Sunteți pe pagina 1din 58

Facultatea de Zootehnie, U.S.A.M.V.

Iai Specializarea: ZOOTEHNIE

propuse pentru examenul de diplom din sesiunea iunie 2007


PRODUCEREA I CONSERVAREA FURAJELOR
1. Spicule]ul la graminee este format din: a) glume, palei, gineceu, androceu; b) glume, peduncul, palei, gineceu, androceu; c) glume, rizomi, palei, gineceu, androceu; d) glume, palei, gineceu, corol. 2. Leguminoasele perene din paji[ti au frunzele: a) multiple; b) simple sau compuse; c) liniare; d) stipelate; 3. Capacitatea de p\[unat se calculeaz\ `n func]ie de: a) perioada de p\[unat, timp de ocupare; b) produc]ia total\ a parcelei, durata ciclului; c) produc]ia util\, necesar de m.v. al unei U.M.V. pentru toat\ perioada de p\[unat; d) produc]ia util\, ra]ia zilnic\, durata ciclului de p\[unat. 4. Sem\natul paji[tilor temporare se face: a) la 1-3 cm adncime, numai toamna; b) la 4-5 cm adncime prim\vara; c) la 1-3 cm adncime prim\vara sau la sfr[itul verii, `nceputul toamnei. d) la 1-3 cm adncime numai prim\vara; 5. Num\rul de parcele, pentru o turm `n cadrul p\[unatului ra]ional, se calculeaz\ folosind: a) ciclul de p\[unat, perioada de p\[unat; b) timp de ocupare al unei parcele, perioada de p\[unat; c) ciclului de p\[unat, timp de ocupare al unei parcele, parcele lsate pentru refacere; d) timp de refacere, timp de ocupare al unei parcele. 6. Tehnica p\[unatului se refer\ la: a) data `nceperii [i `ncet\rii p\[unatului, nlimea de punat, frecvena de punat; b) `n\l]imea de p\[unat, speciile dominante; c) frecven]a de p\[unat, `n\l]imea de cosit, speciile dominante; d) durata ciclului de p\[unat, `n\l]imea de p\[unat, speciile dominante.
1

TESTE GRIL

7. Alc\tuirea amestecurilor de graminee [i leguminoase perene se face n funcie de: a) suprafaa total care urmeaz a fi semnat; b) necesarul de calorii al furajului; c) categoria de animale i vrsta acestora; d) modul [i durata de folosire, particularitile biologice ale speciilor, condiiile pedoclimatice;. 8. Formele eroziunii de suprafa]\ sunt: a) [iroiri, rigole mici, eroziune de hardpan, ravene; b) [iroiri, rigole mari, oga[e; c) [iroiri, eroziune de hardpan, rigole mici; d) [iroiri, eroziune de hardpan, ogae. 9. Formele eroziunii de adncime sunt: a) rigole propriu-zise, oga[e, ravene, cleionaje ; b) oga[, ravene, rigole propriu-zise; c) rigole propriu-zise, fascinaje, ravene, oga[e; d) rigole propriu-zise, fascinaje, ravene, oga[e. 10. Lucr\rile antierozionale speciale care se fac pe oga[e [i ravene sunt: a) cleionaj simplu, dublu, triplu, oga[e, fascinaje; b) cleionaje, fascinaje, rigole, fascinaje; c) garnisaje, fascinaje, praguri, grdulete, cleionaje, gabioane; d) baraje, fascicule, grdulee, praguri, cleionaje, gabioane. 11. Lucr\rile tehnico-culturale simple care se execut pe pajiti sunt: a) distrugerea mu[uroaielor, gr\parea paji[tilor, strngerea pietrelor, cioatelor, discuirea paji[tilor; b) distrugerea mu[uroaielor, gr\parea paji[tilor, fertilizarea, supransmnarea; c) distrugerea mu[uroaielor, gr\parea paji[tilor, supransmnarea, combaterea buruienilor; d) distrugerea mu[uroaielor, gr\parea paji[tilor, supransmnarea, fertilizarea. 12. Combaterea buruienilor pe pajiti se realizeaz\ prin metode: a) preventive, directe, indirecte; b) chimice, preventive, manuale; c) manuale, directe, chimice; d) numai chimic [i mecanic. 13. Fertilizarea de baz\ cu azot influen]eaz\: a) producia, gradul de consumabilitate, compozi]ia chimic\ a furajului, fructificarea, nsuirile solului; b) produc]ia, gradul de digestibilitate, compozi]ia chimic\, gradul de consumabilitate, nsuirile solului; c) compozi]ia chimic\ a furajului gradul de consumabilitate, nsuirile solului; d) gradul de consumabilitate, compozi]ia chimic\ a furajului, nsuirile solului. 14. Instala]ia de uscare a fnului prin ventilare cu aer rece este alc\tuit\ din: a) ventilator, gr\tare de lemn sau metal, rezisten]\ electric, hornuri dop; b) gr\tare de lemn sau metal, hornuri dop, suporturi de uscare, ventilator; c) hornuri dop, ventilator, gr\tare de lemn sau metal. d) gr\tare de lemn sau metal, hornuri dop, rezisten]\ electric.
2

15. Cantitatea de s\mn]\ folosit\ pentru sem\natul unui hectar de porumb pentru siloz este de: a) 50-60 kg/ha b) 10-15 kg/ha; c) 80-100 kg/ha d) 15-25 kg/ha. 16. Porumbul furajer pentru `nsilozare se recolteaz\: a) `n faza de maturitate deplin\; b) `n faza de lapte-cear\; c) `n faza de cear\; d) cnd talia plantelor este de 1-1,5 m; 17. La porumbul pentru siloz se recomand\ s\ se foloseasc\: a) hibrizi extratimpurii; b) soiuri tardive [i semitardive; c) hibrizi tardivi [i semitardivi; d) soiuri extratimpurii. 18. Porumbul pentru siloz se seam\n\: a) prim\vara la t0 la 3-40C; b) la temperatura de 5-60C; c) epoca a II-a; d) la temperatura de 10-120C. 19. Orzul se seam\n\: a) toamna, la 12,5 cm, folosind 100-120 kg/ha; b) toamna, la 12,5 cm, folosind 160-200 kg/ha; c) prim\vara, la 12,5 cm, folosind 110-140 kg/ha; d) prim\vara, la 12,5 cm, folosind 200-220 kg/ha. 20. ~n rota]ie ov\zul poate reveni dup\ el `nsu[i: a) dup\ 2 ani; b) dup\ 3-4 ani; c) dup\ 3-4 ani, dac\ `n anul anterior a fost sfecl\; d) dup\ un an. 21. Soia pentru boabe se seam\n\: a) la 6-70C, la 60-70 cm `ntre rnduri, cu 60-90 kg/ha s\mn]\; b) la 8-100C, la 60-70 cm `ntre rnduri, cu 60-90 kg/ha s\mn]\; c) la 8-100C, la 40-50 cm `ntre rnduri, cu 50-60 kg/ha s\mn]\; d) la 6-70C, la 40-50 cm `ntre rnduri, cu 60-90 kg/ha s\mn]\. 22. Sfecla furajer\ monogerm\ se seam\n\: a) la 7-80C, `n benzi sau 40-50 cm `ntre rnduri, cu 4-6 kg/ha s\mn]\; b) la 7-80C, 50-60 cm `ntre rnduri, cu 9-12 kg/ha s\mn]\; c) epoca a II-a, urgen]a a I-a, `n benzi, cu 9-12 kg/ha s\mn]\; d) epoca I, `n benzi sau 40-50 cm `ntre rnduri [i 60-70 cm pe urma ro]ilor, cu 4-6 kg/ha s\mn]\. 23. Combaterea buruienilor la sfecla furajer\ se face: a) doar prin pra[il\ oarb\, pra[ile manuale, r\rit; b) doar prin pra[ile mecanice, manuale; c) erbicidare cu Betanal, Butiran, Dual, Venzar; d) erbicidare cu Icedin forte, Benlate, Dual, Venzar.

24. Lucerna albastr\ pentru furaj se seam\n\: a) toamna la 15-20 cm cu 30 kg/ha s\mn]\; b) prim\vara la 3-40C, la 12,5-15 cm, cu 18-22 kg/ha s\mn]\; c) prim\vara la 1-20C, la 25 cm `ntre rnduri, cu 25 kg/ha s\mn]\; d) la sfr[itul verii-`nceputul toamnei, la 30 cm, cu 25-30 kg/ha s\mn]\. 25. Sparceta se poate folosi `n furajarea rumeg\toarelor: a) dup\ o uscare de 6-8 ore pentru a nu produce meteoriza]ii; b) numai sub form\ de fn; c) numai sub form\ uscat\; d) sub form\ de mas\ verde, fn, nutre] `nsilozat. 26. Ca aditivi furajeri pentru nsilozare se pot folosi: a) uruieli de porumb, orz, ov\z, fn sau paie tocate, melas\ deshidratat\ sau diluat\, zahr furajer; b) uruieli de porumb, orz, ov\z, metabisulfit de sodium, melas\ deshidratat\ sau diluat\; c) uruieli de porumb, orz, melas\ deshidratat\ sau diluat\, acid formic,melas\ deshidratat\; d) produsele care con]in bacterii acidolactice, melas\ deshidratat\ sau diluat\, zahr furajer. 27. Condi]iile ob]inerii unui siloz de bun\ calitate sunt: a) glucide fermescentibile 1-2%, ap\ 70-75%, tasarea 2-3 cm; b) glucide fermescentibile 1-2%, ap\ 70-75%, tasarea 7-8 cm c) glucide fermescentibile 7-8%, ap\ 70-75%, tasarea 2-3 cm d) glucide fermescentibile 7-8%, ap\ 70-75%, tasarea 7-8 cm. 28. Conveierul verde poate fi: a) natural, artificial, mixt; b) natural, artificial, combinat; c) permanent, sintetic, mixt; d) natural, sintetic, combinat. 29. Condi]iile care trebuie respectate la `nfiin]area culturilor succesive: a) realizarea a 1200-20000C, > 125 mm precipita]ii, planta s\ elibereze terenul devreme; b) s\ elibereze terenul devreme, existen]a unor ma[ini suficiente; c) ma[ini suficiente, vreme frumoas\; d) realizarea a < 20000C, > 200 mm precipita]ii. 30. Culturile furajere succesive se cultiv\: a) dup\ premerg\toare trzii: porumb furajer, sfecl\ furajer\; b) dup\ premerg\toare care p\r\sesc terenul devreme: rapi]\, secar\, borceag; c) `n lunile martie-aprilie; d) `n luna august dup\ recoltarea orzului. energic\, materialul tocat sub energic\, materialul tocat sub energic\, materialul tocat sub energic\, materialul tocat sub

FIZIOLOGIE ANIMAL
31. Pragul de excitabilitate al unui nerv reprezint: a. intensitatea maxim a stimulului care determin apariia potenialului de aciune; b. intensitatea minim a stimulului care acionnd un timp nelimitat asupra esutului duce la apariia potenialului de aciune; c. timpul necesar unui stimul de prag care determin apariia potenialului de aciune; d. timpul necesar eliberrii mediatorilor chimici n fanta sinaptic. 32. Transmiterea sinaptic se caracterizeaz prin: a. infatigabilitate; b. conducerea unidirecional (unilateral) a impulsului nervos; c. creterea rezistenei sinapselor ca rezultat al trecerii repetate a influxului nervos prin sinaps; d. conducerea bilateral a impulsului nervos. 33. Conducerea influxului nervos prin fibrele nervoase izolate se realizeaz pe baza urmtoarelor legi: a. legea tot sau nimic; b. legea conducerii unidirecionale a impulsului nervos; c. legea iradierii; d. legea generalizrii. 34. Cile motorii piramidale cuprind: a. sistemul reticular activator ascendent (S.R.A.A); b. fasciculul spino-talamic ventral; c. fasciculul rubro-spinal; d. fasciculul piramidal direct (Trk). 35. n mduva spinrii sunt localizai centrii nervoi ai urmtoarelor reflexe: a. de orientare vizual i auditiv; b. de miciune i defecaie; c. motorii i secretorii digestive; d. respiratorii. 36. n hipotalamus se gsesc urmtorii centri nervoi: a. centrul foamei i saietii; b. centrul pneumotaxic; c. centrii reflexelor de erecie i ejaculare; d. centrul secreiei salivare. 37. Efectele stimulrii parasimpaticului sunt: a. scderea activitii motorii i secretorii intestinale; b. crete frecvena i fora de contracie a inimii; c. scade frecvena i fora de contracie a inimii; d. dilatarea pupilelor (midriaz). 38. Din categoria glandelor endocrine fac parte: a. glandele mamare; b. glandele fundice; c. glandele sudoripare i sebacee; d. glandele corticosuprarenale.

39. Parathormonul intervine n metabolismul fosfocalcic astfel: a. crete reabsorbtia renala de fosfai; b. fixeaz calciul n esutul osos; c. mobilizeaz calciul n esutul osos; d. stimuleaz eliminarea renal a calciului. 40. Epifiza secret urmtorii hormoni: a. melatonina; b. adrenalina; c. insulina; d. tiroxina. 41. Efectele fiziologice ale insulinei sunt: a. scade transportul intracelular de glucoz; b. transform glucidele n lipide (acizi grai, trigliceride) de rezerv la nivelul esutului adipos; c. determin mobilizarea lipidelor de rezerv din esutul adipos; d. scade utilizarea intracelular a aminoacizilor. 42. Efectele fiziologice ale hormonului luteinizant (LH) sunt: a. determin maturarea foliculului de Graaf, a ovocitei i ovulaia; b. este secretat de neurohipofiz; c. determin dezvoltarea foliculilor primordiali ovarieni ; d. inhib dezvoltarea corpului galben i secreia de progesteron. 43. Hipoglicemia apare sub aciunea hormonilor: a. adrenalina; b. secretina; c. hormonul de cretere (STH); d. insulina. 44. Unitatea morfofuncional contractil a muchiului este: a. miofibrila; b. fibra muscular; c. sarcomerul; d. unitatea motorie. 45. Receptorul analizatorului auditiv este reprezentat de: a. pavilionul urechii; b. timpan; c. organul Corti; d. membrana bazilar. 46. Precizai proteinele contractile coninute n muchi: a. mioglobina; b. actina i miozina; c. miogenul; d. troponina i tropomiozina. 47. Creterea masei musculare prin biosintez proteic este stimulat de: a. hormonul somatotrop (STH); b. hormonii corticoizi; c. adrenalina; d. parathormon.

48. Aciunea de stimulare a lipogenezei (ngrarea) se realizeaz prin: a. creterea sintezei acizilor grai i a trigliceridelor de rezerv din glucide sub aciunea insulinei; b. stimularea activitii lipazei hormonosensibile; c. stimularea sintezei trigliceridelor sub aciunea hormonului somatotrop; d. aciunea hormonilor tiroidieni iodai. 49. Degradarea trigliceridelor din esutul adipos (lipoliz) are loc n inaniie, efort muscular, temperatur sczut, stres prin urmtoarele mecanisme: a. sub aciunea lipazei hormonosensibile din adipocite (stimulat de adrenalin, STH, glucagon); b. mobilizarea lipidelor prin control nervos (centri vegetativi superiori parasimpatici din hipotalamus); c. aciunea insulinei; d. dezintegrarea chilomicronilor. 50. Hiperglicemia apare sub aciunea hormonilor: a. glucagon; b. ocitocin c. parathormon; d. insulin. 51. Evacuarea chimului gastric este favorizat de: a. gastrin; b. secretin; c. colecistokinin; d. vilikinin. 52. Enzimele digestive activate de enterokinaz sunt: a. pepsinogenul; b. tripsinogenul; c. lipaza; d. ptialina. 53. Celulele mucoasei duodenale secret urmtorii hormoni: a. pepsinogenul; b. cortizolul; c. secretina; d. aldosteronul. 54. Precizai modificrile morfofuncionale n timpul lactaiei: a. crete ingestia, capacitatea de digestie i absorbie a tubului digestiv; b. scade greutatea i activitatea metabolic a ficatului; c. crete greutatea esutului adipos, osos i muscular; d. scade greutatea inimii, volumul sanguin i capacitatea de irigare a aparatului circulator. 55. Dup forma unitii secretorii (adenomerului), glandele mamare sunt de tip: a. tubulos; b. acinos; c. alveolar; d. tubulo-alveolar compus.

56. n controlul hormonal al lactogenezei intervine: a. calcitonina; b. prolactina; c. progesterona; d. ocitocina. 57. Efectele fiziologice ale ocitocinei sunt urmtoarele: a. stimuleaz secreia laptelui; b. determin contracia celulelor mioepiteliale din alveolele mamare i din canalele galactofore; c. inhib contracia celulelor mioepiteliale; d. relaxeaz musculatura neted a uterului gestant. 58. Precizai constituenii laptelui sintetizai exclusiv n glanda mamar: a. imunoglobulinele; b. cazeinele; c. transferina; d. trigliceridele. 59. Care sunt aminoacizii limitativi pentru producia de lapte: a. metionina; b. serina; c. prolina; d. glutamina. 60. Calcifierea cojii oului se realizeaz prin: a. stimularea absorbiei intestinale a calciului; b. creterea eliminrii renale a calciului; c. fixarea calciului n esutul osos; d. scderea mobilizrii osoase a calciului.

GENETIC ANIMAL
61. n retroncruciare (backcross), raporturile de segregare sunt de: a) 1:1; b) 2:1:1; c) 2:1; d) 3:1. 62. Supradominana este tipul de interaciune alelic specific: a) caracterelor cantitative; b) n manifestarea fenomenului de heterozis; c) caracterele calitative; d) toate rspundurile sunt corecte. 63. n cazul interaciunii complementare a genelor, n descenden va rezulta: a) un fenotip nou diferit de a formelor parentale; b) se va intensifica manifestarea caracterelor parentale; c) va fi inhibat manifestarea caracterelor parentale; d) toate rspundurile sunt corecte.
8

64.

Interaciunea pleiotropic a genelor presupune: a) determinarea n mod direct a mai multor caractere sau nsuiri, de o singur gen; b) determinarea n mod indirect a mai multor caractere sau nsuiri, de o singur gen; c) determinarea n mod direct sau indirect a mai multor caractere sau nsuiri, de o singur gen; d) determinarea mai multor caractere sau nsuiri de mai multe gene dispuse n acelai locus.

65. Genele epistatice acioneaz: a) intensificnd manifestarea unei gene; b) inhibnd manifestarea unei gene alele; c) inhibnd manifestarea altei gene; d) toate rspundurile sunt corecte. 66. Interaciunea polimer de aditivitate reprezint: a) baza determinrii caracterelor calitative; b) baza determinrii caracterelor cantitative; c) "obiectivul" seleciei artificiale; d) toate rspundurile sunt corecte. 67. Pentru caracterele poligenice, sunt specifice urmtoarele caracteristici: a) numrul mare de fenotipuri ce rezult n descenden; b) influena pregnant asupra acestor caractere, a factorilor de mediu; c) transmiterea lor dup principiile mendeliene; d) toate rspunsurile sunt corecte 68. Baza caracterelor cantitative de producie o constituie: a) interaciunea polimer; b) dominana i supradominana; c) interaciunea de complementaritate a genelor; d) interaciunea modificatoare a genelor. 69. n transmiterea caracterelor cantitative s-au constatat urmtoarele principii: a) media aritmetic a produilor din F1 este intermediar celor dou medii aritmetice ale nsuirilor genitorilor; b) n F1 gradul de variabilitate a nsuirilor este mare, fiind apropiat de a formelor parentale; c) n F2 gradul de variabilitate este mic; d) n F2 deviaia standard a caracterelor este mic. 70. Pentru determinarea coeficientului de heritabilitate (h2), n cadrul variaiei genetice se ia n considerare: a) variaia genetic de aditivitate; b) variaia genetic de dominan; c) variaia genetic de epistazie; d) toate cele trei componente ale variaiei genetice. 71. Valoarea coeficientului de heritabilitate crete: a) n cazul unor condiii de mediu variabile; b) n cazul interaciunilor genetice; c) n cazul unor populaii heterozigote; d) toate rspunsurile sunt corecte.
9

72. Caracterele sunt intens heritabile dac: a) heritabilitatea este mai mare de 0.4; b) heritabilitatea variaz ntre 0.2-0.4; c) heritabilitatea este mai mare de 0.2; d) heritabilitatea este egal cu 0. 73. Coeficientul de heritabilitate determinat pentru un anumit caracter la o populaie de animale, se poate utiliza: a) numai pentru populaia la care a fost determinat, deoarece are o varian genetic i a condiiilor de mediu specifice; b) numai pentru populaii de animale aparinnd aceleai rase; c) la orice populaie aparinnd aceleai specii, doar pentru caracterul respectiv; d) toate rspunsurile sunt corecte. 74. Determinarea coeficientului de repetabilitate, pentru mai multe producii succesive, va determina: a). o cretere a preciziei i valorii lui h2; b). o meninere constant a valorii lui h2; c). o apreciere mai exact a potenialului genetic al unei populaii de animale; d). toate rspunsurile sunt corecte. 75. Corelaiile dintre diversele caractere de producie pot avea o cauzalitate: a). genetic; b). de mediu antropic; c). de mediu natural; d). genetic i de mediu. 76. Mutaia produce: a) modificarea structurii genetice a populaiilor; b) modificarea fenotipurilor; c) modificarea produciilor obinute; d) toate rspunsurile sunt corecte. 77. Legea segregrii materialului genetic acioneaz n: a) fecundare; b) gametogenez; c) mutagenez; d) selecie. 78. La tipul de determinare a sexelor Drosophila, femela este sexul: a) homogametic; b) heterogametic; c) homozigotic; d) heterozigotic. 79. Chiasmele sunt fenomene genetice implicate n: a) linkage; b) crossing-over; c) reprezint pierderi de material genetic; d) toate rspunsurile sunt corecte.

10

80. Driftul genetic modific structura genetic a populaiilor: a) mari i mijlocii; b) mici; c) mijlocii i mici; d) toate rspunsurile sunt corecte. 81. Cromozomii sexului sunt sub form de pereche la : a) sexul homogametic; b) n gamei; c) mamifere; d) toate rspunsurile sunt corecte. 82. Numrul de cromozomi este caracteristic: a) fiecrui individ; b) fiecrei specii; c) categoriilor nrudite de specii; d) toate rspunsurile sunt corecte. 83. Codul genetic reprezint: a) limbajul necesar traducerii informaiei; b) modul de nregistrare a informaiei genetice; c) succesiunea nucleotidelor n genom; d) toate rspunsurile sunt corecte. 84. Teoria cromozomial a ereditii explic: a) modul de organizare al genomului; b) linkage-ul i crossing-overul; c) structura cromozomilor 85. Polihibridarea presupune: a) ncruciarea dintre indivizii aceleeai specii care se deosebesc prin mai multe caractere; b) ncruciarea dintre indivizii unor specii diferite care se deosebesc prin mai multe caractere; c) ncruciarea dintre indivizi diferii aparinnd aceleeai rase.

AMELIORAREA ANIMALELOR
86. Coeficientul de selecie reprezint: a. probabilitatea ca un individ s participe la reproducie; b. msura n care toi indivizii particip la reproducie; c. probabilitatea ca un individ s nu participe la reproducie; d. numrul indivizilor care alctuiesc nucleul de selecie; 87. Selecia artificial: a. favorizeaz heterozigoii; b. favorizeaz homozigoii; c. folosete doar criterii fenotipice; d. folosete doar criterii genotipice;
11

88. Selecie stabilizatoare se face pentru caracterele: a. care au ajuns la un nivel de performan dorit; b. al cror nivel de performan trebuie s creasc; c. al cror nivel de performan trebuie s scad; d. al cror nivel de performan trebuie pstrat; 89. Selecia direcional progresiv se practic pentru: a. cantitatea de lapte/lactaie normal; b. numrul de produi mori la o ftare; c. indicele de consum; d. grosimea cojii oulor; 90. Selecia direcional regresiv se practic pentru: a. prolificitate; b. fineea lnii; c. randamentul la tiere; d. desimea lnii; 91. Selecia reproductorilor se face folosind criteriile genotipice pentru caracterele: a. care au un coeficient de heritabilitate mare; b. care au un coeficient de heritabilitate mic; c. care nu au coeficient de heritabilitate; d. care au coeficient de repetabilitate; 92. Criteriile fenotipice de selecie sunt folosite pentru aprecierea reproductorilor pentru caracterele: a. limitate de sex; b. care, pentru a fi studiate, trebuie sacrificat animalul; c. care presupun o durat mare de timp; d. care au heritabilitate mare; 93. Metoda indicilor de selecie a. este o metod de selecie succesiv; b. ine cont de valoarea coeficientului de heritabilitate a caracterelor urmrite; c. ine cont de repetabilitatea unor caractere; d. este o metod foarte exigent; 94. Constituirea de populaii noi cu substituirea celei de baz se face prin: a. anagenez; b. cladogenez; c. sintez; d. reproducere la ntmplare; 95. Cladogeneza este un procedeu de constituirea unor populaii noi folosind la reproducie: a. doar homozigoi; b. doar heterozigoi; c. heterozigoi izolai reproductiv; d. homozigoi izolai reproductiv;

12

96. Valoarea de ameliorare a unui reproductor este reprezentat de: a. valoarea medie probabil a tuturor descendenilor obinui de la el; b. valorile de ameliorare ale frailor; c. doar de valoarea medie a fiicelor obinute de la el; d. doar de valoarea medie a fiilor obinui de la el; 97. Pentru estimarea capacitii reale de producie este necesar s se cunoasc: a. coeficientul de heritabilitate a caracterului urmrit; b. coeficientul de corelaie ntre caracterul urmrit i alte caractere; c. coeficientul de repetabilitate a caracterului urmrit; d. valoarea de ameliorare; 98. Predicia valorii de ameliorare dup fenotipul propriu este eficient n cazul: a. caracterelor limitate de sex; b. caracterelor cu un coeficient de heritabilitate mare; c. caracterelor cu prag; d. caracterelor care necesit sacrificarea animalelor; 99. Performana, la animale, reprezint: a. cea mai bun producie; b. caracterul cel mai apreciat; c. valoarea fenotipic a oricrui caracter calitativ; d. valoarea fenotipic a oricrui caracter cantitativ; 100. Predicia valorii de ameliorare dup fenotipul ascendenilor se bazeaz pe principiul: a. ascendenii constituie cea mai scump surs de informaii; b. individul apreciat are o parte de genofond comun cu fiecare dintre ascendenii si; c. fenotipul descendenilor este identic cu cel al ascendenilor; d. ascendenii au valoarea de ameliorare mai mare dect a individului apreciat; 101. Selecia familial: a. se practic doar pentru caracterele cu un coeficient de heritabilitate mare; b. este mai eficient dect selecia individual; c. este eficient atunci cnd este combinat cu selecia individual; d. nu este influenat de selecia individual; 102. Homogamia conduce la: a. fixarea unei gene n populaie; b. fixarea tipurilor extreme n populaie; c. fixarea heterozigoilor n populaie; d. creterea gradului de asemnare fenotipic dintre prini i descendeni; 103. n urma folosirii heterogamiei: a. media performanelor descendenilor va fi mai mare dect performanele medii ale prinilor; b. media performanelor descendenilor difer de performanele medii ale prinilor; c. media performanelor descendenilor i performanele medii ale prinilor sunt apropiate; d. gradul de asemnare dintre prini i descendeni va fi ridicat;

13

104. Prin heterozis se nelege superioritatea performanelor medii ale hibrizilor fa de: a. media performanelor semifrailor; b. media performanelor parentale; c. media performanelor contempranilor; d. media performanelor descendenilor; 105. Coeficientul de nrudire este: a. egal cu coeficientul de consangvinizare; b. jumtate din coeficientul de consangvinizare; c. dublul coeficientului de consangvinizare; d. independent fa de coeficientul de consangvinizare; 106. Predicia valorii de ameliorare dup fenotipul rudelor colaterale este necesar pentru caracterele: a. limitate de sex; b. ale cror performane pot fi apreciate pe animalul viu; c. repetabile pe corp; d. calitative; 107. mpereherea ntre indivizi rude de gradul II (bunici-nepoi, de exemplu) este: a. consangvinizare necurent; b. consangvinizare apropiat; c. consangvinizare moderat; d. consangvinizare incestuoas; 108. Ca urmare a consangvinizrii, valoarea coeficientului de heritabilitate: a. crete, la nivel de populaie; b. crete, la nivel de linie; c. este influenat de coeficientul de consangvinizare al liniilor dintr-o populaie; d. rmne nemodificat; 109. ncruciarea de absorbie presupune folosirea masculilor imigrani: a. timp de mai multe generaii; b. timp de o generaie; c. pn scade procentul de gene imigrante la nivelul dorit; d. pn se corecteaz un anumit defect; 110. ncrucirile de ameliorare au a scop: a. stoparea progresului genetic; b. nlocuirea unei populaii slab productive cu una mai valoroas; c. corectarea unor defecte; d. obinerea unor hibrizi industriali; 111. Crearea liniilor consangvine are ca scop: a. meninerea unei homozigoii sczute; b. meninerea unei homozigoii ridicate; c. meninerea unei heterozigoii sczute; d. meninerea unei heterozigoii ridicate; 112. Creterea homozigoiei la liniile zootehnice este realizat: a. pornind de la mai multe surori; b. pornind de la numeroi ascendeni; c. pornind de la numeroi ascendeni comuni; d. pornind de la un singur strmo comun;
14

113. Performana hibrizilor n cazul cisheterozisului este: a. mai mare dect performana populaiei, dar mai mic dect performana prinilor; b. mai mic dect performana formelor parentale i dect performana populaiei; c. mai mare dect performana formelor parentale, dar mai mic dect performana populaiei; d. mai mare dect performana formelor parentale i mai mare dect performana populaiei; 114. ncruciarea de prim generaie este: a. ncruciarea de ameliorare; b. ncruciarea de infuzie; c. ncruciarea industrial simpl; d. ncruciarea de sintez; 115. n urma aplicrii ncrucirilor alternante: a. se obin succesiv dou tipuri de metii; b. se obin concomitent dou tipuri de metii; c. se obin metii cu 1/3 gene R1 i 2/3 gene R2 (n generaiile pare); d. se obin metii cu 2/3 gene R1 i 1/3 gene R2 (n generaiile impare);

BIOLOGIA I PATOLOGIA REPRODUCIEI. BIOTEHNOLOGII DE REPRODUCIE


116. Care sunt cile prin care se realizeaz reproducia sexuat? a) nmugurirea, sporulaia, conjugarea; b) izogamie, anizogamie; c) oviparitate, ovoviviparitate, viviparitate; d) sciziparitatea, gemiparitatea, viviparitatea. 117. Care sunt fazele gametogenezei? a) germinativ, cretere, maturare; b) cretere, eflorescen, regresie; c) Golgi, cap, acrozom, maturare; d) Ovogonii, spermatogonii, gamei. 118. Durata spermatogenezei la taur este de: a) 61 65 ore; b) 61 65 zile; c) 20 21 zile; d) 10 11 zile. 119. Glandele anexe ale aparatului genital mascul la psri sunt: a) corpul Wolff, canalele Wolff, sinusul uro-genital; b) glandele seminale, prostata, glandele bulbo-uretrale; c) lipsesc. d) glandele seminale, prostata, glandele Cowper.

15

120. Care este volumul mediu al ejaculatului la armsar? a) 5 8 ml; b) 150 300 ml; c) 0,5 1,5 ml; d) 60 70 ml. 121. Care este rolul principal al celulelor Leydig? a) secreia hormonilor gonadotropi; b) secreia prostaglandinelor; c) secreia hormonilor androgeni; d) multiplicarea ovocitelor. 122. Recrutarea, selecia i dominana sunt procese ntlnite n: a) luteogenez; b) spermatogenez; c) foliculogenez: d) gonadogenez. 123. Care este principalul hormon responsabil cu producerea ovulaiei la mamifere? a) FSH; b) Progesteron; c) Ocitocina; d) LH. 124. Ct dureaz stadiul de estru la scroaf? a) 15 17 zile; b) 20 21 zile; c) 2 3 zile; d) 14 18 ore. 125. n ce stadiu al ciclului sexual are loc ovulaia la vac? a) diestru; b) nceputul estrului; c) mijlocul estrului; d) 10 14 ore dup sfritul estrului. 126. La mamifere, dup ovulaie, viabilitatea ovocitei este de: a) 20 21 zile; b) 10 11 zile; c) 6 12 ore; d) 1 2 sptmni. 127. Care sunt stadiile dezvoltrii produsului de concepie la mamifere? a) ovular, embrionar, fetal; b) morul, gastrul, blastul; c) multiplicare, segmentare, difereniere; d) fecundaie, nidaie. 128. Semnalele embrionare preced i condiioneaz: a) fecundaia; b) nidaia; c) invazia leucocitelor; d) gastrulaia.
16

129. La iap, placenta este: a) cotiledonar, endoteliocorial, deciduat; b) difuz, hemocorial, semideciduat; c) discoidal, hemocorial, deciduat; d) difuz complet, epiteliocorial, nedeciduat. 130. Care este durata medie a gestaiei la rumegtoarele mici? a) 340 zile; b) 62 zile; c) 283 zile; d) 150 zile. 131. Diagnosticul clinic al gestaiei la mamifere se realizeaz prin: a) ecografie; b) ultrasunete; c) inspecie, palpaie, ascultaie; d) radio-imunoanaliz (R.I.A). 132. Gare sunt principalele gestoze la mamifere? a) torsiunea uterin, avortul; b) inversiunea i prolapsul vaginal; c) edemul de gestaie, eforturile premature, paraplegia antepartum; d) nu se ntlnesc astfel de tulburri. 133. Care sunt forele care asigur parturiia? a) deschiderea cervixului i angajarea ftului; b) angajarea ftului i eliminarea anexelor fetale; c) contraciile uterine, tonusul uterin, presa abdominal; d) creterea nivelului ocitocinei, supradistensia uterului. 134. Care sunt poziiile eutocice ale ftului n timpul parturiiei la vac? a) sterno-abdominal; cefalo-sacral; b) dorso-sacral, lombo sacral; c) dorso-pubian, lombo-pubian; d) antero-posterioar. 135. Involuia uterin, eliminarea loiilor, reluarea activitii ovarului i dispariia proceselor infiltrative sunt procese fiziologice n perioada: a) de gestaie; b) puerperal; c) de remediere a distociilor; d) de parturiie. 136. Care sunt hormonii hipofizei anterioare cu rol n reglarea funciei de reproducie la taurine? a) FSH, Gn-RH, PRL; b) PMSG, HCG, PL; c) Estrogeni, progesteron, testosteron; d) FSH, LH, PRL.

17

137. Care este numrul de spermatozoizi mobili/doza de nsmnare artificial la oaie? a) 1 2 miliarde; b) 3 5 miliarde; c) 10 15 miliarde; d) 100 250 milioane. 138. n cazul nsmnrii artificiale a vacilor, doza de sperm trebuie s conin: a) 10 15 milioane spermatozoizi mobili; b) 40 50 milioane spermatozoizi mobili; c) 50 100 milioane spermatozoizi mobili; d) 1 2 miliarde spermatozoizi mobili; 139. n cazul nsmnrii artificiale a scroafelor, la nivelul crui segment anatomic se depune sperma? a) vagin; b) oviduct; c) vestibul vaginal; d) lumen cervical. 140. Pentru provocarea superovulaiei la vac se folosesc preparatele hormonale pe baz de: a) estrogeni; b) tiroxin, relaxin; c) FSH, PMSG, PGF2; d) Progesteron, androgeni. 141. Transferul embrionilor la vacile receptoare se realizeaz atunci cnd acetia au vrsta de: a) 1 2 zile; b) 20 21 zile; c) 35 40 zile; d) 6 8 zile. 142. La vac, la cte zile dup fecundaie zigotul iese din membrana pelucid? a) 2 3 zile; b) 21 22 zile; c) 38 42 zile; d) 8 9 zile. 143. nceputul implantrii zigotului n mucoasa uterin la vac, dup fecundare, se produce n intervalul: a) 5 6 zile; b) 14 16 zile; c) 38 40 zile; d) 25 27 zile. 144. Dup descoperirea vacilor n estru, nsmnarea trebuie s se fac ntr-un interval de timp de: a) 24 36 ore; b) 2 - -3 zile; c) 10 12 ore dup terminarea estrului; d) imediat, cu repetare dup 8 12 ore.
18

145. Cnd se produce ovulaia la scroaf? a) 36 48 ore dup nceputul estrului; b) 1 2 ore nainte de sfritul estrului; c) 4 5 zile de la nceputul estrului; d) 10 12 ore dup mperechere.

NUTRIIE I ALIMENTAIE ANIMAL


146. Produii finali ai fermentaiei rumenale sunt: a. acizii grai eseniali b. acizii grai volatili c. acizii polinesaturai d. amoniacul 147. Care dintre compartimentele gastrice este mai dezvoltat la erbivorele rumegtoare: a. prestomacele b. intestinul c. colonul d. cecumul 148. Coninutul proteinelor n azot este n medie: a. 16 % b. 6,25 % c. 8 % d. 10 % 149. Coninut mai ridicat n aminoacizi eseniali au: a. albuminele b. nitraii c. glutelinele d. prolaminele 150. Dintre pierderile de energie n organism, la rumegtoare cele mai nsemnate sunt prin: a. fecale a. urin b. gaze de fermentaie c. energie termic 151. Digestibilitatea energiei nutreurilor n: a. proteine b. glucide c. lipide d. celuloz este influenat, n primul rnd, de coninutul

152. Energia net este n mod curent folosit pentru estimarea valorii nutritive la: a. rumegtoare b. porcine c. psri d. iepuri
19

153. Ca etalon pentru exprimarea valorii energetice se folosete: a. orzul pentru UFL b. ovzul pentru UFL c. ovzul pentru UFC d. orzul pentru UNL 154. Echivalentul energetic pentru UFL este: a. 1700 kcal ENL b. 1820 kcal ENL c. 1540 kcal ENL d. 1580 kcal ENL 155. Cerinele de energie pentru ntreinere, exprimate n EN pe kg la: a. taurine b. cabaline c. porcine d. nu sunt deosebiri evidente ntre cele 3 specii 156. Substanele goitrogene inhib utilizarea n organism a: a. Mn b. Ca c. I d. F 157. Seleniul are n organism funcii asemntoare cu vitamina: a. A b. D c. E d. K 158. Alimentaia flushing este indicat pentru: a. scroafe b. vieri c. tauri d. berbeci 159. Ca proporie, n componena unui ou n proporie mai mic sunt: a. proteinele b. grsimile c. mineralele d. glucidele 160. La aceeai faz de vegetaie la recoltare, coninutul n energie/kg SU este mai mare la: a. nutreul verde b. fn c. nutreul murat d. nu sunt deosebiri
0,75

sunt mai mari

20

161. Ingestibilitatea nutreurilor este limitat mai ales de coninutul lor n: a. proteine b. grsimi c. perei celulari d. amidon i zaharuri 162. Digestibilitatea SO dintr-un nutre depinde, n mai mare msur, de coninutul lor n: a. celuloz i lignin b. amidon i zaharuri c. grsime d. protein 163.Timpanismul n urma consumului de lucern, este datorat prezenei n aceasta a: a. dextrinelor b. saponinelor c. celulozei d. ligninei 164. Valoarea nutritiv crete pe msura naintrii n vrst a plantei la: a. lucern b. raigras c. porumb d. trifoi 165. Cerinele de protein pentru un kg lapte de vac sunt apreciate la: a. 4,4 g PDI b. 48 g PDI c. 4,8 g PDI d. 44 g PDI 166. Care dintre urmtoarele semine are cel mai redus coninut n protein i aminoacizi eseniali: a. orz b. gru c. porumb d. secar 167. Proteina specific din seminele de porumb este: a. albumina b. globulina c. zeina d. avidina 168. Coninut mai ridicat n glucani au seminele de: a. soia b. porumb c. orz d. gru 169. Cerinele de energie pentru un kg lapte de vac cu 4% grsime sunt de: a. 0,48 UFL b. 4,8 UFL c. 0,44 UFL d. 4,4 UFL
21

170. Proporii mai ridicate de grsimi n hran sunt necesare i suportate la: a. taurine b. ovine c. porcine d. psri 171. Degradabilitatea n rumen a proteinelor din seminele de leguminoase este: a. foarte ridicat b. foarte redus c. moderat d. nu se degradeaz 172. roturile de soia sunt, comparativ cu cele de floarea soarelui: a. mai srace n lizin b. la fel de bogate n lizin c. mai srace n aminoacizi sulfurai d. mai bogate n aminoacizi sulfurai 173. roturile de floarea soarelui sunt, comparativ cu cele de soia: a. mai bogate n lizin b. mai bogate n aminoacizi sulfurai c. mai srace n celuloz d. la fel de bogate n lizin 174. Cantitatea de substan uscat ingerat la vaci este mai puin influenat de: a. greutatea corporal b. producia de lapte c. starea fiziologic d. genofond 175. Din rezervele corporale de grsime se poate asigura necesarul de energie pentru o producie de lapte de: a. 100-200 kg b. 150-600 kg c. 50-100 kg d. 600-1000 kg

TEHNOLOGIA CRETERII BOVINELOR


176. n structura speciilor de bovine ponderea principal o dein: a. bubalinele b. taurinele c. bibovinele d. zebul 177. Care ar de pe glob deine cel mai mare efectiv de bovine: a. Brazilia b. India c. SUA d. China

22

178. Care este efectivul de bovine din Romnia n anul 2005: a. 2,5 mil. b. 2,9 mil. c. 1,7 mil. d. 3,2 mil. 179. Efectivul de vaci pentru lapte din UE este n: a. cretere b. scdere c. staionar d. oscilant 180. Producia mondial de lapte este de aproximativ: a. 450 mil. tone b. 550 mil. tone c. 700 mil. tone d. 850 mil. tone 181. Bovinele efectueaz punatul: a. oriunde i orice fel de plante b. selectiv c. numai pe pajiti naturale d. numai pe pajiti artificiale 182. Ce cantitate de gunoi se poate obine anual de la o bovin adult: a. 20 t b. 150 t c. 80 t d. 8 t 183. Bovinele au preferin pentru gustul: a. amar b. dulce c. acru d. srat 184. Cnd se realizeaz producia maxim de lapte la rasele de taurine specializate pentru lapte: a. n lactaia I b. n lactaia II-III c. n lactaia IV-V d. n lactaia VI i peste 185. Rasa Blat romneasc s-a format prin ncruciri de absorbie ntre : a. tauri din rasa Simmental cu vaci din rasa Sur de step b. tauri din rase de culoare roie cu vaci din rasa Sur de step c. tauri din rasa Simmental cu vaci de tip Fiz d. tauri de tip Fiz cu vaci din rasa Sur de step 186. Cum este ugerul la rasa Brun de maramure : a. abdominal b. globulos c. crural d. asimetric
23

187. Rasa Normand este specializat pentru: a. producie de lapte b. producie mixt lapte-carne c. producie mixt carne- lapte d. producie de carne 188. Rasa Limousine a fost introdus n Romnia: a. dup anul 2000 b. n anul 1960 c. n anul 1980 d. niciodat 189. Rasa Simmental are o precocitate somatic: a. foarte bun b. bun c. acceptabil d. slab 190. Ce culoare are rasa Blanc Belgian Blue: a. roie b. blat alb cu bleu c. blat alb cu galben d. neagr 191. Care este rasa cu peste 80 % ftri prin cezarian: a. Simmental b. Sur de step c. Blanc Belgian Blue d. Jersey 192. Care este structura optim pe stri fiziologice a efectivului matc ntr-o ferm de vaci: a. 80 % vaci n producie; 50 % recent ftate i recent montate b. 60 % vaci n producie; 75 % recent ftate i recent montate c. 50 % vaci n producie; 50 % recent ftate i recent montate d. 45 % vaci n producie; 80 % recent ftate i recent montate 193. Fecunditatea la vac este mai redus n timpul: a. primverii b. verii c. toamna d. iernii 194. Ci incisivi superiori se ntlnesc la bovine: a. 8 b. 6 c. 0 d. 4 195. n structura optim a unei ferme vacile reprezint: a. 70 % b. 50 % c. 35 % d. 65 %
24

196. Care este intervalul mediu ntre generaii la taurinele pentru lapte: a. 7 ani; b. 4 ani; c. 5 ani; d. 3,5 ani. 197. Care este durata optim a repausului mamar: a 60 zile; b 35 zile; c 47 zile; d 95 zile. 198. Durata gestaiei la vaci are variaii cuprinse ntre : a. 260 275 zile b. 278 290 zile c. 280 293 zile d. 283 300 zile 199. Taurii se pot ntreine : a. n sistem legat sau liber b. doar n sistem legat c. doar n sistem liber d. n sistem liber doar n perioada verii 200. n primele apte zile de via vielul este hranit : a. cu lapte integral b. cu lapte normalizat c. cu lapte integral i degresat d. n exclusivitate cu colostru 201. Care este cea mai indicat metod de alptare : a. alptarea natural la vaci mame b. alptarea natural la vaci doici c. alptarea la biberon d. alptarea la glet 202. Ordinea administrrii nutreurilor vegetale n hrana vieilor este: a. concentrate, fibroase, suculente b. fibroase, concentrate, suculente c. suculente, fibroase, concentrate d. suculente, concentrate, fibroase 203. Crea este amenajat cu boxe colective a 4-8 viei pe box, asigurnd : a. 1,5 m2 pe viel b. 1 m2 pe viel c. 2 m2 pe viel d. 2,5 m2 pe viel 204. Sistemul de hrnire din stoc a vacilor const : a. n furajarea vacilor pe timp de var cu aceleai sortimente de nutreuri b. n furajarea vacilor pe timp de iarn cu aceleai sortimente de nutreuri c. n furajarea vacilor performante cu aceleai sortimente de nutreuri d. n furajarea vacilor pe tot parcursul anului cu aceleai sortimente de nutreuri
25

205. Cte sisteme de mulgere a vacilor se folosesc : a. 4 sisteme b. 1 sistem c. 3 sisteme d. 2 sisteme 206. n funcie de locul unde se efectueaz mulgerea mecanic a vacilor se disting : a. instalaii de muls n adpostul de exploatare, n sli speciale i la pune b. instalaii de muls n adpostul de exploatare i n sli speciale c. instalaii de muls n adpostul de exploatare i la pune d. instalaii de muls n sli speciale i la pune 207. n sala de muls side by side vacile sunt aezate : a. simetric fa de aleea de serviciu b. simetric i oblic n unghiuri de 300 fa de aleea de serviciu c. simetric i oblic n unghiuri de 450 fa de aleea de serviciu d. n unghi de 900 fa de aleea de serviciu 208. Sala de muls poligonal este asemntoare : a. cu sala de muls rotolactor b. cu sala de muls tandem c. cu sala de muls trigonal d. cu sala de muls brdule 209. ntreinerea legat a vacilor poate fi : a. cu aezare pe unul, dou sau patru rnduri b. cu aezare pe unul sau dou rnduri c. cu aezare pe dou rnduri d. cu aezare pe unul, dou, patru sau 5 rnduri. 210. ntreinerea nelegat a vacilor se practic n urmtoarele variante tehnologice: a. doar n tabere de var b. n adposturi semideschise, nchise i tabere de var c. doar n adposturi semideschise d. doar n adposturi nchise 211. Gradul de concentrare a efectivului de vaci ntr-o exploataie intensiv este : a. foarte ridicat b. ridicat c. mediu d. mic 212. ngrarea vieilor pentru carne alb se face : a. n exclusivitate pe baz de lapte b. lapte i nutre combinat c. lapte, nutre combinat i fn de lucern d. lapte i fn de lucern

26

TEHNOLOGIA CRETERII OVINELOR I CAPRINELOR


213. Forma slbatic n care i are origine rasa urcan este: a. Ovis orientalis b. Ovis montana c. Ovis vignei arkar d. Ovis borealis. 214. Rspndire a ovinelor si caprinelor pe glob este cu precdere ntre: a. limitele izotermelor medii anuale de 10 + 250 C. b. latitudinea nordic i sudic de 500; c. zonele cu altitudini cuprinse nmtre 500 i 1000 m; d. zonele n care regimul pluviometric este cuprins ntre 100 i 400 mm anual. 215. Modificrile morfologice semnificative aprute ca urmare a domesticirii oilor se refer la: a. conformaie corporal; b. mrimea coarnelor; c. culoare nveliului pilos; d. durata gestaiei; 216. Depunerea adipoas de la baza cozii este o caracteristic specific: a. raselor cu o constutuie slbit; b. raselor cu ln uniform; c. raselor mufloniforme; d. raselor de pielicele. 217. Unul dintre semnele care ne indic o degenerare a constituiei la ovine este: a. dimorfismul sexual slab evideniat; b. lipsa incisivilor; c. absena coarnelor d. prezena jarului decolorat pe extremitile corpului. 218. Culorile simple specifice ovinelor sunt: a. alb uniform, neagr, komor; b. neagr, roz, alb neuniform; c. sur, alb neuniform, brumrie, roz; d. brumrie, neagr, alb uniform. 219. La ovine al treilea molar erupe la vrsta de: a. 2 sptmni; b. la 90 zile; c. la mplinirea vrstei de un an; d. la mplinirea vrstei de 18 luni. 220. Etapa a treia din procesul de formare a rasei Merinos de Palas a avut ca obiective de baz: a. practicarea ncricirilor de stratificare; b. perfecionarea noii rase; c. creterea gradului de consangvinizare; d. creterea numrului de pliuri cutanate.
27

221. Sub influena condiiilor de mediu n cadrul rasei Merinos transilvnean sau conturat urmtoarele ecotipuri: a. de munte i de coline; b. de es i de coline; c. cu pliuri cutanate multiple; d. cu prolificitate accentuat. 222. Particularitatile morfologice specifice capului, i a subregiunilor sale, ajut caprele n urmtoarele situaii: a. creterea gradului de adaptare; b. s aib o precocitate accentuat; c. s valorifice vegetaia lemnoas; d. s se apere de pericole. 223. Varietile de culoare din cadrul rasei urcan sunt: a. alb, neagr, ruginie i brumrie; b. sur, alb i buclaie; c. alb, sur i neagr; d. alb, neagr i brumrie. 224. Rasele de ovine cu lna lung din Anglia prezint aptitudini pronunate pentru care dintre produciile urmtoare: a. lapte i ln; b. carne; c. pielicele i lapte; d. ln fin i carne. 225. Dintre rasele i populaile locale de ovine aptitudini mai bune pentru producia de care se constat la: a. Spanc; b. igaie; c. Merinos de Palas; d. Merinos transilvnean 226. Oile Stogoe reprezint produii de prim generaie rezultai ca urmare a mperecherilor dintre: a. Merinos i Karakul de Botoani; c. igaie i Spanc; d. Karakul de Botoani i urcan; e. igaie i urcan. 227. La formarea igii de Rueu au participat urmtoarele rase: a. Merinos de Palas i Ile de France; b. Romney Marsh i Corriedale; c. Texel i Merinos transilvnean; d. Merinofleisch i Merinolandschaf. 228. n cazul ngrii tineretului ovin grsimea se depune iniial n care din zonele urmtoare: a. pericorporal; b. n punctele principale de maniament; c. pe mezenter i apoi perirenal; d. la baza cozii.
28

229. Grupul folicular la ovine este format din urmtoarele tipuri de folicului: a. foliculi primari i secundari; b. grupe foliculare compacte; c. numai din foliculi centrali; d. grupe foliculare aflate la nivele diferite de implantare. 230. Formarea nveliului pilos la ovine se definitiveaz care dintre etape sau faze: a. con pilos avansat; b. con pilos primitiv; d. faza teriar; d. profaza i neofaza. 231. Formarea foliculilor piloi are loc la nivelul: a. stratului generator al epidermei; b. stratului cortical; c. stratului bazal; d. cortexului i ortocortexului. 232. Foliculii principali i secundari erup pentru prima dat pe urmtoarele zone corporale: a. regiunea cefei i abdomen; b. pe linia supoerioar i prile laterale; c. pe ceaf, maxilar i gt; d. coaps i abdomen. 233. Stratul medular este prezent la categoriile urmtoare de fibre de ln: a. fibre diseminate; b. scurte i subiri; c. lungi i groase; d. fibre vegetale. 234. Apariia lnii mpslite se datoreaz creia dintre cauzele urmtoare: a. cauze de natur genetic; b. greelilor tehnologice; c. manipularea incorect a lnii tunse; d. depozitarea ndelungat a lnii. 235. n cazul rii noastre durata lactaiei la ovine are limitele cuprinse ntre: a. 7 11 luni; b. 4 8 luni; c. 1 4 luni; d. 6 12 luni. 236. n cazul practicrii a peste 5 mulsori zilnice cantitatea de lapte poate fi sperioar cu: a. peste 25%. b. se dubleaz; c. creterea cantitii este nesemnificativ; d. sub 10 %

29

237. Al doile stadiu parcurs n cadrul diferenierii buclajului la Karakul este: a. gola; b. Karakul normal; c. Karakul normal; d. Karakulcea sau Breitscwantz; 238. La care dintre varietile de culoare apar nuane valoroase de tip liliachiu i sidefiu: a. varietatea brumrie; b. varietatea neagr; c. varietatea komor; d. varietatea ruginie. 239. La buclajul de bun calitate fineea fibrelor trebuie s se ncadreze ntre limitele urmtoare: a. 32 34 ; b. 18 24 ; c. 35 38 ; d. 40 44 ; 240. n care dintre situaiile urmtoare buclele sunt considerate ca fiind n form de tub: a. cnd au axul logitudinal cuprins ntre 10 i 12 mm; b. cnd au axul logitudinal sub 5 mm; c. cnd au axul logitudinal cuprins ntre 5 i 10 mm; d. cnd au axul logitudinal de peste 12 mm. 241. nsuirile care caracterizeaz bucla sunt: a. grad de nchidere, lungime, nlime, lrgime; b. extindere, desime, grad de nchidere; c. nlime, grosime, durat de meninere; d. modelare, desime, extindere, mrime, uniformitate, rezisten, elasticitate; 242. Structura tisular a carcasei se determin pe baza crora dintre elementele urmtoare: a. raportul ce se stabilete ntre prile tranate din carcas; b. raportul dintre jigou i cap de piept; c. raportul dintre dou semicarcase; d. raportul dintre oase, carne i grsime. 243. n cazul oilor cu ftri duble producia de lapte pe lacaia respectiv este superioar cu: a. 20 30 %; b. 40 60 %; c. 60 90 %; d. 5 10 %. 244. Producia de lapte la rasa Carpatin este cuprins ntre: a. 250 i 300 l; b. 200 i 240 l; c. 80 i 120 l; d. 180 i 200 l.
30

245. Care dintre rasele de caprine de mai jos au producie mai mare de lapte: a. Carpatin; b. Alb de Banat; c. Alpina francez; d. Boer. 246. La formarea rasei de caprine Alba de Banat au participat urmtoarele rase: a. Alpina elveian i Saanen; b. Nobil german i Blanca andalus. c. Alpina francez i Toggenburgh; d. Nobil german i Saanen. 247. Cnd are loc nrcarea tardiv sau tradiional a mieilor de ras urcan: a. dup 90 zile de la ftare; b. la 60 zile de la ftare; c. dup atingerea greutii vii de 25 kg; d. la primul tuns. 248. Durata perioadei de gestaie la capr este de: a. 3 luni; b. 6 luni; c. 5 luni; d. 8 luni. 249. Anomalia prestomacelor apare la mieii aparinnd varietilor de culoare: a. brumriu deschis i alb; b. komor i brumriu nchis; c. alb i roz; d. negru i sur. 250. Denumirea de jigou se refer la masele musculare dispuse la: a. ale i spinare; b. spat i piept; c. crup, fes i coaps; d. spat, bra i antebra.

TEHNOLOGIA CRETERII PSRILOR


251. Hibrizii Lohmann Brown realizeaz cea mai bun conversie a hranei n producia de ou, la temperaturi ambientale de: a) +15 +17oC b) +28 +30oC c) +18 +20oC d) +22 +24oC 252. Din ce motiv nu se administreaz vitamina B12 la palmipedele supuse ndoprii pentru ficat gras: a) protejeaz ficatul b) favorizeaz acumularea lipidelor c) accelereaz tranzitul intestinal d) reduce consumul de furaje
31

253. Care sunt varietile de culoare ale rasei Rhode Island: a) alb i argintie b) roie i alb c) argintie i pestri d) roie i barat 254. Cu ce caracter productiv se coreleaz negativ vrsta de nprlire a psrilor i durata acesteia: a) producia numeric de ou b) greutatea oulor c) vrsta depunerii primului ou d) consumul de furaje 255. De regul, greutatea primului ou depus de o pasre reprezint: a) 55% din greutatea maxim a oului realizat la vrsta de adult b) 75% din greutatea maxim a oului realizat la vrsta de adult c) 65% din greutatea maxim a oului realizat la vrsta de adult. d) este egal cu greutatea maxim realizat la vrsta de adult 256. Care din urmtorii factori nu influeneaz producia de carne la psri: a) sexul i vrsta. b) forma oulor c) prolificitatea. d) viteza de mbrcare cu penaj. 257. Ce se nelege printr-un ciclu de ouat: a) durata perioadei de ouat b) o succesiune de secvene i pauze, cu condiia ca durata unei pauze s nu depeasc 10 zile c) o succesiune de secvene i pauze, cu condiia ca durata unei pauze s depeasc 10 zile d) este o noiune neuzitat 258. Care este producia de ou la rasa de curci Bronzat ameliorat: a) 20-30 buc. b) 110-120 buc. c) 80-90 buc. d) 60-75 buc. 259. Care este producia de ou pe gin introdus la hibridul Roso-SL, n perioada de vrst 18-77 sptmni: a) 298-304 ou/gin introdus b) 278-284 ou/gin introdus c) 308-314 ou/gin introdus d) 288-294 ou/gin introdus 260. Care variant nu face parte din grupa metodelor de tratare a oulor cu antibiotice (deeping) aplicate n staiile de incubaie cu mediu controlat: a) metoda prin injectare b) metoda diferenei de temperatur c) metoda prin ultrasonare d) metoda sanitaiei
32

261. Care este numrul de uniti Haugh (U.H.) ce caracterizeaz un ou bun de incubaie: a) 65,5-70,5 UH b) 55,5-59,5 UH c) 60,5-65,0 UH d) 74,5-89,5 UH 262. Preincubarea oulor de gin se face la temperatura de: a) +28,5 +32,0oC b) +36,5 +37,5oC c) +20,0 +22,0oC d) +15,5 +16,5oC 263. n prima sptmn de via a broilerului de gin Robro, trebuiesc asigurate temperaturi de: a) +37 +360C b) +32 +300C c) +35 +320C d) +30 +280C 264. Care din urmtoarele variante indic hibrizii comerciali de gin pentru ou produi n Romnia: a) ROSO SL-2000; ROBAR SL-2001; ALBO SL-2000 b) ROSS-308; Hy-Line; Hisex White c) LOHMANN BROWN; Hisex White; Hy-Line d) COBB-500; Hisex Brown; Hy-Line 265. Pentru curci, care sunt principalele criterii dup care se face selecia liniei paterne din a doua treapt de ncruciare: a) greutatea vie i unghiul pieptului b) eclozionabilitatea i producia de ou c) producia de ou i greutatea oulor d) greutatea oulor i eclozionabilitatea 266. Pe parcursul creterii tineretului prini (T.P.)-gini rase grele trebuie ndeplinite o serie de obiective; care dintre variante este fals: a) transferul la adulte a minimum 90% din efectivul de tineret b) realizarea greutilor standard n toate fazele de cretere c) obinerea unor loturi uniforme d) realizarea unei producii de ou conforme cu potenialul 267. Ce boal tehnologic este declanat de zgomotul din hal, insuficiena apei, excesul de magneziu din hran, dereglrile programului de lumin, intoxicaiile alimentare, aglomerri: a) nprlirea timpurie b) mncarea oulor c) isteria de hal d) smulgerea penelor 268. Transferul puicuelor de nlocuire n halele de gini-ou consum se face: a) nainte de declanarea ouatului (la 16 sptmni) b) la atingerea vrfului de ouat (la 28 sptmni) c) nu are importan momentul transferului d) dup depunerea primelor ou (la 24 sptmni)
33

269. Care este densitatea optim la popularea halelor cu prini aduli (PA)-gini rase grele (prinii hibridului comercial Robro): a) 3-4 cap/m2 b) 5-6 cap/m2 c) 7-8 cap/m2 d) 9-10 cap/m2 270. La broilerul de gin sexabil dup culoarea pufului, masculul de o zi se prezint astfel: a) puf alb pe tot corpul b) puf alb i rou n proporii egale c) puf rou difuz pe tot corpul d) puf rou intens pe tot corpul 271. Atunci cnd nu se asigur temperatura necesar sub eleveuz, dispersia psrilor tinere n arcul de cretere din P.F.L., este urmtoarea: a) stau rspndite uniform n arcul de cretere b) stau n afara sursei de cldur c) stau grupate ntr-un singur col d) stau adunate numai sub sursa de cldur 272. La incubarea oulor de gin, introducerea n aparate a oulor reci (fr preincubare) determin: a) prelungirea timpului de incubaie i scderea % de ecloziune b) scderea timpului de incubaie i creterea % de ecloziune c) nu are consecine d) scade % de fertilitate 273. Raportul optim ntre sexe la raele adulte de reproducie din rasa Pekin este de: a) 1 mascul la 2 femele b) 1 mascul la 3 femele c) 1 mascul la 5 femele d) 1 mascul la 4 femele 274. Care sunt vrstele cu cea mai mare inciden a fenomenului de pica la raele de reproducie Barbarie: a) 4-5 sptmni i 6-7 sptmni b) 2-3 sptmni i 8-9 sptmni c) 11-12 sptmni i 16-17 sptmni d) 31-32 sptmni i 35-36 sptmni 275. n general, ndoparea pentru ficat gras la mularzii de ra ncepe la vrsta de: a) 9 sptmni b) 12 sptmni c) 11 sptmni d) 10 sptmni 276. Amestecul destinat ndoprii palmipedelor pentru ficat gras este alctuit din: a) boabe de porumb+soia+sare b) boabe de gru+sare+grsimi animale c) boabe de porumb+sare+grsimi animale d) boabe de porumb+furaj combinat de finisare+grsimi animale
34

277. La ce vrst se execut cea de a treia bonitare a tineretului de gsc de reproducie crescut pe aternut permanent: a) 30 sptmni b) 10 sptmni c) 26 sptmni d) 20 sptmni 278. n cadrul tehnologiei de cretere i exploatare a gtelor adulte de reproducie pe aternut permanent, care este proporia de reform a femelelor aflate n primul an de ouat, pentru a se obine producii ridicate de ou n anii urmtori: a) 7-8% b) 9-10% c) 3-4% d) 30-40% 279. Care factor ntreine nervozitatea puilor i favorizeaz apariia picajului i a canibalismului, la tineretul de curc pentru reproducie, dup mplinirea vrstei de 3 zile: a) excesul de proteine n furaje b) excesul de lumin c) excesul de cldur d) lipsa aternutului 280. Care este rolul amniosului pe timpul dezvoltrii embrionare: a) de excreie a metaboliilor b) are activitate de sinerez c) asigur protecia i nutriia embrionului d) asigur respiraia embrionului 281. Rasa de gini Plymouth Rock este originar din: a) America de Nord b) America de Sud c) China d) Anglia 282. La ce categorie de rae, padocul exterior este prevzut cu bazin de copulaie: a) rae ndopate pentru ficat gras b) tineret de ra pentru reproducie c) rae adulte de reproducie d) broiler de ra crescut pe suprafee acvatice 283. Care este greutatea oulor la rasa de gte Toulouse: a) 50-55 g b) 180-220 g c) 240-250 g d) 110-120 g 284. La baza formrii hibrizilor de gin pentru carne de tip ROBRO au stat linii pure aparinnd raselor: a) Plymouth Rock i Orpington b) Plymouth Rock i New Hampshire c) Cornish i Plymouth Rock d) Cornish i New Hampshire
35

285. Conform standardului de performane, masculii broiler de gin Lohmann meat pot atinge la vrsta de 42 zile greuti corporale de: a) 2329 g b) 2229 g c) 2129 g d) 2029 g 286. Care este programul de lumin pentru tineretul prini (TP) n prima sptmn de via (prinii hibridului comercial ROBRO): a) 1-3 zile = 24 ore lumin; 4-7 zile = 20 ore lumin b) 1-3 zile = 23 ore lumin; 4-7 zile = 22 ore lumin c) 1-3 zile = 24 ore lumin; 4-7 zile = 21 ore lumin d) 1-3 zile = 24 ore lumin; 4-7 zile = 16 ore lumin 287. Sistemul de colectare a dejeciilor la bateria pentru gini outoare Eurovent, este de tip: a) band transportoare, care ruleaz pe role b) plug raclor, n fosa de sub baterie c) plug raclor, pentru fiecare nivel de baterie d) plan nclinat 288. La ce vrst, tineretul femel de curc se transfer n halele cu masculi, n vederea formrii loturilor de reproducie: a) 17 sptmni b) 18 sptmni c) 20 sptmni d) 30 sptmni 289. Care dintre variante nu face parte din sistemele i tehnologiile de cretere specifice tineretului de gsc pentru reproducie: a) creterea intensiv (industrial) b) creterea semiintensiv (gospodreasc) c) creterea superintensiv d) creterea extensiv (n libertate) 290. La ginile adulte de reproducie (PA)-prinii hibridului Robro, numrul de cuibare ce trebuie asigurat este de: a) 1 cuibar la 5 gini b) 1 cuibar la 4 gini c) 1 cuibar la 3 gini d) 1 cuibar la 6 gini

36

TEHNOLOGIA CRETERII SUINELOR


291. Nominalizai rasa format n Germania, avnd la baz rasa Marele alb i este de culoare alb: a) Edelschwein; b) Landrace; c) Mijlociul alb; d) Alb de Rueu; 292. Nominalizai rasa format n Belgia, avnd talia mijlocie spre mare, culoarea alb, iar la crup se sesizeaz un silon median: a) Landrace belgian; b) Marele alb; c) Edelschwein; d) Pitrain 293. Nominalizai rasa care are randamentul la sacrificare de peste 78%, iar suprafaa ochiului muchiului ntre 40-42 cm2 : a) Pitrain; b) Landrace; c) Alb de Rueu; d) Duroc; 294. Nominalizai rasa format n Belgia, avnd culoarea blat, i nu este rezistent la stres: a) Hampshire; b) Wessex; c) Pitrain; d) Stocli; 295. Nominalizai rasa specializat n USA, avnd culoarea alb i profilul capului drept: a) Yorkshire; b) Hampshire; c) Duroc; d) Marele alb; 296. Nominalizai rasa specializat n USA, avnd profilul capului drept, culoarea neagr cu bru alb, spinarea convex i este utilizat n producerea de metii trirasiali: a) Hampshire b) Chester-White; c) Yorkshire; d) Landrace; 297. Conform Sistemului EUROP de ncadrare a valorii carcaselor de porcine, clasa E presupune o proporie de carne n carcas de: a) >60%; b) 40-45%; c) 55-60%; d) 50-55%;
37

298. La rasa Marele alb, proporia maxim de carne i grsime n carcas (la 110 kg) este de cca.: a) 60%; b) 79%; c) 85%; d) 30%; 299.Poriunile din carcas denumie muchiulei cotlet se ncadreaz la categorie de calitate: a) superioar; b) I ; c) a II-a ; d) specialiti; 300. Nominalizai rasa la care se regsete cea mai mare inciden a sindromului PSE i DFD: a) Landrace; b) Landrace belgian; c) Marele alb; d) Pitrain; 301.Corelaia (r) dintre proporia de carne i slnin-osnz din carcas, la greutatea de 110 kg n viu este de: a) - 0,3; b) 0,7; c) +0,6; d) +0,5; 302. Care dintre urmtoarele ncruciri de producie la suine sunt cele mai indicate pentru condiiile din ara noastr? a) ntre Marele alb i Landrace; b) ntre Landrace i Yorkshire; c) ntre Duroc i Landrace; d) ntre Hampshire i Marele alb; 303. Care dintre formele de prezentare a furajelor utilizate n hrana porcilor grai, asigur cea mai bun valorificare a hranei? a) grune zdrobite; b) grune ntregi; c) fin cu granulaie medie; d) fin cu granulaie fin; 304. Ce form de administrare a hranei trebuie utilizat la porcii n finisarea ngrrii pentru o bun conservabilitate a crnii? a) hrnirea uscat; b) hrnirea umectat; c) hrnirea umed; d) hrnirea lichid; 305. La ce categorie de reproductori masculi, cerineele de energie sunt mai mari? a) la vieri aduli; b) la vierui n cretere; c) la vierui cu activitate intens; d) nu sunt diferenieri privind cerinele de energie;
38

306. Care sunt cantitile zilnice de furaje combinate, cu 16% P.B. indicate n hrana vierilor i vieruilor? a) 2,0 kg pentru vieri; b) 2,5 kg pentru vierui; c) 3,0 kg pentru vieri; d) 3,5 kg pentru vierui; 307. Care sunt cantitile zilnice de protein brut recomandate vieruilor? a) 350 g ; b) 280 g ; c) 200 g ; d) 400 g ; 308. Care este suprafaa optim a boxei pentru ntreinerea individual a vierilor? a) cca. 6,0 m2; b) cca. 4,0 m2; c) cca. 8,0 m2; d) cca. 10,0 m2; 309. Care este nlimea recomandat pentru pereii despritori ai boxelor vierilor sau vieruilor? a) 1,00 m; b) 1,10 m; c) 1,20 m; d) 2,00 m; 310. Care este suprafaa optim atribuit fiecrui vier de reproducie n cazul ntreinerii n boxe comune? a) cca. 2,5 m2; b) cca. 1,5 m2; c) cca. 4,0 m2; d) cca. 6,0 m2; 311. n selecia scrofielor de reproducie, care este numrul minim de sfrcuri? a) la grupa I de rase 12 sfrcuri; b) la grupa I de rase 14 sfrcuri; c) la grupa a II-a de rase 12 sfrcuri; d) la grupa a II-a de rase 10 sfrcuri; 312. Se recomand ca boxele de ntreinere a vierilor de reproducie s corespund la exterior cu padocuri? a) da; b) nu; c) numai la vierui n activitate intens; d) numai la vieri reformai; 313. Care dintre procentele de mai jos sunt valabile pentru proporiile de scroafe dintr-o unitate cu circuit nchis i flux tehnologic stabilizat? a) 53% scroafe gestante; b) 63% scroafe gestante; c) 25% scroafe n ateptare pentru mont; d) 22% scroafe lactante; e) 18% scroafe lactante;
39

314. Ce se urmrete la femelele de suine n perioada de pregtire pentru mont? a) condiia de reproductor; b) ngrarea femelelor; c) slbirea femelelor; d) finisarea femelelor pentru tiere; 315. Care este suprafaa optim n boxele comune pentru scrofiele i scroafele de reproducie n perioada de pregtire pentru mont (normele europene)? a) 1,3 m2 la scrofie; b) 1,5 m2 la scroafe; c) 2,5 m2 la scrofie; d) 3,0 m2 la scroafe; 316. Pe parcursul perioadei de gestaie, cu ct trebuie s creasc masa corporal (fa de cea avut la mont), pentru o dezvoltare normal ? a) 20-22 kg la scroafe; b) 34-35 kg la scrofie; c) 10-15 kg la scroafe; d) 15-20 kg la scrofie; 317. Cu ct crete metabolismul bazal la scroafe la sfritul perioadei de gestaie, fa de cel avut imediat dup nsmnare? a) cu 25%; b) cu 43%; c) cu 30%; d) cu 10%; 318. Din ce puncte de vedere se justific ntreinerea scroafelor n boxele de ftarealptare de tip danez? a) de ordin fiziologic pentru scroafe; b) utilizarea raional a spaiului construit; c) ridicarea productivitii muncii; d) aplicarea corect a tehnicii de nrcare; 319. Care sunt principalele caracteristici ale boxelor de ftare-alptare de tip baterie pentru ntreinerea scroafelor din maternitate? a) lungime 2,0 m; b) lungimea 1,8 m; c) limea zonelor pentru purcei 0,70 m; d) limea zonelor pentru purcei 0,45 m; 320. Ce obiective tehnologice rezolv boxele de ftare-alptare de tip baterie pentru scroafele din maternitate? a) investiii reduse pe box; b) productivitatea muncii ridicat; c) corespunde fiziologic pentru scroafe; d) nrcarea corect a purceilor; 321. Care dintre tipurile de boxe ftare-alptare permite creterea purceilor i apoi a tineretului nrcat pn la vrstele de 90 sau 105 zile? a) tip danez; b) tip baterie; c) tip baterie cu nclzire electric; d) tip COMTIM
40

322. Care dintre urmtoarele cereale trebuie cernute, dup mcinare i apoi introduse n raiile de hran pentru purceii sugari? a) porumbul; b) orzul; c) ovzul; d) grul furajer; 323. Care dintre nsuirile morfologice sunt necesare la suine pentru un bacon de calitate? a) lungimea corpului mare; b) schelet fin; c) capul i extremitile reduse (ca greutate i dimensiuni); d) nlimea mare a corpului; 324. Care este numrul maxim de animale din box la ngrarea pentru producia de bacon? a) 15 animale; b) 10 animale; c) 20 animale; d) 2 animale; 325. De la ce vrst i greutate corporal se indic introducerea n alimentaia porcinelor a reziduurilor culinare, n creterea gospodresc? a) imediat dup natere; b) imediat dup nrcare; c) de la vrsta de cca. 2 luni i greutatea de 20-25 kg; d) n finisarea ngrrii; 326. Ce variant de ntreinere a porcilor la ngrare (numrul de animale n box) mbin cel mai armonios cerinele fiziologice ale animalului cu cele investionale? a) 2-3 animale/box ; b) 40-50 animale/box ; c) 15-20 animale/box ; d) ntreinere individual ; 327. Ce variant constructiv a pardoselei boxei de ngrare asigur cel mai redus consum specific i cea mai mare productivitate a muncii ? a) pardoseala compact pe toat suprafaa ; b) zona grtarului de cca. 40% din pardoseal ; c) zona grtarului de cca. 60% din pardoseal ; d) zona grtarului pe toat suprafaa ; 328. Ce msuri tehnice se aplic scroafelor naintea ftrii ? a) proba mulsului ; b) splarea animalului cu ap rece ; c) dezinfecia vulvei i a ugerului cu o soluie slab de hipermanganat de potasiu; d) splarea pardoselei boxei cu ap ; 329. Ce msuri tehnice se aplic purceilor imediat dup ftare ? a) se debaraseaz orificiile nazale i gura de mucoziti ; b) se spal purceii cu ap ; c) se terge corpul purceilor cu un prosop curat i uscat ; d) se dirijeaz la supt dup 5-6 ore ;
41

330. Se recomand amputarea codielor la purceii din unitile de testare i de selecie (dup 3 zile de la ftare)? a) nu ; b) da ; c) numai la scrofie ; d) numai la scroafe.

TEHNOLOGIA CRETERII I EXPLOATRII CABALINELOR


331. Legat de perioada de domesticire a cabalinelor, majoritatea cercetatorilor sunt de parere ca aceasta s-a produs cu aproximativ: a. 2000 de ani i.e.n. b. 3000 de ani i.e.n. c. 4000 de ani i.e.n. d. 5000 de ani i.e.n. 332. Rasa de cabaline cu talia standard de 183 cm este: a. Rasa Araba b. Rasa Pur-sange Englez c. Rasa Shire d. Var. Gidran 333. Ecvinele, din punct de vedere taxonomic, sunt grupate in increngatura: a. Chordata b. Vertebratae c. Mamifera d. Ungulatae 334. Dentitia la cabaline are urmatoarea formula dentara pentru armasari: a. I 4/4; C 2/2; Pm 6/6; M 4/4; b. I 6/6; C 0/2; Pm 6/6; M 4/4; c. I 0/6; C 2/2; Pm 6/6; M 6/6 ; d. I 6/6; C 2/2; Pm 6/6; M 6/6; 335. In perioada a treia, de la 6 la 8 ani, apare pe laturasii superiori: a. Misuna b. Coada de randunica c. Brazda d. Dentina 336. Culoarea murga la cal este: a. culoare binara b. culoare compusa zonala c. culoare compusa azonala d. culoare trinara 337. Particularitatile de culoare la nivelul capului in care zona alba cuprinde obrajii si narile este numita: a. brezatura b. felinar c. pintenogeli d. stranut
42

338. In privinta activitatii de reproductie, datorita unor tulburari in functia glandelor sexuale, apare sterilitatea definitiva la urmatoarea varietate a masculilor hibrizi ai genului equus: a. hemionidul b. bardoul c. zebroidul d. catarul 339. Linia genealogica Mer Such este a rasei : a. Hutula b. Araba c. Lipitana d. Gidrane 340. Unul din armasarii considerati intemeietorii rasei Pur-sange Englez se numeste: a. Byerly Turk b. Royal Plates c. Herod d. Eclipse 341. In cadrul rasei Lipitana, linia genealogica cu dezvoltarea corporala cea mai mare este: a. Conversano b. Favory c. Maestoso d. Pluto 342. Rasa Lipitana in Romania se creste prin combinari interliniare in herghelia : a. Radauti b. Sambata-de-Jos c. Mangalia d. Cislau 343. Durata totala a gestatiei este de 13 luni la rasa: a. Shire b. Haflinger c. Shetland d. Falabella 344. In perioada de calduri propriu-zisa (estrul), la iapa are loc si ovulatia, ovulul supravietuind in tractusul genital al iepei o perioada de: a. 10 12 ore b. 24 30 ore c. 48 70 ore d. peste 70 345. Individualizarea cabalinelor se face prin dangalizare. Semnul de mama se aplica numai la cabalinele din rasele: a. Arab, Lipitan si Hutul b. Pur-sange Englez, Arab si Trapas c. Lipitan, Pur-sange Englez si Hutul d. Gidran, Pur-sange Englez si Lipitan
43

346. Formatiunea anatomica de la nivelul orificiului cardia, numita si cravata elvetiana, nu permite cabalinelor sa: a. respire pe gura b. apara fenomenul aerofag c. regurgiteze d. valorifice bine celuloza 347. Lestul reprezinta in furajarea cabalinelor: a. combinatele b. fibroasele si grosierele c. concentratele d. nucleele proteice 348. Intestinul subtire la cabalinele adulte are o capacitate de cca: a. 64 l b. 30 l c. 95 l d. 16 l 349. Secretiile enterice contin si enzime glicolitice, care continua hidroliza substantelor nutritive, scindandu-le pana la: a. monozaharide b. amino-acizi c. acizi grasi d. glicerina 350. Varietatea Gidran in Romania se creste in judetul Galati. Un caracter de rasa este culoarea: a. murga b. sura c. deresa d. roiba 351. Ordinea corect de administrare a nutreurilor pentru evitarea producerii de colici, gastrita este : a. apa, concentrate, fan b. concentrate, apa, fan c. fan, concentrate, apa d. nu conteaza 352. Intarcarea manjilor se face la varsta de : a. 1 an b. 18 luni c. 6 luni d. 8 luni 353. Pansajul cailor se face : a. zilnic b. saptamanal c. lunar d. anual

44

354. Abordarea cailor in adaposturi cu intretinere legata (la stanoaga) se face pe partea : a. dreapta b. stanga c. pe ambele parti d. nu se face 355. Bocul si reneta sunt scule folosite in : a. contentie b. examinarea cavitatii bucale c. determinarea gestatiei d. potcovit 356. Galopul este un mers natural saltat si are: a. un timp b. doi timpi c. trei timpi d. patru timpi 357. Una dintre miscarile speciale la caii de sport care efectueaza o progresie de dresaj de nivel mare este piaffe-ul, miscare efectuata in alura de : a. pas b. trap c. galop d. buestru 358. Martingala este o piesa de harnasament, care se foloseste in scopul limitarii miscarii: a. seii catre inapoi b. seii catre inainte c. capului calului in sus d. capului calului in jos 359. La nivelul membrelor anterioare orientarea catre interior a copitei fata de linia mediana este un defect de aplomb, si se numeste: a. canios b. panard c. campat d. sub el dinainte 360. La rasele Arab si Trapas si la unii cai cu aptitudini de calarie si tractiune usoara, se evidentiaza ca diferenta dintre talie si lungime a trunchiului este de +/- 1%, incadrandu-se in formatul corporal: a. patrat b. inalt c. dreptunghiular d. scund 361. In privinta frecventei tainurilor, la caii de performanta se recomanda cel putin : a. un tain pe zi b. 1- 2 tainuri pe zi c. 3- 4 tainuri pe zi d. 5- 6 tainuri pe zi
45

362. Rasa Araba, cea mai veche si nobila rasa de cabaline a lumii, a stat la baza formarii tuturor raselor culturale existente. La noi in tara se creste pe baza de linii si familii in hergheliile: a. Radauti si Mangalia b. Izvin si Lucina c. Sambata-de-Jos si Cislau d. Jegalia si Bontida 363. Referitor la genealogia calului Gidran, majoritatea indivizilor deriva din cei trei fondatori de linii: a. Gidran 14:29:60 b. Hroby, Ousor, Goral c. Gidran 46:47:48 d. Shagya, Gazal, Koheilan 364. Din rasele grele de tractiune face parte si rasa Ardeneza, caracterizata printr-o dezvoltare corporala eumetrica spre hipermetrica, avand o masa corporala intre: a. 700 1000 kg b. 500 700 kg c. 1000 1200 kg d. 1200 1400 kg 365. Linia Hroby dispune de indivizi cu format corporal patrat, inalti pe picioare, cu aptitudini excelente de : a. calarie b. tractiune usoara c. tractiune grea d. port-samar 366. Rasa avnd ca particularitate o pereche de coaste in minus, comparativ cu celelalte rase de cabaline, este: a. R. Falabella b. R. Shetland c. R. Haflinger d. R. Poney 367. Tot mai des se foloseste notiunea de ciclu ovulator la iapa si nu ciclu sexual; acesta dureaza in medie: a. 31 de zile b. 35 de zile c. 21 de zile d. 15 zile

46

TEHNOLOGIA INDUSTRIALIZRII PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMAL


368. Care sunt principalele proteine din miofibrile? a. miogenul; mioalbumina; miostromina b. miogenul; miozina A; miostromina c. miozina A;mioalbumina; globulina X d. miozina A;actomiozina (miozina B); actina; tropomiozina 369. La ce temperatur\ se consider\ c\ o carne este refrigerat\? a. cnd are 0 +40C la os b. cnd are -10 la os c. cnd are +60C la os d. cnd are 1..-20C la os 370. La ce temperatur\ se consider\ c\ o carne este congelat\? a. cnd are 200C la os b. cnd are 100C la os c. cnd are 50C la os d. cnd are 150C la os 371. Ce substan]e din compozi]ia fumului determin\ gustul [i mirosul specifice produselor carnate afumate? a. hidrocarburile aromatice b. fenolii [i acizii c. fenolii, hidrocarburile ciclice [i aromatice, alcoolul amilic, mercaptanii, trimetilamina d. fenolii cu temperatura de fierbere de +760 +890C; acizii: formic, acetic, propionic, furanic, lignoceric etc; hidrocarburile aromatice [i ciclice 372. ~n ce const\ tratamentul termic la fabricarea mezelurilor de durat\? a. zvntare; afumare la cald; fierbere; uscare b. afumare la rece [i uscare c. zvntare; fierbere; afumare la rece d. zvntare; afumare la cald; fierbere; afumare la rece; uscare 373. Care este temperatura de sterilizare a conservelor? a. + 110 +1250C b. + 140 +1500C c. + 100 +1090C d. + 130 +1450C 374.Ce enzim\ serve[te pentru controlul pasteuriz\rii `nalte a laptelui? a. reductaza b. peroxidaza (lactoperoxidaza) c. fosfataza alcalin\ d. proteaza 375. Care este tipul de coagul normal? a. seros b. gelatinos c. cazeos d. umflat
47

376. Care sunt principalele substan]e ce determin\ faza bactericid\ a laptelui? a. enzimele cazeinolitice, lacteninele [i penicilinazele b. lacteninele, lactocromul, riboflavina c. lisozimele, lacteninele, 1-2-3 aglutininele [i penicilinazele d. lacteninele, unele combina]ii cetonice [i aldehidice, catalaza [i lipaza 377. Care sunt parametrii pasteuriz\rii mijlocii a laptelui? a. +63 +650C; 40 60" b. +75 +850C; 20 40" c. +85 +950C; 20 40" d. +71 +740C; 20 40" 378. Care este consumul specific al smntnii `n unt? a. 2 3 kg b. 4 5 kg c. 5 6 kg d. 3 4 kg 379.Ce enzim\ serve[te pentru controlul pasteuriz\rii joase [i mijlocii a laptelui? a. reductaza b. fosfataza alcalin\ c. fosfataza acid\ d. peroxidaza (lactoperoxidaza) 380.Care este consumul specific `n produc]ia de brnz\ telemea de vac\? a. 4,5 5,5 l lapte de vac\, cu un con]inut de 3,0-3,4% gr\sime b. 5,5 6,0 l lapte de vac\, cu un con]inut de 3,0-3,4% gr\sime c. 6,2 7,0 l lapte de vac\, cu un con]inut de 3,0-3,4% gr\sime d. 7,0 8,0 l lapte de vac\, cu un con]inut de 3,0-3,4% gr\sime 381.Care este temperatura de sterilizare a laptelui? a. a.+107 +1150C b. +135 +1500C c. +120 +1250C d. +80 +950C 382. Care sunt principalele substan]e aromatice din untul maturat? a. diacetilul, ac.acetic, ac.propionic b. diacetilul, urme ale esterilor ac. butiric, A.G.V., gliceride, combina]ii cetonice [i aldehidice c. diacetilul, alcoolul metilic, acoolul etilic, furfurolul d. diacetilul, 3-4 benzpiren-ul, 1-2 benzantracen-ul, ac. acetic, ac. propionic 383. La ce temperatur\ se consider\ c\ o carne este decongelat\? a. 10C la os b.+ 10C la os a. + 40C la os b. +4 +60C la os 384. Care sunt etapele procesului tehnologic de liofilizare a c\rnii? a. sublimarea; congelarea; decongelarea b. congelarea; uscarea primar\; uscarea secundar\ c. congelarea; decongelarea; sublimarea d. sublimarea; uscarea primar\; uscarea secundar\
48

385. Care este temperatura apei de op\rire a porcinelor `n vederea depil\rii? a. +50 +550C b. +65 +700C c. +45 +500C d. +60 +620C 386. Care este con]inutul f\inii de snge de bun\ calitate `n ap\, proteine [i gr\simi? a. ap\ = max. 20%; proteine = min. 55%; gr\simi = max. 10% b. ap\ = max. 15%; proteine = min. 50%; gr\simi = max. 6% c. ap\ = max. 12%; proteine = min. 78%; gr\simi = max. 4% d. ap\ = max. 15%; proteine = min. 65%; gr\simi = max. 7% 387. Care este con]inutul oaselor `n substan]e minerale? a. 50% b. 30-33% c. 80-85% d. 40-50% 388. Care este originea enzimei reductaz\ din lapte? a. sangvin\ b. microbian\ c. mamar\ d. mixt\ 389. Cum se prezint\ electroasomatorul pentru asomarea bovinelor? a. sub form\ de cle[te b. sub form\ de pistolet c. sub form\ de stilet d. sub form\ de tub telescopic 390 Care este pigmentul care determin\ culoarea mezelurilor? a. pigmentul riboflavin\ b. pigmentul nitrosomyochromogen c. pigmentul methmyochromogen d. pigmentul lactocrom 391. Ce fum? a. b. c. d. frac]iuni nu con]in substan]e cancerigene la distilarea condensatului de frac]iunile distilate `ntre +97+1000C frac]iunile distilate `ntre + 85+900C frac]iunile distilate `ntre +110+1250C frac]iunile distilate `ntre + 70 +800C

392. La ce temperatur\ se realizeaz\ blan[area c\rnii pentru fabricarea unor conserve de carne? a. +110+1150C a. +70+800C b. +90+950C c. +1000C 393. Ce rezult\ din degradarea ireversibil\ a aminoacizilor aromatici din carne? a. fenoli, mercaptani, scatol, amoniac b. crezoli, hidrogen sulfurat, indol, scatol c. fenoli, crezoli, indol, scatol d. mercaptani, hidrogen sulfurat, amoniac
49

394. ~n ce propor]ie se inoculeaz\ maiaua de produc]ie la fabricarea smntnii de consum? a. 10-15% b. 3-5% c. 1% d. 5-10% 395.Care este aciditatea laptelui crud integral de vac\? a. 20-220 b. 15-190 c. 20-240 d. 10-150 396. Care este coninutul n grsimi al laptelui de oaie? a. 5,1% (4,0-6,0%) b. 7,5% (6,1-8,2%) c. 6,3% (2,0-13,0%) d. 5,7% (3,8-7,9%) 397. Care sunt categoriile de carne de porcine care intr n calitatea superioar? a. ceafa; antricotul cu coast; pulpa (jambonul) b. spata; ceafa; pulpa (jambonul) c. spata; bletul fr fa; pulpa (jambonul) d. ceafa; cotletul; antricotul cu coast; pulpa (jambonul) 398. Ce nsuiri definesc palatabilitatea crnii? a. consistena; gustul; suculena; frgezimea b. gustul, mirosul; suculena; frgezimea c. culoarea; gustul; depunerile de grsime; suculena d. culoarea; gustul; depunerile de grsime; frgezimea 399. Care este consumul specific al laptelui integral de vac n producia de brnz proaspt? a. 7-8 l b. 6,5-7 l c. 3,5-4 l d. 5,4-6,4 l 400. Care este rolul cazeinei K n procesul de coagulare a laptelui? a. stabilizator al miceliilor de cazein b. protejare a coagulrii cazeinei c. nu se cunoate d. protejare a coagulrii cazeinei 401. Care este coninutul n proteine al crnii provenite de la turaii ngrai? a. 18-19% b. 22-24% c. 15-18% d. 24-28% 402. Care este coninutul maxim admis de nitrii din preparatele de carne? a. 10 mg/100 g produs b. 5 mg/100 g produs c. 7 mg/100 g produs d. 12 mg/100 g produs
50

403. Care este termenul de garanie pentru mezelurile din categoria prospturi? a. max. 5 zile la temperatura de 50C i umiditatea relativ a aerului de 85-95% b. max. 3 zile la temperatura de 10C i umiditatea relativ a aerului de 60-70% c. max. 3 zile la temperatura de 0 +40C i umiditatea relativ a aerului de 75-85% d. max. 7 zile la temperatura de 50 - 70 C i umiditatea relativ a aerului de 75-80% 404. Ct timp se poate pstra carnea de vit refrigerat? a. max. 21 zile la temperatura de 1,5 00C i umiditatea relativ a aerului de 90-95% b. max. 5 zile la temperatura de 1,5 00C i umiditatea relativ a aerului de 90-95% c. max. 15 zile la temperatura de 1,5 00C i umiditatea relativ a aerului de 90-95% d. max. 3 zile la temperatura de 1,5 00C i umiditatea relativ a aerului de 90-95%

MARKETING
405. Precizai care dintre elementele enumerate fac parte din micromediul firmei zootehnice : a) furnizorii de mrfuri i prestatorii de servicii b) pmntul i animalele c) constructiile zootehnice d) mediul tehnologic 406. Precizai care din urmtoarele elemente fac parte din structura macromediului firmei zootehnice: a) clienii b) mediul economic i tehnologic c) bncile d) mediul stabil 407. Ce tip de relaii cu piaa poate avea o firm zootehnic, avnd drept criteriu de difereniere obiectul relaiilor de pia ? a) relaii de concuren b) relaii de vnzare-cumprare c) relaii monopoliste d) relaii indiferente 408. Artai una din condiiile pentru realizarea unei concurene perfecte pe pia ? a) dumpingul b) distana fa de cumprtor c) concurena parazitar d) transparena perfect a pieei 409. Ce tip de relaii cu piaa poate avea o firm zootehnic, avnd drept criteriu de difereniere frecvena relaiilor de pia ? a) de monopol b) spaiale c) permanente d) tip oligopol

51

410. Precizai care din formele de concuren neloial pot fi ntlnite pe piaa produselor zootehnice ? a) concuren pur b) denigrarea concurenilor c) concurent orizontal d) concuren vertical 411. Precizai ce tip de distribuie se va utiliza n cazul distribuiei unui produs zootehnic printr-un numr relativ redus de intermediari, de regul specializai: a) distribuia general sau extensiv b) distribuia invers c) distribuie exclusiv d) distribuie selectiv 412. Artai care din factorii prezentai mai jos influeneaz gradul de accesibilitate a unui produs n procesul de cumprare: a) calitatea produsului b) relaiile de amiciie (prietenie) cu vnztorul c) mrimea oraului d) studiile cumprtorului 413. Cel mai important criteriu, care determin diferenieri n structura pieei l constituie obiectul tranzaciilor de vnzare-cumprare. Dup acest criteriu piaa se subdivide n: a) piaa bunurilor materiale i a serviciilor b) piaa efectiv i piaa potenial c) pia de monopol d) pia rural i urban 414. Precizai factorii care influeneaz dimensiunile pieei poteniale: a) distana pn la magazin b) consumul mediu (lunar, anual) pe o persoan c) distribuia invers d) tipurile de vnztori 415. Care din urmtoarele tipuri de piee de gros fac parte din structura pieei externe: a) piee de tip bazar b) piee de gros centrale(terminale) c) piaa rneasc d) piee stradale 416. Stabilii natura concurenial a pieei dup raportul dintre cerere i ofert: a) numr mare de cumprtori/numr mare de vnztori = pia cu concuren perfect b) un cumprtor/numr mic de vnztori = pia de tip oligopol c) un cumprtor/un vnztor = pia de tip oligopol d) numr mare de cumprtori/un vnztor = pia de tip oligopol bilateral

52

417. Strategia de pia a unei firme zootehnice reprezint: a) o parte din producia zootehnic b) opiunea asupra unei variante din mai multe posibiliti (alternative) prezentate c) metodele de studiere a cererii de consum d) prospectarea pieei i a nevoilor de consum 418. Artai care din funciile pieei produselor zootehnice, din cele enumerate mai jos, este corect ? a) asigurarea populaiei cu produse agricole i agroalimentare necesare vieii b) deplasarea produselor agricole i agroalimentare dintr-un loc n altul c) previziunea de tip interval d) nivelul conjuncturii pieei 419. Dup criteriul accesul consumatorilor pe pia, piaa produselor zootehnice se poate diviza n : a) pia asiatic b) pia european c) pia liber (concurenial) d) pia intern 420. Ce strategii de pia poate adopta o firm zootehnic avnd drept criteriu poziia firmei fa de dinamica pieei ? a) strategia creterii (dezvoltrii) activitii de pia b) strategia exigenei reduse c) strategia de marketing segmentat d) strategia de marketing nesegmentat 421. Ce strategie de pia poate adopta firma zootehnic n situaii conjuncturale ? a) strategie ofensiv b) strategie pasiv c) strategie de rezerv d) strategie defensiv 422. Artai care sunt cile prin care se poate realiza distribuia unui produs zootehnic, ca etap intermediar dintre sfera produciei i sfera consumului: a) nu sunt precizate b) prin canale specializate de marketing, fr intermediari c) prin canale de distribuie (de marketing) d) prinmsuri politice 423. Care sunt caracteristicile unui canal de distribuie: a) nlime, lungime, suprafa b) nlime, lungime, adncime c) lungime, lime, adncime d) volum, lungime, lime 424. n activitatea de distribuie a produselor zootehnice, legtura dintre productor i consumator se realizeaz pe baza mai multor fluxuri.Artai care din fluxurile prezentate este corect: a) fluxul monetar b) nu se precizeaz c) fluxul i refluxul d) fluxul lunar
53

425. Precizai ce reprezint un canal de distribuie ? a) o figur geometric, caracterizat prin nlime, lime i lungime b) totalitatea verigilor de comercializare prin care sunt dirijate i se desfoar fluxurile mrfurilor i serviciilor de la productor la utilizator sau consumator c) un sistem de conducere a personalului muncitor n care sunt incluse mai multe ntreprinderi zootehnice d) o modalitate de analiz a raportului cerere-ofert existent pe pia la un moment dat 426. Care este cel mai scurt canal de distribuie a produselor zootehnice ? a) productor angrosist detailist consumator b) productorintermediar 1 intermediar 2 - detailistconsumator c) productor -distribuitor extern - distribuitor intern - utilizator industrial detailist consumator d) productor consumator 427. Cum se determin limea unui canal de distribuie a unui produs zootehnic ? a) prin numrul magazinelor sau punctelor de vnzare n cadrul distribuiei en detail b) prin extragere de radical dintr-un numr oarecare c) prin distana de la domiciliul clientului pn la primul magazin sau punct de vnzare d) prin aproximarea distanei dintre dou magazine sau puncte de vnzare 428. Care din tipurile de bugete normative de consum enumerate sunt reale ? a) buget nedefinit b) buget moderat c) buget previzionat d) buget dorit 429. Artai care din urmtorii coeficieni de elasticitate se utilizeaz n marketing ? a) coeficientul de elasticitate n funcie de timp b) coeficientul de elasticitate n funcie de venitul consumatorului c) coeficientul de elasticitate n funcie de distan d) coeficientul de elasticitate n funcie de vrsta consumatorului 430. Precizai dac nevoile de consum alimentar se pot evalua i msura ? a) da, cu ajutorul scalogramelor b) da, cu ajutorul formulei lui Converse c) nu, pentru c sunt neparametrice d) da, cu ajutorul normelor de consum 431. Precizai care din tipurile de relaii dintre produsele ce alctuiesc nevoile de consum alimentar ale populaiei se ntlnesc n practic ? a) nu se precizeaz b) relaii de bunvoin c) relaii neprincipiale d) relaii de asociere

54

MANAGEMENT GENERAL
432. Care dintre funciile managementului asigur armonizarea deciziilor i aciunilor personalului firmei n scopul realizrii obiectivelor propuse? a. previziunea b. organizarea c. comanda d. coordonarea 433. Care dintre urmtoarele funcii ale managementului are ca element fundamental motivarea personalului ? a. previziunea b. organizarea c. antrenarea d. coordonarea 434. Previziunea este principala funcie a managementului prin care: a. se precizeaz cadrul corespunztor de desfurare a activitilor i se delimiteaz procesele de munc b. se realizeaz prefigurarea dezvoltrii viitoare a firmei precum i resursele i mijloacele necesare acestei dezvoltri c. se coreleaz necesitile i interesele personalului cu realizarea obiectivelor atribuite d. se precizeaz sarcinile ce revin executanilor 435. Firma este caracterizat ca fiind un sistem complex deoarece: a. n cadrul su se desfoar diverse activiti b. se afl n relaii continue, pe multiple planuri cu alte sisteme c. ncorporeaz resurse umane, materiale, financiare i informaionale, fiecare dintre acestea nglobnd o varietate de elemente d. se schimb permanent sub influena factorilor endogeni i exogeni 436. Care este indicatorul folosit cel mai frecvent pentru aprecierea dimensiunii (mrimii) unei firme ? a. cifra de afaceri b. profitul c. venitul total d. numrul de salariai 437. Pentru constituirea unei societi pe aciuni (S.A.) legislaia n vigoare prevede ca numrul membrilor fondatori s fie: a. maxim 50 b. minim 2 c. minim 5 d. nelimitat 438. Care dintre urmtoarele tipuri de forme juridice de organizare a firmei reprezint societi de capital ? a. societile n comandit simpl b. societile pe aciuni c. societile cu rspundere limitat d. nici una dintre formele menionate
55

439. Care dintre urmtoarele afirmaii referitoare la obligaiuni nu este adevrat ? a. obligaiunile sunt titluri de credit b. obligaiunile confer deintorului calitatea de coproprietar c. obligaiunile nu acord drept de vot d. obligaiunile se emit pentru o perioad de timp limitat i precizat 440. Care dintre urmtoarele meniuni nu caracterizeaz un "obiectiv fundamental" al strategiei firmei? a. un obiectiv care are n vedere un orizont larg de timp (3-5 ani) b. un obiectiv care are n vedere ansamblul firmei c. un obiectiv care vizeaz componente majore ale firmei d. un obiectiv care vizeaz un orizont de timp redus (maxim un an) 441. Analiza situaiei strategice a unei firme prin metoda SWOT are n vedere pentru factorii externi: a. oportunitile i ameninrile b. punctele tari i punctele slabe c. numai punctele tari d. nici unul dintre elementele menionate 442. Care dintre urmtoarele tipuri de strategii (corporativ): a. strategiile de cretere b. strategia stabilitii c. strategiile de descretere d. strategia de promovare nu se aplic la nivel general

443. Strategiile corporative de cretere constau n: a. diferenierea produselor sau serviciilor b. dominarea global prin costuri sczute c. extinderea semnificativ a volumului de activitate d. alte modaliti 444. Care dintre strategiile generale de descretere vizeaz reducerea parial a volumului de activitate a unei firme : a. dezinvestiia b. stoarcerea c. lichidarea d. redresarea 445. Strategia integrrii orizontale const n: a. absorbirea unor firme care realizeaz produse similare cu cele ale firmei absorbante b. extinderea operaiunilor firmei n domenii de afaceri exploatate de furnizorii firmei c. extinderea operaiunilor firmei n domenii de afaceri exploatate de clienii firmei d. ptrunderea n domenii de afaceri complet diferite de domeniul curent al firmei 446. Strategia de diversificare prin conglomerare se realizeaz prin: a. ptrunderea n domenii de afaceri diferite dar nrudite prin produse, piee, tehnologii etc. b. ptrunderea n domenii de afaceri complet diferite, fr nici o legtur cu domeniul curent c. creterea substanial a vnzrilor i veniturilor d. extinderea volumului de activitate ntr-un singur domeniu
56

447. Principala raiune pentru implementarea unei strategii de diversificare este: a. reducerea costurilor b. creterea calitii materiilor prime c. necesitatea distribuirii riscurilor d. dezvoltarea produsului 448. Care dintre urmtoarele strategii presupune exploatarea intensiv a unitii prin reducerea la minimum a investiiilor i maximizarea profiturilor pe termen scurt? a. dominarea global prin costuri sczute b. stoarcerea c. redresarea d. dezinvestiia 449. Prin ce se caracterizeaz o unitate de afaceri tip vac de muls, corespunztor matricei Boston Consulting Group (BCG) ? a. ctiguri mari dar care trebuie reinvestite pentru meninerea ritmului de dezvoltare b. generarea de lichiditi reduse sau chiar pierderi c. generarea de lichidi mai mari dect este nevoie pentru a se menine pe pia d. cheltuieli supradimensionate 450. Care este scopul urmrit prin aplicarea strategiei preului de smntnire? a. fructificarea posibilitii de a practica un pre mai mare atta timp ct produsul este nou i competitorii puini b. stimularea creterii cerererii c. dominarea pieei prin costuri sczute d. promovarea produsului 451. Care dintre urmtoarele elemente st la baza practicrii managementului prin excepii ? a. vehicularea ascendent i selectiv a informaiilor care reflect abateri de la limitele de toleran stabilite b. corelarea recompenselor i a sanciunilor cu nivelul realizrii obiectivelor stabilite c. individualizarea bugetelor pe centrele de producie d. diagnosticarea domeniului condus 452. Managementul participativ de natur deliberativ se caracterizeaz prin: a. consultarea personalului din subordine b. adoptarea n grup a deciziilor n cadrul unor organisme colective de conducere c. luarea deciziilor de reglare a sistemului de ctre manager d. stabilirea obiectivelor, normelor etc. la diferite niveluri ierarhice 453. Ca tehnic specific managementului, diagnosticarea const n: a. implicarea organismelor participative instituionalizate n procesul decizional b. investigarea unor zone necunoscute ale viitorului ntreprinderii c. identificarea punctelor forte i slabe ale domeniului analizat, cu evidenierea cauzelor care le genereaz i a recomandrilor cu caracter corectiv sau de dezvoltare d. stabilirea toleranelor de la valorile prestabilite ale obiectivelor

57

454. Cte probleme se recomand a fi abordate n cadrul unei edine ? a. optim, o singur problem, dar n cazul managementului participativ pot fi maxim 3-4 b. orict de multe c. obligatoriu o singur problem d. minim 3-4 probleme 455. Care dintre urmtoarele elemente constituie problema "cheie" n tehnica delegrii eficiente ? a. delegarea sarcinilor importante care reclam responsabiliti foarte mari b. soluionarea dilemei ncredere - control c. creterea nivelului de informare a personalului d. stimularea creativitii subaltenilor 456. Care dintre urmtoarele metode de management are ca avantaj simplificarea sistemului informaional prin trierea informaiilor n raport cu nivelurile ierarhice ? a. managementul prin obiective b. managementul prin proiecte c. managementul participativ d. managementul prin excepii

58