Sunteți pe pagina 1din 4

Contract de donatie

CONTRACT DE DONAIE Subsemnatul(a) ..............., domiciliat() n ............. declar c: DONEZ lui ............, domiciliat() n ............. imobilul proprietatea mea, constnd n: cas construit din crmid cu 4 camere, buctrie, hol, W.C., cmar, tencuit n exterior i interior, acoperit cu tabl, mpreun cu terenul pe care se afl, n suprafa de .......... vecini la N. ......... la S. ......... la E. ......... i la V. ............. Acest imobil (cas i teren) a intrat n proprietatea mea prin cumprare de la ........... dovad actul de vnzare-cumprare autentificat sub nr. ......... din ........... de ............. Imobilul donat este liber de orice sarcini i garantez pe donatar mpotriva oricrei eviciuni totale sau pariale, n conformitate cu dispoziiile art. 828 C. civ. Imobilul se va ntoarce n proprietatea mea dac donatarul sau descendenii si ar nceta din via naintea mea. Donatarul intr de drept i de fapt n stpnirea bunului din momentul autentificrii acestui contract. Eu ........... donatar, declar c accept donaia fcut prin prezentul contract i voi suporta plata taxelor cuvenite pentru ntocmirea i autentificarea acestui contract. Donator ........ Donatar ........... CONTRACT DE SCHIMB Incheiat astzi . la I. PRTILE CONTRACTANTE 1.1. D .., domiciliat n str. .. nr. , bloc ....., scara .., etaj , apartament ... judet/sector , nscut la data de ... (ziua, luna, anul) n .. (localitatea)sector/judet , fiul lui si al .., posesorul buletinului (crtii) de identitate seria . nr. eliberat de...., cod numeric personal .. n calitate de copermutant prim, pe de o parte, si 1.2. D .., domiciliat n str. .. nr. , bloc ....., scara .., etaj , apartament ... judet/sector , nscut la data de ... (ziua, luna, anul) n .. (localitatea)sector/judet , fiul lui si al , posesorul buletinului (crtii) de identitate seria . nr. eliberat de...., cod numeric personal . n calitate de copermutant secund, pe de alt parte, au convenit s ncheie prezentul contract de schimb, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului l constituie schimbul urmtoarelor bunuri proprietatea copermutantilor (coschimbasilor) . . . . 2.2. Copermutantul prim si copermutantul secund procedeaz la schimbul bunurilor prevzute la pct. 2.71. astfel: Copermutantul prim pred n proprietate deplin copermutantului secund urmtoarele bunuri : a cror valoare este de . lei. Copermutantul secund pred n proprietate deplin copermutantului prim urmtoarele bunuri: .... a cror valoare este de . lei. 2.3. Starea tehnic a bunurilor a fost constatat prin procese-verbale, semnate de ctre prti. Fat de valorile bunurilor, care fac obiectul prezentului contract de schimb, nu rezult nici o diferent si, ca atare, nu se datoreaz sult; sau Diferenta rezultat este minor si copermutantul creditor nu are nici o pretentie fat de copermutantul debitor; sau Rezult o diferent de (n cifre si n litere) lei, reprezentnd sulta pe care trebuie s o plteasc copermutantul (prim/secund) copermutantului (secund/prim) n termenul prevzut de prezentul contract. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Transmiterea propriettii asupra are loc de azi, data autentificrii prezentului contract. 3.2. Bunurile se predau liber, n posesia si spre folosinta fiecrui copermutant, la data pltii restului de sult, respectiv pn la data de IV. OBLIGATIILE PARTILOR Copermutantii au obligatia s predea reciproc bunurile care fac obiectul prezentului contract, astfel: copermutantul prim la . (locul unde sc efectueaz predarea bunurilor) n urmtoarele conditii si pe baza documentelor de mai jos . copermutantul secund la .. (locul unde se efectueaz predarea bunurilor) n urmtoarele conditii si pe baza documentelor de mai jos 4.2. Copermutantii si au deplina proprietate asupra bunurilor dup predarea - primirea lor si dup plata sultei. 4.3. Ambele prti au obligatia de a garanta pentru evictiune si vicii ascunse ale bunnrilor care fac obiectul prezentului contract. V. CLAUZA PENALA 5.1. Partea care ntrzie predarea/primirea bunurilor, n conditiile si la termenele prevzute n prezentnl contract este obligat la plata unei penalitti de . % pe zi din valoarea bunurilor nepredate/neprimite, dar nu mai mult de . % din aceast valoare.

5.2. Pentru orice ntrziere de plat a su1tei, copermutantul debitor trebuie s plteasc o penalitate de . % din suma datorat, dar nu mai mult dect valoarea creantei. VI. LITIGII 6.1. In cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prtile se vor adresa instantelor jndectoresti competente. VII. CLAUZE FINALE 7.1. Copermutantii pot preda bunurile care fac obiectul prezentului contract nainte de data prevznt n contract numai dac partea interesat obtine acordul scris al celeilalte parti. 7.2. Acceptarea bunurilor se consider efectuat, iar acestea trec, reciproc, n proprietatea prtilor, la data constatrii strii lor tehnice, prin procesele-verbabe semnate de ambele parti. 7.3. Cheltuielile de predare-primire a bunurilor (de expediere, de ncarcare-descrcare, manipulare, transport, precum si alte cheltuieli) se suport astfel: 7.4. Denuntarea unilateral a contractului atrage, dup sine, daune-interese astfel: . . 7.5. In cazul nerespectrii, totale sau partiale, ori a executrii necorespunztoare a clauzelor contractuale, partea vinovat este obligat la plata urmtoarelor daune-interese: .. 7.6. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale, reprezint vointa ambelor prti si nltur orice alt ntelegere verbal - anterioar sau ulterioar ncheierii acestuia. Drept pentru care s-a ncheiat prezentul contract de schimb, ntr-un numr de . exemplare, din care . (destinatia exemplarelor) astzi, data semnrii lui.

Contract de vanzare cumparare a unei succesiuni


CONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE PRILE 1. Dl./D-na. ................... vnztor, domiciliat n ..................., str. .........., nr. ....., cetean romn, identificat cu B.I. seria ...... nr. ..........., n calitate de succesor al defunctului ............................ 2. Dl./D-na. ................... cumprtor, domiciliat n ..............., str. .........., nr. ....., cetean romn, identificat cu B.I. seria .... nr. ........... Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI Vnztorul, n calitate de proprietar al averii defunctului .................., prin certificatul de motenitor nr. ........... eliberat de notarul public .............. din ..................., vinde ntreaga motenire cuprinznd att active ct i pasive, cumprtorului contra unui pre. Art. 2. PREUL I MODALITATEA DE PLAT Preul pe care cumprtorul este obligat s-l achite vnztorului este de ............... lei. Plata se va efectua n momentul transmiterii proprietii asupra tuturor bunurilor mobile i imobile ce reprezint motenirea vndut. Art. 3. OBLIGAIILE VNZTORULUI

a) s predea cumprtorului toate bunurile mobile i imobile ale motenirii; b) s predea cumprtorului fructele percepute, creanele ncasate sau preul lucrurilor vndute din masa succesoral; c) s suporte cheltuielile predrii masei succesorale. Art. 4. OBLIGAIILE CUMPRTORULUI a) s restituie vnztorului sumele pltite de acesta pentru datoriile i sarcinile motenirii; b) s plteasc preul n condiiile artate n prezentul contract. c) s suporte cheltuielile aferente autentificrii prezentului nscris i a nscrierii dreptului de proprietate n cartea funciar. Art. 5. RSPUNDEREA CONTRACTUAL Vnztorul nu rspunde pentru neexecutarea contractului n caz de for major notificat cumprtorului n termen de 5 zile de la apariia ei i constatat n termen de 15 zile de la notificare. n condiiile alineatului precedent, contractul se reziliaz fr a se putea pretinde daune interese. Cumprtorul este de drept n ntrziere pentru neexecutarea obligaiei de plat a preului i datoreaz daune moratorii n condiiile clauzei penale. Art. 6. CLAUZA PENAL Prile se oblig reciproc la executarea ntocmai i la timp a obligaiilor contractuale. Pentru neexecutarea n totalitate sau n parte, ori pentru executarea necorespunztoare a obligaiilor prevzute n contract, prile datoreaz daune interese n condiiile prezentei clauze penale: a) n sarcina vnztorului. Pentru ntrzierea n predarea bunurilor vnztorul datoreaz cumprtorului daune moratorii n valoare de 0,05% n primele 10 zile de ntrziere, 0,1% n urmtoarele 20 zile i 0,15% pe perioada ce depete 30 zile, dar nu mai mult de 90 zile, calculate la preul produselor respective. b) n sarcina cumprtorului. Pentru fiecare zi de ntrziere n plata preului, cumprtorul datoreaz vnztorului daune moratorii n valoare de 0,1% n urmtoarele 20 zile i 0,15% n urmtoarele 60 zile, fr a depi 90 zile, din valoarea produselor neachitate. Art. 7. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluionarea eventualelor litigii ntre pri pe cale amiabil ori, n caz de nenelegere, prin aciune n justiie n daune interese adresat instanei competente. Art. 8. Contractul a fost ncheiat n 2 exemplare cte unul pentru fiecare parte. VNZTOR, CUMPARATOR,

S-ar putea să vă placă și