Sunteți pe pagina 1din 1

30. Calculul eforturilor sectionale. Dimensionarea si verificarea sectiunii barelor grinzilor cu zabrele. Calculul eforturilor.

Eforturile in barele grinzilor cu zabrele se calculeaza ptr fiecare grupare de incarcari, tinand cont de compatibilitatea incarcarilor ce pot actiona in fiecare grupare. Calculul se face functie de modul de prindere a barelor in nodurile gr cu zabrele. La barele prinsae articulat in nopduri grinda ce se dimensioneaza se considera static determinata interior. Dimensionarea si verif sectiunii barelor. Cunoscand eforturile axiale din barele grinzilor cu zabrele precum si forma adoptata pt sectiunea acestora se face predimens sectiunii si verificarea acesteia ptr fiecare bara dupa cum bara e solicitata la intindere sau compresiune. Ptr barele solicitate la intindere verificarile sunt: verificarea de rezistenta, verif rigiditatii, verif conditiilor constructive. Ptr barele solicitate la compresiune se fac verificarile: verif de rezistenta, verif stab generale, verif stab locale, verif rigiditatii, verif condtiilor constructive. Ptr verif rigiditatii si stabilitatii generale tb cunoscute lungimile de flambaj ale barelor. Daca nodurile de la capetele barei considerate sunt nedeplasabile in plan normal la planul grinzii, dar in cele 2 jumatati ale lungimii barei actioneaza eforturi de compresiune diferite, N1, N2, lungimea de flambaj este lf=(0.75+0.24*N2/N1)*l. Lungimea de flambaj ale diagonalelor so montantilor in planul grinzii se considera distanta intre centrele de greutate ale elementelor de prindere de gusee. In cazul cand bara se intersecteaza cu o alta bara , punctul de intersectie se considera nedeplasabil daca in acest punt cele 2 bare se prind intre ele cu cel putin 25% din elem de prindere la capete ale barei comprimate.