Sunteți pe pagina 1din 832

Jiddu krishnamurti - eliberarea de cunoscut - deplinatatea vietii - trezirea inteligentei - mintea fara margini

PUTEREA CUVANTULUI

Iata un material extrem de interesant despre puterea cuvantului, o compilatie de texte si citate din diferite surse - S.N. Lazarev, Baird Spalding, N.D. Walsch, Don Miguel Ruiz, Jasmuheen. Multumiri si imbratisari prietenului meu Costin pentru ca ne-a pus la dispozitie acest material. Am sa punctez cateva din acest citate legate de puterea cuvantului, iar cei interesati gasiti materialul in intregime mai jos. - Cuvntul este puterea prin care noi creem sau distrugem. Cuvntul este darul care vine direct de la Dumnezeu. - La nceput a fost cuvntul i cuvntul era la Dumnezeu i Dumnezeu era cuvntul.De vei crede, - Toate sunt cu putin celui care crede (Marcu 9,23). - Creaia are la baz cuvntul, iar cuvntul este expresia gndului. - Cu fora gndului omul poate s creeze celule sntoase n corp sau s le distrug pe cele afectate. Gndul este cel care atrage rul sau binele n existena noastr. - Folosirea greit a cuvntului creeaz iadul pe pmnt. - Un cuvnt negativ poate fi un blestem - Gndul e o energie pur, care nu moare niciodat - Gndurile i sentimentele negative sunt asemenea unor arme puternice care pot cauza pagube considerabile - Dac rmnei ntru mine i cuvintele mele rmn n voi. Cerei ceea ce voii i se va da vou (Ioan, 15.7) - Orice cuvnt are o frecven vibratorie. - Cuvintele sunt crile noastre de vizit n plan subtil. - S folosim ntotdeauna cuvntul pentru a ne nla pe noi i pe ceilali i niciodat pentru a distruge. - Orice creaie se face cu materialul subtil al gndului - Cnd eti lovit cu vorba doare mai mult dect dac eti lovit cu mna sau cu piciorul - Vorbele creeaz condiii ca nenorocirile s apar. - Un cuvnt este o rachet ce parcurge spaiul i care n trecerea ei declanseaz fore, agit entiti i provoac efecte ireparabile. De aceea s-a spus: nainte de apusul soarelui mpac-te cu fratele tu. - Acolo unde se duce atenia se duce i energia. - Nu emitei niciodat pretenii fa de nimeni i nimic, nu facei nici un repro nimnui. - Vorbirea de ru a unui om otrvete mintea celui care vorbete, - Nu rspundei rului cu ru sau ocarei cu ocar, ci dimpotriv binecuvntai, cci spre aceasta a-i fost chemai, s motenii binecuvntarea. (I. Petru 3,9) - Mii de oameni se autodistrug n mod incontient, deoarece se hrnesc n permanen cu fructele putrede ale gndirii negative. - Frica, ndoiala, orice gnd negativ sunt nocive, toxice i autodistructive. - Omului i se ntmpl tot ce gndete. Dac accept n gnd i n mental boala i btrneea, de acestea va avea parte mult mai repede decat ar fi firesc.

- Smna tuturor faptelor tale se gsete n gndurile i vorbele tale. - Toate bolile fizice sunt expresia unor gnduri eronate - Cele mai periculoase sunt vorbele rele la adresa prinilor, rudelor, urarea rului oamenilor apropiai. - Rul pricinuit altuia prin gand, vorba sau fapta ne face ru i nou inzecit. - V spun vou c pentru oirce cuvnt deert pe care-l vor rosti oamenii, vor da socotal n ziua judecii, cci din cuvintele tale vei fi gsit drept, i din cuvintele tale vei fi osndit. (Matei 12: 36, 37) - Soarele s nu apun peste mnia voastr. (Efesieni 4, 26)
CUVNTUL este cea mai puternic for din univers de care dispune omul, care l poate nla sau distruge fr a lsa urme. Cuvntul este puterea prin care noi creem sau distrugem. Cuvntul este darul care vine direct de la Dumnezeu. n evanghelia dup Ioan din biblie se spune referitor la crearea universului: La nceput a fost cuvntul i cuvntul era la Dumnezeu i Dumnezeu era cuvntul.Deci numai prin cuvnt Dumnezeu a creat toate cele vzute i nevzute. Dac Dumnezeu a creat lumea dup chipul i asemnarea Lui, nseamn c omul a cptatputerea de a creea ca i Dumnezeu. Ca fii ai Lui, noi avemacces la tot ce are Tatl, posedmtotul i suntem liberi ca i Tatl s ne servim de tot ce El se servete. Pentru a atinge acest ideal enevoie de o credin

fr

margi ni.

Noi avem puter

ea de a crea

i aceas t

puter e este

aa de mare

nct tot ceea

ce crede m se

poate trans form

a pen tru noi n

realit ate. Noi

ne crea m pe

noi nin e i

deve nim ceea

ce crede m

c sunte m. D

e ve i cred

e, to ate sunt

cu p utin

celui care cred

e (Ma rcu 9,23)

. n perm

anen

noi crea m

lucrul n care

crede m cu adev

rat. Noi pute

m s fim, s

face m i s

avem tot ceea

cene imagi nm.

Atunc i cnd

tim ce vrem,

unive rsul ne

ofer spont an

ceea ce avem

nevoi e pentr

ureali zarea

acest ui el.

Ceea ce numi

m noi fora unive

rsal eo puter

e divin pe

care tatl o d

copiil or si

pentr ua

o folosi . Noi

sunt em i mag

inea lui D umn

ezeu , n form

fizi c i disp

une md eo

ntre ag

pute re

crea toar e.

Crea ia ar e la

baz cuv ntul,

iar c uvn tul e

ste expr esia

gn dulu i.

Dum neze ua

crea t

univ ersu l fol

osin d for a

crea toar ea

gn dulu ii i-a

dat i omul ui

ansa de a o

folosi n sens

creati v. Din pcat

e omul nu a

nele s acest

adev r i a

czut n neput

in comp let.

Dac fora

gnd ului e creati

v, atunc i cu

certit udine ea

este cea cu

ajuto rul crei

a omul poate

defini tiv

vinde ca orice

boal .

Cu f ora gnd

ului omul poat

e s cree ze ce

lule sn toas

e n corp sau

s le distr

ug pe

cele afect ate.

Gn dul este

cel care atra

ge rul sau

bine le n exist

ena noas tr.

Pute m trage

concl uzia c

gnd ul (cuv

ntul) este cel

care a creat

i creaz

mate ria.

Cuv ntul e

pute rea p e

care o avem

de a ne expri

ma i de a comu

nica, de a gndi

i de a

crea eveni ment

ele din viaa

noast r. C uvnt

ul e cea mai

puter nic uneal

t pe care

o are omul.

Cuv ntul repre

zint manif estar

ea fiinei noast

re spirit uale,

scnt eia divin

din interi orul

nostr u.

Cuv ntul nostr

u poate crea

cel mai frum

os vis i realit

ate, dar poate

i s distru g

tot ceexi st n

jurul nostr u.

De ac eea, folos

irea gre it a

cuv ntul ui cr

eeaz iadu

l pe pm nt.

Orice puter e

creat oare folosi

t ru, nepot

rivit, poate deve

ni puter e

distru ctiv. Cuv

ntul nostr u

este magi e

pur, iar fol osire

a lui greit

poate deve ni

magi e neagr

. Cu vtul vorbit

sau scris este

attd e puter

nic nct un

simpl u cuv

nt poate schi

mba o via

sau poate distru

ge vieil e a

milio ane

deoa meni.

Un c uvn t ne

gativ poat e fi

un bl este m, ia

r ades ea

oame nii folos

esc cuv ntul

la fel ca

magi cienii ,

blest emn du-se

incon tient unii

pe alii. Noi i

blest em m

ades eori pe

alii prinp reril

e care le

expri mm. De ex

empl u, dac

ne ntln im cu

un priete n i i

spun em:ai o

paloa repe fa

care se ntln

ete numa i la

oame nii bolna

vi de canc er.

Dac el va ascul

ta acest e

cuvin te iva

fi de accor d cu

ele s e va putea

mbol nvi de

canc er. Acea

sta e puter ea

cuv ntului . Oa

menii care au un

nivel ridica t de

spirit ualita te

sunt foart e

rezist eni la

blest eme, la

undel e ment

ale alealt ora i

la vrjit orii.

Cel mai ades

ea folosi m

cuv ntul pentr

u a ne mpr

tia emoi ile

noast re otrvi

te, pentr u a

neex prima furia,

gelozi a, invidi

a sau ura. Cuv

ntul e cel mai

preio s i mai

puter nic dar

pe care lare

uman itatea , dar

noi l folosi m i

mpot riva

noast r.

Dintr e toate

armel e de distru

gere pe care

le-a inven tat

omul, cea mai

teribil i maip

utern ic e ste

cuv ntul nep

otriv it care

poat e s di

stru g fr

s la se urm

e. No i ne atac

m nper mane

n prin cuvin

te i ne omor

m unul pe

altul n mod

siste matic , de

multe ori fr

s ned m

seam a de acest

lucru. Acea st

practi c a deve

nit cea mai

rea dintr e

toate form ele

de magi e ia

fost numit br

f. B rfa, desi

pare atat de

inofe nsiva , ne

alter eaz i

scurt eaz

viaa, ne

distru ge fizic

i spirit ual, fi

indc n perm

anen ne ruine

az suflet ul i

trupu l.

Brfa e un act

de magi e

neagr i este

foart e rea, deoar

ece este otrav

pur. Cu

toii amn vat

cum s brfi

m acce ptnd

brfa altora ,

socot ind c

aceas ta este

o moda litate

norm al deco

muni care. Brfa

a deve nit o

form a cur ent

de comu nicar

e n socie tatea

uman . Brfa

ign durile urte

pe care le

gener eaz repre

zint un frecv

ent trau matis

m aplic at

omul ui la care

neam

gndi t.

De ce le mai

multe ori noi

crea mo otrav

emoi onal

propr ie prin

folosi rea unor

cuvin te ca:

sunt gras, mbt

rnes c, mi c

ade prul, sunt

prost, nu voi fi

nicio dat perfe

ct, nu voi

reusi etc.

Astfel , noi mate

rializ m acest

e cuvin te n

realit atea noast

r sau mai

bine zis mpot

riva noast r.

De ac eea, impor

tant este s

nele gem ce

este cuv ntul

i ce puter

e are el.

ntre aga lume

poate s brfe

asc n legt

ur cu noi,

ns dac noi

nupu nem la

suflet , nuda

m creza re,

vom deve ni

imuni la brfe.

Dac cinev a ne

trimit e n mod

inten ionat o

emoi eotr vit,

dar noi nu o

lum la modu

l perso nal,

ea nu ne va

afect a.

Cnd omul nu a

ccep t emo

ia otr vit

aceas ta se ntoa

rce asupr a

celui care a

trimis -o i-l

afect eaz direct

. Gnd ul i

cuv ntul pun

n mica re

vibra iile ce se

propa g n cecur

i din ce n cema

i mari, pn

ce mbr ieaz

ntre gul

unive rs.du p

care ele se

ntorc la noi tot

att de sigur

caatu nci cnd

le-am emis.

Gn dul eo

ener gie pur

, care nu

moa re nicio

dat . S n e

ferim minte a de

gnd urile rele

despr e ceilal

i i s ne asum

m ntrea ga

respo nsabi litate

asupr a senti

ment elor, gnd

urilor i

cuvin telor

noast re.

Oam enii de

tiin au ajuns

la concl uzia

c s pirit ul (g

ndi rea) influ

ene az cu a

dev rat

corp ul n ostr

u de la dist

an , c e

xist un si ste

md e com

unic are inco

nti ent ntre

indiv izi, ces

te posi bil

s influ en

m pe cine

va n oric e mo

men t, fr

ca a cest a s

fie con tient

sau noi safi

m cons tient

i, prec um

orici ne n e po

ate influ ena

pe noi, fr

tire a no

astr .

Omu l ar treb

ui s con tient

izez e fapt

ul c oric e id

e po zitiv a ca

re trec e

prin mint

ea s ae

o expr imar

e dire ct

i perf ect

a lui D umn

ezeu prin el.

Cuv ntul e cauza

creati v din

Unive rs, iar cuvin

tele noast re au

puter e numa

i n msu ra n

care spirit ul

nsui e vzut

ca fora care

opere az ndr

tul lor. N oi

sunte m cei care

decid em.

Sunte m att

puter ea ct i

cei care expri

m a cea puter

e i hotr m

ce va purta cu el

acel cuv nt.

Omul e creat

orul cuvin telor,

le alege , le

plase az n

form a n care

ele trebu iesc

s opere

ze i s-i

exerc ite

puter ea.

Cuv ntul eo

sm n , put

erea spirit ului

acio neaz

asupr a cuvin

telor aa cum

acio neaz natu

ra asupr a

semi nei. Activi

tatea forel or

natur ii face

sm na s

ncol easc ,

deoar ece sm

nanu are puter

ea n ea nsi

, este doar un

vehic ul al acelei

fore. S g nde

ti cu g ndur

ile lui

Dum neze u, ac

easta ar fi ese

na puter ii

spirit uale. n

clipa n care

rosti m un cuv

nt negat iv

irosi m

energ ia pur

i perfe ct a

Lui Dum neze

u, de acee a

este bine ca n

perm anen s

gndi m, s

simi m, s vorbi

m i s acio

nm poziti v i

const ructiv .

n cuvi nte

se afl pute

rea i ener

gia crea te

de g ndi re.

n ziua n

care omu l

va n ele ge

c a re pute

rea de a-i

schi mba via

a prin cuvi

ntel e crea

te de gn

dire atin ge

mat urita tea.

Cuv ntul repet

at de un millio

n de ori devin

e obiec t, spu

neau yoghi nii.

nsea mn c

omul poate fi

vinde cat i i se

poate schi mba

desti nul cu

ajutor ul cuv

ntului . 2

Noi folosi m

des c uvn tul D

umn ezeu i l

repet m de

multe ori. Fapt

bine cuno scut

c pem sur

ce un om se

folos ete mai

mult de acest

cuv nt, cu att

mai mult se va

bucur a debin

eface rile lui.

Este deaju ns s

pronu nm cuv

ntul Dum neze

u o singu r

dat cuno scn

duisem nifica

ia, astfel ca

ritmu l vibra

iilor corpu lui

nostr u s se

ampli fice fa

de nivel ul

anteri or.

Dato rit acest

ui cuv nt

biblia are o longe

vitate aa de

mare. Gndi i-v

de cte ori

este scrisa colo

cuv ntul Dum

neze u, i deci,

pronu nat. Fieca

re cuv nt scr

is sau vorbit din

aceas t carte

are o influe n

foart e mare.

De ac eea este

foart e benef

ic obice iul de

a ine biblia la

capt ulpat ului i

naint e de a

ador mi s se

citea sc ctev

a pagin i.

Gnd urile i

cuvin tele sunt

nite trans misii

energ etice care

n funci e de

ncr ctur a

lor,ad ic de

frecv ena lor

joas sau nalt

, ne pot face

ru sau bine.

La fel se ntm

pl i n cazul

cuvin telor scrise

. De ac eea,

este bine ca la

capul patul ui n

care dormi m s

nu inem cri

carer elate az

despr e neferi

ciri, viole ne,

crime sau publi

caii cu orori

sexu ale.

Acest e bomb

arda ment e

infor maio nale

coni nute n

cri sunt prelu

ate n stare a de

vegh esau de

somn , afect

nd ntr-o msu

r foart e

mare organ ismul

uman . Dup

o vrem e ne

simi m ru,o

bosii , avem

com aruri, stri

depri mant e,

comp orta ment

e bizar e i

viole nte.

Iubir ea e cuv

ntul care se

aprop ie foart

e mult de

cuv ntulD umn

ezeu ca

influe n

vibrat orie i se

cuno asc mii

de vinde cri,

care au fost

realiz ate prin

folosi rea lui.

Orice boal

cuno scut cede

az locul puter

ii sau puter ii

iubirii pe care

o emite m.

Noi pute m

influe na n mod

subtil pe cei

aflai n preaj

ma n oastr ,

prin energ ia

poziti v sau

negat iv pe

care o emite

m. G nd urile

i sent ime

ntel e neg

ativ e su nt a

sem enea unor

arm e

pute rnic e car

e pot cauza pagu

be consi derab

ile. Dac urm

pe cinev a din

adn cul

inimii i

trime tem spre

el gnd uri

negat ive pute

m contri bui la

distru gerea lui.

n vinde carea

de la dista n

grupu rile de

tm duito ri se

roag pentr u cei

aflai depar

te de ei.

Ei tri mit gnd

uri poziti ve

spre cel bolna

v i prin acest

ea se produ ce

vinde carea .

Gn dul e

per misu l nos

tru de intra

re n rezo nan

vibr atori

e cu c ei

din univ ers,

deci i cu

cei din mpr

ia ceruri lor. D

ac rm ne

i ntru min

e i cuvi ntel

e mele rm

n n voi.

Cere i

ceea ce v oii

i se va d a

vou (Ioa

n, 1 5.7)

Oric e cu vnt

are o frec

ven vibr

atori e. De acee

a, e benef ic ca

omul s utiliz

eze numa i

cuvin te de nalt

vibra ie. Fieca

re cuv nt

atrag eo energ

ie asupr a

celui care l

expri m i

energ ia

e n rapor t cu

vibra ia cuv

ntului . S ev

itm perm anent

a emite rea

de gnd uri de

vibra ie

joas ca:

gnd uri de ur,

invidi e i de

rzbu nare.

Cuvi ntel e

sunt cri le

noas tre de

vizit n plan

subt il. Cu ct

cuvin tele sunt

mai alese i

mai nalt vibra

ional e cu att

cel care le

utiliz eaz e un

spirit evolu at, o

fiin de nalt

vibra ie

spirit ual.

Cu ct vibra

ia cuvin telor

e mai joas cu

att fiina care

se manif est

astfel dove dete

c eun spirit

invol uat, un

om de vibra

ie joas , n

care nu este

bine s ai ncre

dere. El e purt

tor deen ergii

joase prin care

i atrag e tot

felul de necaz

uri, accid ente

i boli. Devin

e astfel o

victi msi gur

a energ iilor

de vibra ie

joas pe care

le emite .

Exist o pute

re mai activ

i mai rapi

d dec t

cuv ntul, i

aces ta este

GN DUL.

Cel care

ntre ine gnd

uri rele i

cauze az ru

att siei ct i

ntegi i lumi,

el polue az

unive rsul ment

algen eral. Gnd

urile rele ptru

nd n alte mini

n care exist

focar e

vibrat orii asem

nto are idet

ermin , prin

rezon an, gnd

uri simila re.

Dac ntrun

loc se adun

dou perso ane

care conc etrea

z gndi rea

lor asupr a

unei singu reidei

influe na pe

care acet ia o

exerc it va fi de

patru ori mai

mare dect n

cazul unei singu

reper soan e.

La as tfel de

adun ri gradu

l de influe nare

cret e cu ptra

tul num rului

de oame ni

careu rmr esc

acela i ideal.

Atunc i cnd

un num r

foart e mare

de oame ni se

conc entre az

asupr a unuia

celai scop, ca de

exem plu un

meci de fotbal

, srb torire

a Crci unulu

i sau alte elem

entes imilar e ca

anver gur, se

creaz n ntre

gul medi u

ncon jurto r o

for cu efect

simila r lumin

iilase r, acela

de manif estar

e n acela

i faz. 3