Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE MEDICINA DISCIPLINA DE ANATOMIE

PROGRAMAPROGRAMA DEDE LUCRARILUCRARI PRACTICEPRACTICE ANATOMIEANATOMIE

S ă pt ă mâna 1-a

ANULANUL II SEMESTRULSEMESTRUL II

- Axe ş i planuri de orientare ale corpului.

Oase mu ş chi - generalit ăţ i. Structura ş i arhitectura oaselor. Clasificarea oaselor. Periostul. Structura mu ş chilor. Clasificarea mu ş chilor. Anexele mu ş chilor. Tendon. Aponevroz ă . Fascia muscular ă . Septul intermuscular. Retinaculele. Tecile sinoviale. Bursele sinoviale.

Vasculariza ţ ia ş i inerva ţ ia mu ş chiului scheletic.

- Vertebrele: vertebra tip; vertebrele cervicale, toracice, lombare. Vertebre particulare;

vertebre de tranzi ţ ie. Sacrul ş i coccisul. Coloana vertebral ă în ansamblu. Anatomie pe

viu: num ă rarea vertebrelor; repere anatomice pentru punc ţ ia rahidian ă . Anatomie

radiologic ă **.

S ă pt ă mâna a 2-a

- Sternul, coastele. Toracele osos. Anatomia pe viu a peretelui toracic: linii de orientare

reliefuri osoase ş i musculare; num ă r ă toarea coastelor pe viu. Anatomie radiologic ă **.

- Clavicul ă , scapul ă , humerus.

- Radius, uln ă , scheletul mâinii. Anatomia pe viu ş i anatomia radiologic ă ** a membrului superior.

- No ţ iuni elementare de disec ţ ie. Disec ţ ia peretelui antero-lateral al toracelui -

Regiunea mamar ă : structura glandei mamare; vasculariza ţ ie, inerva ţ ie, drenajul limfatic al glandei mamare. M.pectoral mare, m.pectoral mic, m.serratus ant., m.subclavicular; mm.intercostali. Topografia spa ţ iului intercostal. Repere anatomice pentru punc ţ ia intercostal ă . Disec ţ ia glandei mamare a m.pectorali ş i fasciilor pectorale.

S ă pt ă mâna a 3- a

 

-

Disec ţ ia axilei. Pere ţ ii axilei. Con ţ inutul axilei: m ă nunchiul vasculo-nervos principal,

m

ă nunchiuri vasculo-nervoase secundare. A.axilar ă : traiect, raporturi, ramuri. Disec ţ ia

a.axilare ş i ramurilor sale. Disec ţ ia venei axilare ş i a ramurilor sale. Disec ţ ia venei axilare ş i

a afluen ţ ilor s ă i.

 

- Disec ţ ia axilei. Formarea plexului brahial. Disec ţ ia ramurilor plexului brahial în axil ă .

S ă pt ă mâna a 4-a

Limfonodulii axilari.

Disec ţ ia regiunii anterioare a bra ţ ului - mu ş chi, vase, nervi. Anatomie pe viu. Disec ţ ia regiunii antero-laterale a antebra ţ ului - mu ş chi, vase, nervi. Canalul carpian: delimitare ş i con ţ inut. Venele superficiale ale membrului superior.Anatomie pe viu.

-

 

-

Disec ţ ia palmei. Regiunile topografice ale palmei. Mm. eminen ţ ei tenare, mm.eminen ţ ei

S ă pt ă mâna a 5-a

hipotenare, mm.regiunii mijlocii a palmei. Teci sinoviale digito-carpiene. Vase, nervi. Anatomie pe viu. - Disec ţ ia mu ş chilor migra ţ i ai spatelui ş i ai cefei - m.latissimus dorsii, m.trapez; mm.romboizi, m.levator scapulae, mm.din ţ a ţ i posteriori. Anatomie pe viu: punctele slabe

ale peretelui posterior; trigonul Petit; teragonul Grynfelt; pentagonul Krause. Disec ţ ia regiunii scapulare - mu ş chi, vase, nervi. Anatomie pe viu.

-

Disec ţ ia mu ş chilor autohtoni ai spatelui. Schema lui Braus.

Disec ţ ia regiunii nucale. Mm.profunzi ai cefei, vase ş i nervi. Anatomie pe viu: repere anatomice pentru anestezia n.Arnold

-

 

-

Disec ţ ia regiunii posterioare a bra ţ ului – mu ş chi, vase, nervi. Spa ţ iile birondo-

S ă pt ă mâna a 6-a

tricipital, humero-birondo-tricipital, humero-rondo-tricipital: delimitare, con ţ inut. Anatomie

pe viu.

- Disec ţ ia regiunii posterioare a antebra ţ ului ş i a mâinii - mu ş chi, vase, nervi. Anatomie pe viu.

1

- Sec ţ iuni topografice la nivelul membrului superior

S ă pt ă mâna a 7-a

- - 1.) COLOCVIU – membrul superior

- Coxal, pelvisul osos. Anatomie pe viu: pelvimetrie intern ă ş i extern ă .

S ă pt ă mâna a 8-a

- Femurul, patela

- Tibie, peroneu, scheletul piciorului. Anatomia pe viu ş i anatomia radiologic ă ** a

membrului inferior

- Disec ţ ia peretelui antero-lateral al abdomenului - mm.la ţ i ai abdomenului; teaca m.drept abdominal, vase ş i nervi. Anatomia pe viu a peretelui abdominal: reliefuri musculare, ş an ţ uri, proiec ţ ia vaselor epigastrice inferioare.

S ă pt ă mâna a 9-10

- Disec ţ ia canalului inghinal - pere ţ ii ş i orificiile canalului inghinal; con ţ inutul canalului la

b ă rbat ş i la femeie; proiec ţ ia orificiilor inghinale superficial ş i profund; proiec ţ ia zonelor slabe ale peretelui abdominal. Lacuna muscular ă ş i vascular ă - delimitare, con ţ inut. Formarea ş i ramurile plexului lombar.

- Disec ţ ia regiunii antero-mediale a coapsei. Trigonul femural - delimitare, topografie.

V.safen ă mare; v.femural ă , a.femural ă . Limfo-nodulii inghinali superficiali ş i profunzi. Teaca vaselor femurale. Canalul adductorilor - delimitare, con ţ inut. Disec ţ ia regiunii antero-laterale a gambei - mu ş chi, vase, nervi. Anatomie pe viu. Disec ţ ia regiunii dorsale a piciorului - mu ş chi, vase, nervi. Anatomie pe viu

- Fa ț a anterioar ă a gambei, fa ț a dorsal ă a piciorului

- Disec ţ ia regiunii fesiere - mu ş chi, vase, nervi. Anatomie pe viu.

S ă pt ă mâna a 11-a

Spa ţ iul supra- ş i infrapiriform - delimitare, con ţ inut. Formarea plexului sacrat ş i ramurile

acestuia.

- Disec ţ ia regiunii posterioare a coapsei - mu ş chi, vase. N.ischiadic.

- Disec ţ ia regiunii poplitee -topografie, con ţ inut. Anatomie pe viu.

- Disec ţ ia regiunii posterioare a gambei - mu ş chi, vase, nervi. V.safen ă mic ă . Canalul calcaneean: delimitare, con ţ inut

- Disec ţ ia regiunii plantare - mu ş chi, vase, nervi.

S ă pt ă mâna a 12-a

.

-1). Embriologie*

-2). Embriologie*

S ă pt ă mâna a 13-a

- COLOCVIU membru inferior

- Anatomia radiologic ă ș i sec ț ional ă a membrelor ș i trunchiului

S ă pt ă mâna a 14-a

- Anatomia clinic ă a membrelor, pere ț ilor ș i trunchiului

- Fiecare ș edin ță va cuprinde no ț iuni de anatomie clinic ă ș i anatomie radiologic ă

Ș EFUL DISCIPLINEI,

Conf.Dr.FLORIN FILIPOIU

2