Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de medicinS "Victor Papilian" Sibiu Catedra a II-a Disciplina Fiziologie 'speclalizarea Medicini Generald.

011

Tematica de examen
anul II, semestrul al ll-lea

2. ,\'
3. 4.

1. \/' 5.
7.
B.

r, ert.

Subiectul de examen
ceneratitSti asupra sistemului nervos central (sNe) Functia senzitivo-senzoriald a SNC, noliuni generSlg Sensibilitatea ePicriticA sensibititatea protopatice, termici si dureroasa Talamusul si rolurile lui Proiectia corticalE a somesteziei burerea: definitie, alqoreceptorii si stimularea Ior Tipurile de stimuli algici, reac[iile psihice 5i vegetative care insotesc durerea a. Durerea Drofundb. Durerea viscerali, calea de conducere a durerii viscerale. Durerea visceralS raportatE. Inhibitia durerii. Semnificatia fizioloqica a durerii. Sensibilitatea termicsistemul somato-motor, controlul medular al motricitbtii Fusurile neuro-musculare Rolul motoneuronilor qama (y), Circuitul Renshaw CorDusculii tendinosi Golqi. Reflexele de flexiune. Controlul cortical al motricitttii. CEile piramidale Reprezentarea corticale a motricitelii. Cbile extrap;ramidale. Etajele nucleilor bazali Rolurile cerebelului Formatia reticularE. Sistemul activator ascendent Somnul, lulecanismul de producere a somnului. I-nv5larea gi memoria. zonele SNC cu rol in deDozitarea informatiei Forme de memorie. Mecanisme de depozitare a informatiei de lungE durat5. sDecialivarea emisferelor cerebrale potalamusul, date generale 9l rolurile sale

L/
1

6.
9.

rta*.5

' 1 1'l

'-n,

,12

1o''-11

t2.
13.

14.
15.

tb.
17.

18.
19.

20.

4
22.

sisecfficffif-fi

Sibiu,2009

Titular 6urs , Conf. IIniv. DRi..Med. Manuela Pumnea