Sunteți pe pagina 1din 7

Retele de calculatoare

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. Retelele cu procesoare situate în aceeaşi cameră, clădire sau campus se numesc:
a. LAN b. MAN c. WAN
____ 2. Retelele care:
- au dimensiuni reduse,
- folosesc o tehnologie de transmisie ce constă dintr-un singur cablu la care sunt ataşate toate maşinile,
- funcţionează la viteze între 10Mbs şi 100Mbs cu întârzieri de ordinul zecilor de microsecunde şi cu erori
foarte puţine
se numesc :

a. LAN b. MAN c. WAN


____ 3. Alegeti varianta corecta
LAN-urile cu difuzare au două tipuri de tehnologii:
a. magistrală sau stea b. magistrală sau inel c. inel sau stea
____ 4. În retelele cu difuzare statice se divizează timpul în intervale discrete şi se rulează un algoritm de alocare
Round-Robin (RR), lăsând fiecare maşină să emită :
a. oricand doreste b. numai atunci când îi vine rândul.
____ 5. Retelele care au procesoare situate în acelaşi oraş, la o distanţă de cel mult 10km si care pot suporta date,
voce, legături cu reţeaua locală de televiziune prin cablu se numesc

a. LAN b. MAN c. WAN


____ 6. Retelele cu procesoare în aceeaşi ţară sau pe acelaşi continent, situate la o distanţă de 100 respectiv 1000km si
care dispun de o subreţea de comunicaţie compusă din:
- linii de transmisie numite si circuite,
- canale sau trunchiuri
- elemente de comutare numite generic rutere ce pot fi noduri de comutare a pachetelor, sisteme intermediare
sau comutatoare de date
se numesc :
a. LAN b. MAN c. WAN
____ 7. Topologia de interconectare a ruterelor poate fi de diverse tipuri: stea, inel, arbore, neregulată, etc. in cazul
reţelelor cu :
a. difuzare b. comutare de pachete
____ 8. Conectarea mai multor persoane aflate in reţele diferite, uneori incompatibile, pentru a comunica între ele, se
face prin intermediul unor maşini speciale care realizează conectarea şi asigură translatările necesare atât la
nivel de hardware cât şi la nivel de software, numite.
a. hub-uri b. porti c. router-e d. modemuri
____ 9. Care varianta nu este corecta?
Servicii sigure orientate pe conexiuni pot fi:
a. Fluxurile de octeţi b. Datagrama confirmat c. Secvenţele de mesaje
____ 10. Care varianta nu este corecta?
Serviciile nesigure (neconfirmate) fără conexiuni sunt:
a. datagrame
b. fluxuri de octeţi
c. datagrama confirmat
d. cerere-răspuns
____ 11. Serviciul sigur orientat pe conexiuni numit ................................. este serviciul în care nu există delimitări ale
mesajelor. Dacă receptorul primeşte 2048 de octeţi, el nu poate şti dacă toţi octeţii provin de la acelaşi mesaj
sau de la 2 sau mai multe mesaje mai mici.

a. Secvenţele de mesaje b. Fluxurile de octeţi


____ 12. Primitiva pentru implementarea unui serviciu simplu orientat pe conexiune care stabileşte conexiunea cu o
entitate pereche aflată în aşteptare este:
a. SEND b. RECEIVE c. DISCONNECT d. CONNECT
____ 13. Primitiva pentru implementarea unui serviciu simplu orientat pe conexiuni care blochează în aşteptarea unui
mesaj este:
a. LISTEN c. RECEIVE e. DISCONNECT
b. CONNECT d. SEND
____ 14. Care varianta de raspuns nu este corecta?
Modelul OSI cuprinde 7 nivele. La crearea lui stau următoarelor principii:
a. Un nivel se creează când apare necesitatea unui nivel diferit de abstractizare.
b. Fiecare nivel are un rol bine definit.
c. Funcţia fiecărui nivel trebuie aleasă încât să se poată defini protocoale standardizate.
d. Delimitarea nivelelor se face astfel încât să maximizeze fluxul de informaţii prin interfeţe.
e. Numărul nivelurilor trebuie să fie suficient de mare pentru a nu introduce funcţii diferite în
acelaşi nivel şi trebuie să fie suficient de mic pentru ca arhitectura reţelei să fie
funcţională.
____ 15. ............................ sunt dispozitive analogice conectate între două segmente de cablu. Ele înţeleg doar tensiuni
electrice. Rolul lor este de a amplifica şi trimite pe celălalt cablu un semnal apărut pe unul din cabluri.
a. Repetoarele d. Ruterele
b. Nodurile e. Porţile
c. Comutatoarele
____ 16. ...........................................: rutează cadre pe baza adreselor, conectează calculatoare individuale, fiecare port
al lor este conectat la un singur calculator.
a. Repetoarele c. Ruterele
b. Comutatoarele d. Porţile
____ 17. .................................. funcţionează la nivelul reţea, interconectează mai multe reţele locale de tipuri diferite,
care utilizează acelaşi protocol de nivel fizic.
a. Repetoarele d. Ruterul
b. Comutatoarele e. Porţile
c. punţile
____ 18. Nivelul ...................... al modelului TCP/IP este un nivel inter-reţea fără conexiuni, fiind cel mai important
nivel al acestui model. El are rolul de a permite calculatoarelor să transmită pachete de date în orice reţea şi să
asigure transportul lor independent până la calculatorul destinaţie. In cadrul acestui nivel sunt definite un
format de pachet şi un protocol .

a. Gazda-retea c. Transport
b. Internet d. Aplicatie
____ 19. Nivelul ............................ al modelului TCP/IP are rolul de a permite conversaţii între utilizatorii a două
calculatoare, respectiv sursă şi destinaţie. Nivelul cuprinde două protocoale capăt-la-capăt: protocolul TCP şi
protocolul UDP.

a. gazda-retea b. internet c. aplicatie d. transport


____ 20. Nivelul ............................ al modelului TCP/IP are rolul de a conecta gazda la reţea, prin intermediul unui
protocol. Protocolul nu este definit, fiind diferit de la gazda la gazda şi de la reţea la reţea
a. internet c. aplicatie
b. gazdă-reţea d. transport
____ 21. INTERNET-ul este o colectie de retele ce ofera anumite servicii comune si utilizizeaza protocoale comune.
Nu este controlat de nimeni si are o dezvoltare continua. A apărut după 1 ianuarie .................. când TCP/IP a
devenit protocol oficial.
a. 1983 b. 1979 c. 1990 d. 1993
____ 22. ETHERNET-ul este cea mai populară dintre reţelele locale. Prin reţeaua Ethernet se transmit informaţii între
calculatoare la viteze foarte mari. Standardul Ethernet este definit de IEEE (Institute for Electrical and
Electronic Engineers) ca ..............
a. IEEE 802.11. b. IEEE 802.3. c. IEEE 802.2. d. IEEE 802.1Q .
____ 23. Standardul IEEE .................. Bluetooth a adus ca element de noutate eliminarea cablurilor dintre anumite
dispozitive
a. 802.3 c. 802.1Q
b. 802.11 d. 802.15
____ 24. Standardul IEEE ........................ sau VLAN (Virtual LAN) a aparut din necesitatea de a recabla cladirile in
intregime doar cu ajutorul software-ului . VLAN-urile se bazeaza pe comutatoare dedicate. Ele pot avea insa
si hub-uri la periferie.

a. 802.11 b. 802.15 c. 802.1Q d. 802.3


____ 25. Standardul IEEE .......................a aparut ca o soluţie pentru serviciile de voce şi de Internet de mare viteză.
Desi pare asemanator cu standardul 802.11, cele doua standarde difera semnificativ, deoarece oferă servicii
pentru cladiri care nu sunt mobile si opereaza într-o gamă de frecvenţe mult mai înalte, de 10-66 GHz, etc.

a. 802.16 b. 802.15 c. 802.1Q d. 802.3

Yes/No
Indicate whether you agree with the sentence or statement.
A
____ 26. În reţelele cu difuzare există un singur canal de comunicaţie partajat de toate maşinile din reţea, pe care
fiecare maşină poate trimite mesaje scurte, numite pachete.
A
____ 27. In retelele cu difuzare, pachetele contin un câmp de adresă care precizează maşina căreia îi este adresat
pachetul. Toate maşinile din reţea primesc pachetul, controlează câmpul de adresă, şi păstrează pachetul
numai acea maşină căreia îi este adresat, restul ignorându-l.
A
____ 28. În reţelele punct-la-punct există diferite conexiuni între maşini individuale, din care se formează trasee
multiple pe care pachetele ajung de la sursă la destinaţie, trecând uneori prin mai multe maşini intermediare.
F
____ 29. În retelele cu difuzare există diferite conexiuni între maşini individuale, din care se formează trasee multiple
pe care pachetele ajung de la sursă la destinaţie, trecând uneori prin mai multe maşini intermediare.
F
____ 30. În reţelele punct-la-punct un rol deosebit îl joacă algoritmii de dirijare. Reţelele de dimensiuni mai mici
folosesc această tehnologie.
A
____ 31. În LAN-urile cu magistrală, la fiecare moment unul din calculatoare poate transmite, iar celelalte aşteaptă.
____
A 32. Ethernet (IEEE802.3)) este o reţea cu magistrală şi control descentralizat în care calculatoarele transmit
oricând doresc şi dacă au loc ciocniri de pachete fiecare calculator aşteaptă un timp aleator şi apoi încearcă
din nou.
F
____ 33. Ethernet(IEEE802.3)) este o reţea cu inel şi control descentralizat în care calculatoarele transmit oricând
doresc şi dacă au loc ciocniri de pachete fiecare calculator aşteaptă un timp aleator şi apoi încearcă din nou.
F
____ 34. IEEE 802.5 este un exemplu de LAN de tip magistrala cu jeton .
____
A 35. Ruterele sunt calculatoare specializate ce conectează două sau mai multe linii de comunicaţie. La sosirea unor
date pe o linie la router, acesta trebuie să aleagă o nouă linie pentru a transmite datele mai departe.
A
____ 36. În cazul retelelor WAN cu difuzare, subreţeaua foloseşte un satelit sau un sistem radio. Fiecare ruter are o
antenă cu care poate recepţiona şi transmite. Toate ruterele pot auzi semnalul de la satelit şi în unele cazuri
pot auzi şi transmisia de la rutere către satelit.
F
____ 37. Reţelele sunt organizate pe straturi sau nivele, fiecare nivel oferind servicii nivelelor inferioare.
____
F 38. Protocolul este o înţelegere între părţi asupra modului de realizare a comunicării. În realitate nu se transmit
direct informaţii între nivelul n al celor două maşini ci datele de pe nivelul n se transmit nivelului n-1, de aici
nivelului n-2 şi aşa mai departe până la nivelul 1 sub care se află nivelul legatura de date prin care se produce
comunicarea efectivă între cele doua maşini.
A
____ 39. O colecţie de nivele şi protocoale de comunicaţie se numeşte arhitectură de reţea.
____
A 40. Există doua tipuri de servicii oferite de fiecare nivel nivelelor superioare: - servicii orientate pe conexiuni şi
servicii fără conexiuni.
F
____ 41. Serviciul orientat pe conexiuni este asemănător sistemului postal.
____
A 42. Serviciul orientat pe conexiuni este asemănător sistemului telefonic
____
F 43. Serviciul fără conexiuni este asemănător sistemului telefonic
____
F 44. Protocoalele sunt legate de interfeţele dintre niveluri, iar serviciile sunt legate de pachetele trimise între
entităţile pereche de pe diferite maşini.
A
____ 45. Porţile de la nivelul transport: conectează două calculatoare ce utilizează diferite protocoale de transport
orientate pe conexiune, pot copia pachete de la o conexiune la alta, refăcând pachetele, dacă este nevoie.
F
____ 46. Porţile de la nivelul transport înteleg formatul şi conţinutul datelor şi traduc mesajul de la un format la altul.
____
A 47. Modelul de referinţă TCP/IP a fost definit prima dată în 1974 de catre Cerf şi Kahn, răspunzând cerinţelor de
interconctare a reţelelor prin satelit şi radio.
____
F 48. Nivelul internet al modelului TCP/IP este similar nivelului sesiune din modelul OSI, având ca probleme
principale dirijarea pachetelor şi evitarea congestiei
F
____ 49. Critici aduse modelului TCP/IP: nu are clar delimitate conceptele de serviciu, interfaţă si protocol; nu este
general şi nu poate lucra cu altă stivă de protocoale; nivelul gazdă-reţea este prea dezvoltat; nu sunt
delimitate în cadrul modelului nivelurile fizic şi legătură de date deşi sunt complet diferite.
A
____ 50. Critici aduse modelului OSI: ratarea momentului de apariţie a protocoalelor; tehnologii ineficiente de
delimitare a nivelelor şi de proiectare a protocoalelor care sunt greu de implementat; implementari
neperformante ale modelului şi a protocoalelor; politici ineficiente privind utilitatea şi sfera de aplicabilitate a
modelului.
A
____ 51. WWW (World Wide Web) a fost inventat de fizicianul Tim Berners Lee . Prin WWW sit-eurile pun la
dispoziţia utilizatorului pagini cu informaţii ce cuprind pe lângă text, poze, sunet, video, legături la alte pagini
sau hărţi, etc.

Completion
Complete each sentence or statement.
retea
52. Se numeste .................. de calculatoare o colecţie interconectată de calculatoare autonome
inel
53. În LAN-urile cu .................... fiecare bit se propagă independent de ceilalţi pe inel, fără să aştepte restul
pachetului.
dinamice
54. În funcţie de modul de alocare a canalului reţelele cu difuzare pot fi statice sau ...........................
internet
55. O colecţie de reţele interconectate se numeşte interreţea sau .......................... Ea are procesoare şi la o distantă
de 10000km.
protocoale
56. Nivelul n de pe o maşină comunică folosind anumite reguli şi convenţii numite .........................., cu nivelul n
de pe alta maşină.
interfata
57. Intre două nivele adiacente există o ............................... care defineşte operaţiile şi serviciile primitive oferite
de nivelul n nivelului n+1.
stiva
58. O listă de protocoale folosită de un sistem, câte un protocol pentru fiecare nivel se numeşte .................. de
protocoale.
59. Daca in retea datele circula: simple
- într-un singur sens comunicarea este .................,
x
- în ambele sensuri dar nu simultan comunicarea este semi-duplex,
- în ambele sensuri simultan comunicarea este duplex.
60. Dacă transmiterea mesajului de la sursă la destinaţie se poate face pe mai multe căi, trebuie ales un anumit
drum. Această alegere se numeşte dirijare sau .....................
rutare
61. Elementele active ale unui nivel se numesc entităţi. Entităţile aceluiaşi nivel dar de pe maşini diferite se
numesc entităţi ...................
pereche Entitatile pot fi: software (un proces) sau hardware (un cip I/E inteligent).
62. Una dintre caracteristicile unui serviciu este calitatea serviciului. Un serviciu de calitate trebuie să fie
.................,
sigur adică să nu piardă niciodată date. Pentru aceasta, receptorul trebuie să confirme primirea fiecărui
mesaj, ceea ce duce la introducerea unui timp suplimentar şi deci la întârzieri.
63. Serviciul ..................
sigur orientat pe conexiuni , este serviciul în care se menţine delimitarea mesajelor. Dacă spre
exemplu sunt trimise doua mesaje de aceaşi dimensiune, ele vor sosi la destinaţie sub forma a doua mesaje
distincte şi niciodată ca un singur mesaj de dimensiune dublă.
primitive
64. Formal, un serviciu este specificat printr-un set de ........................ (operaţii) disponibile entităţii care foloseşte
acest serviciu. Acestea comandă serviciului să execute anumite acţiuni sau să raporteze despre acţiunile
executate de o entitate pereche.
serviciu
65. Prin .......................... înţelegem un set de primitive pe care un nivel le furnizează nivelului de deasupra. El
spune ce operaţii poate oferi utilizatorilor săi fără să precizeze nimic despre modul de implementare al acestor
operaţii. Acesta este definit în contextul unei interfeţe între două nivele.
protocol
66. Prin .......................... înţelegem un set de reguli ce guvernează formatul şi semnificaţia cadrelor, pachetelor
sau mesajelor schimbate între ele de entităţile pereche ale unui nivel. Entităţile le folosesc pentru a
implementa operaţiile serviciului lor.
67. Arhitecturile de reţea cele mai cunoscute sunt modelul de referinţa OSI (Open System Interconnection) şi
TCP/IP (....................................). transmission control protocol / internet protocol
68. Nivelul ................
fizic al modelului OSI are rolul de a transmite biţii de la o masina la alta printr-un canal de
comunicaţie, variind câteva proprietăţi fizice cum ar fi tensiunea şi intensitatea curentului.
legatura de date
69. Nivelul ................. al modelului OSI are rolul de a transforma un mijloc de transmisie într-o linie disponibilă
nivelului reţea fără erori de transmisie.
70. Nivelul ................. al modelului OSI cuprinde un subnivel de control al acesului la mediu care rezolvă
problema controlului accesului la canalul partajat pentru reţelele cu difuzare. legatura de date
71. Nivelul ................
retea al modelului OSI are rolul de a controla funcţionarea subreţelei. Acesta trebuie să detemine
modul de dirijare a pachetelor de la sursă la destinaţie prin intermediul tabelelor statistice (cu trasee care sunt
stabilite la începutul fiecărei conversaţii) sau în mod dinamic (prin determinarea traseelor pentru fiecare
pachet în parte în concordanţă cu traficul din reţea la momentul respectiv).
72. Nivelul ...............................
retea al modelului OSI se ocupă de transferul pachetelor dintr-o reţea în alta, în cazul
în care apar complicaţii datorate modului de adresare sau a protocoalelor diferite, dimensiunii prea mari a
pachetelor etc.
73. Nivelul ................................
transport al modelului OSI descompune datele pe care le primeşte de la nivelul imediat
superior în unităţi mai mici, le trimite nivelului imediat inferior şi se asigură că acestea ajung corect la
distanta. De asemenea, stabileste tipul de serviciu pe care îl furnizează nivelului imediat superior şi
utilizatorilor reţelei.
74. Nivelul ......................
sesiune al modelului OSI are rolul de a facilita utilizatorilor de pe maşini diferite stabirea unei
sesiuni între ei. Sesiunile trebuie să controleze dialogul, astfel încât utilizatorii să respecte regulile impuse
comunicării, să gestioneze jetonul (în cazul în care doi utilizatori încearcă simultan o operaţie critică) şi să
asigure sincronizarea introducând puncte de control.
75. Nivelul ........................
prezentare al modelului OSI are rolul de a verifica sintaxa şi semantica informaţiilor transmise,
asigurând comunicarea între maşini care folosesc codificări diferite ale datelor
76. Nivelul ........................
aplicatie al modelului OSI conţine o multitudine de protocoale utilizate frecvent cum ar fi
HTTP (protocol de transmitere a hipertextului), FTP (protocol pentru transferul fişierelor), SMTP (protocol
pentru poşta electronica), etc.
77. Protocolul .................
tcp din cadrul modelului TCP/IP este un protocol sigur, orientat pe conexiune care
realizează controlul transmisiei (pentru a elimina erorile de transmisie ce pot apărea între două masini aflate
în reţea) şi controlul fluxului (pentru a evita inundarea unui receptor lent de către un emiţător cu o viteză mult
mai mare).
udp
78. Protocolul ................. din cadrul modelului TCP/IP este un protocol nesigur şi neorientat pe conexiune care
oferă posibilitatea utilizatorilor să folosească propriul lor control al transmisiei şi al fluxului. Protocolul
asigură comunicarea rapidă client-server şi între aplicaţii, fără să garanteze însă acurateţea transmisiei.
79. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul de terminal virtual .......................
telnet care permite unui utilizator de pe o maşină să se conecteze şi să
lucreze pe o maşină situată la distanţă.
80. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul pentru transferul de fişiere .............
ftp care posedă un mecanism de mutare eficientă a datelor de pe o
maşină pe alta.
81. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul de poşta electronică ........................
smtp
82. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt şi alte servicii. Unul dintre
acestea este serviciul numelor de domenii ........... care stabileşte corespondenţa dintre numele gazdelor şi
dns
adresele reţelelor.
83. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt şi alte servicii. Unele dintre
acestea sunt: protocolul pentru transferarea de ştiri ............................
usenet
si protocolul folosit pentru aducerea
paginilor de pe web HTTP.
browsere
84. Paginile pot fi văzute prin programe de navigare numite .......................... printre care amintim Mosaic, Opera
şi Netscape, care aduc pagina dorită, interpretează textul şi comenzile de formatare conţinute în text şi
afişează pe ecran pagina formatată corespunzător .