Sunteți pe pagina 1din 52

SC ASISCO TEHNIC SRL str. Zizinului nr. 10, bloc 38, etaj 7, apt.

30, Brasov cod postal 500414, jud. Brasov telefon: 0374 012324 fax: 0368 004552 RC : J08/46/2010 Cont IBAN: RO11FNNB005402576399RO02 Banca: Credit Europe Bank Crangasi

e-mail: office@asisco.ro http://www.asisco.ro CUI : RO 22280483

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii


IPAT-SSM 0414

Legator de sarcina
Tip utilaj: macara turn

Cod COR: 933004

2010
*Nota: prezenta instructiune a fost elaborata pentru a se utiliza de catre operatorul RSVTI la instruirea legatorilor de sarcina.

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

1. SCOP

Prezenta instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii contine informatii privind masurile tehnice si organizatorice care trebuie respectate de catre personalul care efectueaza activitati de legator de sarcina la deservirea macaralelor turn. 2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica personalului din cadrul societatii comerciale Asisco Tehnic SRL, personal care efectueaza lucrari de legare a sarcinii la deservirea acaralelor turn. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Nr. crt. 1 2

Document Lege nr. 319 / 2006 N.M. Lege 319 / 2006

Explicatie document Legea securitatii si sanatatii in munca Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special) Cerinte tehnice privind introducerea pe piata si verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, carligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat Verificarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, carlige, lanturi, benzi textile, funii si altele asemenea Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile Hotararea de guvern privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

PT R1 / 2010

PT R3 / 2010

PT CR 8 - 2009

6 7

HG 300 / 2006 HG 971 / 2006

HG 1048/2006

HG 1091/2006

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 2 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

Nr. crt. 10

Document HG 1146 / 2006

Explicatie document Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special la afectiuni dorsolombare Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte Directiva privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca [a noua directiva speciala in sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] Directiva de modificare a Directivei 89/686/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protectie (EIP) Directiva de modificare a Directivei 89/686/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la echipamentul individual de protectie

11

HG 1051 / 2006 OHSAS 18001 / 2008 Directiva 92/58/CEE Directiva 93/95/CEE Directiva 96/58/CE

12

13

14

15

4. TERMENI SI DEFINITII. ABREVIERI

4.1 angajator persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii.

4.2 accident de munca vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate ori deces.

4.3 banda fasie confectionata din materiale diferite utilizata pentru suspendarea sarcinilor sau transmiterea miscarii la instalatii de ridicat.

4.4 cablu de otel ansamblu format din mai multe sarme (cablu simplu) sau mai multe toroane (cablu compus) infasurate elicoidal, sprijinite pe o inima centrala, intr-unul sau mai multe straturi suprapuse si utilizate pentru suspendarea sarcinilor sau transmiterea miscarii la instalatii de ridicat.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 3 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

4.5 cerinta esentiala cerinta care are in vedere, in special, protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia proprietatii si a mediului, asa cum este prevazuta in actele normative in vigoare.

4.6 echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv.

4.7 eclisa piesa plata care serveste la cuplarea a doua piese alaturate prin suruburi, nituri, sudura etc.

4.8 elemente de legare a sarcinii dispozitive auxiliare ale macaralelor si mecanismelor de ridicat formate din cabluri, lanturi, funii si benzi prin intermediul carora se face suspendarea sarcinii de organul de prindere al instalatiei de ridicat.

4.9 eveniment accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune.

4.10 funie fir lung si gros confectionat din mai multe fibre vegetale sau din fire animale precum si din fibre sintetice rasucite una in jurul alteia si utilizat pentru suspendarea sarcinilor sau transmiterea miscarii la instalatii de ridicat.

4.11 inima cablului partea centrala a oricarui cablu in jurul careia se infasoara sarmele sau toroanele componente ale cablului. Inima poate fi metalica, din fire sintetice, vegetale, minerale, tuburi, conducte electrice etc.

4.12 instruire de securitate a muncii masura organizatorica de securitate si sanatate a muncii reprentand forma legala de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, avand ca scop instruirea si insusirea de catre angajati a cunostintelor privind securitatea si sanatatea in munca.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 4 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

4.13 instructiuni proprii de securitate a muncii instructiuni elaborate de catre angajator pentru utilizare interna in cadrul societatii si care au rolul de a aplica cerintele legislatiei nationale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca la conditiile specifice de lucru din interiorul unitatii.

4.14 lant ansamblu compus din mai multe zale sau eclise si bolturi, cuplat cu accesorii inferioare si superioare, utilizat pentru suspendarea sarcinilor sau transmiterea miscarii la instalatiile de ridicat.

4.15 legator de sarcina lucratorul desemnat sa efectueaza legarea si fixarea sarcinilor in carligul macaralei, sa le urmareasca in timpul manipularii, sa semnalizeze macaragiului manevrele pe care trebuie sa le execute si sa elibereze sarcinile dupa asezarea lor corecta la locul dorit.

4.16 lucrator persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;

4.17 macara instalatie de ridicat compusa de obicei dintr-un schelet metalic de forma, constructie si dimensiuni variabile si dintr-unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea si deplasarea sarcinii.

4.18 macara cu brat macara al carei dispozitiv de manipulare a sarcinii este suspendat de un brat sau de un carucior care se poate deplasa in lungul bratului.

4.19 macara deplasabila macara care se poate deplasa in timpul lucrului.

4.20 macara turn macara cu brat rotitor care are bratul montat la partea superioara a unui turn vertical.

4.21 mecanism de deplasare a macaralei mecanism actionat si utilizat pentru deplasarea macaralei.

4.22 mecanism de ridicare mecanism actionat si utilizat pentru ridicarea si coborarea sarcinii.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 5 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

4.23 mecanism de rotire mecanism actionat si utilizat pentru rotire in plan orizontal a partii rotitoare a macaralei.

4.24 organism de inspectie ISCIRINSPECT, organism desemnat pentru supravegherea si verificarea tehnica in functionare a macaralelor.

4.25 organism notificat laborator de incercari, de etalonare, organism de certificare sau organism de inspectie, persoana juridica cu sediul in Romania, care a fost desemnata de o autoritate competenta sa efectueze evaluarea conformitatii intr-un domeniu reglementat si care este inscris in registrul organismelor notificate.

4.26 palan mecanism compact de ridicare a sarcinii cu sau fara un mecanism de deplasare inclus in acelasi ansamblu.

4.27 persoana expusa orice persoana care se gaseste integral sau partial in zona periculoasa.

4.28 ridicare (coborare) sarcina deplasarea unei sarcini pe verticala.

4.29 sarcina nominala sarcina pentru care a fost proiectata si construita macaraua.

4.30 siguranta la carlig componenta de securitate destinata sa impiedice iesirea accidentala din carlig a organelor de legare a sarcinilor.

4.31 toron element component al cablului constituit dintr-un ansamblu de mai multe sarme infasurate elicoidal si sprijinite pe o inima centrala intr-unul sau mai multe straturi suprapuse.

4.32 utilizator persoana care foloseste o instalatie de ridicat precum si cablul, lantul, funia, banda, carligul sau alte elemente de legare.

4.33 viteza de deplasare viteza de deplasare in regim stabilizat a unei macarale.

4.34 viteza de deplasare a caruciorului viteza de deplasare in regim stabilizat a caruciorului.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 6 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

4.35 viteza de ridicare (coborare) a sarcinii viteza de deplasare pe verticala in regim stabilizat a sarcinii de lucru.

4.36 viteza de rotire viteza unghiulara de rotire in regim stabilizat a platformei rotitoare a unei macarale.

4.37 za fiecare dintre ochiurile unui lant.

4.38 zona periculoasa orice zona din interiorul si/sau din apropierea unei macarale, in care prezenta unei persoane expuse constituie un risc pentru sanatatea sau securitatea sa. Abrevieri: DG IPAT-SSM RMC SMC SSM EIP LM AM Director General Instructiune Tehnica Interna de Securitatea Muncii Reprezentantul Managementului pentru Calitate Sistemul de Management al Calitatii Securitate si Sanatate in Munca Echipament Individual de Protectie. Loc de munca Accident de munca

5. MASURI GENERALE DE SECURITATE A MUNCII

5.1 Legatorul de sarcina are obligatia sa execute dispozitiile sefului ierarhic, in conformitate cu prezentele instructiuni, si trebuie sa previna sau sa opreasca imediat orice actiune care ar putea duce la accidentarea proprie sau a altor persoane care se gasesc in zona de lucru a macaralei turn. 5.2 La inceperea lucrului, lucratorul trebuie sa se prezinte apt pentru desfasurarea activitatii de legator de sarcina, in conformitate cu atributiile de serviciu si a fisei de post. 5.3 Desfasurarea activitatii de legator de sarcina de catre persoane aflate intr-o stare de oboseala avansata sau sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care i-ar putea afecta capacitatea de lucru este strict interzisa. In oricare dintre aceste cazuri se va proceda la neadmitarea persoanei respective la lucru si consemnarea acesteia ca absent nemotivat pentru ziua respectiva.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 7 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

5.4 Prezentarea personalului neechipat cu echipament individual de protectie este strict interzisa. In acest caz se va proceda la neadmitarea persoanei respective la lucru si consemnarea acesteia ca absent nemotivat pentru ziua respectiva. 5.5 Fiecare lucrator este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor instructiuni, care pune in pericol securitatea oamenilor, sa comunice cele constatate sefului direct sau ierarhic superior. 5.6 Personalul este obligat sa cunoasca si sa aplice instructiunile tehnice si de exploatare in activitatea sa, astfel incit sa previna producerea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. 5.7 Inainte de inceperea lucrului, lucratorii sunt obligati sa verif ce daca uneltele si utilajele pe care le folosesc sunt in stare buna si corespund din punct de vedere al securitatii muncii. Este interzisa folosirea uneltelor si utilajelor care nu corespund normelor tehnice. 5.8 La repartizarea lucrarilor, conducatorul locului de munca va indica procedeul de instalatiilor, utilajelor si sculelor din dotare; va verifica starea echipamentului individual de protectie si a ecusonului. 5.9 Lucratorul care efectueaza activitatea de legator de sarcina trebuie sa fie autorizat si instruit in prealabil. Este strict interzis a se utiliza personal neautorizat ca legator de sarcina.

6. ATRIBUTII PRINCIPALE LEGATOR DE SARCINA

6.1 Legarea si fixarea sarcinilor se va face numai de catre personal calificat si autorizat in conformitate cu cerintele prescriptiei tehnice CR 08-2009, colectia ISCIR. 6.2 Conditiile de perfecta stare de sanatate sunt obligatorii pentru legatorii de sarcina, ce lucreaza la legarea si fixarea de regula pe partea dreapta a sarcinilor. 6.3 Sa cunoasca si sa aplice regulile de verificare a organelor de legare si dispozitivelor de prindere precum si normele si instructiunile de exploatare a macaralei a caror respectare depinde de el. 6.4 Sa cunoasca si sa aplice codul de semnalizare, cu eventualele completari ale unitatii care utilizeaza macarale, pentru a putea indica in orice moment macaragiului manevrele pe care urmeaza sa le execute. In acest scop, se va plasa in locuri din care sa poata vedea orice persoana situata in campul de actiune al macaralei. Daca acest lucru nu este posibil, el va fi ajutat de alte persoane. Se admite si semnalizarea cu steaguri colorate sau alte mijloace, acolo unde conditiile de lucru necesita acest lucru. In asemenea cazuri, codul de semnalizare va fi elaborat de unitatea care exploateaza macaraua, iar legatorii de sarcina si macaragiii vor fi instruiti si examinati in ceea ce priveste semnalizarea pe baza acestui cod.
IPATSSM 0414 SC Asisco Tehnic SRL pagina 8 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

6.5 Sa supravegheze zilnic organele de legare si dispozitivele de prindere cu care lucreaza, prin verificarea aspectului exterior, inscriind in registrul de evidenta a supravegherii macaralei respective constatarile sale cu privire la starea tehnica a acestora. Se recomanda ca organele de legare si dispozitivele de prindere sa fie date in primire unuia dintre legatori care va raspunde de pastrarea lor corespunzatoare; 6.6 Sa foloseasca la legarea si transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive inscriptionate cu sarcinile maxime admise, inscrise vizibil pe o placa sau pe un inel, si sa nu lege sarcini a caror greutate depaseste sarcina admisa pentru organul, dispozitivul sau macaraua respectiva, tinand seama si de inclinarea ramurilor de cablu sau lant. 6.7 Sa nu utilizeze organe de legare si dispozitive de prindere care nu sunt inscrise in evidenta unitatii sau santierului. 6.8 Sa aleaga mijloace de legare corespunzatoare greutatii si formei sarcinii. 6.9 Sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente. 6.10 Sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive care prezinta uzuri peste limitele

admise de prescriptiile tehnice in vigoare. 6.11 Sa suspende capatul inferior al legaturilor lungi descarcate de sarcina pe carligul

macaralei, pentru a nu micsora spatiile libere la deplasarea macaralei. 6.12 Sa execute corect legarea sarcinii, fara a incrucisa cablurile si lanturile la introducerea in

carlig. Sa se asigure ca sarcina este echilibrata, iar lanturile si cablurile de legare sunt intinse si asezate uniform, fara a forma noduri si ochiuri si fara a fi supuse rasucirii. La carligele duble, sa suspende sarcina pe ambele deschideri si sa o repartizeze in mod egal. 6.13 Sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin

greutatea proprie a unor persoane. 6.14 6.15 Sa interzica transportul persoanelor cu macaralele. Sa tina seama de faptul ca lanturile care se infasoara de mai multe ori in jurul sarcinii de

ridicat nu trebuie sa aiba margini suprapuse. 6.16 Sa nu foloseasca lanturi de legare innadite cu suruburi, avand zale alungite sau rasucite si

sa nu innoade cablurile sau lanturile de legare. 6.17 6.18 Sa lege obiectele de lungime mare in cel putin doua puncte spre a evita balansarea. Sa execute legarea astfel incat sarcina sa nu se poata deplasa, aluneca sau roti dupa ce

este ridicata, iar legatura sa nu iasa din carlig. 6.19 Sa nu lase obiecte libere pe sarcina suspendata.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 9 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

6.20

Sa nu incarce materiale marunte sau piese de volum redus pe platforme sau targi care nu

sunt prevazute cu pereti laterali si care nu prezinta suficienta siguranta impotriva caderii sarcinii. 6.21 6.22 Sa mentina in stare de curatenie zona de lucru si dispozitivele de lucru. Sa tina seama de faptul ca in cazul transportarii materialelor marunte sau pieselor mici in

lazi este necesar sa nu depaseasca inaltimea marginii superioare a peretilor laterali. 6.23 Sa nu lege in carligul macaralei pachete de tabla, prefabricate sau alte materiale, daca

dispozitivul de prindere nu este prevazut cu elemente care sa excluda caderea materialelor din pachet. 6.24 Sa asigure capetele cablurilor de legare cu cel putin trei cleme de strangere, de marime

corespunzatoare diametrului cablului, brida filetata fiind asezata pe partea terminala a ramurii de cablu. 6.25 Sa protejeze cablurile si lanturile care vin in contact cu muchii ascutite, prin aparatori de

protectie metalice (special destinate acestui scop) sau din lemn tare. 6.26 Inainte de transportarea unei sarcini, sa semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridicari

de incercare, pana la inaltimea de circa 100 mm de la sol, pentru ca mijloacele de legare sa ajunga in pozitie intinsa si sa verifice echilibrarea sarcinii. 6.27 Sa semnalizeze macaragiului miscarile pe care trebuie sa le execute cu macaraua,

asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in campul vizual al macaragiului. La macaralele cu deplasare pe sine va verifica daca intreaga cale de rulare este libera. 6.28 Sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma acesteia

pe tot traseul si supraveghind ca sarcina sa nu se loveasca de obstacole si sa nu loveasca persoane. 6.29 Sa tina seama de faptul ca transportarea sarcinilor pe orizontala precum si a organelor de

legare si dispozitivelor de prindere (in cazul deplasarii macaralei fara sarcina) trebuie sa se faca la o inaltime de minimum 300 mm si o distanta laterala de minimum 1 m de obiectele inconjuratoare si sa semnalizeze in consecinta macaragiului manevrele necesare in vederea manipularii sarcinii in conditii de siguranta. 6.30 Sa interzica circulatia pe sub sarcina ridicata si sa supravegheze sa nu se faca

transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munca, daca necesitatile de productie nu impun aceasta. In caz contrar, se vor indeparta in prealabil toate persoanele, la o distanta corespunzatoare. 6.31 Sa respecte distantele de securitate fata de liniile aeriene de inalta tensiune.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 10 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

6.32

La montaje de masini, constructii metalice, cladiri din panouri prefabricate etc., legatorul

de sarcina trebuie sa cunoasca si procesul de montaj (succesiunea operatiilor de montaj), care se executa cu ajutorul macaralei, pentru a semnaliza corect manevrele necesare. 6.33 Sa cunoasca si sa aplice masurile de securitate si sanatate a muncii specifice locului de

munca pe care-l deserveste, in care scop, conducatorul procesului de productie respectiv ii va face un instructaj special. 6.34 Este obligat sa poarte echipamentul individual de protectie (manusi, casti de protectie,

bocanci, vesta reflectorizanta). Degradarea sau pierderea lui din vina purtatorului atrage raspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii. 6.35 In situatiile cand lucreaza plasat la inaltime, pe platforme, schele, plansee etc., se va

asigura conform normelor de securitate si sanatate a muncii. In aceste cazuri este obligatorie purtarea echipamentului individual de lucru la inaltime. 6.36 Sa nu efectueze balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi

deservit in mod normal de macara. 6.37 La stivuirea unor sarcini, sa asigure asezarea lor corecta, eventual, prin elemente de

adaos, astfel incat sarcinile sa fie stabile si sa se poata scoate usor. 6.38 6.39 Se interzice scoaterea legaturilor de sub sarcini cu ajutorul macaralei. Sa nu depoziteze materiale in stive a caror inaltime depaseste de 1,5 ori latura mica a

bazei. 6.40 6.41 6.42 6.43 Sa supravegheze sarcina pana ce se asigura ca aceasta este coborata si plasata corect. Sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai camioanelor sau remorcilor. Sa nu paraseasca locul de munca fara a-l incunostinta despre aceasta pe macaragiu. Dupa terminarea lucrului sa depoziteze organele si dispozitivele de prindere care i-au fost

date in pastrare in locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi si de posibilitati de deteriorare. Cablurile, lanturile, funiile si benzile care se folosesc numai periodic se pastreaza agatate pe capre, in locuri ferite de intemperii.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 11 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

7. CODUL DE SEMNALIZARE

Codul de semnalizare (conform PT R1-2010, colectia ISCIR)

CARLIG SUS!

CARLIG JOS!

BRATUL SUS!

BRATUL JOS!

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 12 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

MISCA INCET!

ROTESTE!

ROTESTE!

MISCA CARUCIORUL!

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 13 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

EXTINDERE BRAT TELESCOPIC!

RETRAGERE BRAT TELESCOPIC!

MISCA MACARAUA!

MISCA MACARAUA!

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 14 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

OPRESTE!

OPRESTE BRUSC!

FOLOSIRE MECANISM PRINCIPAL

FOLOSIRE MECANISM AUXILIAR

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 15 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

Codul de semnalizare (conform Anexa IX la Directiva 92/58/EEC) In continuare sunt oferite semnale efectuate cu mainile utilizate in conformitate cu Anexa IX a Directivei 92/58/EEC. Diferite semnale manuale in vigoare din Comunitatea Europeana sau specifice diferitelor tari pot fi si ele utilizate.

START Atentie / inceperea executarii comenzii Bratele intinse orizontal, cu palmele indreptate in fata

STOP

Intrerupere / incheierea miscarii Bratul drept orientat in sus, cu palma indreptata in fata

SFARSIT Intreruperea operatiunilor Mainile impreunate la nivelul pieptului

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 16 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

MISCARI VERTICALE

RIDICA

Bratul dreptul indreptat in sus, palma orientata in fatasi descriind usor un cerc

COBOARA Bratul dreptul indreptat in jos, palma orientata in jos si descriind usor un cerc

DISTANTA VERTICALA

Se indica distanta necesara cu ajutorul mainilor

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 17 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

MISCARI ORIZONTALE

INAINTE

Bratele indoite, cu palmele in sus; antebratele se indreapta incet spre partea superioara a corpului

INAPOI

Bratele indoite, cu palmele in jos; antebratele se indreapta incet spre partea inferioara a corpului

CATRE DREAPTA Privind catre agentul de semnalizare Bratul drept intins, aproximativ orizontal, cu palma indreptata in jos si se executa usor miscari ale bratului catre dreapta

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 18 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

MISCARI ORIZONTALE (continuare)

CATRE STANGA Privind catre agentul de semnalizare

Bratul stang intins, aproximativ orizontal, cu palma indreptata in jos si se executa usor miscari ale bratului catre stanga

DISTANTA ORIZONTALA Se indica cu mainile distanta necesara.

PERICOL

Ambele brate orientate in sus, cu palmele indreptate in fata

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 19 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

8. INSTRUCTIUNI SPECIFICE LEGATORI DE SARCINA

Figura

Explicatie figura

Pagina

Modul corect de prindere a carligului de sarcina al macaralei turn in vederea prinderii si fixarii sarcinii in carlig prin intermediul elementelor de legare a sarcinii.

22

Utilizarea cablurilor, lanturilor si chingilor care prezinta defectiuni sau deteriorari este strict interzisa.

23

Este strict interzis a se forma o stiva de materiale fara a fi asezate pe suporti care sa permita introducerea elementelor de legare a sarcinii.

24

Fixarea si legarea sarcinii de catre legatorul de sarcina trebuie sa se faca astfel incat greutatea sarcinii sa se distribuie in mod uniform in elementele de legare a sarcinii.

25

Fixarea si legarea sarcinii se va face astfel incat sa nu fie posibila jocul sau rasturnarea acesteia in momentul ridicarii ei de la sol.

26

Legatorul de sarcina se va plasa lateral fata de sarcina, astfel incat sa nu existe pericolul de a fi strivit de sarcina care urmeaza sa fie ridicata datorita balansului acesteia.

27

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 20 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

Figura

Explicatie figura

Pagina

La ridicarea sarcinii, legatorul de sarcina trebuie sa supravegheze modul in care aceasta este eliberata si ridicata de la sol.

28

Dupa ce sarcina a fost suspendata de la sol, daca aceasta este echilibrata in elementele de legare a sarcinii, ea poate fi ridicata.

29

Dupa ce sarcina a fost suspendata de la sol, daca aceasta nu este echilibrata in elementele de legare a sarcinii, se va lasa imediat inapoi la sol. Legatorul de sarcina are obligatia sa semnalizeze imediat macaragiului comanda de coborare la sol a sarcinii distribuite neuniform.

30

Este strict interzisa stationarea sau trecerea pe sub sarcina suspendata in carligul macaralei turn.

31

Nota: imagini SuvaPro.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 21 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 22 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 23 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 24 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 25 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 26 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 27 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 28 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 29 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 30 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 31 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

9. INSTRUCTIUNI PRINDERE SARCINA

Figura

Explicatie figura La fixarea si legarea sarcinii, legatorul de sarcina va tine cont de natura sarcinii suspendate, precum si de etichetele privind greutatile sarcinilor care urmeaza a fi manevrate.

Pagina

34

La alegerea elementelor de legare a sarcinii, legatorul de sarcina trebuie sa tina cont si de influenta unghiul de inclinare al acestora asupra greutatii sarcinii ridicate!

35

La fixarea si ridicarea unor utilaje sau instalatii, fixarea si prinderea acestora se va face numai in punctele de ancorare prevazute de catre producatorul acestora.

36

Pentru protejarea elementelor de legare a sarcinii si a sarcinii, se vor introduce elemente de protectie corespunzatoare intre acestea.

37

La ridicarea sarcinilor cu ajutorul dispozitivelor cu prevazute cu furci, este obligatorie introducerea furcilor in totalitate sub sarcina.

38

Fixare si ridicare corecta si incorecta a sarcinii.

39

Fixare si ridicare corecta si incorecta a sarcinii.

40

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 32 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

Figura

Explicatie figura

Pagina

Fixare si ridicare corecta si incorecta a sarcinii.

41

Fixare si ridicare corecta si incorecta a sarcinii.

42

Fixare si ridicare corecta si incorecta a sarcinii.

43

Fixare si ridicare corecta si incorecta a sarcinii.

44

Fixare si ridicare corecta si incorecta a sarcinii.

45

Fixare si ridicare corecta si incorecta a sarcinii.

46

Fixare si ridicare corecta si incorecta a sarcinii.

47

Nota: imagini SuvaPro.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 33 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 34 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 35 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 36 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 37 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 38 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 39 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 40 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 41 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 42 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 43 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 44 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 45 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 46 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 47 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

10. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Legatorul de sarcina va purta echipamentul individual de protectie specific pentru aceasta activitate.

Manusi de protectie

Incaltaminte de protectie

Casca de protectie

Echipament individual impotriva caderii (numai in cazul in care lucratorul de sarcina lucreaza la inaltime)

Salopeta de protectie

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 48 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

Protectie a urechilor

Ochelari de protectie

Vesta de vizibilitate mare

Purtarea echipamentului individual de protectie este obligatorie! ATENTIE! 10.1 Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol.

10.2 Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare.

10.3 Alegerea echipamentelor individuale de protectie pentru lucru la inaltime, trebuie facuta astfel incat sa asigure: a) pozitionarea lucratorului in timpul lucrului; b) limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere; c) pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 49 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

10.4 Utilizarea echipamentelor individuale de protectie trebuie sa sa faca conform instructiunilor de utilizare emise de producator si de aceea este interzisa utilizarea acelora care nu sunt insotite de astfel de instructiuni.

10.5 Indiferent de domeniul de activitate si de tipul echipamentelor individuale de protectie, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.

10.6 Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legaturi trebuie sa aiba o lungime maxima desfasurata de 2 m.

10.7 Pentru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate este obligatorie purtarea centurilor de siguranta, cat si a castilor de protectie.

11. RESPONSABILITATI 11.1 Personalul care executa activitati de legare a sarcinii. 11.1.1 Respecta prevederile prezentei instructiuni.

12. ACCIDENTE

12.1 Reguli generale in caz de accident: in cazul unui accident se vor lua toate masurile necesare astfel ca situatia produsa in timpul accidentului sa ramana nemodificata pana la sosirea inspectorului de specialitate al ITM si al ISCIRINSPECT in raza careia se afla aceasta, cu exceptia cazului cand situatia respectiva ar pune in pericol viata persoanelor sau ar crea alte situatii periculoase; numarul general pentru urgente este: 112.

12.2 Urmari posibile ale nerespectarii prezentelor instructiuni: raniri usoare pana la foarte grave, chiar decese, ale legatorului de sarcina sau ale persoanelor expuse, cauzate de strivire sau de prabusirea sarcinii; raniri usoare pana la foarte grave, chiar decese, ale legatorului de sarcina sau ale persoanelor expuse, cauzate de electrocutare; raniri usoare pana la foarte grave, chiar decese, ale legatorului de sarcina, cauzate de caderea de la inaltime.
IPATSSM 0414 SC Asisco Tehnic SRL pagina 50 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

13. INREGISTRARI

13.1 Proces-verbal de instruire anuala legatori de sarcina (intocmit de catre RSVTI). 13.2 Proces-verbal de testare anuala legatori de sarcina (intocmit de catre RSVTI). 13.3 Fisa individuala de instruire (instruit lunar de catre lucratorul desemnat SSM al firmei). 13.4 Test verificare cunostinte legatori de sarcina.

Nota: Prezenta instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii nu este limitativa, ea putand fi completata in functie de conditiile specifice fiecarui loc de munca si, respectiv, fiecarei activitati. Prezenta instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii este destinata operatorului RSVTI si se va aduce la cunostinta intregului personal, cu ocazia instruirii periodice efectuate de catre operatorul RSVTI, verificandu-se permanent modul de insusire si respectare a acesteia.

Intocmit,

................... Cornel Lupu

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 51 / 52

Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Legator de sarcina

www.asisco.ro

SC ASISCO TEHNIC SRL


str. Zizinului nr. 10, bloc 38, etaj 7, apt. 30, Brasov cod postal 500414, jud. Brasov telefon: 0374 012324 fax: 0368 004552

e-mail: office@asisco.ro http://www.asisco.ro

Copierea sau reproducerea sub orice forma, partiala sau integrala, a prezentului document este strict interzisa fara acordul SC Asisco Tehnic SRL si va fi pedepsita conform legilor in vigoare.

IPATSSM 0414

SC Asisco Tehnic SRL

pagina 52 / 52