Sunteți pe pagina 1din 3

Ierom.

Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

FERICIRILE glAS 8

de Protos. V. Ojog

n tru m p r i a Ta, cnd vei ve ni, po me


ne te -ne pe noi Doam ne, cnd vei ve ni n tru m p
r i a Ta.
e ri ci ii cei s raci cu du hul, c a ce lo ra
es te m p r i a ce - ru ri lor.
ci - i cei ce plng , c a ce ia se vor mn e ri
g ia.
e ri cii cei blnzi , c a ce - ia vor mo te ni - p
mn tul.
I
F
F
F


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
e ri cii ce ei fl - mnzi i n se ta ai de drep
ta te , c a ce ia se vor s tu ra.
e ri ci ii cei mi los tivi , c a ce ia vor fi
mi lu ii.
e ri cii cei cu rai cu i ni ma , c a ce
ia - vor ve dea pe Dum ne zeu.
e ri cii f c to - rii de pa ce , c a
ce ia fiii lui Dum ne zeu se - vor che ma.
e ri cii cei pri go nii pen tru drep ta te , c a ce
lo - ra es te m p r i a ce - ru ri lor.
FF
F
F
F
F


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
e ri cii vei fi cnd v vor o c r i v - vor pri
go ni i vor gr i tot cu vn tul ru m po tri va voas tr ,
min i ind pe en tru mi ne .
u cu ra i v i v ve se lii , c pla ta voas tr
mul t e es te - n ce ruri.
F
B