Sunteți pe pagina 1din 3

Ponderea comertului exportului si importului in anul 2005

Denumirea
tarii

Valoarea
imp

Pi/ponderea
coeficientului

Pi

Valoarea
exp

Pi

Pi

Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franta
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
TOTAL

21835,4
30101,0
28978,2
204,8
7587,7
1788,8
9849,5
64425,1
191061,4
10305,6
3187,0
151959,0
2939,0
8130,4
155,1
597357,5

0,0365
0,0503
0,0485
0,0003
0,0127
0,0029
0,0164
0,1078
0,3198
0,0172
0,0053
0,2543
0,0049
0,0136
0,0002
1,058

0,0013
0,0025
0,0023
0,00000009
0,0001
0,00000841
0,0002
0,0116
0,1022
0,0002
0,000028
0,0646
0,000024
0,0001
0,00000004
0,1851

11684,6
14564,4
7639,2
1281,3
24,4
1853,7
50,3
16492,4
47420,3
4736,2
48,7
133436,5
3077,0
6322,3
248631,3

0,0469
0,0585
0,0307
0,0051
0,00009
0,0074
0,0002
0,0663
0,1907
0,0190
0,0001
0,5366
0,0123
0,0254
0,9992

0,0021
0,0034
0,0009
0,00002
0,00008
0,00005
0,00000004
0,0043
0,0363
0,0003
0,00000001
0,2879
0,0001
0,0006
0,3360

Concluzie:Reesind din datele de mai sus putem spune ca atit importul cit
si exportul anului 2005 au o concentrare mai mare pe piata,ceea ce ne
spune ca in acest an Republica Moldova e dependenta de unele tari
europene, insa nu in masura maxima.Se inregistreaza o diversificare
medie.

Ponderea comertului exportului si importului in anul 2010

Denumirea
tarii
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franta
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
TOTAL

Valoarea
exp
10 788,2
7 492,7
18 827,6
128,9
296,7
2 177,2
668,5
23 313,6
75 426,4
17 743,8
160,6
147 432,5
3 379,4
11 755,4
1,1
535117,4

Pi
0,0201
0,0140
0,0351
0,0003
0,0005
0,0040
0,0012
0,0435
0,1409
0,0331
0,0003
0,2755
0,0063
0,0219
0,000002
0,566

Pi

Valoarea
imp
0,0004
59260,6
0,0001
33515,9
0,0012
48916,9
0,00000009 857,1
0,0000002 11055,7
0,000016
2483,9
0,000001
12711,7
0,0018
68337,6
0,0197
294732,2
0,0010
93319,2
0,00000009 4968,7
0,0759
270743,9
0,00003
4308,2
0,0004
17809,6
0
1660,4
0,1005
924681,6

Pi

Pi

0,0640
0,0362
0,0529
0,0009
0,0119
0,0026
0,0137
0,0739
0,3187
0,1009
0,0053
0,2927
0,0046
0,0192
0,0017
0,6752

0,0040
0,0013
0,0027
0,0000008
0,0001
0,000006
0,0001
0,0054
0,1015
0,0101
0,00002
0,0856
0,00002
0,0003
0,000002
0,1202

Concluzie:Reesind din datele de mai sus putem spune ca in anul 2010 exportul tarilor
Uniunii Europene este intr-o repartitie uniforma la fel ca si importul, astfel inregistrinduse o diverificare totala a pietei si un grad de posibilitati inalte si avantajoase.
Concluzie generala: Gradul de diversificare atit a importului cit si a exportului din
acesti 2 ani poate fi caracterizat prin faptul ca in 2005 comertu Republicii Moldova este
diversificat insa depinde de anumite tari, pe cind in anul 2010 gradul de diversificare al
comertului este mai inalt si se inregistreaza un comert liber cu posibilitati majore.

Academia De Studii Economice Din Moldova

TEMA: Coeficientul de concentrare a pietii-coficientului


Gini

A efectuat: Istrati Mihaela


Grupa: BA10F
A verifical: Liliana Saharnean

Chisinau 2012