Sunteți pe pagina 1din 36

www.6profu.

ro
Conjugarea verbului in limba latina
In limba latina exista patru conjugari, mostenite si in limba romana. Pentru a putea conjuga un verb la toate modurile si timpurile, este necesar sa cunoastem formele principale (de baza) ale acestuia, care sunt date in dictionar.

Voco, -are,- avi, -atum = conj. I ; a chema Suadeo, -re, -asi, -asum = conj. II; a sfatui Mitto, -ere, -si, -ssum = conj. III consonantica; a trimite Fugio, -ere, -gi, -itum = conj. III vocalica; a fugi Audio, -ire, -ivi, -itum = conj. IV; a auzi
Ce inseamna, de fapt, fiecare din cele 4 forme?

Conj I

Indicativ Infinitiv prezent prezent, pers I sg Voco (eu chem) Vocare (a chema)

II III cons III voc IV

Indicativ perfect, Supin pers I sg Vocavi (eu am vocatum chemat) (pentru a chema, ca sa cheme) Suadeo (eu Suadre (a sfatui) Suasi (eu am Suasum (pentru sfatuiesc) sfatuit) a sfatui, ca sa sfatuiasca) Mitto (eu trimit) Mittre (a Misi (eu am Missum (pentru trimite) trimis) a trimite, ca sa trimita) Fugio (eu fug) Fugre (a fugi) Fugi (eu am fugit) Fugitum (pentru a fugi, ca sa fuga) Audio (eu aud) Audire (a auzi) Audivi (eu am Auditum auzit) (pentru a auzi, ca sa auda)

Din acest tabel putem obtine cele trei teme pe baza carora se formeaza toate celelalte celelalte timpuri: 1. TEMA PREZENTULUI (INFINITIVULUI) 2. TEMA PERFECTULUI 3. TEMA SUPINULUI

TEMA PREZENTULUI (INFINITIVULUI)


Cele patru conjugari se recunosc dupa forma infinitivului prezent de la care aflam tema prezentului:

CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV:

voca suad mitt fug audi

- re - re - re - re - re

-a - - - -i

Prin inlaturarea terminatiei re se obtine tema prezentului (infinitivului), care sta la baza formarii modurilor si timpurilor urmatoare:

Diateza activa

Diateza pasiva

- indicativ prezent, imperfect, viitor - conjunctiv prezent, imperfect - imperativ prezent, viitor - infinitiv prezent - participiu prezent - gerunziu - indicativ prezent, imperfect, viitor - conjunctiv prezent, imperfect - imperativ prezent, viitor - infinitiv prezent - participiu viitor

! conj. I, II, IV au tema prezentului vocalica iar conj. III are tema consonantica ( - e scurt
fiind vocala de legatura pentru pronuntare)

TEMA PERFECTULUI
Prin inlaturarea terminatiei -i a persoanei I sg. de la a treia forma din dictionar a verbului (perfectul indicativ) se obtine tema perfectului care sta la baza formarii modurilor si timpurilor urmatoare: Diateza activa - indicativ perfect, m.m.c. perfect, viitor II - conjunctiv perfect, m.m.c. perfect - infinitiv perfect

CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV:

vocav suas mis fug audiv

-i -i -i -i -i

TEMA SUPINULUI Prin inlaturarea terminatiei um a supinului (forma a patra din dictionar a verbului) se obtine tema supinului care sta la baza formarii modurilor si timpurilor urmatoare: Diateza activa - participiu viitor - supin Diateza pasiva - indicativ perfect, m.m.c. perfect, viitor II - conjunctiv perfect, m.m.c. perfect - infinitiv viitor, perfect - participiu perfect

!
Sg.

In limba latina, persoana care face lucrarea nu se exprima prin folosirea pronumelui personal.

Persoana este exprimata prin terminatia fiecarei forme verbale. Pronumele respectiv se pune inaintea verbului doar atunci cand se intentioneaza punerea unui accent deosebit asupra persoanei: ex. tu nescis, ego feci = tu nu stii, eu am facut (adica eu si nu altcineva)

Terminatiile personale sunt:


Diateza activa Diateza pasiva

I -o sau -m II -s III -t Pl. I -mus II -tis III -nt Terminatiile perfectului indicativ Sg. I -i II - isti III - it Pl. I -imus II - istis III -erunt

-or sau -r -ris -tur -mur -mini -ntur

Formarea timpurilor
DIATEZA ACTIVA - MODUL INDICATIV
PREZENT
Conj I, II, IV: tema prezentului + term. pers. -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt (-unt la conj a IV-a) Conj III: tema prezentului + -i/u (vocale de legatura) + term. pers.-o,-s,-t,-mus,-tis,-nt Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. I voco (eu chem) II vocas III vocat Pl. I vocamus II vocatis III vocant Conj III voc, tema prezentului FUG Sg. I fugio (eu fug) II fugis III fugit Pl. I fugimus II fugitis III fugiunt Conj IV, tema prezentului AUDI Sg. I audio (eu aud) II audis III audit Pl. I audimus II auditis III audiunt Conj II, tema prezentului SUADE Sg. I suadeo (eu sfatuiesc) II suades III suadet Pl. I suademus II suadetis III suadent Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. I mitto (eu trimit) II mittis III mittit Pl. I mittimus II mittitis III mittunt

IMPERFECT
Conj I, II: tema prezentului + ba + term. pers. -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt Conj III, IV: tema prezentului + eba + term. pers. -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Conj II, tema prezentului SUADE

Sg. Pl.

I II III I II III

vocabam (eu chemam ) vocabas vocabat vocabamus vocabatis vocabant

Sg. Pl.

I II III I II III

suadebam (eu sfatuiam ) suadebas suadebat suadebamus suadebatis suadebant

Conj III voc, tema prezentului FUG Sg. I fugiebam (eu fugeam) II fugiebas III fugiebat Pl. I fugiebamus II fugiebatis III fugiebant Conj IV, tema prezentului AUDI Sg. I audiebam (eu auzeam ) II audiebas III audiebat Pl. I audiebamus II audiebatis III audiebant

Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. I mittebam (eu trimiteam) II mittebas III mittebat Pl. I mittebamus II mittebatis III mittebant

VIITOR
Conj I, II: tema prezentului + bo/bi/bu + term. pers. -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt Conj III, IV: tema prezentului + a/e + term. pers. -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. I vocabo (eu voi chema ) II vocabis III vocabit Pl. I vocabimus II vocabitis III vocabunt Conj III voc, tema prezentului FUG Sg. I fugiam (eu voi fuge ) II fugies III fugiet Pl. I fugiemus II fugietis III fugient Conj IV, tema prezentului AUDI Conj II, tema prezentului SUADE Sg. I suadebo (eu voi sfatui) II suadebis III suadebit Pl. I suadebimus II suadebitis III suadebunt Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. I mittam (eu voi trimite) II mittes III mittet Pl. I mittemus II mittetis III mittent

Sg. Pl.

I II III I II III

audiam (eu voi auzi) audies audiet audiemus audietis audient

PERFECT
Conj I, II,III, IV: tema perfectului + term. pers. i, -isti, -it, -imus, -istis, -erunt Exemple de conjugare
Conj I, tema perfectului VOCAV Sg. I vocavi (eu am chemat) II vocavisti III vocavit Pl. I vocavimus II vocavistis III vocaverunt Conj III voc, tema perfectului FUG Sg. I fugi (eu am fugit) II fugisti III fugit Pl. I fugimus II fugistis III fugerunt Conj IV, tema perfectului AUDIV Sg. I audivi (eu am auzit) II audivisti III audivit Pl. I audivimus II audivisti III audiverunt Conj II, tema perfectului SUAS Sg. I suasi (eu am sfatuit ) II suasisti III suasit Pl. I suasimus II suasistis III suaserunt Conj III cons, tema perfectului MIS Sg. I misi (eu am trimis) II misisti III misit Pl. I misimus II misistis III miserunt

M.M.C.PERFECT
Conj I, II,III, IV: tema perfectului + era + term. pers. -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt Exemple de conjugare
Conj I, tema perfectului VOCAV Sg. I vocaveram (eu chemasem )Sg. II vocaveras Conj II, tema perfectului SUAS I suaseram (eu sfatuisem) II suaseras

Pl.

III I II III

vocaverat vocaveramus vocaveratis vocaverant

Pl.

III I II III

suaserat suaseramus suaseratis suaserant

Conj III voc, tema perfectului FUG Sg. I fugeram (eu fugisem ) II fugeras III fugerat Pl. I fugeramus II fugeratis III fugerant Conj IV, tema perfectului AUDIV Sg. I audiveram (eu auzisem ) II audiveras III audiverat Pl. I audiveramus II audiverati III audiverant VIITOR II

Conj III cons, tema perfectului MIS Sg. I miseram (eu trimisesem) II miseras III miserat Pl. I miseramus II miseratis III miserant

Conj I, II,III, IV: tema perfectului + eri + term. pers. -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt Exemple de conjugare
Conj I, tema perfectului VOCAV Sg. I vocavero (eu voi fi chemat ) II vocaveris III vocaverit Pl. I vocaverimus II vocaveritis III vocaverint Conj III voc, tema perfectului FUG Sg. I fugero (eu voi fi fugit) II fugeris III fugerit Pl. I fugerimus II fugeritis III fugerint Conj IV, tema perfectului AUDIV Sg. I audivero (eu voi fi auzit) II audiveris III audiverit Pl. I audiverimus II audiveriti Conj II, tema perfectului SUAS Sg. I suasero (eu voi fi sfatuit) II suaseris III suaserit Pl. I suaserimus II suaseritis III suaserint Conj III cons, tema perfectului MIS Sg. I misero (eu voi fi trimis) II miseris III miserit Pl. I miserimus II miseritis III miserint

III

audiverint

MODUL CONJUNCTIV
PREZENT
Conj I: tema prezentului cu vocala tematica -a- schimbata in e- + term. pers. -m, -s,-t, -mus, -tis, -nt Conj II, III, IV: tema prezentului + a + term. pers. -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt

Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. I vocem (eu sa chem ) II voces III vocet Pl. I vocemus II vocetis III vocent Conj III voc, tema prezentului FUG Sg. I fugiam (eu sa fug) II fugias III fugiat Pl. I fugiamus II fugiatis III fugiant Conj IV, tema prezentului AUDI Sg. I audiam (eu sa aud) II audias III audit Pl. I audiamus II audiatis Conj II, tema prezentului SUADE Sg. I suadeam (eu sa sfatuiesc) II suadeas III suadeat Pl. I suadeamus II suadeatis III suadent Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. I mittam (eu sa trimit) II mittas III mittat Pl. I mittamus II mittatis III mittant

III

audiant

IMPERFECT
Conj I ,II, III, IV: tema prezentului + re + term. pers. -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. I vocarem (eu as chema) II vocares III vocaret Pl. I vocaremus II vocaretis III vocarent Conj III voc, tema prezentului FUG Sg. I fugerem (eu as fuge) II fugeres III fugeret Pl. I fugeremus II fugeretis III fugerent Conj II, tema prezentului SUADE Sg. I suaderem (eu as sfatui) II suaderes III suaderet Pl. I suaderemus II suaderetis III suaderent Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. I mitterem (eu as trimite) II mitteres III mitteret Pl. I mitteremus II mitteretis III mitterent

Conj IV, tema prezentului AUDI Sg. I audiam (eu as auzi) II audias III audit Pl. I audiamus II audiatis III audiant

PERFECT
Conj I, II,III, IV: tema perfectului + eri + term. pers. -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt Exemple de conjugare
Conj I, tema perfectului VOCAV Sg. I vocaverim (eu sa fi chemat) II vocaveris III vocaverit Pl. I vocaverimus II vocaveritis III vocaverint Conj II, tema perfectului SUAS Sg. I suaserim (eu sa fi sfatuit) II suaseris III suaserit Pl. I suaserimus II suaseritis III suaserint

Conj III voc, tema perfectului FUG Sg. I fugerim (eu sa fi fugit ) II fugeris III fugerit Pl. I fugerimus II fugeritis III fugerint Conj IV, tema perfectului AUDIV Sg. I audiverim (eu sa fi auzit) II audiveris III audiverit Pl. I audiverimus II audiveriti III audiverint

Conj III cons, tema perfectului MIS Sg. I miserim (eu sa fi trimis) II miseris III miserit Pl. I miserimus II miseritis III miserint

M.M.C. PERFECT
Conj I, II,III, IV: tema perfectului + isse + term. pers. -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt Exemple de conjugare
Conj I, tema perfectului VOCAV Sg. I vocavissem (eu as fi chemat) II vocavisses III vocavisset Pl. I vocavissemus II vocavissetis III vocavissent Conj III voc, tema perfectului FUG Sg. I fugissem (eu as fi fugit ) II fugisses III fugisset Pl. I fugissemus II fugissetis III fugissent Conj IV, tema perfectului AUDIV Sg. I audivissem (eu as fi auzit) II audivisses III audivisset Pl. I audivissemus II audivisseti III audivissent Conj II, tema perfectului SUAS Sg. I suasissem (eu as fi sfatuit) II suasisses III suasisset Pl. I suasissemus II suasissetis III suasissent Conj III cons, tema perfectului MIS Sg. I misissem (eu as fi trimis) II misisses III misisset Pl. I misissemus II misissetis III misissent

MODUL IMPERATIV
PREZENT - pers. II sg. tema prezentului - pers. II pl. tema prezentului + te Conj III - pers. II sg. tema prezentului + e (exceptii verbele dico, duco, facio dic, duc, fac ) pers. II pl. tema prezentului + i + te Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. II voca (cheama !) Pl. II vocate Conj III voc, tema prezentului FUGE Sg. II fuge (fugi !) Pl. II fugite Conj I, tema prezentului AUDI Sg. II audi (auzi !) Pl. II audite Conj II, tema prezentului SUADE Sg. II suade (sfatuieste !) Pl. II suadete Conj III cons, tema prezentului Sg. II mitte (trimite !) Pl. II mittite MITTE

Conj I, II, IV:

VIITOR Conj I, II, IV: Conj III

- pers. II, III sg. = tema prezentului + to - pers. II pl. tema prezentului + tote - pers. III pl. tema prezentului + nto (conj IV - unto) - pers. II, III sg. = tema prezentului + i + to - pers. II pl. tema prezentului + i + tote - pers. III pl. tema prezentului + u + nto
Conj II, tema prezentului SUADE Sg. II suadeto (sa sfatuiesti !) III suadeto (sa sfatuiasca !) Pl. II suadetote (sa sfatuiti !) III suadento (sa sfatuiasca !) Conj III cons, tema prezentului MITTE Sg. II mittito (sa trimiti !) III mittito (sa trimita !) Pl. II mittitote (sa trimiteti !) III mittunto (sa trimita !)

Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. II vocato (sa chemi !) III vocato (sa cheme !) Pl. II vocatote (sa chemati !) III vovanto (sa cheme !) Conj III voc, tema prezentului FUGE Sg. II fugito (sa fugi !) III fugito (sa fuga !) Pl. II fugitote (sa fugiti !) III fugiunto (sa fuga !) Conj I, tema prezentului AUDI Sg. II audito (sa auzi !) III audito (sa auda !)

Pl.

II III

auditote (sa auziti !) audiunto (sa auda !)

MODUL INFINITIV PREZENT


Este a doua forma a verbului data in dictionar, avand terminatia re la toate conjugarile Exemple de conjugare
CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV: vocare (a chema; ca cheama) suadre (a sfatui; ca sfatuieste; ca sfatuiesc) mittre (a trimite; ca trimite; ca trimit) fugre (a fugi; ca fuge; ca fug) audire (a auzi; ca aude; ca aud)

VIITOR
Conj I, II,III, IV: tema supinului + -ur + terminatiile de acuzativ sg si pl de la

declinarea a II -a si a III a + esse


Exemple de conjugare
Conj I, tema supinului VOCAT Sg. vocaturum (m) esse Sg. vocaturam (f) esse (ca va chema) vocaturum (n) esse Pl. vocaturos (m) esse Pl. vocaturas (f) esse (ca vor chema) vocatura (n) esse Conj III voc, tema supinului FUGIT Sg. fugiturum (m) esse fugituram (f) esse (ca va fugi) fugiturum (n) esse Pl. fugituros (m) esse fugituras (f) esse (ca vor fugi) fugitura (n) esse Conj III voc, tema supinului AUDIT Sg. auditurum (m) esse audituram (f) esse (ca va auzi) auditurum (n) esse Sg. Conj II, tema supinului SUAS suasurum (m) esse suasuram (f) esse (ca va sfatui) suasurum (n) esse suasuros (m) esse suasuras (f) esse (ca vor sfatui) suasura (n) esse Conj III cons, tema supinului MISS missurum (m) esse missuram (f) esse (ca va trimite) missurum (n) esse missuros (m) esse missuras (f) esse (ca vor trimitei) missura (n) esse

Pl.

Pl.

audituros (m) esse audituras (f) esse (ca vor auzi) auditura (n) esse

PERFECT

Conj I, II,III, IV: tema perfectului + isse Exemple de conjugare


CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV: vocavisse (ca a chemat; ca au chemat) suasisse (ca a sfatuit; ca au sfatuit) misisse (ca a trimis; ca au trimis) fugisse (ca a fugit; ca au fugit) audivisse (ca a auzit; ca au auzit)

GERUNZIU
Este substantiv verbal. Se declina dupa declinarea a II-a numai la singular.

Nu are nominativ.

Conj I, II: tema prezentului + -nd- + term. decl. a II-a sg. Conj III, IV: tema prezentului + -end- + term. decl. a II-a sg. Exemple de declinare

Conj I, tema prezentului VOCA N. ------------------G. vocandi (de a chema) D. vocando (spre a chema) Ac. ad vocandum (pentru a chema) Abl. vocando (chemand) Conj III voc, tema prezentului FUG N. ------------------G. fugiendi (de a fugi) D. fugiendo (spre a fugi) Ac. ad fugiendum (pentru a fugi) Abl. fugiendo (fugind) Conj IV, tema prezentului AUDI N. ------------------G. audiendi (de a auzi) D. audiendo (spre a auzi) Ac. ad audiendum (pentru a auzi)

Conj II, tema prezentului SUADE N. -----------------G. suadendi (de a sfatui) D. suadendo (spre a sfatui) Ac. ad suadendum (pentru a sfatui) Abl. suadendo (sfatuind) Conj III cons, tema prezentului MITT N. -----------------G. mittendi (de trimite) D. mittendo (spre a trimite) Ac. ad mittendum (pentru a trimite) Abl. mittendo (trimitand)

Abl.

audiendo (auzind)

PARTICIPIU

PREZENT
Este adjectiv verbal. Se declina complet dupa declinarea a III-a parisilabica Conj I, II: tema prezentului + -ns la N. sg -ntis la G. sg Conj III, IV: tema prezentului + -ens la N. sg -entis la G. sg
Conj I, tema prezentului voca Sg. N. vocans (m, f, n) (cel,cea) care cheama, chemand G. vocantis (m, f, n) a celui, a celei care cheama D. vocanti (m, f, n) celui, celei care cheama, pt. cel, cea care cheama Ac. vocantem (m, f), vocans (n) pe cel, pe cea care cheama Abl. vocante (m, f, n) (de, de la etc) cel, cea care cheama Pl. N. G. D. Ac. Abl. vocantes (m, f) vocantia (n) (cei, cele) care cheama, chemand vocantum (m, f, n) a celor, care cheama vocantibus (m, f, n) celor care cheama, pt. cei, cele care cheama vocantes (m, f), vocantia (n) pe cei, pe cele care cheama vocantibus (m, f, n) (de, de la etc) cei, cele care cheama Conj III voc, tema prezentului FUGE Sg. N. fugiens (m, f, n) G. fugientis (m, f, n) D. fugienti (m, f, n) Ac. fugientem (m, f), fugiens (n) Abl. fugiente (m, f, n) Pl. N. G. D. Ac. Abl. fugientes (m, f) fugientia (n) fugientum (m, f, n) fugientibus (m, f, n) fugientes (m, f), fugientia (n) fugientibus (m, f, n)

Conj II, tema prezentului SUADE Sg. N. suadens (m, f, n) G. suadentis (m, f, n) D. suadenti (m, f, n) Ac. suadentem (m, f), suadens (n) Abl. suadente (m, f, n) Pl. N. G. D. Ac. Abl. suadentes (m, f) suadentia (n) suadentum (m, f, n) suadentibus (m, f, n) suadentes (m, f), suadentia (n) suadentibus (m, f, n)

Conj III cons, tema prezentului MITTE Sg. N. mittens (m, f, n) G. mittentis (m, f, n) D. mittenti (m, f, n) Ac. mittentem (m, f), mittens (n) Abl. mittente (m, f, n)

Conj IV voc, tema prezentului AUDI Sg. N. audiens (m, f, n) G. audientis (m, f, n) D. audienti (m, f, n) Ac. audientem (m, f), audiens (n) Abl. audiente (m, f, n)

Pl.

N. G. D. Ac. Abl.

mittentes (m, f) mittentia (n) mittentum (m, f, n) mittentibus (m, f, n) mittentes (m, f), mittentia (n) mittentibus (m, f, n)

Pl.

N. G. D. Ac. Abl.

audientes (m, f) audientia (n) audientum (m, f, n) audientibus (m, f, n) audientes (m, f), audientia (n) audientibus (m, f, n)

VIITOR
Este adjectiv verbal. Se declina t ca adjectivele de clasa I cu trei terminatii Conj. I, II, III, IV : tema supinului + -ur- + -us, -a , -um
CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III:voc CONJ. III:cons CONJ. IV:

sg.
pl.

sg.
pl.

sg.
pl.

sg.
pl.

sg.
pl.

vocaturus, -a, -um (cel, cea) care va chema vocaturi, -ae, -a (cei, cele) care vor chema suasurus, -a, -um (cel, cea) care va sfatui suasur i, -ae, -a (cei, cele) care vor sfatui fugiturus, -a, -um (cel, cea) care va fugi fugitur i, -ae, -a (cei, cele) care vor fugi missurus, -a, -um (cel, cea) care va trimite missur i, -ae, -a (cei, cele) care vor trimite auditurus, -a, -um (cel, cea) care va auzi audituri, -ae, -a (cei, cele) care vor auzi

SUPIN
Este a patra forma din dictionar a verbului si are la toate conjugarile terminatia um
Exemple de conjugare
CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV: vocatum (pentru a chema; ca sa cheme) suasum (pentru a sfatui; ca sa sfatuiasca) missum (pentru a trimite; ca sa trimita) fugitum (pentru a fugi; ca sa fuga) auditum (pentru a auzi; ca sa auda)

DIATEZA PASIVA

! !

Spre deosebire de limba romana, unde toate timpurile pasive sunt compuse cu verbul a

fi( eu sunt chemat/chemata; eu am fost chemat/chemata), in limba latina folosim auxiliarul decat la timpurile derivate din tema perfectului. Pentru timpurile derivate din tema prezentului, respectam aceleasi reguli ca la diateza activa, folosind insa terminatiile personale pasive. in conjugarea pasiva a verbului trebuie urmarite urmatoarele reguli: la indicativul prezent de la conj. a III-a, pers. a II-a sg, in locul vocalei de legatura va fi e-;

-i-

la indicativul viitort de la conj. I si a II-a, pers. a II-a sg, in locul sufixului -bi- va avea be-;

MODUL INDICATIV
PREZENT
Conj I, II, IV: tema prezentului + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur (-untur la conj a IV-a) Conj III: tema prezentului + -i/u (vocale de legatura) + term. persr, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur

Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. I vocor (eu sunt chemat) II vocaris III vocatur Pl. I vocamur II vocamini III vocantur Conj III voc, tema prezentului CAP Sg. I capior (eu sunt luat) II caperis III capitur Pl. I capimur II capimini III capiuntur Conj IV, tema prezentului AUDI Conj II, tema prezentului SUADE Sg. I suadeor (eu sunt sfatuit) II suaderis III suadetur Pl. I suademur II suademini III suadentur Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. I mittor (eu sunt trimis) II mitteris III mittitur Pl. I mittimur II mittimini III mittuntur

Sg.

Pl.

I II III I II III

audior (eu sunt auzit) audiris auditur audimur audimini audiuntur

IMPERFECT
Conj I, II: tema prezentului + ba + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur Conj III, IV: tema prezentului + eba + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. I vocabar (eu eram chemat) II vocabaris III vocabatur Pl. I vocabamur II vocabamini III vocabantur Conj III voc, tema prezentului CAP Sg. I capiebar (eu eram luat) II capiebaris III capiebatur Pl. I capiebamur II capiebamini III capiebantur Conj IV, tema prezentului AUDI Sg. I audiebar (eu eram auzit) II audiebaris III audiebatur Pl. I audiebamur II audiebamini III audiebantur Conj II, tema prezentului SUADE Sg. I suadebar (eu eram sfatuit) II suadebaris III suadebatur Pl. I suadebamur II suadebamini III suadebantur Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. I mittebar (eu eram trimis) II mittebaris III mittebatur Pl. I mittebamur II mittebamini III mittebantur

VIITOR
Conj I, II: tema prezentului + bo/bi/bu + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur Conj III, IV: tema prezentului + a/e + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur

Exemple de conjugare Sg. I vocabor (eu voi fi chemat) II vocaberis III vocabitur Pl. I vocabimur II vocabimini III vocabuntur
Conj III voc, tema prezentului CAP Sg. I capiar (eu voi fi luat) II capieris III capietur Pl. I capiemur II capiemini III capientur Conj IV, tema prezentului AUDI Sg. I audiar (eu voi fi auzit) II audieris III audietur Pl. I audiemur II audiemini III audientur

Sg.

Pl.

I II III I II III

suadebor (eu eram sfatuit) suadeberis suadebitur suadebimur suadebimini suadebuntur

Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. I mittar (eu voi fi trimis) II mitteris III mittetur Pl. I mittemur II mittemini III mittentur

PERFECT
Conj. I, II, III, IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. esse la prezent indicativ

Conj I, tema supinului VOCAT Sg. vocatus, -am, -um sum / es / est Pl. vocati, -ae, -a sumus / estis / sunt Sg. I II III I II III vocatus(m), -am(f), -um(n) sum (eu am fost chemat/chemata) vocatus(m), -am(f), -um(n) es (tu ai fost chemat/chemata) vocatus(m), -am(f), -um(n) est (el a fost chemat/chemata) vocati(m), -ae(f), -a(n) sumus (noi am fost chemati/chemate ) vocati(m), -ae(f), -a(n) estis (voi ati chemati/chemate) vocati(m), -ae(f), -a(n) sunt (ei/ele au chemati/chemate) Conj III voc, tema supinului CAPT Sg. captus, -am, -um sum / es / est Pl. capti, -ae, -a sumus / estis / sunt

Pl.

Conj II, tema supinului SUAS Sg. suasus, -am, -um sum / es / est Pl. suasi, -ae, -a sumus / estis / sunt

Conj III cons, tema supinului MISS Sg. missus, -am, -um sum / es / est Pl. missi, -ae, -a sumus / estis / sunt

Conj IV, tema supinului AUDIT Sg. auditus, -am, -um sum / es / est Pl. auditi, -ae, -a sumus / estis / sunt

M.M.C.PERFECT
Conj. I, II, III, IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. esse la imperfect indicativ

Conj I, tema supinului VOCAT Sg. vocatus, -am, -um eram / eras / erat Pl. vocati, -ae, -a eramus / eratis / erant Sg. I II III I II III vocatus(m), -am(f), -um(n) eram (eu fusesem chemat/chemata) vocatus(m), -am(f), -um(n) eras (tu fusesei chemat/chemata) vocatus(m), -am(f), -um(n) erat (el / ea fusese chemat/chemata) vocati(m), -ae(f), -a(n) eramus (noi fuseseram chemati/chemate ) vocati(m), -ae(f), -a(n) eratis (voi fuseserati chemati/chemate) vocati(m), -ae(f), -a(n) erant (ei/ele fusesera chemati/chemate)

Pl.

Conj II, tema supinului SUAS Conj III voc, tema supinului CAPT Sg. suasus, -am, -um eram / eras / erat Sg. captus, -am, -um eram / eras / erat Pl. suasi, -ae, -a eramus / eratis / erant Pl. capti, -ae, -a eramus / eratis / erant Conj III cons, tema supinului MISS Conj IV, tema supinului AUDIT Sg. missus, -am, -um eram / eras / erat Sg. auditus, -am, -um eram / eras / erat Pl. missi, -ae, -a eramus / eratis / erant Pl. auditi, -ae, -a eramus/ eratis / erant

VIITOR II
Conj. I, II, III, IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. esse la viitor indicativ
Conj I, tema supinului VOCAT Sg. vocatus, -am, -um ero / eris / erit Pl. vocati, -ae, -a erimus / eritis / erunt Sg. I II III vocatus(m), -am(f), -um(n) ero (eu voi fi fost chemat/chemata) vocatus(m), -am(f), -um(n) eris (tu vei fi fost chemat/chemata) vocatus(m), -am(f), -um(n) erit (el / ea va fi fost chemat/chemata)

Pl.

I II III

vocati(m), -ae(f), -a(n) erimus (noi vom fi fost chemati/chemate ) vocati(m), -ae(f), -a(n eritis) (voi veti fi fost chemati/chemate) vocati(m), -ae(f), -a(n) erunt (ei/ele vor fi fost chemati/chemate)

Conj II, tema supinului SUAS Conj III voc, tema supinului CAPT Sg. suasus, -am, -um ero / eris / erit Sg. captus, -am, -um ero / eris / erit Pl. suasi, -ae, -a erimus / eritis / erunt Pl. capti, -ae, -a erimus / eritis / erunt Conj III cons, tema supinului MISS Sg. missus, -am, -um ero / eris / erit Pl. missi, -ae, -a erimus / eritis / erunt Conj IV, tema supinului AUDIT Sg. auditus, -am, -um ero / eris / erit Pl. auditi, -ae, -a erimus / eritis / erunt

CONJUNCTIV
PREZENT
Conj I: tema prezentului cu vocala tematica -a- schimbata in e- + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur (-untur la conj a IV-a) Conj II, III, IV: tema prezentului + a + term. persr, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. I vocer (eu sa fiu chemat) II voceris III vocetur Pl. I vocemur II vocemini III vocentur Conj III voc, tema prezentului CAP Sg. I capiar (eu sa fiu luat) II caparis III capiatur Pl. I capiamur II capiamini III capiantur Conj IV, tema prezentului AUDI Sg. I audiar (eu sa fiu auzit) II audaris III audatur Pl. I audamur Conj II, tema prezentului SUADE Sg. I suadear (eu sa fiu sfatuit) II suadearis III suadeatur Pl. I suadeamur II suadeamini III suadeantur Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. I mittar (eu sa fiu trimis) II mittaris III mittatur Pl. I mittamur II mittamini III mittantur

II III

audamini audiantur

IMPERFECT
Conj I, II, III, IV: tema prezentului + Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. I vocarer (eu as fi chemat) II vocareris III vocaretur Pl. I vocaremur II vocaremini III vocarentur Conj III voc, tema prezentului CAP Sg. I caperer (eu as fi luat) II capereris III caperetur Pl. I caperemur II caperemini III caperentur Conj IV, tema prezentului AUDI Sg. I audirer (eu as fi auzit) II audreris III audretur Pl. I audremur II audremini III audirentur

-re- +term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur


Conj II, tema prezentului SUADE Sg. I suaderer (eu as fi sfatuit) II suadereris III suaderetur Pl. I suaderemur II suaderemini III suaderentur Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. I mitterer (eu as fi trimis) II mittereris III mitteretur Pl. I mitteremur II mitteremini III mitterentur

PERFECT
Conj. I, II, III, IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. esse la conjunctiv prezent

Conj I, tema supinului VOCAT Sg. vocatus, -am, -um sim / sis / sit Pl. vocati, -ae, -a simus / sitis / sint

Sg.

Pl.

I II III I II III

vocatus(m), -am(f), -um(n) sim (eu sa fi fost chemat/chemata) vocatus(m), -am(f), -um(n) sis (tu sa fi fost chemat/chemata) vocatus(m), -am(f), -um(n) sit (el / ea sa fi fost chemat/chemata) vocati(m), -ae(f), -a(n) simus (noi sa fi fost chemati/chemate ) vocati(m), -ae(f), -a(n) sitis (voi sa fi fost chemati/chemate) vocati(m), -ae(f), -a(n) sint (ei/ele sa fi fost chemati/chemate) Conj III voc, tema supinului CAPT captus, -am, -um sim / sis / sit capti, -ae, -a simus / sitis / sint Conj IV, tema supinului AUDIT auditus, -am, -um sim / sis / sit auditi, -ae, -a simus / sitis / sint

Conj II, tema supinului SUAS Sg. suasus, -am, -um sim / sis / sit Sg. Pl. suasi, -ae, -a simus / sitis / sint Pl. Conj III cons, tema supinului MISS Sg. missus, -am, -um sim / sis / sit Sg. Pl. missi, -ae, -a simus / sitis / sint Pl.

M.M.C.PERFECT
Conj. I, II, III, IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. esse la conjunctiv imperfect

Conj I, tema supinului VOCAT Sg. vocatus, -am, -um essem / esses / esset Pl. vocati, -ae, -a essemus / essetis / essent Sg. I II III I II III vocatus(m), -am(f), -um(n) sim (eu as fi fost chemat/chemata) vocatus(m), -am(f), -um(n) sis (tu ai fi fost chemat/chemata) vocatus(m), -am(f), -um(n) sit (el / ea ar fi fost chemat/chemata) vocati(m), -ae(f), -a(n) simus (noi am fi fost chemati/chemate ) vocati(m), -ae(f), -a(n) sitis (voi ati fi fost chemati/chemate) vocati(m), -ae(f), -a(n) sint (ei/ele ar fi fost chemati/chemate)

Pl.

Conj II, tema supinului SUAS Conj III voc, tema supinului CAPT Sg. suasus, -am, -um essem/esses/esset Sg. captus, -am, -um essem/esses/esset Pl. suasi, -ae, -a essemus/essetis/essent Pl. capti, -ae, -a essemus/essetis/essent Conj III cons, tema supinului MISS Conj IV, tema supinului AUDIT Sg. missus, -am, -um essem/esses/esset Sg. auditus, -am, -um essem/esses/esset Pl. missi, -ae, -a essemus/essetis/essent Pl. auditi, -ae, -a essemus/essetis/essent

MODUL IMPERATIV
PREZENT

- pers. II sg. tema prezentului+ re - pers. II pl. tema prezentului + mini Conj III - pers. II sg. tema prezentului + e + re (exceptii verbele dico, duco, facio dic, duc, fac ) pers. II pl. tema prezentului + i + mini Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. II vocare (fii cheamat !) Pl. II vocamini Conj III voc, tema prezentului CAP Sg. II capere (fii luat !) Pl. II capimini Conj I, tema prezentului AUDI Sg. II audire (fii auzit !) Pl. II audimini Conj II, tema prezentului SUADE Sg. II suadere (fii sfatuit !) Pl. II suademini Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. II mittere (fii trimis !) Pl. II mittimini

Conj I, II, IV:

VIITOR Conj I, II, IV: Conj III - pers. II, III - pers. III pl. - pers. II, III - pers. III pl. sg. = tema prezentului + tor tema prezentului + ntor (conj IV - untor) sg. = tema prezentului + i + tor tema prezentului + u + ntor
Conj II, tema prezentului SUADE Sg. II suadetor (sa fii sfatuit !) III suadetor (sa fie sfatuit !) Pl. III suadentor (sa fie sfatuiti !) Conj III cons, tema prezentului MITT Sg. II mittitor (sa fii trimis !) III mittitor (sa fie trimis !) Pl. III mittunto (sa fie trimisi !)

Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului VOCA Sg. II vocator (sa fii chemat !) III vocator (sa fie chemat !) Pl. III vovantor (sa fie chemati !) Conj III voc, tema prezentului CAP Sg. II capitor (sa fii luat !) III capitor (sa fie luat !) Pl. III capiunto (sa fie luati !) Conj I, tema prezentului AUDI Sg. II auditor (sa fii auzit !) III auditor (sa fie auzit !) Pl. III audiuntor (sa fie auziti !)

MODUL INFINITIV

PREZENT Infinitivul prezent la conjugarile I, a II-a, si a IV-a schimba terminatia activa re in ri. La conjugarea a III-a, grupul re cade, fiind inlocuit cu -i Ex: CONJ. I: vocari (a fi chemat/a; ca este cheamat/a ) CONJ. II: suadri (a fi sfatuit/a;; ca este sfatuit/a) CONJ. III: mitti (a fi trimis/a; ca este trimis/a) capi (a fi luat/a; ca este luat/a) CONJ. IV: audiri (a fi auzit/a;; ca este auzit/a)

VIITOR
Conj I, II,III, IV: tema supinului + -um + iri Exemple de conjugare CONJ. I: vocatum iri (ca va fi chemat/a; ca vor fi chemati/te) CONJ. II: suasum iri (ca va fi sfatuit/a; ca vor fi sfatuit) CONJ. III: missum iri (ca va fi trimis/a; ca vor fi trimis) captum iri (ca va fi luat/a; ca vor fi luati/te) CONJ. IV: auditum iri (ca va fi auzit/a; ca vor fi auziti/te)

PERFECT
Conj I, II,III, IV: tema supinului + esse Exemple de conjugare
CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV: vocatum esse ( a fi fost chemat/a; ca a fost chemat/a; ca au fost chemati/te) suasum esse (a fi fost sfatuit/a; ca a fost sfatuit/a; ca au fost sfatuiti/te) missum esse (a fi fost trimis/a; ca a fost trimis/a; ca au fost trimisi/se) captum esse (a fi fost luat/a; ca a fost luat/a: ca au fost luati/te) auditum esse (a fi fost auzit/a; ca a fost auzit/a; au fost auziti/te)

PARTICIPIU

VIITOR
Este adjectiv verbal. Se declina ca adjectivele de clasa I cu trei terminatii Conj. I, II: tema prezentului + -nd- + -us, -a , -um Conj. III, IV: tema prezentului + -end- + -us, -a , -um
CONJ. I: sg. vocandus, -a, -um care va fi de chemat, care trebuie chemat

CONJ. II: CONJ. III:voc CONJ. III:cons CONJ. IV:

pl. sg. pl. sg. pl. sg. pl. sg. pl.

vocandi, -ae, -a care vor fi de chemat, care trebuie chemati suadendus, -a, -um care va fi de sfatuit, care trebuie sfatuiti sudendi, -ae, -a care vor fi de sfatuit, care trebuie sfatuiti capiendus, -a, -um care va fi de luat, care trebuie luat capiendi, -ae, -a care vor fi de luat, care trebuie luati mittendus, -a, -um care va fi de trimis, care trebuie trimis mittendi, -ae, -a care vor fi de trimis, care trebuie trimisi audiendus, -a, -um care va fi de auzit, care trebuie auzit audiendi, -ae, -a care vor fi de auzit, care trebuie auziti

PERFECT
Conj I, II,III, IV: tema supinului + -us, -a , -um Este adjectiv verbal. Se declina ca adjectivele de clasa I cu trei terminatii Exemple de conjugare
CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV: vocatus, -a , -um (chemat/a ) suasus, -a , -um (sfatuit/a ) missus, -a , -um (trimis/a) captus, -a , -um (luat/a ) auditus, -a , -um ( auzit/a )

VERBE DEPONENTE
Sunt verbe care se conjuga numai la diateza pasiva dar au inteles activ. Conj I conor, conari, conatus sum = a incerca Conj II tueor, turi, tuitus sum = a pazi Conj III loquor, loqui, locutus sum = a vorbi Conj IV metior, metiri, mensus sum = a masura Verbele deponente se conjuga la toate modurile si timpurile conjugarii pasive, afara de infinitivul viitor (pasiv) care lipseste. In schimb, aseste verbe au unele timpuri de la conjugarea activa: Infinitivul viitor; Gerunziul Participiul prezent si viitor Supinul

VERBE SEMIDEPONENTE

Sunt in numar de patru dintre care unul are si doi compusi. La timpurile formate din tema prezentului se conjuga la activ, iar la cele formate din tema perfectului se conjuga pasiv; intelesul este insa activ la toate timpurile. - audeo, audre, ausus sum = a indrazni - gaudeo, gaudre, gavisus sum = a se bucura - soleo, solre, solitus sum = a obisnui - fido, fidre, fisus sum = a se increde Compusii acestuia: confido, confidre, confisus sum = a avea incredere diffido, diffidre, diffisus sum = a nu se increde

MODUL INDICATIV
PREZENT
Conj I, II, IV: tema prezentului + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur (-untur la conj a IV-a) Conj III: tema prezentului + -i/u (vocale de legatura) + term. persr, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului CONA Sg. I conor (eu incerc II conaris III conatur Pl. I conamur II conamini III conantur ) Conj II, tema prezentului TU Sg. I tueor (eu pazesc) II tueris III tuetur Pl. I tuemur II tuemini III tuentur Conj IV, tema prezentului METI Sg. I metior (eu masor) II metiris III metitur Pl. I metimur II metimini

Conj III, tema prezentului LOQU Sg. I loquor (eu vorbesc) II loqueris III loquitur Pl. I loquimur II loquimini

III

loquuntur

III

metiuntur

IMPERFECT
Conj I, II: tema prezentului + ba + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur Conj III, IV: tema prezentului + eba + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului CONA Sg. I conabar (eu incercam) II conabaris III conabatur Pl. I conabamur II conabamini III conabantur Conj III , tema prezentului LOQU Sg. I loquebar (eu vorbeam) II loquebaris III loquebatur Pl. I loquebamur II loquebamini III loquebantur Conj II, tema prezentului TU Sg. I tuebar (eu pazeam) II tuebaris III tuebatur Pl. I tuebamur II tuebamini III tuebantur Conj IV, tema prezentului METI Sg. I metiebar (eu masuram) II metiebaris III metiebatur Pl. I metiebamur II metiebamini III metiebantur

VIITOR
Conj I, II: tema prezentului + bo/bi/bu + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur Conj III, IV: tema prezentului + a/e + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului CONA Sg. I conabor (eu voi incerca) II conaberis III conabitur Pl. I conabimur II conabimini III conabuntur Conj III , tema prezentului LOQU Sg. I loquar (eu voi vorbi) II loqueris III loquetur Conj II, tema prezentului TU Sg. I tuebor (eu voi pazi) II tueberis III tuebitur Pl. I tuebimur II tuebimini III tuebuntur Conj IV, tema prezentului METI Sg. I metiar (eu voi masura) II metieris III metietur

Pl.

I II III

loquemur loquemini loquentur

Pl.

I II III

metiemur metiemini metientur

PERFECT
Conj. I, II, III, IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. esse la prezent indicativ
Conj I, tema supinului CONAT Sg. conatus, -am, -um sum / es / est Pl. conati, -ae, -a sumus / estis / sunt Sg. I II III I II III conatus(m), -am(f), -um(n) sum (eu am incercat) conatus(m), -am(f), -um(n) es (tu ai incercat) conatus(m), -am(f), -um(n) est (el a incercat) conati(m), -ae(f), -a(n) sumus (noi am fost chemati/chemate ) conati(m), -ae(f), -a(n) estis (voi ati chemati/chemate) conati(m), -ae(f), -a(n) sunt (ei/ele au chemati/chemate) Conj III , tema supinului LOCUT Sg. locutus, -am, -um sum / es / est Pl. locuti, -ae, -a sumus / estis / sunt

Pl.

Conj II, tema supinului TUIT Sg. tuitus, -am, -um sum / es / est Pl. tuiti, -ae, -a sumus / estis / sunt Conj IV, tema supinului MENS Sg. mensus, -am, -um sum / es / est Pl. mensi, -ae, -a sumus / estis / sunt

M.M.C.PERFECT
Conj. I, II, III, IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. esse la imperfect indicativ
Conj I, tema supinului CONAT Sg. conatus, -am, -um eram / eras / erat Pl. conati, -ae, -a eramus / eratis / erant Sg. I conatus(m), -am(f), -um(n) eram (eu incercasem) II conatus(m), -am(f), -um(n) eras III conatus(m), -am(f), -um(n) erat Pl. I conati(m), -ae(f), -a(n) eramus II conati(m), -ae(f), -a(n) eratis III conati(m), -ae(f), -a(n) erant Conj II, tema supinului TUIT (eu pazisem) Sg. tuitus, -am, -um eram / eras / erat ConjIII, tema supin. LOCUT(eu vorbisem) Sg. locutus, -am, -um eram/eras / erat

Pl.

tuiti, -ae, -a eramus / eratis / erant

Pl.

locuti, -ae, -a eramus/eratis / erant

Conj IV, tema supinului MENS (eu masurasem) Sg. mensus, -am, -um eram / eras / erat Pl. mensi, -ae, -a eramus / eratis / erant

VIITOR II
Conj. I, II, III, IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. esse la viitor indicativ
Conj I, tema supinului CONAT Sg. conatus, -am, -um ero / eris / erit Pl. conati, -ae, -a erimus / eritis / erunt Sg. I II III I II III conatus(m), -am(f), -um(n) ero (eu voi fi fost chemat/chemata) conatus(m), -am(f), -um(n) eris conatus(m), -am(f), -um(n) erit conati(m), -ae(f), -a(n) erimus conati(m), -ae(f), -a(n eritis) conati(m), -ae(f), -a(n) erunt Conj III , tema supinului LOCUT Sg. locutus, -am, -um ero / eris / erit Pl. locuti, -ae, -a erimus / eritis / erunt

Pl.

Conj II, tema supinului TUIT Sg. tuitus, -am, -um ero / eris / erit Pl. tuiti, -ae, -a erimus / eritis / erunt Conj IV, tema supinului MENS Sg. mensus, -am, -um ero / eris / erit Pl. mensi, -ae, -a erimus / eritis / erunt

CONJUNCTIV
PREZENT
Conj I: tema prezentului cu vocala tematica -a- schimbata in e- + term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur (-untur la conj a IV-a) Conj II, III, IV: tema prezentului + a + term. persr, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului CONA Sg. I coner (eu sa incerc) II coneris III conetur Conj II, tema prezentului TU Sg. I tuear (eu sa pazesc) II tuearis III tueatur

Pl.

I II III

conemur conemini conentur

Pl.

I II III

tueamur tueamini tueantur

Conj III , tema prezentului LOQU Sg. I loquar (eu sa vorbesc) II loquaris III loquatur Pl. I loquamur II loquamini III loquantur

Conj IV, tema prezentului METI Sg. I metiar (eu sa masor) II metiaris III metiatur Pl. I metiamur II metiamini III metiantur

IMPERFECT
Conj I, II, III, IV: tema prezentului + Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului CONA Sg. I conarer (eu as incerca) II conareris III conaretur Pl. I conaremur II conaremini III conarentur Conj III , tema prezentului LOQU Sg. I loquerer (eu as vorbi) II loquereris III loqueretur Pl. I loqueremur II loqueremini III loquerentur

-re- +term. pers. r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur


Conj II, tema prezentului TU Sg. I tuerer (eu as pazi) II tuereris III tueretur Pl. I tueremur II tueremini III tuerentur Conj IV, tema prezentului METI Sg. I metirer (eu as masura) II metireris III metiretur Pl. I metiremur II metiremini III metirentur

PERFECT
Conj. I, II, III, IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. esse la conjunctiv prezent
Conj I, tema supinului CONAT Sg. conatus, -am, -um sim / sis / sit Pl. conati, -ae, -a simus / sitis / sint Sg. I conatus(m), -am(f), -um(n) sim (eu sa fi incercat) II conatus(m), -am(f), -um(n) sis III conatus(m), -am(f), -um(n) sit Pl. I conati(m), -ae(f), -a(n) simus

II III

conati(m), -ae(f), -a(n sitis) conati(m), -ae(f), -a(n) sint Conj III, tema supin.LOCUT (eu sa fi vorbit) locutus, -am, -um sim / sis / sit locuti, -ae, -a simus / sitis / sint

Conj II, tema supinului TUIT (eu sa fi pazit) Sg. tuitus, -am, -um sim / sis / sit Sg. Pl. tuiti, -ae, -a simus / sitis / sint Pl.

Conj IV, tema supinului MENS (eu sa fi masurat) Sg. mensus, -am, -um sim / sis / sit Pl. mensi, -ae, -a simus / sitis / sint

M.M.C. PERFECT
Conj. I, II, III, IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. esse la conjunctiv imperfect
Conj I, tema supinului CONAT Sg. conatus, -am, -um essem / esses / esset Pl. conati, -ae, -a essemus / essetis / essent Sg. I II III I II III conatus(m), -am(f), -um(n) essem (eu sa fi incercat) conatus(m), -am(f), -um(n) esses conatus(m), -am(f), -um(n) esset conati(m), -ae(f), -a(n) essemus conati(m), -ae(f), -a(n) essetis conati(m), -ae(f), -a(n) essent Conj III, tema supin.LOCUT (eu as fi vorbit) Sg. locutus, -am, -um essem/esses/ esset Pl. locuti, -ae, -a essemus / essetis / essent

Pl.

Conj II, tema supinului TUIT (eu as fi pazit) Sg. tuitus, -am, -um essem / esses / esset Pl. tuiti, -ae, -a essemus / essetis / essent

Conj IV, tema supinului MENS (eu as fi masurat) Sg. mensus, -am, -um essem / esses / esset Pl. mensi, -ae, -a essemus / essetis / essent

MODUL IMPERATIV
- pers. II sg. tema prezentului+ re - pers. II pl. tema prezentului + mini Conj III - pers. II sg. tema prezentului + + re - pers. II pl. tema prezentului + i + mini PREZENT Conj I, II, IV:

Conj I, tema prezentului CONA Sg. II conare (incearca !) Pl. II conamini Conj III , tema prezentului LOQU Sg. II loqure (vorbeste !) Pl. II loquimini

Conj II, tema prezentului TU Sg. II tuere (pazeste !) Pl. II tuemini Conj IV, tema prezentului METI Sg. II metire (masoara !) Pl. II metimini

VIITOR Conj I, II, IV: Conj III - pers. II, III sg. = tema prezentului + tor - pers. III pl. = tema prezentului + ntor (conj IV - untor) - pers. II, III sg. = tema prezentului + i + tor - pers. III pl. = tema prezentului + u + ntor

Exemple de conjugare
Conj I, tema prezentului CONA Sg. II conator (sa incearci !) III conator Pl. II conantor Conj III , tema prezentului LOQU Sg. II loquire (sa vorbesti !) III loquitor Pl. II loquuntor Conj II, tema prezentului TU Sg. II tuetor (sa pazesti !) III tuetor Pl. II tuentor Conj IV, tema prezentului METI Sg. II metitor (sa masori !) III metitor Pl. II metiutnor

MODUL INFINITIV - PREZENT


Infinitivul prezent la conjugarile I, a II-a, si a IV-a schimba terminatia activa re in ri. La conjugarea a III-a, grupul re cade, fiind inlocuit cu -i Ex:
CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV: conari (a incerca;ca incearca) turi (a pazi; ca pazeste; ca pazesc) loqui (a vorbi; ca vorbeste, ca vorbesc) metiri (a masura; ca masoara)

VIITOR

Conj I, II,III, IV: tema supinului + -ur + terminatiile de acuzativ sg si pl de la

declinarea a II -a si a III a + esse


Exemple de conjugare
Conj I, tema supinului CONAT Sg. conaturum (m) esse Sg. conaturam (f) esse (ca va incerca) conaturum (n) esse Pl. conaturos (m) esse Pl. conaturas (f) esse (ca vor incerca) conatura (n) esse Conj II, tema supinului TUIT tuiturum (m) esse tuituram (f) esse (ca va pazi) tuiturum (n) esse tuituros (m) esse tuituras (f) esse (ca vor pazi) tuitura (n) esse

Conj III , tema supinului LOCUT Conj IV cons, tema supinului MENS Sg. locuturum (m) esse Sg. mensurum (m) esse locuturam (f) esse (ca va vorbi) mensuram (f) esse (ca va masura) locuturum (n) esse mensurum (n) esse Pl. locuturos (m) esse Pl. mensuros (m) esse locuturas (f) esse (ca vor vorbi) mensuras (f) esse (ca vor masura) locutura (n) esse mensura (n) esse

PERFECT
Conj I, II,III, IV: tema supinului + esse Exemple de conjugare
CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV: conatum esse ( a fi incercat; ca a incercat; ca au incercat) tuitum esse (a fi pazit; ca a pazit; ca au pazit) locutum esse (a fi vorbit; ca a vorbit; ca au vorbit) mensum esse (a fi masurat; ca a masurat; ca au masurat)

Este substantiv verbal. Se declina dupa declinarea a II-a numai la singular.

Nu are nominativ.

Conj I, II: tema prezentului + -nd- + term. decl. A II-a sg. Conj III, IV: tema prezentului + -end- + term. decl. A II-a sg. Exemple de declinare
Conj I, tema prezentului CONA N. ------------------G. conandi (de a incerca) D. conando (spre a incerca) Ac. ad conandum (pentru a incerca) Abl. conando (incercand) Conj III , tema prezentului LOQ Conj II, tema prezentului TUE N. -----------------G. tuendi (de a pazi) D. tuendo (spre a pazi) Ac. ad tuendum (pentru a pazi) Abl. tuendo (pazind) Conj IV, tema prezentului MENTI

N. G. D. Ac. Abl.

------------------loquendi (de a vorbi) loquendo (spre a vorbi) ad loquendum (pentru a vorbi) loquendo (vorbind)

N. G. D. Ac. Abl.

-----------------mentiendi (de masura) mentiendo (spre a masura) ad mentiendum (pentru a masura) mentiendo (masurand)

PARTICIPIU

PREZENT
Este adjectiv verbal. Se declina complet dupa declinarea a III-a parisilabica Conj I, II: tema prezentului + -ns la N. sg -ntis la G. sg Conj III, IV: tema prezentului + -ens la N. sg -entis la G. sg
Conj I, tema prezentului CONA Sg. N. conans (m, f, n) (cel,cea) care incearca, chemand G. conantis (m, f, n) a celui, a celei care incearca D. conanti (m, f, n) celui, celei care incearca, pt. cel, cea care incearca Ac. conantem (m, f), conans (n) pe cel, pe cea care incearca Abl. conante (m, f, n) (de, de la etc) cel, cea care incearca Pl. N. G. D. Ac. Abl. conantes (m, f) conantia (n) (cei, cele) care incearca, chemand conantum (m, f, n) a celor, care incearca conantibus (m, f, n) celor care incearca, pt. cei, cele care incearca conantes (m, f), conantia (n) pe cei, pe cele care incearca conantibus (m, f, n) (de, de la etc) cei, cele care incearca

Conj II, tema prezentului TUE Conj III, tema prezentului LOQU Sg. N. tuens (m, f, n) Sg. N. loquens (m, f, n) G. tuentis (m, f, n) G. loquentis (m, f, n) D. tuenti (m, f, n) D. loquenti (m, f, n) Ac. tuentem (m, f), tuens (n) Ac. loquentem (m, f), loquens (n) Abl. tuente (m, f, n) Abl. loquente (m, f, n) Pl. N. G. D. Ac. Abl. tuentes (m, f) tuentia (n) tuentum (m, f, n) tuentibus (m, f, n) tuentes (m, f), tuentia (n) tuentibus (m, f, n) Pl. N. G. D. Ac. Abl. loquentes (m, f) loquentia (n) loquentum (m, f, n) loquentibus (m, f, n) loquentes (m, f), loquentia (n) loquentibus (m, f, n)

Conj IV, tema prezentului METIE Sg. N. metiens (m, f, n) G. metientis (m, f, n) D. metienti (m, f, n) Ac. metientem (m, f), metiens (n) Abl. metiente (m, f, n) Pl. N. G. D. Ac. Abl. metientes (m, f) metientia (n) metientum (m, f, n) metientibus (m, f, n) metientes (m, f), metientia (n) metientibus (m, f, n)

VIITOR
Este adjectiv verbal. Se declina ca adjectivele de clasa I cu trei terminatii Conj. I, II, III, IV tema supinului + -ur- + -us, -a , -um CONJ. I: sg. cunaturus, -a, -um care va incerca pl. cunaturi, -ae, -a care vor fi incerca CONJ. II: sg. tuiturus, -a, -um care va pazi pl. tuituri, -ae, -a care vor pazi CONJ. III:voc sg. locuturus, -a, -um care va vorbi pl. locuturi, -ae, -a care vor vorbi CONJ. IV: sg. mensurus, -a, -um care va masura pl. mensuri, -ae, -a care vor masura

PERFECT
Conj I, II,III, IV: tema supinului + -us, -a , -um Este adjectiv verbal. Se declina ca adjectivele de clasa I cu trei terminatii Exemple de conjugare
CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV: conatus, -a , -um (incercat/a ) tuitus, -a , -um (pazit/a ) locutus, -a , -um (votbit/a) mensus, -a , -um (masurat/a )

SUPIN
Conj I, II,III, IV: tema supinului + um la Ac. si u la Abl. Exemple de conjugare
CONJ. I: Abl. Ac. conatum (pentru a incerca; ca sa incerce) conatu (de incercat)

CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV:

Ac. Abl. Ac. Abl. Ac. Abl.

tuitum tuitu locutum locutu mensum mensu

(pentru a pazi; ca sa pazeasca) (de pazit ) (pentru a vorbi; ca sa vorbeasca) (de votbit) (pentru a masura; ca sa masoare) (de masurat )

S-ar putea să vă placă și