Sunteți pe pagina 1din 3

Numele. Prenumele Semnatura Loc de munca..

Data

CHESTIONAR EXAMINARE ELECTRICIENI IN VEDEREA AUTORIZARII SSM IN ANUL .... 1.Din lista de mai jos marcati masurile tehnice de protectie impotriva electrocutarii prin atingere directa; a)acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active ale instalatiilor si echipamentelor electrice; b)-autorizarea electricienilor care deservesc instalatiile si echipamentele electrice din punct de vedere a protectiei muncii; c)-elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice; d)utilizarea mijloacelor de protectie electroizolante e)-inchideri in carcase sau amplasari in locuri inaccesibile; f)-efectuarea verificarilor periodice a echipamentului individual de protectie. 2.Din lista de mai jos marcati masurile tehnice de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta; a)-legarea la pamant; b)-legarea la nulul de protectie; c)-utilizarea echipamentelor tehnice verificate ISCIR; d)-respectarea normelor de protectie PSI; e)-deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase; f)-efectuarea interventiilor la instalatiile electrice sa se faca numai de personal calificat si autorizat. 3.Tinerii nu pot fi introdusi in formatii de lucru si nu vor primi sarcina executarii unor lucrari cu risc electric daca nu au implinit varsta de; a) -16 ani; b) -18 ani; c) -20 ani; 4.Persoanele juridice care nu dispun de angajati de tip emitent ;admitent sau sef de lucrare, pot incredinta lucrul in instalatiile electrice de joasa tensiune, pe baza obligatiilor de serviciu unei singure persoane: a)-nu; b)-da, daca persoana are minim grupa lV de autorizare; c)-da daca persoana are minim grupa ll de autorizare. 5.Lucrul la inaltime si masurile specifice care se iau in aceasta situatie se considera atunci cand inaltimea minima de la sol pana la picioarele executantului depaseste; a)-1,5m; b)-2,0m; c)-2,5m; d)-3.0m.

-26.Verificarea lipsei de tensiune si legarea la pamant sau in scurtcircuit se va face: a)-pe toate fazele b)-pe toate fazele inclusiv nulul, c)-numai pe conductorul de nul. 7.Sigurantele cu filet se pot desuruba (insuruba) si fara manusi electroizolante in urmatoarele cazuri: a)-daca tensiunea este mai mica de 500V b)-daca busonul sau capacul suportului este deteriorat, c)-daca busonul sau capacul suportului nu este deteriorat. 8.Sigurantele de joasa tensiune sunt aparate: a)-de comutatie, b)-de protectie, c)-de conexiune. 9.Indicati din ce motive sigurantele fuzibile deteriorate se inlocuiesc cu sigurante calibrate: a)-din motive de protectie impotriva incendiilor, b)-din motive de protectie impotriva electrocutarii, c)-din ambele motive. 10.Utilizarea sigurantelor unipolare cu filet este admisa pentru Imax de: a)-80A: b)-100A, c)-150A. 11.S-a constatat un defect in instalatia electrica a unui punct de transformare si anume lipsa unei faze. Masura cea mai sigura de protectie contra aparitiei accidentale a tensiunii este montarea scurtcircuitoarelor. Unde se aplica scurtcircuitoarele in cazul de mai sus: a) -pe faza defecta , b) -pe toate fazele , c) -daca instalatia se scoate de sub tensiune si se verifica lipsa tensiunii nu mai sunt necesare scurtcircuitoarele. 12.Pentru lucrarile care se executa cu scoaterea totala sau partiala de sub tensiune trebuie respectata o ordine in succesiunea operatiilor.Operatiile principale sunt: A-legarea instalatiilor la pamant si in scurtcircuit, B-delimitarea materiala de protectie a zonei de lucru, C-scoaterea de sub tensiune a instalatiei, D-blocarea dispozitivelor de actionarecomanda in pozitia deschis si montarea placutelor avertizoare de interdictie, E-verificarea lipsei de tensiune, F-asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.Aratati care din urmatoarele variante de succesiune a operatiilor este cea corecta(una singura este corecta). a)-A,B,C,D,E,F, b)-E,C,B,A,F,D, c)-C,A,D,E,F,B, d)-C,D,E,A,B,F, e)-E,C,B,A,F,D, f)-F,B,A,E,C,D. 13.Care sunt valorile maxime admise ale rezistentelor prizelor de pamant pentru instalatiile electrce de joasa tensiune de la suprafata: a)-0,10 ohmi, b)-0,50 ohmi, c)-2,0 ohmi d)-4,0 ohmi

-314.Lucrarile in instalatiile electrice din cadrul societatii se pot executa in baza uneia din urmatoarele forme: a)-autorizatii de lucru (AL), b)-instructiunilor tehnice interne de protecti a muncii (ITI-PM), c)-dispozitiilor verbale (DV), d)-proceselor verbale (PV), e)-obligatiilor de serviciu (OS), f)-proprie raspundere (PR). 15.Care trebuie sa fie pozitia corecta a electricianului in timpul montarii sau demontarii unei sigurante fuzibile a)-in fata tabloului, b)-lateral fata de acesta, c)-nu conteaza pozitia daca se utilizeaza echipament de protectie corespunzator. 16.Prin instalatie electrica scoasa de sub tensiune se intelege: a)-instalatia electrica la care s-a intrerupt tensiunea prin actionarea intrerupatorului respectiv, b)-instalatia electrica la care s-a deschis intrerupatorul si au fost scoase sigurantele de joasa tensiune, c)-instalatia separata electric care a fost legata la pamant si in scurtcircuit 17.Conductorul nul de protectie pote fi utilizat ,in anumite situatii: a)-drept conductor nul de lucru, b)-drept conductor de faza, c)-se interzice utilizarea acestuia cu o alta destinatie. 18.Pentru lucrul in instalatiile electrice tensiunea se poate decupla sau poate ramane partial in instalatie.Unde este obligatorie scoaterea de sub tensiune: a)-in locuri slab iluminate, b)-pe timp de ploaie sau de ger, c)-la inlocuirea unei sigurante cu buson, d)-in timpul probelor la aparatura instalatiei. 19.Indicati care sunt conductoarele a caror folosire este interzisa in locurile cu pericol de incendiu sau explozie, in locuri cu nivel ridicat de vibratii, la utilajele portative, la instalatii de semnalizare si comanda subterane: a)-conductoare din aluminiu masiv, b)-conductoare din cupru masiv, c)-conductoare cin aluminiu multifilar, d)-conductoare din cupru multifilar. 20.Mijloacele de protectie impotriva electrocutarii prin legare la nul este permisa numai in cazul retelelor: a)-de joasa tensiune, b)-de inalta tensiune, c)-de joasa tensiune cu neutrul legat la pamant. 24.Descrieti modul de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare, urmarinduse in mod special: -modul de scoatere de sub tensiune, -locul unde se acorda primul ajutor, -modul de acordare a primului ajutor, -durata acordarii primului ajutor.