Sunteți pe pagina 1din 1

Macroeconomia parte ateoriei economice care studiaza functionarea economiei nationale in ansamblu cu utilizarea marimilor aggregate.

. Economia nationala ansamblu activitatilor economice si sociale, private in unitatea si interdependentele lor, care s-au constituit istoric la nivelul unei tari. Politica economice actiunile statuluiin vederea atingerii obiectivelor cu ajutorul unor instrumente speciale. Prognoza evaluarea pe baza stiintifica a evolutiei viitoare a componentelor cantitative si calitative al unui domeniu de activitate, pentru o perioada determinate de timp. Modele descriere formalizata a proceselor economice reale la nivelul economiei tarii, cu scopul aprecierii interdependentelor functionale. Variabilele fluxului curentul proceselor economice in timpul si caracterizeaza cantitatea pentru o perioadadeterminata de timp. Variabilele stocului se evalueaza pentru un anumit moment de timp. Sectorul menajelor totalitatea gospodariilor casnice, care sunt proprietari de resurse economice, in urma realizarii carora obtin venit. Sectorul firme totalitatea intreprinderilor si firmelor, care sunt cumparatori de resurse economice pentru producerea de b/s, urmarind scopul de a maximize profitul. Sectorul administratiei publice totalitatea organizatilor si institutiilor de stat, care au posibilitatea reglementarii proceselor economic-sociale si sunt orientate spre maximizarea bunastarii populatiei. Sectorul agentilor straini totalitatea agentilor economici din alte tari, care intretin relatii economice cu tara data. Circuitul economic model simplificat al relatiilor de schimb existente intr-o economie de piata. Injectii cheltuieli suplimentare la cheltuielile de consum ale menajelor pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor produse in interiorul tarii. Retragerile mijloacele cheltuite in alte scopuri decit cheltuielile de consum. Echilibru macroeconomic starea spre care tinde economia in ansamblu , caracterizata prin concordanta dezvoltarii proportionale a proceselor economice. Sistemul conturilor nationale principalul sitem de evident si analiza macroeconomica utilizata in statistica, care are obiectivul de a oferi oprezentare cantitativa, agregata si coerenta a realitatii economice intr-o perioada de timp sau la un moment dat. PIB valoarea monetara de piata a bunurilor si serviciilor finale produse intr-o perioada de timp, de toti agentii economici rezidenti autohtoni sau straini care isi desfasoara activitatea pe teritoriul tarii date. VNB veniturile primare obtinute de rezidenti autohtoni din activitatea economica si din proprietate atit in interiorul tarii, cit si in exteriorul ei pe parcursul unui an. VNB=PIB+soldul veniturilor din strainatate PIN valoarea monetara a bunurilor si serviciilor finale produse timp de un an, ramase dupa inlocuirea capitalului fix uzat. VNN diferenta dintre VNB si A Venitul personal veniturile menajelor obtinute din activitate, proprietate si plati de transfer pe parcursul unui an. Valoarea adaugata diferenta dintre valoarea bunurilor finale si valoarea consumului intermediar pentru producerea acestor bunuri. PIB nominal rezultatul activitatii economice anuale in pretul anului current. PIB real valoarea bunurilor produse in anul current, evaluate in pretul anului de referinta. Deflatorul PIB-ului indicele pretului ce permite determinarea dinamicii pretului in perioada curenta, comparative cu perioada anului de referinta. Cresterea economica o tendinta durabila de majorare a PIB-ului real, ce depaseste cresterea populatiei. Indicele preturilor modificarea relative anivelului preturilor, pentru o perioada determinate. Economie neobservata sectorul ascuns de evident oficiala. Identitatea fundamental macroeconomica egalitatea productiei si a chletuielilor totale. Indicele Paasche se determina pe baza cosului annual de consum care se apreciaza pentru perioada curenta. Indicele Laspeyres se determina pe baza unui cos de bunuri de consum, care ramine nemodificat fata de perioada de referinta. Cosul de bunuri de consum set de bunuri si servicii necesare pentru satisfacerea nevoilor prioritare ale individului pe parcursul unui an. Indicele Fischer inlatura deficient dintre indicile Laspeyres si indicile Paasche. Ritmul de crestere a PIB-ului real un indicator generalizator al cresterii economice. Cicluri economice fluctuatiile periodice ale activitatii economice. Ciclitatea activitatii economice procesul periodic de alternanta a fazelor de crestere si contractie a proportiilor activitatii economice. Ciclul economic fluctuatiile periodice ale nivelul activitatii de afaceri, exprimat prin PIB-ul real. Trend tendinta generala de miscare a PIB-ului real la nivelul lui potential. PIB-ul real - Valoare bunurilor si serviciilor finale, produse intr-o economie intr-o anumita perioada, ajustata cu cresterea preturilor. Dinamica PIB real este folosita pentru a masura cresterea economica a unei tari. PIB potential - PIB care ar putea fi atins daca economia ar functiona la capacitate deplina. Acesta este PIB cel mai inalt pe care o economie il poate genera intr-o anumita perioada, fara a crea presiuni inflationiste. Ocupare deplina situatia cind pina la 3% din populatie active este in somaj. Decalajul cyclic al PIB-ului fluctuatiile relative ale PIB-ului efectiv, fata de cel potential. Amplitude fluctuatiilor ciclice distant dintre punctele de maxim si minim ale ciclului. Perioada ciclului intervalul de timp dintre doua stari similare ale conjucturii economice. Indicatori prociclici reflecta adecvat fluctuatiile ciclului de afaceri(expansiune cresc, recesiune scad) Indicatori contraciclici se misca impotriva ciclului. Indicatori aciclici - sunt indiferenti la fazele ciclului. Criza (declicul) faza initiala si determinant a ciclului de afaceri. In aceasta faza se acutizeaza toate contradictiile social-economice. Se inrautatesc toti parametrii dezvoltarii economice. Depresiune (stagnare) se caracterizeaza prin diminuarea conjucturii in economie. Inviorarea (expansiunea) faza de insanatosire, se deosebeste prin ameliorarea dinamicii economice. Avintul (apogeul, boomul) virful activitatii de afaceri, faza de finalizare a ciclului. Recesiunea reduceri esentiale ale ritmului cresterii economice, venitului real, ocuparii si comertului care dureaza mai mult de 6 luni si se extinde asupra mai multor sectoare ale economiei. Expansiune inviorarea activitatii de afaceri cu indicatorii inerenti fazei boomului economic. Rata de crestere a PIB-ului principalul indicator al fazei ciclului economic. Cicluri lungi secular, (40-60 de ani), sau Kondratiev; cauzele-descoperirile tehnico-stiintifice majore Cicluri medii decenale, (pina la 10 ani), sau Juglar; cauzele uzura capitalului fix si renovarea lui Cicluri scurte conjucturale, (2-4 ani), sau Kitchin; cauzele modificarea stocurilor de marfuri si material Bulele speculative stari temporare de umflare ale pietei printr-un volum excesiv de bunuri si valori mobiliare, care se vind la preturi exaggerate, ce depasesc cu mult costul real. Decalaj temporar intervalul de timp necesar pentru recunoasterea modificarilor care survin in conjuncture economica si implimentarea politicii. Decalajul temporara administrativ intervalul de timp din momentul in care puterea determina necesitatea masurilor si momentul cind acestea se realizeaza. Politica anticiclica este directionata spre stabilizarea dezvoltarii economice.

Piata muncii totalitatea relatiilor economice cu privire la cumparare-vinzarea fortei de munca. Salariul nominal suma de bani pe care o primeste salariatul pentru munca prestata. Salariul real cantitatea de bunuri si servicii care poate fu procurata, la un moment dat, cu salariul nominal. Somaj voluntar este datorat refuzului sau imposibilitatii, pentru purtatorul fortei de munca, de a accepta o retributive corespunzatoarevalorii produsului bazata pe anumite prevederi legale. Somaj involuntar acea parte a folosirii incomplete a fortei de munca, care decurge din ridigitatea salariului, respective din acele persoane care ar fi dispuse sa lucreze pentru un salariu real mai mic decit cel existent. Populatia activa persoanele ce-si propun forta de munca pentru productia de bunuri si servicii, include populatia ocupata si somerii. Populatia ocupata persoanele, care efectueaza o activitate economica sau sociala, pentru productia de bunuri si servicii, cu scopul primirii veniturilor. Rata de activitate raportul dintre populatia active cu virsta mai mare de 15 ani si populatia totala. Rata ocuparii sau gradul de ocupare raport intre populatia ocupata si populatia totala. Ocupare deplina acea situatie a economiei caracterizata prin utilizarea complete a factorilor de productie. Somer orice persoana care are mai mult de 15 ani si indeplineste concomitent urmatoarele conditii: Este apta de munca; Nu are loc de munca; Cauta efectiv un loc de munca; Este disponibila s ainceapa lucrul in urmatoarele 15 zile. Somajul fenomel social-economic, cind o parte din populatia economica active nu este ocupata in procesul social de producer. Somajul frictional legat de cautarea si asteptarea unui loc de munca mai bun, cu conditii mai bune. Somajul structural apare in urma modificarilor structural in economia nationala. Somajul natural totalitatea somajului structural si frictional. Somajul cyclic apare in faza de criza a ciclului economic, cind ocuparea se reduce ca rezultat al dezechilibrului dintre cererea si oferta agregata. Somajul camuflat ascuns, persoanele se afla in lista angajatilor dar practice nu activeaza. Somajul de discontinuitate in munca legat de concediile de maternitate. Somaj sezonier apare in urma fluctuatiilor la nivelul activitatii economice pe parcursul anului. Somaj stagnat reprezentat de persoane care au pierdut speranta de angajare in cimpul muncii. Durata somajului durata medie a timpului in care o persoana ramine in situatia de somer si este in cautarea unui loc de munca. Rata naturala a somajului nivel al somajului, care semnifica ocuparea deplina a fortei de munca si asigura un PIB potential. Histereza fenomen care apare intr-o economie aflata in echilibru pe termen lung confruntata cu o perturbare, de exemplu o recesiune. Euroscleroza un nivel cronic inalt al somajului in conditiile cresterii economice. Costurile economice ale somajului: diminuarea intensitatii procesului de dezvoltare economica; olum de productie nerealizat; Costuri financiare: scaderea veniturilor populatie; pierderea veniturilor bugetului de stat; Costuri sociale: diminuarea niveluli de trai a populatiei; degradarea a somerilor; Politica active de ocupare a fortei de munca presupune strategii de formare profesionala, sisteme de perfectionare. Politica pasiva se refera la alocatiile de somaj si ajutoarele celor saraci.