Sunteți pe pagina 1din 1

Medicul recolteaza cu sau fara anestenelocala,recolteaza lichidul in conditii de perfecta asepsie ,aspira lichidul,cu seringa,retrage acul ,dezinfecteaea locul'dupa

car,e assist: Med, va aplica un pansament steril Ingrij irea pacienurlui :, -repaus lapattT{'de ore -aplicarea unui bandaj elastio pentru prwenirea henmtomului -plrnga cu gheata la niv. Articulatiei punctionate pt prevenirea inflarnatiei
si

durerii.