (111) din figura 8.24: ' plel'(l~ri prin ocuri la intrare n ea~lalele rotorics proporionale eu (Q _ Q j2 111 cal:e Qc este debitul pentru ea re POIr;P~ funcioneaz fr ocuri la t urat.ia datcurba (112) elin figura 8.24. ' . Pierderile hidraulice nsumate - curba' (h! -+- 112) - se scad din sarcina teure tic HT' rezultnd final H = f](Q). Curba earaetel'lsye de sarcin este o parabol Fig. 8.24. Caracteristica de sarcin con~:ava ,de. gradul doi, ~are i atinge la pompa cenlrifug. m aximul intr-un punct il! t Illtersec:teaz
v

i depinde de dehit conform graficului 'Yj = f3(Q) din figura 8.26. La o turaie dat, curba randament.ului prezint un maxim n dreptul debitului Qc' la care ocuri le sint minime. C'?Je trei earacteristici analizate pin n prezent s-au grupat pe aceeai diagram n figura 8.27, pentru cazul unei pompe centrifuge, la o turaie dat. Dac turaia este aceea pentru care a fost proiectat pompa (turaia nominal), debitul, nlimea de pomp are i puterea corespunztoare randamentului maxim se numesc nominale i snt datele care se nscriu pe pl-

...

----

,D r_

1)moxl-----~"?-...

,
/

/~

a
Fig. 8.2.;. Caracteristica de putere la pompa centritug.

a
Fig. 8.26. Caracteristica de randament la pompa ceutr ilug,

2.54

255

1 ' . rad/" iar unde co este viteza ung 1 llU ara, m. ", coeficientul de scar al viteze lor : kv

IL -

turat.ia, '

n rotjrnin , rezult (8-56)

kllen.

. " , .: ativ) c randamentele nu se modific de Dac se conSidera. (m ~nod'laP.lOxd~mt, "Of'!/('Ientiide scar ai vitoze lor, lungit t din re atla mie c " , , lamode Il a p~o 81~'6) 'bt" 1 relatiile de similiwd,:ne ale pompeior : milor i turalel (-J ,se o ,II , _ raportul elebitelor
Fig .: 8.27.

Curbele caracteristice ale pompei cenlrifu ge.

Fig.

~.Z8.

Curbele caracleristice ale 'pornpei axiale.

k
Q

QN = i"D,b.lJzr)N QM ('r:D,b2"zrhl

klkv

k~kn ;

(8-57)

a pompei. Se precizeaz c aceste curbe se refer Ia o pomp centrilug cu unghiul ~2 < 90. In cazul pompelor axiale forma curbelor este indicat n figura 8.2S. Se remarc valorile mari ale nlimii de pornpare i ale puterii la debit nul, precum i scderea ambelor mrimi odat cu creterea debitului. Aceast comportare a pompelor axiale aduce modificri n privina exploatrii inst.alaiei de pompare. Dei principial se pot trasa curbele caracteristice ale pompelor pe haza studiului teoretic, o serie de coeficieni trebuie determinati experimental. De aceea, practic, intreprinderile constructoare de pompe ofer prin cataloagele de produse, caracteristicile obinute prin testri pe standurile de probe.

cua indicatoare

_ raportul

nlimilor

de pompare
(_lg_

U.II2\')
Il,V2V

HN li =--=
H

HM

(1
-

)
M

k~

= k1lr~;

(8-58)

<: raportul
i :

puterilor k
P

= PN
Pili

= (pgQH)N (pgQH)M

kpkiH

leJ>,ik~. fluid (1cp

(8-59)

n cazul n care

dou ce 1e

1)On1pe lucreaz

cu acelai

1), re(8-60)

zu lt :
8.2.5. SIMILITUDINEA POMPELOR. TURAIASPECIFIC

kp

!.:ile~.

Relaii de similitudine In capitolul 1 s-au prezentat elemente de similitudine hidraulic i s-au artat condiiile necesare ca dou fenomene hidraulice s fie similare. Astfel, ntre pompa model M i prototip N trebuie s existe similitucline geometric (dimensiunile liniare s se afle n raport constant, iar unghiurile constructive s se conserve), similitudine cinematic (triunghiurile ele viteze s fie asemenea) i similitudine dinamic (referitor la fore de frecare, fore de presiune etc.). Coeficientul ele scar pentru lungimi se poate alege orice raport ntre dou lungimi omoloage, ~e exemplu ntre eliametrele exterioare ale rotoarelor:

: . ..' fIi entru precizarea modifierii mRelatiile de similitudine se pot .~ C!S Pel' pompe date Dae se opereaz . '. l' 1 dTcarea turaclel un " .. rimilor hidrau .Ice a r:10 1,11 1 . d p'roportionalitate (transpozLlte): t. = 1 se obtm urmatoare e egi e ,
flZ '

I I I I
I I

(8-61)

H, =

n,
~

r,

(~)2'(~)3,
Il.

(8-62) (8-63) corespunztoare turaiei ni' res-

n2

k
1

(D,hv . (D.hl

(8-54) din rotor conduce la egalitile: (8-55)

n care s-au notat

. di .. 1 si 2 m rimile cu in ICJl

pectiv nz

Asemnarea

triunghiurilor

ele viteze

la ieirea
= ("'2)N (il',).11

le
v I ntruct

=
U2

(u2)N (u')J1

= (",).\>

, ' .~. . roteza n care se 'cunosc curhele caRelatiile (8-61) ... (8-63) al ata catm ldI t. se pot obtine fr msurton, .! 1 . pe Ia o tura le a a, .' ractel'lstlce a e un ei :pom, . caracteristicile la once alta tur aie .

(l'zl.u

W -

Dz 2

= __ 60

2"11.02
o --,

. ..' tinut rin considerarea randalllenlelor. conSe precizeaz c rela \iiJ~ de Slllllhtudme ~-a~i~~'le il! (8-61) ... (8-63) nllIIla~ intnm ItIte.rstan tc. Acest lucru pen11lte folosnea eli IjJec f ra ace~tui interval, rezultatele smt onental\\e. "al de 20% de Illodificare a luralel. n a a

257
17 _ Mecanica fluidelor c. 2087

256

Spre exemplificare, n figura 8.29 S-a reprezen tat grafic familia de caracteristici eneraetice H = f1(Q, n), cu turaia n drept paramet~u. Se nern arc forma asemntoare a curbe lor si faptul c I~oate m aximels lor .jl~\l Jl12, descriu o parabola ce trece prin origrne (curbele sint

congruente),

Turaia specific
Q

. In ~tudiul, construcia i exploatarea maini lor JlIc!roc!mamlce se foloseste adesea noti. unea de turaie specific. Aceasta este turat:ia unei pompe asemenea cu pompa dat, care realizeaz o nltimede pomp~re H ~ 1 rn , cu o putere P = 1. C.P. Noiunea este mai v~ehe, curent in ~!te!atura d~ specialitate, dei este o mrime dimensional care nu se inscrie m slste:n:ll mte:naional. In ultima vreme, tinde s fie nloeuit eu alte exprrm an care ns nu au fost unanim acceptate. Dae se elimin k, ntre relaiile (8-58) i (8-60):
Fig. 8.2.9.

Turat ia specific n , conform relaiei de definiie (8-67), constituie UIl criteriu d e cJ~sifical'e a porupelor, dup cum s-a indicat in tabelul 8.1. Tipurile constructive care vehiculeaz dehite mici cu nlimi mari de pornpare corespund unor tura.ii specifice reduse, n t.imp ce turaiile specifice ridicate se refer la pompe cu debite mari i sarcini mi~i. ~. . ., . Se precizeaz c n exprimnrea (0-6/) a intr-at dcnsit.atea Iluid ului (apa) si s-a luat ca baz pentru putere, puterea util h = 1). In consecin, turaia specific n, rnport.nt la puterea unitar depinde de natura fluid ului vehiculat si de rand amont.ul pompei. n ultil~la vreme, n locul turaiei specifice a nceput s fie folosit numrul caracteristic 1(, o mrime care nu depinde nici de natura fluidului, nici de randamentul pompei, cu expresia:
J(

= 2rrn --,

Q1/'

(8-68)

(gH)'/4

n care n se exprim n rot/s, Q In cazul apei i cu randamentul

n m3/s i Ii - n m. 'Y) = j, legtura dintre

'
n, i
J(

este: (8-69)

J
sau Dar k (8-64) dac se 'noteaz
=
M

8.2.6. FUNCIONAREA

POMPELOR N REEA

'n - -, lIM

'Ii =--,

Ilj\'

]-{ ..1

lep =--

PN

PM

n.

A'

= n

'1\-

H. = H expresia

.
,

Punct

de funcionare

PN =o~, nM .=0 n, (t.uraia tura iei specifica:

specific),

HM = 1 rn , P
p1'2

1 C.P.
,

rezult

n; = n=-:,
~ H51t

(8-65)

S-a artat c n vederea vehiculrii printr-o instalaie lridrau lic a unui dahit Q este necesar ca fluidul s primeasc energia specific dat de re la in (8-15): cu mrimile int.rod use anterior. Pompa ofer, conform caracteristicii de sarcin H = f1(Q), o anumit energie specific H (nlime de pomp are), funcie de dehit.al Q. In regim permanent, H = Hi"'" Pentru precizarea debitului. transpol'tat~ se re.zolv sistemul de ecuatii format din caracteristica pompe! I caractenstica instalaiei, ceea ce grafic nseamn gsirea punctului lor de intersecie. Se amintete c n unele lucrri, caracteristica instalaiei se H mai numete caracteristic exterioar, iar a pompei, caracteristic interioar. Punctul .F de intersectie a celor dou curbe n sistemul de coordona'te' (H, Q) determin nlimea de jlompal'e H i debitul Q (fig. 8.30). Pentru o funcionare n limite economice, punetu lui de func.ionare.F trebuie s-i corespund un randament 'Y) n intervalul (0,9 ... 1) 'Y)",ax' Q Q In Funcie de tipul constructiv i de turaie, Fig. 8.30. Punctul deIu nct ionacaracteristica pompei poate fi grafic mai ahrupre la Il instala ie de pompare.

in care elementele
I

H -

1J1 m.1

pompei

date se exprim

astfel:

n - n rot/miu n,
cu

'

P _ n C.p. H), cu

.' ~Expresi~ (?-65) I~oate fi tr~nsforIl1at .ntr-o relaie m rirnile expruu at.e l!l SI, daca se In locuiete puterea

= fin, Q,

pgQH, 736 pgQII (


-_13_6 __ 1151<

(1 C.P.

=
n

736 \V):

).1{2

TI, =n

Vr
n -

Ql' "j5''j'j3<

(8-66)

care,

n cazul

apei

(p

1000

kgfm3) n.

devine: (8-67) in ro t/' nun,

3,65 n~, astfel:

li3,~

cu m rimile Il - n m. 258

pompei

date

expl'imate

In3/~ S,'l
o

J
H
H

I
:o:: <:]+-+-----1--1,

---

H~fi{a}

I
1

a
o
Fig. 8.31.

.tia
b

t (fig. 8.31, a) sau mal aplatisat (fig. 8.31, b). Astfel, pompe cu caracteristici ca n figura 8.31, a se folosesc n instalatii la car-e variaz mult condiiile la intrare i ieire (modificri importante ale nivelului din bazinul de aspiraie, ale presiunii la ieire etc.) sau rezistentele hidraulice d.ar. care n~cesit un debit ct m~i ~?nsta~t. Diml?otriv,. pompe cu caracte~ ristici de tip 8.31, b, unde la variaii m an de debit sarcina rmne aproape constant, se indic a se monta n instalaiile cu consumatori izolati care cer o presiune de utilizare 'oonst.ant la debite variabile. '
ApI i c ai i. n figura 8.32,a s-a reprezentat schema unei instalaii de pornpare prin care sint alimentate dou rezervoare deschise cu nivelul la aceeai cot. Pompa aspir dintr-un bazin al crui nivel constituie planul de referin PR. Pe conducta de refulare sint prevzute o. van de reglare i o clapet de sens pentru oprirea curgerii inverse prin pomp. Tronsonul {)-l se noteaz cu indicele 1, iar conductele de alimentare ale rezervoarelor 1- 2 i 1- 3, cu II, respectiv III. Soluia grafic este indicat In figura 8.32,b. ntruct ambele rezervoare au acelai nivel (situat la cota h fa de PR), caracteristicile (II) i (III) ale conductelor pornesc de la aceast cot i reprezint, in sistemul de axe (li, Q), dou parabole convexe de gradul doi. S-a presupus c tronsonul III are un modul de rezisten mai mare. Conductele II i III sintlegate in paralel ansamblul lor avnd caracteristica (II + III), obinut prin insumarea debitelor la aceeai cot (Insumate grafic pe orizontal): Qr = Qn

Curba (I) repreziul pierderile de sarcin pe tronsonul r montat in scrie cu ansamblul de couducte II i III. Hezult c, la un debit dat, trebuie Insumate pierderile de sarcin, obtintndu-se deci, prin tnsurnare grafic pe vertical, caracteristica (R) a reelei. Intersec.ia acestei caracteristici cu caracteristica pompei Ii = f,(Q) d punctul de funcionare F, ale crui coordonate corespund debitului pompat Q = QI i inlimii de pompare H. Construcia grafic ofer i posibilitatea precizrii debitelor de alimentare ale celor dou rezervoare QII i QIII. Dac din ordonata lui F se scade pierderea de sarcin pe conducta I, se obine un punct pe curba (II III) ce reprezint energia disponibil In punctul de ramiica ie 1,la debitul total Qr. Orizontala prin acest punct taie caracterlsticile (II) i (1 II) in alte dou. puncte, baJustrate pe figur, ale cror abscise sint tocmai debitele Qn, respectiv QUI construcia curbei (II + III). n figura 8.33,a s-a prezentat cazul in care rezervoarele se afl la cote diferite h2> 113 fa de nivelul din bazinul de aspira ie. Caracteristicile (II) i (III) pornesc, evident, de la cotele h2, respectiv h3 (fig. 8.33,b). ntrucit conductele II i III snt legate in paralel, caracteristica ansamblului (II -1:- III) se obine prin insumare grafic pe orizontal. Apare o situaie special cind energia disponibil in punctul de ramificaie 1 nu este suficient pentru a vehicula un debit QII ctre rezervorul mai Inalt. Atunci, se produce o micare prin conducta II in sens invers, rezervorul superior de la cota !Iz alimentind, impreun cu pompa, rezervorul inferior situa t Ia cola h3 In acest caz, caracterir dca (II) este simetric fal de punctul (h2, O), fiind o parabol concav. De acest aspect trebuie inut seama la compunerea in paralel a celor dou conducte, curba (II + III). n continuare se lucreaz ca in exemplul precedent: curba (I) indic pierderile de sarcin pe tronsonul 0-1, deci se nsumeaz pe vertical cu (II + III), rezultind caracteristica reelei (R). Aceasta, intersectat cu li = f,(Q) - caracteristica energetic a pornpei d punctul F de Iuncionare, ale crui coordonate sint li, inlimea de pornpare i Q = QI de bitul total. Debitele de alimentare Qu i Qm se obin ca mai inainte. Cind instalaia este echipat cu o pomp avind caracteristica Ii = fCQ), punctul de funcionare F' indic debitul pompat Q =Q;. Este situatia ctnd rezervorul superior alimenteaz pe cel inferior cu un debit Q;, = Qn ~ Q (v. fig. 8.33,b).

O inst.alaie hidr aulic cuprinznd grupuri de pompare are o funcionare stabil cnd perturbaiile mici produse de reea (nchiderea sau deschiderea unui consumator etc.) deplaseaz cu puin punctul de Iunciou are Care revine la poziia iniial n momentul incetrii perturbaiei. Spre exempli-

J
J

I
I

+ Qm
H

J
--o
o
Fig. 8.32. Fig. 8.33.

26.1 260

li
',j 1
ficare, n figura 8.34 se prezint caracteristica unei pompe H = f1(Q), i fie F F, punct.ul ele funcionare situat n dreapta f punctului jl<1 de sarcin m axirn Iperam urn descenclent a caract.eristicii). Se presupune c n reea debitul scade ele la Q la Qj, ceea ce corespunde n regimul de tranzi.ie (miscare nepermanen t) unei creteri a presiunii. Pompa se adapteaz situa.iei prin funcioQ narea n FI (la stnga lui F) cu parametri noi: debit mai mic QI' sarcin mai mare H . Fig. 8.U. Stabihtatea hidl"alllic a Cnd perturbaiaInceteaz, debitul revine l~ . unei instala \ ii de porupare. Q' I pompa va Iunct.i uncion a din nou n regim. , t .' Fenomenul este asemntor cind debitul creste de !a Q la f{2' Pompa II deplaseaz punctul de functionare n F corespunztor unei S~I'CIllIH2 mai mici, dup care va reveni n' F odat c~ mcet.area perturbalel. ' :1 .:1 ,,{
~.

plate

-il\ .'

J,
I

Pompe identice cun paralel. Fie dou pompe identica 1 i II, cu

I~r,(a)

.'

-", caracteristica reprezentat H t----'-?:----~< n figura 8.35 prin cur ba (1) H' sau (II). La montajul pomy_._r--~b-I;r\ pelor n paralel, de regul, \ . \~ conductele de aspiraie sint ~ . \~ independente i conducta de c5! IJ II \~ refulare comun. Intru ct __ Q pompele snt identice, ca-D,=D2a,~D; a racteristica de sarcin (1+ Fig. 8.35. Pompe identice cuplale In paralel. +1I) a ansamblului se obtine din caracteristica (1) H. Dac Ql este ~au (II), prin dublarea abscisei Q la aceeai ordonat debitul pompei 1 i Q2 al pompei II, debitul total este:

de fUll~tionare se afla pe. ram~l'a dE:scendent. a caracteristici! pompei, respectiv ~Iebitul Q:n;n, J unc.lOnarca .este stabIl *. La pompele 8\'ntrifuga cu maxim ul ele SaI CIIl~ la debit.u] nul (Al pe axaordonateJor), funcionarea este ntotdeauna stabJla, pentru orice debit, . .

. n .general, se poate face afirmai a c att timp cL punctul

Ql

+ Q2 = 2Ql

2Q2,
.(8,70)

? -::.

(Ql==QZ). Intersecia dintre caracteristica cuplaj ului (1 11) i caracteristica rel.elei (R) d punctul de funcionare F, ale crui coordonate n planul (E, Q) reprezint in l.imea de pompare H i debitul total Q. . . Debitele Qj = Q2 = Q/2 care trec prin fiecare pomp se obin grafic, pe orizontala corespunztoare sarcinii comune E. Este de subliniat c dehitul total Q este inferior dublului debitului Q~ (sau Q~) vehiculat prin instalaie n cazul funcionrii unei singure pompe (punct de funcionare F'):

Funcionarea instabii a unei pompe se manifest t.ului vehiculat odat cu apariia unor perturb aii Acest fenomen .se numete pornpaj i este caracterizat ale ansamblulni pomp-reea.

prin oscilatii ale debin sistemul hidraulic. de solicitri variate

yrebuie subliniat c funcionarea pompei la randamente mari elimin pericolul de Instabilitate hidrau lic, int.ruclt aceste randamente corespund r,lJTlUl:1Idescendenta a caracteristicii (v. fig. 8.27 i 8.28).

I I
r

< Q~ + Q; = 2Q~ = 2Q~,


(8-71)

Cuplarca

pornpoloj-

(Q~

= Q~),

~~~"'S~1'l1l ele (~ebit s~u presiune n sistemele hidraulice poate impune fol05;"_.a simull.an t . mal multor agregate de pompare funcionind n paralel sa li 1Il sene. .. I;l_st~ladill"Jede pompare cu dou sau mai multe agregste se folosesc de a cin a consumator se cel' debit.e sau presiuni variabile. In principiu, cuplarea n paralel se realizeaz cind debitele necesare snt su~)enoare :::e:ol' ~~,.~ot fi v:~hiculate l~ri~l funq,ionarea individual a pompolo.-, iar cuplarea IJl :~'~d", la rn arrrea sarcmn de pomp are. Totodat, snt necesare anumite conditii . . ta. ', pe care tr'ehui "... e s le iJldel)lineasc ,ansa . m b1u 1 pompe-rus 1al1e, ast el urcit euplarea sa fIe reallzaUi eficient. .
TCgU

Explicaia const n creterea pierderilor de sarcina m instalaie odat cu mrirea rlebi tu lui prin func.ionarea pompelor in paralel Cnd modulul de rezisten. al instalaiei Este mic, corespunznd unor pierderi reduse de Sarcin, debitul total Q t.inde ctre Q~ Q~, . Dac n loc de dou pompe se cupleaz n paralel In agregate de pompare , problema este similar - caracteristica ansamblului se obine din caracteristica unei pompe prin amplificarea cu In a absciselor la ordonate egale.

* Exist

sil:,a\ii cu lulul .speciale. cnd Iu ncl ionaraa este inslabil dei punelulde funcionare ~e sltu~aza la, dreapta Iti! i~I; eSle.cazul cncl,c:.lr<.ldcris.tica instaln\ici laie car3clerisLica po mpci 111 tl~Ud puncte, 1111111 la st lnga I ,>llt:! la creapin 1111 JT. I.n mic i pcrt urbn i i debit ul pe nduleaz rnt re vn lcril e COlt'sjJllllz,lIoare.

Pompe diferite cuplaie n paralel. Rezolvarea Este asemntoare, dar poate conduce nu numai la soluii ineficiente din punctul de vedere al sporirii debitului, ci chiar la soluii in acceptahile n sensul scderii debitului cuplajului fa ele debitul vehiculat la funcionarea unei singure pompe. In figura 8.36, prin curbele (1) i (Il) snt reprezentate caracteristicile pompelor diferite 1 i IL Caracterist.ica ansamblului (1 11) se obine prin nsumarea dehitelor la sarcini constante, O atenie deosebit trebuie acordat poriunii din caracteristic si tuat eleasu pra punctului E, corespun ztor sarcinii m axime a pom pei 11. In aceast zon, sarcina pompei 1 este superioar sarcinii maxima a pompei

262

263

II, i o parte din debiLul vehiculat de pompa 1 va circula invers (debit negativ) prin pompa II (n lipsa unei clapete de sens), dei 8 aceasta continu s se ro, teasc normal. Pompa II va t/<v lucra n regim de [rinare a crui caracteristic este tra\ sat pe figur, la debite a, a a negative *. Caracterist.ica (1 II) deasupra lui B reFig. 8.36. Pompe diferile cuplate In paralel. zult tot prin insum are, dar se ine seama de sensul debitului (la acelai H, din debitul pompei 1 se scade debitul trecut prin pompa II) i se obine poriunea de curb AB. Dac imediat dup sec,iunea de refulare a pompei II se monteaz o clapet de sens, caracteristica ansamblului (1 II), deasupra lui B, se confund cu caracteristica pompei 1, respectiv poriunea de curb Be (pompa II funcionez cu debit nul). Pentru caracteristica instalaiei (RI)' cu pierderi relativ mici de sarcin, punctul de funcionare este FI, care stabilete debitul total Q = Ql Q2 si sarcina H. , La' () caracteristic (R2) corespunztoare unui sistem hidraulic cu pierderi mari de sarcin, funcionarea pompelor n instalaie este contraindicat: punctul de funcionare F2' situat pe ramura AE, indic un debit total Q = = QI - Q2, pompa II lucrnd n regim de frinare. Dac se interzice debitul negativ prin pompa II cu ajutorul unei clapete de sens, debitul total Q = Qu ia,' Q2 = O (punct de funcionare F~pe ramura Be). n acest caz, pompa II Iuncioneaz inutil. Pentru montarea pornpelor in paralel se pot face urmtoarele recomandri; . - s se aleag, pe et posibil, pompe identice prevzute fiecare cu clapet de sens, pentru a putea funciona individual sau n grup; - dac este totui necesar montarea unor pompe diferite, este bine ca ele s aib sarcini apropiate (ramurile AE sau Ee s fie ct mai scurte). Pompe identice cu.plate n serie. La acest cuplaj, refularea unei pompe constituie aspiraia pompei urmtoare i, pe baza continuitii, debitul trecut prin fiecare pomp este acelai. Pompele fiind identice, la un anumit debit au aceeai sarcin, de unde rezult c nlimea de pompare a cuplajului se obine prin multiplicarea sarcinii unei pompe cu numrul de agregate dispuse n serie. In figura 8.37 se prezint cazul a dou pompe identice montate n serie, fiecare avnd drept caracteristic de sarcin curba (1) sau (II). Caracteristica de sarcin a ansamblului, curba (1 II) se obine prin dublareanlimii de pompare la debit constant. Pe figur sint trasate caracteristicile a trei instalaii; curba (RI)' pen tru o instalaie cu pierderi reduse de sarcin (carac\

terist.ic aplatisat), curba (R2l --: corespllnztoar~ . ,:nor ple~del'~ mari (caractenstlca abrupta). curba (R3)' la care se modifica nlimea geodezic. .. In cazul primei instala II, punctul de funcionare este Fu cores= punzind un debit Q i o sa~cllla Il. Fa de funcIOnarea unei SIn(fUre pompe (punct de func.lOnare FI) cresterea de sarcin este foarte n~i~, la H~ la H, Se dovedete astfel c funcionarea n se~le. ~ porapelor pentru. o ~a~'act:nstlca de tip (R ) este ineficient. Pentr~ caracteristica (R2)' punctul de Iuncion are este F.2' cu o sarcin mare n comparaie cu funcionarea unei singure pompe (punct F~). ., ., In cazul cal'actenstlclI (R3)' punctul de funciOl~are este F3 I se remarc faptul ca, pe o ase~enea instalaie, o singur pompa ar fi fost insufic.ien t, La legarea n s~rie a dou pompe identice, sarcma total Il este

de

a;
Fig. 8.37. Pompe identice clIplate

a
n serie.

HI----""

H,I<"''---F~

Hl

+ Hz = 2Hl
n,

2Hz,
(8-72)

L-_

(n 1 = H2) I~--'-L--J,--~\-'::;;I--;;a unde HI sau reprezint~ sareiQ ni le fiecrei pompe la func.lOnarea n cuplaj. S 38 Pompe di lcrite cuplale n serie. Pentru acest sistem de cuplare Fig.. . trebuie subliniat c sarcina an. . lt .. . .' de pornpsre cOl'espunza "t o are samblului este inferioar d ulbl u 1Ul ma ;lmJl funetionrii individuale a agregatelor: , 1'1 : H'; .i, fi' = 2fil' = 2H~, 1 I 2 (8-73)

f=rJ-

(H~ deoarece

H;), iden tice caractenstlca . 'ttiplic~rea cu pnn 111U 838 ansamblului


In

creste debitul total vehiculat. , "' 1 . m pompe Cind lucreaza m ?UP aJ. se obtine din caracteristica unei pompe lor la' abscise egale.

a orelonate. cazul unei mic II.

Caracteristica de frinare a unei pompe se poale obine prin msurarea intr-un montaj in care se racordcaz refularea unei pompe mai puternice date.

parametrilor la refularea

(Il, Q) pompei

Pompe diferite cuplaie n .se~~e. n. Ig.ura . pompe 1 a crei refulare constituie asplrala pentru

. 1 r

se prezint pompa mal

265 264

Caracteristicile de sarcin snt reprezentate de curbele (1) i respectiv (Il). Montajul fiind n serie, la debite egale se nsumeaz nlimile de pompare i se obine astfel caracteristica ansamblului (1 II). Este interesant de observat portiunea din curba (1 Il) de sub punctul A _ ccrespun ztrndebitului la s~rcin nul a pompei II. Pompa 1, mai puternic, este capabil s vehiculeze debite mai m ari care, pe baza continuitii, trec i prin pompa II. Aceasta din urm, nu numai c nu contribuie cu sarcin, dar consum din nlimea de pompare a pornpei 1, comportndu-se ca o rezisten hidraulic. Poriunea din curba (l Il) de sub A se obine tot prin nSumarea sarcinilor la acelai debit, ns se ine seama de semnul acestora. Punctul de func,ionare n reea a cuplaj ului n serie rezult la intersecia caracteristicii ansamblului cu caracteristica instalaiei. Pentru (R ), cu punct 1 de funcionare Fj, sarcina la debitul Q este:

i L..J-+
V!.

i,

IYI=!i(O) '

W~ tJ
::t:-

I ! I I
iP=(i(O)

1\ A5 ;/\4,
/

.\I\,~.r-'-..,...:-'1 J ~
.

A2 V-Af-

1;;:::

I 1 V

i>
'/.

i/

1 !-1\\. '\ 1, c- ihJ. [l 11/11\1\ ~/ 1-' I 13'. 1 1 1 1


1

A5~~d
.1
NPSH
1

1'\ 1\

~ f'l

1"-

J~ ~~

~l~=Ij{Q)A~kV

y1 :.6)+J!:9',
f

l-

1
I
I

i,:
~
;"

.r-,
:
I

_,

1 1
I-e-

NPSHi

unde H1 i H2 reprezint in serie. Se remarc i aici c

aportul

de sarcin

al celor dou pompe

(8-74) funcionnd

"-

;....l

:
Of

1
O 8.39. Curbe

L 1

e-v

pi'
.; !

Fig.

de cavita].ic.

Fig.

8.40.

H
in care H; i H~ snt nlimile a pompelor.

< H~+H~,
de pompare n cazul funcionrii

(8-75) indiyiduale

Schern pentru definirea noiunii de NPSHi.

Pentru caracteristica instalaiei (R2) - caracteristic aplatisat ~ care curba (1 11) sub A, funcionarea este nerecomandabil. Punctul F2 indic un debit i o sarcin inferioare parametrilor funcionrii independente a pompei mari. Pompa II consum o parte H2 din energia H a pompei 1, 1 dei funcioneaz la tura,ia sa de regim.

taie

Pompa intrat n regim de cavit.aie p,rezint o C<'ider~ .brusc a curbelor caracteristice de sarcin H, putere P? randament 7) (fig. 8.,39). " _ Cavit.atia este un fenomen foarte periculos pentru pompe I poate Ii plO vocat de' diferite cauze:

creterea nlimii geodezicr: de aspiraie axul pompei i bazinul de aspiraie}:

H1g (diferena

de nivel

ntre

Pentru montarea n serie a pompelor se pot face urmtoarele observaii: - s se evite cuplare a n serie, folosind, dac este posibil, un singur agregat Cu:sarcin corespunztoare (o pomp multietajat); - dac din diferite motive se recomand utilizarea unor se adopt o soluie Cu pompe agregate identica ; montate n serie,

mrirea pierderilor de sarcin pe aspiraie ha datorit. creterii lui sau a modulului de rezisten (infundarea sorhului etc.), functionarea pare; . funcionarea cule ; cresterea con'inutul pornpei . pompei temperaturii mare n zona debitelor mari, cu nlimi celor reduse

debitude pomn cal.

- n cazul n Care trebuie totui cuplate pompe cu sarcini diferite, este bine ca debitele lor la sarcin nul s fie apropiate; n acest fel ramura de sub punctul A devine foarte scurt.

la. altitu dirrn. superioare . Iichid ului (crete dizolvata

considerate de vaporizare);

presiunea

de gaze

n lichid;

8.2.7. CAVITAIA

POMPELOR

Noiunea de cavifaie, introdus n capitolul 1, este legat de existena unor zone in curentul de lichid n care presiunea are valori sub presiune a de vaporizare la temperatura de lucru. La pompe, presiunile minime se realizeaz de regul la aspira,ie, in regiunea de intrare in canalele rotorice. Fenomenul de cavitaie const in apariia bulelor de vapori i gaze care, ulterior, odat cu creterea presiunii se reintegreaz n masa de lichid. Particulele lichide din jurul bulelor snt accelerate i acioneaz asupra elementelor rigide (discuri, pale etc.) cu ocuri de sute de atmosfere, provocnd erodarea acestora. Cavi t.aia este nsoit de zgomote i vihraii i poate provoca distrugerea pornpei (la frecvena de rezonan poate ceda arborele mainii).

funcionarea pompei la turaii mai I?~ri dect c~le prevzute. . Intruclt cavit.a.ia este legat de. c?ndl~i1le de asprra re ale pompeI, se definesc urmtoarele mrimi caracteristiea (fig. 8:40).: . - energia medie specific la racordul de aspiraie 1: H
1

= z +.!2 + ,,:,vi,
1 pg 2g

(8-76)

unde p se exprim in scar manometrie (de regul are .val?ri re\at~iyeli '. .; e~lel'O'ja medie specific absolut la raeOl~dul de aS~lraY.le o ,my din H, la "'care se adaug nlimea corespunzatoare presiunn atmosf'erice:

(8-77)

266 267

nlimea

net

absolut

la aspiraie
Pa. _ P9 Pv ZI

a instalaiei,

N PSl1, *: (.3-78)
la t
.r

1 .~.
\i J

NPSH,
unde P; este presiunea ratura de lucru;

= J-JI

=~
pg

+ ~ + oA.
pg
2g

pg

de vapoi-iz.are

(n scar absolut) a pornpei,

a lichidului

em e

P _

- n limea net. absolut la aspiraie torul rn amu, funcie de debit:

N PSJ-J dat de construc(8-79)

Pentru

o funcionare

fr

cavitaie

este

necesar

realizarea

condiiei:

N PSH, ~ N PSH.
Simbolul NPSH. este frecvent eu N PSJ-J nlocuit eu forma

(3-80) NPSH
dl,poniblp

lar]l, PS H,

necesar

n ved:rea montrii corespunztoare a unei pompe, este im ortant s se cU,noasca elementele pentru alege~ea nl.imii geodezice de as~raie fI . Penti u aceasta, se SCrIe e?uala energiilor ntre seciunea de intrare n instJ:_ laie (~) I racordul de aspiraie 1 al pompei :
Zj

cu creterea temperaturii lichid ului (Pv crete cu temperatura j pentru ap, tabelul 1.9) j - pierderile de sarcin ha cresc cu debitul, dar pot crete i datorit modiicrii modulului de rezisten n timpul exploatrii; . - mrimea (HIo)max poate deveni negativ, situaie n care. pompa trebuie montat in condiii de necare. Conform relaiei (8-83), corespunztor debitului necesar n sistem se poate alege HIn' Acesta nu nseamn c pompa nu poate intra n cavit atie la un alt debit. Pe figura 8.39 s-au trasat curbele N PSH (dat de constructor) i N P5'Hj (obinut prin calcule Sau msurtori pe instalaie), funcie de Q. Pompa nu caviteaz cnd este realizat condiia (8-80), respectiv n intervalul de debite Ql'" Q2' CU totul orientativ, n cazul apei reci, HI se poate lua cel mult 6 ... 7 m pentru pompe mici i mai puin n cazul pompelor mari. O valoare prea mare a inlimii geodezice de aspiraie conduce nu numai la cavitaie, dar i la frecvente dezarnorsri ale pompei. . IL
Y.

+ r: + ~
p' pg

",.,,' 2g

ZI

+~

pg

+ "',", + h
2

2g

a'

(8-81)

8.2.8. INFLUENA CARACTERISTICI LOR LlCHIDULUI ASUPRA FUNCIONRII POMPELOR

~ c~re ha reprezint pierderile de sarcin pe conducta de aspiraie '. , SI n le . ",. .. ,Ial !lI eu. I se exprrrn a lll. se.ara n:am;nnetrIC. Dac se presupune c bazinul de aspu-ais este de mari dimensiuni SI cu nivel liber P = O v - O si 1 ti (8-81) devine: ' '1' 1 re aua
ZI

ZI

+~ + "',vf + h pg
2g

sau,

(.innd seama

de relatia

(8-78)
Pat -

i de faptul
Pu a .

,',c J-J 19

= Z1

zi>

rezu It a:
V

H1g
La limita xirn : apariiei cavitaiei,

pg

h - N PSH
j

_
Iti m imea devine

In general, pompele se proiecteaz pentru a avea parametri optimi ele funcionare corespunztori unui anumit lichid. Totui, principial, pompele centrifuge se pot folosi i pentru vehicularea altor lichide, aceasta conducind desigur la modificarea parametrilor Iuncion ali. . Dac se presupune c schimbarea caracteristicii lichidului const numai n modificarea densitii (n limite nu prea largi), parametrii H, Q, "Y) rmn neschimhati. In schimb, presiunile i puterile se modific cu raportul densitilor:
(8-84)
J

(8-82) ma(8-83) in care indicii 1 i 2 se refer la cele dou lichide cu densiti diferite. De asemenea, se schimb condiiile la aspiraie, adic nlimea corespunztoare presiunii atmosferice Pat i presiunea de vapori zare Pu' ceea ce influeneaz asupra fenomenului de cavitaie *. Dac se consider un lichid eu un alt coeficient cinematic ele viscozitate ("1 =t- "'2), modificrile parametrilor de functionare snt mai importante. n general, odat cu creterea viscozit ii (de exemplu trecerea de la ap la functionarea cu produse petroliere), pompa i reduce sarcina H, debitul Q i mai ales randamentul 'Y), n timp ce puterea absorbit P crete. Date cant.it.ative certe asupra influenei viscozitii se pot obine numai pe cale experimental i, orientativ, n t.abelul 8.2 se dau citeva.indicaii cu privire la modi icrile produse [17]. *
La lichide mai grele trebuie redus Inlimea geodez.ic de aspiraie

cnd N PSH . = N PSH,'

(H1g)m4X

Pat - Pu pg

ha -

N PSH.

Expresia (8-83) 'permite alegerea lui J-JI,;: (H) pentru debit l d calcul astfel' It ' . g'" 19 mu li e . " mCI pompa ~a nu caviteze. Din analizarea acestei relatii se pot j ace urmatoarele ohserv aii : . seaz termenul agregatul
NPSH
Pat p~ Pv

scade odat ap la 4C,

Cu Pat P9

mrimea scade
englez

altitudinii

la care se amplafiecare
.

(pentru

cu

1 m la
-e

900 m)

Simbolul adoptat

de

STAS

deriv din termenul 215-75.

In limba

{N I

Po sillue Suc/ion Read)

i este

268

If,o'

269

./

Tabel.,il 8.2
Influenta vlseozit.i! asupra parametrllor de funcionare runcuonau

Viscoz itnl.ea Engler ______________ 4 5 10 10 120 Scderea

Modificarea

parametrilor

I
~ O

cent!'ifuge monoetajate, multietajate cu dublu flux, cu ax orizontal sau vertical, pentru adincimi mari - submersibile etc.). Odat precizat tipul pompei , problema seleeiei agregatelor de PQmpare devine o problem tehnico-economic, de acoperire, a domeniului (H, Q) nec.esar n reea cu investi.ie i cheltuieli de explo atare minime. lnlimea de pompare i debitul instalaiei pot fi asigurate cu un singur agregat de pompare sau cu mai multe, cuplate.

~------d-eJ-Ji~~~-IIl-i-----0 5

5
5 30

5 25
25 .. .45

5... 20

______________ ~
8.2.9. ALEGEREA,

.L_ I
I

20 .. .40

30

60

Reglarea

pompelor

REGLAREA

rNCE~CAREA

P0MPELOR

A[egerea

pompelor
o " .

Intr~princlerile constructo are de .' m ensium care alese n mod C' p~mpe executa sem larg! de tipo ditII' OI espunzator pot aco . .. ,e 01' egate ele instalatiile pentru con tr pen majoritatca IolosinSpre l' f" S I UC .11. . . exernp I tcare , n Iizura 8 fd S ,'. Iesire ale pompe lor din seriabLotru~Cer;a~~~tll1ta .:dlagranH: cimpurilor de de pompe Bucuresti care a 'o _. , set le produsa ele Intreprinderea ". ce pera !Il mod unilor . ,. = , ...125 Ils si H = 4 -~ m I continuu domeniul Q StO 8 1'1' ' .. , :J;:Jll1. . .,a )1. irea . t.ipului de pomp se face d J a . . hcllICl ului vehiculat (ap rece sau cal '1- l' le'd Inceput, in Iunctie de, nat ura . t . bif . ela, It C li e neaO'reSI"" . . am estecun I azice etc.) si tiil, I f unctionare =:: e, n agresrve, , de c onr li 1,11 e ue sistem viscoase (porupe

Reglarea constituie procedeul sau proeedeele prin care se modific, perman,'nt sau temporar, nlimea de pompare i debitul, astfel nct agregatul de pomp are s satisfac parametrii cerui. intruct punctul de fllnc.ionare se afl la intersecia caracteristicii pom pei cu e:.aractel'istica reelei, trebuie acionat asupra acestora. Reglajul permanent se efectueaz n condi.ii n care pompa aleas nu corespunde integral sistemului hidraulicPoate fi realizat prin: _ strunjirea ro tor ului cu pn la 20% din diametru (li i Q scad); _ modificat'ea unghiului de inciden al palelor (n special la pompe ax ia le ) ; . _ obturarea parial sau total a unor canale rotoric.e etc. Rt:glaj ul temporar este cel realizat chiar n timpul funcionrii instalaiei
I 5('

:t"

ra-

aplic prin mai multe procedee. ca de exemplu: __ modificarea tllraiei, care acioneaz asupra caracteristicii pompei; _ modificarea rezisten.ei sistemului hidraulic cu ajutorul dispozitivelor

;E~=ffffHf=l~;l;;I;~~fH~k;+=~=i;~~;;
4r-~-+~+-H-~+-~~
3 t---I--+--I---i-I

de {,bturflre i reglaj; _ reglarea prin conduc.ta ele ntoarcere; _ c.uplflrea pompelor. \'loelificarea turaiei rntorului este procedeul glare a parametrilor de funcionare. La variat.ia

cel mai economic de returaiei se modific atit

E
?Wr--r--+-~A-~~

I
J

8~~~~~~~~#ill

61;t--r.:.:r.-l~~ 5 I---'-LJ:':':,;-....J I
" t---';<-~

caract.erist.ica de sarcin ct si cea de randamenI. Deoarece punctul de' funcionare se H aflii la intersecia caract.eristicii instalaiei cu caracteristica de sarcin a pcmpei, prin modificarea turaiei se pot ob\.ine parametrii Ii i Q, corespunztori solicitrilor reelei, cu l'andamente bune (fig. 8.42). ~J,I---------'~~ Reglarea prin modificarea turaiei se po at.e efectua cind antrenarea pompei se face cu fljutol'ul electromotoarelor de curent cont.inuu, a motoarelor cu ardere intern, '11-------+...-+,ric:-------

H'~2=::;~~:siJ

3'r~,r1i1~--p~t--~++i~~~~~llJJ
3 Li
I

3
'

J
270

, I I

a
I

4 5 6

(m31h)
I I " I I

3
I , II

Li
11

8 '100

15 2

5 6

8 10' o (fis)
Fig.

1,5 2

4 5 6

1]2

a t.nrbinelor etc. De asemenea, se poate rnodiiica t.uraia prin turbocuplaje, de exemplu la pompele de alimentare a circ.uitelor inst.alaiilor de termoficare. In practic ns pom pele sn t ac.ionat-e, n general, de elsctromoto are asincrone de curent alternativ,

a
.-----c------.~---,..+
Fig. 8.12. Reglarea pompelor turaiei. prin modificare.a

s.t

i.

271

~
H H

r-,

1\-fetoda se aplic i in cazul n care reglarea prin yal: cO~lduce la c~eit~~ea -," bsorbite de pnm p (pompe ax ia le) sau la o Iuncion are lDS a H a a pu t8111 a. instalaleJ. ~ 1 r este o metod care poate Reglajul prin Guplarea adecyat~ a l?ompe asigura exploatarea la parametri variahili.

-:se

~ '~

<e.Q

incercarea

pompelor pompelor snt de dou feluri: de tip i curente.

l)

Q'

1y---I I
I 1

o
- -

ncercrile

a
Fig. 8.43. Reglarea
dificarea

I Fig. 8.44. Reglarea pompeJor prin conductade intoarcere.

: ,.~ "1 de tip constau n ridicarea earacteristiciloI' 11 = f1(9), n cercari e f (Q) Smt P _ f (Q) = f (Q) si uneon, . pentru proto t'IpUrl,. l\TPSfl -.4 ,, . ;;rcri ~e "YJse etectue~z de ctre n trepl'inderea conatru cto are Jll \ e~e~e.a ~~ologrii unor produse, pentru. verificarea pompelor de serie zero, verificarea calittii pompelor de serie etc, ncerc~rile curente se execut asupra tut~ro\' verificarea unei port.iuni a caracteristicii energetlce trei puncte de funcionare. Punctul median trebuie nominal.

pompclor prin moinslaJaiei.

rezistenei

pompelor i. constau tiJl = f1(Q) prt~l cel pu 111 s corespunc a regimu UI

recomandate durat, dar

pentru robustee cu turaie constant.

economicitate

exploatarea

de

lung

Modificarea rezistenei instalai ei cu ajutorul dispozitivelor de obturare i reglaj este procedeul cel mai simplu, dar i cel mai neeconomic. Const n modificarea caracteristicii instalaiei prin variaia modulului de rezisten (fig. 8.43). Cu aparatul ele manevr complet deschis, caracteristica este (R) i deci punctul de funcionare F, cu debitul Q i sarcina H. Dac se cere micorarea elebituluila valoarea Q', punctul de Iuncion are trebuie s devin F', ceea ce se realizeaz prin nchiderea parial a aparatului, caracteristica instalaiei devenind (R'). Este de remarcat c Jr nchiderea robinetului, debitului Q' i corespunde o sarcin necesar n instalaie H", precizat de punctul F". La acelai debit, pompa lucreaz cu sarcina H', diferena H'-R" fiind consum at ca pierdere de sarcin la aparat. Rezult un consum relativ de energie cu att mai mare cu cit Q' este mai mic dect Q i cu ct caract.eristica pompei este mai abrupt. Acest procedeu, dei neeconomic, se folosete foarte des, mai ales cnd antrenarea pompelor se face cu moto are asincrone. Mai trebuie semnalat c este de mare importan forma caracteristicii ele putere: dac la pompele centrifuge puterea scade la micorarea debitului, la cele axiale crete, i reglarea prin acest procedeu este mai puin indicat.

8.2.10. EXPLOATAREA

INSTALAllLOR

DE POMPARE

Linia tehnologic Linia

a unei instalaii de pompare 1

tehnolo ic reprezint ansamblul format din .echipam:ntul d~ , . tea~la arin care se transport lichidul. Principalele parI com ~~~I:~l!l~,lee ai~ ~~liei de ~ompare snt conducta de aspira\ie, agregatul de pom pare

si conducta
. C

ele refulare. .. la de aspiratie face lecrtura tnt.re rezervorul de aspiraie I ~ on ac. . .0 ~ d bi sorb pentru ~ 1 vId" rezervor se monteaza e o icei un , "." pompa;ea;~acal~~;'~nd~~i~P;:PUl'it.ilor n sistem. Traseul conduc:ei de .,as 1~~f~~e~'ebuie si fie ct mai uniform i s evi Leformarea pungilor d e aet (fIg. 0.4;)). d

J
J

Pungi de aer Pungi de aer

Reglarea prin conducta de intoarcere (fig. 8.44) const n reducerea debitului pompat Ql prin ntoarcerea unei pri Q2 n hazinul de aspiraie. Procedeul este atractiv pentru instalaiile care cer o funcionare ndelungat cu debite Q = QI-Q2 mici, n timp ce prin pomp debitul Ql este rdativ important, corespunztor unor randamente bune.

~t
f'=-I I
:i

Greit

Greit

_.Y'_::=j

.1
condllclei de

" aspiralie.

Fig. 8.45. l\Iontarea 18 Mecanica

272

fluidelor -

c. 2087

273

Pungi~eaer

P-1ontarea - agregatelor

de

pompare

__Jl-Oreit

F.ig. 8.46. Beduc ie' simetric I asi metric cu genera toare zonlaJ (b).

(a) ori-

Funcie de tipoelimensiunile pompelor. montarea se face difereniat pe fundaii masive, pe Iund atii elastjee sau suspendate direct n sistemul hidraulic din care fac parte. Fixarea pompelor pe fundaii se face prin intermediul unui post.ament (batiu), care la pompele miei este suport i pentru motorul de acionare. Postamentele sint necesare pentru dist.ribuirea uniform pe fundaie a soliciUirilor st.atice i dinamice n figura 8.48 se prezint cteva agregatelor de pomp are monobJoc postament) : _ fixare rigid prin buloane tipuri de fund a,ii masive, uzuale n cazul (pomp i grup de antrenare pe aeelai (ancoraj) a batiului de fundaia (fig. 8.48,b);

a de aspiruie
Din

a~eleai moti ve, cnd conducta are diametru! " al pornpei, reductia se execut . ~mal mare ~eclt racordul rio ar orizontal (fig. 8.46). ' ,el asimetric, cu gene! atoarea supe-

poate fi amplasat . 1 . . (FiO' 8 4-,) c'buaxu ro torului deasupra rnvef 8 1 o' .,' a sau su acest nivel (po -, Ig. .47~ b). n ,Primul caz, ea trebuie amorsat le ) ,'. mp~_ .1I1e~ata, conducta ele asplI'~le .~i r~.tol'uj s fie pline cu lichi~. :J\~~r~~~se~r adic m~1eag~ la pompele mici I mij lo cii prin montarea unei el t d ,ea se realizeaz (care s mpiedice golirea) i urn plerea conducte! de al~el::t e le.m:re la .sorb practicat la partea superioar a carcasei iorn ei li ,:a prin tr-un orificiu din reFulare, dac aceast a este sub sarcin lfie :., 't' mp~eJ ea se ,Poate efectua de aspiraie i cea de refulare, fie prin oc~lir 1111 I.-un I y-pa~s mtre conducta Irii i a clapetei de SEnS. ea ap aratu UI de nchidere a refu

O pomp cent.rifug luhu apei din rezervor

de scelment

masiv independent (fig. 8.48, a) ; _ fixare rigid pe Iunduie comun

cu radierul

constmc,iei

! .

..~c:st sistem de amorsare are dezavantajul c introduce " 1 ' d SaICIJ1~ sup lirnen tar la sorb care rerl uce nlli 11e . , .'. o. piere ele ~ I se ln t.rerne ll~ai greu, fiind sub nivelul apei. a ele dSpIC at.ie a pompei

_ fixare rigid pe fund a.ie eu rezern are elastie (fig. 8.48, e). Fundaia independent se execut cind radierul construciei nu poate supol,ta solicitrile agregatului de pompare in funcionare. Dimensiunile funda.iei se calculeaz ,innd seama de sarcinile permanente (constante n timp) i dinamice (fore produse de rotaia ngl'egatului, Iore seismiceetc.), precum

La yomp: mal m arr , amorsarea se poate face rin d " , _. - , c~~'~asa eu. ajutorul unei pompe de vid (pomp inel d,~sn~ne.a cl~'Ha I.n fal ar a mal fI, necesar .elapeta de reinere la sorb. e apa sau eje ctor},

Cl;

i de r:zistena terenului de Iund aie Se recomand ca la turaii mai mari de 1000 fundaiei s aib de 10 ... 20 ori valoarea sarcinilor
t.ieale, iar postamentul s fie fixat rigid. La t.uraii de 300 ... 1 000 rotjrnin , se impune folosirea unei fundaii cu rezern are elastic (fig. 8.48, e) sau a unor amortizo are pentru rezem arca elastic a motorului pe postament.

rot.fmin, greutatea permanente, ver-

n .cazul pornpelor mecat.e, amorsare a se realize - 0',... 'se utiliza dispo zitive speciala . Pentru . t re timerea . porr aza 1)gravita ion a . . In t al, el fara "j. (e aspiraie Se introduce un aparat de il' '1 ' ,1 el, mam e ,e j ana 1 precedent, srat ue mc ne ele, care nu era necesar 111 cazul

,
J

Conducta de refulare face leztm-a intre -' , sau este parte componen t a l~ei r t ele pompa I rezervorul ele r~fulare diametru! conductei de refulal'e se aleO':'pe eehhal~!ra,~IJ,cel'IP~ntll'u dlmenslOn~re, o a ca cu e OI te 111lCO-eCOnOI1llce.

Tipuri de mo toar e folosite antr-enar ea pompelor

pentru

Turbopompele sint antrenate in general de eleetromotoare de joas tensiune la puteri pn la 200 kW i de nalt tensiune (6 kV) in cazul in care se cer puteri mai mari. De asemenea, exist situaii cnd se folosesc motoare cu ardere jntern'~~ Electromotoarele de antrenare pentru puteri sub 200 k W snt de tip asincron, in scurtcircuit, cu construcia rotorului n colivie. Sn t motoare robuste, sigure n ex-

~' . , " ~
C Fig. 8.48.

..

~AA.

o
Fig. 8.47.

274

275

Se stie c cel mai ploatare, dar au dezavantajul c nu li se poate modifica turaia in vederea reglrii debirului pornpat. In funcie de parametrii electrici ai motorului, puterea P dezvoltat la arborele su este dat de relaia:

con-

P
n care:

YJmoJ

U /3 cos q:>,

(8-85)

1
U
1'Jmot

este

cos <p cum

curen tuiui ; de alimentare; randamentul motorului; factorul de putere.

in tensitatea

tensiunea

venabii mijloc de reglare a debi tului pornpat este P~'lll -variaia tura~leI, astfel lllcit,pentru ori ce punct de funeionare, agregatul de PQmpare s lucreze ,cu ~~ndament maxim. Folosirea mot.oarelor de .curent contiuuu, care ar rezolva 'problema, nu este de nbicei indi-

1It
Orizonfal

'

Corect
Fig.

~-mGred Grei!
8.49. Cuplaj

elastic.

Turaia nominal n., n rotjrnin, se tie, de relaia:

a motorului

asincron

este precizat,

dup

cat1ndi:n~r2~\~~:~i~ns~~~f:ie s-a reuitvaria\ia turaiei motoarelor asincrone a iuterul unor circuite cu t.mstcri. cu J d . tern pen Lru act.ionarea pompelor se folosesc mal "l\Iotoare cu ar ere III '. , d I losinte cu p rar n cazul instalaiilor pentru constructn I cores u2 ~~fl: (~p e~el;lplu caracterpermdane)nt~~:si~'o~~~~~~~,~P~~\UI~:!~i~~O~ a~:~:l fen~ t.urai~i pompei pentru m cen ~u . ...' . nrin intermediul unor cutn de viteze. . . T .. ., ,.;. d rotatie de la arborele motorulUi la cel al pompel ransmisia micarn e '. . I 1 t t re i pompe ,r ,.' joritatea cazurilor cind se fo osesc e ee romo oa " se le~ IZ~~:~~~~lm~u a iutorul cuplaj~lor elastice cu, lamele de cau~lUc: EI~ cu a. o ici dpplasri J ale axelor si amortizarea vibr atii lor motOl.uIUl. La pernll t In '. . '. d t.orul si pompa nu snt Iixate pe :~~;~jbla:i~e:r~~ul~;n~:rJ;i~;~~:b~:~ rilor ~uplai (fig. 8.49). a:~dat o mare atenie calrii arbo-

nn

3000
p

(8-86)

unde p este numrul de perechi de poli, iar K = 0,94 ... 0,97, un coeficient care indic alunecarea fa de turaia de sincronism. La pornirea direct a electromotorului, indiferent de momentul rezistent la ax, el absoarbe din reeaua electric un curent cu intensitatea Ip de citeva ori mai mare dect intensitate a In corespunztoare turaiei nominale n". De asemenea, cuplul de pornire 8llLp este cu 30 ... 50% superior cuplului nominal &JlLn. Puterea absorbit din reeaua de alimentare poate deveni la pornire atit de mare, nct acest tip de demaraj este acceptat numai la pompe de mic putere. In vederea reducerii caracteristicilor curentului la pornire, se folosesc la motoarele n scurtcircuit, urmtoarele sisteme: - demarajul stea-triunghi, cu comand m anual sau automat, care reduce tensiunea, intensitatea i cuplul de pornire cu circa 60% fa de pornirea n direct. Se utilizeaz pentru electromotoare de joas tensiune i puteri relativ reduse; - demarajul cu rezisten statoric, cu comanda manual sau automat. Se monteaz o rezisten ntre reea i motor, care face s se reduc la pornire tensiunea i intensitate a curentului; ulterior, rezistena se scurtcircuiteaz i motorul funcioneaz la parametrii noruin ali ; - demarajul cu autotransformator face ca la pornire cuplul motor s fie mai mare dect cel la pornirea cu rezisten, n condiiile n care intensitate a este mai mic; - demarajul cu bobin de oc (selfinducie) reduce curentul de pornire de circa 1,5 ... 2 ori. Dem arajul cu autotransformat.or sau cu bobin de oc se folosete numai pen tru motoarele asincrone sau sincrone de nalt tensiune i, n general, cuprinde scheme de automatizare. Electromotoarele de antrenare de tip sincron, se prefer din motive economice (f'actor de putere ridicat) motoarelor asincrone pentru puteri de peste '160 kW. Turaia nominal se poate calcula cu relaia (8-86), n care K = 1, Iar pornirea se face n asincron cu ajutorul unor scheme automatizate.

Punerea in funciune

i oprirea

agregatelor

de pompare

. . . r atelor de pompare este legat de cunoaterea car:c~:~~~~tci{~l' cf:l~~~c~fo~~re ale grupului motor-pomp i de tipul iust alatiei , .

1 - .. b t I r centrifuge cu varia de pe refulare .de~c llS~ I ~n a sen .~a cazul Pdom~e o t bile~te o curgere invers a Iichidului prm pompa, unet clapet.e e sens, se s a. ~ . ta functionnd n regun de tarbinare. . . . .x aceas . iotor de construcie obinuit poate su~ort~ o t.urare lll\e~sa Un electron.. ')00/ [ t de turatia sa nominal. Prin conectat ea mal mare cy :na~m~~~bui:~a~inti s red{\c turaia invers pn la anularea I~ re}ea, cup _li stere a t.uratiei pozitive pn la valoarea turaret el, ~ apoi sa I ea lZez~ o ,CI e. a trece de la regimul de turbinare (n ~ O, nomin.ale- Co~'espunza.~ol, ~omp O Q < O) i n sfirit, la regimul de pompareQ < O) la regLmul de L1:a;:zj~t:nt 'maxim al' pornpei centrifuge coresp~nde (n > Q > O).. Cuplu 're la cel de frnare (n = O), care deseori m~ trecem .d~ la, regimul de tlurblllta existnd pericolul deteriorrii motorului poate fi mvm~ ~e cup l u mo .01', .

In

sx: ,
e

?'

prin supraSaI'CUl~. ns e conducta de refulare . Pr:zen,a. ufoLeJ, el.apetledd\~~bin~re dar poate provoca inversa, deci I J ~g\mu e .' . la oprirea pompel (ocul olapetei).

interzice fenomene

curgerea nedorite

277

276

Pornirea pornpei centrifua(l cu yan:t de "f 1 ' '~ , , si so licit. UU 01l1J]\I de '1 ,pe fIe LI are nchis elImIn CUJ"aerea , , l emaraJ m enor ce lui o pentru pormra pompelor centrifuae ' e nn nommal. De aceea, operaii: , o se recomanda efectuarea urmtoarelor

mvers

- nchiderea vansi (robinetului) ele ' , ~ , - al!lOrSarea pompei, n cazul n C /~ coue,lucta de refula,re; " nivelului lIchidului din hazinu) el ~ e axullotorulU! este situat dea'upra e aSpiratIe este necesara);, , (la IJo'mpe lllecate amorsarea nu
c

-:- p,ornirea rnotorului de antrenare si va 'I ' preSlUl1U la manometrul montat pe s t"' ~I! lCaIea creterea vitezei de rotatie' eciunea e refulare

" ', cretem regulatea a pompei, odat Cu

, - deschiderea vaneida l;e refulare Jelltru a ad In ZOn a de utilizare prevzut, l uce punctul de fUllc,ionare Pompels centrifuge mici, frecvent ut.ilizate ' ." .,' coeilclent de sUJJrasal'cin~ t ' [ui "n lJlstala,lJ, au de obicei un d" ,," a mo OIU U! suficient d ' , , irect. la parametrn de funct.ionare e mare pentru POl'Jllrea In cazul primei porniri a agreaat~lui d ' , re81el electrice de alimentare cobrl t e ~Jompar~, se fac verIfIcri asupra J, b ' , ec aru cOlespunzatoal'e t ~,IOnarJl ar ori lor cu Irecri minime et l .' a mo .oru lui 1Il, funci al zgomotului etc. " anal"ll a presetup, nivelului vibl'atiilor
v" v" v"

Pompa nu debiteaz dei varia de pe conducta de refulare este deschis. Aceast situaie se poate produce din urruto arele cauze: - amorsare imposibil fie datorit neetanseittii cJapetei de retinere sau a conductei de aspiraie, fie datorit prezenei p;mgilor de aer 1~ punctul cel mai nalt al conductei de nspiraie (traseu necorespunztor}; - clapeta sau ventilul de retinere lipit de suport; - sorbul obturat de corpuri strine sau insuficient introdus sub nivelul apei din bazinul de aspiraie; - erori in calculul nlimii geodezice de aspiraie ; - sensul de rotaie al electromotorului inversat printr-o greit conexiune la reea; - turaie insuficient la motorul de an tren are sau datorit alunecrii, n cazul cuplrii cu curele ; - erori la alegerea pompei (nlime de pompare insuficient). o Pompa debiteaz neregulat i se dezamorseaz. Un debit pulsatoriu se recunoate imediat prin citirea indicaiilor la aparatele de msur (vacuummetru, manometru, debitmetru, arnpermetrul sau prin modificarea zgomotului produs de agregat. Aceast anomalie poate preveni din: - funcionarea pornpei pe ramura instabil a caracteristicii de sarcin; - defeciuni la aspir-aie: ohturarea sorbului, scderea nivelului lichidului n bazin i antrenarea aerului prin sorb n conducta de aspira.ie; - ptrunderea aerului n pomp i n conducta ele aspiraie datorit neet.aneit.ii preset.upei sau a conductei; - creterea anormal a nlimii de aspiraie fie prin mrirea pierderilor de sarcin pe conducta de aspiraie, fie prin coborrea nivelului n bazinul de aspiraie, Presiune a n seciunea de aspiraie a pompei scade mult i pompa poate cavita. Pompa debiteaz insuficient cind pierderile de sarcin pe aspiraie snt mai mari dect cele considerate n calcule (v acuummetrul indic o depresiune mai mare dect cea prevzut) sau cnd cresc exagerat pierderile pe reea (rn anometrul mon tat la flana de refulare arat o presiune superioar celei calculate). Caracteristica reelei devine deci mai abrupt (modul mai mare de rezisten) dect a fost prevzut, Dac debitul este insuficient, iar presiunea la manometru este mai mic, pot fi urmtoarele cauze: turaia insuficient a motorului de antrenare, patinarea curelelor de transmisie (dac exist un asemenea cuplaj), modificarea caracteristi cilor n alimentarea cu for etc. Pompa funcioneaz cu zgomote exagerate cnd: - se produce cavitaia (N PSHdi&PO"ibil este mai mic dect N PSH <cesar); - n pomp au ptruns corpuri strine; - lagrele sint gripate sau ungerea este insuficient; - calarea necorespunztoare a arborilor motorului i pompei; - fixarea necorespunztoare a conductelor care pot vibra; - intrarea n rezonan a elementelor de fixare ale agregatului de pompare, a planeului etc. In vederea unei bune funcionri a instalaiilor de pompare, este necesar s se analizeze cauzele tuturor defieienelor ce pot surveni n explo at.are i s se ia msurile de remediere corespunztoare.
ll

~pl'irea pompei centrifuge este precedat .! ) ,', ' vanei de pe refulare pentru interzicere" 1 ~?c: obhgatol'lU, ele nchiderea turbll1are (cnd in instalat.ie nu exista' c~lacpUert~eldll inversa I a regimului de 1 " ,a e sens) -,a pompe axiala, curgerea invers'} este ' .' pomp:,lor, centrifuge, ntruct t.urat.ia il:vel" mal perlculoa~, dect n cazul sarcma hidraulica. Pe de alta' lJal:t .- 1 'dsa este mul.t mal rl(i1cat la aceeasi l' e inc Il erea vana I f 1 ' , a puteri absorbi te mari. In acea~t sit: t.i 1 ue p~ re u are conduce de sens, se deschide rohinetul cond'ucte: ci1a.;le cnd nu ,se dispune de clapet de pe r~efula('e i, se oprete pompa.' e H1 carcera I apoi se nchide varia

Daca din mo tive tehnoloaice la o inst, Ia ti " este necesar pornirea pOll1pelP c ',. d a a ie ec1lJpata cu pomp ax ia l . , u v ana e pe refu h . hi , un montaj asemntor Iizurii 844 I ' f" re inc usa, trebuie realizat O n pnma aza po '1' 1 ntoarcere cone Iucta ue si I'n ti , , mpa recircu a apa prin 'd ' , con m uare se desch 1 d . bl ocin u-se bv-pass-ul. ,le e 'ana e pe refula['e, 1~legtur cu oprirea accidental a il tala t.i necesltatea introducerii unor dl'SP iti IS a aiilor de pompare, se Va analiza ' OZl I Ve pen tru Il 't' f a l e f enomenulUl de lovitur de h h rm area e ect.elor nezativs TI'ehuie subliniat c ,', el' ee, a,a cum S-a artat n capitolut4. . , a pornu ea sau oprIrea az t 1 d 1lI l1lstala,ie o miscare nepermanent t b'rega e or e pompare produce de funcionare al~ pornpei i motorul~~r~e re u~e cO,relat ?u cara?:eri?ticile pompare, de cele,mai multe ori nu sl t antlenale. La.,ll1stala]] mici de de pornire i oprire. In schilnb l' t tl,l: Inecesare pl:ecauu deosebite lesate "l ' , a s a .n ue pompars t o {)p,era t..1l 01' t preYederea unor dis ozitiv d .Impor ~nte, succesiunea prin calculul reaimului nepernlanPent ' : e proteci trebUIe s fie stabiJite , "',,' COL espunzator. Accidente , la functionarea . instalatii/ar . . d

e pompare timpul e~pJoatrii ' pot aprea

La pornirea agregat,elor de pompare o serie de anomalii de funcionare."

sau in

:218

279

8.3. POMPE VOLUMICE Pompele volurnice funcioneaz prin deplasarea periodic a unor volume de lichid ntre seciunile de aspira.ie i refulare. n general, o pomp vo lumic se compune dintr-un spaiu nchis (corp de pomp) n interiorul cruia se deplaseaz un element mobil a crui micare genereaz fie dep-resiunea necesar aspiraiei, fie suprapresiunea pentru refulare, fie ambele n acelai timp. Pompele volumice snt recomandate pentru vehicularea unor debite reduse cu nlimi de pompare mari i foarte mari. De regul, asemenea agregate de pompare vehiculeaz lichide visco ase industriale sau snt folosite n sisteme de lubrificare, de aoionri hidraulioe, de automatizare', n instalaii de ardere etc. Constructiv, pompele volumice snt foarte diverse i, n cadrul unui anumit tip, se pot prezenta numeroase variante. Principial, pompele volumice snt: alternative (eu piston, cu membran), oscilante (pompe cu clape), rotative cu angrenaje, cu pistoane, eu palete fixe sau eulisante) etc, Tipul elasic de pomp volumic l reprezint pompa alternativ cu piston.

::l~d[fy?pA ,
1\[
a

\-~

b
. .

. ton (disc) cu dublu efect: Fig. 8.51. Pompa cu P',S r , In timp a uebttutul pompat. a _ schema pompm; b - \ alia pa

n rot/min

(la pompa

. t eu PIS on n

< 250' rotjmin)


.
n

V !2. = 2Ar - = " s - , Q m = /::,. eo 60 60

debitul '4"

mediu teoretic va fi: (8-88)

8.3.1. POMPE VOLUMICE ALTERNATIVE

Pompe

cu piston

Pompa cu piston (fig. 8.50 ,a) se compune dintr-un corp de pomp cu '"0Imnul variabil V, un piston care execut o micare de du-te-vino (prin intermediul unui mecanism biel-manivel sau excentric) i dou supape: la racordul de aspira.ie i la refulare. Cnd pistonul se deplaseaz ctre dreapta, volumul V crete, presiunea scade, se deschide supapa de aspiraie (supapa de refulare este nchis) i prin cond ucta de aspiraie ptrunde lichid in corpul pompei - [aza de aspiraie a pornpei. La deplasarea pistoSup6p6 de refu/o,!!nului spf'e stnga, se inchide supapa de aspiraie, volumul Pislon V se reduce i presiunea crete, ceea ce face s se deschid supapa de refulare, lichid ul fiind trimis pe conducta de refulare - faza de refulare a pompei. La o rotaie complet a manivele], pistcnul execut. o dubl deplasare, pompa vehiculnd un volum de lichid /::,. V:

unde s = 21' (1' - lungimea m.ani'~I~)t 1 real este cu cteva procente inferior Datorit pierdenlor .volunu?e, e lUI ti (8-88). e debitului mediu teore~c efPrJma~ ~ee~{~acu simplu efect, deoarece altel'Pompa r~prezentata n igura iebltul instantaneu cre~te de lya ~ero la neaz o faza de reful~re, la care ( f"' d aspiratie n timpul careia pompa , - . , VIne la zero cu o az a e .' . d t f - el valoare maXIma ir e, ' d t' onare a pistonulUl, pe ura a az nu debiteaz. Datorit. sls_ter,nu UI' el a(f-"I 8 50 b) debitul pompat avnd un de refulare debitul varIaza ~musol d a Ig. . , , ronuntat caracter pulsatorlU.. e debiteaz a fost construit P . l' . - " fazelor 111 care nu s , d t In vederea e Jn1111arn .' ci 't I se eleplaseaz spre reapca f (fi 8.51 a): cin pis onu . ' .. V' pompa cu dublu e ect g., 1 ' 'j' i d Iaz a de aspu'aie- m timp ee se compartimentul V se destmc e rea IZ n a c , ..' comprim, refulnd Iichid , '. lui se produce refularea ichidului La miscarea n sens invers fi plstonu ui , din spati~l V si aspira.ia n V'. _ este indicat n Iizur e 8.51, b, din 1 t pompa o,, t Variatia debltu lui Ul a aceas _ f j" t se pstreaza totUI carae e care se vede c dei cursa moarta a ost e imm a

to

1.

,'.

rul pulsatoriu. te fi ntotde2tuna acceptat Intrucit l?rodubee Un debit pulsator nu poa " t - conduc la vibcatu SI msta 1, " - li t rn care po sa .', I tii lor de debit se po ate face prlll oscilatii ale l)resmnll I a men a . id li Atenuarea lm sa 1 , ' Iitat.e n sistemul 111 rau IC. ~ in introduce,'ea pe refulare (uneofl I mrirea numrului de pistoane sau prl , c per~ de aer - hidrofoare :, ) relor de compensale u . . "1 d debIt pe aspiraIe a ca~ne _. scilatia nivelului vanau ee, Aceste hldrofoare preIau, prm o . . (f' I.g.:8 52). .' debit, cvaslconstant. _. . aSlgunnd in sistem ,:n . b rbit este data de relaia. Ca la orice pompa, pUverea a so p = pgQ,,)-I. (8-89)
lJ

/::,. V

As,

(8-87)

n care:

b
Fig. 8.50.

a - schema

Pompa' cu piston (disc) cu simplu efect; pompei; b - variaia In timp a deliitulul pornpat.

n care A este sectiunea transversal a pistonului, iar s cursa pistonului, Dac mecanismul de acionare realizeaz o turaie

Peste Qm

H
7)

puterea absorbit; debitul mediu ; nlimea de pOlmbPalrel: pei (care tine seama de pierderile randamentul g o a a 'pom. " mice, hidraulice intenoare I mecenice)-

volu-

281

:280

pentru acionar-ea preselor , acesta iiston ul plonjor avnd lungimea l 8 CI) . diametru! ( [' 19. <-.;)'1

se ~nlocu:et~ ~,~ mal m are c eci

Pompe

cu membran

Pislon plonjon

C; 'cl lichidul de lucru are aciune corosiv ~sul?ra ,,11 . _ (Iichide m aterialului din care este ex~c~Itata ,~ol11pad'_ f 1 _ agresive) sau conine ]mpUl~ltaI, se recornanc a o o
Srea

Fig. 8.51. Pompa cu piston plonjor.

a,p' '1

J
J

Fig. 8.52.

Fig. 8.53. Curbele caracte- . ristice ale unei pompe "0lumice.

pompei cu membrana. concluctele fix -, t -o C' psu l a e t ansca-la care se racordeaz l\Iembr~na este ixat In r a Cnd ti'" a solidar cu membrana este ac: ele aspiraie I refulare (Iig. 8.55, fa). _ J volumul i de sub mernbrana ' -' ' brana se de Ol'rneaza I . I for ' t.ionat in sus: mern. 'L" ele lasarea tijei n sens invers, ne olm~ .ia 1 CTetP, produ~md asp_Ira a. aV siPse reduce refularea. In acest fel, IIChl~Y~ membrriuei rmcoreaza volumul , P b' . sistemul ele act.ion are al tijei t . cu o parte a mem 1 anei" , . se af'l ln con tac .. numai .. d . t . t Un exemplu de folosi re a pompei cu (piston excen trrc etc.) Iiin . plO eja ~ b melllbr~n este indicat n figura 8.5;), .
t;

pom p at-e ".

La pompele vo lumice de orice tip, debitul depinde de modul n care snt deplasate volumele de lichid (de exemplu, pentru pompa studiat, conform relaiei 8-88) i, teoretic, nu depinde de nlimea de pompare. Aceasta din urm este limitat de rezistena elementelor din care este compus pompa sau instalaia respectiv, Pentl'u siguI'an n exploatare, de obicei, imediat la refulare se monteaz o supap de siguran pe o conduct de hy-pass sau alte dispozitive eu rol similar. Practic, la presiuni foarte mari, debitul scade ntr-o oarecare msur datorit pierderilor vo lumice intre piston i corpul pornpei (n general, int.re piesele fixe i cele n micare),. conform figurii 8.53. Pe figur s-au mai reprezentat caracteristicile de putere i randamen t n funcie de nlimea de
.

8.3.2. POMPE VOLUMICE OSCILANTE . ~ anual (cu denumirea comercial de pomo pompa acl~ntta:.?deseori n instalat.ii pentru deplasarea p cu clape sau Allweiler), dO O~I,al ( itiva metri). Pompa cuprinde o parte unui lichid la diferene mICI _P, 1l1\~ CI, . prevzut cu o manet. De partea fix si una mobil -- acion at prll1 r-un elt S si S iar ele cea mobil, alte fix ~int prinse dou clape. a~'ndI stUp8!te eele lfi~e si"cele mobile exist voludou clap.e, c,u supapele S2~~1d' 2': ~. man~tei' se rotete partea mob.d mele 17 SI V (Iig. 8.56). Cin CLIajute l l V' creste Lichidul cupnns 't I l V se reduce SI YO umu " . . ctre dreap a, vo llf!lU. . ' s re refulare n timp ce dinspre aspI: n volumul V este tflml~ prlllISUjlJaIPa,'. 2 fr, J a rotir~a manetei i deci a prii ' . 1) ') ptrunr e IC \l( In , . -" d l . ra,Je, prll1 supa a, 1', ., d '. 1 ul V creste fiind esc use mobile ctre stinga, volurnul T sca.e I vo ium , , supapele S2' (de refulare] i SI (de nspir-a.ie).

Se prezint

r~o;.:r

Problemele legate de 'aspiraia pompelor centrifuge se regsesc i la pompele volumice (limitarea nlimii geodezice de aspiraie, fenomenul de cavi t aie etc.), cu deosebirea c, n mod obinuit, o pom p volumic se amorseaz. de la sine, prin depresiunea creat de organul mobil. Datorit formei caracteristicii de debit a pornpei volumice, reglarea debitului prin modificarea rezistenei instalaiei (van pe conducta de refulare) este interzis. Dac este necesar, se aeioneaz asupra vitezei de deplasare a pistonului, a lungiJllii cursei sau se recircul o parte din debit n tre refulare i aspiraie. La aceeai in lime de pompare, debitul variaz proporional cu tura.ia: (8-90)

Q2

Il.

PistonuI folosit Ia pompele indicate a fost de tip disc i corespunde unor presiuni relativ mici i medii, La presiuni mari sau foarte mari, de exemplu * La pompe volumicc, Intrucit
tarea
mrimllor P i
"Y)

Q variaz nesemnificativ In funcie de H.

penlru

Il

el, se prefer reprezen-

a
Fig. 8..55. Pompa cu membran.

b'

282

283

Fig. 8.56. Pompa oscilant (cu clape).

Fig. 8.57. Pompa cu roi dinate.

_~cest tip de pomp se execut cu cond t d '" ... 2' , pentru debite pompats intre 03 i uc e e aspIraIe I refulare de 1/2 .., UInpl~rea conductei de aspira.ie (pr~vlz~t~l/s. Amorsarea pompe! se face prin orificiu de amorsare. cu un sorb cu ventil) prmtr-un
i

I 1,
Fig. 8.58. Pompa cu loburi. Fig. 8.59. Pompa cu inel de lichid.

Pompe cu pistoane

profilate

(Iaburi)

8.3.3. POMPE VOLUMICE ROTATIVE Aceste pompe functioneaz prin d 1 ". . elemente mobile action~te de b ep ~sar,ea hcllJdulUl cu ajutorul .' un ar ore al at in micare de rotaie. Pompe cu angrenaje

unor

I
I

Aceste pompe lucreaz similar cu cele cu roi dinate, dar au un numr mai redus de celule .. Pompele cu loburi snt mai simplu de executat, dar n explo at.are prezint o neuniformitate mai pronunat a debitului. Exist tipuri constructive cu pistoane profilate cu dou aripi, ca n figura 8.58, sau cu mai multe.

Pompe cu palete fixe Tipul clasic l constituie pompa cu inel de lichid (fig. 8.59) folosit cu rol de pompare, dar mai ales ca pomp de vid. Prezint un rotor cu palete radiale rigide, fixat excentric n carcasa cilindric. Racordurile cu aspiraia i refularea se fac la douorificii de form special. In carcas exist un lichid auxiliar care la punerea n micare a rotorului este centrifugat spre carcas i ia o form inelar. In dreptul orificiului de aspiraie volumul cuprins ntre inelul de lichid i dou palete succesive crete n sensul rotaiei, presiunea scade, realizindu-se faza de aspiraie, in timp ce, n dreptul orificiului de refulare, volumul scade, presiune a crete, producindu-se refularea. Debitul vehiculat este relativ constant i depinde de turaia rotorului. Pompele cu inel de lichid snt sensibile la uzur prin aciunea particulelor solide, astfel nct, lichidul auxiliar trebuie s nu conin impuriti. Pompe cu palete culisante ,
J

In figura 857 . di ~ schema constructiva '. se mIca . '. angrenare exterIOar Roata el' t~ a a pom pei cu ro ti clll1tate si . mea a motoare est r - t '" na~ de motorul de antrenare si an ren ~ e Ix.,a a pe un arbore actiog n ajul este nchis ermetic ]'ntl'-O' car ~eaza cu o roata dmat liber. An~re. casa racord at 1 ". o ro t.rrea arborelui (n sensu 1 sa~g tii di fi , a aspIra..le I refulare. Prin . e li In rgur) roat t sens invers roata liber lichid fii a mo oare antreneaz in dintre dini i carcas. ' u asprrnt iind condus prin interspaiile Ll V
f

.Acest pompe snt robusts, au dimensiuni r d . 1. u1 eiurr, cu debite mici (sub 2 1/) . , . . e use I.ve riculeaz. de obicei . . S I pleslUlll foarte mari [pln ~ 1 -O 10'. D ehitnl mediu teoretic Q (i 3/ ) a a J '" O <it). m n m s este dat de relaia: Qm
In Care: z

= 2.oLlV!:1. = zLlV!:1.,
60 30

(8-91)

L'1V

este numrul de dini al unei roti' . I ' , - spal~ cuprins intre doi dini consecutivi si carcas - turala, n rot/min (curent n = 1200 3 '000 /'.

3.

. ~ .

'"

rot min).

n m , de-

bitR~o:di~ 284

;el:[~~~~lo:u d;t~~}alid prin interspaiile dintre procente mal redus.

roi i carcas,

Pompele cu palete culisante (fig. 8.60) se compun dintr-un butuc prevzut cu carieluri n care pot culisa paletele rigide. Butucul se rotete prin intermediul unui arbore plasat excentric in carcasa cilindric racordat la

Fig.

8.60. Pompa cu paIele culisante.

285

aspiraie i refulare. Interspaiu1 dintre butuc, dou pa1ete succesive cas forllleaz un volum care prin mrire realizeaz faza de aspiraie micorare - faza de refulare~ Debitu1 se poate regla fie prin variaia tricitij axului de rotaie fa de carcas. tura.iei, fie prin modificarea

i cari prin .Q excen-

In domeniul acionri10r hidraulice se Cunosc i alte tipuri Iumi co care nu au m ai fost pl'ezentate (pompe roto-alternative axiale, radiale, pompe cu angrenaje cu uruburi, melc-roat

de pompe "0cu pistonae melcat etc.).

La majoritatea pompelol' volurnics snt prevzute filtre Speciale 1);' conductele de aspiraie Care s impiedice Ptrunderea impuritilol' ce conduc la scderea sensibil a randamentului, la detel'iorarea pieselor i clliar la diiltrugel'ea pompei pI'in blocarea sUpapelor de acces.

8.4. POMPE CU FLUID

MOTOR

8.4.1. EJECTORUL

I
I

I
Fig. 8.62. Fig. 8.63.

I
- .. centcifuze mari, ejectorul funeione~z vederea amorsa:)] pompelor r si ae~ ca fluid de lucru. ~e asemenea, ea pomp 1 de vid, apa apa c~ flUl~1 mot lOr t.ar cu a "li a Cazane o 'de abur se poate Iolosi drept fluid pentru aumen ale :-' fl id cir lucru. . 11101(,1' aburul i, evident, apa. ca_ .u~toa;e aer-aer pentru evacuarea aerului In . instalaii de ventzlare eXl~ta. eJ~oarele n reelele de termoficare. viciat De asemenea, se folosesc ejec .

sau pompa cu jet este un dispozitiv de pompare Care funcioneaz transferului de mas i energie intre un fluid motor i fluidul de lucru. Schema ejectol'ului este pr-ezen tat n figura 8.61: printr-un ajutaj p,'\trunde n camera de amestec un debit ele fluid motor Qo avind o sarcin ridieat Ha Jetul generat de ajutaj are in sec.iullea Sa ini!.ial viteze m ari, astfel Incit in camera de amestec presiunea este sczut, ceea ce are drept rezultat antrenarea unui debit Q de fluid din sistem. La captul camerei de amestec S-a produs transferul de mas i energie ntre cele dou fluid", iar n difuzor Se realizeaz t.l'ansformareH unei pr~i din energia cinetic n energie dedat presiune. Randamentul ejectorului (cnd funcioneaz cu fluide identice) este de relaia:

Ejectoru1

pe principiul

in

I
n Care:

42

POMPA CU GAZ COMPRIMAT

. "

; pgQH YJ=,~=_,
P" .' P!JQoFIo

(8-92)

,j

Pu este puterea P puterea H


sarcina

(ltil realizat; consumat; Ollidului la ieirea din difuzor.


('1)

Cameradeamesfec

< 0,3),

Ejectoare1e au randamen te sczute in schimb snt dispozitive

8. . . . p Mamuth) este folosit .: . t (numit uneon pom . _ -t, .ti Pompa cu gaz comp".ma drenurilor (n aliment.ri cu apa), eX.lac,~a pentru deznisip area p'uurzlorll~:~ a bazine ele decan tare etc.), sau n srtuatia nmolurilor (Ia st.aii de ~Pl "1 r ti uri de pompe. 0 cnd nu se recomand u~dlzarea a 63 Pare drept fluid motor un curent de. Pompa cu gaz cornprrrn at (fIg. .,) , Astfel se realizeaz in cam~ra d~ caz (aer) sub pre~iune d~ la un comp~~~~~. o densitate infe~ioar lichldul,u~ ~mestec o ern ulsie gaz-~lch.ld. lca:e'elor comunicante n bazinul de refulare: de lucru, se ridic pe prmcipru "as , (8-93)

a(H

+ h)
+

pgh,
(8-94)

Fifl .8.61.

Eje~toruJ.

robuste, fr piese n micare. Flui., dul motol' i cel de lucru pot fi diferite sau nu, dup folosin. Astfel, dare.'se url11rete pompal'ea dint.r-un foraj, cele dou fluide snt identice, fJuidul motor fiind derivat' din conducta de l'efulal'e a unei pompe montat lasujJrafa! (fig. 8.62)._, '

286

eb p,(Q Qo) = pQ, n care: H este nltimea zeodezic necesar; 11. . di~cimeaola care se afl camera amestec; ~ensitatea lichidullli de lucru; densitatea emulsiei;. . debitul vo lurnic de lichirl ; debitul volurnic ele aCT.

de

287

Tinind

seama de relaia

de echilibru

(8-93)
Qo
Q

i de

continuitate

(8-94), rezult: (8-95 )

h,

Relaia (8-?3) corespunde unui echilibru hidrostatic ; n rgalitate emulsia ~e_deplaseaz, !ar aerul nu es_te n totalit~t~ folosit pentru pompare. De aceea, mallmea. reala se c~recteaza cu un coeficient subunitar YJ (randament) care are valori relativ scazute (Y) = 0,4 '" 0,5): (8-96)
Fig. 8.65. Fig. 8.66.

8.5. YENTILATOARE 8.5.1. ELEMENTE COMPONENTE. yentila~oarele aparin clasei mainilor hidraulice de tip generator vehiculeaza gaze cu un grad redus de cOll1lmmare (presiuni /),p,.:;; 1000 col. H20). care mm TIPURI CONSTRUCTIVE monoaspirant

1
Yentilatorul . :: centrifugal (radial) Asemntorpompei centrifuge, vent.ilatorul radia~ monoaspirant (v: fig. 8.64) ete compus dintr-un rotor cu paIele Iixate pe dls~url, c~rp: se I,?tete in carcasa spiral. De obicei, ventilatoBl'ele. au o construcie ma~ ~lm'pla decit pompele, de multe ori fr elemente speciale de etanare (labirini, presetupe) I cu . c.al'casa spiral (statorul) de seciune transversal drep tunghiular. . Datorit folosirii lor pe scar foarte m are, ventilato arele radiale monoaspirunte se execut n t.ara noastr la o serie de productori ca I.C.J\f.A-Bu.cure~l, I.YB. -Bucureti, 'LV.-Vaslui etc. Snt ven tilato are care acoper, prm sena de tipodimensiuni, debite intre 1 500 m3/h 7i 14090 m3/h, c~ presium de la 20 mm col. HzO la 300 mm col. H20 I chiar mal mult (v~ntdatoare ~entr_u transport. pneumatic). ~ot fi aci?r~.ate de electromo~oal'e p~m cup~al'e dlrect~, cuplare elastic sau prm transrrnsn cu curele. VehIculeaza. aer sau ~lte gaze neutre cu temperat.uri pin la 80C, iar n construcie antiexploziv - aze inflamabile sau explozive. Cnd temperat.ura gazelor depete 80C, lagrele prezint sisteme sp~eiale c~e I'~leire: ...,. . Intrucit n ventilarea SI clim al.izarea construciilor ,se impun deseori .conditii severe asupra nivelu]~i de zgomot., se pl'(jduc i_la noi ye~ltilatoare silenti~ase din seria YS, cu tur aie redus (n = :.WO ... 100 rotjrnin ) I antrenare prin curele trapezoidale (fig. 8.6). Performanele snt: debit.e Q = 1 500 ... Ha 000 m3/h, presiuni totale /),p, = 14 ... 130 mm col. HzO, randament maxim 'fj = 0,68 i coeficient. de presiune ridicat t} =2,8 ... 3.

. Clasificarea ventilatoarelor se poate face dup criteriile stabili te la clasificarea .general~ a generatoarelor hidraulice, innd seama c tl'ansformarea ener.glel mecallIc~ n energie hidraulic (aeraulic) se face prin intermediul unui rotol'. (ve?tilatoar~le snt turbogeneratoare). Astfel, pot fi indicate numeroase crltem. de. c~asJfI~a:e (dup~ nclinarea palelor retorice, modul lor de fixare, felul aspn-aisi , pozria axului rotorului, numrul de etaje, felul cuplrii la. motor~l de a~trenare etc.), dar, .ca i n cazul turhopompelor, criteriul p~ll1clpal Il constituis direcia ?u~'gern fluid ului ntre aspiraie i refulare. Din acest punct de vedere se disting: ventilatoare ventilatoare ventilatoare centrifugale (radiale) axiale (fig. 8.65); cu curent transversal (fig. 8.64); (fig. 8.66). n instalaii, se face o ela-

,
j

.. Uneori, ~ fUIl~ie de destinaia ventilatoarelor sificar dupa presiunea pe care o dezvolt: ventilatoare ventilatoare ventilatoare de presiune de presiune de presiune

joas ('t3.p, = O ... 100 mm col. 1-1 0); 2 medie (/),p, 100 .,. 300 mm col. H 0); 2 nalt (/),p, = 300 ... 1000 mrn col. H 0).

Rolor.

Carcas
Fig. 8.64.

Fig. 8.67. Ventilator radial monoaspirant silenios (VS). 19 Mecanica fluidelor c. 2087

288

289

Fig.

8.68.

Fig. 3.69. Yentilator

radial

dublu

aspirant

silen ios

(VSDA).

Ventilatorul

centrifugal

(radial) dublu aspirant


Fig.
aS,71.

! j

Acest tip de ventilator (fig. 8.68) d posihilitatea mririi debiLului pc haz a introducerii fluidului prin dou guri de aspiraie. In tara noastr se construieae vent.ilatoare dublu ~~pirant~ at~t. pentr~ destinaJii tehnologice ct i pentru vent.ilarea construculor civile l mdustnale-sena VSDA. Ventilato are!e din aceast serie (fig. 8.69) acoper uniform i continuu un cmp de debi te Q=2450 ... 162000 m3/h i de presiuni l1p, =10 ... 130 mrn col. H20, cu randamente'~ ~ 0,68. Ca i seria ventilatoarelor monoaspirante silenioase,Hnlrenal'ea se face prin transmisie cu curele trapezoidale datorit turaiei red use (n ~ 800rot./mn). Ventilatorul axial

Ventilator
(VAFT): c-

axial

sileuios,
'

montaj

la. perete;

In tubulatur , b montaj

tu cot.

montaj

c nilor ax iale, cai-e necesit o bun cunoatere a caracteristicii hidraulice a inst.a lat iei n vederea stabilirii punctului de fune.ionare. In iJr8zent silit produse i ventilato are axiale sile~}ioase, ~eria YAFT, III trei varian te constructive: n tuhulatur, de perete I In coturi ale tubulat.urii (fig. 8.71). Aceast serie are ns performane Iimit.ate :' Q = 200 ... 16000 m3/h i D..p, = :2.. , 50 mm col. H20. .. .. . . Pen tru instalatii mari de ventilare I uzme de condiion are au fost realizate ser-iile VA H si Y.~ HD, ultima avind un aparat. de reglare a debitului. Sint vent.ilato are ;'1] rand amente ridic-ate (i'1) = 0,85 ... 0,90), care vehiculeaz debite Q = 80 (JU(J ... 315000 m3jh, avnd presiuni D..Pt = 40 70 mm col. H20 (fig. 8.72). . In vederea miil'idi sarcinii dezvoltate de vent.ilato arele axiale, se construiesc roto are ClI pa le le prol'ilate aerodinamic i, enntua~, se realizea.z mO~ltajul in sfel'ie rotur contra roLor (fig. 8.73), La acest. montaj, rotoarele sint acioriate

j
J

. V"entilatoarele axiale (Y. fig. 8,65), asemntoare pornpelor Hxiale, au ro toru] alctuit din 4 ... 6 pale fixate direct pe butuc. Rotorul cstr: actionat direct de arborele mo torului sau, la dimensiuni mai mari, prin transmisie cu curele trapezoidale. Hotarul este nchis ntr-o carcas care se mnnteaz la perete sau, eu unele mndificri constructive in tubulatur. Ventilatorul prezentat este cu ax orizontal, dar exist, .i ventiJal.nar'c fie H(:OPE'I'i, eu axul vertical (fig. 8.70). In [ar a nnastl'il. se produc ven ti lato are axiale caractetiz.atc de debite pn la 315000 m3/h i sarcin i de 70 mrn eal. H20. '

Aparal de regfare

I'----,,..L-.,,.---+ ------;
I

:
I I
I

VAHO

Fiq.

S.70.

I
290

Ventilator acoperi.

axial

de

inind seama c la perform an o egale YCJl tilato are ls axiale snt nuri uoare cu circa 50% dect cele radiale, rezultnd agregatemai iel'tine, cu randamente rn ai bune, tendinta actual este de a se recomanda folosirca lor ori de cte ori condiiile de e xploatare o permit. Evital'ca lor esl,e legat de nivelul de zgomot m ai ridicat i de forma caraeteristicii de sarcin, Rpecifie mai-

VAH

Fig.

s. 72,

Ventilator

axial

Fig. 8.73. Montajul In serie rotor contra rotor,

(VAH-VAJID).

291

I
t

independent, unui montaj arbore). Ventilatorul

in sensuri opuse, rezultnd o n serie obinuit cu dou~ etaje

caracteristic (dou rotoare

superioar pe acelai

IIi
t

I
I

ntruct nici fluidul vehiculat nu este perfect, nici ventilatorul nu are un numr infinit de paIe, presiunea total dezvoltat de un ventilator, definit de relaia (8-10), este inferioar sarcinii indicata anterior. puterea util Pu transmis f1uidului este dat de expresia: In consecin ,

cu curent transversal (8-101)

A?est ~ip. de ~rentilator (v .. fi~. 8.66) are o. co~strucie tubulal', cu palele roto~lce dirijate mamte. Seciunile de aspiraie I. de refulare, dezvoltate pe toata lungimea ventilatorului, prezmta forme speciala rezultate din studierea spectrului hidrodinamic. Curentul de aer traverseaz rotorul fiind dirijat de carcas i de un profil fix de form aerodinamic.
o

II
I

n 'care: "'-PI este presiunea total a ven tilatorului, iar Q - debitul volumic. Puterea P absorbit de ventilator, msurat la arborele su, n care snt incluse pierderile interne ale ventilatorului (volumice, hidraulice) i cele mecanice este:

8.5.2. ECUAIA

FUNDAMENTAL

A VENTILATOARELOR

t
I

i
unde "fJ definete nare considerat. randamentul

Pu = t'J.P,Q.
1) 1)

(8-102) n punctul de funcio-

Ventilatonrels fac parte aceeai ecual~ fundamental (8-29) sau n viteze (8-34). Se sarcina unei turbomaini cu perfect. In mod obinuit, la presiune, astfel nct ecuaiile ~JJr", ecuaia fundamental

din. elasa turbomainilor i de aceea respect stabilit pentru turbopompe - n unghiuri reamintete c ecuaia fundamental stabileste un numr infinit de pale, considernd fluicllli ventilatoare, sarcina se exprim n unitti de amintite se nmulesc cu pg: ' p(u2
Vz

i
t

global

al ventilatorului

I
1
!
i

8.5.3. CURBELE CARACTERISTICE ALE VENTILATOARELOR Pentru un anumit fluid caracterizat de temperatur, umiditate, viscozidensitate etc. si "la o turatie dat, un ventilator este capabil s transfere Iluidului o anumit 'enerere, fu~ctie de debitul vehiculat. Transpus grafic n sistemul (/).P" Q), aceast varja,i~ reprezint ~urba caracteristic de sarcin (energetic sau de presiune) a ventilatorului, b.p, = f1(Q). De asemenea, exist i ali parametri funcie de debit.: tate

cos i

0':2 -

1I1VI

cos

0(1),

(8-97)

n unghiuri

"'-PTao
ecuaia fundamental n care:

= E2

[(u~ .

ui)

+ (u'i - wV + (v~ ;

vil],

(8-98)

I I I
1

n viteze,

fz(Q)

"'1

f3(Q)

*.

b.PToo este sarcina


p

v zz
w o:

teoretic infinit a ventilatorului densitatea gazului; viteza absolut; viteza tangenial; viteza relativ ; unghiul functional (ntre v si ZI)

Asemntor pompelor, caracteristicile vent.ilatoarelor depind de tipurile fundamentale - radiale sau axiale - iar n cadrul ventilatoaralor radiale, de orientarea palelor fa de sensul rota.iei. Precizarea curhelor caracteristice pentru un anume ventilator se face prin ncercarea acestui a pe stand uri speciale. n figurile 8.74 i 8.75 .se pr~zint, n mod ol'ienta~iv, cur~ele c~racteristice.ale ventilatoarelor radiale (frg. 8.74, a - cu pale orrent.ate inapoi ; b - cu
I1p/ p ,--f/ I1p/ ~ r, (a) !1p/ P I1Pt ~r,(a)
f'Jp/

1
J

indicele 1 se refer la seciunea de intrare 'n c;nalul rotoric iar 2, la seciunea de ieire (Y. fig. 8.18). ' . Co~entariul.rcut la pompe asupra unghiului constructiv ~2 are valabilitate I la ventilatoarsle radiale (v. fig. 8.21 si 8.22). . In cazul ventilatoarelor axiale, n mod ~semntor pornpelor axiale, dispare efectul centrifugrii i ecuaiile (8-97) i (8-98) se reduc la: respectiv

t----'---_~ '1
b

~r;(a)

\'-"--~

,J
a

b.PToo b.pyoo

PU(V2

cos

0:2 -

VI

cos

(;(1)'

(8-99) (8-100)
radiale cu aceeasi , a
Fig. 8. U. Curbele caracterlsttce

= f [(wi

- leJ~) +

M-

vi)],

c
ale ventllatoarelor radiale.

cu observati a c sarcina turaie. '

se micsoreaz ".

fat de ventilatoarele

Spre deosebire de pompe, la venlilaloare nu apare fenomenul de ca vita ie ; lipsete deci noiunea de NPSH. n schimb, uneori se indic nivelul de zgomot funcie de debit.

292

293

paIe ra?iale;.
respectiv

c - cu pale orient.ate nainte) cu care se fa~ cteva observaii.


axiale , n legtur

i
.1

Ventilatoarele cu paie radiale au caracteristici intermediare (v. fig. 8.74,b) si se folosesc n special la transportul unor amestecuri bifazice gaz-solid dato;.itii conform aiei palei care nu permite acumularea materialului solid n rotor . In ultimul timp se execut rotoare cu pale prof'ilate care asigur o curgere fr desprinderi i deci ~r~ zone imp.ortante de vrtejuri, ceea ce mrete randamentul agregatullJl I reduce nJvelul de zgomot. La ventilatoarele axiale, caracteristica de sarcin depinrle de forma palei, de existena sau nu a unui aparat de dirijare a curentului (la montajul n tubulatur), i poate arta ca n figura 8.75. Caracteristica de putere are o form descresctoare, ceea ce indic imposibilitatea suprasolicitrii motorului de antrenare la debite mai mari dect cele prevzute.
8.5.4. FUNCIONAREA VENTILATOARELOR iN~ REEA

(
J

. . .La ventilatoarele radiale, creterea imergiei hldrauhc~ a fluid ului este dat de creterea en~rglel poen~lale (corespun ztor pri~11llor dOI termell!. din ecuaia fundamental a in viteze) .I a celei cinetice (ull.imul termen). Fig. [;.75. Curbele caracteristice Parte din energia cinetic se transform n ale ventUalorului a xial. t l . poten ial, ins nsotit de s t.a t OI't.o. III energie . ~. pierderi Importante. Rezult c se obti~ randamente bune numai daca viteza absolut la iesirea din rotor v ~ t p~ea l1l~re. Acest lucru a~a.re la tipul de roto~ cu paIe orient;te ~n:s o~ (v. Iig. 0.24, a), la care coeficientul de presiune tjJ * este limitat. Dimpot .~~ la rO,toru! cu .pale orie~tate nainte (v. fig. 8.24, e), transformarea ;~:~~ gretlca mal pum avantajoas con.duce, n general, la randamente mai mici. n acest caz, coeficientul de preSIUne tjJ are valori ridicate. ~ez~lt c .pentru acelea~ dimensiur:i, ro.torul cu paIe dirijate na oi dezv ..P cmeti ~ olta t aceeai ... preSIUne buitotala_. la o tura tie . mal mare . (spor u I d e energIe rea es e mal nuc SI tre uie m r it sporul de energie poteni I . ef ct I . d t !f ) M~' ra a prin creterea e u Ul . e cen. ri uga~e .- a~ll:a t~raiei nseamn ns mrirea nivelului de zgOl;o.ot, d.ecI, principial, fara masuri constructive de combatere a z 0motului, v~n.ttlatoarele .cu pale orientate nainte snt mai silentioase la acele~i caractenstici de Iunctiou ins c ace as t~ , 1 bil d ' . are. ...S-a constatat . a conc 1 uZle este , a a 1 a oar pentru dimensiuni nuci ale .rotorului, Cara~teristica de ~ sarci?- a ventilatorului cu pa le orientata na oi a~~ o forr;ta descendenta 0'. fig. 8.74, a), n timp ce la ventilatorul cu p~le ol1ent.at~einainte .tv~ fIg. 8./4, e), dup o zon de cretere a valorii !:l.r cu O urmeaza o relativa scdere la debite mari. t ", :t\?~ste aspecte sJ~t il:nport~nte n legtur cu funcionarea n reteai cu posibilitatea unui regim instabil, mai ales pentru ventilatorul cu pale Inainte. " . La compararea celor dou tipuri de rotoare, trebuie analizat si caractell~tlC~ de putere. L.a ambele, (v. fig. 8.74, ai e) puterea crete cu'debitul dar III timp ce la ventilatorul cu paIe napoi cresterea este mai II' t~ 1 ' mite . debit . t hili ~nla a ventilatoI a anu. I ~ m an pu erea se sta I izeaz sau chiar' ncepe s scad, rul cu paIe Inainte, puterea crete rapid. Aceasta arat importanta deosebit care tr~bUle acordat cal?ulului pierderilor de sarcin ale reteie\, mai a~e~ l~ v~ntJ!ator1!1 ~u pal~ orren tate nainte. Dac n calcule i a' oi la ale erea .:en~!laoruIUl pl~rdenle au. fost considerate mai mari dect ~ dovedes~ a fi m l.eaht~te, debitul }eelm crete, ventilatorul funcionnd la puteri mai rnan decit cele. prev azute, uneori cu consecina suprasolicitrii motorului de.antre.~.are. Din acest punct de vedere, rotorul cu paIe napoi este mai avant.ajos, avind caracterrstica de putere autolimitatoare.

a unui ventilator

instalaiilor de pompare, punctul de func.ionare n reea se obine grafic, prin coordonatele punctului de intersecie ntre caracteristica ventilatorului tsp, = f1(Q) i caracteristica reelei !:l.Pinst = = I(Q), conform figurii 8.76. In cazul inst.alaiilor pentru construcii, aproape Intotdeauna caract.eristica reelei pornete din origine nt.ruct presiunile la intrarea si iesirea din sistem snt Hule (presiune atmosferic). Dup' cun: se tie, exist trei poziii de mont.aj ale ventilatorului ntr-o reea: cu tubulatura racordat la aspiraia ventilatorului; reulant, cu tubulatura pe refulare; _ vemiuuor aspirant-rerulani, cu tubulatur i pe aspiraie i pe refulare. In toate cazurile, cnd se calculeaz pierderile de sarcin ale reelei funcie ele debit __ pentru trasarea caracteristicii instalaiei - trebuie inclus i energia cinetic disponihil la ieirea din instalaie,care n. c~zul ventilatorului aspirant este energia sa din sec.iunea de refulare. De ~blceI, a?east energie constituie o parte important din presiunea total a ventJlatorulUl (pln l~ 30%~ si care nu este folosit n instalati a propriu-zis. Pentru recuperarea unei prI din energia cinetic de la gur~ de refulare, se obinuiete montarea unui difuzor la refularea liber a ventilatorului. Unele studii recen te au artat c nsi caract.eristica energetic se modific n funcie de locul de montaj al ventilatorului n instalaie. Orientativ, acelasi ventilator montat ca refulant dezvolt o sarcin mai mare cu 6% i un' debit superior cu 10% fa de montajul In aspiraie. Caracteristica unui ventilator se oo obine prin msurtori pe standuri speciale, unde, I--_.r=--'-'-~ n general, ventilat.orul este prevzut cu tronsoane rectilinii de canale (conducte) la aspiraie tJpl------~ i refulare. Montat ntr-o instalatie, de multe ori, ventilatorul este racordat la reea n situaii care perturb curgerea, astfel nct nu mai deza a volt aceleai caracteristici funcionale ca pe Fig. 8.76. Punctul" de funcionare la o instala ie de venstandul de ncercri. S-a constatat experimental tiJare. c un tronson rectiliniu cu lungimea de 12 D
_ ('mlilator _ ('cntilator aspirant,

Asemntor

"t

!!"p,
0--

u~

. 2

294

295

.i

Dac piesa perturbatoare este mon tat n amonte de o poriune rectilinie de canal eu lungimea L ~ 12 D, coeficienii de corecie se reduc liniar:

tOl O

---+-.....~ __

c::,.I...j{J:

(8-106)
a
Fig, 8,77,

b
Piese perturbaioare la gura de aspiraie,

Fig,

8,79,

Distribuii

de viteze la

(D-diametrul conductei circulare sau diametrul echiv ;gulare) racordat Ia aspiraie elimin astfel de perturb C ale~t l,a ~anal: r:ctanaproape uniform n seciunea de aspiratie respec~~~l, a~lg~rin o dljs:,rlbule a canalelor rotorice. In practic n ' 't 'td o incarcare ee uhbrat , ' , U in o eauna este p 'bl~ l' acestur montaj, rezultnd fie diatrib ti if ' OSI 1 a rea izarea . ' u 11 neurn orme fje o iscare d ' 'intr-un sens Sau altul ctre aspir-atia fie '1,' nll(;~re e rotaIe lifi " concorm ent ambele efe t S exemp I rcare, se prezint montajul la aSl)irat' ,'" c e, ~ pre , .. d ' ,le a unei curbe (fjg 8 /7 ) I a unei cutii e aspiratia (fig 8 77 b) ti ", ", a , , , " , , ,respec rv aspIratIa 1 b -x di spaiu Iirnit.at de doi pereti (fig 8 7'7 ) 1 ,1, el a Intr-un , ", ci. n toate caz I este puternic pertUl'bat, cu consecinta unei di t ib tii un e" curgerea sectiunea de aspirai Uneori c ~' IS n un neumforme n , , ' ,u. gerea poate Ii mb t ti ~ , , troducerea unor elemente de dirijare Care divize " ,una, a,lta ?rJn Jiltul (fIg. 8.78). aza I orJenteaza curen, Micarea de rotaie a fluidului ctre sectiunea de as irati , rrun at de rnontajul a dou cot '( b)' ,P ,le poate fi deter, .. urI cur e consecutlve n I d 'f " a unei cutii de aspiratie n eta l' (v. anexa 8 1 *) T at P ane , 1 e1Jte sau di , ',' , , Oa e aceste piese p d o immuars a parametrilor ventilatorului (debit " ,.' ro uc Ii evi , pI esiune) SI In caz c ~ pot ,1 eVltate, trebuie aplicai coeficieni de corectie s ,', '; I a nu ventilatorului. Se subliniaz c pierderile 'locala 'd upr,a~l1ta1Ja alegerea , 1 e sarcma corespu z t jnese or de racord se iau n calculul pierderilor totale ale i s' 1 t~' a oare C fiei tii d ' n ca a ,IeI. '1, oe IClen:ll e corecie pentru piesele montate n aspiratie sint dat'l' pe t -CIeva CaZUI'l n ane - 8 1 - d bi I si ,'" n ru , xa o. ,Iar e ItU I sarcma ventilatorului devin:

La ventilatoarele refulante, cnd aspiratia refularea unui ventilator, este perturbat de un perete plan sau de doi perei plani care formeaz un unghi diedru, coreci a se face cu coeficientii kQ i kp din anexa 8,2, prin aplicarea relaiilor (8-103) i (8-104), Experimental s-a constatat c un tronson rectiliniu de lungime L ~ 8D montat la refularea unui ventilator realizeaz la captul su aval o distribuie apropiat de cea uniform (corespunztoare regimului turbulent de curgere), spre deosebire de distribuia total neuniform din seciunea de refulare (Iig. 8,79), Dac ventilatorul ar fi refulat liber, fr acest ,tronson, pierderea (le sarcin ar fi fost mai mare datori t. neuniformitii vitezelor (coeficientul lui Coriolis n seciunea de refulare fiind superior valorii de dup poriunea rect.ilinie). O alt posibili tate de reducere a pierderii de sarcin la refularea liber este montarea unui difuzor cu deschiderea de 7 .. ,15. Dac ventilatorul este urmat de tubular, uneori din lips de spaiu, este .necesar s se introduc imediat dup refulare piese perturbatoare (coturi, curbe) care reduc de asemenea performanele vent.ilatorului, pe lng pierderile locale suplimentare de care se ine seama n calculul reelei, La alegerea ventilatorului se aplic coeficienii de corecie supraunitari kOQ i kop, conform relat.iilor (8-103) i (8-104), cu unele valori date n anexa 8,3, Dac ntre piesa perturhatoare i ventilator se intercaleaz un tronson rectiliniu cu L ~ 8 D, coeficienii se reduc:

J
I

-: = k
kp

OQ

(koQ (kap -

1) [ 1)

:D - ( YJ ;
8~

(8-107) (8-108)

kop -

[4~- (8~r'],

n 'care:

Q' = koQQ, Llp; = kop 6.pfns. , t

(8-103) (8-104)

Q' Q
Fig
8,78,

este

6.p'

6.Pinst -

debitul volumio de alegere a ventilatorului ; debitul volurnic necesar n instal ti ina d . a le; s~rcIna e alegere a yentiJatorului, plerd~rea de sarcin a instalaiei corespunzatoare debltului Q,
instalalii/or de ventilalie, 1.5/1974, .

. dup Not maiiuul pentru

proiectarea i executarea

Se subliniaz c parametrii majorari Q' i 6.p; snt necesari numai pentru alegerea ven tilatorului, ntruct n reea acesta ofer tot valorile de calcul Q i, 6.Pt = LlPinst' :Pentru nlturarea unora dintre neajunsurile semnalate, se pot comanda ven tilatoarele radiale cu direcia refulrii modificat prin rotirea total a carcasei ca n figura 8,80. Asemntor pompelor, ventilatoarele pot avea o functionare stabil sau inst.abi l, Dac o uoar pert.urb a.ie in funcionarea ansamblului ventilatorreea nu modific dect cu puin punctul de funcionare i acesta revine in poziia iniial odat cu ncetarea perturb aiei, se consider c funcionarea este stabil. Fr a intra in detalii, o funcionare stabil este practic intotdeauna asigurat n zona de randament maxim a ven tilatorulni sau n orice 297

J
r

J
;

296

(ft~~{9~

constant, n schimb, presiunea densitilor Pi i pz:

API

I puterea

P se modific

cu

raportul

t,.Pe,
t'1Pe,

= PI =

J2.. .
P2

P2

(8"109)
de temperatur, relatia " (8-110)

~~$f!
.
'.

Dac variatia densittii (8-109) ele,:ine: '

se produce
!::.P"

datorit
T.
TI

variatiei '.

Pl. --=-=-, 6Pt, p.

ta] la ventiJatoarele

radiale

,I
J

domemu pentru ventil t . 1 a oate1e c . mapOI). La venti1atoal'e1 u caactel'lstici descenden l~s~abil, pendulant nt~eCUdPa!e ol'lenta~e nainte este po~~~~~ pale ori~ntate Ilstlca Yentilatol'ului n c e~Itele QA I Q.J3' cnd curba r ~a.o f~nclOnare . Cuplarea n serie Sau e~I~~lll dou 'puncte (fig. 8.81) ee1el tale caractenOI fa de cele analizat ~ a el a ventI1atoarelor nu ad . . plarea n paralel a do ,e in cazul pompelol'. Trebuie s br.c~ practic elemente' pot monta c1apete de ~:n:entl1atoare cu caracterist.ici udi;~~r t?tui ~ la cudeasupra punctului B ( ,Pe canalele de racord* CI" t.~, in truclt nu se In aceast zon fu ' . v. fIg. 8.37) este ntotdea~naa act~rJstlca ansamblului ranja exploatrii rn~lO~area este net defavorabl'l' Pdorlunea de cur)) AB. , . , 81eori se Cu 1 . ;n cazul uno- m asi . . . I? eaza' n paralel va, .e aceea .', pen tru SIguin reea datorit' ~0~dtel~tl1ce. prlIl construcie, este elJferite. Chiar curele sau a ca aJlb UJ, a perturbaiilor proc! ,1; sa lucreze diferit dublu aspirante car e a~eea, se recomandii ~~~~ a antrenarea prin e o era deblte mari. uliI Izarea ventilatoal'elol'

unele TI i T2 snt temperaturile absolute n cele dou situaii. Dup cum se tie, n regim permanent de micare, presiunea total t.ilatorului este egal cu pierderile de sarcin ale instalaiei:
6Pt

a ven(8"111)

6Pinst

La modificarea densitii, ambele mrimi variaz n acelai sens, astfel in ct, practic, n vederea stabilirii punctului de funcionare este suficient s se calc.uleze pierderile de sarcin cu P = 1,2 kg/m3, indiferent de densitatea real a aerului din instalaie. In ceea ce privete puterea real a ven tilatorului, dac se folosete caracteristica de putere pus la dispoziie de constructor, ea trebuie modificat conform relaiiilor (8-109) sau (8"110).

altor UZt '

e~;l;tt.~ar:

8.5.6. ZGOMOTUL

PRODUS DE VENTllATOARE care, are in general, mai multe au un nivel cauze, de

8.5.5. INFLUENTA

DENSITII

ASUPRA FUNCIONRII

GAZULUI VENTllATOARElOR

I
f

Ventilato arele snt cunoscute ca maini zgomot ridicat. Zgomotul in funcionarea ventilatoarelor care se remarc:

dintre

J
I

l'

'J
f

Curbele caracteristice ale v . st.ruct.oare pentru functionare ;ntI1atoarelor snt oate de nt . . il ,a a temperatura de 'J00C' .repI'lJlde1'J1e conP de 760 rnm col. Hg ~ lyreslunea atmosfericii a aerului p 1 ') ~esrectnr pentru o densitat 1 ,~ 'g,m . ~ e d n c~zul n care ventilator 11 ' e o alta densitate _ d . u ucreaza cu o-aze pe.rat~Ti diferi te de 200(; ~~mplu .a~r cu t"emIui ...::: de funcionare t hui a stablhrea lJunctu re uis s se f ' aB a COlespunztoare. aca corecia Fig. s.s t, Exel11plu de Iunc. La modificri mici ale d ',.. . lionare illstabil. mic vehiculat de un' '1 ensIt.a,u, del1Jtul vohi. " venti ator se rnentj . In ultimul timp s '. .Ine practIC

i
i

1:

Gradul de turbulen prezentat de curgerea gazului prin ventilator, Ia intrarea n canalele rotorice (oc la intrare cnd unghiul funcional IXI =1= 90) unde apar desprinderi i se formeaz vrtej uri, la schimbarea de direcie produs la ieirea din canale i intrarea in stator, de-a lungul statorului etc. La ventilatoarele axiale, zgomotul de natur aerodinamic este datorat circulatiei aerului in raport cu paIele, aprnd uneori i fenomenul de flatter [osoi lai a palei incastrate n butuc sub aciunea forelor aerodinamice). Turbulena ridicat (macroturbulena) d natere, pe lng zgomot, i unor pulsaii de debit, indiferent de tipul ventilatorului. Vibraiile care apar att datorit dezechilibrrii rotorului cit i rotirii acestuia n lagre. Vibraiile se transmit funda.iei i aerului, i se propag mai departe n canalele de aspiraie i refulare. ' Vibraiile grupului de antreriare motor-transmisie care sint, cu atit mai intense cu ct turaia agregatului de ventilare este mai mare. Un indicator al nivelului de zgomot produs de ventilator este ncadrarea sa n raport cu curbele de zgomot standardizate (CZ"ISO), pe diferite trepte de frecvene (opt trepte ntre 31 i 16000 Hz). Pentru un ventilator dat,

" "a aSImIlat Iabri Sa rezolve controlul debitului inv:~:rea

clapetelor

bascuJante,

care, in prinCipiu, ar putea

298

299

~~~;i~ete~~~~~dul'i delastic:t~~r~~b~l~~~;a a~~S;rt:e~ fi limitate pl'in realizate de INCREST~Bre e zgomot, ca de exemp'lu filtrel erdeat~e canalele ucuretJ. e e -P Coand
8.5.7. ALEGEREA VENTILATOARELOR

~~n::ll:

funcionarea cu nivelul cel ' mentului o tim ' mal redus de zgomot se re 1; , , vedere pe~tl'u 'od un~e sle vede importana deosebit: J:iead~a 111 zona randa' una a egere a masinii " in acest punct de R ed ucerea ' ". ,. 1 ' , prm mIjloace constructiv ' li~~II~oJi~~~~~~le~l,i s~u montarea acest~r: ~g~~}~~i~l~~ se. face prin evitarea on la tubulat.ur etc' lD area corespunztoare pe fundatl'eca~Clucd' o bun echi, . e asemenea 1 '1 ,. ,1 acor area el t' aerodmamice ale palI (d ,a ventj atoarele mari s d as rea damente ridicate) coreef:te ce regul nclinate napoi pentr;:u l~'ropt~t forme / cu r,anLa ventilatoare ~lici la u,vJezederotaJiereduse(n = paIe orientate naint~ snatce/aI Plaraz:netrl de functionare v~n"t'l t rot/m in). 1 cu 1 " mal SI entlOase d t " v' .',' I a Oare e . n prlvma Ventilatoal'elor .' l ' a ollta turalel inferioare mal zgomot d' aXla e, acestea 1 ' . oase ecrt cele l'adiale (f ' a parametri ec1Jivalenti nt Z~?motele produse de ventil enomenul de flatter). ' , SlD

In cazul unor instalaii speciale sau pentru transport pneumatic, se adopt ventilatoare produse pentru destinaia respectiv, cu introducerea coeficieni lor de corecie asupra densitii sau a temperaturii. La montarea n aspiratia sau refularea ventilatorului a unor piese de racord perturbatoare pentru curgere se vor folosi coeficieni de corecie (anexele 8,1 .., 8.3).

200 630

8.5.8. REGLAREA VENTILATOARELOR

Ca ~i n cazul pompe]or ] , " cele ~lal dificile care, neavnd a e~ele~:entJl~to~I'elor

. este una din r b

Odat ales un ventilator pentru o anumit instalaie, debitul i sarcina acestuia rezult, dup cum s-a artat, la intersecia caracteristicii mainii cu cea a reelei. n practic, parametrii respectivi pot diferi de cei din proiect i, in consecin, este necesar corectarea lor prin modificarea curbelor caracteristice. Problemele de reglare sau echilibrare a instalaiei se analizeaz desigur n cadrul altor lucrri de specialitate. Aici se indic unele procedee de reglare a debitului total de fluid. Reglarea prin modificarea rezistenei hidraulice a canalelor de aer dup refularea ventilatorului sau nainte de aspiraia acestuia (Ia o distan suficient de mare pentru a nu perturba accesul) acioneaz asupra caracteristicii retelei. Problema este similar cu reglajul pompei prin van pe refulare conform' figurii 8,43' (Ia pompe, reglajul cu van a pe conducta de aspiraie nu este recomandat deoarece poate conduce la apariia cavitaiei), Reglajul se face cu clapete sau jaluzele i este cel mai neeconomic, consumind o parte din puterea ventilatorului numai n scop de reglaj. Reglarea prin variaia turaiei este foarte avantajoas dar mai greu de aplicat practic la motoare de antrenare asincrone, Uneori se aplic acest procedeu prin variaia in trepte a turaiei, prin schimbarea raportului de transmisie la antrenarea cu curele sau prin folosirea a dou motoare de puteri i turaii diferite. In cazuri cu totul deosebite s-au aplicat metode de variaie a turaiei motorului asincron cu ajutorul circuitelor cu tiristori, Reglarea prin aparate de dirijare montate la aspiraia ventilatorului conduce la modificarea curbei sale caracteristice. Aparatul de dirijare, asemntor rotorului axial, produce o prerot.aie a fluid ului nainte de aspiraie n acelai sens cu micarea ro torului, In acest fel, prin modificarea triunghi ului de viteze la intrare se reduc parametrii flp, i Q, fr a crete puterea .absorbit. 'de ventilator. PaIele aparatului de dirijare se pot regla uneori automat n .' timpul funcionrii, astfel nct s realizeze o reglare continu. Pierderea de sarcin suplimentar care se introduce de dispozitiv este redus, mai ales la nclinri mici ale palelor fa de curentul de fluid. 301

:::~~~?t~~omice, n special c~n~~f~~~~~l~l~e~~nd-~i,cad.op~area u~o~ ~~J;,~~,~~ n I,ll severe asupra z ] '1 n 1,11varIabile de functi cDnformitate c d hi ,Somotu ui, n aeneral v t'l ' onare u e rtul SI pIerder'] d b, ,en I atoarele se aleg' ~p:t/~rl;:~;~~:~i:.nl~a]ai~i, ~'eginn:l ~e ~U~~'~iJ~~~':~~~~!~~l:r~ect, ti,P~l ~ cu privii- 1 l api eClel'ea acestor criterii d ' e enei gle l e a a egerea ventilatorului cor ~ se au clteYa reCOmandri espunzator unor .it ." P unctul de function' ~ ~ . SI uau concrete: astf J I lt ' al e sa se gaseasc ~~ e lI1~1,COl1~umulde energie pentru asiO' ~ zona randamentului maxim sa fIe mllllm, Iar nivelul de zgomot Iimi~~l;alea parametrilor cerui n ree~ . ,. La instalaiile fr tubulalUl'~ ,,' , leftllle, cu randament SUlJer'I'or. a Se pl efeI a ventllatoar'ele '1 aXla e, uoare,

.J

1
J

Pentru vehicularea (Tazei r ' prefer v.entilat.oarele centJ~fllga~e cu ,\en:PJl'atUl'l, ridicate sau agresn'e e motorul m afara tubulatul'ii (ven't'lan ,L1zlll u-se I ventilatoarele axiale' csu tOare de cot). L ,la a mstalaii cu rezistene v " hi cOdlmata) sau cu rezistente locale 1aria ile (de exemplu cu filtre Care a opt ventilato r " a Care calculele snt ' , se pot teristic puter a e centl'lfugale cu paIele orientate n m.a! PUlll preCIse, Se d . V) mc escendent (variatii ici d ~pOl, care au O caracsarCllla . , mICI e debIt la v iat.ii , arla;1l mari de La instalatii de putere mi de randament S~t mai put' ,Ica Sau cu func,ionare intermitenta' ,lll Importante. . criteriile
v

f 1

300

I
(

f
J

. R~gIarea prin modificarea un hi 1 . . aX1a!e, cind constructiv acest lucru ges~ Ul p~i~~or retorica la Venti1atoarele modlflcarea caracteristicii yentilatOl'ul . e .P~~l 1, conduce deasemenea la . 1. U1 I a rezultate bune n e)Oploat' . hi n .funcl~ de parametrii ceruti de al e. mate pnn UtJllZarea simultan a '. re.ea, se pot adopta metode cornse ~o.ate. analiza i even tuala cup1al~a~ n~~l;~r rro~eldee de reglare, la care 1 actic, reglarea debitului t t]. a .oal.e or. ~a dareta n fOlosin, a instalatiei o C~ll~~l:iet~~:atorul:ll se reaJi:eaz, cel putin e con 1'0 .1 ' , . eu masurarea IUl ntr-o seciu'ne

9
MSURAREA MRIMI LOR HIDRAULICE

j
J

Reglarea instalaiilor, verificarea n timp a parametrilor de funcionare ca i lucrrile de laborator din acest domeniu necesit cunoaterea tehnicii de msurare a mrimilor hidraulice de baz. Ansamblul unui echipament de msur cuprinde elementul care se gsete n con tact nemijlocit cu fluidul (receptorul sau traductorul) ct i alte dispozitive mecanice, electrice sau electronice necesare amplificrii, prelucrrii, megistrrii sau teletransmisiei. In scopul Iurnizrii datelor cit mai apropiate de valorile reale ale mrimilor msurate, aparatele de msur se caracterizeaz prin precizie, sensibilitate i fidelitate. Valorile indicate de aparate nu trebuie s depind de construcia aparatului i s se regseasc ori de cte ori se repet msurtoarea n aceleai condiii, In legtur cu precizia, este definit eroarea de msurare prin care se nelege abaterea rezultatului msurtorii fa de valoarea real. Funcie de aceasta, aparatele corespund mai multor clase de precizie i se pot mpr.i, in principiu, n aparate destinate cercetrii i aparate industriale (de uz general), tiut fiind c un aparat de nalt precizie are de obicei o construcie mai pretenioas i un cost mai ridicat. La alegerea i folosirea echipamentului de msur trebuie s se in seama ele: - natura instalaiilor in care se efectueaz msurtorile (tipul instalaiei, natura fluidului, intervalul de msurare, condiiile de exploatare etc.); - clasa de precizie impus prin indicarea erorii de msurare (n instalaii pentru construcii se admit erori de 0,5' .,. 5 %, uneori i mai mari, iar pentru cercetri sau verificri ele echipamente de msur erorile trebuie s fie sub 1%); - manipularea uoar i sigurana n exploatare. 303

9.1. MSURAREA

NIVElURILOR

-1
a

traductorii

" n instalaii este deseori necesar s se cunoasc nivelul lichidelor di canale ~au rezervo ar-e de stocaj, fie c suprafata lichidului se afl n co t ct Ieri - fi n ac ~u pI'esl~nea a t mos e~'lca, l~ ?. este ~u? presiune. Echipamentele folosi te, in funcIe. de n!ltura instalaiei I precizra msurtorii, stnt- limnZ:metrele si

1,

b
TIJ

de nivel.

Manomefru ---

9.1.1.lIMNIMETRE . De~umire!l }lroYin,e ~e la cuvjnte~e Jr~ce.ti lim,ws-Iac i metron-msurare I a fost folosit penti u indicarea variaiei nivelurilor. Mira . M!ra este cel mai simplu aparat, interiorul canalelor sau rezervoarelor Limnimetrul ~ste cu flotor gradat permite n centimetri, care o citire direct. aezat n

i
4
i
Fig. 9.2. Limnimelrul pneumatic.

d
Fig. 9.3. Acul de msur pentru nivel.

1
i
!

Tubul de nivel Se bazeaz pe principiul vaselor comunicante i poate msura nivelul n rezervoare cu nivel liber sau sub presiune (v. fig. 2.10). Dac tubul are diametrul mic, trebuie s se lin seama de efectul capilarit.ii. Limnimetrul pneumatic

1
l dintr-un ,plutitor. (f1?tor) care urmrete nivelul lichidului care se gas~te. Citirile se fac din exterior cu ajut-orul unui m.~lcator la care se tl'ansmlt.~ :p0zl~la flotorului printr-un sistem de scripeti (fig. 9.~! a). Apara~ul poate fi folosit I pentru urmrirea nivelului n canaie sau albii naturalve, ~in? se protejeaz in puuri special construi te care comunic eu .~urent~l al carui nivel se cere (fig. 9.1, b). Pentru amortizarea micilor oscilau de ?lve1, se recomand un raport al diarnetrelor D : 10' , D es~e diametru! puului i d - diametrul conductei de Jeztur. ,111 cale Limnimetrels cu flotor snt inscite adeseori de aparate nregistratoare. alct~it
~ 1.ezervorul In
(T'

Este un aparat uor de realizat i se bazeaz pe echilibrarea coloanei de lichid It cu ajutorul presiunii aerului introdus printr-o conduct prevzut un difuzor dispus sub nivelul lichid ului (fig. 9.2). Un manometru montat pe conduct indic presiunea coloanei de lichid (debit.ul de aer este mic i deci pierderile de sarcin n tre manometru i difuzor snt neglijabile).

cu

I __ Plufilar

Acul de msur Se folosete n special n laboratoare i este format dintr-o tij gradat cu dispozitiv de prindere prevzut cu vernier i acul propriu- zis montat la partea inferioar (fig. 9.3, a). Este destul de greu a se stabili cu exactitate momentul contactului dintre ac i lichid datorit deformaiei suprafeei ntr-un sens sau altul, corespunztor proprietii de tensiune superficial (fig. 9.3, b, e). Din aceast cauz s-au ncercat mai multe met.ode printre care folosirea unui mic vibr ator pe capul acului sau semnalizarea electric ,nainte i dup nivelul msurat. Acul cu vrful ntors (fig. 9.3, d) d rezultate bune, este uor de I:ealizat i comod in exploatare. b
Fig. 9.1. Limnimetre cu flotor: a - montaj In rezervor; b - montaj In pu.

r=
I

"'_,
Jndicolor
~ I

'l..

I I

I
I i
a

9.1.2. TRADUCTORI

DE NIVEL tipuri de astfel de aparate, dintre care

Tehnica actual cunoate diferite. se descriu cele curent folosite.


20 Mecanica fluidelor c. 2087

304

3Q5

1
Conduclor

MerT'irono

~
Fig.

'~' ' " fWi --la!


Fig.

o-a

Traduclor de nivel cu element elastic.


g.4.

9.5.

Traduct or nivel.

capacitiv

de

Traductorul

cu element

elastic

-care pres.unea

semnal:tlui electric funcie de deformaia pe produce asupra unei membrane elastice de metal, cauciuc etc. (f!g. 9',4). Membrana se monteaz uneori ntr-un clopot etan, fr a .se m ai perlora r~zervorul. In ambele cazuri, deformaia este precizat cu ajutorul unui echipament electric gradat direct n nlime coloan de lichid h ~'elJI'ezentind cot.a nivelului cutat deasupra traeluctorului.
(1

Se bazeaz

pe msurarea

:J

Traductorul

capacitiv

Traductorul

cap acitiv (fig. 9.5) este, de asemenea, des utilizat si const

-d intr-un conductor de cupru cu seciunea circular introdus n masa' lichidu}~i al ~rni nivel secere. Conductorul este izolat i legat la o punte de msur. .nive lul Iichidului.

~ r!
I

VarIaia. capaC1t.n traductorului indic adncimea de cufundare, respectiv Cu un astfel de t.r aductor se pot msura variatii de nivel lJn.la.lO m , d,ar.are dezavantajul c uneori precizia este afectat de pelicula .dE' lichid ce ramme pe traductor, precum SI de modificarea caracteristicii i zolat.iei ln tim p. ' Pentru msur-area nivelurilor se pot folosi si alte tipuri de traductori (rezist.iv etc.). ' ,

,j
'9.2. MSURAREA PRESIUNILOR

Funcie de scrile folosite se disting: presiunea absolut sau harometcic (exprimat n scar absolut) i presiunea relativ sau manometric (exprimat n scara relativ). n multe domenii ale tehnicii se msoar astzi presiuni ntre limite ce pot varia foarte mult, de la valori apropiate de zero absolut (vidul) pn la. sute de atmosfere. Din aceast cauz echipamentele folosite prezint o varietate constructiv i de sensibilitate foarte mare fiind dificil o clasificare complet. . O prim clasificare precizeaz exist.ena aparatelor pentru msurarea presiunilor absolute numite borometre, folosit.e n special n meteorologie, i a aparatelor pentru msurarea presiunilor relativa (manometrice), numite manometre. In prezent, datorit rspndirii foarte mari a aparatelor din a doua categorie, se obinuiete s se numeasc manometru orice aparat de msur a presiunilor. Aparatele pentru msurarea presiunilor relat.ive, la rndul lor, snt construite pentru valorile pozitive ale scrii (presiuni mai mari ca presiunea atmosferic}, acestea fiind manometrele propriu-zise, sau pentru valori negative (mai mici ca presiunea atmosferic), cnd se numesc oacuummetre. n practic snt realizate i manooacuummetre ce pot msura att presiuni mai mari cit i mai mici dect presiunea atmosleric. Dup principiul de funcionare, se poat.e considera o clasificare ce cuprinde un numr mare de aparate ea: . - aparate cu lichid, la care efortul unitar msurat compenseaz greutatea, unei coloane de lichid cu tensiune mic de vapori; - aparate cu element elast.ic la care efortul unitar msurat produce deformarea n limite elastice a unor corpuri de form special. La aceste aparate, deformaia elastic este amplificat i transmis elementelor indicatoare sau, eventual, sistemelor de nregistrare; - aparate cu termocuplu bazata pe dependena de presiune a conductivitii termice a gazelor (se folosesc. Ia msurarea vid ului) ; , - aparate cu ionizare bazate pe dependena de presiune a intensit.tij curentului unei descrcri electrice ntr-un gaz (Iolosit.e de asemenea pentru precizarea vidului) i altele. Din punctul de vedere al modului de citire a msurtorii, se' deosebesc: - aparate cu citire direct care, odat aduse n condiii de funcionare, indic valoarea mrimii de msurat fr operaii speciale. Acestea, la rndul lor, pot da valoarea presiunii ntr-un punct sau diferena presiunilor ntre dou puncte (aparate difereniale de msur); - aparate cu nregistrare care au o funcionare cont.inu sau'discontinu,

In legtur cu sensul fizic al presiunii, s-a artat c este o mrime scalar care indic .sta!'ea de comprimare ntr-un punct al masei fluide. Pentru expri- . marea presiunilor se folosesc dou scri, absolut si relativ, unitatea de diIeren.ie re CI acestora fiind. presiune a atrnosferic.
306

9.2.1. APARATE CU LICHID

Intotdeauna la aceste aparate trebuie precizat lichidul i temperatura delucru.l\Isoar presiuni sau diferen.e ele presiuni limitate (cel mult. citiva metri coloan de ap).
307

Barometrul

cu lichid

I I
95

Barometrul cu lichid sau harometrul Toricelli (fig. 9.6) are o construcie foarte simpl i const dintr-un tub de sticl nchis la partea superioar numit tub harornetric. Lungimea tubului este de circa 900 rnm. Dup ce a fost umplut complet cu mercur, tubul se ntoarce cu captul deschis n jos i se introduce ntr-un vas ce conine de asemenea mercur. Tubul continu s rmn umplut pe o nlime de circa 760 mrn , avnd la partea superioar vid. Conform legii hidrostaticii, nlimea coloanei h exprirn valoarea presiunii mediului nconjurtorcare acioneaz pe suprafaa liber a mercurului din vas.

Piezometrul
1

Fig.

9.8. Multimanornet ru.

Fig.

9.9. Manometru dierenial lichid manornetric.

cu

Este cel mai simplu manometru i const dintr-un tub piezomet.ric deschis (tub manometric). Poate funciona direct cu lichidul de msurat (fig. 9.7, a) sau cu alt lichid pentru cazul unor presiuni mai mari sau a m surrii Ia gaze (fig. 9.7, b). Racordul la instalaie se face prin intermediul unui robinet de separare a aparatului de msur. Presiunea .se calculeaz simplu, prin aplicarea relaiei (2-G): de exemplu pentru cazul din figura 9.7, b presiunea relativ n punctul !lI (cu notaiile din figur) este: (9-1) Dac termenul raportul respecti" Po/p tinde ctre O (cazul se poate neglija. msurrii presiunilor la gaze),

t :

Multimanometrul

Multim anometrul (fig. 9.8) este un aparat format prin asamblarea mai multor piezornetre cuprinznd lichide diferite i se folosete pentru msurarea
unor presiuni mai mari. Calculul i aplicarea legii hidrost.aticii. presiunii se face prin citirea nivelurilor

Manometrul

diferenial n cazul siste-

Permite msurarea diferen.elor de presiune, ca de exemplu mului din figura 9.9 unde cu notaiile din figur rezult: !:J.p

I ..
)

= PM - PN = vs (h

hI

:'

+ s,

P ' ),
p

(92)
Ven/d

expresie n care, de asemenea,


Tub

~I

jate rapoartele densit..ilor toarea se efectueaz la zaze. Cnd se cere msurarea diferen.ei de presiune ntre dou punete ale UIl.Ui lichid, :;e poate folosi i rnon tajul din figura 9.10. Printr-un ventil se introduce o cantitate de aer n msura n care citirile snt efectuate comod.

pot fi negliCnd msur-

1
1
J

Manometru!

cu rezervor

i tub inclinat
Lichldeldenlice
Fig. 9.10. Mnnornetru

a
Fig. 9.6.

b
Fig. 9.7.

Este un manometru difsrenial cu lichid cunoscut sub numele de microm anometru cu tub nclinat (fig. 9.1:l). EI permite stabilirea diferenei presiunilor la gaze prin citirea

lichid

diferenial de msurat.

cu

1
309

JOB

'.

"'1""'" nometric). Intregul aparat reazel1' pe un cuit i este echilibrat printr-o greuta~e. La nceput ?e umple torul pe Jumtate cu lichid manometric i, n funciune, se dezechilibreaz datorit presiunilor PI i Pz exercitate asupra masei de lichid. Aparatul se tareaz astfel incit diferena de presiune s fie dat sub forma: !::.P
P,= Pz
\ J

, Jt

= FI - P2

K sin O,

(9-4)
Fig. 9.13. Manometru cu
tOI

1
Fig. 9.11 Manometru cu rezervor i tub nclinat. Fig. 9.12. Manometru cu rezervor i tub vertical.

unde K - constant a aparatului.


Manometru! cu clopot

oscilant,

1u!lgimii l care este cu att mai mare cy ct unghi ul O (variabil) este mai mic. In felul acesta, la diferene de presiune care produc O denivelare h foarte mic, eroarea citirii poate fi redus prin nclinarea tubului si deci realizarea unei lungimi l mai mari. Raportul foarte mare dintre diametrul rezervorului D i dia~etrul tubului ~clinat d (~este 25) nu introduce erori prin coborrea nivelului din-vas la denivelarea din manometru. Dac presiunile PI i P2 acioneaz simultan asupra lichid ului din aparat, !::.P = PI - P2
=

Aparutul se compune dintr-un clopot rsturnat intr-un rezervor umplut parial cu lichid (fig. 9.14). Clopotul are un montaj ~are i permite dePolasaI:ea uso ar pe vertical, iar presiunile PI i P2 a cror diferen se msoar aclOn~az n interiorul si exteriorul clopotului. Presupunnd c fa de pOZIIa de repaus clopotul s~ deplaseaz pe vertical cu h, diferena de presiune msurat va fi: IIp = PI - P2 = Kh, (9-5} unde J( este o constant a aparatului. . Deplasrile clopotului snt amplificatei transmise n general la un .cadran indicator sau un dispozitiv de nregistrare. Uneori se aleg forn::e spec!al~ ale clopot.ului i rezervorului pentru a se putea impune o anumit relaie mtre deplasarea clopotului i diferena de presiune msurat.
Micromanovacuummetrul cu compensare]

P gl sin O!

(9-3)

Erorile posibile la un astfel de aparat snt date att de erorile la stabilirea -dellsiti! lichid ului manometric, c~ i de erorile la citirea lungimii l i a unghiului O. Atenie deosebit trebuie acordat calrii aparatului n pozitie
-orizont.al. '

,j

Manometrul

cu rezervor

i tub. vertical

Face parte tot din categoria micromanometrelor pentru gaze, la care tubul este coaxial cu rezervorul (fig. 9.12). n tubul de msur este montat 'un f~o~r carB.poart. o tij transparent gradat ce este urmrit cu ajutorul unui dispozitiv OptlC (manometre tip Betz i Debro).
!Manometrul cu tor oscilant
\

Manometrul cu tor oscilant (fig. 9.13) este un micromanometru diferential ~entru gaze care funcioneaz pe principiul balanelor simple cu brae eg~le. El se compune dintr-un tub inelar (torul aparatului) separat etan in dou pri de ? diafragm (perete). De o parte i. de alta a diafragmei snt realizate tuurJle de racord la fluidale a cror diferen de presiune se msoar (dac unul din racorduri rmne liber aparatul d direct presiunea ma310

Este cunoscut sub diferite nume dintre care se amintete aparatu] Askania folosit n ara noastr sau aparatul Universitii din Iowa - SUA_ Manometru! face parte din categoria aparatelor cu lichid i este format din dou rezervoare RI i Rz legate cu un tub elastic (fig. 9.15). Rezervoarele au posibilitatea s se deplaseze independent pe vertical prin intermediul uruburilor fr sfrit SI i S2, micarea fiind controlat de un ghida]. La nceput, aparatul se aduce la zero folosind ambele uruburi de reglare, astfel incit nivelul din cele dou rezervoare s corespund unei cote de referin. . Prin racordare la sistem se produce o denivelare a lichid ului din rezervo are, dup care urmeaz operaia de compensare. Se acioneaz urubul S2 pn cnd nivelu 1 n rezervorul RI revine la poziia iniial (cota de referin). Diferena de presiune m- Fig. 9.14. Manometru cu surat este direct proporional cu densitatea lichi. clopot. 3lt

s,

, ,

,, 'I , , k=:~""",,,,,,,,,,,,,,=l1
I I , I

"

Fig. 9.15. Micrornanovacuummetru

cu

compensare,

Fig. 9.16. Manometru cu tub elastic

(tip

Bourdon).

dului manometric i cu deplasarea rezervorului R2 ce (Askania) sau la un contor de ro taii (Iowa). Desigur c aparatele prezint o se:i~ de elemente ca sistemul de precizare a momentului In care nivelul revenit n poziia iniial. Domeniul de msurare al O ... 2500 N./m2 (O ... 250 mm col. H20).

se citete

la o scar

Fig. 9.17. Manometru cu membran.

Fig. 9.18. Manometru cu burduf.

constructive speciale din rezervorul Rl a acestor aparate este

Manometrul

cu membran

1
j

9.2.2. APARATE CU ELEMENT ELASTIC Prin robusteea pe care o prezint n majoritatea cazurilor, acestea sint foarte rspndite i snt folosite att pentru msurarea presiunilor absolute ct i pentru presiuni relative (~anometrice i vacuurnmetrica). Aparatele cu element elastic au o mare varietate de realizare I limite de lucru.

Acest aparat are ca element elastic o membran de form circular, ond ulat., fixat etan ntr-un corp de protecie care asigur racordul la presiunea . de msurat (fig. 9.17). Deformaiile membranei datorate presiunii se transmit direct sau prin amplificare la un indicator sau un lnregistrator. Manometrul Elementul 9.18). Fluidul tarare indic cu burduf elastic este un burduf metalic ptruns n corpul de protecie valoarea presiunii. cu caracteristici speciale (fig. produce o deform aie care prin

Manometrul

Bourdon 9.2.3. APARATE CU TRADUCTORI

Se numeste astfel dup numele inventatorului care l-a imaginat in anul 1849 i este aparatul cel mai rspndit (fig. 9.16). Elementul elastic este format dintr-un tun arcuit cu seciune transversal aplatisat. Materialul folosit este un aliaj cu caracteristici superioare din punctul de vedere al elasticitii i stabilitii la aciunea corosiv a fluidelor cu care vine n contact. Fluidul msurat ptrunde n interiorul elementului elastic modificndu-i curb ura funcie de presiune. Tuhul elastic are un capt fix prin care se racordeaz la sistem i un capt liber a crui deplasare se transmite cu aj utorul sistemului cinematic la un ac indicator. Acesta indic pe un cadran gradat direct valoarea presiunii. Aparatele se construiesc cu diferite clase de precizie.

Aceste aparate snt realizate pe principiul lor cu lichid sau cu elem ent elastic. Traductorii i pneumatici.

de Iunc.ion ara al m anornetrefolosii n general snt electrici

Aparate

cu traductori

electrici

Se folosesc n special pentru msurarea variaiilor mari i rapide de presiune. Traductorii snt de tip rezistiv, inductiv, tensometric, piezoelectric i cap aci tiv. Traductorii rezistivi au rezistena msurarea presiunilor nalte (de ordinul de manganin i snt utilizai sutelor de MN/m2). pentru

j
1

312
313

(.

Membran
\

1
Fig. 9.19. Traductor inductiv. Fig. 9.20. Traductor capacitiv.

acestui sistem se stabilete vaIoarea presiunii de msurat . .n figura 9.21 se prezint Ull manometru cu membran care supus variaiei de presiune modific pozitia unei supape din sistemul pneumatic. In acest fel, se modific viteza jetului la ajutaj i deci unghiul de deviere a unei plci articulate. Valoarea acestui unghi este direct influenat de presiunea p a crei mrime poate fi citit pe un cadran indicator.

Fig. 9.21. Traductor

pneumatic.

Traductorul inductiv cu membran (fig. 9.19) est.e format dintr-o membran elastic solidarizat cu miezul magnetic care se deplaseaz n interiorul unei bobine legat intr-un montaj punte.

9.2.4. FOLOSIREA N INSTALAII A APARATELOR A PRESIUNILOR Alegerea echipamentului de msur

DE MSURARE

;J

Aparatele cu traductori tensomet.rici (mrci tensometrice) au ca principiu de funcionare variaia rezistenei electrice a unui conductor cnd acesta se deformeaz. Manornetrele cu trad uctori piezoelectrici snt recomandate a fi folosite la msurarea variatiilor foarte rapide de presiune (de exemplu lovitura de berbec). Principiul de funcionare se bazeaz pe efectul piezoelectric de apariie a sarcinilor electrice pe feele unor cristale cnd acestea snt solicitate la anumite Iorte. Manometrele cu traductori capacitivi sint de asemenea folosite n cazul variaiilor rapide ale presiunii. Funcioneaz pe principiul modificrii capacitii electrice a unui conclensat.or sub influena variaiei de presiune. . n figura 9.20 se prezint un astfel de traductor la care eondensatorul este format dintr-o membran elastic si un disc care constituie armtunle condensatorului. Discul, a crui poziie 'este reglabil, se leag cu exteriorul printr-un electrod izolat de carcas. Presiunea acioneaz 'asupra rnemhranei care prin deformaie modific distana dintre armturi i deci capacitatea condensatorului. . Aparatele dencest tip au eroarea de msur de circa 2% i srnt folosite pentru o gam larg de presiuni.
Aparate cu traductori pneumatici

La alegerea echipamentului aspecte: proprietile caz, a caracterului

de msur

se ine seama de urmtoarele cu precizare, dup

,J
J
J

izico-chimice ale mediului de msurat, agresiv;

indicarea condiiilor speciale de lucru: medii exploziva, po lif'azice , cu grad ridicat de umiditate, cu variaii mari de temperatur etc. ; limitele domeniului de msurare a presiunii i natura variaiei acesteia (lent variabil, rapid variabil). Atunci cnd presiunea msurat este aproximativ constant sau prezint variaii mici i lente se vor folosi aparate care s lucreze ntre 1/3 si 2/3 din presiunea nominal a aparatului *. Dac se msoar variaii mari i n timp scurt se '"01' folosi aparate cu inerie redusa, de obicei cu traductori piezoelectrici: disponihilitatea de aparataj i posibilitatea adaptrii echipamentului existent.
Verificarea i etalonarea aparatelor

Traductorii pneumatici snt utilizai pentru transmisia la distan n medii exploziva, unde folosirea circuitelor electrice este periculoas. Un astfel de traductor transform deformaia liniar sau unghiular a elementului elastic aflat n contact direct cu fluidul ntr-o variaie a parametrilor unui sistem pneumatic. In funcie de modi Iicarea m rimilor hidraulice ale 314

Toate aparatele de msur a presiunilor trebuie verificate periodic prin operaii metroJogice. Verificarea reprezint ansamblul operaiilo~ Rr~n care se constat dac echipamentul de msur corespunde car acteristicilor de functionare Modalittile de verificare si interv alele la care se face verificarea snt prevz~te n stan'darde i norme, autorit.atea revenind Direciei genera le de metrologie, standarde i invenii.
* Presiunea nominal este limita superioar a scrii de msur a aparatului.

315

P~'~ncipalele operaii pentru raturn de msur a presiunii /ti

verificarea sint:

apa."i

ve.rifi~area aspectului exterior al echipament.ulm prin .c~re se constat dac aparatul satlsf~ce condi.ii le tehnice privitoare la Construcie (materJ~It'le !o.losite, protecia suprafeelor, for~a, dIspozItIvele de indicare et.c.j ; , venflcarea etan.eitii Care se face supu. nind aparatul la preslUnea nominal i UI' s, . d sta hili ma rin 1 ~.tatea acesteia n timp : venhcarea functionrii care const " Lichid T"" a ll1 ':en icarea caracte.n~ticilor. metrologice ale apaFig. 9.22. l.atu!u~, .cu ~e~s~blta atenia asupra justeei i . " . . .. fidelitii .. '\ erifi .carea se face prin corn pararea direct "a ll1dlCanl.or aparatul~1 de verIfIc~t cu indicaiih, unui aparat etalon cu e1as~ de precizie sUlerlOara, i,? c~ndln IdentlCe. de funcionare. Se parcuqse . mtregul. do~ne(nlU de n;tadsura al aparatului n ambele sensur-i de var!~le a I?reslUnll cretere. I escretere). Echipamentul folosit rentru verificare I et.alonare este di eren.iat n funcie de domeniul de utllizare' - domeniul m anom etrelor, vacuummetaelnr si m anovacnu trelor (grupa A); , . . mme re OI' - dom eni,ul micromanlomedttr'elor, Il1licrovacuummetrelor, micromanoyacul I manometre umrnetre or or I erenra e (grupa B); - domeniul vacuun~metrelor de presiune absolut (grupa C). Pentru etalonarea I verificarea manor:letrelor din grupa A se fol'~seste in genera! manometrul cu piston I greuti (fIg. a crui functio\]~re se bazeaza pe principiul Pascal. Cu ajutorul unor greuti se creeaza" o " . "" d li hid di ,pl esrune c.uno~cuta lJ1masa e tC I 111 aparat care se transmite la aparatul sub control 111 I eventual unui manometru etalon fi! o. Pentru aparatele din grupa B se utilizeaz n general micromanometru l cu tor oseilant i manometrul cu clopot. Pentru wupa_ C .se folosete un echipament ce include un vfteuummetru de compresie a carui funcionare se bazeaz pe legea Boyle-Mal'iotte.

9.22)

rot.unjiri le sau nclinarea axei orificiului (fig. 9.23, e) .. Acest~e precauii se iau pentru evitarea desprinderilor st.ratuJm [imit. Racordul dintre punctul de prelev are a presiunii i ap~rat se face cu elemente nedeformabile atunci cnd au loc varIaII importante de presiune n timp scurt. Dae prin construcia aparatului racordurile elastice pot crea oscilaii, acestea se atenueaz prin intercalarea unor pOI'tiuni scurte de tub cu d iametrul foarte mic. , Pentru a elimina pungile de aer din tuburile de conexiune la m anometrele cu lichid, se prevd ventile speciale de dezaerare. Pe cit posibil, n lucrrile de laborator se folosesc tuhuri din material transparent. De asemenea, se recomand ca aparatul de msur s fie aezat deasupra prizelor de presiune. " Pe racordurile dintre sistemul hidraulic i aparatele de masur se intercaleaz robinete de separare. . . " Lungimea tuburilor de racord trebuie s fie cea mll1lJna Fig. 9.21. posibil pentru a nu da fenomene de compensare a presiunilor Montajul man cazul gazelor. Cele din materiale elastice YOI' fi suficient de nOllletrului la lungi pentru a nu permite strangulri. . . sisteme cu vaManom etrele nu se conect.eaz la un sistem cu vapon d8eI pori. prin intermediul unei conducte suficient de lungi sau a uneI serpentine de eonclensare (fig. 9.24). , b . In cazul m surrii presiunii la lichide sau la sisteme cu condens tie u~~ s se considere n calcul influenta densi ttii lichidului din conduct.ele de racfOI Il li tre temperatura '. masei 'j'lU1C . 1e masura "t uiea t. (1'" il'eren a drn e t. temperatuI'a c dului din aparat. Pentru obtinerea valorii modelului un'idimensional) tate pe conturul seciunii 9.3. MSURAREA medii a presiunii ntr-o seciune (necesar se leag intre ele mai multe prize monconeetate la aparatul de msur.

VITEZELOR

Recomandri practice
Prizele de presiune prin care se face raeordarea la aparat ul de 1" .. s se rea l'rzeze prm . OrI ificii .. dimensiuni tre buie uie sa ICII d e nuci (1 ... 3 rnm) perI H\SUI di a culare pe perete (fig. 9.23, a), evitnd bavurile interioare (fig.

, T ~:
-ta b

'9.2:{; ~i

Viteza, caracteristic impnrtant a micrii unui fluid, este mrime c~ - ca va Ioare me dile pe sscrune ti are locala poate Iit masurata sau ca "alo ' (punctual). . . " Vitezele medii pentru micarea permanent, necesare modelulUI (~e eu~~nt unidimensional, se determin indirect prin cunoasterea debltelor, I~ ,\(.ezele loeale se obin prin folosirea unor echipamente spe?ializate. ces ea snt prezentate n cele ce urmeaz dup principiul de funcIOnare.

1
I

9.3.1. METODA

PLUTITORILOR

c
Fig.

Viteza la micarea cu suprafa liber surrii 1n Cazu'1 curgem .. cu supra f ata" liber 1 era, me tI' oc a m as (fig. 9.25) se aplic atunci cnd 'nu se dispune de echipament cu plutit-ori . li t speela Iza.

9.2J. Prize
corect;

de presiune:
montaj incorect.

1 .1
317

a- montaj

b) c-

316

~l
I (
(

. 1

Fig.

9.23. Exemplu
titor.

pe timp

ntunecos

D bune rezultate n special in privina vitezei de suprafa. care se obine prin cronometrarea distanei parcurse de plutitor ntre dou repere. Viteza medie de curgere este circa 0,.8 elin viteza de suprafa msurat. Pentru stabilirea spectrului hidrodinamic al curgerii cu suprafa liber necesar n special de pluproblemelor de poluare, se folosesc plutitori luminoi care, prin micarea lor, impresioneaz placa fotografic a unui aparat cu perioad lung de

a
Fig. 9.26. Tubul
il. _

Pit6l-Prandtl:
presiunii de impact pe captul amonte.

schema

aparatului;

b -

distributia

expunere.
Vitez.a la micarea sub presiune

transversal micrii este axul su paralel cu direcia fare importante. Calculul vitezei de impact (3-50),

profilat hidrodinamic. Tubul se orie?teazv cu de curgere, pentru a nu se produce eron de m asu. . . . . relaIeI de definiie . .. a preSIUnII

locale se face prin aplicarea din care rezult:

In sistemele sub presiune pot fi folosii flotori cnd limita domeniului micrii este format din perei tot.al sau parial transpareni ; deci este cazul lichidelor care curg prin tuburi transparente (sticl, materiale plastice at.c.). Se lanseaz n curentul de fluid particule foarte fine de aluminiu, ruruegu de stejar sau colorant i prin iluminare corespunztoare se iau imagini la intervale regulate de timp cu un aparat de luat vederi. In lucrrile de laborator pentru cercetarea ventilrii spaii lor nchise (hale industriale, sli de spectacol etc.), la care introducerea sondelor alt perturba sensibil micarea (la scrile reduse de modelare), se lanseaz particule solide cu densitatea apropiat de aceea a fluid ului. Astfel, a fost utilizat. cu succes aldehid a metilic sub form de particule foarte uoare, cu dimensiuni pn la 2 ... 3 mm, CE' rmn suspend ate n aer timp ndelungat (10 ... 15 minute). Se fotografiaz micarea particulelor special iluminate i se obine spectrul hidrodinamic . .'\Isurind lungimea traiectoriilor pe imaginea fotografic i cunoscnd timpul de expunere, se ealculeaz valorile vitezelor Joeale.

u=K 1/2aPd
. \ o

r-= [{ ,,9

li 2 P,t ,
V
P

r=::

(9-6)

unde:

este presiune a de impact (numit uneori presiune. dinamic), msurat cu ajutorul unui manometru diferenial ; densitatea fluid ului ; ..' p constanta aparatului (K 0= 1 la construciile standardizate) J( care se poate stabili prin msurtori n tunele aerodll1anw~e sau canale hidrostatice. Un exemplu de folosire a tubului Pito t-Prandt l ntr-un curent de ap este indicat n figura 9.27. Viteza local este deci: tz

K .j2glt;

(9-7)

1
,
(

9.3.2. SONDE

DE PRESIUNE
cu sondele de presiune este cel mai rspndit fiind generic Il umite tuburi Pilot. procedeu,

in care h este denivelarea n tuburile piezometrice. Cu ajutorul tuburilor Pit6t-Prandtl se msoar in general viteze mari t O,4 ..., O 6 m/s , iar n cazul aerului peste 3 ... 4 mis. a apa pes.e Iv

1IIsurarea vitezei aparatele de msur

Anemo-cI inometrul Anemo-clinometrul sau sonda cu cap sferic se realizeaz n diferite variante eonstrl1:cti:"e. Acest aparat are a:lln~aju~ c poate indica viteza ca valoare I directie. n figura 9.28 se prezin~v un anernoclinometru prevzut cu o pnza pentru presiunea total montat ntr-un canal convergentdivergent, iar printr-o repartiie u~iform .de orificii mici pe capul sferic al sondei se obine o presiune medie de referin.. l\Iodul de realizare a msurtorii este urm toru l: un ruano-

Tubul Pitot-Prandtl Tubu lPitot-Prandt.l este cel mal folosit dintre sondele de presiune i const din dou tub uri coaxiale racordat.e la un manometru diferentia} (fig. 9.26). Prin orificiul frontal se transmite presiunea total egal cu presiunea hidrodinamic la care se adaug presiune a de impact, iar prin orificiile sau fanta lateral se transmit presiunea hidrodin amic, In funcie de repartiia presiunilor de impact pe captul amonte (fig. 9.26, b), rezult poziia prizelor laterale, cu dimensiuni de 25 mm. Pentru a nu deranja curgerea, dimensiunile tranaversale ale sondei se aleg cit mai reduse. Uneori, partea 318

Fig. Y.27.

319

canice trehuie tarate in suflerii aerodinamice sau n instalaii special amenajate. Ele dau rezultate bune atunci cnd raportul dintre diametrul aparatului i dimensiunea transversal a curentului de fluid este mai mic de 0,3. In ara noastr snt fabricate aparate de dimensiuni mici, cu semnalizare electronic, pentru msurtori n spaii reduse (tip ICEMENERG).

l
I

Anemometre
Fig. 9.28.

mecanice pentru ap (mcriu

hidraulice)

msoar diferenta referin Po. Din relaia:

metru

dintre

presiunea

total
u2

presiunea

de

PI - Po

J(P

2'

unde constanta K = 1,4 pentru aparatul descris, se calculeaz viteza ll:. Alt~ dou ~1anometre m~oar diferena dintre presiunile la orificiile snnetrrce 1-3 I 2-4, stabilind astfel direcia vitezei. Recentele realizri au ajuns capului sferic al sondei. la dimensiuni de 10 mm pentru

local axial-

diametru!

9.3.3. ANEMOMETRE MECANICE . Anernometrele ~ecanice se bazeaz pe relaia de proporionalitato tutre viteza curentului I vrtsza de rotaie a unei pri mohile aflat n curent. A pai-atele moderne snt construite n mod difereniat pen tru aer i ap. La unele anemometre mecanice efectul curentului const in deflect.area unei ,Palete mobile al crei unghi fa. de poziia de echilibru este proporional cu vrtez a (de exemplu, velornetrul).

Moritile hidraulice snt realizate pe acelai principiu al aciunii curentului asupra unui rotor. Moritile propriu-zise sau hidrometrice (fig. 9.30) au dimensiuni ale rotorului ntre 50 i 150 mm, n funcie de dimensiunile curentului n care se efectueaz msurtorile. In general, acestea snt -alctuite dintr-un rotor cu diferite forme (la acelai aparat se pot folosi diferite roto are funcie de limitele vitezei msurate), corpul n care se transform micarea de rotaie n semnale electrice, coada care asigur orientarea i stabilitatea moritii n curent, suportul moritii i, la exteriorul fluidului, sistemul de contorizare a rotaiilor n intervalul de timp corespunztor rn sur rii (semnale acustice, optice etc.). Uneori, la moriti mici coada lipsete, iar pentru adncimi mari la curgerile cu suprafa liber, coborrea aparatului se face pe cablu lestat. Limita inferioar de msur este cuprins ntre 3 i 20 cus]. Moritile se etaloueaz prin metoda translaiei in canalul hidrostatic, iar eroarea de msur este de ordinul a 2%. Aceste tipuri de moriti snt folosi te in hidrologie (Jistovschi, Ott, Neyrpic i ICEMENERG). Micromoritile hidraulice se folosesc pentru msurtori n instalaii i cercetri de laborator, n domeniul vitezelor relativ mici, de la 2 ... 3 cm/s pn la 1,5 ... 2,0 m/s. Nu snt prevzute cu element de orientare n curent (coad), au construcii speciale i snt mai puin robuste. O bun realizare de acest fel reprezint micromorica construit n Institutul de eercetri hidrotehnice din Bucureti (fig. 9.31).

1
.J.

i
i
t

Anemometre

mecanice pentru aer

Anemometrele mecanice pentru aer snt n general de dou tipuri; aparate cu axul de rotaie paralel cu directia curentului folosite n msurtorile efectuate la reglarea instalaiilol' de' ventilare (fig. 9.29. a); aparate cu axul de rotaie perpendicular pe direcia de curgere a fluidului, prevzute uzual cu cupe emisferice i folosite n meteorologie (fig. 9.29, b). La ambele tipuri de aparate viteza se determin n functie de tura.ia rotorului. Inregistrarea numrului de rataii i a bazei de timp snt uneori cup late, astfel nct b rezult direct vit.eza pe un cadran special grad at. Anemometrele meFig. 9.29. 320
21 Mecanica -

Fig. 9.30, c. 2087

Fig. 9.J1.

321

, J

l
9.3.4. TERMOANEMOMETRE

1
Tehnica de msurare cu ajutorul termoanemometrelor s-a dezvoltat foarte mult in ultima perioad, att pentru vitezele locale medii temprale, ct mai ales pentru pulsaiile de viteze ce caracterizeaz gradul de turbulen al unei micri. Iniial aceste aparate au fost Iolosite n curent de aer, apoi utilizarea lor s-a extins la ap, iar n prezent i la msurarea vitezelor amestecurilor gaz-lichid. Principiul de lucru const n nclzirea unui conductor de dimensiuni foarte mici, care expus ntr-un curent de fluid realizeaz transferul termic n funcie de caracteristicile micrii. Dup montajele electrice folosite se deosebesc. anemometre cu curent constant (fig. 9.32, a) i anemometre cu temperatur constant (fig. 9.32, b). In primul caz, variaz temperatura conductorului funcie de vitez, modificndu-se rezistena sa msurat prin montajul punte. In al doilea caz, se menine constant temperatura conductorului, deci i rezistena, prin variaia curentului funcie ele vitez.
Termoanemometre industriale

I
i !

Termoanemometrele industriale snt folosite la reglarea instalaiilor de ventilare i la controlul tehnologiilor prin msurarea vitezelor. Aceste aparate au dimensiuni mai reduse i pot msura viteze mult mai mici dect anemornetrele mecanice. Prin construcia lor, termoanemometrele industriale nu au posibilitate a de a determina pulsaiile turbulente. In figura 9.33 este prezentat schematic un astfel de termoanemometru montat ntr-o conduct.
Termoanemometre pentru lucrri de laborator

.4nemometrul cu fir cald, numit curent termoanemometru pentru aer, are ca element de transfer terrnic un fir cu diametrul de circa 0,005 mm i lungimea de lucru ntre 1,25 i 1,75 mm (fig. 9.34). Echipamentul este format dintr-o sond (proba), cu partea sa de transfer numit senzor, conectat la blocul de compensare i calcul. Senzorul are forme diferite n funcie de Jocul msurtorii si se execut din tungsten sau platin. Prelu'crarea i montarea senzorului snt operaii delicate oare se efectueaz eu echipament special i personal cu nalt calificare. Din cauza dimensiunilor foarte reduse, senzorul se poate distruge la vibrnii, De asemenea, n exploatare, earacteristicile sale se pot modifica n timp prin depunerea prafului din aer. Etalonarea aparatului este realizat in tunele aerodinamice de dimensiuni reduse.

3-f/mm

Anemometrul cu film cald este varianta Fig. 9.34. folosit pentru msurtori n lichide. Forma senzorului difer fat de aceea a firului cald, realizarea fiind de asemenea o problem de in alt tehnicitate. Pentru a prentmpina distrugerea senzorului, acesta se protejeaz cu o pelicul de cuar, iar msurtorile se efectueaz n lichide care nu conin particule solide.

Acestea snt cu mult mai sensihile, iar n lanul de msur sint cuprinse uneori calculatoare de proces pentru obinerea valorii pulsaiilor i a altor mrimi caracteristice turbulenei. Dup natura fluidului i limitele de vitez, caracteristicile aparatelor snt foarte variate.

9.3.5. ANEMOMETRE CU LASER

Va/lmetru f
(

Tehnica laserului n msurarea vitezelor a aprut relativ recent i este utilizat deocamdat numai n scopuri de cercetare. Anemornetrul cu laser (fig. 9.35) funcioneaz pe principiul Doppler. i const dint~-un aparat laser, un bloc optic i echipamentul fotoeleetromc la care se obme yaloa~ea vitezei locale cu mare precizie. Raza de laser strbate fluidul n micare fiind
Echipamenl fOfoelecfronic

a
Fig. 9.32.
Principiul

b
de functionare a terruoaneruomctrelor: constant; b - cu temperatur constant.

'1\---4'"
Fig. 9.33. Termoanemo mc tru industrial.
Fig. 9.35.

a - cu curent

322 \ r

323

deviat de particulele n suspensie din fluid. Gradul de difuzie a luminii d indicaii asupra vitezei. La folosirea acestui echipament este necesar ca fluidul i limitele micrii acestuia s fie translucide.

9.3.6. METODE RADIOMETRICE

Msurarea vitezelor prin metode radiometrice se bazeaz pe fenomen III de dispersie n mediul fluid a unor soluii de izotopi radio activi. Radioactivitatea trasorilor se detecteaz cu ajutorul unor echipamente speciale (sonde cu cristal de scintilatie, contori de tipul Geiger-Miiller etc.), astfel incit se pot stabili vitezele n diferite puncte ale fluidului n micare. Metodele radiometrice se aplic in cazul micrii prin medii permeabile, la curgeri naturale (ruri, lacuri) sau n instalaii industriale.

Deoersorul dreptunghiu-: Iar semonteazperpendicuJar pe direcia curgerii i este utilizat la msurarea debitelor nu prea mici. Condiiile de realizare a unui asemenea dispozitiv au fost indicate n capiteluI 6. Uneori, pentru nlturarea oscilatiilor suprefeei libere, ;nsurarea nivelului amonte se face

Pul lalerol

aL~
Fig.

a-a

9.36.

De versorul

9.4. MSURAREADEBITELOR precum i natura pentru msurarea

. intr-un pu lateral (fig. 9.36). De aserr;tenea, in vederea aerrii Iamei se prevede o instala ie de aerare. Debitul rezult prin aplicarea relaiei (6-1). Deversorul triunghiular msoar corect debite pn la 50 ... 60 Ils, cu ? eroare de 1% dac snt asigurate condiiile de aplicare ale relaiilor precizate 111 capItolul 6. Dei'crsornl trap ezoidal i dcoersorul proporional se folosesc cu relaiile stabilite tot n capitolul 6. 9.4.3. CANALE CU STRANGULARE LATERAL

dreptunghiular lateral .

fr

coutrncie

1
1

Diversitatea sistemelor hidraulice folosite n practic, fluidelor vehiculate au condus la realizarea unor aparate debitelor cu diferite principii de funcionare.

9.4.1. METODA VOLUMETRiC

Metoda volumetric, cea mai sigur pentru Iichidc , este cu atit mai exact cu ct volumul folosit i deci timpul de calcul snt m ai mari. Metoda se aplic numai la msurarea debitelor constante n timp i este folosit la etalonarea debitmetrelor pentru lichida. Metoda volumetric, in varianta msurrii greutii G a lichidului cuprins ntr-un volum determinat V, impune ca densitatea p S:l fie constant. Ansamblul racordat la instalaia de msurat cuprinde un re:: rvor de nmagazinare, o balan i un cronometru. Debitul Q se calculeaz c.i relaia:

Sint folosite pentru msurarea debitului n canale cu suprafa liber a~unCl cnd nu se dispune de cdere suficient pentru folosirea deversoarelor (fig. 9.37). Principiul de funcionare const in crearea unei ngustri Jocale a seciunii care conduce la mrirea vitezei astfel nct s apar n aval regimul rapid. Astfel, regimul de curgere aval nu influeneaz micarea n seciunea contractat, iar debitul este funcie de nivelul din amonte. Problema, i in acest caz, se reduce la o m sm-are de niveluri. Relaiile de calcul folosite pentru astfel de dispozitive corespund element.f']or geometrice ale ngustrii. La noi n ar se folosesc instruciunile Consiliu lui Naional al Apelor cu privire la aceast metod de msurare a debitelor.

~_._._._._._._._.9.4.4. METODA STRANGULRII CURGERILOR SUB PRESIUNE

======---~=======

Q=~-~
pgl

,
V.

(9-8)

n care t este timpul

de umplere

a volumului

Este foarte rspndi L n prezent i se realizeaz practic prin trei dispozi tivo (fig. f1.38).

9.4.2. DEVERSOARE Msurarea debitelor cu ajutorul deverso arelor se folosete num ai pentru curgerea lichidelor cu suprafa liber. Dup cum s-a artat, debitul peste un deversor este funcie de nlimea lamei deversante (sarcina H a deversorului), astfel nct problema se reduce la msurarea nivelurilor. 324

Debitmetrul

cu diafragm

Debitmetrul eu diafragm sau cu orificiu (v. fig. 9.38, a) este introdus n sistemul sub presiune i produce o

Fig.

9.37. Canal de msurare cu strangulare lateral.

325

r
i
t

l'

'J

m.4_
__

B V2 :"""pn:;' _ =, ==1:;

! Fig. 9.38. Dehitmcl re cu strangularea curgerii sub presiune:


a-d!afragm;'ij
b -ajutaj;

I
b
Fig. 9.40. a - gaze

c-

tub

Venturi.

neuniformitate local caracterizat de o important yariaie a vitezei i respectiv de apariia unei pierderi Iocale de sarcin (v. fig. .3.23, a). Prizele de presiune montate nainte i dup diafragm se racordeaz Ia un manometru diferenial, dehitul fiind dat de expresia:

I
I

Coefidentul
diatomice

de corecie pentru gaze: (aer); b - abur supratnclztr.

Q = K ,/h,

(9-9)

unde Ii este citirea la manometru i K o constant a aparatului. Expresia rezult din aplicarea relaiei energiilor i a continuitii. In cazul n care se folosesc diafragme normalizate (fig. 9.39, a), se aplic direct relaia:

n care: ci este diametrul diafragmei; l1p - diferena de presiune msurat cu un manometru diferenial; p - densitatea fluid ului ; 0(0 coeficientul de debit al diafragmei (fig. 9.39, b), care variaz cu numrul Ileynolds ReD
= v~

Q=

0(0-

rrd21!~ 2.,,-, pg
4
I b

i cu

In

= (;

r;

(9-10) II r-,

0,84 0.82 0.80. 0.78 07,6

rlll
tE
,
\,lI-

{!}$l, 11 1[J
f:'
-;J

ttt
m=0,6

D - diametrul conductei; v - viteza medie in conduct; v - coeficientul cinema tic de viscozitate. La <raze relatia (9-10) se corecteaz prin nmulire cu coeficientul de expansi~ne 'e, funcie de raportul presiunilor P2!PI, P1 - presiunea inainte de diafragm, P2 - dup diafragm, i de natura gazului (fig. 9.40).

a; .74
0.70

o. o. 72

1\

p.-.Q

r: -!l!

f5 -& fl ~{;! .l-ltttf---tl-t--H

Debitmetrul

cu ajutaj

'-J .;)

fi~

m=Q~
I

0.68

1/

m';QLI

Debitmetrul cu ajutaj (v_ fig. 9.38, b) funcioneaz pe acelai principiu ca si diafragma i se aplic aceleai relaii de calcul. La ajutaje normalizate (fig: 9.41, a), coeficientul de dehit 0(0 este indicat n figura 9.41, b, Corecia pentru gaze se face asemntor cu cazul diafragmelor.

Debitmetrul
Diafragm normo7izoI

Venturi

o
Fig. 9.39. Diafragm normalizal.

Acest dispozitiv realizeaz contracia prin dou tronsoane, unul convergent i altul divergent (v. fig. 9.38, e). Determinarea dehitului se face cu ajutorul unei formule de tip (9-9) sau, pen tru venturimetrele normalizate (fig. 9.42, a) cu relaia (9-10), n care 0(0 se ia din diagram (fig. 9.42, b),

326 327

ro-

-rrr
,

<o.2D ,o.03D

,20 f-

III I-

9.4.5. DEBITMETRE

CU SCHIMBARE

DE DIRECIE

.18 f16
,11/ ,12 f-

f::::

rIDill
~ e IT

a.,

1,10

1,08

i,
l-/

lS
.-li?

R=,

Debitmetrul cu schimbare de directie sau debit.metrul de cot, folosit mult n ultima vreme, este prezentat schematic n figura 9.43. Schimbarea de direcie creeaz o diferen de presiune ntre interiorul i exteriorul curbei care se coreleaz cu debitul de fluid din sistemul sub presiune printr-o etalonare special.
Fig. 9.43.

1. 06 1,()f/ 1,O 1, nn

l'1iOffiY ~ m=OL/5 m=OQO , m=Q, m~O m=O


im=

9.4.6.

ROTAMETRE

"

~ a~
Aju/aj normaliza/

o,95
Fig. 9.41.

m-0,05 1111111

Coeficientul de debit 0:0 pentru dispozitivele standardizate s-a obtinut n situaia n care nainte i dup dispozitiv s-au prevzut poriuni rectilinii n vederea asigurrii unei micri uniforme. In practic este necesar s se monteze asemenea tronsoane (lungimi minime 10 ... 40 D n amonte si 4 ... 8 j) n aval, funcie de elementele care produc neuniformitile) pentru a se putea folosi coeficienii 0:0 din figurile 9.39, b, 9.41, b i 9.42, b.
.16 ,14 .12 1-.10
I

Rotametrele sau debitmetrele cu sectiune variabil snt folosite deseori n msurarea debitelor n' instalaii sub presiune. Numele previne de la faptul c un flotor liber, prin a crui poziie se indic debitul, are in curentul de fluid o micare de rotaie ce-i asigur stabilitatea.' Rotametrele snt relativ fragile i se folosesc pentru d ehite mici. Partea principal a unui rotametru (fig. 9.44) este tubul t.ronconic calibrat, executat in general din material tr ansp arent (uneori tubul este metalic pentru presiuni mari i temperaturi ridicate). n tub se deplaseaz, funcie de debit, un f1otor executat din diferite materiale. Montarea rotametrelor trebuie s se fac numai n poziie vertical, fr a se impune alte condiii speciale.
9.4.7. DEBITMETRE SPECLA,LE

Tub

Fig.

9.44.

~ 1:' .<u ~
T{g

tii
.uuu
m=o.50 m=045
m
II

m=0,55

Debitmetrele speciale se construiesc n practic . principii ale fizicii, innd seama de caracteristicile . de variaie ale debitelor. Debitmetrul electromagnetic

avind la baz diferite fluidelor i de limitele

'E .:;

I~

f-+ijH~
;ri,~-H 1/0
il

,06
'n.

,a
.m
,~r

~:j 1
m=O,3 Illill m=O,20 m=o.lO
m-a.
5

Ven/urimelre normalizate a
Fig. 9.42.

O'JU 10~ 2 345 10.52345

ReD

=4L
b

106

Debitmetrul electromagnetic sehazeaz pe legea fundamental a inductiei electromagnetice i anume: dac se deplaseaz un conductor ntr-un cimp 'magnetic uniform se nate o tensiune electrsmoto are proporional cu valoarea cmpului magnetic, cu viteza de deplasare i lungimea conductorului. in cazul debitmetrului, conductorul este constituit de ctre masa lichid n micare printr-o conduct izolat electric i supus unui cmp magnetic. Este demonstrat c structura curgerii (laminar sau turbulent) nu are influent asupra msurtorii. De asemenea, aparatul prezint i alte avantaje: are piese in micare, nu introduce pierderi suplimentare de sarcin, poate fi montat in orice poziie, nu se impun distane de stabilizare nainte i dup aparat, scara de msur este liniar,

I;U

f 1

328

329

\J..

'1
!
\

msurtoarea nu depinde de viscozit.ate, de regimul presiunilor, de temperatur sau de prezena particulelor solide n masa de lichid e.tc. In ara noastr se construiesc debitrnetre tip F.E.A. cu diametre ntre 1/2" i 14" i debite corespunztoare unor viteze medii pn la 10 m/s~
Debitmetrul cu ultrasunete

Bibliografie

Debitmetrul cu ultrasunete functioneaz prin msurarea vitezelor cu ajutorul ultrasunetelor. Astfel, n cur~ntul de fluid este montat cuplul emittor-receptor de ultrasunete si se fac msurtori asupra timpului de propagare a semnalului prin mas~ lichid Aparatele nu au inerie i se folosesc in cazul micrilor nepermanente cu v ari a.ii foarte rapide ale debiLelor. De asemenea, ca i debitmetrul electromagnetic, nu introduce pierderi suplimentare de sarcin. Se amintete ns c printre deficienele aparatelor cu ultrasunete se enumer costul lor relativ ridicat i dependenta msurtorii de densitatea f'Iuidului. Uneori dependena m surt.orii de densitatea fluiduluieste folosit in vederea determinrii raportului dintre faze la micrile hif'azice (lichidparticule solide sau lichid-bule de gaz) ..
.

Debitmetre

volumice

Acestea funcioneaz pe principiul mainilor hidraulice volurnice i au construcii asemntoare cu ale acestora (cu piston, cu loburi e~.c.). Din categoria debitmetrelor volumice [ac parte contoarele pentru fluide.

1. A d dis o n, H. - A Trealise OIl Ap plied Hudraulics. Chaprnan &: HaU Ltd., Loridon, 1964. V., P o P o v ici u, M. - Hidraulic i maini liidraulice, Inslitutul politehnic Timioara, 1968. 3. Bai nes, W. D., H a ITI i 1 ton, G. F. - On ihe Flow of Waler Induced by a RisiIlg Ca/umIl o Air Bubbles - 8tll Congress. LA.H.R, Montreal, 1959. 4. B ind e r, C. R - Fluid N[echanics. Prcntice Hali Intcrnational, London, 1973. 5. Ca u vin, A., Glie r r e e, H. - Elemenls d'h!Jdrall/iqlle. Eyrolles, Editeur Paris, 1968 6. C h ris te a, AI. - Venlilarea i condiionarea acrului, \'01. 1, II. Ed. tehnic, Bucureti, 1968. 7. C h ris t e a, Al., Te r e t e a n, T. S. - l'entilarea i condiionarea aerului, vol, III. Ed, tehnic, Bucureti, 1976. 8. Ci o c, O. - Hiraulica. Ed. didactic i pedagogic, Bucureti, 1975. 9. Ci o c, O. - Mecanica [luidelor, Ed. didactic i pedagogic, Bucureti, 1967. 10. Ci o c, O., Ta tu, G. - Irirumior privind calculul loviturii de berbec i alegerea mdsurilor de proiecie conlra acesteia. Buletiuul Construciilor. vul. 8, anex la instruciunile tehnice 1. 30-75, Bucureti, 1975. 11. Ci o c, O., T r of i n, E., 1 a m a n d i, C., Ta tII, G., Mn e s c u, M., Oa mia n, R., Sa n d u, L. - Hidraulica, Culegere de probleme, Ed. didaclic i pedagogic, Bucureti 1973. R., V ivi e r, P. - Dic/ionnaiu teclinique de l'eau, Guy le 12. Col a s, R., Cab aud, Pra t, Paris, 1968. R, Bon n i n, J. B. - Mecanique cxperlrnenlale des [luides, Tome III. 13. C o m o Jet, Recueil de problernes. Masson et Co., Editeurs, Paris, 1964. 14. Cre u, 1. - Hiraulica general i sllh/eran. Ed. didactic i pedagogic, Bucureti, 1971. 15. O ami a n, R. - Jeiuri de gaz n lichid, Institutul de construcii Bucureti, 1974. 16. O a w s, L. F. - M'ovemen/ o Air Sireams Lndoors - Symposion of tlte Society for general Microbiology, Loridon, 1967. L. - Pompes hydrauliqlles ei apparei/s e/eva/oires. Dunod, Paris, 1967. 17. Ou c ros,
2. An ton,

~
I

18. Du mit re s c u, Bucureti, 1970.

L. -

Instalaii

sani/are

pentru

ansambluri Seciunea der

de cldiri.

Ed.

tehnic,

19. O u III i t re s c u, O.,, 1 a ma n d i, C. - Hidraulic. hidrotehnician, Bucureti, 1969.

III. Manualul inginerului Heizunqs-Liitunqs-utui

:20. D ii m rn e 1, V., M ii Il e r, H. - i\lessen u/ld Rege/n in Saniirtechnik, VEB Verlag flit: Bauwesen, Berlin, 1966. 21. O u ,
tizare.

G h., N i cui e seu, N., S t o e nes c u, P. - l nstaiat i de ueniilate i climaEd didactic i pedagogic, Bucureti, 1976.

831

22.

D u ~

G h.,

S t o c nes

-c

H,

P.,

Vin

l i 1 ,

t. -

instala/ii

de uentilarc 1972.

~i

climali:aT~.

47. Ni c Il les

li,

N.,

1 lin

a,

M. -

I nstoiaii

de ncI:ire.

Ee!.. didactic

i pedagogic, i peda-

ndrumtor 23. F e dia


24. 25. 26. 27. v ski, cle Moscou,

de proiectare. C., Yo i ar
11,

Inst itul ul de
t

cnnstruc

ii Bucureti,

ko

\1

n ski,
Ba:c/e

1., F a el ce v,
hidralilicii.

V. - Hydrollllicanique,

Editions

Bucureti, 48. O ro vea


gogic, .19. O.u zia 50. P a veI,

1975.
Il u,

T. - Hiraulica
1966.

i lranspotlul N. Mecaniqlle

produselor

peiroliere. Ed. didactic


". app/iquee.

l
t
\
)

1974. G 11. -

FIor

e a, J., Zid

Culegere de prob~cmc. Ed. didactic i n


conslrucii.

Bucureti, u x, R.,

Per

r i e r,

des {luides

pedagogic,

Bucureti,

1969.

D. -

Maini

l!idraulice

Ser.iunea h i
li,

XI.

Manualul

Dunod, Paris, 1969. Inginerului] hidrotehnician.

P., Solo m o 11, M. - Il itlrotncctmi znrca Bucureti, 1969. G h i es c u, D., M i rea, A. - I nstulnii lchriico-sanitare
pedagogic, G Iov Bucureti, 1970.

G li i 11 e s c Il,

Ed.

tehnic,

51. P a v e.I, i de qa:e,

Ed. tehnic, Bucureti, 1969. D., H n cu, S., B urc

V.,

Ed. didacl ic i

laje

bidromecanice

pentru

sistemele

de mbun1/iri .

Cuc o a n c , V., G i u c , 1. - Uli[unciate i staii de pompare. Ed, Ceres,


presiunii in tehnic.

28.
29.

30.
31. 32.

33. 34.
35.

36.

e r, R. J. - Old Gold Modcl, Tupe 4 - 2 Il. IIo/- Wirc A.ncmome/er and Tupe 2 l\Iean - Produci Cotnpulcr . l.J.B.n. Rcpor t 1:)6, Iowa, .Ianuary 1972. 1 a m a n d i, C., - Mecanica [liiidclor pentru subingineri. Nul e de curs. Institutul de construct ii Bucureti, 1968 -1972. lam a n d i, C., Pe t r e s c u, V., D:l mia n, Ro, S fi n d \1, L., An ton, A. .Mecanica fluide/ar, elemente de calnll i aplicatii. Institutul de construcii Bucureti, 1975. 1a ma n d i, C. - Asupra similitudinii saI/ului hidraulic, Studii i cercetri de mecanic aplicat, pp. 1591 - 1599, Bucureti, 1962. 1 a In a n d i, C. - Determinarea lu nqimii saltului liidraulic. Studii i cercetri de mecanic aplicatii, pp. 205-221, Bucureti, 1%3. 1 a 111 an d i, C., Dam i a n, R, Sa n d Il, 1.., A 11 t o 11, A. - Il idraiilica insialaiilor de transport i sioca j a apelor geolamale. A X-3 Conferin ele instala tit, Sinaia, 1976. lam a n d i, C., Ro u s e, H. - Submerqed Jcts an Bubble Screens. Procccdings A.S.C.E., H.Y.2, New York, 1969. 1 a 1ll a 11 d i, C. - lHase de lichid /raversa/c de je/uri de ga:. Sesiunen de comunicri a Academiei R.S.R, Bucureti, 1974. I d c Ici k, L. E. - J1:[t!men/o des pertes de cliarqe, Eyrollcs, Paris, 1965 (traducere din Ib. rus). Ion c s c u - Sis e ti, D., P a v e I, III., SI tin ea 11 u, S., B I i dar u, A. - Pri z c i sia/ii de pompare pcnlru iriga/ii. Editura agro-silvic, Bucureti, 1965.

Bucureti, 1974. 52. Pe nes. c u, T.,

Pe t r e s c Il, V. - 111surarea
[Iuitielor petittn.

Ed. tehnic,

Bucude con-

re ti, 1968. 5:{. P e t r e s c u, V. - Mecanica

subingineri.

Note de curs. Institutul

structii Bucureti, 1972-1976. 54. P le v a k o, N. A. - Osnovi ghidrav/iki i gllidrav/iceskie maini. IZDAT, Moskva, 1960. 55. p o p es c li, P. P., li! i Il o r dea, P. - l11sllrarea debi/ului in tehnic. Ed, tehnic, Bucureti, 1969. 56. P II P Oz a 11, C. Acustica in conslruciti
, propagarea zgomo/Illui State i izolarea {onic.

Ed.

Academiei RS,R, Bucureti, 1970. 57. Ro II S c, H., In c c, S. - H!Js/uru of Il idraulics, . 58. 59.

no u

s c, H. - Fluid

Mechauics

{ar Hijdraulic sOllllcrraine.

Engineers. Eyrolles,

University of Iowa, Iowa, 1957 Dover Publications Inc., New


1966.

York, 1961. S c 11 n e e bel i, G. - llUdrauliqne 60. S o are, S. - Procese hidrodituunicc,


61. Te r z i, P. _ Venliloconveclor eclii iai

Ed. didactic
Cl.l

Paris, i pedagogic,

Bucureti,

1912.

ventilator

transversal.

Lucrrile

celei' de a. V-a

conferine
62. Te r zi,

de instalaii, Sinaia, H172. P. - Ti puri de IIwli'ntoarr. cu eficien


[Iuidelor

sporit.

Lucrrile

celei de a VI~a conferine


Ed, didactic

de Instalat ii, Sinaia, 1973.\ 63. T o d i c e S c u, A. - Mecanica


gogic, Bucureti, 1973. Hidrauiic

i maini

hiropneumaiice,

i peda.

37. Le 11 c as t r e,

A. -

Manuel

d'hydrauliques fara',

generale. oleoducs

Eyrolles,
el conduils

Paris,
d'aera/ion.

1961.

38. Le vin,
1968. 39. L u ca, lului

L. - Formulaite
O. Euoluia

des conduites

Dunod, Paris,
materia-

teoriilor

i a formulelor Bucureti,

",1. T r of i n, E. i hidroloqie. Ed. didactic i pedagogic, Bucureti, 1974. 65. T r o fin, P. - A./imen/ri cu ap. Ed. didactic i pedagogic, Bucureti, 1\\72. ,(in. U g hin c ins, A. A. - Ghidravlika i flhidravliceskie maini. TEN, Mosk va, 1953. 67. Vin t i I il, t., B \l sui o c, II., - Instalaii de alimentare ca ap, canalizure, saniLare
i de ga:e,

de calcul 1976.

privind

hidrolransportul

solid.

Institutul

de construcii l nciziri
O. 1974.

68. V Iad Bucureti, 1958 (tra69. gic,

imi
11

Ed. didactic r e s c Il, 1. 1974.


C

i pedagogic, Bucureti, l\Iaini hi dr aulice i slaii

1917. de porniat:e,

Ed. didactic

i pedago-

40. M a le si rn o v,

C. V. ducere din limba rus).


S

i oentil aii,

VoI. II. Ed. tehnic,


.~i tiidroloqie, exemple

Bucureti.
C,

Voi

u, v., Ni c u l c s c u, N., l. il z il r e seu,

L. -

Inrumlorul

instala/orului.

41. M u e

cu, de construcii
k s,

M.,

L u ca,

Il idraulic

de calcnl . Inst ilutuj

Bucureti,

42. Mar

C. H.,

a Slream
43. Mat Inc.,

S h r ee v e, C. A. - An l nuestiqation o{ tlie Entrairnnent of Water of Succesive Air Bubbles. A.S.M.E. publication, New York, 1969. C l. 1970. Mecanica des [luidos y maquiJias liidraulicas,

by

a i x, r u ,

Harper & Row Publisherde const ructi Bucureti,

Mexico,

Ed. tehnic, Bucureti, 1964. 70. W e c Il 111a n n, A. - IIuc/ralilic. VEB VerJag Tcchuic, Berlin, 1970. 71. " _ Ca/a log de norme interne pentru aparate i anexe a.le ins/ala ii/ar de nccil;ire, venliIare i condilionare a aerului. Red. publicaiilor pentru const ruct.ii, Bucureti, 1974. 72. * * * - Cala log DISA. Laser Doppler Ancmomet er, Mark Il, Copenhagcn, 1975. 73 . * - Catalog 1'SI. A Complete Line of JIot Wire & Hot Film, St. Paul, 1974.

44. 1\1

A. - Hidraulic

i acionri

biraulice,

Institutul

1975. 45. Mr

I
fluidelor

u , A. - Mecanica Institutul de construcii, eesc


li,

pentru subingineri. Bucureti, 1973. Ed. didactic

Redactare

dup notiele
1963.

de curs,

.L

46. Mat

C r. - Hiraulica.

i pedagogic,

Bucureti,

1332

533

L... -.~-

l.....----_-

L __

c------

00 (.,.>
;A

ANEXA Uniti de msur


Mrimea

1.1

ale Sistemului

internaional

(SI) Iolosite n mecanica Unitatea In SI

Iluldelor

Nr./ c:t.
1 2 3
4

Denumirea
2.

Simbol

I
V

I
I
e

Relaia de definiie
4

I Dime:Biunea
L L2 La

Denumirea
6

Simbol

I Dtmensiunaa
8

I
I

Observaii
9

Lungime Arie Volum Unghi plan

L, a, "$'. c, s A

A = ab V = abc lungi mea arcului

metru metru ptrat metru radian steradian secund metru pe secund radian pe secund metru pe secund la ptratl secund hertz kilogram kilogram pe metru cub newton cub

m m2 m8 rad sr s m/s

m m2 m' rad

e,
Q I

el, ~

T LT-l T-l LT-2

I Unghi
Timp

solid

raz Q = aria sup, serice raz la ptrat

sr
s llls-1

7 I Vitez 8 I Vitez unghiuIar


9 I Accelera ia

u, v, w

u=

ds tit

co a

co = ~ dl du a =d/
(1) = f(l

rad/s

rads-1

m/s2 s Hz kg

111.S-2

10 I Perioad 11 I Frecven 121 13 Mas Densitate For

+
-

T)

T T-l iVI L-'M UIT-2

i=

.2..
T

I
I
I

I
I
I

il

5-1 kg m-8.kg mkg.s-2

m
p p=-

m V

kg/m' N

14

F, R

F = ma

,
2.

ANEXA
1,

1.1 (continuare)
9

3 G

I
G

I
mg G

I
I

I
I
N

15/
16

Greutate

LMT-2

newton

m.kg.5-2

9 = 9,81 mis2, valoare constant pe R.S.R. teritoriul

Greutate specific Volum specific

y= V u= -

L-2:tvlT-2

newlon pe metru cub metru cub pe kilogram

Njm'

m-2kg.s-2

17

1
p

L8M-l

Ill'/kg

m3.kg-1

Se mai folosete i inversul greutii specifice:

I
18 Momentul unei fore fa ele un punct Impuls
M M =Fd

v ' =- 1 Y ci - distana de la punct la suportul forei Uneori noteaz impuls prin 1 se forta de

L2MT-2

newton-metru

Nm

m2.kg.s-2

19
20

1 = FI

LMT-l

newton-secund

Ns

m.kgs-1

Cantitate micare Presiune

de

mu

U.,1T-1

newton-secund

Ns

m.kg.s-1

21

p=-

dF elA

L-IMT-2

newton pe metru ptrat

N{m2

m-1kg.s-2

Presiune~ este mrimea scalar care exprim gradul de cornprimare Intr-un punct al domeniului ocupat de fluid

22
O>

Efort unitar (tensiune)

-r, a, Po'

dF
't'=-

L-IMT-2

dA

new ton pe metru ptrat

N/m2

m-1kgs-2

v.>
U1

-_.~=--~

_.----_=~:=-:E~~~~,~z~>?-.:?~t~~~"!'~~~t~::::::~:~~:::~~~::=~~",*-:;'~=~~~ii~ .. :::"'~=:=-:-;:~~~~'f""~,~~~ ...


n

""~_'''''_''_''"'= ~~

---- ..._--~-.~-- -----

tN W .0'\

(continuare) d

I I
/

23 I Cocficien

t de compresibilitate

v
~=dp

LM-1T2

metru ptrat pe newton

I I m2/N I N/rn
2

I
I mkg

al
1.S2

24 I Modul

de elas tici ta te

.
v

c, E

1 e =_

~
'f

L-1MT-2

25 I Coeficient
dinamic de viscoz i la te

ncwlon pe metru ptrat newton-secund pe metru ptrat

IL, .~

/-t=-

c1n
v =

dll

L-11VIT-1

Ns/m2

20

I Corficient maUc de
viscozlta

cine-

J:.
p dF ds

le
de o 0=-

27

Coefi(:ient tensiune superficial Debit de

I
I

L2T-1

I
I I I I

m-1kg.s-2

m-'k,,-'

-t-

este crortui

uniIn lumifluid

metru ptrat .pe secund

tar tangenial cazul micrii uare a unui newtonian

1112/5

nt2'S-1

MT-2

/newton tru

pe

ll1C-1 N/lll

kgs-2

as I
29 30

volum

Q Qm QQ

Q=~ eli Qm = p.Q QQ = yQ L = Fd


Definipa cO/'CSPUIIZ'l_ toare diferitelor forme de energic

L"T-1

I Dehit I Debil

metru cub secund" kilogmm secund newton secund jonlc joule pe pe

pe

I m"/s
.l(g/s N/s

1113.S-1

de de

mas

~IT-1 LMT-a L2MT-2 L2MT-2

Iq;'S-l

31 32

I
I

greutate Lucru Encrgie mecanic

lJl.kgs-s
I

t.
E,lI'

J J

11112.1'1':'5-2
1l1:.!kg.s-2

33

PII tere

P, N

P = dL
dl

L2MT-s

watL

I m2.kg.s-a

. .... =-=.~ .. _---------

.~

'"
~
r1NEX A- 1.2
Relaii de truusfurmnro

'" ;:;.
::l

o "

'"
,r>
o '"

ntre unltile

de msur

ale

51, CGS, i\IKfS i alte uniti


Relaii de

de msurii

folosIte

in telmle

...,

00

Denumirea mrimii

I
metru torr

Denumirea unitii de msur

Simbolul unlt~lii _de masura

transformare CGS

In ststcrnele

SI

I
9,81

I
10' l(gf/m' 103 kgf/m2

~nCfS

a tmosfer

tehnic de ap

at m col. ton
'[Il'

9,81 X 104 N/m'


H20

9,81 X 10" clynfcm2


X 10' clyn/cm2

coloan

9,81 x 103 N//II' 1:13,:32 N/m' lU5 Nflll'

Presiune

(milimc l.ru coloan

1 :333,2 cl;Yll/cm'
lOG dynfcm2

13,59 kgf/m' 1,02 X 10' kgf/III'

ele mercur)

bar

._---Energie
kllowu tt-or k\\'11

13,r; x
I

1U" J

3,6 X 10t3 erg

3,68 X la' kgl.rn

Putere

cal

putere

el'

7:.;6

7,36

x lOD crg/s

75 kgf'l'njs 102 kgf.lll/s

I
r.;>
("J

kilowa tt

I uw

103 W

1010 erg/s

-.1

\~--

1,............-

..-~

..--

-----

--

--.--

----

""'---

\r~--

--

ANEXA

2.1 ANEXA

Elementele geometrice ale unor suprarcte plane


Figura de referin

201(continuare)

~rm
l!
6 :r

Momentul de inerie Ice

Coordonata centrului de greutate YG

l'

Aria A

Figura de referin

Momentul de inerie

Coordonata centrului de greutate YG

Aria A

::",

bh -

...::.."
')

i-_~

36

1 - bh 2

rffi~r 'P
I li
"'"

Ie~ = 0,00218
7tD'

reD4

Yc, = 0,2878 D

7tD2

le. = 128

YG. = 0,2122 D

;ro'

-~
~

:r

a4

a,j2
2-=0,707a

x-6J3a"

0,001094 reD'

0,2878 D

12

L--tRJ

-16

7tD2

<:r- -t
I

rEr
l~

'" x:

bl, 12

1 -fi

bfl

In
~
.

'-Y

0,000468 D'

0,1117 D

'0,05365D2

1
\

,,,, r--:7J-

le

~
x

a'b' 6(a2

~~ ~6

+b

2)

I
YG,=

ab

,/,,2 + b2

ab

~W
,,,,

\" ;67i
! . :S;

6D' =-

64.

sin 26 +--26
3

Ye, = D - ( 1--- 2 sin 6)


2 Yc,= 36 sin 6 6

=r
1

_ 16 Sin 6) 96"
_ 6D' ( G---1---

-4

6D2

.~

,1

sin 26) 26

-0-3

(6 In radiani)

64

( J

<R-~Ss-J
I
b

-.
36

fi'

a2

+ 4ab + b2 a + b

fi a + 2b -o--

le =--(26-sin26)x
128
1 -fl(a+b)

D'

a 2a

YG. = -'-_ 3 a+b

fi

+b +b

2
..--:;:;;-'

1'"---.'

yj-~:!l'I
2S1 "'~8/'~

1+

2sin 26 sin' 6 26 - sin 26 64 sina 6 )

YCI =

D2( 2tl

"8

=~
2

r@1
338

--

reD4

64

~.>

9(26 -

Slll

26)"

rrD2

:",

le

D' = --(26

- sin20)X sin 26 sin' 20) 26 - sin 6

4 sin'6 ) - sin 26) 66 - :r sin 20 (6 In radiD ( 4 sin36 ani) Yc. =2 66 - 3 sin 26 (1 _ - cos 6)

128

X ( 1--0 2 3

339

~
o ~ ~

C (mfl:zjs)
~.~

,1

g)

2:l

~ ~

llllllillll//!/lllm
~ ~

~I.~I ~I~
~
ij

-'-

~ ;
~.

:;'

;'

g'

.,r;-,'-<

"r;-,

....
II

II
,0 1.0

r;-, r;-, .

.. "

;.

_L~~ '~~i

.... . ,-o

2 ~

g ;.

't;

'"' ;: ", ,.o "'l Q

<:"

.o o

II

" II

e-

AI~ "I~ ~

~
"
::

5?
.

'" ~
~
ee

II

'" El II
tn

:..

cs

'1..

""1 Q '" :..

1 <o
Q

~ ~ ;,.
,"" .....

CJ

_rT-+J ~

1 "~

':1'.

:'--

tJII:i

..

-rIri

-~~

:+~:,.li?!

:.::-::.:...

.:;r;:;

c;-

.,. "

;j

e :J

;:;.
c:

Ei .e.
.'0''1'"

ANEXA

3.2,

Dla g ra ma Moody: coeficientul

Darcy

= [

k) ( Hen. Ii
--

0.100 0.090 0.080

+1 --

--- _ .. - - .

,
r-'

-.
"

omo
a060 0/J50
1]

.,
,

,
-

050.

( 01/0

.
Turbulent rugos (P6!rafic)

L 030.
I( 0.020.
I

~~'~/
1.:
.. ....

'.

~v :s ~ '

0.01/0

6Ir.afic) ' ,

I1f.J15

,
.
l.I

I( 010 I 008
(

0.030

--'

1~'

...
,<::~"
N

,
I
.

,
-

l
aC2t1 0.0.21, 0.0.18 ,
1\

~ t:-;-.
,..'
v"'6 </-6;,/
"COl;( 6>0-

"

006

I
I

t--l-

Dm
0.,01 0.01,

MIcare-

omooro

'''"Il.>

Micare

"'"

o .:::

c::

lIurbulenl

....

..,.
0,01 0.00: O,DOC 6 8 10.3 2

I
3 4 5 6 B 10.'

-'-' ~
:-..,; --...;::

I <,
I

i (X)4 k li.0037J ( 1f.J02 I (X)15 1 0010. i 00.0.8 i1[)(x)6 WOi/ i a 0003 a 0002 fXJ015 G (X)OIO OOCXJ8

~
-Irrll \.......- L...1'--

o oxxs a OXOtl a 0x02


aOXOI

...-.-,

'r--

-2

3 fi 5 6 .8 105

23

LI 56 8106

----

I..--~V-,~,
~'

vD

23456810

J fi 56 8108

.--.

~'

'r--

.Hugozitatea

absolut

k pentru conducte i canale

ANEXA

ANEXA
3.3

3.3 (continuare)
h (mm)

i J

Grupa

Natura starea

pereilor suprafet;ei

Conductei sau a canalului, i condiiile de exploatare


k (mm)

;-

Grupa

. ductei sau de a exploatare canalului, Natura pereilor con ndi\iile starea suprafetei I CO .

A. Conducte

mctaJice

1IV
1 2

,1

1 1 2 II 1 2 3

Tevi fr sudur Din alam, bronz, plumb, tehnic netede Din aluminiu, tehnic nelede Terti din o el fr sUdur Noi, neintrate Curate, dup Bitu ma te In' exploatare, In funcie de durata muli ani de exploatare depozitrii

prote-I . transversal cu un r I11 d de b nituri _ Nituite IOngitudina!u~rafaa interio~r .In Srlaa~~ve~l~~ Simpl, jale la interior, . 1- dubl i nttmrc t _ Cu nitmre longitudina a
Tevi din o ie n iluite

0,30 ...0, 40 1,20 ...1,30 2,0 4,0


;); 5,0

0,0015 0,01 0,015 0,06 0,020 ...0,10' pln la' 0,04 pln la 0,04 0,10 0,12 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,50 0,80 0,15... 1,0 1,0 1,2...1,5 ~3,0 ;;. 5,0

3
4

5
V 1 2

4
5

bitumate '.' de nituri In exploatarc nituri, Cu 4 ... 6 iruri longltudmalf 6 iruri 'longitudinale de 4 iruri transversnle . CUrost;lri acopente . foarte proast, tmbinri ncunilorm Cu starea suprafeei acoperite
evi din oel zin~~i _ Noi, zincar.e n.~~IJlta

6 7

Conducte de termoficare pentru aburi supralnclzii sau ap cald, In condiiile dezaerrii i curirii chimice a apei Conducte de transport de gaz, dup un an de exploatare Conducte de aburi saturai sau conducte de ap cald cu pierderi neglija ali rnen tare bile de ap (pln la 0,5%) i cu dezaerare la Conducte de ap ale sistemelor de alimentare de Inclzire, indiferent de sursa

Zincare Obll1l11 ta

0,07".0,10 0,10".0,15 0,15 0,18 0,25 1,0 0,10 0,15 0,12 0,30 1,4 1,0 ... 1,5 1,0.,,1,5 2,0 ...4,0 0,3 ... 1,5 pln la 3,0

VI
1
2

1.eVI .

din

tabl _

zincai

n stare noua n exploatal'e Inde Iunga t cu ap


evi din font~

8 9 10 11 12 13 14

Conducte de .iei In condiii normale de exploatare Conducte de .i.ei puin corodate Conducte de iel cu mici depuneri de piatr Conducte de aburi cu exploatare periodic i de n sistem deschis Conducte de am: comprimat turbocompresoare Dup cl ivn ani de exploatare cu mici depuneri) de la. compresoare

VII
1 2 3 4 5 6 7

1n stare noua slare nou, bitumate


n . t e CU . asfaltafla te in exploatare ndelungat Proteja Conducte de d Iungat cor oda te n exploat.a:-c ne, Cu depunen t Cu depuneri ~mpo~tan ~' ani de exploatare Cura te dupa mal rnu 1 puternic corodate

condens i

cu piston

ay

In condiii diferite (corodale sau

8
9

I
(

.J

15 16 17
III 1 2

Conducte de condens cu exploatare periodic i conducte de ap cald fr dezaerare la alimentare, fr epurare chimic, cu pierderi mari din re.ea (1,5'... 3 %) Conducte de ap In exploatare Cu mari depuneri de piatr Conducte cu Suprafaa neunitorm acoperite Tevi din oel Cll slldllr Noi i vechi, In stare buu, Noi, bitumate cu 1mbinri sudate sau nituite interioar In stare proast, 1mbinri

. l

B. Conducte
1 1 2 1'ubllri din

i canale din beton i din alte ma ten o e 0,3 ...0,8 2,5 3,0 ... 9,0 2,5 0,05 ...0,10 0,60

bet~n. _

:;
II

Suprafaa sel.i.vIsIta Condi.ii medii ralaa rugoas Sup . din beion armat
TubuTl

III
0,04...0,10 ~0,05 0,10 0,15 0,30..0,40 0,50 0,60...0,70 0,95...1,0 1,1 1,2,..1,5 1,5
2,0 1 2

tusvr!
Noi

din

. I a:boClIlleI!

.J

3 4

1
.J
I

6
7

8 9 10
I

Aflate In exploatare, cu bitumul par.ial splat, corodate Anate in exploatare, cu eoroziune unUorm Fr neregulariti vizibile la Imhinri, protejate la interior, suprafaa interioar in stare bun Conducte magistrale de gaz dup cliva ani de exploatare Cu su dur transversal simpl sau dubl, la interior proteja te sau nu, necorodate Protecia interioar supus oxidrii, mUrdrite In decursul exploatrii cu ap, ns necorodate Conducte magistrale de gaz, cu depuneri In stra turi, dup 20 de ani de exploatare Cuexploa sudur transversal trii cu ap Cu depuneri slabe dubl, necoroda te, n1Urdrite In decursul corodate

n exploa tare

IV
1 2 V

C nale cu tencuial .de I?'0ria; ~e r~~~~~i1esclivisite, fr neuniT~ncuial Ingrijit. din cll;'len c .fnrrm 'ti .' cofraj metalic '"' S Jivisire Simpla b' C I u;al pe ra I Canale Canale

VI
VII

Canale proie;

cu e~c,u D1d ceramice smlu:ie proie~Qle ~u dale de beton de zgura


ale

0,05 ...0,22 0,5 10...15 1,4


1,5

VIII
1 2

3
4

I I J

11 12
13 14

T buri din lemn . "t u d ri selulte foarte [ngrijit Scln il o . i 'i'it Scinduri geluite ngr.l . ta te Scinduri Ilegelu~te, bme ajus Scinduri negeluite i bun placaj calitate, din mesteacan, _ cu fibrele aezate Tub!l~i d~n Placaj 'b le transversal _ . di mesteacn, cu fi re aezate buna calitate, in Placaj . de . longitudmal _
1'ulJllri din sticl

~0,15 ~0,30
,....,.,0,70

1,0

Cu sudur transversal dubl, puternic Cu depuneri importante

IX
1

1
I

15

Conductele reelelor urbanc de gaz dup 25 de ani de exploatare, cu depuneri nClllJiforme de gudron i naftaJil1 Cu supralan in stare proast, Imbinri Ileulliform acoperite

2,0..4,0 2 2,4 ;;. 5,0 X

0,12 0,03 ...0,05 0,0015 ...0,01

..!.

342 343

W
>l>>l>-

Coelicientul

Dnrey A pentru' conducte

noi din oel, montate

pe nnticr

ANEXi[

J.J.

A = f (Q, D)

0.060~.'

.1' "Il lft. _f~tlli:ttillt:tttt

ili

m
'

0.050 0,045

~~
--..

<,

'"
C>

"

:::

("'r')

C'Y)

:::::.t

:::j__

le)
~

~:

C"r)~""",,,,,,,,,lr)r--..Qj~

~~~~~M

cti~O)

" " ~~

"<o

rm

"''''

1'1

I
, r-.!

0.040

~l

i'l

II

Rea"=3500 rm

l1I* 1tW:II

I .
~

iid

II'

0.035

D = 3/8"

It.
0.D30
0.028

tj~
_WI~~'
IIIIIIII!IIIIIII,T;~

, ,m
", '~~ I I
Ys

'~

'm~

..

j/I.('',"1

f"11;<f1l2-

0.026
0.024 0.022 0.020
0.018

1<=0.011 mm V, - = 1.3x10-6m2/s apa ' 0 t = 10 A = 0.G135~ ~ 0.684)0.226 jjl5:226 (1 v

tiU '~I""

'6>"
1

'

'

,,
1 '

57x3-rn
70x3.5 83x3.5 f08xLl-

Iil-I
: '

-Formula(dupaSevelev)preCum$idiograma se reter /a imbinarea prin muie sau {ilelare; - La imbinarea tyin sudurO,valorile lui A se cmp/ilic6 cu 1,18. ' .

133x4 159x 5219 x 7-

,,'

0.0f6 4 5 6

tlfrlill 2
8 10'

1,5

LI

5 6

8 iOV

lliili 2
1,5
L/

fi

5 6

8 10'

1.5

2
8

.3

L/

5 6

8 10L
L _L

. J

, 4 5 6

8 10

1.5 2

, , 5 6

Q(tls) 8 fOI 1.5 2 Q[mJlh)

102 1.5 2

j /j-5----se~~

1.5 2
_

273x8

LI

ilNEXA

.1.5.

Copileienhtl

})arry

), pentru

conducte

din oel n r,Xl'lnatllre


1,

(il... 10 ani)

montate

=
'

f (Q, n)
~

O.100~.

.
0,090-,...,
0.080
~

~ ~ -- ~..,.,:<" >,': ';:' ',~ ... 1""' C; ~ Q3 CS ~~:

S:t...

11 ::;

<"'*)

lr,',") ni,.......

:-... _
-

\.cI

r-;

2:,

..

~ ~"f-I-I-4++ tli-t;+rlltf \.
I
I

CQ 1 It,

U-H+ff
il"

m
.
t'1i
I

+++1

.'

Jt :
I

1
: "

pe antier

IT
"
::
;;:

r'
-R=
'il"

+
I

,
- _

'

"

'
.

't

r,-

.,
l

0070

mtt~~HI !mE,
t' ,.,:f .1"
.",

IT

~
r

,[' (,'.' ~:::r ~ , "'':-;''''


~ ,8,r li'!'

~lfBiP\;G:I--I'rp;J.! HtLl..J.+j.1.;lJ. H!J. ffftirtb~~m~~~ H-t+rtWH~" ,i"!:',-.. ,fc-+l J+ ".'


.-R~_...' -' '
! ,

~ , ....J.

0"

"'1..1.. '.i..!...

Tj'

~T'

r-

H "I.;qr.
c_'

D V Rea = V = ~500

. ',' . : Y.lJL.,.':
1.'

,';,'1

_ '~N1JN'" '-'t:~~::::I.'II,.,r, ._. .."'r''"-,,,....,.. '"~_ ' = _". +i -.'\.] ' ->, ,--';;'" ::,', ..
I!!',,'

0.060

jli.,,,r.[iiT,lii ~.~, . ',:l.H';:,!~:IttT:L<'~

!:~~':Ir,;~~~.~1Z~~i
~1 I ~

h ,.-rn.

_l~,

"r:""-\.h:t.',: __ ~-

,
il,

1;'

'.

"

:""

..

'.,,' " , ~!':


.

"..
I I

... -

,ttl !1i1' l,tttiitfItJ,1t+f.4', ui ....k,-i


jo,

,"!

II,

".
:'

1, ........,...;...... Ph ' .....

0=318"

,,,

II' l L! i

."

[!ffi
I

.112"_

.;....j.

',".Ii

'

"

-1'
1'" '.,

'.
',i

: ~Im
i j

Il
I I oi

'.

It.
00"0 ,J. 01)1'

ml~ ~~m1ftlll ~fl~'I"I!kl!!:::'


j

_.....

:'I"I:'I'Iklll 1 . 11'~"'!I"'j""-:-+--'I"

,,1t~IT~:;lr.J1lt.L.L rt. :f-ffi;

T'lli:,I.,:1111'li

,lj....L4" '. ',~,,""',l\J " r III~ IT,:. :~r<,< IN',


il -".

IX'

'

,." "'il\-:.I\o"
. ,t,

,~~ _' '


'"
.
i-J
,!

: l',i,
,..'
Il.
II,,:,:'
'''II

,,-+H+ht
; 1

".. H-i 3/4 ---fi

1 !I' l' '"

'
',1.:,."

.i

"

rrrrrrrn
,.
, , "

.'

Il

.. ,1.1-+

ti

HHH. ,IHi H filll!'

OOL/OR

11m~

j:..

.\t:-. lH
Il II

.1.1111ll1tlil!ffiljj 1, I1frtllhIUtl,,'
lot=10C
v > 1.2m/s .

li."11' i1 11 1

li +'1".'

u : "I'lIr:!' ,HI'j- +1.'., t+~N t. l' "":' "r!r':'" ."; '""'.. -t-r

li"':'!

,le'! ..' ,

" .

','
.,"

'-+'

-,

f+m~'H+":
S

IT'
'.'

mm
li

,,_,1 1 ,~m ..' TTTTT '11;, "1


1~" ...

1@1
II

573fHj,'h

li,illl

.fl'm.

~H
'H'
/ - ~

v.

v:s; 1.2 m/s .

k = 1mm :13x10"6m2/s ap'


+-v-. ,-

tl!:I!!!::.:...:,-i' r
Iid . !+

,. .'
I
1

",

~6' 0,/C

,m ....
' , , ': '1

;II+~'~" . ..

"

,+'r, :.;.+ 1

rrt r

~, 70 x 35" x , "rtt+

uru

83'"

'r-108xLl-"

"IJjt'"
,

,':

".

1 1

, ,

:),_0,0179(10,867).3

0035
0030 , 0.028 O.oLf5 '

),,_0.021. fjU,J'"

- Formulele (d~P6Seve/ev}precum I diag:amo se reler la mbroreo pnn mure sau lilerare , - La imbinarea prin sudur, valonle lui )" se ompliliC cu 1,18. III 4 5 6 , 2

,.I;-t+ 'Iti ..\ ,


'

';"i'

..lITirm ,f-133 xLI-ii 1-159x5-

11111i1111ml

WW.
m1
'3

o.m
w

8 11T1 1.5 2
3 4 5

a 1,5

' 1.i..!-I!.\.!. 1 IIII! II I l~ HH..t ritHtlj'l I I 111IH .' lli


5 6 8 100 1.5 2 J
LI

IB !it

.[..l.j. ,

Ilfmtl1ttIIIIIIIIII1219x711111111111 'N '11111];:1


273x8-

l,.
5 6 8
3
101
,/j

1.5 2
5 6

L/

5 6

8 102 3 q

"'" 01

Q (fis)

1.5 2
5 6 .

L/

6 .8

10

4 56

8 101

15 2 Q(m3Ih)

8 102

1,5 2

8 10]

'c----

'lr.- .. --

.....

_-

"....

--

~-.-

L----.

i<--

--

AItEXA Diagrama pentru calculul ennduetelor


(dup formula nol din oel, cvelev)

3,6. DiHgrllmn pentru calculul conducte lor din oel in exploatare


I'C antier (dup .. formula evelev)

ANEXA (61'0 ani), montate

a.r.

monta le pe antier

10 ' 8

1 J

":) Li

,(
~"v
":)

-J.

~
ri !
<,

::

,I r-}

,
,
>-\"" ,,>-\'\ "

10' 8

~ r-,
'1. 1'-...
<,

~-"

~f

~"v

~#
<,

il

, -,
.

2
1,5

1",

,/I

10 o 8
6

v.
,,~

5
Li

.J

/" ~ "). " ITh ,\'r .'), , '0 RJ'r 1.11 ": ~'r \). 'O ~'r

t-r~'-0;

3 2 t5
10
'C}.

-, >-\'\ " ",'r


'0

./71::: '", ",,,,., I~


<r)

'?J/

"). ~"':II ~'r ")'

,y'

<,

~-L

<u
7-'-1.

"\

~
",,'O

.:

1" r-, N
1-">-

<,

{0

8
6 il

{0

'$.

V.
le)

J..

3 2 1,5 10 8 6 5
Li -.JI
-f

~'r .'<J ::;; <J,'r '~L i(S ::>,'r <,

<,

r,

o i(S <:>,'r
1'-...

.~'r

'-r::::

i:;cV'O .1-6.'0 S <: 'O~

rt

9l rV

, ":Y,<
-..., -1 <,

1'--

J
<,

".r--..

fq-~
~o-= q iS
0.=

0 "v

'r

1" "1"

2
1, 5

'"

~,"), , ..r
" 'F-.

-r

.1

"-

~ ':v

'r

",
I~

I
1

J:"
1-.

2
15

/
I 1'-'1-.

J 1'"

"

r-,

17-

<,

:"

<,

Ij'C~P.
""'''''
'7'O~

""&

S'o - ::

Ci's~f'> ?'-

10 B 6 5 LI 3

.,

I <,

"

....

~"
r-

'-'
II
,)'..

~
<, "''1-.

:..?s:
-..F

?O;;= s
<, <, ,

"~=~

",,'9'

2 ,5 1

17---.

'-./

t-I..

7-

'-1-

rJ
J

10 8 6
5 Li

-2

r-;
J

,
<; ._-j,L

<, i

"(.,:>

.~

-_.-

II

<,

N:
<,

<9'

':f"i'~ ~11!:> ~
-

la-2
8 LI 3 2

1'-.. N

"& <6
<""
(O

<:'0'1',

, ~R~
r-,
1::= l- -

"l~"J. .,.
<,

<,

'J.

'C!9

<o

""" ~.,.

~:rr-,

::

~
-;D

2 .5 1

1-\

S'& S'->

10 8
I I

-3

-1
\

6 5 Li

Q' <':0

'1 1'-1--;7

<?6'
'1<? ('q
k =o.Ol1mm V= 1.3xfO-6m~/s

!?"

f74

1,5

<..\~
v.:> "
li
(J\

S'.9 S'a. <?..>",<?c. <?s:

~ ~....,

--l-

" w '-" S

1=

src

0'3 8 5 LI 3 2
1.5 6

C?-f

~t-IO
I 7 I

3 2 1 .5

'J..,;:

la

-.
LI
I

<?~.,::
<?71 6 8 10 f
I I I
f

I
3 Li 5 6 810'

-Diagrama se refer la imbinarea Prin mure sau file/are , 1-- - La imbinarea ptln sudur r- valorile lui 1se amplifie eu 1,18. 3 LI 5 6 8102
I I I
III

Occ-J,,,
-~I-[')(

k=1mm V= 13xfO-6mJs

/ = 10 De

2
III1I

3 Li 5 6 810
I

2
I III

CI;'.
6 8 10 ' 2 3
11

fii

Q(e/s)
!

2
1111111

2
III

3 Li 5

10-'
11

-Doqcoma se refer la t-mbiroreo prin mufe <?.,:>,-=1-sau filefare .. 1'" -Lo imbil1Oreo oin sudur valorile lui, 1 se amplifie ef/ 1.18

56 810

il

56 810

2
2'

il

5 6 810 2

345
I

I
J

3 1./ 56 810

3 1./ 5 6 810'

Q(m3/h)

34568102

34558103
1

Q(e/s)

3456"8/0'

2 3 4 H'8'/o'

2 3456'8/0
Q(TlJ/h}

2 l4H'b'1~3'

346

347

l
ANEXA lIIollulul de dehit I{ pentru 'l'cgimul turbulent ptratie lu conducte eireuiare
K (m'/s)
otel, n (6 ... 10 ani)

3.0

diu ofcl

Modul de dehit

Diametru
nominal

Dta metru interior (rnrn)

Conducte noi din oet


It = 0,011
Ulm

Conduc le din
cxploatare

h= 1 mm 0,206 0,401 0,888 1,674 3,519 5,142 9,026 15,80 25,97 53,76 97,08 154,6 360.2 X 10-3 X 10-3 X 10-3 X 10-' X 10-3 X 10-3 X 10-3 X 10-' X 10-3 X 10-3 X 10-3 X 10-3 X 10-3 X 10-

3/8 "
1/2 " 3/4 " 1" 1'/ "

12,25
15,75 21,25

0,300 1,260 2,355

X 10-3 10-' X 10-3


X

0,576 /, 10-3 1,906 X 10-3 7,129 X 10-'


12,42 21,:;ll :')5,20 72,10 129,2 204,1 470,5 849,2 10-3 10-3 X 10-' x 10-3 X 10-3 X 10-3
X X X

1'/,
57 X 3
70 X 3,5 83 X :1,5 108 X .j

'.

27
35,75

41,25
51

li:,
76
100

133 X 4 159 X 5 219 X 7 273 x s

125
149 205

10-3

257

]{ =

CA.jR

- V
=

-.--.

8g

n:D' 4

yn
I
11

X 10-3 D2,s
),O,S

655;6

-=;1,479--; 1

_ ). dup Iormulele cvclev pentru Imbinarea prin mure; _ In cazul tmbtnru prin sudur, valorile lui f{ se nmulesc

cu 0,92.

Coeficientul de f1Igor.itate n din Iorruula l\Ianning Natura pereilor conductei sau a canalului
Sticl, variaz de ia .... 0,007 ... 0,009 0,009 0,012 0,012 0,012 0,010 0,013 0,018 0,018 0,018

St,'icklor
la \ n valoare medie 0,008

J
J

bronz, suprafete emai/a/e,

azbocimeni

Lemn - Geluit, dulapi aezai in lung - Geluit, dulapi aezai transversal - Negeluit, dulapi aezai III lung - Negeluit, dulapi aeza] i transversal Fier, ont, oel - Font curat, nou - Font Incrustat - Tabl de oel sudat, nou - Tabl In serviciu Belon de ciment -- Netencuit, cofraj metalic - Netencuit, cofraj de lemn geluit - Neteneuit, colraj de lemn ncgcluit - Sclivisit foarte ingrijit - Percuri de beton - Beton vechi, altera t
Crmid, pialr

0,011
0,014 0,015 0,017

0,015

0,015 0,035 0,0075 0,012 0,0075 0,012

0,012
0,025 0,011 0,012 0,013 0,014

0,015
0,011 O,OH

0,020 0,013
0,017 ... 0,020 0,013 0,018 0,030 0,017 0,022 0,030

_ _ _ -

Pialr de talie, binc executat Crmid rostuit Piatr brut rostuit Aurocarnentc

Pmnt

_ Canale de loess, pietri, pmnt indesat _ Canale mari i mijlocii In cxploa tare - Canale !nicrbate

0,016 0,020

0,018 0,02t

j
( )

348

349

L-_

L~.~

L~.~

L~

__

L-_~

L.~

L~.

L-...

cn

o
Coeficientul ChO;t;y C culeulat cu formula lui Mnnniug

ANEXA

3.11

C = -

R 1/' (m1l2/s)

n n

0,009 111,1

I
1

O,OiO 100

O,Oil 90,9

I 0,Oi2
183,8

/0,013

I 0,014 I 0,015 I
/71,4 /66,7 /

0,016 62,5

I 0,Oi8 I
/ 55,6 /

0,020 50,0

I 0,022 I

0,025 40,0

0,030 /33,3

~I
R(m) 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22

I
/

0,040 25,0

/76,9

45,5

51,6 57,9 61,9 65,0 67,4 69,5 71,3 72,9 74,4 75,7 78,0 80,1 81,9 83,5 85,0
86,3

46,4 52,1 55,7 58,5 60,7 62,6 64,2 65,6 66,9 68,1 70,2 72,1 73,7 75,1
76,5

42,2 47,1 50,7


53,2

38,7 43,-1 46,5 48,7 50,6 52,1 53,5 54,7 55,8 56,8 58,5 60,0 61,4 62,6 63,7 64,7

35,7 40,1 42,9 45,0 46,7 48,1 49,4 50,5 51,5 52,4 54,0 55,4 56,7 57,8
58,8

33,2 37,2 39,8 41,8 43,4 44,7 45,9 46,9 47,8 48,7 50,2 51,5 52,6 53,7 54,6 55,5

30,9 34,7 37,2 39,0 40,5 41,7 42,8 43,8 44,6 45,4 46,8 48,0 49,1 50,1 51,0 51,81

29,0 32,6 31,8 36,6 37,9 39,1 40,1 41,0 41,8 42,6 43,9 45,0 46,1 47,0 47,8 48,6

25,8 28,9 31,0 32,5 33,7 3'1,8 35,7 36,5 37,2 37,8 39,0 40,0 40,9 41,7 42,5

23,2 26,1
27,0

21,1 23,7 25,3 26,6 27,6 28,4 29,2 29,8 30,4 31,0 31,9 32,8 33,5 34,2 34,8 35,3

18,6 20,8 22,3 23,4 24,3 25,0 25,7 26,3 26,8 27,3 28,1 28,8 29,5 30,1 30,6 31,1

15,5 17,4 18,6 19,5 20,2 20,9 21,4 21,9 22,3 22,7 23,4 24,0
24,6

11,6 13,0 13,9 14,6 15,2 l,6 16,0 16,4 16,7 17,0 17,6 18,0 18,4 18,8 19,1

29,2 30,3 31,3 32,1 32,8 33,5 34,1 35,1 36,0 36,8 37,6 38,2 38,8

55,2 56,9 58,4 59,7 60,9 61-,9 63,8 65,5 67,0 68,3 69,5 70,6

25,0 25,5 25,9

77,7

59,8

I 43,1

19,4

0,24 0,26 0,28 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,50 1,70 2,00
W
<.Il

87,6 88,8 89,fJ 90,9 93,3 95,4 97,3 99,0 100,6 102,0 103,4

78,8 79,9 80,9 81,8 83,9 85,8 87,5 S9,l 90,5 91,8 93,1 94,2 95,3 96,3 98,3 100,0

71,7
72,6

65,7 66,6 67,4 6S,2 70,0 71,5

60,6 61,5 62,2 62,9 64,6 66,0

56,3 57,1 57,8 58,4 60,0 61,3 62,5 63,6 64,7 65,6 66,5 67,3 68,1 68,8 70,2 71,~ 72,6 73,6 74,6 76,4 78,0 80,2

52,6 53,3 53,9 54,5 56,0 57,2 58,4 59,4 60,3 61,2 62,0 62,81 63,5 64,2 65,5 66,7 67,7 68,7 69,6 71,3 72,8 74,8
I

4O,3 4ll,O 50,6 51,1 52,5 53,6 54,7 55,7 56,6 57,4 58,2 58,9 59,6 00,2 61,4 62,5 63,5
64,4
1

4:J,8 -11,1 41,\J 45,5 46,6 47,7 48,6 49,5 50,3


51,0

39,4 :19,9 40,4 40,9 42,0 42,9 43,8


44,5

I
I

35,8
.36,3

~1,5 '.12,0
32,4

26,3

19,7 20,0 20,2 20,5 21,0


21,5

26,6 27,0 27,3 2S,0 28,6 29,2 29,7 80,2 30,6 31,0 31,4

73,5 74,4 76,3 7S,0 79,6 81,0 82,3 83,5 84,6 85,7 86,7 87,6 S9,:l 90,9 92,4 93,7 95,0 97,3 99,3 102,0

36,8 37,2 38,2 39,0 39,8


'!D,B

32,7 3:3,6
34,3

72,9 ' 67,3 74,2 75,4 76,5 77,6 78,5 79,4 80,:l 81,9 83,3 84,7 85,9 87,1 89,2 91,0 93,5 68,5 69,6 70,6 71,6 72,5

35,0
35,6

21,9 22,3 22,6 2:3,0 23,3 23,6 23,8 24,1 24,6 25,0 25,'1 25,8 26,1 26,7 27,3 28,1

45,3 45,9 46,5 47,1 47,7 48,2 49,1 50,0 50,8 51,5 52,2 53,5 54,6 56,1

41,1 41,7
42 ..3

36,2 36,7 ~)7,2 37,7 :i8,1 38,!) :i9,:i 40,0 40,6 41,2 41,8 42,8 43,7 44,9

51,7 52,3
:1:'),0 53,5 54,6

104,7 105,9 107,1 109,2 111,1 112,9 114,5 116,1 118,9. 121,4 124,7

42,8 4:1,3 4:-1,8 44,7 45,5 46,2 46,9 47,5 48,6 49,7 51,0

n,3
74,1
75,6

sr.s
:12,1
32,8 33,3

76,9 78,2 79,3 80,4 82,3 84,0 86,3

5:1,0 56,4 57,3 58,0 59,4 50,7 62,4

101,6 103,1 104,5 107,0 109,2 112,2

33,9 34,4 34,8., 35,7 36,4 37,4

65,3 66,9 68,3 70,2

,....

ANEXA

3.12.

U1 l'V

Diogrnmu .

pentru

calculul

euurluetelor de SM!.'llIlC elruular 'dup formula Mannlng Q

dlu metal Sl.rickler

sau

betoll

selivist

(n

0,012),

= ~ n2/'..1.[1I2
Il

10-'
".. ~ '
l'--iI 1'1:" 7 . I ~ 'lj'<J)

Dtmm;
'~NII "l-f

r-LL (r) \0

6
5
II . ,.

-_ __

~
"

0i' ~ ~
II
II

s::,.s:-.
~ 1'--

,Q; 17
<,

i(l

s:;

h .r\ ::::

~rV~':Vq~~
~.~ -,." - 1'-11--..

s:;

h ~

~~q~<O'

1;:) ,\0 ~

\0A::>

1;:)

"O'

A::>
I

3
2

7 1/'" 1'--' K II f--I r-, fi

~ ,-

1:1.

Il

1/
11--..

. '...I

1,5
10-z
1)'

&
~

'f-..
li II ~

J"--

1'1'/

il"

li<.

1,

II r::I

'li ~t.
(,C.;> .6'.
~y,

8
6
1'-''1..

,
Irl/!

"7

- -

~-.,::;,:'&
, '

II

r-/. 'f....11'

2
1.51} 10-3
.

1 1/

II

} 1'--1 I ",",,' /!.f

I
II r}f-<'

Il
Ii I

r-Jr-.J-2,
/

'I

r......,
.. --/'

"7,0-..[.& -f>

.
])1.

v:..'6'"

1j

1)'. II

li

11-1-1<,j....,r,,"" .
k ~

"l.

8,

6
5 4 3
2 V _

r-,

F
II
1'-...

1'-...

'1..

1.

'-rl
t-,
r-, 1/

.. rT

~J fi"

Qs> \: 'O "-'" .6"~ 'Q;>


Q6' 1'-...

' "<0i!

~~

r->I'J' N

"l:
'j."

f~~I/'

-~/-:

'f7i-~-~~ni:J!J":llll:l

fi tll/Il:.-'-- II ---1;1 -1)- IJ/I;I:""~r/~tI-~/~I(~~j T} "1 r

:r;

~~11=::t--, II"C
/01f.5 2. _.3,Jj
ANEXA .'i . 3~13!

3 /1 5 6 8 10 1.5 2 _J_/l_J...6_

8 fO~~ ...?.._J_!LJ~-'{J_~!2---.1.....!f.___ L8

pr-ntru rn/rullll c,,"dlldelol' dup Iorrnula

de. SCf'PUII" l'irelllal':; Manning - St ricklcr


R2/3 Alll2

<Ii" hutuu (11 = 0,0135),

Q = ~

n
10.,
-t

':~.

'

~
,,'

1;:)

"';:::1:32" . '0 " '.!f


(J

, r;sJ 1;:)' )'

,J

1'l q 19 ~ ~
,

~ .~ rj'

,
15?
1/ 1

\0.l1

I
V,&r,;x ~0~
~ ~

3
2
<, "

LI

;'

- '"'''' ",
<,

~ra-ffii
II,,'
.. ,

1.'

'~W' L

.::1.

... j;: -, ' ,,,f-. ~V~


'1'-...

,-' L->+.,.(_',

k
,.1

'1

'f..

1-...

'J."
"1

~ ~. ./ J

&
~,~

:1

iI-"
-,..,

~~
~
J

'
IJ

&,,"l'Y':

~ ~
~

,,1

I
10-z

,"
",
1

"',
1'-l'

Vl'r ' ".


' ,

'.'!'--J

:rr I
"1

v-.
'1..

"'V

'1
)0.,

f,. ~ ~
J'V

<&

'-f,

8 ~. 1
3
<, LI

r:1"j

'Y'

!.

I
II

It::, ~~;~~
!I. .

r-.

"1..

r, r-;
"','

'A

w
1

r'l

S
"

11;
~
?o

r,

1-...,

,Jll'.!

T '.

'>l

II N',! ~,"'.J
,,'"
!

.1)f:::1 'jf'"
.' '

'.;" -t .~: - ,')


1

<r v.
l'

1'-...

r-,

f-j

1" r-;

'1.....

Il

"7'i. I
f..,.,v>0
'Y.

"'$,

J"
1-1.

2
15

. I-l

/
1/"

' -,.
""

1'-...

1/

11/

fi
.......,

""
.......,r-;
<, j

-,..,

.;;:r6'~
~6'
~y
'i..

,r<
[1

1 1

,,,-

10'1

"

......'1

~~"""_ <alhl::._

8,
6 5
/1 -'-

/..

-/..'

II '1

1/

f'.

<,

<, 'l

'1

<y 1}.12 t-Ist


,~-\

<6',::;~~
r-,

t:N
<;:

-,

'/

3 1/
2 15 li"

r-,
L

'
I
QJ> -1
r-

II II

1 >1/ G?y IIi I

'1
~ q,y II 1L

q""

II<,

......, I v:
G?6' 1-

r--si r-;
G?,;>

'-,
IA

1"-1;0" Q6"',9 "-

I 11

II

I !'lI
8 10'15 2 3 1./ 5

10"

1/
3
II

II
56

5 6 8 10'2 1.5 2

If <, I r'-l.l~ I -v.J 8 10" 1.52 3 1./ 5 6 . 8 10 1.52

II

.II'-l
3

I'i-.... I 1"

1./ 56

Q(m3/s)

'---

----

l..-_ .~

L__

l...~_-..._~

L-_~

L,

_
-'

-~.

ANEXA.
D:inF':mHl prntru ('nl('Utul
(,(l1idurt('/nr

3.14.

de ~['qiulle Munning -

r-rruJnl':r. din Stricklcr

m,:1:o('fll1~nt (11= 0,0075),

dup formula

Q = 10'"

2._ n213
n

A.I'12

1;

,<
11

P -'"f" +'+'/-1"" ~t:t ' 'J 11}"" Ht. + ',' .J1,"",., ~. , ,

I
+r-

t:Jm=+Ftt & "' 0 "'. m 1 +,.;c...--,-,,, I::l


. " " r H ~.

~-~i+i

--CL"C"-4ii!t:h.o!',LLl'-f'T~ ~ ~, OI ~~~""'~~'CN''''''~ '~~ " ~

"

::---~

FFFffl1fhlfFFR r+ ~ "~l~,/).-...-...J. 17rWffiI ~ ~ "lQh "C'c _ ~~ ,~~


" "'"

'" '"'1 ~

-.-, ~' iJ, o\' ~'nz.~ , ,~ '" 't,u


"
J"~ 1] 1" ~ ;;

~ ij rr ~

"-J -LJ ~""L,f

1"

$'O'71": 1';
~

t
b.,

~
J,

'il!

,,< '<.,

w~ C:t U. r",s~
t:J
N

"'o,_,

...L~I-'C

6 5 " t-H

13
2

::

'T' ~

'H-h', fh- +'N

1-('

"'

''''
v-, ~

ti'" "'"

" ~
~
I

j::j"

ti i'b<

kl
J ~
, ,

"
i

cA

z:

"1 "'-"

1~ J

W '&TFf l1'6.JirE
'?~

lif~~~
~

eJ'"9 ,,~ ,-"K"~~ '" "

u
,~
-j.

"-ij
C--~

,W

hT
7.

10 i-'

'" ,('"

8
6

,)1'
',~

;;;- >-tH '~'I;i

;li s
'"
h

5. ,r +
IJ

3 2

",",;-

~~~ teY fi +-4 +t +11;


.r
3

;::c
;-,
i L

""5j '.N"",/
L

,Jt 'ofi
Q ;-

"rl ''''';le

J~+_ +rd' i":tt

o.
3
IJ

1-'

>-+-+- c-->-

t++~ + .lJ
1

J. :..1

III

~ t ti Il! ;-~ u "7'


10

B~

- -

Jl+--pv ~, +A'1 .? 1. l-tt#-t~4f.:-L4


M
........

"" HTt

e-'

.tll1l .1 o ,'" I~ 1/ t:l 1 lYl VT7' o? ,


1.52

':iY1" ci 0& Jtl~ I'l <& 1'~T


1.5 2

i=I:i=I:: 1-tt-8
2 3

IIUIl.LJw--'-:'.-:
5 6 8 103 t5

11 5 6 8 10 1.5 2

3 11 5 6 8 10'
...._.

-------_

__ .

3 11 5 6 8 102 Q (fis)

-' -

-, _._------~~-.:.:..-..........;:.:
ANEXA
J.13.

Dlagram8

pent.ru rnl,'ulnl r!jndu('i~hlr dup formula

Q 2
1 1

= _ }l2/3
Il

de 'ertluDO \lnl1nillg AI,/2

o"uhlaI

din

bctou (11 ~ 0,01::5),

St rickler

1 JJ.

10-

15 i~--'111 1 1 1 O
~ 1

r=r
~

~
~ ~

"1.
N

"

'V:

l' ' \..r-, N ~ _~ 'Q"'


'"

It 't./I I/}.H 1/11

'n'A. l'

;::.
~

~ ~ ~

& (9 6> ~ W ~
<.J) ~ ~

_~.J' D' 0
';j 1'"

J J1 It 1 i\~~~ ~O~~'lcl--I-l-l-+--I--+-+-H [ f~vcY !0' fY 0 ~ i::! \;;' lY ~ 0'V"-"I-l----l--+-+-H


"'-....{l i~ >:S!0'-r--;y

VIII

8 6 5
IJ

-~. 1-1-

-'

-~1---1-~ --"

~~I';

<2;"

VJ

c:i

\0

'7

II

I -, . <

H':::l"I-_ .... ;.-1 __

~T

11 ~t:
1
.
C

11" t---:..::=Y

--6
lr")
-e-e

"'-;
'"

<,

<,

,1

'!----iJ
"-.../

,1 '-l

r-:
'J N

.J "

<, ~

~,

ii! \cl?&!0 S2 c\:;'SS-A-4--+-H sv (;j~!j?


::\r\<
',.S'5 ,,'""

"

----'- f

:t::

"-

'-l

'1" IJ

'" , -,

II '"

">

"'--1 '7 Fl-1/11 1 Y'>['O IIi', V 1/ u>

_ j:::,

- 1 A = 1. 11180 2 1
10'
i
1-

R =0,29 O

/ '"

N
1'1 /

'- J
1"'-....
!.......

r.....J
1'r-..... cJ
/ "

II

li.."
1/
I'/-..

/'il'- '-.. '" '/.j


.,..

-$ '-~++--H

"L r-....t./f..../
lJI II"

I'/-..

J/ -.:rO, +-1-"-+-++1
1/

1.5

'r....I
IJ

....

1"
r-, '-i.

......

r-........

1"

r-....l/

r-,
.J

11-...1.
1

"-

y....

1'1..1/ <,;., ,-"!..-!--I'-+-+-t-H t-J. '<9 '-I-..f>+--l-++t-i <?.? -+-.::hJ-+-+++-H


1 /

'j

.?d'

83 6
./ 1/

..... r-,
'/... 1 7-.. 7
',( 'f...

r
f)I
1
c'j

'I-

5
fi.

~ 1/1'-./ /'

~ 1/
/

II '" "
)

v.

~'- 1/1'1 "6'~


9 I"-'- "u> ;r '" ;'..

,. <O'--+-+++-l-+-t-n ": :-..... ;'-d' --l.-::)...+++-l-+-t--H

""'I;y--+--H-!-++rt-i
-+-++-t-I:--t--t-H -+-++-t-I:--t--t-H

(\

III 1/ '!----V V 11'-11 / 'rf...! /11 "'1 J:r-.... 11 V. :::.~'-=t=ti:tttt:1 2 IV 1 / "Y.. 1/. Q.9-....:::...)...::"-U-J..-+-+++++t-t-n 1.5 1tj1=tt1tt/~'!----~}~~~II~II~I~~1A1AIIT1~(y1illrt~it/Zttu~~2vCY ~~~~~~~~-r~-n
.1 1'- i)
c.v
CJl CJl

i/

1/

Y '~~ljh+++~T+~~

10' J

r
O

It--...
l' 3
O
~
'7

/ / V
8 100
Q..,.
1

Q.-> ~ ~~ U "i'I

~tij=ita:m
t-HH-il-n-LI- 5 6

8
6 ~-!--j.,~-H 5 3 fi. 5 6
II/

<>

['..,/

r7

. 8 10"

11/
11 5 6

c?s1 V
3

1/ t-:

1-;

Q6'
1

'{+---+--H+++
1 r1,5 2 3

1,5 2

15

11 5 6

8 tO'

8 102

Q(mJls)

ANEXA

3.17.

Diagrama

pentru

calculul

coelicientului
12R

Chezy C dup formula


(m1/'/5)

C = 18Ig-~:":""-2
l:

+ -

00

2
10~

I I

i
I I

1
i "1

5 2
10
3

:
I I

1 1
I

,
I

1 . 1 I

,
,\c \
lI

I~~

O
1 I

:
1 1
I

1\ ;\ \\~, j\ i I
~

1"
I

l'
I 1 I
I
1

~.

~
I

90

I I
I

,
I
1

,
I

'0\0f5
I \

,
1
I

1 1 .
I

1\
\\
I
I

1\ \ 1\\
, I~ 1 1
IN I

1\\ '\
\l
\
1

\\

'{

r-t ,-1
~\

\ I-T\

r--

85
80

I
I

~
\

r-,
f..\ \
I

'-;-' W
\
1

Ff
1

,
1

75 70
\

\
I \

65

10 5

I \

\ \ 1 I 1

2
10

i\\

I~\\
\i
\ \

A. r-, r-\

N..

---;,

\ \ I I
1

,
OS

\
\
\

60 55

M. I

50 45
\

~(,

('f~
I

, ~ !-...'\

",-\\

l'-- f-.:.... \ \
\ \

II
I \ \

OU

\ '0,0(\
\.
\
\ \
\

\
\

\ \
\

\ I

\
\

..
\
"

40
35
\ \

\ I
\

,...
.:, ,

.1

30

.... Ilt-... !-...

<,

la' 2

102 2

tOl

10" 2

R/og

J'.
1/

1/

'"
/

/ ll'

li 80

R - raza hidraulic; rugozit a tca absolut


.

(anexa
. filmului ..,. -

3.3); Iarninar
j.

= ~..-,{gRI

11.6v

... 'grosimea

. '?

..,

t:o

ObsUPlIli<

.'.Diagrarna este valabil pentru canale deschise. .ln oazul conductelor, valorile lui C obinute din diagram

se majoreaz

CU

1...2 m1t'Js.

356

357

ANEXA .1NEXA 3.18.

3.19,

Coeficientul de pierdere local de sarcin ~, la intrarea rotunjit

in eonduet1i

Coeficientul de. pierdere local de sarcin ~, la intrarea dreapt in eouduct

1,0
.\

0..8

t-Lt-\----1r'\-\-f-+--l---I ~~ .. ~ t--+--j

0.,6

\\ 10 \\ ./ 0 \ IY1,0
'l)\

/./
ooso
~

I CD4J;.OiJ03 I
I

'--

1---c:::,-0-

'-1-

0~<o.002

~_
V

h e r: v2/2g
I I

5t
0.'1

1-1--

----2...-<::)-+
11---1---1

1'{ \
'\

.,
\

f\
,\

f-'-'-c:::,--

1/'

0.2

"~
am

,,"'- 1-...
~ ~
0..08

0
e-,
r--=:::::

b:..:..

'-0.20.
0.24

0..12

0..16

j J
I
Codieienlul de pierdere Ioeal

riD

A.NEXA

3.20'

de sarcin 1;1 la Intrareu tcit

in conduct

0.5
,\1'-....

1 II

o.lJ

&~
\' ~

<,

llD=o.a25
J

J
0.55

5t
0.3

i" \\ '~I \
-[

r--.-. lil I
0..05

--- V
./

~
-/

f---

l.-- ~

l..-- ~
V~ ~ td V

.:

~,..
I

VV

[\ r-,~ :\ \ \

0.2
0.008 0.040 0.,1

\ \ -,
20.

~ -, r-,

r-, ~

~ ~ ~ ~ ~

- -:t:/V
./

/' ./ ~

r t?

f-.t..~-

/ ,_-.!!L h l t: v2/2g

V
60

o.

ro
8

100

120.

140.

160.

tOO

358

359

q
ANEXA
1 . Coeficientul e pierdere local tie sarci",,?:, la o pl'iz" tie aer protejat

3.22

ANEXA
Coeficientul tic pterdcre loca". de sarcin
~l

3.21.

3.2 2.8

la ie lrea

di\'crgclIt

din conduet

1.0

0.9

,
1\

.v212a

C)
CVJ

cs
-c

2,4 2.0

\\
1\

Se='v2129 '--

h(

t 1.6 12 0.8

1,0

0,8

~~

-,--;

"""'--

0.7

\
1\ \

0.6
~/

as
D/;

\\ 1\\ \ \ 1\ \ \
~
-o 1\\\ 1\ \1, o~

~i@
~

Sechone clrcolor

0.9

Secfiune dreplunghiuiar

D
./

0.8

D- a+b

~;~~IN W
rorfieitDtul de pierdere

.v

.ql

--r

;(}/2 i

0.4

o.

0..2 0.4

0.6

D,8

1.0

1.2

h/D
r
/

\\
v>

/ I/~
~

VI:r
~ ~
f-

1/ V, /

0,7

; 0.6 :~/ 0.5

ANEXA local de sarcin 1;1 la o guru de eucuare protejatii

3.23'

J
J

\ \ \\ \

1\\ \" ~i'-.. -o


~l?\. ",
0.2

0, ",,1

3,6

3.2
Q4

\v 1""o\. ~

.., I\. 1:7


~

U9

2.8 2/1

\
i\
\
<,

S - ( '--r v'12g

. h

0.3

D.1

02

\.0
1.6

12

16 20 8

24' 28
r

o.

---J 1.1

1.2

12 15 20

2!/.

8'

0,8
0./10 0.2.0/1 0.6 0.8

.
1,0 1,2

1 ,
J

hlD
361

360

ANEXA

3.21 ANEXA 3.25.

Coefieientul

de pierdere

local de sarcin

~I

fa lrglren

brusc de seciune Coeficientul de pierdere local de sarcin .


"1 Y

8
6 5 '1 3

Ve

li JlI
I

la~ J W

f"'. ,"- 1"-1'-I"~ -.20

F< i,,- ' '-1'- 1'- v:0'6


"'""",
I'-~
I"~

~ /' ~ ~ ~~ .;, 1"': .. f-' / ~

j....~

.--: p01::;:::
rn/s

a mqus t aren 1"

brusc de seciune

1--"

,I 8 6 5
'1

I
--

;;;:.F' ~~
f-

dl

3
I

~ .~ ro~ ~ f'<:: ~!-

2 II

VoAl__

._

,
J
I

t-. __ .-..-

vo,Ao

1
,
8
I I

/'
'tI

~~

"'""

's-~ r v2/2g

-+

,"- r-, ~~ ~
t.

",'' - ,,, -, v=0,6


6,0

.3m/s

..

I
1 O

r-ih --

,
~-v,A _._'-'I

6 5
fi

LI , B
I

-,

I I

se=

he v2/2g

,
I
I

,~,-"""
-.......~

I I

r-,

I I
I

r-.
r-.
Dup formula Bordo - Carnot :

'1 3

2 1,5

,
;
I I

i '--r--.,.
r r
I

h Jv-Vot=(t_ t 2g

-A/

v2 =S ~ Ao 29 t 2g

r------- r--...

n
5 6

Dup formula;
(v- v. f

,
I

2
1.5
1.5 2

I
1

he=Q5 2g0 =0.5

{-ADI

)2 v2 - S ~ 2g - e 2g

10

fOo

1
3 a 5 6 8 10' 1.5 2

,,
I

AolA 362

{.

;tJ

102

1(/ i 100

1.5

'1

10 <

1.5 2

AolA

'1 5 6

363

ANEXA

3.26. Coeficientll]

ANEX

3.27.

CueficlentuJ de pierdere local de sarcin


....

~!

10 lrgirea

continu de seciune (dlluzor)


"

de pierdere

loeal

de sarctu

'~l. Ia diairagme

".0"
I\~'

'3,00

,
2.75

I
,./

....

8=60

2.50 , '225
-

...:,..-~
8 6 5
II

~ I~,
""-_ f/O
o

/
"
./

Diafrogmo Inlr-ir. per-ele infinit

'Se 2.00 '.


1.75 1.50

L-...~

. Il '/
'

// /
/
/

/Y"

':,..V

...... V

-:

I I
~
-

, br s-r: v2/2g

~f
5 10 2
6

3,

"~

/ '/ I
1/

VII '/
I

/
"

...

...... V ,

I I
I~

1,25

I ,
~

Re=y .o .

10' 2

5 10 5 2

\ IIIIII~

5 ,10

/'
/
/

l--~
,/

1-

10f

8, ~I I

l-

5
2 103

Diafrogm inlr--o conducl '-.1 f+-' voAo

I I /
8 6 5

I VI

/ / /
./

c...-

V I--~~

..-

1, v.A

V~
I

r-

~~~ ~
"
1

5
2 ", 10
2

//

I / 1/

1/ //

.;;

//

S,- v2/2g
': Re= voDo> 105
V

_.JL

,
I

'1
I

~
e.

!
t5 2 3
!J

1/

'~
I

, I
ht

,
~

Se 2
10

812

"~
:--...
D' ~

S'

t" v2/2g

I
1,

2
1 00

Re=104

5
2 0'( 1

,.
0,1 az a3 0.4 os os

"- ~
0,7 0.8 0.9

2 , o ,O

.'

5 6

8 la 1

, Ao/A

1.51?

.I/..

0-"

5 6

8 la?

1.

.o

AoIA
365

394

A.NEXA

3.28,

ANEXA

3.39

Coeficientul de pierdere Ioeal de sarcin ~t la nn cot eu pereti netez' (k = O; ReD> 2 x 10'; A = 0,02) .

Coeficientul de pierdere localii de sarcin la coturi formate din segmente ~= ~_ pentru curgere in regim turbulent neted

{~.n~

,,2/2g

~r - pentru curgere in regim turbulent


jC

rugos I

e
-~n

10

15

22,5

30 -0,130

15

60 -0,471 0,684

90

-0,016 0,024

-0,034 0,011 -0,913

-0,012 0,062

-0,066

-0,236 0,320

-1,129 1,265

--5,59 0,392 0,1'14

1:r

O,15~ 0,165

-a6 0/1

--

\).

h
.

~~

-,
c:::,

afD

0,71

-1,171 1,42 0,261 0,377

-1,86

-2,56

-3,14 -0,316 0,426

-4,89 0,389 0,455

--

-0,507 0,510 -1,186

-0,350 0,415

--- -0,333 0,384

-0,289 0,390

--0,356 0,429

-- --4,65

1;,.

aOas

0.6 .

0.7

0.8 0.9

1.0

1.f

1.2 1.3

l.fI.

1,5

RolD
ANEXA 3.29.

-,
.

r.
-a/D -~n

-1,40

-1,63 --

-1,86 --

-2.33

-2,91

-3,49

-6,05 -0,14.2 0,313

. \ ct
.

o,

-0,120 0,294

-0,125 0,232

-- -0,096 0,317 0,108 0,317

-0,130 0,318

-0,148 0,310

N
Lrlo

0,12410,117 0,266 0,172 -1,91

1:r

--'--

-1,41 1,67

-2,37

-2,96

-- -4,11 4,70

-6,10 -0,201 0,360 --

Coeficientul de pierdere local de sarcin (6 = 90")

~I

la un cot cu perei rugoI

1.6
1/1 1.2 1.0

\\'
~
.'

.\

ht v2/2g 1- Rea = 2x10ll 2 - Rea" I.jx10'l sau

5r: -

~
1--1-1--

rf
<,

a/D

1,23

-.
~n

-0,195 0,347

-0,196 0,320
__ o

-0,130 O,JOO

I-0,151 0,312

-0,167 0,337

-- -0,172 0,312 0,190 0,351

-0,192 0,360 -~n

~r

-a/D -1,23 1,67 2,37 3,77

-1;n

~r

St

0.8

\\
/

Rea>2x105

$i O"-=011J05

-0,157 0,156 0,143 0,167

-0,300 0,378 0,261 0,212

-- -i: e -- -22,5

-0,112 0,130 0,113

--

r.

0.6

r-,
~

3 - Rea> 2x1D5 i ~ =0.0010

30" 30"

1,17 1,23 2,37

JO'

0,281 0,268 0,227

t--

a2
0.00. .5 0.6

J/ Y 1-1/
~
0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

-,
.

~
30.;> ::11"

r=:

~ 'cS

~"
~ 5n" 0.202 5r"O,323

.<t;,..

W 00

-v
W/D
. ~o

1.3 1.fI

l.S

RolD
366

5n"0.108 5r"0236

5n" 0.188 i,"0.320

5n" 0.400 5r-0.534

5n"0/100 5r"0.601
367

ANEXA (~oefidentul

3.31.

de pierdere local de sareln ~I la un cot de 00' eu nrlploRre de dirijare (conduct cu sectiune dre ptunghiular)

CI> 00

0.5

0.4 ~e
0.2
0, 1

ANEXA
... 4;oeficlenlJJ

0.32.

0.3

r: v2/2g

--.!lL

v,A
--Q

de plerd~re. 1\I\'nI0 de sarclu la o rumlfieaie cu Impreunarua eurcnltor Q1/QO

de 30

ro

811

"
88

5.0

. f'-......
8

r--:

../
100

'1.5 '1.0

\
.~

I
Se,

92

96

--

~~

J5
3.0 25

~ Numrul

opt im de ariploarc II = 5 ;.' rlb = 0,2;. Re

= - >
v

ub

'

10', ANEXA 3.33, de

St,=r(-g;) \ --5 , t =r(('2.#j Ao \ \


2

---

I!

Jl
v,.A,
Se, ~~
.

va.Ai Ao=A1 I

20 1.5

CocIidcntul

de Ilierderc Jocal de sarelni 10 o ramifir,"le 90 eu separnrcn curen.llor

~ V-

.::
""'- 1.0

3.0 25 20

1
1\
Trecere direcl
. S
----2L-

St'15
1.0 h~

1/-

v//2g

QS

-.

, Ao=A1
r-;~
0.6

JL
I I
Sti

J$

~=0.1/:

05
0.0

V/.'t.
J

y:j::::: ~
.,.~ r.., .;2 =D.4
1 1
2 V,

I
/

~a5
~1.0

IQb}
I

!2!!Y

'1 1 II'

I~

I
Trecere direcl.

' 1'.... 1''-_


I

Sf '"

~j9
I
1.0

-{5 f-- 0.6" A

Ramura/alera/a. -5 f" ~ vi/2a l


'1 0.4
Q2/QO

Q2

0/1

0.8

1.0

~2.0 O

,~,~
0.2

I
0.6

T
0.8

Q1/QO

(')

~ ;;0
I I ;"

(,.':'

~ ""
r-e;

!':

~.

~
~.

~ ,,

C-o

, -,

,
5::l u.,

5::l'

5::l

CJ)

~ ~ ~I~b..
~ I

Sf,.5fz

;;0
CJ)

~
.
I

"E:
i:-

'"~. '" I
~

'"

I ~
5::l1

"" ~ e
'"

'"

"

::, ::,
--

\.1'(

c;

'" a
Co:.

9 ..

o '"
"d'o;
o-,

;;;1
'"

e--I-'

tj ...

".;:"

. . "'" ~
C')

il' :3
c

;r

.~

>::J-I '---c D

~Ii;>1i' ~I ~
'-'"
_
I

':;'" '" " '" ., " .., 1; "

a ~ ~ ~
.. ._

e-

"

~_

jil - l'
~(

. f "" 00....

~3?
I

~-

~ g ;~ co 0'8

~:

' ~

,~. ;
~~ ;0

.-

" ;"
c.

'o .. ," 'o ''V.." "-i '1' '" o-

~'I'::,~~'~'

":>

.s-- . ']'--- ~: ~ __~:J ,. ,:;:<


II

,.-.~

'" ~
=t

f-

~ ~ ~ :;-. ~ .::; t'J ~ .." ;..


.:

::: "

:->

(j>.

""

ANEXA ANEXA Coefieleult de pierdere localii de sarcin la o ramificaie cu separarea curenilor de 90 (teu filetat) 3.35. Coeficientul de pierdere local de sarcin
~!

3.36.

la vana cu sertar

1---

1---

Se

1. 1~"~~~~~~

\.

'\. \.~,~,~~~~'\.,,~.

q~-4--~--~~~~~4-~~,~'~---+--~~
2~-+--~--~-+~~~--~~b~---~--~

5~~--~---+~~\.-/~--~\.~--+---t---r-~

/t~f~~~~~

3~+-~-+-4~.~~-+~~'~-+~~
5~~~--+--+--~~~~~'\.~--~-~
10 8 6 f--5 f--q f--f----

t==

3~

0.8

1.0

370 371

--:-,-.
'o.

_.:. Coc[j~icutlll d~ llierder~ local de ~al'~jn '~"

...

.4NEXA van a fluture

3.38.

la

JNESA .. 3.37.
Coeflelentul dc pierdere local de sarcin ~, la vaua sferic

, 103

3
2

1.5

H-~-i
1

I
I

I
I

8 6 5
,fi

I I

I l
I
I

I
I I

I
!

I
I
/

fi V
1/

II

I
/ c---

t-

---'ci I
_C:;,~

3 c------ ' 2
1:1 r--

-'"

/ /

Perlru B - O~ S!- 0.005 I


I

102~

'~
1
I

/-.'iJ;'_8
. .//0"

8
LI

I
;

"

I
;

1.5 10 8 5e 6 5
,fi

/V

V/

/V
'," ,,2

6 r-5 r-3 1.5 10 8 5 ti 3 2

t:::

,
"'o-

'z.=~
-f

v'/2g

.r

1/
/

,
I

1/
/

,
I

V
V"

//
. .

-,-,

Se 6
Conducl dreplunghiular Conducl circular
r--

3 ._
...

2 1 5 10 o

I!
/V

/
/V

t5
r--

II
IL
./

8
'6 5
:4r

/1

II

,1

v,A
L 1,

3 .. '2 "1..5
,

'fi

-7-

---l
',-

r-r-'-.r-1-

, 10 O 8 IIW 6 ~ 5 ./ ";YL ti 3 1'/ // 2

/
<,
<,

10 8
,6

.,

I
,

/
; ;
,

VI
il

,
. .
,

; -.',
I

s - h! r il2/29

I-

~~ 1r-.
8 6
1/
1"

-.

r-.
~

<,
<,

d_ D O 25 d_ D-02O

l' I I I

1
I

<, <,

.....

,
B
Q

. .1 ..

'

3
60 65

<, <,

'1J=0,15

10

20

30 '

tlO

2 1.5
10'2
')

rJb

= 0,10

10 '

20

I - 30

40 "

50

60

70

372 373

A.NEXA Cocficicnli de pierdere Valorile local de sarcin (valori minime, minime se recomand
~l

3.39.

A.NEX.'\.

3.39 5

(continuare) 6

i lungimUe echh'ulente L. la armturl medii i maxime) pentru diametre D > 100 mm Lungimea echivalent 1....,; In metri funcie de coeficientul de rugozitate n 0,00751 0,011 1,012 5 1,11 1,39
1

,4

Tipul

armturii

Denumirea

!;,

I
~

Intrare

dreapt

0,17 0,50 0,56

1,46 1,60 1,74

0,87 0,95 1,04

0,77 0,83 0,91

0,66 0,72 0,79

in conduct

1,0135

2 Cot la 90

.,

3 0,60 0,75 0,90

I " I
1,36 2,33 2,79

6 0,98 1,22 1,47

7 0,85

-Intrare 1,06 1,27


__ o

-1,15 1,50 1,85

-1,01 1,32 1,63

-- ,
0,87 1,14 1,41

'1 ... L, ~
;:.". .:{
Curb la 90"

dreapt

0,62 0,81 1,00

1,92 2,51 3,10

1,67

~,

~-

-0,22 0,-11 0,60 0,68 1,27 1,86

-0,41 0,76 1,11

-0,36 0,67 0,98

---r
it/k3""Ll
I

cu conducta In rezervor

~~
"

0,31 0,58 0,85 10

~L
Col la 90 cu Ila ne

Teu normal

-0,85
Separare

-2,64 3,33 4,03 2,85 4,76 6,67 1,15 1,75 2,49 1,56 1,58, 1,61

-1,57
1,98 2,41 1,70 2,84 3,98 0,69 1,09 1,48 0,93 0,95 0",96

-1,39 1,75 2,12 1,49 2,50 3,50 0,60 0,95 1,31

-1,20 1,51 1,83 1,29 2,16 3,03 0,52 0,82 1,13


__ o

-mpreunare

1,08 1,30 0,92 1,54 2,15 0,37 0,58 0,80

-3

-0,68 0,80 0,93

-0,41 0,49 0,58

--0,36 0,4-1 0,53

-0,31 0,39 0,48 11 P.

U
,

0,22

-~

--

--

I
Curb la 90 cu Ilane

0,26 0,30

-0,14 0,19 4

-0,43 0,57 0,71

-- -0,26 0,23 0,30 0,37

-0,20 0,26 0,32

~
-

cu raz mare de curbur

Teu

Separare ------

--

--- --- --

.J.

I
Robinet (scaun

mpreunare

0,50 0,51 0,52

--

--

--

0,82 0,83 0,85

--

0,71 0,72 0,73

0,34
0,42

0,23

'-5

-- -- -0,93 1,11 1,30 0,58 0,67 0,78 0,53 0,60 0,68

-048 0,53 0,59

12

ill
".\.
1

"

Col la 45'

0,30 0,36 0,42

f$
"

\
,)"<.
._~--

,
Curb la 45 cu flane 0,18 0,19 0,20

-0,56 0,58 0,62

-0,33 0,36 0,37

-0,29 0,30 0,32

-0,25 13 0,26 0,28

-Intrare profilat 0,04 0,05 0,06 0,13 0,14 0,15 In conduct

-0,07 0,08 0,10

-0,07 0,07 0,08

-0,06 0,()6 14 0,07

I ti1t
<".J T

cu ventil drept)

5,2 7,6 10,0

16,12 23,55 31,04

9,61 14,03 18,52

8,47 12,36 16,31

7,33 10,71 14,10


1-,

-Robinet
eli

-'-0,15 0,37 0,58

'-0,10 0,22 0,35

--0,08 0,20 0,31

sertar

0,05 0,12 0,19

0,07 0,17 0,27

-0,60 Clapet de reinere 1,4.5 2,30 1,51 3,66 5,81

-0,90 2,18 3,46

-0,79 1,92 3,05 0,69 , 1,66 2,63

374

375-


Ai\'EXA 3.39 (continuare)
5'

. I

I.

3 65 68 70

4 202,0 210,0 217,3

I Clapet
15

~e reinere

1120,1 125,OJ

I 9 I ! 105,91
110,0

91,7

+' 1fc9- II
1/ :/

I I

~ :!!..y
I

--,

.-

1 I

l-

,/"
/'

cu supapa

" ~5,2 98,7

il
J

/'

/1 ,

129,61114,2

'--[--1--I
2,0 16 6,21 11,03 15,55 3,ilJ" 6,48 9,26

I '

II

I /

Kj ~~

~tl' -- -~---+--./

1- -

v
I I

/1

i li
I

I
"

/1
I

I
I
1

I Robinet

de col

3,5 5,0

::~1I ::9:
n I

"6 "8"
7,05

- f-

II/

~l

,...- ~

8,15

/
/
./ I
I

~
/

,...-

I----,---~-_

1----..-'--'-.----1--

--

__

--

__

/
II

;-

",'-'<1lJ

~.~~

/
/ ,/ "

'"~8 -g.Q~
"" 1::'

I
17 1
,

~
/1
/'

~",
:
/

,z ~/,," ',-,

' ,
"

Robinet inclinat

cu scaun

l'
!

,...

3,0

a.si]

3,>0

"

-r.as

II' 4,23

~~}/~
~~
1-"

c~

c:

II I

1/ /',
/'

SSI
'/
./

,... _i:?
/'

I --- --- -- --!--

I I( ,/

'V /
18

,,1\

'/

Sorb

Cl\

yenlil

15

46,5

27,81

24,5

I
I

: 1/ !/ //
21,2 I
/.

II,

'.

~ "" ~ "

-;-

II
--0,06 0,14 0,22

'I
1

1/

'C

rl
I I

'5-

. "'.

l- I-

o
.l!>

--- ----0,04

19

-8: .ll
,~

0,02 Muf 0,05 0,07

o,o81

0,03/ 0,07

0,03 0,06 0,10

VI

~ ~ ctj ;:;!I'q ~'" ' J;;:;


--O;:) 1 ~ II

s.:;:; '"
'"

"

i- i-

~i- i- i1-. I-

<"'\J

,~.I~ll

. "'::::.~

-20

Mu

Cl\

reducie

0,05 1,03 2,00

0,15 3,18 6,21

-=-1-=-1 I
0,10 1,92 3,70 0,08 1,70 3,26

I
I

s; -

~~.ctiQ
<3 ~ -s

- i-

0,07 1,49 2,82

376

L_

L-

W
-J

ee Nomogram de calcul pentru "cr

ANEXA

U.

10-1

1.5

ti

10

1.5

vcr(m/s) 2

It

101

1.5

103

1.5

It

10'2

1.5 2 w(m/s}

ti

10"

t5

A.NEXA Cheia deversorulul drCl,tunUhlulal' fr contracie lateral

6,1.

5
l/ 3 :r::

I
~~
E: ....
Q..

I
./

I
V

"

__

~ -

~ - --/'

.J

V
./ V

'1; 1,5 )

-.. 10" 1
:r:: 8
.L

-...

,-

,. -'
.~

l/

,/

6 5 A
LL-

~
<?

Q=mbV2gH3/2
[b -1m)

~l/

3
i~ (;.>

~. ~,?,'
8

sus;
10'

Rehbock

J':.

~. JI'J-'
I

~ozin

25 6

1.5

102

-J
ICJ

a lt/s

15

1/

'5

103

AXEX.t

6.3

-'.NEXA

6.2.

.Sectiune circular

1. Materiale

/2ecoezipe (ho = 1,00 m)

-.e
~
Sec/iune ava/dal
'l:::

1.0 0.9

Ra
<:

DB
0.7 0.6~ 0.5 ~
0.1/ " 0.3 o

Material

Diametru (mm)

Vitez
(mrs)

Material

Diametru (rnm)

Viteza

(mls)

. Rv

Praf Nisip

fin

0,005 0,05

0,05 0,25

0,15 0,20

0,20 0,30

Piatr runt Piatr

mmedie 15 ... 25 25, .. 40 40 75' 75 100 100 150 150 200 1,20 1,'10 1,40 1,80 1,80, .. 2,40

02
0.1
Of) 0.,1 0.2 0.3 O/J 0.5 0.6

J),7 0.8 0.9 1.0 1.1 /jlq


1.0.

Ra,Rv

Nisip mijlociu Nisip mure Pietri mrunt Pietri mijlociu Pietri mare

0,25 ... 1,0 1,0 .. ,2,5 2,5 .. ,5,0 5,0 10,0 10 15

0,30 ... 0,55 O,~5_ .. 0,65 0,65 ... 0,80 0,80 .. ,1,00 1,00 ... 1,20

2,40, ..2,10
2, ;0 ~.50

Piatra

mare

3,50

3,90

..

..., '" :z:: "

<::J

l~
.

'"

.-

Rai ;,:

~ ..,
-c

Rv

0.9 0.8 0.7 0.6 ::t:. 0.5'0 '


~P3clitate

I J.
2, Materiale coeoive (Ilo = 1,00
111)

,~ ~{I
~t
.

0.3 o Q2

Foarte put in compact (iudtcele portior-) ~


2,0 ... 1,2
I

Pu.in

compact

Compact 0,0 .. ,0,3

I
I
1

Foarte

compact

Material

1,2 ... 0,6

0,3 ...0,2

0..1
0.0 O,( 0.2 0.3 0/1 05 0..6 0.7 08 0.9 1.0 1.1 l.!2
.

o.D
1.0 0.9

Argil nlsipcas
(nisip. sub 50%) Pmnt Cl1 1111111 argil Argil 0,45

, :.

RQ,Rv' .. Sectiune lip clopot

0,90 0,85 0,80 0,70

1,30 1,25 1,20 1,05

1,80 1,70 1,65 1,35

r
I

-c

-: c;::r
0.0. 0.1 0.20.3 D.4 0.50.6

Argil fin

0,40 0.35

I
porilor este

0,32

I I
dintre

RQ

0.8

0.7 0.6:;t: 0.51>

'Indicele e

raportul

volumul

porilor

i volumul

fazei

soJide.

e;

OI/ " (iJ Cl

02
01

Factorul de corectie pentru

adncimi

ho o;f 1,00

111

o.7 0.8 0.9 ta

0.0 1.1 1.2


Adincime medie (rn)

RQ,Rv

I
. .
,

0,3

0,5

0,75

1,0

1,5

I
2,0 2,5 3,0

--- -Factor ele corecie 0,8 0,9

-0,95

--1,0

-1,1

-~1,15

-1,2

--'.-.1,25

J-

380

381

"

ANEXA

6.1

,A . ''I'EXA

8.1.

Efortul

tangenla] errtle

7CT

Cocficienii

de corecie

pentru

ventilatoarele
rotorul

cu piese de raeord
intrarea

montate
aerulut cu

la gura de aspira! ip.


mir ar e proprie

a. Piese care Incarc

neuniform

1. Jla/eriale 'Cer;;; 800 d'5' In care:


'Cer

necoezioe grosii!fe (d>

5 mm)
Piesa perturbatoare

i determin. de rotaie

Corect-ii

este. efortul
-

tangential

crttic, In N fm2; 1 Gulie de aspirOlie unui procentaj de 75% din greutatea probei, pe curba

l/'5

dia metrul

corespunztor

rLL1

de granulozitatc

(v, fig. 7.1), In m.

O~
10.1001 mm

koQ

= i,l1

kop = 1,16

2. ,1Ja/erial_ necoeziiie

[ine (CI~ 5 mm), "'c" In N/m2

Diametru!

median

d se

(mm)

0,1

0,2

0,5

1,0

2,0

5,0

Ap

curat
plI

0,12
tine susperisii

0,13

0,15

0,20

0,29

0,68
koQ = 1,05

Ap cu
fine

0,24 fine
0,3B

0,25 0,38

0,27 0,41

0,29 0,44

0,39 0,54

0,81 0,90

kop

1,05

Ap cu multe suspensii

J
~
Material

3. Jlateriale

coe:ioe,

Ten

In N/m;

3
koQ = 1,07

Foarte putin
compact

le.P = 1,10 Compact


0,6 ... 0,3

(indicele pori lor)


2.,0 ... 1,2

IpUin compact
1,2 ... 0,6

Foarte cornpact
0,3 ... 0,2

IArgil nisipoas
I

(nisip sub 50%) argil

0,20 0,15 0,12 0,10

0,77 0,69 0,61 0,4'1

1,16 1,49 1,37 1,04

3,08 2,75,

I---------------------------------~------------------I
4
KoQ =

Prn1nl Argil

CU

mult

1,06

2,59

hop

= 1,07

[Argil fin

I
382

1,73

383

ANEXA b. Piese Piesa perturbatoare care lncarc neuniform rotorul

8. 1

(continuare)
b. Piese care tncarc neunilorm rotorul

ANEXA

8.1 (continuare)

Corecii .

Piesa

perturbatoare

Corecii

5 kOQ = 1,08 kop = 1,11

Cufie de aspirolie ~nghi drepl

-H=tJ:~! ~[1tJ~~
_ 1 .0+1021 ttun-

koQ = 1,08 k01' = :1,09

6 kOQ = 1,06

Gulie ela) de aspiratie

kO'[l''';;'1,08 e/D=1
.'
.' ': .... J,;.

1''L~i,f,!....

JfOQ

= 1,08

"ap = 1,12

.WLl

o~tclQ
Ro/a ~}

.,?COQ

~
~

koQ =1,07
kop

1,08 1,10

.1

kop

1,09

alb ~O.5
.:

. ....
-."

4
;- .

i "oQ =1,06
kop = 1,08

Ii
I,
I

kaq = 1,07

k.p = 1,09

l'
384

ANEXA Coerlclenll de
COl' eele

8.3.

pentru ventlateurele cu l'icse e e rneord montate 10 gUl'a de refulare


Poziii de montaj -

-I ITI
{l
1'1

II
1

perturbatoare

Piesa

'tl

11
11'

~ <lJ
e::
'tl

Ei

Dlim
~
"--i

@ ~ '--"II
L-

71-----CJ
lQ

~
I
1
1

-
i

111

---'

1------ 1----

e::

~ ~~

I
I

'--- \l

-'<~~ lIt --~ '~ ---- J7 .{"I -~V- '- - +

-,

I
l'oQ = 1,0? kop = 1,08 "oQ = 1,06 kop ];oQ

~.

CS '=::JCJ

~jJj
Rola Rolb 2
= =

= 1,0n

= 1,10

l-lc...j

!coP = 1,07

~I

I
0J

I
-".. ~
C)

I
~
I'--..I,olr)

-~
~

1 O.JI) 1 OII)

$t

~~

~ "--'

-e-,

"'" "--'

1
I

J
J

1----

I I I1 , I

i--

1------

l-

j~!~
_J

al1Jj
. I bj
.

koQ = 1,07 kop

koQ =

i.os

koQ = 1,06 kop

= 1,09

I:op = 1,11

= 1,07

,3

.'foIo =075 (I,JI)'-l?jIJ=0.75 (lI/)'

\
I

koQ = 1,12 kop


"'oQ

= 1,09

OI;IOj
, l-D....J
ria =025(J,JI) r/b =Q25{JlI)

J:o(J

= 1,11

kop = 1,13

= 1,20

!tap

1,10

I--

1--

.-

fF
fr;

0; ~~

'O

3
...

kOQ = 1,06 kop == J ,08

koQ

1,08

k'Q = 1,07 kop

kop = 1,10

= 1,08

r ro =025II.]JYJ Ti b = 025 (lII)

-,

3-86

,.

I
I

I I

I
I

I
I I

I
I I
I

I I

Plan

ed1"tl/f

5621. Tiraj 5350+80 ex . l~gatt: lh. tiPar 24,25. Bun de tipa1' 14.11.1978 Tiparul executat
nr.

Coli

d.e

sub comanda poligrafic


1918".

2087

Intreprinderea
13 Decembrie

str. Grigore Alexandrescu nr. 89-91 Bucureti. Republica Socialist Romnia