Sunteți pe pagina 1din 4

LEGE Nr. 193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

77/2012 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 28 iunie 2013 Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012, cu urmtoarele modificri i completri: 1. La articolul I punctul 6, litera b^1) a articolului 8 se abrog. 2. La articolul I, dup punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 8^1 8^3, cu urmtorul cuprins: "8^1. La articolul 15, alineatul (1^1) se abrog. 8^2. Dup articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmtorul cuprins: <<ART. 16^1 Regiile autonome sau companiile naionale/societile comerciale care nu se ncadreaz n prevederile art. 8 sau 9, dar al cror capital integral ori majoritar este deinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuie de lucrri a cror valoare estimat depete pragul prevzut la art. 19 trebuie s elaboreze norme procedurale interne care s asigure respectarea principiilor nediscriminrii i egalitii de tratament, transparenei, proporionalitii i recunoaterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de ctre autoritatea tutelar.>> 8^3. Articolul 19 se modific i va avea urmtorul cuprins: <<ART. 19 Autoritatea contractant achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziie de lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ.>>" 3. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (3) al articolului 79 se modific i va avea urmtorul cuprins:

"b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt necesare clarificri cu privire la documentaia de atribuire, fiind pus n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin clarificarea adus se modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a ofertelor i devine necesar publicarea unei erate." 4. La articolul I punctul 36, litera d) a articolului 150 se modific i va avea urmtorul cuprins: "d) autoritatea contractant atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bun ofert, pe baza criteriului de atribuire precizat n documentaia de atribuire." 5. La articolul I, dup punctul 41 se introduc patru noi puncte, punctele 41^1 - 41^4, cu urmtorul cuprins: "41^1. La articolul 186, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: <<(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c^1) i d).>> 41^2. La articolul 190, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: <<(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia candidatului/ofertantului resursele tehnice i pro fesionale invocate. Persoana care asigur susinerea tehnic i profesional nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c^1) i d).>> 41^3. Dup articolul 193 se introduce un nou articol, articolul 193^1, cu urmtorul cuprins: <<ART. 193^1 Certificarea respectrii standardelor de asigurare a calitii nu poate face obiectul susinerii acordate de ctre o alt persoan.>> 41^4. Dup articolul 196 se introduce un nou articol, articolul 196^1, cu urmtorul cuprins: <<ART. 196^1 Certificarea respectrii standardelor de protecie a mediului nu poate face obiectul susinerii acordate de ctre o alt persoan.>>"

6. La articolul I punctul 44, alineatul (1^1) al articolului 202 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(1^1) O ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cnd preul ofertat, fr T.V.A., reprezint mai puin de 80% din valoarea estimat a contractului respectiv." 7. La articolul I, dup punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu urmtorul cuprins: "44^1. La articolul 203, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: <<ART. 203 (1) Atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert are un pre aparent neobinuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat, oferta respectiv poate fi respins pe acest temei numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a demonstra, ntr -o perioad de timp stabilit de autoritatea contractant i care nu poate fi mai scurt de 3 zile, c ajutorul de stat a fost acordat n mod legal.>>" 8. La articolul I, dup punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 72^1, cu urmtorul cuprins: "72^1. Dup articolul 288 se introduce un nou articol, articolul 288^1, cu urmtorul cuprins: <<ART. 288^1 Prile pot conveni ca litigiile n legtur cu executarea contractelor reglementate de prezenta ordonan de urgen s fie soluionate prin arbitraj.>>" 9. La articolul I punctul 76, alineatele (2) i (3) ale articolului 294 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(2) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. f), i^1), n), u) i v) se sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la 40.000 lei. (3) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. c), k), m^1), q), s), t) i w) se sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la 80.000 lei." 10. La articolul I punctul 76, dup alineatul (3) al articolului 294 se introduc dou noi alineate, alineatele (3^1) i (3^2), cu urmtorul cuprins: "(3^1) Contravenia prevzut la art. 293 lit. a) se sancioneaz cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei. (3^2) Contravenia prevzut la art. 293 lit. e^1) se sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la 100.000 lei." 11. La articolul I punctul 76, dup alineatul (7) al articolului 294 se introduc trei noi alineate, alineatele (8) - (10), cu urmtorul cuprins: "(8) Pentru contractele a cror valoare estimat este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), amenda prevzut ca sanciune pentru svrirea contraveniilor prevzute la art. 293 reprezint 50% din sumele prevzute la alin. (2), (3), (3^2) i (4). Prevederile alin. (3^1) rmn aplicabile.

(9) n cazul contractelor finanate din fonduri europene i/sau din fonduri publice naionale aferente acestora, cu excepia achiziiilor derulate de beneficiarii Programului Naional de Dezvoltare Rural 2007 - 2013, prevederile alin. (1) - (8) se aplic doar contraveniilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare. (10) n cazul prevzut la alin. (9), constatrile Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, ca urmare a aciunii de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achiziie public, sunt transmise, spre valorificare, autoritilor cu competene n gestionarea fondurilor europene." 12. La articolul I, dup punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu urmtorul cuprins: "77^1. Articolul 296^1 se abrog." 13. La articolul I, punctele 78 - 81 se abrog. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR VALERIU-TEFAN ZGONEA PREEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENIU ANTONESCU Bucureti, 26 iunie 2013. Nr. 193. ---------------