Sunteți pe pagina 1din 1

Primaria: RUSII MUNTI

VENITURI
Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 Formula de calcul Venituri totale incasate Venituri totale programate Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate Venituri proprii programate Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate Venituri totale incasate Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate Numar de locuitori Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate Gradul de dependenta al bugetului local fata de Incasari din surse primite de la bugetul de stat bugetul de stat Venituri totale incasate Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) anul anterior (se calculeaza trimestrial) Total incasari venituri fiscale an anterior Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient Indicatori sinteza Gradul de realizare a veniturilor Sume 4048371,26 9478000,00 2738372,17 1434000,00 2738372,17 4048371,26 2426519,20 4048371,26 Procent 42,71% 190,96% 67,64% 59,94% Perioada Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Anual Anual Anual 2894372,17 4048371,26 133108,87 0,62 215125,08 95041,93 0,62 153293,44 71,49% Trimestrial

7 8 9 a) b)

CHELTUIELI
Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 Indicatori sinteza Rigiditatea cheltuielilor Ponderea sectiunii de functionare Ponderea sectiunii de dezvoltare Ponderea serviciului datoriei publice Deficitul sectiunii de functionare Deficitul sectiunii de dezvoltare Formula de calcul Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati Plati aferente sectiunii de functionare Total plati Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati Serviciul datoriei publice locale Total plati (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate Sume Procent Perioada Anual 1098257,11 1885317,38 787060,27 1885317,38 58,25% 41,75% Trimestrial Trimestrial Anual -734628,06 -1428425,82 Trimestrial Trimestrial