Sunteți pe pagina 1din 48

CONTABILITATE FINANCIARA DE RAPORTARE

CIG AN II SEM II

MULTIPLE CHOICE

1. Situatia creantelor clienti ls sfarsitul anului N este: client B 5.000 lei exclusiv TVA 19%, probabilit-
atea de neincasare 30% si client C 5.950 lei inclusiv TVA 19 %, probabilitatea de neincasare 70%. In
anul N+ 1 probabilitatea de incasare pentru clientul B este de 80%, iar clientul C da faliment, societ-
atea avand certitudinea ca nu va recupera suma. Care sunt inregistrarile anului N + 1?

a. % = 4111 5.950 lei


654 5.000 lei
4427 950 lei
491 = 7814 4.000 lei.
b. % = 4118 5.950 lei
654 5.000 lei
4427 950 lei
491 = 7814 4.760 lei
c. % = 4118 5.950 lei
654 5.000 lei
4427 950 lei
6814 = 491 500 lei
491 = 7814 .3.500 lei
d. % = 4111 5.950 lei
654 5.000 lei
4427 950 lei
6814 = 491 3.500 lei
e. 654 = 4111 5.950 lei
6814 = 491 1.500 lei.
ANS: B

2. Un activ reprezinta:

a. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la


care se asteapta sa genereze in prezent beneficii economice pentru intreprindere;
b. o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la
care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;
c. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care
sa asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;
d. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se
asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere.
ANS: B

3. Din categoria activelor circulante fac parte:

a. semifabricatele, marcile de fabrica, productia in curs de executie, marfurile;


b. marfurile, marcile de fabrica, obiectele de inventar, disponibilitatile in devize;
c. marfurile, disponibilitatile in devize, productia in curs de executie, semifabricatele;
d. marfurile, titlurile de participare, semifabricatele, produsele finite.
ANS: C

4. .In evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:

a. pretul de cumparare + cheltuieli de transport-aprovizionare + cheltuieli de receptie


si punere an functiune – taxe nerecuperabile – reducerile comerciale primite
b. pretul de cumparare + taxe nerecuperabile + cheltuieli de transport-aprovizionare +
alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;
c. pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuieli de receptie si punere in
functiune – cheltuieli de transport
d. pretul de cumparare + taxe nedeductibile + cheltuieli de transport-aprovizionare +
alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;
ANS: B

5.
Conturile de activ:

a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate mic-
sorarile de elemente de activ; se crediteaza cu majorarile de elemente de activ; sol-
dul final este debitor;
b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate ma-
jorarile de elemente de activ; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de act-
iv; soldul final este debitor;
c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate major-
arile de elemente de activ; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de activ;
soldul final este debitor;
d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate mic-
sorarile de elemente de activ; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de activ;
soldul final este creditor.
ANS: C

6. Datoriile curente au termenul de exigibilitate:

a. mai mare de 12 luni


b. mai mic de 12 luni
c. mai mare de 6 luni;
d. mai mic de 6 luni.
ANS: B

7. Din categoria activelor imobilizate fac parte:

a. cheltuieli de constituire, constructii, autoturisme, obligatiuni;


b. autoturisme, titluri de participare, obligatiuni, constructii;
c. autoturisme, constructii, titluri de plasament, utilaje;
d. tiluri de participare, autoturisme, cheltuieli de constituire, constructii.
ANS: D

8. Una din afirmatiile de mai jos privind evaluarea la data intrarii in intreprindere nu este
corecta:

a. bunurile reprezentand aport la capitalul social sunt evaluate la valoarea actuala;


b. bunurile obtinute cu titlu gratuit sunt evaluate la valoarea de utilitate;
c. bunurile primite cu titlu oneros sunt evaluate la valoarea de aport;
d. bunurile produse in intreprindere sunt evaluate la costul de productie
ANS: C

9. Conturile de pasiv:

a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate mic-
sorarile de elemente de pasiv; se crediteaza cu majorarile de elemente de pasiv;
soldul final este debitor;
b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate ma-
jorarile de elemente de pasiv; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de pas-
iv; soldul final este creditor;
c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate major-
arile de elemente de pasiv; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de pasiv;
soldul final este creditor;
d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate mic-
sorarile de elemente de pasiv; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de pas-
iv; soldul final este creditor.
ANS: B

10. Contul 581 „Viramente interne” are de regula:

a. sold creditor;
b. sold debitor;
c. sold final;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: D

11. Alegeti formula contabila corecta privind evidentierea dobanzilor datorate de firma, in suma
de 1.000 lei, aferente creditelor bancare pe termen scurt:

a. 666 = 168 1.000


b. 168 = 666 1.000
c. 5198 = 666 1.000
d. 666 = 5198 1.000
ANS: D

12. Se achizitioneaza, pe baza avizului de insotire, materii prime de la un furnizor in valoare


totala de 5.950 lei, TVA inclus. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a. % = 401 5.950
301 5.000
4426 950
b. % = 408 5.950
301 4.819
4428 1.131
c. % = 408 5.950
301 5.000
4428 950
d. % = 408 5.950
301 4.819
4426 1.131
ANS: B

13. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 8.000 lei (TVA in-
clus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de plata din lunile octombrie si noiembrie 400 lei.
Decontul de TVA se depune trimestrial. Suma de TVA de plata/recuperat catre/de la bugetul
statului este:

a. TVA de plata 917,31 lei


b. TVA de recuperat 1.160 lei
c. TVA de plata 1.160 lei
d. TVA de plata 400 lei
ANS: A

14. Societatea trimite spre reconditionare la o terta persoana juridica obiecte de inventar in
valoare de 1.000 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a. 303 = 351 1.000


b. 603 = 351 1.000
c. 6583 = 303 1.000
d. 351 = 303 1.000
ANS: D

15. Se incaseaza de la clienti un avans de 5 000 lei pentru marfuri, ulterior efectuandu-se factur-
area. Formula contabila privind incasarea avansului este:

a. 5121 = 401 5.000


b. 5121 = 419 5.000
c. 5121 = 409 5.000
d. 5121 = 411 5.000
ANS: B

16. Cu ocazia inventarierii utilajelor se constata un plus la inventar in suma de 13.000 lei. Care
este formula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la inventar?
a. 212 = 758 13.000
b. 212 = 134 13.000
c. 212 = 404 13.000
d. 758 = 212 13.000
ANS: B

17. Ce semnificatie are formula contabila?

% = 161 6.000
461 5.000
169 1.000

a. imprumuturi acordate de firma tertilor;


b. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;
c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;
d. (B si C)
ANS: C

18. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile?

231 = 722 10.000

a. obtinerea de imobilizari corporale din productia proprie;


b. primirea prin donatie de imobilizari in curs;
c. imobilizari in curs nefinalizate pana la sfarsitul exercitiului financiar;
d. imobilizari in curs puse in functiune la sfarsitul exercitiului.
ANS: C

19. In cursul lunii sunt receptionate semifabricate din productie proprie, la pret prestabilit de
8.500 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a. 348 = 711 8.500


b. 341 = 711 8.500
c. 711 = 341 8.500
d. 341 = 711 10.115
ANS: B

20. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 10.000 lei (TVA in-
clus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de recuperat din lunile octombrie si noiembrie 400
lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Determinati suma de TVA de plata/recuperat
catre/de la bugetul statului.

a. TVA de plata 436,64 lei


b. TVA de recuperat 436,64 lei
c. TVA de plata 740 lei
d. TVA de recuperat 740 lei
ANS: A
21. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje evaluate la suma de 1.000 lei. Inregis-
trarea contabila este:

a. 6026 = 3026 1.000


b. 3026 = 6026 1.000
c. 671 = 3026 1.000
d. 6814 = 3026 1.000
ANS: C

22. Vanzarea unor imobilizari corporale de catre intreprindere este tratata, din punct de vedere
contabil, ca o operatie:

a. extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de intreprindere, prin de-


ciziile de gestiune;
b. de natura exceptionala;
c. de natura ordinara (aferenta activitatii de exploatare), efectuata cu titlu auxiliar;
d. de natura financiara, deoarece implica o incasare.
ANS: C

23. Se dau urmatoarele elemente:


1) imobilizari necorporale;
2) imobilizari corporale;
3) creante – clienti;
4) titluri de plasament;
5) imobilizari financiare;
6) lichiditati.
Activele curente sunt:

a. 1+2+4+5
b. 3+4+6
c. 1+2+5
d. 3+6
ANS: B

24. Ce semnificatie are formula contabila:

456 = % 55.000
1011 50.000
1041 5.000

a. aportarea capitalului socialB


b. subscriere capital social cu prima de emisiune;
c. emisiune de actiuni cu prima de emisiune;
d. retragerea unui actionar din societate.
ANS: C
25. Se dau urmatoarele elemente:
1) imobilizari necorporale;
2) imobilizari corporale;
3) creante – clienti;
4) titluri de participare;
5) creante imobilizate;
6) lichiditati.
Activele imobilizate sunt:

a. 1+2+4+5
b. 3+4+6
c. 1+2+5
d. 3+6
ANS: A

26. Ce semnifica formula contabila:

101 = 117 5.000

a. majorarea resurselor proprii de finantare ale firmei;


b. majorarea profitului nerepartizat prin diminuarea surselor proprii de finantare ale
firmei;
c. acoperirea pierderii contabile prin reducerea capitalului social;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: C

27. Care este formula contabila de repartizare a profitului net pentru stimularea salariatilor?

a. 129 = 424 5.000


b. 117 = 424 5.000
c. 121 = 424 5.000
d. 129 = 117 5.000
ANS: B

28. Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei prin amortizari si prov-
izioane, care dintre afirmatiile urmatoare este corecta:

a. amortizarea si provizioanele nu afecteaza rezultatul perioadei;


b. amortizarea si provizioanele maresc rezultatele pozitive ale perioadei;
c. amortizarea diminueaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza
rezultatele pozitive ale perioadei;
d. amortizarea mareste si provizioanele diminueaza rezultatele pozitive ale perioadei.
ANS: C

29. Cu ocazia inventarierii utilajelor, se constata un plus la inventar de 100.000 lei. Care este for-
mula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la inventar?
a. 213=758 100.000
b. 213=134 100.000
c. 213=404 100.000
d. 213=401 100.000
ANS: B

30. Ce semnificatie are formula contabila:

% = 161 60.000
461 50.000
169 10.000

a. imprumuturi contractate de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;


b. imprumuturi acordate de firma tertilor;
c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;
d. emisiune de actiuni cu prima
ANS: A

31. Ce formula contabila presupune inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar, in suma
de 100.000, rezultate in urma rambursarii de catre firma a creditului pe termen lung contractat
in devize?

a. 162=765 100.000
b. 665=162 100.000
c. 162=665 100.000
d. 162=1681 100.000
ANS: A

32. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

161 = 456 160.000

a. rascumpararea obligatiunilor de catre actionari sau asociati;


b. convertirea obligatiunilor in actiuni subscrise de proprietari;
c. retragerea din societate a unor proprietari;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: B

33. Care este formula contabila privind inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar afer-
ent creditelor pe termen lung in devize, datorate de firma la finele exercitiului, in valoare de
20.000 lei?

a. 665 = 162 20.000


b. 162 = 5124 20.000
c. 16 2= 665 20.000
d. 665 = 5124 20.000
ANS: A

34. Care este formula contabila privind restituirea catre bugetul statului a sumei de 50.000 lei,
reprezentand subventia guvernamentala pentru investitii neconsumata de firma?

a. 132=5121 50.000
b. 131=7584 50.000
c. 131=5121 50.000
d. 131=7583 50.000
ANS: C

35. Care este semnificatia formulei contabile:

2133 = 133 150.000

a. mijloc de transport primit cu titlu gratuit;


b. mijloc de transport gasit plus la inventar;
c. mijloc de transport donat de firma unei terte persoana;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: A

36. Completati formula contabila reprezentand amortizarea primelor privind rambursarea obligati-
unilor, in suma de 20.000 lei.

a = 169 20.000

a. a = 6868;
b. a = 658;
c. a = 681;
d. a = 161
ANS: A

37. Precizati semnificatia urmatoarei inregistrari contabile:

161 = 765 20.000

a. diferente favorabile de curs valutar obtinute din vanzarea obligatiunilor;


b. diferente favorabile de curs valutar realizate de firma, in urma rambursarii impru-
mutului obligatar in devize;
c. venituri financiare realizate ca urmare a revanzarii obligatiunilor la un pret de cesi-
une superior celui de achizitie;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: B
38. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

131 = 7584 40.000

a. rambursarea subventiei guvernamentale pentru investitii neconsumata ;


b. majorarea veniturilor firmei cu contravaloarea subventiei pentru investitii necon-
sumata ;
c. virarea la venituri pe masura consumarii subventiei guvernamentale pentru invest-
itii;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: C

39. Care este formula contabila privind inregistrarea dobanzilor datorate de firma, aferente impru-
muturilor si datoriilor asimilate, in suma de 50.000 lei?

a. 666=5186 50.000
b. 666=1687 50.000
c. 627=5187 50.000
d. 168=167 50.000
ANS: B

40. Vanzarea unei imobilizari corporale de catre intreprindere reprezinta:

a. o operatie extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata prin deciziile


de gestiune;
b. de natura exceptionala;
c. de natura financiara;
d. de natura ordinara efectuata cu titlu auxiliar.
ANS: D

41. Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sfarsitul anului N: 161-1.000 lei
rambursabil pe data de 01.07. an N+1; 169 - 400 lei; 1621 - 450 lei, din care 50 lei rambursab-
il pe data de 1.08. an N+1; 419 - 200 lei; 401 - 600 lei; 409 - 300 lei; 456 (sold debitor) - 60
lei. Care este suma care se va inscrie in bilant la postul „Datorii ce trebuie platite intr-o peri-
oada mai mica de 1 an”.

a. 1.850 lei
b. 1.450 lei
c. 2.250 lei
d. 2.050 lei
ANS: A

42. Societatea a achizitionat si a pus in functiune la 20.XII.N o instalatie in valoare de 60.000 lei,
amortizabila in 4 ani, finantata 50% din resurse proprii si 50% din subventii de la buget. In
conditia aplicarii metodei de amortizare liniara, care vor fi sumele si operatiile contabile in
anul N+3?
a. 6811 = 2813 15.000
131 = 6811 15.000

b. 6811 = 2813 15.000


131 = 7584 7.500

c. 6811 = 2813 7.500


131 = 7584 7.500

d. 6811 = 2813 15.000


131 = 445 15.000
ANS: B

43. Completati formula contabila privind dreptul entitatii economice de a incasa dobanzile in peri-
oade viitoare:

a = 766 15.000

a. a = 666;
b. a = 5186;
c. a = 5187;
d. a = 5121
ANS: C

44. Se acorda de unitate unui administrator un avans de trezorerie in suma de 2.000 lei. Ulterior se
deconteaza din acestia 400 lei pentru transportul colectiv de personal si 500 lei pentru actiuni
de protocol. Suma necheltuita se depune la casierie. Completati formula contabila privind de-
contarea avansului de trezorerie:

% = b 2.000
624 = 400
623 = 500
a = 1.100

a. a = 5121; b = 542;
b. a = 581; b = 5311
c. a = 5311; b = 542;
d. a = 542 ; b = 5311.
ANS: C

45. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

5121 = 2676 5.000


a. incasarea contravalorii imobilizarilor financiare cedate;
b. scaderea din evidenta a imobilizarilor financiare cedate;
c. achitarea de garantii si cautiuni catre terti, din contul bancar;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: D

46. Preluarea de catre firma a unor bunuri concesionate, se inregistreaza in contabilitate astfel:

a. 205 = 167 100.000


b. 205 = 456 100.000
c. 167 = 205 100.000
d. 205 = 721 100.000
ANS: A

47. Se transforma 1.000 obligatiuni in 500 actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei
obligatiuni este de 10 lei/obligatiune, iar valoarea nominala a unei actiuni este de 15 lei/acti-
une. Care este inregistrarea contabila aferenta operatiei de mai sus:

a. 10.000 161 = 1011 7.500


1044 2.500
b. 10.000 161 = 1012 7.500
1044 2.500
c. 10.000 161 = 1012 7.500
169 2.500
d. 10.000 161 = 1012 7.500
1041 2.500
ANS: B

48. Care este formula contabila pentru inregistrarea incorporarii accesoriilor cumparate si recep-
tionate in valoarea instalatiilor tehnice:

a. 213 = 301 1.000


b. 213 = 302 1.000
c. 213 = 303 1.000
d. 213 = 308 1.000
ANS: B

49. S.C. “ALFA” S.A. care practica comertul cu amanuntul, achizitioneaza marfuri de la un furn-
izor, conform facturii, in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 7.500 lei. Societatea practica
un adaos comercial de 22%. Care este valoarea TVA neexigibila:

a. 1.198 lei;
b. 1.408 lei;
c. 1.461 lei;
d. 1.472 lei.
ANS: C
50. Cum se inregistreaza dobanzile anuale aferente creantelor legate da participatii?

a. 267 = 766
b. 267 = 763
c. 267 = 768
d. 261 = 768
ANS: B

51. Ce semnifica urmatoarea inregistrare contabila:

261 = 456

a. achizitionarea de titluri de participare;


b. retragerea de capital social;
c. aport la capitalul social sub forma de titluri de participare;
d. restituirea aportului la capitalul social sub forma de titluri de participare.
ANS: C

52. In cursul lunii sunt receptionate semifabricate la pret prestabilit de 88.500 lei. Inregistrarea
contabila va fi urmatoarea:

a. 348 = 711 88.500


b. 341 = 711 88.500
c. 711 = 341 88.500
d. 341 = 371 88.500
ANS: B

53. Societatea comerciala X S.A. lanseaza la 01.07.2007 un imprumut obligatar prin emisiunea a
5.000 obligatiuni, avand o valoare nominala de 1 leu/obligatiune; pretul de emisiune este de
0,95 lei/obligatiune, iar pretul de rambursare de 1,15 lei/obligatiune. Primele de rambursare se
vor amortiza liniar pe durata imprumutului. Durata imprumutului este de 5 ani, dobanda anu-
ala este de 30%, plata dobanzii se face la sfarsitul fiecarui serviciu si prima transa de ram-
bursare are loc la sfarsitul celui de-al treilea serviciu. Precizati care sunt inregistrarile cont-
abile efectuate la 31.12.2007:

a. 750 666 = 1681 750


100 6868 = 169 100
b. 750 666 = 1681 750
750 1681 = 5121 750
c. 1.000 666 = 1681 1.000
100 6868 = 169 100
d. 1.000 666 = 1681 1.000
200 6868 = 169 200
ANS: A
54. Dispuneti de urmatoarele date: societatea comerciala X S.A. a obtinut la 30.09.2003 un credit
pe termen lung de 100.000 lei la o rata a dobanzii de 20%, rambursabil in 5 ani, in transe
anuale egale. Care este formula contabila corecta de inregistrare a dobanzii aferente creditului,
la finele anului 2003?

a. 5.000 666 = 5198 5.000


b. 5.000 666 = 1681 5.000
c. 20.000 666 = 1682 20.000
d. 5.000 666 = 1682 5.000
ANS: D

55. O societate comerciala primeste marfuri cu titlu gratuit, de la un tert, evaluate la 30.000 lei. Sa
se completeze formula contabila:

371 = a 30.000

a. a= 771;
b. a= 607;
c. a= 357;
d. a= 7582.
ANS: D

56. S.C. “ALFA” S.A. a sacrificat pentru productie proprie, animalele cumparate de la un furn-
izor, la un cost de achizitie 50.000 lei. Costul de productie al produselor obtinute in urma sac-
rificarii este de 60.000 lei. Inregistrarea contabila privind obtinerea de produse in urma sacrifi-
carii va fi urmatoarea:

a. 711 = 361 50.000


b. 345 = 711 60.000
c. 606 = 361 50.000
d. % = 711 60.000
345 50.000
348 10.000
ANS: B

57. O societate comerciala care are ca obiect fabricarea de autocamioane dispune ca, din stocul de
produse finite de autocamioane, sa fie retinut un autocamion pentru nevoile proprii ale intre-
prinderii. Costul de productie al unui autocamion se ridica la 350.000 lei. Care sunt inregis-
trarile contabile care se impun in aceasta situatie:

a. 2133 = 722 350.000


b. 2133 = 345 350.000
c. 2133 = 711 350.000
d. 711 = 345 350.000
2133 = 722 350.000
ANS: D
58. Se obtin din productie proprie la un pret prestabilit (standard), produse finite in valoare de
250.000 lei. La finele lunii, costul de productie efectiv este de 230.000 lei. Inregistrarea obtin-
erii de produse finite in cursul lunii se realizeaza astfel:

a. 345 = 711 230.000


b. 348 = 711 -20.000
c. 345 = 711 250.000
d. % = 711 250.000
345 230.000
348 20.000
ANS: C

59. Societatea comerciala constituie ajustari pentru deprecierea materiilor prime in valoare de
5.000 lei. Sa se completeze formula contabila:

6 = a 5.000
8
1
4

a. a = 301;
b. a = 391;
c. a = 308;
d. a = 7814.
ANS: B

60. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

601 = 301 2.000

a. consum de materii prime;


b. lipsuri de materii prime, constatate la inventariere;
c. contabilizarea aprovizionarii cu materii prime, prin metoda inventarului intermit-
ent;
d. toate cele de mai sus.
ANS: D

61. O societate comerciala demareaza la 01.01.N lucrarile pentru constructia unei cladiri in regie
proprie. Cladirea va fi data in functiune la data de 01.10.N+1 iar cheltuielile efectuate pe par-
cursul celor doua exercitii sunt:
 In exercitiul N: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor fo-
losite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuper-
abile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei;
 In exercitiul N+1: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor
folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei, taxe nerecuper-
abile 10.000 lei. Inregistrarea receptiei cladirii la data de 01.10.N+1 se face
prin formula contabila:
a. 212 = % 405.000
231 155.000
722 150.000

b. 212 = % 397.000
231 255.000
722 142.000

c. 212 = % 395.000
231 255.000
721 140.000

d. 212 = % 395.000
231 255.000
722 140.000
ANS: A

62. S.C. “ALFA” S.A. cumpara marfuri, conform facturii, la un cost de achizitie de 3.500 lei, TVA
19%. La receptie se stabileste un adaos comercial de 18%. Pretul de vanzare cu amanuntul
(inclusiv TVA) va fi:

a. 4.915,7 lei ;
b. 4.795,7 lei ;
c. 4.130 lei ;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: A

63. Pretul cu amanuntul al marfurilor vandute este de 17.500 lei. Care este costul de achizitie,
cunoscand: cota TVA este 19% si procentul de adaos comercial practicat este 20%?

a. 14.705 lei;
b. 14.583 lei;
c. 12.258 lei;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: C

64. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje, evaluate la 10.000 lei. Inregistrarea
contabila va fi urmatoarea:

a. 6026 = 3026 10.000


b. 3026 = 6026 10.000
c. 671 = 3026 10.000
d. 6814 = 3026 10.000

ANS: C

65. O societate comerciala primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare de 50.000 lei.
Cum se va inregistra intrarea in patrimoniu a acestui mijloc de transport?
a. 2133 = 133 50.000

b. 2133 = 7583 50.000

c. 2133 = 722 50.000

d. % = 404 59.500
2133 50.000
4426 9.500
ANS: A

66. Care este formula contabila pentru inregistrarea amortizarii concesiunilor in rate lunare, pe
mai multe perioade:

a. 6811 = 2805 5.000


b. 2805 = 205 5.000
c. 167 = 2805 5.000
d. 6811 = 2813 5.000
ANS: A

67. Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuri
trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Com-
pletati formula contabila:

3028 = a 5.000

a. a = 346;
b. a = 703;
c. a = 354;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: A

68. Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuri
trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Com-
pletati formula contabila:

3028 = a 5.000

a. a = 346;
b. a = 703;
c. a = 354;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: A
69. Se achizitioneaza piese de schimb la un cost de achizitie efectiv de 7.000 lei plus TVA 19%,
conform facturii. Pretul de inregistrare (prestabilit) este de 7.500 lei. Completati formula con-
tabila:

% = 401 b
3024 c
a d
4426 1.330

a. a = 308; b = 8.925; c = 7.000; d = 500;


b. a = 308; b = 8.830; c = 7.000; d = -500;
c. a = 308; b = 8.830; c = 7.500; d = -500;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: C

70. Se constata la inventariere un plus de produse finite la pret de inregistrare de 4.000 lei. Com-
pletati formula contabila:

345 = a 4.000

a. a = 701;
b. a = 348;
c. a = 607;
d. a = 711.
ANS: D

71. Societatea achizitioneaza echipament de lucru, la un cost de achizitie de 300 lei (inclusiv TVA
19%). Completati formula contabila:

% = a 300
b c
4426 d

a. a = 404; b = 2131; c = 252; d = 48;


b. a = 401; b = 303; c = 243; d = 57;
c. a = 401; b = 303; c = 252; d = 48;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: C

72. Societatea comercializeaza marfuri in sistem “en gros”, evidenta contabila a marfurilor fiind
tinuta cantitativ-valoric la cost de achizitie. Se vand marfuri, pret de vanzare 12.500 lei, cost
de achizitie 10.000 lei. Descarcarea gestiunii se inregistreaza in contabilitate, astfel:
a. 607 = 371 10.000

b. 371 = 607 10.000


c. 707 = 371 10.000
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

73. Entitatea economica achizitioneaza materii prime de la furnizori, pret de facturare 4.000 lei,
cheltuieli de transport-aprovizionare 300 lei, TVA 19%. Sa se completeze formula contabila
privind inregistrarea achizitiei de materii prime in conditiile utilizarii inventarului intermitent.

% = 401 b
a c
4426 d

a. a = 301 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;


b. a = 301 ; b = 4.760; c = 4.000; d = 760;
c. a = 601 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: C

74. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru:

603 = 303 15.00


0

a. inregistrarea iesirilor din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de


inventar, urmare casarii acestora;
b. inregistrarea scaderii din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de
inventar, urmare a vanzarii lor catre terti;
c. darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar;
d. (A, B si C).
ANS: C

75. La finele lunii, societatea evalueaza la cost de productie, sporul in greutate vie a animalelor, in
valoare de 4.000 lei. Completati formula contabila:

a = b 4.000

a. a = 711; b = 361;
b. a = 361; b = 711;
c. a = 361; b = 606;
d. a = 368; b = 711.
ANS: B
76. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor se determina astfel:

a. PAM = cost de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibila;


b. PAM = pret evaluare + comision + TVA neexigibila;
c. PAM = pret cu ridicata + adaos comercial;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: A

77. Contabilizarea stocurilor conform metodei inventarului permanent, presupune:

a. contabilizarea variatiei stocurilor la finele perioadei de gestiune;


b. necontabilizarea iesirilor de stocuri in cursul perioadei;
c. contabilizarea achizitiilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile;
d. determinarea stocului, cantitativ si valoric, in orice moment.
ANS: D

78. S.C. “ALFA” S.A. a achizitionat de la un furnizor materii prime in valoare totala (inclusiv
TVA) de 30.000 lei. Inregistrarea stingerii obligatiei de plata fata de furnizor, printr-un credit
bancar pe termen scurt, se realizeaza prin urmatoarea formula contabila:

a. 401 = 5121 25.210

b. 401 = 5191 30.000


c. 401 = 5411 25.210
d. 401 = 162 30.000
ANS: B

79. Societatea comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare de 25.000 lei
(inclusiv TVA 19%) si acestea sunt lasate in custodia furnizorului. Completati formula contab-
ila:

% = 401 25.000
a b
4426 c

a. a = 301; b = 21.008,4; c = 3.991,6;


b. a = 351; b = 21.008,4; c = 3.991,6;
c. a = 301; b = 20.250; c = 4.750;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: B

80. Care este formula contabila pentru evidentierea cheltuielilor cu primele de asigurare pe timpul
transportului, in valoare de 15.000 lei?

a. 628 = 401 15.000


b. 624 = 401 15.000
c. 613 = 401 15.000
d. 624 = 404 15.000
ANS: C

81. S.C. “ALFA” S.A. acorda la data de 01.07 un avans in valoare de 20.000 unui furnizor. La
data de 25.07 se achizitioneaza marfuri in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 20.000 lei de
la acelasi furnizor. Completati formula contabila pentru stingerea avansului fata de furnizor.

401 = a 20.000

a. a = 409;
b. a = 5121;
c. a = 5311;
d. a = 542.
ANS: A

82. Conform extrasului de cont se incaseaza de la o terta persoana un avans de 50.000 lei, careia,
ulterior i se vor factura lucrarile executate. Formula contabila va fi urmatoarea:

a. 5121 = 401 50.000


b. 5121 = 419 50.000
c. 5121 = 409 50.000
d. 5121 = 411 50.000
ANS: B

83. Se vand produse finite unui client, conform facturii, la pret de vanzare 12.000 lei, TVA 19%.
Clientul subscrie un bilet la ordin. Completati formula contabila de incasare la scadenta a bile-
tului la ordin si de stingere a creantei generata de acesta.

5121 = A b

a. a = 413; b = 14.280;
b. a = 403; b = 14.280;
c. a = 5113; b = 14.280;
d. a = 403; b = 14.280.
ANS: C

84. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

403 = 5121 5.000

a. incasarea la scadenta a biletului la ordin si stingerea creantei generata de acesta;


b. stingerea obligatiei de plata reprezentata de biletul la ordin subscris, prin plata
acestuia la scadenta;
c. reflectarea creantei pe seama bancii pentru biletul la ordin emis acestuia spre incas-
are;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: B

85. Conform statului de plata retinerile din salariu pentru un salariat sunt: avans chenzinal - 100
lei; contributia la asigurarile sociale – 15 lei; contributia la fondul de somaj – 3 lei; contributia
la asigurarile sociale de sanatate – 21 lei; impozitul pe venitul din salarii – 32 lei; rate in fa-
voarea tertilor – 50 lei. Completati formula contabila pentru inregistrarea retinerilor din
salariu:

421 = % 221
a 100
b 15
c 3
d 21
e 32
f 50

a. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 4314; e = 444; f = 427;


b. a = 426; b = 431; c = 437; d = 441; e = 444; f = 427;
c. a = 125; b = 4311; c = 4371; d = 4313; e = 441; f = 4282;
d. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 447; e = 444; f = 4282.
ANS: A

86. La sfarsitul lunii se cunosc urmatoarele date: TVA deductibila = 8.300 lei; TVA colectata =
10.200 lei; TVA de recuperat = 5.850 lei. Precizati daca rezulta TVA de plata sau TVA de recu-
perat si in ce suma:

a. TVA de plata = 1.900 lei;


b. TVA de plata = 3.950 lei;
c. TVA de recuperat = 3.950 lei;
d. TVA de recuperat = 5.850 lei.
ANS: C

87. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

4118 = 4111 15.00


0

a. inregistrarea valorii bunurilor livrate catre clientii care se dovedesc rau platnici;
b. sume incasate de la clienti incerti sau in litigiu;
c. sume trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti;
d. reflectarea creantei privind clientii incerti si diminuarea corespunzatoare a creantei
privind clientii siguri.
ANS: D

88. Care este semnificatia formulei contabile:


301 = 7582 15.000

a. bunuri primite cu titlul gratuit;


b. despagubiri si penalitati datorate de terti;
c. bunuri rezultate din dezmembrarea unor imobilizari;
d. materiale consumabile obtinute din productie proprie.
ANS: A

89. La finele exercitiului financiar, situatia veniturilor si cheltuielilor realizate de S.C. „ALFA”
S.A. este urmatoarea: venituri totale = 500.000 lei, din care dividendele incasate de la o alta
societate comerciala = 60.000 lei; cheltuielile totale = 390.000 lei, din care amenzi si penalit-
ati platite = 20.000 lei, cheltuieli in
avans = 30.000 lei. Determinati cuantumul impozitului pe profit (cota 16%) datorat de firma
bugetului statului:

a. 16.000 lei;
b. 25.000 lei;
c. 37.500 lei;
d. 11.200 lei.
ANS: D

90. Cheltuielile cu taxele vamale datorate de firma, aferente unui import de materii prime in suma
de 300 lei, se inregistreaza in contabilitate prin formula contabila:

a. 448 = 758 300

b. 635 = 446 300


c. 301 = 446 300
d. 446 = 5121 300
ANS: C

91. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

161 = 505 50.000

a. reflectarea incasarii generata de vanzarea obligatiunilor;


b. inregistrarea obligatiunilor emise si rascumparate;
c. stingerea obligatiei de plata prin plata contravalorii obligatiunilor cumparate;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: B

92. Se primeste de un client o fila cec in valoare de 20.000 lei, reprezentand contravaloarea mar-
furilor livrate. Fila de cec este remisa la banca spre incasare. Formula contabila de incasare a
filei de cec este:
a. 5121 = 5125 20.000

b. 5121 = 5113 20.000


c. 5121 = 5112 20.000
d. 413 = 5112 20.000
ANS: C

93. Se incaseaza in numerar contravaloarea chiriei pentru un imobil, in valoare de 2.000 lei. Com-
pletati formula contabila:

a = b 2.000

a. a = 5121 ; b = 704;
b. a = 5311 ; b = 708;
c. a = 5311 ; b = 706;
d. nici un raspuns nu este corect.
ANS: C

94. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

424 = 444 20.000

a. impozit suplimentar datorat de firma pentru depasirea fondului de salarii admisibil;


b. impozit pe venitul din prime acordate salariatilor;
c. impozit pe salarii datorat de catre colaboratori;
d. impozit pe salarii virat la bugetul statului.
ANS: B

95. .Constatandu-se deprecierea continua a cursului unor actiuni proprii pe termen scurt, entitatea
economica hotaraste sa vanda cu numerar actiuni de 50.000 lei cu 10% sub costul lor de
achizitie. Completati formula contabila privind vanzarea actiunilor:

% = b c
5311 d
a e

a. a = 664; b = 109; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;


b. a = 665; b = 109; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000;
c. a = 664; b = 501; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;
d. a = 664; b = 508; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000.
ANS: A

96. Alegeti formula contabila corecta privind inregistrarea in contabilitate a facturii privind ener-
gia electrica pentru consumul firmei, in suma de 10.000 lei, TVA 19%:
a. % = 401 11.900
628 10.000
4426 1.900

b. % = 401 11.900
605 10.000
4426 1.900

c. % = 5121 11.900
628 10.000
4426 1.900

d. % = 401 11.900
5121 10.000
4426 1.900
ANS: B

97. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a:

658 = 471 1.000


.

a. altor cheltuieli de exploatare datorate tertilor;


b. repartizarii sumelor achitate anticipat, in perioadele urmatoare pe cheltuieli, con-
form scadentarelor;
c. altor cheltuieli de exploatare efectuate de firma in avans;
d. altor cheltuieli de exploatare rezultate din lichidarea imprumuturilor si varsaminte-
lor asimilate
ANS: B

98. Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea actiunilor detinute
la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare a
acestora in suma de 2.000 lei:

a. 591 = 786 1.000


b. 591 = 786 2.000
c. 686 = 591 1.000
d. 686 = 591 2.000

ANS: B

99. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vanzare 10.000
Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8
lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul de
schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb
leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.
a. 4111 = 765 2.000
b. 665 = 4111 2.000
c. 491 = 765 2.000
d. 4111 = 491 3.000
ANS: A

100. Care din pozitiile de venituri enumerate in continuare se include in totalitate in cifra de afaceri
a intreprinderii:

a. venituri din vanzarea produselor finite, venituri din subventii de exploatare afer-
ente cifrei de afaceri, venituri din lucrari si servicii prestate;
b. venituri din vanzarea marfurilor, venituri din vanzarea produselor finite, variatia
stocurilor;
c. venituri din vanzarea marfurilor, variatia stocurilor, venituri din vanzarea semifab-
ricatelor;
d. variatia stocurilor, venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii, venituri din
productia de imobilizari.
ANS: A

101. Care din formulele de calcul ale capitalurilor proprii este corecta:

a. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat;


b. Capital social + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii
pentru investitii;
c. Activ bilantier – Datorii;
d. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat +
Subventii pentru investitii.
ANS: C

102. In cursul anului N, societatea inregistreaza urmatoarele operatiuni de vanzare: marfuri pret
vanzare 10.000 lei, cost achizitie 3.000 lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta mar-
furilor 1.000 si actiuni detinute la entitatile afiliate, pret vanzare 8.000 lei, cost achizitie 6.000
lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta actiunilor 2.000 lei. Incidenta acestor oper-
atii asupra contului de profit si pierdere, genereaza:

a. rezultat din exploatare +8.000 lei, rezultat financiar +4.000 lei;


b. rezultat din exploatare +7.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;
c. rezultat din exploatare +10.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;
d. rezultat din exploatare +6.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei.
ANS: A

103. O societate comerciala rascumpara obligatiuni emise in suma de 25.000 lei, din care achita in
numerar 5.000 lei, prin virament bancar 10.000 lei, iar pentru diferenta de 10.000 lei se anga-
jeaza sa faca plata prin virament in termen de 45 zile. Completati formula contabila:
A = % 25.000
5311 5.000
5121 10.000
b 10.000

a. a = 505; b = 509;
b. a = 161; b = 509;
c. a = 506; b = 508;
d. a = 109; b = 509.
ANS: A

104. Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea actiunilor detinute
la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare a
acestora in suma de 2.000 lei:

a. 591 = 786 1.000


b. 591 = 786 2.000
c. 686 = 591 1.000
d. 686 = 591 2.000
ANS: B

105. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vanzare 10.000
Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8
lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul de
schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb
leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.

a. 4111 = 765 2.000


b. 665 = 4111 2.000
c. 491 = 765 2.000
d. 4111 = 491 3.000
ANS: A

106. Care este semnificatia formulei contabile:

6581 = 4481 2.000

a. despagubiri, amenzi si penalitati datorate bugetului statului;


b. despagubiri, amenzi si penalitati achitate bugetului statului;
c. pierderi din debite prescrise si insolvabile;
d. datorii si subventii acordate tertilor.
ANS: A

107.
Care este formula contabila ce reflecta inregistrarea amortizarii primelor privind ram-
bursarea obligatiunilor in suma de 1.500 lei:

a. 169 = 461 1.500


b. 5121 = 169 1.500
c. 6868 = 169 1.500
d. 169 = 6868 1.500
ANS: C

108.
Firma inregistreaza o creanta fata de un client in suma de 25.000 lei (TVA 19% inclus). Cli-
entul este declarat in stare de faliment, probabilitatea de neincasare a creantei fiind de 60%.
Care sunt operatiile contabile si sumele corecte aferente lor:

a. 654 = 4111 21.008


4427 = 4111 3.992

b. 4118 = 4111 25.000


4427 = 4428 3.992

c. 4118 = 4111 21.008


4427 = 4428 3.992
6812 = 1511 17.016

d. 4118 = 4111 25.000


6814 = 491 12.605
ANS: D

109.
Se livreaza produse finite unui client, fara intocmirea facturii. Pretul de vanzare negociat
este de 10.000 lei, TVA 19%. Costul efectiv al produselor finite livrate este de 8.500 lei.
Care sunt inregistrarile corecte:

a. 4111 = % 11.900
701 10.000
4427 1.900

b. 418 = %
701 10.000
4427 1.900
711 = 345 10.000

c. 418 = % 11.900
701 10.000
4427 1.900
711 = 345 8.500

d. 418 = % 11.900
701 10.000
4428 1.900
711 = 345 8.500

ANS: D

110. Informatiile privind pozitia financiara a societatii sunt oferite de:

a. bilant;
b. contul de profit si pierdere;
c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;
d. situatia fluxurilor de trezorerie.
ANS: A

111. Informatiile privind performanta financiara a societatii sunt oferite de:

a. bilant;
b. contul de profit si pierdere;
c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;
d. situatia fluxurilor de trezorerie.
ANS: B

112. Din categoria reducerilor financiare fac parte:

a. rabatul;
b. scontul;
c. remiza;
d. risturnul.
ANS: B

113. Potrivit IAS 1,, prezentarea situatiilot financiare ” un set complet de situatii financiare
cuprinde:

a. bilantul, contul de profit si pierdere; situatia modificarii capitalurilor propii;


b. bilantul, contul de profit si pierdere, notele explicative;
c. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:
d. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor propii, situa-
tia fluxurilor de numerar, politici si note contabile.
ANS: D

114. Clientii sunt dubiosi cand.

a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp


b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile
c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor
d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care
determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comerciali
de a-si onora obligatiile asumate.
ANS: B

115. Cheltuielile cu ajustarile privind pierderile de valoare sunt formate din:

a. Provizioane, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor


b. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto-
curile si productia in curs de executie
c. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto-
curile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea creantelor si
pierderea de valoare a costurilor de trezorerie, amortizarea primelor de rambursare
a obligatiunilor
d. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto-
curile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea creantelor si
pierderea de valoare a costurilor de trezorerie
e. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto-
curile si productia in curs de executie, amortizarea primelor de rambursare a ob-
ligatiunilor
ANS: C

116. In categoria cheltuielilor financiare intra:

a. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a


altor datorii privind exercitiul in curs
b. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a
altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament
c. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a
altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament,
diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in devize
d. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a
altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament,
diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in devize, scon-
turile acordate clientilor
e. Pierderi din creante legatede participatii, pierderi din vanzarea titlurilor de
plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar, din operatiile curente si dispon-
ibilitatile in devize, dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor dat-
orii privind exercitiul in curs, sconturile acordate clientilor, alte cheltuieli finan-
ciare
ANS: E

117. Daca se are in vedere rolul rolul cheltuielilor in analiza activitatii pe genuri de activitati, chel-
tuielile dupa natura lor se pof grupa pe functiile intreprinderii. Aceata grupare contine:

a. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie


b. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, chelruieli de distributie
c. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli de distributie(des-
facere), cheltuieli administrative, cheltuieli financiare
d. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli administrative, chel-
tuieli financiare
ANS: C

118. Imprumuturile obligatar cuprinde urmatoarele elemente:

a. Durata, valoarea nominala


b. Durata, dobanda
c. Durata, valoarea nominala, dobanda
d. Durata, amortizarea primelor, dobanda
ANS: C

119. SC ALFA SRL a achizitionat marfuri din import pentru care se considera
urmatoarele date: pretul de cumparare facturat de furnizor 4000 lei, taxe vamale achitate in
vama 800 lei, TVA achitata in vama 912 lei, cheltuieli de transport intern 150 lei, cheltuieli de
manipulare 50 lei, reducere comerciala acordata de furnizor 100 lei, diferenta nefavorabila de
curs valutar calculata la plata furnizorului extern efectuata inainte de vanzarea marfurilor 218
lei. Costul de achizitie este:

a. 5.000
b. 4.900
c. 4.850
d. 5.912
ANS: B

120. In contul de profit si pierdere figureaza urmatoarele informatii:vanzaride marfuri 20.000 lei ;
costul de cumpararea a marfurilor vandute 5.000 lei; productia imobilizata 28.000 lei;cheltu-
ieli cu materii prime 5.000 lei; subventii de exploatare 6.000 lei; subventii pentru investitii
virate la venituri 8.000 lei; cheltuieli cu personalul 8.500 lei; amortizari si provizioane de ex-
ploatare 12.000 lei; amenzi datorate 870 lei; si platite 600 lei; cota de impozit pe profit este
de 16%. Impozitul pe profit datorat este:

a. 6436,8
b. 6.480
c. 6585,6
d. 6.280
e. 6.196,8
ANS: B

121. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei, clienti incerti
.3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci sold creditor) 4.200 lei, furnizori
6.300 lei, furnizori debitori 3.500 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor)
1.000 lei, efecte de plata 800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat
600.000 lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti diversi 2.600 lei,
provizioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este marimea creantelor :

a. 19.000;
b. 14.800 lei;
c. 15.500 lei;
d. 19.600 lei;
ANS: C

122. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei, clienti incerti .3.000
lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300
lei, furnizori debitori 3.500 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei,
efecte de plata 800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat 600.000
lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti diversi 2.600 lei, proviz-
ioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este marimea datoriilor:

a. 18.500 lei;
b. 14.680lei;
c. 18.880lei;
d. 19.100 lei;
e. 22.380lei.
ANS: C

123. In structura activelor circulante nu se includ:

a. stocurile
b. creantele
c. investitiile financiare pe termen scurt
d. casa si conturi la banci
e. cheltuieli in avans
ANS: E

124. Ce semnifica inregistrarea contabila:

213 = 456

a. aportul la capitalul social a unui mijloc fix


b. restituirea catre asociati a unui mijloc fix
c. casarea unui mijloc fix
d. amortizarea unui mijloc fix
e. reevaluarea unui mijloc fix
ANS: A

125. Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 20.000 lei drept compensatie pentru
pierderile inregistrate ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente ex-
traordinare, aceasta va inregistra subventia de primit astfel:

a. 131 = 7584 20.000 lei


b. 445 = 771 20.000 lei
c. 131 = 771 20.000 lei
d. 5121 = 445 20.000 lei
e. 5121 = 131 20.000 lei
ANS: B

126. Anumite structuri ale situatiilor financiare sunt direct legate de evaluarea pozitiei
financiare. Care sunt acestea?

a. active, datorii, venituri


b. active , venituri si cheltuieli
c. active, datorii, capitaluri propii
d. capitaluri propii, active, venituri
e. datorii, venituri, capitaluri propii
ANS: C

127. Bilantul este docomuntul care realizeaza descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in ra-
porturile cu mediul extern. Ecuatia utilizata pentru a evidentia pozitia financiara este:

a. capital propiu = activ - datorii


b. activ = pasiv
c. trezoreria neta = incasari - plati
d. capital propiu - pasiv = activ
e. mijloace economice = surse de finantare
ANS: A

128. Clientii sunt incerti cand.

a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp


b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile
c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor
d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care
determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comerciali
de a-si onora obligatiile asumate
ANS: D

129. Pe data de 31 decembrie N existau in casieri de 300 USD, cu ovaloare contabila in lei de 600
lei. Cursul de schimb la sfarsitul anului este de 1,9 lei/USD. Formula contabila de inregistrare
a diferentelor de curs valutar la evaluarea disponibilului este:

a. 5314 = 5311 30 lei


b. 665 = 5311 30 lei
c. 5311 = 765 30 lei
d. 5311 = 5314 30 lei
ANS: B
130. O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de 150.000 lei,
rambursabil in 3 luni. Dobanda de 25 % pe an se achita la sfarsitul fiecarei luni . Ratele
scadente se ramburseaza in sume egale. Datorita unor probleme financiare rata scadenta din
luna aIII.-a si dobanda aferenta se achita la sfarsitul lunii a 4-a., cu o penalitate de 0,01% pe zi
de intarziere. Inregistrarile contabile
Aferente lunii a 3-a sunt:

a. 5191 = 5192 50.000 lei


b. 5191 = 5192 50.000 lei
5198 = 666 9.375 lei
c. 666 = 5198 9.375 lei
d. 5191 = 5192 50.000 lei
666 = 5198 9.375 lei
ANS: D

131. Clientii dunt litigiosi cand:

a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp


b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile
c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor
d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care
determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comerciali
de a-si onora obligatiile asumate
ANS: C

132. Dupa perioda la care se refera, veniturile se grupeaza in:

a. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat


b. Venituri curente, venituri realizate in avans, venituri de realizat
c. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat
d. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat, venituri extraordinare
e. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat, venituri financiare, venituri ex-
traordinare
ANS: B

133. . Formula de inregistrare a veniturilor din provizioane si ajustari pentru depreciere este:

a. % = 78
29
39
49
59

b. 68 = %
29
39
49
59
c. 68 = 78

d. 151 = 78
ANS: A

134. Formula de inregistrarea a veniturilor din productia stocata este:

a. % = 72
20
21
23

b. % = 711
33
34

c. % = 711
30
33
34

d. % = 711
20
21
23

e. % = 72
33
34
ANS: B

135. Veniturile unei societati sunt reprezentate de urmatoarele elemente:

a. Venituri din activitati curente, venituri extraordinare


b. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa
c. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa, venituri extraordinare
d. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa, venituri extraordinare, ven-
ituri nerealizate
e. Venituri curente, castiguri din orice surse, venituri nerealizate
ANS: E

136. Evidenta veniturilor se organizeaza pe feluri de venituri, dupa natura lor in:

a. Venituri din exploatare, venituri extraordinare, venituri din provizioane


b. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri din impozitul amanat
c. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extrardinare, venitul din im-
pozitul amanat
d. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare, venituri din
provizioane si depreciere, venitul din impozitul amanat
e. Venituri din exploatare, venituri financiare, castiguri
ANS: D

137. O societate comerciala efectueaza inventarul anual , in urma caruia constata un plus de invent-
ar la materii prime de 500 lei si ambalaje de 600 lei.
Formula de inregistrare a bunurilor de natura stocurilor de materii prime si materiale con-
statate in plus la inventarul permanent este:

a. % = 60 1.100
30 500
38 600
b. % = 75 1.100
30 500
38 600
c. % = 70 1.100
30 500
38 600
d. 30 = 60 500
ANS: A

138. In urma realizarii de catre o entitate a inventarului anual se constata se constata pentru ele-
mentele de activ, diferentele in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare pentru
deprecierile ireversibile de 6.000 pentru mijloace fixe lei si pentru deprecieri reversibile de
5.000 lei pentru stocuri. Acestea se inregistreaza in contabilitate astfel:

a. 68 = 28 11.000 lei

b. 68 = 28 6.000 lei
68 = 29 5.000 lei

c. 68 = 28 11.000 lei

d. 68 = 29 6.000 lei
68 = 28 5.000 lei
ANS: B

139. Un salariat are salariul de baza de 3.000 lei, spor de vechime de 10%. Salariatul are
O persoana in intretinere. Salariatul isi desfasoara activitatea in conditii normale de munca.
Salariul brut, total contributii, baza de calcul, impozitul pe profit si salariul net sunt:

a. a. 3.300, b=511, c =2.439, d= 390, e =2399


b. a=3.300; b= 465; c = 2.485, d= 398, e= 2437
c. a=3.000; b= 465; c=2.185; d= 350, e= 2.185.
d. a=3.300; b= 511; c= 2.850; d= 456¸ e =2.333
ANS: A
140. Conform reglementarilor contabile, caracteristicile calitative ale informatiei contabile sunt:

a. inteligibilitate, relevanta, comparabilitate, credibilitate;


b. inteligibilitate, relevanta, reprezentarea fidela, prudenta, credibilitatea;
c. inteligibilitatea, relevanta, neutralitate, credibilitate;
d. inteligibilitate, relevanta, prudenta, comparabilitate, credibilitate.
ANS: A

141. In contabilitatea de tara noastra, dintre principiile reglementate fac parte si urmatoarele prin-
cipii:

a. permanentei metodelor, prudentei, costului istoric, obiectivitatii;


b. continuitatii activitatii, obiectivitatii, pragului de semnificatie, intangibilitatii;
c. prudentei, continuitatii activitatii, intangibilitatii, necompensarii;
d. necompensarii, permanentei metodelor, pragului de semnificatie, obiectivitatii.
ANS: C

142. Principiul prudentei prevede neadmiterea:

a. subevaluarii activelor;
b. supraevaluarii pasivelor;
c. supraevalarii cheltuielilor;
d. supraevaluarii veniturilor.
ANS: D

143. Capitalurile proprii ale intreprinderii reprezinta:

a. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din totalul activelor
nete au fost deduse toate datoriile;
b. interesul rezidual al actionarilor in datoriile societatii dupa ce, din activele sale au
fost deduse toate datoriile;
c. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din activele sale au
fost deduse toate datoriile;
d. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din datoriile sale
nete au fost deduse toate activele.
ANS: C

144.
Conform principiului prelevantei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate in
situatiile financiare trebuie:

a. sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si a tranzactiilor


b. sa aibe valori semnificative
c. sa reflecte numai realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor
d. sa puna in evidenta toate operatiile economice ale intreprinderii
e. sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma
lor juridica
ANS: E

145.
Principiile contabile se refera la continutul si calitatea informatiei contabile furnizate si
publicate prin situatiile financiare anuale. In Romania aceste principii sunt :

a. a.continuitatii activitatii, prudentei, permanentei metodelor, independentei exerciti-


ului
b. continuitatii activitatii; permanentei metodelor; prudentei; evaluarea repetata a ele-
mentelor de activ si depasiv; noncompensarii; importantei relative a pragului de
semnificatie
c. continuitatea activitatii, permanenta metodelor, prudenta, independenta exerci-
tiului, evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv, intangibilitatea bilantu-
lui de deschidere, necompensarea, prelevantei economicului asupra juridicului,
importanta relativa sau pragul de semnificatie.
d. intangibilitatea bilantului de deschidere, permanentei metodelor, prudentei, con-
tinuitatii activitatii.
ANS: C

146. Un salariat al unei entitati nu-si ridica in termen chenzina a-II-a in suma de 800 lei. Inregis-
trarile contabile sunt:

a. 800 421 = 426 800

b. 800 421 = 427 800

c. 800 421 = 426 800


800 426 = 5311 800

d. 800 421 = 427 800


800 427 = 5311 800

e. 800 421 = 4281 800


800 4281 = 5311 800
ANS: C

147. Se constata ca in exercitiul financiar precedent s-au varsat in plus contributii ale entitatii de
asigurari de sanatate in suma de 500 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt:

a. 500 4382 = 7588 500


500 4313 = 4382 500
b. 500 4313 = 7588 500
c. 500 5311 = 7588 500
d. 500 5311 = 4382 500
500 4311 = 7588 500
ANS: A

148. Formula de calcul a rezultatului contabil cumulat este:


a. venituri impozabil – cheltuieli aferente
b. venituri impozabile - cheltuieli aferente
c. venituri cumulate – cheltuieli cumulat
d. Venituri cumulate – cheltuieli de ductibile
e. Venituri cumulate – cheltuieli de ductibile - venituri neimpozabile
ANS: C

149. Formula rezultatului contabil impozabil:

a. = rez.contabil cumulat + chelt. neded. fiscal – venituri impozab. - pierderi fiscale


din anii precedenti
b. = rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal
c. = rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal - venituri neimpozabile
d. = rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal - pierderile fiscale din
anii precedenti
e. = rez. contabil cumulat - venituri neimpozabile – pierdere fiscala din anii preced-
enti
ANS: A

150. La calculul profitului impozabil sunt considerate venituri neimpozabile:

a. dividendele de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare ale


titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiile
sau primelor de emisiuni la persoanele juridice la care se detin titluri de parti-
cipare;
b. dividendele de la o persoana juridica romana, veniturile din anularea cheltuielilor
pentru care nu s-au acordat deducere, veniturile din deducere sau anularea ajustar-
ilor pentru care nu s-au acordat deducere.
c. dividendele de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare ale
titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiile
sau primelor de emisiuni la persoanele juridice la care se detin titluri de parti-
cipare; veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-au acordat
deducere;veniturile din deducerea sau anularea ajustarilor pentru care nu s-au
acordat deducere.
d. dividendele de la o persoana juridica roman, veniturile din anularea cheltuielilor
pentru care nu s-au acordat deducere, veniturile din deducerea sau anularea ajustar-
ilor pentru care nu s-au acordat deducere
ANS: C

151. Potrivit codului fiscal cheltuielile cu deducere limitata sunt:

a. -cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre


totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impoz-
abile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.
-cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau
detasari in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii
publice, in cazul in care se realizeaza profit.
b. -cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre
totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impoz-
abile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.
-cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau
detasari in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii
publice, in cazul in care se realizeaza profit;
- cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu
salariile personalului.
c. -cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre
totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impoz-
abile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.
- cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu
salariile personalului
d. cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau
detasari in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii
publice, in cazul in care se realizeaza profit.
cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu
salariile personalului.
ANS: B

152. Impozitele directe sunt:

a. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii


b. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile microintreprinder-
ilor
c. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe dividende
d. Impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe
salarii, impozitul pe dividende, impozite si taxa locale, fonduri speciale.
e. impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozite si taxa
locale, fonduri speciale, impozitul pe dividende
ANS: D

153. Impozitele indirecte sunt:

a. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc


b. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc, taxa pentru jocuri de noroc,
accizele
c. Taxa pe caloarea adaugata, accizele, taxele valmale, taxa pentru jocuri de noroc,
taxe pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare
d. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc, taxa pentru jocuri de noroc,
accizele, taxele vamale
e. taxa pentru jocuri de noroc, accizele, taxele valmale, taxa pentru jocuri de noroc,
taxe pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare
ANS: C

154. Rezultatul contabill se obtine prin inchiderea contului ,121 ,,Profit si pierdere”, prin conturile:

a. Cheltuieli si venituri neimpozabile


b. Cheltuieli si Venituri
c. Cheltuieli si trezorerie
d. Cheltuieli si venituri incasate
e. Cheltuieli si venituri realizate
ANS: B

155. In urma inventarului anual, se constata un minus de inventar la produse finite:

a. 711 = 345
b. 701 = 345
c. 711 = 303
d. 611 = 345
e. 645 = 345
ANS: A

156. La inchiderea exercitiului financiar , diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilor
comerciale :

Denumirea creantelor si datoriilor Valoarea contabila Valoarea actuala Diferente de curs


valutar
Furnizori 3.500 3.400 -100
Clienti 2.400 2.100 -300

Inregistrarile contabile sunt:

a. 665 = 401 100


665 = 4111 300

b. 401 = 765 100


665 = 4111 300
121 = 665 100
765 = 121 300

c. 401 = 765 100


665 = 4111 300
121 = 665 400

d. 401 = 765 100


665 = 4111 300
765 = 121 400
ANS: B

157. La inchiderea exercitiului financiar , diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilor
financiare:

Denumirea creantelor si datoriilor Valoarea contabila Valoarea actuala Diferente de curs


valutar
Creditte bancare pe termen lung 5.000 5.500 500
Imprumuturi acordate pe termen 7.500 8.500 1.000
lung

a. 665 = 1621 500


2675 = 765 1.000

b. 665 = 1621 500


2675 = 765 1.000
121 = 665 1.500

c. 665 = 1621 500


2675 = 765 1.000
121 = 665 500
765 = 121 1.000

d. 1621 = 765 500


2675 = 765 1.000
765 = 121 1.500

e. 665 = 1621 500


665 = 2675 1.000
121 = 665 1.500
ANS: C

158. O entitate deschide un acreditiv in suma de 1000 lei, din care se fac plati catre furnizori in
valoare de 950. Acreditivul neutilizat se vireaza in contul de disponibil. Formulele contabile
pentru deschiderea si folosirea , si inchiderea acreditivului sunt:

a. 5411 = 5121 1.000


401 = 5411 950
b. 5411 = 5121 1.000
401 = 5411 950
5121 = 5411 50
c. 581 = 5121 1.000
5411 = 581 1.000
401 = 5411 950
d. 581 = 5121 1.000
5411 = 581 1.000
401 = 5411 950
581 = 5411 50
5121 = 581 50
e. 581 = 5121 1.000
5411 = 581 1.000
401 = 5411 950
581 = 5411 50
ANS: D
159. Un asociat subscrie si aduce ca aport social materii prime in suma de 200 lei si materiale con-
sumabile in suma de 300 lei. Inregistrarile contabile sunt:

a. 301 = 456 200


302 = 456 300
b. 456 = 1011 500
301 = 456 200
302 = 456 300
1011 = 1012 500
c. 456 = 1011 500
301 = 456 200
302 = 456 300
d. 301 = 456 200
302 = 456 300
1011 = 1012 500
ANS: B

160. O societate comerciala achizitioneaza marfuri pe baza datelor: pret de cumparare 6.000 lei in-
clusiv TVA 19%, rabat 2, remiza 3, scont de decontare 1%, ,TVA 19%. Costul de achizitie
al marfurilor este;
a. 5.704 lei
b. 5.703 lei;
c. 4.745 lei;
d. 5.647 lei;
e. 4.793 lei.
ANS: E

161. Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este:


1.08. sold initial 10 buc × 1leu/ buc;
5.08. intrari 20 buc. × 2 lei/buc;
10.08, intrari 30 buc × 3 lei/buc;
20.08. intrari 40 buc × 4 lei/buc ;
30.08. intrari 5 buc. × 6 lei/buc;
Iesiri: 18.08: 55 buc si pe 25.08, 4 buc. Care este valoarea iesirilor din 25.08. si valoarea
stocului final in conditiile utilizarii metodei FIFO:

a. 167 lei;
b. 175 lei;
c. 17 6 lei;
d. 157 lei.
ANS: A

162. Situatia in luna august este:


1.08. stoc initial 10 buc × 5 lei/buc
Intrari: 8.08. 20 buc. > 2lei, 16.08. 30 buc. × 3 lei; 19.08. 80.buc × 5 lei; 0.08. 15 buc. × 2 lei.
Iesiri : 17.08. 40 buc. Si 21.08. 70 buc.
Valoarea stocului final evaluat prin metoda CPM calculat dupa fiecare operatie de intrare este:
a. 133 lei
b. 210 lei;
c. 30 lei
d. 40 lei;
e. 168 lei.
ANS: B

163. Indicati inregistrarile contabile corecte privind cedarea catre un tert a unei constructii incom-
plet amortizata, in valoare de 500.000 lei, + TVA 19%. Valoarea de intrare a constructiei este
de 300.000 lei iar suma amortizarii la data cedarii este de 200.000 lei.

a. 411 = % 595.000
701 500.000
4427 95.000

6583 = 212 500.000

b. 461 = % 595.000
7583 500.000
4427 95.000
% = 212 300.000
2811 200.000
6583 100.000

c. 411 = % 595.000
7583 500.000
4427 95.000
% = 212 300.000
2811 200.000
671 100.000

d. 461 = % 595.000
701 500.000
4427 95.000
% = 212 300.000
2813 200.000
6583 100.000

ANS: B

164. Societatea comerciala “ALFA” S.A. a achizitionat si pus in functiune la 15 decembrie anul N
o instalatie de lucru in valoare de 200.000 lei, amortizabila in 4 ani, finantata 25% din resurse
proprii si 75% din subventie guvernamentala. In conditiile aplicarii metodei de amortizare de-
gresiva, care vor fi sumele si operatiile contabile inregistrate in conturi la finele anului N+1?
a. 6811 = 2813 112.500
131 = 7584 75.000

b. 6811 = 813 46.875


131 = 7584 37.500
c. 6811 = 2813 112.500
131 = 7584 56.250
d. 6811 = 2813 112.500
131 = 7584 84.375
ANS: D

165. O societate comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare totala de


5.950 lei (inclusiv TVA 19%), pe baza avizului de insotire a marfii. Inregistrarea contabila va
fi urmatoarea:

a. % = 401 5.950
301 5.000
4426 950
b. %=408 5.950
301 4.819
4428 1.131
c. % = 408 5.950
301 5.000
4428 950
d. % = 408 5.950
301 5.000
4426 950
ANS: C

166. In cursul exercitiului 2005, intreprinderea X este obligata la plata unor penalitati pentru
neindeplinirea obligatiilor contractuale aferente exercitiului anterior, in valoare de 100.000 lei.
Daca societatea ar fi inregistrat la timp penalitatile, cheltuielile sale ar fi fost mai mari cu
aceasta suma, respectiv impozitul pe profit ar fi fost mai mic cu 16.000 lei. Cum inregistrati
rectificarea erorii fundamentale:

a. 84.000 1174 = 401 100.000


16.000 4411

b. 16.000 4411 = 401 100.000


84.000 6581

c. 84.000 121 = 401 100.000


16.000 4411

d. 100.000 1174 = 401 100.000

ANS: A
167. Cum se inregistreaza cheltuielile de dezmembrare ale unui utilaj, lucrarile fiind executate de
un tert, cu factura de 10.000 lei plus TVA 19%:

a. % = 401 11.900
611 10.000
4426 1.900

b. % = 401 11.900
6583 10.000
4426 1.900

c. % = 462 11.900
611 10.000
4426 1.900

d. % = 462 11.900
6583 10.000
4426 1.900
ANS: B

168. Cum se inregistreaza in contabilitate achizitionarea de la un tert a unui proiect de cercetare


dezvoltare in valoare de 2.000 lei plus TVA 19%.

a. % = 401 2.380
203 2.000
4426 380

b. % = 404 2.380
203 2.000
4426 380

c. % = 462 2.380
203 2.000
4426 380

d. 203 = 404 2.380

ANS: B

169. A fost luata in evidenta o datorie de 13.000 USD fata de un furnizor extern, la cursul de 3
lei/USD. Datoria a fost platita ulterior la cursul de 3,5 lei/USD. Formula contabila privind re-
flectarea platii este:

a. % = 765 45.500
401 39.000
5124 6.500

b. % = 665 45.500
401 39.000
5124 6.500

c. % = 5124 45.500
401 39.000
665 6.500

d. nici un raspuns nu este corect.


ANS: C

170. O societate comerciala depune la banca pentru scontare un efect comercial cu o valoare nom-
inala de 1.000 lei. Taxa scontului perceputa de banca este de 15%, numarul de zile pana la
scadenta efectului este de 30 zile, iar comisionul de andosare este de 2,5 lei. Care este
valoarea scontului si incasata de banca si cum se inregistreaza in contabilitate?

.
a. % = 413 1000
5121 997,5
627 2,5

b. % = 413 1000
5121 985
666 12,5
627 2,5

c. 5121 = 413 1.000

d. % = 413 1.000
666 2,5
5121 997,5
ANS: B

171. O societate comerciala primeste factura pentru prima rata de leasing financiar (intern) in care
sunt inscrise : capital de rambursat 50.000 lei, dobanda 10.000 lei, TVA 19 %. Care sunt inre-
gistrarile operate cu ocazia primirii facturii de leasing?

a. % = 404 69.500
167 50.000
1685 10.000
4426 9.500
666 471 10.000

b. % = 404 60.000
167 50.000
1685 10.000
666 471 10.000

c. % = 404 59.500
167 50.000
4426 9.500
666 10.000
ANS: A

172. O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de 150.000 lei
, rambursabil in 3 luni. Dobabda de 25% pe an se achita la sfarsitul fiecarui luni. Ratele
scadente se ramburseaza in sume egale. Inregistrarile contabile din prima luna sunt:

a. 5121 = 5191 150.000 lei


5191 = 5121 50.000 lei

b. 5191 = 5121 50.000 lei


666 = 5198 9.375 lei

c. 5121 = 5191 150.000 lei


666 = 5198 9.375 lei
% = 5121 59.375 lei
5191 50.000 lei
5198 9.375 lei

d. 5121 = 5191 150.000 lei


666 = 5198 9.375 lei

e. 5121 = 5191 150.000 lei


5198 = 5121 9.375 lei
ANS: C

S-ar putea să vă placă și