Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA Nr.

1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 59/26.I.2010

13

INSTRUCIUNI decompletareaformularului(301)"Decontspecialdetaxpevaloareaadugat" I.Contribuabiliicareauobligaiasdepundecontulspecialdetaxpevaloareaadugat Seciunea1"Achiziiiintracomunitaredebunuritaxabilealteledectmijloaceledetransportnoii produseleaccizabile"se completeaznumai de ctre persoanele nregistrate conformart. 153^1dinLegeanr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrilei completrile ulterioare, denumit n continuare Codul fiscal, darcarenusuntnregistrateinutrebuiessenregistrezeconformart.153dinacelaicod. naceastcategoriesecuprind: persoanele impozabile care efectueaz numai livrri de bunuri sau prestri de servicii pentru care taxa nu este deductibil (operaiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal)i persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru ntreprinderile mici prevzut la art. 152 din acelai cod, care nu sunt nregistrate n scopuri de TVAi nici nu au obligaia de a se nregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar caresuntnregistrateconformart.153^1dinacelaicod; persoanele juridice neimpozabile, care sunt nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codulfiscal. n aceast seciune persoanele mai sus menionate declar achiziiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele dect achiziiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precumi achiziiile efectuate n cadrul unei operaiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine n perioada de raportare, inclusivsumelenscrisenfacturileprimitepentruplideavansuriparialepentruachiziiiintracomunitarede bunuri*). n aceast seciune se declar i achiziiile intracomunitare cu mijloace de transport care nu sunt consideratenoiconformart.125^1alin.(3)dinCodulfiscal,efectuatedepersoanele nregistratenscopuride TVAconformart.153^1dinCodulfiscal,pentrucaresedatoreaztaxpevaloareaadugatnRomnia. Seciunea 2 "Achiziii intracomunitare de mijloace de transport noi" se completeaz de ctre orice persoan care nu este nregistrat i care nu trebuie s se nregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dac este sau nu este nregistrat conform art. 153^1 din acelai cod, care efectueaz achiziii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine n perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru pli de avansuri pariale pentru achiziiile intracomunitaredebunuri*). Seciunea 3 "Achiziii intracomunitare de produse accizabile" se completeaz de ctre persoanele impozabilecarenusuntnregistrateicarenutrebuiessenregistrezeconformart.153dinCodulfiscalide ctre persoanele juridice neimpozabile, indiferent dac sunt sau nu sunt nregistrate conform art. 153^1 din acelai cod, care efectueaz achiziii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervinenperioadaderaportare,inclusivsumeledinfacturileprimitepentruplideavansuriparialepentru achiziiileintracomunitaredebunuri*). Seciunea4"Operaiuniprevzutelaart.150alin.(2),(3),(5)i(6)dinCodulfiscal"secompleteaz dectre: persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt nregistratei nu trebuie s se nregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dac sunt sau nu suntnregistrateconformart.153^1dinCodulfiscal,ipersoanelejuridiceneimpozabilecaresuntnregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestrii n Romnia, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, i care sunt furnizate de ctre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romniei sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestri de servicii pe teritoriul Romniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dac sunt nregistrate n Romniaconformart.153alin.(4)sau(5)dinCodulfiscal; persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, care sunt nregistrate conformart.153^1dinCodulfiscalicarenusuntnregistrateinutrebuiessenregistrezeconformart.153 din Codul fiscal, crora li se livreaz gaze naturale sau energie electric n condiiile prevzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din acelai cod, dac aceste livrri sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite n Romnia sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrri de bunuri pe teritoriul Romniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dac sunt nregistrate n scopuri de TVA n Romniaconformart.153alin.(4)sau(5)dinCodulfiscal; persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, care nu sunt nregistratei nu trebuie s se nregistreze conform art. 153 din acelai cod, indiferent dac sunt sau nu sunt nregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, i din cauza crora bunurile ies din regimurile sau situaiile

prevzutelaart.144alin.(1)lit.a)id)dinCodulfiscal,cuexcepiasituaieincarearelocunimportdebunuri sauoachiziieintracomunitardebunuri; persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (6) din Codul fiscal, care nu sunt nregistratei nu trebuie s se nregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dac sunt sau nu sunt nregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal,i care sunt beneficiare ale unor livrri de bunuri/prestri de servicii care au loc n Romnia conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, n cazul n care livrrile de bunuri/prestrile de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite n Romnia sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrri de bunuri/prestri de servicii pe teritoriul Romniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscali care nu sunt nregistrate n Romnia conform art. 153dinCodulfiscal. Seciunea 4.1 "Achiziii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVAconformart.150alin.(2)dinCodulfiscal"secompleteazdectrepersoaneleimpozabileobligatelaplata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt nregistrate i nu trebuie s se nregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dac sunt sau nu sunt nregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal,i de ctre persoanele juridice neimpozabile care sunt nregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, caresuntbeneficiare aleserviciilor care aulocul prestrii n Romnia conformart.133alin. (2)din Codulfiscal i care sunt furnizate de ctre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romniei conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, dar care sunt stabilite n Comunitate, chiar dac sunt nregistrate n Romnia conformart.153alin.(4)sau(5)dinCodulfiscal. *) Pentru a evita orice neconcordan ntre livrrile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA n statul membru de origine,i achiziiile intracomunitare, evideniate n decontul special de TVAi n declaraia recapitulativ pentru achiziii intracomunitare, n statul membru de destinaie, momentul exigibilitii taxei intervine: n a cincisprezecea zi a lunii urmtoare celei n care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea; sau dac a fost emis o factur pentru livrarea respectiv ctre persoana care cumpr bunurile, inclusivncazulfacturilorpentruncasareadeavansuripariale,naintededatade15aluniiurmtoareluniin careaintervenitfaptulgenerator,respectivlivrarea,exigibilitateataxeiintervineladataemiteriiacesteifacturi attpentrulivrrileintracomunitare,ctipentruachiziiileintracomunitare. II.Depunereadecontuluispecialdetaxpevaloareaadugat Decontul special de tax pe valoarea adugat se depune la organul fiscal n a crui eviden este nregistratcontribuabilul. Decontulspecialsedepunenumaipentruperioadelencareianatereexigibilitateataxei. FormularulsentocmetepotrivitmodeluluiprezentatnAnexanr.1laprezentulordinisedepune dupcumurmeaz: a) pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care ia natere exigibilitatea operaiunilor prevzute la seciunile 1, 3, 4 i 4.1 din formularul (301) "Decont special de tax pe valoarea adugat", cu excepia achiziiilorintracomunitare de mijloacede transport care nu sunt consideratenoi conformart.125^1 alin.(3)dinCodulfiscal,pentrucaresedatoreaztaxpevaloareaadugatnRomnia; b) nainte de nmatricularea n Romnia a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscali pentru care se datoreaz taxa, dar nu mai trziu de data de 25 a lunii urmtoare celei n care ia natere exigibilitatea taxei aferente achiziiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Dac n aceeai lun persoana impozabil efectueaz mai multe achiziii intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile n Romnia, aceasta poate depunemaimultedeconturispecialedetaxpentruaceeailun,frabifacsua"Declaraierectificativ". Decontulspecialdetaxpevaloareaadugatsedepune,nformatelectronic,astfel: laregistraturaorganuluifiscalcompetent; lapot,prinscrisoarerecomandat; prin completare pe siteul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal de ctre contribuabilii eligibiliconformreglementrilordeutilizareaserviciului. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi nsoit de formularul editat de contribuabil cu ajutorulprogramuluideasisten,semnatitampilatconformlegii. Formularulseediteazndouexemplare: unexemplarsedepunelaunitateafiscal,mpreuncusuportulelectronic;

unexemplarsepstreazdecontribuabil. Formatul electronic al decontului special de tax pe valoarea adugat se obine prin folosirea programului de asisten elaborat de Agenia Naional de Administrare Fiscal i se transmite organului competentpesuportelectronic. Programul de asisten este pus la dispoziie gratuit contribuabililor de unitile fiscale sau poate fi descrcatdepeserveruldewebalAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,laadresawww.anaf.ro Contribuabilii care dein certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitereladistan,pesiteulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal. III.Completareadecontuluispecial Decontulspecialdetaxpevaloareaadugatsecompleteazdupcumurmeaz: Perioadaderaportare: n rubrica "Luna" se nscrie cu cifre arabe numrul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie). Anul pentru care se completeaz declaraia se nscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2010). Declaraia depus iniial se rectific prin depunerea unei noi declaraii, pe acelai format, bifnd csuacorespunztoaredepeformular. ATENIE! Rectificarea nu este posibil pentru perioade fiscale care au fost supuse inspeciei fiscale saupentrucareestencursdederulareoinspeciefiscal. Ori de cte ori prin Decontul special de tax pe valoarea adugat se declar o achiziie intracomunitardemijloacedetransportnoisebifeazcsuacorespunztoaredepeformularulrespectiv. 1.Seciunea"Datedeidentificareapersoaneiimpozabile" Caseta"Coddeidentificarefiscal"secompleteazastfel: contribuabilii persoane juridice, cu excepia comercianilor, asociaiile sau alte entiti fr personalitatejuridicnscriucoduldenregistrarefiscal; comercianii, inclusiv sucursalele comercianilor care au sediul principal al comerului n strintate,nscriucodulunicdenregistrare; contribuabilii persoane fizice, care desfoar activiti economice n mod independent sau exercitprofesiilibere,nscriucoduldenregistrarefiscal; persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal completeazcoduldenregistrarenscopurideTVA; persoanelefizicenscriucodulnumericpersonalatribuitpotrivitlegiispeciale; persoanelefizicecarenudeincodnumericpersonalnscriunumruldeidentificarefiscalatribuit deorganulfiscalcompetentdinsubordineaAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal. nscriereacifrelorncasetsefacecualiniereladreapta. Prima csu este rezervat atributului "RO" i se completeaz numai de ctre persoanele nregistratenscopurideTVAconformart.153^1dinCodulfiscal. Caseta"Denumire/Nume,Prenume"secompleteazcudenumireapersoaneijuridice,asociaieisau aentitiifrpersonalitatejuridicoricunumeleiprenumelepersoaneifizice,dupcaz. Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaz cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. Caseta "Persoane care nu sunt nregistrate n scopuri de TVA" se bifeaz de ctre persoanele care nusuntnregistratenscopurideTVAconformart.153^1dinCodulfiscal. Caseta "Persoane care sunt nregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal" se bifeaz de ctre persoanele impozabilei persoanele juridice neimpozabile nregistrate n scopuri de TVA, conform art. 153^1 dinCodulfiscal. 2.Seciunea"Dateprivindobligaiadeplat" n coloana 1 din cele 4 seciuni "Document/numr/data" se nscriu numruli data facturii primite de ctre beneficiarul operaiunilor respective sau, dup caz, numrul i data autofacturii emise de ctre beneficiari,potrivitprevederilorart.155^1alin.(1)sau(2)dinCodulfiscal. n coloana 2 din cele 4 seciuni "Valoare n valut" se nscrie valoarea n valut consemnat n documentulnscrisncoloana1. n coloana 3 din cele 4 seciuni "Tip valut" se menioneaz tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.)ncareesteexprimatvaloareadindocumentulnscrisncoloana1.

n coloana 4 din cele 4 seciuni "Curs de schimb" se completeaz ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaz decontrile, din datalacareintervineexigibilitateataxeipentruoperaiuniledeclarate. ncoloana5dincele4seciuni"Bazadeimpozitare"secalculeazcoloana2xcoloana4. ncoloana6dincele4seciuni"TVAdatorat"secalculeazcoloana5xcotadeTVA. n seciunea 4.1 se preiau din seciunea 4 doar achiziiile de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarulesteobligatlaplatataxeipevaloareaadugatconformart.150alin.(2)dinCodulfiscal. 3. Cmpul "Nr. de eviden a plii" nu se completeaz, n condiiile prevzute de Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea i modificarea unor ordine ale ministrului finanelor publice n domeniul administrrii fiscale, cu modificrile ulterioare, i de Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.421/2009 pentru prorogarea termenului prevzut de Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea i modificarea unor ordine ale ministrului finanelor publice n domeniulactivitiifiscale.