Sunteți pe pagina 1din 2

1

UNIVERSITATEA „BABEŞ BOLYAI“ din CLUJ – NAPOCA Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială

REZULTATELE EXAMENULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2012

SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE

- 4 semestre -

Nr.

     

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nota obŃinută

SituaŃia

1

TOMA DIANA LAVINIA

9,55

Admis zi - buget

2

ŞILEA ALEXANDRA

9,52

Admis zi - buget

3

GHERMAN ANDREI CRISTIAN

9,49

Admis zi - buget

4

GĂLĂłANU ANDREEA

9,42

Admis zi - buget

5

REGUŞ ANA-MARIA

9,35

Admis zi - buget

6

NICA OANA MARIA

9,35

Admis zi - buget

7

ARON ANGELA DANIELA

9,33

Admis zi - buget

8

MOCAN DIANA

9,27

Admis zi - buget

9

BREZEŞTEAN ADRIANA

9,25

Admis zi - buget

10

EDELI ELENA IOANA

9,20

Admis zi - buget

11

LAZĂR ANDRA

9,17

Admis zi - buget

12

VOICA ISABELLA LAURA

9,17

Admis zi - buget

13

DUłĂ ALEXANDRA

9,10

Admis zi - buget

14

DEZSI KINGA IBOLYA

9,09

Admis zi - buget

15

TĂMĂŞAN ADINA LIOARA

9,02

Admis zi - buget

16

GHEBERTA ELENA

8,98

Admis zi - buget

17

ISTRATE CLAUDIA

8,97

Admis zi - buget

18

RUCĂREAN ANDRADA

8,97

Admis zi - buget

19

PLATON FLORIN

8,95

Admis zi - buget

20

SOPORAN ADRIANA

8,85

Admis zi - buget

21

POPA ANDREEA MIRELA

8,80

Admis zi - buget

22

PETREAN ADINA GEORGETA

8,77

Admis zi - buget

23

LUPU ALEXANDRA

8,77

Admis zi - buget

24

VOICA ILARIANA

8,75

Admis zi - buget

25

COSNICEAN INA

8,70

Admis zi - buget

26

OJOG OANA

8,60

Admis zi - taxă

27

RÎNCU GEORGIANA

8,35

Admis zi - taxă

28

RUS (CENAN) GEORGIANA

8,30

Admis zi - taxă

29

BALEA MIHAI

8,25

Admis zi - taxă

30

BOICU ANDREEA

8,22

Admis zi - taxă

31

HODEA ILEANA IUSTINA

8,20

Admis zi - taxă

2

REZULTATELE EXAMENULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2012

SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE

– 4 semestre –

continuare

Nr.

     

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Nota obŃinută

SituaŃia

32

GHEVRE ADRIANA

8,03

Admis zi - taxă

33

ADRICI CEZAR

7,95

Admis zi - taxă

34

POP LUCIAN DANIEL

7,57

Admis zi - taxă

Rector,

Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop

Decan,

Conf. univ. dr. Irina Culic