MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
BIHOR

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ, 5 februarie 2005
CLASA a VII a
Problema 1
Numerele x si y sunt direct proportionale cu numerele 5 si 6 , iar numerele y si z
sunt invers proportionale cu numerele 3 si 4. stabiliti valoarea de adevar a propozitiilor :
P1 : x 2 + y 2 este un patrat perfect ; P2 : y 2 + z 2 este un patrat perfect
Problema 2
Sa se rezolve in multimea numerelor naturale ecuatia : 5 x + 5 y = 15650, x < y
Problema 3
a)Fie x, y numere reale pozitive.Sa se arate ca : x x + y y ≥ x y + y x.
b)Aratati ca pentru orice n ∈ ¥ * are loc inegalitatea:
1
1
1
1
+
+ ... +
< 1−
.
2 2 +1 1 3 3 + 2 2
( n + 1) n + 1 + n n
n +1
Problema 4
Fie ABCD un paralelogram si M ∈ AB , P ∈ CD astfel incat (AM)=(CP). Din punctele
M si P se construiesc respective perpendicularele QM pe AB si NP pe CD, Q ∈ AD ,
N ∈ BC .
a) Aratati ca patrulaterul MNPQ este paralelogram;
b) Care trebuie sa fie pozitia punctelor M si P astfel incat MNPQ sa fie
dreptunghi?

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii
Timp de lucru: trei ore
Fiecare problemă se notează cu puncte întregi de la 1 la 10.

Barem de corectare

1p Deoarece x p y ... iar 1 + 5n este par si nedivizibil cu 5.......2p Deci............... prin urmare...1p Unica soluţie a ecuaţiei este x=2...1p........................5 p 5 6 y z = Scrie ca 1 1 (2) ……………………………………………… …………0......... z 2 = 81t 2 ………………………………………………….... numărul 5n este impar . egalitate adevarata numai pentru n = 0............1p Problema 2 • Din oficiu ………………………………………………………….........................1p Totodata din (1) datorita unicitatii descompunerii infactori primi..........................2p 3 12 9 x y z = = = t .1p Rezulta 5n + 1 = 626....2p Atunci ecuatia se scrie succesiv : 5 x + 5 x + n = 15650 ⇔ 5x (1 + 5n ) = 52 ×2 ×313 (1).………............... rezultă şi 5 x = 52 .......………… 1p x y Scire ca = (1) ………………………………………………... adica P1 este falsa………….... …………0....î......CLASA a VII a Problema 1 • • • • • • • • Din oficiu …………………………………………………………........... …………................................... deci x = 2 ∈ Ν ................1p 2 10 12 1 y z = Inmulteste relatia (2) cu si deduce ca: (4)……………….………….....1p • y 2 + z 2 = 225t 2 = ( 15t ) .... de unde obtine ca: Din (3) si (5) deduce ca 10 12 9 x 2 = 100t 2 ......... y 2 = 144t 2 . y ∈ Ν există n ∈ Ν * a. x 2 + y 2 = 244t 2 ..…………. y = x + n .....………….......2p Pentru orice n ∈ Ν * . care nu este patrat perfect.. P2 este adevarata…………........ caz exclus.....5 p 3 4 1 x y = Inmulteste relatia (1) cu si deduce ca: (3)………………......... de unde 5n = 54 .... atunci 5n = 1...... x ∈ Ν ....1p 12 4 3 1 y z = Inmulteste relatia (4) cu si deduce ca: (5)………………...........1p Daca 1 + 5n = 2... y=6............ iar n = 4 ∈ Ν * .... 2 Barem de corectare ...

………1p • MQ ⊥ DC ⇒ Q ∈ DC ………………………………………………….…….………..1p • Obtinem Q = D ………………………………………………………….……1p • Obtinem MD ⊥ AB ………………………………………………………….1p ..1p • Obtinem MQPN paralelogram ……………………………………...5p n +1 Problema 4 • Oficiu………………………………………………………………………..1p ∧ b) Consideram problema rezolvata ⇒ MQP = 900 ……………………. < .5p • Rezulta MQ ⊥ QP …………………………………………….CLASA a VII a Problema 3 • Din oficiu ………………………………………………………………………...... n) deducem ca suma din ( k + 1) k + k k + 1 k k + 1 membrul drept este egala cu 1 − 1 si inegalitatea este demonstrata ……………. < …………………………………2p ( n + 1) n + 1 + n n ( n + 1) n + n n + 1 • Adunand aceste relatii membru cu membru.1p • Inegalitatea din enunt este echivalenta cu: ( ) ( ) x x− y − y x − y ≥ 0⇔ ( ) x − y ×( x − y ) ≥ 0 ⇔ ( )( x− y × x− y )( ) x+ y ≥ 0⇔ ( x− y )( 2 ) x+ y ≥ 0 care este adevarata.2.... avem: 2 2 +1 1 2 1 +1 2 3 3 + 2 2 3 2 + 2 3 1 1 ..5p 1 1 1 1 < .2p 1 1 1 = − • Cum ..5p • Obtinem BP ⊥ DC ………………………………………………………….1p a) Obtinem MQ ≡ PN ………………………………………………………………1p • Obtinem MQ P NP ……………………………………………………………. 2.. Egalitatea are loc doar daca x=y…………………………….. (k= 1.... ….. obtinem: 1 1 1 1 1 1 + + ..…………0.. • In conformitate cu a) .…..…..……..... + 2 2 +1 1 3 3+ 2 2 ( n + 1) n + 1 + n n 2 1 + 1 2 3 2 + 2 1 ( n + 1) n + 1 + n n …………………………………………………………………………………………...……....2.1.. + < + + ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful