P. 1
Hormonii

Hormonii

|Views: 150|Likes:
Published by Alice Douglas
Hormonii
Hormonii

More info:

Published by: Alice Douglas on Jul 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

XIII. HORMONII XIII.1.

GENERALITĂŢI Hormonii sunt factori de reglare, care la pluricelulate, alături de sistemul nervos determină nivelul activităţii celulare. Acţiunea hormonală este realizată mijlocit, prin influenţa reglării proprii, elementare, de natură fizico-chimică a procesului metabolic. Mecanismul reglării hormonale este realizată conform principiului retroreglării negative, “efectul este cauza unui proces de sens opus”. Reglajul hormonal acţionează şi prin mecanismele proprii de reglare a proceselor metabolice, mai ales cu natura enzimatică a acestor procese. În acest cadru deosebim, pe de o parte, reglări privind variaţia activităţii enzimatice, pe de altă parte, ale concentraţiei de enzimă. Sunt cunoscute mai multe posibilităţi de influenţare hormonală a unor activităţi enzimatice cum ar fi prin modificarea structurii funcţionale a enzimei, cu participarea de AMP sau alţi mediatori, prin modificarea concentraţiei de calciu în celulă etc. XIII.1.1. Caracterizare Hormonii sunt substanţe cu acţiune biologică cu rol reglator, fiind produse de organism în structuri speciale numite glande endocrine, acţionează în cantităţi foarte mici şi concentraţia lor sangvină este, de regulă, mică de 10-8M, adică de câteva mii de ori mai mică decât concentraţia sangvină a metaboliţilor. Cantitatea activă a hormonilor variază şi în funcţie de masa lor moleculară între mai puţin de 1 µg şi câteva miligrame. Hormonii, de regulă, acţionează la distanţă de locul producţiei, fiind transportaţi prin intermediul sângelui. Substanţele hormonale extrase dintr-un organism şi administrate altui organism, chiar şi la altă specie, determină efecte tipice. În concluzie hormonii nu prezintă o acţiune dotată cu

221

specificitate de specie. Hormonii au o viaţă scurtă, timpul de înjumătăţire fiind de ordinul minutelor sau cel mult de câteva ore. Un element important în caracterizarea noţiunii de hormon revine faptului că aceste substanţe au un rol reglator în cadrul unui mecanism de retroreglare. XIII.1.2. Clasificare XIII.1.2.1. NATURA STRUCTURII PRODUCĂTOARE După natura structurii producătoare deosebim hormoni glandulari, glandotropi, de neurosecreţie (hipotalamici şi ai neurohipofizei), tisulari şi substanţe mediatoare. Hormonii glandulari se caracterizează prin faptul că sunt produşi de organele endocrine (hipofiza anterioară, medulo şi corticosuprarenala, tiroida, paratiroida, insulele Langerhans, ţesutul interstiţial testicular şi ovarian, placenta, epifiza timusul). Locul de producţie este la distanţă de locul acţiunii. Hormonii de neurosecreţie (hipotalamici şi neurohipofizari) sunt produşi de distanţă de locul acţiunii. Ei acţionează reglator asupra hipofizei anterioare sau asupra unor ţesuturi. Hormonii tisulari se deosebesc prin faptul că producţia lor nu este realizată de organele endocrine, locul de acţiune poate fi indentic sau nu cu cel de producţie (hormonii gastro-intestinali - secretina, pancreozimina, enterogastrina, gastrina - produşi de glandele gastro-intestinale). Substanţe mediatoare sunt generate în ţesuturi sau în sânge şi acţionează local sau la distanţă, de exemplu, sistemul renină-angiotensină, chininele plasmatice, eritropoetina, prostaglandinele, histamina, serotonina, mediatorii sistemului nervos etc. XIII.1.2.2. STRUCTURA CHIMICĂ După structura chimică a substanţei hormonale deosebim: - hormoni derivaţi din aminoacizi; - hormoni peptidici sau proteici; - hormoni lipidici. De remarcat este faptul că prin această clasificare nu se obţin indicaţii privind efectul metabolic exercitat, relaţia dintre structura chimică şi efectul metabolic fiind relativă.

222

stimul nervos

adrenalina

MEDULOSUPRARENALA

SISTEMUL NERVOS CENTRAL

ocitocina

muschi netezi glanda mamara

MUSCHI

HIPOTALAMUS HORMONI HIPOTALAMICI FACTORI DE ELIBERARE SAU LIBERINE HIPOFIZA ANTERIOARA tinta primara

HIPOFIZA POSTERIOARA tinta primara

vasopresine

arteriole

corticotropina tireostimulina foliculostimulina luteostimulina somatotropina prolactina (ACTH) (TSH) (FSH) (LH) (GH)

CORTICOSUPRARENALA

TIROIDA

OVAR

TESTICULE

CELULE ALE PANCREASULUIO GLUCAGON FICAT

cortizol progesterona tiroxina (T4) corticosterona estradiol aldosterona triiodtironina (T3)

testosterona

MUSCHI, FICAT SI ALTE TESUTURI

ORGANE DE REPRODUCERE

OASE

GLANDE MAMARE

XIII.1.2.3. EFECTUL METABOLIC REALIZAT După criteriul efectului metabolic realizat este o clasificare puţin utilă, datorită interferenţelor de acţiuni reciproce ale hormonilor, precum şi de interferenţele ce se stabilesc datorită interacţiunii hormonilor, a acţiunilor de reglare şi cu sistemul nervos. După acest criteriu hormonii se pot clasifica în hormoni adaptivi, care determină modificări metabolice sau funcţionale ce asigură adaptarea organismului la mediu şi în hormoni morfogenetici, reglatori ai creşterii şi diferenţierii ţesuturilor şi organelor. Prima clasă de hormoni sunt produşi de structuri endo şi exoblastice, în timp ce a doua categorie de către structuri mezoblastice. Plasarea în această categorie a hormonilor tiroidieni şi corticosuprarenali este dificilă, deoarece posedă atât acţiuni adaptive cât şi morfogenetice. XIII.1.2.4. SOLUBILITATEA HORMONILOR
223

Testosterona. Glucagonul. Hormonul foliculostimulator. parametru ce permite aprecierea duratei de existenţă a substanţei. XIII. ACTH. Aldosterona. Catecolaminele. Secretina. Hormonul de creştere. Aceste caracteristici fizico-chimice au consecinţe asupra mecanismului de acţiune al substanţelor discutate. Hormonii hidrosolubili au timpul de imjumătăţire de ordinul minutelor. în timp ce hormonii hidrofobi au timp de înjumătăţire mai mare (o oră pentru cortizol şi o săptămână pentru tiroxină). Prolactina. Vasopresina. căci practic toţi hormonii hidrosolubili s-au dovedit a acţiona predominant asupra membranelor celulare din citoplasmă. Pe baza acestui criteriu se pot deosebi două clase de substanţe hormonale şi anume hormonii solubili în apă (peptidici şi proteici) şi insolubili în apă sau hidrofobi. Progesterona. Insulina. Hormonul luteinizant. HORMONI HIDROFILI Hormonul paratiroidian. Rolul hormonilor ca agenţi de homeostazie 224 . determinând efecte intracelulare şi mai ales nucleare cu influenţarea sintezei proteice. a căror prezenţă în plasmă este asigurată prin legarea de o albumină plasmatică. Acesta clasificare ţine seama de o proprietate fizico-chimică de bază şi anume solubilitatea în mediu apos al substanţei hormonale. HORMONI HIDROFOBI Cortizolul.O clasificare funcţională care are în vedere nu efectul final al substanţei hormonale ci mecanismul general prin care intervin în realizarea efectelor lor pare să fie cea mai satisfăcătoare. interacţionează cu receptorii prezenţi aici. TSH. Concentraţia hormonilor hidrofili în plasmă este mai uniformă. Gastrina.3. Tiroxina. Angiotensina II.1. precum şi de proteine plasmatice cu rol de transport (globulina de legare a corticosteroizilor şi α-globulina de legare a tiroxinei). Calcitonina. Estradiolul.

Existenţa unor ţesuturi ţintă pentru diverşi hormoni. care de asemenea sunt produşi sub influenţa exercitată de sistemul nervos central. reprezentând o verigă a acestuia. mecanismul fiind a unei retroreglări negative (feed-back negativ). precum şi posibilitatea stimulării aceluiaşi ţesut de către mai mulţi 225 . Corespunzător scade şi producţia tropinei nespecifice în adenohipofiză precum şi producţia de tiroxină. acţionează asupra unui mecanism mai amplu de reglare. Controlul activităţii de hormonogeneză este realizat. determină modificarea activităţii sistemului reglator în ansamblu.2. producţia şi eliberarea lor fiind corespunzătoare necesităţii homeostaziei. În acest sens. ca agenţi de reglare. De exemplu. răspunsul metabolic determinat este stimulul reglator al glandei. declanşarea de către un anumit hormon a unor răspunsuri diferite în diverse organe. Factorul declanşator al mecanismului de reglare. în cazul unei producţii şi eliberări de tiroxină (crescută). Mecanismul reglator este activ în cazul principalilor hormoni glandulari. de către adenohipofiză. eliberarea factorului reglator specific scade în hipotalamus. În privinţa acestor doi hormoni reglarea se exercită direct. XIII.Secreţia hormonală este continuă cu variaţii de amplitudini. prin acţiunea stimulatoare directă exercitată la nivelul acestor celule. hormonii. precum şi declanşarea unor modificări în metabolismul acesteia. scade calcemia. dar mai cu seamă eliberarea de hormoni în circulaţie este variabilă. datorită creşterii concentraţiei hormonului în ţesuturi. MECANISMUL DE ACŢIUNE A HORMONILOR Desfăşurarea acţiunii hormonilor în celulele organului ţintă presupune realizarea unor interacţiuni specifice. Tropina este reglată printr-o funcţie endocrină a hipotalamusului. ce constă în producerea prin neurosecreţie a unor factori de eliberare. iar concentraţia scăzută de calciu în sângele ce irigă paratiroida determină răspunsul în sens invers. Astfel. De asemenea. în condiţiile în care sângele care conţine hormonii respectivi irigă toate ţesuturile. Constituie excepţie mecanismul de reglare a două glande endocrine importante cum ar fi paratiroida şi insulele lui Langerhans. prin intermediul unor substanţe numite tropine. în cazul în care eliberarea parathormonului este subnormală. hiperglicemia determină stimularea eliberării de insulină de către celulele β ale insulelor Langerhans. pentru majoritatea glandelor. între hormon şi celulă ţintă. creşterea parathormonului în sânge.

Acţiunea hormonilor se realizează. sugerează existenţa unor structuri specializate în celule prin intermediul cărora se realizează contactul dintre hormon şi celula ţintă. activarea hidrolizei tireoglobulinei cu creşterea tiroxinemiei TSH 226 .hormoni. acţiunea hormonului asupra receptorului determină realizarea unei reacţii de transmitere a semnalului hormonal spre interiorul celulei. hormon steroid) a unui complex care pătrunde în nucleu şi determină aici modificări specifice în relaţia cu sinteze de proteine a celulei respective. Pe lângă receptorii membranari se mai presupune existenţa şi a unor receptori citoplasmatici. Receptorii membranari sunt prezenţi în toate celulele. în general. care preia semnalul adus de hormon şi-l transmite spre interiorul celulei. în special. Modificarea membranei celulare în privinţa permeabilităţii. Modificarea unor activităţi enzimatice în urma stimulării sau inhibării acestora. În general. Receptorii hormonali reprezintă. prin patru mecanisme 1. Asemenea structuri specializate poartă numele de receptori hormonali. Iată câteva exemple de acţiuni hormonale mediate de AMPc. acidul adenozinfosforic ciclic (AMPc) a cărei concentraţie se reglează prin acţiuni exercitate asupra membranei celulare. Hormonul adrenalina Glucagonul ACTH Ţesutul ţintă Hepatic muscular adipos hepatic adipos adipos corticosuprarenal tiroidă Efecte enzimatice şi fiziologice activarea glicogenfosforilazei cu glicogenoliză şi creşterea glicemiei activarea lipazei ca lipoliză activarea glicogenfosforilazei cu glicogenoliză şi creşterea glicemiei activarea lipazei ca lipoliză activarea lipazei ca lipoliză activarea colesterolesterazei şi a desmolazei cu stimularea sintezei glucocorticoizilor. Pentru receptorii citoplasmatici ipotetici se admite constituirea (cu participarea hormonului ce a trecut prin membrană. AMPc apare ca un mesager al semnalului hormonal şi de aceea substanţa intracelulară a fost denumită cel de al doilea mesager al acţiunii unor hormoni. În cazul receptorilor membranari. diferenţieri în membrana celulară de natură chimică particulară. 2. în timp ce receptorii citoplasmatici sunt prezenţi în anumite celule. se poate accepta că hormonii polipeptidici şi cei derivaţi din aminoacizi nu pătrund în interiorul celulei şi acţiunea intracelulară se realizează prin intermediul unui factor celular specific. a numărului şi afinităţii receptorilor reprezintă un mod de acţiune pentru unii hormoni peptidici. hormonul fiind primul mesager.

catecolamine teofilinã ATP adenilciclazã somatotrop ACTH ADH AMPc 3'. hormonul steroid reacţionează cu un receptor citoplasmatic. Originea calciului poate fi extracelular sau poate proveni din surse endogene. a tiroxinei (care datorită polarităţii reduse şi a dimensiunilor lor mici pot pătrunde în interiorul celulei) precum şi al hormonului de creştere. 4. Calciul reprezintă un mediator de eficacitate superior pentru mai mulţi hormoni de natură proteică. enzimele de fosforilare a unor histone şi proteine nucleare etc. Modificarea sintezei proteice în celulă este mecanismul de acţiune a hormonilor steroizi. 227 . În citosol. triglicerid lipaza hormonodependentă a celulei adipoase. În nucleu se produce stimularea transcrerii ADN-ului cromozomial în ARNm şi prin aceasta stimularea sintezei proteice. Hormonul de creştere acţionează în alt mod. Modificarea concentraţiei de calciu în citoplasmă este un efect determinant în activitatea a mai mulţi hormoni.LH Parathormon Calcitonina Hormonul antidiuretic ovar. precum şi a diversităţii de echipament enzimatic al celulelor diferenţiate. în felul acesta pătrunde în nucleu sub forma unui complex. sub acţiunea acestuia se stimulează activitatea de sinteză proteică la nivel ribozomal.5'-AMP fosfatdiesterazã AMP glucacon insulinã insulina(?) glucocorticoizii prostaglandine 3. Diversitatea acţiunii hormonale realizate cu participarea AMPc se explică prin existenţa de receptori speciali. În acest fel se activează (respectiv se inhibă) glicogen fosforilaza (respectiv glicogen sintetaza). În afară de AMPc mai este GMPc care ar putea acţiona asemănător. Influenţele hormonale ce pot modifica concentraţia AMPc sunt schematizate mai jos. activarea enzimelor de liză a osteoblastelor activarea osteoblastelor permeabilizare la apă. Mai multe dintre variantele acţiunii de AMPc se explică prin capacitatea substanţei de a activa o gamă largă de ptoterinkinaze. Hormonii tiroidieni pătrunşi în nucleu acţionează similar crescând concentraţia ARN. testicul os os tub renal colector activarea colesteroldesmolazei cu stimularea sintezei de hormoni sexuali.

are loc hidroxilarea DOP-aminei cu formarea noradrenalinei.4-dihidroxifenilalanină. XIV. Substanţele ce fac parte din categoria catecolaminelor sunt adrenalina.Hormonii peptidici stimulează pătrunderea calciului extracelular. noradrenalina. XIII. Procesul evoluează în continuare la nivelul neuronilor (constituienţi ai sistemului nervos simpatic). precum şi serotonina şi histamina. Hormonii medulosuprarenali Glanda suprarenală este o glandă endocrină dublă corticală şi medulară. Această cantitate de DOP-amină reprezintă 90% din producţia totală din organism. În medulosuprarenală se produc catecolamine.3. HORMONI DERIVAŢI DIN AMINOACIZI Această categorie de hormoni cuprinde hormonii medulo-suprarenali.4-dihidroxifeniletilamină.3. Aceste procese se desfăşoară în diferite ţesuturi (pulmonar. transformându-se 3. în aceste ţesuturi DOPamina este produsul final de biosinteză. Tirozina se hidroxilează şi trece în 3.1. izopropilnoradrenalina şi DOPA-amina. Celulele care secretă catecolaminele poartă numele de cromafine (datorită afinităţii lor pentru ionul de crom). hepatic. Catecolaminele derivă din tirozină respectiv din fenilalanină. AMPc mobilizează ionii de calciu din surse intracelulare şi de aceea. hormonii principali ai tiroidei. În medulosuprarenală noradrenalina este metilată (pe seama Sadenozilmetioninei) la adrenalină. 228 . CH2-CH2-NH2 OH OH catecol (pirocatechina) OH DOPA-amina HO-CH-CH2-NH2 HO-CH-CH2-NH-CH3 OH OH OH OH OH adrenalina noradrenalina Structura chimică a catecolaminelor. substanţă ce face parte din categoria catecolaminelor. intestin etc. în cazul hormonilor ce activează adenilat ciclaza acţiunea este dublă. aceasta se decarboxilează în prezenţa unei aminoacid decarboxilază piridoxal fosfat dependentă. hormonul epifizal.). Biosinteza.

0. care se elimină prin urină alături de metanefrină. Principalul produs de catabolism este acidul vanilmandelic. Monocarboxidazele (MAO) catalizează dezaminarea oxidativă. MAO acţionează mitocondrial iar COMT extracelular. Există inhibitori pentru MAO şi în acest caz creşte degradarea prin COMT. adrenalina este preponderentă faţă de noradrenalină (4:1). În cele două glande există 0. În terminaţiile nervoase şi în creier există noradrenalină însoţită de cantităţi mici de DOP-amină.5 mg adrenalină faţă de 0.CH2-CH-COOH NH2 fenilalanin hidroxilazã CH2-CH-COOH NH2 hidroxilazã CH2-CH-COOH NH2 OH fenilalanina OH tirozina OH DOPA CH2-CH2-NH2 DOPA-decarboxilaza DOP-amin hidroxilaza HO-CH-CH2-NH2 metilare OH OH DOP-aminã NADPH+H+ O2 NADP+ H2O OH OH noradrenalinã HO-CH-CH2-NH-CH3 OH OH adrenalinã În medulosuprarenală.7 mg. eliminarea unei 229 .4 . noradrenalina se găseşte în concentraţii de 0. iar adrenalina de 0. Cele două tipuri de enzime pot acţiona în succesiune şi ca urmare a acţiunii lor pot apărea produşi de degradare. În mod normal acidul vanilmandelic se elimină în urina de 24 de ore în cantitate de 1 . iar catechol-O-metil transferazele realizează metilarea unui OH fenolic (din poziţia meta). Catabolism.1 g noradrenalină.1 µg/l.8 µg/l. la om. Catecolaminele sunt degradate sub acţiunea a două grupe de enzime. În sânge.

în primul rând. relaxarea musculaturii netede bronşice şi intestinale. c) creşterea concentraţiei acizilor graşi în sânge datorită stimulării adenilciclazei în membrana celulei adipoase. indicând hiperproducţia de catecholi. Adrenalina şi noradrenalina determină efecte fiziologice vegetativ simpatice cum ar fi efecte cardiace (manifestate asupra frecvenţei şi a debitului cardiac). Adrenalina. determină şi o serie de efecte bhiochimice: a) creşterea cantităţii de glucoză în sânge (hiperglicemie) determinată prin glicogenoliza hepatică. efecte vasculare (vasoconstricţia respectiv vasodilataţia în mod variabil). Substanţa se acumulează la terminaţiile nervoase sub formă inactivă şi devine activă după ce se eliberează de aici sub acţiunea influxului nervos. Acţiunea biologică şi metabolică. datorită activităţii glicogenfosforilazei. Noradrenalina este mediatorul chimic al sistemului nervos simpatic. acid vanilmandelic (AMV) OCH3 metanefrina 230 .cantităţi mai mari de 20 mg în 24 de ore este patologic. creşterea excitabilităţii unor centri nervoşi superiori. b) creşterea concentraţiei de acid lactic în sânge datorită glicogenolizei musculare. HO-CH-CH2-NH2 MAO HO-CH-COOH MAO HO-CH-CH2-NH-CH3 OH OH noradrenalina COMT OH OH acid hidroximandelic COMT OH OH adrenalina COMT HO-CH-CH2-NH2 HO-CH-COOH HO-CH-CH2-NH2 OCH3 OH normetanefrina OH OCH3 OH acid 3-metoxi-4-hidroxi mandelic.

231 . rolul fiind de adaptare. Mecanismele biochimice declanşate direct şi indirect contribuie la asigurarea ţesuturilor comune cu substrat energetic alternativ (acizi graşi). Modificarea catecholaminelor nu este determinat de modificări ale glicemiei sau concentraţiei acizilor graşi liberi. Deşi unele catecholamine desfăşoară şi un efect metabolic.3. de pregătire a organismului pentru reacţie. adică aproximativ 12.5 mg.Explicarea deosebirilor de acţiune a celor două catecholamine constă în existenţa a două tipuri de receptori. în timp ce glucoza mobilizată este furnizată ţesutului nervos. înaintea laringelui şi este construit din foliculi ce formează doi lobi foarte bine irigaţi. XIII.2. ceea ce explică efectele biologice determinate de adrenalină cum ar fi glicogenoliza hepatică şi musculară. Eliberarea catecholaminelor are loc sub influenţa influxului nervos. Deosebirile de acţiune ale celor două principale catecholamine se datoresc acţiunii adrenalinei asupra receptorilor β şi numai secundar asupra receptorilor α. Concentraţia iodului în tiroidă este deosebit de mare 2 mg iod într-un gram de ţesut uscat. ele nu sunt în mod primar reglatoare ale proceselor metabolice. Tiroida conţine aproximativ 25% din cantitatea de iod (50 mg) din organism. Aceasta activează proteinkinaza cu efect în fosforilarea unor enzime. Receptorii β provoacă vasodilataţie. situat în regiunea cervicală anterioară. relaxarea musculaturii bronşice. Acţiunea catecholaminelor de reducere a secreţiei de insulină contribuie la acest efect. contracţii uterine. Efectele α-adrenergice nu sunt în relaţie cu AMPc. Receptorii α determină vasoconstricţia. blocarea sintezei glicogenului şi lipoliza în ţesutul adipos. contracţia splinei. contracţia muşchilor pilomotori şi relaxarea musculaturii netede intestinale. relaxarea uterului. Efectele β-adrenergice sunt cele ce sunt însoţite de stimularea adenilatciclazei şi de creşterea concentraţiei AMPc. creşterea frecvenţei cardiace. Reglarea eliberării catecholaminelor. receptori α (1 şi 2) şi β-(1 şi 2)adrenergici. în timp ce noradrenalina în doză mică acţionează mai ales asupra receptorilor α. ci sunt însoţite de transfer de calciu. acţionaţi diferit de către adrenalină şi noradrenalină. pentru efort. Principalii hormoni ai glandei tiroide Tiroida este un organ glandular cu o greutate de aproximativ 25 g. creşterea forţei de contracţie miocardică etc.

probabil este un precursor hormonal. de o prealbumină (TBPA 30%) şi de albumină (TBA 10%). producându-se deiodurarea moleculei prin dehalogenare specifică. Resturile mono şi diiodtirozinice sunt conjugate între ele.Structura chimică.5. Celulele tiroidiene preian iodul. Biosinteză şi catabolism.tiroxina este transportată de sânge unde este legată de o proteină specializată. este absorbit în intestin şi apoi circulat ca atare prin plasmă. Precursori sunt şi 3. Sub acţiunea unor peroxidaze anionii de iodură se transformă în iod elementar. Este posibil ca realizarea acţiunii să revină triiodtironinei. Se formează în acest fel resturi mono şi diiodurate de tirozină în constituţia proteinei globulare glandulare. Catabolismul hormonilor tiroidieni are loc în ţesuturi periferice. Aceste molecule sunt eliberate din lanţul polipeptidic sub acţiunea unor peptidaze şi difuzează în sânge. acumulându-se în organ.-diiodtirozina şi monoiodtirozina. formându-se cu eliminarea unei molecule de alanină.05%. sub formă liberă prezentă doar într-o proporţie de 0. tireoglobulina (M=660000 cu 110 resturi de tirozină la o moleculă de proteină). Producţia zilnică de hormon este de aproximativ 80 mg tiroxină şi 7 12 mg triiodtironină. cu reutilizarea parţială a iodului. I HO I I HO O I triiotironina I O I tiroxina -CH2-CH-COOH NH2 I -CH2-CH-COOH NH2 Triiodtironina nu are rol de hormon.5. Acţiunea biologică. globulina de legare a tiroxinei (TBG) în proporţie de 60%. formă sub care se iodurează resturile de tirozină foarte bogat reprezentate în proteina specifică glandei. Cei doi hormoni tiroidieni determină efecte similare.3’-trioiodtironina).5. Ionul iodură este preluat de organism din apa potabilă şi din alimente. tiroxina 232 . Principalii hormoni tiroidieni sunt tiroxina (3.3’ şi 5’-tetraiodtironina) şi triodtironina (3.

mobilizarea acizilor graşi liberi etc. fie sub forma insuficienţei de producţie (hipotireoză). Se mai cunosc efecte de creştere a permeabilităţii membranare celulare. un rol îi revine unui factor umoral de origine limfatică cu acţiune prelungită numit LATS. de creştere a concentraţiei şi activităţii unor enzime de tip ATP-ază Na+ şi K+ dependentă. Hipotireoza poate fi cauzată prin deficit de iod. În ultimul timp s-a evidenţiat legarea hormonului (T 3) în nucleu. hormonii tiroidieni mai exercită efecte importante privind diferenţierea celulară privind diferenţierea celulelor nervoase din cortexul cerebral. specifică.reprezentând o formă de transport. ce stă la baza stimulării metabolismului energetic. Producţia de hormon este reglată de un hormon antehipofizar specific (THS sau hormon tireotrop). cât şi cea indirectă. însă. sub acţiunea hormonului creşte producţia hormonului somatotrop hipofizar. exoftalmie (produsă. În stimularea patologică a activităţii glandei. LATS-protector. în doze mari determină un bilanţ energetic negativ manifestând diminuarea sintezei de glicogen şi proteine. respectiv diferenţierea de specie. precum şi stimularea formării unor ARNm. iar producţia aceasta este reglată sub influenţa unor factori specifici de eliberare elaborate de hipotalamus (TRF). De exemplu. Hipertireoza se manifestă. A fost demonstrată acţiunea hormonului asupra unor receptori mitocondriali. Tulburarea producţiei hormonale. agenezie de glandă. nu de hormonii tiroidieni). XIII. de regulă. Se manifestă fie sub forma hiperproducţiei hormonale (hipertireoză). caracterizat prin guşă. Hormonul epifizar 233 . precum şi a unei membrane înrudite. Reglarea producţiei hormonale. factori antitiroidieni sau congenital (manifestat prin cretinism) şi de tip dobândit.3. sub aspectul unui tablou special de boală (boala Graves-Basedow). Mecanismul biochimic al acţiunii hormonale nu este clarificat. prin hormonul de creştere explică efectul anabolic al hormonilor tiroidieni la concentraţie mică. defecte enzimatice. tahicardie. tremurături ale extremităţilor etc. ambele substanţe au caracter de anticorp stimulator. creşterea catabolismului colesterolului. în forma sa tipică. Pe lângă efectele fiziologice şi metabolice produse. Efectele se manifestă sub aspectul stimulării metbolismului energetic cu intensificarea consumului de oxigen în ţesuturi. Acţiunea directă de sinteză proteică. ceea ce indică realizarea unor acţiuni stimulatoare asupra sintezei proteice. ARNr şi ARNt. Efectele exercitate de hormonii tiroidieni se pot clasifica în efecte metabolice şi efecte privind dezvoltarea. slăbire de greutate.3.

Biosinteza are loc în epifiză iar precursorul este serotonina. melatonina este antagonist al hormonului melanoforotrop (MST) şi determină depigmentarea. Substanţa a fost pusă în evidenţă şi în ţesutul nervos central şi în nervii periferici. Acţiunea biologică. precum şi de splină şi plămân. Structura chimică. în trombocite atinge concentraţia de 0. La poichiloterme. Se găseşte în sânge. Catabolismul are loc sub acţiunea unei hidroxilaze din ficat prin trecerea melatoninei în hidroximelatonină inactivă biologic.Hormonul epifizar (melatonina) este singurul hormon identificat al epifizei. Catabolism.3 µg/l. Melatonina este 5-metoxi-N-acetiltriptamina: H3CON H Biosinteza. La homeoterme influenţează funcţia şi dezvoltarea gonadelor (inhibă creşterea ovarului şi instalarea oestrusului la şobolani. Prezenţa sa în aceste ţesuturi este probabil expresia unei stocări. XIII. H3CON H Biosinteza. Structura chimică.1 .3. în tumori ale epifizei. cu transformarea serotoninei în N-acetilserotonină şi apoi sub acţiunea unei metiltransferaze se metilează gruparea hidroxil. Procesul se realizează sub influenţa unei acetilaze. Serotonina Serotonina sau enteramina este un hormon tisular. În a doua etapă 234 -CH2-CH2-NH-CO-CH3 -CH2-CH2-NH2 .0. excesul determină manifestări de pubertate precoce). Precursorul serotoninei este triptofanul.4. care sub acţiunea unei hidroxilaze-Trp se transformă în 5-hidroxitriptofan. produs de sistemul nervos central (hipotalamus) şi de celelalte argentafine din intestin.

cum ar fi vasoconstricţia (în doză mică) şi în doză mare vasodilataţia. Histamina este amina histidinei (acid α-amino-βimidazolilproprionic. Catabolismul se realizează în ţesuturi.5. Histamina determină contracţia musculaturii netede în tractul respirator.5 g. iar peretele vascular prezintă o permeabilitate deosebită. printr-o decarboxilare nespecifică în ficat. Histamina determină şi relaxarea musculaturii. creier sau rinichi.10 mg acid 5-hidroxi-indolilacetic/24h se ajunge la 0. Hiperproducţia survine în cazul unor tumori ale intestinului subţire cu manifestarea sindromului carcenoid. Catabolism. Serotonina determină o serie de efecte fiziologice. Manifestările sindromului carcinoid sunt hipertensiunea arterială în crize. Pentru biosinteza histaminei sunt posibile două căi: 1. XIII. prezentă în mai multe ţesuturi. Stimulează intens secreţia acidă gastrică. În urină sporeşte foarte mult produsul de catabolism al hormonului. histidin decarboxilaza. apoi în prezenţa unei aldehidoxidaze trece în acid 5-hidroxiindolilacetic. datorită unei aminoacidoxidaze şi a unei aldehidoxidaze. cu formarea moleculei de acid imidazolilacetic inactiv. pletoră cefalică. 235 -CH2-CH2-NH2 . exercită un rol important în transmiterea influxului nervos etc. foarte rapid. În organismul uman se găseşte în concentraţie mai mare în plămân. de la un normal de 2 . determină tonusul musculaturii intestinale. bromhospasm etc.intervine aminoacid decarboxilaza piridoxalfosfat dependentă şi dă naştere serotoninei. diaree cronică. N N H Biosinteza. Hormonul intervine în reglarea tonusului musculaturii bronşice. prin acţiunea unei enzime specifice. tegumente şi tract gastro-intestinal. Catbolism.3. Tulburări de producţie. 2. Structura chimică. Serotonina se dezaminează cu ajutorul MAO. în uter şi în peretrele vascular. Histamina Histamina este un hormon tisular prezent atât în regnul animal cât şi în cel vegetal. Acţiunea biologică. în tractul digestiv. Acţiunea biologică.

celule B (77%) şi celule D (3%). Insulina bovină se deosebeşte de cea umană prin aminoacizii din poziţiile 8 şi 10 din lanţul A şi aminoacidul 30 din lanţul B. cu obţinerea unei insuline bine tolarate de organismul uman. în continuare. fără pierderea activităţii. HORMONI PEPTIDICI ŞI PROTEICI O caracteristică a acestor hormoni este generarea lor din molecule peptidice mari. Substanţa se eliberează din celule. Acţiunea proteazică detaşează resturile peptidice de dimensiuni apreciabile. XIII. sub acţiunea unor transaminaze sau a unor alergeni (în şoc alergic. Lanţul A este constituit din 21 resturi de aminoacizi.4. Acesta. iar lanţul B 30 de resturi de aminoacizi. care conţin 1 .între Cys7 din lanţul A şi Cys7 din lanţul B şi se asemenea între Cys20 din lanţul A şi Cys19 din lanţul B).3% din celulele pancreasului (1500000 celule pe pancreas). Insulele sunt constituite din celule A (20%).Tulburarea producţiei. Insulina este un polipepid constituit din 51 resturi de aminoacizi. având M=5734 pentru om şi este constituită din două lanţuri polipeptidice A şi B. Structura chimică.4. Se remarcă existenţa unor punţi cu sulf între lanţuri (punte -S-S. tot sub acţiune proteazică (în reticulul endoplasmatic sau în aparatul Golgi) se transformă în hormon. XIII. Insulina Allături de glucagon. Molecula are o structură secundară şi terţiară. Un exemplu tipic în acest sens este insulina. Celulele A produc glucagonul. la cel C-terminal sau situat intermediar. 236 . (la om treonina iar la porc alanina). celulele B insulina . care funcţionează drept precursori. insulina. Lanţul A reprezintă porţiunea externă expusă.între Cys6 şi Cys11. Organul endocrin al pancreasului este reprezentat prin insulele Langerhans. iar celulele D somostazina.1. criză alergică etc. în astm bronşic. locul rezervelor constituite. În lanţul A se remarcă o punte internă -S-S. S-a constatat că aminoacidul 30 al insulinei de porc poate fi îndepărtat uşor. reprezintă secreţia internă a pancreasului. la capătul N-terminal. Un pre-prohormon este supus acţiunii proteazice în reticulul endoplasmatic transformându-se în prohormon.).

În acelaşi sens se pare că acţionează şi o proteină specială synalbumina. Degradarea se realizează în ficat. miocardul. ţesutul adipos. Insulina mai poate fi inactivată prin legarea ei α1 . Catabolismul insulinei. Inactivarea se mai poate realiza şi datorită anticorpilor antiinsulinici ce se pot produce în urma administrării parenterale de insulină. Timpul de înjumătăţire a insulinei este de 515 minute. Producţia de insulină la un om normal este de 25-30 µg insulină la 24 de ore. de exemplu. Mecanismul de acţiune a insulinei. În procesul de formare a insulinei. Se deosebesc ţesuturi dependente de insulină şi ţesuturi a căror metabolism se desfăşoară independent de influenţe exercitate de acest hormon. S-a demonstrat că proinsulina se formează. pornind de la un precursor cu o moleculă mai mare (84 resturi de aminoacizi). O unitate de insulină este echivalentă cu 45 µg insulină cristalizată.În mediu neutru.α2 şi β-globuline circulante. Aşa. Biosinteza. prin inginerie genetică. o dată cu eliberarea unei molecule de insulină permite urmărirea procesului în sine. o acţiune enzimatică eliberează din lanţ un fragment constituit din 33 de resturi de aminoacizi.insulină legată. 237 . Sinteza în vivo se realizează pe o cale diferită. sub forma unei legături stabile . insulina exercită un control asupra procesului de stocare şi de mobilizare a rezervelor energetice şi acţionează. În celulele β există o concentraţie relativ mare de zinc şi de aceea se presupune că aici are loc depozitarea insulinei sub formă de complex. ţesuturile dependente de insulină sunt muşchii scheletici. a cărei structură primară favorizează formarea punţilor disulfurice. care impiedecă substanţa să ajungă la ţesuturi. prin eliminarea unui fragment terminal de 24 de aminoacizi dintr-o moleculă mai mare. în lanţ unic numit proinsulină. rinichi şi muşchi datorită desfacerii punţilor de hidrogen prin procese de reducere. Eliberarea a câte o moleculă de peptidă C. numit polipeptida C. de bacterii. preproinsulina. Sinteza insulinei în vitro a fost realizată prin constituirea separată a lanţurilor şi asamblarea lor. osul. De asemenea. în special. s-a reuşit biosinteza dirijată a insulinei (de om). la rândul ei. cartilajul etc. catalizate enzimatic de insulin-glutation transhidrogenază şi prin proteoliză consecutivă. la animale care beneficiază de un aport alimentar variat. ţesutul hepatic. insulina formează cu zincul şi cu histone complexe insolubile în apă. constituindu-se structura insulinică specifică.

Consecutiv acestui efect. Acţiunea insulinei în ficat este condiţionată totuşi de o interacţiune a hormonului cu receptorii membranari specifici şi constă în stimularea glicogenezei. este stimulat metabolismul glucozei pe toate căile posibile. sub acţiune acestuia se produce un transfer (translocare) de calciu. în permeabilizarea membranei celulare faţă de glucoză. În ţesutul adipos. fenomen ce antrenează modificări metabolice secundare în diverse ţesuturi (musculatură. În ţesuturile insulinodependente acţiunea insulinei este diferită. de importanţă deosebită sunt enzimele fosforilate (ca piruvat kinaza. independent de insulină. care realizează de fosforilarea unor proteine specifice. la suprafaţa diverselor celule. de asemenea. Celula hepatică este permeabilă la glucoză. 238 . Prin aceste efecte. fructozo-1. în primul rând. Insulina exercită şi un control asupra concentraţiei unor enzime cu rol important în metabolismul glucozei. sub acţiunea insulinei scade eliberarea de acizi graşi din ţesutul adipos. Astfel ea determină creşterea sintezei glucokinazei hepatice.Ţesuturile independente de insulină sunt creierul (în general sistemul nervos). Insulina determină scăderea glicemiei. favorizează acumularea de trigliceride în ţesutul adipos şi anabolismul proteic. probabil fosfataze specifice. de potasiu şi fosfat anorganic. Printre acestea. Efectele de semnificaţie fiziologică determinate de insulină se realizează prin mecanisme biochimice. glicogen sintetaza. aminoacizi. Insulina acţionează asupra celulelor prin intermediul unor receptori membranari de mare specificitate. insulina stimulează sinteza acizilor graşi şi sinteza trigliceridelor. ioni de calciu. posibil prin reducerea AMPc în celulă. cu structură glicoproteică prezenţi în număr diferit şi de afinitate diferită. dar şi prin defosforilarea triglicerid lipazei hormondependente ce acţionează aici. precum şi inhibarea glicogenolizei şi a gluconeogenezei. piruvat dehidrogenaza. efort fizic. hematiile. ca urmare a catabolismului glucidic indus. insulina inhibă lipolia stimulată de adrenalină şi glucagon. a fructozo-1. a fosfofructokinazei. Acţiunea insulinei în ţesutul muscular şi adipos constă.6-difosfat fosfatază) care-şi modifică activitatea ăn funcţie de gradul de fosforilare.6difosfatfosfatazei. nucleozide. precum şi reducerea sintezei piruvat carboxilazei şi a fosfoenolpiruvatcarboxikinazei. rinichii etc. precum şi dependent de unii factori ca starea de nutriţie. respectiv a utilizării de glucoză în sens energogen şi pe calea pentozofosfaţilor. cu creşterea concentraţiei ionilor de calciu în citoplasmă şi activarea consecutivă a unor enzime. concentraţia de insulină etc. ficat). sub acţiunea insulinei.

Se remarcă absenţa resturilor de cisteină şi prezenţa metioninei şi triptofanului. Somatostatina acţionează.4. Diabetul zaharat este o stare de deficit absolut sau relativ de insulină. ca un inhibitor. hipercolesterolemie (ateroscleroză coronariană. determinând creşterea concentraţiei glucozei în sânge. probabil. cu eliberarea consecutivă la glucozei rezultate în circulaţie. în cazul în care nu se iau măsuri terapeutice. cu M=3485. de asemenea. Recent.2. Eliberarea insulinei este dependentă de prezenţa calciului. de regulă. Stimulul sintezei şi eliberarea insulinei este glucoza din sânge şi anume creşterea glicemiei determină . unor inhibitori sau antagonişti ai insulinei. XIII. Glucagonul este o polipeptidă constituită din 9 resturi de aminoacizi. În mucoasa duodenală se formează şi se eliberează în circulaţie o substanţă similară. în cazul dezvoltării unei tumori insulare şi se manifestă printr-o hipoglicemie gravă. dar numai în celula hepatică. evoluţie spre exitus. acizi graşi şi alte monozaharide. prezenţei anticorpilor antiinsulinici sau unei nevoi tisulare crescute. spre acidoză şi comă şi în cazul în care nu sunt aplicate măsuri terapeutice evoluţia este spre exitus. producţia crescută de corpi cetonici. Diabetul zaharat se manifestă prin hiperglicemie cu glucozurie. prin acţiune rapidă (30-60 de secunde). renală etc). glucagonul a fost izolat şi din creierul unor mamifere. Glucagonul influenţează metabolismul glucidic. Ca factor de stimulare a eliberării funcţionează şi concentraţia crescută de aminoacizi. Glucagonul Glucagonul este un produs pancreatic (insular) produs de celulele α.Reglarea producţiei şi eliberarea insulinei în circulaţie. Evoluţia este. crebrală. stare de slăbiciune. Efectul glicogenolitic al glucagonului este specific celulei hepatice şi se 239 . mai ales în ţesutul adipos. 0Acţiunea biologică şi biochimică. În acţiunea glucozei intervine. datorită fie producţie insuficiente. convulsii. Hiperinsulinismul se manifestă. stimularea eliberării hormonului de circulaţie şi lent (15-120 de minute) stimularea sintezei. similar cu adrenalina. Structura chimică. în cazuri grave. Tulburările secreţiei de insulină. tendinţă de liză a lipidelor din depozite cu creşterea de acizi graşi neesterificaţi din plasmă. Adrenalina inhibă eliberarea insulinei prin efect predominant αadrenergic. contactul cu un receptor şi acţiunea unui intermediar metabolic. Structura primară a fost elucidată complet fiind un rest de histidină la aminoacidul N-terminal şi treonină la capătul Cterminal. Aici se realizează liza glicogenului.

în celula hepatică stimulând sinteza de glucoză din lactat. XIII.HAD). Cei doi hormoni acţionează antagonic într-un sistem reglator unitar. fiind stabilizate de două proteine mici (neurofizina II şi neurofizina I). inhibă secreţia atât a insulinei cât şi a glucagonului.explică prin stimularea glicogenofosforilazei. din hipofiza posterioară s-au izolat două substanţe active oxitocina şi vasopresina (sau hormonul antidiuretic .4. cu eliberare de acizi graşi în sânge. Glucagonul stimulează şi cetogeneza. XIII.4. după migrarea lor în lungul tractului supraoptic. în timp ce distrugerea tractului este urmată de instalarea unor asemenea simptome.3. de asemenea.4. XIII. se sintetizează în peretele intestinului subţire superior. Substanţele produse de hipotalamus sunt acumulate în hipofiza posterioară. Rolul său se manifestă în legătură cu prezenţa glucozei. Enteroglucagonul Enteroglucagonul sau secretina este o moleculă cu proprietăţi funcţionale şi imunologice similare glucagonului. favorizează efecte opuse determinate de insulină. Somatostatina Somatostatina are rolul unui factor reglator insular. producând aici lipoliza. 240 .4. uree şi acid uric în urină. Are rol în reglarea unor funcţii digestive. Aceşti hormoni exercită efecte asupra presiunii arteriale. astfel creşte cantitatea de creatină. în general. Locul de producţie al acestor hormoni sunt neuronii neurosecretori din hipotalamus. Hormonii hipofizei posterioare La mamifere. ceea ce favorizează metabolizarea glucozei. Glucagonul este un factor de stimulare a producţiei de insulină. Secretina eliberată stimulează celulele β-insulare şi de aceea absorbţia glucozei are loc în prezenţa unei cantităţi sporite de insulină în circulaţie. intervine în metabolismul proteinelor. Dovada originii este dată că extirparea hipofizei posterioare nu determină semne de deficit. Glucagonul mai determină şi un efect gluconeogenetic. în tubul intestinal. în cursul digestie. dar. Glucagomul exercită efecte reglatoare şi asupra metabolismului lipidic în ţesutul adipos. cu toate acestea.5. asupra conţinutului de apă al urinei şi asupra contractibilităţii musculaturii uterine.

Tulburările de producţie de vasopresină. Oxitocina are masa moleculară 1007. Mecanismul acţiunii renale constă în metabolizarea AMPc în celulele tubulare permeabilizate. privind deficitul acesteia. 241 . XIII. veziculei biliare. volum urinar mult crescut (10-12 l/zi). Vasopresina (HAD) determină efecte vasculare. Ciclizarea se realizează prin punţi disulfurice între cisteina 1 şi 6. în funcţie de acţiunea prealabilă a estrogenilor (cu rol stimulator). Parathormonul Ţesutul endocrin paratiroidian este distribuit în patru organe glandulare de dimesiuni mici (greutatea 150 g) de formă leticulară.4. precum şi a canalelor galactofore (ce favorizează eliberarea laptelui din glanda mamară). se manifestă sub aspectul diabetului insipid. Substanţa a fost evidenţiată la vertebrate. Ea se formează în hipotalamus dintr-un precursor cu masa moleculară 30000 prin proteoliză. precum şi efecte renale. situate pe faţa posterioară a tiroidei.6. vezicii urinare. Oxitocina şi vasopresina au structuri asemănătoare fiind monopeptide ciclice.Structura chimică. Vasopresina are masa moleculară 1084. Substanţa stimulează. musculatura netedă a intestinului gros. de asemenea. Oxitocina determină contracţii ale musculaturii uterine. substanţa este prezentă numai la mamifere. respectiv a gestogenilor (cu rol inhibitor). Cys S S Cys Pro Leu Gly-NH2 oxitocina Tyr Ile Glu-NH2 Asp-NH2 S S Cys Pro Arg Gly-NH2 vasopresina Cys Tyr Phe Glu-NH2 Asp-NH2 Acţiunea biologică.

Efecte osoase. Efecte secundare. Reglarea producţiei hormonale se realizează în mod direct sub influenţa calcemiei. Hipertiroidismul are două forme: 242 . demineralizarea osului. În plasmă circulă o oarecare cantitate de precursor. Efecte renale. Un lanţ constituit din 24 de aminoacizi de la capătul N-terminal reprezintă o fracţiune căreia îi revine o parte importantă din activitatea biologică a substanţei. T1/2 = 18 minute. rezultatul fiind mobilizarea calciului şi a fosforului din hidroxiapatita extracelulară. Efecte biochimice. precum şi un produs de degradare (M=7000). creşterea urinară a fosfatului.Structutra chimică. Acţiunea este sinergică cu cea a 1. ceea ce duce la creşterea concentraţiei de prolină şi hidroxiprolină în sânge şi în urină.25-dihidroxicolecalciferolului. care manifestă o oarecare activitate hormonală. Sub acţiunea parathormonului se mobilizează şi colagenul. Administrarea parenterală a hormonului determină creşterea concentraţiei ionilor de calciu din sânge. În etapa a doua prohormonul pierde un lanţ de 6 aminoacizi şi se transformă în hormon. hormonul stimulează formarea 1. Acest mecanism nu se cunoaşte până în prezent. Parathormonul este o polipeptidă constituită din 84 de resturi de aminoacizi (M=8600) cu deosebiri mici în structura primară de la o specie la alta. Ca urmare creşte concentraţia ionilor de calciu în sânge. creşterea activităţii fosforilazei alcaline din plasmă etc. De asemenea. S-a remarcat absenţa restului de cisteină din moleculă. scăderea concentraţiei fosfatului din sânge. Substanţa determină eliminarea sporită a fosfatului prin urină. Hormonul stimulează absorbţia intestinală a ionilor de calciu şi scade concentraţia ionilor de magneziu din plasmă. efect ce se realizează prin inhibarea reabsorbţiei renale de fosfat (în tubul contort proximal).25-dihidroxicolecalciferolului. În prima etapă un preprohormon care conţine în plus de 31 de resturi de aminoacizi la capătul N-terminal se transformă întrun prohormon prin detaşarea a unui rest de 25 de aminoacizi. Efectele sunt rezultante directe a acţiunii hormonului asupra ţesutului renal şi asupra ţesutului osos şi implică stimularea adenilciclazei cu formarea sporită de AMPc (în celula renală tubulară şi în osteocit). în ţestul renal. Hormonul se eliberează din precursor în două etape. precum şi reabsorţia crescută a calciului. fosfatul sanguin nu creşte sensibil deoarece se elimină foarte rapid. Stimulatorul secreţiei de parathormon este scăderea concentraţiei ionilor de calciu din sânge. Aminoacidul N-terminal este alanina. Parathormonul stimulează osteoclastele.

hipertiroidismul primar datorată unei modificări patologice ale structurii glandulare (adenom). Secundar. 243 . Acţiunea este rapidă dar scurtă (T 1/2 = 4-12 min. XIII. Hipertiroidismul se manifestă prin mobilizarea calciului şi a fosforului din ţesutul osos. Concentraţia ionului de calciu în plasmă este scăzută. Substanţa este foarte activă.4.) ca efect. Structura primară se cunoaşte în totalitate. Substanţa este de natură polipeptidică fiind constituită din 32 resturi de aminoacizi (M=3600). Producţia acestui hormon este localizată în celulele speciale parafoliculare (celule C). Ele sunt formaţiuni celulare extratiroidiene care suferă o intricare cu tiroidocitele în cursul evoluţiei filogenetice. Efectele osoase sunt determinate prin stimularea osteoblastelor şi blocarea eliberării calciului din schelet în sânge. b. acţionând la o doză de 0. fosfataza alcalină. manifestată prin contracţii musculare (tetanie). creşte eliminarea urinară de calciu şţi inhibă sinteza 1. fapt ce explică activitatea osteoclastică crescută. mineralizarea excesivă a scheletului şi prin antrenarea calciului sangvin de către fosfor. Datorită mobilizării calciului se pot constitui depozite fosfocalcice în diverse ţesuturi (renal). mai frecvent apare secundar datorat paratiroidectimiei accidentale. datorită mobilizării ionilor de calciu şi fosfat din oase apar modificări ale structurii osoase în sensul formării unor chiste (forma cunoscută sub denumirea de osteodistrofie fibroasă generalizată). hipertiroidismul secundar se instalează ca urmare a hipocalcemiei (rahitism). Structura.25-dihidroxicalciferolului din ţesutul renal. efecte opuse parathormonului.a. fapt ce însoţeşte creşterea excitabilităţii musculare. numit tirocalcitonină. Efecte biochimice. stimulează depunerea fosfatului de calciu în oase. care îşi au originea în endotermul faringian posterior. Tirocalcitonina Tiroida la mamifere produce pe lângă hormonii ioduraţi un hormon care acţionează asupra metabolismului calciului. În sânge se pune în evidenţă prezenţa enzimei specifice osteocitelor. scade concentraţia fosfatului şi a ionilor de calciu din plasmă.7. Se manifestă prin eliminarea scăzută de fosfat în urină. polipeptide fiind sintetizată şi în vitro. Hipotiroidismul este foarte rar ca şi manifestare primară. cu retenţie de fosfat în plasmă.05 µg.

hormonul foliculostimulator 6. porţiunea tuberală şi porţiunea intermediară) şi neurohipofixa (hipofiza posterioară). hormonul melanotrop MSH melanocit Hipofiza este aşezată la baza craniului în şeaua turcească a osului sfenoid.4. formarea corpului galben. Hormonii adenohipofizali Lobul anterior şi lobul intermediar al hipofizei sunt de natură glandulară de unde vine şi termenul de adenohipofiză. Adenohipofiza produce şapte hormoni. XIII. La om adenohipofiza este reprezentată mai ales prin lobul anterior.5 g.Reglarea producţiei este stimulată de creşterea nivelului seric al calciului ionic. hormonul adrenocorticotrop 3. Este constituită din adenohipofiză (la rândul său constituit din porţiunea dorsală. prolactina 5. dintre care numai hormonul somatotrop are rol metabolic. hormonul de creştere (somatotrop) 2. Calcemia este constantă în limita valorilor de 9 şi 11 mg%. XIII. greutatea glandei este aproximativ de 0.1. fiind suspendat de un pedicul scurt “tija hipofizară”. Din punct de vedere al acţiunii la om este activ numai 244 .8. Această constanţă este asigurată de antagonismul între tirocalcitonina (care scade calcemia) şi parathormonul (care creşte calcemia).8. hormonlu luteinizant iniţiale GH ACTH TSH LTH FSH LH ICSH ţesut ţintă diverse cortex tiroidă glandă mamară folicul testicul folicul funcţii reglate sinteză de proteine sinteza hormonilor csr sinteza T3 . secreţia foliculinei.4. dimensiunile fiind de 10x13x6 mm. hormonul tireotrop 4.T4 elaborarea laptelui maturarea foliculară spermatogeneza ovulaţie. lobul intermediar având o dezvoltare minimă Denumirea hormonului 1. HORMONUL DE CREŞTERE (SOMATOTROP) GH-ul este un hormon proteic caracterizat printr-o marcantă specificitate de specie. restul fiind hormoni “tropi” glandulari (tropine). secreţia de progesteronă sinteza şi secreţia de testosteronă pigmentare testicul 7.

Acest fenomen se poate eventual explica prin faptul că hormonul uman este forma activă. somatodinele. Hormonul stimulează creşterea în condiţiile unui aport metabolic şi alimentar normal. a somnului profund. Efectul asupra creşterii scheletului este determinat indirect. Efectele acţiunii hormonale sunt multiple. Efecte asupra metabolismului proteic. hormonul stimulează lipoliza. precum şi în perioadele hipoglicemice. Secreţia intervine periodic “în valuri” de obicei în decursul efortului muscular. Efecte de creştere. ceea ce corespunde unei apreciabile similarităţi de structură şi constă în stimularea glandelor mamare şi a lactogenezei. a cărei sinteză în ficat şi rinichi este stimulată de către hormonul de creştere. cu creşterea AGL în plasmă şi utilizarea lor în ţesuturi. Structura chimică. lipidic şi glucidic. Hormonul este antagonist insulinei în privinţa consumului muscular de glucoză. Activitatea biologică. însă. Hormonul de creştere stimulează biosinteza proteinelor realizându-se un bilanţ pozitiv al azotului. astfel. Mecanismul de acţiune constă în stimularea sintezei proteice. prin intermediul unei molecule peptidice cu dimensiuni reduse. din care se eliberează apoi hormonul propriu zis.hormonul uman. inclusiv stimularea sintezei substanţei extracelulare (colagen). acţionează asupra creşterii oaselor în grosime. Hormonul de creştere are acţiune similară cu hormonul lactotrop şi cu hormonul lactogen placentar. În privinţa calcifierii intervine cu un rol favorabil. produs de celulele eozinofile existente în hipofiza exterioară. Hiperglicemia exercită un efect inhibitor. inclusiv în stimularea absorbţiei de calciu prin intestin. Efectul stimulator al hipoglicemiei se transmite cu participarea catecholaminelor şi în cazul tuturor hormonilor 245 . a masei musculare şi a pielii. rinichi). creşterii organelor interne (ficat. Hormonul uman este activ la toate speciile. Greutatea moleculară a hormonului somatotrop este de 21500 şi conţine 191 resturi de aminoacizi. Prezenţa acestui intermediar al acţiunii explică fenomenul de stimulare. hormonul bovin este activ la peşti şi şobolani. cu creşterea glicemiei prin neutilizare. fiind constituit dintr-un singur lanţ polipeptidic. De asemenea. nu. Locul de exercitare a efectului stimulator este reprezentat de cartilaje de osificare (creşterea oaselor în lungime). în condiţiile elaborării intermitente a hormonului de către hipofiză. în acelaşi timp stimulează gluconeogeneza în ficat. în timp ce la celelalte specii hormonul apare sub formă de precursor cu molecula mai mare. de durată a creşterii. la om şi maimuţe. Transterul activităţii de la o specie la alta este condiţionat.

mai ales glucocorticoizii printr-o acţiune stimulare exercitată preponderent asupra zonei fasciculate din cortexul suprarenalei. ACTH-ul este un hormon polipeptidic. fiind un hormon glandulotrop. Un rol deosebit în realizarea funcţiei revin primilor 23 de aminoacizi din lanţ. XIII. constituit dintr-un lanţ unic format din 39 resturi de aminoacizi cu M = 4500. ACTH-ul provine dintr-un precursor mai mare format din 260 aminoacizi. Rolul principal în reglarea hormonului revine hipotalamusului ca cortizolului. fragment cu structură identică la toate speciile studiate. Tulburări de producţiei de hormon. Efecte funcţional metabolice.2. acidul ascorbic fiind utilizat şi el ca donor de hidrogen în procesul de hidroxilare. cu creşterea concentraţiei ionilor de calciu în citoplasmă şi cu creşterea instantanee a AMPc.adenohipofizari. În plus. concentraţâia plasmatică a aldosteronei etc.8. Hormonul de creştere acţionează prin intermediul a doi factori. ACTH-ul exercită un control asupra producţiei corticoliberinei. Hiperplazia celulelor eozinofile hipofizare precum şi tumorile hipofizare duc la vârsta creşterii la gigantism cu proporţionalitate iar la adult la acromegalie. unul stimulator “somatoliberina” şi altul inhibitor “somatostatina”. Reglarea secreţiei de ACTH se realizează prin intermediul corticoliberinei hipotalamice eliberată sub acţiunea stimulaţiei nervoase.4 minute. 246 .4. în schimb lanţul celor 23 de aminoacizi obţinuţi sintetic s-a dovedit activ. într-o oarecare măsură. dar mai ales a (DOPA) şi a serotoninei. Acţiunea stimulatoare a ACTH-ului cuprinde. HORMONUL ADRENOCORTICOTROP (CORTICOTROPINA. care controlează producţia şi eliberarea hormonilor corticosuprarenali. ACTH) ACTH-ul este produs de celulele bazofile ale adenohipofizei. Îndepărtarea restului de 16 aminoacizi nu afectează activitatea hormonală. Deficitul hormonal la vârsta creşterii provoacă nanism. ACTH-ul produce şi scăderea concentraţiei de acid ascorbic în csr. ACTH-ului intervine şi prin stimularea transportului pregnenului spre microzomi. Structura chimică. Sub acţiunea ACTH-ului concentraţia plasmatică a glucocorticoizilor creşte. T1/2 = 3 . care este scindat în reticulul endoplasmatic al celulelor glandulare. Mecanismul activităţii ACTH-ului constă în acşiunea asupra membranei celulare. ACTH-ul stimulează mai ales producţia şi eliberarea glucocorticoizilor în zona fasciculată a csr pentru ca în restul csr acţiunea ACTH să fie mai slabă. De reţinut este faptul că în segmentele celor 23 de aminoacizi primii 13 aminoacizi corespund intermedinei (MSH). şi mineralocorticoizii.

fiind hormonul reglator al activităţii tioridei. Placenta produce un factor gonadotropic special. prin creşterea captării iodului anorganic. manoza şi fructoza. Hormonul luteinizant (LH sau ICSH. numit hormon de eliberare a tireotropinei (TRH). în proporţie de 5% iar aminoglucidele reprezintă 3%. XIII. 2. Structura chimică. precum şi creşterea eliberării de T3 şi T4 în sânge. Gonadotropina placentară. hormonul corion-gonadotropic (HCG). 3. prin creşterea sintezei tiroglobulinei. Componenta glucidică este de aproximativ 8% şi anume monozaharide ca şi glucoza. Hormonul foliculostimulator (FSH) cunoscut şi sub numele de Prolan A. Hormonul luteotrop (LTH. 247 .XIII.3. constituită din două lanţuri ( α şi β). Reglarea producţiei de TSH este controlată de către un factor hormonal hipotalamic. Răspunsul specific final este determinat de programul genetic al glandelor sexuale. TSH-ul stimulează funcţia glandei tiroide. Gonadotropinele hipofizale cuprind trei substanţe hormonale importante: 1. HORMONI GONADOTROPI Controlul glandelor sexuale este asigurat prin acţiunea coroborată a adenohipofizei şi a placentei.4. TSH-ul este o glicoproteină bogată în cisteină cu M = 28300.4. În absenţa TSH-ului survine involuţia tiroidei cu scăderea funcţiei glandei.4. Clasificarea. ceea ce se manifestă prin creşterea glandei. Prolan B). lactotrop sau prolactină). Hormonii gonadotropi îşi desfăşoară activitatea lor fără specificitate de sex. Toţi factorii hormonali ce intervin în acest control poartă numele de hormoni gonadotropi. Hormonii hipofizei exercită un retrocontrol asupra producţiei de TSH. Are structura unei tripeptide care acţionează rapid determinând creşterea AMPc în celula hipofizară.8. specificitatea de acţiune fiind determinată de lanţul β.8. Efecte funcţional biochimice. HORMONUL TIREOTROP (TIREOTROPINA. TSH) TSH-ul este produs de către celulele bazofile din hipofiza anterioară.

de o acţiune premergătoare a FSH-ului.5.8.5. HORMONI HIPOTALAMICI ŞI REGLAREA PRODUCŢIEI HORMONILOR ADENOHIPOFIZARI Controlul este exercitat asupra tuturor hormonilor produşi de adenohipofiză.4. care este de natură proteică. determinând creşterea secreţiei de estrogeni. FSH-ul întreţine la ambele sexe gamatogeneza. Efecte funcţionale biochimice. dezvoltarea glandei mamare şi favorizează lactaţia. Cu excepţia LTH-ului.4. LTH-ul (prolactina) are structura proteică înrudită cu a hormonului de creştere. formarea corpului galben şi sinteza progesteronei. precum şi desfăşurarea ovulaţiei. De asemenea. HCG-ul favorizează foemarea corpului galben şi sinteza progesteronei. LTH-ul facilitează nidarea ovulului.103 componenta glucidică 3 HCG M = 30. LTH-ul stimulează corpul galben activând producţia de progesteronă. HCG (coriongonadotropina) este secretat de trofoblastul placentar şi începe să se produvcă în ziua 8. În ovar produce maturarea foliculului.103 componenta glucidică 15. XIII. ceea ce se reflectă printr-o eliminare puternică prin urină. Masele moleculare sunt prezentate mai jos: FSH M = 25-30.10 componenta glucidică 30% În structura FSH-lui şi LH-ului au fost descrise două lanţuri ( α şi β) similar cu caracteristica moleculei de TSH. În testicul LH-ul stimulează secreţia de hormoni androgeni de către celulele interstiţiale.a a sarcinii.Compoziţia chimică a gonadotropinelor. FSH-ul joacă un rol important în producţia de hormoni.103 componenta glucidică 16. locul producţiei fiind celulele acidofile. în sensul sintezei de hormon. Componenta glucidică este importantă în determianrea funcţiei sale. Reglarea producţiei este reglată de un hormon hipotalamic (tripeptidă) şi de unul stimulator (pentapeptidă). prin intermediul unor factori de 248 . La ovar LH-ul stimulează maturarea foliculului.8. în timp ce a altor specii este α-MSH (13 aminoacizi). XIII.0% LH M = 22. de către hipotalamus. Acţiunea LH-ului este condiţionată. toţi hormonii gonadotropi sunt glicoproteine.8. secreţia maximală realizându-se în luna 2-a şi a 3-a. în privinţa activităţii asupra ovarului. iar în testicul stimulează spermatogeneza.6. HORMONUL MELANOTROP Melanotropina umană este predominant β-MSH (22 aminoacizi).5% LTH M = 22.

nu substanţa activă. neurohormonii sunt produşi sub influenţa stimulaţiei nervoase şi a unor factori metabolici.LH RF FSH XIII. de fapt hormoni produşi de celulele nervoase poartă numele de neurohormoni. luteinizant şi a h. de fapt. (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) PRF prolact. Din punct de vedere chimic toţi aceşti hormoni au o structură polipeptidică de dimeniuni mici. SISTEMUL RENINĂ ANGIOTENSINĂ 249 . LH/FSH. eritropoetina I (inactivă asupra hematopoezei) care acţionează asupra unei α-globuline plasmatice.8.7. hormonii sexuali. În reglarea producţiei trophormonilor hipofizari un rol revine şi secreţiei hormonale a glandei ţintă.4. XIII. foliculostimulant simbol CRF TRF LH/FSHRF GHRH hormon ACTH TSH LH FSH GH control. luteinizant şi a h. Acţiunea biologică se manifestă prin stimularea proliferării eritroblastelor din măduva hematofoare şi consecinţa acestuia. creşterea numărului de reticulocite şi hematii în sângele periferic. Factorii de eliberare. Eritropoetina II este o glicoproteină cu M = 46000 (70% glucide). La rândul lor. În rinichi se formează.4. foliculostimulant factor de eliberare a somatotropinei (somatoliberina) factor de eliberare a prolactinei factor de eliberare a h.eliberare. Tabelul de mai jos evidenţiază principalii factori hipotalamici. La baza acţiunii sale stă efectul de stimulare a biosintezei hemului. respectiv de inhibare a eliminării hormonilor hipofizei anterioare. produşi de hipotalamus au fost recent identificaţi şi studiaţi. factor hipotalamic factor de elibarare a corticotropinei (corticoliberina) factor de eliberare a tireotropinei factor de eliberare a h. semnal care acţionează la nivelul hipotalamic sau hipofizar (de exemplu.8. Compoziţia chimică. Are o durată scurtă de existenţă T1/2 = 3-4 ore. ci un precursor. ERITROPOETINA Eritropoetina este un factori de origine renală având rol în reglarea hematopoezei. glucocorticoizii).8. tiroxina. respectivi inhibitori ai eliberării.

30 secunde). Angiotensina II influenţează eliminarea urinară a sodiului. Sub acţiunea unei enzime (kalicreina). XIII. Substanţa este rapid degradată sub acţiunea unei peptidaze eliberându-se lanţuri polipeptidice foarte scurte.9. bronşice şi relaxarea musculaturii arterelor mici cu hipotensiune.) Activitatea fiziologică şi biochimică. prezentă în plasmă. Degradarea este foarte rapidă (T1/2 = 0.4. A II este o substanţă activă fiziologic şi biochimic. HORMONII TRACTULUI GASTRO-INTESTINAL 250 . glande salivare şi peretele intestinal. vasculare. eliberându-se din acesta un lanţ polipeptidic cu 10 resturi de aminoacizi. intestinale. Angiotensina II acţionează în acelaşi sens.1 min. pancreas. renina este eliberată de aparatul justaglomerular. fiind o enzimă proteolitică (M=43000). Ele determină creşterea permeabilităşii capilare. Chininele plasmatice determină contracţiile musculaturii uterine.8. intestinale. cu acţiune remarcabilă asupra musculaturii netede.5 .Acest sistem cuprinde substratele umorale ce interacţionează eliberând o octapeptidă. Edemul angioneurotic se datorează unui exces al chininelor din cauza deficitului de inhibitori ai kalicrenei. rezultă substanţe active cu structură proteică numite chinine plasmatice (bradichinina sau kalidina-9 şi kalidina-10.8. ecţiunea este. XIII. Produşii de degradare conţinând mai puţini aminoacizi în moleculă nu au activitate fiziologică sau biochimică caracteristică. însă. Angiotensina II stimulează în mod specific activitatea de sinteză a celulelor din zona glomerulară a csr intensificând semnificativ producţia de aldosteronă.5 . CHININELE PLASMATICE Chininele plasmatice sunt oligopeptide cu greutatea moleculară mică.10.4. Activitatea fiziologică. angiotensina II. Renina acţionează asupra unei α-globuline plasmatice (angiotensinogen). Angiotensina I trece în angiotensină II (A II). Angiotensina II este cel mai puternic factor vasoconstrictor endogen. Sistemul renină angiotensină îşi are originea în rinichi. o octapeptidă prin eliberarea unei dipeptide His-Leu. Acţiunea este scurtă (T1/2 = 0. din bronhii uter etc. numit angiotensină I. cu activitate biochimică şi fiziologică. de scurtă durată.

În primul rând celulele ţintă conţin. receptorii hormonali sunt localizaţi pe suprafaţa celulei. receptori hormonali specifici. Gastrinele I şi II sunt peptide elaborate de mucoasa pilorică. controlează activităţi biochimice specifice. adică proteine specializate capabile să lege numai anumite molecule de hormon. inhibă secreţia gastrică şi motilitatea veziculei biliare. 251 . Secretina este o polipeptidă formată din 27 de aminoacizi şi este elaborată de mucoasa intestinului subţire superior. receptorii hormonali sunt localizaţi în interiorul celului. Hormonii hidrosolubili au ca mesager intracelular acidul 3’. XIII. sub acţiunea secretinei se intensifică circulaţia pancreatică este stimulată secreţia de bicarbonat şi apă de către pancreasul endocrin şi de asemenea se stimulează producerea de bilă fluidă.Aceşti hormoni sunt substanţe elaborate în mucoasa gastro-intestinală având rol în reglarea activităţii aparatului gastro-intestinal. Secreţia este crescută în cazul sindromului ZollingerEllison. Colecistochinina este o substanţă umorală cu acţiune de stimulare pancreatică şi colecistică. în special a acidului clorhidric. Polipeptida pancreatică îşi are originea în pancreas. Pentru hormonii liposolubili (corticosteroizi) care trec uşor prin membrana celulară. adică în citosol. pentru orice hormon.5. RECEPTORI HORMONALI Privind mecanismul de acţiune a hormonilor vom reţine două principii de bază. Enterogastrina este de natură polipeptidică (43 de aminoacizi) şi este produsă de mucoasa intestinală. glucagonul. care. apoi. insulina etc.). care nu trec uşor prin membrana celulară.5’-adenilic ciclic sau AMPciclic. În al doilea rând remarcăm faptul că legarea hormonilor de receptorii lor specifici are ca urmare formarea unei molecule de mesager intracelular. Hormonul determină inhibiţia secreţiei gastrice. Pentru hormonii liposolubili devine mesager intracelular chiar complexul hormon – receptor. Pentru hormonii hidrosolubili (adrenalina. Polipeptida vasculară de origine intestinală (VIP) conţine 26 de aminoacizi şi intervine în reglarea circulaţiei din ficat şi stomac. Efectele sunt similare cu ale secretinei dar diferă cantitativ. numit şi cel de-al doilea mesager. Efectul substanţei constă în stimularea puternică a secreţiei acide în glandele zonei fudice a stomacului.

Apoi AMPc stimulează conversia fosforilazei b inactive în fosforilaza a activă sub influenţa fosforilaz-kinaz kinazei sau mai simplu sub influenţa protein kinazei. receptorul 4S se transformă într-o formă de sedimentare 5S. cu pierderea unui pirofosfat. După legarea estrogenului. prin care ATP este transformat în AMPc. AMPc din ficat scade brusc. unde se leagă de cromatină. Defosfo-fosforilazkinaza + ATP protein kinaza activa fosfofosforilazkinaza + ADP Concentraţia AMPc creşte rapid şi semnificativ în ficat după legarea adrenalinei. estradiolul se leagă de o proteină specifică de legare a estrogenilor. De asemenea. această proteină se găseşte. în mod normal. în citosol sub o formă care sedimentează la 4S şi care are tendinţa de a forma dimeri atunci când este izolată.5'-AMPc + PPa Enzima care catalizează această reacţie este adenilat ciclaza şi se găseşte în majoritatea celulelor animale. iar după îndepărtarea acesteia. 252 . Proteina receptoare de estrogen se găseşte în concentraţie foarte mică în celulele ţintă. AMPc + H2O adenozin-5'-fosfat Mecanismul de acţiune a hormonilor liposolubili s-a dovedit în primul rând urmărind hormonii estrogeni. ATP Mg+2 3'. Ea este puternic legată de membrana plasmatică şi este specifică pentru ATP. Complexul estrogen – receptor 5S se îndreaptă apoi spre nucleul central. Enzima răspunzătoare de distrugerea AMPc este fosfodiesateraza. care catalizează reacţia de hidroliză.Adrenalina stimulează o reacţie enzimatică Mg+2 dependentă din fracţiune amembranelor plasmatice. În fracţia citosolică.

253 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->