P. 1
Negrau_MO_2012_nr_5-8

Negrau_MO_2012_nr_5-8

|Views: 5|Likes:
Published by rhadammantys

More info:

Published by: rhadammantys on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2014

pdf

text

original

O LTEN EI

REVISTA

M

I

TROPOLIA

ARHIEPISCOPIEI CRAIOVEI, ARHIEPISCOPIEI RÂMNICULUI, EPISCOPIEI SEVERINULUI ŞI STREHAIEI, EPISCOPIEI SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR ŞI A FACULTĂŢII DE TEOLOGIE - CRAIOVA

ANUL LXIV (761-764), NR. 5-8, MAI-AUGUST, 2012

EDITURA MITROPOLIA OLTENIEI CRAIOVA ISSN 1013-4239

COLEGIUL DE REDACŢIE PREŞEDINTE Î.P.S. Acad. Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei şi Decanul Facultăţii de Teologie a Universităţii din Craiova MEMBRI Î.P.S. GHERASIM, Arhiepiscopul Râmnicului P.S. NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei P.S. SEBASTIAN, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor P.S. Lect. Univ. Dr. EMILIAN LOVIŞTEANUL, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Acad. Pr. Prof. Univ. Dr. MIRCEA PĂCURARIU Acad. Prof. Univ. Dr. ION DOGARU Pr. Prof. Univ. Dr. JOHN BRECK (Franţa) Pr. Prof. Univ. Dr. PAUL NADIM TARAZI (USA) Prof. Univ. Dr. NICOLAE RODDY (USA) Prof. Univ. Dr. ARISTOTLE PAPANIKOLAOU (USA) Pr. Prof. Univ. Dr. VIOREL IONIŢĂ (Elveţia) Prof. Univ. Dr. PAVEL CHIRILĂ Pr. Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN PĂTULEANU Conf. Univ. Dr. MIHAI VALENTIN VLADIMIRESCU DIRECTOR Pr. Conf. Univ. Dr. PICU OCOLEANU REDACTOR ŞEF ADRIAN BOLDIŞOR COORDONATOR REVISTĂ Diac. Drd. IONIŢĂ APOSTOLACHE TEHNOREDACTARE/PREGĂTIRE PENTRU TIPAR VALENTIN CORNEANU
Revista Mitropolia Olteniei este recunoscută CNCS în categoria B

2

.........P.. Prof.... Univ.............. Univ.. Prof...... NICOLAE V. de la Biserica Primară la Uniunea Europeană... Dr...................... ION SORIN BORA Identitatea locului naufragiului corabiei care purta pe Sfântul Apostol Pavel spre Roma: Melita ..................... Dr... CIPRIAN IULIAN TOROCZKAI Viziunea unităţii soborniceşti....... RĂDOI LAURENŢIU O scurtă privire asupra bisericilor din Râmnicu Vâlcea.......... 125 Pr. Drd.. Univ..................... 111 Lect........................................... Dr......... STELIAN MANOLACHE Quelques considérations sur la contribution de Hans Jonas à l’herméneutique existentielle de la Gnose.......... Câteva consideraţii istorice.................. CRISTIAN PETCU Aspecte canonice privind unele consideraţii referitoare la sacerdoţiul femeii................... TIMOTEI AIOANEI Pulheria – Sfântă.... juridice şi ecleziologice...... 81 Asist......................... Univ......... Univ............... Dr.......................... 28 Pr.......Malta sau Kefalonia (Fapte 28....... 9 Pr....CUPRINS STUDII Î..... Acad. Dr......................... Fecioară şi Împărăteasă......................................................... 44 Arhim.... DURĂ Edictul de la Milan (313) şi impactul lui asupra relaţiilor dintre Stat şi Biserică.................................... IRINEU POPA Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei Essence et personnes dans la Sainte Trinite chez Saint Basile le Grand................................ 60 Pr...S....... 1)......... Dr............ 141 3 . Conf... Dr..

... Dr............................................. Univ. FLORIN ILIESCU Predică la Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie)......... LANSĂRI EDITORIALE ŞI RECENZII PREA SFINŢITUL MACARIE DRĂGOI........ MEDITAŢII Pr............................................... Drd.. VICTOR ŞAPCĂ Muzicieni psalţi în Oltenia şi contribuţia lor la românirea cântărilor bisericeşti................ Maria Truşcă)................ EPISCOPUL EPARHIEI ORTODOXE ROMÂNE A EUROPEI DE NORD 4 ............. MIHAI CIUREA Sensul suferinţei şi al rugăciunilor bisericii pentru cei bolnavi în Epistola Sfântului Iacob (v.............. 179 Pr........ 13-18)............ Diac. Dr............... COMENTARII....... 264 CĂRŢI ŞI REVISTE.... 191 ELISABETA NEGRĂU Programul iconografic al picturilor murale din bolniţa Episcopiei Râmnicului. Lect............... 209 Prof........... IONIŢĂ APOSTOLACHE)................................. Drd.............. ION RIZEA..................................Asist.......... 258 Aducerea raclei cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica în Mitropolia Olteniei: 28 aprilie – 5 mai 2012 (Pr............ Drd............. Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur (Traducere din limba greacă de Prof...... 222 TRADUCERI Paraclisul Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare..... DUMITRU RUSU Atitudinea Părinţilor Capadocieni şi a altor Sfinţi Părinţi faţă de exegeza Sfintei Scripturi folosită de Origen............ 250 PREDICI.........

Dr...... Lect... 508 p.. 297 5 ...... ediţie îngrijită de Adrian Muraru.. Presa Universitară Clujeană... Univ.. GRIGORIE DE NYSSA. Dr...... studiu introductiv de Mihail Neamţu. 2010. (Pr..Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (1867-1916).. 465 p. SERGIU POPESCU)..... Iaşi.. traducere şi note de Ovidiu Sferlea. 2011.. 292 SF. Convergenţe şi divergenţe Ed. FLORIN TOADER TOMOIOAGĂ). Univ.... Asist.... Împotriva lui Eunomie I Ediţie bilingvă. (Diac. Editura Polirom.

..125 Fr.................................................. IRINEU POPA Archibishop of Craiova and Metropolitan of Oltenia Essence et Personnes dans la Sainte Trinite chez Saint Basile le Grand…………………………………………….................Malta au Céphalonie (Actes 28.... PhD Prof...Holy........................................ 1)........CONTENTS STUDIES His Eminence Acad.... Some Historical..................................... PhD RĂDOI LAURENŢIU A Brief Look at Churches in Râmnicu Vâlcea. Juridical and Ecclesiological Considerations………………………………… 28 Fr............... DURĂ The Edict of Milan (313) and its Impact on the Relations between the State and the Church.... Melita ......................... PhD Senior Lecturer STELIAN MANOLACHE Quelques considérations sur la contribution de Hans Jonas à l’herméneutique existentielle de la Gnose................. 44 Arhim... 60 Fr... TIMOTEI AIOANEI Pulheria ..... 111 PhD Lecturer CRISTIAN PETCU Canonical Aspects Concerning Some Consideration About the Service of Women in the Churc........................ 9 Fr. PhD ION SORIN BORA L’identité de la place du naufrage du navire qui menait le Saint Apôtre Paul vers Rome.... from the Ancient Church to European Union........... 141 6 ...................……………...... Virgin and Empress.......... PhD Prof....... NICOLAE V... 81 PhD Assistent CIPRIAN IULIAN TOROCZKAI The Vision of Catholic Unity..............

.................. 191 ELISABETA NEGRĂU The Iconographic Programme of the Mural Paintings from the Infirmary of Râmnic Diochese... 258 The Bringig of the Saints Reliques of Saint Calinic from Cernica in the Mitropoly of Oltenia (28 April – 5 May 2012) (Fr.... FLORIN ILIESCU Sermon on the Holy Celebration of The Birth of Saint John The Baptiser (24 June)....……………............................. PhD Lecturer ION RIZEA.... 264 BOOKS AND MAGAZINES...PhD Assistent MIHAI CIUREA The Sense of the Sufferance and of the Church’s Prayers for the Sick within the Epistle of Saint James (v............. COOMENTS............. 222 TRANSLATIONS The Paraclesis of the Three Saint Hierarchs: Basil the Great................... 13-18)…………................................... 250 HOMILIES.. Deacon IONIŢĂ APOSTOLACHE).…................... MEDITATIONS Fr... AND REVIEWS EDITORIAL LAUNCH MACARIE DRĂGOI Bishop of Orthodox Diocese from North Europe 7 ................ DUMITRU RUSU The Position of the Capadocian Fathers and of other Saints Fathers towards the Scripturistic Exegesis of Origen............. 179 Fr. 209 VICTOR ŞAPCĂ The Psalt Musicians in Oltenia and their Contribution to the Process of Romanization of the Byzantine Music...... Maria Truşcă)………………........... Gregory the Theologian and John Hrisostom (Translation from Greek by Prof.......

. Bilingual Edition. 2011. Ed. Against Eunomius I. translation and notes by Ovidiu Sferlea.. 292 SF. 508 p.Orthodox and Greek-Catholics in Transilvania (1867-1916). Polirom. (Fr. Iaşi. 2010. GRIGORIE DE NYSSA. 465 p. Convergences and divergences Ed. 297 8 . PhD Lecturer SERGIU POPESCU)………………………. Presa Universitară Clujeană. adapted edition by Adrian Muraru. (Deacon PhD Assistent FLORIN TOADER TOMOIOAGĂ). introduction study by Mihail Neamţu.

Universitatea Naţională de Arte. 3 Interesul deosebit pentru acest spaţiu românesc cu o densă istorie culturală şi artistică s-a concretizat recent în publicarea unui repertoriu documentar privind inscripţiile istorice din Vâlcea: CONSTANTIN BĂLAN (coord. pictură murală Keywords: iconography.a. Govora. Bucureşti. al. maniera brâncovenească sfârşind prin a-şi pune amprenta sa formatoare sau de inspiraţie deopotrivă asupra comanditarilor. odată cu trecerea În 2009. în pragul veacului al XVIII-lea. Episcopia Râmnicului a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie. 4 Amplul program ctitoricesc brâncovenesc din spaţiul vâlcean a fost inaugurat de construirea mănăstirii Hurezi (1691-1694). au cunoscut un apogeu cultural şi artistic sub patronajul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Către jumătatea secolului.3 În special aşezămintele monahale. infirmary church. mural painting Epoca brâncovenească s-a distins printr-o remarcabilă înflorire artistică în zona Vâlcei. 2008. care s-au bucurat constant de sprijin din partea voievozilor. Istros. 2 1 209 . Ed. Bucureşti. 2005.PROGRAMUL ICONOGRAFIC AL PICTURILOR MURALE DIN BOLNIŢA EPISCOPIEI RÂMNICULUI1 ELISABETA NEGRĂU2 Cuvinte cheie: iconografie. Dintr-un lemn ş. Ed. Cozia. Surpatele. Bishopric of Râmnic. dar şi mai modeste. Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. CORINA POPA. bolniţă. Episcopia de Râmnic.4 Claritatea stilistică şi iconografică a picturii brâncoveneşti. Judeţul istoric Vâlcea. Judeţul Vâlcea. Repertoriul picturii murale brâncoveneşti.). IOANA IANCOVESCU et. precum Bistriţa. iniţiativele ctitoriceşti au devenit din ce în ce mai numeroase. şi a continuat cu refaceri importante ale unor vechi lăcaşe mănăstireşti. Bucureşti.. constructorilor şi zugravilor olteni ai veacului al XVIII-lea. UNARTE.. ca şi formele arhitectonice ce sintetizau armonios tradiţia constructivă anterioară a Munteniei şi Olteniei. au condus la receptarea moştenirii artistice brâncoveneşti în întreg spaţiul vâlcean în perioada imediat următoare.

nr. Pictura votivă în nordul Olteniei (secolul XIX). Este şi cazul unei mici biserici ridicate de episcopul Climent al Râmnicului.crescândă a iniţiativei de ctitorire către păturile populare. Faţă de epoca brâncovenească. 5 210 . 1984. Preocuparea episcopului râmnicean pentru ridicarea unei bolniţe în incinta nou-reconstruitei Episcopii a Râmnicului îşi are. bolniţa Episcopiei din Râmnicu-Vâlcea. nu monografică. Ctitorii postbrâncoveneşti din regiunea subcarpatică a judeţului Vâlcea (zona cuprinsă între râurile Cerna şi Olăneşti). ispravnicu fiind Spiridon monahu chelaru. 1332). Universitatea Naţională de Arte.6 Este singurul edificiu rămas din etapa refacerilor complexului episcopal. Bucureşti. cu hramul Adormirea Maicii Domnului. construită în 1745 şi pictată către 1748. la intrarea în biserică: „Această sfântă şi dumnezeiască biserică ce să cheamă bolniţă. Trăsăturile relativ omogene ale ctitoriilor vâlcene din veacul al XVIII-lea motivează tratarea lor în general categorială. VIII. Meridiane. nu s-au mai ridicat în veacul fanariot. octombrie 20. Ed. sursa de inspiraţie în tradiţia ctitoricească din Oltenia. însă monumente de mari dimensiuni. Împrumuturi din arta epocii brâncoveneşti s-au înregistrat constant la nivelul formal şi tematic. Vâlcea. Bucureşti. precum şi biserica cea mare iarat de sfinţiia sa s-au înnălţatu şi cu zugravele s-au împodobitu. 1968. ANDREI PALEOLOG. realizate după incendiile provocate la retragerea stăpânirii austriece.. în peisajul aparent uniform al ctitoriilor vâlcene de la jumătatea veacului al XVIII-lea se disting câteva monumente cu programe iconografice mai complexe. BĂLAN. probabil. întru care să cinsteşte şi să prăznuieşte Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria. în zilele Mării sale Io Constantin Nicolae Voievod. de către istoriografia de artă. în prima jumătate a secolului al XVIII-lea şi în special în vremea ocupaţiei austriece a Olteniei (1718-1739) s-a construit un număr relativ mic de biserici. Inscripţii. în zona Vâlcei în special.. Pictura exterioară din Ţara Românească. Bucureşti. GRAŢIELA GRIGORIU. comparabile cu mănăstirea Hurezi. Abia din a doua jumătate a secolului. teză de doctorat. 2011. Ed. ANDREI PĂNOIU. Meridiane.5 Totuşi. 6 Pisania din piatră. iaste zidită din temeliia ei prin ostineala şi cu toată cheltuiala Preasfinţii Sale chir Climentu Episcopu. 7254” (C. va avea loc o remarcabilă răspândire a fenomenului ctitoricesc în mediile populare.

fie ei călugări sau străini. nr. Hurezi (1699). 6 (2008). Episcopul Climent al Râmnicului. 8 PETRU MIROIU.unde marile mănăstiri fuseseră înzestrate cu bolniţe. p. nr. particularităţile programului său iconografic invită la o analiză amănunţită a acestui ansamblu. VALERIA DANIELA GRIGORESCU. în Revista „Mitropolia Olteniei”. 10 Unele restaurări moderne au ales soluţia controversată de a repicta ansamblurile de pictură degradate. a devenit episcopul Râmnicului. VIII 1344 şi VIII 1345. la scurt timp după ce Climent. culoare peste culoare. 22-49. cu repictări. egumenul Lavrentie a ridicat o bolniţă în 1736. 696-700. Brâncoveni (1700). 122. Vol. boltit de asemenea cu o calotă. Sava. fost egumen al Polovragilor.9 Restaurată în 1972. Maica Domnului ca sălaş al lui Dumnezeu Aproape toate bolniţele mănăstireşti construite în Ţara Românească se află în Oltenia şi se leagă de personalitatea ctitoricească a voievozilor şi a marilor latifundiari (Basarabii şi boierii Craioveşti): Bistriţa (1518). Despre tipicul bolniţelor mănăstireşti.11 Altarul prezintă un program iconografic elaborat în epoca brâncovenească. indicând că realizarea iconostasului bolniţei a avut loc odată cu picturile murale. MIRCEA PĂCURARIU. Noi date despre biserica bolniţă Adormirea Maicii Domnului a Episcopiei Râmnicului. cu naosul şi pronaosul boltite cu o calotă şi despărţite prin stâlpi de zidărie. datorat uneia dintre marile personalităţi ctitoriceşti ale Vâlcei. Cozia (1542/3). Altarul este despărţit de naos printr-un zid plin. La metohul mănăstirii Hurezi.8 Mica bolniţă a Episcopiei are un plan drept. 7 211 . Două icoane împărăteşti care provin de la bolniţă şi se află astăzi în colecţia muzeală a Arhiepiscopiei. 1-2. de pictorul Traian Trestioreanu. Bolniţa a fost restaurată. Athanasie Athonitul şi Sava cel Sfinţit (Tipiconul Sf. p. 9 IBIDEM. menţionează donaţia episcopului Climent şi anul 1747-1748. 11 Pr. Sadova (1693). XXI (1969). schitul Polovragi. străpuns de trei uşi şi pictat cu fresce. pictura bolniţei Episcopiei râmnicene nu mai poate fi astăzi pe deplin apreciată stilistic. prin Vasile cel Mare. p. şi un pridvor. XVII (1965). 9-10. peste care a fost montat un iconostas de lemn sculptat.10 Însă. în Revista „Mitropolia Olteniei”. când întreg ansamblul picturilor murale a fost curăţat de repictări târzii şi retuşat apoi culoare peste culoare. în „Buridava”. nr. capitolul 48) prescrie monahilor să se îngrijească de oferirea adăpostului şi îngrijirii necesare bolnavilor.7 Învăţătura Bisericii.

patron omonim al ctitorului. 2000. Imaginea Sf. 191. O friză de profeţi. a unei confuzii operate în caietele de modele. Sf. 14 În epoca brâncovenească. a adăugat în volum o cazanie la 24 noiembrie. conform unei tradiţii iconografice răspândite în epoca brâncovenească. Ed. FLOREA MUREŞANU.13 De asemenea. Erminia picturii bizantine. albă. continuându-se şi pe dosul iconostasului. fiind relevată astfel nedespărţirea Sfintei Treimi în taina Întrupării. 212 . În glaful uşii proscomidiarului apare. judecând după faptul că imaginea ierarhului se află în apropierea scenei viziunii Sf. în imediata veninătate a Viziunii lui Petru din Alexandria. p. de doi arhangheli şi de doi sfinţi melozi. pe boltă. ERAN. Petru din Alexandria. are rolul de a rememora împlinirea propovăduirii prorocilor despre Născătoarea de Dumnezeu. inspirată de sinaxarul din 24 noiembrie. ea pare a fi reprezentarea ierarhului liturgist Clement al Romei. Clement din Ancyra a servit drept model iconografilor ca urmare. Petru din Alexandria. descris ca vârsnic cu barbă lungă. 15 Pr. de zid. deasupra scenei. turla Govorei şi a bisericii mănăstirii Surpatele). Sophia. 196. 13 IBIDEM. 150. probabil. patron al său. Este de menţionat aici faptul că episcopul Climent. în coerenţa suitei de ierarhi. este figurat Domnul Savaot şi Sfântul Duh. Cluj. p.12 şi corespund cu cele ale episcopului Clement din Ancyra (23 ianuarie). Clement Romanul. Bucureşti. iar deasupra. Trăsăturile tinere ale figurii reprezentate contrazic prescrierile Erminiei greceşti pentru papa Clement al Romei (24 noiembrie). un sfânt ierarh „Climent”. Ed. care înconjoară altarul. prezenţa felonului în locul saccosului ar arăta că este vorba de o reprezentare de episcop. şi nu de un patriarh. Tronul Maicii Domnului este flancat. 1944. cu Pruncul Iisus din braţele sale. Cazania lui Varlaam (1643-1943).14 Totuşi. în atitudini de prosternare. ziua prăznuirii Sf. al bisericii. Hemiciclul absidei este în întregime ocupat de procesiunea sfinţilor ierarhi. Ioan Damaschinul şi Cosma. Clement al Romei este figurat purtând şi mitră (a se vedea reprezentările sale din altarul Coziei. p. care a retipărit Cazaniile lui Varlaam în acelaşi an în care era realizată pictura bolniţei (1748).15 12 DIONISIE DIN FURNA.tronează în conca altarului. când este pomenit şi Sf.

bolniţa mănăstirii Polovragi. aşa cum se arată în Canonul Sf. Biserica Sfinţii Împăraţi. o singură scenă – cea a cetăţilor – este reprezentată pe arcul triumfal. Mănăstirea Hurezi. p. 20 Eadem. 16 213 . Figurarea ei pe dosul iconostasului. XLVII (2010). citite la începutul anului bisericesc. p. cu scene veterotestamentare: Jertfa lui Avraam (Tismana. Bucureşti. 208-209. 17 Această alăturare. căci ispitirea lui Hristos a avut loc după Botez. ca urmare a obiceiului brâncovenesc de reprezentare a ciclului vieţii Fecioarei în pictura altarului. 18 IOANA IANCOVESCU. pe un registru. cântarea 9. prezenţa Ispitirilor în altar. ce îl mărturiseşte pe Hristos ca noul Începător al timpului şi al lumii. Cortul Mărturiei (schitul Topolniţa. Simetria. ce evocă faptul că lucrarea Mântuitorului s-a împlinit prin asceză prealabilă. al Crucii Răstignirii. in CORINA POPA. Acesta apăruse doar sporadic în pictura din Ţara Românească: la biserica mănăstirii Căluiu (1595) şi la biserica mănăstirii Hurezi (1694).18 La bolniţa râmniceană. scenele Ispitirii de pe bolta arcului triumfal sunt alăturate pericopelor ieşirii lui Hristos la propovăduire şi chemării apostolilor. naosul. 1738). Ed. 94-95. pare a ilustra pregătirea necesară mântuirii dar şi propovăduirii Evangheliei (ultima. sub forma celor trei episoade.20 iar ciclul Duminicilor Penticostarului se găsea pe arcul Tâmplele de zid sunt întâlnite în Ţara Românească începând cu secolul al XVIII-lea. Iconografia picturii murale. 2009. de regulă. îi conferă o semnificaţie teologică vastă. Série Beaux Arts”. în altar. 1732.16 este figurat micul ciclu al ispitirilor lui Hristos. La Căluiu. 1762). care şi-a început lucrarea prin respingerea „stăpânitorului lumii acesteia” la Botez19 şi a desăvârşit-o prin Cruce. este o chemare la despătimire a creştinilor. Andrei Criteanul. Însă variaţia temelor putea fi mai mare: la schitul Iezer (1720) apare Înălţarea Maicii Domnului.Pe faţa estică a tâmplei de zid. ciclul Patimilor ocupa de regulă arcul vestic. comunicare rezumată în „Revue Roumaine d’Histoire de l’ Art. la sfârşitul postirii de 40 de zile şi înainte de a ieşi la propovăduire. o reflecţie adresată preoţilor). urmându-se o tradiţie iconografică fixată în spaţiul grecesc.17 La Hurezi. Notes sur la lecture du cycle de la Passion en Valachie. IOANA IANCOVESCU. condiţie indispensabilă pentru mântuire. În pictura brâncovenească. inaugurând amplul ciclu al Minunilor care înconjoară. Ele sunt pictate pe faţa din altar. 19 Prima duminică de după prăznuirea Botezului Domnului este închinată începutului lucrării publice a lui Hristos.

precum cele ale Sf. Dimensiunile modeste ale lăcaşurilor de cult construite în secolul al XVIII-lea au determinat regândirea selecţiei tradiţionale de scene evanghelice şi restrângerea la esenţial a ciclurilor. în absidele laterale fiind figurate Praznice împărăteşti sau Minuni. Bucureşti 2005. în axul lor figurând Hristos în veşminte luminoase. ca şi prin înlocuirea cu Hristos a figurii Maicii Domnului. mai inainte de a fi acoperit de revărsările de ape (v. în capătul nordic al arcului de vest. Înălţării (sud) şi Adormirii Maicii Domnului (vest). Coborârii la iad (nord). Egumeniţa. 22 Exegezele bizantine la istoria potopului subliniază că pământul se afla deja scufundat in oceanele păcatului. Pe arcele de susţinere a calotei naosului. pericopă citită în prima duminică din Postul mare. 1. în special acolo unde nu a existat loc decât pentru un singur registru narativ. a cărei prefigurare Scara îngerilor o reprezintă. probabil. iar pe pereţi se desfăşoară două cicluri narativ-liturgice. Figurarea acestei imagini în capătul Scării îngerilor şi deasupra scenei Adormirii Maicii Întregirea a fost efectuată prin comparaţie cu celelalte inscripţii narative din naos.21 Ea reprezintă. pictate unul în continuarea celuilalt: Patimile Domnului şi Duminicile Penticostarului. o aluzie la istoria potopului. NICOLAE VELIMIROVICI. fiind eliptice de subiect. care sunt formulate la persoana a III-a plural. binecuvântând. 51: „de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului”). P.triumfal. motiv pentru care timpanele naosului au fost rezervate Răstignirii (est). a Sfintei Cruci. Efrem Sirul. În plus. Este şi cazul bolniţei Episcopiei Râmnicului. Scara îngerilor face aici referire la dialogul lui Hristos cu Natanael (In. în continuarea scenei Scării îngerilor apare o imagine neobişnuită. Ed. 399). 21 214 . Ele diferă de reprezentările obişnuite ale Scării lui Iacov prin lipsa patriahului culcat. precum la biserica Buna Vestire din Pietrari-Vâlcea (1744). a Ortodoxiei. sinaxarul din 10 decembrie. II. S. scena având un titlu greu lizibil astăzi: „[S-au î]necat alu[ne]cân[d] în [m]area i(s)pitelor”. este reprezentată câte o scară a îngerilor.22 care este rememorată în săptămâna din mijlocul Postului mare. Formularea din inscripţie poate avea ca sursă de inspiraţie o serie de imne şi rugăciuni care folosesc motivul alunecării şi înecării în marea ispitelor. p. în care doi diavoli ucid oameni. biserica fostului schit Titireciu (1746) ş. la est şi la vest. Vol.a. Proloagele de la Ohrida. Astfel.

ciclul Patimilor începe din colţul de nord-est al naosului. I 1247. „Această desfătată. în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei –Seria Artă Plastică”. est-sud-vest-nord. continuă pe cel de vest şi. prin dublarea reprezentării Scării – deopotrivă deasupra scenei Răstignirii. acela al împlinirii legământului de mântuire al lui Dumnezeu cu omul.. de sorginte occidentală. unde culminează cu scena Răstignirii.24 La Pietrari. ca o referire vizuală şi simbolică la curcubeul Legământului. Dispunerea tradiţională a episoadelor unui ciclu narativ era cea a sensului acelor de ceasornic. figurează Duminicile Penticostarului. flancată de scena Plângerii şi de Ieşirea din mormânt. ci de Scară.care merge către vest. care se încheie cu scena Pogorârii Sfântului Duh.Domnului se constituie ca o evocare a legământului mântuirii făcut de Dumnezeu cu omul după potop. pe sud. ctitoria aceluiaşi episcop Climent. IANCOVESCU. nr. promisiune deopotrivă a pogorârii Mângâietorului şi a înălţării omului. în colţul sud-estic. caracteristică acestor două monumente este dispunerea inversată a Pe arcul vestic al pronaosului mic de la Hurezi. însă. pictată cu câţiva ani în urmă. al iconostasului de zid. ca şi deasupra scenei Adormirii Născătoarei. spre neobişnuita scenă a „înecării” omului în marea ispitelor. în timpanul estic. dinspre colţul nordic. şi are ca epilog imaginea Înălţării de pe timpanul sudic. de acelaşi meşter ca şi la bolniţă: popa Gheorghie. dar. în continuarea lui. I 1248. pe peretele sudic. pe est. Ciclul Patimilor începe de pe peretele vestic. BĂLAN. p. 23 215 . frumoasă şi iscusită tindă”.cu minunile sale făcute „prin apă”. 24 C. Inscripţi i.23 Totodată. cu scena Spălării picioarelor ucenicilor. prin Întrupare. către altar. aici întruchipat nu de curcubeu. Vol. Vâlcea. 1243. o variantă iconografică a Învierii. ciclul Patimilor începe din colţul nord-vestic şi înaintează. continuă pe sud şi se încheie pe peretele estic. care leagă cele două coloane decorate cu figurile patriarhilor veterotestamentari. închis până la boltă cu un timpan în care este reprezentată Răstignirea. VIII 1335. Pe nord. în 1744. 43. VIII 1333. pe vest – este generată o punte vizuală care uneşte Crucea şi intrarea Fecioarei în Sionul ceresc într-un mesaj comun. el continuă cu Pogorârea la iad (Învierea) şi cu ciclul Penticostarului . O dispunere asemănătoare a ciclului Patimilor se găseşte la biserica fostului schit Buna-Vestire din Pietrari. Pictura pronaosului bisericii mari a mănănăstirii Hurezi: o interpretare.. La bolniţă. (1997). este figurată Scara lui Iacob. I. I.

pe pilaştrii sau stâlpii de trecere dinspre pronaos. Ea a fost. în care ciclul Patimilor se citeşte invers. o prezenţă frecventă în iconografie. mărturie a restaurării omului.26 Însă bolniţele se pot O citire inversată a unui ciclu de prefigurări veterotestamentare ale Crucii. CARMEN LAURA DUMINTRESCU. Vâlcea. Pictura în Repertoriul picturii . deoarece ele se axează pe un program iconografic cu teme funerare. Celelalte scene ale naosului sintetizează iconografia tradiţională. I. în glaful uşii de intrare în naos.. Biserica Sfinţii Împăraţi. Pe stâlpii de la intrarea în naos este pictată scena Împărtăşirii Mariei Egipteanca de către Zosima. Învierii şi Cincizecimii. în plus. care constituie o „posibilă prefaţă a unei serii de ansambluri vâlcene (schitul Buna Vestire. IANCOVESCU. de la nord la sud. pictată în 1738 de un zugrav Gheorghie. către izvoare. în câteva scene: în calotă este reprezentat Hristos Pantocrator Mare Arhiereu înconjurat de cete îngereşti. Mânăstirea Hurezi. sau chiar în vecinătatea uşii de intrare în pronaos.. prilejuită la bolniţă de prezenţa iconostasului de zid. cu sfinţii militari însoţiţi de sfinţii Constantin şi Elena (nord-vest) şi doctorii anarghiri figurând în glafurile ferestrelor. de obicei. ceea ce determină ca lectura ciclurilor naosului să se facă: nord-vest-sud-est. Formula a fost experimentată la schitul Iezer (1720) şi apoi la bolniţa mănăstirii Polovragi. pe care îl bănuim a fi acelaşi cu popa Gheorghie de la bolniţa Râmnicului. 1747–1748). 113. evocând acea «răsturnare a polilor» pe care o săvârşeşte Crucea. a Iordanului (ps. Jertfei. 50 nota 20. Pictura murală din Ţara 25 216 .scenelor. Răstignirii. în pronaosul bisericii mănăstirii Hurezi. păzind în chip „îngeresc” intrarea bisericii. pe peretele sudic al naosului. Lipseşte aici o reprezentare devenită tradiţională. Această inversare a polilor spaţio-temporali în ductul programului iconografic reprezintă o soluţie întrevăzută şi la Hurezi25 şi pare a ilustra întoarcerea fundamentală a direcţiei de curgere a vieţii pe care o realizează Crucea. 3). anunţată încă de la Botez de „întoarcerea înapoi”. Pietrari. reunindu-se printr-o unică ipostază cele două programe iconografice tradiţionale dedicate turlei: Pantocratorul şi Liturghia îngerească. bolniţa Episcopiei. ctitorite de episcopul Climent (fost egumen la Polovragi. prin pocăinţă şi euharistie. Ea este localizată.”. Registrul inferior al naosului îşi păstrează iconografia tradiţională. care a determinat şi mutarea scenei Răstignirii către această zonă. 26 S-a afirmat anterior că Deisis – imagine a slavei împărăteşti – lipseşte programatic din bolniţe. metohul Hurezilor). cea a scenei Deisis. 1744. p.

prin lipsa scenei Deisis din naos (bolniţa Episcopiei Râmnicului. p. biserica schitului din Pietrari.. prezent şi la bolniţă. împreună cu Pruncul. Cozia). significatives pour l’art du moyen age de 217 . Bolniţele păstrate în spaţiul muntenesc prezintă abordări foarte diferite ale programului iconografic. purtând. ansamblurile pictate de popa Gheorghie caracterizându-se. iar în timpane. prezenţa unor teme sau lipsa altora se poate datora opţiunilor particulare ale zugravilor. Ipostaza Născătoarei încoronate. X 1142. tot occidentală. Teme şi semnificaţii. Deisis în pictura românească a secolelor XIV-XVIII. precum cea din naosul bisericii din Stăneşti-Vâlcea (1536) sau în pictura moldovenească (Secu. biserica schitului Titireciu). ce poate însuma cicluri hagiografice (Bistriţa. loros imperial şi fiind încoronată. teme mariale (Hurezi) sau praznice (Brâncoveni). Meridiane. 2. 33.28 Românească în veacul al XVI-lea. CORNELIA PILLAT. Vol. 93 (2011). Ed. În plus. de biserici secundare unui complex mănăstiresc. în „Revista Teologică”. Calota prezintă o iconografie particulară a Fecioarei. iar tematica funerar-eshatologică nu este întotdeauna dominantă. p. o variantă iconografică de veche sursă occidentală. nr.27 Pronaosul este dominat în registrele superioare de iconografia tradiţională a Întrupării: Fecioara Hodighitria este figurată în calotă. Ea nu trebuie confundată nici cu tema. în bolniţa mănăstirii Brâncoveni. Quatre églises du département d’Ilfov. 27 C. BĂLAN. 1602). se răspândise deja în sud-estul european în cursul secolului al XVIII-lea. în sala cu loggie a stăreţiei mănăstirii Dintr-un Lemn (cca. O Deisis apare.caracteriza prin programe care variază de la structura generală a iconografiei bisericilor mari.. 1976. bolniţele se remarcă printr-o destul de mare libertate în ce priveşte selecţia temelor programului iconografic. care de obicei apărea aici în formula Platyterei orante. 1715) sau în calota pronaosului bisericii din Micşuneştii-Mari (1753). care sunt de sorginte sârbobizantină (ELISABETA NEGRĂU. Tocmai datorită caracterului lor de paraclise. Bucureşti. nr. Imnul Acatist se desfăşoară într-o redactare abreviată. de pildă. Inscripţii. 28 Acest tip iconografic trebuie deosebit de reprezentările Fecioarei încoronate în imaginile de tip Deisis. asimilând elemente vestimentare imperiale de veche tradiţie. introdusă în spaţiul ruso-ucrainean în veacul al XVI-lea. însă. care este ilustrată sporadic în Ţara Românească în secolul al XVIII-lea: pe faţada bisericii mănăstirii Surpatele (1706). ca şi paraclisele. precum lorosul. a încoronării Maicii Domnului de Sfânta Treime. Vâlcea. 50-52).

căci reprezentările de sfinte sunt mai des întâlnite la mănăstirile de maici. spaţiile funerare precum părţile vestice ale naosurilor şi pronaosurile fiind frecvent pictate cu astfel de reprezentări. XI-XV).31 Pictura pridvorului prezintă. Painted Sources for Women Piety in Medieval Byzantium. nr. p.. p. Pahomie. Somnul lui Iisus (cu inscripţia: „Şi Cuvântul a adormit ca un leu”. o soluţie utilizată şi în alte cazuri în care dimensiunile restrânse ale spaţiului au impus o abreviere a ciclurilor iconografice.32 Deasupra intrării.În timpanele pronaosului sunt reprezentate primele şase strofe ale Imnului Acatist. Vâlcea. XLV (2008). BĂLAN. în „Revue Roumaine d’Histoire de l’ Art. figurarea frecventă a sfintelor în capele de cimitir şi necropole evoca. la Valachie.. IBIDEM. Bădia diacon” (C. ilustrând istoria Întrupării de la Buna Vestire la Fuga în Egipt. 29 În pronaos există o pisanie pictată în interiorul glafului uşii de intrare. în „Revue Roumaine d’Histoire de l’ Art”. CORINA POPA. 17–33.. Vol. p. Inscripţii . în timpan. p. Fc. iar pe peretele de est sunt reprezentate patru scene: către nord.29 Pe arcele calotei şi în glafurile ferestrelor sunt reprezentate sfinte muceniţe şi cuvioase. în „Dumbarton Oaks Papers”. Série Beaux Arts”. 218 . 90-93. cu textul: „Ziditu-s-au această sfântă şi dumnezeiască bisearică din temelie şi cu zugrăveala şi cu alte odoare s-au frumuseţat prin nevoinţa şi cheltuiala smeritului kir Climent episcopu(l) Râmnicului. Pe registrul inferior apar sfinţi întemeietori ai monahismului de obşte (Eftimie. figurează icoana Înjumătăţirii praznicului Cincizecimii. 32 Pentru iconografia pridvoarelor. se crede. cf. p. 30 Repertoriul picturii. VI (1969). rolul prevalent al femeilor în ritualurile de înmormântare şi pomenire. în formula unui rotulus. Prezenţa numeroasă a sfintelor femei la această bolniţă este neobişnuită. 105. s-a renunţat la figurarea chivotului bisericii în mâinile ctitorului. L’ iconographie de la peinture de l’ exonarthex des églises brancovanes (I). pustnici tăinuiţi (Antonie. VIII 1333). Vâlcea. XLVI (2009). Vâlcea. Repertoriul picturii. dascăli (Efrem Sirul) iar pe peretele sudic este pictat portretul episcopului Climent purtând mantia „cu râuri” şi toiagul arhieresc.. 452. Sava cel Sfinţit).. p. câteva particularităţi iconografice în raport cu formulele de program mai curent folosite în epoca brâncovenească. 299-300. 31 SHARON GERSTEL. 300. 52 (1998)..30 Ea ar putea fi legată de funcţia funerară pe care o îndeplinea bolniţa. 7256. de asemenea. Ioan Colibaşul). 77-92 şi (II). Zugravii: Popa Gheorghie. 99-100: în epoca bizantină (sec.

ci Înjumătăţirea praznicului Cincizecimii (In. şi făgăduinţele praznicului Înjumătăţirii Cincizecimii. iar în timpane sunt pictate Sinoadele ecumenice. 2. în pictura pridvoarelor din secolul al XVI-lea. 7. pe cartea pe care o ţine Iisus este scris: „Zis-a Domnul Domnului Meu: Şezi de-a dreapta Mea. Noe şi Melchisedec. începând cu Hurezi. 34 CHRISTOPHER WALTER. 1970. figurau frecvent cicluri ale arhanghelilor. De asemenea. 14–39). 1). nu icoana de hram. se regăsesc în canonul Înjumătăţirii praznicului Cincizecimii (cântările 7-8).34 Ca icoană a lui Hristos. 33 219 . Lot şi Iacov.49. 109. născut din Iuda (Somnul lui Iisus). apar patriarhii veterotestamentari care prefigurează Biserica. paradoxal. De jur împrejurul pridvorului. ele fiind puse în relaţie cu icoana Înjumătăţirii praznicului Cincizecimii. 9) împreună cu Cei trei tineri în cuptorul de foc. înconjurat de profeţi. în urma unei vechi confuzii operate de zugravi. se răspândise reprezentarea episodului Căderii îngerilor. Astfel. după o tradiţie fixată în Ţara Românească în veacul al XVII-lea. în pridvoare (Sărăcineşti). pe nord. Arderea Sodomei şi Daniil în groapa cu lei. ca episoade care fac parte din ciclurile sfinţilor arhangheli. dar nu şi pomenirea istoriei Sodomei. Evocarea lui Daniil. Însă noutatea ansamblului de la bolniţa Episcopiei Râmnicului o constituie faptul că scenele nu par a figura în sine un ciclu al sfinţilor arhangheli. Scena de deasupra intrării în biserică reprezintă. împreună sau separat. patriarhii Noe. până” [ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale] (ps.33 În axul bolţilor. În Moldova. iar către sud. Lot şi Iacov sunt chezaşi ai legământului lui Dumnezeu înainte de Lege. 231-234. nr. figurată în maniera în care ea s-a impus. 41–52). p. 2. pomeniţi în Duminica sfinţilor strămoşi de dinaintea Naşterii Domnului. a celor trei tineri şi a pogorârii la iad a Domnului. vest şi sud este ilustrat capitolul 1 al Genezei. Aceste patru scene mai apăruseră în Ţara Românească. de deasupra intrării. în „Eastern Churches Review”. răspândită în pictura murală în epoca paleologă: sub forma imaginii lui Iisus în templu la 12 ani (Lc. În calotă figurează Iisus Emanuel. tradiţional. în pronaosuri. Mid-Pentecost. În scena de la bolniţă. stih al praznicului Naşterii Domnului care mărturiseşte dumnezeirea Fiului Întrupat. prezenţa ei deasupra intrării bisericii poartă semnificaţia unei mărturisiri de credinţă. Întreaga structură iconografică pare a fi construită pe o corespondenţă între tema legământului lui Dumnezeu cu patriarhii Noe.

”). IBMBOR. 91). Chiril al Ierusalimului: „Apa este mare lucru. la 17 decembrie. acolo este şi apa” (Cateheza III. Reflecţiile pe marginea temei apei. 1-11 („Înţelepciunea şi-a zidit casă.37 un motiv central al praznicului Înjumătăţirii Cincizecimii – figurat deasupra intrării acestei biserici – par a se evidenţia în cadrul acestui program iconografic. Pământul este locul de locuit al oamenilor. Oriunde este vreo alianţă cu cineva. Sf. Ele cuprind o largă paletă: de la imaginea mării vieţii ca potop al ispitelor. „Despre cei care au să se lumineze”. evocată de prezenţa lui Noe cu arca. Este revelată. neatinşi de păcatele Babilonului. trad.. 35 220 . iar cerurile sunt din apă.. din care coboară Hristos. iar Iordanul începutul Evangheliilor. ceea ce arată că programul său a fost conceput de un teolog subtil. 1943. Ed. de Melchisedec preotul şi de Sinoade.. 37 A se vedea. 6..Daniil şi cei trei tineri prefigurează sub Lege Naşterea Domnului. Dumitru Fecioru. Catehezele. însuşire divină care este prăznuită la Înjumătăţirea Cincizecimii. Bucureşti. desăvârşirea Legii şi naşterea Bisericii. astfel. 36 La Paremiile vecerniei pentru Miercurea Înjumătăţirii praznicului Cincizecimii este citit fragmentul din Pilde. despre importanţa apei în creaţie şi în pronia lui Dumnezeu.. prin postul lor. iar Daniil – figurat la bolniţă în timp ce este hrănit de priveghetorul Avacum. Izvoare ortodoxe.. şi cel mai nobil din cele patru elemente care sunt în lume. căci fac parte din seminţia lui Iuda. tradiţionala corespondenţă dintre post. dar din apă este şi pământul. curăţie şi înţelepciune: cei trei tineri sunt propovăduitorii Întrupării feciorelnice. precum Noe în mijlocul potopului şi Lot în Sodoma. Vol. Accentuarea valoarii postului ca dătător de curăţie trupească este o temă potrivită cu funcţia de bolniţă a acestei biserici. Construcţia iconografică din pridvor evocă totodată şi tema curăţirii prin post. în Vol. la „apele cele mai presus de ceruri” unde sunt lăcaşurile îngerilor Aceştia sunt pomeniţi la rândul lor în preajma Duminicii strămoşilor. adus de înger – este proorocul înţelept care a vestit naşterea lui Hristos din Fecioară şi l-a cunoscut pe dătătorul Înţelepciunii.35 iar Înjumătăţirea praznicului Cincizecimii anunţă râurile dătătoare de viaţă ale Duhului. Cerul este locuinţa îngerilor. p. Pr. partea I. care a relaţionat cateheza scripturistică vizuală cu lecturile tipiconale. profetul Daniil şi pe cei trei tineri au rămas. 9.36 Iconografia de la bolniţa Episcopiei Râmnicului relevă o serie de punţi şi corespondenţe între mesajele teologice ale Scripturilor şi cele liturgice. Apa este începutul lumii. Col.

The significances that water receives in this iconographic program includes the sea of life. the flood of temptations but also the angels’ skies. În spatele lui. 148. a hierarch constantly preoccupied with the spiritual edification of the clergy and the monastic communities of his diocese.38 Acesta pare a constitui motivul central al unuia dintre cele mai interesante şi subtile programe iconografice concepute în Ţara Românească pentru o bolniţă. prin prezenţa Scării şi a scenelor din pridvor – şi până la cea a botezului şi a izvoarelor dătătoare de nemurire şi sfinţire ale „apelor iubirii de oameni” a lui Dumnezeu. built by Bishop Clement of Râmnic in 1745 and painted by 1748. sedealna la Utrenia Miercurii Înjumătăţirii Praznicului Cincizecimii: „Slavă Ţie Hristoase. Sub păstoria episcopului Climent a fost reluată. preocupat permanent de zidirea duhovnicească a clerului şi a obştilor monahale din eparhia sa. Râmnicul redevenind cel de al doilea mare centru tipografic al Ţării Româneşti.(ps. activitatea tipografică întreruptă vremelnic sub stăpânirea austriacă. The iconographic program of its mural paintings is based on the theological reflections on the theme of water as an instrument of God’s covenant with man. 221 . îl presupunem pe episcopul cărturar Climent al Râmnicului. Its author. This is one of the most remarkable iconographic programs conceived for an infirmary church in Wallachia. în 1742. 38 Cf. which is depicted above the entrance of this church. a subtle theologian who related typicon lectures with visual catechesis. 4) – al căror ciclu hagiografic este figurat implicit în acest ansamblu. Abstract: The Iconographic Programme of the Mural Paintings from the Infirmary of Râmnic Diochese The apparently uniform group of churches built in Vâlcea by the mid 18th century contains a few monuments with remarkable complex iconographic programs. the river of Baptism and the life giving springs of the love of God. Dumnezeule. că ai revărsat din destul apele iubirii Tale de oameni peste robii Tăi”. Among them there is the small infirmary church of the Bishopric of Râmnicu-Vâlcea (today Archbishopric of Râmnic). a central theme of the feast of MidPentecost. was probably the Bishop Clement of Râmnic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->