Sunteți pe pagina 1din 62

Culegere Online pentru Evaluarea Nationala la Matematica Prof.

Andrei Octavian Dobre Varianta 1 Clasa a VIII-a Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Solutia ecuatiei |x-4|= -1 este. b) Solutia in multimea numerelor reale a inecuatiei |x-5| 0 este .. . c) Solutia in multimea numerelor intregi a inecuatiei |x-1| 1 este multimea.

2) a) Solutia sistemului

este...

b) Solutia ecuatiei |2x-6|= 6 este c) Solutia reala a inecuatiei 3. Fie functia f: {-4; -1; 0;1; 3} x+2< 2 este , f(x) = -x + 1.

a) Multimea valorilor functiei este{.}. b) Rezultatul calcului f(-1) +2f(1) f(0) este egal cu. .

c) Intersectia reprezentarii grafice a functiei cu axa ordonatelor este punctual M(,). 4) Fie ABCDABCD un cub. a) Masura unghiului format de dreptele CB si AD este egala cu . . b) Masura unghiului format de dreptele AB si DD este egala cu.. . c) Masura unghiului format de dreptele AC si AD este egala cu.. .

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. Fiind data functia f : R R, f (x) = 2x + 5, stabiliti care dintre punctele urmatoare apartin graficului functiei: A( 3; 1), B si C( 0; 3).

2. Fie expresiile: E(x) = F(x) = E(x) (x+2), unde x -{-2;-1;0;1}.

si

a) Aratati ca E(x) =

b) Calculati F(2) + F(3) + . + F(20). c) Aflati Z astfel ncat E(x) Z.

3. a)Desenati un paralelipiped dreptunghic Paralelipipedul dreptunghic ABCDABCD are AA = 3 cm, AB = 6 cm si BC = 3 cm.

Fie punctul O mijlocul segmentului BD s i punctul M mijlocul segmentului AB. b) Demonstrati ca dreptele OM si AB sunt perpendiculare. c) Calculati masura unghiului determinat de dreapta DB s i planul (ABC). d) Calculati valoarea tangentei unghiului determinat de planele ( ADM ) si (DDM ) .

Varianta 2 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Solutia in multimea numerelor reale a ecuatiei |x-2|=3 este. b) Solutia in multimea numerelor reale a inecuatiei |x-2| 3 este intervalul.. . c) Solutia in multimea numerelor intregi a inecuatiei |x-2| 3 este multimea. . 2) a) Solutia ecuatiei 3x+ 9 = 0 este b) Daca 4x 8 = y si x=2 atunci y este ...

c) Solutia sistemului

este perechea ...

3) a) Fie f, g : R R, f (x) = 2x + 5 si g(x) = intervalul..

Solutia inecuatiei f(x) 2g(x) + 1 este

b) Daca f : A R, f(x) = 2x +3 si Im f = { -1; 1; 3; 5}, atunci Gf = {..} c) f : R R, f (x) = 2 x + b si f(3) = 8, atunci b =

4) Fie ABCABC o prisma triunghiulara regulate dreapta, cu AA = 9 cm si AB = 6 cm. a) Distanta de la C la dreapta AB este egala cu.. . b) Cosinusul unghiului plan corespunzator diedrului format de planele (CAB) si (ABC) este egal cu. . c) Distanta de la punctual C la planul (CAB) este egala cu.. .

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. Fie functia f : R R, f (x) = ax + b, unde a si b sunt numere reale. a) Determinati a si b stiind ca f( b) Pentru a = 2 si b = perpendiculare. 1)= 5 si f(2) = 1.

3 reprezentati grafic functia ntr-un sistem de coordonate

2. E(x) =

a) Aratati ca (x+2)(x-2) = 2x2+x-6

b) Aratati ca E(x) =

pentru orice x R\{-5;-2; Z

;5}

c) Aflati valorile ntregi ale lui a pentru care E(a)

3.a) Desenati o piramida triunghiulara regulata SABC este o piramida triunghiulara regulata , de baza ABC. Punctul M este mijlocul muchiei BC, masura unghiului determinat de dreptele SM si SA este egal cu 90o si SA = 6 cm. b) Aratati ca triunghiul SAC este dreptunghic. c) Calculati volumul piramidei SABC . d) Fie punctele A si B mijloacele muchiilor SA si respectiv SB , iar P si Q proiectiile punctelor A si respectiv B pe planul (ABC). Calculati aria triunghiului CPQ.

Varianta 3 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele)

1) Fie ecuatiile 2x +7-3(x+1) = 5 si ax-2 = 2a, unde a este un numar real diferit de zero. a) Solutia ecuatiei 2x+7-3(x+1) = 5 este egala cu. . b) Daca ecuatiile au aceeasi solutie, atunci a este egal cu.. . c) Pentru a = -2 solutia ecuatiei este.. .

2) a) Daca f : R R, f (x) =

2x

3, atunci f ( 3; 1 )

2) = Gf , atunci a = . Gf , atunci y = .

b) Daca f : R R, f (x) = a x + 7 si A ( c) Daca f : R R, f (x) = x

4 si A( 7; y )

3) Fie inecuatia 3-2x 4-x. a) Multimea solutiilor inecuatiei este intervalul . b) Daca x c) Daca x [-5,2], atunci multimea solutiilor intregi ale inecuatiei este intervalul.. [-5,2], atunci multimea solutiilor intregi ale inecuatiei este {}.

4) a) Aria unei fete laterale a unui tetraedru regulat este de tetraedrului este de cm. b) O piramida cu volumul de 240 cm3 si aria bazei de

cm2 . Suma muchiilor

cm2 are naltimea de cm.

c) Aria totala a unei piramide hexagonale regulate care are latura bazei de 12 cm si apotema de cm este egala cu cm2 .

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1.a) Demonstrati ca (x)2+(y)2=x2+y2-2 x-2 y+5, pentru oricare x,y R

b) Rezolvati sistemul:

2. Fie f ; g : R R, f (x) =2x + 6 si g(x) = x

a) Aflati coordonatele punctului de intersectie a celor doua grafice. b) Reprezentati n acelasi sistem de coordonate cele doua functii. c) Aflati aria triunghiului determinat de cele doua grafice si axa absciselor.

3. a) Desenati o piramida triunghiulara regulata Piramida patrulatera regulata SPACE , de baza PACE , are muchia bazei PA =12 cm si naltimea SO = 6 cm. b) Calculati volumul piramidei SPACE . c) Stiind ca punctul M este mijlocul muchiei SP, aratati ca dreapta MO este paralel cu planul (SEC) . d) Calculati masura unghiului determinat de planele (SPC) si (SAC)

Varianta 4 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1. a) Multimea A = {x | |x-3| 2 este egala cu.. .

b) Solutia sistemului c) Solutia ecuatiei - 1 = 2 este egala cu

2) a) Solutia reala a ecuatiei 3(x+1)=9 este egala cu b) Daca 3x - 1 4 atunci numarul real x se afla in intervalul.. c) Daca 5x =-25 atunci x este..

3) Fie f : R R, f (x) =ax +4a, a

a) Daca b) Pentru a = 2 ,

, atunci a = .. = . . este

c) Pentru a =2, valoarea de adevar a propozitiei

4) Fie M un punct exterior planului (ABC) astfel incat MA (ABC). a) Daca MD BC, D (BC), atunci AD..BC.

b) Proiectia segmentului [MB] pe planul (ABC) este. . c) Daca MD=16 cm si MA= 8 (ABC) este egal cu. . cm, atunci sinusul unghiului format de planele (MBC) si

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. Fie f : R R, f (x) = (5 + 3m)x + 4 a) Sa se detremine m R astfel ncat A(1; 2m 1) Gf. 3x + 5), oricare ar fi x real.

b) Pentru m = 1 sa se verifice daca f(x + 2) +2f(

2x +1) = f(

2. Ioana, Dana si Vlad au mpreuna 26 ani. Ioana si Dana sunt gemene, iar Vlad are 12 ani. a) Calculati varsta Danei b) Calculati cu cati ani n urma varsta lui Vlad era egala cu suma varstelor Danei si Ioanei.

3. a) Desenati o piramida patrulatera regulata Piramida patrulater regulata VABCD, de varf V si baza ABCD , are muchia bazei de 12 cm si naltimea de 8 cm. Punctul M este mijlocul laturii BC. b) Calculati aria laterala a piramidei. c) Fie punctul N situat pe latura AB astfel ncat NB = 3 AN.Calculati aria triunghiului MND. d) Calculati valoarea tangentei unghiului determinat de planele (VAM ) si ( ABC) .

Varianta 5 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) Se considera ecuatia + (m+1)x + ( - 1) = 0, unde x, m .

a) Ecuatia nu are solutii reale pentru m apartine intervalului .. . b) Ecuatia are solutii reale pentru m. . c) Pentru m=0, aproximarea prin lipsa la zecimi a solutiilor ecuatiei este egala cu sau .. .

2) a) Solutia ecuatiei (3-

)x =

- 3 este egala cu.. . | |x-1| 2} este .

b) Scrisa sub forma de interval, multimea A = {x

c) Numerele natural care sunt solutii ale inecuatiei |x-1| 2 sunt .

3) a) Fie f ; g : R R, f (x) = mx + 2 si g(x) = 3 x + n si A(2; 2) este punctul de intersectie al celor doua grafice atunci m = si n = . b) Fie f : R R, f (x) = 2x opuse este P(,..) 6. Punctul de pe graficul functiei f, care are coordonatele

c) Fie f : R R, f (x)= . Valoarea de adevar a propozitiei: patrat perfect este ..

este

4) a) Paralelipipedul dreptunghic cu dimensiunile bazei de 6 cm, 10 cm si naltimea de 12 cm are aria laterala egala cu ..cm2. b) Tetraedrul regulat cu aria totala de cm2 are suma muchiilor de ..cm.

c) Prisma dreapta care are baza un triunghi echilateral de latura 15 cm si aria laterala egala cu 360 cm2 are muchia laterala de cm.

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. a) Fie functia f : R R, f (x) =a x + b care ndeplineste conditia f(x+1) = x 2.

a) Determinati formula functiei. b) Reprezentati grafic functia f. c) Aflati masura unghiului format de graficul functiei si axa ordonatelor.

2. a) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia :

b) Am depus la banca o suma de bani cu dobanda de 40% pe an.Dupa un an am luat de la banca 70 lei.Ce suma am avut initial ?

3. a) Desenati un trunchi de piramida triunghiulara regulata Fie trunchiul de piramida triunghiulara regulata ABCABC . Punctele O si O sunt centrele de greutate ale bazelor ABC , respectiv ABC, AB = 8 cm, AB= 6 cm si OO = 4 cm. Calculati: b) Aria total a trunchiului; c) Volumul piramidei din care provine trunchiul; d) Distanta de la punctul O la planul (BCC )

Varianta 6 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Solutia reala a ecuatiei x + 2 = - 8 este b) Daca 5 este solutie a ecuatiei ax 2 =3 + a, atunci a este egal cu 10) =0 este .

c) Solutia naturala a ecuatiei ( x + 4 )( x

2) a) Dintre perechile de numere (4, 7) si ( 6 ; 2) solutie a ecuatiei 2x

3y = 6 este

b) Solutia sistemului c) Solutia ecuatiei 3(x+1) 4(x

este (.; ) 2) = 12 este ..

3) a) Stiind ca ecuatiile 6x + 2a = 4a .

6 si 3x

1 = 2x + 3 sunt echivalente n R atunci a =

b) Daca media aritmetica a numerelor x si 12 este 24 , atunci x este egal cu c) Daca volumul unei prisme este de 720 cm3 si aria bazei de 90 cm2, atunci naltimea prismei este de .cm.

4) Fie VABC o piramida triunghiulara regulata cu latura bazei AB = 9cm si naltimea de 12 cm. a) Apotema piramidei are lungimea de cm b) Aria laterala a piramidei este egala cu ... cm2 c) Volumul piramidei este egal cu ... cm3

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. Suma a doua numere este 77. mpartind unul dintre numere la celalalt se obtine catul 7 si restul 2. Aflati numerele. 2. a) Reprezentati n sistem de coordonate perpendiculare dreapta solutiilor ecuatiei 4x +20 = 0. 2y

b) Aflati aria triunghiului format de dreapta solutiilor ecuatiei de la punctul a) cu axele sistemului. c) Calculati distanta de la originea sistemului la dreapta solutiilor ecuatiei de la punctul a). 3. a) Desenati un cub Cubul ABCDABCD are muchia AB = 6 cm. b) Calculati aria triunghiului ABD . c) Aratat i cadreptele AC si AO sunt perpendiculare, unde AC BD= {O} .

Varianta 7 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1.a) Calculand multimea solutiilor ecuatiei b) Solutia ecuatiei x+ =3 +5x-6=0,se obtine {..}.

este egala cu. . este .

c) Multimea solutiilor reale ale inecuatiei

2) a) Solutia sistemului

este (.; )

b) Daca sistemul de la punctul a) este echivalent cu sistemul b =. c) Media aritmetica a numerelor a si b gasite la punctul b) este ..

atunci a = .. si

3) a) Solutia n multimea numerelor reale a ecuatiei |x-2| = 4 este . b) Media aritmetica a trei numere naturale impare consecutive este 63. Cel mai mare dintre ele este c) Daca |x-3|<2, atunci numarul real x se afla n intervalul ...

4) Fie ABCD un romb si M un punct exterior planului (abc) astfel incat MB BD si MO AC, unde {O}=AC BD. a) Dreapta MB este.. pe planul (ABC). b) Proiectia tringhiului MAC pe planul (ABC) este. .

c) Daca aria tringhiului MAC este egala cu 48

si aria tringhiului BAC este egala cu 24

, atunci masura unghiului plan corespunzator diedrului determinat de planele (MAC) si (BAC) este egala cu..

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete)

1. Se considera functia f :RR , f(x)= a) Reprezentati grafic functia

x+2

b) Determinati valoarea numarului m stiind ca punctul M(m,2) se afla pe reprezentarea grafica a funtiei

2. O persoana a cheltuit ntr-o zi dintr-o suma de bani. A doua zi a cheltuit nca 350 lei. Constata ca mai are 250 lei. a) Aflati suma initiala. b) Cat a cheltuit a doua zi? 3. a) Desenati o piramida patrulatera regulata Piramida patrulatera regulata SABCD, cu baza ABCD, are naltimea de 6 bazei de 12 cm. b) Calculati volumul piramidei.

din rest si

cm si muchia

c) Calculati valoarea sinusului unghiului determinat de doua fete laterale alaturate. d) Calculati distanta de la punctul P, mijlocul n laltimii piramidei, la planul (SBC) .

Varianta 8 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Solutia in b) Solutia in c) Solutia in a ecuatiei 3(2-x)+5 = 14 este . a ecuatiei x2+ 4x+ 4=0 este.. . a ecuatiei 0,3x-5,3=1 este . , n R este.

2) a) Solutia inecuatiei

b) Suma elementelor multimii A =

este egala cu .

c) Solutia inecuatiei

este ..

3) a) Cardinalul multimii B =

este .

b) Tetraedrul regulat cu muchia de 12 cm are aria totala de cm2. c) Piramida patrulatera regulata care are apotema bazei de 8 cm si naltimea de 24 cm are volumul de cm3.

4) a) Volumul unui cub este de 125 cm3. Muchia cubului este egala cu ... cm b) Trunchiul de piramida triunghiulara regulata dreapta cu latura bazei mari de 10 cm, muchia laterala de 5 cm si apotema de 3 cm, are aria laterala de .. cm2. c) Trunchiul de piramida patrulatera regulata dreapta cu L = 20 cm, h = 8 cm si at = 10 cm are aria totala de cm2.

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. Un test are 20 probleme. Pentru fiecare problema rezolvata corect se acorda 20 puncte, iar pentru fiecare problema rezolvata gresit se scad 10 puncte. a) Cate raspunsuri corecte a dat un elev daca a obtinut 220 puncte? b) Aflati numarul minim de rezolvari corecte pe care ar trebui sa le faca un elev pentru a depasi 350 de puncte.

2. Fie expresiile: E(x) =

si

a)Aratati ca E(x) = b)Aflati

Z astfel ncat E(a) Z.

3. a) Desenati o piramida patrulatera regulata O piramida patrulatera regulata VABCD, de varf V si baza ABCD, are latura bazei de 12 cm si n ltimea de 6 cm. b) Calculati aria lateral a piramidei. c) Calculati valoarea cosinusului unghiului determinat de o muchie lateral cu planul bazei. d) Calculati distanta de la punctul H, mijlocul naltimii piramidei, la planul (VAB) .

Varianta 9 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele)

1) Se considera functia f :RR , f(x)=

2 si sistemul de axe xOy

a) Valoarea functiei f pentru x=0 este b) Rezultatul calculului f(2) +f(-2) este. c) Intersectia reprezentarii grafice a functiei f cu axa Ox este punctul

2) a) Daca sistemului b) Solutia naturala a ecuatiei x(x

are solutia ( 6 ; 4 ), atunci ( m; n) = (; .) 8) + 3(x 8) = 0 este .

c) Media aritmetica a numerelor 41 si 35 este ..

3) a) Piramida patrulatera regulata dreapta cu naltimea de 16 cm si apotema de 20 cm are perimetrul bazei de .. cm. b) Aria totala a unui tetraedru regulat cu suma muchiilor de 36 cm este de .cm2. c) Piramida triunghiulara regulata dreapta cu aria totala de cm2 are latura bazei egala cu ..cm. cm 2 si aria laterala de

4) Se considera o prisma triunghiulara ABCABC cu toate muchiile congruente, Ab=6cm. a) Daca M este un punct oarecare pe muchia [AA], atunci distanta de la M la planul (BCC) este egala cu.cm. b) Aria lateral a prismei este egala cu. c) Volumul prismei este egal cu.. . .

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. Pretul unui obiect s-a micsorat cu 20%. La un interval de timp noul pret s-a majorat cu 20% ajungand la 24000 lei. a) Care a fost pretul initial? b) Care a fost pretul dupa ieftinire?

2. a) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia

b) Gasiti solutia sistemului 3.

a) Desenati o piramida patrulatera regulata Piramida patrulatera regulata VABCD, cu varful V si baza ABCD, are latura bazei de 12 cm si naltimea de 8 cm. b) Calculati aria total a piramidei. c) Calculati valoarea sinusului unghiului determinat de muchiile laterale VB si VD. d) Fie H un punct situat pe naltimea [VO] a piramidei. Stiind ca distanta de la punctul H la planul ( ABC) este egal cu distanta de la punctul H la planul (VAB) , calculati lungimea segmentului OH.

Varianta 10 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) Se considera ecuatia -2x+3y=17, unde x, y R. a) Valoarea lui a pentru care perechea (a; -1) este solutie a ecuatiei este egala cu . b) Perechea (-1, m) este solutie a ecuatiei pentru m egal cu. . c) Pentru y=3, solutia ecuatiei in x este egala cu . .

2) a) Solutia sistemului b) si

este punctul A (; .) .

Punctului de intersectie a graficelor celor doua functii sunt este P(,) c) Daca suma a doua numere este 90 si diferenta lor este 30, atunci scazand din dublul numarului mare numarul mic obtinem.. 3) a) Multimea solutiilor ecuatiei b) Rezolvand n R, inecuatia 2x c) Valoarea de adevar a propozitiei .. este S = {} 3 2 are solutie intervalul.. ( 6; 2) este solutie a ecuatiei 3x y = 12 este

4) a) Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are laturile bazelor de 16 cm si 12 cm si naltimea de 6 cm. Volumul trunchiului este de .. cm3.

b) ntr-o piramida patrulatera regulata se face o sectiune printr-un plan paralel cu baza la din naltime fata de varf. Latura bazei este de 12 cm. Aria sectiunii este egala cu ..cm2. c) Trunchiul de piramida triunghiulara regulata cu laturile bazelor de 12 cm si 6 cm si volumul de cm3 are inaltimea de cm.

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete)

1. Daca ntr-o sala de clasa se asaza cate un elev ntr-o banca, raman 6 elevi n picioare. Daca se asaza cate doi elevi ntr-o banca raman patru banci libere si ntr-o banca se asaza un singur elev. a) Cate banci sunt n clasa? b) Cati elevi sunt n clasa?

2. Se considera functiile a) Sa se determine functiile stiind ca punctul de intersectie a graficelor celor doua functii este ; b) Sa se traseze graficele celor doua functii n acelasi sistem de axe de coordonate

3. a) Desenati o piramida triunghiulara regulata Piramida triunghiulara regulata ABCD , de baza ABC are AB = 8 cm si AD = 5 cm. Punctele M si N sunt mijloacele segmentelor AB, respectiv AD . b) Calculati aria total a piramidei ABCD . c) Calculati valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele MN si DC. d) Calculati lungimea proiectiei segmentului [MN] pe planul (DBC) .

Varianta 11 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Solutiile ecuatiei x2- 3x = 0 sunt .. si .. . b) Solutiile ecuatiei x2 - 3 = 0 suntsi .

c) Solutiile ecuatiei x2 + 2x + 1= 4 sunt.si... .

2) a) Solutia sistemului

este...

b) Solutia ecuatiei |x-4|+|4-x| + 02009 = 0 este c) Solutia reala a inecuatiei x+1< 2 este

3) Se da functia f : R R, f (x) = a) Valoarea functiei pentru x =

x + 1. 2 este egala cu ..

b) Daca 2 f(x) + 5 = 7, atunci x este egal cu . c) Daca f(x) 0, atunci x se afla n intervalul..

4. Se da paralelipipedul dreptunghic ABCDABCD cu AB= 6 cm, BC= 8 cm si AA= 10 cm. a) Lungimea diagonalei paralelipipedului este egala cu cm. b) Aria totala a paralelipipedului este egala cu .. c) Volumul paralelipipedului este egal cu.. .

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete)

1.

a) Rezolvati sistemul b) Aratati ca numarul m = a2+10a+26 este pozitiv

2. Fie f : R R, f (x) = x

4.

a) Sa se reprezinte grafic functia f. b) Deteminati punctele de intersectie ale reprezentarii grafice cu axele de coordonate. c) Aflati aria triunghiului determinat de graficul functiei cu axele sistemului. d) Calculati distanta de la originea sistemului de coordonate la graficul functiei.

3. a) Desenati o piramida patrulatera regulata O piramida patrulatera regulata VABCD, de baz ABCD, are VA = 10 cm. Fie punctul M mijlocul segmentului BC si VM = 5 3 cm. b) Calculati masura unghiului determinat de dreapta VB cu planul bazei (ABC). c) Fie punctul T situat pe segmentul DC astfel ncat VT + TM sa aiba lungimea minima . Calculati lungimea segmentului TC

Varianta 12 Clasa a VIII-a Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Solutiile ecuatiei b) Solutiile ecuatiei c) Solutiile ecuatiei - 3x = 0 sunt .. si .. . - 3 = 0 suntsi . + 2x + 1= 4 sunt.si... .

2) a) Fie f, g : R R, f (x) = 2x + 0,5 si g(x) = este intervalul..

Solutia inecuatiei f(x) 2g(x) + 1

b) Daca f : A R, f(x) = 2x +1 si Im f = { -1; 0; 1; 3}, atunci Gf = {..} c) f : R R, f (x) = 2 x + b si f(3) = 18, atunci b =

3) a) Solutia sistemului

este...

b) Solutia ecuatiei |2x-4|= 0 este c) Solutia reala a inecuatiei x+4< 2 este

4. In varful A al patratului ABCD cu lungimea laturii de 6

cm se construieste .

perpendicular pe planul patratului pe care se considera un punct M astfel incat MA=6 a) Distanta de la M la diagonal BD este egala cucm. b) Aria proiectie triunghiului MBD pe planul Patratului este egala cu.. .

c) MAsura unghiului plan corespunzator diedrului format de planele (MBD) si (ABD) este egal cu. .

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. ntr-un bloc sunt 76 camere n 28 apartamente cu doua si cu trei camere.

a) Calculati numarul apartamentelor cu 2 camere

b) Cat la suta din numarul apartamentelor cu trei camere reprezinta numarul apartamentelor cu doua camere. 2. Fie f : R R, f (x) = x 3.

a) Rezolvati, n R, ecuatia 2f(x) + 2 = f(x+1). b) Sa se calculeze numerele: S = f(1) + f(2) + f(3) + .+ f(17) si P = f(1) f(2) f(3) . f(17). 3. a) Desenati o piramida patrulatera regulata Fie VABCD o piramida patrulatera regulat cu baza ABCD . Latura bazei este egala cu 12 cm si apotema piramidei este egal cu 12 cm. b) Calculati volumul piramidei VABCD . c) Calculati masura unghiului determinat de planul unei fete laterale d) Se sectioneaza piramida cu un plan paralel cu planul bazei astfel ncat aria lateral a trunchiului de piramida obtinut sa fie 75% din aria lateral a piramidei initiale. Calculati distanta de la planul bazei piramidei initiale la planul de sectiune.

Varianta 13 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Daca x = +1 este solutie a ecuatiei mx 3=3 ,m , atunci m este egal cu...

b) Solutia naturala a ecuatiei

-x-6=0 este egala cu.. . x+3 1 este intervalul.. .

c) Multimea solutiilor reale ale inecuatiei

2) a) Solutia ecuatiei (2-

)x =

- 2 este egala cu.. .

b) Scrisa sub forma de interval, multimea A = {x

| |x-1| 1} este .

c) Numerele natural care sunt solutii ale inecuatiei |x-1| 0 sunt . 3) a) Daca f : R R, f (x) =2x M(.; .) 1, atunci punctul de pe grafic cu coordonate egale este Gf

b) Daca f : R R, f (x) =3 x + 4, valoarea de adevar a propozitiei este. . c) Fie f, g : R R, f(x) = 2x + 1 si g(x) = 4x a graficelor functiilor f si g sunt (. ; ..). 4) Fie cubul ABCDABCD cu AB=5cm.

N( 2; 11)

11. Coordonatele punctului de intersectie

a) Cosinusul unghiului format de Ab cu planul (ABC) este egal cu. . b) Sinusul unghiului plan corespunzator diedrului format de planele (DAC) si (ABC) este egal cu. . c) Aria proiectiei triunghiului ADC pe planul (ABC) este egala cu Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. a) Determinati formula functiei f : R R, f (x) =a x + b stiind ca B(1; 2 ) apartin graficului functiei. b) Pentru a = 2 si b = 4 reprezentati grafic functia. A( 1; 6) si .

c) Aflati perimetrul triunghiului format de graficul functiei cu axele sistemului.

2. a) Solutia sistemului b) Rezolvati n R inecuatia (2 3.

este...

a) Desenati un paralelipipedul dreptunghic Fie ABCDA'B'C'D' paralelipipedul dreptunghic n care laturile bazei ABCD sunt AB = 30 cm si AD = 40 cm, iar naltimea AA'= 24 cm. b) Calculati aria laterala a paralelipipedului. c) Calculati distanta de la punctul A' la dreapta BC. d) Calculati masura unghiului determinat de planele ( ACD) si ( ACD')

Varianta 14 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1. Se considera ecuatiile ax+2 = 0 si 4x + b = 0, unde a si b sunt numere reale diferite de zero. a) Daca numarul natural 1 este solutie a celor doua ecuatii, atunci a este egal cu . si b este egal cu . b) Valorile intregi ale lui a, pentru care solutia ecuatiei ax + 2 = 0 este numar intreg sunt. . c) Valorile natural ale lui a si b pentru care cele doua ecuatii au aceeasi solutie sunt egale cu..si. .

2) Se da functia f : R R, f (x) =2 x

2.

a) Punctul de coordonate egale care apartine graficului functiei f este A(,..) b) Distanta de la originea sistemului de axe la punctul de coordonate ( 2; f(2) ) este c) Valoarea de adevar a propozitiei: M (-1; 0) Gf este ..

3) Fie f : R R, f (x) =ax +4a, a

a) Daca b) Pentru a = 2 ,

, atunci a = .. = . .

c) Rezolvati ecuata f(1)= -5 4) a) Aria laterala a piramidei patrulatere regulate cu latura bazei de 12 cm si naltimea de 8 cm este egala cu cm2. b) Aria totala a unui cub cu muchia 12 cm este ... cm2

c)Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are latura bazei mari de 24 cm si latura bazei mici de 6 cm. Raportul ariilor bazelor trunchiului are valoarea egala cu ...

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. Fie f : R R, f (x) = (5 a) Sa se detremine m 3m)x + 4 1) Gf. 3x 4), oricare ar fi x real.

R astfel ncat A(1; 2m

b) Pentru m=2 sa se verifice daca f(x + 2) +2f(

2x +1) = f(

2) Pentru a confectiona 7 veste si 5 sarafane, un croitor are nevoie de 7 m de stofa, iar pentru a confectiona o veste si 5 sarafane de acelasi fel are nevoie de 4 m de stofa. a) Pentru o vesta sunt necesari ..m stofa. b) Pentru un sarafan sunt necesari m stofa. c) Din 5 m de stofa se pot confectionaveste si sarafane.

3. a) Desenati un paralelipiped dreptunghic Suma tuturor muchiilor unui paralelipiped dreptunghic ABCDAB CD este egal cu 60 cm, iar diagonala AC = 9 cm. b) Calculati aria totala a paralelipipedului dreptunghic ABCDABCD . c)Stiind ca AB = BC = 4 cm, calculati perimetrul dreptunghiului ACCA. d) Stiind ca AC BD = {O} si ca AB = BC = 4 cm, calculati valoarea tangentei unghiului determinat de dreapta OA cu planul (DBB)

Varianta 15 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Multimea solutiilor ecuatiei b) Perechile de numere intregi x si y, x c) Multimea solutiilor ecuatiei (x)(x+ =2, unde x este egala cu.. . =5, sunt. .

y, cu proprietatea ca

) = 0 este egala cu.. .

2) a) Fie f ; g : R R, f (x) = mx + 2 si g(x) = 3 x + n si A(1;1) este punctul de intersectie al celor doua grafice atunci m = si n = . b) Fie f : R R, f (x) =x este P(,..) 6. Punctul de pe graficul functiei f, care are coordonatele opuse

c) Fie f : R R, f (x)= . Valoarea de adevar a propozitiei: patrat perfect este ..

este

3)a) Solutia sistemului

este perechea ...

b) Forma cea mai simpla a expresiei E(x)=

c) Solutia inecuatiei

este intervalul ...

4) a) Paralelipipedul dreptunghic cu dimensiunile bazei de 3 cm, 5 cm si naltimea de 6 cm are aria laterala egala cu ..cm2. b) Tetraedrul regulat cu aria totala de cm2 are suma muchiilor de ..cm.

c) Prisma dreapta care are baza un triunghi echilateral de latura 10 cm si aria laterala egala cu 360 cm2 are muchia laterala de cm.

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1 Pretul unui obiect este de 100 lei si se majoreaza cu 10 %. a) Noul pret al obiectului este egal cu . lei. b) Daca noul pret se ieftineste cu 10% pretul obiectului este egal cu.lei. c) Daca pretul dupa ieftinire este egala cu 99 lei, marirea care trebuie aplicata acestui pretca noul prt sa fie 198 lei este egal cu%.

2. Stabiliti daca puntele urmatoare A(

1; 3); B(0; 2) ; C( 1; 1) sunt coliniare.

3. a) Desenati o piramida triunghiulara regulata Piramida triunghiulara regulata VABC are VA = 10 cm si raza cercului circumscris bazei ABC de 4 cm. b) Aratati ca AB = 12 cm. c) Fie punctul E mijlocul laturii AB. Calculati valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele VE si BC. d) Calculati perimetrul minim al triunghiului MBC, unde punctul M apartine muchiei AV.

Varianta 16 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Solutia reala a ecuatiei x + 1 = -4 este b) Daca 3 este solutie a ecuatiei ax 2 =8 + 7a, atunci a este egal cu 9) =0 este .

c) Solutia naturala a ecuatiei ( x + 9 )( x

2) a) Dintre perechile de numere (-3, 9) si (3 ; 0) solutie a ecuatiei 2x

3y = 6 este

b) Solutia sistemului c) Solutia ecuatiei 3(x+1)

este (.; ) 4(x 2) = 6 este .. 3 si 3x 1 = 2x + 3 sunt echivalente n R atunci a =

3) a) Stiind ca ecuatiile 3x + a = 2a .

b) Daca media aritmetica a numerelor x si 12 este 10 , atunci x este egal cu c) Daca volumul unei prisme este de 540 cm3 si aria bazei de 90 cm2, atunci naltimea prismei este de .cm.

4) Se da piramida patrulatera regulata dreapta cu latura bazei de 12 cm si naltimea de 8 cm. a) Muchia laterala are lungimea de cm. b) Apotema piramidei are lungimea de .. cm. c) Distanta de la centrul de greutate al bazei la o fata laterala este de .cm.

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete)

1. Se da expresia E(x)=

unde x

R\{0;4}

a) Aratati ca E(x)=

, oricare ar fi unde x

R\{0;4}

b) Aflati x pentru care E(x)>0 c) Aflati a pentru care E(a) Z

2. a) Reprezentati n sistem de coordonate perpendiculare dreapta solutiilor ecuatiei 2x +10 = 0. b)Aflati aria triunghiului format de dreapta solutiilor ecuatiei de la punctul cu axele sistemului. c) Calculati distanta de la originea sistemului la dreapta solutiilor ecuatiei de la punctul a).

3. a) Desenati o piramida patrulatera regulata Piramida patrulatera regulata VABCD de varf V si baza ABCD, are muchia bazei de 10 cm si na ltimea de 12 cm. b) Calculati volumul piramidei. c) La ce distanta de varful piramidei trebuie dus un plan paralel cu planul bazei, astfel ncat raportul dintre volumul piramidei mici si volumul trunchiului de piramida obtinut sa fie egal cu d) Calculati valoarea tangentei unghiului determinat de planele (VAC) si (VAB)

Varianta 17 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Solutia intreaga a ecuatiei -2x+1=5 este ...

b) Solutia naturala a ecuatiei c) Ecuatia ,

este are solutia S = .

2) a) Solutia sistemului

este (.; )

b) Daca sistemul de la punctul a) este echivalent cu sistemul b =. c) Media geometrica a numerelor 5 si 125 este ..

atunci a = .. si

3) a) Cel mai mic numar natural de trei cifre care impartit la 20 da restul 13 este . b) Media aritmetica a trei numere naturale impare consecutive este 23. Cel mai mare dintre ele este c) Numarul de muchii al unui tetraedru regulat este de ... 4) a) O piramida triunghiulara regulata dreapta are latura bazei de cm. Apotema piramidei este de ...cm. b) Aria totala a unui tetraedru regulat este de ..cm3. si muchia laterala de 6

cm2. Volumul tetraedrului este de

c) O piramida patrulatera regulata dreapta cu latura bazei de cm si naltimea de 6 cm are masura unghiului format de o fata laterala cu planul bazei de o. Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete)

1. Fie x = a) Numarul x = ... b) Numarul x este cuprins ntre numerele ntregi consecutive ... c) Partea fractionara a lui x este ...

2. O persoana a cheltuit ntr-o zi dintr-o suma de bani. A doua zi a cheltuit nca 350 lei. Constata ca mai are 150 lei. a) Aflati suma initiala. b) Cat a cheltuit a doua zi? 3.a) Desenati o piramida triunghiulara regulata dreapta.

din rest si

Piramida triunghiulara regulata VABC, de varf V si baza ABC, are AB = 24 cm si VA =12 cm. Punctul M este mijlocul laturii BC. b) Calculati volumul piramidei VABC c) Calculati distanta de la punctul M la muchia AV. d) Calculati valoarea tangentei unghiului determinat de planele (AVM) si (AVB).

Varianta 18 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore.

Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) a) Solutia reala a ecuatiei 3(x+3)=9 este egala cu b) Daca 3x - 2 4 atunci numarul real x se afla in intervalul.. c) Daca 5x+10 =-25 atunci x este..

2) a) Solutia inecuatiei

, n R este. este egala cu .

b) Suma elementelor multimii A =

c) Solutia inecuatiei

este ..

3) a) Solutia sistemului

este ...

b) Fie f : R R, f (x) =2x-1. Pentru a=2 si b=3 media aritmetica a numerelor f(a) si f(b) este ... c) Fie f : R R, f (x) =3x-2. Daca A(2,m) se afla pe graficul functiei, atunci m este ...

4) a) Trunchiul de piramida hexagonala regulata dreapta cu apotema de 7,5 cm latura bazei mici de 2 cm si aria laterala de 270 cm 2 are latura bazei mari de cm. b) Trunchiul de piramida triunghiulara regulata dreapta cu latura bazei mari de 30 cm, muchia laterala de 15 cm si apotema de 9 cm, are aria laterala de .. cm2. c) Trunchiul de piramida patrulatera regulata dreapta cu L = 10 cm, h = 4 cm si at = 5 cm are aria totala de cm2.

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy se considera punctele A(1;2) si B(4;8). a) Determinati f : RR a carei reprezentare grafica este dreapta AB. b) Calculati lungimea segmentului AB. c) Determinati coordonatele punctului care este mijlocul segmentului AB.

2. 25 de caiete si 12 creioane costa 78 de lei iar 5 caiete si 10 creioane costa 27 de lei. a) Cat costa un caiet si cat costa un creion? b) Avand la dispozitie 30 de lei si urmarind achizitionarea unui numar cat mai mare posibil de obiecte, sa se afle cate caiete si creioane se pot cumpara. 3.a) Desenati un trunchi piramida patrulatera regulata. Un trunchi de piramida patrulatera regulata ABCDABCD cu baza mare ABCD si baza mic ABCD , are AB = 8 cm si AB = 4 cm. Muchia laterala face cu planul bazei mari un unghi de 60o . b) Aratati ca lungimea naltimii trunchiului de piramida este egal cu 2 cm.

c) Calculati aria totala a trunchiului. d) Calculati distanta de la punctul A la planul (DCC)

Varianta 19 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele) 1) Fie ecuatia a) Solutia ecuatiei este egala cu (.,..) b) Valoarea expresiei este egala cu ..

c) Solutia ecuatiei

2) a) Daca sistemului b) Solutia naturala a ecuatiei x(x

are solutia ( 3 ; 2 ), atunci ( m; n) = (; .) 2) + 3(x 2) = 0 este .

c) Media aritmetica a numerelor 21 si 35 este ..

3) Se considera functia f : R R , f(x) = -2x +1.

a) f

= .. 5 este .

b) Solutia inecuatiei f(x)

c) f(1) + f(2) + f(3) ++ f (100) este .

4) a) Un trunchi de piramida patrulatera regulata dreapta are diagonala de 9 cm si laturile bazelor de 7 cm si 5 cm. Volumul trunghiului este de .. cm3. b) Un trunchi de piramida triunghiulara regulata dreapta are latura bazei mari de cm,

latura bazei mici de cm si naltimea de 6 cm. Atunci raportul dintre volumul trunchiului si volumul piramidei din care provine trunchiul este de.. c) Un trunchi de piramida patrulatera regulata dreapta are laturile bazelor de 12 cm si 8 cm, iar aria sectiunii diagonale de de piramida este de cm2. cm2. Aria laterala a piramidei din care provine trunchiul

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. Pretul unui obiect s-a micsorat cu 20%. La un interval de timp noul pret s-a majorat cu 20% ajungand la 264000 lei. a) Care a fost pretul initial? b) Care a fost pretul dupa ieftinire?

2. Fie functiile f : R R , f(x) = a) Aratati ca n = f b)

si g : RR , g(x) = (1-m)x + 3m. este un numar natural.

Detereminati numarul real m pentru care punctul D(-5;-1) apartine reprezentarii grafice a functiei g.

c) Pentru m =1 , rezolvati ecuatia

3. a) Desenati un cub ABCDABCD n interiorul cubului ABCDA'B'C'D' se considera punctul M astfel ncat MABCD sa fie o piramida patrulatera regulata . Punctele O si O' sunt centrele fetelor ABCD , respectiv A'B'C'D' . b) Calculati masura unghiului format de dreptele A'C' si BD. c) Aratati ca punctele O, M si O' sunt coliniare. d) Pentru AB = 6 cm, calculati lungimea segmentului OM astfel ncat apotema piramidei regulate MABCD sa aiba aceeasi lungime ca si muchia cubului.

Varianta 20 Clasa a VIII-a

Se acorda 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore. Subiectul I 48 puncte (Completati doar rezultatele)

1)a) Solutia reala a ecuatiei ii) Ecuatiile 2x b) Daca 6 = 0 si 3x , atunci

este egala cu a = 5 sunt echivalente. Valoarea lui a este .

2) Se considera functia f : R R , f(x) = x +b. a) Daca punctul A (1,3) apartine graficului functiei f atunci b = . b) Daca b = 2 atunci f(2008) =. c) Daca b = 2 atunci [f(2)] = .

3) a) Multimea solutiilor ecuatiei b) Rezolvand n R, inecuatia 2x c) Valoarea de adevar a propozitiei ..

este S = {} 1 3 are solutie intervalul.. ( 0; -2) este solutie a ecuatiei x 5y = 10 este

4) a) Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are laturile bazelor de 8 cm si 6 cm si naltimea de 6 cm. Volumul trunchiului este de .. cm3.

b) ntr-o piramida patrulatera regulata se face o sectiune printr-un plan paralel cu baza la din naltime fata de varf. Latura bazei este de 12 cm. Aria sectiunii este egala cu ..cm2. c) Trunchiul de piramida triunghiulara regulata cu laturile bazelor de 6 cm si 3 cm si volumul de cm3 are inaltimea de cm.

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvari complete) 1. Daca ntr-o sala de clasa se asaza cate un elev ntr-o banca, raman 10 elevi n picioare. Daca se asaza cate doi elevi ntr-o banca raman doua banci libere si ntr-o banca se asaza un singur elev. a) Cate banci sunt n clasa? b) Cati elevi sunt n clasa?

2. Se da functia f : R R , f(x) = ax + b, unde a si b sunt numere reale. a) Pentru a = 2 si b = -4 , reprezentati grafic functia f. b) Pentru a = 2 si b = -4, aflati valorile numarului real m stiind ca punctul M(2m+1;m +1) se afla pe graficul functiei f.

3. a) Desenati o piramida triunghiulara regulata dreapta. Piramida triunghiulara regulata VABC are baza ABC. Muchia bazei AB = 12 cm si muchia laterala AV = 12 cm. Punctele M si N sunt mijloacele muchiilor BC, respectiv AV. b) Calculati volumul piramidei. c) Calculati masura unghiului determinat de dreptele MN si AC. d) Fie O centrul de greutate al bazei si MN distanta egala de cele patru fete ale piramidei. VO = {G}. Aratati ca punctul G se afla la

Solutii variante Culegerea este versiune BETA asa ca s-ar putea gasi mici greseli in enunturi si rezolvari

Varianta 1.

a b c a b c a b c a b c

5 S={(5;1)} S={0;6} x {-2;0; 1; 2; 5} 1 0; 1 450 900 600

II.

1 B Gf b) 190 c) x {-5;-3;-1;1}

2 c) 45 d)
o

Rezolvare problema 3 (Varianta 1)

Varianta 2

I. 1 a b c a b c a b 4 c a b 2 X=-1 sau x=5 [-1;5] {2;3;4} -3 0 (-1;3)

c II. 1 a) a = 2; b = 2 3 c) a {1;2}

4,5

3 c) 72 d) 15

Indicatie: atentie la x R\{-5;-2; ;5} Rezolvare problema 3 (Varianta 2)

Varianta 3 I 1 a b c a b c a b -1 -2/3 1 1 2 3 [-5,-1]

c a b c

{-5,-4.-3,-2,-1} 36

II. 1 b) x=y= a) c) A = 25 2 3 b) 288 cm3 d) 60o

Rezolvare problema 3 (Varianta 3)

Varianta 4 I. 1 a b c a [1;5] (1;-2) 7 2

b 3 c a b c a b c -5 2 136 F perpendicular [AB]

II. 1 a) m = b) A 10 2 a) Dana si Ioana au 7 ani b) x=2 (n urma cu 2 ani) 3 b)240 c)63 d)

Rezolvare problema 3 (Varianta4)

Varianta 5 I

a b c a b c a b c a b c

,-1) [-1;+ 0,2 sau -1,2 -1 [-1;3] {0;1;2} (2;2) F 384 30 8

II 1 a) a = 1; b =1 f(x) = x 3 c) 45
o

2 3; a) x=17; b) 50 lei c) V =

d) sin B =

Rezolvare problema 3 (Varianta5)

Varianta 6I 1 a b c a -10

10

b c a b c a b c

15 36 8 M mijocul lui [AB]; OM = ; VM = Alat=3AVAB= V= cm3 cm2

II 1 a=62, b=15 2 b) A = 25 c) d = b) 18 3 cm2

d)72 cm3

Rezolvare problema 3 (Varianta6)

Varianta 7

I. 1 a b c a {1;-6} 1 x

b c a 3

b c a b c

65 (1;5) perpendiculara Triunghi BAC 30o

II. 1 b) 0 2 a) 3000 lei b) 950 lei b)288 c) d) cm 3 cm3

Rezolvare problema 3 (Varianta7)

Varianta 8 I. 1 a b c a b c a b c a b c -1 -2 21 7 6 2048 5 54 1024

II. 1 a) 14 raspunsuri corecte b) elevul trebuie sa rezolve corect cel putin 19 probleme 2 b) a b) 144
c)

3 cm2

d)

cm

Rezolvare problema 3 (Varianta8)

Varianta 9

I. 1 a b c a b c a b c a b c f(0)=-2 -4 3

8 38 96

3 108

II. 1 a) 25 000 lei b) 20 000 lei 2 a) (x-2) +(x+1) +2(x-2)(x+1)=0


2 2

3 b) 384cm2 c) d)3cm

Not. x-2=m, x+1=n ; x=

b)

Rezolvare problema 3 (Varianta9)

Varianta 10 I. 1 a b c a b c a b 4 c a b c F 64 9 -10 5 -4

II. 1 a) 15 banci b) 21 elevi a) 2 3 b) 4(9+4 ) c) d) 2,5 cm

Rezolvare problema 3 (Varianta10)

Varianta 11

I. 1 a b c a b c a b c a b c 0 3 4 3 0 (0;+ ) 10 376 480

II. 1 a) (-3;2) b)(a+5)2+1>0 c) A = 8 d) d = 2 b) GfOx = {B(4;0)} GfOy = {B(0;-4)} 3 a) 45


o

b)2,5(

cm

Rezolvare problema 3 (Varianta11)

Varianta 12 I. 1 a b c a b c a b c a b c 0 3 -

12 (1;-2) 2 (2;+ ) 12 36 60o

II. 1 a) x = 20 (nr. ap. 3 camere) y = 8 (nr. ap. 2 camere) d) 3cm b)p% 20 = 8, 2 a) x = 1 b) S = 50; P = 0 3 b)864 cm3 c) 30o

40%

Rezolvare problema 3 (Varianta12)

Varianta 13

I. 1 a b c a b c 3 3 -1 [0;2] 1

a b c F

a b c 12,5

II. 1 a) a = 2; b = c) 4 2 4 a) (0,0) c) x [-2; 3 b)3360 cm2 c)6 d)40o cm

Rezolvare problema 3 (Varianta13)

Varianta 14 I. 1 a b c a b c a b c a b c -2;-4 1;-1;2;-2 4 si 2 sau 1 si 8

F 2 432 -1 240 cm2 864 cm2

II. 1 a) m = b) A 10 a)0,5m b)0,7m c)3 si 5 2 b)144 c)2(4 d) +7) 3

Rezolvare problema 3 (Varianta14)

Vrianta 15 I. 1 a b c a b c a b c a b c {0;4} (x,y) {(1;25);(25;1);(-1;-25);(25;-1);(5;5); (-5;-5)};

A (3,2) 1 (- ,-1)

II. 1 a) 110 b ) 99 c) 200% A; B; C coliniare 2 b)12cm c) d)31,2 cm 3

Rezolvare problema 3 (Varianta15)

Varianta 16

I. 1 a b c a -5 -1 9

(3;0) b c a b c a b c 5 15 8 6 10 4,8

II. 1 b)x c)a ) b) A = 25 c) d = 2 3 b) 400 cm3 c)6 cm d)

Rezolvare problema 3 (Varianta16)

Varianta 17 I. 1 a b c a b c a b c a b c II. 1 a) b)2<x<3 c)0,75 a) 2500 lei b) 850 lei 2 b)576 c) d) 3 cm3 cm 25 113 25 40o;140o 6 30o -2 0

Rezolvare problema 3 (Varianta17)

Varianta 18 I. 1 a b c a b c a b c a b c 0 -7 1 28 (3;4) 4 4 10 486 256

II. 1 a) f(x)=ax+b, a=2, b=0 2 a) un caiet costa 2,4 lei ; un 3 b) 2 cm

creion costa 1,5 lei b) AB= c) M b) tinand cont ca preturile sunt exprimate n fractii zecimale numarul creioanelor trebuie sa fie par iar numarul caietelor multiplu de 5, si cum trebuie sa cumparam nr. maxim de obiecte rezulta ca vom achizitiona: 5 caiete si 12 creioane

c)48 d)

cm2 cm

Rezolvare problema 3 (Varianta18)

Varianta 19 I.

a b c a b c a b c a b c

x=0;y=0 1

2 28 0 -10 000 109

II. 1 a) pretul initial 275 000 lei a) 7 b) dupa ieftinire obiectul costa 220 000 lei b) c) -3;9 2 b) 90o d)3 cm 3

Rezolvare problema 3 (Varianta19)

Varianta 20

I. 1 a b c a b c a b c a b c 4 3 2 2010 64

A 16 12

II. 1 a) 15 banci b) 25 elevi b) 3;1 2 a)144 b)45o 3

Rezolvare problema 3 (Varianta20)