Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ARTA STICLEI SRL FISA POSTULUI CUI:RO 15388408 NUMELE SI PRENUMELE SALARIATULUI: .. C.O.R. Denumirea postului: ..

Relatii ierarhice: se subordoneaza sefului de atelier/echipa Relatii de colaborare: cu personalul de executie din atelier/sectie, conform organigramei Scopul postului: asigura pregatirea si suflarea sticlei, urmarind procesul tehnologic pana la executarea finala a produsului. Atributiile principale si sarcinile specifice: Aplicarea corecta a documentatiei tehnice (fisa tehnica a produsului, fisa de program, procesul tehnologic, fisa tehnologica pe operatie, fisa tehnica a utilajului, produsul etalon) - Respectarea/reglarea parametrilor de lucru conform documentatiei tehnice; - Executarea operatiilor conform documentatiei tehnice Atributii privind respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, de prevenire si stngere a incediilor: - Insusirea si aplicarea corecta a legislatiei, normelor generale si specifice de sanatate si securitate in munca si a diferitelor proceduri in conformitate cu specificul locului de munca; - Participarea la instruirea priodica privind sanatatea securitatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor; - Desfasurarea activitatii la locul de munca respectand normele de sanatate si securitatea in munca, normele PSI, regulile de sanatate si igiena individuala la locul de munca; - Utilizarea, intretinerea, pastrarea si depozitarea echipamentului de protectie in conformitate cu procedurile specifice locului de munca; - Cunoasterea factorilor de risc si a bolilor profesionale specifice locului de munca - Identificarea pericolelor care apar la locul de munca si raportarea acestor pericole persoanei competente sa ia masuri, conform procedurilor specifice locului de munca; - Acorarea primului ajutor rapid si correct in conformitate cu tipul accidentului produs; - Respecta procedurile de urgenta si de evacuare: semnaleaza eventualele accidente prin contactarea cu promtitudine a persoanelor din serviciile abilitate, conform procedurilor specifice: contacteaza serviciie de urgenta corespunzatoare in cazul unui accident semnalat; cunoaste si aploca procedurile de urgenta si evacuare, atunci cand este nevoie; utilizeaza echipamentul de interventie conform normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor P.S.I.; respecta intocmai planul de evacuare a fabricii in caz de urgenta; Responsabilitatile postului: Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Calitatea lucrarilor efectuate la locul de munca si se peoocupa permanent de imbunatatirea lor; - Executarea corecta si in termenele stabilite a confectionarii produsului; - Pastrarea in buna stare a materialelor de lucru, utilizarea si intretinerea utilajelor conform parametrilor de functionare. - Integritatea tevilor de suflat - Starea de curatenie a mansoanelor de prindere - Prezenta si starea inelelor de siguranta la mansoane la tevile de suflat de 1\2tol pentru articole grele - Starea sculelor din material lemnos ,a formelor ,a anteformelor

Starea instalatiilor auxiliare ,a meselor de lucru si existent recipientilor pentru colectarea rebuturilor

Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate; - Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma; - Pastrarea in bune conditii a utilajelor si utilizarea resurselor existente exclusive in interesul firmei; - Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau; - Respeta normele de sanatate, securitate si igiena in munca, normele de prevenire si stingere a incendiilor si actiune in caz de urgenta, normele de protectie a mediului inconjurator; - Utilizarea, pastrarea si intretinerea echipamentelor de protectie si a echipamentelor de interventie in caz de urgenta. Autoritatea postului: - utilizeaza materiale si echipamente puse la dispozitie de firma. Pentru evitarea suprasolicitarii termice a organismului, in zonele cu temperature de peste 30 grade C se va utilize echipament de protective impotriva caldurii. Pentru sticlarii suflatori care executa operatii de prelucrare manuala, echipamentul de protective este compus din pantalon scurt, camasa panza, lenjerie din fibre naturale si incaltaminte de protectie impotriva caldurii. Utilaje folosite: masini de rectificat, slefuit, decalotat si lustruit. Conditiile de munca: - Munca se desfasoara in ateliere de sticlarie; - Munca se desfasoara in ture; - Manevrele se executa manual si/sau automatizat, individual/ in echipa - Mediul de lucru este poluat fonic; Specificatiile postului: Nivel de studii: studii medii sau scoala profesionala in domeniu sau curs de calificare; Cursuri de pregatire; Experienta: in specialitate: sticlarie; pe post: minim un an sau pe post asemanator; Cunostinte necesare: a) Specifice domeniului de lucru: proceduri specifice pentru sticlarie, modalitati de ambalare, etichetare, tipuri de utilaje, modul de folosire a dispozitivelor specifice, etapele de lucru si norme de timp allocate fiecareia; b) In domeniul sanatatii si securitatii in munca: - Legislatia generala si specifica privind: sanatatea si securitatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor, regulile de sanatate si igiena specifice locului de munca; - Simbolurile de avertizare a pericolelor la locul de munca; - Echipamentul de protectie specific; - Echipamentl de stingere a incendiilor; - Planul de evacuare al atelierului, fabricii; - Procedurile de urgenta, de prim ajutor si de evacuare; Caracteristi de personalitate, aptitudini si deprinderi necesare: - Capacitatea de a selecta, structura si utiliza informatiile din documentatia tehnica;

- Indemanarea, precizie si rigurozitate in efectuarea operatiilor specifice; - Capacitatea de selectare a detaliilor; - Atentie deosebita in verificarea detaliilor; - Acuratete maxima necesara realizarii detaliilor; - Bune abilitati de lucru in echipa; - Comunicare interactive la locul de munca; - Planificarea activitatii si a timpului dfe munca; - Disponibilitate de a lucra in ture. Prezentul document se constituie in anexa la contractul individual de munca si a fost intocmit in 2(doua) exemplare originale, unul pentru salariat, unul pentru dosarul sau personal. DATA: Am luat la cunostinta,

CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor

Art. 22. Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. Art. 23. In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 22, lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, prntru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si snatate, in domeniul sau de activitate; h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. (2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.

S-ar putea să vă placă și