- FIŞĂ DE AVIZARE

-

AVIZAT, Inspector de specialitate

A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL A.* Avizul şcolii: Denumirea opţionalului ………………………………….. Tipul ………………………………. Clasa ………………………………… Durata ................................ Număr de ore pe săptămână ............................. Autorul …………………… Abilitarea pentru susţinerea cursului ……………… Instituţia de învăţământ …………………........... B. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE - Clasa a IX-a DA I. Respectarea structurii standard a programei  Argument  Obiective de referinţă  Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare obiectiv)  Conţinuturi  Modalităţi de evaluare II. Existenţa unei bibliografii III. Elemente de calitate  Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor  Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii  Conţinutul argumentului oportunitatea opţionalului realismul în raport cu resursele disponibile NU DA, cu recomandări

 Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare  Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut  Adecvarea evaluării la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ: Avizul conducerii şcolii: ............. DA DA, cu recomandări NU

NOTĂ: Pentru a fi acceptat, proiectul de programă trebuie să întrunească "DA" la punctele I şi II şi cel puţin 5 "DA" / "DA cu recomandări" la punctul III.

.* Avizul şcolii: Denumirea opţionalului …………………………………........realismul în raport cu resursele disponibile  Corelarea competenţelor cu conţinuturile  Corelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare propuse la Sugestii metodologice  Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ: Avizul conducerii şcolii: .. Autorul …………………… Abilitarea pentru susţinerea cursului ……………… Instituţia de învăţământ …………………....... Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE ....... cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii  Conţinutul argumentului ............... Clasa ………………………………… Durata . Existenţa unei bibliografii III..... DA DA..FIŞĂ DE AVIZARE - AVIZAT...........oportunitatea opţionalului .. Respectarea structurii standard a programei  Argument  Competenţe specifice  Conţinuturi (asociate competenţelor)  Valori şi atitudini DA. Tipul ……………………………….. .......... Număr de ore pe săptămână . B... cu recomandări NU NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească "DA" la punctele I şi II şi cel puţin 5 "DA" / "DA cu recomandări" la punctul III. Inspector de specialitate A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL A..........Clasa a X-a / a XII-a DA NU I........ Elemente de calitate  Respectarea particularităţilor de vârstă a elevilor  Concordanţa cu etosul şcolii... cu recomandări  Sugestii metodologice (inclusiv modalităţi de evaluare) II......