Sunteți pe pagina 1din 3

HOTRRE nr.

161 din 3 februarie 2006 (*actualizat*) privind ntocmirea i completarea registrului general de evidenta a salariailor (actualizat pana la data de 26 ianuarie 2007*) EMITENT: GUVERNUL --------------*) Textul iniial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 februarie 2006. Aceasta este forma actualizat de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 26 ianuarie 2007, cu modificrile i completrile aduse de: HOTRREA nr. 1.094 din 30 august 2006; HOTRREA nr. 53 din 24 ianuarie 2007. n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare, Guvernul Romniei adopta prezenta hotrre. ART. 1 Prezenta hotrre stabilete metodologia de ntocmire i completare a registrului general de evidenta a salariailor, nregistrrile care se efectueaz, precum i orice alte elemente n legatura cu acesta. ART. 2 (1) ncadrarea n munca a unei persoane se realizeaz, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare, numai prin ncheierea unui contract individual de munca, n temeiul cruia persoana fizica, n calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru i sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridic, n schimbul unei remuneraii denumite salariu. (2) Fiecare angajator are obligaia de a infiinta un registru general de evidenta a salariailor, denumit n continuare registru, i de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. (3) Angajatorii care au nfiinat sucursale, agenii, reprezentante sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic, crora le-au delegat competenta ncadrrii personalului prin ncheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora i competenta infiintarii registrului. (4) Nu au obligaia de a infiinta registru misiunile diplomatice, oficiile consulare strine cu sediul n Romnia, precum i reprezentantele din Romnia ale persoanelor juridice strine pentru perioadele n care contractele individuale de munca ncheiate cu cetenii romani se nregistreaz la inspectoratul teritorial de munca. ART. 3 (1) Registrul se ntocmete n forma electronica. (2) Registrul se completeaz n ordinea angajrii i cuprinde urmtoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariailor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP); b) data angajrii; c) funcia/ocupaia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romnia (COR) sau altor acte normative; d) tipul contractului individual de munca; e) data i temeiul ncetrii contractului individual de munca. (3) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca n format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmtoarele modaliti: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspeciei Muncii; b) prin e-mail, pe baza de semnatura electronica; c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca n format electronic, nsoit de o adresa de inaintare semnat de angajator. (4) Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse n acestea, transmise de angajatori la inspectoratul teritorial de munca, se tine ntr-o baza de date organizat la nivelul Inspeciei Muncii. (5) Procedura privind transmiterea registrului n format electronic se stabilete prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei, dup adoptarea soluiei tehnice a registrului n format electronic i n funcie de aceasta. ART. 4

(1) Angajatorii au obligaia de a transmite registrul n forma electronica la inspectoratul teritorial de munca n a crui raza teritorial isi au sediul sau domiciliul, dup caz, n termen de 20 de zile de la data angajrii primului salariat. (2) Angajatorii care la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri au ncadrat personal cu contract individual de munca sunt obligai sa transmit inspectoratului teritorial de munca n a crui raza teritorial isi au sediul sau domiciliul, dup caz, registrul n forma electronica, n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri. --------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de articolul unic din HOTRREA nr. 53 din 24 ianuarie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007. (3) Dup ndeplinirea obligaiei prevzute la alin. (1) i (2), angajatorii vor transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca n a crui raza teritorial isi au sediul sau domiciliul, numai n cazul n care intervin modificri ale elementelor prevzute la art. 3 alin. (2). (4) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca n a crui raza teritorial isi are sediul sau domiciliul angajatorul, n cazurile menionate la alin. (3), n termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificri ale elementelor prevzute la art. 3 alin. (2). ART. 5 Unitile fr personalitate juridic ce au competenta infiintarii registrului au obligaia de a transmite registrul, n termenele prevzute la art. 4, la inspectoratul teritorial de munca n a crui raza teritorial isi desfoar activitatea, cu ndeplinirea obligaiilor prevzute de prezenta hotrre. ART. 6 Registrul se pstreaz n forma electronica la sediul angajatorului i, dup caz, la sediul sucursalei, ageniei, reprezentantei sau al altor asemenea uniti fr personalitate juridic. ART. 7 (1) Angajatorul are obligaia de a ntocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariai i de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. (2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puin: actele necesare angajrii, contractul individual de munca, actele adiionale i celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea i ncetarea contractelor individuale de munca, precum i orice alte documente care certifica legalitatea i corectitudinea completrii n registru. (3) La solicitarea scris a salariatului, angajatorul este obligat sa i elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul, ale documentelor existente n dosarul personal, ale paginii/paginilor din registrul electronic, care cuprinde/cuprind nscrierile referitoare la persoana sa i/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea n munca, n meserie i n specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta i din dosarul personal. (4) Registrul electronic i dosarele personale ale fiecrui salariat se vor pstra n condiii care sa asigure securitatea datelor, precum i pstrarea lor ndelungat i corespunztoare. ART. 8 (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte svrite de angajatori, persoane fizice sau juridice: a) neinfiintarea registrului i/sau netransmiterea acestuia n forma electronica la inspectoratul teritorial de munca n termenele i forma prevzute de prezenta hotrre; b) refuzul de a pune la dispoziie inspectorului de munca registrul n forma electronica, precum i dosarul personal al salariailor; c) necompletarea registrului n conformitate cu prevederile prezentei hotrri. (2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). (3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre inspectorii de munca. (4) Contravenientul poate achit pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzii prevzute la alin. (2), inspectorul de munca fcnd meniune despre aceasta posibilitate n procesul-verbal. ART. 9

Prevederile art. 8 se completeaz cu dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. ART. 10 (1) Inspecia Muncii adopta soluia tehnica privind registrul n forma electronica i aplicatia informatica pentru completarea i transmiterea registrului de ctre angajatori. (2) Aplicatia informatica este distribuita angajatorilor care au obligaia de a infiinta registrul. ART. 11 Registrele nfiinate i nregistrate n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 247/2003 privind ntocmirea i completarea registrului general de evidenta a salariailor, cu modificrile i completrile ulterioare, se pstreaz i se arhiveaza de ctre angajatori. ART. 12 (1) Prezenta hotrre intra n vigoare la data de 1 septembrie 2006*). (2) Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abroga Hotrrea Guvernului nr. 247/2003 privind ntocmirea i completarea registrului general de evidenta a salariailor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare. ------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: Conform articolului unic din HOTRREA nr. 1.094 din 30 august 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006, termenul prevzut la art. 12 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 161/2006 privind ntocmirea i completarea registrului general de evidenta a salariailor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, se proroga pana la data de 31 decembrie 2006.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU Contrasemneaz: --------------p. Ministrul muncii, solidaritii sociale i familiei, Mihai Constantin Seitan, secretar de stat Ministrul finanelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu Bucureti, 3 februarie 2006. Nr. 161. -------