Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA JUDEUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ Str. 1 Mai nr. 2, Tel.

: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

HOTARIREA nr. 123 din 27 noiembrie 2008


privind darea n administrare a obiectivului ,, Post - trafo staie de pompare Dealul Sf.Petru ,, aparinnd domeniului public al municipiului Dej , administrat de Consiliul Local Dej prin delegare la S.C.Compania de Ap S.A. n favoarea S.C.Electrica S.A.

Consiliul local al municipiului Dej, ntrunit n edina de lucru ordinar, Avnd n vedere proiectul de hotrre prezentat din iniiativa primarului municipiului Dej i referatul nr.25963 din 21 oct. 2008 al Compartimentului Patrimoniu Public, prin care se propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej darea n administrare pe toat durata existenei, n favoarea S.C.Electrica S.A. a obiectivului: post-trafo staie de pompare Dealul Sf.Petru, imobil cu o valoare de inventar de 9761,78 lei, care are n dotare 2 transformatoare cu valoare de inventar 22730,16 lei/buc i deservete imobilele construite de pe strzile nvecinate lui, reeaua aerian pe stlpi de beton care are o valoare de inventar de 5370,85 lei i instalaia electric de for n valoare de 9126.08 lei, propunere avizat favorabil de Comisia economic, n edina din 30 oct. 2008, innd cont de prevederile art.12 al.1,2,3. din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, n conformitate cu prevederile art.36 alin.5, lit.a ct i art.45. alin.3 din Legea 215/2001, privind administraia public local, republicat HOTRTE: Art.1. Aprob darea n administrare pe toat durata existenei, a activelor ce fac parte din patrimoniul public al municipiului Dej, n favoarea S.C.Electrica S.A. conform prevederilor din Anexa care face parte integranta din prezenta hotrre. Art.2. S.C.Electrica S.A. se oblig s administreze obiectivul respectiv i s-l aduc la nivelul cerinelor ce se impun pentru o bun deservire a imobilelor din zon pe toat durata existenei construciei, s execute toate lucrrile privind buna funcionare a obiectivului, urmrirea comportamentului n timp al acestuia. Art.3.Cu ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hotrri se ncredineaz Serviciul Tehnic Serviciul Economic i Compartimentul Patrimoniu public i privat din cadrul Primriei Municipiului Dej. Preedinte de edin Vancsa Aron-Paul Nr. consilieri n funcie Nr. consilieri prezeni Nr. voturi pentru Nr. voturi mpotriv Abineri
AC/OV 1 ex.

19 18 18 -

Contrasemneaz S E C R E T A R, Andron Covaciu

ANEXA DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor proprietate public a Consiliului Local Dej care se transmit n administrarea S.C.Electrica S.A. Nr.cr Denumire Amplasam Persoa Persoa Elemente t. ent na na de juridic juridic identificar de la la care e care se se transm transm it it bunuril bunuril e e 1. Cldire Dej, Dl. Sf. Consili S.C. Numr post-trafo Petru ul Electric inventarstaie de Local a S.A. 110003 pompare Dej Val. inventar9761,78 lei Anul intrrii1998 2. Transforma Dej, Dl. Sf. Consili S.C. Numr

tor 600KW

Petru

ul Local Dej

Electric a S.A.

3.

Transforma tor 600 KW

Dej, Dl. Sf. Petru

Consili ul Local Dej

4.

Reea de iluminat aerian pe stlpi de beton

Dej, Dl. Sf. Petru

Consili ul Local Dej

5.

Instalaie electric de for

Dej, Dl. Sf. Petru

Consili ul Local Dej

TOTAL

inventar120735 Val.invent ar22730,16 lei Anul intrrii1998 S.C. Numr Electric inventara S.A. 120737 Val.invent ar22730,16 lei Anul intrrii1998 S.C. Numr Electric inventara S.A. 110570 Val.invent ar-5370,85 lei Anul intrrii1998 S.C. Numr Electric inventara S.A. 110571 Val.invent ar-9126,08 lei Anul intrrii1998 69719,03 lei