- FIŞĂ DE AVIZARE

-

AVIZAT, Inspector de specialitate

A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL A.* Avizul şcolii: Denumirea opţionalului ………………………………….. Tipul ………………………………. Clasa ………………………………… Durata ................................ Număr de ore pe săptămână ............................. Autorul …………………… Abilitarea pentru susţinerea cursului ……………… Instituţia de învăţământ …………………........... B. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE - Clasa a IX-a DA I. Respectarea structurii standard a programei  Argument  Obiective de referinţă  Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare obiectiv)  Conţinuturi  Modalităţi de evaluare II. Existenţa unei bibliografii III. Elemente de calitate  Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor  Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii  Conţinutul argumentului oportunitatea opţionalului realismul în raport cu resursele disponibile NU DA, cu recomandări

 Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare  Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut  Adecvarea evaluării la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ: Avizul conducerii şcolii: ............. DA DA, cu recomandări NU

NOTĂ: Pentru a fi acceptat, proiectul de programă trebuie să întrunească "DA" la punctele I şi II şi cel puţin 5 "DA" / "DA cu recomandări" la punctul III.

....... Existenţa unei bibliografii III...oportunitatea opţionalului .........* Avizul şcolii: Denumirea opţionalului …………………………………...... cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii  Conţinutul argumentului . Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE ....realismul în raport cu resursele disponibile  Corelarea competenţelor cu conţinuturile  Corelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare propuse la Sugestii metodologice  Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ: Avizul conducerii şcolii: ........... B.. Tipul ………………………………..... Elemente de calitate  Respectarea particularităţilor de vârstă a elevilor  Concordanţa cu etosul şcolii...FIŞĂ DE AVIZARE - AVIZAT.. Autorul …………………… Abilitarea pentru susţinerea cursului ……………… Instituţia de învăţământ …………………..... Inspector de specialitate A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL A..... Respectarea structurii standard a programei  Argument  Competenţe specifice  Conţinuturi (asociate competenţelor)  Valori şi atitudini DA...Clasa a X-a / a XII-a DA NU I........ cu recomandări NU NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească "DA" la punctele I şi II şi cel puţin 5 "DA" / "DA cu recomandări" la punctul III..... . cu recomandări  Sugestii metodologice (inclusiv modalităţi de evaluare) II.............. DA DA. Clasa ………………………………… Durata . Număr de ore pe săptămână ..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful