Sunteți pe pagina 1din 5

Raport de autoevaluare privind activitatea desfasurata in anul scolar 2012/2013

Subsemnata Cristina Moldovan,profesor titular de chimie la Grup Sc.Francisc Neuman Arad,grad didactic I,32 de ani vechime in invatamant,diriginta a clasei a XI-D,profil coafor stilist,Responsabil al Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii in educatie si formare profesionala, ,prezint urmatorul raport de autoevaluare al activitatii desfasurata in anul in curs. 1.Proiectarea activitatii In acest an scolar,am predat chimie la clasele:IXA,B,C,D; XA,B,C,D,E ;XIA,XI B;XIIA,B ; si module de specialitate la clasa a XI-a D. Activitatea mea didactica s-a desfasurat in concordanta cu curricula ,achizitiile anterioare ale elevilor, adaptand cerintele programei scolare la particularitatile claselor si vizand actiuni care sa asigure calitatea actului educational,formarea de competente stiintifice,valorificarea si valorizarea resurselor existente,asigurand caracterul aplicativ al proiectarii curriculare. Activitatea de proiectarea detine o pozitie cheie in organizarea si desfasurarea activitatilor instructiv-educative,astfel incat in proiectarea didactica am corelat continuturile activitatilor de invatare cu obiectivele generale , cu prevederile programei si cu numarul de ore efectuate, respectand reglementarile legale in vigoare,privind continutul si forma documentelor de proiectare. Activitatea de proiectare,in contextul noului curriculum,are plasata in centrul noului demers didactic,activitatea de invatare centrata pe elev si rezultatele evaluarilor nationale si locale ale acestora.De asemenea, activitatile au fost adaptate la particularitatile geografice,demografice, etnice,economice,sociale si culturale ale comunitatii municipiului Arad. Am realizat planificarile calendaristice si pe unitati de invatare, ,in concordanta cu programa scolara,astfel incat sa poata fi parcursa materia in conditii optime ,atingand atat obiectivele generale cat si cele specifice.Toate documentele scolare au fost redactate pe calculator.

Am selectat cu atentie manualele la fiecare nivel de studiu.Manualele utilizate au fost cele aprobate de MEI,comunicate elevilor la inceput de an scolar,si afisate in dosarul catedrei.

2.Realizarea activitatilor didactice Procesul de invatare s-a desfasurat si organizat conform proiec tarii didactice.Am selectat atat metode active de predare-invatareevaluare,cat si mijloacele, in functie de experientele anterioare individuale ale educabililor si stilurile lor de invatare,coreland secventele de invatare cu obiectivele operationale. Permanent am valorificat experienta individuala si achizitiile anteriore de invatare ale beneficiarilor actului educational, furnizand feed-backul necesar activitatilor de invatare.M-am preocupat de formarea si dezvoltarea deprinderilor de studiu individual si in echipa ,in vederea formarii /dezvoltarii competentei a invata sa inveti. Am folosit eficient resursele materiale din unitatea de invatamant,precum si lectiile interactive de chimie furnizate de INTUITEXT La intervale de timp ,s-a comunicat parintilor,progresul sau regresul realizat de educabili,pentru a se putea lua masurile ce se impun,in vederea remedierii rezultatelor invatarii. Limbajul folosit,l-am adaptat achizitiilor anterioare ale educabililor,descoperite pe baza testelor predictive aplicate la inceput de an scolar. M-am preocupat de elevii cu nevoi speciale,pentru recuperarea decalajelor existente in instruirea acestora. Majoritatea obiectivelor curriculare au fost atinse. Asigurarea caracterului practic aplicativ al lectiilor,s-a realizat prin utilizarea mijloacelor aflate in dotarea laboratorului de chimie si a bazei materiale din scoala.Dintre acestea amintesc:laboratorul AEL,trusele de modelare,sistemul periodic,planse cu clasificarea substantelor anorganice, truse de sticlarie,ustensile,substante chimice,calculator. Punctualitatea este o trasatura a personalitatii mele,deci si activitatile au fost planificate si efectuate la timp. Intreaga mea activitate se bazeaza pe respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului si drepturile omului,acordand respect egal tuturor educabililor,indiferent de mediul,provenienta, capacitatea de invatare si rezultatele obtinute. Am condus lucrarea cu care eleva Popa Andreea din clasa a

XI-a D a luat Premiul Special la Simpozionul InternationalExpectative desfasurat in 20 mai 2013 la Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, cu tema Disignul in cristalele chimice. Activitatile extracurriculare au fost proiectate tinand cont de grupul tinta vizat si au contribuit direct la atingerea obiectivelor curriculare. Activitatile s-au tinut conform unei planificari bine stabilite si au utilizat potentialul local.Dintre activitatile desfasurate amintesc : Participarea la Balul bobocilor Vizita la muzeu Vizita la biblioteca judeteana Auditie muzicala Vizionarea a doua spectacole de teatru Serbarea organizata de Craciun si Ziua Scolii,precum si de Ziua femeii activitati de prelucrare a noii metodologii a examenului de Bacalaureat activitati de voluntariat, de ecologizare

3.Evaluarea rezultatelor invatarii Evaluarea a inceput in scoala cu testele predictive la clasa a IXa,a caror itemi au fost stabiliti in concordanta cu obiectivele stabilite,cu continuturile evaluarii si standardele de performanta.Rezultatele lor au stat la baza stabilirii strategiei pentru anul scolar in curs. Evaluarea nivelului de pregatire al elevilor am facut-o continuu,conform reglementarilor legale si standardelor nationale,utilizand probe orale,teste,fise de probleme, probe practice,referate, portofolii sau proiecte pe clasa,la modulele de specialitate.Elevilor li s-a prezentat la inceput de an scolar continutul portofoliului educational si criteriile de evaluare a acestuia. Evaluarea s-a facut transparent.Activitatile de evaluare au fost inregistrate in cataloage. Rezultatele evaluarii au fost comunicate periodic beneficiarilor. Permanent,educabilii au fost implicati in procesul de autoevaluare. Periodic am avut intalniri cu parintii educabililor,pentru comunicarea rezultatelor invatarii si stabilirea masurilor ce se impun pentru remedierea situatiilor dificile.

4.Managementul clasei de elevi In calitate de diriginta am prelucrat la inceput de an scolar ROFUIP si Regulamentul intern al scolii.Am amenajat impreuna cu elevii un ambient civilizat in sala de clasa,stabilind reguli clare de pastrare a ordinii si curateniei, precum si sanctiunile ce se aplica in caz contrar. Am gestionat la timp si cu multa atentie si profesionalism situatiile de criza ivite in clasa.Cunoscand elevii,i-am consiliat si pe acestia si pe parintii lor,sfatuindu-ma cand a fost cazul cu consiliera scolii. Am motivat si stimulat elevii sa participe la activitatile culturale si sportive organizate in scoala. Eleva Popa Andreea din clasa a XI-a D a luat Premiul Special la Simpozionul InternationalExpectativedesfasurat in 20 mai 2013 la Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, cu tema Disignul in cristalele chimice 5. Managementul carierei si dezvoltarii profesionale Am elaborat subiecte si am participat atat la supraveghere cat si la evaluarea examenelor de diferenta si corigenta. Am participat la toate activitatile Comisiei metodice a profesorilor de chimie din municipiul Arad si scoala noastra. Am condus activitatea de elaborare a lucrarii stiintifice a elevei, Popa Andreea din clasa a XI-a D care a luat Premiul Special la Simpozionul InternationalExpectativedesfasurat in 20 mai 2013 la Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, cu tema Disignul in cristalele chimice. Intreaga activitate stiintifica a folosit o multitudine de surse informationale,de la biblioteca proprie si scolara,la cursuri universitare si INTERNET. Am planificat,gestionat si condus activitatea Comisiei metodice a catedrei de Chimie-Biologie-Estetica si igiena corpului omenesc,fiind si responsabila ariei curriculare Matematica si Stiinte. Am participat la toate cursurile organizate in anul scolar 2012/2013 in cadrul proiectului Pasaport Pentru Catedrasi am obtinut un punctaj de peste 75% la modulele ECDL. Mi-am indeplinit la timp si integral,atributiile stabilite prin fisa postului. Ca Responsabil al Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii In educatie si formare profesionala,am participat la elaborarea tuturor documentelor comisiei :Plan operational,Formulare de monitorizare.Proceduri,Raport de autoevaluare al intregii activitati

desfasurate in unitatea de IPT.Intreaga mea activitate a respectat regulamentele interne si a procedurilor elaborate la nivel de organizatie. Ca diriginta a clasei a XI a D,am participat la activitati de prevenire si combatere a violentei si de prevenire si combatere a comportamentelor nesanatoase.Am sarbatorit cu elevii clasei Ziua Europei. Ca diriginta si profesor de chimie am prelucrat lunar normele de securitate a muncii si PSI,prevazute in legislatia in vigoare ,pentru activitatile desfasurate in scoala. In comunitatea locala ,am promovat oferta educationala a scolii noastre la Scoala generala nr. 1, Scoala generala nr. 3. Alte atributii in scoala -Responsabil al Comisiei de alcatuire al Orarului Scolii. -Responsabil al Comisiei de acordare al sprijinului financiar 200 Euro pentru achizitionarea unui calculator -Responsabil al Comisiei de asigurare a calitatii -Responsabil al Comisiei de burse - Responsabil cu repartizarea serviciului pe scoala al profesorilor In intraga mea activitate am dat dovada de profesionalism,punctualitate ,corectitudine,exigenta,o atitudine morala si civica conforma cu statutul de cadru didactic.

Arad la 2.07. 2013

prof.Moldovan Cristina