Sunteți pe pagina 1din 1
JURNAL DE SARCINÃ Rolul kinetoterapiei în corectarea poziþiilor anormale (malpoziþiile) la copilul mic -

JURNAL DE SARCINÃ

Rolul kinetoterapiei în corectarea

poziþiilor anormale (malpoziþiile) la copilul mic - deformaþiile piciorului (partea I)

la copilul mic - deformaþiile piciorului (partea I) Modalitatea de a trata nou-nãscutul, convergenþa

Modalitatea de a trata nou-nãscutul, convergenþa punctelor de vedere în urma observaþiilor directe ale profesioniºtilor specializaþi din echipa interdisciplinarã au modificat percepþia ºi abordarea acestuia în privinþa tratamentului. Încã de la naºtere se stabileºte, puþin câte puþin, un veritabil sistem interactiv între copil ºi mamã, între copil ºi mediul încon- jurãtor. Astfel, de foarte multe ori, mama este cea care

sesizeazã poziþia anormalã a piciorului copilului

ºi

se adreseazã specialiºtilor. Kinetoterapeutul ar trebui sã intervinã primul

în

cazul când un nou-nãscut prezintã o poziþie anor-

malã (malpoziþie) sau deformaþii la nivelul picioru- lui. Cu cât diagnosticul este mai precoce ºi începerea tratamentului mai timpurie, cu atât rezultatele vor fi cele scontate. Intervenþia kinetoterapeuticã se va face în urma recomandãrilor medicale ale neonatologului, pedi- atrului sau chirurgului ortoped, când este vorba de

o malpoziþie întotdeauna reversibilã sau deformaþii congenitale mai mult sau mai puþin reductibile. Kinetoterapia este asociatã întotdeauna cu

mijloace ajutãtoare, iar numãrul ºedinþelor variazã

în funcþie de diagnostic. Malpoziþiile minore ar tre-

bui sã rãspundã tratamentului dupã câteva luni, iar dacã corecþia nu a fost obþinutã, copilul trebuie sã fie reevaluat de echipa de specialiºti - dacã este cazul aceºtia vor da un nou diagnostic, vor revedea indicaþiile tratamentului prescris iniþial ºi vor stabili noile obiective care se impun. Dacã rezultatul obþinut nu este mulþumitor sau deformaþia se accentueazã, din mai multe cauze

Nr. 64 2 - 15 iulie 2008

favorizante, cum ar fi creºterea sau nerespectarea tratamentului, ar putea fi necesarã intervenþia chirurgicalã. Continuarea tratamentului kinetoter- apeutic ºi poziþionarea în atele posterioare sunt obligatorii dupã perioada de gips chirurgical. Presiunea exercitatã la nivelul piciorului, din cauza greutãþii corpului, poate produce exagerarea flexiei dorsale a piciorului; dacã presiunea se face în flexie dorsalã ºi pe marginea internã a piciorului, vorbim de un picior în valg; dacã presiunea se face pe partea externã a piciorului vom avea de-a face cu malpoziþii de grade diferite: metatarsus adduc- tus, metatarsus varus, picior în varus reductibil, picior talus valgus, picior varus-equin ireductibil. În timpul sarcinii, contracþiile uterului modificã poziþia picioarelor, determinând apariþia poziþiilor anormale amintite anterior, iar kinetoterapia este chematã sã echilibreze nou-nãscutul atât muscular, cât ºi articular. Exerciþiile fizice aplicate vor consta în mobilizãri pasive blânde, stimularea musculaturii gambei ºi plantei, masaj. În afara ºedinþelor de kinetoterapie este nece- sarã poziþionarea în atelã adaptatã la poziþia corectivã a piciorului. La început, poziþionarea în atelã este permanentã, pentru ca dupã ce corectarea s-a produs, poziþionarea sã continue numai noaptea. ªedinþele de kinetoterapie vor cuprinde mobilizãri pasive ºi active, stimularea musculaturii hipotone ºi tehnici de stretching al musculaturii afectate. Este bine ca familia sã se adreseze unui kine- toterapeut care are experienþã ºi este specializat în abordarea nou-nãscutului, pentru cã numai acesta este capabil sã selecþioneze cele mai bune metode ºi mijloace kinetoterapeutice, sã individua- lizeze programul ºi, nu în ultimul rând, sã cunoascã modul de confecþionare a atelelor obligatorii pentru poziþionarea corectã. Numai prin efortul conjugat al echipei interdisci- plinare ºi al familiei copiii vor avea “picioare fru- moase ºi sãnãtoase”!

Prof. C.F.M. Dr. Elena Cãciulan

0723.251.565.

elena_caciulan@yahoo.com

17
17