P. 1
Normativ Proiectare, Executie Invelitori Acopierisuri

Normativ Proiectare, Executie Invelitori Acopierisuri

|Views: 64|Likes:
Published by osteanu
Profilul forajelor F1-F4 centrala biogaz 042010.pd
Profilul forajelor F1-F4 centrala biogaz 042010.pd

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: osteanu on Jul 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA ÎNVELITORILOR ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ LA CLĂDIRI (REVIZUIRE ŞI COMPLETARE NORMATIV NP 069-2002

)
Contract:405/2009 Faza: Redactarea: Beneficiar: Director General INCD URBAN - INCERC, conf.univ.dr.arh.Vasile Meiţă___________________________________________________ Director Ştiinţific Construcţii INCD URBAN-INCERC, dr.ing.Emil Sever Georgescu___________________________________________________ Director Sucursală INCERC Bucureşti, ing.Claudiu Matei ___________________________________________________ 2 II MDRT

Şef Secţie – Chimia Construcţiilor şi Protecţia Mediului, dr.ing.Irina Popa Şef Proiect, ing.Sergiu Melinte _________________________________________________________ _____________________________________________

- iunie 2012

Colectiv de specialişti

arh.Eugen Popescu ing.Sergiu Melinte arh.Vincenţiu Toma ing.Silviana Ursu ing.Mariana Melinte dr.ing. Horia Alexandru Petran ing.Claudiu Lucian Matei dr.ing.Marta Zaharia dr.arh.Ana Maria Dabija dr.ing.Horia Asanache

2

CUPRINS pag.
CAPITOLUL I: Prevederi generale asupra învelitorilor acoperişurilor în pantă SECŢIUNEA 1:Obiect SECŢIUNEA a 2-a:Domeniul de aplicare SECŢIUNEA a 3-a: Elemente caracteristice definitorii privind acoperişurile în pantă şi a sistemelor de învelitoare aferente SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea SECŢIUNEA a 5-a: Principii privind execuţia SECŢIUNEA a 6-a: Urmărirea comportării în exploatare şi întretinerea învelitorilor CAPITOLUL II: Prevederi şi principii privind învelitorile din panouri metalice profilate sau profilat-amprentate SECŢIUNEA 1:Obiect SECŢIUNEA a 2-a:Caracteristici generale SECŢIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea învelitorilor din panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate SECŢIUNEA a 5-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru panourile metalice profilate şi profilat-ambutisate SECŢIUNEA a 6-a: Principii privind execuţia învelitorilor din panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate CAPITOLUL III: Prevederi şi principii privind învelitorile din panouri nemetalice profilate SECŢIUNEA 1:Obiect SECŢIUNEA a 2-a:Caracteristici generale SECŢIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea învelitorilor din panouri nemetalice profilate SECŢIUNEA a 5-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru panourile nemetalice profilate SECŢIUNEA a 6-a: Principii privind execuţia învelitorilor din panouri nemetalice profilate CAPITOLUL IV: Prevederi şi principii privind învelitorile din panouri prefabricate, complexe, termoizolate SECŢIUNEA 1:Obiect SECŢIUNEA a 2-a:Caracteristici generale SECŢIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea învelitorilor din panouri prefabricate, termoizolate SECŢIUNEA a 5-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru panourile prefabricate, Termoizolate SECŢIUNEA a 6-a: Principii privind execuţia învelitorilor din panouri prefabricate, termoizolate CAPITOLUL V: Prevederi şi principii privind învelitorile cu membrane hidroizolante SECŢIUNEA 1:Obiect SECŢIUNEA a 2-a:Caracteristici generale SECŢIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea învelitorilor cu membrane sau pelicule hidroizolante SECŢIUNEA a 5-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru membrane sau pelicule hidroizolante SECŢIUNEA a 6-a: Principii privind execuţia învelitorilor cu membrane sau pelicule hidroizolante CAPITOLUL VI: Prevederi şi principii privind învelitorile din foi metalice plane SECŢIUNEA 1:Obiect SECŢIUNEA a 2-a:Elemente definitorii, caracteristici generale SECŢIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea învelitorilor cu foi metalice plane SECŢIUNEA a 5-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale a învelitorilor cu foi metalice plane SECŢIUNEA a 6-a: Principii privind execuţia învelitorilor din foi metalice plane 4 4 4 5 8 11 15 17 17 17 19 19 21 22 26 26 26 27 27 27 28 30 30 31 32 32 33 33 35 35 35 36 37 38 39 40 40 40 41 42 43 43

3

CAPITOLUL VII: Prevederi şi principii de realizare a învelitorilor din elemente plane suprapuse SECŢIUNEA 1:Obiect SECŢIUNEA a 2-a:Elemente definitorii, caracteristici generale SECŢIUNEA a 3-a: Niveluri de performanţă SECŢIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale SECŢIUNEA a 5-a: Principii privind priectarea învelitorilor cu elemente plane suprapuse SECŢIUNEA a 6-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru elemente plane suprapuse SECŢIUNEA a 7-a: Principii privind execuţia învelitorilor cu elemente plane suprapuse

46 46 46 47 48 49 51 51

CAPITOLUL VIII: Prevederi şi principii de realizare a învelitorilor din elemente tip ţigle şi olane 57 SECŢIUNEA 1:Obiect 57 SECŢIUNEA a 2-a: Caracteristici generale 57 SECŢIUNEA a 3-a: Niveluri de performanţă 58 SECŢIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale 59 SECŢIUNEA a 5-a: Principii privind priectarea învelitorilor cu elemente tip ţigle şi olane 59 SECŢIUNEA a 6-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru elementele tip ţigle şi olane 60 SECŢIUNEA a 7-a: Principii privind execuţia învelitorilor cu elemente tip ţigle şi olane 60 CAPITOLUL IX: Prevederi şi principii de realizare a învelitorilor din materiale locale, tradiţionale, manufacturate SECŢIUNEA 1:Obiect SECŢIUNEA a 2-a: Caracteristici generale SECŢIUNEA a 3-a: Niveluri de performanţă SECŢIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale SECŢIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea învelitorilor din materiale locale, manufacturate SECŢIUNEA a 6-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale ale învelitorilor celulozice SECŢIUNEA a 7-a: Principii privind execuţia învelitorilor celulozice CAPITOLUL X: Prevederi şi principii de realizare a învelitorilor cu elemente de vitraj 70 SECŢIUNEA 1:Obiect SECŢIUNEA a 2-a: Elemente definitorii privind sistemul de învelitoare SECŢIUNEA a 3-a: Niveluri de performanţă SECŢIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale SECŢIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea învelitorilor cu elemente de vitraj SECŢIUNEA a 6-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale ale elementelor de vitrare SECŢIUNEA a 7-a: Principii privind execuţia ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 63 63 63 64 64 65 66 67

70 70 71 71 72 72 73 74 77 78

4

Elaborat de: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII.2 Prezentul normativ cuprinde: a) elemente definitorii ale acoperişurilor în pantă cu prezentarea şi definirea categoriilor de învelitori. supuse acţiunii agenţilor de mediu natural şi antropic. organelor de avizare şi control. Art. executarea şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă. Art. executanţilor şi beneficiarilor (utilizatorilor) precum şi verificatorilor şi experţilor tehnici. industriale şi agricole. din domeniul clădirilor civile.4 Prevederile prezentului normativ se adresează proiectanţilor.NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA. SECŢIUNEA a 2-a: Domeniul de aplicare Art. în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările ulterioare. executarea şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri. din care face parte învelitoarea. URBANISM SI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-INCERC” SUCURSALA INCERC BUCUREŞTI Aprobat de: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI Cu ordinul nr. b) reparaţii ale învelitorilor acoperişurilor existente. Art. EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA ÎNVELITORILOR ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ LA CLĂDIRI (REVIZUIRE ŞI COMPLETARE NORMATIV NP 069-2002) Contract: Faza: Redactarea: Beneficiar: Indicativ: 405/2009 2 II MDRT CAPITOLUL I: Prevederi generale asupra învelitorilor acoperişurilor în pantă SECŢIUNEA 1: Obiect Art.6 Prezentul normativ nu se referă la: a) hidroizolaţii la construcţii cu acoperişuri tip terase.1 Prezentul normativ stabileşte elemente caracteristice privind proiectarea. ca ansamblu. Art. b) principii privind proiectarea.3 În cadrul prezentului normativ se fac referiri şi la acoperiş. c) cerinţe de calitate privind învelitorile acoperişurilor în pantă. d) anexe. a HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii cu completările şi modificările ulterioare precum şi a reglementărilor europene.5 Prevederile prezentului normativ se referă la: învelitorile acoperişurilor cu pantă a clădirilor noi şi refacerii învelitorilor acoperişurilor existente. 5 .

8 Terminologie: a) acoperiş: subansamblu funcţional-constructiv format din elemente de construcţie şi componente structurale şi nestructurale. înclinată sau curbă.VIII. orizontală. b) panouri nemetalice profilate sau profilat-amprentate – învelitori semicontinue – Cap. cu suprapunerile sudate). e) foi metalice plane – învelitori semicontinue – Cap. b) versanţi cu suprafaţă curbă: cu o singură curbură şi cu dublă curbură. sunt realizate din: a) panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate – învelitori semicontinue – Cap.X. bituminoase. c) panouri prefabricate termoizolate – învelitori semicontinue sau continue – Cap.IX. manufacturate – învelitori discontinue – Cap. rezultată din terminaţia unui versant. continuă (într-un singur plan) şi versanţi cu suprafaţă plană.10 Tipuri de intersecţii ale suprafeţelor versanţilor: a) coamă: delimitarea aflată la cota superioară a acoperişurilor. 6 .7 Învelitorile acoperişurilor în pantă.IV.Art. f) folie protecţie-anticondens: folie sau membrană subţire. termoizolate. b) învelitoare: componentă exterioară a acoperişului care protejează clădirea împotriva acţiunii factorilor de mediu exterior. prevăzută şi montată sub învelitorile discontinue.VI.VII. d) membrane şi pelicule hidroizolante – învelitori continue – Cap.III. Art. i) elemente vitrate specifice acoperişurilor în pantă – învelitori discontinue sau semicontinue – Cap. cu suprapunerile etanşe). îmbinate prin falţ şi din panouri metalice profilate şi panouri prefabricate. care asigură scurgerea apelor meteorice şi necesită prevederea foliei tip anticondens.II. g) elemente tip ţigle sau olane – învelitori discontinue – Cap. e) învelitoare discontinuă: învelitoare din materiale/produse pozate şi montate prin suprapuneri. intersecţia a doi versanţi sau a unui versant cu un element constructiv vertical. g) panta unui acoperiş/versant de acoperiş este determinată de linia de cea mai mare pantă. f) elemente plane suprapuse – învelitori discontinue – Cap. realizat în scopul de a închide şi proteja clădirea la partea ei superioară (peste ultimul nivel construit) împotriva acţiunilor factorilor de mediu. locale. Art. h) materiale tradiţionale. c) învelitoare continuă: învelitoare din produse (aplicate prin lipiri/suduri) care asigură etanşeitatea faţă de apa meteorică cu presiune hidrostatică (de exemplu:numai învelitorile realizate cu membrane hidroizolante. SECŢIUNEA a 3-a: Elemente caracteristice definitorii privind acoperişurile în pantă şi a sistemelor de învelitoare aferente Art. la care se referă prezentul normativ. d) învelitoare semicontinuă: învelitoare din produse (montate prin suprapuneri sau prin îmbinări) care asigură etanşeitatea faţă de apa meteorică fără presiune hidrostatică (de exemplu:invelitorile realizate din foi metalice plane.V.9 Tipuri de suprafeţe – versant: a) versanţi cu suprafaţă plană: versanţi cu suprafaţă plană. b) vârf de coamă: punctul superior al intersecţiei a două suprafeţe versant a căror coamă are o înclinaţie (nu este orizontală) sau punctul superior al intersecţiei mai multor versanţi (punct care formează cota cea mai mare a versanţilor generatori). impermeabilă la apă dar permeabilă la vapori. discontinuă (cu rupere de pantă şi/sau cu rupere de nivel sau cu rupere de nivel şi pantă).

) care implică decuparea invelitorii şi montarea acestor elemente prevăzute cu rebord şi sisteme de asigurare a scurgerii şi contra pătrunderii apelor meteorice. antene. d) margine de versant: delimitarea laterală spre exterior a versantului ce poate fi liberă sau cu opritor longitudinal (tip atic sau pazie. etc. Art. (2) Panta acoperişurilor cu versanţi cu suprafeţe curbe (determinată de linia de cea mai mare pantă): reprezintă panta determinată de tangenta la planul curb cu planul orizontal exprimată în procente (%). se exprimă în procente (%). trebuie să respecte pantele minime şi maxime admise pentru tipurile de produse/materiale de învelitoare din care sunt realizate.). dreaptă sau curbă.). lucarne. scări pentru circulaţia pe linia de pantă. orizontală sau înclinată. d) direcţia şi viteza vânturilor dominante (sens de montaj. executat din elemente ce conduc scurgerea apelor pe linia de pantă. tabachere. panta se măsoară. (4) Pantele acoperişurilor trebuie să fie în acord cu: a) sistemul de învelitoare (produs/material şi mod de îmbinare/fixare şi de asigurare a etanseităţii. părţi sau elemente de construcţie ce depăşesc planul acoperişului/învelitorii). ventilare şi/sau de acces (luminatoare. e) asigurarea scurgerii apelor pe folia anticondens (pentru invelitorile discontinue şi după caz. a două suprafeţe versant (plane sau curbe). la nivelul acesteia se produce deversarea/scurgerea apelor pluviale (cu scurgere liberă sau cu preluare şi dirijare prin jgheab). Art. asezarea sau alunecarea zăpezii. c) de iluminare. pentru instalaţii (coşuri de fum. la tangenta din punctul inferior şi superior al planului curb (pantă maximă şi minimă). ventilaţii ale coloanelor de scurgere a apelor menajere. paratonere. după caz). e) accesorii proprii învelitorilor (piese de ventilare a spaţiului aflat sub învelitoare. a celor semicontinue). d) de siguranţă/securitate la accesul pe învelitoare (elemente de fixare a corzilor de asigurare. ferestre de mansardă. etc. Art. suporţi pentru instalaţii electrice. ventilaţii. stabilirea sistemului de montare şi fixare). e) streaşină: delimitarea inferioară a suprafeţei unui versant. b) funcţionale. f) sistemul de acces pe acoperiş. aflată la cota cea mai mică a versantului. etc. b) zona climatică de amplasare (mărimea previzibilă a depunerilor de zăpadă. etc.c) dolie: intersecţia inferioară. prevederea şi demensionarea sistemului parazăpezi. c) regimul debitelor pluviale medii şi maxim previzibile (stabilirea alcătuirii si dimensionării modului de colectare şi evacuare a apelor pluviale). la interior. podine.).13 7 . (3) Pantele acoperişurilor inclusiv pantele rezultate la intersecţia dintre planurile diferiţilor versanţi. de fragmentare/disipare a gheţii şi zăpezii.11 Elemente ce penetrează planul acoperişului/învelitorii: a) constructive (corpuri.12 Pantele acoperişurilor (1) Panta acoperişurilor cu versanţi cu suprafeţe plane (determinată de linia de cea mai mare pantă): reprezintă diferenţa de nivel dintre cota inferioară şi cea superioară a unui versant de acoperiş raportată la lungimea proiecţiei versantului.

câmpuri magnetice. şocuri mecanice. temperaturi scăzute şi ridicate. montate la distanţe prestabilite. etanşe. trăsnete. închise. cu sau fără spatii intre elemente (maxim 5 cm). metalice sau din beton armat (prefabricat). c) discontinuă:elemente lineare (rigle/profile) din lemn.14 Spaţii construite. mucegaiuri. zăpadă. incendiu interior sau exterior. închise. lambă şi uluc sau cu elemente speciale de îmbinare sau planşeu din beton armat. sunt: a) mecanici: greutăţi proprii de exploatare. conform necesităţilor utilizatorilor: această categorie de spaţii necesită un acoperiş termoizolat. realizate cu membrane hidroizolante la care structura termoizolantă se prevede/aplică la interior. cu suport continuu semicontinuu sau discontinuu. din panouri prefabricate. etanşă: constituie tipuri mai puţin răspândite de acoperişuri. acoperite (1) Spaţii acoperite. sub şi/sau între elementele de susţinere a învelitorii (căpriori. condiţionate termic. care necesită numai învelitoare pentru protecţie la intemperii şi pentru a diminua efectul radiaţiei termice de vară (învelitoarea poate fi prevăzută cu suprafaţa exterioară termoreflectantă sau se poate concepe un acoperiş termoizolat). (3) Acoperişuri cu panouri de învelitoare termoizolate: constituie tipurile de acoperişuri.17 8 . Art. cu învelitori continue. e) biologici: bacterii. cutremure. cu suport rigid sau semielastic. cu învelitori semicontinue sau discontinue. explozii. deschise. vegetaţii (rădăcini) insecte. c) termici: variaţii ale temperaturii aerului interior şi exterior. la care structura termoizolantă se prevede/aplică la interior. Art. solvenţi. (2) Acoperişuri cu învelitoare continuă. cu sau fără strat/straturi de aer ventilat) se va face în funcţie de condiţiile interioare de microclimat (valorile necesare ale parametrilor higrotermici) şi de caracteristicile mediului exterior (în general în sezonul rece). d) chimici: umiditatea aerului. baze şi săruri din mediul exterior sau interior. apa de condens. sub şi/sau între elementele de susţinere a suportului învelitorii. Suprafaţa suportului învelitorii poate fi: a) continuă: astereală din lemn sau plăci fibrolemnoase îmbinate prin falţ. dilatări şi contracţii termice blocate. animale (rozătoare).15 Acoperişuri termoizolate (1) Acoperişuri cu învelitoare şi structură termoizolantă: constituie tipurile cele mai răspândite de acoperişuri.Suportul învelitorilor reprezintă componenta constructivă asociată produselor/ materialelor ce formează învelitoarea şi modului de montare/fixare a acestora. cu învelitori semicontinue. SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea Art. concepţia şi dimensionarea structurii termoizolante (termoizolaţie şi barieră contra vaporilor. (3) Spaţii acoperite. apa meteorică. acizi. vânt. b) semicontinuă:astereală din lemn montată. radiaţii emise din procesul de exploatare/utilizare. apa din procesul de exploatare/utilizare.16 Agenţii ce pot acţiona asupra acoperişurilor şi învelitorilor. elemente prefabricate din beton armat (inclusiv din lemn uşor). ce nu necesită condiţionarea termică. Art. termoizolate. presiuni ale maselor de apă. b) electromagnetici: radiaţii solare de diferite lungimi de undă (IR şi UV). şocuri termice. rigle). (2) Spaţii acoperite. curenţi vagabonzi. cu suport discontinuu.

d) panta acoperişurilor cu mai mulţi versanţi. f) prevederea de accesorii parazăpezi care sunt de tip local (element de învelitoare având conformare specială. acestea sunt utile şi pentru protecţia sistemului de preluare şi evacuare a apelor pluviale (jgheaburi). i) prevedera accesului pe acoperiş. adiacente sau cuprinse în planul învelitorii (streaşină. titan-zinc sau pelicule rezistente la coroziune). b) specificaţii tehnice (Agremente Tehnice. străpungeri. jgheaburi. dimensionarea şi montarea acestora în funcţie de pantă. fişe tehnice. dispuşi la cote diferite. coamă. cu respectarea condiţiilor specifice acestor categorii de clădiri. Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice. (3) Condiţii privind drenarea (dirijarea. accesoriile parazăpezi se vor prevădea la toate acoperişurile a căror streaşină se află deasupra zonelor de circulaţie. a cerinţelor şi exigenţelor de calitate (cerute sau stabilite de proiectant cu acordul investitorului) corelate cu structura şi funcţionalitatea clădirii (spaţiilor de sub acoperiş). a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii. şenouri. etc. distinct pentru învelitoare şi/sau acoperiş în ansamblu. e) conceperea acoperişului astfel ca zonele de descărcare a zăpezii/gheţii de pe acoperiş la nivelul solului să nu afecteze circulaţia şi utilizarea nivelurilor inferioare. se vor avea în vedere măsurile specifice de rezistenţă/protecţie a produselor/materialelor de învelitoare precum şi accesoriilor aferente şi sistemelor de montare/fixare. complexităţii şi/sau amploarei).). în conformitate cu prevederile în vigoare privind calitatea diferitelor produse. deasupra altor acoperişuri aflate sub streaşină. atice. g) prevederea de instalaţii paratrăsnet (cu sistemele de ancorare/fixare aferente). împotriva coroziunii (acoperirea elementelor metalice cu aluzinc. d) documentaţia tehnico-economică privind învelitorile clădirilor de patrimoniu şi/sau monumente istorice se va elabora conform prevederilor prezentului normativ.Principii generale (1) Condiţii generale: a) documentaţia tehnico-economică se va întocmi în baza prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii. h) la acoperişurile clădirilor situate în mediul marin şi în medii industrial agresive. dolie. 9 . c) structura de câmp curent cu sistemul de montare-fixare. toate valabile cu completările şi modificările ulterioare. după caz (în funcţie de cerinţe/necesităţi datorate importanţei. se va elabora în baza temei program (analizate şi însuşite de proiectant). fără obstacole de pe versant pe altul (fără deteriorarea acoperişului şi învelitorii versantului inferior). a HG 28/2008 privind documentaţia tehnico economică şi a HG 622/2004 privind produsele pentru construcţii. să permită descărcarea (alunecarea zăpezii). b) documentaţia tehnico-economică se va elabora. date emise de producător.) privind produsul de învelitoare preconizat. receptor pluvial. (2) Condiţii particulare: la stabilirea tipului de învelitoare se vor avea în vedere: a) definirea condiţiilor geoclimatice de amplasare a clădirii. proiectare şi calcule”. etc. console metalice) sau continue (grilaje metalice) ce se prevăd la versanţi cu pantă >30% (fabricanţii de produse de învelitoare indică. prin elemente de iluminare. ventilate şi/sau acces prevăzute in planul acoperişului/învelitori sau prin cale de acces exterioară. c) documentaţia tehnico-economică privind învelitoarea şi/sau acoperişul în ansamblu. în corelare cu elementele constructive şi accesoriile perimetrale. lungime versant şi zonare geografică). ruperi de pantă. colectarea şi evacuarea) apelor meteorice de pe învelitorile acoperişurilor: a) conceperea şi dimensionarea elementelor de colectare şi evacuare a apelor pluviale de pe acoperiş se vor face în conformitate cu prevederile din SR EN 12056-3:2002 „Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor.

fixare mecanică. la toate combinaţiile de acţiuni susceptibile de a se produce în timpul utilizării (existenţei). greutăţi proprii. cerinţe şi metode de incercare”. Cerinţe şi încercari”). CR 1-1-3-2005 „Cod de proiectare. etc. în vigoare (SR EN 607:2006 „ Jgeaburi de streaşină din PVC-U. SR EN 1462:2006 „ Cârlige pentru jgheaburi de streasină. Greutăţi specifice. reveniri şi compresiuni repetate. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor.18 Condiţii de calitate. Greutăţi specifice. rezistenţa la oboseală din încovoieri. SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 şi a SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 „Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. (4) Condiţii privind detaliile de execuţie: a) se vor elabora în baza prevederilor emise de producătorul şi/sau furnizorul de produse sau de sistem. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”. Partea 1-1: Acţiuni generale. încărcări din exploatare pentru construcţii. b) în cazul în care nu există anumite detalii sau nu sunt aplicabile în contextul proiectului. având drept criteriu de performanţă rezistenţa la smulgere a elementelor de învelitoare şi/sau a ancorajelor. Această cerinţă cuprinde următoarele condiţii tehnice şi criterii (parametri) de performanţă aferente: a) aptitudinea de exploatare: limitarea deformaţiilor şi/sau degradărilor sub acţiunea sarcinilor verticale uniform repartizate şi/sau sarcinilor concentrate având drept criteriu de performanţă săgeata maxim previzibilă. (2) Securitatea la incendiu: se exprimă prin condiţii tehnice privind ansamblul proprietăţilor produselor şi materialelor ce compun învelitoarea în relaţie cu structura suport privind iniţierea. b) performanţele de comportare la foc interior şi exterior (clase de reacţie la foc. c) durabilitatea structurală. NP082-2004 „Cod de proiectare. greutăţi proprii. realizate din foi metalice”. încărcări utile pentru clădiri”. Definitii. NP05-2003 „Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn” şi a Standardelor SR EN 1991-1-1:2004 „Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. alungiri. de rezistenţă la foc şi de performanţă la foc exterior): (i) acoperişurile şi învelitorile vor îndeplini cerinţele privind performanţa la foc ca element cu rol de separare a focului din interior.b) produsele care alcătuiesc sistemul de drenare (jgheaburi. încovoieri. pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale (1) Rezistenţă mecanică şi stabilitate: se exprimă prin condiţii tehnice privind siguranţa constructivă şi de utilizare a elementelor învelitorii precum şi a acoperişului în ansamblu. alungirea la rupere din întindere. potrivit prevederilor 10 . Art. asigurate prin proiectare. uniform repartizate şi/sau concentrate sau sub efectul variaţiilor termice având drept criterii de performanţă: rezistenţa la încovoiere. rezistenţa îmbinărilor şi a sistemelor de fixare a elementelor de învelitoare la mişcări. d) proiectarea acoperişurilor şi învelitorilor se va face în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006 „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri”. existente. lipire. SR EN 612:2006 „ Jgeaburi de streaşină cu pereţi frontali rigidizaţi cu bordaj şi burlane pentru apa pluvială cu îmbinări petrecute. se vor concepe detaliile necesare în spiritul reglementărilor şi a detaliilor specifice. deplasări repetate din acţiuni termice. Anexă naţională”. Acţiunea vântului”. sau combinat). Partea 1-1: Acţiuni generale. deformaţii instantanee. limitarea deformaţiilor şi/sau degradărilor produse de deplasările suportului şi/sau elementelor de învelitoare sub acţiunea sarcinilor verticale şi/sau orizontale. b) capacitatea de rezistenţă şi stabilitate: evitarea deformaţiilor şi/sau degradărilor sub efectul sucţiunii şi presiunii vântului şi actiunii seismice prin asigurarea ancorării la suport (realizată prin îmbinare.. burlane) vor corespunde prevederilor standardelor de produs. higrotermice. reacţia şi propagarea unui incendiu: a) respectarea prevederilor stipulate în reglementarea tehnică privind securitatea la incendiu.

trepte. se vor îndeplini cerinţele reglementărilor privind securitatea la incendiu). susceptibile a se produce în timpul utilizării. podine. (iii) elementele/produsele combustibile ce compun învelitoarea vor fi. în cazul lucrărilor de întreţinere. b) prevenirea alunecării (la circulaţie ocazională): pentru învelitori cu pantă mai mică de 30% nu este necesară prevederea de elemente suplimentare de siguranţă (podine. (ii) pentru învelitori se pun condiţii privind performanţele învelitorilor/acoperişurilor expuse la foc exterior (posibilitatea contactului dintre învelitoare şi foc exterior deschis: scântei. pane.) în conformitate cu SR EN 516:2006 „Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. d) acţiunea fiziologică: în cazul producerii unui incendiu. (vi) proiectarea instalaţiilor de paratrăsnet se realizează în conformitate cu Normativul privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului. (v) proiectarea.din reglementările de securitate la incendiu (Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc. cu modificările şi completările ulterioare. panouri solare. scări fixe. ignifugate. potrivit reglementărilor privind securitatea la incendiu (la stabilirea gradului de rezistenţă la foc/nivelului de stabilitate la foc a construcţiilor. etc. privind luarea în considerare sau nu a învelitorilor. pentru legarea centurii de siguranţă. având drept criteriu pe performanţă rezistenţa la perforare statică şi dinamică inclusiv la şocuri provocate de grindină. Instalaţii pentru acces pe 11 . pentru panourile de învelitoare şi pentru suportul învelitorii se impun cerinţe privind clasa de reacţie şi de rezistenţă la foc. aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor. Proiectare. etc. Partea 2: Coşuri de fum pentru aparate de încălzire etanşe”. etc.0 m. Partea 1: Coşuri de fum pentru aparate de încălzire neetanşe” şi SR EN 15287-2:2008 „Coşuri de fum. ţigară aprinsă) în concordanţă cu prevederile din SR ENV 1187:2003 (metode de încercare a acoperişurilor la expunerea la foc exterior) şi SR EN 13501-5+A1:2010 (clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţii. (iv) elementele suport combustibile din lemn (astereală.) în special pentru accesul la coşurile de fum (pentru verificarea şi curăţarea acestora) precum şi la alte elemente (ventilaţii. instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. căpriori. instalarea şi punerea în funcţiune a coşurilor de fum se realizează în conformitate cu SR EN 15287-1+A1:2011 – „Coşuri de fum. balustrade. şipci. dar se vor prevedea puncte de asigurare (ancorare). c) propagarea incendiului: în cazul învelitorilor combustibile cu suprafeţe mari (în acelaşi plan). se vor prevedea bariere sau zone incombustibile care să limiteze propagarea incendiului. Proiectare. etc.). în baza rezultatelor încercărilor de expunere la foc exterior). puncte de ancorare.) vor fi protejate la foc. corpuri incandescente. pentru respectarea condiţiilor minime de încadrare în gradul de rezistenţă la foc/nivelul de stabilitate la foc. (3) Siguranţă în exploatare: se exprimă prin condiţii tehnice privind siguranţa în exploatare la toate acţiunile maxime ce decurg din activitatea umană şi acţiuni ale mediului.1822/394/2004. pasiv sau reactiv. instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. construcţiilor şi turismului şi ministrului administraţiei şi internelor nr. obligatorii la acoperişurile cu înălţime la cornişa mai mare de 6. pentru învelitori cu pantă mai mare de 30% se vor prevedea sisteme de asigurare (podine. în măsura posibilităţilor. produsele de combustie (fum şi gaze rezultate din ardere) să nu afecteze utilizatorii (în timpul calculat pentru evacuare) prin efecte asupra ochilor. căilor respiratorii şi pielii. Această cerinţă cuprinde următoarele condiţii tehnice aferente învelitorii şi a componentelor/accesoriilor acesteia: a) siguranţa în utilizare: comportarea la acţiuni asupra învelitorilor.

lichid. mai accentuată la pante mai mari de 30%. etc. zinc-cupru. d) comportarea la agenţi climatici (variaţii de temperatură. a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii. (6) Economia de energie şi izolare termică: a) economia de energie: posibilitatea echipării acoperişului/învelitorii cu elemente/instalaţii pentru producerea de energie termică şi/sau electrică. f) rezistenţă la coroziune electrochimică a elementelor de învelitoare şi a sistemelor de ancorare: se va evita contactul direct între următoarele metale: zinc-oţel. podine. Pasarele. nisip. (3) Executantul va prelua frontul de lucru în baza procesului verbal. c) pe durata execuţiei. a HG 28/2008 privind documentaţia tehnico economică şi a HG 622/2004 privind produsele pentru construcţii. toate valabile cu completările şi modificările ulterioare. (4) Igienă. protecţie şi securitate a muncii. c) prevederea de accesorii parazăpezi obligatorii pentruu toate acoperişurile a căror streaşină se află deasupra zonelor de circulaţie şi deasupra altor acoperişuri aflate sub streaşină. rezistenţă la gelivitate. h) protecţia la atacul agenţilor biologici (ciperci. umiditate. trepte” şi SR EN 517:2006 „Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. 12 .acoperiş. cu personal calificat (dulgher. aluminiu-cupru. conform standardelor de produs. zgomotele emise de acoperiş sunt produse de variaţiile dimensionale ale elementelor de construcţie. rozătoare. b) izolare termică: posibilitatea prevederii de învelitori ce pot conferi performanţe privind izolarea termică (produse/materiale cu rezistenţă la transfer termic) sau ce pot diminua şocul termic (suprafeţe termoreflectante). etc. cu îndeplinirea tuturor exigenţelor impuse de natura lucrărilor. mucegaiuri. insecte. rezistenţă la radiaţii solare (IR. păsări. se vor adopta măsurile de prevenire. anticoroziv. aluminiu-oţel. acoperitor-invelitor.). Cârlige de siguranţă pentru acoperiş.) pe suprafaţa interioară sau exterioară a învelitorii: a) impermeabilitatea produselor şi absorbţie redusă de apă. UV). cenuşă. praf. sănătate şi mediu: se exprimă prin nivelul apariţiilor şi degajărilor de substanţe nocive sau insalubre (gaz. (2) Lucrările se vor executa de către firme cu experienţă în domeniu. e) rezistenţă la factorii corozivi ai mediului industrial şi/sau marin. b) zgomotul emis de elementele de acoperiş/învelitoare: cuprinde zgomotele emise spre interior. mucegai. radiaţii solare): stabilitate dimensională la variaţii de temperatură.19 Condiţii generale (1) Execuţia învelitorilor acoperişurilor se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.). b) pe durata exploatării nu se admit apariţii şi degajări de substanţe nocive şi/sau insalubre. ciuperci. prin prevedera de produse inerte faţă de aceştia sau protejate corespunzător. tinichigiu. hidroizolator). etc. g) diminuarea efectului de eroziune datorat acţiunilor particulelor solide asupra feţei superioare a învelitorii (praf. SECŢIUNEA a 5-a: Principii privind execuţia Art. de prevederile documentaţiei şi a reglementărilor specifice. absorbţie de apă redusă. oţel–cupru. aluminiu-zinc. de vibraţiile şi şuierăturile produse de învelitoare sub efectul vântului (vânt cu viteză mai mare de 10 m/s) şi de impactul ploii şi grindinei pe învelitoare. aluminiu-plumb. raportate la zgomotul (interior) de fond. aluminiu-staniu (cositor). (5) Protecţie împotriva zgomotului: a) izolare la zgomot aerian: se exprimă prin condiţii tehnice de atenuare a zgomotului aerian provenit din exterior şi/sau interior (exprimat pe domeniu de frecvenţe) având drept criteriu de performanţă nivelul de izolare la zgomot.

a spaţiilor perimetrale de circulaţie şi asigurarea zonei de lucru (plase. etc.22 Condiţii referitoare la suport şi de preluare a frontului de lucru (1) Suportul pe care se aplică învelitoarea va corespunde specificaţiilor din documentaţia tehnico-economică de execuţie. (8) Lucrările propriuzise de execuţie a învelitorii vor fi precedate de îndepărtarea din zona de lucru a tuturor materialelor şi deşeurilor inflamabile şi/sau combustibile. stabilite (neregularităţile locale se vor rectifica cu mortar de ciment aditivat sau cu răşini sintetice). şorţuri. înainte de începerea acestora. este util ca executantul să elaboreze o documentaţie/fişă tehnică privind pregătirea acestora (rezolvarea detaliilor ce nu se regăsesc în documentaţia de execuţie şi a unor eventuale neconcordanţe sau modificări. elemente auxiliare. c) asigurarea branşamentelor de apă şi energie electrică. la temperaturi pozitive). schele.(4) Începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de şantier. organizarea de şantier/punct de lucru precum şi masurile de protecţie şi siguranţă. Art. (2) Suprafaţa suportului trebuie să fie plană. 13 . elemente de fixare. copertine. de preluare şi scurgere a apelor pluviale.). (3) Suportul rigid (din beton) nu trebuie să comporte fisurări în planul suprafeţei (determinate prin calcul) sub acţiunea tuturor încărcărilor previzibile. conform prevederilor tehnologice specifice produselor/materialelor de învelitoare şi a reglementărilor privind protectia muncii. Art. orice neconcordanţă sau omisiune va fi semnalată spre rezolvare proiectantului de specialitate cu înştiinţarea beneficiarului.20 Condiţii privind pregătirea lucrărilor (1) Pentru lucrările de amploare şi de complexitate ridicată (recomandabil pentru suprafeţe >500 m2). etc. (2) Organizarea de şantier şi punerea acesteia în practică: a) asigurarea spaţiului şi utilităţilor aferente organizării de şantier. în acord cu proiectantul) şi elaborarea graficului de eşalonare a lucrărilor (pentru a nu se suprapune cu lucrări de alt specific). (fără vânturi puternice sau ploaie. parapeţi. (6) Executantul va întocmi împreună cu beneficiarul (şi cu proiectantul) procese verbale privind diversele faze ale execuţiei. străpungeri. în special privind asigurarea acceselor. în special pentru lucrările ascunse.).21 Condiţii climatice: Lucrările de execuţie ale învelitorii/acoperişului se vor desfăşura în condiţii climatice. Art. (7) Procurarea materialelor şi accesoriilor aferente se va face conform nivelurilor de calitate prevăzute în documentaţia tehnic-economică de execuţie şi/sau în caietul de sarcini. (4) Se va verifica poziţionarea şi calitatea conformării şi montării tuturor elementelor la care se raportează învelitoarea (elemente suport. a zonelor de depozitare şi de adoptarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor ce se impun. specifice lucrării. (5) Lucrările se vor executa în conformitate cu condiţiile şi prevederile documentaţiei tehnicoeconomice de execuţie şi a reglementărilor specifice în vigoare. b) protecţia muncitorilor privind spaţiile de acces în clădire. inclusiv a mijloacelor de ridicat. cu denivelări minime (maxim ± 1 cm la 2 m lineari). (9) La terminarea execuţiei se vor întocmi formele de recepţie a lucrării (cu eventuale observaţii ce vor fi însuşite şi operate de executant) în baza constatărilor şi verificărilor efectuate de o comisie alcătuită conform legislaţiei în vigoare.

26 Controlul calităţii lucrărilor (1) Verificări pe parcursul lucrărilor: a) calitatea suportului (calitatea produselor/materialelor şi execuţiei).18 (4) şi a celor din Legea 319-2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. (3) Se vor utiliza numai scule. aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. (3) Se vor lua măsurile corespunzătoare privind instalaţiile electrice (tablouri electrice. fără afectarea zonelor cu lucrări în curs de execuţie sau terminate. precum şi susţinerea instructajelor specifice domeniului.18. containere. a HG 300-2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. (4) Se vor respecta condiţiile privind lucrul la înălţime (şi în apropierea golurilor) iar lucrătorii vor fi atestaţi medical periodic „apt pentru lucrul la înălţime”.) să nu deterioreze suportul sau învelitoarea. de pante. etc. (3) Se vor lua măsuri ca dotările de lucru (utilaje de ridicat. totodată. (5) Se vor respecta condiţiile de siguranţă la montarea şi utilizarea schelelor şi a mijloacelor de ridicat.163/2007. unelte şi utilaje în perfectă stare de funcţionare.25 Condiţii privind protecţia şi igiena muncii (1) Se vor respecta prevederile reglementărilor privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. precum şi susţinerea instructajelor specifice domeniului. utilajele. a HG 971-2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. ţinându-se seama. (2) Se vor asigura căile de acces orizontale şi verticale. dispozitive de transport. (2) Montarea structurilor şi produselor/materialelor de învelitoare se va face pe zone şi sensuri determinate. în special.. butelii. împământate. înainte de începerea lucrărilor propriu-zise de învelitoare. se vor îndepărta toate materialele şi/sau deşeurile combustibile. în special la lucrările în care se utilizează foc deschis sau aparate de sudură.Art.). uneltele acţionate electric vor fi împământate şi alimentate prin conductori continui asiguraţi şi racordaţi la tablouri electrice verificate.24 Condiţii privind securitatea la incendiu (1) Se vor respecta prevederile reglementărilor în vigoare prezentate la Art. 14 . etc. (2) Măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se vor lua la punctul de lucru. a reglementărilor priivind prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. în zonele adiacente şi de depozitare. Art. (7) Dispozitivele.18 (2) precum şi măsurile de apărare împotriva incendiilor prevăzute de Norme generale de apărare împotriva incendiilor. de direcţia vântului dominant. paleţi. (6) Se vor lua măsurile ce se impun privind îndepărtarea deşeurilor şi sortarea acestora pe categorii de materiale în vederea reciclării. de căile de acces. etc. conductori. prezentate la Art. a HG 1091-2006 privind cerinţele de securitate şi sănătate la locul de muncă. transport şi de manipularea materialelor. Art. Art. a golurilor şi a zonelor de lucru împotriva accidentelor. prize.23 Condiţii de punere în operă (1) Se vor respecta reglementările specifice cerinţelor esenţiale de calitate menţionate la Art. căderilor de la înălţime.

în unele situaţii se pot solicita analize de laborator (laboratoare autorizate. lungime). de regulă. membranele hidroizolante în foi se depozitează sub formă de suluri (în poziţie verticală) pe platforme sau paleţi. trebuie.: prelate). b) la punctul de lucru depozitarea se va face în aceleaşi condiţii ca în depozite. caracteristici fizico-mecanice (rezistenţa la rupere la tracţiune. alungirea la rupere la tracţiune. dacă există suspiciuni. (3) Păstrarea şi depozitarea materialelor de învelitoare: condiţiile de păstrare şi depozitare a produselor sunt precizate de producătorii acestora în fişele tehnice de produs: a) în depozite. fixare. b) verificarea documentelor (procese verbale) privind controalele de calitate efectuate pe parcursul desfăşurării lucrărilor. (2) Controlul de calitate cuprinde următoarele verificări minimale: a) pentru produsele de învelitoare de tip discontinuu sau semicontinue: caracteristici geometrice (lungime. rezistenţa la factorii de mediu. caracteristici fizico-mecanice. Art.). flexibilitatea la temperaturi scăzute. după caz.28 Garanţia asupra execuţiei (1) Garantarea execuţiei corespunde calităţii materialelor componente structurii învelitorii şi manoperei de realizare. (5) Recepţia lucrărilor de învelitoare: recepţia lucrărilor se va executa în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. conform regulilor specifice pentru verificarea calităţii şi a prevederilor prezentei reglementări şi în conformitate cu prevederile din „Caiet de sarcini” (după caz). dacă există suspiciuni. urmărind corectitudinea şi calitatea modului de aplicare. în spaţii acoperite. respectate următoarele condiţii privind depozitarea: produsele în panouri sau foi metalice se depozitează în pachete sau în paleţi. forma profilaturilor şi a amprentărilor. asigurare şi de protecţie a produselor/materialelor de învelitoare. după caz). lăţime. calităţii şi manipulării acestora ca urmare a depozitării acestora.b) calitatea produselor/materialelor de învelitoare. b) în vederea verificării finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificări a eventualelor defecţiuni precum şi de finisare (unde este cazul). în spaţii acoperite. 15 . acoperire. dar fără obligativitatea spaţiilor acoperite (acoperire de protecţie provizorie. unde este cazul. după caz. c) poziţionarea şi fixarea în structura suport a pieselor înglobate. masă unitară. rezistenţa la sfâşiere/rupere din cui. de trecere (a elementelor de străpungere) şi a foilor anticondens (unde este cazul). grosime. etc. termenelor de valabilitate (unde este cazul) şi de garanţie emise de producător pentru fiecare lot de produse/materiale. lipire. Art. în spaţii acoperite. (2) Rectificări: a) rectificări locale. produsele din elemente plane sau trase şi/sau presate se depozitează în pachete sau în paleţi. b) pentru produsele hidroizolante în foi sau din elemente plane bituminoase: caracteristici geometrice (grosime. (4) Controlul calităţii la punerea în operă: la punerea în operă a materialelor/produselor se efectuează controlul (vizual) asupra menţinerii integrităţii. d) calitatea execuţiei pe etape/faze de lucru. pe etape/faze de lucru. acreditate) care să verifice/certifice nivelurile de calitate. (3) Verificare finală: a) verificarea de suprafaţă se va realiza vizual şi eventual prin tatonare. de ex. racordare.27 Condiţii privind calitatea lucrărilor (1) Recepţia produselor/materialelor de învelitoare: verificarea certificatelor de conformitate.

instalaţii de producere de energie). staţii electrice. după caz. şocuri sau mişcări (deplasări) neprevăzute (seism. b) intervalul poate fi micşorat pentru învelitorile la care degradările ar conduce la deteriorarea unor echipamente speciale (camere comandă. Art. (2) Condiţii de utilizare/exploatare: a) corecta utilizare în timp a acoperişului/învelitorii. cu respectarea măsurilor de întreţinere prevăzute. în vigoare.) şi instalaţiilor (paratonere. etc. necesar a fi efectuate o dată pe an. instalaţii degivrare. etc. jgheaburi. SECŢIUNEA a 6-a: Urmărirea comportării în exploatare şi întretinerea învelitorilor Art. acestea constau în general din lucrări de verificare şi curăţire a traseelor de scurgere. camere de calcul. c) orice intervenţie. se poate acorda garanţie diferenţiată pentru învelitoare şi produsele componente sistemului (folie anticondens. b) orice intervenţie neconformă. după caz. curătirea şi repararea. etc.29 Durabilitatea apreciată în utilizare constituie un criteriu estimativ. c) intervalul poate fi micşorat pentru învelitorile ce au fost supuse la sarcini. stabilit prin urmărirea în timp a bunei comportări în utilizare a materialelor de învelitoare puse corect în operă. preconizată. jgheaburi. fără intervenţii suplimentare sau modificări ale învelitorii iniţiale. colectare şi evacuare a apelor meteorice a coşurilor de fum şi de ventilare şi. (2) Verificarea şi repararea. burlane. a parazăpezilor şi paratonerelor. burlane).). Art. Art. 16 .31 Urmărirea comportării în exploatare se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice.32 Asigurarea urmăririi comportării în timp. a elementelor de acces. etc. în condiţii normale de utilizare a învelitorilor: se va face prin grija beneficiarului. Acest interval poate fi modificat în funcţie de condiţiile concrete pentru fiecare caz în parte. a elementelor de colecatre şi evacuare a apelor pluviale (dolii. de asigurare împotriva alunecării.(2) Garanţia de sistem acordată lucrărilor va corespunde cel puţin garanţiei minime oferite de producător pentru produsele de învelitoare (de regulă. accidente mecanice. de reparare a elementelor accesorii învelitorii (parazăpezi. proiectate şi executate. (de regulă la sfârşitul toamnei şi/sau începutul primăverii). o dată pe an. imprevizibile. conduce la anularea garanţiei acordate şi poate prejudicia funcţionarea corectă a învelitorii. jgheaburi. astfel: a) intervalul poate fi mărit dacă la două verificări succesive nu se constată degradări (nu la lucrări cu vechime mai mare de 10 ani). accidentale. după caz. de către sau sub suprevegherea executantului care a emis certificatul de garanţie.33 Măsuri curente de verificare şi intreţinere.30 Măsuri de întreţinere şi condiţii de utilizare/exploatare (1) Măsuri de întreţinere: a) măsurile de întreţinere periodică constau în acţiuni anuale sau semestriale. Art.). se va face cu acordul proiectantului de specialitate. b) măsuri de reparare/întreţinere necesare în cazul unor deteriorări/defecţiuni apărute din utilizarea defectuoasă a învelitorii sau din cauze naturale. 10 ani).). recomandabil la începutul primăverii: (1) Verificarea.

din care sunt fabricate panourile. precum şi din alte aliaje. Art. polietilenă (PE-F). aluminiu. b) Acoperiri cu film laminat: policlorură de vinil/plastisol (PVC-F). în următoarele tipuri şi sorturi (coduri) uzuale (există acopeiri şi cu alta tipuri de aliaje): tip Z tip ZA tip AZ tip A S 220 GD+Z S 220 GD+ZA S 250 GD+Z S 250 GD+ZA S 250 GD+AZ S 250 GD+A S 280 GD+Z S 280 GD+ZA S 280 GD+ AZ S 280 GD+ A S 320 GD+Z S 320 GD+ZA S 320 GD+ AZ S 320 GD+ A S 350 GD+Z S 350 GD+ZA S 350 GD+ AZ S 350 GD+ A S 550 GD+Z S 550 GD+ZA (3) Panourile metalice profilate din oţel acoperite la cald. poliester (SP). poliester modificat cu silicon (SP-S). din zinc sau cupru. polifluorură de viniliden (PVDF). cu aliaj 5% Al cu Zn (tip ZA). pot fi natur sau peliculizate cu pulberi sau cu film laminat din materiale polimerice. poliuretan (PUR). poliester modificat cu poliuretan (PUR-PA) sau cu poliester modificat cu poliamidă (SP-PA). aluminiu sau oţel inoxidabil”: a) Acoperiri cu pulberi: acrilic (AY). Specificaţie pentru produse autoportante de tablă de oţel. CAPITOLUL II: Prevederi şi principii privind învelitorile din panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate SECŢIUNEA 1: Obiect Art. de regulă. a suprafeţelor peliculizate (anticoroziv şi/sau decoraiv). oţel inoxidabil. polifluorură de vinil (PVF-F). caracteristici (1) Panouri metalice sunt alcătuite. b) discontinue-pentru învelitorile din panouri metalice profilat-ambutisate.(3) Verificarea. polietilen tereftalat (PET-F) sau polipropilenă (PP-F). poate fi acoperită prin imersie la cald cu zinc (tip Z). policlorură de vinil/plastisol (PVC-P). (4) Verificarea şi rectificarea. după caz. ondulate sau cutate) şi panouri metalice profilate (longitudinal) şi ambutisate (tip ţiglă/olane).36 Alcătuire. după caz.34 Panouri metalice profilate (longitudinal. repararea sau înlocuirea. (2) Tabla din oţel. din tablă din oţel. 17 . poliester cu durabilitate ridicată (HDP). SECŢIUNEA a 2-a: Caracteristici generale Art. cu aliaj de 55% Al cu Zn (tip AZ) sau cu aluminiu (tip A). a elementelor de învelitoare deterioarate precum şi a elementelor de racord şi/sau de tinichigerie aferente învelitorii.35 Tip învelitoare: a) semicontiune-pentru învelitorile din panouri metalice profilate. conform SR EN 508-1:2008 „Produse pentru învelitori de acoperiş din foi metalice.

3. definitorii sunt datele privind distanţa dintre reazeme (rigle) funcţie de încărcări.a: Conformare cu suprapunere mascată Fig. (2) Panta învelitorii va corespunde recomandărilor producătorului.3 mm şi 1. (6) Panourile metalice profilat-ambutisate pot fi conformate cu suprapunere vizibilă sau cu suprapunere mascată.1: Exemplificare panou profilat longitudinal (cutat) Fig. împreună cu modulul de rezistenţă W (cm3) pentru calculul eforturilor capabile.b: Conformare cu suprapunere vizibilă Fig. în general.3: Exemplificare de conformare a panourilor metalice profilat-ambutisate Art.37 Prevederi privind pozarea/montarea (1) Pozarea se face. între 0. (5) Caracteristicile fizico-mecanice trebuie să fie declarate de producător. pe pane cu deschideri calculate.(4) Panourile metalice profilate au grosimi cuprinse.2: Exemplificare panou profilat longitudinal (ondulat) Fig.25 mm. Fig. funcţie de geometria de conformare şi de caracteristicile fizico-mecanice ale panourilor precum şi de încărcările la care sunt supuse acestea. date. raportate la grosimea tablei şi la modul de rezemare pe suport şi/sau momentul de inerţie geometric I (cm 4) pentru calculul săgeţii. iar pentru panourile profilat-ambutisate panta minimă este de 25%. panta minimă pentru panourile profilate este de 10% (pentru un singur panou pe versant panta minimă poate fi de 5%). uzual. 18 .3.

producătorul de sistem sau furnizorii de sistem vor pune la dispoziţie detalii şi condiţii de montare şi elementele accesorii (elemente de tinichigerie.) prevăzute cu elemente de etanşare şi de protecţie (garnituri etanşare. cu măsuri de protecţie împotriva deteriorării marginilor şi feţelor. (3) Fixarea se face. conform indicaţiilor producătorului. 19 . de retuş. SECŢIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale Art. de fixare. prevăzut între/sub/pe căpriorii/riglele structurii suport.). conformare (1) Acoperişurile cu panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate pot închide spaţii necondiţionate sau condiţionate termic: a) spaţii neclimatizate: panourile de învelitoare se vor poza şi monta conform prevederilor producătorului privind pantele şi suprapunerile. termoizolaţia va avea propriul sistem de pozare. peste folia de protecţie (anticondens) ce acoperă structura termoizolantă (termoizolaţie şi barieră contra vaporilor) montată sub învelitoare şi închisă cu plafon fals. şuruburi pentru lemn. căpăcele protecţie). grosime tablă). în limita unui unghi preconizat de producător (uzual.38 Ambalarea şi transportul panourilor profilate metalice sau profilat-amprentate se face în pachete. Art. fixare (1) Învelitorile din panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate se pozează şi montează pe rigle (pane) metalice (de regulă din profile ambutisate din tablă zincată) sau din lemn.41 Spaţii interioare.39 Panourile metalice profilate sau profilat-ambutisate sunt utilizabile la construcţii civile. conform prevederilor proiectantului. ancorare. în funcţie de conformarea geometrică. (4) Coaserea longitudinală dintre panouri se face. fixare. Art.40 Suportul învelitorii.ambutisate distanţa este fixă. de pantă şi de încărcările uniform distribuite preconizate iar la panourile profilat. paletizat sau containerizat. cu nituri cu cap etanş. etc. (5) Posibilitatea îndoirii panourilor profilat-ambutisate (pentru realizarea ruperii de pantă). industriale şi agricole. moduri de termoizolare. (4) Posibilitatea pozării panourilor profilate pe plan curb (în limite precizate de producător – rază de curbură). Art. materiale de etanşare. fără restricţii privind zona geoclimatică de amplasare şi clasei sau a categoriei de importanţă a clădirii. (6) Montarea se face prin suprapunerea profilaturilor longitudinale la alăturarea panourilor şi prin simplă suprapunere a panourilor în lungul liniei de pantă. (2) Distanţa dintre rigle (interax) este variabilă la panourile metalice profilate. etc.(3) Prevederea pe linia de pantă a unui număr minim de panouri (număr minim de suprapuneri). Suprafaţa de reazem/contact va fi de minim 50 mm lăţime. în funcţie de caracteristicile fizico-mecanice ale panoului (tip profilatură. uzual. (7) Producătorul de panouri. 15°). cu mijloace mecanice (şuruburi autofiletante. b) spaţii climatizate termic: panourile de învelitoare se vor poza şi monta conform prevederilor producătorului privind pantele şi suprapunerile.

se acceptă suprapunere transversală de ½ ondulă. în următoarele cazuri: a) la clădiri cu spaţii deschise sub învelitoare. II şi III) - III IV toate zonările (3) Pentru panourile ondulate. SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea învelitorilor din panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate Art. (4) Panoul aplicat pe reazem (riglă cu lăţimea de contact de minim 50 mm) va depăşi marginea acesteia cu minim 50 mm. pentru a împiedica pătrunderea apei/zăpezii la interior. sub actiunea vântului. 20 . se vor prevedea dopuri de închidere a cutelor/ondulelor.(2) Învelitorile (termoizolante) peste spaţii climatizate pot fi de tip ventilat: după caz.42 Panouri metalice profilate (1) Panta pentru panouri profilate (pentru un singur panou pe versant): Configuraţia panourilor profilate Ondulate Cutate Înălţimea cutei/ondulei (mm) ≤ 30 ≥ 40 30<p<40 30<p<40 Panta minimă (%) 15 5 10 ≥ 10 (2) Panta şi suprapunerea panourilor metalice profilate (mai multe panouri pe versant): prevederea de etanşări (cordoane de etanşare) la suprapunerile transversale panoului (T) şi la cele longitudinale panoului (L) funcţie de pantă şi zonarea climatică (conform zonare climatică a României pentru perioada de iarnă şi zonare eoliană a României pentru perioada de iarnă): Zonare climatică Zonare eoliană Panta (p%) p< 10 10 < p< 20 20 < p< 30 30 <p < 100 p< 15 15 < p < 25 25 < p < 40 p> 40 p< 25 25 < p < 40 40 < p < 100 p> 100 Suprapunere longitudinală minimă mm 200 200 200 150 200 200 200 150 200 200 200 150 Tip de etanşare (T/L) T+L T T+L T T+L T L I şi II I şi II (şi pentru zona climatică I. b) la clădiri situate în zona climatică I şi II în zona eoliană III şi IV: şi la clădiri de categoria de importanţă C şi D.

). la clădiri cu spaţii condiţionate termic. etanşate suplimentar. de sub învelitoare. înclinată (nu pe capul ondulei/cutei). încărcări mai mari decât cele date. vibraţii şi deplasări previzibile ale construcţiei (acoperişului). Art. (2) Aripa şorţului de racord la jgheab/şenou. în planul învelitorii. elementele de bordare şi panourile de învelitoare. la clădiri fără condiţionare termică sau în sistem dublat la interior. coaserea între panourile profilate se va face pe aripa marginală. Art. etc. suprapunerea şi dimensiunile riglelor suport sunt date de producător. (2) Pentru panourile profilate sistemul de rigle suport va fi dimensionat conform reglementărilor privind rezistenţa şi stabilitatea. (8) La suprapunerile longitudinale. (2) Se pot prevede sisteme de iluminare specifice (ferestre de versant.(5) Elementele ce depăşesc planul învelitorii (elemente de iluminare/acces. cordonul de etanşare se va aplica în avalul elementelor de fixare. etc. tabachere. Această aripă va avea lungimea de minim 35 cm la pantă până la 25%. la cca. Secţiunea a 5-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor pentru esenţiale panourile metalice profilate şi profilat-ambutisate Art. căpriori nu pe rigle).ambutisate (1) Proiectarea şi detalierea elementelor de tinichigerie şi în special la dimensionarea şi detalierea elementelor de colectare şi dirijare a apelor pluviale se va face conform prevederilor producătorului de sistem.) se vor monta/fixa numai pe structura de rezistenţă (pane. podine. pentru a preveni eventuale degradări ca efecte ale acţiunii factorilor de mediu (vânt. de minim 30 cm la pantă până la 60%.. (6) Se pot prevede sisteme de iluminare. gheaţă). vor fi ancorate/fixate întărit. producătorii emit tabele privind deschiderile dintre rigle funcţie de modul de rezemare (2. pe minim 1 m lăţime. iar la cele neetanşate suplimentar coaserea între panouri se va face pe capul ondulei/cutei. etc. 21 . (7) La suprapunerile transversale (în lungul pantei). minim 25 cm la pantă >60%. 3 sau 4 reazeme pe panou). (4) Numărul fixărilor mecanice este indicat de producător (pentru acţiuni normale) dar trebuie verificat şi eventual majorat pentru acţiuni extreme ale vântului. etanşate suplimentar.44 Panouri profilate şi panouri profilat. va avea lungimea de minim 6 ori înălţimea cutei/ondulei.2-3 cm distanţă de acestea. grosimea tablei şi categorii de încărcări uniform distribuite pentru fiecare tip (geometric). (5) Pe conturul unei suprafeţe de acoperiş. instalaţii ventilaţii.43 Panouri metalice profilat-ambutisate (1) Panta şi suprapunerile corespund conformării panourilor (cu suprapunere vizibilă sau cu suprapunere mascată) şi prevederilor producătorului. (3) Pentru panourile profilat-ambutisate suportul (distanţa dintre rigle) este fix pentru fiecare tip (geometric) de panou. elemente de producere de energie. zăpadă. scări.45 Rezistenţă mecanică şi stabilitate (1) Tabla din care sunt alcătuite panourile metalice profilate sau profilat-ambutisate va corespunde cerinţelor standardelor privind acoperirile metalice ale tablei din oţel precum şi pentru protecţia suplimentară peliculară. numai cu panouri transparente sau translucide cu aceeaşi geometrie a profilaturii cu cea a panourilor metalice profilate (în sistem simplu.

funcţie de exigenţele cerute.18 (4) şi secţiunea a 5-a Art. industrial şi maritim moderat (clasa C3): acoperire cu minim 275 g.47 Siguranţă în exploatare (1) Nivelul de protecţie anticorozivă al foilor din tablă de oţel va fi în concordanţă cu clasele de agresivitate a mediului de situare. conform reglementărilor specifice. învelitorile din panouri metalice asigură un indice de izolare la zgomot aerian în funcţie de grosimea tablei şi a geometriei de conformare (2) Panourile din tablă nu asigură izolare la zgomot de impact (ploaie.aluzinc/m2 şi peliculizare suplimentară (PE în grosime de cca. Art. (3) Sub învelitoare.21.46 Securitate la incendiu: panourile metalice profilate sau profilat-amprentate sunt incombustibile şi se încadrează în clasa de reacţie la foc A2s1dO.50 µm).aluzinc/m2. (2) Pentru diminuarea temperaturii şi a şocului termic se pot prevedea produse cu suprafaţa reflectantă (termoreflectantă) precum şi sistem de acoperiş ventilat. conform GP.49 Protecţie împotriva zgomotului (1) Pentru ameliorarea zgomotului aerian şi a zgomotului emis de acoperiş. cu rezistenţă la foc mai mică de 15 minute.50 Economia de energie şi izolare termică (1) Învelitorile din panouri metalice profilate nu au efecte termoizolante. (2) Pentru panourile peliculizate suplimentar se vor prevedea vopsiri de retuş (cu produse indicate de fabricant) ale zonelor degradate şi a muchiilor noi. Art. tăiate (cu foarfeca manuală). în acest sens. rezultate la punerea în operă. pentru construcţii de categorie de importanţă medie şi superioară: acoperire cu minim 250 g. sănătate şi mediu: această cerinţă nu impune condiţii particulare faţă de cele enunţate în Capitolul I. ce se va amplasa sub panourile din tablă (sub învelitoare).zinc/m2. se va prevede o structură fonoizolantă special concepută.zinc/m2 sau 200 g. d) agresivitate foarte mare (clasa C5-M): după caz.48 Igienă.aluzinc/m2 şi peliculizare suplimentară cu pelicule cu rezistenţă sporită şi grosime mare (de exemplu: HBPE în grosime de cca. Art. Art.25 µm).zinc/m2 sau 150 g.111-2004 ”Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel” (date recomandate): a) agresivitate moderată în mediu rural şi urban (clasa C2): pentru construcţii provizorii se recomandă: zincare cu minim 150 g. se vor prevedea folii de protecţieanticondens (peste structura termoizolantă). se poate prevedea o grosime a tablei mai mare. c) agresivitate industrială şi maritimă ridicată (clasa C4 şi C5-1): acoperire cu minim 350 g.zinc/m2 sau 150 g. grindină). se vor prevede măsurile de protecţie necesare. SECŢIUNEA a 6-a: Principii privind execuţia învelitorilor din panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate Art. Secţiunea a 4-a Art. reazeme mai dese şi o structură termofonoizolantă special concepută. în special cazul spaţiilor condiţionate termic.Art.51 22 . b) agresivitate medie în mediu urban.

Art.). nu se admite simpla suprapunere a elementelor cu terminaţii nebordate.56 si Art. piuliţă şi căpăcel de protecţie). de regulă. peste spaţii fără climatizare termică. fixate cu nituri cu cap etanş. pe cuta inferioară. nu se vor monta cu cârlige filetate. Fig. conform prevederilor producătorului (în unele cazuri. încât sa se preseze (strângă) suprapunerea. de protecţie a învelitorii.52 Elementele de tinichigerie.53 Fixarea panourilor metalice profilate şi profilat-ambutisate se face cu mijloace de fixare specifice (şuruburi) prevăzute cu garnitură de etanşare şi căpăcel de protecţie.ambutisate. etc. Art. inox. 4 Exemplificarea prevederilor Art. Art. şi/sau indirect. cadmiate.54 Panourile metalice profilate şi profilat. prin intermediul unor agrafe din oţel lat (zincate).Elementele de tinichigerie vor avea terminaţiile (marginile) fasonate (zig. de regulă la învelitori din panouri ondulate. Art.56 La îmbinarea longitudinală dintre panourile profilate. terminaţiile fasonate au rolul de a întări şi proteja marginile. pe ondula inferioară.42 (7) 23 .55 Mijloacele de fixare vor fi protejate anticoroziv (zincate. se petrec/suprapun minim 20 cm peste/sub panourile metalice profilate şi profilat-amprentate. producătorul prevede fixare cu tije filetate cu guler. fixarea panoului superior se va face excentric. Art. garnitură de etanşare. falţ).

6 Exemplificarea prevederilor Art.42 (8) Fig.Fig.44 (2) 24 . 5 Exemplificarea prevederilor Art.

a: Detalii coamă şi streaşină 25 .7.Fig.

Art. 26 . polietilenă.58 Tip învelitoare: semicontinue. policarbonat. profilate.7: Exemplificare de principiu a detaliilor de execuţie CAPITOLUL III: Prevederi şi principii privind învelitorile din panouri nemetalice profilate SECŢIUNEA 1: Obiect Art. poliester. etc. SECŢIUNEA a 2-a: Caracteristici generale Art.7.b: Detalii racord la suprafaţă verticală şi pazie Fig.57 Panouri nemetalice. simple sau armate.59 Alcătuire (1) Panouri profilate polimerice. extrudare-dublare sau matriţare.Fig. din policlorură de vinil. (ondulate sau cutate). ondulate sau cutate. realizate prin extrudare.

fără posibilitatea ruperii de pantă (îndoirii panoului). Panourile profilate ondulate. peste spaţii libere. opace (colorate). împreună cu modulul de rezistenţă W (cm3) pentru calculul eforturilor capabile. retuş. paletizat sau containerizat (sau în suluri). producătorul de sistem sau furnizorii de sistem vor pune la dispoziţie detalii şi condiţii de montare precum şi elementele accesorii (elemente de tinichigerie. principala condiţie impusă acestor panouri se referă la sarcina minimă pentru o sageată de 1/200 la o deschidere de 620 mm: (3) Caracteristicile fizico-mecanice trebuie să fie declarate de producător. ondulate. de fixare. profilate. de regulă. în CE). definitorii sunt datele emise privind distanţa dintre reazeme (rigle) funcţie de încărcări date. Art. cu condiţia identităţii geometriei profilaturii longitudinale. peliculizate pe suprafaţă sau acoperite cu granule minerale. cu măsuri de protecţie împotriva deteriorării marginilor şi feţelor.X). Art.60 Caracteristici: (1) Caracteristicile (şi metodele de încercare) panourilor profilate din ciment armat (fibrociment) sunt prevăzute în SR EN 494:2005/A1:2006. transparente sau translucide. peliculizate pe suprafaţă sau acoperite cu granule minerale. (3) Panouri profilate. Panourile nemetalice profilate.64 Configuraţia acoperişului va fi simplă. fără restricţii privind zona geoclimatică de amplasare şi clasei sau categoriei de importanţă a clădirii. bitumate. SECŢIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale Art. simple.40 (1) şi (2). suprafaţa poate fi acoperită (pentru protecţie) cu pelicule colorate. Art. (4) Producătorul de panouri. peliculizate pe suprafaţă sau acoperite cu granule minerale (panourile transparente sau translucide fac obiectul Cap. industriale şi agricole. (2) Panouri profilate din ciment armat (fibrociment). Art. Foile sunt alcătuite dintr-un amestec omogen de fibre organice şi/sau anorganice impregnate şi acoperite cu bitum. cu versanţi deschişi spre exterior.65 Suportul învelitorii. SR EN 494:2005/A2:2007 şi SR EN 494:2005/A3:2007 „Plăci profilate şi accesorii de fibrociment. bitumate sunt prevăzute în SR EN 534+A1:2010 „Foi bitumate ondulate. ondulate. materiale de etanşare. de regulă ondulate. (2) Caracteristicile (şi metodele de încercare) panourilor profilate. Specificaţii de produs şi metode de încercare”. cu granule sau paiete. pe categorii funcţie de caracteristici geometrice raportate la caracteristici fizico-mecanice. recomandată. Art.62 Ambalarea şi transportul panourilor nemetalice profilate se face în pachete. fixare (1) Suportul învelitorii conform Art.61 Prevederi generale privind pozarea/montarea (3) Aceleaşi indicaţii ca cele pentru panourile metalice profilate longitudinal conform Art. nu sunt recomandate doliile.63 Panourile nemetalice profilate sunt utilizabile la construcţii civile.). Specificaţii de produse şi metode de încercări”.37. neclimatizate.simple sau armate. bitumate se produc în două categorii calitative funcţie de zona climatică de utilizare. armate cu fire şi/sau fibre celulozice şi/sau polimerice (azbestul este restricţionat în utilizare. transparente sau translucide pot fi intercalate în planul învelitorilor cu panouri metalice sau nemetalice opace. raportate la grosimea produsului şi la modul de rezemare pe suport şi/sau momentul de inerţie geometric I (cm 4) pentru calculul săgeţii. simple. etc. 27 .

SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea învelitorilor din panouri nemetalice profilate Art.40 (3) sau cu tije filetate prevăzute cu guler cu garnitură de etanşare.72 28 . (5) Căile de acces şi zona de acces pe învelitoare vor fi securizate împotriva alunecării şi căderii de la înălţime prin spargerea panourilor nemetalice (ciment armat). dar în utilizare se pot degaja gaze toxice în caz de incendiu. din mediul de situare (de regulă. moduri de termoizolare. sănătate şi mediu: această cerinţă nu impune condiţii particulare faţă de cele menţinate la ART. Art. Art. ce se impun (trebuie menţionat comportamentul la foc privind producerea de picături firbinţi sau care ard şi degajarea de fum sau gaze toxice).42 cu următorul amendament privind Art.41.68 Rezistenţă mecanică şi stabilitate: aeleaşi precizări ca cele pentru panourile metalice profilate longitudinal. 48. se vor considera datele conform certificatelor sau declaraţiilor de conformitate şi Agrementului Tehnic sau se vor face testele de rezistenţă şi reacţie la foc. funcţie de materialele din care sunt fabricate.(2) Fixarea se face conform indicaţiilor producătorului conform Art. produsele polimerice sunt rezistente la agenţii chimici cu nivel normal de poluare). conform Art.69 Securitate la incendiu: panourile nemetalice profilate sunt în general combustibile. (4) Sub învelitoare. conformare Aceleaşi precizări ca cele pentru panourile metalice profilate longitudinal. Art.42 (1): Configuraţia panourilor profilate longitudinal Ondulate: Cutate ondulă mare ondulă mică Înălţimea cutei/ondulei (mm) ≥ 40 <40 ≥ 40 30< p < 40 Panta minimă (%) ≥ 10 ≥ 15 ≥5 ≥8 SECŢIUNEA a 5-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru panourile nemetalice profilate Art.66 Spaţii interioare. conform Art. în cazul spaţiilor condiţionate termic şi a învelitorilor opace (fără rol de iluminare).71 Igienă.45.67 Aceleaşi precizări ca cele pentru panourile metalice profilate longitudinal. piuliţă şi căpăcel de protecţie. Art. se vor prevedea folii de protecţie-anticondens (peste structura termoizolantă). Art. conform Art.70 Siguranţă în exploatare (3) Se vor avea în vedere caracteristicile privind rezistenţa panourilor nemetalice la agresivitatea factorilor chimici. acestea trebuie încadrate în clase de rezistenţă şi reacţie la foc. în timpul montajului.

fixarea se poate face pe cuta inferioară. din acelaşi material cu cel de învelitoare (fabricate de producătorii de sistem). Art. Art. Art. Secţiunea a 6-a. şuruburile/cuiele de fixare vor avea lungimea cu minim 20 mm mai mare decât înălţimea ondulei.49. 29 .74 Principiile specifice privind execuţia sunt similare cu cele pentru panourile metalice profilate longitudinal. conform Art.75 Panourile ondulate din ciment armat se fixează pe rigle metalice sau din lemn cu tije filetate prevăzute cu guler profilat. cu şuruburi pentru lemn fixate în rigle din lemn. garnitură. Art. conform Art. piuliţă cu căpăcel de protecţie.76 Panourile ondulate din foi celulozice impregnate se fixează de regulă. Art.78 Coamele.Protecţia împotriva zgomotului: aceleaşi precizări ca cele pentru panourile metalice profilate longitudinal. garnitură şi căpăcel de protecţie. cu şuruburi/cuie pentru lemn cu guler profilat. SECŢIUNEA a 6-a: Principii privind execuţia învelitorilor din panouri nemetalice profilate Art. fixarea se face pe cuta supeiroară.73 Economia de energie: aceleaşi precizări ca cele pentru panourile metalice profilate longitudinal. peste spaţii deschise fără condiţionare termică.50. fixarea se face pe cuta superioară.77 Panourile ondulate din foi celulozice impregante se pot monta şi pe astereală din lemn. conform capII. în acest caz se poate prevede peste astereală o folie hidroizolantă subţire. streaşinile. marginile de versant se vor acoperi cu elemente speciale.

30 . pot avea diverse conformări (enunţate de la faţa superioară la cea inferioară) Art.79 Panourile prefabricate termoizolate.Fig.80 Panou metalic profilat longitudinal (cutat) + miez termoizolant + panou metalic profilat longitudinal (cutat). cu miez termoizolant.8: Exemplificare de principiu detalii execuţie cu panouri polimerice şi din ciment armat CAPITOLUL IV: Prevederi şi principii privind învelitorile din panouri prefabricate termoizolate SECŢIUNEA 1: Obiect Art. nu sunt excluse orice combinaţii de panouri cu feţe metalice din acelaşi metal sau metale diferite sau cu faţa superioară metalică şi cea inferioară nemetalică.

profilate longitudinal. caracteristici (1) Panouri cu feţe metalice profilate din oţel.82 Panouri complexe. faţa superioară poate avea profilaturi şi grosimi diferite faţă de cea inferioară). pentru iluminarea spaţiilor interioare realizate din două panouri polimerice. cupru) sau aliaje. 31 .4 mm la 1. din spumă rigidă din poliuretan (PUR). variază. transparente sau translucide. din poliizocianurat (PIR). de la 0. (4) Grosimea panoului este variabilă funcţie de grosimea stratului termoizolant.25 mm (în cadrul unui panou. Fig.9: Exemplificare de principiu: secţiune panou cu feţele metalice Art. sau din aluminiu (mai rar din oţel inoxidabil. cu sau fără acoperiri diverse (peliculare sau granulare).84 Alcătuire. (lipite între ele din fabricaţie sau în sitem fagure). transparent / translucid SECŢIUNEA a 2-a: Caracteristici generale Art.11: Exemplificare de principiu: secţiune panou complex. (3) Miezul termoizolant este constituit. zinc.Fig.83 Tip învelitoare: semicontinue sau continue pentru panourile cu faţa superioară cu membrană hidroizolantă.81 Panou cu faţa superioară din membrană hidroizolantă + miez termoizolant + panou metalic profilat longitudinal (cutat). nu se exclud feţe nemetalice (polimerice). zincate (sau acoperite cu aluzinc). Art. etanş (cu efect termoizolant). formând unul sau mai multe spaţii de aer închis. funcţie de metalul din care sunt realizate. din plăci rigide din vată minerală (cu fibrele dispuse paralel sau perpendicular faţă de planul panoului) sau din polistiren expandat (EPS). Fig.10: Exemplificare de principiu: secţiune panou cu faţa superioară cu membrană hidroizolantă Art. (2) Grosimea feţelor din tablă.

Aceste feţe constituie primul strat hidroizolant (de bază) într-o structură hidroizolantă bistrat. elemente accesorii (elemente de tinichigerie. termoizolate sunt utilizabile la construcţii civile. definitorii sunt datele privind distanţa dintre reazeme (rigle) funcţie de încărcări date. longitudinale sau longitudinale şi transversale. raportate la grosimea şi profilatura feţelor produsului.87 Producătorul de panouri. grosimii miezului termoizolant.89 Configuraţia acoperişului: conformarea acoperişului va fi simplă.(5) Panouri cu feţe superioare plane.88 Domeniul de utilizare: panourile prefabricate. (3) Panourile prefabricate. Acest strat hidroizolant poate avea manşete de etanşare a îmbinărilor dintre panouri.85 Prevederi generale privind pozarea/montarea (1) Panourile prefabricate. industriale şi agricole. cu versanţi deschişi spre exterior. pantă). materiale de etanşare. prin alăturarea etanşă a panourilor. împreună cu modulul de rezistenţă W (cm 3) pentru calculul eforturilor capabile (pentru ansamblul produsului) precum şi aderenţa feţelor la miezul termoizolant (N/cm2). cu grosimea de minim 3 mm. producătorul de sistem sau furnizorii de sistem vor pune la dispoziţie detalii şi condiţii de montare şi în măsura posibilităţilor. (încărcare uniform distribuită. (4) Montarea se va face prin îmbinarea în diferite moduri. cu măsuri de protecţie împotriva deteriorării marginilor (îmbinărilor longitudinale) şi feţelor. în cazul panourilor cu faţa superioară din membrană hidroizolantă. se utilizează prin montarea unui singur panou pe lungimea versantului (nu se admit mai multe panouri în lungul versantului. prin hidroizolarea etanşă a îmbinării longitudinale dintre panouri cu manşeta prevăzută sau cu ştraif hidroizolant. paletizat sau containerizat. nu se vor prevedea dolii interioare (cu excepţia panourilor cu faţa superioară hidroizolată).86 Ambalarea şi transportul panourilor se face în pachete. Art. conform datelor emise de producător. Art. (2) Pozarea se face pe pane cu deschideri calculate funcţie de caracteristicile fizico-mecanice ale panourilor. fără ruperi de pantă sau curburi (în unele cazuri producătorii indică posibilitatea montării pe suprafeţe curbe. retuş. termoizolate se pozează pe elemenete ce formează suprafeţe plane. cu excepţia panourilor special concepute şi fabricate cu sistem de îmbinare a capetelor panourilor). prin suprapunerea profilaturii feţei superioare peste cea inferioară sau. Art. SECŢIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale Art. de fixare. Art. cu rază mare de curbură).90 32 . modul de rezemare pe suport şi/sau momentul de inerţie geometric I (cm4) pentru calculul săgeţii. (6) Caracteristicile fizico-mecanice trebuiesc declarate de producător. fără restricţii privind zonarea de amplasare şi a clasei sau categoriei de importanţă a clădirii. termoizolate. La montare pot fi prevăzute garnituri în benzi de etanşare şi elementele de prindere şi fixare. din membrană hidroizolantă bitumată (cu bitum aditivat. lipită din fabricaţie în totală aderenţă pe miezul termoizolant. Art.). armată cu voal poliesteric sau din fibre de sticlă şi/sau ţesături poliesterice şi/sau din sticlă). etc.

termoizolate. conformare (1) Acoperişurile cu panouri prefabricate. moduri de termoizolare. funcţie de materialele componente. sub învelitoare. Art.93 Se vor prevedea cordoane suplimentare de etanşare conform prevederilor de la Art. instalaţii. trebuiesc să-şi menţină aderenţa feţelor la miezul 33 . fum sau gaze toxice). nu sunt de tip ventilat. se poate prevedea şi executa o termoizolare suplimentară. se recomandă a nu se amplasa în câmpul versantului ci la partea superioară. obligatorii la îmbinările longitudinale. Art.40.91 Spaţii interioare.95 Rezistenţă mecanică şi stabilitate: aceleaşi precizări ca cele pentru panourile metalice profilate conform Art. ventilaţii). (3) În cazul în care acest tip de învelitoare este prevăzută peste spaţii condiţionate termic. trebuie încadrate în clase de rezistenţă şi reacţie la foc.97 Siguranţă în exploatare: aceleaşi precizări ca cele pentru panourile metalice profilate.Suportul învelitorii. Art. cu precizarea că panourile prefabricate. termoizolate Art. termoizolate. interioară.45. se vor considera datele conform certificatelor sau declaraţiilor de conformitate şi Agrementului Tehnic sau se vor face testele de rezistenţă şi reacţie la foc ce se impun (trebuie menţionat comportamentul la foc şi în sensul producerii de picături fierbinţi sau care ard. la pantă >60%.94 Elementele ce se suprapun planului învelitorii sau străpung planul învelitorii (iluminare/acces. în coamă. panta minimă va fi de 2% şi face obiectul hidroizolaţiilor la acoperişuri tip terase. SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea învelitorilor din panouri prefabricate.96 Securitate la incendiu: panourile prefabricate. conform Art. (2) Acoperişurile realizate cu panouri prefabricate. Art. termoizolate Art. conform Art 47. Art.42 (2). ce necesită o rezistenţă la transfer termic mai mare decât cea realizată de tipul de panou preconizat. pot închide spaţii condiţionate sau necondiţionate termic. termoizolate. fixare: aceleaşi precizări ca cele pentru panourile metalice profilate longitudinal.92 Panta învelitorii va fi conform prevederilor producătorului: panta minimă va fi de 5% iar panta maximă va fi de 60% (30°). cu măsuri suplimentare de susţinere şi fixare a panourilor (cu verificarea aderenţei straturilor) şi limitarea lungimii versanţilor. panourile cu faţa superioară din membrană hidroizolantă va fi hidroizolată pe toată suprafaţa cu încă un strat hidroizolant. SECŢIUNEA a 5-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru panourile prefabricate. se pot admite pante mai mari. termoizolate.

picături fierbinţi sau ce ard în caz de incendiu (funcţie de miezul termoizolant sau în cazul unei feţe nemetalice). încărcări uniform distribuite şi concentrate. complexe.99 Protecţia împotriva zgomotului: în general învelitorile din panouri prefabricate. conform datelor emise de producător. etc.II.98 Igienă. poate necesita izolare termică suplimentară.100 Economia de energie: panourile prefabricate. funcţie de nivelul climatic exterior sau interior cerut. Art. dar se pot degaja gaze toxice. Secţiunea a 6-a. funcţie de grosimea şi natura miezului termoizolant.). 34 . Art. termoizolate asigură un indice apreciabil de izolare la zgomot aerian în funcţie de tipul şi grosimea feţelor din tablă şi a miezului termoizolant. conform Cap. termoizolate Art. Art. normale.101 Principiile specifice privind execuţia sunt similare cu cele pentru panourile metalice profilate longitudinal. vibraţii. asigură o izolare termică calculabilă. ce în mod uzual (la grosimi ale miezului termoizolant sub 10 cm).termoizolat sub acţiunea factorilor de mediu şi a acţiunilor. termoizolate. sănătate şi mediu: această cerinţă nu impune condiţii particulare la montaj şi în utilizare. deplasări. SECŢIUNEA a 6-a: Principii privind execuţia învelitorilor din panouri prefabricate. obţinute prin calcul sau prin determinări. de utilizare (presiune şi sucţiune vînt.

12: Exemplificare de principiu a detaliilor de execuţie 35 .Fig.

din beton armat turnat sau prefabricat. 36 . etanşe Art. b) rezistenţă la perforare statică: etanş la încărcare de minim 15 kg cu bilă Ø10 mm/24 ore. Art. din beton armat monolit.0 N/mm2. cu membrane hidroizolante bitumate. aplicată manual sau mecanizat. (3) Structurile hidroizolante peliculare se aplică pe suport rigid. etc.103 Tip învelitoare: continue. (ii) pentru zona climatică a României pentru perioada de iarnă III şi IV: -18°C.104 Alcătuire. unde. continue. transversal >3. posibilitatea racordării etanşe la elemente ce depăşesc planul învelitorii precum şi realizarea etanşeităţii la dolii interioare. cu sau fără peliculizare suplimentară (grosime utilă.CAPITOLUL V: Prevederi şi principii privind învelitorile cu membrane şi pelicule hidroizolante SECŢIUNEA 1: Obiect Art. caracteristici (1) Structură hidroizolantă. plană.5%.105 Prevederi generale privind pozarea/montarea (1) Membranele hidroizolante se vor aplica pe astereală continuă din scândură sau pe panouri (plăci) fibrolemnoase. Art. f) forţa de rupere la tracţiune: longitudinal > 3. cu rupere de pantă sau curbă (pânze subţiri. cupole. două sau trei straturi. aplicată în minim două straturi. de regulă în sistem monostrat.102 Membrane hidroizolante bitumate. armate cu unul. d) comportament la temperaturi ridicate: deplasare < 2 mm la temperatura +120°C. (2) Posibilitatea utilizării învelitorilor din membranele hidroizolante pe planuri curbe şi pe planuri cu ruperi de pantă. la acoperişuri în pantă. executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri”). g) alungirea la rupere la tracţiune: longitudinal ≥ 2%. cu panta >20%.106 Membranele hidroizolante vor corespunde următoarelor niveluri minime de performanţă calitative: a) impermeabilitate la apă: etanş la minim 6 m coloană apă/24 ore. două sau trei straturi. h) stabilitate dimensională: < 0.5%. (2) Structură hidroizolantă peliculară. c) rezistenţă la perforare dinamică: etanş la căderea capului de poansonare de la o înălţime de minim 1000 mm. cu suprafeţa rectificată. transversal ≥ 1.5 mm. din beton armat. în grosime de minim 1. cu armătură în unul. numai pe suprafeţe rigide. continuu. i) rezistenţa la smulgere din cui: ≥ 200 N (cui Ø3 mm).). simple sau autoprotejate cu granule minerale sau hidroizolaţii peliculare simple sau armate (specificaţii detaliate asupra produselor precum şi asupra detaliilor specifice sunt cuprinse în „Normativ privind proiectarea. bituminoasă sau polimerică. nominală minim 3 mm).5 Nmm2. montate pe structura suport (grinzi/căpriori) sau pe suport rigid. e) flexibilitate la temperaturi scăzute: (i) pentru zona climatică a României pentru perioada de iarnă I şi II: -12°C. autoprotejate din fabricaţie cu granule minerale sau simple. SECŢIUNEA a 2-a: Caracteristici generale: Art. cu sau fără armătură (ţesătură sau voal poliesteric sau din fire/fibre de sticlă).

cu transport pachetizat. doliile. paziile streşinile. lipit şi fixat mecanic. Art. 37 . peste aceasta a membranei hidroizolante. etc. fără restricţii privind zonarea geoclimatică de amplasare a clasei sau categoriei de importanţă a clădirii. (3) Aplicarea/fixarea în structura bistrat constă în derularea unei membrane substrat (cu grosimea de 1. prin sudură.0 N/mm2 g) alungirea la rupere la tracţiune: longitudinal ≥ 5%. i) aderenţă la suport şi întărire/uscare rapidă (sa nu curgă la aplicare pe o pantă dată). transversal >2. coamele. după aplicare. paletizat şi/sau containerizat. Art. cu rezistenţă mare la sfâşiere din cui) fixată mecanic pe suport (pe contur şi în câmp). cu sau fără lipire în puncte sau benzi şi lipirea în totală aderenţă. tratate fungicid şi ignifugate sau din suport rigid. din beton armat sau prefabricate din beton armat..Art. din panouri fibrolemnoase de minim 20 mm grosime (cu îmbinările dintre panouri în nut şi feder sau falţ).5 mm. conform prevederilor producătorului de membrane hidroizolante. semifluide sau semivâscoase).5 m lăţime. transversal ≥ 3. c) rezistenţă la perforare dinamică: etanş la căderea capului de poansonare de la o înălţime de minim 800 mm. b) rezistenţă la perforare statică: etanş la încărcare de minim 10 kg cu bilă Ø 10 mm/24 ore. Art.5 Nmm2. în mod curent. cu lipire în câmp în totală aderenţă sau în benzi şi fixare mecanică în lungul marginii superioare a membranei la minim 4 cm de marginea superioară şi după caz.109 Domeniul de utilizare: învelitorile cu membrane hidroizolante sau peliculare sunt utilizabile la construcţii civile. e) flexibilitate la temperaturi scăzute: (i) pentru zona climatică a României pentru perioada de iarnă I şi II: -12°C.111 Suportul învelitorii. fixare (pentru membrane hidroizolante) (1) Suportul învelitorii constă din astereală continuă din scânduri (de regulă.110 Configuraţia acoperişului: nu se impun restricţii privind conformarea acoperişului.5 mm/2. de 18 mm pentru lăţime de maxim 100 mm şi 22 mm pentru lăţime de maxim 120 mm. indiferent de pantă. structurile hidroizolante bistrat (cu membrană substrat) se aplică pe suport de astereală din lemn. pe minim 0. vor corespunde următoarelor niveluri minime de performanţe calitative: a) impermeabilitate la apă: etanş la minim 6 m coloană apă/24 ore. se vor întări cu un strat hidroizolant suplimentar.107 Hidroizolaţiile peliculare (mase fluide. f) forţa de rupere la tracţiune: longitudinal >2. respectiv în bidoane. cu pantă >20%.108 Ambalarea se face în suluri. (ii) pentru zona climatică a României pentru perioada de iarnă III şi IV: -18°C.5% h) stabilitate dimensională: <1%. în lungul marginii laterale inferioare. (4) Structurile hidroizolante monostrat sau bistrat se vor stabili funcţie de suport şi pantă. d) comportament la temperaturi ridicate: deplasare <2 mm la temperatura +120°C. (2) Aplicarea/fixarea în stuctura monostrat constă în derularea membranei hidroizolante perpendicular pe linia de pantă. SECŢIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale Art. din răşinoase) de minim 15 mm grosime pentru lăţime de maxim 80 mm. industriale şi agricole.

etc. Art. continue. rectificat.) pentru a se produce aderenţa corespunzătoare a peliculei hidroizolante.115 Pante (1) Pentru hidroizolaţiile cu membrane bitumate: a) panta minimă. alunecare zăpadă/gheaţă). SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea învelitorilor cu membrane sau pelicule hidroizolante Art. va fi de 100% (45°). cu pante peste 50% vor fi termoizolate sub elementul suport iar la pante sub 50%. (2) Suportul va fi uscat (maxim 40%) şi curat (fără urme de lapte de ciment. Art. specifice.(5) Numărul fixărilor mecanice/ml se calculează funcţie de rezistenţa la smulgere din cui a membranei hidroizolante. funcţie de grosimea de aplicare a peliculei. respectiv a membranei substrat (după caz) şi prin componenta (funcţie de pantă) a forţei de tracţiune din propria greutate aferentă lăţimii membranei şi din acţiunile mediului (vânt. cu suprafaţă care să nu producă fisuri >0. (2) Acoperişurile peste spaţii condiţionate termic. c) pentru pante mai mari de 60% (30°). acoperişurile pot fi termohidroizolate cu membrane bitumate. rezultând dublarea numărului fixărilor mecanice.fixare (pentru hidroizolaţii peliculare) (1) Suportul va fi rigid. peste elementul suport. conformare (1) Acoperişurile cu învelitori din produse hidroizolante (membrane şi pelicule) se pot utiliza peste spaţii condiţionate termic sau fără condiţionare termică. este necesar a se prevede şi efectua probe de aderenţă.117 Suprapuneri (pentru membrane hidroizolante) 38 . Art. lăţimea membranelor hidroizolante va fi ½ din lăţimea nominală a sulului (50. b) panta maximă. fixările vor fi de minim 3 fixări/ml. (2) Pentru hidroizolaţiile peliculare panta maximă reprezintă limita la care produsul poate fi aplicat (fără scurgeri). conform prevederilor emise de producător. se pot prevedea pante maxime de 170% (60 0)la acoperişuri cu lungimea versantului de maxim 9 m (proiecţie 5 m). fixarea perpendicular pe linia de pantă va fi întărită cu benzi metalice profilate.114 Acoperişurile sunt de tip neventilat.2 mm. 60 cm).112 Suportul învelitorii. d) pentru pante >100%.116 Pentru hidroizolaţiile cu membrane bitumate şi peliculare suportul va fi uscat şi amorsat (suportul din astereală din lemn sau plăci fibrolemnoase va fi şi tratat biocid şi ignifugat). cu prevederea unor măsuri speciale de ancorare/fixare a structurii termohidroizolante (rigle de blocare a alunecării plăcilor termoizolante şi de fixare a membranelor hidroizolante şi plăcilor termoizolante). de curgere şi timp de întărire (polimerizare). va fi ≥20%. în contextul prezentului normativ. uleiuri. din beton armat. e) membrana hidroizolantă superioară poate fi autoprotejată cu granule sau paiete minerale sau peliculizată cu vopsele de protecţie şi cu rol decorativ. moduri de termoizolare. Art.113 Spaţii interioare. (3) La o pantă dată. Art.

fixate în astereală. vânt). pentru obţinerea unor efecte estetice şi pentru fixarea suplimentară învelitorii se poate prevedea un sistem de riglaj în lungul pantei.122 Siguranţă în exploatare: această cerinţă nu impune condiţii specifice. alunecării.(1) Suprapunerile longitudinale (transversal fâşiei de membrană) vor fi de minim 12 cm.13: Exemplificare de principiu de realizare a sistemului de riglaj SECŢIUNEA a 5-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru membranele şi peliculele hidroizolante Art. la rece) şi fixate mecanic. agregat. etc. La acest sistem membranele hidroizolante se pot aplica şi în lungul pantei. specific.121 Securitate la incendiu: membranele hidroizolante bituminoase şi peliculele hidroizolante vor fi atestate şi/sau încercate conform SR ENV 1187:2003 şi clasificate potrivit SR EN 13501-5+A1:2010.119 La hidroizolaţiile cu membrane hidroizolante.. în timpul execuţiei. lipite şi etanşate prin sudură (sau cu adeziv specific. în acest caz se vor lua măsuri suplimentare de asigurare şi protecţie a aplicatorilor împotriva căderii.120 Rezistenţă mecanică şi stabilitate: (1) Elementele de bordare şi membranele hidroizolante ce delimitează perimetrul sau planurile acoperişurilor vor fi ancorate/fixate şi lipite întărit pe minim 1 m lăţime pentru a se preveni eventualele degradări ca efecte ale acţiunii agenţilor de mediu (în special. Art. nu pe astereală). lipite şi etanşate prin sudură (sau cu adeziv specific) cu marginea inferioară fixată mecanic. corespunzător. Art. (2) Străpungerile calde/fierbinţi vor fi izolate termic. pe hidroizolaţia peste care se realizează suprapunerea etanşă cu bandă hidroizolantă. Art. 39 . prin lipire în totală aderenţă sau bezi. montat peste planul învelitorii va fi pozat şi montat pe structura de rezistenţă (grinzi/căpriori. Art. (2) Orice instalaţie. din punct de vedere al performanţelor la expunere la foc exterior.118 Prevederi specifice (1) Elementele ce depăşesc planul învelitorii şi elementele de străpungere vor fi etanşate cu racorduri din membrane hidroizolante sudate sau lipite cu adeziv la rece. Fig. (2) Suprapunerile transversale (în lungul fâşiei de membrană) vor fi de minim 10 cm. realizat cu rigle din lemn cu secţiune triunghiulară sau trapezoidală.

membranele şi peliculele hidroizolante trebuie să corespundă cerinţei privind etanşeitatea. zonele cu rosturi de turnare sau de trecere la alte materiale de construcţie (reborduri. Pe conturul versanţilor.123 Igienă. necesar pentru a fi luată într-un calcul practic. pe suport uscat. Art. structura hidroizolantă va fi lipită în totală aderenţă şi dublu fixată mecanic. cu depăşirea liniei fixărilor mecanice cu minim 5 cm. Art. conform prevederilor producătorului. pe minim o lăţime de 50 cm.126 Suprapunerile membranelor hidroizolante vor fi conform prevederilor Art. conform prevederilor producătorului.Art. conform normativului privind proiectarea. străpungeri. în zonele fixate mecanic. de bitum (se poate lăsa.125 Economia de energie: învelitorile din membrane hidroizolante nu asigură o izolare termică semnificativă.117. atice din zidărie. vizibil.124 Protecţia împotriva zgomotului: învelitorile din membrane hidroizolante nu asigură un indice semnificativ de izolare la zgomot aerian.) se vor trata special. curăţat. liberă. Art. SECŢIUNEA a 6-a: Principii privind execuţia învelitorilor cu membrane şi pelicule hidroizolante Art. membrana hidroizolantă şi membrana substrat va fi lipită în totală aderenţă (pe suportul amorsat). la marginea inferioară o zonă nelipită. executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri. de 1-2 mm) sau cu exces de bitum acoperită cu ardezie (după caz). degresat şi amorsat cu produse specifice. sănătate şi mediu: această cerinţă nu impune condiţii particulare.127 Peliculele hidroizolante se vor aplica. fără a se forma exces. linia fixărilor mecanice va fi la minim 4 cm de la marginea exterioară a membranei. etc. etanşate şi lipite prin sudură (sau cu masticuri speciale aplicate la rece sau la cald). 40 .

profilate longitudinal şi amprentate (local). cu grosimea minimă de 0. o astfel de foaie acoperă un versant. f) tabla din aluminiu. e) tablă de inox cu grosimea minimă de 0.0 mm grosime) aplicată pe suport prin lipire în puncte sau benzi şi fixare mecanică.5 mm şi maximă de 0. subţiri din: a) tablă din oţel (moale) acoperită cu zinc.5 mm. aluzinc sau alte aliaje. între ele prin falţ (executat mecanizat) şi fixat mecanic pe suport printr-un sistem special de agrafe (acestea constituie produse asemănătoare. cu îmbinări în falţ.4 mm. la îndoiri multiple pot fisura. (2) Foi continue. (3) Învelitoarea din foi metalice plane se poate monta şi în sistem de solzi (conformate în romb). Fig. uzuală de 0. b) tablă din aluminiu (cu sau fără tratamente de suprafaţă).6 mm. profilate longitudinal şi amprentate – secţiune transversală Art. caracteristici generale Art. aluzinc sau alte aliaje (cu sau fără peliculizare). de regulă. din acest motiv la acestea nu se prevăd îndoiri în falţ dublu. cu îmbinările orizontale (falţurile culcate) decalate la ½ sau ⅓ din lungimea foii de tablă. 41 . zinc şi inox. longitudinal.14: Exemplificare foi continue. caracteristici (1) Foi metalice plane. (2) Foile din tablă ce formează învelitoarea. tehnologic şi funcţional. în special a celei din lemn din foioase este util să fie prevăzut un substrat.130 Alcătuire. zinc sau cupru cu fixare mecanică indirectă pe suport.128 Foi metalice plane (tablă) din oţel acoperite cu zinc. d) tablă de zinc cu grosimea minimă de 0. De regulă. datorate variaţiilor de umiditate (condens).129 Tip învelitoare: semicontinue.6 mm.35 mm. (4) Pozarea învelitorilor din foi continue profilate longitudinal şi amprentate se face pe rigle metalice (sau din lemn) prin intermediul agrafelor speciale. din membrană bitumată subţire (minim 1. din aluminiu.5 mm. din tablă din oţel zincat sau acoperit cu aluzinc. cu grosimea minimă de 0. pentru protejarea asterelei împotriva putrezirii. de regulă se montează în rânduri verticale (cu falţurile verticale în lungul liniei de pantă). ce se îmbină. paralele.4 mm şi maximă de 0. tratată fungicid şi ignifug. SECŢIUNEA a 2-a: Elemente definitorii.131 Prevederi generale privind pozarea/montarea (1) Pozarea învelitorilor din foi metalice plane se face astereală din scândură din lemn. panourilor metalice profilate longitudinal).4 mm şi maximă de 0. c) tablă din cupru cu grosimea minimă de 0.5 mm şi maximă de 0. maximă de 0.35 mm. Art.CAPITOLUL VI: Prevederi şi principii privind învelitorile din foi metalice plane SECŢIUNEA 1: OBIECT Art. de regulă.

5 m(în sensul scurgerii apelor). din cupru sau zinc (cu asigurare suplimentară cu substrat din membrană hidroizolantă.136 Configuraţia acoperişului (1) Nu se impun restricţii privind conformarea acoperişului. industriale şi agricole. (5) Minim 30% pentru învelitorile în solzi. (4) În cazul unor suprafeţe cu lungimi reduse de maxim 1. uzual 15%.132 Panta învelitorii: (1) Minim 7% (recomandabil. maxim 1. (2) Minim 15% (recomadabil minim 20%). Art. executate din cupoane de tablă fixate pe suport din astereală continuă din scânduri de minim 15 mm grosime pentru lăţime de maxim 80 mm. fără restricţii privind zonarea geoclimatică de amplasare şi a clasei sau categoriei de importanţă a clădirii.rigiditatea foii fiind obţinută prin profilatură şi amprentare. tratate fungicid şi ignifugate. 42 . Art. îmbinate cu falţuri orizontale simple. paziile streşinile. se recomandă ca versanţii cu pante minime de 7% ÷ 10% să nu depăşească lungimea de 6 m. continuă). doliile. minim 10%). fixare (1) Aplicarea/fixarea foilor metalice plane pe astereală se face prin intermediul agrafelor (copci). pentru învelitori îmbinate prin falţuri orizontale simple şi verticale duble. Art. cu lungimi reduse (recomandabil. Art. duble. la tablă zincată. plani cu rupere de pantă. (3) Maxim până la suprafeţe verticale. pentru învelitorile din foi metalice plane îmbinate prin falţuri duble. ciubucelor sau vulţurilor) şi din capacitatea materialului de a-şi menţine continuitatea (să nu crape) la executarea falţurilor (îndoire multiplă la 180°). cu măsuri de protecţie împotriva deteriorării marginilor şi feţelor. se pot admite pante de minim 5% cu condiţia prevederii obligatorii a lipirii falţurilor cu cositor. etanşate suplimentar cu chituri/masticuri.134 Ambalarea şi transportul se face în pachete sau role. specifice (minim 60% fără etanşare suplimentară). etc. de 18 mm pentru lăţime de maxim 100 mm şi 22 mm pentru lăţime de maxim 120 mm. (3) Coamele. sau curbi (în limitele posibilităţii realizării falţurilor verticale). se vor rezolva tot cu elemente de tinichigerie. din metale diverse. constau în lucrabilitate/maleabilitate (uşurinţa realizării falţurilor. paletizat şi/sau containerizat. orizontale şi verticale.137 Suportul învelitorii.5 m) îmbinate prin falţuri orizontale şi verticale.135 Învelitorile din foi metalice plane sunt utilizabile la construcţii civile.133 Condiţiile impuse tablei. Art. uzual 30%. (2) Versanţii pot fi plani. SECŢIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale Art. Distanţa dintre riglele ce asigură suportul de montare precum şi caracteristicile geometrice ale acestora sunt indicate de producător funcţie de grosimea foilor din tablă şi de profilatură/amprentare. zigurilor. confecţionate din tablă plană de acelaşi tip cu tabla utilizată în câmpul învelitorii (la dolii şi pe conturul planurilor versanţilor se recomandă asigurarea suplimentară cu substrat din membrană hidroizolantă. continuă).

numărul fixărilor mecanice (agrafe) se majorează cu minim 50%. conformare (1) Acoperişurile cu învelitori din foi metalice plane pot închide spaţii condiţionate termic sau fără condiţionare termică. conform prevederilor producătorului. indiferent de pantă. Art.138 Spaţii interioare. pe care se întorc marginile foilor de tablă din câmp şi se acoperă cu ştraif profilat din tablă fixat prin agrafe/copci şi falţ. la dolii şi atice. Art. fixate în astereală. Art. 43 . la pante >100%. menţionate şi exemplificate la Art. (2) Acoperişurile peste spaţii condiţionate termic vor fi termoizolate sub astereală şi/sau sub riglele suport. (3) Necesarul fixărilor mecanice/m2 se calculează funcţie de forţa de sucţiune dată de vânt şi de forţa de alunecare pe versant. elemente de străpungere.141 Pentru obţinerea unor efecte estetice se poate prevede un sistem de riglaj. pătrată sau dreptunghiulară. Art. moduri de termoizolare. în special la pante <30%.140 Străpungerile calde/fierbinţi vor fi izolate termic. pe conturul versanţilor şi al elementelor ce strapung învelitoarea. în lungul pantei. SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea învelitorilor cu foi metalice plane Art.139 Nu se vor prevedea elemente de tinichigerie montate direct pe elemente din zidărie (tencuite) sau beton ci prin intercalarea unei membrane bitumate (protecţie la electrocoroziune). 130(2). Art. prevăzut cu rigle din lemn cu secţiune trapezoidală. Fig.143 Falţurile de îmbinare pot fi etanşate suplimentar cu chituri/masticuri elastice. se face pe rigle metalice prin intermediul agrafelor speciale ce permit deplasările longitudinale datorate dilatărilor şi contracţiilor.) se vor prevede pe minim 30 cm şi maxim 50 cm înălţime. pe minim 50 cm lăţime. iar la falţurile verticale. etc.15: Exemplificare de principiu de realizare a sistemului de riglaj Art.142 Racordurile învelitorii pe suprafeţe verticale (atice. corespunzător. calcane.144 Se vor prevede falţuri duble.(2) Aplicarea/fixarea foilor continue profilate longitudinal.

sănătate şi mediu: această cerinţă nu impune condiţii specifice faţă de cele prevăzute la Art.Art. (2) Orice instalaţie.147 Securitate la incendiu: foile metalice plane nu sunt combustibile dar sistemul. efect termoreflectant (funcţie de material şi de indicele de reflexie a suprafeţei). orizontale sau verticale (falţurile verticale se realizează numai la îmbinările în lungul pantei versanţilor şi în coame) (1) Falţ simplu culcat: aripa mică a tabelei este de minim 30 mm şi aripa mare.150 Protecţia împotriva zgomotului: învelitorile din foi metalice plane. substrat (folie. 18.151 Economia de energie: învelitorile din foi metalice plane. (3).145 Rosturile de dilatare/tasare se vor prevede cu rebord învelit şi acoperit cu tablă iar străpungerile vor fi învelite/acoperite cu manşoane cu guler din tablă cu îmbinările etanşate (lipite de regulă cu cositor. SECŢIUNEA a 6-a: Principii privind execuţia învelitorilor din foi metalice plane Art. este de 40-45 mm. se va stabili clasa de reacţie la foc conform reglementărilor specifice. (4) Falţ dublu. nu pe astereală). ce o cuprinde pe cea mică. sub învelitoare). este de 50-55 mm.149 Igienă.146 Rezistenţă mecanică şi stabilitate (1) Elementele de bordare şi învelitoarea din foi metalice plane vor fi ancorate/fixate întărit. este de 90-105 mm. pe conturul suprafeţei de învelitoare şi al elementelor ce străpung învelitoarea pe minim 50 cm lăţime pentru a se preveni eventualele degradări ale suportului ca efecte ale acţiunii factorilor de mediu (vânt. vertical: aripa mică a tabelei este de 20-25 mm şi aripa mare. astereală) este combustibil. agregat. zăpadă. Art. culcate. ce o cuprinde pe cea mică. (3) Falţ simplu.. nu asigură o izolare termică semnificativă necesar pentru a fi luată într-un calcul practic dar suprafeţele metalice pot avea. aplicate pe astereală asigură un indice de izolare la zgomot aerian cu valori mici şi nu asigură izolare la zgomot de impact (pentru evitarea zgomotului de impact şi aerian se va prevede o structură fonoizolantă suplimentară. ce o cuprinde pe cea mică. este de 60-80 mm.148 Siguranţă în exploatare: această cerinţă nu impune condiţii specifice faţă de cele prevăzute la Art. în oarecare măsură. în vigoare. 18.152 Îmbinările se realizează prin falţ simplu sau dublu. montat peste planul învelitorii va fi montat şi fixat pe structura de rezistenţă (grinzi/căpriori. gheaţă). (4). SECŢIUNEA a 5-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale a învelitorilor din foi metalice plane Art. aplicate pe astereală. Art. Art. Art. ce o cuprinde pe cea mică. Art. vertical: aripa mică a tabelei este de 40-50 mm şi aripa mare. (2) Falţ dublu culcat: aripa mică a tabelei este de minim 60 mm şi aripa mare. etc. 44 .

45 . cu minim două cuie pentru tablă. 152 Art.16: Exemplificare de realizare a îmbinărilor prin falţ.120 mm pentru falţurile simple.a: Falţ vertical simplu Fig. distanţa dintre agrafe nu va depăşi 40 cm. se vor decala la ½ din lăţimea foii de învelitoare. 16. conform precizărilor Art. 16. c) agrafele vor avea aripa de fixare pe astereală de minim 40 mm lungime. fixate fiecare.1 mm mai groase decât tabla de învelitoare) de 30-60 mm lăţime şi lungimea de: a) cca. Fig. b) cca.d: Falţ orizontal (culcat) dublu Fig.(5) La coamă. cu 0. foile din tablă (inclusiv falţurile verticale) a celor doi versanţi.80 mm pentru falţurile simple şi duble.b: Falţ vertical dublu Fig.c: Falţ orizontal (culcat) simplu Fig. 16. 16.153 Aplicarea/fixarea foilor metalice plane pe astereală se face prin intermediul agrafelor (copci). executate din cupoane de tablă (recomandabil. verticale.

154 Numărul agrafelor se va dubla la pante cuprinse între 7% şi 20% şi la pante >50%.17: Exemplificare de realizare a învelitorii cu tablă plană 46 . Fig. ventilaţii. Art. etc.Art. cu marginile superioare ancorate în elementul de străpungere şi protejate (acoperite) împotriva pătrunderii apei din precipitaţii (cu chituri.155 Elementele ce străpung planul învelitorii (coşuri fum. tencuieli).) vor fi îmbrăcate cu elemente de tinichigerie din tablă plană pe o înălţime de minim 30 cm.

(+5%). de regulă. b) dreptunghiulare: cu dimensiunile generale 40×30 cm ± 3 mm. c) folii metalice (cupru. 5. 3. b) bitum oxidat.mică). semirigide. grosime: 4. 47 . impregnat (nerecomandate. b) cu armătură din carton celulozic (într-un singur strat). 3. Art. în următoarele formate şi dimensiuni: a) pătrate/rombice: cu latura de 40 cm ± 3 mm. f) grosimile uzuale ale elementelor polimerice: 2.).158 Elemente plane din ardezie SECŢIUNEA a 2-a: Elemente definitorii. (1) Elemente plane din ciment armat (fibrociment) şi din materiale polimerice se produc. caracteristici generale Art.157 Elemente plane din ciment armat (fibrociment) sau din materiale polimerice. indiferent de modelul decupajului inferior. +25%). autoprotejate (tip bardou): discontinue. bitumate. au următoarele dimensiuni generale. autoprotejate (tip bardou).5 mm. talc sau alte minerale. uzuale: lungime maximă: ≤ 1200 mm ± 3 mm. neţesut (împâslitură) din fibre de sticlă cu sau fără ranforsare longitudinală din fire din sticlă sau polimerice. de regulă într-un strat sau în două straturi: ţesătură sau reţea din fire de sticlă. b) granule ceramice sau din alte minerale (ex. bitumate. (4) Clasificare după tipul protecţiei (autoprotecţiei) feţei superioare vizibile: a) paiete ardezie. Art. datorită slabelor performanţe). c) dreptunghiulare tip şiţă: cu dimensiunile generale de 40×20 cm ± 3 mm. (3) Clasificare după tipul de bitum utilizat la impreganrea şi acoperirea armăturii: a) bitum aditivat cu elastomeri (SBS) sau plastomeri (APP).CAPITOLUL VII: Prevederi şi principii de realizare a învelitorilor din elemente plane suprapuse SECŢIUNEA 1: Obiect Art. etc. (1) Elementele. e) grosimile uzuale ale elementelor din ciment armat: 2. aluminiu).0 mm.0 mm. c) compound de bitum cu alte materiale (EPDM). 6 mm. (5) Clasificare după tipul acoperirii feţei inferioare: a) pulberi minerale din nisip. Art. film/folie aderentă de protecţie. d) paralelogram: cu dimensiunile de 40×44 cm ± 3 mm. armate. armate.160 Tip învelitoare din elemente plane din ciment armat (fibrociment) sau din materiale polimerice: discontinue.156 Elemente plane. 4 mm (-10%. c) film/folie neaderentă de protecţie locală a benzilor autoaderente (se îndepărtează la punerea în operă pentru lipirea benzilor autoadezive pe elementul inferior). lăţime (înălţime) ≥ 250 mm ± 3 mm. (2) Clasificare după tipul de armare: a) cu armătură minerală sau polimerică.159 Tip învelitoare din elemente plane semirigide. b) alte materiale (granule plută.5 mm.5 mm. 3.

162 Niveluri de performanţă calitativă pentru elemente plane din materiale bitumate autoprotejate (tip bardou.7 mm. (4) Flexibilitate la temperaturi scăzute: ≤ decât temperatura corespunzătoare zonării climatice pentru perioada de iarnă. (5) Forţa de rupere la tracţiune: a) pentru clădiri neadăpostite: longitudinal >3. transversal >3. aluminiu): minim 200 g/m2. e) abaterile dimensionale admise sunt de maxim 2 mm pe laturile ce nu deranjează pozarea. b) ciment armat cu fibre din azbest crisotilic (în UE este interzisă fabricarea şi restricţionată utilizarea produselor ce conţin azbest). (1) Elemente plane din ardezie pot fi: a) natur – manufacturate din roca cu textura orientată prin clivaj. b) carton celulozic: min 1500 g/m2. b) model istoric / rustic: 220×325 mm la 150×270 mm şi grosime de 4.g) elementele din ciment armat cu forme dreptunghiulare şi dreptunghiulare tip şiţă pot fi decupate la partea inferioară cu colţurile teşite la 45° sau 60° sau pot fi formate la partea inferioară semicircular sau în unghi (120°). c) folie metalică (cupru. definite în SR EN 544:2006 “Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. h) elementele plane din ciment armat pot fi natur. colorate în masă sau pe suprafaţă: Art.8 mm. c) model englez (utilizat în zone cu precipitaţii abundente): cu dimensiuni de la 300×460 mm la 200×300 mm şi grosime de 3. d) alte modele (în funcţie de dimensionarea locală sau de necesităţile de utilizare). (3) Alcătuire – elemente plane din materiale polimerice sunt simple sau armate. b) fabricate dintr-un amestec de ardezie concasat.5 Nmm2. (3) Masa autoprotecţiei superioare: a) pentru granule minerale: min 1000 g/m2.5 mm. colorate în masă sau pe suprafaţă. de regulă. Specificaţie de produs şi metode de încercare”). opace sau translucide.161 Tip învelitoare din elemente plane din ardezie: discontinue (elementele plane din ardezie sunt foarte puţin utilizate în România. (2) Alcătuire – elemente plane din ciment armat: a) ciment aditivat armat cu fibre discontinui dispersate dezordonat sau din fire sau meşe subţiri dispersate dezordonat sau sub formă de reţele (ţesături). b) neţesut poliesteric (un strat): min 100 g/m2 . următoarele modele şi dimensiuni: a) model comun: cu dimensiunile de la 255×355 mm la 160×220 mm şi grosime de 2. 48 .0 Nmm2). (2) Masa bitumului de acoperire şi impregnare: a) armătură minerală sau polimerică: min 1300 g/m2. (1) Masa armăturii: a) neţesut (împâslitură) din fibre de sticlă (un strat): min 110 g/m2. b) pentru paiete ardezie: min 550 g/m2 . (2) Elementele plane din ardezie au. fiind un material arhaic de învelitoare utilizat în lucrări de restaurare a unor edificii monumente istorice/de arhitectură (des întâlnite în Marea Britanie şi pe coasta de nord vest a Europei). SECŢIUNEA a 3-a: Niveluri de performanţă Art. ciment şi apă. c) carton celulozic: min 420 g/m2. elementele plane polimerice pot fi colorate în masă sau pe suprafaţă.

(12) Aderenţa la exfolierea protecţiei cu folie metalică: ≥ 0. Partea 1: Specificaţii de produs” şi SR EN 12326-2:2001/A1:2004 „Produse din ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue”): a) abaterile de planeitate: maxim 1. pentru perioada de iarnă şi în zone cu vânturi dominante. (2) Aceste tipuri de acoperişuri pot închide spaţii condiţionate sau necondiţionate termic. (9) Rezistenţa la pliere: a) armătură minerală şi / sau polimerică: ≥ 175 N. cu recomandări privind restricţionarea în utilizare la construcţii încadrate în clasa de importanţă I şi II. (8) Rezistenţa la sfâşiere din cui: ≥ 200 N (cui Φ3 mm).5% din grosime. în categoria de importanţă A şi B precum şi la construcţii situate în zona climatică IV. Specificaţie de produs şi metode de încercări” precum şi SR EN 12467:2006 „Plăci plane din fibrociment. (7) Stabilitatea dimensională. (10) Absorbţie de apă pentru armătura minerală şi / sau polimerică: ≤ 2%. d) comportament la gelivitate: după proba de gelivitate degradările (exfolieri) pot fi numai de suprafaţă şi nu vor depăşi 3% din grosimea plăcii. e) elementele din ardezie sunt incombustibile.164 Niveluri de performanţă calitativă – elemente plane din ardezie (definite în SR EN 12326-1:2004 „Produse din ardezie piatră pentru învelitori şi placări discontinue.b) pentru clădiri adăpostite: longitudinal >3. în paleţi sau containere. (13) Rezistenţa la perforare statică: ≥ 5 daN (bilă Ø 10 mm). c) pentru pante >60% şi în zone cu vânturi puternice: valorile indicate la a). (14) Rezistenţa la perforare dinamică (impact): ≥ 500 mm pentru pante >100% şi ≥ 800 mm pentru pante <100%. transport: pentru elemente plane ambalarea şi transportul se face pachetizat. este recomandabil să fie rezistente la foc exterior.6 g/cm3. (6) Alungirea la rupere la tracţiune. (15) Elementele plane din materiale bitumate autoprotejate (tip bardou) sunt de regulă combustibile. (11) Fluajul protecţiei minerale la 90 C: ≤ 2 mm. min: <1%. 49 . min: longitudinal ≥2%. (1) Elementele din fibrociment sunt incombusibile. Art. transversal >2. transversal ≥ 1. industriale şi agricole. de regulă. SECŢIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale Art.0 Nmm2. Art.163 Niveluri de performanţă calitative pentru elemente plane din fibrociment (definite în SR EN 492:2005/A1:2006 şi SR EN 492:2005/A2:2007 „Plăci de fibrociment tip ardezie şi accesorii. fac excepţie clădirile istorice sau de patrimoniu cu învelitori din ardezie. Art. c) masa volumetrică: maxim 2.2 N/mm2. puternice.5%. b) porozitatea volumetrică: maxim 3%.165 Ambalare. Specificaţii de produse şi metode de încercare”. b) armătură celulozică (carton): ≥ 200 N.166 Domeniul de utilizare (1) Învelitorile din elemente plane suprapuse sunt utilizabile. la construcţii civile.5 Nmm2).

prin suprapunerea majorată. astereala va fi montată pe elemente de susţinere cu lăţimea de rezemare de minim 45 mm. conform prevederilor producătorului.168 Suportul învelitorii (1) Suport continuu pentru elementele plane din materiale bitumate (tip bardou): a) astereală din lemn masiv: răşinoase sau plop (minim clasa B) cu grosimea de 18 mm la o lăţime de 150 mm şi de 22 mm la o lăţime de 200 mm. două sau patru pante. în aceeaşi textură şi culoare cu autoprotecţia elementelor plane din materiale bitumate autoprotejate. (3) Suportul discontinuu constă din rigle din lemn masiv având distanţa dintre ele (sau interax) şi lăţimea suprafeţei de rezemare funcţie de tipul şi sortul elementului plan de învelitoare. paziile. cu sau fără sisteme suplimentare de etanşare (în conformitate cu prevederile producătorului). ardezie şi tip bardouri (special fabricate. pentru pozare pe suport discontinuu). (3) Elementele plane din materiale bitumate. cu secţiunea rectangulară. rigide. doliile. SECŢIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea învelitorilor cu elemente plane suprapuse Art. conform prevederilor producătorului.167 Configuraţia acoperişului (1) Pentru elementele plane din materiale bitumate autoprotejate nu se prevăd restricţionări şi se recomandă acoperişuri cu conformare simplă (coamele. rigide. bitumate. paziile. fixarea asterelei pe elemente de susţinere se va face în două puncte pentru elementele de astereală mai îmguste de 105 mm şi în trei puncte pentru lăţimi mai mari. (2) Învelitorile pentru acoerişurile condiţionate termic vor fi prevăzute cu folie tip anticondens sau substrat din folie hidroizolantă (montată sub riglele de montaj ale învelitorii). (2) Suport discontinuu pentru elementele din ciment armat.169 Prevederi privind relaţia acoperiş – învelitoare (1) Învelitorile acoperişurilor cu pante reduse (sub 35%) vor fi prevăzute cu substrat din folie/membrană hidroizolantă. autoprotejate. sau cu cupoane din acestea).170 50 . (4) Elementele plane din ciment armat sau din ardezie pot fi prevăzute şi la acoperişuri cu rupere de pantă (maxim 15°). Art. paralele. streşinile se vor rezolva cu membrane hidroizolante. de condiţiile climatice şi pantă. streşinile se vor rezolva elemente profilate din ciment armat. cu grosimea peste 5 mm pot rezema pe doua rigle. (5) Elementele plane din ardezie vor rezema de regulă pe câte două rigle. autoprotejate pot fi prevăzute şi la acoperişuri cu rupere de pantă (maxim 15°) prin îndoire la cald şi sudarea marginii inferioare peste rândul inferior (în conformitate cu prevederile producătorului). coamele. elementele vor fi liniare. (4) Unele tipuri de bardouri speciale. în una. pozarea şi montarea se va realiza joantiv (fără spaţii libere). Art. b) astereală din panouri celulozice aglomerate: vor avea grosimea între 18 şi 25 mm pentru dimensiunile de 205×100 cm şi mai mare de 25 mm pentru dimensiunile de 275×100 cm. cu toleranţa grosimii de ±1 mm. (2) Pentru elementele plane din ciment armat sau din ardezie se recomandă acoperişuri cu conformare simplă. marginile panourilor vor fi astfel profilate încât să permită asamblarea între ele.Art. sau cu membrane hidroizolante bitumate (autoprotejate în culoarea elementelor de învelitoare) sau cu elemente de tinichigerie specifice.

5 120 120 120 100 120 120 120 120 120 70 80 100 100 120 120 50 70 80 100 100 120 50 50 70 100 100 100 Art.5 90/31.5 100/29.2 110/21.5 130/29.9 110/21. (2) Pentru pantă mai mare de 170% pozarea poate fi în simplu strat. cu grosimea minimă de 2 mm).5 110/29. în special la acoperişuri cu pantă mai mică de 100%. conform C107-2005.9 110/21.5 100/21. (3) Pozarea se va face pe suport discontinuu. distanţa dintre riglele suport (d. lungimea proiecţiei versantului (L) şi zona climatică (zonarea climatică a României pentru perioada de iarnă). b) zona cu viteze ale vântului mai mari de 20 m/s.5<L<11 11<L<16.5 80/16 80/16 90/16 110/16 110/16 110/16 (3) Nu se recomandă prevederea elementelor plane din fibrociment în următoarele situaţii: a) zona climatică IV şi la altitudini mai mari de 700 m.5<L<11 11<L<16. pe suport discontinuu. (pentru părţi reduse din suprafaţă cu suport continuu a unei învelitori. pantă (p). 51 . cu membrane hidroizolante bituminoase.5 100/30.cm). la acoperişuri cu pantă mai mică de 100%.5 110/29. zonarea climatică şi lungimea proiecţiei versantului (L).Elemente plane din materiale bitumate.5 80/21. Art.5 130/20.5 L<5.172 Elemente plane din ardezie (1) Panta minimă este de 60%.5 80/16 80/16 90/16 110/16 110/16 110/16 90/15. cu pozare în dublu strat.9 90/21.5 90/15.5<L<11 11<L<16.9 90/15.cm) 40×44 40×40 40×30 40×20 Panta Învelitorii p(%) 60-100 >100 60-100 >100 60-100 >100 60-100 >100 Zona climatică I şi II Zona climatică III şi IV Lungimea proiecţiei versantului L (m) L<5.171 Elemente plane din ciment armat (fibrociment) (1) Panta minimă este de 30%. se va face: Panta învelitorii p(%) 20<p<25 25<p<30 30<p<35 35<p<40 p>40 Zona climatică I Zona climatică II şi III Lungimea proiecţiei versantului L (m) L<5. conform tabel (în tabel sunt indicate R/d): Tipul element (dim.5 5. pe suport continuu.5 5.5 100/20.5 130/15.5 90/15. cu panta sub 20%. armate.5<L<11 11<L<16.5 5.5 110/29.9 100/21.5 L<5.5 80/31. (4) Suprapunerea elementelor din ardezie va fi similară cu cea a elementelor din fibrociment. (2) Suprapunerea a bardourilor R (mm) în funcţie de pantă (p).5 130/15. (2) Suprapunerea elementelor din fibrociment R (mm) va fi în funcţie de tipul elementului de învelitoare.5 5. autoprotejate (1) Panta minimă este de 20%. sub bardouri se va prevede o hidroizolaţie continuă.5 100/30.

armate. (3) Elementele plane din materiale polimerice.176 Igienă.179 Condiţiile privind suportul şi condiţiile privind sistemul de montare/fixare sunt în general asemănătoare tuturor tipurilor de învelitori cu elemente plane suprapuse.18. pentru a se preveni eventualele degradări ca efecte ale acţiunii agenţilor de mediu. cu măsuri suplimentare de etanşare). sunt combustibile.(5) Nu este recomandabilă prevederea elementelor din ardezie în zona climatică IV şi la altitudini mai mari de 700m (cu excepţia clădirilor istorice sau de patrimoniu. SECŢIUNEA a 6-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru elementele plane suprapuse Art. autoprotejate.(3). SECŢIUNEA a 7-a: Principii privind execuţia învelitorilor cu elemente plane suprapuse Art.8 mm. nu pe astereală sau rigle) Art. căpriori. necesară pentru a fi luată într-un calcul practic. Art. a producerii de fum şi picături fierbinţi sau ce ard).177 Protecţia împotriva zgomotului: învelitorile din membrane hidroizolante asigură un indice de izolare la zgomot aerian. Art. cu floarea cu diametrul minim de 10 mm.174 Securitate la incendiu (1) Elementele din materiale bitumate. montat peste planul învelitorii va fi pozat şi fixat pe structura de rezistenţă (grinzi. sănătate şi mediu:această cerinţă nu impune condiţii specifice faţă de cele prevăzute la Art. se recomandă prevederea elementelor din materiale bitumate certificate ca rezistente la foc exterior (există posibilitatea.178 Economia de energie: învelitorile din elemente plane suprapuse nu asigură o izolare termică semnificativă. Lungimea minimă a cuielor va fi de 21 mm pentru fixare în astereală din lemn. Art. (2) Orice instalaţie. pe conturul suprafeţei de învelitoare pe minim 1 m lăţime. etc. nesemnificativ (funcţie de grosimea elementelor şi modul de pozare/fixare).(4). sunt combustibile. (2) Elementele plane din ciment armat şi ardezie nu sunt combustibile.173 Rezistenţă mecanică şi stabilitate (1) Elementele de bordare vor fi ancorate/fixate întărit..5–2. în afară de fixarea prin cuie se mai asigură şi lipirea prin puncte autoadezive (prevăzute pe faţa inferioară şi/sau superioară a bardoului) iar în anumite condiţii (extreme. Art. agregat. Art. sau nu. pentru fixare în rigle din lemn. în zonele 52 .. etc. în astereală din plăci aglomerate şi de 35–40 mm.180 Elementele plane de învelitoare se fixează de regulă prin cuie cu diametrul nominal de 2.18. de 25 mm. de regulă.175 Siguranţă în exploatare:această cerinţă nu impune condiţii specifice faţă de cele prevăzute la Art. Art.181 În cazul bardourilor.

valoarea lungimii părţii expuse (văzute) P se determină cu formula: P=(1 – R)/2. pornind de la tebelul de la Art. (1) Fixarea mecanică se va face cu minim un cui în dreptul fiecărui decroş (decupaj) şi cu câte un cui la fiecare extremitate a bardoului. stânga – dreapta axului decroşului). Art.165. indiferent de pantă. Fig. fixarea mecanică va fi suplimentată cu câte un cui în dreptul fiecărui decroş (la 30 mm. Fig. la 20 – 30 mm deasupra decroşului (fiecare fixare mecanică va traversa cel puţin două rânduri de bardouri).182 Pentru bardouri.183 Fixarea bardourilor pe suportul continuu sau discontinuu se face mecanic. prin cuie şi prin lipirea elementelor între ele. în benzi continui sub linia de fixare. Fig.18: Exemplificare mod de poziţionare Art.montane şi/sau în zone cu vânturi dominante puternice) se va prevedea şi o lipire suplimentară cu mastic aplicat la rece. acest mod de fixare este recomandat şi în zone de situare izolate şi/sau cu vânturi puternice.19: Exemplificare mod de fixare simplă (2) Pentru pante p>200%. unde l este lăţimea totală utilă a bardoului.20: Exemplificare mod de fixare dublă (întărită) 53 .

furnizat de producătorul de bardouri). în dreptul terminaţiei fiecărui decroş şi la marfinea bardoului. (2) Pentru suprapuneri R>80 mm este necesară o lipire suplimentară în puncte. Fig. (2) Pentru suprapuneri R>80 mm.21: Exemplificare mod de lipire suplimentară Art.22: Exemplificare mod de lipire în puncte a bardourilor fără bandă autoadezivă Art.184 Bardouri prevăzute cu bandă autoadezivă (1) Pentru suprapuneri R<80 mm nu este necesară o lipire suplimentară faţă de banda autoaderentă cu care este prevăzut bardoul. Fig. cu poala debitată drept (linear). (4) Pentru pantă p>200% se va face o lipire suplimentară prin sudură cu flacăra sau cu adeziv la rece. în special pe versanţii expuşi direcţiei vântului dominant. fixată mecanic prin cuie.Art. cu fixare mecanică prin cuie şi bandă de lipire cu mastic (la rece). 54 . lipirea în puncte se va face în dreptul terminaţiei fiecărui decroş şi la marginile bardoului (lipirea bardourilor care nu au bandă autoadezivă şi lipirea suplimentară a bardourilor care au bandă autoadezivă se va face cu masticul – adeziv special.186 Detalii specifice de execuţie (informativ) (1) Streaşină dreaptă: se realizează prin intermediul unei copertine metalice (tablă zincată) de protecţie a marginii suportului pe minim 10 cm. (3) Acelaşi mod de lipire suplimentară se va face şi în zonele cu altitudine mai mare de 800 m şi în zonele cu viteze de referinţă a vântului ≥ 30 m/s (din zonarea valorii fundamentale a vitezei de referinţă a vântului). a fustei bardoului superior pe bardoul inferior. Deasupra se pozează primul rând de bardouri. lipirea în puncte se va face pe capul cuielor de fixare mecanică a bardourilor. Peste aeasta se montează un rând de bardouri pozate ionvers.185 Bardouri fără bandă autoadezivă (1) În general.

îndoite pe mijloc şi suprapuse minim 5 cm peste şirul cuielor de fixare sau prin suprapunerea şi sudarea cu flacără de cupoane din membrană hidroizolantă bituminoasă autoprotejată (similar cu autoprotecţia bardourilor).Fig. Fixarea se mai poate face prin agrafe speciale şi cuie. Membrana de dolie se fixează mecanic prin cuie pe marginile longitudinale şi se lipeşte prin sudură pe mijloc (50 cm). simplu profilat sau cu profil compus de şipcă de coamă sau prin suprapunerea şi sudarea cu flacăra de cupon din bardou debitat trapezoidal.00 m lăţime pozată longitudinal. Art.188 Montarea elementelor plane din fibrociment pe suport discontinuu se face conform următoarelor exemplificări Fig.24: Exemplificare de aşezare a elementelor din fibrociment de 40×44 cm (tip paralelogram) 55 . sudat pe suprafaţa verticală. verticală se asigură cu profil specific fabricat (metalic sau polimeric) sau manufacturat (şorţ tablă) fixat mecanic pe verticală şi etanşat cu cordon de chit/mastic elasto-plastic. Marginea superioară. Art. pe minim 25 cm (ca strat suplimentar de întărire a scafei) peste bardouri. îndoite pe mijloc şi suprapuse minim 5 cm peste şirul cuielor de fixare. conform recomandărilor producătorului.187 Fixarea elementelor plane pe suport se face mecanic. (4) Dolie: se realizează în diverse moduri prin intermediul unei membrane bituminoase autoprotejată (cu protecţie similară cu cea a bardourilor) de minim 1. axată pe linia doliei. (5) Racord la verticală: se realizează prin intermediul unui cupon de bardou îndoit. cu cordon longitudinal de lipire din mastic special. în climat montan şi la pantă >200% se vor prevede fixări suplimentare cu agrafe speciale. Fixarea mecanică se recomandă a se realiza cu şuruburi sau cuie protejate anticoroziv. de regulă.23: Exemplificare execuţie streaşină (2) Pazie: se realizează prin intermediul unor copertine metalice (tablă zincată) profilate specific alcătuirii terminaţiei de margine. (3) Coamă (doi versanţi): se realizează prin intermediul unor copertine metalice de coamă. prin minim câte două cuie sau şuruburi pentru lemn pe element.

27: Exemplificări de aşezare a elementelor din fibrociment model dreptunghiular cu două colţuri teşite Fig.Fig.25: Exemplificare de aşezare a elementelor din fibrociment de 40×40 cm (rombice) Fig.28: Exemplificări de aşezare a elementelor din fibrociment model tip şindrilă cu margine rotunjită 56 .26: Exemplificări de aşezare a elementelor din fibrociment de 40×30 cm model dreptunghiular Fig.

Fig. diferite modele. coamă.29: Exemplificări de aşezare a elementelor din fibrociment model tip şindrilă cu margine în unghi.189 Montarea elementelor plane din ardezie se face conform următoarelor exemplificări: Fig. câmp şi streaşină Art. montate în simplu strat 57 .30: Exemplificări de aşezare a elementelor din fibrociment model tip ţiglă solzi (margine semirotundă).Fig.31: Exemplificare de aşezare a elementelor din ardezie.

pentru învelirea suprafeţelor de câmp curent şi pentru rezolvarea detaliilor (coamă. Art. din ceramică sau beton [tip ţigle speciale. cu diferite profilaturi de îmbinare/îmbucare sau cu diferite tipuri de accesorii (accesorii coordonate. la care nu este necesar să fie aliniate şi îmbinate/îmbucate cu ţiglele de câmp)]. manufacturat.CAPITOLUL VIII: Prevederi şi principii de realizare a învelitorilor din elemente tip ţigle şi olane SECŢIUNEA 1: Obiect Art.192 Alcătuire. (3) Elementele ceramice pot fi natur sau glazurate pe suprafaţa iar cele din beton pot fi natur. ţigle plane.191 Tip învelitoare: discontinue. alcătuite în general din ceramică. d) elementele tip olane/macroolane au terminaţia (marginea inferioară) conformată drept. c) elementele tip ţiglă/macroţiglă pot avea terminaţia (marginea inferioară) conformată drept. într-o mică măsură olanele (simple) din ceramică se pot produce local. cu suprapunere la vârf variabilă.190 Elemente trase şi/sau presate. tip ţigle şi olane realizate de regulă. profilate sau profilat-amprentate. f) elementele tip olane simple. versanţilor de acoperiş şi rezolvării diferitelor detalii de racord . care se aliniază şi îmbin/îmbucă cu ţigle de câmp şi accesorii necoordonate. metalice sau sticlă. 58 . ţigle cu îmbucare (cu unul sau mai multe profile de îmbucare longitudinale sau transversale). curb (tip solzi) sau mai rar. SECŢIUNEA a 2-a: Caracteristici generale Art. (2) Toate tipurile de ţigle şi olane se produc industrial. pazie). ţigle de acoperire (profilate în S). în unghi. b) elemente profilat-amprentate pot fi prevăzute cu amprenturi pentru poziţionare pe riglele suport (ciocuri) şi pentru asigurarea îmbinărilor între ele. câmpului. e) elementele accesorii precum şi elementele tip ţiglă majorte (lăţimea=1½ din lăţimea ţiglei curente de câmp) sunt destinate rezolvării acoperirii marginilor. se fabrică într-un singur tip. caracteristici (1) Elementele de învelitoare sunt produse în următoarele tipuri de conformări: a) elemente trase sau profilate. montate prin suprapunere. ţigle canal (în formă de jgheab tip de curs şi/sau de acoperire). conturului. cu suprapunere laterală variabilă. ţigle cu glisare longitudinală sau transversală (cu îmbucare longitudinală sau transversală). beton (mortar de ciment) şi în mică măsură din materiale polimerice. colorate în masă şi/sau peliculizate pe suprafaţă.

Metode de încercare”. cu tipo-dimensiuni şi profilaturi variate. (1) Menţinerea calităţilor fizico-mecanice şi a aspectului sub acţiunea factorilor şi agenţilor de mediu (condiţii normale. Partea 1: Încercarea impermeabilităţii”. sub şipci. de regulă de minim 26% şi de maxim 175% (pantele maxime. suprapus. SR EN 490:2005 „Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. în special sub influenţa radiaţiilor infraroşii şi ultraviolete. pentru cele aşezate dublu este de minim 45% şi de maxim 175% iar panta pentru macroţigle/macroolane este. prevăzute de producător). a) panta învelitorii va fi cea prevăzută de producător pentru fiecare tip de produs de învelitoare. panta pentru ţigle solzi aşezate simplu este de minim60% şi de maxim 175%. SR EN 539-2:2006 „Ţigle din argilă arsă pentru acoperiri discontinue. de regulă. pe căpriori sau pe astereală. c) şipcile suport sunt de regulă din lemn de răşinoase cu secţiunea minimă de 24×38 mm sau 24×48 mm. Determinarea caracteristicilor fizice. Art. b) posibilitatea realizarii învelitorilor cu rupere de pantă sau în plan curb. Specificaţii de produse” şi SR EN 491:2006 „Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. panta pentru olane este. e) folia de protecţie anticondens se montează.(4) Dimensiuni de fabricare: se produce o gamă foarte mare de ţigle/macroţigle şi olane/macroolane. SR EN 539-1:2006 „Ţigle di argilă arsă pentru acoperiri discontinue.194 Niveluri de performanţă calitativă (definite în SR EN 1304:2005 „Ţigle şi accesorii din argilă arsă. de minim 25% şi de maxim 70%. c) panta şi suprapunerea într-un singur rând pentru învelitorile din olane simple va fi: pantă minimă % Suprapunerea minimă pentru zone cu precipitaţii: sub 400 mm 400-600 mm peste 600 mm 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 ≥ 46 150 - 140 150 - 135 145 - 130 140 150 125 135 145 120 130 140 115 125 135 110 120 130 100 110 120 100 100 100 70 70 70 SECŢIUNEA a 3-a: Niveluri de performanţă Art. de 175% pot fi depăşite în anumite condiţii de fixare. moderate). d) pozarea elementelor tip ţiglă se face prin: aşezare simplă (fiecare element tip ţiglă are trei puncte de sprijin) sau aşezare dublă.193 Prevederi generale privind pozarea/montarea (1) Elemente tip ţigle: a) panta învelitorii va fi cea prevăzută de producător pentru fiecare tip de produs. din astereală sau beton armat sau suport discontinuu din rigle montate în lungul pantei pentru olanele montate în sistem uscat. Definiţii şi specificaţii de produs”. SR EN 490:2005/A1:2006 „Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice. (2) Elemente tip olane: suport continuu. Partea 2: Încercarea rezistenţei la îngheţ”. b) suportul elementelor tip ţiglă poate fi: un singur rând de şipci fără astereală (nu se recomandă în zonele cu precipitaţii abundente şi vânturi puternice) sau pe două rânduri de şipci (primul rând de şipci fiind montat în lungul căpriorilor) pe astereală. unghiul de rupere de pantă (sau al tangentei la planul curb) nu poate fi mai mare de 15° (25%). cu folie anticondens. Este 59 . Specificaţii de produse”. conform prevederilor producătorului. în general. de regulă.

nu se prevăd la acoperişurile ce necesită circulaţie ocazională. împotriva alunecării sau căderii de la înălţime. etc. b) elemente din beton: abateri ale nervurilor ± 3. conform prevederilor producătorului. cadmiate. în cuie. streşinile. etc. sunt utilizabile de regulă.0 mm. (2) Elementele tip ţigle şi olane (fiind casante). curbi (curbură mică) sau cu ruperi de pantă (maxim 25%). (de regulă. cu streaşina cu scurgere liberă (la picătură) sau la jgheaburi exterioare.). moduri de termoizolare.196 Elementele tip ţigle şi olane. fără a se evidenţia neomogenităţi. Art. conformare 60 .. incluziuni (calcar). pentru verificarea şi întreţinere sunt necesare măsuri speciale pentru asigurarea de puncte de ancorare. sistemele parazăpezi. abateri de la unghiul drept: ± 4. ceramice sau din beton.197 Configuraţia acoperişului (1) Învelitoarele din elemente tip ţiglă şi olane pot fi utilizate la acoperişuri cu forme simple.0% pentru elementele cu lungimea ≤ 300 mm.0 mm. paziile. în special la acoperişurile aflate în zone de circulaţie (este necesar spaţiu de protecţie împotriva căderii elementelor de la înălţime). Art. străpungerile.195 Ambalare transport: ambalarea şi transportul se face în pachete. cristalizări de săruri. nu sunt rezistente în medii cu poluare acidă). Art. abateri de planeitate: ≤ 3%. abateri dimensionale în lungime: ± 2. (2) Stabilitate dimensională: a) elemente ceramice: abateri de planeitate: ≤ 2. hidroizolat. sau asigurarea etanşeităţii pe aceste zone cu hidroizolaţie locală sub elementele de învelitoare (şi/sau elemente din tablă plană). (3) Rezistenţă la gelitivitate: a) elemente ceramice: fără deteriorări la min 24 cicluri de îngheţ la -15 C şi dezgheţ la +15 C.199 Spaţii interioare. pe rigle montate în lungul pantei.realizată prin puritatea argilei şi apei. Art. cu versanţi plani. se vor rezolva cu piese special formate conform prevederilor producătorului. la construcţii civile. (2) Fixarea elementelor tip ţigla se face conform prevederilor producătorului. SECŢIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale Art.198 Suportul învelitorii.0 mm (± 5mm pentru elemente cu profilaturi). de podine şi/sau scări. fără restricţii privind zonarea geoclimatică de amplasare şi a clasei sau categoriei de importanţă a clădirii. funcţie de pantă şi de condiţiile climatice. paletizat şi/sau containerizat. elementele de ventilaţie. şuruburi pentru lemn sau legături din sârmă tratate anticoroziv (zincate. abateri dimensionale în lungime: ± 4. se vor lua măsuri sporite de fixare sau utilizare cu precauţie în zonele alpine (zona IV climatică pentru perioada de iarnă). etc. din şipci şi/sau astereală din lemn. este recomandabilă evitarea doliilor rezultate din intersecţia versanţilor. cu măsuri de protecţie împotriva spargerii. fixare (1) Suportul învelitorii va fi de regulă. (3) Coamele. (3) Fixarea elementelor tip olane se face pe suport continuu. în zonele cu vânturi puternice şi în zonele cu clasa de expunere la cutremure III şi IV. pe şipci. la min 25 cicluri. b) elemente din beton: idem.0 mm. prin simplă aşezare în mortar sau în sistem uscat.

etc.18. ceramice sau din beton. Art..(4). sunt polimerice sau din sticlă.(1) Învelitorile din elemente tip ţigle şi olane pot închide spaţii cu sau fără condiţionare termică: învelitorile din elemente tip ţigle. Art. căpriori. montat peste planul învelitorii va fi pozat şi fixat pe structura de rezistenţă (grinzi. SECŢIUNEA a 6-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale pentru elementele tip ţigle şi olane: Art. SECŢIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea învelitorilor cu elemente tip ţigle şi olane Art. 61 . montate local pentru iluminare de gardă a spaţiului interior. nu sunt combustibile dar elementele suport din lemn sunt combustibile. necesară pentru a fi luată într-un calcul practic. Art. gheaţă). agregat. cele polimerice sunt combustibile. peste spaţii condiţionate termic. vor fi cu aşezare dublă şi vor fi prevăzute cu două rânduri de şipci şi folie anticondens. funcţie de masa elementelor şi de modul de montare şi fixare.206 Igienă.202 Elementele ce străpung şi depăţesc planul învelitorii vor fi protejate cu membrană hidroizolantă şi/sau cu elementele de tinighigerie.208 Economia de energie: învelitorile din elemente tip ţigle şi olane nu asigură o izolare termică semnificativă.201 Suportul din şipci şi/sau astereală din lemn va fi uscat. zăpadă. sănătate şi mediu: această cerinţă nu impune condiţii specifice faţă de cele prevăzute la Art. 18.203 Rezistenţă mecanică şi stabilitate (1) Elementele de bordare vor fi ancorate/fixate întărit pe conturul suprafeţei de învelitoare pentru a preveni eventualele degradări ca efecte ale acţiunii factorilor de mediu (vânt. nu pe astereală sau rigle). (2) Orice instalaţie. Art. (2) Acoperişurile cu învelitori tip ţiglă (ţiglă solzi)pot fi considerate de tip ventilat (datorită posibilităţii de circulaţie a aerului printre rosturile elementelor) dar se vor respecta prevederile producătorului privind numărul şi repartiţia pieselor conformate pentru accesul şi evacuarea aerului. pentru ţiglele solzi este de 70% iar pentru olane este de 26%.207 Protecţia împotriva zgomotului: învelitorile din elemente tip ţigle şi olane asigură un indice de izolare la zgomot aerian şi de impact minim.(3). (2) Elementele tip ţigle şi olane transparente/translucide. Art.205 Siguranţă în exploatare:această cerinţă nu impune condiţii specifice faţă de cele prevăzute la Art.200 Pantele vor fi conform indicaţiilor fabricantului pentru fiecare tip de produs.204 Securitate la incendiu (1) Elementele tip ţigle şi olane. Art. de regulă panta minimă pentru ţiglele profilate este de 30%-40%. Art. tratat biocid şi ignifugat.

209 Se vor respecta prevederile producătorului privind execuţia. fără rugozităţi. suprapunerea va fi executată astfel ca în dreptul unei şipci să fie trei ţigle iar între şipci să fie minim două ţigle. Fig. Art.212 La montarea ţiglelor solzi aşezate simplu. transversal liniei de pantă cu o jumătate din lăţimea ţiglei. crăpături sau intruziuni de calcar iar suprafaţa să fie omogenă. astfel încât în dreptul unei şipci să rezulte minim patru ţigle.SECŢIUNEA a 7-a: Principii privind execuţia învelitorilor cu elemente tip ţigle şi olane Art. primul rând de la poale şi ultimul rând de la coamă vor fi duble.213 Rândurile de ţigle de orice tip se vor decala. toate rândurile vor fi duble. Art.210 Elementele tip ţigle şi olane vor fi sortate încât să nu prezinte ciobituri. Fig. Art. Art.211 La învelitorile din ţigle solzi.215 62 . aşezate simplu.214 La învelitorile din ţigle solzi aşezate dublu.33: Exemplificare de principiu de pozare a ţiglelor solzi aşezate dublu Art.32: Exemplificare de principiu de pozare a ţiglelor solzi aşezate simplu Art.

fără adaos de var) şi cuie cu cap conic. Art. după ce în prealabil primul rând a fost fixat mecanic cu cuie cu cap conic.217 Montarea olanelor se face astfel: a) elementele tip olane se montează. Fig. elementele tip ţigle se vor fixa la fiecare rând. cu sârmă protejată anticoroziv (zincată). calcane. pe care se aşază un rând cu concavitatea în sus şi cu partea lată spre coamă iar peste acestea se aşază celălalt rând cu concavitatea în jos cu partea lată spre streaşină. d) pe conturul versanţilor învelitorii (coamă. pe versanţii ce sunt spre căi de circulaţie şi la clădirile neadăpostite şi/sau aflate în zone cu vânturi dominante puternice (v >25 m/s) precum şi în zone cu potenţial seismic ridicat. Art. (protejate anticoroziv). dolie. astfel: a) la clădirile adăpostite aflate în zone fără vânturi dominante puternice (v <25 m/s).50-0. pe suport continuu din astereală sau discontinuu din şipci montate în lungul pantei. amorsate şi izolate cu membrană bitumată blindată.60 m lăţime. streaşină. longitudinal şi transversal. protejate anticoroziv. b) pe conturul versanţilor şi în jurul elementelor ce străpung planul învelitorii.216 Elementele tip ţigle se vor fixa pe şipci. pe minim 60 cm sau 3 rânduri se vor fixa continuu cu mortar şi cuie cu cap conic. între primul şi al doilea rând. pe suport continuu din astereală din lemn sau pe suport rigid din beton. elementele tip ţigle se vor fixa la fiecare două rânduri. b) pentru pante >40% şi <50% şi în zone izolate şi/sau cu vânturi dominante puternice (v >25 m/s şi <30 m/s): legăturile menţionate vor fi din 5 în 5 rânduri. c) pentru pante >50% şi în zone izolate şi/sau cu vânturi dominante puternice (v >25 m/s): legăturile menţionate vor fi din minim 3 în 3 rânduri. etc. astfel: a) pentru pante <40% şi în zone adăpostite.). olanele se vor suprapune pe linia de pantă cu minim 4 cm. fără vânturi dominante puternice (v <25 m/s): din 8 în 8 rânduri legături longitudinale şi transversale cu mortar de ciment. fixate prin cuie sau legături din sârmă (protejate anticoroziv). 63 .218 Fixarea olanelor pe suport se va executa în benzi din mortar din ciment (M50.Toate elementele tip ţigle se vor aşeza pe şipci astfel încât să se asigure o rezemare perfectă pe toate laturile. atice. b) elementele tip olane se pot monta în sistem uscat. de regulă.34: Exemplificare de principiu de pozare olane în sistem uscat Art. pe circa 0.

b) snopi din paie sau stuf (există şi sisteme de învelitoare numai din nuiele. 50 cm sau 60 cm. tradiţionale. cu terminaţia inferioară dreaptă. (3) Elemente tip şiţă şi şindrilă (caracteristice României): a) şiţa este similară ca format general cu şindrila. şindrilele au marginile longitudinale crestate în lambă şi uluc sau dreaptă (la montaj în imitaţie de lambă şi uluc). pe plan local. care nu asigură etanşeitatea. b) şindrila are terminaţia inferioară dreaptă. având rol practic de protecţie solară). în unghi. manufacturate SECŢIUNE 1: Obiect Art. (2) Elementele plane din lemn se produc. de regulă. 40 cm sau 50 cm. Fig. lăţimea între 5 cm şi 13 cm.15 mm cu adâncimea ulucului de minim 10 mm. din lemn de răşinoase sau din fag. funcţie de tradiţia zonei geografice de situare.35: Exemplificare: secţiune prin şindrilă 64 .CAPITOLUL IX: Prevederi şi principii de realizare a învelitorilor din materiale locale. semirotundă sau dreaptă cu marginile concave. d) dimensiunile uzuale ale elementelor celulozice tip şindrilă (secţiunea trapezoidală): lungimea 35 cm. SECŢIUNEA a 2-a: Caracteristici generale Art. 35 cm.220 Elementele plane din lemn sunt învelitori tip discontinue (1) Elementele plane din lemn se produc manufacturat. 40 cm. grosimea marginii cu lambă este de cca. dar şiţa este mai subţire şi mai îngustă decât şindrila. 219 Învelitori din materiale celulozice: a) elemente plane din lemn (şiţă şi şindrilă).3 mm iar a marginii cu uluc este de cca. în special în zonele de deal şi munte. lăţimea între 7 cm şi 14 cm. grosimea 5 mm ÷ 7 mm. c) dimensiunile uzuale ale elementelor celulozice tip şiţă: lungimea 30 cm.

222 Învelitori din argilă cu paie sau cu stuf precum şi din nuiele (mai puţin utilizate în România): învelitori tip semidiscontinue. c) plăcuţa din lemn (şindrila lungă): asemănătoare şindrilei dar mai lată.20 m şi 1. pentru redarea a specificului local. realizate prin suprapunerea snopilor din paie sau stuf înglobate şi lipite cu mortar din argilă grasă sau din panouri din nuiele împletite impregnate cu argilă grasă. 22 mm şi 25 mm. (2) Elementele plane din lemn vor fi sortate dimensional. în specificul tradiţional al zonei.221 Învelitorile cu snopi din paie sau stuf sunt învelitori tip discontinue (1) Paiele utilizate pentru învelitori sunt din secară (cele mai bune). (4) Snopii din paie sau stuf vor fi trataţi biocid şi ignifug în soluţii care să nu modifice semnificativ aspectul natural. Art.224 Niveluri de performaţă calitativă ale învelitorilor cu snopi din paie de stuf (1) La confecţionarea snopilor se vor utiliza paie sau stuf. cu spargeri minime ale tulpinii (în special la stuf).225 (1) Învelitorile din materiale locale. SECŢIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale Art. grâu şi ovăz. clădiri agricole. lăţimea de la 15 cm la 22 cm şi grosimea de 19 mm. b) şindrila finlandeză: asemănătoare şindrilei dar mai lungă. agroturistice). astfel ca pe un versant de acoperiş. artizanat.(4) Alte tipuri de elemente (caracteristice zonelor învecinate României dar cu reprezentare şi în România): a) scândura cu uluc pentru învelitori: lungimea de regulă este cea a versantului acoperişului. spice. în unul sau mai multe straturi. SECŢIUNEA a 3-a: Niveluri de performanţă Art. (2) Învelitorile din materiale celulozice pot fi concepute la acoperişurile clădirilor noi.223 Niveluri de performaţă calitativă ale elementelor plane din lemn (1) Elementele plane din lemn trebuie să fie debitate din lemn uscat şi să nu prezinte crăpături şi/sau noduri. clădiri de agrement (turistice. d) draniţa: asemănătoare şiţei dar cu lungime şi lăţime redusă (L=100÷120 cm. treierate de preferinţă manual: paie scurte 50÷60 cm. clădiri de patrimoniu şi monumete istorice. paie lungi 80÷100 cm. fără amestec cu alte vegetale (buruieni. manufacturate (celulozice) sunt utilizabile la construcţii. frunze. (3) Snopii din paie sau stuf vor fi confecţionaţi numai din paie sau tulpini de stuf.). diametrul bazei) egali. etc. Art. clădiri industriale locale (pescării. clădiri depozitare. toate acoperite cu un strat de cca. numai ca impresie vizual-estetică. uscate. mică producţie). (2) Stuful utilizat pentru învelitori se recoltează toamna şi iarna iar lungimea este cuprinsă între 1. prevăzute peste învelitori moderne de tip 65 . în specific. cu abateri dimensionale de maxim 5%. de regulă. la următoarele categorii funcţionale de clădiri: locuinţe. Art. l=9÷13 mm). (2) Snopii vor fi conformaţi dimensional (lungime. toate să aibă aceleaşi dimensiuni. tradiţionale. clădiri de cult (în specific local).15 cm din mortar de argilă grasă.50 m (după tăierea spicului). (3) Elementele plane din lemn vor fi tratate biocid şi ignifug în soluţii care să nu modifice semnificativ aspectul natural. de clasă şi categorie de importanţă redusă.

continuu sau semicontinuu. fără a se pune problema de etanşeitate la scurgerea apei pe versant.227 Configuraţia acoperişului (1) Acoperişurile vor fi concepute în formate cât mai simple (cu doi/patru versanţi) cu versanţi plani sau curbi (pot comporta ruperi de pantă). (2) Acoperişurile peste spaţii condiţionate termic vor fi termoizolate sub elementele suport ale învelitorii. manufacturate Art. (2) Învelitorile celulozice vor fi prevăzute cu folie substrat (anticondens sau hidroizolantă). în acest caz poate fi prevăzută o structură termoizolantă sau nu. se por prevedea dolii în pantă.230 Spaţii interioare. hidroizolantă). (5) Elementele de străpungere vor fi etanşate cu elemente de tinighigerie. moduri de termoizolare. conforme (1) Acoperişurile cu învelitori celulozice pot închide spaţii cu condiţionare sau fără condiţionare termică. dar vor fi etanşate suplimentar prin elemente de tinighigerie şi/sau cu membrane hidroizolante. cu măsurile suplimetare menţionate la pct. specific zonei.229 Prevederi privind relaţia acoperiş-învelitoare (1) Învelitorile celulozice pot fi considerate învelitori ventilate. Art. care va cuprinde bariera contra vaporilor sub structura termoizolantă prevăzută sau sub învelitoarea propriu-zisă din snopi (poate fi o folie substrat.(3).228 Suportul învelitorilor (1) Pentru elemente plane din lemn: şipci. în cazuri justificate.226 Concepţia şi realizarea învelitorilor din materiale celulozice este variată. (3) Doliile (dintre versanţi) realizate din elemente plane din lemn pot fi rotunjite sau nu.231 66 . prăjini cioplite sau lăturoaie cu distanţa interax funcţie de lungimea elementelor. montată pe căpriori. (2) Coamele secundare realizate din elemente plane din lemn vor fi rotunjite iar coama principală se va realiza cu depăşirea elementelor (peste linia de coamă) cu faţa văzută (ce depăşeşte coama) orientată spre direcţia vânturilor dominante. (4) Coamele realizate cu snopi din paie sau stuf vor fi rotunjite. de bază. Art. constituind o îndeletnicire meşteşugărească. (6) Se vor prevedea măsuri speciale de izolare împotriva incendiilor la elementele de străpungere calde. fiind determinată de tradiţia specifică diferitelor zone etnogeografice şi perioade de timp. sub riglajul suport al învelitorii. SECŢIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea învelitorilor din materiale locale. în acest caz învelitoarea va avea rol estetic. între şi/sau sub căpriorii de susţinere. de minim 15 cm şi maxim 25 cm (funcţie de lungimea şiţei/şindrilei). etanşe la apă. aceasta realizându-se în condiţii de siguranţă la nivelul învelitorii mascate. Art. (3) Învelitorile cu snopi din paie sau stuf pot avea efect termoizolant (calculabil). Art. Art. (2) Pentru snopi paie sau stuf: prăjini cioplite sau lăturoaie cu distanţa interax de minim 20 cm şi maxim 30 cm (modulate funcţie de lungimea snopilor).

67 . semiânchise sau deschise.232 Snopi din paie sau stuf (1) Panta: a) snopi din paie sau stuf: minim 100%. maxim 100%. recomandabil la ⅓ din lungime. până la verticală.234 Securitate la incendiu (1) Învelitorile din materiale celulozice sunt combustibile. b) snopi din paie sau stuf cu argilă: minim 85%.0 m. faţă de cele indicate.6 m. (3) Elementele suport şi structura şarpantei vor fi ignifugate. c) ⅓ pentru trei rânduri de elemente – admise pentru acoperirea spaţiilor închise. poduri cu planşeu termoizolat). (5) Nu se admite utilizarea altor combustibili fosili în afară de lemn/pelete din lemn. se permit pante mai mari. pe minim 0. în general. c) pantele pot fi micşorate. maxim 200%.233 Rezistenţă mecanică şi stabilitate: pe conturul versanţilor. (3) Suprapunerea transversală pentru învelitorile din şiţă sau şindrilă dreaptă poate fi: a) ¼ pentru un rând de elemente – admisă pentru acoperirea spaţiilor deschise. SECŢIUNEA a 6-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale ale învelitorilor celulozice Art. climatizate.: şoproane). cu lambă şi uluc şi finlandeză) este de minim ½ din lungimea elementului. (2) Este necesar a se prevedea tratarea ignifugă. (4) Suprapunerea transversală pentru şindrilă cu lambă şi uluc: uluc cu adâncimea de minim 20 mm pentru învelitorile într-un rând şi de minim 15 mm pentru învelitorile în două rânduri. până la verticală. zăpadă. cu etanşeitate medie (ex. (2) Suprapunerea longitudinală pentru învelitorile din şiţă sau şindrilă (dreaptă. elementele de învelitoare precum şi elementele de bordare vor fi ancorate/fixate întărit pentru a se preveni eventuale degradări ca efecte ale acţiunii factorilor de mediu (vânt. cu etanşeitate redusă (ex. maxim până la verticală. gheaţă). (2) Suprapunerea snopilor va fi de minim ⅔ din lungime.: spaţii neclimatizate pentru depozitare sau de lucru. cu prevederea minimă a unui rând suplimentar de snopi şi cu asigurarea etanşeităţii capetelor superioare ale snopilor. b) ½ pentru două rânduri de elemente – admisă pentru acoperirea spaţiilor închise. cu lungimi de maxim 3. cu produse care să nu modifice aspectul natural al materialelor de învelitoare. Art. Art. un element de învelitoare sprijină pe trei puncte pe elementele suport. (4) Coşurile de fum (străpungeri calde) vor fi izolate şi asigurate împotriva iniţierii incendiului. şindrilă) (1) Panta: a) şiţă sau şindrilă în două straturi: panta minimă 60% (uzual 70%÷180%). b) şiţă în trei÷cinci straturi: panta minimă 50% (uzual 60%÷110%). cu sistem dublu de şipci.Elemente plane din lemn (şiţă. (3) Snopii se leagă pe astereală la partea superioară şi la minim ½ din lungime. în cazul în care se prevede un substrat hidroizolant pe astereală.

Art. funcţie de grosimea stratului de snopi. începând de la streaşină (poală) spre coamă.235 Siguranţă în exploatare: această cerinţă nu impune condiţii particulare. montarea şiţei se va executa în 2÷5 straturi suprapuse (numărul de straturi realizându-se prin suprapuneri laterale) iar a şindrilei se va executa în două straturi. sănătate şi mediu: această cerinţă nu impune condiţii particulare pentru învelitorile din materiale celulozice. (2) Învelitorile celulozice din paie sau stuf asigură o izolare termică semnificativă ce poate fi calculată.239 Condiţii privind execuţia învelitorilor celulozice din şiţă sau şindrilă (1) Montarea şiţei sau şindrilei se va face în rânduri paralele cu streaşina sau coama. nu se prevăd elemente de asigurare pentru accesul pe versant dar se vor prevede elemente (mascate) de ancorare.236 Igienă. Art. asigurarea suplimentară sau dublarea acestora în cazul utilizării altor combustibili. (2) Învelitorile celulozice din paie sau stuf asigură un indice de izolare la zgomot aerian şi de impact semnificativ.237 Protecţia împotriva zgomotului (1) Învelitorile celulozice cu elemente plane din lemn nu asigură un indice de izolare la zgomot aerian şi de impact semnificativ. Art. Art.36: Exemplificare montare şiţă în două şi trei rânduri 68 .de regulă. SECŢIUNEA a 7-a: Principii privind execuţia învelitorilor celulozice Art.238 Economia de energie (1) Învelitorile celulozice din şiţă sau şindrilă asigură o izolare termică nesemnificativă. exclusă utilizarea cărbunilor sau brichetelor din cărbune. fierbinţi. datorită grosimii minime a stratului de paie (>25 cm).(6) Se vor prevede sisteme antiscântei speciale la evacuarea gazelor arse. din motive de estetică. se poate prevede termoizolare la nivelul planşeului podului sau termoizolare suplimentară sub învelitoare. licheni) şi a unor insecte. Fig. se va avea în vedere posibilitatea dezvoltării unor vegetale (muşchi.

cu sfoară. şiţa sau şindrila de pe versantul spre vânturile dominante. capul cuiului va fi acoperit de rândul superior. muchia ascuţită (lambă) se introduce în ulucul şindrilei alăturate. snopii pot fi legaţi (cusuţi) din mai multe fascicule subţiri.(2) La şindrilă. Snopii pot fi şi „cusuţi” pe structura suport. sistemele de execuţie ale învelitorilor din snopi variază funcţie de zona etnogeografică de situare a construcţiei. va depăşi coama cu minim 5 cm. pe coamă se va monta un rând în plus (pot exista diferenţe dimensionale. (4) Snopii se leagă pe structura suport cu sârmă zincată sau tradiţional. în diferite sisteme (conform specificului local). pot exista şi legături intermediare cu armare cu baghete din lemn. în funcţie de numărul de straturi prevăzute. (3) Snopii se aplică în rânduri paralele cu stratul superior decalat la ½ din lăţimea snopilor. 4/5 din lăţime. în lungime. Art. de conformare sau de modalităţi de montaj funcţie de zona geografică. cu capetele subţiri libere (îndesate peste stratul inferior) sau invers. snopii se suprapun minim ⅔ din lungime (în secţiune să fie minim trei straturi de snopi). (5) Fiecare element va fi fixat cu un cui. se vor afla minim câte două şindrile. în câmp (în secţiune). straturile următoare se aplică cu capătul gros spre coamă.240 Condiţii privind execuţia învelitorilor celulozice cu snopi din paie sau stuf: (1) Montarea snopilor se face în rânduri paralele cu streaşina. în cel puţin două zone din lungime (1/5 de la capătul superior/gros şi la ½). partea vizibilă nu va fi mai mică de 9 cm. (4) Suprapunerile longitudinale vor fi de minim ½. 69 . în straturi succesive. ⅔. (2) Primul rând de la streaşină se aplică cu capătul gros spre exterior şi retezat la nivel. suprapunerile fiecărei şiţe peste cea alăturată (pentru acelaşi rând) vor fi de ½. (5) La coamă snopii pot fi suprapuşi pe coamă sau suprapuşi pe coamă cu stratul superior aplicat peste versantul expus vânturilor dominante sau cu depăşirea coamei cu minim 10 cm (asemănător ca la şiţă sau şindrilă). cu rosturile paralele cu linia de cea mai mare pantă. elemente vor fi decalate la fiecare rând cu ½ din lăţime. care va străbate şi rândul inferior. retezate la nivel pentru creerea unui apareiaj orizontal (conform specificului local). (3) La şiţă. (6) La coamă. cu specificul local). începând de la streaşină (poală) spre coamă. ¾. pe linia de cea mai mare pantă.

37: Exemplificare acoperiş cu învelitoare cu snopi din stuf 70 .Fig.37: Exemplificare acoperiş cu învelitoare cu snopi din paie Fig.

II şi/sau III. punctuale pentru iluminarea de gardă. (3) Elementele de vitraj locale. Art.CAPITOLUL X: Prevederi şi principii de realizare a învelitorilor cu elemente de vitraj SECŢIUNEA 1: Obiect Art.243 Sisteme de iluminare generală sau intercalată în învelitorile din panouri profilate (simplu sau complexe) situate. 85%>LT ≥ 75%. SECŢIUNEA a 2-a: Elemente definitorii privind sistemul de învelitoare Art. b) sticlă securizată simplă sau armată. punctuale. 65%>LT ≥ 50%. Art. (2) Elementele de vitraj din panouri polimerice profilate ce pot constitui învelitori exclusive.VII sau al învelitorilor din elemente tip ţigle şi olane. prevăzute cu sistem propriu de rebord. transparente sau traslucide. într-un singur strat sau complexe cu unul sau mai multe straturi închise de aer. profilate sau curbe montate pe sistem propriu de rebord precum şi luminatoarele tip ferestre de versant. plane sau profilate. pentru acoperirea spaţiilor fără condiţionare termică. toate acestea necesită un sistem de racordare etanşă la învelitoarea de câmp şi depăşesc planul învelitorii. 71 .241. generale. elementele de vitraj au aceeaşi geometrie a profilaturii (şi amprenturii) cu cele ale panourilor metalice sau metalice profilate ce formează învelitoarea generală. montate în planul învelitorilor din elemente plane suprapuse. transparente sau translucide. conform cap. profilate longitudinal sau profilatamprentate ce pot fi montate local sau în benzi orizontale sau verticale în planul învelitorilor din panouri metalice profilate sau profilat-amprentate. tabachere sau cupolete. LT<50%) Art. având dimensiunile elementelor de învelitoare generală în care se intercalează. b) elemente de vitraj transparente sau translucide clasificate în 5 categorii funcţie de valoarea nominală a transmisiei luminii LT (LT ≥ 85%.242 Tipuri de elemente de vitraj (1) Elemente de vitraj realizate din panouri polimerice. de regulă în benzi în lungul liniei de pantă sau perpendicular pe aceasta (benzile pot avea lăţimea modulată la una sau mai multe lăţimi nominale ale panoului de vitraj şi lungimea modulată funcţie de distanţa dintre panele de susţinere (până la acoperirea întregului versant) sau sisteme de vitrare locale. din sticlă sau materiale polimerice. (4) Nu fac parte din prezentul normativ luminatoarele continue din elemente plane. (2) Materiale de vitrare: a) sticlă presată. Elemente fixe de vitraj ale învelitorilor (pentru asigurarea unei iluminări naturale a spaţiilor interioare) sunt produse specifice diferitelor tipuri de învelitori sau cu utilizare exclusivă. conform cap. elementele de vitraj vor avea acceaşi conformare şi geometrie (a profilaturii) cu cele de învelitoare.244 Categorii funcţionale: a) elemente de vitraj difuzante sau nedifuzante (după modul de percepţie a imaginii prin acestea).VIII. conform prevederilor Cap. unitare. 75%>LT ≥ 65%.245 Caracteristici (1) Învelitori discontinue sau semicontinue.

c) materiale polimerice transparente sau translucide (toate tipurile de elemente) din policarbonat (PCC), poliester simplu (PES) sau armat (PAS), polimetacrilat de metil (PMM), policlorură de vinil (PVC), etc., natur sau protejate cu diverse pelicule sau filme subţiri. (3) Grosimi: pentru produsele polimerice, în general, de la 0,8 mm la 1,7 mm, funcţie de materialul polimeric din care sunt fabricate, produsele din sticlă au grosimi similare cu elementele de învelitoare în care se intercalează. Art.246 Prevederi generale privind pozarea/montarea (1) Elementele de vitraj din panouri profilate sau profilat-amprentate (simple sau multistrat) se montează pe sistemul suport de rigle, similar cu cel al panourilor metalice sau nemetalice profilate sau profilat-amprentate; (2) Elementele de vitraj tip locale, punctuale, se montează şi fixează pe sistemul suport de rigle, similar cu învelitorile din elemente plane, polimerice, suprapuse sau cu învelitorile din ţigle/olane; (3) Elementele de vitraj vor fi însoţite, de regulă, de produsele specifice pentru asigurarea montajului/fixării. Art.247 Panta: (1) Panta elementelor de vitraj din panouri profilate sau profilat-amprentate, de regulă este similară cu panta învelitorilor din panouri metalice sau nemetalice profilate, cu conformare similară; (2) Panta elementelor de vitraj locale, punctuale este cea corespunzătoare elementelor plane sau tip ţiglă, similare tipo-dimensional; (3) Panta elementelor de vitraj este indicată de producător funcţie de modul de pozare/montare şi trebuie să corespundă pantei elementelor de învelitoare în care se intercalează. Art.248 Ambalare, transport (1) Ambalarea elementelor de vitraj din panouri profilate se face paletizat sau containerizat; (2) Ambalarea elementelor de vitraj locale, punctuale se face pachetizat.

SECŢIUNEA a 3-a: Niveluri de performanţă
Art.249 Nivelurile de performanţă calitativă (definite pentru produsele din materiale polimerice în SR EN 1013-1:2001 „Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare”, SR EN 1013-2:001 „Plăci profilate de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 2: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă (PAS); Partea 3: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de policlorură de vinil (PVC) şi Partea 4: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de policarbonat (PC)”. (1) Menţinerea calităţilor fizico-mecanice şi aspectului sub acţiunea factorilor şi agenţilor de mediu (condiţii nominale, moderate), în special sub influenţa radiaţiilor infraroşii şi ultraviolete precum şi a rezistenţei la impact; (2) Menţinerea în timp a nivelului transmisiei luminii.

SECŢIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale
Art.250 Elementele de vitrare sunt utilizabile la construcţii civile, industriale şi agricole, fără restricţii privind zona geoclimatică de amplasare şi a categoriei de importanţă a clădirii. Art.251 72

Configuraţia acoperişului: conform prevederilor enunţate pentru învelitorile din panouri profilate, din elemente plane suprapuse sau din elemente tip ţigle sau olane, de regulă, cu versanţi plani; elementele de vitrare din panouri profilate permit curburi, conform indicaţiilor producătorului. Art.252 Suportul învelitorii (1) Elementele de vitraj din panouri profilate sau profilat-amprentate se montează pe suport din rigle cu suprafaţa de reazem/contact de minim 50 mm lăţime; fixarea se face conform indicaţiilor producătorului, cu mijloace mecanice (şuruburi autofiletante, autotarodente, cuie speciale, etc.) prevăzute cu elemente de etanşare şi de protecţie (garnituri etanşare, căpăcele protecţie); (2) Elementele de vitraj locale, punctuale, se montează pe suport din rigle, similar cu fixarea elementelor plane suprapuse sau a celor tip ţigle sau olane. Art.253 Spaţii interioare, moduri de termoizolare, conformare (1) Elementele de vitraj din panouri profilate sau profilat-amprentate (simple într-un strat) şi elementele locale, punctuale vor închide spaţii fără condiţionare termică închise sau deschise; (2) Elementele de vitraj bistrat sau multistrat, profilate vor închide, de regulă, spaţii condiţionate termic.

SECŢIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea învelitorilor cu elemente de vitraj
Art.254 Panta minimă şi maximă: conform precizărilor producătorului în concordanţă cu pantele învelitorilor în care sunt cuprinse (intercalate). Art.255 Pozarea, suprapunerea elementelor de vitraj: conform precizărilor producătorului şi, unde este cazul, în concordanţă cu profilaturile (geometria) învelitorilor în care sunt cuprinse (intercalate).

SECŢIUNEA a 6-a: Condiţii particulare de calitate corespunzătoare cerinţelor esenţiale ale elementelor de vitrare
Art.256 Rezistenţă şi stabilitate: se pun condiţiile particulare specifice învelitorilor în care sunt cuprinse sau cu care se aseamănă. Art.257 Securitate la incendiu: elementele de vitraj din materiale polimerice sunt, de regulă, combustibile, degajă gaze nocive la ardere şi produc picături fierbinţi sau arzânde; cele din sticlă la temperaturi înalte se pot sparge şi produc cioburi; Art.258 Siguranţă în exploatare (1) Asigurarea accesului la elementele de vitraj, pentru întreţinere; (2) Asigurarea la spargere a vitrajului (unde este cazul); (3) Asigurarea împotriva efracţiei; (4) Asigurarea etanşeităţii la apă, aer şi praf, în special la elementele ce închid spaţii condiţionate termic; (5) Prevederea, după necesităţi, la elementele de vitraj dublustrat sau multistrat, cu elemente de ocultare. Art.259 Igienă, sănătate şi mediu:această cerinţă nu impune condiţii particulare faţă de cele prevăzute 73

la Art.18.(4). Art.260 Protecţia împotriva zgomotului: asigurarea protecţiei împotriva zgomotului aerian, în special la elementele de vitraj ce închid spaţii condiţionate termic, funcţie de produs şi de alcătuirea sa. Art.261 Economia de energie (1) Elementele de vitraj într-un singur strat nu asigură izolare termică; (2) Elementele de vitraj ce închid spaţii condiţionate termic vor fi concepute în minim două straturi (cu minim un strat de aer închis).

SECŢIUNEA a 7-a: Principii privind execuţia
Art.262 Execuţia se va realiza conform prevederilor producătorului şi conform prevederilor enunţate pentru tipurile de învelitori în care sunt cuprinse (intercalate) sau cu care se aseamănă.

74

Anexa 1 1. Referinţe tehnice şi legislative Nr. Acte legislative Crt. 0 1 1. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor 2. pentru construcţii, cu completările şi modificările ulterioare 3. Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrului administraţiei şi internelor nr.1822/394/2004, cu modificările şi completările 4. ulterioare „Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc” 5. HG 28/2008 privind documentaţia tehnico-economică Ordin MLPAT nr.9/N/15.03.1993 „Regulament privind protecţia şi igiena muncii în 6. construcţii” 7. Legea 319/2007 privind securitatea şi sănătatea în muncă Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 8. 9. 10. Nr. Crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ordinul MTCT şi MAI 1822/2004 „Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc” HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile Reglementări tehnice 1 „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri” „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor” „Norme generale de protecţia muncii”/2000, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii „Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţia muncii”, aprobat cu Ordinul nr.225/1995 „Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora” – C300-1994 „Norme generale de apărare împotriva incendiilor” nr.163-2007 P100-1/2006 „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri” P100-3/2008 „Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente” CR1-1-3-2005 „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” NP082-2004 „Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor. Acţiunea vântului” NP005-2003 „Normativ privind proiectare construcţiilor din lemn” C125-2005 „Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice la clădiri” C107/0-2002 „Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri” C107-2005 „Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie ale clădirilor”

Publicaţia 2 MO nr.12/1995 MO nr.487/2007 MO nr.933/2004 MO nr.90/2005

MO nr.48/2008 MO nr.646/2006 MO nr.633/2006; Ord.187/2010. MO nr.90/2005 MO nr.252/2006 Publicaţia 2 Ord.607/2003 MO P.I bis 776/2003 P 118-O 27/N/1999 Ord.508 şi 933/2002 MO nr.189/1995 Ord.20/N/1994 MO nr.216/2007 MOnr.803bis/2006 MOnr.647bis/2009 MOnr.198bis/2006 MO nr.349/2005; MO nr.784/2005 MO nr.671/2003 MOnr.460 bis/1995 MO nr.1124bis/2005

75

10. Partea 1-1: Acţiuni generale. Specificaţii de produse şi metode de încercări” SR EN 544:2006 “Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. 15. Specificaţie de produs şi metode de încercări” SR EN 12467:2006 „Plăci plane din fibrociment. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Partea 2: Încercarea rezistenţei la îngheţ” SR EN 490:2005 „Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. 2.441bis/2005 Nr. 16. SR EN 494:2005/A2:2007 şi SR EN 494:2005/A3:2007 „Plăci profilate şi accesorii de fibrociment. 4. încărcări utile pentru clădiri” SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 şi a SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 „Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Specificaţie de produs şi metode de încercare SR EN 492:2005/A1:2006 şi SR EN 492:2005/A2:2007 „Plăci de fibrociment tip ardezie şi accesorii. Greutăţi specifice. Partea 1-1: Acţiuni generale. Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice. podine. 17. 9. Specificaţie pentru produse autoportante de tablă de oţel. în baza rezultatelor încercărilor de expunere la foc exterior) SR EN 15287-1+A1:2011 – Coşuri de fum. 14. 3. Definiţii şi caracteristici” SR EN 12056-3:2002 „Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor. Partea 1: Încercarea impermeabilităţii” SR EN 539-2:2006 „Ţigle din argilă arsă pentru acoperiri discontinue. instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. 19. 21. 12. Partea 1: Specificaţii de produs” SR EN 12326-2:2001/A1:2004 „Produse din ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue” SR EN 1304:2005 „Ţigle şi accesorii din argilă arsă. GP. 13. 20. 6. Crt. Standarde 1 SR EN 14964:2007 „Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Anexă naţională” SR ENV 1187:2003 (metodă de încercare a acoperişurilor la expunerea la foc exterior) SR EN 13501-5+A1:2010 (clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţii. Pasarele. Determinarea caracteristicilor fizice. Proiectare. 8. 0 1. Specificaţii de produse şi metode de încercare” SR EN 12326-1:2004 „Produse din ardezie piatră pentru învelitori şi placări discontinue. instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. 5.111-2004 „Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel” MO nr. Definiţii şi specificaţii de produs” SR EN 539-1:2006 „Ţigle di argilă arsă pentru acoperiri discontinue. trepte” SR EN 517:2006 „Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. 22. Proiectare. greutăţi proprii. Specificaţii de produs şi metode de încercare” SR EN 534+A1:2010 „Foi bitumate ondulate. 11. greutăţi proprii. aluminiu sau oţel inoxidabil” SR EN 494:2005/A1:2006. Specificaţii de produse” 76 . 18.15. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice. Cârlige de siguranţă pentru acoperiş SR EN 508-1:2008 „Produse pentru învelitori de acoperiş din foi metalice. încărcări din exploatare pentru construcţii. Partea 2: Coşuri de fum pentru aparate de încălzire etanşe” SR EN 516:2006 „Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. proiectare şi calcule” SR EN 1991-1-1:2004 „Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Greutăţi specifice. 7. Partea 1: Coşuri de fum pentru aparate de încălzire neetanşe” SR EN 15287-2:2008 „Coşuri de fum.

SR EN 490:2005/A1:2006 „Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Partea 2: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă (PAS). 25.23. Specificaţii de produse” 1 SR EN 491:2006 „Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Metode de încercare” SR EN 1013-1:2001 „Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. 77 . 0 24. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare” SR EN 1013-2:001 „Plăci profilate de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 3: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de policlorură de vinil (PVC) şi Partea 4: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de policarbonat (PC)” 26.

6 122.0 134.7 109.1 100.0 128.4 116. măsura unghiului şi lungimea pantei pentru 100 cm proiecţie orizontală a acoperişului: Panta (%) (cm/m) 5 10 15 20 25 26.2 293.6 269.0 102.5 101.5 104.0 197.8 115.0 103.6 111.8 30 35 40 45 50 57.7 60 70 80 90 100 120 140 170 173.3 78 .2 200 250 280 Măsura unghiului (grade/minute/secunde) 2º 5º 8º 11º 14º 15º 16º 19º 21º 24º 26º 30º 30º 34º 38º 41º 45º 50º 54º 59º 60º 63º 68º 70º 51’ 42’ 31’ 18’ 02’ 00’ 42’ 17’ 48’ 13’ 33’ 00’ 57’ 59’ 39’ 59’ 00’ 11’ 27’ 32’ 00’ 26’ 12’ 20’ 45” 40” 50” 35” 10” 00’’ 00’’ 20’’ 10’’ 40’’ 50’’ 00’’ 50’’ 30’’ 40’’ 20’’ 00’’ 40’’ 45’’ 40’’ 00’’ 00’’ 00’’ 50’’ Lungimea pantei (cm/m) 100.2 172.Anexa 2 Corespondenţa între pantă (cm/m).4 105.2 200.9 107.4 156.0 223.5 141.0 103.

5. . 0. -25. 0.55. 2.03. încărcare statică (aglomerare): KPa. 80 0. 30. 50. . grindină-energ de impact: J. zăpadă transportată (intensitate): kg/m2/s. 3.3. 0. 10.1-0. 100. variaţie de temperatură: ºC/minut. 60.5-1 Viteza de cădere-m/s 0.01. precipitaţii: intensitatea (debitul) ploii: l/m2/minut. 10. 0. 5. 1. 0.1.5. 10. 0. 0. 30. 40000. 0.6.1. 1. presiune vânt: KPa. 1.01. +120. 1. 30.temperatura picăturilor. Caracteristicile ploii (de la medie până la lunga durată) Tipul de ploaie Ploaie uşoară Ploaie moderată Intensitatea limită superioară-l/h 1. 1000. 0. +100. complexe şi compuse dintr-un număr de factori de mediu cu agenţii corespunzători. radiaţie solară (efecte termice) intensitate: W/m2 SUBSTANŢE CHIMICE ACTIVE: mg/m³: sare marină dioxid de sulf hidrogen sulfurat oxizi de azot amoniac clor acid clorhidric acid fluorhidric SUBSTANŢE MECANIC ACTIVE: sedimentare pulberi. 3. Condiţii particulare Se indică aspectele particulare de caracterizare şi exemplificare a factorilor şi agenţilor de mediu: II. 0. 1. 2.intensitatea ploii. • • • • b.5 0. -10.1. 300. 40. 10. 10.5. 3. 1. definiţi prin niveluri de severitate posibile. -20. 0. 3 0. 100 II. 0 +20. 5 0. 300 0. 1 1.3.distribuţia diametrului picăturii. 10. 3.003. viteza de sedimentare – mg/m2/h. +60. 1. 50. 10. 1. 0.3. 5. -15.5. ce trebuiesc consideraţi funcţie de zona de situare a construcţiei (învelitorii). 150. 3. 0.Anexa 3 Condiţii de mediu Condiţiile mediului exterior. 250.01.1. 20. 100 0. 20.1. la care sunt expuse învelitorile sunt. 0. 0. 3. • • • • • • • • c. 0. 1. 1000.5. 30. I. 20. 3. 15.distribuţia vitezei de cădere. 0. 700.25-1 1-2 79 . Niveluri de severitate -35. 300. 500. 2. în general. Condiţii generale În tabel sunt indicaţi informativ categorii de factori şi agenţi de mediu cu niveluri de severitate: Factor de mediu Agenţi de mediu-UM a. umiditatea relativă a aerului: %. 3. 1.3. 1. 10.01. 20. +40. 3. 0.5.1. • • CLIMĂ: temperatură: temperaturi scăzute: ºC. temperaturi ridicate: ºC. -5. 35. 40. 0.5. 175 0. 0. 85.5.5. 3.1.3. 1120. 40. 15.0 Diametrul caracteristic al picăturii-mm 0. 100. +85. 0. 20. 30000. 1. 75. 10. 5. 20.0 4. 1. . 0. 100. 30. 40. Ploaie: se caracterizează prin următorii parametri fizici: . viteza de şiroire a apei: m/s.01.

. iar densitatea unei zăpezi vechi.3.4.Praf-nisip: principalul constituent al nisipurilor şi prafurilor prezente în natură este cuarţul. exemplificare Diametru mm 20 50 60 70 80 90 100 Masa g 4 59 102 162 241 344 471 Viteza de cădere m/s 23 36 40 43 46 49 52 Energia de impact J 1 39 81 151 257 411 627 II. Viteza de cădere se determină cu formula: V = 5.Zăpada proaspăt căzută are o densitate variind între 70 kg/m3 şi 150 kg/m3.1 Fluxul orizontal de zăpadă g/m2sec 310 560 800 3000 II. . Fluxul orizontal de zăpadă funcţie de înălţime.densitatea. tasate. în aceste condiţii particulele fine pot pătrunde prin fante sau prin îmbinări. .5 0. Grindina: se caracterizează prin următorii parametri fizici ai boabelor de gheaţă: .Dimensiunea particulelor-Caracterizare: o praf fin: până la 75 µm. Concentraţii caracteristice de praf şi nisip. . eroziunea materialelor se produce în condiţia în care praful şi nisipul sunt combinate la curenţi de aer cu viteză mare şi/sau durate mari de acţionare. exemplificare Înălţimea deasupra solului m 10 1 0.Zăpadă transparentă: este o combinaţie de vânt cu zăpadă. Zăpada: densitatea zăpezii căzute pe suprafeţe prezintă mari variaţii: . o praf grosier: de la 75 µm până la 150 µm.viteza de cădere. Caracteristicile boabelor de grindină (pentru diametre peste 20 mm. în m/s d = diametrul boabelor.2.16 d unde V = viteza de cădere.Ploaie intensă Ploaie puternică Aversă 15 40 100 1-2 2-5 3 2-4 4-7 6 II. în mm Energia de impact este calculată funcţie de masa şi viteza de cădere.diametrul.energia de impact. . o nisip: de la 150 µm până la 1000 µm. atinge de la 200 kg/m3 la 400 kg/m3. exemplificare Zonare Concentraţie 80 . Densitatea boabelor este de circa 900 kg/m3. Se iau în considerare boabele de grindină cu dimensiuni mari ce au efect distrugător.

81 . . o prin sedimentare pe suprafeţe acoperite.4-15 15-40 40-80 . exemplificare Zonare Rurală şi suburbană Urbană Industrială Sedimentare de praf şi nisip mg/m2/ oră 0. o transport în interior prin agitaţie termică a aerului. o pompare la interior prin dilatare şi compresie termică a aerului sau prin variaţia presiunii atmosferice.Rurală şi suburbană Urbană Industrială µg/m3 40-110 100-450 500-2000 Sedimentare de praf şi nisip. o prin atracţie electrostatică.Pătrunderea prafului şi nisipului poate să apară astfel: o transport în interior prin circulaţie forţată a aerului.Sedimentarea prafului şi nisipului se poate produce: o prin sedimentarea în aer stagnant (staţie). o prin captare în deschideri înguste.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->