Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Din data _____________

I. PRTILE: 1. _______________________, in calitate de COMODANTI i 2. _________________________ COMODATAR, au convenit s ncheie prezentul contract de COMODAT, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului l constituie asigurarea folosinei gratuite de ctre comodani n favoarea comodatarului a apartamentului proprietate personal, n suprafat total de ______________ mp, situat n ________________________, ca destinaie de sediu social pentru _______________________ PFA. III.DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract este valabil pe o perioad de trei (3) ani, ncepnd cu data de 17.10.2012, cu posibilitate de prelungire. IV. DREPTURILE I OBLIGATIILE PARTILOR Comodanii au dreptul s cear rezilierea contractului n cazul n care comodatarul nu-i respect obligaiile. Comodanii se oblig s dea comodatarului spre folosinta apartamentul, ce face obiectul prezentului contract; Comodatarul se oblig s restituie comodatarului cheltuielile facute cu intretinerea apartamentului, sa foloseasca si sa intretina apartamentul, ca un bun proprietar, sa foloseasca apartamentul, potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract, s suporte toate spezele de amenajare i funcionare ale spaiului utilizat i sa restituie la data incheierii contractului bunul. Cheltuielile de intretinere i funcionare suportate de comodatar sunt cele legate de telefonie, energie electric, ntreinere catre asociaia de proprietari, internet etc.

V. SUPORTAREA RISCURILOR Comodatarul va suporta riscul deteriorrii sau pierderii bunului n urmtoarele cazuri: -intrebuinarea acestuia contrar destinaiei sale; -folosirea bunului dup expirarea termenului convenit de pri prin prezentul contract. 1

n celelalte cazuri, riscul deteriorrii sau pierderii lucrului este suportat de Comodani. VI.INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract i inceteaz efectele n urmtoarele cazuri: -prin restituirea bunului de ctre Comodani naintea termenului prevzut n contract -prin reziliere, n cazul nerespectrii obligaiilor de ctre Comodatar sau de comun acord. VII. FORTA MAJORA Fora majo exonereaz prile de rspundere n cazul executrii necorespunztoare sau cu ntrziere a obligaiilor asumate prin prezentul contract. Prin for major se nelege un eveniment independent de voinele prilor, imprevizibil i insurmontabil, aprut dup ncheierea contractului, care impiedic prile s-i execute obligaiile asumate. VIII. LITIGII Orice litigiu decurgnd din sau nlegtur cu acest contract, inclusive referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinarea prezentului contract, se va soluiona ca prima cale n mod amiabil, prin ntelegerea prtilor; n caz contrat soluionarea se va face pe cale judectoreasc, de ctre instantele judecatoresti competente. Prezentul contract a fost incheiat astazi, _____________ n 4 exemplare originale, dintre care doua raman la comodani si doua la comodatar.

COMODANTI, _________________

COMODATAR, ________________________

S-ar putea să vă placă și