Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCITIU APLICATIV

DESFASURAREA FURTUNULUI

Echipa:

De cte 2 concuren]i 2 furtunuri tip D, o ]eav\

Material necesar:

Condi]ii de joc: Solul s\ fie dur Conduce: Un profesor

Cmpul de joc: Se vor trasa liniile de marcaj conform schi]ei al\turate Anotimp: Scop: Orice anotimp. Pe timpul iernii se prefer\ desf\[urarea concursului n sala de sport, acolo unde este posibil. Cuplarea furtunurilor Jocul n echip\

Desf\[urare: Cei doi juc\tori stau n spatele liniei de start. La semnalul de start dat de profesor, cei doi juc\tori vor alerga spre groapa de nisip (dac\ nu se poate asigura, groapa de nisip poate fi marcat\ prin dou\ linii, conform schi]ei al\turate), pe care o vor s\ri. Juc\torul nr.1 va apuca [i cap\tul furtunului nainte de a s\ri groapa de nisip. Dup\ ce au s\rit groapa de nisip, juc\torul nr.1 va cupla cele dou\ furtunuri [i va alerga spre linia final\, iar juc\torul nr.2 va cupla ]eava la cel de-al doilea furtun, dup\ care va alerga spre linia final\ cu ]eava n mn\, desf\ [urnd furtunul. Juc\torul nr.2 se va opri n fa]a liniei finale, iar juc\torul nr.1 se va a[eza n spatele lui ]innd de furtun. Se va declara nving\toare echipa (echipele) care a (au) ob]inut cel mai mare punctaj. C\lcarea fiecarei linii (nisipului) de la groapa de nisip se depuncteaz\ cu 5 secunde pentru fiecare concurent. Descalificare: Dep\[irea liniei de start

LINIA FINALA

FURTUN TIP D 20 m TEAVA DESFASURAT IN PANGLICA

GROAPA DE NISIP

0,50 m

20 m

FURTUN TIP D DESFASURAT IN PANGLICA

START JUCATORUL NR.1 SCHITA CIMPULUI DE JOC JUCATORUL NR.2