MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
BIHOR

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ, 5 februarie 2005
CLASA a VII a
Problema 1
Numerele x si y sunt direct proportionale cu numerele 5 si 6 , iar numerele y si z
sunt invers proportionale cu numerele 3 si 4. stabiliti valoarea de adevar a propozitiilor :
P1 : x 2 + y 2 este un patrat perfect ; P2 : y 2 + z 2 este un patrat perfect
Problema 2
Sa se rezolve in multimea numerelor naturale ecuatia : 5 x + 5 y = 15650, x < y
Problema 3
a)Fie x, y numere reale pozitive.Sa se arate ca : x x + y y ≥ x y + y x.
b)Aratati ca pentru orice n ∈ ¥ * are loc inegalitatea:
1
1
1
1
+
+ ... +
< 1−
.
2 2 +1 1 3 3 + 2 2
( n + 1) n + 1 + n n
n +1
Problema 4
Fie ABCD un paralelogram si M ∈ AB , P ∈ CD astfel incat (AM)=(CP). Din punctele
M si P se construiesc respective perpendicularele QM pe AB si NP pe CD, Q ∈ AD ,
N ∈ BC .
a) Aratati ca patrulaterul MNPQ este paralelogram;
b) Care trebuie sa fie pozitia punctelor M si P astfel incat MNPQ sa fie
dreptunghi?

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii
Timp de lucru: trei ore
Fiecare problemă se notează cu puncte întregi de la 1 la 10.

Barem de corectare

.......... y=6.............. care nu este patrat perfect........1p Totodata din (1) datorita unicitatii descompunerii infactori primi........................1p 12 4 3 1 y z = Inmulteste relatia (4) cu si deduce ca: (5)……………….........………….. adica P1 este falsa………….. 1p Deoarece x p y ...... x ∈ Ν .. x 2 + y 2 = 244t 2 ................. rezultă şi 5 x = 52 ..1p Daca 1 + 5n = 2.... 2 Barem de corectare .CLASA a VII a Problema 1 • • • • • • • • Din oficiu …………………………………………………………..1p Unica soluţie a ecuaţiei este x=2....1p............... prin urmare............. y ∈ Ν există n ∈ Ν * a..…………....2p 3 12 9 x y z = = = t ......2p Atunci ecuatia se scrie succesiv : 5 x + 5 x + n = 15650 ⇔ 5x (1 + 5n ) = 52 ×2 ×313 (1)........................... atunci 5n = 1......... iar 1 + 5n este par si nedivizibil cu 5..... caz exclus..................…………....5 p 3 4 1 x y = Inmulteste relatia (1) cu si deduce ca: (3)……………….1p • y 2 + z 2 = 225t 2 = ( 15t ) . P2 este adevarata…………............ y 2 = 144t 2 ... iar n = 4 ∈ Ν * ...... …………....... deci x = 2 ∈ Ν ....1p Problema 2 • Din oficiu …………………………………………………………. …………0.. y = x + n ...î....1p Rezulta 5n + 1 = 626............ de unde obtine ca: Din (3) si (5) deduce ca 10 12 9 x 2 = 100t 2 .........2p Pentru orice n ∈ Ν * .............………............1p 2 10 12 1 y z = Inmulteste relatia (2) cu si deduce ca: (4)……………….........5 p 5 6 y z = Scrie ca 1 1 (2) ……………………………………………… …………0........... egalitate adevarata numai pentru n = 0......………… 1p x y Scire ca = (1) ………………………………………………... numărul 5n este impar . de unde 5n = 54 ........... z 2 = 81t 2 …………………………………………………..2p Deci....

• In conformitate cu a) .………. 2.1p ..5p n +1 Problema 4 • Oficiu……………………………………………………………………….... (k= 1...1p • Obtinem MQPN paralelogram ……………………………………..1..2.1p • Obtinem Q = D …………………………………………………………... + 2 2 +1 1 3 3+ 2 2 ( n + 1) n + 1 + n n 2 1 + 1 2 3 2 + 2 1 ( n + 1) n + 1 + n n …………………………………………………………………………………………. < …………………………………2p ( n + 1) n + 1 + n n ( n + 1) n + n n + 1 • Adunand aceste relatii membru cu membru.……1p • Obtinem MD ⊥ AB ………………………………………………………….2p 1 1 1 = − • Cum .. …..….. obtinem: 1 1 1 1 1 1 + + .. + < + + .……..... n) deducem ca suma din ( k + 1) k + k k + 1 k k + 1 membrul drept este egala cu 1 − 1 si inegalitatea este demonstrata …………….CLASA a VII a Problema 3 • Din oficiu ………………………………………………………………………..5p 1 1 1 1 < .…………0. avem: 2 2 +1 1 2 1 +1 2 3 3 + 2 2 3 2 + 2 3 1 1 ......5p • Rezulta MQ ⊥ QP …………………………………………….1p a) Obtinem MQ ≡ PN ………………………………………………………………1p • Obtinem MQ P NP ……………………………………………………………...…….5p • Obtinem BP ⊥ DC …………………………………………………………...1p ∧ b) Consideram problema rezolvata ⇒ MQP = 900 ……………………....2... Egalitatea are loc doar daca x=y…………………………….1p • Inegalitatea din enunt este echivalenta cu: ( ) ( ) x x− y − y x − y ≥ 0⇔ ( ) x − y ×( x − y ) ≥ 0 ⇔ ( )( x− y × x− y )( ) x+ y ≥ 0⇔ ( x− y )( 2 ) x+ y ≥ 0 care este adevarata.. < ..…..…….………1p • MQ ⊥ DC ⇒ Q ∈ DC ………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful