Sunteți pe pagina 1din 4

MODEL CERERE

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) (numele si prenumele elevului) ___________________


______________________________________________, domiciliat(adresa
completa)_____________________________________________________,
absolvent al Scolii __________________________, va rog sa binevoiti a-mi
aproba inscrierea in clasa a IX a profilul _____________________________
de la Colegiul National Gheorghe Sincai unde am fost distribuit in urma
repartizarii computerizate .
Mentionez ca am studiat ca limbi straine ___________________
(avansat) si ______________________ (incepator).

DATA:

SEMNATURA:

DOMNULUI DIRECTOR AL COLEGIULUI NATIONAL GHEORGHE SINCAI

ADMITERE
2013-2014
ACTE NECESARE:
A) CEREREA DE NSCRIERE;
B) CARTEA DE IDENTITATE (DACA ESTE CAZUL) SI CERTIFICATUL
DE NASTERE, N COPIE LEGALIZATA;
C) ADEVERINTA CU NOTELE SI MEDIA GENERALA OBTINUTE LA
EVALUAREA NATIONALA DIN CLASA A VIII-A;
D) FOAIA MATRICOLA PENTRU CLASELE A V-A A VIII-A (CU
CALCULUL MEDIEI GENERALE);
E) FISA MEDICALA.

RECHIZITE :
- 5 DOSARE PLASTIC (PVC)
- 10 FOLII PROTECTIE
- 50 COLI XEROX
- 2 D.V.D.-uri.

PERIOADA INSCRIERE 17.07.-26.07.2013

PROGRAM INSCRIERE :
LUNI, MIERCURI
MARTI, JOI
VINERI

10.00 16.00
12.00 18.00
10.00 14.00

MODEL COPERTA DOSAR CARTON PLIC


PROFIL : UMAN/ REAL
SPECIALIZARE :FILOLOGIE/MATEMATICA-INFORMATICA/STIINTE
ALE NATURII
Limba moderna:
Avansat :_____________
Incepator:_____________

NUME:_______________________________
PRENUME:____________________________
ADRESA:______________________________
TELEFON:_____________________________
Numele tatalui:__________________________
Locul de munca :_________________________
Functia :________________________________
Telefon : _______________________________
Numele mamei :__________________________
Locul de munca :_________________________
Functia :________________________________
Telefon : _______________________________
DATA :

PROFIL : UMAN/REAL
SPECIALIZARE : FILOLOGIE/MATEMATICAINFORMATICA/STIINTE ALE NATURII
Limba moderna:
Avansat :_____________
Incepator:_____________

NUME:_______________________________
PRENUME:____________________________
ADRESA:______________________________
TELEFON:_____________________________
Numele tatalui:__________________________
Locul de munca :_________________________
Functia :________________________________
Telefon: ________________________________
Numele mamei :__________________________
Locul de munca :_________________________
Functia :________________________________
Telefon: ________________________________
DATA: