Sunteți pe pagina 1din 1

1. Metale alcaline si alcaline pamantoase au electronii de valenta in orbitali de tip ... 2.

Configuratia 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d7 apartine: a) Fe2+ b) Co c) Co2+ d) Ni3+ 3. N.O., N.C. si nr leg coord pentru [Cu(NH3)4](OH)2 4. Denumiti: [Cu(NH3)4]2+, K2CrO4, Na2O2, [Co(H2O)6]Cl, Mn2o7 5. Proprietati fizice Sn 6. Metale din blocul p 7. Elemente care fac parte din gr 3 a SP 8. Sn poate reactiona cu: a) Cl2 b) HCl diluat c) alcalii 9. Clorofila.... 10. Oxizi acizi si oxizi bazici 11. Afirmatii corecte: a) complecsii de spin inalt se formeaza in camp cristalin slab b) stabilitatea starii de oxidare inferioare pentru elementele de tip p creste cum coboram in grupa c) metalele au r.i.<r.a. d) metalele tranzitionale formeaza numai ioni colorati 12. Metalele d: - false a) M+X=halogenura b) M+S=sulfura c) M+H=hidrura d) M+N=azotit e) M+P=fosfat 13, 14. Proprietati metale s+d 15. Metalele dau in reactie cu H2 hidruri ionice Litiu formeaza mai usor li+ decat K deoarece are raza atomica mai mica NaOH-baza tare pt ca Na-puternic electropozitiv 16. False: a) liganzii monodentati care contin un singur tip de atomi b) culoarea complecsilor tranz este suma culorilor metalului si ligandului c) toate metalele formeaza combinatii complexe d) parametrul de scindare in geometrie Td > parametrul de scindare in geometrie Oh 17. Metalele tranz formeaza combinatii complexe usor deoarece> a) au config de gaz rar b) activitatea creste in grupa creste - ceva ce puntul de topire la met tranz 18. Cum se formeaza legatura dintre ionul central si ligand?