Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprinsul Manualului de Politici Contabile 1.Detalii privind entitatea 2. Cadrul legal 3. Obiective 4. Aprobare 5. Principii generale 6.

Corectarea erorilor contabile 7.Contabilitatea activelor imobilizate 7.1. Definitii 7.2 Imobilizarile corporale 7.2.1 Costul de achizitie 7.2.2. Cheltuieli ulterioare 7.2.4. Evaluarea la bilant 7.2.5. Amortizarea 7.2.6. Regimuri de amortizare 7.2.7. Durata de viata 7.2.8. Cedarea i casarea 7.3. Imobilizarile necorporale 7.3.1. Recunoastere 7.3.2. Categorii 7.3.3. Evaluarea iniial 7.3.4. Cheltuieli ulterioare 7.3.5. Evaluarea la data bilanului

7.3.6. Cedarea 7.3.2. Durata de viata 7.4. Imobilizarile financiare 7.4.1.Categorii 7.4.2. Evaluarea iniial 7.4.3. Evaluarea la data bilanului 7.5. Imobilizari in curs de executie 7.6. Ajustarile de valoare pierderi din depreciere 7.7. Reevaluarea imobilizrilor corporale 8.Contabilitatea activelor circulante 8.1.Definitii 8.2.Reguli de evaluare 8.3.stocuri 8.3.1.Definitii 8.3.2.Recunoastere si evaluare 8.2.Investiii pe termen scurt 8.3.Casa i conturi la bnci 9.Contabilitatea tertilor 9.1. Contabilitatea decontarilor cu personalul 9.2. Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale, cu bugetul statului si fondurile speciale 9.3. Contabilitatea decontarilor intre entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii 9.4. Cheltuieli si venituri in avans 9.5. Contabilitatea angajamentelor i altor elemente extrabilaniere

9.6. Contabilitatea datoriilor 10. Contabilitatea provizioanelor 10.1. Definitie 10.2. Recunoastere 10.3. Evaluare ulterioara 11.Capital si rezerve 11.1. Capital 11.2. Rezerve din reevaluare 11.3. Alte rezerve 11.4. Rezultatul exerciiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului i acoperirea pierderii contabile 12. Venituri si cheltuieli 12.1. Venituri 12.2. Cheltuieli 13. Documentatia utilizata in contabilitate 13.1. Externalizarea serviciului de arhivare 13.2. Termene de pastrare 13.3. Reguli generale de arhivare 13.4. Eliminarea din arhiva