- FIŞĂ DE AVIZARE

-

AVIZAT, Inspector de specialitate

A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL A.* Avizul şcolii: Denumirea opţionalului ………………………………….. Tipul ………………………………. Clasa ………………………………… Durata ................................ Număr de ore pe săptămână ............................. Autorul …………………… Abilitarea pentru susţinerea cursului ……………… Instituţia de învăţământ …………………........... B. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE - Clasa a IX-a DA I. Respectarea structurii standard a programei  Argument  Obiective de referinţă  Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare obiectiv)  Conţinuturi  Modalităţi de evaluare II. Existenţa unei bibliografii III. Elemente de calitate  Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor  Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii  Conţinutul argumentului oportunitatea opţionalului realismul în raport cu resursele disponibile NU DA, cu recomandări

 Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare  Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut  Adecvarea evaluării la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ: Avizul conducerii şcolii: ............. DA DA, cu recomandări NU

NOTĂ: Pentru a fi acceptat, proiectul de programă trebuie să întrunească "DA" la punctele I şi II şi cel puţin 5 "DA" / "DA cu recomandări" la punctul III.

. Tipul ………………………………... Clasa ………………………………… Durata ..FIŞĂ DE AVIZARE - AVIZAT. cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii  Conţinutul argumentului ..... Elemente de calitate  Respectarea particularităţilor de vârstă a elevilor  Concordanţa cu etosul şcolii......realismul în raport cu resursele disponibile  Corelarea competenţelor cu conţinuturile  Corelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare propuse la Sugestii metodologice  Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ: Avizul conducerii şcolii: ........ ... Existenţa unei bibliografii III...... cu recomandări NU NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească "DA" la punctele I şi II şi cel puţin 5 "DA" / "DA cu recomandări" la punctul III.....Clasa a X-a / a XII-a DA NU I.. DA DA...... Număr de ore pe săptămână .... Inspector de specialitate A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL A.............. B.... cu recomandări  Sugestii metodologice (inclusiv modalităţi de evaluare) II.........oportunitatea opţionalului ...... Autorul …………………… Abilitarea pentru susţinerea cursului ……………… Instituţia de învăţământ ………………….... Respectarea structurii standard a programei  Argument  Competenţe specifice  Conţinuturi (asociate competenţelor)  Valori şi atitudini DA....... Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE ...* Avizul şcolii: Denumirea opţionalului ………………………………….......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful