Sunteți pe pagina 1din 2

11. O celula-mama din organele reproducatoare ale unei plante cu flori intra in diviziune meiotica.

Stiind ca celula-mama are 2n=16 cromozomi, stabiliti urmatoarele: a) numarul de cromatide al celulei-mama inainte de faza de sinteza a interfazei; b) numarul de celule-fiice la sfarsitul telofazei 1 si tipul acestora; c) numarul total de cromozomi, respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfarsitul meiozei acestei celule-mama. Scrieti toate etapele rezolvarii/algoritmul rezolvarii problemei. 12. La o planta monocotiledonata cu 2n=24 cromozomi, celulele epidermei au fost distruse in urma unui traumatism mecanic. Au loc intense procese de diviziune celulara pentru refacerea tesutului. Stabiliti urmatoarele: a) numarul de cromozomi dintr-o celula a acestui tesut aflata in anafaza si din fiecare din cele 2 celule-fiice rezultate in urma diviziunii celulare; b) tipul de diviziune si tipul de cromozomi, dupa numarul de cromatide din celulele-fiice nou formate; c) schema diviziunii celulare care a avut loc in acest caz. Scrieti toate etapele rezolvarii/algoritmul rezolvarii. 13. Mitoza este un tip de diviziune celulara indirecta. a) precizati 3 roluri ale mitozei; b) enumerati fazele mitozei, in ordine; c) alcatuiti un text coerent, format din 2 propozitii/ o fraza in care sa folositi corect si in corelatie urmatoarele notiuni: fus de diviziune, cromozomi bicromatidici, centromer. 14. Mitoza este diviziunea indirecta care se desfasoara in celulele somatice. a) dati 2 exemple din care sa rezulte importanta mitozei; b) descrieti sintetic transformarile nucleului in profaza; c) precizati 2 diferente intre mitoza si meioza. 15. Diviziunea celulara este o etapa a ciclului celular, finalizata cu formarea celulelor-fiice. a) stiind ca fiecare dintre celulele reproducatoare rezultate din diviziunea unei celule-mama, are n=22 cromozomi, stabiliti numarul de cromozomi al celuleimama; b) mentionati 6 caracteristici ale profazei 1 a meiozei; c) precizati 3 diferente intre meioza si mitoza. 16. In cazul meiozei, materialul genetic replicat sufera 2 etape de distributie. a) descrieti interfaza dintre cele 2 etape ale meiozei; b) comparati celulele rezultate din prima etapa a meiozei cu celulele rezultate din mitoza ( precizati 2 deosebiri); c) alcatuiti un text coerent, formatdin 2 propozitii/ o fraza in care sa folositi corect si in corelatie urmatoarele notiuni: mitoza, celule haploide, etapa ecvationala. 17. Nucleul reperzinta centrul coordonator al activitatii celulare. a) enumarati 3 componente ale nucleului;

b) precizati 2 deosebiri intre nucleu si nucleoidul bacteriilor; c) explicati de ce se modifica volumul nucelului inainte de diviziunea celulara. 18. Mitoza si meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariotice. a) incadrati-le in tipul de diviziune corespunzator; b) precizati numarul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulamama cu 2n=38 de comozomi, care s-ar divide mitotic, repectiv meiotic. c) alcatuiti un text coerent, format din 2 propozitii/ o fraza in care sa folositi corect si in corelatie urmatoarele notiuni: fus de diviziune, cromozomi bicromatidici, metafaza, placa ecuatoriala.