MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
BIHOR

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ, 5 februarie 2005
CLASA a VII a
Problema 1
Numerele x si y sunt direct proportionale cu numerele 5 si 6 , iar numerele y si z
sunt invers proportionale cu numerele 3 si 4. stabiliti valoarea de adevar a propozitiilor :
P1 : x 2 + y 2 este un patrat perfect ; P2 : y 2 + z 2 este un patrat perfect
Problema 2
Sa se rezolve in multimea numerelor naturale ecuatia : 5 x + 5 y = 15650, x < y
Problema 3
a)Fie x, y numere reale pozitive.Sa se arate ca : x x + y y ≥ x y + y x.
b)Aratati ca pentru orice n ∈ ¥ * are loc inegalitatea:
1
1
1
1
+
+ ... +
< 1−
.
2 2 +1 1 3 3 + 2 2
( n + 1) n + 1 + n n
n +1
Problema 4
Fie ABCD un paralelogram si M ∈ AB , P ∈ CD astfel incat (AM)=(CP). Din punctele
M si P se construiesc respective perpendicularele QM pe AB si NP pe CD, Q ∈ AD ,
N ∈ BC .
a) Aratati ca patrulaterul MNPQ este paralelogram;
b) Care trebuie sa fie pozitia punctelor M si P astfel incat MNPQ sa fie
dreptunghi?

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii
Timp de lucru: trei ore
Fiecare problemă se notează cu puncte întregi de la 1 la 10.

Barem de corectare

....…………........1p Totodata din (1) datorita unicitatii descompunerii infactori primi................2p Atunci ecuatia se scrie succesiv : 5 x + 5 x + n = 15650 ⇔ 5x (1 + 5n ) = 52 ×2 ×313 (1).................... prin urmare........1p Unica soluţie a ecuaţiei este x=2..... 2 Barem de corectare ........2p Deci.1p 12 4 3 1 y z = Inmulteste relatia (4) cu si deduce ca: (5)………………......………… 1p x y Scire ca = (1) ………………………………………………....... caz exclus............ numărul 5n este impar ...………...…………......1p Daca 1 + 5n = 2... x 2 + y 2 = 244t 2 .. y ∈ Ν există n ∈ Ν * a.. x ∈ Ν ..CLASA a VII a Problema 1 • • • • • • • • Din oficiu ………………………………………………………….........2p 3 12 9 x y z = = = t ..........1p • y 2 + z 2 = 225t 2 = ( 15t ) ............... 1p Deoarece x p y ......... y 2 = 144t 2 .......1p Rezulta 5n + 1 = 626.î..... y=6....... …………0........................ iar n = 4 ∈ Ν * ......... z 2 = 81t 2 …………………………………………………......................1p. de unde obtine ca: Din (3) si (5) deduce ca 10 12 9 x 2 = 100t 2 .. adica P1 este falsa…………............ y = x + n ........ iar 1 + 5n este par si nedivizibil cu 5...........1p 2 10 12 1 y z = Inmulteste relatia (2) cu si deduce ca: (4)……………….. atunci 5n = 1..... deci x = 2 ∈ Ν .......1p Problema 2 • Din oficiu …………………………………………………………...2p Pentru orice n ∈ Ν * .. de unde 5n = 54 ...... rezultă şi 5 x = 52 .......... egalitate adevarata numai pentru n = 0......5 p 3 4 1 x y = Inmulteste relatia (1) cu si deduce ca: (3)………………..…………. ………….............. P2 este adevarata…………..... care nu este patrat perfect..5 p 5 6 y z = Scrie ca 1 1 (2) ……………………………………………… …………0..............

+ < + + .. + 2 2 +1 1 3 3+ 2 2 ( n + 1) n + 1 + n n 2 1 + 1 2 3 2 + 2 1 ( n + 1) n + 1 + n n …………………………………………………………………………………………....……1p • Obtinem MD ⊥ AB …………………………………………………………...….…..5p n +1 Problema 4 • Oficiu………………………………………………………………………..1p • Inegalitatea din enunt este echivalenta cu: ( ) ( ) x x− y − y x − y ≥ 0⇔ ( ) x − y ×( x − y ) ≥ 0 ⇔ ( )( x− y × x− y )( ) x+ y ≥ 0⇔ ( x− y )( 2 ) x+ y ≥ 0 care este adevarata. Egalitatea are loc doar daca x=y…………………………….. < ...…….5p 1 1 1 1 < ...5p • Obtinem BP ⊥ DC ………………………………………………………….. avem: 2 2 +1 1 2 1 +1 2 3 3 + 2 2 3 2 + 2 3 1 1 . …......……….1p • Obtinem Q = D ………………………………………………………….. n) deducem ca suma din ( k + 1) k + k k + 1 k k + 1 membrul drept este egala cu 1 − 1 si inegalitatea este demonstrata ……………..5p • Rezulta MQ ⊥ QP …………………………………………….. obtinem: 1 1 1 1 1 1 + + .…….2p 1 1 1 = − • Cum ..1p a) Obtinem MQ ≡ PN ………………………………………………………………1p • Obtinem MQ P NP ……………………………………………………………. • In conformitate cu a) ...1p ∧ b) Consideram problema rezolvata ⇒ MQP = 900 ……………………. (k= 1.2..1p . < …………………………………2p ( n + 1) n + 1 + n n ( n + 1) n + n n + 1 • Adunand aceste relatii membru cu membru.…………0..1p • Obtinem MQPN paralelogram ……………………………………. 2.………1p • MQ ⊥ DC ⇒ Q ∈ DC ………………………………………………….1..……...CLASA a VII a Problema 3 • Din oficiu ……………………………………………………………………….....2...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful