Sunteți pe pagina 1din 4

Atribuirea granturilor doctorale colilor doctorale

Calendarul repartizarii granturilor doctorale pe Scoli Doctorale 1. Depunerea dosarelor de catre SD Fiecare coal doctoral care solicit granturi doctorale va depune un dosar de concurs la Biroul Studii Doctorale cu urmatoarele: - lista temelor de cercetare scoase la concurs, pe fiecare conductor de doctorat (conform anexei 1); - lista articolelor ISI publicate de conductorii de doctorat n reviste recunoscute de CNCS care au scos la concurs teme de cercetare (conform anexei 2). Fiecare articol va fi identificat prin: autori, titlul, numele revistei, numrul, anul, intervalul de pagini i ISSN. Nu sunt luate in considerare articolele publicate in Metalurgia International. Dosarul de concurs n format clasic va fi semnat de directorul Scolii doctorale si va fi inaintat BSD dupa validarea Anexei 2 de catre Biroul Evaluare Academic. Fiecare Scoal doctoral va nainta odat cu dosarul de concurs si numele persoanei desemnate pentru a fi inclus n cadrul comisiei de evaluare a dosarelor de concurs si a repartizarii granturilor pe SD. Termen: 22 28 iunie 2013 Responsabil: directorii SD 2. Repartizarea granturilor Biroul CSUD si cate un reprezentat din fiecare SD vor repartiza numrul de granturi doctorale pe fiecare Scoal doctoral n functie de numrul locurilor vacante scoase la concurs (LV) si de articolele ISI publicate de membrii SD care au scos locuri la concurs (TISI). Pentru fiecare SD se determina TISI dupa relatia:
TISIi

n
j 1

mi

1
ij

unde mi numarul conducatorilor de doctorat care au scos locuri la concurs, nij numarul de autori pe un articol ISI. Repartizarea numrului de granturi doctorale (GD) pe fiecare SD se realizeaz prin parcurgerea urmtoarelor iteratii:

I1: se determin pentru fiecare SD numrul GSD dup relatia de mai jos:
GSD GD (0,5

LV TISI 0,5 ) LV TISI

unde TISIN reprezint scorul TISI global al colilor doctorale. I2: se determin pentru fiecare SD numrul preliminar de granturi doctorale ca fiind egal cu cel mai apropiat numr ntreg de valoarea lui GSD determinat la prima iteratie; I3: dac suma valorilor deteminate la iteratia I2 este egal cu numrul de granturi repartizate de IOSUD ASE atunci valorile stabilite la aceast iteratie reprezint numrul de granturi doctorale pentru fiecare SD; dac suma valorilor deteminate la iteratia I2 este mai mic dect numrul de granturi repartizate de IOSUD ASE atunci se repartizeaz celor mai performante SD, definit n raport cu TISIN, cte un grant doctoral, n msura n care numrul de granturi solicitate este mai mic dect numrul de granturi repartizate; dac suma valorilor deteminate la iteratia I2 este mai mare dect numrul de granturi repartizate de IOSUD ASE, atunci se reduce cu cte unul numrul granturilor celor mai putin performante SD, definit n raport cu TISI. Fiecare director de SD va primi pe email rezultatele competitei sub forma tabelului de mai jos: Nr. Crt. Scoala doctorala Numar locuri scoase la concurs Valoare TISI Numar de granturi repartizate

Contestarea rezultatelor se poate realiza

in termen de 24 de ore.

Solutionarea

contestatiilor se realizeaza in termen de 24 de ore. Publicarea rezultatului competitiei pe site-ul Scolilor Doctorale. Termen: 2 iulie 2013 Responsabil: directorul CSUD

3. Redistribuirea granturilor (1) Dac n urma selectiei candidatilor la doctorat pentru una sau mai multe SD exist granturi doctorale disponibile atunci acestea vor fi redistribuite celorlalte SD. (2) SD care mai solicit n plus granturi de doctorat vor fi ierarhizate n functie de numrul de granturi de doctorat nou solicitate (diferenta dintre numrul de candidati declarati admisi n urma examenului de competent lingvistic (NC) si numrul de granturi doctorale repartizate SD). (3) Pe baza ierarhiei de mai sus fiecare SD, n limita granturilor doctorale rmase disponibile, va primi n plus cte un grant doctoral. (4) Schema de redistribuire a granturilor doctorale disponibile prezentat la punctele (2) si (3) se aplic pn la repartizarea tuturor granturilor doctorale disponibile. Termen: 22 iulie 2013 Responsabil: directorul CSUD

Anexa 1. Academia de Studii Economice din Bucuresti Scoala doctoral............................................. Data .................................................................. Lista temelor de cercetare scoase la concurs la nivelul Scolii doctorale Nume si prenume conductor de doctorat Numr de locuri vacante Teme de cercetare scoase la concurs

Tema 1: Tema 2: Tema 3: Director Scoal doctoral

Anexa 2. Academia de Studii Economice din Bucuresti Scoala doctoral............................................. Data Lista articolelor ISI publicate de conductorii de doctorat care au scos la concurs teme de cercetare Autori, titlul articolului, numele revistei, numrul, anul, pagina, Scorul articolului pe ISSN conductor de doctorat (1/numr de autori) Conductor de doctorat: (numele) Articol 1 Articol 2 .... Total scor pe conductor de doctorat ................... TISI Director Scoal doctoral