Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

ADEVERIN DE SALARIU
(solicitant, co-debitor, fideiusor)

Nr din data..... Tel /Fax sediu social: .............................. /............... Tel /Fax punct de lucru: .......................... /........... Numarul de angajati: ................................ Persoana de contact: ............................... Societatea este in procedura de lichidare, faliment sau restructurare DA Domeniul de activitate (Cod CAEN pricipal) ......................

NU

Institutia (SC) .. . cu sediul social n localitatea ...................................... str. ..........................................................nr. .........sectorul (judeul) ...................nregistrat la Registrul Comerului sub nr........, avnd cod fiscal / CUI . , adeverim prin prezenta c: Dl./Dna. ........................................................................... CNP .......... este angajat() al/a societii noastre, cu contract de munc pe perioad nedeterminat / determinat (data expirrii ............................. )1, de la data de .............................., n funcia de .................................................., la departamentul , cu o vechime la prezentul loc de munc de ...................... (aa/ll). La data eliberarii prezentei, salariul de incadrare este de .. lei, iar salariul lunar net realizat n ultimele 3 luni a fost de:
Luna * Salariul lunar net (inclusiv sporurile cu caracter permanent)** Bonuri de masa Alte venituri suplimentare care nu au caracter permanent (ex. diurne, bonusuri, ore suplimentare etc.) Total salariu net lunar incasat

* se vor trece doar lunile aferente ultimelor 3 salarii incasate de salariat; ** se va trece valoarea net ncasat n moneda n care este nregistrat n contractul individual de munc (LEI/EUR) i se vor include numai sporurile cu caracter permenent;

Venitul brut incasat n anul precedent a fost de ............................. lei, deducerile personale acordate au fost lei , impozitul calculat si retinut a fost delei , venitul net a fost de ........................................lei 2. In prezent inregistreaz urmatoarele reineri lunare pe statul de plat3 pentru achitarea altor debite: ................................................................................................................................................................................................ Plata drepturilor salariale se face la data de .................. i de ........................ ale lunii. Ne asumm ntreaga responsabilitate cu privire la datele menionate n prezentul document i confirmm c persoanele semnatare ale prezentei adeverine sunt autorizate sa reprezinte legal societatea. Prezenta Adeverin se elibereaz pentru a fi utilizat n scopul obinerii/garantrii unui credit bancar. Suntem de acord ca BCR Banca pentru Locuine s verifice conformitatea datelor declarate n prezenta adeverin de salariu cu informaiile nregistrate n lista operatorilor de telefonie fix i/sau mobil.

Reprezentant legal/Functia*

Nume si prenume

Semnatura

Data

*Nume in clar si semnatura; adeverinta trebuie semnata de persoanele care reprezinta angajatorul, respectiv cele care au drept de angajare patrimoniala (sunt obligatorii 2 semnaturi).

L.S.

Se va preciza perioada pentru care s-a incheiat Contr. de Munca(determinata/nedeterminata) prin taierea cu o linie a perioadei necorespunzatoare; 2 Se va completa numai n situaia n care prezenta adeverin nu este nsoit de Fia fiscal; 3 Ex. CAR, pensie alimentara, datorii catre alte organe, institutii ale statului, altele cu exceptia datoriilor curente (intretinere, factura telefon, energie electrica, etc.)

Not :
- acest document este valabil 45 de zile - modificarile/taieturile pe adeverinta de salariu vor fi insotite de semnatura si stampila angajatorului.